Är livet på jorden verkligen döende?

Dodo

Jag var också med på konferensen ”Conference on Natural Variability and Tolerance” i Oslo 18-19 oktober, i helgen som var alltså. Det var många intressanta föredrag och jag tänkte ta upp en av dem idag. Morten Jødal höll föredraget ”Is Life on Earth Really Dying?” och det är ju en högst dagsaktuell fråga med Extinction Rebellions olika protester i tankarna, nu senast i London.

Morten sa i sitt föredrag bland annat att vad vi vet så har ungefär 860 arter försvunnit sedan 1500-talet. Orsakerna har varit förändrad markanvändning, mänskligt introducerade arter, jakt och föroreningar mm. Ett förändrat klimat har inte utrotat någon art i vår tid.

Vad man kanske inte tänker på är att när människor tar med sig en växt till en ny plats så gör evolutionen att växten bildar en ny egen art som är anpassad till de växter och djur som finns på den nya platsen relativt snabbt. I princip har vi bildat ett biologiskt Pangea som gör att jorden sitter ihop på ett sätt som den inte har gjort på mycket länge. Nya arter bildas alltså hela tiden på grund av människan, menade Morten i sin föreläsning.

Men vänta här nu. Greta Thunberg har ju, i åtminstone ett av sina tal, sagt att:

”we are in the midst of the sixth mass extinction, with up to 200 species going extinct every single day”

Det går inte riktigt ihop med att 860 arter försvunnit sedan 1500-talet. Jag gick till IUCN Red List för att kolla saken och kom fram till följande siffror (EX – Extinct, EW – Extinct in the Wild) :

Tabell 3a Djur

EX 750 + EW 38 = 788

Tabell 3b Växter

EX 120 +EW 35 = 158

Vilket gör 870 Extinct ytterligare 73 Extinct in the Wild alltså 946 arter totalt. Sedan 1500-talet. Låt det sjunka in en stund.

En av av de djur som blivit utrotade är den på målningen här ovan. Dodon eller Raphus cucullatus  som fanns på ön Mauritzius. Den första dokumenterade dodon sågs 1598 och den sista 1662. Faktum är att den fanns i människors närhet under så kort tid att den kom att betraktas som en mytologisk figur som aldrig funnits. Tills man fann lämningar efter den.

Det är alltså svårt att veta hur många djur som överhuvudtaget finns eller har funnits och mycket bygger på beräkningar och uppskattningar snarare än observationer. Ett stort antal som försvinner varje år får man, enligt Morten, om man tar siffran som togs fram på en konferens 1974. Man tänkte sig att 1 miljon arter, eller 40 000 per år skulle försvinna på 25 år. Det blir i alla fall runt 100 per dag men det är alltså inte någon som vet hur många som egentligen försvinner eller ens hur många arter som existerar på jorden idag.

Extinction Rebellion ställer till med en massa problem i arbetande människors vardag vilket inte uppskattas av alla. Här kommer en liten film där de som ville åka tåg till sina jobb helt sonika drog ner rebellerna från tågets tak där de förskansat sig.

Det är alltid riskabelt att påstå att man vet något som i själva verket ingen vet. Att ställa till det för människor och dessutom kräva att hela systemet ska ändras kommer förhoppningsvis att ge sig tillkänna i motprotester. Det är dock oroande om RXs (Förkortning för Extinction Rebellions) agenda skulle kunna leta sig in i riksdag och regeringar runt om i världen. Vi får hoppas att våra politiker är tillräckligt bra insatta eller har bra rådgivare för att inse vad som faktiskt är observerat och vad som enbart är baserat på en modell. Det är rätt viktigt att skilja på det.

Jag hittade en bra artikel på BBC från 2012 som beskriver hur de har tänkt och kritiken också. De avslutar med orden:

”According to IUCN data, for example, only one animal has been definitely identified as having gone extinct since 2000. It was a mollusc.”

Under åren 2000-2012 har alltså IUNC registrerat ett enda djur som försvunnit och det var ett blötdjur. Inte för att jag har något emot blötdjur och alla arter behövs men jag har svårt att se att det motiverar att ställa till stora besvär i människors vardag och att kräva en systemförändring för oss alla.

