Angående DN-artikel

Som KU:s läsare säkert är medvetna om hade DN den 6 juli en artikel som huvudsakligen handlar om det vad jag förlorade förra veckan.

Jag kommenterade artikeln i ett inlägg den 14 juli. Då skrev jag

Som många av KU:s läsare vet har jag av DN utnämnts till en av Sveriges ledande klimatförnekare. Jag har skrivit till både journalisten och ansvarig utgivare med en beskyllning för ohederlig journalistik. Jag hade läst den första tredjedelen av artikeln, men sedan fick min antagonist reagera på vad jag, enligt journalisten hade sagt. Jag fick dock ingen chans att bemöta vad han sagt. Det var det jag ansåg och anser vara ohederlig journalistik.

Men, som jag brukar säga så säger nedsättande epitet mer om den som uttalar dem än om den de sägs om. Jag har också skrivit “en motartikel” som jag skickat till både ansvarig utgivare och den journalist som författat artikeln. Jag tror inte att man kommer att låta mig komma till tals i tidningen. Jag kommerså småningom att använda min motartikel som ett inlägg, men jag tänker först ge DN en möjlighet att låta mig svara i tidningen.

Nu har det gått ytterligare två veckor så att även om DN:s läsare inte får ta del av mitt svar så är det dags att publicera det på det ställe där det möjligen kan uppskattas, nämligen här på KU.

Håll till godo:

 

Måndagen den 6 juli omnämndes jag som klimatförnekare, t.o.m. som en ledande klimatförnekare. Jag vet inte om jag förtjänar att bli kallad ledande, men om det står i tidningen är det väl så. Sant är att jag sedan sommaren 2011 skrivit ett antal inlägg på den blogg som numera heter Klimatupplysningen. Jag vill apropå vad som skrevs i artikeln nämna att jag inte någon gång under alla dessa år använt ordet klimatbluff.

Jag kan också nämna att jag visserligen några gånger skrivit om meningsmotståndare, men jag har därvid haft vissa hedersregler. Den första är att alltid enbart granska argument och att bemöta alla med respekt, till detta hör att aldrig använda nedsättande epitet. Jag anser dessutom att när någon använder ett nedsättande epitet om någon annan så säger det mer om den som uttalar det än om den det riktas emot.

En annan hedersregel är att om någon blir omnämnd med namn i något inlägg, så har vederbörande före publicering fått läsa hela inlägget och även haft möjlighet att föreslå ändringar innan inlägget publicerats. I den artikel där jag omnämns hade jag fått läsa den första tredjedelen varefter det tillkom två tredjedelar som jag inte haft en möjlighet att bemöta.

För att övergå till min syn på klimatfrågan. Naturligtvis är koldioxid en växthusgas och att en ökning av koldioxidhalten i atmosfären kan bidra till en viss ökning av atmosfärens värmeinnehåll, det är det ingen, åtminstone inte jag, som förnekar. Jag betraktar mig själv som en klimatpolitiksmot­ståndare, det är klimatpolitiken jag i viss mån förstår mig på och kan något om.

Jag blev klimatpolitiksmotståndare när jag räknade på vad som skulle hända om alla fossila bränslen skulle ersättas med biobränslen. När jag först insåg farorna med biobränslen talades det om att använda åkermark för att göra etanol som motorbränsle. Då ansåg jag att det var en

skam för Sverige att den svenska staten subventionerade att mark som kunde ha använts för att producera mat istället användes för att producera sprit för törstiga bilar.

Ganska snart insåg de flesta att det var inhumant att använda åkermark på det sättet. Fortfarande odlas dock sockerrör för att producera motorbränsle. Nu har många miljövänner själva tagit avstånd ifrån att använda biobränslen för elproduktion och motorbränsle.

Det är förvisso sant att koldioxid i ordets egentliga betydelse är en växthusgas, vid odling i växthus håller många producenter en koldioxidhalt som är dubbelt mot vad som finns i atmosfären. Även utanför växthusen har den höjda koldioxidhalten bidragit till att jorden blivit minst 10% grönare de senaste decennierna. Den har också varit en huvudanledning till matproduktionen stigit år för år.

