Alarmisterna mobiliserar

12248553341754

I veckan kastade så slutligen Nature alla pretentioner på att vara en seriös vetenskaplig tidskrift och gick ut med en politisk ledare till försvar för de klimat-aktivister inom IPCC som kidnappat klimatvetenskapen. Man är bekymrad över att forskare haft invändningar mot IPCC:s prognoser, att Climategate visat hur CRU-teamet under lång tid bekämpat alla som har dristat sig att kritisera deras arbeten, samt att det sedan dess avslöjats flera felaktigheter i IPCC:s senaste rapport. En inledande formulering som Nature använder sig av är hämtad från den inte helt okände och grundligt diskrediterade forskaren Paul Ehrlich.

Vetenskapsmän måste nu betona det vetenskapliga, samtidigt som de bör vara medvetna om att de befinner sig i ett gatuslagsmål.

Ursäkta? Vad har gatuslagsmål med vetenskap att göra?

Man framställer alltid sig själva som språkrör för Vetenskapen, medan kritikerna är ”deniers”.

Klimatvetenskapsmän är på defensiven, omskakade av energiska klimatförnekare som genom att dominera medias agenda sår tvivel på den grundläggande vetenskapen.

Man undrar hur många fel som kan tryckas in i en enda mening? Detta måste vara något av ett rekord! Nåväl, ledaren fortsätter i samma stil med en uppmaning till världens klimatforskare att gemensamt ställa upp på alarmisterna och IPCC:s sida i sin kamp mot de onda skeptikerna.

I American Spectator skriver Paul Chesser hur en annan av företrädare för ”Vetenskapen”, klimatalarmisten Stephen H. Schneider, beskriver de stackars ”Vetenskapsmännens” möjligheter gentemot de välfinansierade skeptikerna:

De kommer inte att vinna de kortsiktiga slagen i ett spel mot storfinansens intressen eftersom de inte kan slå dem.

Schneider föreställer sig tydligen att skeptiker betalas av stora energibolag.

Ytterligare ett märkligt uttalande kommer från Climategate-breven av Ben Santer angående en motståndare, Pat Michaels , där Santer säger sig vara ”very temted … to beat the crap out of him”.

Det är kanske lite förvånande att se dessa hårda uttalanden i Nature och av självutnämnda företrädare för klimatvetenskapen. Men har man läst mailen i Climategate, så är de inte så märkliga. Det är svårt att betrakta denna lilla klick av klimatalarmister som riktiga vetenskapsmän. De flesta har gjort karriär som politiska aktivister och har mycket grumliga förställningar om vetenskap.

De verkar inte förstå att kritik hör till vardagen i vetenskapen och blir alldeles perplexa av tungt vägande invändningar. För dem är det otänkbart att det även kan finnas kritiska klimatforskare i världsklass – dessa måste istället stämplas som ”förnekare”. De blir ursinniga över att det får förkomma andra perspektiv än deras egna. Och de tror att de genom att ha erövrat en prestigefylld politisk organisation som IPCC fått en slags legitim överförmyndarroll för världens klimatforskning.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Svempa

  Klimatalarmismen är en metastas sprungen från modersvulsten kommunism. Det kommer nog behövas strålbehandling under en längre tid.  Kanske via IR-strålning från CO2. Klart att behandlingen är jobbig för gossarna och töserna på Nature m.fl. organ.

 2. Slabadang!

  Det kan ta decennier att bli ”ansedd”.En enda artikel för att bevisa motsatsen.
  Japsen sågar AGW happy reading!
  http://www.theregister.co.uk/2009/02/25/jstor_climate_report_translation/

 3. Kritik ska man kunna ta och ge inom vetenskapen, på ett nyktert och sansat vis. Kan man inte spela enligt de reglerna är man inte värd att kallas vetenskapare. De dissidenter och häcklare som ibland dyker upp här (ni vet vilka ni är!) verkar inte förstå de reglerna utan häcklar och kommer med spydiga kommentarer som bara har syftet att reta upp de som samlats här för att ta del av det som gjort att man är här, nämligen att man är skeptiskt inställd till hur klimatforskningen verkställs.

 4. Bertel

  Bra skrivet Ingemar.

  Jag blir förs och främst j-t förbannad som individ av att det finns vetenskapliga?(detta är mer än ett lågvattenmärke) tidskrifter som antyder att icke önskvärda teorier skall bekämpas genom att ifrågasätta kritikens/teorins  ursprung och definerar avvikande teorier som köpta av  ”kapitalet”.

  Mycket obehaglig och totälitär synsätt av vetenskaps?tidskriften Nature emot de forskare som har en avvikande teori/hypotes om antropogen påverkan på klimatet. 

  Det är illa stält med objektiviteten i Nature!

 5. Björn Ola

  Ett sista försök att att hålla huvudet högt så att dom inte får gallupen på sig. 

  “Everyone is scared shitless” = ”IPCC  is scared shitless”

  I USA vänder nu opionen och dom verkar ha fattat bluffen.
  Dom kallar fighten för :
  David hit Goliath between the eyes.

  http://www.gallup.com/poll/126560/Americans-Global-Warming-Concerns-Continue-Drop.aspx

 6. Björn Ola

  Man får inte göra reklam längre om Global warming.
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7061162.ece

 7. Björn Ola

  ÅÅ fy katten dom skickar brev till alla forskare som har varit med i rapporten 2007 och försöker tysta dom.
  http://www.openletterfromscientists.com/

 8. Pehr Björnbom

   
  Bra inlägg. Märkligt och trist att Nature skriver på detta sätt som om de AGW-förespråkande forskarna skulle vara offer för en konspiration. De AGW-kritiska klimatforskarnas arbete och forskningsresultat, exempelvis Richard Lindzens, som är en viktig orsak till vad som händer, omnämns däremot inte i denna rent tendentiösa ledarartikel.
   
  Att AGW-teorin, som Nature påstår, skulle stå starkare idag än tidigare strider mot vad jag själv upplevt från den vetenskapliga debatten under det gångna året.
   
  Ytterligare ett år har lagts till en följd av år där temperaturen inte har stigit på ett sätt som den borde enligt enligt AGW-teorin och dess klimatmodeller. Klimatforskarna har inte kunnat förklara varför.
   
  Vi hade vidare under året debatten om växthuseffektens signatur, som skall finnas enligt teorin men inte har observerats i observationer med väderballonger och satelliter. Där blev det en stor vetenskaplig disputation på grund av att två vetenskapliga artiklar stod mot varandra, den ena författad av Douglass, Christy, Singer m.fl. på AGW-kritikersidan och den andra författad av 17 ledande AGW-förespråkare med Santer, Solomon, Gavin Schmidt m. fl. Läs fördjupning av professor Carl-Gustaf Ribbing på SI:
  http://www.stockholminitiative.com/vetenskap/vaxthuseffektens-signatur/
   
  AGW-kritikerna stärktes då AGW-förespråkarna inte övertygade i denna disputation. I stället kom dessa att oavsiktligt framhäva klimatmodellernas stora osäkerhet. De värden på temperaturändringarna som kom fram i diskussionen med de kritiska klimatforskarna har så vida variationsgränser att de är närmast meningslösa. I stället för att visa att klimatmodellerna stämmer med observerade data demonstrerade de att klimatmodellerna i praktiken, på grund av deras stora osäkerheter. varken går att falsifiera eller validera. Alla tänkbara observationer stämmer nämligen med modellerna.
   
  Det enda som räddade AGW-teorin från falsifiering i denna disputation var just att klimatmodellerna har så stor osäkerhet. Med snävare felgränser hade det stått klart att modellerna inte överensstämmer med observerade data.
   
  Detta är ändå bara ett par av de saker som bidragit till att stödet för AGW-teorin har försvagats.
   
  Följer Natures ledarskribent inte med vad som händer inom klimatvetenskapen?
   

 9. Björn Ola

  En hälsning från Dr Nigel Calder.Dont give up the fight.

  http://www.pajamahadin.com/?p=1232

 10. Björn Ola

  Tänk om dom kunde säga så här på IPCC.
  http://www.youtube.com/watch?v=jF_2bP9n3R0&feature=player_embedded

 11. Björn Ola

  Vad gör man Svenmarks teori är riktig ? jo titta här.
  http://wattsupwiththat.com/2009/12/13/henrik-svensmark-collapse-at-copenhagen/

  Snacka om att det är farligt folk som är bakom AGW.

 12. Inge

  Både det Nature säger och det som Björn Ola länkar till i 7# är en utmaningmot kritiskt tänkande inom vetenskapen och ett försök att införa diktatur. Moroten är höga forskningsanslag och att accepteras inom deras grupp. Stackars vetenskapsmän!

 13. ces

  Miljögrupper får 66 miljoner € från EU.
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100029193/green-pressure-groups-get-e66-million-from-the-eu/

 14. Olaus Petri

  Meningsskiljaktigheter inom akademin ska lösas ”med vetenskapens blanka vapen” brukar det heta. Detta händer dock inte när det finns andra intressen inbakade i kontroversen. Istället blir det pajkastning, alltid med målet att inför makten (politker, ledning etc) framställa motståndaren i ofördelaktig dager.

  AGW-apologeternas retorik påminner ex. inte så lite om hur det kunde låta under den medicinarkontrovers som utspelade sig mellan Uppsala och Stockholm under första halvan av 1800-talet. Stockholm, centrumet för den nya mer kliniskt orienterade läkarvetenskapen med det nygrundade KI och Berzelius i spetsen, gjorde sig då breda och förslag restes till och med att flytta Uppsalas medicinska fakultet till huvudstaden. Det vetenskapliga motivet var att det inte fanns tillräckligt med ”patientmaterial” vid landsortsuniversitetet, vilket huvudstadens inrättningar kunde bistå med en masse, särskilt då Serafimerlassarettet.

  Givetvis upplevde Uppsalas starke man – professor Israel Hwasser – detta som mycket hotfullt. De vetenskapliga kvalifikationerna hos KI beskrevs som underhaltiga och ytliga i meningen att det inte såg till ”helheten”, dvs dess högskoleaktighet gick på tvärs med universitetsidealet. Stockholmarna var ”simpla empirister” som inte förmådde se längre än till såret eller provröret.

  Hwasser var förstås inte motståndare till empiri, men det överordnade var ändå att med storskaliga naturfilosofiska teorier försöka ge svaret på de större frågorna, i Hwassers fall via hans feberlära, som berättade att sjukdom ytterst var resultatet av männsikans synd.

  UI vs SI speglar denna konflikt än idag väl? 😉

 15. Sanningssökare

  Välfinansierade skeptiker är ytterligare ett påstående som kan läggas till deras tidigare digra hög av obevisade slutsatser.

  Att dessutom pådyvla meningsmotståndare en massa obevisade egenskaper visar tydligt att de är renons på vetenskapligt hållbara argument.

  Om de vill återfå någon form av förtroende, så finns det bara en väg och det är att de lägger upp vetenskapligt granskade bevis på bordet istället för att gnälla och fäkta över påhopp och attacker.

 16. Peter Stilbs

  Excellent inlägg igen, Ingemar.

  Ja, Nature’s ledning har en  bedrövlig attityd i denna fråga, och har under åren varit starkt styrande för att konsolidera en AGW-dogm genom att styra vad som tas in och hur det formuleras – nästan alltid med en sista rad i en 3-sidig artikel där författarna skriver någon harang om ”global warming” – trots att inget annat i deras artikel egentligen handar om det.  

  Så synd att en av världens tidigare mest ansedda tidkrifter ska dras ned i detta ruttnande träsk.

 17. Philip Campbell ’chief editor Nature’ har avgått.

  enligt http://www.cce-review.org/News.php

  Dr Philip Campbell withdraws from the Review (11 Feb 2009)
  Sir Muir Russell has reluctantly accepted the resignation of Dr Philip Campbell, Editor of Chief of Nature, after a recording of an interview given by Dr Campbell to China Radio International (CRI) in December 2009 was alleged to raise doubts over his impartiality.

  Dr Campbell said: ”I made the remarks in good faith on the basis of media reports of the leaks. As I have made clear subsequently, I support the need for a full review of the facts behind the leaked e-mails. There must be nothing that calls into question the ability of the independent Review to complete this task, and therefore I have decided to withdraw from the team.”

