Åsa Romson (MP) vill införa planekonomi

Åsa Romson (MP) har skrivit en debattartikel om införandet av en ny planekonomisk ordning i DN. TCS hade en kort blänkare om detta i måndags men det är dags att djupare syna vad Åsa Romsom skriver och menar.
Asa Romson
”2050 måste utsläppen vara nära noll. Först då har vi 50% chans att undvika en klimatkatastrof. Om detta är vetenskapen överens.”
Att vetenskapen är överens är helt enkelt inte sant. Sen undrar jag var detta med 50% chans att undvika en klimatkatastrof kommer ifrån? Vilken vetenskaplig artikel säger detta? Referenser?
FN:s miljöprogram har visat att om världens alla länder investerar två procent av BNP inom tio sektorer, exempelvis energi, byggnader och industri, så skulle den globala ekonomin blomstra [min kurs]..
Vilka floskler. Om länderna bara satsar två procent av BNP så kommer globala ekonomin att blomstra. Är det planekonomi Åsa Romsom tänker på? Att länderna gör satsningar på statliga företag? Och var ska pengarna tas ifrån? Sjuka och arbetslösa? För i kapitalistiska ekonomin satsar företagen redan idag långt mer än två procent av respektive lands BNP.
Den klimatkris vi står inför är minst lika allvarlig som de ekonomiska kriserna..
Jaså – var kommer detta ifrån? Den korrumperade FNs klimatpanel?
Om nu till det allvarligaste.
Miljöpartiet föreslår därför att riksdagspartierna på allvar diskuterar hur ett klimatpolitiskt ramverk kan införas i Sverige…..Baserat på rekommendationer från ett självständigt klimatråd antar riksdagen ett utsläppsmål på nära noll för 2050. Åren fram till 2050 delas upp i budgetperioder, exempelvis på fem år.
Makten ska överföras från Riksdag och folket till ett ”självständigt klimatråd”. Konstigt att Åsa Romson redan vet vad rekommendationerna från klimatrådet ska bli. Undrar vilka Romsom tänkt sig ska sitta där? Rockström och Fridolin? Och vem utser dem? Ska de sitta på livstid som i Nordkorea? Och så naturligtvis femårsplanerna.  De som gamla Sovjetunionen hade. Har Åsa Romson inte läst historia? Hur gick det för länderna med femårsplaner? Åsa Romson idéer luktar socialism. Ska vi införa en lag som monterar ner Sveriges välfärd?
”De länder och företag som ligger steget före kommer att skörda framgångar. Sveriges historia visar detta tydligt. Våra framgångar sedan 40-talet inom textil-, stål och bilindustrin, möbler och design, innovation, förnybar energi, IT och telefoni samt musik visar vägen.”
Åsa Romson är född 1972 så hon kanske inte vet vad som hände med vår textilindustri. Som försvann till lågprisländer. IKEA är inte ett svensk företag längre. Bilindustrin då, Volvo PV är kinesiskt, Saab i konkurs. Lastvagnar finns kvar. Förnybar energi kan inte ens stå på egna ben utan får statliga subventioner. Nu har vår industri växt fram utan planekonomi; hur kan Romsom tro att planekonomi skulle vara lösningen? Visst har vi framgångsrik industri men det är absolut inte Miljöpartiets förtjänst.
Det är samma svenska folk som gör sitt bästa i vardagen för att leva klimatsmart och miljövänligt; som byter ut sina glödlampor mot lågenergilampor, åker kollektivt och cyklar, återvinner, handlar ekologiskt och släcker ner på Earth Hour.
Men Åsa då – du tvingar oss via lagar att byta från glödlampor till giftiga kvicksilverlampor. Vi har inget val. Har du läst vad Kemikalieinspektionen säger om de giftiga lågenergilamporna?  Earth Hour är ett meningslöst jippo. Det sponsras av stora företag som Coca Cola. I Sverige minskade elbrukningen 1% under Earth Hour. Knappast något uppslutning av svenska folket alls.
Kemikalieinspektionen [länk]:
När en varm lampa går sönder
Vädra och lämna rummet i 20-30 minuter. Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.
Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna.
_____________________________________________________
Kvicksilver, som är ett av de giftigaste ämnena och som har totalförbjudits, ska nu via tvång finnas i våra standardglödlampor i våra rum. Har du Åsa inte dåligt samvete för detta? Bara lite för våra barn och barnbarns skull? Och alla fåglar som slås ihjäl av vindkraftverken – betyder de inget alls för dig?

 
”Klyftan mellan vetenskap och politik har aldrig varit större”
Här kan jag hålla med Åsa Romson. Politiken och speciellt Miljöpartiets ligger långt från vetenskapen.
Sverige har en regering där Reinfeldt och Borg sköter klimatpolitiken som den grekiska regeringen sköter ekonomin
Märkligt påstående från Åsa Romson som vill införa planekonomi vilket kommer att rasera vår välfärd. Reinfeldt och Borg har varit raka motsatsen till grekiska regeringen. Miljöpartiets politik däremot kommer snabbt att få Sverige mot avgrunden.
Åsa Romson är en politisk broiler [länk] som är en typisk storstadsbo. Karriären innehåller allt från Sida till politiska uppdrag. När nu världen utanför MP och Sverige lämnar klimathotstokerierna fortsätter Romson att driva frågan. Vad Sverige gör spelar ingen som helst roll i globala sammanhang. Det går inte ens att mäta på temperaturen. Om bensinpriset höjs spelar ingen roll för Åsa Romson. Hon behöver inte ta bilen till jobbet som många svenskar på landsbygden tvingas göra.
Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven bör hålla sig borta från Miljöpartiets politik som kommer att göra oss alla fattiga om de får bestämma. Tag lärdom av länder som Canada och valet i Queensland. Tokgrön politik kan snabbt bestraffas av väljarna. Globala temperaturen har nu stått stilla i femton år. Det blir ingen klimatkatastrof som Åsa Romson pratar om.
För att avsluta med någon positivt. Jag tycker Åsa Romson är en av de bättre debattörerna i TV. Klart bättre än centerns kandidater.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann L-H

  Bra Per, ju mer Åsa Romson uppmärksammas desto bättre. Just nu tycks hon ha gått upp i spinn och visar med all önskvärd tydlighet MPs kärna under det gröna och röda skalen. Hon och Jonas S. får gärna tävla i miljöväns(ter)mästerskap. Ju mer avskalade desto bättre. 

 2. Lennart Bengtsson

  Det är bra att Åsa Romsons inlägg granskas kritiskt och Per Welander skall ha en stjärna i kolumnen för detta. Det faktum att Åsa Romson fört fram sina fundamentalistiska idéer kan vi  dessvärre inte göra annat än notera. Emellertid det allvarliga problemet är att Sveriges största dagstidning publicerat detta nonsens vilket måste betyda att människan inte är ensam om sin uppfattning. Den delas åtminstone av medlemmar av DNs redaktionella stab. TCS borde kanske ställa sig den mer allmänna frågan varför just Sverige har denna faiblesse för totalitärt eller endimensionellt tänkande. Vi av den äldre generationen minns vansinnet efter vänsterrörelsen av år 1968 som på mindre än på två decennier förstörde inte bara landets ekonomi utan även dess utmärkta undervisnings- och bildningssystem. Är den Maos barnbarn som nu är i farten? Jag tycker mig se detta i blicken som mer påminner om de frälstas.
  Lennart B 

 3. Per, det är underbart att läsa det du skriver! Hur galen kan Åsa bli? Vi får hoppas på en Queenslandeffekt. Vi måste få ett klimatpolitiskt alternativ!

