Sommarrepris om extremväder

Extremväder har blivit aktuellt igen. I Sverige hade vi ovanligt kallt och ovanligt mycket regn i juni. I USA har man däremot haft en stark värmebölja och en ovanlig storm. Reprisartikeln har sitt upphov från det ovanligt varma vädret i mars i år.
Det finns de som anser att extremvädret är en följd av den globala uppvärmningen. Jag vill minnas att jag i svenska medier har sett hopkoppling av det myckna regnandet med den globala uppvärmning (trots det kalla vädret). I USA har personer som klimatforskarna Kevin Trenberth och Jonathan Overpeck i intervjuer med Associated Press journalist Seth Borenstein påstått att sådan extrem värme och en sådan storm är hur den global uppvärmningen ser ut.
Men klimatforskaren John Christy har en annan uppfattning, att extremerna beror på naturliga variationer. Judith Curry som ägnat ett blogginlägg åt Seth Borensteins artikel menar att dessa extremer inte går utöver det som har skett tidigare innan den globala uppvärmningen (hon påpekar för övrigt att Australien och Nya Zeeland har haft en ovanligt kall vinter).
Borenstein skriver i sin artikel att
While at least 15 climate scientists told The Associated Press that this long hot U.S. summer is consistent with what is to be expected in global warming, history is full of such extremes, said John Christy at the University of Alabama in Huntsville.
En anmärkningsvärd sak som omnämns i slutet av Judith Currys bloggartikel är att Borenstein även intervjuade henne men att det är skrivet så i artikeln som om John Christy var den enda klimatforskaren som menade att sådant extremväder förekommer oavsett den globala uppvärmningen. Judith Curry har återgivit den inte publicerade intervjun i slutet av sin bloggartikel. Journalisten Borenstein ser alltså ut att kompromissa med objektiviteten för att främja sina egna åsikter i klimatfrågan.
I den följande sommarreprisen får vi veta vad klimatforskaren Cliff Mass tycker om dem som använder extremväder för att propagera för sina åsikter i klimatfrågan.
 
Extrem dumhet
Bloggklipp
Rubriken till denna artikel är en översättning av den vitsiga rubriken till ett blogginlägg av Cliff Mass, en meteorologiprofessor vid University of Washington i Seattle, USA. Denna bloggpost har för övrigt uppmärksammats av Roger Pielke Jr. Klippet ovan visar hur bloggposten börjar.
Det är att märka att Cliff Mass inte är klimatskeptiker utan en övertygad AGW-förespråkare. I korthet anser han följande. Jorden har värmts upp under de sista 100 – 150 åren efter att planeten gått ur den lilla istiden. En del av denna uppvärmning är otvivelaktigt naturlig och endast de senaste 30 åren har mänskliga orsaker varit signifikanta. Glaciärernas avsmältning är därför delvis naturlig.
Cliff Mass menar att ändrad frekvens av extremväder därför även kan bero på naturliga orsaker. Han anser att vi bara är i början på den uppvärmning som människan orsakar. Vi ser inte signifikanta ändringar i extremväder ännu utan sådana ändringar ligger ännu i framtiden. Han är övertygad om att en mänskligt orsakad uppvärmning sakta ökar och kommer att accelerera mot slutet av seklet (till skillnad från de skeptiska klimatforskarna, såsom Lindzen, Spencer med flera, som anser att klimatkänsligheten troligen är låg och att uppvärmningen inte leder till stora problem).
Men Cliff Mass påpekar också att klimatförändringarna både har både positiva och negativa sidor och att de positiva sidorna hör man egentligen aldrig något om. Som exempel tar han att i nordvästra USA där Seattle ligger:
So even a strong global warming signal will result in some places getting more extreme weather, while others will get less extreme weather. An obvious example is temperature….if temperatures warm there will be a tendency for more extreme highs and more heat waves. But that also implies that the cold waves will be weaker and less extreme. Ever wonder what is the biggest weather killer in the Northwest U.S.? Not hurricanes or tornadoes, not heat waves or droughts, not windstorms and floods. I am convinced from that statistics I have collected that roadway icing kills and injures more people around here than anything else. And warming should help reduce those deaths and injuries.
I detta område är alltså den stora risken att dödas på grund av extremväder trafikolyckor på grund av ishalka, inte på grund av stormar, orkaner, tornador, värmeböljor, torka eller översvämningar. Och denna risk kommer att minska med den globala uppvärmningen.
Men vad är det då som är så extremt dumt?
Cliff Mass kritiserar de aktivister, som han kallar dem, som använder sig av extrema väderhändelser, nu senast den extrema värmen i USA under mars månad, som propaganda i klimatfrågan. Han upprörs av detta eftersom de kopplingar mellan dessa extrema väder och den globala uppvärmningen som aktivisterna gör saknar vetenskaplig grund.
Cliff Mass skriver att han måste medge, vilket han tycker är generande, att det finns en minoritet bland hans vetenskapliga kollegor, vilka borde veta bättre, som underblåser överdrifterna om extremväder i tron att de därmed kan övertyga folk om att verka för att minska sina koldioxidutsläpp. Som ett exempel tar han en tidningsartikel där den kände klimatforskaren Gerald Meehl uttalar sig på detta sätt utan vetenskapligt stöd. Gerald Meehl och Kevin Trenberth är för övrigt kollegor inom samma statliga forskningsorganistion i USA och båda syns ofta med uttalanden i klimatfrågan, många gånger med en alarmistisk tendens.
Det är naturligtvis de aktivistiska uttalandena i samband med värmeböljan i mars i USA som har fått Cliff Mass att skriva denna bloggpost. Han konstaterar att det inte finns någon som helst vetenskaplig substans i påståendet att denna värmebölja skulle ha något med den mänskligt orsakade globala uppvärmningen att göra. Tvärtom så finns det en mycket välmotiverad naturlig förklaring som bygger på att jetströmmen över USA kan ändra sin bana och under mars 2012 tog en bana som förde upp varm tropisk luft norrut i USA. Detta fenomen är visserligen ovanligt men det har ändå hänt förr i tiden, det var inte något nytt.
Mass tar upp liknande fall av aktivistiska uttalanden om tornadorna under 2011 i USA och om orkanerna. I båda fallen konstaterar han att dessa aktivistiska uttalande saknar vetenskapligt stöd.
Detsamma gäller aktivistiska åsikter om extrema värmeböljor, skyfall och extrem torka. Mass illustrerar här sitt resonemang med diagrammet enligt figur 1 från NOAAs Climate Extremes Index. Han påpekar att diagrammet visar stora variationer med högre värden i början och i slutet av tidsperioden 1910 – 2010 med en svacka under 1950-, 1960- och 1970-talen. Man ser ingen långsiktig trend i diagrammet.
Figur 1
Cliff Mass huvudbudskap är alltså en protest mot att vissa aktivister bland klimatforskarna använder extremväder som skrämselobjekt utan vetenskaplig grund. Med sin övertygelse om en accelererande mänskligt orsakad uppvärmning manar han också oss klimatskeptiker att inte invagga oss i tron att vi kommer att undkomma extremväder på grund av mänskligt orsakad uppvärmning i framtiden.
Men jag är själv skeptiskt inställd till den trosvisshet Cliff Mass har att vi kommer att få en accelererande uppvärmning vid seklets slut. Jag ser det som en fråga om riskbedömning, att vi måste väga risken för en sådan utveckling mot risken för att detta inte sker på grund av låg klimatkänslighet. Och vi måste också väga in risken av en uppvärmning av rent naturliga orsaker.
En låg klimatkänslighet innebär att åtgärder mot koldioxidutsläpp inte påverkar klimatet nämnvärt. En naturlig uppvärmning kan inte heller påverkas på detta sätt.
Detta innebär också risker eftersom energitekniken är så starkt förknippad med koldioxidutsläpp i dagens världsekonomi. Ett naturligt varmare klimat, vilket förekom under tidigare mellanistider, kan innebära att vi på många ställen i världen behöver betydligt mer energi för att skydda oss mot hettan. Då kan en hämmad energiteknik innebära en betydande risk.
Den absolut viktigaste saken i nuläget när den globala uppvärmning ändå går så långsamt är enligt min mening att skaffa en bättre vetenskaplig förståelse av hur klimatet fungerar. Satsa på vettig klimatforskning som ger oss en bättre förståelse av de naturliga variationerna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Detta med Jetströmmar är oerhört intressant ,som man ännu inte förstår orsaker till.
  Vi har nu denna märkliga jetström nu som delar Europa i en
  kall och varmdel som exempel,dessa förlopp av Jetstömmar kan
  vara långvariga har jag förstått,men man kan ej förklara dessa.
  Enso är i en något positiv fas ännu,har jag sett.
  Verkar som klimatvetenskapen ser även naturliga orsaker dock.
  Det finns ingen anledning till alarmistiska klimathot.
  ALI.K.