En egendomlighet med klimathotet är att intresset är störst i länder som har mer bekymmer med kyla än med värme. På ett sätt kan detta vara naturligt eftersom uppvärmningen är så ojämn. Den är störst där det är kallast och när det är kallast. Det handlar främst om mindre kalla vintrar på höga breddgrader och om mildare nätter.

Det förefaller också som om folkrika länder som vi tror kommer att drabbas hårt av en uppvärmning har andra prioriteringar än vad vi har i västerlandet. För dem är fattigdomsbekämpning och strävan att ge de egna medborgarna ett bättre liv en mångdubbelt viktigare angelägenhet. Ett viktigt led i denna strävan är att skapa ett väl fungerande och pålitligt elsystem.

Detta är en strävan i hela den fattiga världen och när västerländska finansiärer som Världsbanken vägrade att stödja byggandet av fossil-eldade kraftverk tog Kina chansen. Idag bygger länder som Kina, Indien, Vietnam och Japan hundratals nya koleldade kraftverk.

Redan för fem år sedan var det väl känt att den höjda koldioxidhalten varit av stor betydelse för ökningen av matproduktionen i världen, samtidigt som det blivit tydligt att klimatmodellerna kraftigt överdrivit koldioxidens klimatpåverkan. Jag förväntade mig därför att de viktiga vetenskapliga samfunden skulle ta fasta på detta.

Jag kan nu konstatera att akademierna ännu inte medgivit att klimathotet är överdrivet, men att å andra sidan regeringar och statsmakter i världens folkrikaste länder visar att för dem är klimathotet inte det största hotet mot mänskligheten.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Sten – att du nu lägger ut din text här tolkar jag som att DN inte tar in densamma. Stämmer det? Och i så fall, gav de någon motivering till varför de förvägrade dig möjligheten att lämna svar? Det är pressetiskt tveksamt att förvägra personer som man har påstått saker om möjligheten att lämna sin egen syn på saken.
  Din text är välskriven och saklig. Bra jobbat.

 2. Hej Foliehatt,

  de fick texten men jag har inte fått någpn reaktion

  så att jag har tagit för givet att de inte kommer att ge mig möjlighet att framföra mina synpunkter i DN.

  Jag läste just vad dagens sommarpratare sa, citerande Mauricio Rojas,

  ”i Sverige är det straffbart att vara före sin tid”

  något vi klimatrealister är väl medvetna om

 3. Journalisterna är lata och drivs av flockmentalitet. Klimathotet får inte ifrågasättas och ingen journalist har sunt förnuft och kollar med verkligheten. Klimathotet är ett självspelande piano. regeringen hittar på nya skatter, myndigheterna lägger pengar på klimatpolitik, forskarna får pengar att slösa på klimatpolitik, PS och MSM får pengar för hålla liv i klimathotet och regeringen hittar på nya skatter.

 4. Matz Hedman

  Bra Sten!
  Det har slagit mig att de som hängs ut och har ungefär samma uppfattning som jag oftast har ett CV som vida överglänser den som hänger ut och som kallar sig journalist specialiserad inom sitt område.
  Vidare har jag (av egen erfarenhet) märkt att ju mindre man kan desto säkrare är man på sin sak. Man har helt enkelt för få parametrar att tänka kring vilket gör ens åsikt så ”glasklar”

 5. Håkan Bergman

  Var det inte t.o.m. klimatvetenskapsförnekare du utnämndes till?

 6. Rolf Mellberg

  Min analys är den att vi lever i cyklopernas land, som Karl-ove Knausgård så slagkraftigt uttryckte saken för drygt fem år sen.
  Wolodarski och Helin är maktens lojala verktyg i i drevet efter oliktänkande. Sen är ju sakfrågan av sådan art att knappt någon journalist har tillräcklig naturvetenskaplig bildning för att kunna göra jobbet. Utöver det att de inte har stake nog att gå emot strömmen ( i likhet med döda fiskar)
  https://www.expressen.se/kultur/knausgard-varfor-ar-sverige-sa-fyllt-av-hat/

 7. Jag tycker att DN har gjort fel enligt de pressetiska reglerna.
  ”Vara generös med bemötanden. Felaktigheter ska rättas och möjlighet till genmäle ges. Klander från Medieombudsmannen (MO) samt Mediernas Etiknämnd (MEN) ska publiceras utan dröjsmål. ”