 4. Peter Stilbs

  Excellent avklädning, Per. Tack.
  Märkligt med dessa politiker vi nu har som inte har vett att hålla tyst, utan avslöjar sig gång på gång.  
  Tips: Lars Bern lär ha något liknande i pipeline i Newsmill. Vad jag ser är det inte ”släppt” ännu.  
   

 5. Lasse

  Förhoppningsvis flyttas Sveriges ambitioner i klimatfrågan upp ett steg om FN får en mer kraftfull miljöpolitik, något som är på agendan till stundande Riomöte.
  Skall något göras så bör det göras i hela världen, för att få effekt och inte bara flytta problemen-som finns!

 6. Bim

  Lasse # 5
  ?????????????? 

 7. Peter Stilbs

  JIMMY tipsade om denna i en annan tråd i morse – det är väl nästa steg i Romsons strategi 😛 ? Ja, skratta inte… det kan fastna i halsen
  JIMMY { 04.04.12 at 04:54 }
  Professor Wants to Drug Climate Skeptics
  ** Länk borttagen av moderator – inaktuell **

 8. Björn

  I kritisk belysning framstår Åsa Romson som infantil och supernaiv. Det är skrämmande att en ledande politiker för ett av våra riksdagspartier visar upp en omdömeslöshet och okunnighet, som man bara finner i gatans parlament. Är Miljöpartiet bara en yta utan intellektuellt innhåll?

 9. Jan

  Varför klarar MP av att presentera den ena verklighetsfrämmande ideen efter den andra utan kritiskt granskning värd namnet av etablerad massmedia?

 10. Bim

  Peter Stilbs # 7
  Där har vi kanske förklaringen? Det är droger inblandade i klimatpolitiken.
  Drinkar spetsade med koldioxid? 😀
   

 11. Ann L-H

  Jan #9 – rör inte min kompis!

 12. Micke Johnsson

  Jaa, alla vänstermänniskor anser klimatrealister är konspiratoriska! Undrar varför?

 13. Holmfrid

  Om klimatpolitiken enligt föreliggande idéer om fossilfritt samhälle skall realiseras till 2050 blir en planekonomi nödvändig med ransoneringskort, ombyggnad av samhällsstrukturen, begränsning av urvalet av livsmedel.  M-partisterna på Söder får överleva på balkongodlade morötter gödslade från urinseparerande toaletter.
  Ett sådant samhälle går inte att styra med demokratiska metoder.

 14. Jonas B1

  Lennart Bengtsson,
  ”Emellertid det allvarliga problemet är att Sveriges största dagstidning publicerat detta nonsens vilket måste betyda att människan inte är ensam om sin uppfattning. Den delas åtminstone av medlemmar av DNs redaktionella stab. TCS borde kanske ställa sig den mer allmänna frågan varför just Sverige har denna faiblesse för totalitärt eller endimensionellt tänkande.”
  Du skulle här kunna göra en personlig insats genom att ta kontakt med Peter Wolodarski. DNs ledarredaktion verkar nu äntligen mottaglig för sansade argument i klimatfrågan. Det kanske räcker med en liten knuff i rätt riktning? Om DN svänger får vi snabbt ett helt annat debattklimat, där Romsons ”nonsens” kan avslöjas även i massmedia. 

 15. Bra Per, man kan inte nog varna för dessa politiker.

 16. Lasse #5
  Jag såg också det där på nyheterna igår. De blandar rätt friskt ihop miljö med klimat.
  Om de höll en miljökonferens skulle det kanske vara en annan sak men nu är det ju faktiskt en klimatkonferens.

 17. Lennart Bengtsson

  Svar till Björn
  Dessvärre är jag rädd att det Du säger är korrekt. I längden är det orimligt att basera ett POLITISKT parti på en enda specifik delfråga. Min uppfattning är att miljöpartiet helt enkelt har överlevt sig självt. En konsekvens  är att deras förslag blir mer och mer absurda. Detta är en vanlig företeelse när politiska partier av detta slag närmar sig sitt slutliga sönderfall.  Miljöpartiet behövs helt enkelt inte längre då de etablerade större partierna redan har assimilerat de miljöaspekter som är meningsfulla att beakta i sitt allmänna program. Liknande tendenser kan återfinnas även hos vänsterpartiet.
  Hsn
  Lennart B 

 18. Inge

  I det gamla Sovjet hade man flerårsplaner. Om skörden blev halverad sa man att man lyckats till 50%. Snyggt sätt att säga att det gått åt skogen.

 19. Ulf L

  Åsa Romson publicerade sin doktorsavhandling nyligen (1/3 2012). Den heter ”Environmental policy space and international investment law” och är en undersökning av hur internationella investeringsöverenskommelse begränsar det utrymme lokala politiker har.
  Inte ett ointressant tema och eftersom hon helt klart inte vill begränsa eller expropiera investeringar utan bara ge lokala politiker mer utrymme att styra dem skulle jag inte kalla henne socialist, snarare funktionsocialist.
  Där faller hon dock i samma fälla som socialister alltid har fallit i, nämligen det underförstådda antagandet att politiker har den information och de maktmedlen som behövs för att deras åtgärder också leder till det eftersträvade resultatet.
  Borde de inte lärt sig vid det här laget? Kan de lära sig? Vill de lära sig?
  Jag tror att Romson är ett tecken på miljöpartiet nästa steg i sin politiska utveckling. Tidigare var der ekologi och naturvetenskap som var grunden till deras engagemang men några djupare insikter om samhället hade de inte. Nu har de lärt sig tillräckligt för att kunna använda de verktyg som står till buds, lagar, för att förverkliga sina visioner. 
  I den situationen splittrades arbetarrörelsen i en revolutionär och en pragmatisk del. Kommer Miljöpartiet att splittras?

 20. Åke N

  OT, men mycket intressant föredrag, 30 minuter följt av 30 minuters frågestund:
  http://www.youtube.com/watch?v=YrI03ts–9I&feature=youtu.be
  Judith Currys kommentar:
  JC comments:  If Salby’s analysis holds up, this could revolutionize AGW science.

 21. Peter Stilbs

  Lennart #17 – Jag tror man måste betrakta MP och dess grundideologi som en yttring av religiös natur – snarare än en realpolitisk. Som sådan kommer den ändå att tilltala många % av befolkningen, och ge fortsatt stöd till partiet.
  I Storstockholm är det skrämmande 20% som stödjer MP – tydligen värst bland flummarna på Södermalm.    

 22. John Silver

  Jo Nova är optimitisk:
  http://joannenova.com.au/2012/04/the-end-of-the-global-warming-scare-would-look-a-lot-like-this/

 23. Hans Pappila

  Hon kan betraktas som en Miljöfacsist. Ett ord att använda.

 24. Slabadang

  Åke N!
  Tack för länken! Det är ”panik” som gäller bakom gallerierna inför publikationen av Salbys artikel. Bevisen är oerhört enkla tydliga och starka som Salby framför och är förgörande för IPCC. En avgrund öppnar sig och CAGWargumenten så totalt verklighetsfrånvända och ovetenskapliga.
  Det övergripande bevise för IPCC resonemang om CO2 som orsak till uppvärmningen är att de ”inte kan finna någon annan förklaring”.
  Efterr Salbys presentation så vet vi varför och svaret är ren och skär INKOMPETENS. En skandal så stor och generande för både FN politker hela vetenskapen och hela klimathysteriet.
  Salbys artikel skulle varit klar innan Februaris utgång men enligt svar förra veckan så är Maj Juni att avvakta.För CAGWkyrkan handlar det om liv eller död!!

