Att övertyga en förnekare

övertyga1En färsk utgåva av Nature Climate Change har ett tema om hur man bör kommunicera klimatvetenskapens resultat till allmänheten – och framför allt hur man skall övertyga samma allmänhet om nödvändigheten av de politiska åtgärder man anser krävs. Det är  anmärkningsvärt att en vetenskaplig tidskrift är så bekymrad om opinionslägen.  Sådant är mera typiskt för parti- och rörelsetidskrifter.
Det är en fräck genre att låtsas som om det inte existerar några sakliga invändningar mot AGW, utan att det endast handlar att finna rätt metoder för att övertyga en halsstarrig minoritet. Ett alternativ till generaliserande lögner om att AGW-kritikerna en gång förnekade att rökning är hälsofarligt och att de är betalade av oljeindustrin.
Det är som sagt ingalunda första gången denna tidskrift ägnar spalter åt rent politiskt-kommunikativa problem, men i denna utgåva är det ett halvdussin artiklar som rapporterar mer eller mindre sociologiska data eller resonemang från opinionsundersökningar om, och hur, människor är beredda att ändra sin livsföring. I en sammanfattande krönika rubricerad “The human factor” (länk) beskriver man dessa bekymmer och sammanfattar de olika bidragen.
Bland de enstaka bidragen är det främst ett som jag finner extra märkligt och värt en kommentar. Det är rubricerat “Promoting pro-environmental action in climate change deniers”(länk) och är författat av Paul G. Bain et al från School of Psychology, University of Queensland i Australien. Arbetet görs mot bakgrund av att allt fler medborgare i västvärldens demokratier tvivlar på den klimatpolitik som rekommenderas av IPCC och ledande miljöentusiaster. En orsak till detta påstås ofta vara allmänhetens allmänna ideologiska tveksamhet mot samhällsingripanden. Återigen alltså: Det säges inget om att själva AGW-hypotesen fått det mer problematiskt även i MSM. I detta fall har man gjort opinionsmätande experiment på två grupper av 155 och 347 “klimatförnekare”. Man använder växelvis beteckningen “klimatförnekare” ( som i den olyckliga rubriken ovan ) och “förnekare av antropogen klimatförändring” – som om dessa båda etiketter vore likvärdiga. Arbetets huvudresultat är att förnekarna lättare låter sig övertygas om politiska reformer om man betonar att de skapar ett bättre samhälle– “as increasing consideration for others”. Fossilbekämpningen skall alltså i vårt fall göras utan klimatmotiveringar, men som ett uttryck för en strävan efter ett mer solidariskt samhälle! Klimatrealister är enligt dessa laboratorieundersökningar  hyggliga och solidariska varelser! Vi kan sträcka på oss – det finns empiriska bevis på att vi är goda medborgare! AGWna – de måste själva, ideligen, framhålla sin omtanke om medmänniskorna – men i vårt fall är det empiriskt fastställt.
För en stund gladde mig denna vänliga bild. Det är inget man är van att läsa i Nature Climate Change. En stunds funderande har dock gjort mig tvehågsen. Vi beskrivs alltså som hyggliga medborgare – men samtidigt verkar det som vi är ganska korkade, eller hur? Vi skulle alltså rösta för politiker som yrkar på fossilbeskattning mm. Detta för att det leder till ett solidariskt samhälle där medborgarna månar om varandra? Det är inte utan att man undrar hur dessa klimatskeptiker har identifierats och hur opinionsundersökningen genomförts i det där psykologiska laboratoriet.
I en annan artikel av Joseph Aldy et al(doi:10.1038/nclimate1527), rapporteras resultat från en större opinionsundersökning. (länk) I denna har man frågat 1 000 rösträttsberättigade amerikaner om de accepterar att betala högre kostnad för elräkningen om den s k National Clean Energy Standard (”NCES-program”) skulle genomföras. Detta skulle innebära 80% ”ren elenergi” år 2035. Man finner att medelamerikanen är beredd att betala 162 $, dvs 13%, mer per år för sin elförbrukning på dessa villkor. I nästa steg användes den statistiska modellen för att simulera en omröstning i kongressen. Man antar att kongressledamöterna röstar som sin medianväljare och kommer då fram till att NCES-förslaget skulle gå igenom om det höjde elkostnaden med mindre än 5% i medeltal. Jag förstår inte helt hur det kan bli så stor skillnad mellan dessa möjliga prishöjningar, dvs varför kongressledamoten är så mycket sparsammare än medelväljaren? Det verkar vara ett exempel på att median- och medelvärden kan skilja mycket i en osymmetrisk fördelning? T ex en liten grupp välbärgade miljöentusiaster höjer medelvärdet långt över medianen? Måhända en intressant möjlighet, men viktigare är att fråga sig hur vettig denna forskning i direktdemokrati är.
Min slutsats på ett mer allmänt plan är att Nature Climate Change, medvetet eller omedvetet, lånat sig åt ett fiskafänge efter forskningsanslag. Trålen är så uppenbart utlagd mot sammanträdesrum för forskningafinansiärer. Förhoppningsfulla beteende- och samhällsvetare vill vara med och dela på miljondollarsanslagen för ”klimatforskning med randområden”.  Då kan det löna sig att koka ihop, och snabbt publicera, en ny taktik för opinionsbearbetning. USA-befolkningen tror mindre och mindre på en människoframkallad klimatkatastrof inom överskådlig framtid. Konsekvensen av detta är att man får vara med och finansiera en alltmer fantasifull utveckling av nya propagandainstrument och övertalningskampanjer.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rickard Berghorn

  De känner sig trängda efter alla storpolitiska misslyckanden senast i Rio, och om samhället vänder dem ryggen är det ett tydligt tecken på att allmänheten och makthavarna insett att de ljuger alternativt överdriver grovt.
   