 8. Arild Fuglerud

  #3 m.fl.
  Alla känner väl numera Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar. Precis som du beskriver hur journalister hanterar klimatfrågan, menar han att det samma gäller den svenska strategin under coronapandemin. Jag citerar ett av dagens telegram från TT där man beskriver innehållet i Björn Olsens sommarprat idag:

  ” Bristen på fantasi hos Folkhälsomyndigheten, samt ”följsamma medier”, som inte vågat ifrågasätta strategin, har fungerat som en farlig kombination, säger han.
  – Sekterism är farligt och många medier har varit trogna proselyter i sekten kring den svenska strategin. Grupper mår bra av att ha en djävulens advokat i rummet. En ifrågasättare som utmanar grupptänkandet och tunnelseendet.”

 9. Karl Eider

  #8

  För några dagar sedan presenterade Tegnell (och FHM) en prognos inför hösten. Den ska ligga till grund för Sveriges regioners planering av vårdbehovet av Covid 19. Prognosen bestod av tre olika scenarier. Men allt ihop var bara en enda helgardering. Antingen ebbar epidemin ut, eller så kommer en lång andra våg, eller så kommer det flera vågor.

  Inte lätt att planera utifrån detta. Men FHM kan säga: ”det var det vi sa”, oavsett vad som händer.

 10. Lasse

  Media har helt förlorat trovärdighet i denna fråga.
  Men vad värre är så har institutioner som SMHI och andra statliga organ också växlat in på alarmismen. Därför så är FHM ickeautoritära attityd befriande.

  OT Läste två sidor i SVD om ett aktuellt mord utan att mördaren som fällts presenterades närmare. Ändå kläddes hans motiv i olycklig barndom mm. Det kunder vara relevant att hans ställning i vårt samhälle avvek från gängse infödds ynglings.
  En annan debatt som är dåligt beskriven i media och av debattörer är SydSveriges eltillförsel. Det saknas en förbindelse som är byggd men inte i funktion. Relevant upplysning!

  Sten du kanske kunde titta på Matz Hedmans video i förra tråden , som är tydlig om klimatförändringen och vad som kan ligga bakom, utöver CO2!
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg
  Visas med en kommentar om det svåra i att tyda vad detta ger för temperaturrespons!
  Där kan vi tala om förnekare!

 11. Rolf Mellberg

  lite O.T. men Corona har ju kommit upp här:

  Jag såg nu att Nic Lewis presterat ännu ett inlägg på Judith Currys eminenta blogg. Han kan med sin lysande analysförmåga gå in på ett helt nytt område (epidemiologi) och snabbt som attan etablera sig i världseliten. Otroligt!!!

  FHM kan här anses få mycket starkt stöd!!!
  https://judithcurry.com/2020/07/27/why-herd-immunity-to-covid-19-is-reached-much-earlier-than-thought-update/

 12. Jan-Åke

  Vad heter journalisten på DN ?

 13. Hej Lasse # 10

  jo, jag tittade på videon och att ökad solinstrålning (mot jordytan) kan förklara en del av uppvärmningen är väl alla vi som är trogna KU-läsare väl medvetna om. Jag är däremot ingen bra läsare av tabeller och diagram.

 14. Matz Hedman

  #10 Lasse
  Är jag konspiratorisk om jag undrar varför dom inte uttrycker förändringen i W/m2?

 15. Matz Hedman

  #13 Sten
  Hoppas verkligen att jag inte framstår som en messerschmitter här. Jag blir bara så fascinerad när data man samlar in visar det man misstänker så tydligt.

 16. Hej Matz #15

  jag är full av beundran för vad du kan!

  Jag kan ju egentligen ingenting av relevans för att förstå väder och klimat. Det jag i viss mån klarar av är att hantera stora och små tal och att ibland översätta dem till något mer begripligt. Jag tror att jag också har ett visst sinne för storleksordningar.

  Därför är det fantastiskt och underbart att vi har kommentatorer och ”unga skribenter” som du och några till — ingen nämnd och ingen glämd.