  Sir Muir said: I have spoken to Philip Campbell, and I understand why he has withdrawn. I regret the loss of his expertise, but I respect his decision.”

 18. magnus

  Carl #3

   ”…det som gjort att man är här, nämligen att man är skeptiskt inställd till hur klimatforskningen verkställs.”

  Nja, det handlar också om kommunistskräck, hat och smutskastning. Och då ryker det skeptiska tänkandet all världens väg.

  Därav häcklandet.

 19. magnus

  Annars skulle vi ju kunna föra en seriös diskussion, menar jag.

 20. Peter Stilbs

  Sverker #17 – han har avgått som medlem i en granskningskommitté för CRU-historien – inte som redaktör för Nature

 21. Peter Stilbs #20
  Ok. Rätt ska va rätt. Ber om ursäkt att jag missuppfattade vad som avsågs i länken. Fortfarande intressant info om Campbell dock.

 22. Slabadang!

  Magnus!
  Du glömmer naturligtvis alla försök till att tysta frågor och granskning.Uttalade hot och karaktärsmördande av de som ställer relevanta kontrollfrågor.Demokratin utmålas som ett problem.Sen att det dessutom är extrevänsterfolk som anslutit sig ökar knappast förtroendet.Klart fascistiska metoder och härskartekniker.Hur man efter att alla sirener tjutit fortfarande kan lita på AGWrörelsen är för mig en ren gåta.
  AGWrörelsen har gjort ALLT för att SLIPPA en seriös diskussion och varför framgår numer glasklart.

 23. magnus

  Slabadang

  Det är inte säkert att ditt inlägg försvagar min ståndpunkt 🙂

  Men jag har inte sett speciellt många uttalade hot, fascistiska metoder, eller härskartekniker från ”häcklarna” på TCS. (Med något enstaka undantag)

 24. Tege Tornvall

  Eftersom västvärldens storföretag i allmänhet och energiföretag i synnerhet får skattefinansierade anslag baserade på AGW-tesen, håller de visligen tyst med sina tvivel på den. Följaktligen finansierar de ingalunda några klimatskeptiker. De sågar inte av den gren de sitter på, biter inte de händer som föder dem.
  Och även om media nu uppmärksammat Climategate och börjat ta in klimatskeptiska debattinlägg, utgår de utanför debattsidorna konsekvent från AGW-perspektivet i allt de skriver/säger/visar.
  Det är som att välta ett klippblock över ända: en ordentlig hävstång behövs. Fortsatta Climategate- och liknande avslöjanden samt rena AGW-motsägande fakta kan visa sig vara denna hävstång, men klippblocket klibbar också fast vid underlaget i en idelogisk rödgrön smet av tro på människan som ond och hot mot den goda Naturen.

 25. Magnus, du är då ingen som ens försökt föra en seriös diskussion här. I ditt fall tror jag varken intresset eller förmågan finns. Det finns några som (jag tror) försöker argumentera ärligt och själva är övertygade om något klimathot, men de är väldigt få. Och ingen av dem har (vad jag kunnat se, men litetillspetsat) kommit förbi stadiet:

  ’CO2 är en växthusgas, och den ökar, alltså måste det bli varmare, och det kanske är farligt …’

  Men det ärföga mer än fikabordsargumentation, och väldigt långt från vad som krävs för att det skall vara vetenskap (eller ens ett vetenskaligt resonemang)

 26. Slabadang!

  Magnus!

  Jag talar om uttalade häskartekniker och antidemokratiska handlingar från de som sitter på MAKTEN.Politiker som fascisten Svensson Smith SVT med Schytt Bjerström och Bodil Appelquist.Jag talar om den grönfachistiska rörelsen Tällberg foundation med BO Ekman och Anders Wijkman i spetsen.Karin Bojasan ojsan hoppsan hejsan på DN. Baltchevska på SVD.Andreas Carlgren.Liljiesköld och Naturvårdsverket.Alla har AKTIVT försökt hindra yttrande friheten och utövat censur eller medvetet ljugit. De har systematiskt valt bort ALL vetenskap som motsäger AGW rörelsen och underlåtit meddela alla de övrigt redan erkända osäkerheterna i AGW teorin.

  Lägger jag sedan till alarmprofitörer som Svante ” det är alltid värre än vi trodde” Axelsson som inte heller tycker att demokratin ska var inkopplad i AGW frågan och WWF som hjälpt till att stjälpa IPCC med sina studentikosa klimathypokondriska vandringsägner så inser man hur djävla illa det är ställt.
  Att alla dessa som dessutom är finansierade av hårt arbetande medborgare som lämnat både sina pengar och förtroende till dem blir grundlurade gör mig rent rasande.Den politiserade korruptionen av demokratin har avslöjat sin dignitet under klimatfalsariernas decennie.Det gäller tyvärr inte bara Sverige det gäller hela västvärlden.
  AGW ns makthavare springer benen av sig för att slippa ta den sakliga debatt de vet de bara kan förlora.Det är så lätt att göra en skalpellskuren pyttipanna på deras argument så de har bara lögner hycklerier undanflykter härskartekniker och demokratiska övergrepp att jobba med.De är farligt ute och de är fullständigt medvetna om det! Därav paniken!

 27. Björn Ola #7

  Det ’öppna brevet’ du länkade till verkade vara en ganska soppa och lät lite desperat. Undertecknarna är ju inte direkt några  neutrala observatörer, utan snarare gravt insyltade i AGW-alarmismen (dem jag känner till).

  Vidare görs ju inga utalanden alls om ngt gripbart, eller verkliga förändringar. Snarare tvärtom, man vill mest bara säga att allt skall vara bra och pålitligt, och ge IPCC en ’clean bill’ och moraliskt stö när det faktiska (och mediala) sviktar allt mer. Och man avslutar med att det handlar om att genomföra politik (vilket vi ju eg redan vissta)

  Men jag ser inget försök att tysta någon, snarare en uppmaning (och försök att samla trupperna) att inte överge skeppet nu …

 28. Slabadang!

  Jonas N! (nu blev det rätt!=)

  Protestera mot nedläggning av (AGW) fabriken!

  Det är så många karriärer på spel och insikten i det gör att många av dessa är i desperation beredda att gå hur långt som helst för att sitta säkert.De börjar sakta inse att de själva skapat sitt eget problem genom att göra sig ekonomiskt beroende av en skakig hypotes.Det är som att gå ALLIN i poker antingen så vinner du eller så försvinner du.

  Det öppna brevet är som ett fackligt upprop inför hot om nedläggning.Där både de som skriver på registreras för sin lojalitet och samtidigt så får de möjlighet att registrera ”oliktänkande” och ”illojala” medlemmar bland de som inte skriver på.

 29. Mats

  När Nature, i stället för vetenskapliga argument, demoniserar dem som kritiserar, så marginaliserar de sig själva bort från vetenskapligheten. Detta kommer att slå tillbaka på dem själva. När man som vetenskaplig tidskrift inte följer dess kriterier kommer många av dess läsare notera detta.
  Den dag då det inte längre är fördelaktigt ekonomiskt och kariärsmässigt för forskare att direkt eller indirekt stödja AGW så kommer det bare finnas en liten sektliknande klick folk som kommer propagera klimat-skräck-senarior. De kommer att marginaliseras bort från det politiska korrekta och inte längre få tillgång till världens politiska ledare och deras stöd och pengar.
  Det begynner och sakta men säkert gå mot detta håll. Ju fler sådana artiklar som i Nature desto fortare kommer det till att gå, tror jag

 30. Slabadang!

  Mats!

  Problemet är att gammelmedia fortsatt tillåter AGW sidan ”to get away with murder”.Englands gammelmedia är ät inte så homogent politiserad som Sveriges.
  Artiklar som dena existerar inte i svensk gammelmedia.
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100029547/herod-orders-top-un-scientists-to-investigate-mysterious-infant-slaughter-in-judaea/

 31. Simon

  Jag är lite nyfiken på Björn Olas kommentar #11. Vem var det som låg bakom Svensmarks hjärtattack? Al Gore?

 32. Björn Ola

  Jonas # 27 jo du har rätt det är ett lojalitets brev  som dom skickar runt så att dom skall skriva på.
  Men vad säger det dig om man måste sätta ut ett lojalitets brev till hela sektionen som dom ”måste” skriva på?

 33. Slabadang!

  Wooosch!
  Nu drog Björklund i spaken! ”Gröna Bilister” spolades av miljöskäl ner bland andra gaml skattefinansierade tankevurpor. Nästa i kön….vindkraften!
  http://svt.se/2.22620/1.1926579/fp_infor_en_klimatbilspremie

 34. Lena Krantz

  Jaha…så Nature menar att vetenskapen inte står för sig själv och därför måste vetenskapsmännen börja bedriva propaganda?

  Som om det inte räckte med politiker och media…hmm

  Det är egentligen så långt ifrån en seriös vetenskapstidskrift som man kan komma tycker jag.

 35. Slabadang och Björn Ola,

  Jo, nog är det så: Ett fackligt upprop från en nedläggningshotad (nja, inte riktigt än, men på sikt) och krisande verksamhet.

  Och det är ju alltid faran med att ägna sig åt sekterism, det känns bra och man känner starkt gemenskap så länge sekten är framgångsrik och har inflytande. Men när ödet vänder kan sådana sekter bli riktigt otrevliga. Och de som försöker ha/behållakontrollen kommer att avkräva lojalitetslöften från dom återstående, och skruva upp tonläget om att ’det är nu den verkliga striden står’ osv.

  Man kan beklaga att det fungerar så, men det är ju inte några vilsna hös som har lurats in i detta, utan kvalificerade forskare (iaf många av dem), och de behöver hantera sina gjorda val och ta ställning inför framtida.

  Och jag har full förståelse för dem som nu är kanske mitt i karriären men ser att ’klimatforskning’ kanske inte håller fram till fina karriärspostr fram mot pensioneringen, men också inser att ’klimatforskare’nog  inte kommer att vara en merit på CV:t ifall man skall byta inriktning nu. De unga och gamla i sekten har inte riktigt samma dilemma …

 36. Björn

  Som vi förstår så står två konkurerande hypoteser mot varandra, nämligen den som säger att CO2 är den drivande faktorn bakom senare decenniers mildare klimat, medan den andra är solens påverkan på molnbildningen. Vid solfläcksmaximum ökar den direkta solstrålningen mot jord och hav på grund av färre moln, vilket leder till uppvärmning och tvärtom vid solfläcksminimum ökar molnbildningen vilket medför att jord och hav skuggas mer. Men det finns också andra egenskaper som medför att solfläcksmaximum varierar i intensitet som den har gjort under senare delen av 1900-talet, vilket har medfört mer uppvärmning som följd. Man kan ju förstå att alarmisterna är mycket rädda för att tappa ansiktet om det kan bevisas att det är solen som står för all uppvärmning och nedkylning om vart annat. Ta del av Jasper kerby’s genomgång av hypotesen och bakgrunden till projektet CLOUD vid CERN.
   
  http://indico.cern.ch/getFile.py/access?resId=0&materialId=slides&confId=52576
   
   

 37. Slabadang!

  Ingemar!
  Jag är främst intresserad av klimatköret utifrån det demokratiska perspektivet.Politisering är lika med korruptionskapande, uppgiftsglidande och integritetsraserande i sin konsekvens.
  Motkraften är medborgarna och väljarna.Det framgår allt tydligare att demokratin har urholkats och att maktbakansen i de västliga demokratierna flyttats uppåt steg för steg och vi saknar en politisk rörelse som kämpar för att täcka glappet.
  Det har blivit en farlig utveckling där etablissemanget i allt större utsträckning för debatten internt och långt ovanför huvudena på folk.
  Klimatköret har visat denna demokratiska korruption i en tidigare aldrig större eller tydligare omfattning och tydlighet.
  Nature och IPCC är mer symptomen på den underliggande sjukdomen.
  Jag bedömer att vi är tillräckligt många som är beredda att med valsedelns hjälp rensa ur demokratin från korruptionen och återskapa de fundament som demokratin byggdes på för att ta en mycket stor del av rösterna.Folk inser att en journalist har sjuttitusen röster mot deras egna enda och fulloständigt struntar i vad folk tycker.Politikerna har bytt ut folket mot journalister och lobbygrupper för vem de anser sig representera.
  Rättsväsendet Univerisitet Skolor och Myndigheter måste avpolitiseras och få sin integritet och självständighet stärkt.
  Vad tror du Ingemar? Är det en fråga om ,eller när ett parti med denna profil dyker upp?

