Klas Eklund igen

Eftersom detta inlägg höll på att bli alltför långt så delade jag upp det i två. Här kommer fortsättningen.
Den artikel som finns på Ohlin-institutets hemsida vönder sig till ekonomer, eller åtminstone ekonomiskt intresserade, och jag kommer därför främst att presentera hans syn på ekonomernas uppgift för framtiden.
Inledningen är lovande eftersom han börjar med att konstatera att eftersom planekonomi inte fungerat någonstans så talar all erfarenhet för att alla ansatser till något slags planekonomi för hela världen skulle vara katastrofala.
Det han däremot tycks tro på är att de analyser som gjorts av andra ekonomer och även av naturvetare är relevanta och verkligen beskriver aktuella problem.Den fråga han därmed ställer sig är vilket som är ekonomiskt mest rationellt – att omedelbart vidta kostsamma åtgärder eller att vänta. Detta leder honom in på frågan om diskonteringsräntan. Vad det handlar om är att i de flesta ekonomiska modeller så förutsätts en underliggande ränta om minst 3% (ibland så mycket som 5%) vilket innebär att utgifter som inte behöver betalas förrän om 70 år klaras med att man idag avsätter en åttondel (en trettiotvåondel) av den framtida kostnaden. I Sternrapporten lär räntan ha satts till 1% vilket de flesta ekonomer till att börja med tyckte var löjligt lågt, men som Klas Eklund ”efter moget övervägande” kommit fram till att det var en nivå som föreföll gen en någorlunda vettig balans mellan framtida och nutida kostnader.
Klas Eklund tycks också tro att politiker med exempelvis subventioner och skatter kan skapa ekonomiska incitament för att styra teknikutvecklingen åt rätt håll. Även om en sådan politik kanske kan verka vara något mindre skadlig än en ren planekonomi så är den hittillsvarande erfarenheten inte särskilt uppmuntrande. Vad vi sett hittills är ju nämligen främst dyrbara och miljöskadliga satsningar på ineffektiv ”förnybar energi”. Spåren förskräcker.
Det jag skulle önska är att Klas Eklund istället för det imaginära klimathotet ägnade sig åt de miljöproblem som det finns anledning att verkligen ta på stort allvar. När det gäller det som jag tror är det viktigaste av dessa, tillgången på färskvatten så består detta av ett stort antal lokala problem, främst kring stora floder i Asien och Afrika,  som kommer att kräva regionalt samarbete. Det kommer därför inte att vara FN utan samarbetsorganisationer mellan grannstater som kommer att vara de viktigaste organisationerna.
Jag hoppas med andra ord att Klas Eklund snart kommer att inse att hans upppgift bör vara den som vi på TCS arbetar för, nämligen att få allmänhet, journalister och politiker att vända blicken bort från koldioxiden för att istället ägna sig åt verkliga miljöproblem.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Bra Sten!
  Läser vi summan av vad som sker så har vi avslöjat det ohållbara i den strategi ”miljöpolitiken” nu jobbar efter. Den låtsas ha en actionplan men i verkligheten så är den utan och har satt ett ickeproblem främst med CO2 minskning. För mig betyder det att hela ”miljöprofilen” är ett fejk och man är ute efter helt andra saker där den ”goda viljan” har dolt vad det egentligen handlar om nämligen makt pengar och kontroll.
  Vore man seriöst intresserad av att förbättra miljön så hade man valt en helt annan actionplan och frånvaron av konkreta vettiga projekt och åtgärder lyser med sin frånvaro och det är ingen tillfällighet utan ett bevis.
  I taktiken ingår att bara tala om vad man vill ha för makt och hur mycket prngar, men bara svepande flummga beskrivningar om vad man skall åstadkomma när man väl fått dem. Gapet mellan ord och handling mäts i ljusår och trovärdigheten minskar med kvadratroten per måttenhet däremellan.
  Jag har fundrerat mycket om vad som försigår i huvudet på många människor och vad som gör att de har så stor miljöångest och jag blir alltmer övertygad om att bristen på tillit och omöjligheten att ha kontroll på allt är viktiga drivande psykologiska faktorer.Rädslan för att andra inte uppskattar miljön lika mycket som man själv gör och att skrämmas med att andra förstör den och överdriva deras miljöpåverkan är en effekt som är svår att inte utnyttja för WWF greenpeacr och andra miljöhotsprofitörer. En bild från ett annat land skapar lätt en vanställd bild av helheten på planeten och jag tänker alltid på motsatsen när jag är ute och reser på hur mycket fin natur det finns överallt på jorden och de fläckar av mijöförstörd mark är just bara fläckar.
  Tanken att med en gigantisk miljöbyråkrati styra allt centralt är totalt huvudlöst. En gigantisk kostnad och utan värde för någon. När man inte lyckas skilja mellan viktigt och oviktigt och börjar med CO2 som viktigaste åtgärd så är det bara stämpla hela iden som ett konkursbo. 
   

