Ännu mer pedagogiska problem i skolan

Hets

Häromdagen hade vi här ett för de flesta roande inlägg om ”IPCC’s pedagogiska problem i ett nötskal”. I morse tog jag del av en verklig händelse  på samma tema i en av våra gymnasieskolor. Men det som följer är  knappast roande. En elev (vi kan kalla honom Otto) skriver:

Just nu läser jag på gymnasiet och nyligen lämnade jag in ett arbete i Naturkunskap som pga ett fåtal rader sänkte hela mitt betyg på uppgiften. Min lärare menade att det jag skrivit var helt felaktigt och att jag inte hade någon grund att stå på gällande min ståndpunkt.

Finns det någon plats på jorden där människan inte påverkar miljön?

Denna fråga är till sin karaktär väldigt komplex. Runt om på jorden återfinns många olika typer av miljöer, alltifrån storstadsmiljöer till ödsliga arktiska miljöer. Minsta uppförande eller byggnation påverkar alltid den kringliggande miljön. Därmed inte sagt att miljöpåverkan alltid per se innebär något negativt. På de platser där människor lever och vistas säger det sig självt att miljön påverkas i olika stor omfattning. Även på vissa platser där ingen mänsklig aktivitet någonsin funnits kan människan ändå ha påverkat miljön. Ett exempel på detta är då en flod förorenas och det förorenade vattnet sprids genom vattendraget och mynnar ut i en sjö långt borta. Dock finns fortfarande många avlägsna platser där människan inte lämnat något avtryck på miljön. Att människan skulle ha påverkat hela jordens miljö via klimatförändringar pga växthushypotesen är ett argument som ibland hörs. Man får inte glömma att de som företräder denna hypotes kan ha en personlig agenda, antingen ekonomisk eller politisk, till grund för sina ställningstaganden . Det finns dock inga vetenskapliga studier som bevisar att de ringa förändringarna av koldioxid i atmosfären skulle ligga till grund för de små temperaturstegringar som observerats.

De raderna i fetstil drog således ner betyget på ett arbete som även omfattade många övriga frågor som inte rörde just detta område. Läraren påpekade att det endast var pga dessa rader betyget sänktes.

Ja, vad ska man säga? Man får nog tänka sig tillbaka till 1800-talet för att få liknande dogmatism serverad i svenska skolan.

Kom också att tänka på min intervju för Aktuellt häromveckan – reportern sade minst 2 ggr (ej sända delar av 45 min) – ”ja – men om Du skulle ha rätt måste man ju skriva om alla böcker för mellanstadiet”.

Nok är det såå alltid, som man brukar säga på svensk-finska.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bengt Abelsson

  Otto ska vara glad. Han har en lärare som vet bättre än 14.000 IPCC-forskare.
  ”Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves”
  Bengt A
   

 2. tty

  Det ironiska är att t o m IPCC håller med om att det inte finns några bevis. Man lutar sig ju istället mot argumentet ”vi har inte kunnat hitta någon annan orsak”, vilket ju är något helt annat.

 3. Otto borde gå till lärarens chef, dvs rektorn, och sedan vidare upp till Skolverket om det behövs. När ärendet väl är publikt (vilket det är genom den här publiceringen – även om vi inte vet vilka personer det handlar om skulle läraren själv känna igen sig direkt med tanke på texten) kan läraren inte fortsätta ”straffa” Otto framöver ändå.
   

 4. Tege Tornvall

  AGW-trons totalitära sida blir allt mer tydlig. När skolor börjar lära ut i strid med natur och vetenskap, blir frågan vem som i framtiden skall våga bo i hus, gå på broar, åka i fordon etc. konstruerade av folk som fått lära sig fel och inte kan räkna eller skriva korrekt. Det finns tankeväckande SF-litteratur om detta (alltså inte pojk-SF med raketer utan seriös SF som extrapolerar nutida fenomen in i en tekniskt mer avancerad framtid).

 5. Måns B

  Nu är det svårt att göra få en uppfattning på vilken del i detta stycke som som faktiskt sänkte betyget.

  Dock finns fortfarande många avlägsna platser där människan inte lämnat något avtryck på miljön

  Detta påstående är ju direkt felaktigt, men jag tror inte att det var endast det som sänkte betyget, utan snarare de i klimatdebatten mer provoserande utsagorna som fällde Otto.
   

 6. Måns B

  Tävärr Maggie så har du nog fel här:
  Ja, vad ska man säga? Man får nog tänka sig tillbaka till 1800-talet för att få liknande dogmatism serverad i svenska skolan.

  Jag har sett allt för många exempel på att elever ’straffas’ för att de har en avvikande åsikt i skolan, i många olika ämnen. Det handlar nog mest om läraren.

 7. Måns B: Om du tittar noga så ser du att det här inlägget skrivits av Peter Stilbs.

 8. I läroplanen Lpf94 står det
  att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara saklig och allsidig.

  Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden …. och på så sätt närma sig ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.
  Eleven borde med hänvisning till läroplanen anmäla detta för rektor och gärna gå vidare om så behövs.
  Detta måste vara tjänstefel av läraren!
  Hoppas Otto orkar!

 9. tveksam

  Tege Tornvall
  Nja det är inte så lätt att ändra dessa saker, Staten och Kyrkan skall väl ha separerat sedan länge, men vi skall fortfarande betala skatt till Kyrkan om man inte väljer att gå ur Kyrkan.
  Men hur långt tid dröjer det tror ni innan man ändrar på ”Fula” skatter?
  Skolan lär väl inte ut att i stort sett all religon är ett påhitt.
  OBS jag tog religon som ett exempel.
  Men det är svårt att ändra vissa saker.

 10. Micke

  För att försöka vara rent objektiv så var det nog inte fel att ett sådant svar drar ner ett omdöme.
  Början på texten är bra men jag tror att eftersom frågan var om miljöpåverkan och eleven svarar om klimatpåverkan så missas uppgiften. Som att svara sköldpadda på frågan 1+1. Men det är svårt att avgöra baserat på bara en fråga tagen ur sitt sammanhang.
  Meningen ”Man får inte glömma att de som företräder denna hypotes kan ha en personlig agenda, antingen ekonomisk eller politisk, till grund för sina ställningstaganden.” tar svaret också än mer ifrån uppgiften och blir onödigt politiserande, spekulerande och subjektiv.
  Vill man styra in svaret på det området med klimatets långsiktiga påverkan på miljön i ett framtidsscenario så hade det funnits tusen och ett sätt att formulera sig bättre på. Att gnälla på läraren för att man inte förstår att lösa uppgiften verkar lite omoget. Försök att hålla politiken utanför nästa gång, det brukar man klaga på här.

 11. Olaus Petri

  Svårt att avgöra om det är rätt eller fel av läraren i fråga. ’Vi’ hade behövt veta mer om läraren och den undervisning han eller hon bedrivit för att kunna ta ställning. Har läraren, precis som många AGW:are, svårt att skilja ’miljö’ och ’klimat’ åt, och lagt upp sin undervisning enligt den principen, så skall eleven ha MVG++ för de sista raderna.
   
  Har däremot läraren varit tydlig i sin undervisning med att hålla isär klimat och miljö, är  jag nog böjd att hålla med Micke.
   
  Finns det mer information att tillgå?

 12. Peter Stilbs

  Micke – ”Att gnälla på läraren för att man inte förstår att lösa uppgiften verkar lite omoget” – ha, ha.

  På min tid i skolan fick man f.ö. underkänt på Uppsatsskriving i Svenskämnet för ”missförstått ämnet”. Minns en skrivning, i Hagfors i Värmland där en bekant till min syster valde bland ca 10 givna ämnen, och hoppade på ”Ett bisamhälle”.  Men han skrev om Stjärnsfors, som helt klart är ett bisamhälle till Uddeholm…  Protester var inte ens att tänka på på den tiden. 

 13. pekke

  Finns det någon plats på jorden där människan inte påverkar miljön?

  Frågan är idiotisk eftersom allt som lever nu och har levt före oss alltid lämnar nån form av avtryck i miljön, men går det att avläsa på varje kvadratmillimeter på jordens yta över och under havsytan !?
   
  Fast för en gångs skull måste jag hålla med om att eleven inte skulle lagt till det sista stycket, tyvärr så är det inte nån god ide´att lägga in egna eller politiska åsikter när man skriver prov eftersom det inte brukar falla i god jord beroende på hur läraren tycker.
   
  Eftersom frågan verkar vara hypotetisk så skulle det vara roligt att veta vad andra svarat och hur det betygsats.

 14. Hayek

  Ge mig namnet på läraren så skall jag ringa och läxa upp honom/henne. Jag lovar att vara tålmodig och snäll . . .

 15. ”En elev skriver”…

  Är källan granskad?

 16. Men Olaus visar inte i nedanstående rader att Otto klart skiljer på klimat och miljö och klimatförändringar skulle kunna påverka miljön?
  Att människan skulle ha påverkat hela jordens miljö via klimatförändringar pga växthushypotesen är ett argument som ibland hörs.

 17. Bengt Abelsson

  En tanke till – om jorden approximeras till ett klot med radie 6370 km kan man nog våga påstå att 94% av volymen är med rimlig säkerhet opåverkad av mänskliga gärningar – men då kanske man också tänker utanför boxen.
  För att hjälpa Otto – jag vill tro att det nu finns formell möjlighet att överklaga en betygssättning = myndighetsbeslut.
  Men kanske ”brown-nosing” hjälper upp betyget mer.

 18. Uffeb # 15 – Maggie hade nog inte tänkt att hennes blogg skulle bli ett klotterplank.

 19. Lejeune

  Här är något som garanterat inte lärs ut i skolorna…
  http://joannenova.com.au/2010/02/the-big-picture-65-million-years-of-temperature-swings/

 20. Anders L.

  Självfallet är allt detta nonsens. Det finns ingen lärare som betygsätter ett arbete på grundval av en enda mening i ett arbete. (Även om vi alla har varit gymnasister och kunnat svära på att så var fallet … 🙂  ) Det är helheten som avgör betyget.
   