 38. Björn Ola

  Simon #
  Om du gör en tidings  intervju
   som ser ut så här.
    http://www.telegraph.co.uk/earth/copenhagen-climate-change-confe/6762640/Copenhagen-climate-summit-global-warming-caused-by-suns-radiation.html
   dagen för mötet i Nopenhagen…..
   Varför kan ingen se igenom denna rödluva sagan där vargen är AGW?

 39. Micke Johnsson

  Ibland måste man bara njuta…
  http://www.youtube.com/watch?v=HOMgDbcA84A&feature=player_embedded

  Hoppas ni inte sett den innan!

 40. Simon

  Björn Ola, jag förstår inte! Blev Svensmark upprörd av den här artikeln? Varför? Låg ”folket bakom AGW” bakom denna artikel i The Daily Telegraph, en konservativ brittisk dagstidning som producerar ”klimatskeptiska” alster på löpande band?

 41. Micke Johnsson #39

  Tack för den länken! Fantastiskt att se…
  Jag hade inte ens hört talas om den konstformen.

 42. Slabadang!

  Micke!

  Tack! Vilken njutning…ahhhh människor är fantastiska1

 43. Johan Ljungdahl

  OT:
  Har det skett ett uppvaknande inom Wikipedia, eller har denna artikel sett ut så här hela tiden?
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kilimanjaro
  Jag citerar:
  Uppe på Kilimanjaro finns en glaciär som håller på att smälta. Det beror dock inte på den global uppvärmning som ofta hävdas. Flera vetenskapliga studier visar att glaciären har minskat sedan 1880-talet på grund av torrare väder. Detta har lett till mindre nederbörd på bergets topp.””
  /Johan

 44. Björn Ola #38

  Jag börjar misstänka att du läser engelska texter fort men lite fel…
  Hängde upp dig vissa ord, eller vad var det för problem som skulle uppröra deltagarna i den alternativa konferensen?

 45. Björn Ola

  Simon #
  Ja säger bara en sak  microwave gun
  http://www.theregister.co.uk/2007/01/25/microwave_weapon/

 46. Simon

  Johan, ändringen till ungefär nuvarande formulering ser ut att ha gjorts av en anonym person <a href=”http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilimanjaro&diff=4644345&oldid=4610817″>den 17 juli 2007</a>.
   
  Mvh, Simon

 47. Simon

  (D’oh… )
   
  Ändringen till ungefär nuvarande formulering ser ut att ha gjorts av en anonym person den 17 juli 2007.

 48. Simon

  Okej, Björn Ola. Trevligt att råkas.
   
  Mvh, Simon

 49. Slabadang!

  Hur man med skalpell millimeter för millimeter dissikerar liket av en AGW alarmistisk elefant.

  Den här skriften är klimatrealisternas encyklopedia.
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/reprint/two_dead_elephants.pdf

 50. Steve

  På DN Debatt idag tar man i så att livstycket spräcks:  ”Med dagens födelsetal är vi snart 134 000 miljarder(nej det är inget tryckfel) år 2300.” Det är en FN-rapport som säger det, så det så.

  CIA World Factbook ger oss de senaste födelstalen.  CIA:  ’Födelsetal under 2 indikerar att befolkningen blir mindre och äldre.  Globalt avtar födelsetalen, en trend som är mest uttalad i i-länderna, speciellt Västeruopa, där befolkningssiffrorna förutses komma att avta dramatiskt under de nästa 50 åren.’
  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html

  Några födelsetal:  USA 2,05  —  Frankrike 1,98  —  Norge 1,78  —  Finland 1,73  —  Sverige 1,67  —  Italien 1,31  —  Spanien 1,31  —  Polen 1,28 (!?) —  Ukraina 1,26   —   Japan 1,21

  Europa hade år 2000 731 miljoner invånare, år 2009 728 miljoner, och väntas 2025 ha 710 miljoner.

  Bra i alla fall att ’debattörerna’ så tydligt markerar sin upphöjda intellektuella nivå:  ”Snart 134 000 miljarder” !   (Nästan i nivå med finske filosofen Pentti Linkola.)

  Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar,
  slipar sitt svärd och vid din tröskel står.
  Bliv ej förskräckt, han blott på gravdörn gläntar,
  slår den igen, kanske än på ett år.

  Fredmans epistel n:o 30

 51. Slabadang #37
  Rätt skrivet. Demokratin är hotad. Internet är vår räddning. Se upp så inte makten tar kontroll över internet.

 52. Slabadang!

  Ingvar Engelbrecht!

  Problemet är att nätet inte innhar någon formell makt.Men att inte etablissemanget förstått att den undergräver deras auktoritet och trovärdighet frramgår tydligt.Även där ökar glappet.

 53. Erik L

  Ett litet påpekande angående den lilla bilden! detta är nidbilden av alarmisterna, den verkliga ser ofta helt anorlunda ut. de alarmister jag känner är allt annat än orakade palestinasjal omslutna hachrökare. Dom är ansedda kommunalpoitiker på högerkanten, äger stora slätt jordbruk, klär sej i oljerock eller Armanikostym, åker RangeRover, eller Jaguar,  skjuter fasan på fritiden, Är medlem i minst ett ordersällskap och har flera 150-200 meter höga monster-vindkraftverk på gården som vardera suger i sej runt 1,5 miljoner av folkets pengar varje år, varav en stor del går direkt i Armanikostymens innerficka! Detta borde få den orakade hachrökande palestinasjalprydde alarmisten att funder både en och två gånger på vem som få hans surt förvärvade skattepengar.

 54. Björn Ola

  Slabadang! # 49 Tack för pdf den skall jag använda på konferanser senare.
   Efter 1 månads tour i Australien som han gjorde är det inte många AGW anhängare kvar där.

  Ingvar Engelbrecht { den 14 mars, 2010 kl 15:00 }
  51
  Internet friheten är redan hotan jag kan ta upp några e.x
    Microsoft vill implantera ett certifikat för att man skall få ha domain = WWW adress
  Microsoft vill att man skall ha körkort för att andvända internet på olika företag.
  Cisco vill sätta in filter på internett.

  Antipiratbyron vill ha ett IP register på alla Svenskar som sitter på internet.
  Jag kan hålla på längre men årkar inte se filmen här nedan.

  http://www.youtube.com/watch?v=MG–42sjAvA

 55. Björn Ola

  Erik L.
  stort slätt jordbruk har jag men inte är jag AGW för det.

 56. Helge

  AGW går för långt, folk i allmänhet inser när det överdrivs och kommer att koppla ihop AGW med allmänna reklamöverdrifter och slå bakut. Här gick de tydligen för långt även ur lagens mening:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1257847/Milibands-global-warming-nursery-rhyme-ads-banned-overstating-risks.html
   

 57. Pehr Björnbom

   
  På Uppsalainitiativet klagar nu signaturen CalleP i en kommentar på “den råa samtalstonen på TCS”.
   
  Man skall inte kasta sten om man sitter i växthus kanske man kan säga.
   
  Jag har faktiskt inte märkt någon rå samtalston här på TCS. En del debattörer kan uttrycka sig i drastiska ordalag men jag har alltid uppfattat att detta är med humor, med glimten i ögat.
   
  På UI kan man som kommentator själv drabbas av ett rått tilltal, det vet jag av egen erfarenhet. Vidare har det gjorts många blogginlägg på UI som angriper medlemmar på Stockholmsinitiativet med en rå, men knappast hjärtlig, samtalston.
   

 58. Erik L

  # 55
  Tack Ola, då har du inga möllor på gården heller antar jag.
  Jag är själv bond-son, och driver verksamhet inom jorbruksområdet, så det var inget påhopp om att slättbönder skulle vara alarmister, utan att vem som hels som ser sin chans att tjäna pengar ställer sej bakom den politik som gynnar dom ekonomiskt. Och att bilden av alarmister kan se väldigt olika ut.

  Förresten så var det faktiskt en slättbonde i södra Skåne vid namn Ola som fick mej att tänka till om vindkraften  (som jag tidigare trodde var så bra) och inse dess brister.

 59. Per Björnbom#57
   
  Nu blommar det på UI.
  En anonym kommentator  menar att maggies sätt att sköta TCS riskerar att trigga galningar som kan vara i stånd att utföra ”bestialiska illdåd”.
  Och Thomas Palm skriver:
  ”I Sverige kanske det räcker med hånfulla skratt på debatter, men som jag förstår det har hetsen mot somliga klimatforskare i USA nått sådana nivåer att det bara är en tidsfråga tills någon blir mördad. Det är delvis samma våldsbenägna extremister som ger sig på abortläkare.”
  Då är det  bättre med extremister som ger sig på minkuppfödare och pälshandlare?
   
  Deprimerande läsning. Och visst, UI verkar vara kemiskt befriat från humor.

 60. Björn Ola

  Rädsla har alltid varit en mäniskans största problem igenom historien och det kommer den alltid att förbli.
  Rädsla ligger nämligen inbakat i vårat intellektulla sätt att tänka som inlärnings prosses.
  Makthavare har sedan andvänt den förmågan sedan långt tillbaka i tiden (Kungar och kejsare)för att underkuva en majoritet  eller folkslag både när det gäller religon och politik för att få alla att lyda.
  Idag ligger det ett stort problem där en liten minoritet av världens styrs på samma sätt som på 1200 när Påven och Kungen var dom ända som hade rätt.
  Jag blir förtvivlad när jag ser hur en hel värld skall styras med ett och samma organ där UN är kurroptios skadat och CIA ligger bakom massa skumma affärer. Politiker som styr forskare med pengar (Margaret Thatcher)för att få fram sin politik. Historien igentar sig om och om igen.
  Var ligger då problemet jo MAKT och girighet.Den så kallade Arvsynden.

 61. Pehr Björnbom var adressaten.

 62. Pehr B

  Det är värre än så, ett flertal kommentarer försöker göra aggie (indirekt) ansvarig för framtida bestialiska illdåd och tom mord som utförs av galningar som dras till hennes blogg pga att hon inte raderar kommentarer här och att UI därför tycker att samtalstonen är för rå.

  Och denne Calle P var i samma diskussion han nu hänvisar till bra mycket grövre i personpåhoppen än det han nu ondgör sig över. Och han kallar det för ”censur” att Maggie inte tillrättavisar alla nedsättande personomdömmen som förekommer här, bara vissa. Men samma Calle P har haft uppenbara svårigheter att läsa innantil förut (och ibland, ganska ofta, har jag haft intrycket att han alls inte läst vad han kommenterar)

  Men det vet vi ju sedan länge: Självdistans är inte det mest framträdande draget hos dem på UI. Inte heller sakfrågor. Däremot vidarebefordrad smutskastning från RealClimate, EliRabbet, Tamino och Peter Sinclair.

  Och betygelser om att de endast stödjer sig på riktig vetenskap förstås … (som definieras på samma sajter)

  😉

 63. Ulrik

  Erik L #53. Eller också är det en flinande PG Gyllenhammar boende i London som nu ska tjäna svenska skattepengar på vindkraftverk som föröder det öppna landskapet i Sverige och som drabbar alla elkunder. Var tusan är Ohly, Wetterstrand, Sahlin och naturlobbyisterna? Är detta en klimatsubventionering som ni är stolta över?

 64. Rosenhane

  Thomas P, som inte är riktig stolle, snarare aktivist med examen, säger iofs att det han projicerar skulle bero på debattonen i USA, men underställer att Maggie vidarebefordrar den här med samma farhågor som följd. Och han försöker implicera att skeptiskt lagda motiveras av samma drivkrafter som start religiösa extremister. Detta är nog så nära ett idiotsjälvmål man kan komma. Men tyvärr inte ovanligt.