Uppdatering 2019-10-24

Glömde länken till BBC som kommer här
https://www.bbc.com/news/magazine-17826898

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Lena…
  Hoppas det var en givande resa till Oslo.
  Kul att du uppmärksammade Dodo eller Dronten som den också kallas. Jag förmodar att det är samma fågel som fanns på Seychellerna.
  Seychellerna hittades ju ganska sent och dronten hade inga fiender på öarna och var dessutom fet och god att äta, så enligt vad jag hört så var de så tama så sjömännen gick omkring och slog ihjäl dem för matens skull. Bilder på dronten finns lite varstans på huvudön Mahe. Samtidigt med sjömännens upptäckt av öarna så rymde en hel del skeppsråttor som blev en plåga. de fanns ju obegränsat med mat för dom, där. Senare fick ett snille den lysande idén att plantera in katter på på öarna som skulle äta upp råttorna.
  Men katterna var rädda för de stora feta råttorna så de åt upp en massa tama fåglar istället.
  Jag var där för 34 år sedan och då fanns det cirka femtio par av en liten blåsvart fågel ( endemisk) som kallades Änkan ,på ön La Digue, på grund av hannens långa tudelade stjärt. Jag har stått och sett på den, verkar helt tam.
  Myndigheterna skyddade fågeln och arten har räddats vad jag vet.
  Det levde saltvattenskrokodiler där också, men de är utrotade från de öarna i vart fall. Så arter kommer och går.
  Malaria myggan finns inte på Seychellerna och de skyddar sig noga för att få in den.

 2. Mats Kälvemark

  Tack Lena för ett bra och balanserat inlägg. Nedan några länkar till ytterligare info.
  Slutsatsen är antatalet utrotade arter per decennium har minskat kraftigt de senaste decennierna. Orsaken i de fall som ändå förkommer är aldrig ”klimatförändringen” utan oftast i stället mänsklig påverkan i form av tjuvjakt, monokulturellt jordbruk eller skogsskövling. Allt detta ska naturligtvis fördömas. Men återigen, som Lena lägger fast ovan – ingen utrotning är klimatbetingad. Det är ju i stället så att varmare klimat medger en positiv påverkan på den biologiska mångfalden. Det är bara att jämföra mångfalden i en tropisk regnskog med avsaknaden av artrikedom i tundraklimatet nära polerna, så förstår en grundskolelev att ett varmare klimat inte förorsakar någon utrotning.
  Larmet om utrotning är alltså baserat på fake news på samma sätt som klimatlarmet. Det drivs med nästan religiös övertygelse av fanatiker som törstar eftet medial uppmärksamhet, makt och pengar.
  Det finns många exempel på det omvända, dvs där utrotningshotade arter har räddats kvar tack vare mänskligt engagemang (uppfödning och utplantering) och fridlysning. Exempel i Sverige är havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk. Varför lyfter massmedia inte fram dessa goda exempel, som uppmuntrar till efterföljd?

  https://www.klimatupplysningen.se/2019/06/17/ipbes-och-var-inte-saa-arma-natur/#comments

  https://inconvenientfacts.xyz/blog/f/mass-extinction-lie-exposed-life-is-thriving

 3. Lasse

  Tack Lena
  Överdrifter och larm som saknar relevans-vad annat att vänta av alarmister.
  Vargen kommer skall man inte ropa i onödan!

 4. Daniel Wiklund

  Tack för en intressant artikel. Om nu klimatkrisen är akut så borde det väl märkas på sjukhusen. Hur många av dom tusentals som är inlagda på sjukhusen har en diagnos som är kopplad till klimatet.

 5. Christer Fahlström

  Dronten fanns även på Reunion. Man hade en egen vit variant?
  Eftersom den inte kunde flyga var det ett fett byte för sjöfarare
  på den tiden.

 6. Eva

  Helt Off-Topic, men är det någon här som kan läsa denna artikeln och som spara den, och se vad som hänt om 10 år?

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/8-klimateffekter-sa-ser-sverige-ut-ar-2030/

 7. Dan

  Är det inte också så att man hittar nya arter lite då och då? Eller arter man trodde var utdöda?
  Har inget exempel just nu, men nog är Gretinerna ute och cyklar; det är helt klart.

 8. Eva

  Moan på Nya Zealand blev utrotad av maorierna på 18-1900 talet.

 9. Nils von Arronet

  Med att just avslutat läsningen av zoologen Josef H. Reichholf bok ”Eine kurze Naturgeschichte des letzten jahrtausendes”, finner jag att vi allmänt mer grundligt borde betrakta gången tid innan vi bryter samman över framtiden. Naturen och med det klimatet har aldrig varit stabilt. Reichholf dyker ned i Naturens olika arkiv och belyser sammanhangen mellan människans livsbetingelser och klimatutvecklingen. Bl.a. detta med utdöende arter.
  Lärospån från det förgångna ger perspektiv inför framtiden. Urstyv överblick över avgörande sammanhang i relationen människans historia och naturens. Då texten är lättillgänglig för lekmannen tror jag den väl, i svensk översättning, verksamt skulle bidra till att balansera den svenska debatten. Detta oaktat den har flera år på nacken..