  F ö finns det ingen plats (och med ”plats” menas här något ställe på jordens yta) som inte påverkats av industrisamhället. Även på de minst påverkade platserna finns det fullt mätbara halter av miljögifter överallt på jorden. Och givetvis syns människans spår även i atmosfären. (Exempelvis CO2 – med hjälp av analys av kolisotoperna i atmosfären kan man klart se att halten av ”fossilt” CO2 har ökat i takt med fossilbränsleeldningen.)

 21. Peter Stilbs

  Anders L – om jag förstår Dig rätt är antropogen CO2 ett miljögift ??

 22. Lejeune

  Det verkar som allas vår vän den indiske järnvägsingenjören börjar att få det hett om de sk. öronen:
  http://wattsupwiththat.com/2010/02/26/breaking-news-ipcc-chief-rajendra-pachauri-to-face-independent-inquiry/#more-16742
   
  ”Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”
  Sir Winston Churchill

 23. Olaus Petri

  Jo eleven är tydlig Ann, men om vi ponerar att läraren varit också tydligt med att skilja på miljö och klimat så har ju eleven visat på bristande fokus i sitt svar.
   
  Men därom kan vi bara spekulera.
   

 24. Olaus Petri

  Peter S # 12. 😀 Fantastiskt skoj!

 25. Info

  Leaked UN Documents Reveal Plan For “Green World Order” By 2012
  http://www.prisonplanet.com/leaked-un-documents-reveal-plan-for-green-world-order-by-2012.html
   
  http://www.foxnews.com/projects/pdf/022510_greeneconomy.pdf
   

 26. Olaus Petri

  Ann, jag kan förstås hålla med om att som frågan i sig är rätt tvtydig.

 27. Micke

  Stilbs #12 😀 jag antar att det ingick en mängd bi-lagor i det arbetet. Kanske en och annan bi-sats.

 28. Olaus Petri

  Förmodligen surrade det även omkring massor av fristående bisatser! Det skall alltid ge underkänt! 😀

 29. Olaus Petri – Ja,  det är nog läraren som drar det kortaste strået vid noggrann granskning.

 30. Micke

  Anders L, det kan säkert påverka omdömet på själva arbetet om uppgiften missats så grovt, men då brukar man väl få chans att korrigera. Nästan halva svaret rör något helt annat än frågan. Om de övriga frågorna besvaras i samma stil som denna så påverkar det helheten. Det är som sagt svårt att veta förutsättningarna, det kan vara allt från en enklare inlämningsuppgift till ett större specialarbete, men under specialarbetena brukar man få väl handledning på vägen. Han fick kanske hemläxa över helgen och gnisslar tänder över det!

 31. Adolf Goreing

  #12 Känner igen detta. Och återigen Värmland: en numera väletablerad finansman skrev på denna tid en uppsats under ämnet ” en dag i varuhuset”. Det började med ett misslyckat rån och gisslantagan. Sedan ett fruktansvärt felplanerat fritagningsförsök där nästan alla dog med detaljerade beskrivningar av hjärnsubstans etc. Godkänt? Njaaee. Inte ett enda stavfel men uppsatsen fick underkänt pga samma skäl som Peter anger.
  Finns det ingen som kan underkänna IPCC för att de har missförstått ämnet: ”förutsättningslös beskrivning av klimatforskningen och dess slutsatser i dagsläget”.?

 32. Peter Stilbs

  Sorry – hade fel länk till Stjärnsfors ovan i #12 – det ska vara här:  Rekommenderar annars dressinåkning därifrån T.O.R. Hagfors på sommaren på NKLJ’s gamla spår´. (Om man ju hittat de två dressiner som stals i somras, och troligen slängdes i ån…) Järnvägsmuseet i Hagfors är högst värt ett besök också (ingår i dressinavgiften).

 33. Pehr Björnbom

   
  På sidan 39 (i pdf-upplagan) i IPCC:s “Climate Change 2007: Synthesis Report” skriver man
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains2-4.html
   
  “Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic GHG concentrations.”
   
  “It is likely that there has been significant anthropogenic warming over the past 50 years averaged over each continent (except Antarctica)”
   
  Vad betyder då “very likely” respektive “likely”? Svaret finner vi på sidan 27:
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mainssyr-introduction.html
   
  “Where uncertainty in specific outcomes is assessed using expert judgment and statistical analysis of a body of evidence (e.g. Observations or model results), then the following likelihood ranges are used to express the assessed probability of occurrence: virtually certain >99%; extremely likely >95%; very likely >90%; likely >66%; more likely than not > 50%; about as likely as not 33% to 66%; unlikely <33%; very unlikely <10%; extremely unlikely <5%; exceptionally unlikely <1%.”
   
  Sannolikheten att den största delen av temperaturökningen beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser är alltså mellan 90 och 95%. Detta är alltså inte bevisat med någon stor sannolikhet utan utrymmet för att det inte är så är betydande.
   
  Sannolikheten att det har varit en signifikant antropogen uppvärmning de senaste 50 åren i medeltal över varje kontinent (utom Antarktis) är mellan 65 och 90%, inte så mycket alltså.
   
  Otto har alltså stöd i IPCC:s rapport för att den antropogena växthusgashypotesen inte är bevisad och att det finns många platser där människan inte påverkat miljön (exempelvis platser i Antarktis). Han har ju också stöd för tanken att det kan finnas de som kan ha en personlig agenda i klimatfrågan. Självaste IPCC:s ordförande Rajendra Pauchari har ju blivit anklagad för detta i media.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Rajendra_K._Pachauri
   

 34. Cristian

  OT: Nu har jag anmält Vetenskapsradions gransking av IPCC till GRN. Som vanligt hyser jag inga större förhoppningar om att något vettigt skall komma av detta.

 35. Olaus Petri

  OT, Peter S, din roliga anekdot får mig att undra om du är en ”hagförsing” eller en ”fintalere” från Uddeholm? 😉

 36. ”Att tänka fel är stort  Att tänka rätt är ännu mindre ”

 37. Måns B

  Peter Stilbs #21
  Antropogent CO2 kanske inte räknas som ett direkt miljögift men påverkan är det ju (även om storleken kanske inte är av betydelse).
  Men det finns ju andra ’riktiga’ miljögifter som de gamla klassikerna PCB, DDT och dioxinderivaten som har global utbredning tillsammans med de lite nyare bromerade flamskyddsmedelen som HBCD och BDE som man finner globalt i sediment över hela klotet liksom i polarisarna och ackumulerade i de långlivade djuren där.

 38. En ung man som sedermera blev journalist fick  uppgiften att skriva om ”En häst berättar”. Hela uppsatsen blev ungefär så här: Gnägg, gnägg, gnägg, gnägg, gnägg. Läraren förstod inte det ironiska och underkände elevens verk.
   
  Likadant verkar det vara här. Avvikande från det storvulna och av överheten accepterade går inte för sej.

 39. Slabadang!

  Orka läs UNEP!!!!

  Definitionerna och problemformuleringarna av UNEP påvisar att vi verkligen behöver en internationell panel inte en om klimat eller miljö..utan en panel för alla demokratiska länders säkerhetspoliser och underrättelsetjänster för att stoppa infiltrationen av extremister i internationella organ.Märk väl vilken framtida status UNEP föreslår för sig själv! Märk att de är noga med att upprätta dokumentet i så få exemplar som möjligt.Dokumentet är upprättat Dec 2009!
  De ville uppenbarligen smida medans järnet var varmt.Jag hoppas innerligt att denna kopia är en ren förfalskning.Annars bör vi utträda ur den korrumperade autonoma totalitära aktiviströrelse FN utvecklats till omedelbart.Vilka krafter som spelat bakom kullisserna
  är helt klart.Att det inte förs en öppen demokratisk debatt inför sådana förhandlingar är häpnadsväckande.Vem har gett dem befogenheterna??? Svenska folket??? När då????
  http://www.prisonplanet.com/leaked-un-documents-reveal-plan-for-green-world-order-by-2012.html

  Vem representerade Sverige?? Vad sa hon/han? Var är protokollen??
  Håll i valsedeln!!! ”Food Crise” ”biofuels” å herredjävlar vilket snömos!! Observera att hela texten utgår ifrån ATT det ska ske,det verkar redan vara bestämt.De filar mer på HUR!!!Vi ska tydligen ställas inför ett redan fullbordat faktum !

 40. Slabadang!

  Det är uppenbart att de demokratiska spelreglerna är negligerade.

  Varför diskuteras inte de framtida demokratiska konsekvenserna?
  Beskattningsrätten bland annat.Ska vi underställa oss en internationell beskattning till en organisation utan folkvalda ledare?
  Vilken makt och kontroll ska vi släppa och i så fall varför?
  Vilken möjlighet till påverkan får vi? Vad får vi i gengäld?
  Bygger det på frivillighet eller är det tvingande? Vem bevakar värdet av medborgarnas valsedel? Har vi redan släppt ifrån oss vår nationella självbestämmande rätt?Varför myglar de bakom våra ryggar??

 41. Anders L

  Peter Stilbs #21,
   
  Nej, du förstår mig inte rätt. Givetvis är CO2 inte ett miljögift. Det var därför jag skrev om miljögifter i en mening och om CO2 i en annan.
   
   
  Pehr Björnbom #33,
   
  ”‹Sannolikheten att den största delen av temperaturökningen beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser är alltså mellan 90 och 95%. Detta är alltså inte bevisat med någon stor sannolikhet utan utrymmet för att det inte är så är betydande.”

