Ännu mer osäkerhet i klimatmodeller

Pinatubo vulkan eruption
Pinatubos utbrott. Källa: weltum.de

Enligt en nypublicerad studie har vulkanutbrott motsatt effekt på nederbörden i Asien än vad som är inbyggt i dagens klimatmodeller. Forskare har länge känt till att stora vulkanutbrott påverkar väderförhållanden genom att blockera solinstrålningen. Efter Mount Pinatubos utbrott 1991 sjönk den globala medeltemperaturen under något år.
Nu visar det sig att vulkanutbrotten även påverkar nederbörden i Asiens monsunregion. Men inte på det sättet som man trott när man konstruerade dagens klimatmodeller, utan precis tvärtom. Stora eruptioner leder till torka i stora delar av centrala Asien och medför ökad nederbörd i Sydostasien, bl.a. Vietnam, Laos, Kambodja, Thailand och Myanmar.
Studiens resultat bygger på analyser av trädringar och den är publicerad i onlineversionen av Geophysical Research Letters.
OBS att mitt inlägg bygger på ett pressmeddelande och att jag inte har läst själva studien.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Är det befogat att påstå att ”klimatvetenskapen” utmärker sig igen?
   

 2. Sedan måste man också vara rustad med den religiösa föreställningen att det över huvud taget är möjligt att korrekt modellera klimatsystemet. Beräkningskapaciteten har ökat med faktor 10E6 på 25 år. Det måste betyda att väderleksprognosernas prediktionsförmåga stigit en miljon gånger sedan 1985. Detsamma måste givetvis vara sant för klimatmodellerna. Spot the logical flaw!

 3. GunnarE

  ”2”
  Vad hjälper att kunna räkna om man inte räknar på rätt premisser.

 4. Thomas

  Förmågan att förutsäga regionala förändringar har alltid varit dålig så den här typen av överraskningar är inte direkt förvånande. Nu insisterar politiker inte helt förvånande på att få prognoser över hur just deras land skall påverkas så klimatforskare tvingas göra prognoser av tvivelaktigt värde.
   
  Som konstateras i pressmeddelandet är det här framförallt ett slag mot geoengineering. För att kunna styra klimatet måste vi förstå oss på det betydligt bättre än idag, tills vi gör det är det bäst att lämna det ifred.

 5. L

  Thomas, att få lokala prognoser är väl allra viktigast? Klarar man inte det finns ju ingenting kvar att hota med…

 6. Tage Andersson

  Förmågan att utfärda globala prognoser är så tvivelaktig att IPCC inte kallar modellernas framtidsutsikter prognoser utan projektioner eller scenarier. Med dem som styrande utvecklas lokala prognoser. Som Thomas mycket riktigt påpekar måste deras värde vara begränsat. Minst sagt.

 7. pekke

  Anak Krakatu ( Krakatoas barn ) verkar ha mera aktivitet också + några ryska vulkaner.
   
  http://volcanism.files.wordpress.com/2010/11/lgvp_10-10-27.jpg
   
  Vi får väl hoppas att dessa håller sig någorlunda lugna.

 8. Thomas

  L, om klimatet förändras globalt pga ökad växthuseffekt måste det få genomslag regionalt även om vi inte kan säga exakt hur.
   
  Tage, det kallas scenarier för att de beror på våra utsläpp. Beroende på hur vi agerar får vi olika prognoser för vad som kommer att hända.

 9. L

  Thomas, varför säger du att klimatet förändras globalt? Är det inte så att växthuseffekten ”jämnar ut” de lokala klimatskillnaderna. Med en obetydlig global påverkan, men tydligare lokal? Vilket i så fall vore det mest intressanta att försöka ta reda på. Om nu ökad CO2 spelar någon avgörande roll.

 10. Thomas

  L, ändrar man jordens energibalans genom att mer effektivt stänga in IR-strålning måste *något* ändras.Det mest naturliga är att temperaturen går upp, men det finns inget som säger at det måste ske jämt fördelat utan vi lär få se variationer i uppvärmning, och mer avgörande, i nederbörd. (De där som tror att vi skall räddas av ändringar i molntäcket har kanske inte funderat på att det åtföljs av ändringar i nederbörd). I första approximation bör polerna värmas mer än ekvatorn, men det säger inte så mycket om lokala klimatskillnader.

 11. L

  OK Thomas, det var väl ungefär vad jag nyss sa. Inget vet m a o.

