Ändamålet helgar medlen?

Det är inte ovanligt att människor tänker att om bara syftet är gott och ädelt, så är det legitimt att överdriva lite, att underlåta att berätta vissa saker, och, ja, att framställa situationen lite annorlunda än hur det verkligen är. Så har tyvärr väldigt många forskare med anknytning till IPCC resonerat. Vi minns exempelvis e-mailet till David Deming där det sägs att ”we have to get rid of the MWP”, eller då CRU-gänget försöker att försvara sitt ”trick” med att ”hide the decline” bara är till för att göra budskapet tydligt och enkelt, eller då man medvetet körbärsplockar data för att få fram hur vissa platser värms alarmerande mycket.
Media verkar tänka likadant; lite överdrifter om att det kommer att bli 6 grader varmare under det kommande seklet, att isbjörnarna är hotade, att sommarens översvämning i Pakistan beror på den globala uppvärmningen etc, skadar aldrig för den goda sakens skull. ”Det är ju faktiskt nödvändigt att folk vaknar upp”, resonerar man.
Varför är det så många som vill att dessa överdrifter hålls vid liv? kan man undra. Grunden för påståendena känns ju verkligen inte övertygande. Den grundläggande strålningsfysiken säger att det på sin höjd kan bli en grad varmare vid en fördubbling av koldioxidhalten jämfört med industrialismens början. Men all övrig uppvärmning, fem till tio gånger så mycket, vilar på skakiga antaganden om vattenånga, molnbildning och annat som IPCC medger är osäkert. De av klimatmodellerna förutspådda ”hot-spots” ovanför tropikerna lyser fortfarande med sin frånvaro. Den globala temperaturen har avstannat under 2000-talet fastän CO2-halten har ökat. Och det gick inte att trolla bort medeltidsvärmen. Så varför håller de på?
Svaret är inte, enligt min mening, någon global konspiration som kontrollerar forskare, politiker, massmedia och industrin. Istället handlar det om att en lång rad olika intressen, med lite olika syften, hittat en gemensam nämnare i just klimathotet. Här finns förstås politiker som önskar stärka EU:s eller FN:s roll i världen. Här finns många forskare som kan dra in stora mängder forskningsmedel när nu politiker tycker att det är viktigt att få vetenskaplig ammunition för sin agenda. Miljöorganisationer har snabbt funnit att just denna vinkling ger genomslag (och inkomster). Företag inom elbranschen, och vindsnurre- och solcellsfabrikörer kan göra stora vinster på statliga subventioner. Kärnkraft kan bli gångbart igen. Och om västvärlden kan fås att dra ned på oljeförbrukningen så kommer också säkerhetspolitiska aspekter in i bilden. Osv.
Det går att hitta sympatiska, och t.o.m. ädla, ändamål som i förstone tycks gynnas av klimatlarmen. Det är väl bara bra om vi tar hand om vår miljö, om folk får jobb inom en grön bransch, om forskningen får medel, om nyhetsmedia kan förmedla intressanta nyheter, om vi gör oss oberoende av olja? Haken med det resonemanget är förstås att när man baserar hela sin argumentation på något som kan genomskådas som en lögn så blir det en massa oförutsedda och kontraproduktiva effekter som istället motverkar syftena.
Förutom att all denna klimatalarmism är oärlig, osmaklig och ibland kriminell, så är det så att lögnaktiga medel ”ohelgar” syftet. Forskning, politiken och media attraherar exempelvis personer som inte är så nogräknade beträffande medlen. Och sådana kanske inte är de lämpligaste personerna att leda och företräda en verksamhet om man vill gynna ett syfte långsiktigt. Vidare undergräver man förtroendet för det man vill åstadkomma, vare sig det gäller vetenskap, ett politiskt budskap, miljöarbete, eller massmedia. Och slutligen så har den överdrivna klimatalarmismen ekonomiska konsekvenser som direkt undergräver andra vällovliga syften när den omsätts i praktiken. I England, Spanien och en del andra länder har redan de stora satsningarna på vind- och solkraft bidragit till att man nu måste göra stora nedskärningar i budgeten. Har man överhuvudtaget råd med någon miljö- eller energipolitik längre? Se exempelvis här och här. Eller jobb? Eller något av allt det andra som man vill använda skattebetalarnas pengar till?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  En bra text, Ingemar. Det är även min åsikt att det inte finns någon storskalig konspiration bakom klimathotet, även om det finns lite ohederlighet här och där. Det handlar, precis som du skriver, om en mängd aktörer som på olika vis gynnas av ett hot.
   
  Dina sista länkar, speciellt de från England om de ökade miljöskatterna för företag och privatpersoner, är riktigt obehagliga. De driver ju fram en gigantisk kris och lågkonjunktur i ett redan kärvt läge. Redan idag klarar inte många pensionärer i England uppvärmningen av sina hem, och nu ska energiskatten fördubblas… Och för ett litet företag som kämpar att få hundratusentals kronor i extra CO2-skatt i ett slag. Folk i England måste få ont i magen av oro… Vem får nog först och blir näste Guy Fawkes?
   
  En tydlig varning om vad som väntar här om våra klimathotande politiker får hållas, eller om ännu grönare politik röstas fram i valet.
   
  Däremot tycker jag något mindre synd om ägarna av solceller mm i Spanien, där regeringen vist nog nu minskar subventionerna. På något vis borde dessa individer haft en magkänsla av det tveksamma i att satsa sitt livskapital i projekt som under hela sin livstid kommer att vara beroende av kraftiga (extremt kraftiga i detta fall) politiskt beslutade subventioner för att ge avkastning.

 2. Inge

  Detär trevligt att komma tillbaka från tre veckors semester och läsa ifatt på TCS m.fl. sighter. Du Ingemar har haft flera mycket intressanta poster som fått massor av kommentarer.
  För IPCC har ändamålet alltid helagat medlen. Efter att de bildats 1988 hände inte mycket och när Kyoto-protokollet skulle till 1995 bad sina anlitade experter att få en lägesrapport. De svarade att det inte gick att urskilja en mänsklig påverkan på klimatet. Detta ändrade då en grupp och IPCC meddelade världen att den mänskliga påverkan var stor. Detta blev till en stor skandal men IPCC klarade sig ur den med hedern i behåll, i alla fall långsiktigt. Antagligen var medlemmarna i IPCC otåliga och hoppades att utvecklingen skulle visa att de hade rätt. Men det blev inte så och de blev tvungna att fortsätta fuska till argument för att hålla ångan uppe. Såsom hockeyklubban och nu alla -gates.
  Jag anser också att en stor anledning till att IPCC bildades var iskärnornas visade samvariation mellan temperatur och CO2 vilket tolkades som att det var CO2 som orsakade temperaturvariationerna. Men runt 2003 stod det klart att det var tvärtom, variationerna i CO2 berodde på temperaturvariationerna och visades genom den 800-åriga eftersläpningen. Temperaturändringen kom först, 800 år senare kom ändringen i CO2 beroende på att det tog så lång tid att värma upp världshaven. Varmt vatten släpper ifrån sig  CO2 medan kallt absorberar CO2. Och när detta stod klart borde IPCC ha reagerat men de låtsades som ingenting. Och hoppades att det i alla fall skulle visa sig att de hade rätt. Men det har aldrig kommit.

 3. Ingemar: Bra skrivet och på tiden att det debatteras.

 4. ThomasJ

  Bra Ingemar, tack! 🙂
  I Tyskland har relismen fått rejält fotfäste, vilket framgår av nedan artikel i Handelsblatt (tysk text):
  http://www.handelsblatt.com/unternehmen/_b=2639298,_p=5,_t=ftprint,doc_page=0;printpage
  Bl.a. går ’tungviktare’ från EON, Deutsche Bank m.fl. till angrepp mot Merkels energipolitik, eller snarare avsaknaden av densamma… Lite åt samma håll som detta lands energipolitik. Notera deras kraftiga kritik mot s.k. ’förnybar energi’ främst då sol & vind, där den förstnämnda i år subventionsmässigt ’landar’ på hela åtta miljarder Euro!!!
  När får vi se liknande upprop i Sverige…?
  Mvh/TJ

 5. ThomasJ

  Obama [-mia… 😉 ] har upprepat mantrat om ’gröna jobb’ bl.a. med att jämföra energiproduktion i Tyskland, Spanien & Japan. Tyskland & Spanien har lagar som tvingar el- & nätföretag att köpa in el från s.k. ’fönybara källor’ – Japan får en liknande lag 2012. UK har liknande oxo. Gemensam konsekvens [-nämnare] är rejält höjda energipriser, rejält!
  ’Allas vår’ egen slutförvaringskandidat miljöminister Carlgren har redan ’förvarnat’ om en kommande, liknande lagstiftning i Sverige…  🙁
  http://www.youtube.com/watch?v=t3UebL-x-sw&feature=player_embedded
  Go figure!
  Mvh/TJ

 6. Jensen

  Tack Ingemar för den klarsynta artikeln.
  Jag har ju alltid grubblat över min inställning till ”ändamålet helgar medlen”
  Varför inte låta klåparna hållas , när jag ändå i mångt och mycket håller med om målet.
  Dock har jag alltid haft mina dubier, inte minst att de desavouerar vetenskapliga principer.
  Min antipati mot CAGW-anhanget stärks nu tack vare din utläggning.
  Inte minst tycker jag att det är värdefullt med alla omedelbara svaren och synpunkterna på bloggen.
  Tack Ingemar
  Tack Maggie
  Tack till alla kunniga, kluriga. kompetenta kommentatorer.

 7. bom

  ThomasJ
  Ja när får vi se ett liknande i Sverige? Dvs att industrins toppar riktar ett väl underbyggt dråpslag mot den ”gröna” rörelsens avindustrialiseringsagenda. De har ju i båda länderna lyckats förvandla energipolitiken till ett minfält som ingen försiktig politiker vågar trampa in i. Jag anknyter till till gårdagens information om att WWF är remissinstans i sina egna överlevnadsfrågor. Det är rent ut sagt för djävligt. Dom skall inte kunna få pengar för att producera usel reklam som visar någon som tippar trädgårdsavfall i sin swimmingpool. Och vem behöver dem som remissinstans när de garanterat skriker nej till allt (som är utvecklande för landet) men stöttar allt som innebär återgång till medeltida metoder i någon sorts kolartro att ”det var bättre då” t ex utan konstgödsel och GMO men med vindmöllor och segelfartyg .