  Skulle du ta plats i ett flygplan om det var 90-95 % sannolikhet att det skulle krascha under nästa flygning? Skulle du gå ut på en sjöis om du var till 90% säker på att isen brister? Jag tror att de flesta människor har en annan definition på vad ”stor sannolikhet” är än vad du har … 🙂

  Slabadang #39,

  ”nnars bör vi utträda ur den korrumperade autonoma totalitära aktiviströrelse FN utvecklats till omedelbart.”

  Jag vill nog påstå att FN är helt och hållet harmlöst i jämförelse med en annan aktiviströrelse med totalitära anspråk som vi är medlemmar i – nämligen EU.

 42. Peter Stilbs

  Olaus Petri – Jag invandrade 10 år gammal till Uddeholm 1955, närmast från Kolsva & Västerås, och har alltså ingen naturlig Värmlandsdialekt, utan snarare någon odefinierat mellansvensk.

  Man märkte dock snart på 50-talet att man kunde identifiera folk i Värmland åt på 5-kilometersskala på dialekten.

  Min några år äldre syster blev i realskolan omedelbart mobbad av en något korpulent (mycket ovanligt på den tiden – det fanns knappt överviktiga ungdomar) Ekshäradsdam, som upplyste henne om att ”Du ska int tal, sôm Du gôr – Du ska tal som vi gôr !”

  Det satte djupa spår, och hon valde att så snart det var möjligt fortsätta skolan i Kristinehamn istället… 😉  

  Mobbning var annars också mycket ovanligt.

 43. Lejeune

  Anders L
  ”‹Sannolikheten att den största delen av temperaturökningen beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser är alltså mellan 90 och 95%. Detta är alltså inte bevisat med någon stor sannolikhet utan utrymmet för att det inte är så är betydande.”
  Fullständigt snömos, uppskattningar helt tagna ur luften av IPCC- byråkrater. På intet sätt redovisas hur man har kommit fram till uppskattningarna, självklart är dom behäftade med stor osäkerhet.
  Att man erkänner att dom är behäftade med stor osäkerhet stärker inte trovärdigheten det allra minsta, tvärtom, det bekräftar bara vad vi alla vet, ”hittepåsiffror”.
  Personligen skulle jag aldrig sätta mig i ett flygplan eller ge mig ut på någon is om hållfasthetsberäkningarna var utförda av någon skumraskfigur som vägrar att redovisa hur han har kommit fram till sina resultat.
  Inse att förtroendet för IPCCs bluffmakare är förbrukat!

 44. Torbjörn

  Men det var inte bättre förr. En mig närstående fick på 60-talet tillbaka en uppsats med marginalanteckningen ”Fel åsikt”

 45. Olaus Petri

  Peter S, nej din dialekt avslöjar inga värmländska rötter direkt. Och visst har du rätt i detta att det att man inte behöver se på kartan för att veta vart i Värmland man befinner sig. Det räcker med att stanna bilen, veva ned rutan och använda öronen. 😉

 46. Anders L

  Det är rejält tröttsamt med ditt oinformerade pladder. Den påstådda sannolikheten (90%) är rent hittepå. Det finns ingen som helst grund för den siffran. Och inga som helst underlag för hur den skulle tagits fram ens. Den är lika mycket värd som en gissning om vad som helst, tex vem som vinner allsvenskan i år. Och faktum är att det räcker med att läsa hur man formulerade påståendet för att se att detta inte är vetenskap utan politiskt pladder …

 47. Slabadang!

  Regeringens officiella UNEP strategi!

  Rockströms gäng spelar vilken roll (sista sidan)?? Det blir lite skillnad när man läser Carlgrens beskrivning om UNEPs uppgifter och mandat.Med en text UNEP själv författat. Vem styr vem??

  http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/82/04/a18e262d.pdf

  UNEP har tydligen veteskapliga bevis på att finanskrisen och den ”globala uppvärmningen” hör ihop!! Det skulle va kul att ta del av den peer rewiewade slutsatsen!

  Carlgren har precis varit på UNEP möte……!! Nu ska jag leta reda på protokollen och ”deskussionsunderlaget”.

 48. Måns B

  Slabadang #39 och 40

  Om nu det där dokumentet är äkta så verkar det ju som om mycket av tankarna är sanktionerade vid G20 och G8 möten, där demokratiskt valda representanter ingår. 
  Jag har inte sett någon rapportering om detta tidigare, så jag ställer mig också en smula undrande. 

  För mig var det inte lika tydligt som för dig vem som faktiskt skulle adminstrera Green Economy, jag fick uppfattningnen att det skulle ske huvudsakligen genom gemensamma konferenser och överenskommelser, men jag erkänner att jag inte än har orkat läsa genom det särskilt noggrant. Det är ändå fredag e.m. kanske i helgen….

  Om det nu är Panel for ….. så verkar där ju finnas möjlighet till ett välavlönat jobb för en miljömupp som mig. 8) 

 49. Björn

  Jag har fört detta på tal tidigare vid ett annat tillfälle. Av de här ca 0.04 % CO2 som luften består av, hur mycket bidrar människan med uttryckt i procent?  Alltså av ca 400 ppm totalt, vad är människans andel? Kanske Peter kan svara på det?

 50. Pehr Björnbom

   
   
  Anders L #41,
   
  Du fick ett bra svar av Lejuene #43.
   
  Jag kan tillägga att du faktiskt blandar ihop sannolikhet och risk. Risk är nämligen sannolikhet x konsekvens.
   
  Även om människan med en viss sannolikhet orsakar en temperaturökning så måste man också bevisa att konsekvenserna av denna temperaturökning ger farliga konsekvenser. Om konsekvenserna inte är farliga så är risken noll.
   
  Om vattnet under sjöisen bara är två decimeter djupt kanske man kan ta risken även om sannolikheten är stor att isen brister. Bedömningen måste bero på vad konsekvensen blir om man inte försöker passera isen.
   
  Samma sak med AGW. Man måste väga konsekvenserna av att agera mot en mer eller mindre sannolik AGW mot konsekvenserna av att inte agera. Resultatet är inte självklart. Det kan vara riskablare att agera än att inte göra det. Omfattande åtgärder för att minska koldioxidutsläpp har konsekvenser för exempelvis mat- och energiförsörjning. Riskerna för olika konsekvenser måste vägas mot varandra och om det vetenskaplig underlaget för AGW-teorin är dåligt kan riskerna med att minska koldioxidutsläppen vara större än riskerna med att inte minska dem.
   

 51. Björn

  Det generellt accepterade påståendet är att kanske lite drygt 100 ppm är vållade av människan.

 52. Fyfan ”Otto”  vill du ha mitt fulla stöd att få läraren att skämmas?
   
  P.S. Hoppas du löd mitt råd och inte lånade $ för att köpa € D.S.

 53. Åke Rullgård

  Den här sortens lärare kan misstaänkas höra till den grupp som skulle kunna hävda att kretionismen bör införas som en vetenskap på läroanstalterna.

 54. ”Otto”
  Hade just ett snack med min farsa, han hade blivit betygsatt av andra lärare och rektorer (eleverna gav alltid honom högsta betyg, kanske var det anledningen?)
   
  En lärare sökte efteråt, skamset upp min mamma,
  Jag förordade att Jan skulle  få en etta, men det var nog fel….
   
  Farsan fick 4…. bara ettor och femmor…. QUE!!!!!!
   
  Idiot sade jag till farsan om den fege läraren, med dåligt samvete.
  Så berättade jag:
   
  Jag var en gång i nian  ( du var där max 2veckor sade farsan)
  på vårterminen och ville ha alla skrivningar under året.
   
  Huvudläraren hånflinade skadeglatt och tänkte att han nu skulle kunna sänka mig (de gånger jag vart där brukade jag ta över tavlan och lektionerna)..
   
  Jag skrev alla med alla rätt under 90 min…..
   
  Jag fick 9 ettor från den läraren och så tre 2:or från kladd och klet lärare jag kanske sagt hej till….
   
  Jag tänkte att jag kanske skulle vilja gå i gymnasiet så det vore bra med högsta betyg i de flesta ”riktiga” ämnen….
   
  Min lärare gjorde som farsans jobbarpolare…..
   
  Han sökte upp en annan lärare i samma högstadieskola, som bodde granne med mig…..
   
  Så bad han henne att säga förlåt från honom….. QUE!!!!!!
  Jag skrattade år Barbro och sade att gubben kunde revidera sina felaktige betyg eller leva med skammen, han valde det senare…
   
  Ganska O.K. svensk gymnasieskola var totalkass redan på 70:talet……
   
  Otto, gå direkt på KTH skit i gymnasiet och ring till rektorn för KTH i Södertälje  (om han är kvar?)… så läser du matte  de två första timmarna var dag, sen kemi och fysik…. allt annat klarar du utan svensk skola…..
   
  (Morsan läste matte 2tim var dag 6 dagar i veckan i fem år på Lund…. fyfan vad kul… det skulle jag trivts med…)
   
  Gå sen vidare till Uppsala Lindköping eller Chalmers … tekn, fys eller farkost…
   
  KTH Stockholm har kassa vibbar och passar bättre för oss gamla gubbar….

 55. Björn

  Jonas N [51]; Är detta värde om ungefär 100 ppm en kvalificerad uppskattning eller vet du hur detta värde har tillkommit. Mänskligt emitterad CO2 är ju grunden för AGW-rörelsens korståg. Det finns ju mängder av deponerat CO2 i haven som frigörs under intensiv solaktivitet vid och omkring dess solfläcksmaximum. Jag såg en forskningsrapport som menar att intensiva regn i tropiska områden är orsakat av extra uppvärmning av haven kring ekvatorn som i sin tur beror på intensiv solbestrålning vid solfläcksmaximum. Därför tycker jag att hypotesen om AGW är obegriplig när så mycket fakta ännu saknas för att kunna påstå någonting med säkerhet.

 56. Björn

  Man säger att under århundradena innan 1900-talet låg nivån på ca 280. Och nu på 390.