 2. Tackar förresten för en utmärkt inlägg,jag väntade just en sådan
  sammanfattning av klimatvetenskapen från dig.
  Mycket bra,jag har en liknande uppfattning,när jag läst ute på
  olika bloggar internationellt,det är helt annat än man resonerar i
  Sverige.
  Det var roligt att höra Per Erik i väderrapporten,det blir långt under
  normal med temperatur framöver,men han säger detta så tydligt.
  Klart att inte är så roligt för vissa med extremväder,men de är spännande,det kan bli både i ett varmt eller kallt klimatmönster.
  ALI.K.

 3. Slabadang

  ”Pehr review” igen!
  Att självsaneringen inom klimatgeschäftet inte fungerar är tyvätt allt för uppenbart. Detta lysande undantag är värd all heder och uppmärksamhet. Kliamatvetenskapen är ett blysänke för det välförtjänta förtroende vetenskapen byggt upp under decennier.
  Från att förvärva har IPCC gått över till att fördärva den.
  Förtoenden tar tid att bygga men snabbt att riva. UI s tro att man kan tjata till sig den är något vi bara kan önska dem lycka till med!
  Hur går det för dem tycker de? Är UI nedläggningshotad?

 4. ANNONym xxx

  Ifall man går in på landförsäljningen i USA, tex. Texas som omnämns i tidningsartiklarna så kan man inte se några generella tecken på vattenbrist annat än att grundvattnet verkar ligga några (1-3) dm lägre än normalt.
   

 5. Stickan no1

  Kommer sommaren nu? Försvinner molnen och skall solen titta fram?
  http://wattsupwiththat.com/2012/07/12/x-class-solar-flare-directs-cme-directly-at-earth/#more-67363
  Och http://wattsupwiththat.com/2011/09/11/new-paper-links-cosmic-rays-clouds-and-temperature/
  Kort verison av ovan länkar: Solen fick ett kraftigt utbrott igår och det borde inom kort innebära minskat molntäcke. 😉
  Kanske får solens kraftiga UV puls jetströmmarna att meandra och därmed ge plats för lite varmare sommarväder.
   

 6. Janne

  Jettrömmarna hade ju en sydlig bana för några år sedan när vi hade ”extremvinter” och kall luft drogs ner från norr.
   
   

 7. Stickan no1

  Tysklands energiminister skriver i Expressen. Rubriken är: Tyskland skall bli ledande på miljö.
  http://www.expressen.se/debatt/tyskland-ska-bli-ledande-pa-miljo/
  Men läs artikeln.
  Där står det att man skall satsa på kol och gaskraftverk och ”att sänka det lagstadgade stödet, särskilt till solcellsteknik”
   

 8. Tage Andersson

  I TV1s morgonpanel förkunnade idag Birger Schlaug att prognosmissarna beror på att meteorologerna pga klimatändringarna inte längre känner igen vädret. Till koldioxidens skuldbörda får alltså läggas att den förstör väderförutsägelserna. Själv har jag varit övertygad om att väderprognoserna, tack vare bättre modeller, observationer och kunnigare meteorologer blivit bättre. Det är kanske dags för omvärdering.
  En fråga dyker upp: Förstör klimatändringarna också klimatprognoserna?