  Huvudresultatet i Rio blev detta: (Punkt 2) ”Eradicating poverty is the greatest global challenge facing the world today” http://www.crossroad.to/articles2/2012/cfact/rio-future.htm Det rimmar inte särskilt väl med mängden klimatpropagandister, som istället hävdar att ökat ekonomisk tillväxt skulle vara förödande för klimatet och miljön. Inte konstigt att det svider. 

 2. Jag funderar på om detta fenomen med att istället för att med fakta övertyga om AGW så koncentrerar man sig på hur man skall kommunicera. Övertalningsteknik alltså. Är det ett nytt fenomen eller har det använts tidigare i stor skala?

 3. S. Andersson

  Mig skulle det vara enkelt att övertyga att AGW stämmer. Lägg bara fram bevis. T ex korrelationer mellan modeller och mätdata!
   
  Tills dess bibehåller jag min skeptiska hållning.

 4. Thomas

  Andersson #3 Du menar figurer typ den här:
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-spm-4.html
   

 5. Arne

  Vi behöver inte oroa oss. Hysterin är över. Eftar att i åratal blivit matade med allsköns klimathotslarm så är svensken hjärtligt trött på eländet, särskilt när man inte kan märka av någon förändring. Visst, runt fikabordet så är ju alla oroade för miljön, och klimatet. I alla fall om man ska hålla någon slags politisk korrekthet. Men i själva verket så skiter svensken i gemen i det. Man källsorterar och byter till lågenergilampor, visst. Men kör bil lika glatt som förut och flyttar gladeligen till bostäder som kräver pendling med bil till jobbet. Thailandresan är viktigare än nånsin och det är viktigare att köpa grejor som är producerade i bortre Asien än att betala lite mer för en lokal produkt. En bekant till mig sitter i en nämnd i kommunen där man vill verka för att göra det svårare att köra bil i staden. Men till dessa möten åker han gladeligen bil själv med motiveringen att det blir billigare för skattebetalarna då det tar längre tid med kollektivt eller cykel. Folk har insett att man får anpassa sig snarare än att försöka ändra på naturen.

 6. Ann L-H

  OT – Vår klotetkändis Johan Bergendorf är i farten från USA.
  7.20 i P1 meddelar han att en forskare har funnit 67 orapporterade jordbävningar som kanske eventuellt möjligen kan ha samband med utvinning av skiffergas.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5221201  
  De måste ha varit mäktiga dessa orapporterade ”jordbävningar” och läxan om hur man skriver miljöhotsaktivistiska rapporter sitter i ryggmärgen. 
    
     

 7. pekke

  Ann L-H #5
  Johan B, och alla andra som oroar sig över frakking skulle nog oroa sig mer över de isländska geotermiska borrningarna sydöst om Reykjavik där de går allt djupare och orsakar flertal jordbävningar !
  En miss där och vi kan ha ett nytt Laki.
  http://www.jonfr.com/volcano/?p=1929

 8. pekke

  pekke#7
  Ann L-H #6 naturligtvis.
   

 9. Inge

  Det finns ett uttryck som miljöfolk hatar och det är ”Business as usual”. Men vad innebär det? Jo som jag ser det: Vi kör vidare som förut och låter utvecklingen ta fram nya bättre alternativ så byter vi då. Jag kan inte tycka att det är något fel i det, i alla fall normalt sett.

 10. Thomas #4

  Du ironiserar väl?

  Detta är en av de mest kritiserade och ökända figurer som visar hur IPCC gjort det lätt för sig.

  Kolla: http://judithcurry.com/2012/07/30/observation-based-attribution/#more-9238

  /C-G

 11. Ingemar Nordin

  Den centrala frågan är ju vad vi skall göra åt klimatnassar som Bain. Klimatsvinen har svårt att se längre än den lilla kätting där de hör hemma.

  Vi måste uppfostra Bain och de andra klimatdräggen t.ex. genom att kommunicera med dem och få dessa psykfall att lyssna uppmärksamt på oss. Vad gör vi för fel?

  /sarc off

 12. Christopher E

  Ann L-H #6
  Dessa små skalv måste (om de finns) vara mycket små för att vara orapporterade och därmed helt utan betydelse. ”Jordbävningar” är minst sagt festligt ord i det sammanhanget. Det finns ju krafter som hatar fossil energi och vill stoppa skiffergas med alla oseriösa argument som finns, och då är tydligen alla medel tillåtna. Skiffergasen trots det helt ostoppbar, som tur är.
  Själv vaknade jag av muller och skakande hus efter skalvet (förlåt jordbävningen!) på Richter 4,1 under havet härutanför igår morse kl 5. Mycket för att vara Sverige, men ändå inget mer än spännande kuriosa.

 13. Lasse

  Jag oroar mig för den polarisering som skett i debatten om mänsklig påverkan på klimatet och ev åtgärdskrav.
  Självklart påverkar vi vår miljö genom vårt sätt att leva. Att i onödan påverka den så framtida generationer får svårare att leva här är omoraliskt.
  Denna blogg är viktig för att dämpa de värsta överdrifterna som alarmen kommer med. Det görs på ett bra sätt.
  Livet är en gråskalad verklighet där svart och vitt ingår!

 14. Adolf Goreing

  (#4)#10 you beat me to it! Från Currys referens: ”
  ”The large uncertainties in both the observations and model simulations of the spectral amplitude of natural variability precludes 
  a confident detection of anthropogenically forced climate change against the background of natural internal climate variability”.
  Detta är pudelns kärna i IPCC-rapporterna. Varvid man kan INTE dra några slutsatser alls. Det är enbart åsikter (I IPCCs fall aktiviståsikter).

 15. Thomas

  Ribbing #10 Jag presenterade en kurva som Anderson efterlyste, jag hyste inga illusioner om att den skulle övertyga någon. Det går ju alltid att flytta målstolparna.