  Det finns de som hävdar att den varierat (upp och ner) även tidigare, men det låter inte så sannolikt i mina öron. För sedan man mäter systematiskt har variationen varit en ’snäll’ kurva som sakta stigit uppåt, och med små tydliga överlagrade säsongsvariationer (pga temp/exponerat hav pga årstider)

  Att det skulle varit mer stokastiskt tidigare har jag svårt att riktigt tro. Men över längre tidperioder (istidscykler, eller miljoner år bakåt) halten förstås varit annorlunda.

  Värdet 280 ppm har man uppskattat genom att förlänga den mätta kurvan bakåt och även anpassat till enstaka mätningar man hade tillgång till då, men dessa punkter har varit ganska spridda. Så att det skulle vara just exakt 280 ppm är en uppskattning. En rimlig uppskattning, om du frågar mig …

 57. Christer Löfström

  maggie o S-initiativet tiger om Pielke Sr men det finns kanske andra som är intresserade. Pielke Sr är mycket pedagogisk.
  http://wattsupwiththat.com/2010/02/25/dr-roger-pielke-sr-to-be-on-fox-business-news/#more-16738

 58. Lena Krantz

  Björn
  Just frågan vad som styr hur mycket koldioxid som vi har i atmosfären är en av stötestenarna vad jag förstår. Sanningen är nog att detta på långa vägar är färdigutrett. Anledningen till detta är att man inte vet hur länge våra utsläpp stannar i atmosfären. Jag har läst allt från 10 100 år (eller mer). En annan anledning är att andelen koldioxid stiger när temperaturen stiger (mer koldioxid frigårs från haven).

  Frågan är alltså extremt viktig för om vi inte vet vad som styr halten koldioxid hur skall vi då kunna bestämma halten?

 59. Lena Krantz

  allt från 10 till 100 år skall det vara jöööö

 60. Lena Krantz

  Här är en forskarrapport (jorå…både granskad och publicerad i god ordning) där forskaren kommer fram till just 10 år..

  Essenhigh, R.E., “Potential dependence of global warming on the residence time (RT) in the atmosphere of anthropogenically sourced carbon dioxide”. Energy & Fuels 23, (2009) 2773-2784

 61. Bo E

  Ha…!!…..  LÄS, men sätt er ner först!
  Plockade just fram detta via den ärevördige gentlemannen Stewe McIntyreś blogg.
  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/memo/climatedata/uc3902.htm
  Nu kanske t o m Aftonkacklet hajar budskapet. Konsensus…Enstaka obetydliga fakta fel bland tusentals sidor peer reveiwed fakta… Etc .
  Bullshit!
  V S V

 62. Finns det någon plats på jorden där människan inte påverkar miljön?
   
  Förbränning/oxidation som människan är upphov till blir ju luftföroreningar som mer eller mindre når alla skrymsel på jordklotet. All eldning, sopförbränning m.m. är att göra lufthavet till en sopstation  (s.k. molekylsopor) som sträcker sig runt hela jorden och når varenda liten vrå. Förbränning/oxidation av 1 kg organiskt material/avfall ger ca 1 kubikmeter koncentrerad gas som i sin tur räcker till att göra stora luftvolymer ohälsosamma.

 63. Pehr Björnbom

   
  Sedan IPCC-rapporten så har vi fått nya data som inte går ihop AGW-teorin som ger all anledning att ifrågasätta hur sannolikt det är att AGW-teorin är riktig i den omfattning som IPCC hävdar.
   
  Enligt AGW-teorin och dess klimatmodeller skall temperaturen öka snabbare på medelhöjd i troposfären än i den lägre delen, speciellt i tropikerna. Men data visar tvärtom, temperaturtrenden för TLT är större än för TMT i tropikerna, mellan 30N och 30S (tryck först på knappen 30N <=>30S och växla sedan mellan knapparna TLT och TMT):
  http://www.remss.com/msu/msu_data_validation.html#compare
   
  James Hansens berömda beräkning från år 1988 av hur temperaturen skulle utveckla sig fram till 2018 stämde rätt bra fortfarande när förra IPCC-rapporten skrevs. IPCC betonade i rapporten att just detta att modellerna stämde med observationerna var ett viktigt argument.
   
  Men nu vill inte temperaturen veta av Hansens kurvor längre. Temperaturerna (land + ocean) för åren efter år 2005 hamnar under scenario C. Men detta scenario innebär ungefär konstant koldioxidhalt i luften från år 2000 medan vi i verkligheten ligger omkring scenario B:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/05/hansens-1988-projections/
  http://www.realclimate.org/images/Hansen06_fig2.jpg
   
  Teorin stämmer inte med observationerna. Vad innebär det? Otto har rätt att AGW-hypotesen inte är bevisad, men här kan han också peka på stöd för alternativa hypoteser.
   

 64. Mats

  Otto får ”oriktig” bedömning pga lärarens bristande insikt i denna problematik – Otto vägras att tänka fritt och ifrågasättande! – elever som intar en seriös och kunskapsinriktad analys bör om ”läraren” inte samtycker/förstår problematiken , alt har personlig övertygelse/tro, begära att få personligt samtal med eleven för att höra motivet till att versonen skiljer sig ifrån ”Al-Gore” versionen på verkligheten – sunt av Otto att stå på sig, han kommer att gå långt….
  Om Otto kan motivera sitt ställningstagande ska det inte medföra nackdelar i betygsgrundande bedömning….

 65. Lena Krantz

  Bo E 61
  Världen ÄR rätt fin ibland!

  och engelsmän är rättvisa

 66. Mats #64

  Kul att se vilka hypotetiska resonemang om lärarrollen som Peter Stilbs ”Otto” ledde fram till.

  Jag har många liknande exempel, som inte handlar om CO2 och klimat, men Ann L-H vill ju inte att det här ska bli ett ”klotterplank” så jag behåller dom för mig själv.  🙂

 67. Lena Krantz

  Det där pappret från Engelska parlamentet skulle jag vilja sticka under Karin Nej, nej, nej tro dem inte Bojs näsa.

  Det kanske man skulle göra förresten (skicka ett mail med länken alltså)?

  😀

 68. Gunnar Strandell

  Anders L.
  Alla som ger sig ut på sjöis vet att den med 100% säkerhet brister före augusti, men det verkar inte påverka dem.

  Nu har vi väntat i 15 år på att CO2 ska ge en signifikant ökning av temperaturen som enligt IPCC ska ske med 90-95% säkerhet.

  För mig är det lika självklart att det finns AGW skeptiker som att det finns människor som åker på sjöis.

  Det ger oss dagens paradox:
  Medlemmar i SNF är överrepresenterade bland skridskoåkarna. 😉

 69. Pehr Björnbom

   
  Här kommer länken till brevet från IOP till engelska parlamentet med underskrift och allt:
  http://www.iop.org/activity/policy/Consultations/Energy_and_Environment/file_39010.pdf
   
  Det var ord och inga visor!
   

 70. Gunnar Strandell #68

  Kul att maggie fortfarande upplåter sitt ”klotterplank”.

  Jag tycker att din paradox haltade lite. Inte bara lite förresten.
  Den var helt obegriplig..  🙂

  Kan du förtydliga?

  Jag åker skidor trots att jag vet att snön försvinner så småningom.  Jag spelar golf sommartid trots att jag vet att snön ställer till det vintertid..  🙂

  Och jag är inte medlem i SNF.

 71. Pehr Björnbom

   
  BoE #61
   
  Tack för denna bomb i forskarvärlden!
   
  Detta måste vara månadens stora nyhet! IOP är en mycket tung instans, “…the UK and Ireland’s main professional body for physicists”:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Physics
   

 72. ThomasJ

  Pehr B. #69: Tack för den länken!
  Ord och inga visor… sa Bull…,
  men vad sa Axelsson [etCons]… 😉

  Mvh/TJ

 73. Mats

  Uffeb #66
  , så om Otto till råga på allt hade efterfrågat valideringsdokument för IPCC:s modeller så hade betyget sjunkit ännu mer eller?, räknas det som ”käft” och ohörsamhet? – vad betyder ”huvuddel” av en uppvärmning och dess orsaker kan bero på n antal orsaker? – kan vi klara en trevlig utveckling av jorden om vi enbart förlitar oss på naturlig teknikutveckling och tillhörande framsteg vad gäller energiproduktion?

 74. Labbibia

  Bo E # 61

  Wow!

  Vilken nyhet! Jättetack för länken.

  Nu är de väl ändå rökta, klimathysterikerna i svenska media. Hur ska de bortförklara detta?

  Å andra sidan borde det ju glädja Expressens ledarskribent Marteus. Nu kan hon ju ”shoppa loss och dansa i bensin” eller om det var ”neon”? 😀

  Det här känns lite som julafton när man var barn!

 75. Gunnar Strandell

  Uffeb #70
  Jag vet att jag upprepade vad Pehr skrev och det som Maggie skrivit tidigare om att risk och konsekvens behöver sammanvägas.

  Men jag älskar paradoxer och såg en här:

  SNF och Svante vill ändra din livsföring på grund av en påstådd risk om 90-95%, som dock har drabbats av leveransförsening. 

  Men medlemmar i SNF vågar sig ut på sjöisen trots att risken beräknad med samma metod kan bestämmas till 100% med garanterad leverans. Och larmrapporterna är inte projektioner:

  Om din skidåkning och golf inte görs på sjöis missar du poängen. 
  http://www.sssk.se/supplier.htm?outfile=/protokoll/utredning/sakerhet/rapporter/2003-11-02-sakerhetsutredn-webbversion.pdf

  http://mobil.svt.se/2.22620/1.527311/en_dod_efter_isolycka_i_malaren

 76. Lena Krantz

  Labbibia

  Ha ha ha….ja tusan du, det är ju den ena fina klappen efter den andra..

  😀

 77. Mats #73

  Vill du diskutera skolan, teorier om klimatet, eller energiproduktion?

