Åsiktsmonopolet igen

voltaire
Ursäkta att jag tjatar. Men jag tycker att det här är oroande. I veckan kunde man läsa och höra att SF i Väst-Sverige beslutat att stoppa SDs reklamfilm inför EU-valet. Personalen på biograferna känner sig hotade för att man visar filmen. Jag tänker inte rösta på SD, vare sig i EU-valet eller i höstens riksdag. Men jag anser att de, precis som alla andra partier, har rätt att lägga fram sina argument och göra sin röst hörd.
Det som bekymrar mig med denna, och många tidigare händelser, är att Sverige som land blir alltmer slutet, ofritt och intolerant som nation. Åsiktsmonopolet i det s.k. ”offentliga samtalet” (som i stort sett styrs av journalisterna inom public service) blir alltmer påtagligt och oförsonligt. Och deras svans av okritiska ja-sägare är genast med på noterna och vill frysa ut SD. Vad vill de? Stoppa all diskussion om invandringspolitik? Men folk är inte dummare än att de noterar detta åsiktsmonopol, och konsekvensen blir bara att stormedia spelar betydligt mer främlingsfientliga krafter i händerna.
Det är sannerligen inte bara jag som noterat den stämning av intolerans som spridit sig i landet. Ibland kan det vara lärorikt att lyssna på just besökande främlingar. Läs denna artikel av en student från Singapore (en stat med en betydande censur skall tilläggas). Författaren menar att den officiella bilden av Sverige är att det är ett mycket öppet och tolerant samhälle, där alla åsikter är välkomna. Men i realiteten upplever han en ganska stor begränsning av vilka åsikter som tillåts. Han pekar bl.a. på hur lagen om ”hets mot folkgrupp” (från 1948) utvidgat begreppet ”folkgrupp” till att omfatta t.ex. homosexuella och att yttra åsikter mot samkönade äktenskap.
Du behöver inte vara rasist eller homofob för att bli en måltavla; du behöver bara uttrycka ”fel” typ av yttranden. Till exempel kan du inte vara emot homosexuella äktenskap, eller uttrycka ett stöd för Sverigedemokraterna (ett högerextremt parti motsvarar British National Party, men med verkliga representanter i parlamentet), utan att bli så gott som bannlyst. Och om du vågar uttrycka skepsis mot klimatförändringar, var beredd på en social vrede. Din anständighet och din moral bedöms av om du håller den ”riktiga” synen på feminism, om homosexualitet, om ras, på miljön, om Israel – Palestinakonflikten. ”Inkorrekta” ståndpunkter kommer att göra dig till en utstött.
Den rättsliga impulsen att stänga ute hatiskt, stötande eller ”farlig” tal, idéer eller tankar, som är så utbredda i Sverige, och den sociala impulsen att stänga ute impopulära åsikter, är båda tecken på intolerans – en socialt accepterad ovilja att ta upp och diskutera åsikter som kanske stöter bort, förolämpar, chockerar, eller helt enkelt är annorlunda än de egna. Att tro att ett samhälle där individer går på tå runt varandra, och undviker en frontalkrock mellan idéer, på något sätt skulle vara ett mer liberalt och öppet samhälle är att prenumerera på propagandan på Sveriges officiella webbplats. Under den liberala självbilden finns det mycket starka strömmar av intolerans och konformism.
Många pläderar för en ytterligare utvidgning av lagarna så att allt som kan betecknas som ”hat-tal” skall bli kriminellt. Skall sådant verkligen omfattas av en lagstiftning så att det blir en brottslig handling att ha en icke-PK åsikt? Varje tidning eller annat forum, t.ex. denna blogg, har förstås rätt att sätta upp sina egna etiska regler för inlägg och debatt, men när den allmänna samhällstonen blir sådan att bara vissa åsikter får yppas så blir ”god ton” detsamma som självcensur och en låtsasdebatt. Vetenskapen kvävs och politiken reduceras från att vara en diskussion om innehåll till att enbart bli ett spel om vilket team som skall vinna valet. Spiked Online har flera mycket läsvärda artiklar i ämnet.
I ett tidigare inlägg skrev jag om åsiktsmonopolet angående klimatet och varför denna konformism är ett hinder i kunskapsutvecklingen. Det otäcka med åsiktsmonopolets förlamande hand över klimatfrågan är att det bromsar en ärlig journalistisk rapportering till svenska folket om de osäkerheter och problem som finns både i klimatvetenskapen som sådan och i klimatpolitiken. Vi hålls i okunnighet (som bl.a. visas av den demoskopundersökning som SI genomförde med anledning av Almedalen 4 juli 2012). Situationen har knappast förbättrats sedan dess, se Sten Kaijsers inlägg i fredags.
Manns hockey
Bild: Roman Genn, National Review Online
Jag påpekade då också att det är väldigt lätt att slåss för yttrandefrihet och en öppen debatt, men betydligt svårare då sådana principer går emot ens egna åsikter. Den amerikanska debatten om detta präglas i hög grad av de pågående rättsprocesser som Michael Mann har dragit igång mot sina meningsmotståndare. Han tycker inte om att hans vetenskapliga insats beträffande hockeyklubban av vissa skribenter har betecknas som ”bogus” och ”fraudulent” och har därför dragit dessa skribenter och tidningar inför domstol. Att han själv dessförinnan betecknat skeptikers kritik på samma drastiska sätt tycks inte bekymra honom. ”Vetenskapen”, dvs. hans egen felaktiga hockeyklubba, får bara inte ifrågasättas. Inte ens av andra klimatforskare. En belysande artikel om detta finns här.
Om denna typ av intolerans mot andras åsikter, där meningsmotståndare riskerar åtal och långdragna processer eller där legala demonstrationer störs av både höger- och vänsterfascistiska organisationer, fortsätter att sprida sig och till och med applåderas så är vi på väg mot forna tiders ofria samhällen. Men en del kanske gillar det, vad vet jag?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. lennart bengtsson