 12. #8 märk väl alla som läser här:
   
  Ingen har kunnat registrera (långsiktigt) ändrad växthuseffekt under de senaste 150 åren och vad viktigare är, ingen har kunnat mäta ett enda temperaturspår från våra utsläpp av fossilkol i atmosfären.. noll nix inte ett enda temperaturspår…
   
  Då vet vi dessutom att CO2 har en starkt avtagande effekt och att ökad växthuseffekt skulle leda till ett livsvänligare klimat, totalt sett på jorden… Öknar ekvatornära skulle skogkläs och polnära områden skulle återfå det klimat som vart gynnsammast sedan den senaste starka nedisningen i denna flermiljoneråriga istid… Stenåldern bjöd på Medelhavsklimat långt upp i Skandinavien, samtidigt som södra Europa och framför allt Sahara grönskade….
   
  Vi ska frukta kyla, inte värme (på 5oomiljoner år).
   
  En viktig sanning i frågan som egentligen handlar om makt och oron från våra ledare att vi ska få en peakoilkatastrof, är.
   
  Det finns billigare energisystem än alla fossila….
   
  Faktiskt närmar sig även solenergisystem med energilagring…
   
  Men det blir kärnkraft som fission och eller fusion som tar mänskligheten till en global välfärd….  Trots alla obildade bakåtsträvare…
   
  Ska vi ingå vad Thomas? du gillar ju det… och jag med…
   
  En låda champagne kommer byta ägare den 19april 2019… eller hur Svempa?

 13. Patrik

  Thomas>> Men ökad molnighet och ökad nederbörd torde väl minska halten vattenånga – eller? 🙂

 14. #10 äntligen… hurra!  😀
   
  Om vi skulle lyckas öka växthuseffekten så kommer ökad temperatur (i hetområden) bromsas av T4 och kanske lika viktigt av ökad avdunstning.
   
  1/3 av jorden har för låg temperatur för livet i vår form, där skulle skillnaderna märkas..
   
  Vi kanske skulle återfå bronsåldern, men knappast stenåldern, inte p.g.a. våra CO2-utsläpp enbart, de har bara teoretiskt klarat några tiondels C, men det finns verkligen AGW, tillhopa är det ett så ynkligt bidrag att det bara märks i städer, vilket inte ens är en promille av ytan…  🙁
   
  Betänk att jorden inte hade ett klimat som utrotade mångfalden för 7000 år sedan eller än mer livsvänligt för 3milj år sedan… vad med 100milj år sedan?
   
  (tackar Inge, den länken brukar jag för vad den är värd, i upplysningssyfte)
   
   

 15. Thomas

  Patrik #13, du kan inte bilda moln förrän du har 100% relativ luftfuktighet…

 16. Patrik

  Thomas>> Men det räcker väl inte som förutsättning? CLOUD, Svensmark m fl arbetar ju med hypotesen att ”molnforcing” kan förändras över tid.
  Om denna forcing höjer sannolikheten för molnbildning så minskar den därmed också halten vattenånga – eller?

 17. Patrik

  Dessutom… Om nu sannoliketen för att den relativa luftfuktigheten ska vara 100% ökar (genom mer H2O) i atmosfären, så ökar ju också sannolikheten därigenom för molnbildning.
  Termostat?

 18. #17 du är inne på rätt spår, TTPP försöker lura ner dig i diket.
   
  Patrik, du är en av de som  debatterat mot Thomas, anser du som jag alltmer?
   
  Jonas N har rätt, Thomas drar alltid mes svansen mellan benen, vi får aldrig den ursäkt och det, ”ger mig, hade fel, tack”
   
  Vad kan det bero på?

 19. Jag ska ut och meka under …. Kinks all musik… det blir bra… sen ska jag skriva den mest kritiska kommentaren till kanske den i den svenska klimatdebatten jag ser mest upp till…
   
  Vad gillar ni Lola? jag gillar den instrumentala bäst… vad med apman? den borde passa gunbo, TTPP Anders L. med fler…
   
  Jag har gillat apman sedan… förpubertetsålder (fanns den då?)
   