  När det gäller energiproduktion så hoppas jag mycket på små reaktorer som återanvänder utbränt kärnbränsle med hjälp av Torium. Om det fungerar.

  När det gäller skolan och lärares roll så tycker jag i viss mån samma som Gunnar Littmarck. Men det är svårt att sätta gränserna. En skola utan lärare blir nog en konstig skola.

  När det gäller klotets ökade medeltemperatur så har jag bara en åsikt.  Trots att det blir vinter med extrema snömängder och kallt som attan, så kan jordens medeltemperatur öka.

  Och jag tror inte att pengar styr vad det blir. Jag tror inte ens att pengar styr vad man tror om hur det ska bli.

  Möjligen är det så att man väljer sida i sin tro beroende på hur de olika uppfattnigarna passar in i en vänster-höger skala ”gammalpolitiskt”.  😉

 78. Pehr Björnbom

   
  På sidan 39 (i pdf-upplagan) i IPCC:s “Climate Change 2007: Synthesis Report” skriver man
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains2-4.html
   
  “Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic GHG concentrations.”
   
  “It is likely that there has been significant anthropogenic warming over the past 50 years averaged over each continent (except Antarctica)”
   
  Vad betyder då “very likely” respektive “likely”? Svaret finner vi på sidan 27:
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mainssyr-introduction.html
   
  “Where uncertainty in specific outcomes is assessed using expert judgment and statistical analysis of a body of evidence (e.g. Observations or model results), then the following likelihood ranges are used to express the assessed probability of occurrence: virtually certain >99%; extremely likely >95%; very likely >90%; likely >66%; more likely than not > 50%; about as likely as not 33% to 66%; unlikely <33%; very unlikely <10%; extremely unlikely <5%; exceptionally unlikely <1%.”
   
  Sannolikheten att den största delen av temperaturökningen beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser är alltså mellan 90 och 95%. Detta är alltså inte bevisat med någon stor sannolikhet utan utrymmet för att det inte är så är betydande.
   
  Sannolikheten att det har varit en signifikant antropogen uppvärmning de senaste 50 åren i medeltal över varje kontinent (utom Antarktis) är mellan 65 och 90%, inte så mycket alltså.
   
  Otto har alltså stöd i IPCC:s rapport för att den antropogena växthusgashypotesen inte är bevisad och att det finns många platser där människan inte påverkat miljön (exempelvis platser i Antarktis). Han har ju också stöd för tanken att det kan finnas de som kan ha en personlig agenda i klimatfrågan. Självaste IPCC:s ordförande Rajendra Pauchari har ju blivit anklagad för detta i media.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Rajendra_K._Pachauri
   
   
   
  Anders L #41,
   
  Du fick ett bra svar av Lejuene #43.
   
  Jag kan tillägga att du faktiskt blandar ihop sannolikhet och risk. Risk är nämligen sannolikhet x konsekvens.
   
  Även om människan med en viss sannolikhet orsakar en temperaturökning så måste man också bevisa att konsekvenserna av denna temperaturökning ger farliga konsekvenser. Om konsekvenserna inte är farliga så är risken noll.
   
  Om vattnet under sjöisen bara är två decimeter djupt kanske man kan ta risken även om sannolikheten är stor att isen brister. Bedömningen måste bero på vad konsekvensen blir om man inte försöker passera isen.
   
  Samma sak med AGW. Man måste väga konsekvenserna av att agera mot en mer eller mindre sannolik AGW mot konsekvenserna av att inte agera. Resultatet är inte självklart. Det kan vara riskablare att agera än att inte göra det. Omfattande åtgärder för att minska koldioxidutsläpp har konsekvenser för exempelvis mat- och energiförsörjning. Riskerna för olika konsekvenser måste vägas mot varandra och om det vetenskaplig underlaget för AGW-teorin är dåligt kan riskerna med att minska koldioxidutsläppen vara större än riskerna med att inte minska dem.
   
  Sedan IPCC-rapporten så har vi fått nya data som inte går ihop AGW-teorin som ger all anledning att ifrågasätta hur sannolikt det är att AGW-teorin är riktig i den omfattning som IPCC hävdar.
   
  Enligt AGW-teorin och dess klimatmodeller skall temperaturen öka snabbare på medelhöjd i troposfären än i den lägre delen, speciellt i tropikerna. Men data visar tvärtom, temperaturtrenden för TLT är större än för TMT i tropikerna, mellan 30N och 30S (tryck först på knappen 30N <=>30S och växla sedan mellan knapparna TLT och TMT):
  http://www.remss.com/msu/msu_data_validation.html#compare
   
  James Hansens berömda beräkning från år 1988 av hur temperaturen skulle utveckla sig fram till 2018 stämde rätt bra fortfarande när förra IPCC-rapporten skrevs. IPCC betonade i rapporten att just detta att modellerna stämde med observationerna var ett viktigt argument.
   
  Men nu vill inte temperaturen veta av Hansens kurvor längre. Temperaturerna (land + ocean) för åren efter år 2005 hamnar under scenario C. Men detta scenario innebär ungefär konstant koldioxidhalt i luften från år 2000 medan vi i verkligheten ligger omkring scenario B:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/05/hansens-1988-projections/
  http://www.realclimate.org/images/Hansen06_fig2.jpg
   
  Teorin stämmer inte med observationerna. Vad innebär det? Otto har rätt att AGW-hypotesen inte är bevisad, men här kan han också peka på stöd för alternativa hypoteser.
   
   
  Här kommer länken till brevet från IOP till engelska parlamentet med underskrift och allt:
  http://www.iop.org/activity/policy/Consultations/Energy_and_Environment/file_39010.pdf
   
  Det var ord och inga visor!
   
  BoE #61
   
  Tack för denna bomb i forskarvärlden!
   
  Detta måste vara månadens stora nyhet! IOP är en mycket tung instans, “…the UK and Ireland’s main professional body for physicists”:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Physics
   
  Jag skrev i #63:
   
  “Enligt AGW-teorin och dess klimatmodeller skall temperaturen öka snabbare på medelhöjd i troposfären än i den lägre delen, speciellt i tropikerna. Men data visar tvärtom, temperaturtrenden för TLT är större än för TMT i tropikerna, mellan 30N och 30S (tryck först på knappen 30N <=>30S och växla sedan mellan knapparna TLT och TMT)”:
  http://www.remss.com/msu/msu_data_validation.html#compare
   
  Detta kan behöva förtydligas. Det jag syftar på kallas för “växthuseffektens signatur” och som tur är så är detta problem för AGW-teorins trovärdighet väl beskrivet på Stockholmsinitiativets avdelning för klimatvetenskap:
  http://www.stockholminitiative.com/
   
  Den utmärkta redogörelsen finns här:
  http://www.stockholminitiative.com/vetenskap/vaxthuseffektens-signatur/
   
  Samma problem behandlas av professor John Christy vid UAH i följande video. Man kan börja vid 5.00. Christy kommenterar först NASA GISS temperaturdata (som han kallar “deficient”) och kommer sedan in på “the signature of the greenhouse effect”, växthuseffektens signatur, som de inte kan se i satellitdata för temperaturen:
  http://www.youtube.com/watch?v=0kJzvidEMVo&feature=player_embedded#

 79. Mats

  Uffeb #77, eller kompetens och bred kunskap för gymnasielärare, kvalitet på elevernas böcker i naturkunskap, LCC för energiproduktion i ett samhällsperspektiv, konsekvens av ett överstatligt kontrollorgan för CO2 utsläpp, – personligen är jag orolig för kunskapsläget vad gäller våra gymnasielärare – har de tillräcklig kunskap i naturkunskap?

 80. Pehr Björnbom

   
  Jag skrev i #63:
   
  “Enligt AGW-teorin och dess klimatmodeller skall temperaturen öka snabbare på medelhöjd i troposfären än i den lägre delen, speciellt i tropikerna. Men data visar tvärtom, temperaturtrenden för TLT är större än för TMT i tropikerna, mellan 30N och 30S (tryck först på knappen 30N <=>30S och växla sedan mellan knapparna TLT och TMT)”:
  http://www.remss.com/msu/msu_data_validation.html#compare
   
  Detta kan behöva förtydligas. Det jag syftar på kallas för “växthuseffektens signatur” och som tur är så är detta problem för AGW-teorins trovärdighet väl beskrivet på Stockholmsinitiativets avdelning för klimatvetenskap:
  http://www.stockholminitiative.com/
   
  Den utmärkta redogörelsen finns här:
  http://www.stockholminitiative.com/vetenskap/vaxthuseffektens-signatur/
   
  Samma problem behandlas av professor John Christy vid UAH i följande video. Man kan börja vid 5.00. Christy kommenterar först NASA GISS temperaturdata (som han kallar “deficient”) och kommer sedan in på “the signature of the greenhouse effect”, växthuseffektens signatur, som de inte kan se i satellitdata för temperaturen:
  http://www.youtube.com/watch?v=0kJzvidEMVo&feature=player_embedded#
  PS Föregående kommentar blev felaktig – ursäkta

 81. AOH

  O T

  En inlaga för tysksprảkiga.
   
  http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/star-tv-journalist-ederer-schreibt-offenen-brief-an-fdp-mdb-kauch-zur-klimapolitk-der-fdp/
   
  Töntiga politiker som följer klimatkatastrofens mantra finns inte bara i Sverige. Den nya borgerliga regeringen i Tyskland lever fortfarande i en värld före COP15, Climategate, IPCC och andra dumheter.

  Som tur är finns även där s.k. MAKTHAVARE ( Maggie) som försöker upplysa dessa enkelspảriga klimatoroade politiker.

 82. Gunnar Strandell #75

  Jo du kanske har en poäng utifrån hur du tänker.

  Men för mig som har trampat tunn is utanför sista utposterna i Oxelösunds skärgård när jag var barn, så känns ditt resonemang väldigt teoretiskt och konstruerat.