  Ingemar
  Du har naturligtvis alldeles rätt. Tendensen till åsiktsmonopol är djupt oroande och minst lika oroande är att så få reagerar. Om vi hade en intelligentia värd namnet skulle de i dag demonstrera för människornas rätt att tänka och tala fritt och detta i Voltaires anda. Tyvärr är inte detta på något sätt fallet. Vad vi än anser om SD, som i alla avseende är ett svenskt politiskt parti med samma rättigheter som både MP och V och alla andra partier, så har de full rätt att få föra fram sina uppfattningar utan att utsättas för hot- och hataktioner. Att detta är en demokratisk självklarhet måste vara uppenbart även för de demokratiskt avtrubbade. SFs beteende är fullständigt oacceptabelt i ett samhälle som vill kalla sig fritt och demokratiskt. Att det också leder till att extrema politiska falanger får luft under vingarna borde likaledes vara uppenbart för den tänkande allmänheten och den tänkande delen av våra politiker.
  För de som inte känner till Europas historia borde bekanta sig med vad som hände i Tyskland efter 31 januari 1933. Efter detta datum likriktades såväl tyckande och tänkande i rasande takt med alla mediala konstgrepp och medel och med ett resultat som även de historiskt okunniga borde känna till.
  Politiseringen av vetenskapen som drivs på alltmer är på sikt ödeläggande för det kreativa tänkandet och och är oförenligt med att vara och förbli en Kunskapsnation. Det är en tragik att inte detta inses. Till slut får alla betala ett högt pris för denna oförlåtliga försummelse.
  LennartB

 2. Lasse

  SVD har idag ett inlägg på ledarsidan där Lomberg utviker sig om de onödigt höga kostnaderna för att klimatanpassa världen, när det finns annat som är angelägnare. Vänder man på sidan så finns en debattartikel där det blir skäll på regeringen som inte avsatt sin del i de 100 miljarder USD som krävs av överföringar mellan utvecklade och icke utvecklade ekonomier-något som tydligen lovats vid klimatmötena. Där finns bredden mellan åsikterna!
  OT: En 8 årig flicka har dödats av sin släkting. Hon var en sk ensamkommande som skickats ut i världen för att bereda väg för senare anslutning av sin familj. Samhället har här brustit i sin omsorg om barnet-och riskerar stämmas av familjen. Media går igång och ser ett samhälle som inte klarar sin uppgift. Tragisk händelse-men vems är barnet?

 3. Johan Tisell

  Jag träffade en lätt förvirrad, lågutbildad vänsterpartist i går, med vissa nämnduppdrag samt varandes nämndeman.
  Vi kom in på SD som nämndemän och jag jämförde med en direktör som tidigare skulle dömas av en domstol med vpk i nämnden. Alltså en som I PARTIPROGRAM vill mörda direktörer, det var givetvis inga problem. Men SD, som inte är öppet rasistiska i sitt program, var ett problem för de ansåg inte att alla människor har lika värde.
  Efter att ha diskuterat den frågan med Torbjörn Tännsjö, filosofiprofessor, påpekade jag att ”värde” är ett ekonomiskt begrepp och det är ett opium för folket att lura dem att tro detta. Olika löner, olika popularitet och olika attraktivitet har vi alla; alltså olika värde.
  I vår konstruerade stat har vi en idé att alla har lika rättigheter, men bara inom vissa områden; offentlig sjukvård, rättsväsende med mer. Jag konstaterade att i golfklubben råder inte samma regler, där är det pengar som styr rättigheterna. ”Jag spelar inte golf”, var det bekväma svaret. Vi är inte alla lika värda, men påstås ha lika rättigheter, är min slutsats. Fast inte heller dessa rättigheter fungerar.
  Jag påtalade då att S tvångssteriliserat stora mängder och det avfärdades med ”inte detta årtusendet!”
  Det är tydligen bekvämt att vara en lågutbildad och indoktrinerad ”rest-kommunist”. Men någon allmänbildning (visste inte vem C-H Svanberg eller Olof Persson var!) eller logik behöver inte presteras.
  Denna person dömer alltså i domstolar och ersätter i regionfullmäktige!

 4. Lasse

  #1
  Periodicitet i data analyseras av Willis Eschenbach-med ett resultat Lennart B säkert gillar.
  Det som kan verka klart i ett dataset försvinner när detta set delas upp.
  Kanske finns periodiciteten som en underliggande mindre faktor men som överlagras av väder?
  http://wattsupwiththat.com/2014/05/03/the-slow-fourier-transform-sft/#more-108582
  När man läser hans text så slås man inte av någon prestige eller agenda-ren nyfikenhet!