 8. bom

  Nä jag är inte emot riktig naturvård och sustainability!

 9. Bim

  Tack Ingemar! Du har klätt mina tankar i ord. Jag har inte kunskaperna och inte förmågan att skriva som du, men känner direkt att du har rätt. Detta är ju på pricken. Kul att läsa dina inlägg.
  Tur att ni finns, gänget på TCS.

 10. Labbibia

  Tack Ingemar.
  Nej, någon ”världsomspännande konspiration” tror inte heller jag på.
  Men resultatet av att alla dessa ”intressegrupper” drar åt samma håll, vissa med rent ohederliga metoder, gör att resultatet blir intill förvillning likt just en stor konspiration.

 11. Björn

  Lite utanför ämnet men ändå av vikt. Enligt NOAA var det 0 solfläckar igår. Solfläcksutvecklingen är nu ungefär som den var under Daltons minimum. Hela året 1810 var solfläcksfritt och fem år kring detta minimumår, var mycket solfläcksfattiga. Nu kring det senaste minimat började nergången i antalet solfläckar mot ett fåtal redan 2007 och solen beteer sig fortfarande oberäkneligt. Räkna med en lång och kall vinter.

 12. L

  ”Koldioxidens nya kläder”, är kanske inte en konspiration, men myten har ändå byggts upp och understötts av en kärna med politiska syften.
   
  Dessa syften har sedan muterat och idag finns otaliga grupper som driver frågan för att gynna sina särintressen. Det är orsaken till att frågan ännu lever och har anhängare i många olika politiska läger.
   
  Vilket är orsaken till att massmedia ännu inte hackat sönder bubblan. Det är istället på internet man har kunnat se igenom svagheterna och vända opinionen. Den stora frågan nu är vilka som ska få bära ansvaret för att bubblan fått såna proportioner?
   
  Är det forskarna, politikerna eller journalisterna? Vilka vågar ta första steget för att avslöja att koldioxid-hypotesen saknar kläder?

 13. Olaus Petri

  Utmärkt som vanligt Ingemar. Alltid lika roligt och intressant att läsa. Det som möjigtvis behöver tilläggas är att ”ändamålet helgar medlen” de facto också ofta utvecklar sakrosankta övertoner som placerar en klick, eller nomenklatura, i en närmast gudalik postion vad gäller kapacitet och kunskap att frälsa oss vanliga dödliga från det onda.
  För att denna frälsarfunktion skall bli synlig krävs dock skurkar och demoner, alltså kollektiv av ondska, som skänkar hjältarna deras rätta strålglans. Kort sagt ’skrivs’ det en narrativ som skapar en fiende, vilket i sin tur skänker en moralisk överlägsenhet till ”räddarna”. Detta leder i sin tur till att man polariserar samhället.
  När sedan kulturvetarna blandar sig i leken blir det etter värre. De är ju i rätt nedstigande led arvtagare till antropometrikerna från 1800-talet och har som profession att värdera kultur i ont och gott och bra och dåligt. Givetvis kommer därför kulturfrenologin som ett brev på posten, redan förgiftade som de (kulturvetarna) är av ett ’godhetspatos’ som gör att de ser vad andra inte förmår se och förstå.
  Fram kommer skjutmått och index. Skurkar mäts upp och pekas ut. Och givetvis räcker det inte med att säga att den som gillar att förstöra miljön är dum, nej det är för trivialt. Djävulen sitter i detaljerna heter det ju, och vips så är allt från att semstra med husvagnen till att ställa sig frågande kring riktigheten i ’räddningsaktionens premisser’ liktydigt med att sälla sig till djävulens kreatur (som bara tänker på sig själva och skiter i andra).
  Att rädda världen tillfredställer med andra egot. Obehagliga förstärkningsmekanismer, positiva feedbakcs, sätts därmed i spel. Samhällsklimatet skenar! 🙁

 14. ThomasJ #4.  Bra referens.  Maila denna till de 7 partiernas partikansli och samtidigt  länken  från Spanien på samma tema.

 15. Björn #11.
  Solfläcksminima korrellerar bra med temperaturen,  men med några års tidsfördröjning enligt en norsk studie, som refererats på TCS.

 16. Jensen

  Ang N:r 13
  Värdefull kompletterande beskrivning.
  Min egen fundering:
  Kanske ändamålet  för AGW-teorin är förståligt, energi effektivisering  m.m. men medlen är ju ytterst fördärvliga  med förödande spridning av moral hazard i samhället. Risken ökar således att AGW -rörelsen motverkar sitt eget syfte.

 17. Helge

  Bra inlägg Ingemar!
  Visserligen har vi sett likande ”drev” i historien där man blåser upp hypoteser för egna syften, men frågan är om ”lögnen” inte är ovanligt stor denna gången. Det kommer att ta tid att backa bort från den och komma vidare i en konstruktiv riktning. Skulle inte förvåna mig om det tar en generation innan man backat helt.
   

 18. Bra som vanligt Ingemar.
   
  Jag hoppas att behandlingen av det vetenskapligt avvisade CO2-hotet kan bli ett reningsbad som ändrar dagens maktförskjutning från NGO (inkl den värsta FN) till medborgare.
   
  Jag har alltid försökt att inte rida på andra argument, då jag förespråkar några nya former av kärnkraft.
   
  Det har gjort det lite tungt i vissa amerikanska nukesbloggar, men många har med tiden insett att det i längden är bäst att inte sno populistiska sidoargument för det man förespråkar.
   
  Så här har ni en nukesfanatiker som avvisar en bristkatastrof på fossila bränslen, överbefolkningshotet och CO2-hotet.
   
  Jag lekte igen för ett tag sedan med en gud på AGW sidans modtranprogram (det är bra att använda alarmisternas egna verktyg i debatten) och har en bättre jämförelse än dubblerad halt CO2.
   
  Om vi utgår från värdena från Hawaii institutet och David s modtranprogram, finner vi att den halthöjning som skett från 1958 till 2010 motsvarar effekten av att halten fortsätter till 500ppm.
   
  Då kan oroliga jämföra klimatändringen samma tid.
   
  De mer bildade alarmisterna kan få lägga till de mindre omdebatterade effekterna som anses kunna stå för hälften av skillnaden..
   
  Då kvarstår att om vi skulle lyckas med den extrema ansträngningen (mycket svårare än att skapa en global välfärd med ny säker kärnkraft i form av fission eller fusion) skulle det ändå inte bli någon mätbar skillnad för det globala klimatet.
   
  Så kan man avsluta med att för att lyckas höja halten till 500ppm måste alla regimer agera som miljöpartiet vill i Sverige och många andra i nästan alla partier.
  Vi måste förbjuda och straffa alla energisystem som har potentialen att priskonkurrera ut kol och olja.
   
  Jag inbillar mig att vi i längden kommer nå ut i debatten genom att aldrig överdriva eller sno populistiska argument som för tillfället stöder vår sak.
   
  De forskare som likt Lindzen aldrig tar till överord eller går den bekväma populistiska vägen kommer vinna stor respekt tiden efter CO2-hotets officiella avvisande.
   
  Många andra, typ  Hansen kommer hävda alla de argument som finns för att priskonkurrera ut olja och kol, så resultatet skulle ändå blivit det samma…. Det kommer förhoppningsvis få gå på, i stället kommer misstänksamheten öka.
   
  Jag tror att vi får nya vetenskapliga tidskrifter, de nuvarande kommer falla till kollererad veckopress.
   
  Jag har följt Ny Teknik i Sverige, där har journalisterna ett krav från ledningen att inte publicera artiklar som underminerar CO2-hotet. Jag mins speciellt en debatt semestern 2008, snabbt kom mycket kunniga ingenjörer på banan, till sist blev semesterfirande journalister så upphetsade att de gick in och vädrade scoop, alla kommentarer skrevs ut för att bilda basen för en fördjupning efter semestern…
   
  Sen dess har NT varit mest PK av de tre syster tidningarna i Sverige Danmark och Norge.
  Danmark (ingeniøren) som har högst i tak, drog till sist in en hel tråd med artikel om ifall vi kunde lita på CO2-hotet, det blev snabbt flera hundra kommentarer, allt raderades.
   
  Jag tror att FN kommer undermineras då alla politiker måste få en syndabock.
   
  Då ryker WWF och många andra skrämselhallickar på samma gång.
   
  Politiker bryr sig bara om makt, de har liten lojalitet med NGO´s.  (FN är ett personligt slutmål för många politiker så den NGO kommer falla sist, men med det största braket.)
   
  Om behandlingen av CO2-hotet fortsätter några år till som hittills trots att det vetenskapligt är avvisat, blir resultatet bara bättre.
   
  Det går inte att glömma som alla andra hotbilder….
   
  Hoppas jag.

 19. Inge

  Mycket intressant vilka orsaker de olika intressegrupperna har att stödja AGW. Att miljörörelsen hänger med är en självklarhet. Att massmedia hänger med kan ju bero på bristande resurser att bedriva granskande journalistik samtidigt som man egentligen inte är lönsamma utan beroende av statsbidrag och därmed inte vågar stöta sig med regeringen. Politiska partierna i sin tur består mest av teoretiker och retoriker utan teknisk utbildning som är beroende av god rådgivning. Enligt filmen The great global warming swindle kallade ju den engelska regeringen in olika experter i klimatfrågan och förundrades över hur skakig grund AGW stod på. Men man drog inte rätt slutsats i det läget, eller vågade inte.  Kanske en lösning vore att riksadgsledamöterna till en viss del måste bestå av tekniskt eller vetenskapligt utbildade?

