Är du en skeptiker eller en förnekare?

skeptiker eller förnekare
Ett föredrag av Dr Richard Milne har funnits på YouTube ett tag men jag tycker att det är så underhållande och intressant så för er som inte har sett det lägger jag upp det här. Upptagningen har dessutom bra ljud- och bildkvalitet. Föredraget handlar om att skilja mellan olika begrepp och då främst att skissa fram den mörka sidans förnekare.

Några av de saker han tar upp är:
Människan har orsakat höjningen av koldioxid i atmosfären
Ja var skulle våra utsläpp annars ta vägen, försvinna ut i tomma luften ? Han visar samtidigt siffror som visar att människan har släppt ut totalt ca 1000 gigaton men att endast hälften, ca 500 gigaton fortfarande är kvar där. Uppenbarligen har ju faktiskt ca hälften inte hamnat i atmosfären. Nyligen publicerades en forskarrapport i Science som pekar mot att biosfären i haven har ökat och därmed bundit mer koldioxid. Jag förmodar att det är en allmän kunskap att en del av höjningen faktiskt är orsakad av värmen i sig.
Så om jag är av den uppfattningen att människan har orsakat en höjning av koldioxid i atmosfären men det finns även naturliga orsaker till höjningen och en växande biosfär kan minska ökningen. Är jag en skeptiker eller en förnekare?
 
Öar kommer fram när Grönlands glaciärer smälter
Richard visar flygfoton över öar utanför Grönlands kust som smält fram ur isen och sedan några suddiga foton som sägs visa att de syntes redan 1957 men är det så omöjligt? Vi vet ju från en undersökning publicerad i Nature tidigare i år att glaciärerna på Grönland smälte mycket på 30-talet så det hade kanske inte hunnit bildas så mycket is 1957?
Om jag inte per automatik avfärdar att öarna kan ha varit utan is 1957 utan håller det som möjligt baserat på en faktisk undersökning, är jag en skeptiker eller en förnekare då?
 
Bristen på uppvärmning de senaste 10-15 åren betyder ingenting
Richard avfärdar helt sonika bristen på uppvärmning med att det är för kort tid. Det kan man ju tycka men är det inte intressant att i sammanhanget nämna att många av hans kollegor uppenbarligen inte tycker att det är för kort tid för att vara intressant att undersöka. Pehr har gjort en bra sammanställning här på TCS över de olika hypoteser som har lagts fram om orsaken till uppvärmningspausen.
Om jag är intresserad av uppvärmningspausen (och därmed erkänner den) är jag en skeptiker eller en förnekare då?
 
Den medeltida värmeperioden (MWP) var lokal
Det här är en seglivad myt verkar det som. Nej, den var inte lokal och ja, det var ungefär lika varmt på 900-talet som det var på 1900-talet, i alla fall på Norra Halvklotet. Bland annat Fredrik Ljungqvist har deltagit i ett tvärvetenskapligt projekt där man kommit fram till dessa slutsatser. Rapporten är publicerad i Climate of the Past. Även om mönstret för de bägge värmeperioderna är likartad så var det faktiskt ännu varmare på Grönland under 900-talet än vad det är nu.
Viktigt i sammanhanget är också att det inte har varit så intressant att försöka göra så här detaljerade rekonstruktioner förrän de sista ca 15 åren. Början till den här inriktningen inom paleoklimatologi kan kanske sägas vara när Mann, Bradley och Hughes fick fram rekonstruktionen som liknade en hockeyklubba. De senare rekonstruktionerna har ingen likhet med en hockeyklubba. 
Så om jag håller mig till de senaste forskarrapporterna vad gäller rekonstruktioner av klimatet i forntiden, är jag en skeptiker eller en förnekare då?
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LBt