 5. Ann LH

  Igår råkade jag besöka saluhallarna i Göteborg samtidigt Marit Paulsen var där för att göra göra sig påmind inför EU-valet. Hon och hennes lilla grupp gick runt och debatterade/diskuterade med dem som så önskade. Jag passade på att fråga om varför de som stod för ett parti känt för att ha ”högt i diskussionstaket” inte tagit upp den klimatvetenskapliga debatten i sin helhet. M.P. undervisade på känt manér om att man måste tro på majoriteten av klimatforskare. Så var det slutdebatterat om den saken för hennes del.
  I gruppen fanns även Eva Flyborg, känd vindkraftsmotståndare mm. Hon tog delvis tag i diskussionen och påpekade att hon läste TCS.
  Tänk om bara en liten, liten bisats då och då kunde visa att hon läst – och förstått och kanske till och med påverkat sin omgivning. Energifrågan kommer att bli stor inför höstens val. Jag tror att det parti som går före och lyfter upp just åsiktsmonopolet i klimatfrågan har oerhört mycket att vinna.
  James Lovelock var tillsammans med T. Flannery och Al Gore tidigt ute och vägledde media och miljörörelsen i klimathotsfrågan. Nu skriver Lovelock i sin senaste bok att han vilseletts av IPCC. Han har nu till slut ”förlorat sin oskuld” i frågan. Kan han borde även våra politiker våga erkänna att även de varit omgivna av dåliga rådgivare och liksom politikerna i Tyskland nu är beredda att ta nya tag i energi- och klimatfrågan.

 6. lennart bengtsson

  4
  Ett analogt sätt är att producera en tidsserie med en random number generator som numera finns på de flesta handräknare. Sedan kan man gör en Fourieranalys av resultatet och säkert finna de mest märkliga periodiciteter. Ett sådant förfarande är mycket lärorikt det kan jag garantera. Jag producerade för många år sedan NAO med en dylik metod där man kunde finna de mest besynnerliga och tankeväckande perioder. Sammanhängande med detta är frågan hur mycket kan man vinna om man spelar krona och klave obegränsat länge?
  LennartB
  LennartB

 7. Lejeune

  För den intresserade, här är länken till Lombergs inlägg i SVD:
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/storsta-miljoproblemet-ar-inte-global-uppvarmning_3524576.svd
  ….kan det vara så att åsiktskorridoren breddas, eller är detta ett olycksfall i arbetet? Grindvakten kanske firade valborg eller demonstrerade?

 8. Ingemar Nordin

  SvDs ledarredaktion skall ha en eloge för att de släpper fram Lomborg då och då. Synd bara att nyhetsredaktionen och debattredaktionen försvurit sig åt alarmismen, kör sin propaganda och stoppar alla kritiska åsikter.
  Lomborg sätter fingret på det fullständigt vansinniga i att satsa miljardtals kronor på förnyelsebara energikällor, helt utan verkan på koldioxiden, när miljontals människor dör av luftföroreningar orsakade av brist på el.

 9. Nu är du inne på grundtemat för min blog, frihet. Jag skrev häromdagen om hur yttrandefriheten i ”frihetens land, i England, ja, ja!” (som Taube skaldade) inte tillåter en politiker att citera Churchill när han kritiserar islam.
  https://www.frihetsportalen.se/2014/05/hatbrott-av-churchill/

 10. Mikael W.

  Fantastiskt Ingemar! På pricken. Du ser hela bilden. Tack för den artikeln!

 11. Rosenhane

  Lejeune 7 och Ingemar 8
  Då och då släpps Lomborg fram på ledarsidan vilket är glädjande. På ledarsidan kan man också läsa Ivar Arpi och Per Gudmundson med riktigt bra icke korrekta betraktelser i känsliga ämnen men detta betyder inte att någon slags avbaltscheffskyfiering är att vänta av SvD som helhet, därtill är de övriga miljömupparna för starka; det märks inte minst på politrukerna i brännpunktsredaktionen.
  Det skulle vara intressant att höra dom interna diskussionerna på SvD; flera skribenter önskar säkert kommentera Jan Tullbergs Låsningen men har belagts med munkavle.