 16. tty

  Ann L H #6
  Ett klarläggande till Bergendahls utgjutelser: det är alltså inte fracking som sådan som orsakar (små) jordbävningar, utan ”disposal wells” där man pumpar ned stora volymer förbrukad frackingvätska till stort djup, eftersom det är billigare än att rena vätskan. Det är sedan länge känt att tektoniska spänningar i förkastningssprickor kan utlösas av förändringar av det hydrostatiska trycket. Förutom vid nedpumpning av industriellt avfallsvatten har fenomenet observerats vid utvinning av geotermisk energi och när man byggt kraftverksdammar (som ju höjer vattentrycket under dammen rejält).
  Vid själva frackingen är däremot risken mycket liten eftersom anledningen till att man använder metoden är att det inte finns några sprickor i den aktuella skiffern. ”Disposal wells” lägger man däremot i områden med poröst berg där man kan pumpa ned stora mängder vätska.
  Normalt är sådana här jordbävningar mycket små. Den aktuella undersökningen byggde på specialmätningar som kunde detektera skalv med magnitud ned till 1,5 (vilket energimässigt motsvarar ungefär en exploderande handgranat, skalvet i Kattegat häromdagen var på 4,4). Så små skalv på flera kilometers djup är naturligtvis helt omärkbara utan instrument. Det finns dock inget principiellt hinder för att man skulle kunna utlösa ett kraftigt skalv på samma sätt (men i så fall måste det finnas en kraftig spänning i den aktuella förkastningen och ett (ännu större) jordskalv hade troligen inträffat naturligt så småningom). Det har dock mig veterligen aldrig hänt vid någon ”disposal well”, men däremot någon gång vid en kraftverksdamm (en jordbävning med magnitud 7,0 i Indien 1967).
  Om man skall pumpa ned koldioxid från kraftverk i berggrunden kommer naturligtvis sådana här skalv att bli vardagsmat eftersom det rör sig om oerhört mycket större volymer och koldioxid har mycket större ångtryck än vatten. Dessutom har man då begränsad möjlighet att välja var man skall göra nedpumpningen.

 17. Tege Tornvall

  Att ”kommunicera” är numera en allmän farsot inom politik och samhällsdebatt. Kommunikationens faktiska innehåll blir en bisak.
  Jag själv skulle som driven skribent kunna tjäna duktigt med pengar på att skriva klimatalarmistiska texter för olika budgetstinna intressenter. Det är ju där pengarna finns.
  Men det kan jag inte, eftersom jag – liksom många andra – på egen hand upptäckt bristerna i klimatlarmen. Jag vill med gott samvete kunna se mig i spegeln varje morgon. Dessutom är det en moralisk plikt att inte tiga utan påtala för samhället farliga fel när man upptäcker dem.
  Vad gäller alla klimatalarmister delar jag in dem i följande kategorier:
  1. De många som är i god tro och litar på officiella auktoriteter,
  2. De ganska många som egentligen borde veta bättre men inte bryr sig,
  3. De som borde veta bättre men böjer sig för grupptryck
  4. De som egentligen vet bättre men spelar med av uppdrag/egenintresse
  5. De som faktiskt vet bättre men utnyttjar läget för egen vinning
  6. De som vet bättre men direkt driver saken för egen vinning
  De som vet bättre men direkt skapar hela AGW-teorin.
  Var på skalan olika personer och kategorier hamnar kan diskuteras. I grova drag ser jag det så här:
  Allmänheten: 1-2.
  Media: 2-4.
  Politiker: 1-6.
  Näringsliv: 3-5.
  Myndigheter/organisationer: 4-6.
  Forskare:3-6.
  IPCC med lierade: 6.

 18. Ann L-H

  Pekke # 7 – Vad än Moder Jord hittar på måste vi stå ut med och ta som en prövning, men samtliga spår efter Jordens Ohyra är oacceptabla ur miljöhotsaktivisternas perspektiv.
  Christopher #12 och tty # 16  tack för era klarlägganden. tty, ditt inlägg borde in som upplysande och tillrättaläggande kommentar till Johan Bergendorfs okunniga och starkt vinklade reportage.   

 19. Martin

  Tty nr 16
  Det är intressant, att ett EU-projekt, CCS Skagerrak-Kattegatt, pågår som syftar till att finna lämpliga områden där koldioxid kan långtidsförvaras.
  2 km under havsbotten i Skagerrack finns en sandstensformation som enligt SGU bör kunna lagra 250 miljoner ton koldioxid.
  Tål Ringhals-reaktorerna tsunamier?
  http://www.ccs-skagerrakkattegat.eu/
  http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/nyheter/nyheter-2011/skagerrak-kan-passa-for-koldioxidlagring.html

 20. Thomas, frågan var väl snarare om du ens själv tror på att kurvorna utgör en förklaring, eller ens ett försök till förklaring eller bara redovisad övertygelse?
  Att de illustrerar de troendes tro (deras ’kurvanpassning’) är ju liksom ingen nyhet. Och frågan är väl om dessa grova streck och rosa resp blått skuggade områden ens har ambitionen att kvantifiera ngt.

 21. Angående Paul Bain, som ledde psyko-babbel studien där han slängde sig med diverse förnekar-epitet, så har han fått omfattande kritik för dumheterna.
  Han har försökt försvara sig, skrivit flera ’förklarande’ mail, men mest bara gjort sin egen okunskap ännu mer uppenbar. Dock har han iaf fått Nature att gå med på att vid publiceringen göra ett addendum angående språk och val av epitet.
  Ni kan hitta mailkonversationen och länkar hos JoNova här.