 10. Megafaunan med bl a stora bältdjur sägs ha utrotats av människor för c:a 13000 år sedan.

 11. Lasse Forss

  Man påstår att nu sker den värsta massdöden på 65 miljoner år, dvs. då meteoriten slog ner och tog kål på bland annat dinosaurierna och de flesta andra djur och växtarter.
  Skulle vi inte upptäcka om vi har en sådan katastrof som är pågående? Om vi betänker att de 2 senaste årmiljonerna innehåller 22 nedisningar, med uppåt 3 km is över ”våra huvuden” avbrutit med lika många upptiningar. Vid varje isbildning har havsytan sjunkit 120 meter och vid varje avsmältning har den stigit lika mycket. Men dagens läge är tydligen betydligt värre.
  När det kommer ett så här verklighetsfrämmande hot så måste ju varje funtad person inse att de som hotar inte på något sätt har med verkligheten att göra. I själva verket är själva hotet ett bevis på att alarmisterna inte har stöd för något av alla de hot som man producerat.

 12. Lars Cornell

  #1 Bim. ”Malaria myggan finns inte på Seychellerna och de skyddar sig noga för att få in den.” Jag vet inte om det är så (tvivlar), men malariamyggan finns även i Sverige med 7 arter. Däremot har vi inte, med undantag för enstaka utbrott, malariaparasiter med en komplicerad men intressant cykel. För att du skall få malaria måste det finnas någon i din närhet som har malaria. Det, och ej myggan, är förklaringen till att vi i Sverige inte har malaria. Om det inte finns malariasmittade människor eller djur finns det inte heller malariasmittade myggor.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Malaria

  Tack Lena för intressant information. Har jag förstått det rätt, att Greta och hennes kamrater oroas av utrotning med ’miljoner’ arter på grund av ’klimatförändringar’. Samtidigt har enligt IUNC endast en art försvunnit åren 2000 – 2012 och det berodde inte på klimatförändringar. Vet svenska journalister om det?

  Är det någon som vet vad chefsprofeten Rockström, politiske chefmeteorolog Pär Holmgren (MP), Regeringens Klimatkommissarie Svante Axelsson och vår nye från Korea hemkomne korallexpert Rummukainen har för åsikt om det?

 13. Kenneth Mikaelsson

  Och en del kommer igen från de döda…

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/pungvargen-kanske-inte-sa-utdod

  Finns ett betydande antal som sett pungvargar ….

 14. När klimatet förändras så finns det tre alternativ för olika arter. Flytta, anpassa sig eller dö. När organismer som utmanas av klimatförändringar svarar genom att anpassa sig så utvecklas de. När de flyttar på sig möter de ofta avlägsna kusiner och hybridiserar med dem. Ibland utvecklande då nya arter. När de dör lämnar de öppet för andra arter att migrera eller anpassa sig.

  Ett uppvärmningsklimat tenderar att öppna vägen för fler arter i stället för färre.

  Evolution sker mycket snabbare och genomgripande än de flesta känner till. Detta sammanfattas på ett mycket bra sätt i boken Relentless Evolution från 2013 av John Thompson.

  https://aeon.co/essays/we-are-not-edging-up-to-a-mass-extinction

 15. Ingemar Nordin

  I den gröna retoriken så är ekosystem statiska och sköra. I verkligheten så är ekosystem dynamiska och föränderliga. Ekologins fader, Ernst Haeckel, trodde också att ekosystem var statiska så att varje art och ras var optimalt anpassad till endast ett ekosystem. Detta ledde honom in på tanken att rasblandning var av ondo och att exempelvis judar var anpassade till ett ekosystem i Mellanöstern och inte hörde hemma i den nordiska ekologin. Han var därför också en ivrig förespråkare för rashygieniska åtgärder.

  ”Haeckel inspirerades av Darwins nya utvecklingslära. Han menade att naturen har skapat olika arter och raser med inre, givna egenskaper som är anpassade till sin miljö. Tyskar är anpassade till den tyska miljön, afrikaner och asiater till sina, osv. Problemet med det moderna samhället, menade Haeckel, var att man där hade eliminerat det naturliga urvalet. De egenskaper som vi som naturfolk hade med oss är inte anpassade till den nya civilisationen, och inte heller sållades de olämpliga individerna ut. Föga överraskande var han en ivrig förespråkare för rashygieniska åtgärder för att man på så sätt skulle bevara det goda genetiska arvet från tidigare anpassade individer.”

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/06/23/de-grona-rotterna-ii-romantikerna/

 16. Kenneth Mikaelsson

  Det är ju bara ett stort fel……… Vi går mot kallare tider OCH då finns det risk för utdöende de går som ihop som hand i handske…. Det dör nio gånger fler människor av kyla än av värme bara som upplysning…
  Civilisationer går under av kyla inte värme….. Inte långt nu till att pesten kommer på besök, den kommer ochså med kölden……..