  Det där med att luta sig mot en blind tro är exakt AGW-alarmisternas akilleshäl, eftersom absolut ingenting föranleder någon verklig (domedagsliknande) alarmism ens om man tror att det ligger något i AGW-hypotsen. Tvärtom har ju AGW-sidan inget bättre att komma med än just samma argument som kreationisterna:

  Det finns inget annat som kan förklara vad vi ser (eg har sett 1975-98), alltså måste det vara så som våra skrifter profetiat (och modeller efterkonstruerat)

  Och på samma sätt som med bibeln, kreationismen, har de allt eftersom kunskapen ökat fått revidera sina trossatser och tvärsäkra utsagor bakåt, men hävdar att iaf det som ännu inte kan förklaras av bättre vetenskap, det är iaf ett bevis på att en högre makt har gett CO2 dessa alldeles extraordinära egenskaper.

  Och roligt, eller snarare tragikomiskt, är ju att det begås riktiga brot och övergrepp i AGW-relgionens namn, och även att dessa företrädare förordat, uppviglat till och tom begått sådana brott, inte bara patrask som skriker i kommentatorsfälten. Och visst är det också bland de senare just AGW-sidans stödtrupper som utgör det massiva flertalet av både riktig brottslighet (vandalism) och hatatacker på meningsmotståndare.

  Märkligt att sådant inte tycks uppröra dem som nu låtsas vara indigneradeöve den upplevada tonen i somliga (enskilda) bloggkommentarer och harmset klagar över att ingen mamma/pappa/förmyndare kommer och tar dem i örat åt dem.

  Men så blir det nog om man bygger sin självbild åt att vara hejarklack åt det laget som pappa säger är det ädlaste och som spelar spelet skickligast och bäst …

 65. Ingemar

  Labbang, jag är lite skeptisk till att kunna göra något åt klimatfrågan genom att starta nya politiska partier. De gamla kommer nog att snabbt byta åsikt när de börjar förlora röster på den gamla.

  Någon annan antydde att ledare i Nature mycket väl kan få en motsatt effekt mot vad författaren hoppas på. Många forskare känner nog att de inte vill bli indragna i ett ”gatuslagsmål” mot ”förnekare”. Låt oss åtminstone hoppas på det.

 66. Ingemar

  Förlåt, ”Slabadang!” skall det vara.

 67. Jonas N
  Jag som hade tänkt föreslå en taktisk prozac-bombning av UI:s dricksvatten för att få dom i mera positiva tankebanor men det hade nog inte bitit på deras cementerade svartsyn.
  Det kanske är bättre att dom självmedicinerar med lejonpulver… 🙂

 68. Slabadang!

  Ingemar!

  Jag tror inte det handlar om åsiktsbyte det handlar om att byta värderingar.Därför tror jag att endast ett nytt parti klarar av att återställa den demokratiska balansen. 

 69. Slabadang!

  Rosenhane!

  Varför inte kombinera med att släppa ut lite växthusgas i form av lust/skrattgas  i UI  bunkern? Vem vet… kanske tom Eva Berglund skulle kunna slappna av nån sekund?

 70. Slabadang #68
  Mycket tveksam till nytt parti. Det blir lätt ett nytt missnöjesparti. Eller enfrågeparti.  Det skulle väl kanske fungera som en ringklocka för de etablerade partierna. Kanske

 71. Slabadang!#69 🙂
   
  Vad gäller Eva Berglund så tror jag att halvannan panna rödtjut skulle få henne på gladare tankar.

 72. Slabadang!

  Ingvar E

  Demokratin räcker alldeles utmärkt som ”enfråga” demokratisk ”orättvisa” är betydligt farligare än ekonomisk.

 73. Jag har snarare intrycket att Eva Berglund konstant har konstant har konsumerat halvannan flaska för mycket. Det är inte hennes trumpenhet som jag finner anmärkningsvärd, utan snarare den totala avsaknaden av kontakt med vad det hela handlar om …

 74. Jonas, du har säkert rätt angående EB. Hon borde kontakta AKA:
  Anonyma KlimatAlarmister.

 75. Zack

  Ett AGW skeptiskt parti varsogoda.
  http://www.liberalapartiet.se/

 76. Anders L

  ”De verkar inte förstå att kritik hör till vardagen i vetenskapen och blir alldeles perplexa av tungt vägande invändningar.”

  Men det finns ju inga ”tungt vägande invändningar” mot AGW-teorin! Vilka skulle det vara? Det finns naturligtvis delade meningar om detaljer ute vid forskningens frontlinjer, men när det gäller de basala fakta som utgör basen för AGW-teorin finns det inga som helst invändningar. Det finns en enda fråga som är viktig i sammanhanget, och det är frågan om klimatets sensitivitet (för en fördubbling av CO2-halten från den pre-industriella nivån). Allt annat är bara sidospår.

  Om det börjar komma en ström av artiklar från välrenommerade forskare publicerade i ansedda tidskrifter, vari sensitiviteten visas vara mycket lägre än vad man hittills trott, då kommer naturligtvis AGW-teorin att bli mindre intressant – men paradoxalt nog så kommer det ändå inte att förändra något.

  Det finns nämligen ingen som kommer att förorda en återgång till mer bränsleslukande och CO2-utsläppande bilmotorer, t ex, eller stora satsningar på kolkraftverk i den utvecklade världen. Marknaden finns helt enkelt inte. Den massiva industriella omvandlingen i riktning mot det post-fossila samhället har redan inletts (i Sverige skedde detta redan för 30 år sedan, ironiskt nog), och det finns ingenting som klimatskeptikerna kan göra åt det, hur gärna de än vill. Frågan är redan avgjord, politiskt, marknadsmässigt och industriellt.

 77. TomatPalmen

  ” Frågan är redan avgjord, politiskt, marknadsmässigt och industriellt.”  En måhända lite väl optimistisk utsaga.

 78. Bengt A

  Jonas N och Rosenhane
  Tråkigt att ni hackar på Eva Berglund på det sätt ni gör. Väx upp och kom med lite vettiga argument istället. Eller så kanske ni kan låta kommentarsknappen vara en stund?

 79. Helge

  Anders L, finns det någon som vill det då, dvs tillbaka? Jag har aldrig varit emot vi styr mot en resurssnålare värld. Men det har inte med klimat att göra, alla former av effektivisering är normalt bra, dvs så länge inte andra värden går förlorade, typ miljöskador eller frihet.
  Sen kan man visst satsa politiskt, men måste det vara med ett nytt parti, kan man inte revoltera inom ett befintligt?
   

 80. Inge

  Anders L
  Jag har ett förslag till hur man förmår välrenommerade klimatforskare att resonera som skeptiker: Minska deras anslag till en trdjedel. Då kanske de tappar lusten att alarmera. Men så skulle de ju publiceras i ansedda tidskrifter också. Då spricker det ju eftersom de du menar inte tar in AGW-kritiskt material.

 81. Björn Ola

  Japp dom håller föreläsning hur man skall bemöta
  http://scienceblogs.com/illconsidered/2008/07/how_to_talk_to_a_sceptic.php kritiskt tänkade mäniskor i stället för att ängna tiden åt föreläsning om Jordens förhållande till Solen.

 82. Per Björnbohm #57

  Du tycker:
  ”Jag har faktiskt inte märkt någon rå samtalston här på TCS. En del debattörer kan uttrycka sig i drastiska ordalag men jag har alltid uppfattat att detta är med humor, med glimten i ögat.”

  Det händer att det ibland kan anas en ”glimt i ögat” bakom de råa och nedlåtande personkommentarer som är flitigt förekommande här.

  Men för en statistiker som är van att se proportioner så kan nog en snabb genomläsning av kommentarerna konstatera att en liten bråkdel handlar om klimatvetenskap.

  Jag skulle uppskatta innehållet i kommentarerna till en bråkande del som gillar debatt (oavsett vad det handlar om), en annan bråkande del som är oroliga för vilken politisk konstellation som ska vinna nästa val, och några som här hittat en social gemenskap på nätet.

  Då och då dyker det upp läsvärda kommentarer från kunniga människor som är intresserade av att försöka föra en dialog om vad vi egentligen vet om hur klimatet fungerar.

  Tack för det. Det gör mig glad trots allt.
  Det behöver inte vara synd om alla människor. 😉

 83. Bengt A #77
  Klok synpunkt.

 84. Helge#78
  Ursäkta min ignorans men kan du förklara vad det innebär att ”styra mot en resurssnålare värld”.
  Det klingar som hebreiska i mina öron.

 85. Holmfrid

  Folkpartiet verkar mest realistiska bland Allianspartierna  – etanolbidragen i drivmedel bort, grön el begränsas  och kärnkraften lyftas fram.  I klimatfrågan går dom på Alekletts linje  –  CO2-frågan en icke fråga, eftersom fossila reserverna inte räcker till.  Politiken måste gå ut på att inte göra några finansiella dumheter i nuläget.  Nya Kyoto dröjer, då det måste samordnas med kapitalöverföring till u-landsgruppens 77 länder,  främst från USA och EU´s börs, som är tom de närmaste 5 åren (Grekland, Portugal Lettland m fl).  (s) tänker ta ”facklan” i IPPC-förhandlingarna,  alla verkar rädda för Westerstrand.

 86. Bengt A

  Jag är ledsen, men damen i fråga är så j_vla borta så det liknar absolut ingenting. Hade hon varit ett hotat pälsdjur med stora vädjande ögon hade hon triggat mina beskyddarinstinkter, men hon är disputerad forskare (i ngt helt annat) och snackar/skriver så mycket dynga att hon öht inte kan bemötas för ngt annat än det hon säger.

  Anders L – och trots att du aldrig har hanterat en enda (ens av dom enklare) invändningarna själv pladdrar du oförtrutet och totalt okunnigt vidare här om vad vetenskapen skulle ha visat, men klarar inte av att ens förklara vad du själv menar med sådant du säger. Utan staplar endast nya folskler på dom gamla …

  Uffe, visst förekommer det försök att fälla nedsättande personomdömen här. Nästan alltid från AGW-företrädare som inte får gehör för sin tro och som sedan behöver hemfalla åt sådant. Du är själv en av dessa!

  Däremot tror jag inte en sekund att du bättre än Häggström skulle förstå sådant han själv inte behärskar. Varifrån får du öht att han skulle förstå proportioner? Har du en enda gång sett honom prata om sådant? Tror inte det, för jag har iaf inte det.

  Det finns många som är kunniga om olika saker här, men kunniga diskussioner brukar förstöras av gnällarna som efter ett tag vill hemfalla åt postmodernistikst dravel …

 87. Anders L #75

  Bra sammanfattning av läget, men du är nog lite väl optimistisk i slutklämmen.

  Och Björn #36

  Jag tror inte att det finns två olika och motsatta uppfattningar om hur klimatet huvudsakligen påverkats de senaste hundra åren.

  Jag tror däremot att det finns stora osäkerheter i hur växthusets inverkan kan påverka klimatet när det är så mycket annat som också har påverkan.

  Och molnbildningen är en faktor som påverkar, men att den huvudsakligen skulle påverkas av solcykler och jordens varierande mottaglighet av kosmiska partiklar i atmosfären är bara en liten olöst pusselbit. Inte en alternativ och motsatt hypotes.

  Men jag är övertygad om att många anser att klimatet alltid har ändrats genom årmiljonerna, och att man därför hånar nästan all form av forskning i ämnet (utom allt nytt och okänt som kanske kan avslöja att människan omöjligt kan ha en påverkan). 😉

 88. Lena Krantz

  Ander L
  Jag tror faktiskt inte heller att vi kommer att sluta att arbeta oss bort från ett fossilt samhälle oavsett om klimathotet visar sig vara mycket överdrivet. Jag vet inte ens om det är önskvärt vilket för mig fram till en fråga som jag har haft ett par dagar nu….

  Om du är övertygad om att bollen är i rullning s a s och inte går att stoppa, vad är det då du vill med ditt engagemang, vad är ditt mål med verksamheten om man får uttrycka sig så?