  Lena K,
  som jag ser det är man en förnekare när man inte är beredd inta ett restriktivt förhållande till våra utsläpp.
  Skeptikern acceptera den restriktiva hållningen (man kan inte göra tvivel till en sanning) inom ekonomiskt försvarbara ramar men uttrycker sitt tvivel om behovet. 
  AGW-aren kräver en restriktiv hållning men fortfarande bara inom försvarbara ramar. Jag anser mig tillhöra denna grupp, den karaktäriseras av åsikten att människan genom sin livsstil påverkar jordens klimat och att detta är så betänkligt att åtgärder bör vidtas.
  Den grupp som här ibland kallas CAGW (står egentligen för något annat) menar möjligen att situationen är så allvarlig att mycket långtgående restriktioner är motiverade, de tycker troligen fortfarande detta är inom försvarbara ramar men det tycker inte jag, vi vet helt enkelt för lite.
  Var du står kan nog bara du själv avgöra, dessutom har säkert du och andra en annan uppfattning om hur vi bör grupperas.

 2. Olaus Petri

  LBt, till vilken kategori räknar du ex. klimatoroade miljöpartister med sommarhus? Jag har träffat många sådana som hellre pekar ut ex SUV:arna som det ytterst klimatförräderiet medan det egna dubbelboendet anses vara i harmoni med Gaia.
   

 3. Slabadang

  Lena Kranz!
  Beklagligt att se en fanatisk lögnhals och manipulatör får ställning som lärare. Man kräks över hans osaklighet och sammanblandning av äpplen och päron och just att det är legio inom klimtafanatismen bevisar hur otroligt skört deras korthus är.
  Hur mycket går det att missbruka ordet ”evidence”  och ”science” ?
  Stackars sate han är besatt av demoner. Fullständigt hysteriskt osaklig soppa av propaganda!

 4. L

  En annan lärare och Hedersdoktor vid Uppsala Universitet fick ytterligare tid att skrämmas i Radio Stockholm i eftermiddags. Man hade klippt ihop förmiddagens hot från Pär Holmgren, som nu inte längre var klimatförändringsexpert, utan bara klimatexpert.
  Hur som helst var han och hans meteorologkollegor övertygade om att det pågår en uppvärmning, eftersom dom kunnat uppmäta ökande temperaturer under ETT HELT KVARTAL! Så nu vet vi hur dom definierar en klimatförändring…
  Undrar om dom blir lika skärrade när temperaturen går ner ett kvartal? 

 5. Tålis

  Vad är det man är skeptiker/förnekare till i denna tråd, klimatförändringar eller CAGW/AGW? Orkade inte se denna långa inspelning. Antar det sist nämnda, för det första är för simpelt.
  Jag är inte skeptisk, eftersom det inte finns något att vara skeptisk till. Det måste ju finnas åtminstone någon relevans för att inta en skeptisk hållning. Jag avfärdar CAGW/AGW, liksom gud, homeopati, ID, etc. Antropogen påverkan på klimatet finns dock, mest lokalt. Vår påverkan ”globalt” vet vi inte ens tecknet på och jag uppskattar den vara inom ±0,2 K de senaste och kommande hundra åren.
  Så, om jag skulle klistra en etikett på mig själv, skulle det möjligen bli AGW-kättare eller CAGW-förnekare. Nollhypotsen gäller fortfarande; naturliga förändringar är orsaken till klimatvariationer, även nu.
   
  Kollade i en gammal lärobok (Sveriges geologi) jag har. Där kan man bl.a. läsa (sidan 619): ”I första hand beror alla klimatväxlingar på variationer i solenergin, ehuru de data vi känner icke fullt bevisar detta”. Lite slappt uttryckt kanske med ”solenergin”, men annars finner jag inga invändningar.
  För 20-30 år sedan började Klåfinger m.fl. ösa mångmiljardbelopp på en i början rimlig forskningen om CO2 kunde ha någon påvisbar effekt på klimatet. Ännu har inte ett enda bevis framkommit! Snabbt blev det pseudoforskning. Fusk, bedrägeri, grova lögner, etc blev legio.