 25. Slabadang

  Hans Pappila!
  Jag blev censurerad på TCS för att jag var tydlig med att kalla en spade för en spade och de främsta CAGWföreträdarna ÄR miljöfachister. De kanske inbilklkar sig själva något annat men hela retoriken och logiken är fascistisk.

 26. Björn

  Ulf L [19]; Intressant analys! Jag tror som du att Mp kan komma att splittras upp på grund av falangstrid internt. Det Åsa Romson företräder kan knappast vara huvudfåran inom Mp. Hon är ju ytterst extrem i sina åsikter och är direkt motsatsen till en pragmatiker. Hon är ju dessutom mer vänsterradikal än själva Vänsterpartiet.

 27. bom

  Peter Stilbs #7
  Kari Norgaard verkar vara en intressant sociologiprofessor. Synd bara att en sökning på Google verkar bara leda till nedstängda siter. Hon verkar ha skitit redigt i fläkten? Den akademiska karriären verkar vara en nedåtgående spiral så långt det går att följa. Från Uni Oregon till små colleges ute i busken! Alex Jones channel verkar ha haft effekt. Se upp när folket i vita rockar och injektionsspruta i handen kommer upp på institutionen och frågar efter Dig. 🙂

 28. Svante

  Jag hörde Åsa Romson debattera i morgonekot häromdagen, det som fastnade var nyspråket hon använde. Hon upprepade ordet ”klimatminskningar” åtskilliga gånger. Hur bär man sig åt för att minska klimatet?

 29. bom

  Svante #28
  Juristens första verktyg är språket. Så hon lägger fram sin avhandlig i år. Lennart Bengtsson som förste opponent tack och Per W som andre kanske?

 30. bom

  @Pappila
   
  Planekolog?

 31. John Silver

  Hans Pappila { 04.04.12 at 12:10 }
  Hon kan betraktas som en Miljöfacsist. Ett ord att använda.
  Jag brukar använda ordet ”garderobsfascist”.
  De som inte har kommit ut än.

 32. PT

  30 inlägg om Åsa R. Vem talar om för henne vad vi tycker? Får hon inte veta det kan vi ju sitta här och göra hur många inlägg som helst utan något som helst resultat. 

 33. Janne

  I DN för idag på ledarsidan skriver man om vargarna i Sverige. När jag läste den såg jag paralleller till en annan fråga.
  Så här skriver man:
  ”Tvärtom kan den som är fobiskt rädd för ett tämligen ofarligt djur erbjudas beteendeterapi – eftersom man anser att det handlar om ett slags felinlärning snarare än ett utifrån kommande hot.”
  ”Men när det gäller varg är logiken den omvända. Här ska politiken inte utformas efter fakta utan efter föreställningar som lever kvar sedan svenskarna trodde på vättar.”
  Riksdagen och 70% av befolkningen behöver nog också skickas på beteendeterapi?

 34. #24 Slabadang
  Finns någon skriven kort presentation av Salbys vetenskapliga slutsatser på svenska alt. engelska?

 35. Stranden

  Vad Salby säger är att den naturliga förändringen av CO2 i atmosfären är mycket större än den som orsakas av mänskligheten och att han kan bevisa detta.

 36. Åke N

  M.Sc.Eng. #34.
  http://catallaxyfiles.com/2011/08/03/stop-press-climate-talk-on-cable-today/
  Hoppas länken ger nåt.

 37. Lars Bern

  Åsa Romson och hennes partivänner åker inte bil – de åker taxi på vår bekostnad!

 38. Peter F

  ” 2050 måste utsläppen vara nära noll..”
  Jamen då får vi inte andas, inte äta, inte värma våra bostäder, inte producera nå´t, inte konsumera nå´t, inte,,,leva
  För att vara jurist har Rompan ett urvattnat och vårdslöst språk.  På juristsvenska kallas det för snömos.  
  Jag blir rädd när jag inser att sådana här människor faktiskt är folkvalda. MP är ett uppenbart hot mot demokratin och och ett ökat välstånd i världen bland fattiga.    

 39. Björn

  M.Sc.Eng. [34]; Det finns inte så mycket ännu som har läckt, men det finns en del kommentarer på nätet, varav en av dessa är bifogad länk.
  http://theclimatescum.blogspot.se/2011/08/salby-demolishes-agw-theory.html

 40. Lars Cornell

  Björn #8
  Ja !
  Stranden #35
  Glöm inte bort, att minskad fotosyntes (=120 Gton) på grund av avskogning, uppodling och urbanisering är mycket mer koldioxiddrivande än de 7 Gton från fossilt bränsle. 

 41. Jan

  #37 Lars Bern
  Taxi är en del av kollektivtrafiken.

 42. Här  är  den  roliga censurerade borttagna Youtube  videon  om  FNs  politiska  IPCC
   
  http://blip.tv/prisonplanet/professor-wants-to-drug-climate-skeptics-6066580
   

 43. bom

  Och nu dök prof. Norgaard upp i en kommentar på senaste wuwt. Andrew beskyller henne indirekt för att vilja hjärntvätta oss alla för att ”saken” skall vinna sin slutgiltiga seger. Kari var mer ökänd än jag trott inom USofA. Sossekvinnan Ullman (från Skåne/Hörby se vänsterspalten) är livrädd och attackerar Johnny paniskt. Han tycks vara överste i Shell – det är därför han inte vill ha vindkraft. Den argumentation som hörbykvinnan driver är så pueril att jag misstänker att hon sitter i Riksdagen! Buss på! 

 44. Tack för info ang. Salby!!

 45. Slabadang

  Kommentar borttagen

 46. Slabadang

  M.C.Eng!
  Titta på Salbys föredrag här! Försök att hitta en svag punkt om du kan.
  Jag menar att inte ens skeptiker riktigt fattat hur robusta och viktiga Salbys slutsatser är. För IPCC och våra politiker är det så pinsamt att de inte ens har koll på det mest fundamentala. KVA och hela vetenskapsetablissemanget har plurrat riktigt riktigt rejält. Royal Society PNAS FM och EU serr bara ut som rena skämten.
  http://www.youtube.com/watch?v=YrI03ts–9I&feature=youtu.be
   

 47. Stort tack Per!
  Ett alldeles utmärkt genmäle på Romsons snömos!
  Skicka in den till DN vet ja!
  (PS. När jag läste Romsons debattartikel tänkte jag skriva något liknande som du nu gjort. Men för mycket arbete och annat viktigt har kommit emellan. Du har gjort det mycket bättre än vad jag skulle kunna dessutom, så nu slipper jag…..
  Tack än en gång.)

 48. Åke N

  Ett nytt tokdokument från WWF:
  http://www.nwf.org/~/media/PDFs/Global-Warming/Reports/Psych_Effects_Climate_Change_Full_3_23.ashx
  Är dom helt desperata?
   