 20. Ann L-H

  Tack Ingemar för återigen ett givande och tankeväckande inlägg!
  Som flera tidigare har skrivit så har den här bloggen, som redan från början var intressant och givande, nu lyfts och utvecklats till att bli än mer intressant och i högsta grad än mer givande.
  Tack alla för det!
  Utvecklingen går fort och kan kort beskrivas av uttrycket ”klimathotet känns så 2007” (tack för det, vem det nu var som lanserade det här på bloggen). 
  Men fast i ”2007” med Al Gore och IPCC -beundran är Stefan Edman som är gästkrönikör i GP och Bohusläningen och här är dagens inlägg i GP av ”2007-professor” Ch. Azar
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.429371-amerikanska-senaten-sviker-klimatet

 21. #4 Thomas J
  Kan inte du med dina goda kunskaper om tyskt kynne och agitation, gå in i debatten med följande argument:
   
  Länder som gränsar till Tysklands östra gränser har som regel fri utbyggnad för kärnkraft, utan straffskatt, EU har en fri marknad på elkraft.
  Go figure  😉

 22. ThomasJ

  Bom #7: Ja, du det är & hörs allt djävligare vad nu tiden lider… I fredags hade vi det tveksamma ’nöjet’ att besökas av Tomas Kåberger – Energimyndighetens genomjäviga GD – som höll ett 1-timmes föredrag om ”den framtida elförsörjningen” i Sverige. Sicken vriden typ, fy fan! 🙁  
  Dribblar med tillrättalagd statistik och bluffar i folk att vindkraft är billigast produktionsteknik… Som liten tröst i bedrövelsen hann/fick jag med att ställa ett par frågor som resulterade i mannens återtagande av ett par viktiga ’fakta’ han framfört. En enda sak kan jag hålla med honom om och det är att finnarnas nybygge Olkiluoto3 ’as-is’ ej kan användas som en bra referens till ’billig el’ – men även här måste anföras, att den ohemula fördyring som framstår till största del är orsakad av Arevas uppenbarliga inkompetens varvid det kommer att bli mkt intressant att följa ’efterspelet’ om vem som ska stå kostnaderna…
  Som måhända bekant var nämnde GD med och grundade Vind i Väst AB, som har tre snurror i trakterna kring Uddevalla. Inte att undra över att han är vkv-kramare av värsta slag – men sittande som GD i sådan viktig myndighet, som bl.a. hanterar bidrag, bl.a. de nyligen givna 7,3 miljonerna till Västerbotten, ter sig i min uppfattning som varande ren och skär korruption.
  Har hemställt hos RRV att de må granska myndigheten, får la se om ens vågar… 😉
   
  Holmfrid #14: Redan gjort – tveksam dock om vederbörande öht. läser nåt som liknar verkliga förhållanden inom sektorn, mycket tveksam!
   
  Gunnar L #21: Skulle gärna göra det om där fanns möjlighet att debattera på ’Handelsblatt’ – har iaf ej upptäckt det. Ibland skriver jag nåt inlägg på ’EIKE:s’ blogg.
   
  Mvh/TJ

 23. Slabadang

  Ingemar!
  Du samlar nya poäng genom ditt generalistanalyserande angreppssätt.TCS har en bra sammansatt redaktion med Peter Stilbs som specialist i kombination med Maggies lågmälda förnuft och sitt  sökande efter kommunikation och samsyn i hur miljöutmaningarna bör hanteras.Johnny med vindkraften och den centraliserade  demokratins avigsidor. I kombination med den blandning av sakkunniga och nyfikna amatörer har det blivit en suverän sajt.
  Andra artikel författare som Lars Bern vässar sajten ytterligare.Så jag vill tacka er alla som bidrar.Ni är alla del i att skapa en demokratisk debatt som krafterna bakom klimatfrågan inte vill ska förekomma. TCS är forumet för de ”oliktänkande”. Alexander Soltjenitsyn kanske har någon stiftelse som stöttar aktiviteter för ”oliktänkande” världen över?
  Trots mikroskopiskt låga odds har de ”oliktänkande” redan fått rätt.
  Klimatalarmismen är DÖD och besegrad. De håller till i sin Berlinbunker helt avskurna från verkligheten och försvarstaktiken blir allt mer bizarrt desperat. Kriget är redan förlorat!! Nåt enstaka slag kan vara kvar innan den slugiltiga kapitulationen.

 24. Pär Green

  I dagens DN varnar finansmarknaden på lägre vinster i Vestas!
  Är det första varningen? Med sjunkande vinster minskar intresset. (hittade inte artikeln i nätbilagan, kopierade från pdf tidningen) Eller har Asien sett nya möjligheter till klimatbidrag?
  Vindkraftsraketen
  som kraschlandade
  från Kina slår mot den danska vindkraftstillverkaren Vestas Wind Systems.
  Den senaste kvartalsrapporten blev en kalldusch och bolaget
  säger upp 600 anställda. Vestas aktie var tidigare en kursraket
  på Köpenhamnsbörsen, vilket gjorde aktien populär även bland svenska sparare. Sedan kom fi nanskrisen och aktien rasade. Marknaden har sedan dess väntat på en vändning.
  Men bolaget sänkte i veckan sin vinstprognos för 2010. Det var dessutom andra gången i år. Enligt bolaget är anledningen till
  den sänkta helårsprognosen att order till USA, Tyskland och Spanien dragit ut på tiden och ännu inte bekräftats. Bolaget räknar dock med att de ska komma in, men alltför sent för att de ska kunna räknas in i årets försäljning. En bidragande orsak till Vestas dåliga lönsamhet för tillfället är att bolaget trots en vikande marknad sedan fi nanskrisen har valt att bygga upp kapaciteten inför en väntad vändning. Det har lett till att bolaget för när varande dras med en kraftig överkapacitet.
  OM DET BARA ÄR SÅ att försäljning hamnar på fel sida  årsskiftet är den senaste vinstvarningen inte så allvarlig. Om så
  är fallet kan man dock fråga sig varför bolaget väljer att säga upp 600 personer. Att Vestas är utsatt för en allt hårdare
  konkurrens är klart. Asiatiska bolag som kinesiska Goldwind växer så det knakar för tillfället och konkurrerar med priset som vapen. Vestas har sin högre kvalitet att försvara sig med. Men konkurrensen för över allt mer makt till köparna som
  numera är betydligt tuffare i sina förhandlingar. Det finns också en klar risk i Vestas strategi att bygga upp produktionskapaciteten på spekulation om ökade volymer. Om vändningen försenas sitter bolaget fast i en stor och dyr kostym. DET ÄR ENKELT att räkna upp hoten mot Vestas Wind, men faktum är också att orderingången ökade rejält i det andra
  kvartalet. De långsiktiga drivkrafterna i marknaden, med länder som har klimatmål att leva upp till och allt dyrare fossila
  bränslen, fi nns också kvar. I och med den senaste  vinstvarningen framstår 2010 som ett förlorat år för Vestas. Stämmer bolagets förklaring väntar dock en kraftig tillväxt i stället nästa år. Frågan är bara vad bolagets prognos är värd.
  PER ERICSON dinekonomi@dn.se
  en sajt om aktier, fonder och sparande

 25. Risto Kastarinen

  Har inte hunnit kommentera något på en längre tid pga ökat arbetsbelastning, har dock följt bloggen hela tiden och sett många hög kvalitativa inslag.  Har nyligen läst mycket om Spaniens misslyckade satsning på solenergi och vindkraft etc annan grön energi.
  Skulle vara mycket intressant om någon med tid och kunskap skulle börja gräva ner sig i verkligheten bakom Portugals sk ”success” i satsningen på grön energi, se tex http://www.nytimes.com/2010/08/10/science/earth/10portugal.html?_r=2
  Om det inte gick för Spanien, vad är det då som skiljer Portugals situation (45% från grön energi 2010)  från dem ? Vad jag ser så står det i flera artiklar om att detta beror på satsningar på vattenkraft ? (vilken typ nämns inte här, finns det floder i Portugal där man kan bygga vattenkraft ?) och vindkraft där man tydligen pumpar upp vatten i i högre liggande reservoarer för att sedan tappa av dem när det inte blåser. Iden är intressant men undrar vilka effektförlusterna blir, dvs hur lönsamt kan det vara ?
  Eller är det som Spanien med några års eftersläpning innan baksmällan slår till när man inte orkar med subventionerna. I Spanien subventionerade man tydligen tex enligt följande: ”September 2008 lowered subsidies for future installations. Capacity installed prior to this change receives a highly subsidized feed-in tariff of as much as €440 per megawatt hour of electricity produced, which is roughly 10 times the price utilities pay for power produced from conventional sources—gas, coal, nuclear and hydro power. ” Dvs 10 gånger med marknadspriset, undrar på att det kostar. Undrar hur mycket Portugal subventionerar sina solenergianläggningar ?
  Jag väntar med intresse om kommentarer om detta.
   

 26. Slabadang

  Ingemar !
  Det kan vara svårt att skilja mellan korruption och konspiration.När den dessutom är sammanblandad med idealism blir det otroligt svårt att sätta en rättvisande sammanfattande beskrivning på vad AGWrörelsen är.Vem är skyldig oskylig lurad taktiker manipulatör elller bedragare? Problemet är väl att alla dessa aspekter och konsekvenser fått plats inom AGWrörelsen.
  Sverige har ett stort ansvar för den gigantiska syltburk som öppnades när IPCC skapades.Antalet sktiga fingrar som varit nedstuckna har med tiden förvandlat syltburken till mer lik en mögelost som luktar som an blanding av Gorgonzola och Hawarti.
  Jag vill bara upprepa min insikt att hur man organiserar samarbeten och fördelar makt är betydligt viktigare än vad man förhandlar eller samarbetar om.Hur man förstör både demokrati förnuft relevans ochvetenskap är det arv vi får ifrån IPCC EU och FN.Det är dags att tänka om.
  Vi måste jobba med små syltburkar där de som ges tillträde har tvättat händerna först och burken skall vara stämplad med en sista förbrukningsdag och förvaras i lämplig temperatur.

 27. Pär G;
  Vindkraftsinvesteringar föll med över 70% i USA årets första 6 månader, många andra länder kommer gå samma utveckling.
  De enorma underskott som skapats av en offentlig stimulans efter hösten 2008, leder troligen till att subventioner av energisystem som saknar potentialen att priskonkurrera med olja och kol, faller platt.
   
  Risto K;
  Vad jag läst handlar det om pilotprojekt med vågkraftverk, som hittills finansierats med bl.a. brittiskt och svenskt kapital ???
   
  50m långa ytflottörer som sammanbinds med hydrauliska kolvstänger, rörelseenergin omvandlas till elkraft.
   
  Med relativt enkla beräkningar kommer man till produktionskostnader över 2:-/kWh….. Alltså en ekonomisk återvändsväg…
   
  Så finns planer på system med undervattens verk som utnyttjar strömmar, dels med bottenfasta verk (1300 ton järnskrot som klarar 1MW????) dels virar som håller paravaner i läge där propellrar utnyttjar de högsta strömhastigheterna.
   