 17. Ulf

  Svar 6

  Betalar inte för att läsa Expressen. Däremot kan du få läsa en favorit i repris ifrån 1989 så vet du ungefär hur det blir 2030 också. Ett par tiondelar upp eller ner i temperaturen och inga klimateffekter. Som du ser nedan att fronta klimathotarna med byxorna nere hjälper ingenting de hittar bara på en ny osannolik historia och kallar dig klimatförnekare.

  https://www.apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0

 18. Daniel Wiklund

  Har just sett ett program om vulkaner. Om dödsbringande vulkaner. Ett vulkanutbrott 1257 i Indonesien som fick katastrofala konsekvenser över hela jorden, med vulkanvinter och hungersnöd och massdöd så långt bort som i England. Tala om att vulkaner kan orsaka klimatförändringar. Ett helt program om bl a klimatförändringar utan att koldioxid nämndes. Det är märkligt att Holmgren, Rockström och Greta inte skräms med vulkaner. Eller jordbävningar. Eller kanske inte. För här kan man ju inte skuldbelägga människorna. Inte skylla dom katastrofala vulkanutbrotten på människors livsstil. Det är inte så lämpligt att prata om hållbarhet när det gäller vulkaner. Samtidigt så tar ju vulkaner inte bara liv, dom ger också möjlighet till liv, på lång sikt blir jorden bördig. Geologer säger ju att jordbävningar och vulkanutbrott visar att jorden lever.

 19. tty

  ”Vad man kanske inte tänker på är att när människor tar med sig en växt till en ny plats så gör evolutionen att växten bildar en ny egen art som är anpassad till de växter och djur som finns på den nya platsen relativt snabbt”

  Det beror på vad man menar med ”relativt snabbt”. Växter som kan bilda nya arter via hybridisering + polyploidi kan i princip bilda nya arter från ett år till nästa (googla ”engelskt marskgräs” för ett aktuellt exempel), men för djur tar det från tusentals till milliontals år. Det går av allt att döma fortare för små isolerade populationer under starkt selektionstryck (oftast på små öar), men på kontinenter tar det tid. Det finns t ex mycket få, om ens något, fall där två populationer som isolerades vid slutet av den senaste istiden för 11600 år sedan har hunnit bilda separata arter.

  #1

  ”Kul att du uppmärksammade Dodo eller Dronten som den också kallas. Jag förmodar att det är samma fågel som fanns på Seychellerna.”

  Nej, det har aldrig funnits nägon dront på Seychellerna, eller någon annan ö än Mauritius. Och det var troligen råttorna och inte människorna som utrotade dronten. När de sista sågs på 1660-talet var större delen av Mauritius fortfarande obebodd och outforskad.

  #5

  ”Dronten fanns även på Reunion. Man hade en egen vit variant?”

  Nej, det är en vanföreställning baserad på en gammal missuppfattad bild. Icke flygdugliga fåglar finns aldrig på flera öar (utom i fall där vattnet mellan dem är <140 m djupt, så öarna hängde ihop under istiden.

  "Moan på Nya Zealand blev utrotad av maorierna på 18-1900 talet."

  Det var total 9 moaarter och de utrotades c. 1280-1450.

  #12

  Malaria, "frossan" var vanlig i Sverige fram till ca 1850. Sedan dog den ut på ungefär en generation. Samtidigt som klimatet blev varmare alltså. Anledningen var troligen förbättrad bostadsstandard. Malaria är nämligen en sjukdom som nästan alltid sprids nattetid och inomhus. Det är därför det fungerar med moskitnät eller DDT-besprutning inne i hyddorna. Faktum är att två av Stockholms "gräddhyllor", Ekerö och Värmdö, var ökända malariahål dit ingen åkte frivilligt för 200 år sedan.

  #13

  Det är nog tyvärr ytterst liten chans att pungvargen inte är utdöd. Mindre och diskretare arter kan däremot "återuppstå" då och då. Och helt nya arter upptäcks hela tiden, t o m nya däggdjur i Europa, men då gäller det gnagare och liknande små arter.

  #14

  "När de flyttar på sig möter de ofta avlägsna kusiner och hybridiserar med dem. Ibland utvecklande då nya arter."

  Sant för växter men knappast för djur. Artbildning genom hybridisering är mycket sällsynt bland djur, även om det finns några få belagda fall (t ex bredstjärtad labb och italiensk sparv).

  #15

  Haeckel hade säkert rätt i så motto att det är uppenbart att olika mänskliga populationers egenheter mycket ofta är anpassningar till miljön, t ex mörk hy i områden med intensivt solljus (det är därför D-vitaminbrist är folksjukdom bland somalier i Sverige). Det finns många andra exempel, som tex resistens mot olika sjukdomar och förmåga att tåla hög höjd.

 20. tty

  #18

  ”Det är märkligt att Holmgren, Rockström och Greta inte skräms med vulkaner. ”

  Ta det lugnt, det kommer. Bortsmältande inlandsisar påverkar aktiviteten hos framsmälta vulkaner (inte så underligt egentligen), så nästa vulkanutbrott på t ex Island kommer troligen att vara vårt fel (det blir litet svårare med tropiska vulkaner).