 49. Joel

  bom #43
  Mitt lilla försök att kommunicera med Ullmanskan:
  ”Om jag nu vänder lite på en del av ditt inlägg:
  Nu skulle man kunna tro att det inte spelar någon större roll när enskilda personer yttrar sig på det här viset. Problemet är att de jobbar hårt för sina mål och att de förser sina vilseledda följare med alla tänkbara verktyg för att ångvälta ut ineffektiv, olönsam, miljöförstörande och bidragsberoende energiproduktion, speciellt vindkraft. Att just vindkraften utmålas som rena satansverk är inte konstigt då det är det förnärvarande snabbaste och enklaste sättet att ersätta befintliga välfungerande energikällor och utgör ett enormt hot för alla som är i behov av pålitlig och billig energi som kärn- och vattenkraft, för att  tjäna ihop sitt levebröd och därmed generera skattemedel till gagn för oss alla. 
  Och om du till äventyrs skulle tro att Danmark är ett grönt föregångsland, rekommenderar jag dig att läsa detta (och många fler artiklar på den utomordentligt pedagogiska bloggen):
  http://andaslugnt.blogspot.se/2012/03/fossilbranslelandet-danmark-och.html
  Jo, en sak till. Nu såg jag en liten Twitterlänk nere till höger här. ”Do wind turbines kill birds?”
  Har du sett den norska dokumentären ”Englar med skit på vengene”? Här får du en direktlänk till Norsk Rikskringkastings sida med filmen ifråga. Sen kan vi kanske svara på frågan.
  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/ 
   Det verkar som om hon måste godkänna inläggen innan de syns. Få se vad hon tycker.

 50. Slabadang

  Åke N!
  Vilken rappakalja från NWF. Vetenskapen har tydligen noll förmåga att självsanera och det borde vara förenat med missbruk av ställlning att flagga med titlar i den här typen av total nonsenspropganda. Jag kan inte tänka mig att någon fullt frisk är intresserad av att fiansiera dessa personer med en enda spänn. Det är väl bara den gröna miljardindustrin. ”We have to act IF climatechange is real” dvs ända rätt in i det kalla kaklet.

 51. Peter F

  AGW generar idag säkert miljontals jobb, polítiker, forskare, entreprenörer, tillverkare, alla beroende av CO2. Jag tror tyvärr att detta aldrig går att rätta till. Det har blivit en meggaindustri där alla ska tjäna en hacka. Lyssnade idag på P1 om hur vi i Sverige satsar på solenergi och småskalig vattenkraft i Afrika i syfte att minska CO2-utsläppen så att vi inte behöver göra det i Sverige. UN har nu tydligen underkänt hela satsningen och jag blir bara förbannad, bl a på den projektansvarige som uppbär skattelön och inte verkade fatta ett dugg.

 52. Salbys föredrag är intressant. Han visar (vetenskapligt) att temperaturen driver CO2 inte tvärtom. Klimatmodellerna är totalt fel uppbyggda. Längre bort från okunskapens Åsa Ramson kan man inte komma.

 53. Märkligt är att inte moderaterna och sossarna tar avstånd från detta flummeri. Fullt i klass med 68-rörelsen. I och för sig var Olof Palme en del av denna flumrörelse. Sällan har en person (Palme) förstört så mycket i Sverige på så kort tid. Löntagarfonderna, utbildningsväsendets nedmontering, kramandet av kommunistiska diktaturer, inflationen, bidragssystemet, minskning av försvaret, hyllandet av brottslingar.
  De röda har numera förklätt sig till rödgröna. Titta på Jonas Sjöstedt (v) och hans larviga ”klimatpolitik”. Känns inte äkta – kommunistiska länder har alltid varit de största nedsmutsarna.
  Och Svenskt Näringsliv – finns de längre? Ska de sälja det rep som de ska hängas med? Varför går de inte till motattack? Gammelmedia är allierade med rödgröna flummeriet så de kan vi glömma.
  Saknar Gösta Bohman och Curt Nicolin – de stod upp för frihet och marknadsekonomi. Vad står dagens politiker upp för? Reinfeldt – vad står du? Sätt ner foten mot flummeriet så kommer du få många nya röster.

 54. bom

  Bra Joel. Jadå hon har en fet ruta längst ner i bloggen där hon meddelar att hon förbehåller sig rätten att censurera allt. Det utövade hon mot mig också. Jag bara frågade hur hon skulle reagera om det nu visade sig att hon blivit lurad och att verkligheten var den direkta motsatsen till hennes framställning. Detta togs icke in – inte än i alla fall. Silfverstrand är väl en annan sosse som inte tillåter kritik på sin blogg. Jag börjar tro att prognosen om SAP:s sönderfall i två partier har fog för sig. Jag tycker nästan synd om Lövis.

 55. Bom och Joe
  Med risk för att vara obekväm nu, men……
  Vilka är det som sitter vid makten?

 56. Per Welander # 53
  Delar inte din syn på Olof Palme. Han var en realpolitiker, som vid 70-talet hade den oerhört svåra uppgiften att lotsa Sverige säkert mellan grynnorna i det kalla kriget, där den Ryska Björnen var ett nära, reellt hot.
   Jag tycker att han gjorde ett bra jobb. Precis som nu fanns på den tiden olika falanger inom partiet. Det var knappast Palme som förde fram iden om löntagarfonder, inte K-O Feldt heller, som väl alla känner till. 🙂

 57. Per W.
  Vid den ”berömda” kårhusockupationen var, så vitt jag vet, Palme där och försökte tala de vänsterinfluerade studenterna/fåntrattarna tillrätta.

 58. Peter Stilbs

  Labbibia #56 – vi vet inte så mycket om vad som egentligen hände under kalla kriget. Mycket är nedtystat. Sovjet var dock ett extremt stort hot, så mycket är säkert. Vad Palme gjorde för att ”lotsa oss” kanske vi får veta om 30 år – om ens då.
  Om skolan – visst var det en bevislig katastrof.
  Och jag minns honom som  kommunikationsminister (?) – han stoppade personligen möjligheten till icke-statkontrollerad radio ”det finns inte plats i etern” eller något ditåt.  Det gällde närmast FM-bandet.
  Istället fick vi märkliga fenomen som ”Radio Nord” och ”Radio Syd” – där man sände från båtar utanför territorialvattnet.
  I dag har vi samma FM-band – och visst finns det massor av plats -även om det inte är så upplyftande saker de sänder – mest pratkvarnar som älskar att höra sin egen röst och är såååå roliga.
  Jag själv tar med mig CD-skivor eller iPad i bilen på långresor i Sverige.

 59. Janne

  Vetandets Värld i morgon P1 kl 12.10 ska tala om klimatmodeller. Som de sa i på-annonsen i dagens program, ”Vi ska tala om modellbygge”
  Ska bli intressant att höra.

 60. Joel

  Labbibia #55
  Ehm… äähh… Klimathotsmånglare?

 61. Per Welander

  Labbibia: bara att konstatera att vi har helt olika uppfattningar om Olof Palme. Glömmer inte hans möte med Castro och diverse andra diktatorer. Nej Olof Palme får inte min respekt. Skolan flummade Olof bort. Palme ledde som statsminister rörelsen som skulle konfiskera företagen med deras egna pengar.  Göran Persson har jag betydligt mer respekt för. Löfven är väl en joker än så länge.

 62. göran å

  Vill bara upplysa om att Murry Salbys analys finns tillgänglig i nya varianten av hans klassiska lärobok, nu med namnet ”Physics of the atmosphere and climate”.
  Han konstaterar där att korta variationer i koldioxidtillskott strikt följer icke-antropogena temperaturvariationer (El nino, vulkanutbrott) och att samma, med en fasförskjutning även gäller C-13.
  utifrån det räknar han ut en temperaturkänslighet för koldioxid och tillämpar den p temperaturökningen sedan 1850.
  Slutsats:temperaturökningen är i sig själv, tillräcklig orsak för koldioxidökningen.
  Omvända världen, med andra ord…

 63. Peter Stilbs och Per Welander.
  Palme har varit död i 26 år. För många människor var han en bra statsminister och politiker. Tycker ni verkligen det är vettigt att stöta bort de människor som har den uppfattningen från den dagsaktuella frågan? Nämligen det som vi alla kämpar för. En sund energi och miljöpolitik, fri från ”klimat hotsfloskler” och stolligheter a la MP.
  Blitr lite besviken faktiskt. Trodde frågan var betydligt större än inrikespolitiskt käbbel a la 70-80-tal. 