 22. Efter mycket tjat och omstuvande av texten har Newmill till slut publicerat detta.
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/08/06/vittnesm-let-som-hotar-tesen-om-global-uppv-rmning 

 23. Minoiska

  Att i politiska syften använda Psykiatri är inget nytt. I de Sovjetiska Psikhushka spärrades oliktänkande in för att bota dem från för regimen  politiskt och religöst oacceptabla åsikter.
  Det är förvisso stor skillnad att spärra in någon jämfört med att framställa de som smått abderitiska men det finns onekligen klara likheter i tankegångarna. Det är tur att vi inte lever i ett samhälle styrt av dessa övertygade CAGW anhängare.

 24. bom

  #22 Bra skrivet Mats – det var mödan värt. Länken leder till återvändsgränd, kanske pga space i slutet. Christie är väl värd att lyftas fram men nu väntar Dig nog ”såpad grisbrottning” med debila debattörerna Elefjant och Tvat. 🙂

 25. Tack bom!
  Jag ska se om jag kan fixa länken. Vilken tur att jag laddat ned vittnesmålet som pdf på min egen dator, så att jag kan visa upp texten i sin helhet om någon skulle bråka.

 26. Lars

  En bra motsatt ide hade varit om någon skribent hade skrivit ett inlägg med bra lätt fattliga argument mot AGW som vi alla kan använda för att  övertyga AGW:are att de har fel.

 27. Pelle L

  Länken till Mats Jangdals artikel skall alltså vara
   
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/08/06/vittnesm-let-som-hotar-tesen-om-global-uppv-rmning

 28. Slabadang

  Fräckheten är häpnande!
  ”Det är inget fel på oss, det är bara fel på alla andra” problemet är ju för alla de som blivit klimathotsberoende är att inse fakta att de varit ute och cyklat hela tiden. Fallhöjden från den självpåtagna ”rädda världen” rollen under täckning för ”vetenskapens” räkning, är så hög att de flesta av dessa inte överlever fallat. Att istället bli en pateteisk hysteriker med en trasig ”vetenskap” som fallskärm gör att de blundar hela vägen ner mot det oundvikliga slutet, utgör deras öde.

 29. Slabadang

  Bra Mats! 🙂
  En snäll och artig knuff i sidan på klimathoteriet. Muren runt vårt svenska stadsetablissemang är skyhög. Men med en blandning änterhakar kastade över den och febrilt knackande i den så kan man ta sig igenom den.

 30. tty

  Martin #19
  Jag kände inte till Skagerrackprojektet. Nu har jag läst slutrapporten (http://www.ccs-skagerrakkattegat.eu/LinkClick.aspx?fileticket=OaxMXJOwfhY%3d&tabid=60) och där nämns överhuvud taget inte att den föreslagna lagringsplatsen faktiskt ligger i ett av de seismiskt aktivaste områdena i nordeuropa (se t ex kartan på sid 18 här: http://www.skb.se/upload/publications/pdf/R-06-67webb.pdf).
  Mycket märkligt, SGU brukar normalt vara mycket professionella. Man nämner i och för sig ökat reservoartryck som ett problem, men bara p g a risken för läckage.

 31. Klimathotstroende’rädda världen’ attityden är lönsam och ett bekvämt sätt att tjäna för sitt uppehälle.
  Man rider på denna våg av miljötänk,så länge det går,man kämpar
  med näppar och klor med tron,ens uppehälle är ju på spel.
  Motståndarna ’förnekare’ sätter bara käppar i hjulet,de måste be-
  kämpas,psykologin är ett sätt att nagelfara missdådare,de förstår inte bättre.
  ALI.K

 32. OR

  #10
  Judith Curry är intressant, men över min nivå. Jag läste länken till Uncertainty Monster som fanns häromdan. Kan nån säga om jag har fattat det någotsånär rätt: Att kalibrera klimatmodeller är som att lägga pussel med hjälp av en lövsåg, och det cirkelresonemang som kritiseras är att låta samma lövsåg avgöra om pusslet blev bra.
  För övrigt refereras i artikeln till en undersökning från 2010 som konstaterar att det inte finns något protokoll eller konsensus om hur klimatmodeller ska valideras. Hur kan man då tänka sig konsensus om hur klimatmodellernas resultat ska tolkas? 

 33. Skall man vara riktigt ’högtidlig’ kan man kalla detta för ’klimatarbete’.
  ALI.K.

 34. bom

  #30 SGU kanske anställt för många ”klimatvetare” och därmed också blivit ett ”champagne och gåslever-verk”! Envar sitt eget SVT med andra ord.:-)

 35. Ann L-H

  # 34 bom – på 70-talet när jag läste lite naturgeografi sa man om SGU att de anställde alla som överhuvudtaget hade tillgång till ett par skor. Dessa har kanske pga pensioneringar mm ersatts av klimatvetare.

 36. Slabadang

   Andersson!
  Hur övertygar man en skeptiker ? Man säger nåt som är sant och riktigt.
  Ska du övertyga en alarmist så hjälper ingenting.!
  Jag lyssande på Mullers avpolletterande av alla klimathotsargument från A-Ö i radiointervjun och hjärntvätten hos intervjuarna framgår helt klart. Klimathotet måste ha framkallat nån form av fobiskt rabiat verklighetsflykt, totalt avskärmade från observationer och argument som motsäger deras argument.

 37. Muller ’skrattar gott’ av denna hjärntvätt som journalist kåren i media uppvisar,dubbelagenten njuter av detta,it’s fun.
  ALI.K.

 38. En av de mer roliga i historien,var när Centerparti ledaren i samband
  för brobygget i Öresund,högtidligen kallade han denna ’miljö-
  konsekvens utredning’ med vetenskapliga förtecken i.
  ALI.K.