 9. Thomas

  Eftersom Pehr nämner att jetströmmar ligger bakom extremvädret så kan vara värt att nämna en studie som visar på att uppvärmningen av Arktis bidrar till att förändra jetströmmarna:
  http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2012GL051000.shtml

 10. Ingemar Nordin

  Tage Andersson #8,

  En fråga dyker upp: Förstör klimatändringarna också klimatprognoserna?

  Det tror jag att vi kan ta som ett empiriskt belagt faktum. Den relativt snabba uppvärmningen i slutet av 1900-talet ledde uppenbarligen till den felaktiga prognosen att uppvärmningen skulle fortsätta 🙂

  Lite kortsiktigt av dem kan man tycka, eftersom samma snabba uppvärmning i början av 1900-talet tvärtom ledde till en långsam avkylning fram till mitten av 70-talet. Men man kan tydligen inte förvänta sig så mycket eftertanke av klimatvetenskapens talesmän och aktivister.

  Och nu när man inte kan larma om en fortsatt snabb uppvärmning så är det ”climate disruption” som gäller. – Klimatvetenskapen har blivit ett stollarnas paradis, ungefär som frenologin och eugenetiken en gång var.

 11. pekke

  ANNONym xxx #4
    Det ironiska är ju att sydöstra USA är delvis beroende av orkan/stormsäsongen för att fylla på sina grundvattentäkter.
  Janne #6 och Tage A. #8
  Med en jetström som går långt söderut över Atlanten och Europa, AO och NAO som mestadels legat på neutralt eller kraftigt negativt, så blir det nog ganska problematiskt att spå vädret på nationell och lokal nivå.
   
  http://virga.sfsu.edu/scripts/jetstream_atl_modelsml_fcst.html
   
  Tycker faktiskt lite synd om SMHI när man ser hur vädersystemen rör sig över Europa, måste vara svårt att sia om vädret på lokal nivå när förutsättningarna förändras från timme till timme.
  http://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/Satellit-Europa/msg_ir9_euro4_sv.htm

 12. pekke

  Thomas #9 och Ingemar N. #10
  Innan AGW kom på 1900-talet så uppförde sig vädret alltid exemplariskt och gick att förutspå utan problem eftersom det inte påverkades av AGW !
   
  Yep !, jag är ironisk.
   

 13. bom

  Mera dumheter. (mp):s stjärnskott Tovatt figurerar på Newsmill och hälsas av ”snabeldjuret” med uppmuntrande trumpetstötar. Svensk Industri är tydligen också foliehattar för dom förstår inte att höga energikostnader är för deras eget bästa. LT kommer att gå långt – det är tydligt (i varje fall inom partiet).

 14. Frans

  En helt annan fråga. Rabbalshede Kraft, ett av de större vindkraftföretagen, redovisar en förlust på 9 MSEK för andra kvartalet.
  Och elpriserna lär inte gå upp i fortsättningen.

 15. Slabadang

  Thomas!
  Jovisst sörru … säkert sörru. CO2 påverkar säkert också smaken på vitlök och orsakade säkert även ”Big Bang”. 😉 Bland er solförnekare ter sig mayakulturen med sina människoffer riktigt modern faktisk. De förnekade åtminstone inte solens existens och betydelse för deras väder och skördar.
  Jag undrar hur det känns att jobba på SMHI/Rossbycenter och SVT och ha ren bullshit som heltidsjobb.Du är ju bara amatör har det mer som en hobby.

 16. Thomas

  Det var tidigare ett inlägg om skillnaden mellan skeptiker och förnekare. Jag tycker svaret på mitt inlägg #9 är belysande. Varför sakligt fundera över frågan när man kan ironisera eller ösa galla över att jag vågar framföra en alternativ teori?

 17. Slabadang

  Tage Andersson och Ingemar!
  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
  Nog här man göken i bekgrunden när B Schlaug sitter och analyserar vädret och SVT redaktionen som svarar ”koko koko”! Nu inväntar vi bara Rummukainen i rapport ikväll där han får släppa munväder och kanske annat väder också.

 18. Stickan no1

  Thomas #16
  Kan bero på att de du vänder dig till läst en hel del andra artiklar som pekar åt ett helt annat håll. En artikel gör ingen sommar, skulle man kunna säga.
  Men låt mig i alla fall peka på en av många andra artiklar som för fram andra hypoteser där hör och häpna de menar solen påverkar jetströmmarnas position. Och det i husorganet Nature.
  http://www.nature.com/news/2010/100414/full/news.2010.184.html
  ””Relatively simple models have demonstrated that heating the equatorial stratosphere can push the jet streams apart just a little bit,” says Lockwood. Similarly, cooling the stratosphere — as occurs during periods of low solar activity — allows the jet streams to shift towards the Equator.”
  Fundera nu på vad den teorin innebär om det är som du (och jag) säger att CO2 kyler stratosfären. Att CO2 kyler stratosfären är väl för övrigt det enda vi är överens om.

 19. John Silver

  I den nya post-normala vetenskapen stryker man inte extremvärdena när man ska beräkna ett medelvärde.
  Man stryker istället alla andra värden och behåller endast extremvärdena.
  Lysenkoism 2.0

 20. LBt

  Thomas #9,
  att det finns ett samband mellan klimatsituationen i Arktis och de norra jetströmmarnas beteende förefaller närmast vara ett axiom.
  För övrigt: Naturligtvis förstör klimatförändringarna väderprognoserna och gör klimatprognoserna svåra, historisk data saknas motsvarande den av oss skapade situationen med påtvingad förhöjd atmosfärisk koldioxidhalt. Inget tidigare händelseförlopp, tex de man här på TCS kallar ”naturliga klimatförändringar”, har tydlig relevans. Och beträffande den globala uppvärmningen, så som vi känner den i form av mätpunkters medelvärde, finns det utrymme för mycken eftertanke och då inte i första hand bland klimatforskare.