 12. Slabadang

  Konformism = Konsensus = förtryck!
  Våra vänsterjournalister styrs av en liten klick gamla kommunister som sätter upp de ”normer” som styr kåren. Det är svaret på varför våra journalister i allt högre grad marknadsför accepterar och normaliserat en militant totalitär position MOT de demokratiska grundprinciperna. Värt att uppmärksamma är att det är de MEST totalitära och intoleranta vänsterjournalisterna som lyfts fram och hyllas av sina egna stödtrupper inom kåren. En konsekvens är att samhällsdebatten blir allt längre ifrån allmänheten.
  Borgerligheten har inte fattat hur kommunismen arbetar och fungerar. Som naiva idioter står de och erkänner sig till kommunsimen när de hävdar att de är ”feminister” utan att förstå att de samtidigt blivit kidnappade av de kommunister som äger makten över begreppets tolkning och innebörd.
  Sen vill jag ha kvitto på alternativt alternativt ”debunkning” eller invändningar mot följande bevis på att public service ALDRIG har varit i ”allmänhetens tjänst”. För att detta förhållande INTE skall framgå så har SVT/SR byggt sina bunkrar och jag ber er lägga dessa följande enkla bevis för att SVT/SR ALLTID varit byggt för att STYRA den allmänna opinionen istället för att styras av den de skulle OM de vore i ”allmänhetens tjänst”,nära det demokratiska hjärtat.
  Själva nyckeln till att public service skall kunna bibehålla sin makt och kontroll är att skillnaden mellan den allmänna opinionen och SVT/SRs redaktioner och vinklingar av produktioner INTE skall framgå. Därav redovisar SVT/SR bland annat aldrig tittar och lyssnarreaktioner. Vilka 10 debatter program reagerade licensbetalarna på de senaste tio åren? Varför berättar och redovisar de inte det öppet? Det går liksom inte att kränga på en majoritet av folket en extrem minoritetsuppfattning om det framgår att så är fallet.
  Så med observationen om det omvända så ser vi hur SVT ALDRIG efterfrågar allmänhetens synpunkter. Istället för Knutssons ”analyser” om hur en politisk debatt gått så borde frågan rimligtvis i första hand och alltid ställkas till den allmänhet de påstår sig tjäna!
  Vad som är bra med denna iakttagelse är att PS journalister och dess ledning är fullständigt medvetna om vad de sysslar med och är skiträdda för att deras icke folkrepresentativa åsikter skall bli uppenbara.
  Det här med internets möjlighet till interaktivitet är skitkul att uppmärksamma hur SVT/SR låtsas ägna sig åt det. De vet inte hur de skall hantera det eftersom de skyddar sin gamla position som går ut på att hålla allmänheten helt borta och där opinioner mot SVTs/SRs anställdas anställdas går stick i stäv.
  EUvals debatten har de gömt in på en facebook sida !!! 🙂 🙂 . I deras EUvalskompass finns EN enda EUkritisk fråga och det är den extrema kvar eller ur. Resten av frågorna är tjugofyra olika reklamslogans. När vi samtidigt vet att EU ligger förtroendemässigt i den absoluta botten över hela Europa så blir de stadsanställda vänsterideologerna på stadsmedia avslöjade in på bara skinnet och det är faktiskt som att titta på Sovjettelevision.
  Det stora motståndet till att ge allmänheten makt och inflytande eller ens visa minsta intresse för den är att avslöja de nya självutnämnda totalitära och militanta demagogkorrekta härskarklassen
  . Sveriges journalister är det största konkreta och problematiska hotet mot demokratin vi tvingas leva med idag. Tänk er själva efter tex programmet ”Debatt” om de efterfrågade och lät tittarna/allmänheten kommentera?? He he he !! Varfrö efterfrågar inte SVT efter licensbetalarnas reaktioner på ALLA program?
  Kan en enkel men kvalitativ resurssnål och billig blogg ge sina läsare utrymme till interaktivitet .. så hur kommer det sig att mångmiljardföretagen SVT/SR inte klarar av att erbjuda sin publik samma sak?
  Behöver ni veta mera? Kan det vara mer uppenbart ? Den här kritiken och debatten är ledningarna och personalen på public service panikslagna inför. Att verkligen bli i allmänhetens tjänst på allmänhetens villkor efter allmänhetens önskemål är vad som skapar paniken. En debatt de inte kan vinna och ring gärna och fråga så får du höra de mest egendomligt konstruerade undanflykterna inför denna pinsamt enkla observation. DE förlorar helt enkelt sin makt och tvingas ändra sin attityd och ställning. De blir tvungna att tjäna istället för att härska!”!

 13. Slabadang

  Ingemar n!
  Du ställer alldeles för låga krav på SvD. SVD visar bara att de inte tillhör inte de sämsta eleverna i skolklassen med ”särskilda behov” totalresultatet är fortfarande ljusår från balans och journalistikens uppgifter att hålla en allmänhet balanserat välunderättad.

 14. Jimmy

  ”Bli politiker, för som politiker behöver man ingen utbildning!”
  http://www.nt.se/nyheter/?articleid=9768990
  Tips från en av Centerns EU-parlamentariker-kandidat, Ursula.

 15. Rosenhane

  Återigen Svenska Dagbladet och åsiktsmonopolet.
  En ”ståuppkomiker” vid namn Soran Ismail har blivit krönikör i tidningen och häromdagen skrev han att han tycker att flygsabotage är både acceptabelt och beundransvärt.
  Sådant går bra att publicera medan högkvalitativa artiklar i relevanta ämnen av exempelvis Lars Bern och andra stöter på patrull.
  Kanske dags att lagstifta om kvotering; 50 % borgerligt sinnade journalister i medieredaktionerna!

 16. latoba

  Lomborgs artikel var väl bra, men han skriver om förnyelsebar energi utan att komma med några konkreta förslag. Inte ett ord om framtida kärnkraftstekniker.

 17. Björn

  Jimmy [14]; Ja, det är skrämmande, för mycket av den politiska vekligheten ser sådan ut. Den är verkligen intelligensbefriad. Ingen skulle få betecknas som politiker utan ett inträdeskrav. När det gäller inträdeskraven till lärarutbildningen, har man höjt det löjeväckande högskoleprovets utfall från 0.1 till 0.5 poäng och märk väl att högsta möjliga poäng är då 2.0. För att få bli behörig politiker borde ett obligatoriskt högskoleprov klaras av med åtminstone lägst 1.0, vilket också borde gälla inträdeskraven för lärarutbildning. Vad klarar journalisterna av när det gäller högskoleprovet?