 64. Fokus boys, fokus!

 65. Det blir nog dags att plocka fram AL Gore ’klimattröja’kortärmad skall
  den vara förstås vid ’global warming’ möten.
  Dessa aningslösa uttalanden om ramavtal för klimat,det blir förvirrande snedvridna och orealistiska för allmänhet att förstå.
  MP delar av dess falang framför ideer att styra andra partier i något
  s.k. avtal,liknande försvaret mm.
  MP besitter inte nog med kunskap om klimatets verkningar för vår
  jord.
  IPCC modeller för klimatets utveckling, ser jag som värdelösa antaganden.
  Klimatets debatt bör bli mer sansad med den faktiska verkligheten. 
  Salbys analys bör ge en mer realistisk syn av människan del med på verkan av klimatet.
  ALI.K. 

 66. Pehr Björnbom

  Per W, Labbibia, Peter
   
  TCS behandlar ju klimatfrågan och den allmänpolitiska inställningen varierar bland skribenter och läsare. Själv skulle jag säga ungefär detsamma om Olof Palme som Labbibia.
   

 67. Grunden till skolans senaste 30-40 åren har dock Olof Palme varit
  en grundarna,sedan vilka konsekvenser har nog inte Palme inte varit
  riktigt medveten om.
  Samma gäller styrningen av Radiofrågan i Sverige har P Stilbs helt
  rätt i,den har sin grund på sextiotalet.
  Utvecklingen fördröjdes därav i Sverige på radiofronten,FM band.
  ALI.K.

 68. Bertel

  Pehr Björnbom # 65
  Åter syns styrkan på denna blogg. Vi tycker olika.   🙂 

 69. Olaus

  Det här, Per Welander, handlar inte bara om mp. Delar av s vill radikalisera demokratibegreppet genom att avskaffa den privata äganderätten och lönearbetet på en arbetsmarknad. Ekonomin skall förstatligas.
  Denna grupp med vars hjälp Juholt kom till makten ser den påstådda klimatförändringen som den perfekta ursäkten till att göra allt som inte tidigare varit möjligt att göra. Inspiratör är bl a den kanadensiska författaren och aktivisten Naomi Klein.
  Man kan säga, att s är tillbaka vid tiden för 1917, då striden mellan pragmatiker och revolutionärer avgjordes.
  Pragmatikern Stefan Löfven vill inte falla i samma fälla som Mona Sahlin. Därför ligger han lågt, medveten om att då han på allvar börjar prata politik tänder en krutdurk inom sitt eget parti.
  En splittring av socialdemokratin är då fullt möjlig.
  Löfvens främsta fiende är inte Fredrik Reinfeldt.
  Klimatfrågan kan alltså knappast lösas med aldrig så goda vetenskapliga sakskäl. Den har redan politiserats bortom förnuftets gräns.

 70. UnoK

  70-talet är intressant för dagens diskussion: efter 68 föll alla in i ledet – ner med det gamla, det auktoritära, auktoriteter. Alla blev ”du” (inte ens ”Du”).
  Palme får idag ofta klä skott för skolans utförslöpa (och annat av ondo) – hos andra stödde han Sydafrikas frihetskamp (och andras).
  Men på 70-talet hade vi i landet, och i riksdagen, en stämning, gränsande till tro, att vi behövde detta nya. Borgerliga partier biföll det mesta av de förändringar som vi nu ojar oss över.
  Vi har idag en liknande stämning, gränsande till tro, att allt som har en klimatstämpel (försåtligt ofta nog omdöpt till ”miljö-”) är av godo och bör stödjas. Även om vi har lätt att angripa Romsonska irrläror, så är det allvarliga hur även ”sansade” partier följer i släptåg – dessutom med rätt att lagstifta.
  Det kommer att ta lång tid att bryta detta, långt efter att koldioxiden förpassats till arkiven. 

 71. Peter Stilbs

  Olaus och Uno #68,69 – visst var det en märklig tid – och efterverkningarna är ännu inte slut. Helt riktigt.
  Alla politiker jamar med i alla politiskt korrekta frågor – av typ miljö/klimat/energi – och verkar bry sig noll om verkligheten eller den sanna vetenskapen i frågorna.
  Jag minns också hur förvånad jag blev efter den borgerliga valsegern 1976 – hur regeringen sökte framstå som ”ännu bättre socialdemokrater” än socialdemokraterna själva (för att få folk att snappa att ”vi är inte så elaka som vi har utmålats” ?)
  Åsling förstatligade väl exempelvis åtskilligt fler dödsdömda industrier än sina föregångare.

 72. Stickan no1

  ”Klimatfrågan” har gått från att vara ett politiskt mål till att bli ett politiskt medel. Partier använder ordet för att få tillfälle att driva sin politik.
  Det är ett klassiskt problem för politiker att hålla isär detta. När målet blir ett medel  för den förda politiken lämnar debatten sakfrågorna och blir en fråga om livsåskådning.
  Det är kanske där i livsåskådningsområdet vi skall ta debatten med MP och andra gröna fundamentalister. Vad är det för samhälle de vill ha? Egentligen.
  Läser man MP framtidsvision låter det i mina öron som att återgå till ett globalt homogent självförsörjande bondesamhälle, men med ett starkt FN. Hur nu det skall gå ihop då FN består av medlemsstater?
  Där ingen får sticka ut. Där alla är lika och solidariska mot den enda makten FN.
  Lite som en gullig grön version av global maoism, ledd av FN.
  Totalt människofientligt egentligen. 
  Ta dessa två meningar från deras hemsida:
  ”Miljöpartiet är en stolt del av en växande solidaritetsrörelse och en global grön rörelse. Därför vill vi presentera en vision om världsmedborgarskap, en idé för en rättvis värld och ett arbete för ett stärkt FN.”
  Jämför med:
  ”För att göra verklighet av principen om att beslut ska fattas av dem som är mest berörda krävs en långtgående decentralisering av makten. Många beslut som i dag fattas av staten bör decentraliseras till regioner, kommuner, kommundelar eller helt lämnas till individen.”
  Det är liksom syntesen i deras världsbild. En stark ledning av den rätta tron. Jag är mycket förvånad att MP inte synas i dessa frågor utan kan ”surfa” på en klimatångest bland väljarkåren utan att ifrågasättas för deras egentliga mål. Grön maoism.

 73. Ingemar Nordin

  Stickan no1 #72,

  Den ideologiska konflikten decentralisering – centralisering har funnits inbyggd i MP från början. Minns att jag skrev en debattartikel om detta någon gång på 80-talet. Erfarenheten visar väl ganska tydligt, tycker jag, att centralisterna alltid vinner (med hänvisning till att man klassar miljöfrågor som alltmer globala) över decentralisterna inom partiet.

 74. Peter F

  Janne #59
  Vilket snömos, vilket elände till intervjuare. jag blev inte ett dugg klokare på vad dessa klimatgalningar verkligen sysslar med. Det sista forskaren på SMHI sa fick mig dock att reagera med nyfikenhet. Han sa ungefär så här,,,” Även om vi lyckas att stoppa utsläppen av växthusgser, kommer världen att drabbas av stora klimatförändringar ”. Med det tolkar jag det som att han dels medgav att växthusgasernas roll inte är kända, dels att han var livrädd för att alla pengar till världens alla klimatmodellerare kanske skulle försvinna och därmed också hans jobb.   