 21. Tage Andersson #8
  Vilken underbart stollig bortförklaring till att de misslyckas med sina prognoser. I klartext blir det väl.
  ”Vi vet inte vad vi håller på med”

 22. pekke

  Frans #14
  Eolus vind verkar också ha problem.
  Analys av kvartalsrapport:
  http://www.aktiefokus.se/2012/07/eolus-vind-q3-rapport-20112012/
   
  Analys av själva bolaget:
  http://www.aktiefokus.se/2012/07/analys-av-eolus-vind/
   
  Låga elpriser+certifikat och en allt trögare marknad för vindkraft är ett allt större problem för de som tillverkar vkv eller bygger/projekterar vkv.
   
  Thomas.
  Att liknande väder/klimatskiften skett åtskilliga gånger både under mänsklighetens och Jordens historia verkar du alltid undvika, allt som sker nu är vårat fel och inte naturligt som det var förr när det hände enligt dig.
  Trams kallar jag det.
   
   

 23. Slabadang

  Ja ringde upp Ann Lundin på SVT (programansvarig för ”Gomorron Sverige!”)
  Jag :Hej Ann ! (Glad vänlig hurtig röst)
  Ann : Hej! (Glatt och hurtigt)
  Jag: ”Jo jag har sett ditt program den här veckan och undrar om du vill hjälpa mig med en sak”?
  Jag : Är du på springande fot eller har du tillgång till en dator?
   (jag hör att hon går)
  Ann: Jag kan gå till en dator….. japp och vad vill du att jag ska göra? (fortfarande Go och glad som kexchoklad)
  Jag :Va bra!! skriv in SMHI i sökfältet och klicka dig  fram deras hemsida.
  (jag hör hur hon knappar och det tar inte mer än någon sekund innan hon bekräftar med ett kort Ja att hom sere sidan framför sig.)
  Jag: Bra hemsida de har!! ? Peka på ”klimatdata” så kommer det fram en rubrik där det står ”tema” och som första underrubrik ”ett klimat i förändring”tryck på den.
  Ann : Japp!?
  Jag väntar på reaktion efter hon fått chansen att läsa rubrikerna om torra somrar.
  Ann : Ni skiftar tonläget som dr Jekylls ”Varför ställer du frågor om programmet till mig? Du får väl fråga meteorologer om …
  klimatet
  Jag: Fortfarande glad och vänlig. ”Jag har inte ställt någon fråga ännu! och vid minst två tillfällen har sommarregnen diskuterats i de program du är ansvarig utgivare för! Har du hunnit läsa de fyra raderna under rubriken?
  Ann : det här är ingen fråga för gomorron sverige och du får fråga SMHI. (Nu djävlar går det fort med pratet och hon blir agressiv och känner sig pressad eftersom hon läst vad som står.
  Jag : Fortfarande vänligt ” Men du Ann det är bara fyra rader och där står 
  Minskad tillgång på vatten under framtidens somrar
  Det blir överlag mer nederbörd i Sverige i framtiden, särskilt i norr och under vintertid. Men ett förändrat klimat gör samtidigt att hela södra landet kan stå inför betydande problem med minskad vattentillgång på somrarna.
  Ann : Ratatatatatatatata (Ursäkta men nu går det så fort och i ett sånt högt tonläge att jag inte hinner med att höra och det är så packat med information om varför det inte är hennes ansvar eller en fråga för henne och jag skall förstå att jag är oförskämd som fått henne att läsa innantill.
  Jag förtår att hon pratar medan hon föösöker tänka ut en plan för hur hon skall avsluta den långa harangen och klara sig ur knipan. För att hjälpa henne på traven så försöker jag avbryta kulsprutesalvan genom att lugnt upprepa ”men Ann” ratttattatta ”men Ann” ratatatatatatat och till slut så tar jag henne på inandningen och förklarar att Pekka Heino med meteorolg  i morgonsoffan och med uppföljning av B Schlaug i soffan kopplat ihop sommarregnen med klimatförändringarna.
  Ann : Så vad är du ute efter ????
  Jag: Jag trodde att du hade ett intresse av att hålla hör kvalitet på de produktioner du ansvarar för och för mig blir det lite egendomligt när sommarregnen och en kall Juni får bli till intäkt för den globala uppvämningen och klimatnodellernas riktighet när du ser att det är precis tvärtom.
  Ann : Så du är ute efter att klaga på innehållet i programmet? (nu teatralisk martyr och skiftar om sin roll till granskningsbyråkrat) 
  Jag: Ja ja blir ju lite oroad över opartiskheten i rapporteringen om klimatet samtidigt som vi vet att majoriten av SVTs journalister är Miljöpartister som en försvårande omständighet.
  Ann : (Nu förvandlad till förorättad näbbgädda)  Pffff !! Du får väl anmäla oss för granskningsnämnden då!!! (och jag får luren i örat:)
  Viola ! 🙂 🙂 Visst var det fräckt att lura henne till att läsa innantill? 🙂
  Sånt sysslar de inte med på SVT.
  Well Ann ! jag kan bara säga en sak ”Got you!” ”Nanna na na na nnaaa. Nannana na na nanaaaaa!”
  SVT är demokratins grönröda mögelost och granskningsnämnden päronbiten som tillbehör.

 24. Pehr Björnbom

  Thomas #9,
   
  Intressant artikel, alldeles nypublicerad tydligen. Man kanske skall avvakta för att se hur den mottas. Annars brukar ju klimatforskarna framhålla att den minskade temperaturskillnaden mellan Arktis och tropikerna borde leda till mindre stormar på våra breddgrader.
   
  En annan sak är ju att klimatförändringarna i Arktis inte stämmer överens med klimatmodellerna. Klimatmodellerna visar på att Arktis skall bli varmare och på minskande is men isen har i verkligheten minskat mycket mer än vad modellerna säger. Å andra sidan säger man också bland klimatforskarna att de naturliga variationerna i Arktis är stora, så klimatförändringarna man ser där kanske beror på naturlig variation. Detta skulle förklara varför klimatmodellerna räknar fel.
   
  Så en tolkning av artikeln skulle kunna vara att extremväder ökar genom att Arktis blir varmare på grund av naturliga variationer.
   