 21. Daniel Wiklund

  Tre fjärdedelar av alla vulkanutbrott är ju i eldringen, runt stilla havet. I Indonesien finns ca 130 aktiva vulkaner

 22. Lena Thorén

  “This is the most destructive thing we have ever done to the ocean, dropping 23 atomic bombs on it, yet the ocean is really striving to come back to life.”
  Vad händer om man spränger 23 vätebomber på en atollö som höjer vattentemperaturen till 55000° och förångar allt liv? Jo, inom tio år har djur och växtlighet återkommit och 70 år senare frodas koraller, djur och växtlighet som aldrig förr! Bakgrundsstrålningen på ön idag har uppmätts till blygsamma 183 millirem vilket kan jämföras med Ramsar i Irak. Det märkliga med Ramsar är att undersökningar visar betydligt färre kromosomförändringar än normalt bland invånarna i Ramsar!
  Naturen verkar klara åtskilliga kärnvapenkrig. Koraller och människan tål nog några enstaka graders temperaturhöjning. Vad den nu den än skulle bero på.
  Bikini: https://www.theguardian.com/world/2017/jul/15/quite-odd-coral-and-fish-thrive-on-bikini-atoll-70-years-after-nuclear-tests
  Ramsar: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11769138

 23. Rolf Mellberg

  #10 Stig

  ”Megafaunan med bl a stora bältdjur sägs ha utrotats av människor för c:a 13000 år sedan.”

  Var någonstans ska dessa ha levt?

  För ett par veckor sen dök jag ner i en ytterst spännande paleklimatologisk period: ”Younger dryas”. För 12900 år sen skedde en makalös nedkylning som varade i ca 1000 år (och som fick inlandsisens tillbakagång att pausa lika länge)

  Rätt många stora däggdjur dog ut då (främst i norra amerika tror jag) och skulden har – kanske orättvist – lagts på människorna.

  Det har varit en långvarig vetenskaplig strid om orsaken men jag tror att på senare år har teorin om en stor komet, som föll i bitar innan dess materia krockade med jorden, gått segrande ur striden, kolla här:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Younger_Dryas
  (särskilt avsnittet ”Impact hypothesis”)
  Det lär ha varit en enormt snabb och kraftig avkylning!
  Det jag finner lite konstigt är att kylan varade i hela 1000 år och att uppvärmningen därefter också verkade ganska snabb. Havsströmmarna verkade ha fått en rejäl käftsmäll. F.ö. ser det ut som att en fullständigt makalös skogsbrand drabbade i princip hela nordamerika på en enda gång. Man har hittat mineraler som smälts till glas, helt analogt med den värme som kan noteras inom någon kilometer från en atombombsexplosion.

  Helt otroligt spännande läsning, vill du läsa mer så sök bara på ”dryas” här:
  https://wattsupwiththat.com/about2/

 24. Rolf Mellberg

  #22 Lena

  Har du sett den här filmen då – på tal om att radioakitv strålning på lagom nivå – verkar SKYDDA mot cancer: (från ca 6 minuter)
  https://www.youtube.com/watch?v=ISehN6wgsgU&t=853s

 25. Bim

  Lars Cornell #12
  Malaria myggan finns inte på Seychellerna och de skyddar sig noga för att INTE få in den. skulle det naturligtvis stått.
  Ja, du har helt rätt om malariamyggan. Om myndigheterna på Seychellerna visste att myggan är ofarlig om den inte bär smittan, då för 34 år sedan vet jag inte. Men de visste i vart fall att det kunde finnas människor som anlände på flyget, som kunde bära på smittan. Så för säkerhets skull så sprejades hela kabinen med insekts spray någon halvtimma innan landningen. Så där satt man och hostade när man anlände till Paradiset. Hade Seychellerna haft osmittade malariamyggor på öarna, så borde ju sprayandet varit totalt meningslöst. Sprayet botar ju inte eventuell malariasmittade passagerare. Men som sagt politiker vet man ju aldrig vad de vet. 😀

 26. Ulf

  Ibland vaknar tidningarna till. Kinas kolkraft handlar det om. Och i Sverige beskattas plastpåsar och vi överväger att inte bygga ut Arlanda och att inte ge tillstånd till Preem. Hur fullständigt meningslösa alla miljöpartistiska pekpinnar är framgår när man läser artikeln. Svenska tagelskjortor är helt meningslösa även för klimatreligiösa och världens koldioxidutsläpp kommer att löpa amok de närmaste åren.
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kina-star-for-halften-av-varldens-kolanvandning/

 27. Karl-Erik Tallmo

  Jag laddade ned sex av de åtta PDF-filer som innehåller IPBES-rapporten i hopp om att finna exempel på vilka arter som utrotats. När det nu talas om att det pågår en massutrotning och att miljoner hotas, borde man väl kunna hitta några exempel. Jag hittade till sist ett enda exempel. Man nämnde en sköldpadda på Galapagos (Pinta, chelonoidis abingdoni), som skulle ha försvunnit 2012. Annars så nämndes kanske en handfull arter med namn, men det gällde då alltid arter som var invasiva eller dylikt, inte exempel på utrotade arter. Man skriver så här (IPBES kap 7:10 add 1, sid 14.):

  ”The global rate of species extinction is already at least tens to hundreds of times higher than the average rate over the past 10 million years and is accelerating (established but incomplete) {2.2.5.2.4} (Figure SPM.3).”