  🙂

 89. Jonas N #85
  Fyra personagrepp i en kommentar, med glimten i ögat… 😉

 90. Bengt A

  Vid en snabb genomgång av den här tråden ser jag minst tre kommentarer som borde tas bort, dels för att de totalt saknar sakligt innehåll, dels för att de innehåller personangrepp. Det gäller Rosenhane #71 och Jonas N #73 och #85. Här håller jag faktiskt med Olle H – bloggägaren har ett ansvar för att hålla rent från sånt här. Man borde radera kommentarerna och ge skribenterna en varning. Återkommer samma skribenter med liknande kommenterer bör de stängas av en tid.
  Varför gör inte Maggie detta? Det skulle göra The Climatescam betydligt bättre!
  Att skriva som Jonas N i #73 (att Eva Berglund skulle vara alkoholberoende) och i #85 (så j_vla borta) gör man bara inte. Punkt.

 91. Ulrik

  Holmfrid #84. Om nu Fp har vågat öppna i etanolfrågan så bör de uppmuntras att gå vidare i fördömande av vindkraft, IPCC o.s.v. De ska känna sig stolta över, att Carlgren direkt gick ut och fördömde. Det visar att de har sakligt rätt och ligger rätt i opinionen.

 92. Lena Krantz

  Bengt A
  Jag tycker att det vore slöseri med tid att maggie skulle behöva sitta här och läsa vad vi skriver konstant. Hon har nog viktigare saker för sig (livet om inte annat).
  Men kanske någon form av abuseanmälan?
  Jag tyckte nämligen också att de gick för långt faktiskt.

 93. Björn Ola

  Anders L { den 14 mars, 2010 kl 19:24 }
  Att man fifflar så ini benken med data och modeller och säger Sience is settle. Altså att man inte lämnar utrum för andra modeller utan enträget säger att CO2 är falri farli det.Då kan bara gå åt ett håll .Trångsynhet heter det på Svenska.Det finns så många faktorer som på verkar vårat klimat  .Det är för tidigt att säga OM CO2 kan på verkan dom olika faktorerna i dom olika modellerna.Därför anser jag att man borde fortsätta och forska på det innan man gör ett politiskt beslut.Felet är redan gjort av Margaret Thatcher som visar hur Politik går före Vetenskap.

 94. Lena Krantz

  Kom just på att jag kan ställa frågan till alla eftersom alla som skriver här är engagerade i klimatfrågan.

  Vad driver just ditt engagemang?

  😉

 95. Bengt A

  Skärp dig nu. Jag skriver ingenstans att Berglund är alkoholberoende, jag skriver att hennes resonemang i sakfrågan är så väck att man kan jämställa dem med rent fyllesvammel. Och jag menar verkligen detta. Totalt idiotiskt pladder … i massor av kommentarer!

  Har du ens läst all dynga damen presterat?

 96. Lena Krantz #91

  Jag tror inte att någon form av abuseanmälan skulle fungera.
  Inte med tanke på hur många betydligt beskedligare kommentarer som rör ämnet ibland hånas enbart för att dom inte är välkomna kommentarer…
  Men visst är det tråkigt att det skrivs den sortens kommentarer.

  Speciellt tråkigt blir det om de som skriver dom förlorar i trovärdighetet och läsvärde även i andra och mer sansade sammanhang. Men det drabbar förhoppningsvis bara dom själva (även om Maggie nu också fått klä skott för eländet).
  Men det har ju att göra med att dom som kommenterar är anonyma… 😉

 97. Lena Krantz

  Uffeb
  Ja nu är ju inte jag anonym i ock för sig…hi hi

  Jag vet inte vad det har för påverkan vad gäller mina kommentarer men inte så mycket tror jag ändå.

  Rent generellt tycker jag väl att man inte får vara för känslig heller, en bra balans gäller väl också här. Lite raljerande får man kanske tåla men som sagt var det får ju inte gå för långt ändå.

  Sedan så lär man sig hur en viss person är och att han eller hon inte menar så allvarligt som man skulle kunna tro. Och tvärtom lär man sig väl om en annan person är mer känslig än de flesta.

  Fast själv är jag ju en hårdkokt söderböna…häpp

 98. Bengt A

  Jonas N

  Nähä. Så du skrev inte att hon konstant har konsumerat halvannan flaska för mycket? Då skrev du kanske inte heller  om Berglund att hon är ”…så j-vla borta…” ? 

  När jag själv scrollar upp till #85 och läser så tycket jag att det står så. Du kanske kan rätta mig om jag har fel.

 99. Björn Ola

  Lena Krantz { den 14 mars, 2010 kl 20:29  93

  Att sanningen skall fram till alla i Världen om klimatforskning och vad mycket osakligt och fula taktiker det finns för att vinna förtroende.
   Att andvända
  Ett bra ex. på det är Al Gore senast jag hörde han prata sa han att Nordpolen kommer att vara halverad redan 2035 det andra är Mann med sin Hockeystick som fick alla att tro på AGW.
  Sen kom det flera saker men det visar bara att man använder världens äldsta trick i boken för att skrämma folk.
  Sen är demokratin avskaffad i Sverige för lenge sen.Den är bara en dröm som inte existerar.

 100. Helge

  #Rosenhane
  Resursnålare menar jag att vi behöver allt mindre energi för att göra samma sak som innan, att vi behöver mindre råvaror, mer utfört för varje timme nedlagt arbete, större skördar per kvadratmeter osv osv. Att vi sen ofta använder det utrymmet för att öka vå konsumtion är ganska naturligt. Men jag har inget emot att ha en klocka som är soldriven, jag ser fram emot en bil som laddar sig utan att tanka.

 101. Lena Krantz

  Björn Ola
  Du menar att rädda människor är lättare att kontrollera och styras åt det håll man själv vill eller åtminstone låter bli att protestera när det fattas politiska beslut som de kanske normalt aldrig skulle gå med på?
  Det är en skitviktig poäng!
  🙂

 102. Bengt A

  Lena Krantz

  Vad Maggie gör eller vill göra med sin tid har jag ingen aning om. Men det är hon som står för bloggen och har därmed ett ansvar. Hade dessa formuleringar funnits i en tryckt tidning hade anmälning till pressombundsmannen redan varit på väg. Vad skulle du själv tycka om att bli uthängd som alkoholist och ”… så j_vla borta…”?

 103. Lena Krantz #93

  Jag läser här för att jag är intresserad av klimatfrågor.

  Och eftersom jag inte forskar eller har lätt tillgång till senaste rönen på området, så började jag läsa här när hysterin om en annalkande katastrof fyllde media med allt från bilar till biffar,  bullar och barnafödande… och alla översvämmade storstäder efter Sveriges kuster…

  Men efter en tid upptäckte jag att det var intressant att också studera ”bloggfenomenet” och människors sätt att tackla den här sortens kommunikation, om du förstår hur jag menar.

  Därför hänger jag nog kvar en tid till.. 🙂
  Jag har inget mål i form av ett nytt politiskt parti, eller att övertyga andra om vad som gäller i klimatfrågan, jag vill bara lära mig mer.

 104. Slabadang!

  Lena Krantz!

  Den viktiga frågan du ställer är allt för sällan ställd och än mer sällan ärligt besvarad.Många har nog också svårt att svara, för man glömmer ofta fråga sig själv varför man blir engagerad.

  Jag beundrar civilkurage i sin rättmätiga form och avskyr när den starke sätter sig på den lille.Hycklerier och rena lögner i kombination med totalitära härskartekniker inom ett område som borde präglas av motsatsen. fick mig att reagera och förstå att ett antal hundar låg begravda i klimatfrågan.Tryggheten för mig är att kunna skilja på sant, falskt och viktigast av allt RÄTT och FEL.Demokratin bygger till stor del på att vi får tillgång till alla fakta för att skapa oss ett relevant beslutsunderlag.AGW rörelsen har stenhårt jobbat för motsatsen.Klimatalarmismen har brutit mot alla grundläggande etiska och moraliska principer.Totalitärt förljuget överförmynderi skall bekämpas med näbbar och klor.Därför är jag engagerad!
  Mucka inte med mig politruker! Då får ni åka!! Att värna det demokratiska debattklimatet är viktigare och en förutsättning för en bra miljöpolitik.
  Vad driver dig Lena?

 105. Lena Krantz

  Uffeb
  Jorå, jag förstår att själva bloggfenomenet kan vara intressant i sig..

  😉

  Fast jag har känner nog att jag har en upplysningsplikt gentemot framför allt den vanliga människan och det gäller framför allt när det skrivs överdrifter eller rentav rena felaktigheter.

 106. Bengt, då skall jag förtydliga mig:

  Jag tycker inte att Eva B är en trumpen person, snarare glad och pladdrig. Den halvannan flaska jag nämnde var i respons till Rosenhanes att hon saknade just detta.

  Och för att ingen skall missförstå detta ändå: Nej, jag tror inte att hon vare sig är alkoholist eller är aklholpåverkad när hon gör sina postningar. Jag menar att hon är svamligt pladdrig på gränsen till inkoherent (och detta är närmast ett understatement)

  Blev det klarare nu? Jag säger inte att hon har alkoholproblem, utan att hon pladdrar som andra göra när dom är på örat!

  Efter en del vad EB har sagt om hennes (dittills hövliga) meningsmotståndare är detta verkligen inget övertramp.

  ’Helt j_vla borta’ är dessvärre ngt jag står kvar vid. Och jag hoppas att du inte ber mig exemplifiera (för det vore världens enklaste sak)

  UffeB är också någon som tillför extremt lite i sak (eller vill diskutera seriöst) men som ständigt vill karaktärsmörda skeptiska signaturer här. Och sedan gnäller som bara den när han blir bemött för vad han skriver.

  Ja, det är ett huvudsakligen personomdöme om UffeB. Något annat finns (nästan) inte att bemöta. Själv försöker jag alltid att vara hövlig och hålla mig till sakfrågorna till en början (gäller även Eva B, Uffe B, Anders L, Gunbo mfl) men någon som med eftertryck visar mig att denne inte alls är intresserad av sakdebatt förbrukar denna hövlighet hos mig.

  Detta gäller fö även samtliga på UI och andra liknande ställen.

  Jag vet att jag sticker ut hakan ibland, och förväntar mig att allehanda skall ta en sving mot densamma. Och jag klagar inte över detta, eller ifall de ibland tom träffar och landar en och annan smäll. Men jag har inga illusioner om att dessa skall bli hövligare eller vill förbättra sitt eget argumenterande genom att jag låtsas som om de försökte med ngt helt annat …

  Folk som seriöst framför sina egna åsikter blir (generellt) hövligt bemötta. Både här och på annan plats …

 107. Björn Ola

  100 Lena Krantz { den 14 mars, 2010 kl 20:52 }
   Ja Lena om du kan lite historia så vet du att Margaret Thatcher inte fick gehör för att bygga kärnkraftverk.
  Vad gör man då jo man står och fiftar med pengar i ena handen och säger kom och forska på om människan kan vara en bov.
   Sen står man och håller tal och säger att CO2 är farli farli det.
   Hon fick då igenom sitt beslut på att börja bygga kärnkraftverken.
   Men földen av hennes handlande blev att forkning en forsatte på GRUNDEN att mäniskan är boven i dramat.
   Forskan fick sina anslag betalda och var nöjda med det.
   Sen kom Gro harlem Bruntland in i bilden som rotade till ännu värre hon öppnade samarbetet med Al Gore så han fick in veto i FN.resten vet alla.

  M.V.H Björn OLa

 108. Slabadang!

  Angående Eva Berglund!

  Hon har blivit kommentatrfältens SPAM i klimatfrågan.Med tanke på innehållet i kommentarerna borde hon byta pseudo och skriva under som (b)Agda(d) Bob istället.Genomgående intellektuellt ohederlig och en professionell förnekare.

 109. Lena Krantz

  Slabadang!
  Jag känner igen mig mycket väl i det du beskriver så det som driver mig är att bekämpa det totalitära. Ett totalitärt och dogmatiskt synsätt kan bara finnas om du lyckas piska upp en domdedagsstämning om ett hot och på så sätt skrämma människor att acceptera alla former av åtgärder för att få bukt med nämnda hot. Det handlar alltså om att vi riskerar att tappa bort demokratin i ett åtgärdsprogram (var grundsyfte ändå kan vara gott) där varje opponent hånas och förlöjligas som ex (i vårt fall) vara en ”förnekare”.

  Så får det helt enkelt inte gå till…så vill inte jag ha det.