  Metoden med paravaner bör kunna fungera på vissa platser, kanske längst Sydamerikas västkust, fästa vid lodräta bergväggar och utnyttjande strömmar på upp till 12knop.
   
  Inga kustvattenenergisystem i Portugal har potentialen att ens priskonkurrera med landbaserad vindkraft…. (vad jag kan se)
   
  Med tanke på att Indien startar sin första GenIV nästa år som producerar elkraft för 36öre/kWh samt sötvatten och U233 av det som kallas avfall i Europa, så har Portugals planer nollchans….
  Om 10 år finns reaktorer som klarar produktionskostnader ner mot 10öre/kWh, runt 2030 kommer nyproduktionen av energisystem totalt revolutionera mänskligheten, sälj alla aktier i olje och kol tillgångar långt före dess.

 28. Mats Jangdal

  Hörde att du gjorde ett gott intryck i Norrtälje igår Ingemar!
  Ett av problemen med den praktiska tillämpningen av vår demokrati som AGW har lagt i dagen, är att vi inte längre har en röst av lika värde för varje medborgare. Man måste även vara med i rätt organisation, helst i toppen.
  Slabadang visade i en annan tråd hur WWF blivit remissinstans till sig själv. Andra starka remissinstanser som påverkar nästan alla beslut i riksdagen är LRF, LO och SAF. Det finns ett begrepp i den politiska filosofin för när ett samhälle inte längre ägs av medborgarna utan av intressegrupper. Det kallas korporativism och räknas inte som en fullgod demokrati.
  Tänk efter och bedöm själva om ni tycker att Sverige är på väg att bli ett korporativt samhälle, eller kanske rent av redan är där?

 29. Slabadang

  Mats Jangdahl!
  Korporativism kallas för ”den svenska modellen”!!

 30. tty

  Portugal har satsat rätt kraftigt på storskalig vattenkraft. Och, ja, där finns flera större floder. I ett land utan sjöar och ofta brist på vatten så är dessutom stora vattenmagasin mindre kontroversiella. Ett problem är dock att produktionen varierar rätt mycket mellan åren p g a vattentillgången. Dock utgör fossila bränslen fortfarande ca 85% av den totala energitillförseln.
  Nu lär man dock ska gå över till mera PK småskalig vattenkraft och vindkraft så kollapsen kommer väl där också.

 31. Erland

  Håller givetvis med Gunnar Littmark Nr 27, men de klumpiga vågkraftlösningarna som hittills funnits får den svenska lösningen från Seabased AB att verka lovande (på rätt platser i världen – utan is i havet, tex).
  Projektet utvecklades av prof Mats Leijon från Uppsala redan för ett antal år sedan. Företaget leds  av  den kunniga och mycket erfarna  Billy Johansson med en lång bana inom ABB bakom sig. Det är alltså inga blåögda politiker eller vågkramare som sitter vid rodret.
  Att sedan energitillskottet  inte kan bli annat än ’en spotloska i Mississippi’ hindrar inte att jag gärna vill  önska dem lycka till med pilotprojektet utanför Sotenäs. Det är trots allt en glädje, att svensk ingenjörskonst och kreativitet inte har blivit helt utplånad.

 32. Ingemar, din beskrivning är mycket bra! Jag känner mycket stort obehag över medias ensidiga propaganda. Man har helt lämnat sin roll som kritiskt granskande och börjat agera som uppfostrare. Detta gäller inte bara klimatalarmismen utan även svininfluensan och massvaccinering. Man skrämde människor att vaccinera sig! Även här ett FN-organ/WHO inblandat. I Sverige tillät man användningen av tiomersal – ett kvicksilversalt – som konserveringsmedel i vaccinet! Man sprutar in kvicksilver i kroppen! Läste att 5.900 unga hade fått biverkningar – en slags sömnsjuka. Detta troligen orsakat av kvicksilvret! Det fanns kritik mot tiomersalanvändningen men detta viftades bort av myndigheterna. Tillverkaren har friskrivit sig!! Suck! Detta kommer att tigas ihjäl!
  Bristande kritisk granskning gäller ju även för etanol som drivmedel!
  Internet är verkligen en ovärdelig demokratisk tillgång. Vad vore ”klimatkrtiken” utan internet?!!! Och var har jag fått min kunskap?!!!

 33. tty #30
  Din kommentar ovan är lovande för landbaserad vindkraft för just Portugal…….
  Kina kommer med 6MWtoppeffekt verk utan växellåda.
   
  Lagringen blir perfekt i just vattenmagasin som har lagringskapacitet.
   
  Regnrika år kan de förslagsvis bygga anläggningar som tillverkar syntetiska drivmedel, aluminium m.m.
   
  Givetvis har systemet ovan ingen chans mot de billigaste om 20 år, men då Europa slarvar bort kanske 2/3 av sina resurser på destruktiv byråkrati och dess följdverkningar, duger det nog för Portugal…….. befolkningen har nog inte så stora krav???? 😉

 34. Lena Krantz

  M.Sc.Eng. #32
  Uppfostrare, ja men det är ju alldeles rätt! Jag har inte riktigt kunna sätta ord på vad ex SVT håller på med men nu fick jag ju det rätta ordet! Tack!
  😀

 35. Olaus Petri

  Lena, under 1800-talet hade vi flera Uppfostringskommittéer. En permanent blev installerad  efter det att 1968 års uppfostrare invaderade Svt! 😉

 36. Lena Krantz

  Olaus Petri
  Ja men så måste det ju vara, några av dem fick sin placering på SVT…ha ha

 37. Pär Green

  Dags för en upplysning till allmänheten hur el-produktionen ser ut enligt Svenska Kraftnät:
  Produktion MW
  Vattenkraft   13700
  Kärnkraft        8360
  Mottryck        4140
  Kondens         1700
  Gasturbiner    235
  Vindkraft,       120
  Vindkraftens effektvärde beräknat till 6 procent av installerad effekt

  Är uppenbart att vindkraft inte kan tillföra någon energi som har någon betydelse, oavsett om man är för eller emot kärnkraft!
  kejsarens  nya kläder i modern tappning.

 38. L

  Föreningen Svenskt Landskapsskydd fick några röster hörda på Radio-nyheterna nyss, man gillade inte att bli omringade av vindkraftverk.
   
  Men Pastor Carlgren förkunnade; ”Vi behöver vindkraften för klimatet, miljön och jobbens skull”.
   
  Jag tror snarare att vindkraften behöver Carlgrens okunnighet…

 39. Lars C

  #32
   
  Nu blev det inte så mycket av svininfluensan, varför kan diskuteras men en sak är säker. Ingen har facit i förhand på hur en pandemi utvecklas eller hur ett virus utvecklas. Att säga att folk blev lurade till att vaccinera sig är bara dumt. Nästa gång kan det vara en tvåstegsraket som kommer av samma slag som spanska sjukan. Steg 2 tog massor med liv i en  glest globaliserad värld där alla transporter över haven tog minst en vecka. Hur skulle den slå i vår tid? Skulle då internetupplärda tyckare få bestämma och ingen skulle vaccinera sig så är det rena önskedrömmen för dem som snabbt vill ha ner populationen för klimatets skull, de av dem som överlever vill säga, de som hade vett att vaccinera sig.
  Men man kan ju var mer försiktig nästa gång det beger sig. Då hoppas jag att Protein Science är med på banan med sitt snabbutvecklande insektsbaserade vaccin. Veckor istället för månader. Svenska Diamyd har 7% av aktierna och plats i styrelsen i det bolaget om jag inte minns fel.
  Jag hörde smittskyddschefen som sommarpratare, hon var övertygad om att de gjorde rätt från början men har en ödmjuk inställning till att det kanske kommer fram nya rön runt vaccinet.

 40. Pär Green

  Statsmakternas gullande med vindkraften ger det märkliga förhållande att det är den dyraste produktionsformen, d v s vindkraften, som bestämmer priset. Det gör att el-oligopolet, Vattenfall, EON och Fortum kan göra enorma vinster på sin vatten- och kärnkraftsel.

 41. Pär Green

  Mitt nya avtal!
  Det gläder oss att du valt att fortsätta vara kund hos oss. Du kommer inom några veckor få en skriftlig bekräftelse kring ditt avtal per post hem till dig.
  Ditt avtal:
  ———–
  Vattenel Fast pris 3 år
  Start: 2010-10-01
  Förnamn: Pär
  Efternamn: Green
  Din beställning:
  —————-
  Fast elpris: 0,00 öre
  Tillval vattenel: 0,00 öre
  Energiskatt: 0,00 öre
  Moms: 0,00 öre
  ———————-
  Elpris: 0,00 öre
  Årsavgift:  kr
  Mina tillval
  ————
  Bytesrätt  kr
  Ett mycket bra avtal från Vattenfall i förra veckan!
   

 42. Mats Jangdal

  Min bedömning är att varken Ask eller Carlgren kommer att vara ministrar efter valet, oavsett vem som bildar regering.
  De kommer istället att skämma ut Sverige från någon annan psoition.

 43. Mats Jangdal

  psoition = position 😉

 44. Pär Green;
  Egentligen vore avtalet ovan ganska vettigt.
  Baserat på att det är viktigare för välfärden med elkraft än kultur…..
   