 17. Ingemar Nordin

  Matz H #15,

  Jag har lagt in en länk till din ”makalösa maskin” 🙂 i länksamlingen. Hoppas att du inte misstycker och att KUs läsare skall uppskatta att ha länken lättillgänglig. /Ingemar

 18. Ingemar Nordin

  Sten K, eftersom jag inte kan (eller vill) läsa DN så är jag inte riktigt klar över vad DN-artikeln innehåller. Vilka anklagelser är riktade mot dig? Jag antar att ditt svar ovan är ett svar på dessa anklagelser?

 19. Matz Hedman

  #17 Ingemar
  Vad kul. Det inspirerar till att utveckla vidare.

 20. PelleB

  Lasse #10 m.fl.

  Nästan 6000 läsare av Wall Street Journal kastade sig förra veckan på kommentatorsknappen.
  Ledarredaktionen på WSJ skrev att 280 journalister på tidningen hade vänt sig till ansvarige utgivaren
  för att få stopp på ledare ”som inte låg rätt i tiden…
  På opinionssidorna svarade redaktörerna att där bestämde man själva utan inblandning från vänster!
  98% av läsarna höll med…

 21. #10 Lasse
  ”Läste två sidor i SVD om ett aktuellt mord utan att mördaren som fällts presenterades närmare.”
  Presenteras inte mördaren närmare så gissar jag att tidningen vill dölja bakgrunden (ursprunglig nationalitet och när han kom hit). Fria Tider redovisar ofta bakgrund.

 22. Hej Ingemar,

  jag ger inga namn, de finns i artikeln.

  För mig var ”ingressen till artikeln” att jag blev uppringd av en journalist som frågade om det var sant att jag ingått ett vad, vilket jag omedelbart bekräftade. Hon ställde några frågor som jag svarade på. Sedan fick jag läsa en kort artikel där jag talade om att jag inte mindes händelsen när vadet ingicks på samma sätt som min motpart. Jag påstods ha sagt att ”klimatbluffen skulle avslöjas”, något jag aldrig sagt. Hon ändrade lite i den versionen.

  Anledningen till artikeln var att min motpart skickat henne ett mejl där han gav sin version av hur vadet tillkommit. Det jag i mejl till både chefredaktören för DN och den journalist som skrev artikeln reagerade på var att min motpart fick läsa/höra vad jag skrivit och omedelbart kallade mig
  ”klimatvetenskapsförnekare”. Jag fick däremot inte veta eller bemöta vad han sagt eller skrivit.

  Jag kallade detta ohederlig journalistik.

  De enda svar jag fått är ett autosvar om att journalisten är på semester.

 23. Lars Cornell

  Sten #22, jag tycker det är för djävligt.
  Så skulle du aldrig uttrycka dig, men vi är ju två olika människor som tagit vår uppfostran i olika riktningar.
  Har du något emot om jag anmäler det inträffade till MO?
  https://medieombudsmannen.se

 24. Ingemar Nordin

  Sten #22,

  Att kalla det för ”ohederlig journalistik” är en understatement. Vi som är kritiska till den rådande religionen är inte värda ett skit och kan därför behandlas hur som helst av DNs snorkiga och okunniga journalister.

  Tidningens egna riktlinjer om objektivitet och rätt att få svara betyder ingenting.

 25. INte mig emot,

  men jag tycker nog att det hela säger mycket mer om de som uttalar sig eller skriver än vad det säger om mig.

 26. Håkan Bergman

  Sten #25

  Jo, men man undrar hur människor som levat hela sitt liv i ett öppet pluralistiskt samhälle kan bete sig så här, hur tänker dom?

 27. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att han du slog vad med Sten är en sk apokalyptisk klimataktivist. Det innebär att skiljelinjen mellan hans synsätt och hur andra tänker går just där. Tror du inte på en snar apokalyps är du förnekare eller vetenskapsförnekare. Det finns flera sådana på ex Twitter men jag ser att de gör bort sig själva. De blir faktiskt till allmänt åtlöje vilket är hoppingivande.

 28. Ulf

  Bra att du kommer in på det här med klimathotet och folkrika länder. Den dagen internationella klimatrörelsen vill börja ställa krav på Kina så är detta över. Troligen några år innan 2030 när Kinas frikort går ut kommer de att publicera forskarrapporter som avfärdar klimathotet, då har det slutat tjäna dem väl. Tills dess tittar de på förnöjt när Europa förgör sig själva.