 39. Lars, kl 12.07
  Beklagar Lars, just i detta fall är inlägget inte av den sorten, men nog har det funnits åtskilliga sådana här på TCS i sommar. Sök upp t ex Pehr artiklar om fasplansdiagram.
  Sedan är det en annan sak att ”övertyga AGW:are om att de har fel” i många fall är svårt oavsett hur bra och lättfattliga argumenten är.
  C-G

 40. Slabadang

  Ali K!
  Nån där uppe i spindoctorernas propagandataktiska genomgångar har insett att AlGogreismen är körd och ”räddas vad som räddas kan” är enligt den taktik Muller tjänar sitt syfte. Att Mullers artikel avvisades av JGR nämner han inte ett ord om. Nu handlar det om att sälja ”belivers” kontra ”sceptics” istället. Att ta bort fokus ifrån orsakerna bakom den lilla temphöjningen till magnutuden av den.
  Sen kom den där förbannade Koutoyannis och tempnörden A Watts och bekräftade  skäl till varför redan redovisade tempserier var korrupta av två grundläggande orsaker i kombination. manipulativa justeringsmetoder och mästationers UHI påverkan,
  Med NIWA skandalen i NZ tickande i bakgrunden … där NIWA nu inte vill släppa ut dokumenten om BOMs peer av NIWAS tempserie. Det här med förtroendeskapande åtgärder är inget som står högt i kurs hos den stadsfinansierade klimathotsbyråkratin. NIWA står att välja ”mellan do or die” inget kan ha korrumperat så många statsapparater så myvket och så snabbt som det Fn-sanktionerade klimathotet.
  Den korrumperade överstatligheten är det största hotet mot vår frihet och framtid som existerar. Överstatligheten är inte lösningen överstatligheten är problemet.

 41. Slabadang

  CG Ribbing!
  Klimathotsetablissemanget har satt sig i en paradox där de säger ”kommunikation” men menar ensidig klimathotspropaganda. Kommunikation är dessutom helst en tvåvägskommunikation mellan två parter vilket de inte heller är intresserade av.
  Så säga en sak men egentligen mena något helt annat kan liksom aldrig fungera. Så länge de funderar över fel saker genom felaktig problemanalys (obefintlig självkritik) s kommer de ingen vart. De kan liksom aldrig göra NÅGONTING rätt överhuvudtaget och startade på helt fel fot med Al gore och IPCCs alarmism.

 42. Därmed blev ’tempnörden’ Watt’s en obehaglig sanning(med Gore i bakvattnet).
  ALI.K.

 43. Jordens CO2 som ’offset värde’vid temperatur höjning globalt,mer
  att se om denna intressanta inlägg på Notrixzone,Earth is cooling….
  Jordens temperatur regulator mm.
  ALI.K.

 44. I Watts’up , de hemliga brev UEA och CRU med IPCC,har
  S.Mcintyre tagit upp i sin essä.
  ALI.K.

 45. Tege Tornvall

  I hastigheten missade jag punkt 7. Rätt indelning av klimatalarmister blir följande:
  1. De många som är i god tro och litar på offentliga auktoriteter,
  2. De ganska många som egentligen borde veta bättre men inte bryr sig
  3. De som borde veta bättre men böjer sig för grupptryck
  4. De som egentligen vet bättre men spelar med av uppdrag/egenintresse
  5. De som faktiskt vet bättre men utnyttjar läget för egen vinning
  6. De som vet bättre men direkt driver saken för egen vinning
  7. De som vet bättre men direkt skapar hela AGW-dogmen.
  Var på skalan olika personer och kategorier hamnar kan diskuteras. I grova drag kan det se ut så här:
  Allmänheten: 1-3
  Media: 1, 3-4
  Politiker: 1-6
  Näringsliv: 3-6
  Myndigheter: 3-5
  Organisationer: 3-6
  Forskare: 3-6
  IPCC med lierade: 6-7.

 46. Ingemar Nordin

  Slabadang #41,

  Snacka om att ”starta på fel fot”. När Bain sätter en rubrik där han kallar alla som inte tror på The IPCC Gospel för ”klimatförnekare” (i analogi med förintelseförnekare), och där Nature publicerar detta dravel utan att blinka, så är det en klar signal om att man absolut inte är intresserade av någon kommunikation.

  Nature Climate bara är ett simpelt partiorgan som missbrukar vetenskapen för att pådyvla alla sin ideologi.

 47. Slabadang

  Mediagranskning!
  TCS och den snällare varianten Newsmill är nya två olika aktörer på helt olika villkor och syften. Second opinon föll på sin finansieringsmodell och fick svårt med trovärdigheten och var hårt ansatt av journalister som kände rökdoften från egna byxbaken så fort bara ordet ”mediagranskning” dyker upp och känner sin frihet att tokvinkla hotad.
  Vi som läser TCS vet att behovet mediagranskning är enormt och forumen och verktygen för den utgörs av främst av ideelt arbete.
  Det extremt låga förtroendet för journalister bland allmänheten och kombineration med journalismens oförmåga och rena ovilja göra något åt det eller erkänna problemet är ett moment 22 för tilliten. Allmänheten har ingen formell eller stukturell makt att kunna påverka annat än att rösta med fötterna åt ena eller andra hållet.
  För våra folkvalda är reglering av media ett minerat område, minerat av journalisterna men inte av folket. Vi bör ställa oss frågan på vems villkor och i vems intresse vi överhuvudtaget skall ha media. Vad är liksom hela poängen om 80% av folket inte har förtroende för en hel yrkeskår som sägs vara till för dem i demokrains tjänst? Media har makt och makt måste alltid kunna ställas till¨svars och granskas. Den den måste förtjäna sitt förtroende genom att förvalta sitt uppdrag och nu ger hela svenska folket journalismen ett betyg U som i underkänt så stort att det går att sladda en lasbil med släp igenom det.
  Det är inget problem för enskilda redaktioner att hantera. Ej heller PO publicistklubbar journaistförbund eller granskningsnämnder. De har bevisat sig vara oförmögna och ovilliga. Det här är ett problem för svenska folket och ett mycket stort problem för vår demokrati.
  Vi måste helt enekelt tänka om och tänka helt nytt både om både finansiering strukturer verktyg. Nätet bär den stora potentialen och riktigt bra granskande journalistik och analyser måste löna sig helt enkelt. Vi måste sluta finasiera och accptera journalism som inte håller måttet. Media måste helt enkelt demokratiseras och ge folket mcket större direkt makt och inflytandet över den.