  Men redan i nästa mening låter det mindre dramatiskt: ”Human actions have already driven at least 680 vertebrate species to extinction since 1500,” (Siffrorna har man tagit från IUCN:s red list.)

  På sid 81 i kapitel 5 hittar jag följande: ”Extinction statistics tell the story: 21% of all mammals, 13% of birds, 15% of reptiles, 30% of amphibians and 400 languages have gone extinct (Loh & Harmon, 2014).”

  Letade upp artikeln: Loh, J., & Harmon, D. (2014). ”Biocultural Diversity. Threatened species, endangered languages”, WWF Netherlands, se
  https://www.researchgate.net/publication/291352235_Biocultural_Diversity_threatened_species_endangered_languages

  Artikeln verkar minst sagt besynnerlig; man jämför utrotning av däggdjur, fåglar och kräldjur med hur språk försvinner. Jag undrar om den ens räknas som akademisk (WWF:s uppsatser räknas väl som grey literature, vilket IPBES erkänner att man använder sig av, se sid. 55 i kap. 1, draft version):

  ”… grey literature was not excluded from output results and held to the same criteria as all other literature and publications.”

  De där procentsatserna ovan som skulle vara utrotade enligt IPBES citat finns mycket riktigt med i Loh & Harmon (2014), men där står det inte att det skulle röra sig om utrotade arter, utan om hotade:

  ”The analysis indicates that at least a quarter of the world’s languages are threatened with extinction (CR, EN or VU), assuming that no data deficient (DD) language is threatened, compared with at least 21% of mammals, 13% of birds, 15% of reptiles and 30% of amphibians, the most threatened class of vertebrate.”

  Tydligen har man räknat ihop data för CR (=Critically endangered), EN (=Endangered) och VU (=Vulnerable) för att få dessa procentsiffror. Men i IPBES-rapporten citeras det som om siffrorna gäller utrotade arter.

  Jag slog också i databasen på IUCN:s hemsida i deras s.k. red list, https://www.iucnredlist.org. Här fann jag till sist artnamn. Slår man på extinct (inte bara hotade arter alltså) under de senaste tio åren, så får man 426 träffar. (872 arter ska det vara sedan år 1500, enligt IPBES kap. 2.2 sid 51. Skulle alltså hälften av utdöendet ha skett de senaste tio åren?)

  Om jag för samma tio år kryssar för kriteriet ”climate change & severe weather” får jag träff på 26 arter, med latinska namn och allt. Men märkligt nog, när jag kollar flera av dessa i Wikipedia, så står det att de ansågs utrotade på 1920-talet eller 1840-talet osv. Och Wikipedia anger källan till detta vara – IUCN! Ja, vad ska man tro? Kan jag ha missuppfattat något?

  IPBES-filerna finns här:
  https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services

 28. Lars Cornell

  #27 Karl-Erik mfl. Det där är en intressant utredning.
  Men när du anser att ’utrotning’ av språk är en konstig jämförelse håller jag inte med dig.
  Allt är i ständig förändring. Skall vi bara studera förändring i smala segment får vi en sned uppfattning av helheten. Kulturer som försvinner och nya kulturer som kommer i stället har stor påverkan på andra förändringar. Man måste se helheten annars förstår man inte delarna.

  Människans antal på vår planet har ökat från nästan ingenting till troligen 10 miljarder år 2050. Det kan inte ske utan olika påverkan. Den främsta påverkan är på vår miljö, människor kräver material och energi.

  På klimatet har påverkan däremot så här långt varit nästan ingen, hälften av 0,6 = 0,3 grader på 60 år och det går inte att varken se eller uppfatta. Det är som från Stockholm till Södertälje.

  Det intressanta vore en analys av hur mycket klimatet (till skillnad från miljö) och ökad fotosyntes förändrat arternas utbredning och livsvillkor.
  .

 29. Ulf

  Apropå plastpåsar

  https://www.fplus.se/experter-sa-mycket-okar-utslappen-med-plastpaseskatten/a/nanzqQ?utm_term=fplus_morgonkoll&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=fplus_morgonkoll

 30. Karl-Erik Tallmo

  Mycket intressant och väldigt förvirrande resultat.