  Go figure  (som alla vår Thomas avslutar…)

 45. Mats Jangdal

  Denna debatt (om ändamålen helgar medlen) liknar mycket den jag fört med Måns B här
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/08/19/an-mer-fargglad-grafik/comment-page-2/#comment-150439

 46. Ingemar

  Äntligen åter till civilisationen (dvs, till en anständig internetuppkoppling)! Tack för alla kloka inlägg och uppmuntrande tillrop.
  Först om ett svar som jag nyss skrev på bloggen Piprök på hans fråga vem som skrev till Deming om att man ville ta bort den medeltida värmeperioden. Detta är fortfarande ett olöst mysterium som jag skrev om här: https://www.klimatupplysningen.se/2010/04/08/get-rid-of-the-mwp/
  Inge #19 och Slabadang #26 tar upp detta med konspirationer. Vi är nog helt ense här. Ibland framstår saker onekligen som konspiratoriska. Inte minst Climategatebreven avslöjade ju bra mycket mer av en samordning än vad åtminstone jag hade trott var fallet. Men att det ”konspireras” lite här och var är naturligtvis inte så konstigt och det motsäger inte att klimatfrågan fått sin energi från flera olika håll. Poängen är att man inte behöver någon övergripande konspiration typ Maurice Strong och en dröm om ekofascistisk världsregering för att förklara fenomenet. Jag har ingen heltäckande förklaring (ännu) utan jag antar bara som min arbetshypotes att det skett en mer eller mindre spontan samordning av olika intressen med det gemensamma fokuset på koldioxiden. Arbetsuppgiften för framtida vetenskapshistoriker/teoretiker är att kartlägga hela fältet utan ta ta till några lättköpta genvägar via en konspirationsteori.
  Någon tog också upp media. Jag fick mig en bra lektion i ”tänket” bland journalister av Per Gudmundson (SvD) i helgen. Men jag får återkomma till det vid annat tillfälle …

 47. ThomasJ

  Gunnar L. #44: Please, pretty please.. vänligen ange mitt aka korrekt: ThomasJ. Utan j:et kan jag ju förväxlas med ngn annan ’Thomas’… you know who… 😉
  Mvh/TJ

 48. ThomasJ

  Som tidigare nämnts, åtskilligt ofta dessutom, har och är den s.k. energipolitiska debatten/diskursen i Sverige totalt ute på djupt vatten, så djupt att ingen av de s.k. ’ledande’ personerna har en minsta susning över vad deras ’ansvar’ deFacto handlar om/är. Lyss på ’miljöminister’ Carlgrens pådyvlande ’strängare reglering’ för kommuners självbestämmande… Asså snacka om Nordkorea…
   
  Inför valet 19 september, se till att kryssa [personval] vem ph**n som helst men ICKE Andreas Carlgren, ej heller Maud Olofsson, ej heller Ola Alterå.
  Just don’t do it! Yes… 😉
   
  Mvh/TJ

 49. L

  ThomasJ, jag har aldrig röstat i modern tid, kan man stryka namn..?

 50. ThomasJ

  L #49: Nej, Göran Persson tillsåg, förutom 8%-gränsen, att namnstrykning ej är tillåtet. Demokrati della Suéde!!!  🙁
  Mvh/TJ

 51. Slabadang

  SVT och övrig media!
  Enligt min mening så sysslar de med ren indoktrinering.Vi skall lita på våra nya herrar och rådgivare som ersatt våra politikers betydelse.

 52. Pär Green

  Ett svar på frågan angående vindkraftens betydelse och nytta!
  Produktion redovisas i MWh, GWh eller TWh. Vindkraften ger med nuvarande installerad effekt ca 2,5 TWh/år vilket motsvarar ca 2 % av Sveriges elefterfrågan. Om det är betydelsefullt eller inte finns det olika åsikter om, men det motsvarar ungefär vad landets eldrivna spårbundna (tåg, spårvagnar, tunnelbanor) trafik behöver. Det transportarbetet har betydelse. 
  Vindkraftverkens installerade effekt är inget vi kan lita på eftersom de utvinner energi när det blåser. Därför måste de ingå i ett kraftsystem där det också finns styrbara kraftverk som håller balansen mellan systemets tillgång och efterfrågan. Det där är inga problem. Det finns en lång erfarenhet av att hantera elkundernas varierande efterfrågan på el som är vida mycket större än vindkraftens verkligt installerade effekt och inte bara den siffra du nämner som används för prognosering längre fram i tiden än de bästa väderleksprognoserna. 
  Vitsen med att nyttja mer förnybar energi är att vi hushållar bättre med de ändliga fossila råvarorna som kol, olja, gas och uran. Vi tär redan nu på ”kapitalet”.

 53. Slabadang

  Är det inte lustigt??
  Bara för någon dag sedan var vi överrens(?) om att klimatvetenskapen avslöjats med sitt systematiska fusk eller inkompetens med statistik. Hur illa man hanterat proxidata har vi nu ett antal bevis och avslöjanden. Nu kommer den fråga som McItyre varit taktisk nog låtit ligga kvar på marken. Med bevis på att träringsdata inte återspeglar temperaturen i den moderna termometerutrustade tidevarvet så är det dags att kasta dessa trädringsproxie i sopunnan och med den hela hockeyklubban.
  Vi kan bibehålla bevisen om hockeygängets inkompetens och manipulationer men klubban i sig är helt värdelös eftersom den bygger på värdelösa proxi för historiska temperaturer! 

 54. Jag röstar inte heller 🙁
  Det ogillade jag starkt då mina kamrater var sådana, nu är jag där själv…
   
  Mins en debatt med Anders W (en bra grabb som jobbade för mig några år).
  -Om du inte röstar, så underminerar du demokratin. Sade jag.
   
  -Är du Gunnar så säker på att dagens form av demokrati är hållbar?
   
  Så min brorsa och Peter L…. det tog 20-30 år för mig att förstå hur de tänkte….
   
  L.  visst vore det konstruktivt om vi fick rösta för eller emot?
   
  Jag skulle lägga min röst emot mp….. (det borde innebära att den kvittar en för).
   
  Tänk vad skoj om den metoden fanns…  Om politiker misskötte sig enligt valmanskåren skulle ingen få många röster då mot och för tog ut varandra…
   
  S vann, de fick totalt 14 röster mot M som fick 12……
   
  Skulle Sveriges samhällsfarligaste verksamhet inse att de saknar legitimitet eller skulle de?
   
  Men visst är det smart att samla inkompetensen i ett hus?
   
  Bara låsa vid lämpligt tillfälle och kasta nyckeln….
   
  Slutförvar?
   
  Vad är halveringstiden för idioti och inkompetens?
   
   

 55. Slabadang #51
  Vad menar du? Ska det behövas en ny sorts media som bara berättar och beskriver det som vissa vill höra?
  Hur går det förresten med ditt projekt med en svensk variant på PyjamasTV?
  Är den sortens upplysande indoktrinering inte så eftertraktad som du trodde?

 56. L

  Gunnar L, det skulle nog bli glest i Riksdagen om vi fick stryka… 😉

 57. Ironman

  ”OM AGW teorin skulle vara fel ställer vi knappast om energisystemet från fossilt till förnybart i ”onödan”, men om förnekarsidan har fel försenas den omställningen helt i onödan. ”
  Per Holmgren Väderbloggen
  http://blogg.aftonbladet.se/vaderbloggen/2010/08/ovantat-lugn-orkansasong-an-sa-lange#comments

 58. tty

  Pär Green #52
  ”Vitsen med att nyttja mer förnybar energi är att vi hushållar bättre med de ändliga fossila råvarorna som kol, olja, gas och uran.”
  Då skall man alltså INTE använda vindkraft. Kondenskraftverk (kol, olja, uran) är inte användbara tillsammans med den oförutsägbara vindkraften eftersom de är trögreglerade. De körs alltså som baskraft.
  Vindkraften kan köras tillsammans med vattenkraft (och har då ingen effekt på åtgången av fossila råvaror) eller tillsammans med gaskraft (och ökar då åtgången av fossila råvaror).
  I USA där man inte har något annat val än att köra vindkraften tillsammans med kondenskraft löser man det med ”spinning reserve”, d v s man kör kondenskraftverk, men utan att producera något, bara för att ha dem snabbt tillgängliga vid behov.
  Tala om dårarnas paradis.

 59. Ironman #57
  Kul att ”Väder Per” har uttryckt sig så klart och tydligt.
  Han har så rätt.
  Bättre att ställa om i tid än att vänta och bli efter när utvecklingen i Kina och Indien tar än större fart.

 60. L

  Uffeb, kan du förklara vad som är bättre..?

 61. Ironman

  Jodåvars, Uffeb. Det var väl mest ett exempel och en reflexion på Ingemars ämne  ”ändamålen helgar medlen”. 
  Till varje pris.

 62. tty #58
  Jag håller med om att kraftigt utbyggd vindkraft blir mest lönsam i samverkan med utbyggd vattenkraft som uppbackning, men jag tror inte att det är ett ”dårarnas paradis” i USA. Producenterna räknar nog pengar lika bra som andra.
  Och med en utbyggd kärnkraft så behövs kanske ingen utbyggnad av vattenkraften för att reglera en utbyggd vindkraft.
  Men jag vill inte se fler jättelika vindsnurror ute på landsbygden. Runt storstäderna är det helt OK för mig, men inte ute i skärgården eller på höjder i turistområden ute i skogar eller fjällområden. 
  Jag har sett enorma vindkraftsparker i Danmark för många år sedan. En vacker syn när det sakta roterade i det platta och ointressanta landskapet. En ful syn när det var vindstilla och vingarna spretade hit och dit.
  Dagens vindkraftverk är oftast större och har mer rovdjurliknande tänder som roterar på ett otäckt sätt. Ingen vacker syn. Såg för ett par dagar sedan ett gäng hungriga snurror i Vansbrotrakten. Enorma och helt malplacerade saker uppe på tidigare vackra och skogklädda höjder efter vägen.
  Enormt fult. Kändes dessutom inte alls så nyttigt som när jag såg de stora parkerna av vindmöllor i Danmark.

 63. L #60
  Vad menar du? Kan du precisera frågan, eller vill du bara hacka till lite?

 64. Pehr Björnbom

   
  Tack för ett mycket bra inlägg, Ingemar!
   
  Jag betraktar AGW-alarmismen som självgenererande. Ditt inlägg illustrerar detta på många olika sätt.
   
  Från mitt eget perspektiv som forskare har jag sett en del av detta. J
   
  De som håller på med klimatrelaterad forskning, forskning om klimatet, klimatets verkningar på exempelvis biosfären, energiforskning för att motverka klimatförändringar, med mera, ser att det finns anslagspengar att hämta om man kan presentera ett bra klimatrelaterat forskningsprojekt. Om det dessutom finns en stark opinionsbildning som går ut på att det är nära nog omoraliskt att inte ta klimathotet på allvar så inser varje klimatrelaterad forskare att det inte är bra att ha några oppositionella åsikter i klimatfrågan. I varje fall inte om man vill vara med och konkurrera om anslagspengarna.
   
  Jag har själv varit indragen i detta i min egen tillämpade forskning om olika energisystem. Jag har själv känt suget efter anslagspengar där den starkaste motiveringen för forskningsprojekten har varit klimathotet. Jag har alltså på mig själv kunnat observera hur dessa faktorer påverkar en forskare som är beroende av att kunna finansiera sin forskning med externa medel, vilket de flesta akademiska forskare är, speciellt de som håller på med tillämpad forskning.
   