 110. Lena Krantz #104

  Självklart är jag ärlig när jag  möter människor och det råkar spåra in på klimatet. Det jag är övertygad om beskriver och motiverar jag gärna, och det jag är osäker på berättar jag också. Det jag inte har en aning om brukar jag ställa frågor om när jag tror att jag hittat någon som kan svara eller ge mig en ledtråd.  😉

 111. Slabadang!

  Björn Ola!

  Det är glasklart att skrämselpropagandan är till för att legitimera maktutövande.Det äldsta och mest använda politiska tricket i världen!

 112. Bengt A#89 ff
   
  Du är ju inte bara en veritabel tråkmåns utan en riktig energitjuv också, gäsp…..
   
  Maggie, jag ber om ursäkt om jag nu har triggat potentiella galningar till bestialiska illdåd.

 113. Lena Krantz

  Uffeb
  Jag kör faktiskt ungefär samma stil som du. Man vill ju gärna berätta det man faktiskt vet men det är också viktigt att inte försöka låtsas att man vet allt bara för att man faktiskt vet lite mer än de flesta…

  Ja det gäller ju alla ”här” och givetvis även du själv!
  😉

 114. Bengt A

  Jonas N
  (och även Maggie T, Peter S och Ingemar N)

  Nu är kanske inte detta en tråd där vi ska diskutera alkoholberoende, men att konstant dricka mycket alkohol är själva definitionen på alkoholism. Trodde att du förstod det. Jag undrar verkligen hur du kan tro att du kan bidra med något konstruktivt i klimatdebatten när du inte ens förstår vad du skriver i dina egna inlägg.
  Fast egentligen är min krtitk här riktad lika mycket mot bloggen The Climatescam. Normalt när jag är inne här så läser jag bara ett antal signaturer, typ Peter Stilbs och Ingemar Nordin, och scrollar sedan förbi de flesta andra. Idag läste jag igenom hela tråden ordentligt och blev faktiskt förvånad över de grova påhoppen!
  Hur kan Maggie T acceptera sådant här? Jag ställer frågan även till Peter Stilbs och Ingemar Nordin som nu är en del av denna blogg och ofta kommenterar i trådarna: Tycker ni att det är acceptabelt med sådana personangrepp på The Climatscam som hade varit solklara fall för pressombudsmannan – om detta varit en tryckt tidning?

 115. Slabadang! Dessbättre hade hon sin värsta blogg-diarré ungefär vid COP15. Maken till svammel får man verkligen leta efter. Därefter har hon lugnat ner sig lite. Fortfarande idiotiskt pladder om oljepengar, tobakslobby och liknande. Men mer som en kattbloggare … vars främsta bidrag är bilder på sina älsklingar. Jag har inte sett mycket som skulle kunna betecknas som ’professionellt’ med något hon har kommit med. Inte ens om hennes eget område  …

 116. Bengt A

  Rosenhane

  Det är en konst att vara rolig . Men om jag övar flitigt mig kanske jag en dag kan lära mig att skriva lika fyndiga svar som du!

 117. Slabadang!

  Bengt A #89#

  Sluta larva dig.Har du inget sinne för ironi och sarkasm skall du nog inte blogga.

 118. Bengt A

  Slabadang!

  Du var ironisk nu va?

 119. Jonas N #105

  ”UffeB är också någon som tillför extremt lite i sak (eller vill diskutera seriöst) men som ständigt vill karaktärsmörda skeptiska signaturer här. Och sedan gnäller som bara den när han blir bemött för vad han skriver.”

  Nu för tiden ler jag mest… 😉

 120. Slabadang!

  Bengt
  Ha Ha?
  Jag blir faktiskt lite osäker om du frågar på allvar eller ej…..

 121. Bengt A, missade du vad jag sa nyss? Även om det uppfattades så, eller kunde tolkas så, var det inte så jag menade!

  Jag kan bidra med en hel del konstruktivt. Långt mer än någon Eva B, och långt mer än vad vederbörande förmår fatta. Det vanliga är ju att folk inte är intresserade av detta. Menar du på fullt allvar att detta inte finge påtalas?

 122. Björn Ola

  Slabadang! { den 14 mars, 2010 kl 21:16 ?
   Varför tror du at Sience whas settle redan 1987?
   kan det var pengar?

 123. Lena Krantz

  Ett symtom på att ett totalitärt synsätt är på gång är när människor tycker sig ha någon slags rätt att påstå diverse saker om en för dem helt okänd människa. Jag har fått höra att jag inte tänker på mina barnbarn, tycker att hotet är för skrämmande för att orka ta till mig, inte vill göra någon uppoffring i livet för att ”rädda” naturen eller på det stora hela är för bekväm.
  Vad vet de om mig och vad har de för rätt att påstå detta om mig?
  Det vet inget alls och de har ingen sådan rätt, de bara tror det för de tycker att ”saken” är så mycket större! De tar sig friheter som jag aldrig har gett dem.

 124. Lena Krantz #112

  Tack för komplimangen, men att jag skulle ge intryck av att kunna allt kan jag verkligen inte hålla med om… 
  i alla fall inte om klimatet …  😉

 125. Björn Ola

  rättelse 121.
  att # och vara . Gick lite fort  sorry

 126. Lena Krantz

  Uffeb
  Nej, nej, inte allt, bara mer än de flesta. Ja och det gäller ju som sagt alla (tror jag) som skriver kommentarer på den här bloggen.

 127. Uffe B, jag har aldrig uppfattat dig som speciellt hederlig, troligen inte ens mot dig själv …

  Men det är inte jag som förlorar på det, vad du skulle le åt är nog mest bara sådant som finns innanför ditt medvetande .. hade varit ngt annat hade du säkert sagt det!

 128. Slabadang!

  Lena!

  Jag håller med !  De har utan skäl muckat gräl helt enkelt.Det är inte konstigt att man reser sig hoppar upp och knäcker den ruttna höga gren de satt sig på.Nu när de borstar av sig och lätt haltande avlägsnar sig från platsen så är det lite svårt att låta bli att kasta några kottar efter dem också.

 129. Björn Ola

  Bengt A { den 14 mars, 2010 kl 21:18 }
   Ja har mina åsikter och dom kan ingen ta ifrån mig.
   Sen om jag har fel så annan sak.
   För jag tycker det fortfarande är fel att Politik och pengar skall  gå före vetenskap.

 130. Eban

  Läser Anders L och hans efterlysning av ”tungtvägande invändningar” mot AGW-teorin, Ja, just det, att det är en teori, där det saknas bevis. Det är ett påstående, ett antagande.  Och förmodligen kommer man aldrig att kunna bevisa ev mänsklig orsak till klimatvariationerna, frågan är ju oerhört komplex. Så kan det komma en härskara av ”välrenommerade forskare” angående ”sensitivitet” det kommer inte att ändra saken. Jag ser också gärna energieffektiva lösningar, men inte i panik, efter moget övervägande av kostnader och effekter på naturen, fossila bränslen behöver inte alls vara utdömda, nya oljafyndigheter kan ju utmärkt dyka upp,  ett och annat nytt kärnkraftverk torde också vara positivt (i vart fall fram för vindsnurrorna) etc.  Hur mycket saken är avgjord politiskt kan vi ju bara mäta på resultatet av COP15, där verkade inte mycket avgjord, marknadsmässigt: återstår att se, industriellt: Tänker han på vindmölleindustrien? Nej, du där Anders L, i stället för välrenommerade forskare föreslår jag att du hellre tänker själv.

 131. Lena Krantz

  Slabadang!
  Jag menar kanske inte dem som muckar gräl utan dem som tycker själva att de för en saklig debatt men när de ställs inför en skeptiker så börjar de i princip med att utbrista diverse epitet om en människa som de inte vet ett smack om. Inser de inte själva att de är matade med epiteten som sanktioneras av att de är så ”goda” och fina och de tror nog att de i själva verket är motsatsen till det som de påstår om mig.
  *fnys*

 132. Bengt A

  Jonas N, Rosenhane och Slabadang!
  Jag ska lämna er i fred så kan ni forstätta med era ironier och sarkasmer bäst ni vill. Jag vill bara påpeka att jag håller med er i sak – påståendet att koldioxidhalten styr klimatet är väldigt överdrivet och saknar vetenskaplig grund.
  Det är synd att era påhopp motverkar en bra debatt om detta.

 133. Slabadang!

  Lena!
  Men att utan grund ålägga människor negativa egenskaper och värderingar de inte har —är väl verkligen att mucka?

 134. Björn Ola

  Ensak till vill jag säga .
  varför har ingen stoppat Al Gore för sina utalanden som han har sakt?
  Om jag våre klimatforskare och viste vad mycket brister det ligger i hans domdagsprofesier skulle jag stoppat han med en gång.
  Varför inte då stå fram och säga det ärligt?
   När dom vet att det han säger inte stämmer.

 135. Björn Ola

  #sagt

 136. Lena Krantz

  Slabadang
  Ja okey då, så kan man ju se det!

  🙂

 137. SatSapiente

  Steve #50

  Jag läste också artikeln på DN debatt idag och blev arg.
  Skulle inte jorden rymma alla människor?
  Dagens befolkning får lätt plats på en yta motsvarande Gotland, c:a ½ kvm/person.
  Sinne för proportioner efterlyses. Och gäller det matproduktion så har vi lyckats effektivisera våra metoder även tidigare, det var mindre än 100 år sen vi hade 80% av människorna sysselsatta med jordbruk i Sverige.

  Och om vi nu skulle börja reducera folkmängden i världen, vilka ska bestämma vilka som ska bort ?

  Titta gärna på Hans Rosling  här som lite positiv motvikt: http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html

 138. Jonas N #126

  Jag ler åt att jag blir påmind om hur duktig du är på att beskriva att du vet hur andra människor menar och tänker.

  Om du uppfattar mig som ohederlig så är det OK för mig. Och du får gärna säga det till mig.
  Men det vore ju bra om du inte spred ditt personliga tyckande vidare… 😉

 139. Slabadang!

  Bengt!
  Jag har inte haft någon avsikt att såra dig.Men du kanske är omedveten om den nivå som gällt i debatten.Jag vill understryka att debatten skall och bör föras på saklig grund.Eva Berglund och UI har varit otroligt aktiv och använt de mest kränkande och billiga härskartekniker som finns.När man backas av etablissemanget i att klimatkritiker är ett symptom på klen intelligens,då har man liksom
  lagt nivån och reaktionerna kommer som ett brev på posten.  

 140. SatSapiente #136 och Steve #50
  Jag håller med! DN-artikeln var dessutom oerhört snett vinklad (för att få publik, vilket stör mig än mer).

  FN-rapporten beskrev ett antal olika scenarier när det gällde folmängd år 2300. Den högsta siffran var 34 miljarder och de mer realistiska var ungefär på nivån 9+  miljarder om jag inte minns fel.

  Siffran på 136 000 miljarder var nämnd i förbigående som en siffra på hur tokigt man kan räkna på befolkningsutvecklingen om man inte tar hänsyn till människors liv på Jorden… ungefär.

  Jag kan ha fel på någon siffra, men den som vill läsa mer kan läsa FN-rapporten.

  Hur som helst var det en äcklig artikel. Undrar hur de som skrev artikeln tänker?

 141. Tage Andersson

  Kanske lite vid sidan, men JamesLovelock uttrycker ideer liknande Svante Arrhenius:
  “If we hadn’t appeared on the earth, it would be due to go through another ice age and we can look at our part as holding that up.
  “I hate all this business about feeling guilty about what we’re doing.
  “We’re not guilty, we never intended to pump CO2 into the atmosphere, it’s just something we did.”
  http://www.express.co.uk/posts/view/162506/How-carbon-gases-have-saved-us-from-a-new-ice-age-

 142. Uffe B, du har som vanligt inte läst vad som faktiskt hävdats utan fyller i med dina personliga fördomar istället. Och din uppmaning ’att inte sprida sitt personliga tyckande’ här är väl ett av dina värre självmål. Men du kanske inte ser det så heller, utan att vissas åsikter här inte bara är legitima utan dessutom högst relevanta … !? På annat vis går det nämligen inte att tolka vad du presterar här

 143. Lena Krantz

  Tage Andersson
  Det hade ju varit fint men tyvärr tror jag att vi intet kan göra mot istiden. Det handlar ju om jordens förhållande till solen så när den är sådan så kommer allt istiden, hur mycket CO2 vi än pumpar upp.