 6. Bim

  Istället för att Dr Richard Milne i en halvtimma kutade fram och tillbaka och vifta med en ekologisk skogspinne kunde han varit lite effektivare och konstaterat:
  Vetenskapen är ju fastlagd, politiken är fastnaglad av vetenskapen och vise versa , IPCC, Greenpeace, WWF och MSN är också helt beroende av att katastrofen är nära förestående, annars sinar penningströmmen.
  De enda som inte är beroende av katastrofen är vi här på TCS som vet att lögn har blivit sanning och sanning har blivit lögn. (Hur tusan det nu gick till?)  
  Vi är alltså förnekare för att vi håller fast vid att sanning är sanning och lögn är lögn. 
  Det skall vi vara stolta över.
  Men det är ju lite synd om UI som tror de sett ljuset när det egentligen är mörkret de ser.
   

 7. Håkan Bergman

  Bim #6
  Jo jag la också märke till den där ekologiska skogspinnen, lite märkligt att folk med utbildning inte fattar hur förödande ett sånt där attribut kan vara för en framställning, men man får väl å andra sidan anta att han riktar sig till redan troende. Nåväl jag ger skogspinnen 10 kolhinkar!

 8. Håkan Sjögren

  Lena : Själv räknar jag mig till förnekarna. Jag kan inte räkna klimatforskeriet som vetenskap och anser att det inte finns några ”växthusgaser”,att isarna vid polerna växer liksom isbjörnsstammen, att öknarna minskar, att den ”globala uppvärmningen” beror på solen och att havsytorna höjs med någon millimeter per år och att globala temperaturen inte har ökat under 15 år samt att det inte finns någon blyg värme som håller sig undan. Däremot anser jag att miljömupparna gärna får hålla tummen i ögat på dem som släpper ut giftiga ämnen i naturen och fyller haven med plastavfall. Mvh, Håkan.

 9. HenrikM

  Här är ytterligare en förnekare, har ni inte sett den här föreläsningen av nobelprismottagaren Dr. Ivar Giaever, så tycker ni ska titta på den, mycket bra:
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2012/07/nobel-prize-winning-physicist-explains.html 
  Varför är Global Warming psuedovetenskap.

 10. Adolf Goreing

  #1 Tycker det är lite konstigt, minst sagt, att utsläppsrestriktioner automatiskt hör ihop med AGW-hypotesen. Det finns flera ”luke-warmers” som bekänner sig till hypotesen men inte till några särskilda utsläppsminskande åtgärder. De är knappast förnekare.
  Förnekare för mig är en individ som inte går att övertyga med vetenskapliga sakliga argument, enbart känslomässiga. Förnekare finns alltså i båda ”läger”. Skeptiker är en person som genom att väga vetenskapliga argumenten för och emot AGW-hypotesen har kommit fram till att det inte finns en grund för IPCCs slutsatser. Av det följer att utsläppsminskningar ur klimatsynvinkel blir helt meningslösa. Just my 10c.

 11. Thomas

  HenrikM #9 förnekare eller inte, tycker du har gör något bra intryck i sin inledning. ”Jag spenderade en dag, eller kanske en halv dag med google”. Tycker du det räcker som kunskapsunderlag om man uttalar sig med auktoritet som nobelpristagare?
   

 12. Håkan Sjögren

  Henrik M : Du frågar: varför är Global Warming pseudovetenskap? Det är för att dess företrädare låtsas att de är vetenskapare. Det började med att FN uppdrog åt IPCC att visa att människan orsakat en uppvärmning under 100 år på inte mindre än 0,7 grader. En mängd forskare tillfrågades : vad beror den globala uppvärmningen på? Svar : Vi vet inte. En redaktionskommitte med en handfull pseudoforskare svarar att det är mycket troligt att det är människans utsläpp av koldioxid, som kommer att leda till katasrtofala följder. Detta är typiskt för pseudovetenskap, att byråkrater kör över vetenskapen. Alltså är AGW en mycket typisk pseudo- för att inte säga kvasivetenskap. Mvh, Håkan.

 13. Labbibia

  Thomas # 11
  Det räcker med fem minuters studerande för att inse att det är något allvarligt fel i Alarmisters påståenden…..