  Vad gäller covid 19 tycker jag mig skönja ett mönster, de område som tidigare drabbats hårt är rätt förskonade nu. Så ja immuniteten är nog mycket högre än man tror.

 29. Fred

  Jag fick direkt en fundering om de någonsin skrivit en artikel om något av alla dessa uttalanden i stil med ”om fem år kommer nordpolen vara isfri” eller om alla dessa klimatflyktingar som inte existerar. Tror inte någon av dessa citerade profeter kommer erkänna vad de sagt förutom att det sker om ytterligare några år.

 30. Lasse

  Som av en händelse tar SVD på ledar sidan upp åsiktskorridoren.
  Två sommarpratare har råkat hamna utanför den.
  Wong ang migrationen och Olsen ang pandemins åtgärder.

  Det finns en ovilja bland journalister att släppa in andra tankar än de som de och deras kollegor har enats om för tillfället.
  Att åtgärder för att minska koldioxid innebär ettbrott i den utveckling som minskat fattigdomen i världen är något som får de goda att vara på fel sida men detta når sällan fram.
  Klimatalarmister-varför bryr ni er inte om de fattiga barnen?

 31. Om tjugo år har stora delar av Sverige glömt hur man åker skidor och Vasaloppet är ett minne blott. Det tror tv-meteorologen Pär Holmgren. https://www.expressen.se/nyheter/snon-pa-vag-att-forsvinna-for-alltid/ Publicerad 5 dec 2006
  Under de kommande 6 åren så ska stora delar av Sverige glömma hur man åker skidor och Vasaloppet ett minne blott. Tror att Pär kommer att skylla på journalisten som inte förstod vad han sa.

 32. jax

  #27 Lena Krantz
  Artikeln får ju en att undra om den rabiate alarmisten kan vara släkt med C-G som ytterst vältaligt och initierat skrev på dessa sidor. Hade honom som lärare på UU när det begavs sig. Gjorde även ex-jobbet på hans institution. Han var en mycket sympatisk och kunnig man. Svårt att tro att äpplet faller så långt från päronträdet. Maken till oförskämda kommentarer får man leta efter.

 33. Hej Jax #32

  Tyvärr, C-G tyckte att han var jobbig och i en intervju i UNT, ett par år efter C-Gs död, tilläts han att säga en del nedsättande ord om sin farbror. C-G:s familj fick in en replik.

 34. Ulf

  Svar 30

  Håller inte med om Olsen, han har fått enormt med mediautrymme. Detta trots att en del dessa forskare skriver är konstaterat helt felaktigt. Nu har de en debattartikel i US Today där de påstår att Sveriges ekonomi inte utvecklats bättre, fast vi inte gjort vansinnes lock downs. Detta är bevisligen totalt felaktigt vilket DI tar upp idag.
  Med tanke på att Olsen m fl inte är intresserad av verkligheten har de fått alldeles för mycket utrymme. Dessutom förstör de debatten. Lock down effektens enorma negativa konsekvenser diskuteras inte alls. FHMs stora misstag att snabbt vidta åtgärder diskuteras knappt.
  En av de 22 som inte hörs lika mycket uttryckte visserligen att han saknade lite jävlar anamma hos FHM. En korrekt iakttagelse men knappast en i fokus i debatten.

 35. foliehatt

  @ Matz Hedman, №4.
  Googla Dunning-Kruger

 36. Matz Hedman

  #35 foliehatt
  Tack. Exakt så.
  Och jag tror att självinsikt bara infinner sig om man är hyfsat begåvad inom något område och jämför inom ett annat där man fortfarande lär sig.

 37. Fredrik S

  De har det lite väl bekvämt i en bubbla på Söder, Sten och skriver om saker de inte begriper mycket om.

  Sen kan man undra va fanken de håller på med på journalisthögskolan därutöver.

 38. Ulf

  Svar 37

  Agendajournalistiken är Sveriges största demokratiproblem. Att klimatfrågan kidnappats av folk med politisk agenda är väl alldeles tydligt. Det är planekonomi, klimatflyktingar, antitillväxt agendor etc etc.

 39. Simsson

  Gör som jag har gjort – spola DN. Varför göda denna semisocialistiska skittidning?