 2. OR

  Sista meningen slår huvudet på spiken. Morgonens nyheter hade prov på hur snurrigt det kan bli: Ett svenskt projekt för rening och distribution av färskvatten med solenergi i Ruanda läggs ner för att FN har underkänt svenska miljömyndighetens beräkningen av minskade koldioxidutsläpp! Sverige skulle bara få tillgodoräkna sig 5% av de kalkylerade utsläppsrätterna. Tillgängliga ”experter” hade räknat på att varje person förbrukade 20 l vatten per dag och det skulle annars kokas över öppen eld. Det var bara det att dricksvatten inte kokas i Ruanda.  

 3. OR

  Jag menade Stens sista mening: ”..att få allmänhet, journalister och politiker att vända blicken bort från koldioxiden för att istället ägna sig åt verkliga miljöproblem”. När jag började skriva fanns inga kommentarer. Slabadangs sista mening stämde föralldel också.
       

 4. pekke

  Hur ser verkligheten ut för förnyelsebar energi ?
  Tysk sollcellindustri som var störst i världen är på väg mot total kollaps.
  http://en.europeonline-magazine.eu/q-cells-star-of-german-solar-industry-declares-insolvency_202497.html
   
  Likadant i USA ( obs kopplingar till Tysk industri ).
  http://newsandinsight.thomsonreuters.com/Legal/News/2012/04_-_April/Solar_Trust_of_America_files_bankruptcy/
   
  Ett pågående solenergiprojekt i USA som stött på problem med döda rävar och arkeologiska fynd.
  http://articles.latimes.com/2012/feb/11/local/la-me-solar-foxes-20120211
   
   
  Det verkar inte gå så bra för den subventionerade förnyelsebara energiindustrin i EU och USA.
   
  Men var inte oroliga alla vänner av det hållbara samhället, våra politiker kommer nog att hitta flera gröna bottenlösa hål att hälla våra skattepengar i !!