 18. Björn

  latoba [16]; Det är nog så, att den som vill bli publicerad i klimatsammanhang idag, måste ha orden ”förnyelsebar energi”, med som utfyllnad.

 19. Peter Stilbs

  Rosenhane #15 – jag retade mig också på innehållet i denna artikel. Dessutom hör inte författaren till de normala krönikörerna. Och det värsta var väl att i media den dagen det hände framställdes det som om alla passagerarna gemensamt hade gjort en samlad flygsabotageaktion, medan det i verkligheten bara var V-politikern (och möjligen någon till).

 20. Sören F

  Jag följer också upp mitt förslag från den nyliga förra åsiktsmonopol-diskussionen. Det visar sig att Publicistklubben, PK :-), välkomnar också bloggar som medlemmar, så om KU går med kan diskussionen, om falsk ekvivalens mm, ordnas internt där.

 21. Sören G

  #19 Peter Stilbs
  Kommer V-politern att slippa skadestånd till flygbolaget för förseningen?

 22. Ulrik

  Flygsabotören i Östersund är Malin Björk. Hon är första namn på Vänsterpartiets EU-lista och ska flygpendla utrikes till Bryssel som hon hoppas. Varken polisen eller flygbolaget avsåg enligt media att vidta åtgärd mot sabotören. Däremot var det en passagerare som blev fördröjd som anmälde. Men det avskrivs nog. Jag har sett i media att Malin Björk nu åker runt och valarbetar. Hon får goda recensioner av journalisterna och inga frågor om flygplan. Partiledaren tycks ha fullt förtroende och bryr sig inte.

 23. ”Åsiktsmonopolet i det s.k. ”offentliga samtalet” (som i stort sett styrs av journalisterna inom public service) blir alltmer påtagligt och oförsonligt.”
  Helt rätt, men ni är ju inte bättre själva på denna blogg, så fort jag nämner vilken bluff kompostering och ytgödsling är och att jordisering är det rätta så skriker ni ju som stuckna grisar och fäller ut era taggar!!!

 24. Börje S.

  #23 Börje Gustavsson
  För egen del har jag tagit till mig ditt budskap om att kolet ska ned i jorden. Jag tror på detdu hävdar med sådan frenesi.
  Det kanske är kontroversiellt hos Centerpartiet, för om jag inte minns fel har detta lantbrukarparti med huvuddelen av sina politiker i Stockholms centrum börjat dilla om plöjningsfritt jordbruk.
  Men på denna bloggen kan jag inte erinra mig några utfall som tyder på det du nämner i din sista mening. Kanske du kan visa oss var, när och hur detta hänt?
  Däremot kanske du får mothugg när du bagatelliserar de forskningsresultat som kommit fram till att jorden blivit grönare med si och så många procent.
  Ulf Helldén, Lunds Universitet t ex:
  http://www.youtube.com/watch?v=loOX1yeyQHM
  Den här sidan har du förkastat. Varför? Upphovsmännen verkar ha meriter nog för att den ska vara värd åtminstone några besök:
  http://www.co2science.org/data/plant_growth/plantgrowth.php
  Det verkar som om det växer bättre och plantorna blir mindre känsliga för torka. Är det en nackdel?
  Att näringsinnehållet inte blir större (vilket jag inte vet något om), så som du påpekat, det kanske är sant. Men då kommer ju dina idéer om jordisering ännu mer väl till pass. Eller menar du att en växt som växer bättre på grund av förhöjd CO2-halt i atmosfären tappar sin förmåga att ta upp näringsämnen från den jord den växer i?

 25. Ingemar Nordin

  Börje G #23,
  Jag tror också på vad du säger. Inte för att jag kan så mycket om grönsaksodling men det du säger verkar vettigt. Och det där med plöjningsfritt har jag aldrig riktigt litat på (varför skulle människan sedan urminnes tider ha lagt ned massor av arbete på att plöja sina åkrar om det ger en sämre skörd?)
  Så ditt utbrott här, ”så skriker ni ju som stuckna grisar och fäller ut era taggar!!!”, verkar tagit helt i det blå. Men det är ju populärt bland vissa att göra sådana här allmänna fördömanden av KU utan att man har ens en tillstymmelse till sakliga argument. Tråkigt om du skulle sälla dig till troll-gruppen Börje G.

 26. ThomasJ

  Citat:
  ”(ett högerextremt parti motsvarar British National Party, men med verkliga representanter i parlamentet),” – tråkigt att slikt reffas här på KU! SD har INGET, säger INGET med BNP att göra, varken direkt eller indirekt. Period!
  Däremot kan jag berätta om diverse möten med officiella reps från Singapore Investment Corporation och därmed hur de [där!] ’hanterar’ opinion/eller icke-opinion – på begäran, asså. Fattigt är, Ingemar, att reffa slikt!
  Mvh/TJ

 27. Pelle L

  Börje Gustavsson #23
  Vi är, tror jag, många här som har tagit till oss dina idéer om jordisering, och läser med misstänksamhet om ”forskarnas” nya mantran om plöjningsfritt, fleråriga grödor och liknande.
  Om inte annat för att det är så diametralt annorlunda än vad vi mödosamt har fått lära oss genom århundraden/årtusenden.
  Så se oss som vänner!
  Och vi, eller i alla fall jag, saknar dina jordnära ( 🙂 ) inlägg om odling och den ”nedre/undre” kolcykeln!