 14. Ingemar Nordin

  Historiskt använder man beteckningen ”förnekare” om två hållningar: 1) En ”Guds-förnekare” är en person som förnekar Guds existens, 2) En ”Förintelse-förnekare” förnekar att vissa av nazitysklands upprättade koncentrationsläger syftade till att massmörda judar och andra icke-renrasiga ”arier”. Det är den senare betydelsen som de flesta människor idag anammar.

  Att termen ”förnekare” används så flitigt av företrädare för en alarmistisk teori om människans produktion av CO2 har bara ett syfte, nämligen att smeta ned alla motståndare genom att klassificera dem tillsammans med förintelseförnekare.

 15. Thomas
  En fråga speciellt till dig. Ca 25 min in i föreläsningen konstaterar han att solen har spelat en stor roll för värmeuppgången före 1950. Håller du med om det eller anser du att människans påverkan är den enda viktiga?

 16. För övrigt tycker jag också att det är lite kul och betecknande att han använder en pinne som pekdon.
  Han erkänner ju också på slutet att han själv är en miljöaktivist men han har nog inte förmågan att inse att hans framställning är färgad av denna hans inställning. Jag tror att han tror att han gör en vetenskapligt korrekt framställning.
  Kallas visst skygglappar
  😀

 17. camilla

  Hej Lena!
  Varför fastnar jag alltid i något filter? Det här börjar bli tröttsamt! Skall jag skaffa mig en ny e-mail adress på gmail eller yahoo? 

 18. Ingemar Nordin

  Ljunqvist et.al. artikel är intressant. De använder flera olika proxies (inte bara de bedrägliga trädringarna) och bekräftar (än en gång) att medeltiden var lika varm eller varmare än idag.

  De säger dock att uppgången från den Lilla Istiden varit snabbare än väntat. Men vad har de att jämföra med? Jag kan inte se att deras rekonstruktion sträcker sig längre bakåt än till 800-talet. Om jag tittar på Esper et.al. rekonstruktion 2000 år bakåt så ser det inte ut att vara något särskilt anmärkningsvärt med hastigheten med uppgången sedan LIA.

 19. Vilka är klimatvetenskapen, är de datamodellerande eller de som
  är ute i verkligheten och granskar klimat.
  Datamodellerarna får de mesta anslagen,för att snabba resultat kan
  utvinnas av klimatet.
  Den riktiga klimatforskarna har väldigt små resuser ekonomiskt,dels
  för det är mycket tidskrävande.
  Skeptisk eller förnekare, är en fel framställd frågeställning.
  Politiken vill ha statistik snabbt,därav snedskjutningen av klimat-
  forskning.
  ALI.K.

 20. Gunbo

  Lena,
  Ang. skeptiker eller förnekare hittade jag dessa tänkvärda ord på Judith Currys blogg:
  ”Wishful thinking is not the same as skepticism. It’s just fantasy. Which has little place in a discussion of science.”

 21. Gunbo

  Adolf G #10,
  ”Förnekare för mig är en individ som inte går att övertyga med vetenskapliga sakliga argument, enbart känslomässiga. Förnekare finns alltså i båda ”läger”.”
  Håller med dig!

 22. Judith Curry ger svaret ’Fantasi’hunger efter att förstå, det är veten-
  skap.
  ALI.K.

 23. Slabadang

  Hej Camilla !
  Istället för ny email adress borde du nog skaffa nya argument. 🙂
  De gamla har passerat bäst före datum.

 24. När Svensmark lyckades vända på klimatbegreppen och visa klimat
  forskningen har nollkoll av processer i vår natur.
  Klart det blir ramaskri,särskild från IPCC,han är inte lojal i vår världs-
  syn.
  ALI.K.

 25. Gunbo

  ALI.K #22,
  Fantasi har inget att göra med kunskapstörst! Fantasi är förbehållet konstnärer och författare.

 26. Slabadang

  Bim!
  ”Men det är ju lite synd om UI som tror de sett ljuset när det egentligen är mörkret de ser.”
  Eller också var ljuset i tunneln det klimatrealistiska expresståget som kom … splat ! Därför sprider sig begravningstämningens mörker över UI och minnet om dess korta storhetstid faller snabbt i glömska. De kan bara fantisera om ”live time achievement och några hundra miljoner besök. En tiondel av trafiken på TCS vore
  rena bönesvaret för de små  hårt bokstavstroende klimatevangelisterna i den lilla uppsalacellen.