 48. Bra analys av media där Slabadang!
  Nätet är vårt hopp när det gäller demokrati och frihet. 

 49. Slabadang

  Ingemar N!
  Det är så uppåt väggarna att man inte vet om man ska skratta eller gråta. Vi kan ju kalla agerandet mer som avlöjande och självmarkerande bevis på hur långt åt helvete det kan gå när funktioner kidnappas av fanatiska ideologer. Vi har ju SVT och SR här hemma som ett närmare minst lika skrämmande exempel.

 50. Staffan

  Klimatet är nog inte något stort politiskt problem idag.  Alla lite äldre personer vet att det är ungefär som det ”alltid” varit.  Och vi blir alla ”äldre” med tiden.
  Man vinner inte några val på att höja bensinpriser och försöka tvinga oss att ta bussen – eller spårvagnen, ännu hellre – till arbetet.  Om vi nu inte ska cykla, hellre…
  Media har ett litet problem där också.
  Ack, jag minns när Lena Andersson kom med ”Var det bra så?” från Tensta, år 1999.  (Själv hade hon gått på skidgymnasium i Torsby…)  En helt ny okänd förorts-värld öppnade sig för murvlarna!  DN öppnade t.o.m. redaktion i Skärholmen ett tag…
  Normalt bor man kring Hornstull, om man är murvel, och jobbar t.ex. på DN.  DN:s upplaga:
  Vardagar 2006 347.000
  Vardagar 2010 292.300. 
  År 2011 upplageminus 2%

 51. Gunbo

  Inge #9,
  ”Vi kör vidare som förut och låter utvecklingen ta fram nya bättre alternativ så byter vi då.”
  Låter lite ansvarslöst i mina öron! Att överlåta ansvaret till en framtida ”utveckling” som man inte vet någonting om är lika illa som att förlita sig på modeller för en framtida klimatutveckling.  

 52. Gunbo

  Ingemar Nordin #11,
  ”Klimatsvinen har svårt att se längre än den lilla kätting där de hör hemma.”
   
  För det första: vad är ”klimatsvin” för en art? Jag vet att det finns vårtsvin och buksvin bl a, men har aldrig hört talas om klimatsvin.
  För det andra: du menar kanske kätta i s f kätting. Rätt stor skillnad där. 

 53. inge

  nej gunbo. Det har fungerat hittills. 

 54. Solens har ’kokat’bort Medelhavet några gånger i vår Jords historia.
  Den intressanta Solmagnetism forskaren Belland,som arbetar med
  Solens inre mysterier.
  Solens som triggare av elektromagnetismen av vulkan,skalv och klimatet kan där kunna förstås.
  ALI.K.

 55. Staffan

  SMHI har lagt ut temperaturer för Uppsala 1722 – 2010 på nätet;  en siffra per dag.  Juli:
  På 1760-talet hade juli i snitt 18,1º, från 16,2º (1765) till 20,8º (1764).
  På 1850-talet var juli-snittet 17,5º, från 15,4º (1856) till 20,4º (1855).
  På 1940-talet var juli-snittet 17,1º, från 15,1º (1942) till 19,2º (1941).
  På 2000-talet (10 år) var snittet 17,8º, från 15,4º (2000) till 19,9º (2003).
  Klimatkris?  Vi brinner upp?
  PS.  Det var kallt på 1960-t (15,4º) och 1970-t (15,9º) !   Den som var med då minns att man talade om de ryska atombombsproven…
  PS2.  Uppsala hade 5.105 invånare år 1800.   22.818 år 1900.  Och 150.000 i tätorten idag.

 56. Men det är varmt i Uppsala denna sommar ¨ändå’.
  9 grader på torsdag i Norrköping som jag uppfattade,är det
  inte lite överdrivet lågt,men det kanske var SMHI som gjort
  denna prognos.
  ALI.K.

 57. 1960 och 1970 det var riktigt bedrövliga somrar,närmast som höstar,men höstarna de årenblev bättre ,nästan sommarlika.
  ALI.K.

 58. Staffan

  Kl 05 på torsdag blir det 12º här i Norrköping.  Och regn.
  Kl 14 och framåt blir det 16º.  Och regn.  Säger SMHI.
  Usch, och så finns det folk som förnekar att klimatet är rent åt he… f’låt, alldeles åt skogen;  så här har det aldrig varit förr.   Eller…?

 59. Gunbo

  Staffan #55,
  Suck! Vi brinner inte upp!!!! Ännu åtminstone. Annat är det med dom som bor i sydväststra USA. Där brinner folks hus.
  Och julitemperaturerna i Uppsala har du tragglat i flera år nu. Det var varmt i Uppsala på 1700-talet. Därför har jag svårt att tro på LIA, åtminstone på våra breddgrader. 

 60. 1959 och 1969 var rekordvarma somrar i Sverige,fler varma somrar var 1975,1985(kallvinter sen vår),1994,2003,2006,2010,finns säkert fler fina somrar som kan omnämnas även om de inte var rekordnivåer,men många värmeböljor under 2000.talet.
  ALI.K.

 61. Gunbo

  Inge #53,
  ”nej gunbo. Det har fungerat hittills.”
  Är det någon garanti för att det fungerar framöver?