  Peter Stilbs……

 20. Kvällens tankenöt: Om temperaturen går upp kommer vattencykeln att förlöpa:
  1. Snabbare
  x. Med oförändrad hastighet
  2. Långsammare
  Om vattencykeln går snabbare kommer den absoluta luftfuktigheten:
  1. Öka
  x. Vara oförändrad
  2. Sjunka

 21. Tage Andersson

  Thomas, det är en av oseriösa klimatologers myter att modellerna är så bra att enbart framtida utsläpp ger osäkerhet.
  Dessutom, klimatologerna är aldrig ovilliga att utfärda katastrofvarningar.

 22. Thomas

  Patrik, det krävs mer vattenånga i atmosfären för att nå upp till en relativ luftfuktighet på 100% när temperaturen stiger. I första approximation är den relativa luftfuktigheten konstant medan den absoluta stiger när temperaturen stiger. Detta ger inte någon anledning att tro på ökad molnbildning.
   
  Gunnar, om du noterar så finns det typ ett halvdussin som alla vill slå mig i huvudet samtidigt om hur fel jag har, vanligen med helidiotiska argument som skulle ta lång tid att besvara på ett rimligt korrekt sätt. Dessutom vet jag av erfarenhet att det inte spelar någon roll att förklara samma personer kommer i alla fall snart dra upp sina favoritidéer igen, vare sig de består i att jorden blir kallare, jorden blir varmare fast helt naturligt, jorden kan inte blir varmare pga någon termostat eller någon annan idé som motsäger alla er andras. Så jag väljer och vrakar av det jag finner relevant att besvara.
   
  P.S. Eftersom Svensmark drogs upp. finns det någon någorlunda aktuell version av hur danskarnas modell med samband mellan solfläckar och temperatur har hållit under decenniet sen de publicerade den?

 23. #22 jag respekterar det ställningstagandet, men anser att ett mer sluggerbetonat argumenterande är mer konstruktivt.
   
  Blir du min högt värderade konversationsgäst 21.01.2010?

 24. Olaus Petri

  För er som finner intresse i att kombinera humaniora och naturvetenskap (och som dessutom har bäring på Maggies postning) är en artikel av arkeologiprofessor Bo Gräslund något att bita i. Den blandar något så roligt som naturvetenskap med norröna sagor och andra litterära och historiska källor, bla Kalevala eposet.
   
  Vad Gräslund gör är att vända myten om Fimbulvintern på huvudet. Han konstaterar att det nog inte var kalla vintrar som gjorde att den gav avtryck i källorna utan kalla somrar, dvs solen hade förmörkats under flera somrar med missväxter och massdöd som följd.
   
  Runt Folkvandringstid försvinner i runda slängar kanske så mycket som 50% av Nordens befolkning. Ödegårdarna  breder ut sig värre än efter Digerdöden och kulturlandskapen växer igen. Detta kopplar nu Gräslund samman med Fimbulvintern på ett väldigt intressant sätt, vilket öppnar dörren för jämförelser med andra källor. Plötsligt ser man samma fenomen beskrivet i källor från ex. medelhavsregionen, dvs att ”solen försvann” under flera år.
   
  Historiska källor daterar detta fenomen till ca 536 ekr (tror jag). Och den enda rimliga förklaringen är att det måste ha varit ett enormt vulkanutbrott alternativt gigantisk meteoritnedslag som orsak atmosfäriska störningar av sådan magnitud att solen inte kunde tränga igenom. Att något sådant har skett har också tidigare bekräftas med hjälp av isborrkärnor från Antarktis. Det var alltså ett globalt fenomen men som fick störst konsekvenser i de nordliga länderna eftersom skördarna slog katastrofalt fel.
   
  Fimbulvintern var alltså en Fimbulsommar som varade i tre år.
   
  Min spontana reaktion var ’varför har vi inte tänkt på det tidigare’?

 25. Maggie,
  As always, context is key. The study is revealing in some ways but raises many questions. there are multiple definitions that can apply to climate. Multi-decadal, inter-decadal, intra-decadal, regional, local, micro-climate.
  As illustrated in the study, the effects of a single eruption does not tell the whole story. Think about it this way. It depends on at what latitude the eruption is, it depends on the location of the eruption.
  It depends on related surrounding climate impacts such as ocean oscillation phases like the AMO, NAO, AAO AO, PDO, ENSO etc., as these all interact. Ocean heat content and overturn is a big issue at the surface and the deep ocean. COmbined factors determine moisture availability. The study simply says we need to do more studying of these influences to increase skill.
  Also, this one study, has less to do with the multi-dacadal climate and more to do with regionalized intra-decadal climate. It is localized and regional and scale is determined by the above factors and whether or not the eruption is high ejecta mass.
  In summary, this paper is about smaller scale climate perturbations related to a particular initiation event, and it’s models are not related to the GCM’s aka Atmosphere-Ocean General Circulation Model (“AOGCM”)
  One of the problems in the complexity of climate is that without doubt, these sort of things are not obvious to those that are not familiar with the contexts.
  <b>Economics:</b> <a href=”http://www.johnreisman.com/2010/10/balancing-economies/”>Balancing Economies </a> <b>Leading Edge:</b> <a href=”http://www.ossfoundation.us/projects/environment/global-warming/summary-docs/leading-edge/2010/oct-the-leading-edge”>The Cuccinelli ’Witch Hunt”</a>