  Men det var också därför jag var nyfiken på det klimatmöte som Peter Stilbs arrangerade vid KTH 2006. Klimathotet var en viktig del av motiven för min forskning. Alltså borde jag intressera mig för klimathotet, alltså gick jag till klimatmötet.
   
  Detta möte förändrade min syn på klimatfrågan. Det var chockerande att konfronteras med de anmärkningsvärda vetenskapliga svagheterna i AGW-teorin, på grund av den stora betydelse som denna teori fått för allt vad jag och mina kolleger gjorde i forskningen.
   
  Som tur är har jag gått i pension sedan år 2007. Jag har blivit intresserad av klimatvetenskapen från ett skeptiskt perspektiv, den passar bra för min vetenskapliga bakgrund, och jag läser klimatvetenskapliga artiklar som min främsta hobby.
  PS Ursäkta, jag postade i fel tråd först …

 65. L

  Uffeb, du säger: ”Bättre att ställa om i tid än att vänta och bli efter när utvecklingen i Kina och Indien tar än större fart.”
  Jag undrar vad som är bättre, eller kan du förklara vad du menar?

 66. Pehr, du har agerat moraliskt riktigt, men skulle du gjort det om du var 30, med en ung familj att försörja?
   
  Jag skulle självklart gjort det, men hur många andra betalar priset av att kunna sova gott, medveten om att man gör sitt bästa för de flesta, mest för de som saknar val och möjligheter?
   
  God natt, sov gott alla nattens bloggläsare, vårt samhälle är inte starkare än medborgarnas moral…………………….

 67. L #65
  Bättre att ställa om och vara mer framsynta när det gäller ny teknik och nya resurssnåla lösningar på olika områden så att vi kan fortsätta att vara konkurrenskraftiga med produkter och produktion.
  Så menade jag.
  Så att vi får fortsätta att vara producenter och leverantörer eftersom vi i vårt lilla hörn av världen inte kan leva på att enbart vara konsumenter.
  Så menade jag.

 68. Pehr Björnbom

  Gunnar #66,
  Pehr, du har agerat moraliskt riktigt, men skulle du gjort det om du var 30, med en ung familj att försörja?

  Jo, Gunnar, det är lätt för mig att göra som jag gör när jag lever som pensionär. Jag är absolut ingen hjälte för den sakens skull.
  Att vara trettioårig forskare med barn att försörja är en mycket tveeggad situation. Det är fantastiskt att vara forskare, men den här typen av dilemman kan ändå göra det till ett helvete …

 69. L

  Uffeb #67, du har nog inte hängt med de senaste 20 åren tror jag…

 70. L #69
  Tror du det?

 71. L

  Uffeb, om du tror att vi har något slags industriellt försprång så har du nog missat vad som hänt i världen, ja.

 72. L #71
  Nej det tror jag inte.

 73. Uffeb   #62.
  Kärnkraften är det minst lämpliga alternativet för att reglera vindkraften.  Vattenkraften måste stängas av när det blåser med stora begränsningar pga  vattendommar.  En älvutbyggnad blir nödvändig för detta.  Vindelen blir dyr om man räknar med kostnad för älvutbyggnad,  nätutbyggnader och ökade elcertifikatkostnader.  T ex  visar Energimyndighetens kalkyler, att elcert.kostnaden  kan öka med  upp till 200% om Pite Markbygdens vindpark genererar  10 TWh el,  pga  brist på elcertifikat.  (Källa  PiteTidningen)

 74. Ingemar

  Pehr B #64
  Intressant att läsa om dina erfarenheter och det dilemma du råkat ut för. Sättet att finansiera forskning genom ständiga ansökningar om bidrag gör ju det hela väldigt lättmanipulerat för politikerna. Det är väl det de vill ha. Men tyvärr drar det ned på takten och kvalitén i forskningen.
   
  En sak som slog mig är att det inte bara handlar om ett moraliskt dilemma utan även ett mer egoistiskt. Vill jag verkligen ägna en massa produktiva forskningssår på ett projekt som jag egentligen inte tror på, och som jag inte tycker är särskilt intressant/relevant för utforskandet av naturen? Skall jag kanske t.o.m. lämna det akademiska och syssla med något annat? Om våra yngre, begåvade forskare kommer fram till  ett jakande svar på den sista frågan (och det finns dokumenterade fall), så är det mycket problematiskt, långt över det rent personliga.

 75. #39 (på #32)
  Jag hörde också sommarprataren/smittskyddsansvarig. Hon hade en myckt mjuk och sympatisk framtoning – håller med. MEN jag hörde henne i TV sitta och ljuga om kvicksilversaltet. Sade att det fasats ut för vacciner pga produktionstekniska skäl.
  Vad jag reagerar emot ang ”pandemihotet” är att informationen var MYCKET vinklad och oärlig!!!
  Jag har goda kontakter inom vaccinbranschen. Många var chockade över att man accepterade tiomersal/kvicksilver (även inom Socialstyrelsen. Man vågade inte uttala sig kritiskt!) Denna mycket farliga pandemi visade ju sig bli ung 1/10-del av en vanlig höstinfluensa. Det fanns EN journalist på svd som gjorde sitt jobb, var kritisk och avslöjade WHO och organisationens dolda intressen!!
  Jag anser att folk skall ges en allsidig info om olika risker.
  Kvicksilver är livsfarligt utom i vacciner och vid långtidsförvaring i våra munnar (amalgam)! Trovärdigt?

 76. KristianA

  #75
  Du glömde i våra hem, i form av kvicksilverlampor.

 77. Erland

  Kristian A Nr 75 – Kvicksilvret i lågenergilampor och lysrör är ung 1/100 eller mindra av vad en gammaldags febertermometer innehöll (<5 mg). Och givetvis en oönskad mängd, men som slipper ut bara om lampan går sönder hemma. Men visst skall vi undvika kvicksilvret, men proportioner i hoten är också bra.

 78. #76 Kristina,
  Helt rätt. Det kommer inte in en ”kvicksilverlampa” i mitt hem!
  #77 Erland
  Hur många vet att kvicksilverånga bildas om man slår sönder en lågenergilampa? Hur farlig är ångan för små barn? Hur är påverkan på nervsystemet? Hur sanerar man? Vädrar? Sopar upp Hg?
  Hörde vår mijöminister vifta bort frågan med sitt sneda leende. Han har ingen aning!
  Man borde satsa på lysdioder/LED direkt och inte sprida kvicksilver helt utan kontroll och kunskap i ”nauren”.
  Hur många lämnar in trasiga lågenergilamporna som miljöfarligt avfall?

 79. #77
  5 mg Hg är väldigt mycket! Fråga VA-verket 0m du får spola ned det i toan!

 80. Erland

  Jovisst skall vi undvika kvicksilver, men bör ändå hålla proportioner på hotet. Jämfört med vad en vanlig tandläkarmottagning släppte ut i Hg under alla år, eller hur många febertermometrar ängsliga mammor råkade slå sönder i handfaten är lamporna nog ett obetydligt hot.
  Visst kommer LED stort, men tills vidare får vi leva med det som finns till rimligt pris, eller på hamstrade glödlampor. Att förbjuda dem var ju ett annat typiskt kraftfullt slag i luften av våra kära politiker för att rädda jorden och miljön!
  Har någon hört en ångerful röst därfirån om det ämnet?

 81. les miserables

  MscEE ”79#
  Fråga samtidigt om du får spola ned H1N1-vaccinet .
  Våga vägra tro på FN:s olika organ, vare sig det gället IPCC , WHO eller världsnaturfonden.
  Fånigt upplåsta pandemier vi haft – fågel – svin och H1N1 influensa. Allt för att göda ja ni vet vilka.
  Angående en forskares samvete – med  papper i banken skyhöga skatter och låga inkomster – vad skall en stackars fattig flicka göra ?

 82. Pehr Björnbom

   
  Ingemar #74,
   
  Jag har följande hypotes om drivkrafterna till rekryteringen inom den naturvetenskapliga forskningen.
   
  Grundforskning, där man inte har något specifikt mål utan helt enkelt vill förstå hur naturen fungerar, är mest attraktiv för yngre begåvade forskare. Konkurrensen om att göra karriär inom grundforskning blir därför störst och de mest begåvade forskarna hamnar inom grundforskning.
   
  Tillämpad (eller strategisk) forskning (till vilken det mesta av dagens klimatrelaterade forskning hör eftersom den är så målinriktad) blir ett andrahandsalternativ till att göra karriär inom grundforskningen. De forskare som gör karriär inom tillämpad forskning får en situation som mera liknar anställning i ett företag där det är fråga om att forskningen skall vara till nytta för företagets verksamhet. Det är naturligt att forskarna blir mindre engagerade (men däremot mer lojala mot verksamhetens övergripande mål) och att den vetenskapliga kvaliteten blir lägre jämfört med grundforskningen.
   

 83. Michelangelo

  Pär Green #37#
  Så här ser det ut i världen med kolkraft:
  Følgjande land er sterkt avhengige av kol for å produsera elektrisitet. Oversikta viser kor stor prosentdel som kjem frå kol:
  Polen: 93 %
  Sør-Afrika: 93 %
  Australia: 80 %
  Kina: 78 %
  Israel: 71 %
  Kasakhstan: 70 %
  India: 69%
  Marokko: 69%
  Tsjekkia: 59 %
  Hellas: 58 %
  USA: 50 %
  Tyskland: 47 %
  (Kjelde: World Coal Institute
  Även det fallrika Norge har kolkraft
  Norsk kolkraft
  Her i landet finst det i dag eitt kolkraftverk: Longyearbyen Energiverk som gir lys og varme til folk på Svalbard.
  To større kolkraftverk er under planlegging, begge med CO2-handtering. Ifølgje Arne Olsen i NVE har dei fått inn førehandsmelding frå Haugaland Kraft og frå interessentar på Husnes.
  På Husnes ønskjer teknologiselskapet Sargas og aluminiumsprodusenten Søral å byggja eit kolkraftverk til 4,5 milliardar kroner, saman med Tinfos og Eramet Norge. I førehandsmeldinga går det fram at kolkraftverket vil produsera 2,7 millionar tonn CO2, der 98 prosent skal kunna fangast inn. I tillegg skal kraftverket kunna brenna biomasse, og kanskje også kunna fanga
  Utdrag från Aftenbladet.no
  Varför skall svenska politiker tycka att medborgarna skall ta tagelskjortan på och göra allt så krångligt och dyrt som möjligt ?
  Det Lutherska arvet.
  När skall den svenske proletären lära sig att leva ?