 5. PT

  Skickade nedanstående kommentar till Åsa Romson. Kanske något också för Klas Eklund. 
  Människan, koldioxiden och klimatet. 
  IPCC har i ett flertal publikationer konstaterat att människan förorsakar kraftiga utsläpp av koldioxid, som i sin tur höjer den globala temperaturen. Den höjda globala temperaturen förorsakar torka, översvämningar, stormar mm och leder till att flera djurarter kommer att dö ut. Man har skapat ett flertal datamodeller som visar hur illa ställt det är och kommer att bli om vi inte gör något åt koldioxiden.
  Massmedia har köpt dessa framtidsscenarier och skrämmer oss människor med alla katastrofer som kommer att hända om vi inte ändrar vår livsstil.
  Politikerna har i sin tur sett en möjlighet att ta in enorma skatter på allt som kan påverka en höjning av koldioxiden.
  Skrämselpropagandan har gått så långt att det knappt finns en enda naturhändelse som inte anses bero på den höjda koldioxidhalten. 
  När man tittar på faktiska data kan man konstatera att de globala temperaturhöjningar man uppmäter inte alls är så stora, om det över huvud taget är någon höjning, som IPCC förutspått och några dramatiska havsnivåhöjningar har man heller inte funnit. De naturkatastrofer som sker runt om i världen har inte heller ökat i antal eller styrka jämfört med historiska data. IPCC:s rapporter och datamodeller visar alltså en kraftigt överdriven bild av vad som händer med klimatet. Man har i sina modeller förenklat förutsättningarna, byggt alltför mycket på koldioxidens negativa inverkan och bara lyckats ta med några få av de oerhört många andra faktorer som påverkar det enormt komplexa skeendena bakom klimatförändringarna. 
  Även om det är sant att människans utsläpp av koldioxid förändrar klimatet, så är tydligen denna påverkan relativt begränsad och de skräckscenarier som utmålas mycket överdrivna. Hur skall vi få forskare, journalister och politiker att i stället för ett enögt jagande av koldioxiden och dess klimatpåverkan ägna sig åt att försöka på få oss människor att positivt värna om  vår miljö i allmänhet och att se till att vi investerar i demokrati och fattigdomsbekämpning i världen. Det är inom dessa områden vi har möjligheten att påverka utvecklingen i världen och inte inom klimatområdet. Klimatet blir vad det blir och vår påverkan är minimal. Det har historiska och aktuella data visat. Nog måste man väl tror mer på faktiska data än de teoretiska modeller som IPCC byggt upp och som avviker betydligt från verkligheten.

 6. PT

  Det blev något galet med texten. Kan ni ta bort det felaktiga delen.

 7. PT
  Bra skrivet. berätta om du får nåt svar  🙂

 8. Christer Löfström

  Sten Kaijser och Slabadang (rappakalja) 
  Jag minns en arbetskamrat på 70-talet som tillförde en kolumn på den lapp som var fatsatt på den cirkulerande tidskriften.
  Orginalet hade två kolumner. ”Erhållen” samt ”Läst och skickat vidare”
  Han nya kolumn. ”Läst men inte förstått”.
   
  Klas Eklunds debattupplägg från Ohlininstitutet är utmärkt.
  Skall bli spännande att se hur soclialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen hanterar frågeställningen.

 9. bom

  #7 IE
  Ett svar lär vi nog få titta i månen efter. Någon här skrev ungefär ”Rompan lever tydligen i miljöpartiets egen lilla illa slitna bubbla”. Vad PT gör så elegant är ju att krossa miljöpartisternas hela affärside. Deras enda affärsidé (som ju fungerat så bra och givit så många en försörjning de annars aldrig kunnat uppnå) är deras käraste leksak och upphovet till alla deras sinecurer. Dom kommer att plocka upp skiten och försöka limma ihop den (eventuellt peka den mot något annat ickeproblem?). Tyvärr har dom lyckats skrämma och frälsa så många att dom måste tappa mer än halva sin valmanskår för att åka ur.PKsvängen är så stark i propagandan att vi vanliga knappast får grepp på den såpade grisen. Skulle vi få en MP/Regnfeltkoalition så vore det väldigt illa – t o m värre än om Löfvén köper dom först med ministerposter efter ett jämnt val 2014. Båda utfallen kommer att drabba oss hårt och göra oss fattigare- mycket fattigare.

 10. PT #5. Jo enögt är det. Det mesta av koldioxidhöjningen beror nog dessutom på minskad fotosyntes på grund av avskogning, uppodling, asfalt och betong. Redan 6% minskning av 120 Gton fotosyntes blir lika mycket som 7 Gton från fossila bränslen. Så ”förnyelsebart” har bidragit till koldioxidhöjningen mer än fossila bränslen.

 11. Thomas

  Lars #10 Så vart har då all koldioxid från fossila bränslen tagit vägen?

 12. Olaus Petri

  Thomas #11
  Den koldioxiden försvinner varje år under Earth hour – förstås. Sedan har väl mycket koldioxid kompenserats bort ex. via Max hamburgare. 😉

 13. Börje S

  #12
  För att inte tala om hur mycket CO2 som försvinner när vi driver majsetanolfabrikerna med 2 liter olja per utvunnen liter sprit.