  Känns lite som att du vill anklaga några för att fatta mindre än du, genom att presentera dina egna konstruerade paradoxer.

  Vad är sannolikheten för att jag ska knäcka ett ben eller sluta mitt liv genom att åka skidor utför Chocken på Idre Fjäll?

  Ibland känns det som 100% och de gångerna åker jag inte ens fram till kanten. Ungefär som när jag inte åkte skridsko fram till yttersta iskanten i Oxelösund när det började knaka i isen… : – )

 83. Håkan Bergman

  I en tråd om skolan känns den här lite nödvändig:
  http://www.youtube.com/watch?v=M_bvT-DGcWw

 84. Torsten Wedin

  Anders L #41:
  ”Skulle du ta plats i ett flygplan om det var 90-95 % sannolikhet att det skulle krascha under nästa flygning?”

  Jag antar att du syftar på IPCC:s sannolikhetssiffra, men den är helt tagen ur luften. Det är bara ointelligenta som tror på den.
   

 85. Torsten Wedin

  Anders L #41:
  Du kritiserar Peter Stilbs.

  Jag har aldrig sett ett intelligent inlägg från dig.

  Jag har aldrig sett ett ointelligent inlägg från Peter Stilbs.

  Sug på den Anders!
  /Totte

 86. Såg av en händelse att Johan Rockström skall prata klimat i Nyhetsmorgon på TV4, nu kl 9.20. Vad hans budskap kommer att vara är det inte särskilt höga odds på.

  –Ahrvid

 87. Lejuene

  Även i prasselmedia:
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/experter-synar-klimatpanelen_4338929.svd
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-backar-klimatpanel-ses-over-1.1052963

 88. Pehr B: En mycket bra genomgång av den s.k. försiktighetsprincipen. Jag undrar om jag får låna den av dig och använda i debattsammanhang? 🙂

 89. Lejuene

  Rockström kommer att oemotsagd få föra fram sina gröna lögner i TV4, 9:20, det går att chatta med tokstollen om någon känner sig manad!

 90. Puh,
  Är det så illa att R0ckström sitter och ljuger svenska folket rätt i ansiktet eller  tror han verkligen på vad han säger?

 91. Leo

  Ljög Rockström när han sade att 2010 är det varmaste decennium vi sett?

 92. BF

  Fan att jag tittade på TV4 – fick nästan blodstörtning av att se Johan Rockström- sitta och ljuga rakt in i kameran.

  Kan man hoppas på att han troligen inser att han kämpar den sista striden?

  Man kan chatta me JR nu – några frågor skall tas upp senare i programmet.

 93. Lennart Paulson

  ”Rockström”
  ”Det ser ut som vi fått det väder som skulle varit på Grönland nu  och det är svårt att förklara” hur kan man vräka ur sig något sådant och kallas för den störste klimatvetaren i landet. TV4 är helt sannslös , Lasse i myssoffan tar bara dit de som företräder hans egen åsikt.

 94. Lena Krantz

  Glöm inte att rösta…..de tar säkert upp resultatet

  😀

  http://www.tv4.se/

 95. Patrik

  Nu har jag frågat på chaten, givetvis frågade jag om Solomon et al. 🙂

 96. Rosenhane, Lejuene mfl

  Rockström är inte vetenskapsman, han är inte forskare, inte i någon riktig vetenskap, men han har utnämts till professor. Samma sak med Christian Azar. Dom har belönats för säga den sortens saker som politikerna vill höra, i frågor där politkerna vill spela goda och miljävärnande och skjutit till pengar för inrättandet av dylika professurer i ’fysisk resursteori’
   eller ’naturresurshushållning’, och utnämningarna har förstås gått till dem som pratar mest vältaligt om dessa ämnesområden. Med betoning på ’prata’, för det är vad som belönas i sammanhanget. Pratet de kommer med och som så välvilligt vidarebefordras av media har väldigt lite med forskning att göra. Och rapporterna de skriver ä samma sak, det är samma sorts prat fäst på papper.

  Det finns en (hel) del som tror att iom att pratet har publicerats i någon tidskrift, att det därför har blivit ’forskning’. Men så är det inte! Azar och Rockström är miljöengagerade som blivit upphöjda till professorer för att deras engagemang skall ses som mer ’vetenskapligt’, och det ’engagerade pratet’ som de då publicerar får genom deras ställning och genom att dessa ’granskar’ varandras rapporter i sk peer-review stämpeln som vetenskaplig och som forskning. Men det är det oftast inte.

  I bästa fall kan man säga att det är en sk mjuk vetenskap, där man argumentera formulerar och tycker och försöker övertyga med ord, såsom litteraturvetenskap och andra humanioraämnen.

  Jag tror nog at Rockström tror, känner och vill att de han säger skall vara sant, och att han ärligt talat inte förstår kritiken mot det han känner. Alltså: Han förstår inte kritiken, och han förstår nog inte ens att där kritiseras, varför sådant öht skall vara nödvändigt eller få förekomma.

  Det är det jag menar med att de inte är riktiga vetenskapsmän. De begriper nog inte ens vad och varför den vetenskapliga metoden är viktig och hur.

  Ni kan lyssna på alla dem som säger ’peer-reviewed’ och som gör det till det centrala i sin argumentation. De begriper inte riktigt vad de säger. Argumentet de anför är att vad som hävdas i rapporten är rätt pga att den har granskats, och publicerats. Inte pga att vetenskapen i den är väl genomförd och belägger vad som hävdas i rapporten. De pratar inte heller om den forskning som är utförd och rapporterad i rapporten. Utan de  pratar om ord och fraser de har hittat i textmassan, ackomanjerat av utrop om ’det är ju peer-review:at’ och att det därför skall accepteras!

  Heja hajpen om att hundratals miljoner människors färskvattenförsörkning skulle vara hotad pga minskande glaciärstorlek handlar bara om att ’miljöforskare’ har byggt luftslott av fraser de hittat i olika artiklar som de har fogat samman till nya större fraser, och hotbilder, som de sedan har publicerat med referenser och allt och i sin tur fått ’peer-review:ade’.

  Ju sämre riktiga argument folk har, desto hårdare kommer de att peka på proceduren som skapat det de hävdar, och ju mer kommer de att (behöva) förlita sig till olika auktoriteter vilka ju också framställs som sådana baserat just på en massa procedurer. Det kan vara allt från professorstillsättningar till IPCCs många procedurer för att få fram sina rapporter.

  Jag vet fö nästan ingen bland AGW-svärmarna som gjort något annat, alltså hänvisat till procedurer, till auktoriteter, till IPCC och FN, eller till olika nationella akademier och sammansltuningar osv. OCh inte sällan använder de ord som ’den vetenskapliga metoden’ (alltså dess procedur) som argument också.

  Men aldrig för hur de egna argumententen borde tagits fram, hur förskningen de själva vill tro på borde bedrivits, utan just som slagträ i debatten med den underförstådda uppmaningen att andra borde hålla tyst (vilket ju visar att de inte begripit densamma)

 97. Patrik

  Jaha, nu avslutades chaten, min fråga kom inte med. Höll på att skriva en till, men hann inte skicka den:

  ”Givetvis går den mänskliga utvecklingen fort Johan, det har den bevisligen gjort under hela 1900-talet, i i stort sett hela världen. Att tro att människan inte klarar snabba förändringar är en märklig och pessimistisk grundinställning.
  Vi har ju själva förändrat hela vårt sätt att leva drastiskt och många gånger.
  Så varför skulle vi få större problem just av ngt högre havsnivåer, förändrade nederbördsmönster m.m.? Problemet är väl snarare att GCM:erna är oförmögna att hjälpa beslutsfattare att faktiskt avgöra när, var och hur förändringar kommer att inträffa? Det hade varit ett enormt framsteg för klimatforskningen, att faktiskt kunna hjälpa beslutsfattare på regional och lokal nivå.
  Kort sagt; vi har ingen nytta av att veta att T har stigit med 0.7 grader på 100 år och att den kommer att stiga mellan 1-3 grader till, globalt sett. Ingen kan fatta några som helst beslut baserat på det. Ta den senaste tidens snökaos som exempel – om alla fritidsförvaltningar hade fått reda på att det KOMMER att lägga sig snötäcken som riskerar att rasera ishallar m.m., ja DÅ hade vi verkligen haft nytta av klimatforskningen.”

 98. Patrik

  Leo #91>> Nej han ljög inte! Men han berättar inte heller hela sanningen; det viktiga är ju naturligtvis hur långt vi kan se! Och svaret på det är att i kan se tillbaka till ~1979 då sattelitmätningarna började.
  Allt där innan är antingen homogeniserade stationsmätningar eller så är det paleodata/proxydata och det är där Climategate kommer in och blir så enormt viktigt.
  Du kan läsa här vad Institute of Physics anser om Climategate:
  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/memo/climatedata/uc3902.htm

  Institute of Physics är UKs och Irlands största och mest tongivande förening för fysiker:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_physics

 99. Lejuene

  Det som är mest bedrövligt, om man bortser från det gröna klimatljuget, är att Rockström framställs som en auktoritet. När han i själva verket är en av de främsta aktörerna/profitörerna på klimatmarknaden, med en uttalad agenda.

 100. Vad har Rockström för politisk och utbildningsmässig bakgrund?

 101. FcH

  Apropå grönt klimatljug.
  Ur Motala kommuns hemsida:
  ”Klimatarbete
  Vårt klimat är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Utsläppen av växthusgaser till atmosfären påverkar inte bara Sverige och Europa utan hela vår planet. Att lösa energiförsörjningen och transporterna och minska användningen av fossila bränslen är en av de stora utmaningarna vi står inför. Genom att upprätta en klimatstrategi vill Motala kommun visa att vi tar ansvar för att nå såväl regionala och nationella klimatmål samt förhoppningen att göra det som krävs lokalt”.
  Kommunen har en klimatplan som arbetats fram av Sustainum i Umeå där följande kan läsas:
  ”CO2, koldioxid ‐ En molekyl som består av en kolatom och två syreatomer. Koldioxid är en växthusgas (se växthuseffekt och växthusgaser).