 62. tty

  Gunbo #59
  Lilla istidens kulmen var på 1690-talet. Omkring 1720 gick temperaturerna upp kraftigt och sedan var det ungefär lika varmt som nu under några årtionden (Maunder-minimat slutade 1715).
  Det var under den här tiden som Linné experimenterade med silkesodling i Uppland och Den Stora Nordiska Expeditionen i Ryssland faktiskt seglade hela nordostpassagen (fast i etapper).  

 63. I Dallas passerade över 100 grader Frah idag också,men hu vad
  kallt San Fransisko det har varit där under så lång tid.
  New York har däremot haft ganska varmt,men där regnar det emellanåt ändå,de hade en sk flood,som Corbyn brukar säga.
  Uppsala har haft några lättare värmeböljor under den senare delen
  av Juli,igår kom också kraftigt regn,men detta är ovanligt här,juni
  hade dock kallt med flera regn,men det är mycket ovanligt för
  Uppsala.
  ALI.K.

 64. Joel

  Kräftorna förnekar uppvärmningen. Eller är de betalda av Big Oil?
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kraftpremiaren-hotas-av-kraftbrist_7403602.svd
  ”Morgondagens kräftpremiär hotas av det dåliga vädret. De temperaturkänsliga kräftorna har inte utvecklats som de ska i kylan och nu är det brist i butikerna.” 

 65. tty

  ALI. K #60
  Ingen värmebölja på 2000-talet har varit i närheten av augusti 1975 då temperaturerna låg omkring 35 grader i syd- och mellansverige. Den 9 augusti 1975 var det 36,8 grader i Holma. Varmare än så har det vetrligen bara varit i juli 1933 och 1947.

 66. Bäckström

  Slabadang #47
  Här är du och jag helt överens.
  TV och prasselmedia är såååå 1900-tal 🙂
  Själv har jag både gjort mig av TV:n och dagstidningen, då jag föredrar att via  nätet söka information, OBS både sådant som bekräftar och utmanar mina föreställningar, annars är gör man sig en otjänst menar jag.
  Gammelmedia är slav inför ”för närvarande mest politiskt korrekta ideologin”
  Må vara att den under årtionde:na skiftar tyngdpunkt till höger vänster eller på snedden, det spelar ingen roll.
  Jag är inte intresserad av propaganda och moraliserande, jag är intresserad av hur saker och ting verkligen förhåller sig.
  Och då ter sig innebörden av ”den vetenskapliga metoden” som betydligt bättre som rättesnöre i fall man verkligen är intresserad av att komma sanningen så nära som möjligt. Jag kan i alla fal inte komma på något bättre förhållningssätt.
  Annars nöjer man sig uppenbarligen med att leva och passa in i den just nu rådande normen. Det kanske är bekvämt och definitivt såväl socialt som ekonomiskt vägvinnande, men också 7-särdeles fegt och ryggradslöst.
   

 67. tty#
  Du har alldeles rätt 1975 har jag särskilda minnen av också.det
  verkligen hett,men man glömmer av dessa topptemp så var just
  Aug,sen var hösten lång och varm också,men man undrar var
  alarmisterna då.
  ALI.K.

 68. Staffan

  Sommar-temperaturen har hållit sig inom samma ramar i Uppsala sedan 1722, då mätningarna börjar.  En siffra per dygn.
  Varmaste åren hade juli något på 20º (1752  21,7º);  elva år,  från 1730 till 2010.
  De kallaste åren hade juli något på 13º (1902  12,8º);  tio år,  från 1724 till 1977.
  Men här tycker de klimat-troende bara är tröttsamt.  ”Sån’t vill vi inte höra om.  Det vet väl vi att det går åt h-e nu…”

 69. Gunbo

  tty #62,
  ”Lilla istidens kulmen var på 1690-talet. Omkring 1720 gick temperaturerna upp kraftigt och sedan var det ungefär lika varmt som nu under några årtionden (Maunder-minimat slutade 1715).”
  Precis! Under den här perioden gick temperaturen berg-och-dalbana. Många anser att LIA var slut under senare delen av 1800-talet eller början av 1900-talet men när ska man beräkna slutet på LIA? 
  I England åtmonstone var det mycket varmt under början av 1600-talet fram tilltill 1660-talet. Se: http://booty.org.uk/booty.weather/climate/1600_1649.htm

 70. Att göra sig av med TV eller dagmedia är väl överdrivet  som reaktion,man behöver inte ’straffa’sig själv för det,man bör inte
  ta åt sig,man kan själv kritiskt granska,det man läser, ser eller hör.
  SVt har nog också program som går att se.
  Dessutom finns flera kanaler med program man väljer nuförtiden.
  Men jag prenumenterar inte DN det finner jag riktigt.
  ALI.K.

 71. Gunbo

  ALI.K. #70,
  En mycket sund kommentar! Den som inte vet vad ”fienden” påstår har ju ingen koll på läget!

 72. Gunbo

  Joel #64,
  ”Kräftorna förnekar uppvärmningen.”
  Vem har påstått att vi i Sverige har haft någon uppvärmning i sommar?

 73. Christopher E

  Gunbo,
  Det är väl rimligen en definitionfråga när LIA gick över i moderna värmetiden. Men om du ser på rekonstrukter av havsnivåhöjning och glaciärutbredning så märker hur dessa faktorer förändrades markant just mot slutet av 1800-talet, så det är väl en god anledning att lägga skiftet där.
  Om du börjar tvivla på LIA, som finns tydligt i proxies från hela världen, så kan ju alltid se på Loehles rekonstruktion (den utan trädringar):
  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2008/02/11/a-2000-year-global-temperature-record/
  LIA är som du vet associerad med ökad glaciärutbredning, även i Europa.
  Dina uppgifter från England är starkt anekdotiska. Vädervariationer finns ju under båda värme- och ksllperioder, och hur illa människor kommer ihåg är ju uppenbart när nutidens väder diskuteras. 