 75. Janne

  Peter F #74
  Ja inte var det mycket vettigt de fick fram mer än den vanliga skrämselpropagandan att det skulle regna mer och havet stiga med flera meter. Men huvudsakligen visste de väl ingenting, lite snack om Arktis och havstemperaturer.

 76. Janne

  Här är länk till programmet:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=5049277 

 77. Ulrik

  Åsa Romson och Lena Ek ställer en massa dyra krav på mig. Hu jag ska bo, leva, förflytta mig, äta, sortera mina potatisskal o.s.v.
  Nu ska man elda sopor från Neapel i Stockholm!?
  Vad säger damerna om detta?
  Dessutom – när ni ska tvinga oss till nya pålagor – så skyller ni alltid på EU-direktiv. Har inte Italien samma direktiv?

 78. Ann L-H

  #72 – Stickan no 1. Skön analys! Det som sedan länge har förvånat mig är att om miljöaktivisterna verkligen vill ”rädda Klotet” så borde de inse att de ska ge tusan i Sverige och ta sig till de områden där problemen med stort P finns tex i diktaturstaterna som inte har brytt sig om verkliga giftutsläpp mm. Allt annat är bara ordbajseri.

 79. Gunbo

  Göran å #62,
  ”Slutsats:temperaturökningen är i sig själv, tillräcklig orsak för koldioxidökningen.”
  Men då borde ju koldioxidhalten under de tidigare interglacialerna ha ökat lika mycket eller mer än under denna. De var dessutom ett par grader varmare är nu.
  Får inte ihop Salbys resonemang.

 80. Gunbo

  Ann L-H #78,
  ”…om miljöaktivisterna verkligen vill ”rädda Klotet” så borde de inse att de ska ge tusan i Sverige och ta sig till de områden där problemen med stort P finns tex i diktaturstaterna som inte har brytt sig om verkliga giftutsläpp mm.”
  Hur menar du att de ska ”ta sig till”? Även om de tar sig in i länderna har de väl ingen möjlighet att påverka miljöpolitiken där, i synnerhet om det är fråga om diktaturstater?

 81. AOH

  Åsa Romson (MP) vill införa planekonomi  och Rockström ser sin chans att blir milöpolis
   
   
   
  http://svt.se/2.108068/1.2762746/nytt_fn-miljoorgan_kan_bli_verklighet
   
   
  Nytt FN-miljöorgan kan bli verklighet
   
   
  ”….. -Jag välkomnar verkligen det här, säger professor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center.
   
  -I en tid när vetenskapen visar att vi håller på att slå i taket vad gäller klimatet, övergödning, biologisk mångfald, markanvändning och färskvatten så behövs det en mycket starkare global styrning…..” 
  Glad påsk önskas  A L L A  hos TCS
   

 82. AOH

   Rockström ser sin chans att blir milöpolis
   
   
   
  http://svt.se/2.108068/1.2762746/nytt_fn-miljoorgan_kan_bli_verklighet
   
   
  Nytt FN-miljöorgan kan bli verklighet
   
   
  ”….. -Jag välkomnar verkligen det här, säger professor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center.
   
  -I en tid när vetenskapen visar att vi håller på att slå i taket vad gäller klimatet, övergödning, biologisk mångfald, markanvändning och färskvatten så behövs det en mycket starkare global styrning…..” 
  Glad påsk önskas  A L L A  hos TCS
   

 83. AOH

  SORRY – # 81 och 82 blev dubbelt –  det var inte tanken. 
  Därmed blev det även dubbelt ”Glad Påsk ” , det däremot var tanken.
  Smiley

 84. L

  När Jan Eliasson fick sitt nya jobb i FN sa han i första intervjun att han skulle jobba med bland annat klimatfrågan. Konstigt nog tog han aldrig mer upp det i någon av alla följande intervjuer.
  När man nu läser om det nya FN-organ som föreslås och Eliassons kompis Rockström dansar på bordet, börjar man ana ugglor i mossen… 😉

 85. Ann L-H

  #80 Gunbo – Jag menade vad jag skrev: ”ta sig till”. Har man en inre övertygelse kan tron försätta berg och man bör just kunna ”ta sig till” ett område eller uppdrag där man verkligen kan göra nytta. Det måste kännas troftigt och inte speciellt trovärdigt att nöja sig med att mitt i vår välmående plätt på klotet predika om att Jorden har feber, är plundrad, har svältsymptom och är förgiftad.
        

 86. Här  finns  intervjun  med   Marc Morano  som  vet  om  den  diktatur  som  FNn  politiska IPCC  vill  införa..  Infowars Report – Marc Morano On The Green Prof. Who Calls For Drugging of Climate Skeptics!
  http://www.youtube.com/watch?v=ylq6ca7Mbtc
   
  Ifall  Youtube  tar  bort  den  igen  så  finns  den  på  MP3  här  
  http://wp.alexjonespodcasts.com/nightly-news/monday-4-2-12-alex-jones-nightly-news-marc-morano
    

 87. Här  är  ännu  en  ny  video  om  censuren  av   Marc Morano  se  den  i  kväll  och  ladda  ner  den  i  realplayer.
   YouTube Now Banning Videos Critical of Global Warming Alarmism
  http://www.youtube.com/watch?v=uYKg5Jb3uPQ&list=UUvsye7V9psc-APX6wV1twLg&index=7&feature=plpp_video
  Alex Jones gets an update from Marc Morano concerning their recent (4-2-12) Nightly News Interview that was banned by You Tube over some nebulous community guidelines violation. In this country you are not allowed to have a discussion about University Professors who call for your ”treatment” if you don’t worship on the alter of the now disproved theory of anthropogenic global warming and or climate change. Once they take our free speech tyranny is just around the corner.

 88. Pehr Björnbom

  göran å #62,
   
  Intressant, jag tolkade det han sade i föredraget på samma sätt. De resultat som han visade innebär som jag förstår vad han sade att hypotesen att minskningen av isotopförhålland mellan C13 och C12 i atmosfärens koldioxid beror på att koldioxidhaltens ökning måste förkastas. Minskningen av isotopförhållandet stämmer utmärkt väl enligt Salby med att ökningen av koldioxidhalten skulle kunna vara rent naturlig.
   
  Detta är som jag förstår vad Salby säger det nya och revolutionerande i hans forskningsresultat. Detta borde väl i så fall innebära att han välter ett av huvudargumenten för att ökningen av koldioxidhalten beror på mänskliga utsläpp. Kvar blir naturligtvis att det inte är orimligt att antropogen koldioxid delvis stannar i luften men det blir mycket osäkrare hur mycket av ökningen i koldioxidhalten som är antropogen och hur mycket som är naturlig.

 89. Pehr Björnbom

  Ett par viktiga ord kom inte med. Så här skall meningen lyda:
   
  De resultat som han visade innebär som jag förstår vad han sade att hypotesen att minskningen av isotopförhålland mellan C13 och C12 i atmosfärens koldioxid beror på att koldioxidhaltens ökning är antropogen måste förkastas.
   

 90. Pehr Björnbom

  Gunbo #79,
   
  Men då borde ju koldioxidhalten under de tidigare interglacialerna ha ökat lika mycket eller mer än under denna. De var dessutom ett par grader varmare är nu.
   
  Får inte ihop Salbys resonemang.
   