 25. Thomas

  Stickan #18 Det är väl inget konstigt med att jetströmmar kan påverkas av flera olika faktorer? Det behöver inte vara antingen solen eller AGW. Den där artikeln av Lockwood är intressant, även om den inte brukar vara så populär här på bloggen eftersom den för fram en teori till hur solaktivitet kan regionalt påverka klimatet i Europa som inte stämmer överens med den om moln och kosmisk strålning som av någon anledning fått långt mer publicitet.

 26. Slabadang

  Med den klimatistiska domedagsprofetian hängande ovanför sig!
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/allt-fler-unga-far-antidepressiva
  Att jordens smittsamma bakterie äger ett samvete ställer till problem för det. Wijkman och gubbarna förordar väl peniccillin mot den globala infektionen och sterilisering dess dubbla betydelse?

 27. Ingemar Nordin

  Slabadang #23,

  Från SMHIs hemsida:

  Scenarierna för framtidens vattentillgång och dagar med torka kommer löpande att arbetas fram och är främst ett stöd för klimatanpassningsarbetet i Sverige. Det nationella grundmaterialet kan användas av olika samhällssektorer för fördjupade konsekvensstudier.
  I arbetet används dryga tiotalet högupplösta klimatscenarier och som kopplas ihop med hydrologiska beräkningar.
  Underlaget tas fram genom Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som nu byggs upp vid SMHI, på uppdrag av regeringen. Centret ska främst samla, utveckla och förmedla kunskaper om klimatförändringens effekter på samhällsplanering. Centret är också en viktig mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning

  Det förstår du väl, Slabadang, att det inte kan vara roligt för SMHI att de snubblar redan i dörröppningen, precis när regeringen gett dem en massa stålar för att bygga ut sitt klimatcentrum. Där skall de ju sedan sitta och skåla tillsammans med andra ”aktörer” för alla pengarna de lurat av oss skattebetalare. 🙂

 28. Skogsmannen

  Ingemar!
  Kanske dags för en anmälan till justitiekanslern? 🙂
  Ur Wikipedia: …… Justitiekanslern har sedan 1998 en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten……….    
  Hur svårt kan det vara att hitta där och SMHI är väl fortfarande en statlig myndighet.  

 29. Håkan Bergman

  Sådär ja, den här kan bli kul:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stockholm-behover-en-ny-sluss_7341060.svd

 30. Pehr Björnbom

  Ingemar #10,
   
  Det är intressant att jämföra tidpunkten för James Hansens larmrapport år 1988 med hur temperaturen har utvecklat sig (se det översta diagrammet från MetOffice).
   
  Temperaturen började stiga omkring 1978 så Hansen hade alltså en temperaturtrend på endast tio år som bakgrund när han larmade om global uppvärmning.
   
  Därefter ökade temperaturen under tio år. Så Hansens förutsägelse höll i tio år. Därefter har det nu gått femton år.
   
  Sedan omkring år 1997 har temperaturen alltså inte ökat signifikant enligt diagrammet från MetOffice. Temperaturtrenden är så liten att den inte skiljer sig signifikant från noll.
   
  Hansen hade alltså tio års uppvärmning som grund för att larma om uppvärmningen, hans förutsägelse höll sedan i tio år men nu har klimatet tagit en annan väg än vad Hansen förutspådde under de senaste femton åren.
   

 31. Slabadang

  Skogsmannen!
  Du är lyckligt ovetande om hur smart de byggt upp skyddet runt den statliga propagandan. SVT är en av medarbeterna styrd frigående satellit utan möjlighet att ställa till ansvar. Vi jobbade fram grunden för en JO anmälan av Granskningsnämnden för det policybeslut de tog angående klimatbevakningen.Men efter allt nedlagt jobb insåg  vi att JO har ett gäng utvägar att hävda att de inte kan hantera anmälan pga av flera skäl. JO är dessutom RIKSDAGENS verktyg och inte att förväxla med allmänhetens.
  Så underlaget för anmälan skall lämnas över i ett annat sammanhang där målsättningen om ett mycket större ingrepp i nuvarande ordning kommer att presenteras för att skydda public service från att som nu bli kidnappad av oseriösa ideologiska och andra särintressen. Är det någon som på fullt allvar tror att 81% rödgröna journalister är ett resultat av slumpen vid bemanning och rekrytering? 🙂
  Redogör gärna i så fall hur den hypotesen/teorin ser ut! Alla förslag och ideer är välkomna! 🙂
  Så vad eller vilka styr SVT egentligen? När röken skingras vad blir kvar?
  1. Kan hävda att JO inte  

 32. Skogsmannen

  Slabadang!
  Ja, nu var ju kommentaren inte så allvarligt menad därav smilisen, men nu var det JK jag syftade på  mot en statlig myndighet (och inte JO som är direkt underställd riksdagen, ja jo jag vet att JK i någon mening också är underställd RD men inte på samma sätt).
  Ska vi dra in SVT i diskussionen kan vi ju lika gärna dra in GN också. Skillnaden mellan GN och JK är fundamental. GN är (enligt min uppfattning)en nämnd tillsatt för att man därtill är ”nödd och tvungen” av politiska skäl. Finns inget egentligt incitament att fälla någonting annat än om allt för många skriker tillräckligt mycket typ tittarstorm eller liknande.
  JK motiverar hela sin existens genom att hålla koll på offentliga myndigheter. Funkar inte JK kan verksamheten lika gärna läggas ner. Har själv en gång i tiden jobbat på en annan myndighet där man faktiskt var mycket väl medvetna om att skötte man inte uppgiften enligt uppdraget så kunde verksamheten läggas över på en annan myndighet i en annan stad (och vem
  f-n vill veckopendla om man har ”turen” att få följa med. Tro det om du vill, men så kan det faktiskt vara även inom det offentliga). Så det var en mycket känslig fråga.
  Tyckte dock mest bara att det fanns en viss humor i det hela!      