 28. Gustav

  ”Men folk är inte dummare än att de noterar detta åsiktsmonopol, och konsekvensen blir bara att stormedia spelar betydligt mer främlingsfientliga krafter i händerna.”
  Word! Kunde inte formulerat det bättre själv. Det skulle aldrig falla mig in att rösta på SD men snart blir jag så illa tvungen eftersom varenda journalist, myndighet och organisation ju hjälper dem genom att inte förmå dölja sitt hat.

 29. Slabadang

  Gustav!
  Vi har en liten åsiktselit som inte är representativ för allmänheten. De är livrädda för sina positioner makt och inflytande. Den idealisering romantisering och förenkling av invandringspolitiken de salufört gemensamt gör att de hamnat i en ohållbar situation och maktmedlen och härskarteknikerna ter sig allt mer bizarra och autoritärt militanta.

 30. Slabadang

  Börje G!
  Vem fäller ut taggarna? Min bild är tvärtom att dina tankar och erfarenheter mötts med stort intresse. Jag skulle vilja veta vilka motargument du mött. De videos du länkade till fick många träff efter du länkat till dem.
  Dessutom förtar väl inte den ena metoden den andra?

 31. Gustav

  Börje S, #29:
  För egen del är jag inte det minsta intresserad av invandringspolitiken och håller nog med pk-media i deras syn på denna. Dock är det trist att ena parten i debatten inte ens får chansen att presentera sina argument för de antingen måste slita micken ur näven på en rabiat reporter eller tvingas svara på riggade frågor. Sålänge det fortsätter att vara på detta sätt kommer SD vinna röster är min övertygelse. Dagen det kommer in en endaste skicklig reporter med förmåga till saklighet kommer SD vittra och dö för innehållet i deras politik är egentligen inte särskilt kontroversiellt…

 32. Börje S.

  #31 Gustav
  Slabadang menar du.
  För egen del uttalar jag mig inte om invandringspolitik, eftersom jag inte är riktigt klar över vad jag tycker eller tror i den frågan.

 33. Mats G

  #31
  ”en rabiat reporter”
  Det här är så övertydligt i alla sammanhang. Jag håller med du. Vinnaren är SD på denna strategi. Problemet är att analysen från Danmark och Norge är att när de försökte diskutera frågorna eller bemöta så växte de invandrarkritiska partierna. De ”misstaget” vill Sverige undvika. Svaret blir total isolering.Det kan tvinga fram att blockpolitiken sprängs. Jag har svårt att tro det. Men hellre S än SD tycks resonemanget vara.
  Det finns ett litet problem dock. SD växer. Troligen för att deras verklighetsbeskrivning upplevs som just verkligheten.

 34. Pär Green

  28 Gustav 2014/05/06 kl. 09:28
  ”Det skulle aldrig falla mig in att rösta på SD men snart blir jag så illa tvungen ”
  Uttrycket ”det är aldrig försent att bättra sig” gäller, men det finns en bestämd deadline!
  EU-valet och riksdagsvalet!

 35. Jan

  MP har två hjärtefrågor, invandring och klimat. Deras värdering i dessa frågor har blivit rättesnöret utifrån vilken massmedia rapporterar och granskar. Alla som följer rättesnöret blir positivt bemötta och slipper kritisk granskning. Alla som avviker från det smala snöret får finna sig att bli negativt för att inte säga fientligt bemötta och får finna sig att mer eller mindre bli tystade.
  Självklart finns det olustiga rasister och folk som fullständigt struntar i naturen och miljön men de flesta som reagerar mot det allt smalare rättesnöret som åsiktskorridoren följer är vare sig rasister eller miljöbusar utan folk med båda fötterna på jorden som tar avstånd från den extremistiska och destruktiva linje som MP företräder i dessa frågor.

 36. Ingemar Nordin

  Mats G #33,
  ”Problemet är att analysen från Danmark och Norge är att när de försökte diskutera frågorna eller bemöta så växte de invandrarkritiska partierna.”
  Vad är orsak och verkan här? Jag tror på en öppen debatt i dessa, liksom i alla andra frågor av stort intresse.
  Thomas J #26,
  Du bannar mig för att ha citerad vad en ung student från Singapore har skrivit. Jag ser inte vad jag har med saken att göra. Det är ju hans åsikt. Min kunskap om BNP är dålig så jag kan inte kommentera. Men du kanske kan mer om skillnaderna?
  Dessutom skulle jag inte vilja beteckna SD som något ”högerextremistiskt” parti. Det ligger mer åt det radikala mitten-hållet 🙂