  Salby förklarade i föredraget att koldioxidhalten som man ser i isborrkärnorna är en proxy för den verkliga koldioxidhalten som var för minst 100000 år sedan. Diffusionen av koldioxid i isen under denna långa tid har troligen utjämnat de fluktuationer i koldioxid som har skett för så länge sedan. Hur stor denna utjämning är kan vi dock inte veta.
   
  Salby påpekade också att man kan se i resultaten från isborrkärnorna att kurvorna blir allt jämnare med isens ålder. Så att det finns en åldringsprocess av något slag, troligast diffusion, är helt klart.

 91. Gunbo

  Pehr B #90,
  ”Diffusionen av koldioxid i isen under denna långa tid har troligen utjämnat de fluktuationer i koldioxid som har skett för så länge sedan. Hur stor denna utjämning är kan vi dock inte veta.”
  Nej, det är mycket vi inte kan veta!

 92. Jimmy 87.
  Har laddat ner med realplayer.  Konverterar till Windows media. Lägger upp på min site i händelse av att youtube tar bort den. Man kan ha synpunkter på Alex Jones men i det här fallet har han ju på fötterna och Marc Morano går ju inte av för hackor heller.
  Kriget mot det fria internet!
  Tog den från  http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel 

   

 93. Börje S

  #89
  Jag måste hålla med Alex Jones. Ett vansinne håller på att breda ut sig, ett vanvett så sjukt att jag aldrig kunnat tro något sådant skulle leva upp igen. Parallellerna med Stalin som A J drar upp håller. Blå blir grön. Grön blir röd som blir brun. Snart finns ingen färg kvar som kan representera det som är bra.
  Den gröna rörelsen har sniffat på MAKTEN och blivit så berusade av den att de aldrig någonsin vill bli nyktra igen. Se bara på Romson, som inte ett ögonblick reflekterar över att hon utvecklat sin gröna ideologi till Sovjetkommunism, den som bär ansvaret för att ha förintat t ex världens största sötvattenreserv, Bajkalsjön bland mycket annat. Hon drivs av samma kontrollbehov som de totalkorrumperade sovjetiska partipamparna, de som lärt sig att det bara är retoriken som betyder något, ty det var den som garanterarde kommunistpamparnas klassförmåner. Att det var stick i stäv mot idealen om en befriad arbetarklass betydde noll och intet. Så blir det med goda ideologier.
  Den gröna rörelsen har hittat de vises sten, den som botar världens alla sjukdomar och som gör guld av billigare substanser. Klimatskräcken är medlet. ”Så låtom oss därmed med vilka medel som helst vidmakthålla klimatskräcken, ty den är förvisso vår väg till makten och härligheten.”
  Under de snart fyra år som gått sedan signaturen Recon (var tog du vägen?) fick mig att fatta att alltihop är ett gigantiskt skojeri, har jag sett otaliga exempel på att ”klimathotet” är den största bluffen världen hittills har skådat. Där finns den ickeexisterande väderstationen ”Harry” på Antarktis, där finns ”peer reviwade” skoannonstexten som användes som argument i IPCC:s 4:th AR, där finns ljugeriet om Himalyaglaciärerna, där finns det årliga tjattret i september om Arktis försvinnande isar (i april är det tyst), där finns den indragna informationen om istjockleken i Arktis (4m) uppmätt av DC3:an Polar 5 år 2009, där finns NASA:s bedrägeri om Sibiriens temperaturer, översvämningen av Tuvala och Maldiverna, ljugeriet om att CO2 föregått värmen i stället för tvärtom, och det skamlösa utnyttjandet av förskräckliga väderkatastrofer för att befrämja den stupida ”klimat””politiken”, där finns det debila 2 gradersmålet. Där finns också tendensen från de som företräder alarmismen att gå till attack mot personerna med annan uppfattning (de som företräder den verkliga kunskapen kallas voodscientister av FN:s klimatpanal, the IPCC, som säger sig representera konsensusen  världen. 
  Och så har vi det där med att inte gå in i debatt om sakfrågan.
  Alex Jones säger att varken James Hansen eller Al Gore någonsin vågat ta risken att delta i en dabatt, och såvitt jag vet stämmer det. DET är en strategi som dessa alarmister delar med de mest obehagliga diktatorerna som världen haft olyckan att uppleva. SR och STV har samma strategi, de följer diktatorernas strategi,..
  Psykologer och sociologer ställer upp på den gröna fascismen, SR:s StällOm hade som bekant hittat en psykolog som villigt att ställde upp på att ställa diagnoser på de som tvivlade på den rätta läran. Just nu är det en i..sociolog i Oregon som i sitt Universitets namn har ställt diagnos på s k skeptiker: De är störda och de måste tas om hand och omskolas, eventuellt medicineras. Kari Noorgard heter hon …. Men hon har alarmisternas öra, ty för de som vädrat MAKTEN får intet komma i vägen och då blir en …. ty den kan användas till att skicka meningsmotståndarna till dårhuset, ”så blir vi av med dem”.
  .. men vad ska vi säga om de individer med hög intelligens och stor kunskap som använder dessa avundsvärda egenskaper till att, trots att de VET att klimatjippot är ett enda stort falsarium, ytterligare sprida domedagsscenarierna mot sitt bättre vetande?
  Jag frågade nyligen en av dessa varför han deltog i detta uppenbara vanvett. Han svarade att det var för att hans kunskap var så mycket större än min. Och det har han helt rätt i, min kunskap är inte stor. Mitt ställningstagande har mer med mitt väderkorn att göra. Klimathoteriförespråkarna beter sig på ett sätt som nästan övertydligt avslöjar att man har giftigt mjöl i påsen som man säljer. 
  Det som gjorde att jag definitivt övergav klimatbluffen finns i diagrammet på denna länk, om ni scrollar ner en bit.
  http://www.worldclimatereport.com/archive/previous_issues/vol8/v8n17/feature.htm
  Utan att själv syssla med naturvetenskap kan jag ändå dra slutsatser av detta upprörande fusk av IPCC-medarbetaren Ben Santer: Man gör inte så. Man FÅR INTE göra så.l Man får inte plotta in uppgifter från en dataserie i ett digram och utesluta de data som inte gynnar ens egna sjukliga karriärsug. Det är ovetenskapligt, det är oetiskt, det är fusk, det är rent bedrägeri, det är mer än klandervärt (betyget D) och vittnar så säkert som aldrig det om att en totalt samvetslös förbrytare hållit i pennan. Denna bedragare har IPCC:s, västvärldens dominerande politikers och den idealistiska miljörörelsens stora förtroende och DET är så sjukt att jag har svårt att finna ord för hur sjukt det är.
  …för att förhindra att deras fortsatta ambitioner att bedra en hel värld. 
  En sista fråga till den som orkat följa mig så här långt: Är det verkligen så, som denna min dystra betraktelse antyder, att den förr så friskt gröna miljörörelsen är på väg att bli brun? Är det verkligen SÅ illa?
  Kommentar modererad