 33. Slabadang

  Skogsmannen! 🙂
  Den officiella bilden av Sverige är en myt de så gärna vill skall få sitta kvar i orubbat bo. En demokratur med nordkoreanska inslag där styrningen och granskningen av myndigheter är av det mer bizarra slaget.
  Vi lever i ett grundlagsetablerat moment 22 när det gäller möjligheterna att kunna utkräva granskning och ansvar. Det blir alltid på myndighetens egna villkor. Vi har en otroligt svag ställning gentemot statens myndigheter utifrn alla perspektiv. Att kritisera maktbalansen är som att svära i det heliga offentliga kyrkorummet.
  Hur mycket stålar har SNF och WWF fått jämfört med svenska medborgarättsrörelsen? Hur du hur klockan ringer? Det anses mumer att vara en ”högerfråga” eller hur?

 34. Osten

  Värmebölja på Grönland:
  http://sermitsiaq.ag/node/131143

 35. Osten

  3.500.000 liter vand i sekundet
  Det er næsten en fordobling af tidligere rekorder
  http://sermitsiaq.ag/node/131146

 36. ANNONym xxx

  Re Frans #14:
  Rabbelshede är ett litet vindsnurre företag. Däremot har du rätt i att elpriserna kanske inte går upp framöver. Men du har fel angående Rabbelshedes förluster, de är mycket mycket större. Ta en titt på senaste halvåret:
  Netto-omsättning 41MSEK
  EBIT -2MSEK (kan kallas resultat)
  Indirekta subventioner (elcert) 1/3 av de operativa intäkterna
  Nyemission tillför intäker om 87MSEK + (- några MSEK emissionskostnader)
  Kassaflödes (+) om 30MSEK efter försäljning av vindsnurror.
   
  Sett till utvecklingen i Q2 så verkar företaget vara helt beroende av att någon köper existerande vindsnurror, nyemissioner och indirekta statsstöd (elcert).
   

 37. Slabadang

  Nya ledamöter till GN!
  Vi får se om de kan använda den hittills aldrig använda möjligheten att anmäla på nämndens ”eget initiativ” 🙂
  http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/195985

 38. Pehr #30:
  Du har fel igen. Trenden 78-97 ligger i snitt på 0.09 deg/dec (hadcrut3, giss, noaa, hadcrut4, uah,rss) att jämföra med 78-idag som ger 0.15 deg/dec. Siffrorna för hadcrut3 ligger ungefär på medlet. Vad man kan säga, är att data för de senaste 15 åren visat på en ökad uppvärmningstrend och att osäkerheten i trendskattningen minskat väsentligt. Visuellt är naturligtvis hadcrut3 lämplig att välja om man vill förvilla vilket du nog är medveten om, men mig lurar du inte! 

 39. Thomas

  Sitckan #36 Pehr talar inte gärna om den uppmätta trenden utan föredrar uttryck av typen ”Sedan omkring år 1997 har temperaturen alltså inte ökat signifikant”. Det låter onekligen bättre, även om det är sant bara för att man får en stor felmarginal på en relativt kort och brusig mätserie. Det är lika sant att säga att trenden inte signifikant skiljer sig från Hansens prognos.

 40. Adolf Goreing

  #36 ”Vad man kan säga, är att data för de senaste 15 åren visat på en ökad uppvärmningstrend och att osäkerheten i trendskattningen minskat väsentligt” Hahahohohhoohoho…Dra den om Bellman också..

 41. Christopher E

  #36, 37
  Förvillarsnack låter det där mest som från er för att skyla över att trenden (signifikant eller inte) är mycket liten…
  Hur ska vi komma upp i modellernas medelgissning på ca 3° varmare år 2100 med denna lilla trend? Den är ju bara en bråkdel av vad som behövs.
  Vad är det för klimathot det förvillas om hela tiden? Det finns ju inte i datat. Gissningar om nödvändig acceleration tar vi om den kommer.

 42. Pehr Björnbom

  Stickan #36,
   
  Trenden 78-97 ligger i snitt på 0.09 deg/dec (hadcrut3, giss, noaa, hadcrut4, uah,rss) att jämföra med 78-idag som ger 0.15 deg/dec.
   
  Detta visar egentligen bara hur dåligt Hansen hade på fötterna när han larmade för den globala uppvärmningen år 1988. Vi vet att uppvärmningen började omkring år 1978, den uppvärmning i slutet av 1900-talet som IPCC hänför till AGW. Före 1978 låg temperaturen still eller sjönk något från 1950-talet.
   
  För diskussionen nedan se följande diagram som baseras på Wood for Trees temperaturindex som är en sammanvägning av olika databaser (WoodForTrees Temperature Index
  #Mean of HADCRUT3VGL, GISTEMP, UAH and RSS, offset to UAH/RSS baseline (-0.0975K)
  #See http://www.woodfortrees.org/notes for details):
  http://www.woodfortrees.org/plot/wti/mean:21/plot/wti/to:1997/trend/plot/wti/from:1997/trend/plot/wti/trend/plot/wti/to:1988/trend
  http://www.woodfortrees.org/data/wti/mean:21/plot/wti/to:1997/trend/plot/wti/from:1997/trend/plot/wti/trend/plot/wti/to:1988/trend
   
  När Hansen larmade 1988 hade temperaturen ökat jämfört med 1979 men temperaturtrenden för den föregående tioårsperioden var till och med negativ. Perioden 1979 – 1996 fick sedan faktiskt en betydligt lägre uppvärmningstrend än Hansen förutsåg men detta har att göra med vulkanutbrottet Pinatubo som kom 1991 och gjorde att trenden minskade på ett oförutsägbart sätt.
   
  Men även trenden för hela perioden 1979 – nu är inte mer än 0,14 grader per 10 år vilket är betydligt mindre än enligt Hansens förutsägelse.
   
  Efter 1996 blir det ett hopp uppåt i temperaturen till 1998 beroende på att de stratosfäriska aerosolerna från Pinatubo tvättats ut och kylningen upphör plus att det kommer en stark El Niño (enligt Michael Manns senaste bok kan denna El Niños styrka bero på en svängning som kan ha orsakats av den föregående kylningen som vulkanutbrottet orsakade).
   