  Växthuseffekten ‐ Minskning av avkylning av atmosfären närmast jordytan, främst orsakad av förmågan hos koldioxid att absorbera värmestrålning”.
  En genomläsning av klimatstrategin  visar på en uppräkning av MP floskler. Sammanfattningsvis kan konstateras att om strategin ska följas så innebär det stora kostnader för kommun och invånare. En kommun där företagsnedläggningar står som spön i backen (Electrolux, Dometic under 2010). Sociala kostnader ökar explosionsartat och skatterna sjunker. Detta kommer att lösas med skattehöjningar för invånarna. Kommunen styrs idag av en borgerlig allians som i okunskap pålurats grön politik.
  Motalas klimatstrategi finns här:
  http://www.motala.se/sv/Invanare/Miljo-och-trafik/Klimatarbete/Klimat–och-energiplan-/
   

 102. Peter Stilbs

  Det är väldigt svårt för Medelsvensson att genomskåda alla halvsanningar, vinklingar, förtiganden och förvrängningar i vad Rockström förde fram. Men jag tror att han trots allt tror på allt detta.  Tyvärr tror jag att han har förläst sig på James Hansen och efterföljare i exempelvis detta påkostade  dokument http://www.copenhagendiagnosis.org/  – författat och publicerat av centralfigurer inom IPCC – men inte auktoriserat av IPCC.

 103. AOH

  O T

  http://politiken.dk/klima/klimapolitik/article910930.ece
  ”EU’s klimakommissær tror ikke på en klimaaftale i år.”

  Glöm Mexico City nu är det Sydafrika 2011 som gäller för ett nytt klimatavtal.
  Flera möjligheter för samtliga regeringens klimatexperter att uppleva nya platser.
  Kanske ”Svamel” Svante A kan få se näste FN-klimatchef att dansa med en afrikansk ledare.
  Det gäller bara att ha ett globalt tänkande

  Se även:
  http://politiken.dk/klima/klimadig/article907365.ece
  ”Flere er kolde over for klimaændringer”

 104. Slabadang!

  Jag tror nog att det är den etablerade vetenskapen som av ren självbevarelsedrift kommer att avslöja klimatgalenskapen!

  Det finns en proffessionell kokande ilska mot klimat
  bedrägeriet.De kommer inte stillatigande låta klimatbedragarna förstöra tilliten till vetenskapen i sin helhet.De har lurat i vassen länge för att inte stöta sig med det politiskt korrekta etablissemanget nu har löjan självmant simmat fram till huggläge.
  Brevet till parlamentet från Institute of Physics talar sitt tydliga språk gammelgäddan gör processen kort med löjan och hugger några av hans närsimmande kompisar av bara farten GISS och NOAA.

  Vi får väl se hur många andra vetenskapliga institutioner som får stärkt mod av sina Engelska kollegor.Kungliga Vetenskapsakademien debunkade i alla fall klimatrelaterade väderleksprognser och de kanske vågar ta nåt steg till snart.
  Rockström blir allt mer bisarr.”Västantarktiska hyllan” jotjena mittbena Johan! bla bla bla bla……. Rödluvan och vargen kan du säkert också!

 105. Håkan Sjögren

  Jonas # 56 :  Den tyske forskaren Ernst-Georg Beck publiserade 2007 en kurva från åren mellan 1820 och 1990, grundad på  hundratalet kemisters mätningar av koldioxidhalter i luften. Den kurvan, som skiljer sig väsentligt från Manns kurva,visar att halten koldioxid varierat kraftigt under mätperioden och har två kraftiga toppar 1820 och 1940 med halter nära 440 ppm. Vidare har jag sett uppgifter om att CO2 stannar i luften omkring 5 år och att bara 1 % av halten kan tillskrivas mänsklig påverkan, men dessa uppgifter har jag bara memorerat och inte noterat, eftersom halter av CO2 inte på något vis påverkar klimatet då den är helt impotent som växthusgas. Mvh, Håkan. 

 106. Håkan Sjögren kan det här diagrammet ge dig något?
  http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c0120a5e507c9970c-pi

 107. Tillägg till 106
  Notera spec. Bolin&Eriksson 1959

 108. Peter Stilbs

  Håkan – Beck är inte forskare i normal mening – han är gymnasielärare, som gjort en monumental insats i att sammanställa data från CO2-bestämningar  med våtkemiska metoder 200 år tillbaka i tiden. Det finns bortåt 200 studier vad jag minns. Problemet är inte metoden i sig utan ”provtagningen” – det är svårt i efterhand att veta hur påverkade mätningarna är av vegetation, förruttnelse och närhet till andra typer av CO2-källor.  Mätningar kan göras – och görs – också i höga torn – upp till 400 m upp. Där är omblandningen bättre.

  Det är riktigt att en CO2-molekyls uppehållstid i atmosfären är ca 5 år – men dessa 1% Du nämner är någon missuppfattning. 

  Trots sin skenbara precision finns massa konstigheter med de CO2-data man får från höghöjdsmätningar på Mauna Loa och andra ställen. I korthet mäter man om, tills man får de resultat man vill ha  – kasseringsprocenten för mätningarna är helt abnormt stor.

  Och när man som kemist noterar vilka primitiva enkla instrument man använder blir man högst förundrad (i princip en ”kolorimeter”  – dvs två rör – det ena med referens och det andra med prov – utan monokromator – bara ett brett filter – apparaturen är i botten avsedd för övervakning inom kemisk processindustri) trots det för den oinvigde imponerade namnet ”NON-DISPERSIVE IR-SPECTROMETER”.

  Non-dispersive står bara för att monokromator saknas …

 109. Slabadang

  Håkan!
  Nogrannheten har kritiserats.Jag har försökt förstå invändningarna och kritiken.Den kemiska metoden som Beck har som grund för sina mätningar har en bristande noggrannhet.Men det egendomliga är att även om noggrannheten inte är större än plus minus 3% så använder man jämförelsen med de moderna tekniska mätmetoderna som skäl till att förkasta den kemiska metoden HELT.
  Som betraktare kan man dock undra hur man helt kan förkasta mätningarna då de avspeglar en CO2 historik som svänger avsevärt mycket mer än +- 3%.????.
  Sytematiken inom klimatbedrägeriet är ju att stryka ALLT som talar emot den klimathypokondriska teserna.Becks resonemang är mycket relevant och jag hittar inga argument emot annat än att de nya metoderna är mer precisa.
  Att skjuta med kikarsikte och jaktgevär är naturligt vis pricksäkrare än att skjuta en hagelskur.Men även haglet ger en träffbild.Intressant vore att upprepa mätningar med de ursprungliga instrumenten och jämföra dem med de senaste trettio åren då vi vet facit om co2.

 110. Slabadang

  ANN L H.

  Tack för länken den har jag missat! Den åker ned i godispåsen direkt!

 111. Håkan Sjögren

  Ann L-H # 106 & 107 : Tack för diagrammet. Det är ju beklämmande att så mycken forskartid ägnats åt en så ofarlig men nyttig gas i stället för väsentligheter. Mvh, Håkan.

 112. Håkan Sjögren

  Peter Stilbs # 108 : Tack för upplysningarna. Själv är jag fysiker och drar mig för att avfärda vad ni kemister kommer fram till, men för mig framstod Becks kurva närmast som ”Guds ord” jämfört med Manns. Mvh, Håkan.

 113. Peter Stilbs

  De mest trovärdiga data för CO2-molekylens uppehållstid kommer ju från avklingningen av kol-14-CO2-bidraget från kärnvapensprängningar i atmosfären ca 1964. Det är en snygg exponentialfunktion med denna tidskonstant.

  Det man egentligen avser med sina ”flera 100 års uppehållstid” är återinställning av jämvikt mellan atmosfär, hav och vegetation.  Det är en helt annan sak – och föremål för allehanda modellering och spekulationer.

  Dessutom har man aldrig jämvikt på Jorden – det är bara grundfundament i vissas sinnevärld. 

 114. Slabadang

  Tack Peter!

  Man lär sig något för varje inlägg du skriver.

 115. Pehr Björnbom

  maggie #88,

  Trevligt att höra! Det är helt OK att du använder den, jag känner mig hedrad.

  Tack för en bra och välskött blogg!

 116. Lars W

  Ett litet historiskt perspektiv till  CO2 frågan får man i denna artikel från 1904.
  http://www.kb.dk/books/glsaml/2009/dec/00002
  Ett citat :

  It appears,
  however, from investigations by ANGSTROM2) that the density of
  of the gas has a very marked influence upon its absorption; 1 m.
  of CO2 at the pressure of 4 atmospheres absorbs 16.2 % of a dark
  radiation, whereas 4 m. at the pressure of 1 atm. absorb only
  13.3%. This effect of the pressure was not taken into account
  by ARRHENIUS, who made his determinations by means of varied
  pressures in a tube of unalterable length. His figures must
  therefore at all events undergo a considerable reduction, and
  it seems to me to be rather doubtful whether variation in the
  percentage of carbonic acid in the atmosphere will have any
  appreciable influence upon the climate. ANGSTROM expresses the
  opinion, for which he gives several reasons, that a rise in the
  percentage will have no influence whatever, while a decline
  will lower the temperature only if it is carried below 20 ° o of
  the present value.

 117. Pehr Björnbom

  Peter #113,

  Jag delar din uppfattning. Inte heller tar man i dessa modelleringar och spekulationer  hänsyn till hur upplöst organisk materia och alla levande organismer i havet påverkar lösligheten för koldioxid.

 118. #112
  ”Starka” fysiker, pluggar kemi……………… 😉   Vi ses snart igen…
  Om mitt ”ödmjuka jag” lekte med min i denna bloggs område, idol.
   