 27. Pelle L

  Gunbo #25
  Du talar i alla fall som du lär: Totalt fantasilöst, och helt ovetenskapligt.
  Och ingen konstnärlig finess heller.
   
  Kort sagt: Trams!
   
  Fantasi och kreativitet är vad som för oss framåt!
  Tror du någon fantasilös byråkrat uppfann lasern? Eller grafen? Eller DMT?
  Nej, det var kreativa, fantasifulla människor, Gunbo!
   
  Fnys! Du är ju dummare än tåget!

 28. Gaupa

  Lena Krantz # 16 sa: ” kallas visst skygglappar”
  Mmm…eller självbedrägeri.
  Själv, vill jag nog kalla mig …sanningstörstande. 🙂
   http://fof.se/tidning/2009/1/om-bedrageriets-uppkomst

 29. Gunbo

  Pelle L #27,
  Det jag citerade från Judith Currys blogg gäller inte fantasi som innovativ förmåga utan som ”wishful thinking”!  

 30. Gunbo, när det gäller önsketänkade, dvs är du väl en av de värsta. Behöver jag påminna dig om att dy bara ett dygn sedan förklarade för oss vad klimatet borde vara. Eller att du berättat för oss att du ’vet nästan exakt hur andra människor tänker’!?
  Skall jag komma på fler exempel? 🙂
  Kanske lite långrandigt, eftersom där finns flera år av dem.
  Varför ger du inte exempel på ngt handfast du har lärt dig i stället dom senaste åren? Gärna inget trams, utan riktig relevant kunskap och förståelse.
  Du har ju onekligen gett dig möjligheten att blir klokare och lära dig mer. Men har du också tagit den?
  🙂

 31. Precis! Pelle L ,fantasin likt en konstnär är ofta en verklig kännetecken för en vetenskapare,detta såg man när nobelpristagare hade sina samtal sinsemellan,de inspireras av musik, konst och böcker mm.
  Fantasin är en drivkraft av vitalitet och glädje att finna,vad man söker,man måste ha ett rörligt intellekt mellan känslor och logiskt
  tänkande,kort sagt ett öppet sinne för möjligheter.
  ALI.K.
   

 32. ThomasJ

  Skogspinne eller inte…, men nog vore ’klimatvetenskapare’ en lämplig  kompletteriande yrkesgrupp TFF (=TrögFattarFöreningen): :mrgreen:
  (Guld!!!  😀 )
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F-OgXq4Lqyw
  Mvh/TJ
   

 33. ThomasJ

  Korr #32: ska vara …lämplig kompletterande yrkesgrupp i TFF…
  Sorry.
  Mvh/TJ

 34. HenrikM

  Thomas #11
  Om man har tillräckligt bra med bakgrundskunskap så antar jag att det inte tar mer än någon timme att inse att AGW är just psuedovetenskap såsom han definierar psuedovetenskap. Att AGW gänget väldigt tydligt letat i första hand efter bevis som styrker sin hypotes istället för att titta på all samlad forskning/fakta/vetenskap ser jag som givet. Ett exempel är givetvis hockeyklubban, det har funnits andra temperaturrekonstruktioner som inte alls varit hockeyklubblika (t ex den som IPPC hänvisade till i AR3), när denna rekonstruktion kommer förbi AGW-gänget så sväljer dom den med hull och hår.
  För mig tog betydligt längre tid innan jag blev övertygad, men jag är inte lika smart heller.

 35. Thomas

  HenrikM #34 Att du väldigt tydligt letat efter bevis som styrker din hypotes att AGW är en pseudovetenskap ser jag som mycket tydligt. Det är klart du blir imponerad av Giaever, ni har ju båda hittat all er information på samma typ av sidor på Internet så det han säger stämmer ju precis med vad du tror!
   
  Sen kanske du kan förklara på vilket sätt ”hockeyklubban” skulle vara så avgörande och hur IPCC kunde nå precis samma resultat utan denna?