 14. Hasse

  Börje S
  Har du en länk till ”2 liter olja per utvunnen liter sprit”. Jag vill använda argumentet i ett debattinlägg som jag planerar.

 15. AOH

  pt  #    5
   
   
  ”…… Det är inom dessa områden vi har möjligheten att påverka utvecklingen i världen och inte inom klimat området.….”
   
  Bra inlaga,  mycket passande att sända till Lena Ek  som  gärna tar emot förslag :
   
   
   ”….Jag vill därför att när ni ser saker som skulle underlätta i vardagen eller har andra förslag för hur klimatet kan bli bättre ……”
   
   
  ”……Varje månad kommer jag samla ihop förslagen och göra vad jag kan för att göra vardagen enklare för oss som vill vara miljövänner. ….”
   
  http://www.centerpartiet.se/person/lenaek/Dates/2012/4/Nu-vill-jag-veta-vad-du-tycker/
   
   
  Vi är nog många som har missuppfattat hur mån LE är om oss enkla medborgare/ miljövänner . ( Smiley )
   

 16. Börje S

  #14 Hass
  Ähh… jag tog i lite för att göra en bra historia lite bättre. Det var obetänkt. Förlåt.
  Vad jag vet är att majsetanolen går back energimössigt.
  Koldioxidmässigt går nog även sockerrörsetanolen back, den också. Sockerrör odlas på före detta betesmark. Kreaturen flyttas till nya betesmarker som anläggs i röjd urskog. Det betyder att Brasiliens koldioxidfällor minskar i yta.
  Stefan Johansson har skrivit en längre redogörelse om etanol och politiken:
  http://www.s-info.se/association/blogg.asp?id=299&blogg=553
  Det framgår där att produktion av sockerrörsetanol är långt ifrån miljö och människovänligt! 

 17. PT

  #15 AOH
  Tack för tipset. Gjorde det direkt.

 18. Hasse

  #16 Börje S
  OK, men lite synd.Argumentet hade suttit perfekt i min framställning.
  Tack för ”reservlänken”.

 19. István

  Senaste bevis på stats subventionerad tekniks bärighet:
  Q-cells, tysklands ledande solcellstillverkare går i konkan.
  2000 fräscha gröna jobb går upp i rök.
  Solcellstillverkaren Q-Cells i konkurs

  Klas Eklund tycks  tro att politiker med exempelvis subventioner och skatter kan skapa ekonomiska incitament för att styra teknikutvecklingen åt rätt håll.  

 20. Holmfrid

  Lobbyn från solel-branschen jobbar oförtrutet med att locka villaägare att köpa solpaneler – en person i Piteå köpte 3 kvm för 80000 kr,  världens dyraste energisatsning med kostnaden  11 kr/kvm

 21. Holmfrid

  rättat till 11 kr/kWh

 22. Stickan no1

  Om någon vill slanta upp 80.000 för solceller är det deras ensak. Men att förvänta sig att skattekollektivet skall subventionera detta är fel.
  Kan heller inte förstå varför skattekollektivet skall subventionera elbilar. Är det rimligt att använda skattepengar till att subventionera köp av nya bilar?

 23. Gunnar Strandell

  OR #2 och #3
  Jag läste noga sista meningen i #1 och tyckte din kommentar #2 var klockren! 
  Jag tror jägare kallar det att skjuta doublé.
  Grattis!  😀

 24. István

  Själv har jag en fickräknare som har gått nu många år på solceller.
  Visst är solel toppen! Vill absolut inte byta till en koleldad, eller ens en
  nukleär räknare.
  Sedan är det bara det lilla steget till att driva ett pappersbruk eller ett ståltverk på solel.
  Lätt som en plätt. Det fixar duon Ek & Lööf. 

 25. István

  Q-cells igen.
  846 miljoner i förlust på en omsättning av 1 miljard € !
  Helt fantastiskt.
  Skulle jag varit aktieägare i det bolaget, skulle jag ropat på polis. 

 26. Ingemar Nordin

  … Och var är Klas? Två trådar och inte ett ljud från honom.