 37. ThomasJ

  Ingemar N. #36: Sorry om jag ’tog i’ i överkant… 😉 Känner inte speciellt mycket om BNP, annat än via brottstycken i UK-media så vi är nog bra lika ’okunniga’ här…
  Jag sympatiserar med SD i huvudsak på grund av följande:
  – enda riksdagspartiet med uttalad FÖRNUFTIG energipolitiskt program,
  – enda [dito] med uttalad skepsis visavi världshistoriens största bedrägeri (guess which…? 😉 ), inklusive dess ’svans’,
  – enda [dito] med uttalad EU-kritisk politik – medlemskapet kostar Sverige ~ 81 miljoner kronor per dag, NETTO, x365 dagar per år… Go figure!,
  – enda [dito] som strävar efter att införa/-rätta en Författningsdomstol,
  – enda [dito] som strävar efter att (åter-)införa det s.k. personliga tjänstemanna-ansvaret,
  – och, deFacto, enda [dito] som verkligen städar upp bland sina kadrar när/där finns/visas [populistiska/verklighetsförnekande osv.] ’knäppgökar’.
  ’Radikala mitten-hållet’ – he-he… typ ’extrem centrist’ (G. Ekman)oder…? 😉
  Mvh/TJ

 38. Slabadang

  Här på nätet tar vi makten ifrån journalisterna!
  Hans klimatmajonäs Wijkman begär att kommmentarsfunktionen på SVD skall vara avstängd. Hans kommentar till Lomborgs artikel utgör den värsta sortens ”goddag yxskaft” man kan läsa.
  Återigen skriver Björn Lomborg krönika i SvD. Hans budskap är förföriskt. Klimatförändringen är visserligen ett problem men hotbilden är, enligt Lomborg, överdriven och åtgärder kan därför skjutas på framtiden.
  Texten:
  ”Vi har hört budskapet förut. Men det blir inte mera riktigt för att det upprepas. Budskapet haltar svårt på ett antal punkter. Låt mig exemplifiera:
  1. Ponera att Lomborg har rätt och att klimatförändringen bara får negativa konsekvenser på lång sikt (verkligheten är en annan; miljontals människor drabbas redan idag). Även om så vore fallet är det djupt ohederligt att hävda att åtgärder mot dessa kan skjutas på framtiden. Utsläppen av CO2 stannar i atmosfären i hundratals år och halten bedöms redan idag på en riskabelt hög nivå. Det är bara om vi vidtar resoluta åtgärder i närtid som vi kan undvika en helt katastrofal utveckling.”
  Min kommentar till första stycket: Vilken helt underbar ren rappakalja. Första iakttagelse är att Wijkman inte längre talar om den ”globala uppvärmningen” utan om ”klimatförändringen” och dessutom i singularis. Det är inte den ”verkligheten” ” Wijkman lever i utan den klimatistiska fantasivärld han befinner sig i som kan drabba inte bara miljoner utan miljarder av människor i form av energifattigdomens alla skadliga konsekvenser. Så vilka ”miljoner människor” som drabbas av hans ”klimatförändringen” och på vilket sätt, lämnar hans klimatmajonäs efter sig som en gåta för läsarna att gissa sig fram till. För oss kalenderbitare i klimatdata framstår detta påstående som ren bullshit i dess ädlaste form. Det finns ingen ökande global trend för någon typ av extremväder att finna någonstans. Tvärtom skyddar vi oss allt bättre gentemot de naturliga oväder som drabbat oss genom årtusenden.
  De två sista raderna på första stycket är ju rent kul. Att co2 ”utsläppen stannar i atmosfären i hundratals år är medvetet vilseledande och påståendet om att några ”resoluta åtgärder” skulle få stopp på den numer artonåriga globala temperaturplatån är väl mer att se som ett konstigt önsketänkande eftersom det enligt hans klimatmajonäs skulle innebära att det blir betydligt mycket kallare? Är det ”hiatusen” som påverkar de miljoner människor negativt som Wijkman surrar om … kanske?
  ”2. Lomborg framställer dagens sol och vindteknik som ineffektiva och dyrbara. Han ger intrycket av att det stöd som hittills getts inte haft någon effekt. Men detta är fel. Kostnaderna för både vind och sol har reducerats mycket snabbt, inte minst för sol. Både vind och sol är idag konkurrenskraftiga med både ny kärnkraft och t o m gaskraft i många geografiska lägen. Subventionerna till vind och sol har gjort stor skillnad. Det är genom detta stöd som den nya tekniken fått hjälp komma in på marknaden. Det är först när volymerna ökar och tekniken testas på marknaden som förbättringar och sänkta kostnader är möjliga. Så är det med all ny teknik. Att som Lomborg vill, satsa på ny forskning – men inte stödja marknadsinträdet – går på tvärs mot all erfarenhet av teknikutveckling. ”
  Min kommentar: Inledningen där han försöker bortförklara de fortfarande och för all överskådlig framtid fullständigt horribla kostnaderna för sol och vind med att de blivit ”billigare” och försöker sprida rök över sakligheten med att i ”vissa lägen” .. javisst om man bor på en liten skitatoll mitt i indiska oceanen kan väl solkraft i form av solugn vara ett schysst komplement. Men även där finns det de dagar och veckor där molnigheten inträder och även där är man beroende av baskraft. Så kontentan blir att du måste investera BÅDE i baskraft och i Wijkmans svindyra klimattjafs om du skall få vardagsbehoven av energi täckta. Det ena gör inte att du slipper det andra och baskraften måste du av överlevnadsskäl alltid prioritera. En talldank som till och med håller på att trilla ner hos Merkel och vem vet kanske också i klimathotets vagga även i England.