 94. Börje S

  Vad jag menar, måste jag tillägga efter att ha läst mitt eget inlägg, är att vi, som INTE äger 5 herrgårdar och eget jetplan och 5 SUVAR, vi som cyklar, åker buss eller kör omkring i snåla bilar, vi vars familjer INTE bebor 200m2 per familjemedlem, vi måste vara vaksamma gentemot dessa milliardärer som inte har annat i tankarna än att bli än mer rika. 
  Det är en ÖVERHET som vill ha MER, på vår bekostnad, som driver klimatfrågan.
  Anta att jordens befolkning i genomsnitt har ett överskott på säg 10.000 kr/individ. Det blir sammanlagt 70.000.000.000.000 kr.
  ”Jamen, det är ju en jävla massa pengar” säger de redan stormrika, som t ex Al Gore, Rockefeller, Maurice Strong, Prince Charles osv., alla ivriga klimathotsprofitörer och medlemmar i självutnämnda klubbar som ska ”rädda världen från undergång genom att gör undersåtarna fattigare och fåtaligare”.
  ”70.000.000.000.000 spänn? Där ser man, populasen har det alldeles FÖR bra, det är ju det jag alltid har sagt!” sa prince Charles.
  ”Dom där pengarna ska VI ha! Det där j-a packet behöver på sin höjd lite bönsoppa och ett skjul av korrugerad plåt att kopulera i, får dom mer börjar dom bara mopsa sig, och sånt ska vi verkligen INTE ha” sade Maurice Strong, Prince Charles, och alla de andra lyxidealisterna i kör.
  Och fattiglappar som t ex vindflöjeln A. W. bockade så ryggkotorna krasade och höll med för fulla muggar, ”ohh jaa, jag tycker också att ohh jaa, visst har packet det alldeles för bra” menade A. W., för när han höll med brukade det trilla ned lite smulor från bordet till lilla honom.
  ”FN vill ha ännu mer pengar som FN kan fördela till de fattiga. Ni vet, som Robbing Hood, som tar från de rika och ger till de fattiga, ni har väl hört sagan”, sade Baron Janssen från Belgien och fnissade lite.
  ”Haha, ja det är ju en sju jävla bra saga”, skrattade Maurice Strong, och slog sig på knäna på sin fina Maokostym.
  ”Nästan lika bra som 2-gradersmålet”, sa Rockefeller Center och då skrattade Prince Charles, Al Gore, Maurice Strong  så de nästan kissade på sig.
  A.W. och utrmnstrn C.B. skrattade artigt med, trots att de inte riktigt förstod vad som var så roligt.
  ”2-gradersmålet ger våra politiker ett reellt argument för de besparingar som är nödvändiga för att förhindra en värmekatastrof”, mässade C.B så ordentligt och rejält som bara C.B. kan.
  ”Jahaha visst är det haha, förlåt, hahaha, visst är det så”, frustade Rockefeller Center fram och höll på att dö av ansträngningen att hålla tillbaka gapflabbet.
   

 95. Lyssna  på  slutet  det  finns  hopp  att  detta NU ÄR är  dödsstöten  för  FNs  politiska  IPCC.
  Marc Morano Exposes Professor Pushing Green Authoritarianism.
  http://www.youtube.com/watch?v=W4TPvs9fqtw

 96. Gunnar Strandell

  Börje S #94
  Vetenskapsradion 5/4 bekräftar dina misstankar om ”2-gradersmålet”.
  Åtta minuter in i programmet säger forskaren från Rossby center:
  ”Än så länge finns det inte så jättemycket scenarier gjorda för vad ett tvågradersmål skulle innebära.”
  Och man har just startat ett projekt för att rätta till det.
  Alltså först ett politiskt beslut och sedan belöning till dem som visar hur klokt beslutet var.
  Lysenkoism tror jag det kallas.
  Länk:
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=406

 97. Börje S # 93 och 94
  Stort tack för dina inlägg.
  För den som funderar lite på vad ett ”hållbart” leverne skulle innebära, tipsar jag gärna om att göra ett personligt  ”klimatpåverkanstest”. De finns lite varstans på nätet. I Morse roade jag mig med att göra det här klimattestet.
  http://www.klimatkontot.se/
  Jag visste det redan, men personligen släpper jag ut motsvarande ungefär hälften av vad medelsvensson gör, beroenda bl a på  att jag har relativt nära till mitt arbete (kan cykla eller promenera), inte flyger och far stup i ett osv.
  Så, då måste jag ju vara jätteklimatsmart då?
  Nixpix. Mina stora synder är mitt boende och min konsumtion av mat som består till viss del av kött och fisk……
  Slutsats. (Och jag har nog skrivit det förut.)
  För att bidra till en ”hållbar” utveckling finns egentligen bara 2 alternativ.
  1. Flytta ut i skogen och leva på bär och kottar. (har inga planer på det)
  2. Ta mig själv av daga. (har inga planer på det heller 🙂 )
  Men, poängen med inlägget är att det går helt enkelt inte att förena en modern civilisation med ett ”klimatsmart” leverne. Totalt omöjligt!
  Detta är något som behöver framföras igen och igen, för jag tror att det stora flertalet inte har förstått var vi hamnar om ”miljömupparna” får igenom sin utopi om det framtida ”hållbara samhället”. Det ”hållbara” är fullständigt och totalt ohållbart!

 98. Börje S

  Om vanvettet fortsätter kan du i framtiden antagligen få hjälp med nr2. Du behöver kanske inte ens göra en ansökan.
  ”Om Gaia ska må riktigt bra så måste Homo Sapiens sapiens reduceras med 90%! Några frivilliga som vill ta itu med det?”
  resultant ideal sustainable population is hence more than 500 million but less than one billion.” 
  Goals for Mankind – A report by the Club of Rome 

 99. Börje S # 98
  Temat har behandlats inom SCI-FI genren. I filmen Logans Run från 1976 tog man folk som uppnått en viss ålder, 30 år, av daga för att bibehålla ”rätt antal” människor. För att folk frivilligt skulle låta sig dödas fanns löftet om ”återfödelse” för någon av de dödsdömda, ett slags lottovinst……om man så vill. 
  Såg den då, och har aldrig glömt budskapet…….
  http://en.wikipedia.org/wiki/Logan%27s_Run_(1976_film)
  Det finns scener ur filmen på Youtube om någon är intresserad. Sök bara på Logans run.

 100. Peter Stilbs

  Jag vill påminna alla om denna dokumentär, som finns kvar på SVT Play bara några dagar till:  http://urplay.se/167801 
  Någon tipsade om den häromveckan. Jag fick äntligen tid att se den klart.
  Alla TCS:are bör se den – helt fantastiskt bra.
  Sammanväver precis allting som diskuteras här – från vetenskaplig metod, modeller, politik, ekosystem, och världsherravälde etc etc.
  Superb

 101. Magnus A

  Romson har ändå satsat på rätt branch, det får man ge henne. Lagligt driva in resultatet av människors möda. 2% av omsättning är väldigt mycket. Föreslår att hon byter namn …..
  Ursäkta den låga kvaliten på denna kommentar. Bra bloggpost om politikerbroilern och MP-retorikern.
  Kommentar modererad

 102. Gunnar Strandell

  Peter Stilbs #100
  Nu har jag sett den.
  Tack för länken!

 103. Peter Stilbs # 100
  Stort tack för länken. Många AHA-upplevelser blev det, och plötsligt faller en del pusselbitar på plats…….

 104. Skogsmannen

  Peter #100!
  Jösses!
  Såg filmen och övergick i någon form av chocktillstånd.
  Helt seriöst. Är det någon som vet om de där gubbarna Forrester och Fuller deltagit i amerikanska armens försök med LDS eller något liknande. Någon del av hjärnan på de där gubbarna och deras adepter måste ha hakat upp sig bra rejält!

 105. Börje S

  Peter Stilbs!
  Tack för tipset om en enastående video!

 106. Pingback

  […] och fantasilös, typ vissna löv. Romson debattinlägg har tidigare diskutterats på denna blogg här men jag kan inte låta bli att beröra ånyo helt kort. I artikeln nämns ordet klimatkatastrof 2 […]