 144. Jonas N #141

  ”du har som vanligt inte läst”
  ”personliga fördomar”
  ”ett av dina värre självmål”
  ”vad du presterar här”

  Börjar känna igen dina uttryck. Men du skriver säkert med glimten i ögat och menar nog inget illa.

  Sov gott Jonas.

 145. Anders L

  Lena Krantz #93,
   
  ”Vad driver just ditt engagemang?”

  Dels är jag är passionerat intresserad av naturvetenskaperna och deras historia. Dels är klimatet ju en fråga där naturvetenskapen och politiken möts på ett mycket handgripligt sätt. Och dels är det ju intressant att debattera dessa frågor, men man kan ju inte debattera med folk som tycker exakt likadant som en själv…  🙂

 146. Lena Krantz

  Anders L
  Jag tycker också att det är intressantare att diskutera med människor som inte tycker exakt som jag själv så det är bra att du är ”här”-
  🙂

  Fast jag menade lite mer vad du vill skall hända i samhället med tanke på att bollen redan är rullning. Sverige kommer (förmodligen) fortsätta att sträva bort från fossila bränslen. 

  Så egentligen är allt väl rätt bra eller?

 147. Det är menat precis så som det är skrivet … Ifall du hade haft något att tillföra, Uffe, hade jag säkert uppfattat även detta …

  Anders L – Varför debatterar du då aldrig något av det du tar upp här, och varför försöker du ständigt insinuera att de som kan egentligen inte har en aning?

 148. Hasse

  Ta en paus i sluggerkommentarerna och ägna några timmar åt att läsa det här i stället:
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/climate_change_cause.pdf
  Jag hoppas att alla alarmister läser riktigt noga och berättar för mig var felen finns. Jag hittade dem inte.
  Ps Mitt engagemang beror på att jag blev strilad i ögonen lite
  för många gånger.
  Hasse

 149. Lena Krantz

  Hasse
  Ha ha…strilad i ögonen

  Ja men typ

  Mitt började nog i alla fall med att Al Gore strilade lite för mycket i mina ögon.

  😀

 150. Lars C

  Uffeb #139
  ”Hur som helst var det en äcklig artikel. Undrar hur de som skrev artikeln tänker?”
   
  Är du extremt lättäcklad eller är du bara allmänt emot allt som kan göra livet på den här planeten lite trevligare i framtiden? Att leva i ett myller av människor är vi förskonade ifrån här i vårt stora glest befolkade land. Att det är en unik gåva vet alla som badat på en badstrand utanför en megastad i ett uland. En knapp kvadratmeter per badande och brunt vatten. Varför försvara för en stor folkmängd om man kan reducera den genom att folk får det bättre. Det finns ju inget vett i det. Bara idioti.

 151. Lena Krantz

  Lars C
  Det äckliga ligger ju i någon som helst antydan om att införa barnbegränsningslagar eller något liknande.
  Kanske också i att blåsa upp och försöka förstora upp något som kanske inte ens kommer att bli ett problem.

  Eller vad tycker du skall göras åt saken?

 152. Pehr Björnbom

   
  Uffeb #81,
   
  Jag tycker naturligtvis att det är rå samtalston när du placerar ett h i mitt efternamn i stället för i förnamnet där det bör stå 😀
   
  Skämt åsido så visar jämförelse av din och min kommentar att två olika personer kan uppfatta samma sak på helt olika sätt, speciellt när det har att göra med värderingar. Detta är nog så tänkvärt tycker jag.
   

 153. Björn Ola

  För att muntra upp lite så vill jag ge en god nyhet.
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/03/14/alarmisterna-mobiliserar/#comments

  Texas State suing for responsible scientific conclusions.

 154. Lars C

  Jag tycker att att alla ska få en chans att få ett bra liv, det har fungerat i väst. Om det visar sig att det inte fungerar i alla länder, kulturer och religioner så är det upp till varje regering att själva besluta om åtgärder. Andra länder ska i så fall inte föda dem utom tillfälligt i katastrofsituationer. Ska vi inte bestämma över andra i ena situationen så ska vi inte göra det i någon annan heller. Konsekvens är nödvändig.

 155. Pehr Björnbom

   
  Lena Krantz #93,
   
  “Vad driver just ditt engagemang?”
   
  Bra fråga!
   
  Mitt svar:
  Jag är gammal forskare och lärare, jag var fram till pensionen för ett par år sedan professor i kemiteknik vid KTH. Som forskare drivs man av nyfikenhet och att försöka ta reda på hur saker och ting förhåller sig. Som lärare vill man se andra ta del av kunskaper och idéer. Som pensionär har jag också mera tid och genom att engagera mig i denna fråga så tror jag att mitt ännu kvarvarande professionella kunnande kan komma till samhällelig nytta.
   
  Hoppas att detta inte låter alltför högtravande. Dessutom tycker jag ju också att det är kul att delta i debatten.
   

 156. Lena Krantz

  Lars C
  Ja men det håller jag med om, rätt väg är säkert att ge alla goda levnadsförhållanden. Då verkar det som att födelsetalen automatiskt minskar. Man få hoppas att det är så oavsett kultur och religion.

 157. Björn Ola

  Pehr Björnbom { den 14 mars, 2010 kl 23:28 
   Här har du en forskar collega som berättar om Climate gate.
   http://www.youtube.com/taxpayerdotcom#p/a/2DC16B5905BFE5EA/1/gNnqKVGA1LA
   Jag vet inte om det är gammalt eller nyheter för dig 😉
   Han berättar detaljerat hur manepulering har blitt gjort.

 158. Holmfrid

  Steve #50, m fl
  Maggie försökte etablera energifrågan som ämne i denna Blogg, men förgäves.  Internt käbblande på tomgång är tydligen intressantare.  DN-artikeln beskrev befolkningsutvecklingen i främst Asien, Afrika, Indien m fl. länder.  Kina har ju sedan 30 år genomfört hård befolkningskontroll för att slippa hunger, kaos och elände med 2  i st.för dagens 1.3 miljarder.  Romklubbens  prognoser sedan 37 år stämmer bra med dagens situation med befolkning, resurser och industriproduktion.  Enligt dessa prognoser blir befolkningen år 2050,  9 miljarder och kaos pga resursbrist med nuvarande utveckling som bör debatteras i st för denna ickefråga som CO2 och AGW  ju är, när fossilenergin inte räcker för det.

 159. Lena Krantz

  Pehr Björnbom
  Nejdå, det var inte alls högtravande på något vis men jag menade kanske mer vad du har för mål s a s. Eller man kanske inte behöver ha något mål mer än vara öppen och nyfiken?

 160. Lena Krantz

  Homfrid
  Det framgår inte riktigt om du tycker att Kinas barnbegränsingspolitik var bra eller inte?

 161. Holmfrid

  Uffeb 139, Tage Andersson.
  FN rapporten  139 miljarder år 2300 påminner i överdrift om FN Rapporten IPPC Alternativ A1,  +6.5 grader C vid sekelskiftet.  Man verkar ha svårt med responsen i FN.
     James Lovelock har utvecklat scenariet för jorden år 2100 med CO2 enligt A1.  i jan nr av New Scientist – kollaps ner till 1 miljard människor samlade mot polcirkeln.

 162. Steve

  ’Nu går allt åt h-lv-te’ tror DN:s rubriksättare. ”Vi är snart 134.000 miljarder människor”.  Tack, Uffeb # 139 för att i alla fall du inser att detta är helt, totalt orimligt. 

  Efter ett gaggande om att ’befolkningsminskning öppnar vägen för nya nätverk med kusiner, sysslingar osv’ kommer skribenterna fram till vad som väl är det konkreta syftet med eposet — att se vad man kan göra mot den (enligt dem) hotande befolkningsexplosionen.  ”Frihetskränkande åtgärder” kanske? Oangenämt.  Helst bör vi i eliten få människor att på frivillig väg sluta skaffa barn… 

  Den hårda europeiska verkligheten syns i dagarna t.ex. i Grekland (födelsetal 1,37), där människor börjar inse att det där med pension kanske bara blir en dröm…

 163. Steve

  Holmfrid 157:  Problemet för Sverige är idag inte en befolkningexplosion, utan motsatsen.   Hos oss blev p-pillret tillåtet 1964 — och sedan 1968 har det fötts för få barn.  (1990-91-92 dock en aning över strecket).  1982 hade ’netto­reproduktions­talet’ ett bottenläge — och 1984 började ”flykting­invandringen”…  Vår överhet insåg ju att problemen blir enorma, om befolkningen börjar minska.

 164. Pehr Björnbom

   
  Lena Krantz,
   
  Jo, du har så rätt, jag borde ha ett mål också, och detta var inte så väl uttalat i vad jag skrev. Ett av mina mål är att vi skall få så bra klarhet som möjligt om AGW-teorin, vad klimatkänsligheten verkligen är, temperaturändringen för fördubbling av koldioxidhalten. Jag var från början, inte minst på grund av hockeykurvan i IPCC:s tredje rapport, ganska övertygad om att AGW-teorin var riktig. Men vartefter jag sett mer och mer har jag blivit alltmer skeptisk.
   
  En speciell vändpunkt var det klimatmöte på KTH som Peter Stilbs organiserade år 2006.
   
  Jag vill här försöka bidra med mitt professionella kunnande, kanske som en naturlig länk mellan forskningen och allmänheten. Jag är visserligen inte klimatforskare men har en bakgrund som gör att jag kan förstå mycket av det som klimatforskarna talar om eftersom det är fråga om fysik, kemi och matematik.
   
  Jag har också blivit mer fundersam över de tecken på totalitära idéer i klimatdebatten som du och andra har skildrat här. Härskarteknikmetoder har nämnts, och jag har också noterat sådant. Därför kan det vara som ett mål i sig själv redan att delta i debatten, för genom att delta som en motkraft så minskar man förhoppningsvis utrymmet för sådant missbruk.
   

 165. Pehr Björnbom

  Björn Ola #156,

  Tack för länken! Jag hade inte sett denna intressanta intervju tidigare så den blev värdefull för mig. Detta sätt att bedriva akademiska intriger som Soon och Baliunas utsattes för är tyvärr alltför vanligt i den akademiska världen och speciellt klandervärt när det gäller en så viktig sak som klimatfrågan.

  Tyvärr gissar jag att kvinnliga professorer som Sally Baliunas löper större risk att råka ut för sådant.

  När det sedant dessutom är kopplat till den osunda kultur som verkar finnas i kretsarna med koppling till IPCC så blir det naturligtvis etter värre.

 166. Björn Ola

  Vänta bara det kommer mera 😉

  Pehr Björnbom { den 15 mars, 2010 kl 00:46 164

  Det som jag kommer ihåg från en av Einstein böcker så var det att om en enda tes är fel i en modell så faller hela modellen.

  Vad jag också hoppas är att Lord Monckton kommer att hjälpa till, när det gäller att gå den lagliga vägen för att få saker och ting att falla på plats.

   http://www.infowars.com/monckton-on-climate-hoaxers-%e2%80%9cjail-the-lot%e2%80%9d/

  Mather luther :  I have a dream…….

 167. Lars C

  Holmfrid#158
  ”Maggie försökte etablera energifrågan som ämne i denna Blogg, men förgäves.  Internt käbblande på tomgång är tydligen intressantare. ”
   
  Tyvärr, du har rätt.
   
  Igår roade jag mig med att läsa igenom Uppsalas senaste, de anstränger sig men ger ett platt intryck. Tack vare att denna blogg inte modereras så är det dynamiska omfånget här av en helt annan kaliber. Men det innebär också att det ibland blir lite väl strukturlöst! Om man skulle försöka sammanfatta bloggens 3 huvudgrupper av skribenter  i olika linjer så tycker jag mig se följande. (Generellt)
  Linje 1: Det finns ingen risk med CO2, det finns inga tippingpoints
  Däremot så finns det hur mycket olja och kol som helst, det är bara att tuta och köra i evighet. Amen!
   