  Sen visar sig hans klimatmajonäs inte bara vara rent imbecillt okunnig om klimatet och energiproduktion/konsumtion. Han är uppenbarligen också totalt förvirrad över hur villkoren för en marknad fungerar för ny teknik. All teknik som tillför ett mervärde till konkurrerande lösningar hittar ut på marknaden och behovet av kapital ifrån skattemedel är ren bullshit det också och tvärtom ett bevis på att tekniken INTE har något marknadsvärde om skattebetalarna skall luras att betala kalaset. Om det behövs kapital för att snabbt nå ut på marknaden så är det kompetensen på den marknaden som snabbt skaffar fram kapitalet. Tvärtom sitter vi nu med extemt dåliga erfarenheter med vilke stor skada både för landskap ekonomi och miljö Wijkmans skattetiggande opportunister skapat. Tvärtom har vi lärt oss att politiker skall ge fan i att fatta beslut i frågor de inte begriper och sluta försöka laga saker som INTE är trasiga. Wijkman tillhör ju de stora magnifika gröna gamar som cirklar över våra pensionfonder.
  ”3. Lomborg målar upp subventionerna till förnybar energi som missriktade. Vad han nogsamt döljer är att subventionerna världen över till fossila bränslen är minst tio gånger så höga. Om dessa subventioner försvann skulle omställningen till en kolsnål ekonomi vara avsevärt enklare. Men det viktiga är att konstatera att stödet till förnybart har effekt.”
  Till skillnad från Wijkman tror jag inte alls att Lomborg är intellektuellt ohederlig. Med tanke på att subventionerna i förhållande till den energi den ger till framför allt fattiga familjer i utvecklingsländer så de kan koka sin mat på gas istället för ved inomhus är en välriktad ambition. Gränsen mellan Haiti och Dominkanska republiken http://theadhikaris.info/blog/wp-content/uploads/2014/03/haiti.png bevisar hur viktigt det är av miljö och ekologiska skäl att subventionera basbehov av framför allt gas att laga maten på. I de rika länderna är ju fossila bränslena värsta kassa och skattekossan. På Haiti använder man ju ”förnyelsebar” energi i den utsträckning som framgår av satellitfotona. Wijkmans recept är att ta från de fattiga och ge till de rika.Sen har hans klimatmajonäs missat det faktum att Tyskland som varit bäst i hans klass ÖKAT sin förbrukning av kol.
  ”4. Lomborg upprepar att mindre än en procent av energiförsörjningen kommer från sol och vind. För det första är procentsatsen högre – dryga 2 % – och stiger snabbt. Vindkraften har ökat globalt med i snitt 28 % årligen sedan år 2000. Solenergi ökar än snabbare. Vidare: 20 % av världens el kommer idag från förnybar energi. Andelen ökar snabbt.”
  Vad då Wijkman naturligtvis medvetet INTE talar om är ju vad dessa nu möjligen snart ynkliga 2% kostar. Sen så blandar han lika medvetet vilseledande ihop äpplen och päron och snor in vad som måste vara vattenkraften i sina ”snart 20%”.
  ”5. Argumentet att vänta med att byta till ny teknik är osakligt av ytterligare ett skäl. Att ställa om energisystemet tar även under optimala förhållanden ett antal decennier. Att därför skjuta det hela på framtiden innebär att omställningen ytterligare skjuts upp. De enda som jublar över ett sådant förslag är företag som säljer olja, kol och gas.”
  Jaha du hans kära majonäs å vem är det som jublar över de multimiljarder som öses över dina särintressen inom den ”förnybara” energisektorn och vem är det som är torsken? Till skillnad från Wijkmans påtvingade lösningar på oskyldigt folk så kan vi ju välja att säga ja eller nej tack till att gå till bensinstationen. Med Wijkmans modell blir det ett tvång att bekosta hans förvirrade planer och särintressen och se dessa 100 meter höga industriella byggnader vispa i vinden med en energileverans motsvarande en vanlig bilmotor när det råkar blåsa. vanligt hyggligt folk tvingas därutöver bekosta de skador vindkraften skapar för det fasta elnätet. Blåst är svenska folket!.
  ”Till sist. Att Lomborg vill göra insatser för att rena luften, inte minst i fattiga länder, kan ingen ha någon invändning emot. Men en sådan insats ska inte ses som ett alternativ till att fasa ut de fossila bränslena utan som ett komplement.”
  Att hans klimatmajonäs inte kan prioritera bevisas väldigt tydligt i hans infama slutkläm. ”Låt han prata på sig” i fred”, är ett råd som passar alldeles utmärkt till hans klimatmajonäs.
  Anders Wijkman, ordförande Romklubben
  Anders Wijkman ordförande ”Grönköpongs dagblad” ?

 39. ThomasJ

  Sorry ifall ngt missat – in the process – men finns där en skillnad mellan Anders Wijkman varande ordförande i ena/o/e andra organet? Alldeles oavsett är det ju enbart BS – ’Bull-Shit’ = Skitsnack för oinvigd, personen [etCons!] vräker ur sig.
  Go figure!
  Mvh/TJ