 74. Bäckström

  Ali K
  ”Att göra sig av med TV eller dagmedia är väl överdrivet  som reaktion,man behöver inte ‘straffa’sig själv för det”
  Jag känner faktiskt inte alls som ”att straffa sig själv”, tvärs om känns det mer som att blivit av med ett beroende, typ. Och det är skönt.
  Däremot, finns det ju en del bra grejjer man kan se på SVT tex. BBC: natur/historie-program, dokumentärer etc, men det gör jag mycket hellre via play och när det passar mig.
  För mig är det win win, ingen bestraffning alls.
  Try it, you might like it! 

 75. Gunbo#
  Det bor en skeptiker i dig,har jag inte tvivlat på,sen kan man se
  saker ur olika perspektiv,detta med ’lilla istiden’vet vi inte så mycket
  om,av förklarliga skäl,men det är inte så enkelt som man tror.
  Verkligheten visar många motsägande ansikten,det bör man ha i
  åtanke.
  Det finns inga enkla ensidiga förklaringar med detta ämne som klimat är.
  De troende får man se upp med.
  ALI.K

 76. Joel

  Gunbo #72
  Jag blev idiotförklarad av en aggressiv alarmist i ett kommentarsfält på DN när jag påpekade att det faktiskt hade varit ganska svalt i södra Sverige på sistone. Påpekandet var inte av ”klimatdignitet”, utan mer noterande av faktiskt väder.

 77. Bäckström#
  Jag tänkte väl det också!,du som har så många bra balanserde
  kommetarer,man väljer själv naturligtvis,med den teknik som nu
  finns,man tar vara på möjligheterna.
  ALI.K.

 78. Man får akta sig att ’svära i kyrkan’ att det är kallt, är nu lite tabu
  ännu.
  ALI.K.

 79. Gunbo

  Christopher #73,
  ”Dina uppgifter från England är starkt anekdotiska. Vädervariationer finns ju under båda värme- och ksllperioder, och hur illa människor kommer ihåg är ju uppenbart när nutidens väder diskuteras.”
  Ja, håller med om att minnet är kort men gott! Nu är ju dessa anekdotiska iakktagelser tagna ur dagboksanteckningar nedskrivna direkt och inte ur minnet många år senare. 

 80. Jag tog upp detta tidigare idag,inlägget i Notrixzone,finner jag vara
  intressant med stigande CO2 globalt,är den ’offset’av den värme-
  uppgång med ökad solenergi på Jorden ’tröga klimatsystem’.
  Detta kvitto på den ökade värmeuppgång med följande CO2 uppgång därav.
  Men den globala nedkylning kan ändå pågå,men är så långsam,att
  den ändå inte påverkar CO 2 uppgången.
  Jordens klimatsystem finns en naturlig regulator som är mycket långsam,som blir svår att se indikation på.
  En betydelse full ledtråd för vårt klimatförståelse.
  ALI.K.

 81. Gaupa

   Många bönder har ju haft som vana att notera väder och skörderesultat.
  Större skeenden hamnar ju i historieböckerna, också.
  Här beskrivs nödår i norrland. De sista vi hade var 1867-1868. 
  http://www.moviken.se/page.php?id=380 
   

 82. Slabadang

  Tack för tipset Ali K!
  Jag har bara ögnat igenom snabbt och det har varit en lååååång dag idag och kudden kallar!

 83. Håkan Sjögren

  Ingemar Nordin # 11: Jag vet vad vi gör för fel. När vi bemöter en galenskap kastar vi pärlor i form av fakta över folk, som saknar förutsättningar att förstå. Vi bör lära av Slabadang och sabla ner felaktigheterna i klartext och kalla en spade för en spade och en bluff för en bluff. Mvh, Håkan.

 84. Thomas

  Kommentar borttagen

 85. Tege Tornvall

  Kan vi inte slippa skribenter som tar TCS som arena för personliga vendettor? Att banka varandra i huvudet för knappast vårt gemensamma vetande framåt. All debatt måste bygga på faktiska observationer.
  Dessutom vore det välkommet om skribenterna bemödade sig om att skriva inte bara engagerande utan även korrekt svenska – om de kan. Rådet att tänka först och tala sedan kan med modern teknik utsträckas till att tänka först och skriva sedan. Det är alldeles för lätt att på nätet skriva några rader i hastigheten och trycka iväg dem – och ångra sig efteråt.
  Då är det så dags. Tänk på detQ

 86. Ännu bättre vore att hela Jorden täcks med ett nanonät, 
  växthuseffekten blir större,den kan då dessutom regleras,
  Fullt möjligt med nanotekniken.
  ALI.K.

 87. Thomas

  LOL Kunde just tänka mig att den kommentaren skulle tas bort. Den var visserligen inte hälften så grov som Slabadangs ofta beundrade personangrepp, men det var ju gudbevars ett angrepp på en ”klimatrealist” och sådana gör man inte ostraffat! Att det sedan var en helt korrekt kritik hör inte till saken. Jag gjorde bara vad Håkan efterlyste, kallade en spade för en spade.

 88. #83 Sjögren. Ja i sånt fall är dina co2 teorier en stor bluff 🙂 att du sedan berömmer Slabadang visar att du tappat omdömet rent allmänt.
   

 89. Håkan Sjögren

  Stickan # 88 : Ditt sätt att dra slutsatser lämnar mycket övrigt att önska. AGW-läran är ju helt oberoende av vetenskap och rent politisk. Då måste den även bekämpas med politiska medel. Blanda inte ihop min politiska åsikt med min vetenskap. Mvh, Håkan.

 90. Håkan Sjögren

  Stickan # 88 : Jag såg en bra förklaring på se sinande räkfångsterna, Räkorna har fått betalt av Big Oil för att äta så litet som möjligt. Och rommen tappar de på flaska och säljer som bensinsurrogat. Mvh, Håkan.