  Trenden 1997 – nu blir 0,04 grader per 10 år (med tanke på de statistiska variationerna skiljer sig denna siffra inte signifikant från noll) vilken som bekant helt skiljer sig från den trend som Hansen förutsagt. Skall man hårdra det så har Hansen inte lyckats förutse någonting alls men han kan ju inte gärna lastas för Pinatubos utbrott. Tar man hänsyn till detta så blir det nog ungefär som jag beskrivit i #30.
   
  Hansen hade alltså bara en obskyr temperaturstegring 1978 – 1988 som bakgrund för sitt larm förutom en klimatmodell med stora osäkerheter i fråga om kunskap och förståelse. Hans förutsägelse kan sägas stämma för de efterföljande tio åren 1988 – 1998 om man tar hänsyn till att han inte kunde förutse Pinatubos utbrott.
   
  Därefter har hans modellresultat helt spårat ut eftersom de fotsätter i tangentens riktning medan det verkliga klimatet under de sista femton åren uppvisar en uppvärmningspaus med en mycket blygsam och osignifikant temperaturtrend.
   

 43. Ingemar Nordin

  Stickan #38,

  Trenden är -0,3 per årtusende.

 44. Slabadang

  Pehr B!
  Det betyder väl att ”ny forskning” visar att det är mycket värre än vi trott. Med den nuvarande uppvärmningstakten får vi vänta i tvåhendrafemtio år tills vi äntligen kan få det en ends ynka grad varmare !

 45. Slabadang

  Ingemar N!
  Här körsbärsplockas det hej vilt!! 🙂

 46. Slabadang

  Piers Corbyn!
  Nu när intresset för jetströmmarnas betydelse för extremväder ökat s¨å närmar vi oss förklaringen till varfrö Corbyn är så duktig på att förutse dessa extremväder.

 47. L

  Här är ljudklippet med Pär Holmgren där han fastslår att ett HELT KVARTAL med varmare väder måste tyda på en klimatförändring…
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=739&artikel=5190140&play=4034605&playtype=Ljudklipp 

 48. Slabadang

  BBC och SMHI my goooooood!!!!
  BBC den 16 April: Torkan kan bestå till JUL!!
  http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-17690389
  BBC den 29 Juni:
  Tremånaders  Engelskt regnrekord:
  http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-17690389
  Ha ha ha ha ha att de inte har vett att HÅLLA FLABBEN istället?
  Folk måste ju börja reagera det kan inte bli löjligare än så här!
  http://4.bp.blogspot.com/-PbScDnBZZpY/T6CDZpJel6I/AAAAAAAAJGg/OW6yKVUOxe0/s1600/drought_fail.jpg

 49. Christopher E

  #41
  Rättelse. Jag syftar naturligtvis (i skrivande stund) på #38 och #39. Så ingen känner sig oskyldigt träffad 😉
  Numreringen ändrades, vilket fintade fler än mig ser jag. 

 50. inge

  vet någon om corbyn sagt något om vädret  under os. De är ju oroliga att det ska regna bort.

 51. Osten

  Ni är blinda för verkligheten. Isen smälter snabbare än någonsin på Grönland, de har 24 grader varmt där som är en väldigt ovanligt hög temperatur, värmen finns i Arktis den här sommaren. Se mina inlägg 34 och 35. De räknar årets glaciärsmältning som en naturkatastrof.

 52. Ingemar Nordin

  Slabadang #45,

  Nej, det är ingen körsbärsplockning. Den långsiktiga statistiska trenden är avkylning. Men samtidigt så är naturligtvis Stickans tjatande om statistiska trender bara trams. Statistiska trender är bara ett sätt att sammanfatta en godtycklig mängd givna data. Detta är logik på baby-nivå.

  Det enda intressanta är vilken klimatregim, dvs, vilka naturliga trender, som råder. Och en sådan regim kan ändras precis när som helst, alldeles oavsett vad den statistiska trenden är.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/04/24/sondagstankar-om-trender/

  Mitt påpekande om -0,3 grader per årtusende är bara en påminnelse om denna distinktion.

 53. L

  Osten, tycker du att den typen av väder rimmar med CO2-larmen?

 54. Ingemar Nordin

  Osten #51,

  Varför skulle vi vara blinda för faktum? Jag köper dina referenser. Men vad menar du att de betyder?

 55. Slabadang

  Ingemar N!
  Min ”sarc” framgick tydligen inte! 🙂

 56. Ingemar Nordin

  Slabadang #55,

  Jodå, jag förstod att du var sarkastisk. Ville bara förtydliga att statistik kan användas lite som man tycker: ”Lögn, förbannad lögn, och statistik”, du vet …

  Stickan verkar tillhöra den naiva skara som inte förstår sig på att tolka statistiska trender.

 57. Slabadang

  Osten!
  Japp och omvandlar du antal liter smältvatten till procent av Grönlandismassa så får du en smältning på o.o7%. Vidare så smälter is på sommaren och fryser på när det blir vinter. Så vad är så alarmerande? Det skulle ta ca tre till femton tusen- år att amälta bort Grönlandsisen och klimatet blir alltid varmare eller kallare sedan miljarder år tillbaka. Så tal om ”rekord” är bara alarmistiskt ovetenskapligt babbel och det gick snabbare både under MWP och så sent under terttiotalet.
  Du blir helt enkelt manipulerad och lurad av en slipad klimatalarmistisk desinformationsapparat. Arktis speciellt har ALLTID haft ”dramatiska” förändringar.
  Läs denna lilla dramatiska rapport från 1922 i Washington Post:
  The Arctic ocean is warming up, icebergs are growing scarcer and in some places the seals are finding the water too hot, according to a report to the Commerce Department yesterday from Consul Ifft, at Bergen, Norway.
  Reports from fishermen, seal hunters and explorers, he declared, all point to a radical change in climate conditions and hitherto unheard-of temperatures in the Arctic zone. Exploration expeditions report that scarcely any ice has been met with as far north as 81 degrees 29 minutes. Soundings to a depth of 3,100 meters showed the gulf stream still very warm.
  Great masses of ice have been replaced by moraines of earth and stones, the report continued, while at many points well known glaciers have entirely disappeared. Very few seals and no white fish are found in the eastern Arctic, while vast shoals of herring and smelts, which have never before ventured so far north, are being encountered in the old seal fishing grounds.
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2008/03/changing-artic_monthly_wx_review.png
  Så de har lurat dig genom att förfalska Arktis klimathistorik  och du är inte den ende som är lurad, tvärtom är vi få som har koll på läget!