 36. Thomas

  HenrikM #34 Att du bara letat efter bevis som styrker din hypotes att AGW är en pseudovetenskap ser jag som mycket tydligt. Det är klart du blir imponerad av Giaever, ni har ju båda hittat all er information på samma typ av sidor på Internet så det han säger stämmer ju precis med vad du tror!
   

 37. Håkan Sjögren

  TomasJ # 32 : Som mångårig medlem i Tekniska Fysikers Förening, TFF uppskattar jag inte Ditt skämt i # 32. Mvh, Håkan.

 38. Adolf Goreing

  #34 Delar din ”tröghet” Henrik, Jag gick från självklart AGW-troende till skeptiker på 6 månader. 3 av de månaderna spenderade jag på IPCC-rapporten. De övriga på ”apokryfer”. Av någon anledning skämdes jag över de forskare som så tendensiöst drev sin hypotes. Kände ett slags kollektivt ansvar för vetenskapen. Låter kanske löjligt. Sedan blev jag bara förbannad över hur amatörmässigt och politiserat allt var skött och INGEN sa ifrån av de som borde veta bättre.

 39. HenrikM

  Jag må vara psuedovetenskaper, det har jag inget sagt någonting om. Det mänskliga psyket är väldigt svårt att förstå sig på, jag brukar hävda på skämt att jag tycker rent objektivt… För mig kan ingen människa vara rent objektiv, det är omöjligt. I alla fall om vi struntar i om jag är psuedovetenskapare eller inte så är det ju svårt att inte se att AGW gänget inte är psuedovetenskaper. Nu rättar den vetenskapliga metodiken till saker och ting efterhand (men det kan ta mycket lång tid…). Tex det senaste exemplet på vad jag skulle kalla psuedovetenskap som efter hand rättades till med vetenskap:
  http://wattsupwiththat.com/2012/07/12/another-michael-oppenheimer-fail-2010-claim-on-mexican-climate-refugees-evaporates-once-his-paper-is-corrected/ 
  Thomas, du ser aldrig att AGW-forskare är på gränsen till psuedovetenskap/vetenskapsfusk? Du har inte nåt exempel? 

 40. John Silver

  Jag är en stolt förnekare. Repris på fredagskul:
  http://www.minnesotansforglobalwarming.com/m4gw/2012/02/im-a-denier—one-more-time.html

 41. ThomasJ

  Håkan S. #37: Ber ödmjukast om ursäkt.
  Mvh/TJ

 42. Håkan Sjögren

  ThomasJ #41 :Vänskapen består. Mvh, Håkan.

 43. Pehr Björnbom

  ALI.K: #31,
   
  Mycket bra skrivet, dessa samband är uppenbara.
   
  Ett par exempel från kemin.
   
  En av de största kemisterna från 1800-talet, Kekulé, löste problemet med bensenmolekylens struktur, att den innehåller en ring med sex kolatomer. Han har själv berättat att han kom på lösningen i samband med en dröm om en orm som bet sig själv i svansen och därmed bildade en ring.
   
  Historien upprepade sig i modifierad form när Harold Kroto, Robert Curl och Richard Smalley funderade över om inte kolatomer skulle kunna bilda bollar med samma struktur som arkitekten Buckminster Fuller använde för sin geodetiska kupol (som en fotboll). De lyckades finna sådana bollar bestående av av 60 kolatomer, vilket öppnade dörren för en helt ny typ av kolföreningar som de namngav till fullerener. De fick nobelpriset i kemi år 1996 för denna upptäckt.

 44. Pehr Björnbom

  Här är länken om Harold Kroto som också skulle vara med:
    http://sv.wikipedia.org/wiki/Harold_Kroto

 45. ThomasJ

  Just så… är du en si- eller såare: [typexempel Mr. Karoly, typ motsvarande ’miljöminister’ i Sverige]
  http://climateaudit.org/2012/07/14/another-untrue-allegation-by-karoly/
  Lena Ek: för böfvelen, läs hela!!!! + Go Figure!!!
  Mvh/TJ