 27. AOH

  Sten Kaijser 
   
   
  ”………..Jag hoppas med andra ord att Klas Eklund snart kommer att inse att hans upppgift bör vara den som vi på TCS arbetar för, nämligen att få allmänhet, journalister och politiker att vända blicken bort från koldioxiden för att istället ägna sig åt verkliga miljöproblem….”
   
   
   
  Undrar om dina förhoppningar någonsin går i uppfyllelse  sålänge  KE  sprider  myter som :
   
   
  http://www.ohlininstitutet.org/wp-content/uploads/2011/06/wibblefarelasning-2011_med-omslag.pdf
   
  Sid 28
   
  ”……Klimatfrågan kan tjäna som fallstudie………. ”
   
   
  — en enda sorts förorening (växthusgaser);
   
  —-utsläppen är homogena (samma effekt på atmosfären oavsett källa och geografi);
   
  — dessutom har naturvetarna en hygglig uppfattning om gränsvärden och målnivåer
  (även om uppskattningar om taket för koncentrationen av växthusgaser i atmosfären   varierar mellan 350 och 450 miljondelar).
   
  —-Slutligen finns ett ”enkelt” och robust medel – priset på utsläpp.

 28. Ingemar Nordin

  Solenergi lönar sig inte ens i Italien. Från Power engineering:

  Italy will move to reduce taxpayer subsidies to its renewable energy sector after last year’s boom in solar power, Industry Minister Corrado Passera says.

  ”We must keep (energy prices) from growing further,” he said, pointing to the further liberalization of the gas market as ”a way to think about the reductions.”

  The country should tap ”the potential of Italian resources that we have,” such as ”oil and gas fields not yet developed. This will help in both the short and medium-term,” the industry minister said.

  http://www.power-eng.com/news/2012/04/03/italy-to-cut-renewable-energy-subsidies.html

  Hmmm, låt oss se nu. Tyskland, England, Spanien, Portugal, Italien – alla skär de ned på den ”förnybara” energin. Var det det här som Klas Eklund tyckte att vi skulle satsa på? Mycket planekonomi blir det …

 29. 2 graders målet är slugt av ledande politiker att utnyttja,risken för
  denna 2graders globala höjning av temperatur är liten.
  Men man vill visa på handlingsberedskap för klimatförändringar,allt
  annat blir ett’politiskt självmord’ än så länge
  ALI.K.

 30. Praktisk politik av Socialdemokrater är att vänta,där jobben och
  energin blir viktiga frågor i Sverige,klimatfrågan tonas ned mot
  ett miljöriktig politik mer och strävan mot utsläppsminskningar,
  där aven hållbar utveckling kommer att främjas.
  Detta kan tolkas som allmänt positiv inställning.
  ALI.K.

 31. Pelle L

  Usch och fy, vilka dystopier ni ritar upp!
   
  De få ”alarmisterna” som vågar yttra sig här målar fan på väggen och talar om hur allt kommer att barka åt helvete om vi inte ”gör mer”. Som medeltida flagellanter, fast de verkar inte direkt späka sig nu för tiden, de åker till Cancun, Durban och Rio i stället.
   
  Och ”realisterna” målar upp vad som sker och kommer att ske, för att vi inte kan stoppa ångvälten som obevekligt rullar ut CO2hotets gråsura filt över världen.
  Vi får knappt värma våra hus och köra våra bilar, vi måste väl snart till återvinningsstationen för att slänga våra kvicksilverlampor.
  Och afrikanerna får inte gödsla sina åkrar så maten räcker till de hungrande barnen:
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/04/03/bist-ndsministern-vill-att-afrikanska-b-nder-kar-gifter-i-jordbruket
   
  Det är inte bara barnen som blir deprimerade och känner ångest inför framtiden som Trygg-Hansa och media så glatt konstaterar.
   
  Även en till åren kommen person känner av missmodet. Måtte det vända!
  Detta skänker i alla fall lite tröst i allt missmod:
  http://www.youtube.com/watch?v=vpGj-hOMpOA
   
  PS: Ursäkta svamlet, det är sent på jorden!