  Skulle Peter snabbt inse att jag kan och vet mer på 98% av all kunskap!!!!!!!
  Bara tänk ….
  Jag kan och vet mer än min mentala idol i 98% av allt…..!!
   
  Likväl duger mitt vetande till noll och nix, då det gäller hur ex. CO2-molekylen inte kan genom våra utsläpp orsaka en global klimatkatastrof, mot Peters…
   
  I can see clearly now……   ( Jimmy Cliff?????)
   
  Eller hur Maggie?

 119. AOH

  http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/Marine_Litter_A_Global_Challenge.pdf
   
   
  Håkan Sjögren # 111
   
  …..”Det är ju beklämmande att så mycken forskartid ägnats åt en så ofarlig men nyttig gas i stället för väsentligheter. Mvh, Håkan.”

  Mycket bra kommentar.

  För ett av många andra viktiga framtida problem som PLAST utgör behövs inga kostsamma datamodeller eller svammelpolitiker

 120. Håkan Sjögren

  AOH # 119 : Jag har en ganska lång erfarenhet av undervisning på högskolenivå från mitten av 1950-talet t.o.m. början av 2000-talet. Min erfarenhet av eleverna var att de fortfarande är begåvade, men begåvade med allt sämre förkunskaper. En kollega sade på 70-talet att betyget 3 i matematik betyder ”nätt och jämt påvisbara kunskaper”. Anledningen var att alla reformer och förändringar i slutändan betytt sämre förkunskaper. Gymnasiereformen i slutet av 60-talet, avskaffandet av gymnasielektorer, avskaffandet av Skolöverstyrelsen, valfriheten som ledde till att man valde bort ”svåra” ämnen och kommunaliseringen av skolan har allt satt tydliga spår och allt eftersom den gamla skolans lärare har dött ut eller pensionerats och ersatts av dem som utbildats vid lärarhögskolor har elevernas förkunskaper försämrats. Sedan har man, av obegripliga skäl, fortsatt nermonteringen av kunskapssamhället genom U68-reformen och att man försett universitet och högskolor med politiskt tillsatta styrelser,men då har man bitit sig i tummen. Professorer och universitetslektorer har ofta gjort samma sak som de avskaffade gymnasielektorerna skulle ha gjort – satt sig på tvären och genomfört den undervisning de ansett adekvat. Åtminstone på tekniska högskolor och på många universitet har man sett till att de utexaminerade eleverna, genom oerhörda ansträngningar haft de kunskaper, som samhället erfordrar. Att man försökt komma till rätta med lärarnas obstruktion genom Tham-professorer och genusperspektiv och annat har tydligen inte gått efter förväntan. Under fältropet ”kunnskap ger mackt” arbetar mina forna kollegor vidare i uppförsbacken. Jag önskar dem lycka till. Mvh, Håkan.

 121. AOH

  Håkan Sjögren  # 120
  ”kunnskap ger mackt” – symptomatiskt för IPCC, världens politiker  med fler.   Ha – Ha

 122. Håkan Sjögren

  Du brukar ju ofta avfärda CO2 som växthusgas helt och hållet. Dvs att dess effekter måste vara väsentligen noll. 

  Jag har inte alltid läst vad du sagt i frågan, men ändå att du menar att en ev klimatkänslighet skulle vara långt under 1°C vid en fördubbling av CO2-halten.

  Är det korrekt uppfattat?

  Jag undrar om du skulle kunna klargöra (kortfattat) exakt vad du bygger detta på.

 123. Håkan Sjögren

  Jonas N # 122 : På 100 år har halten CO2 i luften ökat med 30 till 40 %. Under samma tid har ändringar av solens magnetfält, jordens bana och jordaxelns lutning m.m. tillsammans med CO2:s eventuella växthusgaseffekt bara lett till en ökning av möjligen 0,7 grader av temperaturen. Dessutom har, enligt källor som jag har förtroende för, temperaturen under senaste 10-årsperioden sjunkit trots att utsläppen av CO2 ständigt har ökat. Går vi sedan till själva molekylen så kan den möjligen absorbera 5 % av den värmestrålning som jorden avger vid medeltemperaturen 15 grader, men troligen absorberas kanske 1 % i verkligheten. Den foton som absorberas och mycket snart återutsänds skulle, om den stannat kvar ha ökat molekylens energi med tio upphöjt till minus 20 wattsekunder. Om den sedan skulle stöta på luftmolekyler och dela med sig av den nyss erhållna energin så har den att påtagligt värma upp omkring 2500 syre- och kvävemolekyler för att luften skall värmas upp. Det klarar inte de 0.04 %-en CO2 av och det är förklaringen av varför CO2, trots ökande halter bara har påverkat temperaturen och klimatet som en fis i vinterstormen. Detta är bakgrunden till mitt påstående att CO2 är en mycket usel växthusgas. Mvh Håkan. 
  co2 av

 124. Johannes

  När ja läste en kurs i miljökunskap i gymnasiet i början av 2000-talet fick vi direkt veta att vi inte skulle bli godkända om vi inte ”trodde” på växthuseffekten. Vi hade även rollspelsdebatter där motståndarna till teorin och åtgärderna var från oljeföretagen och den andra sidan var greenpeace och miljöpartiet 🙂

 125. OK, då har jag uppfattat dig någorlunda korrekt (tror jag) angående molekylen. 

  Men om du tror att den extra uppvärmingen skulle orsakas av molekykrockar i exciterat tillstånd, då tror jag att du har  missförstått hur växthuseffekten fungerar. Den effekten finns förstås också, men den är precis som du säger extremt liten.

  Snarare fungerar effekten så att den  från början nedifrån kommande IR-strålningen (om det nu är 1 eller 5% av energiinnehållet rörande CO2) absorberas och mycket kort därpå återemitteras men i en riktning som är slumpmässig, dvs både uppåt och nedåt, och därefter kan absorberas igen, av alla möjliga molekyler (främst H2O) etc etc.

  Effekten fungerar egentligen inte formellt genom att göra luftmassan varmare utan genom att göra avsvalningen från jordytan ngt långsammare. IR strålningen lämnar de jordnära atmosfärslagrena långsammare genom att de ’studsar runt’ lite fler ggr, och sipprar ut lite senare än de annars skulle gjort.

  Som du vet kan energi inte försvinna, bara överföras till andra tillstånd. dvs energin som strålar ut från jordytan befinner sig lite längre nära densamma. Och om CO2 orsakar lite mer av den effekten totalt, borde detta synas i temperaturen.

  (Jag ser nog snarare att problemen handlar om att ingen vet hur hela, dvs resten av atmosfären hanterar sådana ändringar, dvs reglerar sig uppåt och nedåt)

  Du kan tänka dig analogin att sova under bar himmel med en filt eller utan:

  Filten värmer egentligen inte alls aktivt, utan åstadkommer främst att avsvalningen av kroppen går långsammare genom att de (varma) luftmolekylerna måste studsa runt längre tid och fler ggr innan de sipprar ut genom filten, eller förlorar sin energi genom krockar med kallare som finns längre ut. Dvs innanför filten är det varmare än utan den. Men precis utanför blir det istället kallare än det skulle varit annars

  Skillnaden är att i fallet sova under/utan filt sker uppvärmningen genom att du förbränner mat/reserver du har inne i kroppen, emedan jorden värms av kortvågig strålning dagtid som inte (alls lika mycket) absorberas på vägen ner genom atmosfären.

 126. Håkan Sjögren

  Jonas N # 124 : Du har alldeles rätt i att CO2-molekylen kan sända ut den  absorberade värmestrålningen i alla riktningar eftersom molekylen roterar, men om syre eller kväve kunde absorbera den strålningen så skulle de ju kunna göra det utan omväg via CO2,  luften är ju genomskinlig för våglängder kring 15 my. Det är bara de sparsamt förekommande CO2-molekylerna som kan ta upp fotonerna, varför halva antalet letar sig ut i ryymden och resten styr ner mot jorden. Mvh, Håkan.

 127. Håkan S,

  Det är väl främst vattenånga som kan absorbera åeteremitterad IR (men även andra CO2, CH4 mm), och att den effekten inklusive samtliga molekylkrockar utgör det som sägs vara den förstärkta växthuseffekten.

  Eftersom energin då finns kvar (längre tid) i de lägre atmosfärslagren är detta ekvivalent med en högre temperatur.

  De som räknat på detta under förutsättningen ’allt annat lika’ menar att det borde ge en klimatkänslighet på  ~1 ° C/fördubbling CO2.

  Jag hade uppfattat att du inte alls delar denna uppfattning. Och ev att du menar detta pga att själva CO2-moleklen alena inte kan öka sin egen kinetiska energi med så mycket som detta motsvarar.

  Hade jag uppfattat detta rätt och är det verkligen vad du menar?

 128. Håkan Sjögren

  Jonas N # 127 : Det är sannt att vattenånga kan absorbera återemitterade fotoner, men det finns c:a 100 molekyler H2O påvarje molekyl CO2 och jag föreställer mig att H2O föredrar färska fotoner framför så att säga begagnade. Vad beträffar andra ”växthusgaser” så saknar CH4 och N2O absorptionsband i närheten av 15 my, som är CO2:s absorptionsområde. Svar på Din sista fråga : Ja, jag menar att klimatkänsligheten som Du uppger är helt gripen ur luften och jag tror att om vi eldade upp samtliga fossila energitillgångar på jorden skulle det inte räcka till för att fördubbla halten CO2 i luften. Mvh, Håkan.

 129. AOH

  Håkan Sjögren # 128

  ” och jag föreställer mig att H2O föredrar färska fotoner framför så att säga begagnade.”

  Det var dagens roligaste inlaga. Får UI läsa det kan du räkna med att dom snart kommer med en egen labbrapport där färsk IR jämförs med begagnad.