  <b>Fee & Dividend:</b> <a href=”http://www.climatelobby.com/fee-and-dividend/”>Learn the Issue</a> – <a href=”http://www.climatelobby.com/”>Sign the Petition</a>
  <b>A Climate Minute:</b> <a href=”http://www.youtube.com/watch?v=VlzQ1i2caj4″>Natural Cycle</a> – <a href=”http://www.youtube.com/watch?v=Hi3ERes0h84″>Greenhouse Effect</a> – <a href=”http://www.youtube.com/watch?v=czRDS3jTM4o”>Climate Science History</a> – <a href=”http://www.youtube.com/watch?v=rp4m2Xs1iv0″>Arctic Ice Melt</a>

 26. Patrik

  OP #24>> Mycket intressant! 🙂
  Jo, historiska redogörelser för väder och klimat är egentligen mer intressant än de proxybaserade kvantitativa sammanställningar som gjorts.
  För de berättar ju inte enbart hur klimatet varit annorlunda, utan även hur detta har påverkat människor! 🙂
  Finns det någon modern sammanställning över historiska källor kring klimat och väder från världen över?

 27. Olaus Petri

  Visst är det Patrik! Fimbulsommar ligger lite knepigt i munnen, men efter att ha läst den artikeln försvann den känslan.
   
  Ett annat argument är att svinkalla vintrar inte kan orsaka sådan massdöd/flykt som kulturlagren indikerar från denna tid.

 28. Patrik

  Thomas #22>> Temperaturen stiger aldrig konstant. Skillnaden mellan natt och dag är på de flesta platser på vår jord hyfsat stor och på många platser är skillnaden mellan sommar och vinter ännu större.
  Alltså når man X antal gånger per år på X antal platser snabbare/oftare en molnbildande rel. luftfuktighet om den absoluta halten har ökat.
  Detta skulle givetvis kunna fungera åt andra hållet också. Hur lång eftersläpningen kan vara vet jag icke. Men om IPCC hävdar att en ökad halt vattenånga kan agera långtgående positiv återkoppling så kan logiskt sett en minskad halt agera långtgående negativ återkoppling.
  Vi hade relativt låga globala temperaturer under 1960-talet, vilket mkt väl kan ha pressat ned halten vattenånga i atmosfären, vilket med ovanstående resonemang kan ha lett till minskad molnighet. Det sägs att en förändring i molntäcke med bara 1-2% kan orsaka den uppvärmning som har observerats sedan 1970-talet. Så… Där har vi den alternativa hypotesen! 🙂
  Vad agerade forcing för de kalla temperaturerna på 1960-talet? Tja, det har ju redan IPCC berättat, det var såklart global dimming/sotpartiklar. 🙂

 29. Olaus Petri

  Ens sak till Patrik. Man kan tydligen visa att något överdjävligt hände vid denna tid men man har ännu inte kunnat hitta orsaken, dvs en vulkan eller nedslagsplats av den storlek som skulle kunna förklara att klimatet ändrades/påverkades under så lång tid.

 30. Patrik

  OP #27>> Jepp, vintrar brukar ju vara mer eller mindre kalla i norra Europa. Några ovanligt kalla somrar däremot skulle ju påverka skördar…

 31. Labbibia

  Olaus Petri # 24
  Tack för en intressant redogörelse!
  Men årtalet? Borde det inte stå år 536 före kristus? Vad gäller fimbulvintern. Det är ju ungefär vid den tiden som den svenska bronsålderskulturen ”försvinner”. Inga dyra praktföremål i gravarna längre, få gravfynd överhuvudtaget…ungefär som om, som du säger, halva befolkningen gått upp i rök……eller utvandrat. 