 58. Osten # 51
  24 grader? Var då någonstans? På Yr hittar jag inte mer än runt 10 grader i byarna.

 59. Pehr Björnbom

  Osten #51,
   
  Detta är fråga om väder, inte klimat. Precis som Cliff Mass skriver i sin bloggartikel så förekommer det extrema väderhändelser som beror på vädrets naturliga variationer. Han protesterar mot hur vissa aktivister försöker utnyttja dessa extremer för att ge en felaktig bild av klimatets utveckling. Det är för övrigt inte ovanligt att orter som ligger på denna breddgrad (ungefär vid polcirkeln) kan ha sommartemperaturer på mer än tjugo grader.
   
  Endast om man kan påvisa att en viss sorts extrema väderhändelser har ökat med statistisk signifikans när man studerar en längre tidsperiod av flera decennier kan man säga att det har skett en klimatförändring som visar sig i ökad frekvens av dessa extrema väderhändelser.
   
  I fråga om AGW så måste man dessutom kunna påvisa ett orsakssamband mellan människans verksamhet och klimatförändringen. Det är känt att det finns stora naturliga klimatvariationer i Arktis. Det är inte så lätt att avgöra hur stor del av den nuvarande klimatvariationen i Arktis som är naturlig jämfört med antropogen.
   

 60. Osten
  Det är fullkomligt facinerande filmsekvenser vi får se. Isen smälter i det här området med en fart som ingen mänsklig verksamhet kan tänkas hinna med i.
  Det är fantastiskt stora krafter i görningen här.
  Men det är ju knappast 24 grader varmt på inlandsisen.

 61. Slabadang

  i Australien går det inte så bra för labor och de gröna!
  De har slutat att reta upp Australiensarna med att skönmåla ”carbon tax” och antalet riktigt riktigt förbannade artiklar och kommentarer var i ökande för varje försök. Om nu denna skatt var så otroligt viktig varför inte stå kvar när man säger ha ”vatenskapen” bakom sig?? 🙂
  Det kommer vara många rödgröngölingar som skaffar sig mörka solglasögon efter nästa val och jag hoppas innerligt att Australiensarna lärt sig en läxa de sent kommer att glömma. Här hemma i Norra Nordkorea är oppositionen mot klimatpropagandan samlad på nätet och vi har inget parti att gå till utan blir tvungna att starta ett eget. Den statliga propagandaapparaten med SVT i spetsen är främsta fiende.

 62. Bertel

  Osten. 
  Härliga tider i norden(och för mig som ääälskar svamp), men kallt i vår klimatzon?, eller?
  http://www.kullmantreeline.com/empty_27.html
  PS. Du verkar vara en rekorderlig AGW:are, dvs, du bör fortsätta med dina inlägg, för gemensamn betraktelse, av det du framställer som, fakta/gissning/önskan mm.DS     

 63. Osten#jag kikade på WUWT islägesrapport,den liknar år 2007,isen
  har smält på väst och sydsidan på Grönland,däremot har östsidan
  norröver ända mot Ryssland isbelagd,Berings sund är också isolerad
  med is och Norsvästpassagen är kraftigt isbelagd.
  Värmebölja är mycket frekvent på väst och syd Grönland,växlingarna
  mellan kyla och värme utbrott är vanliga i dessa områden,vid haven.
  ALI.K.

 64. Staffan Lindström

  JAHA…2,2 grader enligt DMI på ”Summit” 3200 möh Enligt Herrera extreme temperatures-sajten är rekordet +3,1… 24 grader i någon dal med häftig föhn-effekt, troligen. Har det hänt förr? Ja. Kommer det hända igen? Ja, förhoppningsvis… En alltmer innesittande mänsklighet tycker väl snart att allt väder/klimat är fel…utomhus alltså…

 65. Pelle L

  Staffan Lindström #64
   
  Bra reflektion!
  Vad spelar vädret/klimatet för roll om vi aldrig får utomhus?
   
  Maten kommer ju ändå färdigförpackad från affären  😉

 66. Pelle L

  Usch vilken stavning!
  Reflektion -> Reflexion (fast båda formerna är visst ok numera)
  får utomhus -> går utomhus
   
  //Pelle L

 67. Bertel

  Slabadang # 61
  1972 fick dessa australiensare genombrott i Finland(Europa), fast det politiska läget var annorlunda orienterad. Koldioxid berörde endast växthusen, men musiken från denna världsdel, nådde en del av Tellus yta. Tuggummipop, men den tog fäste i det musikaliska minnet, dvs, innehåller många andra behagfulla reflektioner över livet som ung man.   🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=HSNSTerj2Kc
    

 68. ThomasJ

  Lite OT, dock intressant i vidare perspektiv, från ’Oz’ angående hjärntvätterierna i skolorna:
  http://www.australianclimatemadness.com/2012/07/queensland-stop-climate-brainwashing-in-schools/
  Här ’kör’ man algoraklets propagandafilm i 7-9 klasserna, helt utan några som helst kommantarer av ifrågasättande art – enligt utsago häromdagen från en [snart] 9-klassare…  🙁
  Undrar när något riksdagsparti tar upp liknande fråga i ankdammen här?
  Mvh/TJ

 69. Labbibia

  OT
  Lobbyartikel om att folk i Sverige vill ha mer ”förnybar el”. Fortum har beställt undersökningen minsann. Och hur har urvalet gjorts????
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sex-av-tio-vill-se-mer-miljovanlig-el_7345016.svd

 70. Pingback

  […] har tagit upp ämnet med extremväder åtskilliga gånger här på TCS, nu senast i fredags av Pehr Björnbom, men sök även med exempelvis sökordet ”extremväder” uppe i högra […]