 84. Ingemar

  Pehr B #82,
  Jag skulle inte vilja göra någon kvalitetsmässig skillnad mellan grundforskning och strategisk/tillämpad forskning. Det finns god och dålig forskning inom båda fälten. Distinktionen handlar snarare om vilket syfte man har med sin forskning; sanning eller praktisk nytta.
  Klimatforskningen har både grundforsknings- och strategisk målsättning, vilket gör det problematiskt i.o.m. att man blandar ihop syftena. Det hade varit bättre om man renodlat uppgifterna så att man inte blandat ihop det politiska med grundforskningen kring hur klimatet faktiskt fungerar.

 85. KristianA

  Erland #77
  Gissar att det inte finns många kvicksilvertermometerar kvar. De har varit förbjudna sedan 1 Januari 1995. Har letat en stund på nätet, det verkar inte gå att beställa någongstans. De har nog ersatts av digitala just för att de innehåller ett farligt gift. Att då införa giftet igen i lampor är huvudlöst enligt mig.
  (Min devis ”Grönt = dyrt, dåligt och innefektivt”)
  Jag bor själv i en lägenhet och kommer ha 13 kvicksilverlampor då jag bytt ut mina gamla fina, säkra lampor.
  Kan det gå 1000 kvicksilverlampor på en kvicksilvertermometer idag? Att de då har en 100-del av mängden innebär att vi skulle 10-dubblat mängden kvicksilver i våra hem, smart drag. Dessutom ska jag byta 13 lampor med risk att tappa någon jämfört med att ta tempen kanske vart annat år. Livslängeden på dessa är klart överdriven. Jag har nog slängt (förlåt, återvunnit) 10 st. de senaste 3 åren. Över ett akvarium borde de räcka 15000 timmar/10 timmar per dygn = 4 år. Inte en chans.
  Jag har dessutom haft 2 kvicksilverlampor som börjat brinna, har som tur är varit hemma båda gångerna. (Har ju några över akvarier så de är på när jag inte är hemma)
  KristIAn (ej KristiNA)

 86. Argus

  Sorry att jag kom in så sent.
  Kvicksilver. Fascinerande metall. I min ungdom fick jag mig förevisat (och jag kunde återupprepa experimentet.) hur man med en liten mängd kvicksilver upplöst i tex saltsyra, alltså en kvicksilverjonlösning, kunde ’försilvra’ ett kopparmynt! Ganska anslående. Man gnuggar lite lätt ett halvsopigt kopparmynt….. och vips blir det ett silvermynt.
  Tyvärr ångar silvret bort över natten…. så om man är affärsman vill man ha en snabb affär.
  Läser man på förefaller kvicksilveramalgam vara rena mirakellegeringen! Hur kom man på detta? Blandar tenn lite koppar etc plus kvicksilver… Först är blandingen lite soft. Så man kommer ner i den mer eller mindre noggranna urborrningen. Sen innan den blir riktgit stel.. expanderar den lite granna. Så man får i princip en bakterietät kontakt med tandsubstansen. Och resultatet är som sas hyggligt gjutjärn. En bra amalgamfyllning ska väl hålla i 20-30-40 år.
  Ett överlägsnare tandfyllningsmaterial har jag svårt att tänka mig. ÖHT.
  Där finns andra problem med kvicksilver, och i det långa loppet är det oönskat när det kommer på villovägar.
  By The Way. Brist på syre i Östersjön anförs ofta som ett problem. Nu efterlyser jag synpunkter på hur syrebrist kan skapa sänkor för tungmetaller. Finns svavel närvarande med rätt oxidationstal.., bildas det inte sulfider då? Som är bland det stabilaste som finns?
  Så, svavelväteområden kan fungera som  sänkor för diverse silver/kvicksilver/annat förorenat material som omgående fasas ut ur vårt kretslopp för årskilliga tusen-/miljontals år?
  Inte ett ’statement’utan mer som ’question’ till någon som vet mer!
  See y’a

 87. Eskil Berglund

  Apropå väderpratare:
  PROFESSOR KERRY EMANUEL, CLIMATE SCIENTIST: Why would anybody ask weather forecasters about their opinion on climate? I think it is because there is a hope that I don’t think is justified that ordinary people will confuse weather forecasters with climate scientists.
  Från WUWT

 88. Slabadang

  RIKTIGT spännande forskning och håll i er …. den bygger på OBSERVATIONER.Fysiken verkar öppen och intresserad av att ompröva gamla sanningar.Det gör den till motpolen till klimatfundamentalismen.
  http://wattsupwiththat.com/2010/08/23/teleconnected-solar-flares-to-earthly-radioactive-decay/#more-23829

 89. Klimatkriget
  Visst är det som Ingemar säger: Klimathotet är en genompolitiserad fråga som massor med agendor och aktivism kan haka på och finna egna ’nyttiga’ aspekter av. 
  En av RealClimate-grundarna, William M Connoley, är väl mest är känd för att föra kriget på Wikipedias diverse klimatartiklar för alarmism, och mot personer med skeptiska uppfattningar. Han försöker alltså revidera kända (och halv-kända) personers CV genom att lägga till nedsättande omdömen, och/eller ta bort positiv information. Så till den grad att sidorna har behövt låsas i omgångar …
  Han mfl har även försökt att få begreppet/ordet ’ClimateGate’ bortraderat ur engelska Wikipedia (finns ft inte som egen term där).
  Här kan man se en lista på vad han har befunnits ägna sig åt, och även förslag på åtgärder mot honom (även några av dem han har ’krigat’ mot drabbas)

 90. Ann L-H

  Ingemar – du skriver att du inte tror på ”någon global konspiration som kontrollerar forskare, politiker, massmedia och industrin. Istället handlar det om att en lång rad olika intressen, med lite olika syften, hittat en gemensam nämnare i just klimathotet.”
  Det stämmer nog idag, men hur är det om vi tittar tillbaka på hur klimathotet  iscensattes?
  M Strongs mål var en ny världsordning genom att de då industrialiserade länderna på något vis punkterades.
  Han hade sedan sitt finger med i alla tänkbara sammanhang under 70-80 talet från The World Earth Day vars första dag gick av stapeln på 100-årsdagens av Lenins födelse till UNEP (1972 ”Only One Earth”), Brundtlandrapporten, bildadet av IPCC och inte minst Riokonferensen med förspelet till Kyotoprotokollet och koldioxidskatter, UNFCCC 1992.
  På  ”den sjunde dagen” kunde han vila sig och nöjd med sitt verk. Bollen var satt i rullning och styrningen självgående.  
   Avsikten med den årligen återkommande The World Earth Day var att inplantera miljömedvetandet, vår arvssynd eller vad man vill i det allmänna medvetandet speciellt via skolan världen över, resten är väl välkänt.
  Kan inte det kallas konspiration?  

 91. ThomasJ

  Ann L-H #90: Det é la inte heller att [speciellt] undra på/över att M. Strong deFacto gömmer sig i Peking/Beijin, t.o.m. bakom spärrade kvarter i den avspärrade Förbjudna staden, 100% avskärmad från utifrån – troligast enligt egen + sina f.n. varande ’huvudmäns’ vilja & agenda. Rysare… 🙁
  Läsvärt iaf från American Thinker idag, Global Warming Blues:
  http://www.americanthinker.com/2009/08/global_warming_blues.html
  Mvh/TJ

 92. Ann L -H #90
  ”M Strongs mål var en ny världsordning genom att de då industrialiserade länderna på något vis punkterades.”
  Är punktringen lagad nu tycker du, eller är det värt att diskutera den mer? 
  Mitt intryck var tidigare att man försökte punktera Kinas och Indiens framfart med koldioxid och klimatet som hot.
  Men nu tror jag att alla inser att tillväxt med ny kunskap om hur klotet fungerar är bra oavsett i vilken världsdel som det går fortast.

 93. Thomas

  Ann, gratulerar, det var en ny kandidat till vem som inledde klimatkonspirationen! Thatcher eller Bolin har annars förekommit i diskussionen. Fler bud?
  Jonas N, är Connolley fortfarande ett sådant hatobjekt efter Solomons karaktärsmord på honom? Måste ni alltid låtsas att det sitter några suspekta figurer och censurerar all information? Det var likadant med hur de där ”Climategate” breven har misstolkats.

 94. forts.. #92
  Är punkteringen lagad nu… skulle det vara.
  Men vilken dyster syn Ann L – H har på livet på Jorden.
  Kanske inte direkt dyster, men konstigt inskränkt.
  Men det är lätt att det blir så om man glömmer att tänka globalt och långsiktigt.
  Sveriges 9 miljoner människor skulle lätt rymmas i det område i Pakistan som drabbats av översvämningar, men det är ju bara en pytteliten del av Jordens miljarder människor, så varför ska vi bry oss. det är ju inte här det händer.
  Och det är ju dessutom inget som vi har orsakat. Vädret kan ingen styra över. Någon tiondels grad ökad temperatur på klotet är ju bara bra. Ännu bättre vore fyra eller fem grader varmare så att vi fick blomstrande öknar och rackarns härliga sommarbad här uppe i kyliga nord. 🙂

 95. L

  Uffeb, varifrån kommer din inverterade syn på klimatdebaklet..?

 96. Ingemar

  Ann L-H #90,
  Jovisst finns det många som har konspirerat. Men en konspiration måste få luft under vingarna och leva vidare genom energi från andra håll. Även om M. Strong var en av de tidiga konspiratörerna så skulle han aldrig lyckats utan att hans (och Rom-klubbens) budskap slog an en ton som många andra grupper och intressen såg en fördel i.
   
  Han försöker säkert övertala Kineserna att haka på. Men de är smarta nog att istället plocka hem de vinster de kan från oss korkade europeer, dock utan att låta sig beröras av flumpropagandan från Strong, Al Gore, FN och det vetenskapliga kotteriet kring IPCC. – Jag menar, de har ju en lärorik erfarenhet av Mao och hans kulturrevolution som borde vara tillräcklig för att skilja mellan fakta och retorik.
   