 32. Olaus Petri

  Nej Labbibia, efter skall det vara. Bronsålderskulturens förvsinnande kan säker också förklaras på liknande sätt men inte med så abrupta skeenden.
   
  Har glömt referens: Gräslund, Bo, ”Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen 536-537 e.Kr”, Saga & Sed, 2007 (eller 2008).
   
  Notera ”Ragnarök”. Beskrivningarna av undergången verkar också ha fått sitt utseende efter ”Fimbulsommaren”.

 33. Labbibia

  Olaus Petri # 32
  Ok, låter tveksamt tycker jag. Med tanke på att det bara ett par hundra år senare fanns ett befolkningsöverskott i Skandinavien, det som möjliggjorde vikingatiden.

 34. Olaus Petri

  Det kan jag förstå eftersom ingen tänkt på det tidigare.

 35. pekke

  Intressant det här om Fimbulvinter, enligt den här seminarieartikeln av Bo Gräslund så varade effekterna på växtligheten ända upp till 10 år !
   
  http://www.kungahuset.se/download/18.30963a1811be3fda3ab800011853/Bo+Gr%C3%A4slund.pdf

 36. Labbibia

  Olaus Petri
  Vid 500-talets mitt var ju folkvandringstiden i sitt slutskede. VästRom hade redan fallit.  
  Jag säger inte att det inte hände något med klimatet..
  Men om skandinaviska halvöns befolkning först på grund av försämrat klimat minskade radikalt på 500-talet f Kr (vilket väl ändå får betraktas som ganska säkert genom arkeologin), och sedan halverades igen på 500-talet e Kr…..
  Jag vet inte, läser mycket historia, men jag har fullständigt missat att skandinaviens befolkning skulle ha halverats så pass sent som på mitten av 500-talet ……

 37. Olaus Petri

  Fram till ganska nyligen har ”ödegårdsfenomenet” varit svårt att belägga för Sveriges räkning förutom på Gotland (i Danmark och Norge har det varit känt sedan tidigare). Nu däremot hittar man mer och mer, kort sagt för att man har börjat leta på rätt ställe (sedan är ju fältarkeologin mycket exploateringsstyrd så det finns begränsningar).
   
  Som Pekke noterar satt effekterna i under många år.
   
  För Nordens del var det nog inte så mycket Folkvandringstid som Folkutdöendetid.

 38. pekke

  Det var tydligen en extrem händelse som påverkade Europa på alla nivåer och även globalt.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_weather_events_of_535%E2%80%93536
   
  http://www.eh-resources.org/timeline/timeline_me.html
   
  http://www.fornjot.se/ull.htm

 39. Patrick #26
  You can find an overview on paleo data here
  http://www.ossfoundation.us/projects/environment/global-warming/what-we-know-paleoclimatology-records
  and a lot of data to dig in here
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/data.html
  You should know though that all data in the paleo record is a proxy though as it has to be modeled to correct for known aberrations, even the data that is discussed in the climate science surrounding the Norse Sagas.

 40. Labbibia

  Olaus Petri och Pekke
  Tack så mycket för länkarna.
  Alltid spännande med ny kunskap!

 41. Staffan D.

  Andrew Bolt berättar i Melbourne Herald Sun om experimentet man tänker göra på Norfolk Island:   Forskare från Southern Cross University tänker ge varje (frivillig) öbo ett ”karbon-kort”.  Varje gång de köper bensin, elektricitet eller en flygbiljett ska ”karbon-enheter” dras från deras tilldelning på kortet.  Sådana karbon-enheter ska också dras när de köper fet mat, eller produkter som flugits in långt bortifrån.  Om de vid årets slut har karbon-enheter över, kan de sälja dem.  Om de har gått över sin tilldelning måste de köpa mer. 
  – Men karbon-enheterna kommer varje år att minska (och alltså priserna bli högre), för idén är att minska växthusutsläppen, och göra öborna vältrimmade, magra och moraliska.
  – Vad händer om någon anser sig behöva mer bränsle — eller kraft — eller mat?  Ja, säg det.  Professor Egger som leder experimentet vill inte säga det rent ut.   Men i Sovjetunionen kunde man hantera den sortens problem.
  – Gary Egger reser för resten till Cancún senare denna månad.  Flyg.
  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/column_why_you_may_soon_need_a_warmists_permission_to_eat