 31. Ulrik T

  per design https://www.youtube.com/watch?v=7K0kGz2B-gU

 32. Anders P

  Tänkte spinna vidare lite på klimatkatastrofer orsakade av vulkanutbrott som tas upp av Daniel Wiklund i kommentar 18.
  Under köldperioden under folkvandringstiden inträffade på 500-talet två enorma vulkanutbrott inom loppet av 6 år som kraftigt påverkade klimatet på hela norra halvklotet. Genom dessa vulkaners enorma utsläpp av aerosoler och svavelföreningar minskade globalstrålningen så att sommartemperaturen uppskattningsvis sjönk med 3-4 grader på norra halvklotet. I norra Skandinavien utplånades jordbruket helt, i Uppland minskade antalet gårdar med 75%. Enligt vissa forskare är denna klimatkatastrof upprinnelsen till myten om Fimbulavintern där solen slukas av ett stort vidunder. När nedkylningen nådde sin kulmen bröt sedan den justianska pesten ut och sammantaget beräknas att dessa händelser ha tagit livet av en tredjedel av Europas invånare d.v.s. samma storleksordning som digerdöden.

  I början av 1800-talet inträffade tre stora vulkanutbrott mellan åren 1812 och 1815. Även dessa spydde ut enorma mängder aerosoler och svavelutsläpp som gav en global nedkylning och svältkatastrofer. 1816 har gått till historien som året utan sommar med en katastrofal missväxt i både Europa och USA.
  Mer information kring dessa och andra klimatkatastrofer orsakade av vulkanutbrott går att hitta i Fredrik Charpentier Ljungqvist böcker ”Global nedkylning” och ”Människan och klimatet under 12000 år”. Bägge böckerna är mycket intressanta och välskrivna, rekommenderas varmt

 33. Rolf Mellberg

  Statlig Radio, WWF och Jan Westin (Universeum i Göteborg) lät berätta för några år sen att redan har 50% av alla jordens djurarter blivit utrotade (under bara de senaste 40 åren). Se bara, det pappa STATEN säger ÄR ABSOLUT SANNING!!!

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5978791

  Jag blir förfärad, vi lever uppenbarligen på totalt olika planeter.

 34. Rolf Mellberg

  #32 Anders

  Då tänkte jag fråga:
  Solen spelar ju med energier i helt andra storlekar än vår lilla pytte-planet.
  Jag vill minnas att i samband med större sol-minima (t ex Dalton) så misstänks ett samband med ökad förekomst av vulkanism och jordbävningar. Kanske – om jag minns rätt – var det så att när solen lämnar ett sånt större minumum märks det i form av orolig jordskorpa hos oss.

  Någon här som kan något om detta?
  Kanske är det omöjligt att säga något med konfidens, då statistikunderlaget är tunnt.

 35. Rolf Mellberg

  #27 Kar-Erik

  Ytterst intressanta och beundransvärda efterforskningar, men denna info borde inte ”hamna i skuggan” här som en kommentar utan borde läggas fram i ljuset som ett eget bloginlägg.

 36. Rolf Mellberg

  Och här kommer ännu ett bud: 130.000 djurarter har utrotats, eller sju procent enligt SvD!
  Vem orkar göra en kritisk granskning av detta (för SvDs jouralister lär inte har gjort något sådant)

  https://www.svd.se/ny-studie-130000-arter-har-utrotats

  Håhå jaja, det man kan säga med säkerhet är att jordens befolkning har vuxit ordentligt och i kombination med att väldigt många av dessa har lyckats väl med öka sitt ekomomiska och materiella välstånd så har planetens natur påverkats över stora ytor på ett genomgripande sätt. Självklart med negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden.

  Detta är naturligtsvis en JÄTTESTOR fråga, medan planetens uppvärmning är väl i det närmaste en bagatell, alldeles oavsett frågan hur mycket av denna uppvärmning som är antropogen.

  Detta förutsatt att påståenden om att korallblekning orsakad av uppvärmning är ett rejält överdrivet problem, vilket jag lutar åt.

 37. Rolf Mellberg

  Ännu en chockrapport. Om man läser länken nedan så kan man här åtminstone inte se några tvärsäkra uppgifter om utrotning av arter, det handlar nog mest om populationsminskningar. Trots detta kan nog en kritisk granskning vara på sin plats när man säger att två tredjedelar snart är borta.
  Och hur räknar man individer, är en mygga lika mycket ”värd” som en noshörning eller en elefant?

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/chocken-tva-tredjedelar-av-djuren-snart-borta

  För mig verkar detta vara absurda påståenden helt gripna ur luften, allt för att WWF ska hålla kassaflödet uppe.

  Detta och de tidigare länkarna hittade jag lätt som en plätt, det finns säkert massor mer men detta kan vara nog. Hursomhelst är det förfärande att ideologin har helt tagit över och fakta ser närmast ut att föraktas. Men ”Heliga Sankta” Gretas propaganda om uppemot 200 utrotade arter om dagen, tar nog priset. Dessa påståenden förtjänas att kastas i ansiktet – inte på diagnos-barnet Greta – utan på hennes svans. Den svans som själva helst befinner sig i bakgrunden när ”deras språkrör” bedriver faktaresistent ideologsk propaganda. Fegisar!!!