  Men som sagt, konspirationer lyckas sällan påverka de historiska förloppen särskilt långt. Ingen kan styra allt det som behöver styras; forskning, politik, massmedia, NGO’s osv. Många andra grupperingar måste kunna se fördelar i att haka på.

 97. L

  Thomas, Strong är knappast ny, han tillhör grundkursen i AGW.

 98. Mats Jangdal

  Uffeb #94
  Nu raljerar du. Känns det bättre så?
   
  För övrigt brukar före centerledaren Olof Johansson gärna ta på sig en del av äran för klimat- och miljömedvetandet, han berättar gärna om sin medverkan på Stockholmskonferensen 1972.

 99. Anders L

  Ann L-H #90
   
  ”The World Earth Day vars första dag gick av stapeln på 100-årsdagens av Lenins födelse till UNEP (1972 ”Only One Earth”), ”
  World Earth Day instiftades av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson, inte av Maurice Strong, och den 22 april var inte bara Lenins födelsedag – utan fastmer Nelsons pr-man Julian Koenigs födelsedag. Dessutom finns det ju fler som är födda den 22 april – t ex Immanuel Kant, den ryske politikern Kerenskij, tonsättaren Prokofiev, den engelske premiärministern Lloyd George,  fysikern Robert Oppenheimer, violinisten Yehudi Menuhin, författaren Kingsley Amis och skådespelaren Jack Nicholson… Men jag sätter en femma på att World Earth Day har mer med Koenig än Lenin att göra. 🙂

 100. ThomasJ

  Labbibia! Detta måtte du gilla:
  http://wattsupwiththat.com/2010/08/24/connolley-may-be-out-at-wikipedia/
  He-he…  😉
  Mvh/TJ

 101. Ann L-H

  Uffeb – Efter Köpenhamnsmötet är det kanske bara pyspunka på västvärlden och det främst tack vare de kinesiska ledarna som gav världen möjlighet till pånyttfödelse efter den förlamning alla NWOare, NGOare, IPCC m fl och mm åstadkommit. 

 102. Ann L-H

  Aanders L – du kan ju kolla vad M Strong gjorde och var han befann sig 22/4 -72. Jag har aldrig påstått att han instiftade den dagen men att han hade ett finger med även där.

 103. Labbibia

  ThomasJ # 100
  Stort tack!
  Det var inte en dag för tidigt.
  Julafton redan den 24 augusti. Inte dåligt!

 104. ThomasJ

  Jo men visst, 22 april är inget unikt födelsedatum: Pelle Plutt, som hade en kusin som sett spår av en häst, Eva (S)Jukast, som trodde att koldioxid var farligt, Margareta (S)Win[n]berg som sa att S aldrig ger upp kampen mot arbetslöshetsstatistiken, Göran Persson med inverterade gi-koefficient, Andersson som skulle tvätta byk(en), Schori nänä där var ingen ockupation i Baltikum… Palme med Abrassimov… go suck…
  Ines Uusmann [fd. postkassörska]: ”Internet är inte mer än en sommarfluga”. (förutom en oändlig mängd idiotier i övrigt…, bl.a. Estonia).
  Ingvar Carlsson; fyller på IU [obs skillnaden UI.. – samma innehåll… 😉 ] med diverse suveräna dumheter [förvånande..?] och ’avslutar’ det hela med en generalssekretarpost á 149.000:-/månad!! [ok, ’bara’ för ca. 10 månader då, för detta ’uppdrag’ allena…]
  Hur mycket mer behövs det? Hur få ut det hela i ’opinionen’?
  Es ist leider nicht einen Tanz auf rohen Eiern…
  Mvh/TJ

 105. Thomas
  Connolley är inget hatobjekt, han är en bra illustration av vad RealClimate handlade och handlar om. Han är en bra illustration över hur klimataktivister agerar som vakthundar mot all kritik som kommer mot den enda rätta läran och dess skrifter. Han är en bra illustration över hur lite detta har att göra med verklig forskning och vetenskap för att istället handlar om att vinna i ett politiskt spel med alla tillgängliga metoder.
  Connelley är en bra illustration av allt det du försöker och skulle vilja vara Thomas. Men han har (hade!) lyckats erövra sysop-stataus på Wikipedia (nu blir han nog avstängd ett tag). Du får hålla till på TCS och Newsmill och utan att få/kunna radera kommentare kan dina metoder bara funka mycket kort tid på helt oinsatta. Sorry. Det finns sajter som under en tid lyckades  upprätthålla bilden av att vara seriösa i ämnet (främst Real Climate) och en massa kopior (av olika pinsamhetsgrad , tex UI) men de måste alla moderera stenhårt för att ’stay on message’, för att berättelsen inte skall krackelera, för att kritiken inte skall fastna.
  Climategate bekräftade ju bara sådant som alla redan anade och iofficiellt ’visste’, men kanske ändå inte trodde var riktigt så illa som det faktiskt visade sig vara. Klart att du och RC och alla andra försöker avfärda detta som bagatellartat. Men förhoppningen är ju då bara att folk inte kollat själva. Man behöver inte vara forskare för att förstå vad detta handlade om, för det handlade om precis samma intrigerande och fulspel  som förekommer på varje kommunal förvaltning andra arbetsplatser. Alla kan se det …
  Men (som du säkert kan inse, om än aldrig erkänna), det har blivit roligare och enklare att framföra skepsis mot klimathotsalarmismen. Och i motsvarande grad misstänker jag att det blivit tristare att vara varm-månglare. Och jag iaf menar att det syns ganska tydligt i kommentarerna …

 106. ThomasJ

  Jonas #105: Inte ÄR ett hatobjekt..? Borde denna person inte var ett slikt? Du är alldeles för snäll [måhända ’diplomatisk’]!
  Pha**n karln har ju under megalång tid i detalj styrt infromationerna i/kring ’ALLT’ på Wiki! Mannen borde, precis som andra propagandister i historiens förödande [1900-talet] banne mig ställas inför lämplig domstol [Haag?] medsamt resten av ’hockeygänget’ – till att börja med…  😉
  Sedan kan vi ladda upp med ’di svenske’… Go figure  😉
  Mvh/TJ

 107. Thomas mfl, jag skulle ha bifogat Connoley’s aktivitetslista på Wikipedia, men glömde. Här kommer den!
  Och du kanske kan förklara varför Connolley ansåg det viktigt att Wikipediasidan om Anthony Watts skulle innehålla snaskigheter om före detta sexpartners som blivit sura Jag kan det inte. Men jag förstod heller aldrig varför du ständigt ville dra upp att Lindzen född 1940 inte själv hade behövt fly från förintelsen (utan ist hans föräldrar gjorde det 1938) och anklaga hans heder pga  det …
  Men det hade säkert ngt med begreppet ’förnekare’ att göra  …

 108. ThomasJ

  Egen #104: korr:
  Es ist leider nicht einen Tanz auf rohen Eiern…
  Es ist schlimmer…
  [Dr. P. Franck, MaxPlanckInstitut, Berlin, 1996, telefonsamtal]
  Mvh/TJ

 109. Thomas J
  Det är inte ofta jag blir anklagad för att vara för snäll. Och jag tror inte ens att jag är det. Men min poäng är att det går inte att hundra folk från att aktivera sig och göra dumma saker. Visst, när de gör det ställer de till oreda, sprider dumheter, felaktigheter, ljuger och om  de får makt bra mycket värre saker än så.
  Och nej, jag tycker inte det skall vara brottsligt vare sig att vara korkad, aktivist, ljuga, eller (som de nog själva skulle framställa det) lägga fram sin egen syn och sida på saken.
  Det enda sättet att hantera propaganda och propagandister är att möjliggöra mer och bättre information. Och så sker också iom att internet finns, iom att Wikipedia inte är enda källan. För guds skull, tänk på att bara ngt decennium sedan var SvT nästan enda källan till färsk och snabb  information om dagshändelse. Och tillsammans med några få större tidiningar och nyhetsbyråer till aktuell informationoch fördjupning.
  Idag vet vi vad sånt är värt, och därför också var värt då. Nästintill noll!
  Denna insikt har förstås inte nått ut lika mycket till alla, men den rör sig helt klart åt det hållet. Och den utsläppta anden kommer inte självmant krypa tillbaks in i flaskan. ClimateGate var en ögonöppnare. Connolley är bara ytterligare en aktivistfigur lite längre ner i näringskedjan.
  Och Wikipedia är i grunden en bra idé, och alla Connolleys förehavanden finns sparade. Att journalister inte förmedlar den bilden är förstås beklagligt, men i rimlighetens namn borde vi heller inte förvänta oss ngt annat. Och det finns som sagt undantag (som är i minoritet).
  Jag menar att både UI, Thomas P, Connolley mfl skall få agera inom lagens råmärken. Och när det visar sig att de inte kan argumentera eller hålla sig till sanningen då gör det världen lite bättre (iaf ett tag)
  Jag är lite mer kluven till hur man skall kunna avkräva akademiker ansvar för att vara hederliga (i rättslig bemärkelse). Idag går det väsentligen inte, och tanken är att denna frihet att få ’forska’ om vad man vill skall ha en mycket större uppsida än den som rötäggen och knäppskallar (som då obönhörligen också kommer förekomma) utgör.
  Jag är iag initalt benägen att hålla med om den kalkylen. Men det som har gått snett i klimathotsforskningen är ngt lite annorlunda. Det handlar om politiken (som helt befogat ses med en stor misstro) försökt ge sig själv större auktoritet genom att hänvisa till ’forskningen’ som hävdas säga det ena eller andra, och av vilken iaf en del villigt låtit sig ’köpas’ att leverera sådant som tilltalar politiken.
  Vi har sett det i genusforskningen, och i större skala i klimatforskningen. Och det har funnits långt innan dess. Det är ett reellt problem, men jag har ingen uppenbar löning på detta (annan än att försöka begränsa politkernas möjligheter att spendera andras pengar rent generellt och av princip)

 110. Labbibia

  Jonas N # 107
  Stort tack för länken…..
  Flitig kille, den där Connolley. Undrar om han aldrig behöver sova?
  Eller om han inte har något annat att göra?
  Han kanske är fler än en?  (bara en hypotes)

 111. ThomasJ

  Jonas N 109: Du är inte anklagad för at vara för snäll. Det handlar 100 om en komplimang/erkännde att du är en snäll person… é la phaen inte sååååå svårt, oder…;)
  (Du behöver inte säga tack!)
  Mvh/TJ