 38. Guy

  Rolf M #37

  WWF kom med något liknande på fb i Finland i somras. Frågade efter vilka vetenskapliga undersökningar dom har som grund för påståendet. Det visade sig vara en undersökning om ett antal av ryggradsdjuren. Dom ursäktade sig med att det är så svårt att göra alltför specifika rubriker :D.

  WWF är inget att fästa sig vid. Skitprat för det mesta. En hopplös penninginsamlarklubb som media borde avslöja för den stora publiken.

  Kul när dom fick frågan hur dom hjälper isbjörnarna med pengarna dom tigger. Dom skulle skicka ut en patrull varpå en frågade om det räcker med en patrull som mat åt björnarna.

 39. tty

  #27

  ”Man nämnde en sköldpadda på Galapagos (Pinta, chelonoidis abingdoni), som skulle ha försvunnit 2012. ”

  Detta är en mycket speciell historia, ”Lonesome George”. Varje ö i Galapagos hade en, eller i vissa fall flera arter jättesköldpaddor. Flera av dessa är utdöda, antingen p g a att införda råttor åt upp ägg och ungar eller på grund av ”jakt”. Valfångare gick på 1800-talet iland på öarna och fångade in sköldpaddor, som togs med som färskproviant (sköldpaddor överlever ju i flera månader utan mat). En av de arter som ansågs vara helt utrotade var den på den lilla ön Pinta, men 1971 hittades en ensam mycket gammal hane ”Lonesome George”. Man tog hand om honom i hopp om att så småningom hitta en hona, eller att åtminstone korsa honom med en hona av någon närbesläktad art, men ingendera lyckades och 2012 dog ”Lonesome George”

  Utrotningen skedde alltså i detta fall i praktiken för mer än 100 år sedan.

  Det mest troliga fallet där ett större djur har dött ut i sen tid är Yangtsefloddelfinen Lipotes vexilifer som inte har setts med säkerhet sedan 2002 (det finns osäkra obsar från 2007 och 2016). Jag misstänker dock att t ex WWF mindre gärna drar fram den arten. Beijing skulle troligen ta illa upp.

  Detta är faktiskt det första utdöendet av ett större däggdjur på 50 år, sedan den karibiska munksälen dog ut på 1950-talet.

 40. Lars-Eric Bjerke

  #22 Lena Thorén,
  ”Bakgrundsstrålningen på ön idag har uppmätts till blygsamma 183 millirem..”

  Jag antar att du menar 183 mrem/år vilket är detsamma som 1,83 mSv/år, vilken är den enhet man använder numera.
  Den genomsnittliga stråldosen i Sverige är cirka 2,4 mSv/år för icke-rökare och 3,9 mSv/år för rökare.

 41. Lars-Eric Bjerke

  #22 Lena Thorén
  Enligt din referens har strålnivåerna i Ramsar uppmätts till som högst 260 mSv/år.
  100 mSv ger risk för fosterskador
  10 Sv är en dödlig dos

 42. Daniel Wiklund

  En sak som man vet dödar många varje dag jorden runt är knarket, ofta våldsam död. Kopplat till kriminalitet av värsta sorten. Förstör för individer, familjer, samhällen, stater. Ändå har inte FN årliga möten om knarkets farlighet. Däremot väldigt ofta möten om koldioxidens farlighet. När Romson och Fridolin blev språkrör fick dom en fråga om dom testat knark. Det hade dom, verka inte tycka att det var nåt speciellt. Men gud nåde om man råka flyga, då ska man skämmas. Miljöpartiet har en liberal syn på knark, kanske för att relativt många miljöpartister testat knark. När det gäller klimatet pratas det om tipping point, undrar om det finns nån tipping point när det gäller knark. Knarket dödar inte planeten, men väldigt många människor dör pga knark och alkohol.

 43. Fredrik S

  Daniel Wiklund #42

  Jo, att de rökt på det smusslar de inte med, det kanske är en merit?

  Men att de kör fossilt framkallar bortförklaringar i den högre klassen trots att jorden är på väg att dö.

  Artikel från Expressen före valet om fossila miljöpartister.

  https://www.expressen.se/nyheter/mp-topparna-som-valjer-de-miljofarliga-bilarna/

 44. Håkan Bergman

  Är livet döende? Egentligen självklart, evigt liv finns inte, har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Liv är bara ett temporärt undantag från det normala, men vackert är det, så länge det varar.

 45. #28 Lars Cornell

  Loh & Harmon (2014) skriver inte mycket om hur språk och djurarters utbredning skulle påverka varandra. Poängen med jämförelsen tycks snarare vara att man kan använda liknande matematiska modeller för att studera och beräkna språkens förändring, utdöende, transformation m.m. som de som används för att studera och beräkna förändringar bland djurarter. Se sid 30ff i deras rapport. Det närmaste författarna kommer något mera direkt samband är när man menar att kunskap om bevarandet av vissa djurarter finns hos personer som bara talar ett språk som håller på att försvinna. Därigenom skulle ett språks förvinnande också kunna bidra till en arts försvinnande.