  På andra kanten har vi linje 3: AGW  är rätt, risken är så stor att vi av säkerhetsskäl måste snabbavveckla redan nu oavsett vilket pris vi (läs mänskligheten) får betala. Annars kommer tippingpointsen och tar oss.
   
  Slutligen linje 2: Frågan är en ickefråga. De fossila bränslena räcker inte till att förstöra klimatet, det blir inga tippingpoints, vi bör satsa på kärnkraft tills modernare energislag utvecklats.
   
  Ungefär så. Kan inte ta med allt. Nu har bloggen ändå utvecklats, nu är kärnkraften etablerad som ett alternativ hos de flesta som en övergång till kkg4 eller fussion.  Så var det inte från början. Mycket av denna förändring bär signaturen Gunnar Littmark. Men vad vill egentligen linjerna 1 och 3, vems intressen företräder de egentligen. Det är den frågan som förorsakar  internt käbbel och personangrepp. Och den går inte att lösa.
   
  Därför bör den släppas. Grundkursen i all konfliktlösning är att fokusera på likheterna snarare än skillnaderna. Linje 2 skulle kunna bli en enande väg att samlas kring. Att skriva en programförklaring kring. Börja med att citera två rader ur Svensmarks bok.
  ”Vi ska ställa om men vi ska göra det av rätt orsak.”
  ”Koldioxid är en växthusgas och vi ska inte släppa ut den i onödan.”
   
  Allt står och faller med energiförsörjningen.
   
  Alla 3 linjerna innehåller hypoteser av luddig karaktär.
  Linje 1 antar att vi har stora reserver av ekonomiskt tillgänglig olja och kol utan att kunna bevisa att det är så.
   
  Linje 2 antar att Peak Oil ligger så nära att det ensamt räcker som orsak för en omställning och att klimatet inte kommer att påverkas på ett avgörande sätt.
   
  Vad linje tre antar vet vi alla.
   
  Här föreligger en soppa med spretande viljor, politiska och ekonomiska agendor och väldigt mycket tro.
  Det jag tror maggie avsåg är att komma vidare, att finna en väg ut ur träsket. Energifrågan är en sådan väg, liksom de faktiska miljöproblem som finns, liksom försörjningsfrågan. Men viktigast av allt är att kunna inta en position varifrån man befriad från politiska värderingar med viss kyla kan se saker som de verkligen är.
  Grunden måste vara empiri. Man kan inte grunda stora beslut på hypoteser som bara är delvis underbyggda. Byggstenarna ska inte gå att rubba.
   
  I vissa delar har debatten fastnat i pajkastning mellan linje ett och tre. Dödläget måste brytas innan alla tappar intresset.
   
  Det går ju inte att vara helt opolitisk i någon fråga eftersom politiken ytterst får konsekvenser.Det politiska läget har just tippat ytterligare åt det rödgröna hållet. En valseger åt dem ger automatiskt en linje 3 i klimat och energifrågan om de ska hålla sina löften. Är vi intresserade av en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling så bör vi nog värna de intressen inom sittande den sittande regeringen som drar åt rätt håll.

 168. Björn Ola

  Lars C
  Ja du har rätt vi måste komma ut av träsket så alla i Sverige får reda på att Hockyklubban är en bluff.
  I stället för och göra natur förstörelse med 1100VKV som har låg effekt jämfört med andra bättre energi produktioner, borde man satsa på ny forkning  av olika variationer som inte bygger på bio massa.

 169. Björn Ola

  Lars C
  Bra att du citerar ur boken. då skall jag göra det med.

  ”Det var mer troligt, enligt Svensmarks mening, att sökandet efter en uppvärmande effekt hos växthusgaser i temperaturmätningar skulle leda jägaren till vattenånga än till koldioxid”

  ”Men han föreslog för Calder att tiden är nu inne för att påminna alla om det starka argument mot teorin om den globala uppvärmningen orsakad av människan.”

  ”Om Koldioxid, oavsett om den är naturlig eller skapad av människan, var en viktig pådrivare av klimatet, så skulle man för vänta sig att se en överensstämmelse mellan dess variationer och det föränderliga klimatet på all tidskalor”

  ”Enligt den här bokens författare så borde alla som lungt och sansat väger bevisen betrakta ide^n om att faktor i klimatförändringarna, både i gången tid och nutid,som förkastat, och det med besked. ”

  Jag vill att du hjälper mig att hitta dom ordet du citerar från och visar vilka sidor dom kommer ifrån

  Tackar på förhand Björn Ola

 170. Lars W

  På tal om Svensmark så kan man läsa hans egna ord här:
  http://jp.dk/morgenavisen/meninger/article1288198.ece
  Danskan är inte svår! Jag lovar!

 171. Olaus S

  Den afrikanska inställningen till AGW enligt Pär Krause är ganska utmanande.

  http://www.svensktidskrift.se/?p=4196

 172. Bim

  Lars C #167

  Linje 1,2,3 är ganska ointressanta, alla kan ha sina egna teorier som inte tillför varken det ena eller det andra.
  Den viktigaste frågan är hur oärligt, hela AGW:frågan har behandlats av etablissemanget.
  Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Man fuskar och ljuger inte för att få fram sanningen, det gör man för att föra människor bakom ljuset.
  Det är kärnfrågan och som måste åtgärdas.

 173. J-O

  Nu har Arktis is återhämtat sig så dagen situation ligger inom standardavikelsen för 1979-2000. Just denna period har ju använts som främsta bevis på att Arktis smälter bort i ett rasande tempo med 2007 som fyrbåk.
  Jag har en känsla att återhämtningen fortsätter. Arktis har  tillskillnad från stora delar av NH varit rätt ljummet denna vinter men nu verkar det bli mer normala förhållanden.
  Bara att vänta och se …
  http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/N_stddev_timeseries.png

 174. Björn Ola

  Angående citat 169
  Det jag citerade från boken är på sidorna 239-240

  Boken finns på Svenska och heter
   ” DE KYLANDE STJÄRNORNA”

 175. Björn Ola

  Bim jag öskade att jag kunde nå dig med e-mail eller annat sett  och få kotakt för jag har nåt posetivt att berätta som jag inte vill ta här.

 176. J-O #173

  Isutbredningen i Arktis är just nu troligen mer beroende av vindar och havsströmmar än temperaturen. Lägg märke till att grafen handlar om ytutbredning med minst 15% havsis.

  Det kan ju eventuellt bara handla om att drivisen flyttat på sig… men det visar sig väl om vi väntar och ser hur det blir när den börjar smälta framåt sommaren…

 177. Daniel F.

  UffeB, det är ju just detta som gör att folk inte riktigt kan ta AGW på allvar. Alla tecken som pekar för AGW är spiksäkra, alla tecken som pekar mot har någon luddig bortförklaring.
   
  Arktis isutbredning närmar sig snittet 79-00. Antarktis utbredning är större än snittet 79-00. Polerna ser inte ut att smälta i en oroväckande takt. Oavsett orsak. Är det så förbankat svårt att erkänna?

 178. Daniel F #177

  Nej det är inte svårt. Jag är bara skeptisk till olika tecken på det ena eller det andra… 🙂

 179. Daniel F.

  Det verkar svårt, eftersom det aldrig händer. 😉
   
   

 180. Lars C, jag håller med Bim här till viss del.

  Det är definitivt inte frågan om någon ’konflikthantering’ eller att kunna samsas om någon gemensam hållning.

  I den naturvetenskapliga frågan finns det bara en korrekt besksrivning, och den är helt opersonlig! Men vi kanske aldrig kommer så långt med vår kunskap att finna den, eller ens enas om hur bra det man vet är. Det är precis så forskning går till när den fungerar. Man gör sitt bästa och presenterar det så bra och övertygande man kan, och andra får försöka toppa det med samma metoder. Och är man oense, så är man det och argumenterar för varför man själv har mer rätt än andra. Inga konstigheter.

  I politik är konflikt däremot själva huvudinnehållet. Där skall det stridas om makten (och pengarna tyvärr också) och det hela går ut på precis motsatsen: Att försöka sabba så mycket man kan för motståndarsidan, så att de inte göra samma sak för en själv.

  Och det är ju i det senare perspektivet mycket av AGW-debatten sker. Genompolitiserat och unken på så många liknande sätt. Tyvärr har en del av vetenskapen dragits in i samma malström av intriger och penga-slussande och hålla varandra bakom ryggen mm.

  Och det är vad vi fått se i IPCC, i ClimateGate och allt därefter. Och media behandlar också vetenskapsfrågorna mer som politisk gyttjebrottning (men dom kan förstås inte bättre)

  Men där finns också seriösa vetenskapsmän, där konflikthanteringne (att man är oense) hanteras civiliserat. Lindzens debatt med  Dowlatibadi länkades här nyligen. Och där finns fler exempel …

  Och jag tror att du har helt fel angående ’konfliktlösning’. Stora delar av dem som hoppat på AGW-tåget är totalt ointresserad av sådan. Tvärtom, konflikten (dva kampen för/mot […]) är själva huvudpoängen med engagemanget, med aktivismen.

  Och det gäller även många av de akademiskt skolade som deltar (från AGW hållet). Åt andra hållet (naturvetenskapligt skolade akademiker) är detta mycket mindre påtagligt. Där finns i så fall aktivismen mer på dem som bekämpar socialismen i alla dess former.  (Och givetvis är omfattningen från AGW-sidans håll om aktivister som vill bekämpa kapitalismen mångdubbelt större)

  Ffa är aktivister totalt ointresserad av att hitta ’common ground’ eller försoning.

  Och det är även en förklaring till varför diskussionerna är så bittra från deras håll. (Återigen AGW-sidan är här oerhört överrepresenterad)

 181. Lars C

  Björn Ola!
   
  Jag gjorde ett misstag. Jag skrev citera när jag tog något ur minnet utan att titta i boken. Det var dumt men jag vet att det står någonstans, jag la märke till det eftersom att det avvek lite från resten, ungefär som en liten brasklapp. Men jag kan inte hitta det vid ett snabbt blädder och jag tänker inte läsa om boken, det är länge sen sedan jag läste den så jag har ingen aning om var det stod, bara att jag la märke till just de två meningarna. I vilket fall som helst så är där inget fel i sak, det är ju så.
  Att Svensmark är återhållsam kan du se på fler ställen. tex sid 219-220. Där det (verkligt) citat står: ”
   
  ”I själva verket finns det övertygande skäl till att hushålla med användningen av fossila bränslen, vilket inte har något att göra med klimatet-att minimera ohälsosam smog och bevara planetens begränsade lager av bränsle och hålla energipriserna nere till förmån för de fattigare länderna”
   
  Jag ska titta igenom boken lite noggrannare i lugn senare så återkommer jag sen. Som sagt nästa gång jag skriver ordet citat så ska jag ha källmaterialet framför mig.

 182. Lars C

  Daniel F; Bim
  Med konflikt lösning avsåg jag inte konsensus med de från andra sidan utan mer internt. Men jag skrev också:
  ”Det är den frågan som förorsakar  internt käbbel och personangrepp. Och den går inte att lösa.”
  Käbblet kan fortsätta i evighet och leder ingenstans. Och hurvida myndigheterna varit ohederliga eller inte leder också rakt in i en vägg.
  Naturligtvis så har alla trott att allt var rätt och riktigt och agerat efter bästa förmåga………..
   
  Att komma vidare är att gå runt hinder man inte kan ta bort eller klättra över. Det enda rätta nu är att fokusera om. På energifrågan.

 183. Lars C

  Förlåt Adressaten i förra inlägget var Jonas N. Inte Daniel F.

 184. Lars C

  AGW handlar om politik, om storpolitik, om gigantiska belogg och mycket långtgående lagar. Det är dessa som är ’fienden’, som är konflikten som inte försvinner och som man inte kommer undan eller kan gå runt!

  Det kommer alltid att finnas människor som vill tvinga och kuva andra för sina egna intressen som kan vara både makt och pengar, men ofta i kombination.

  Att gå runt politikens alla dåraktiga påhitt är att bli ’out-law’ dvs strunta i lagarna. Jag lovar dig att även då finns konfikten kvar …

 185. Lars C

  Jonas N
   
  Tyvärr så tror jag du har rätt. Då återstår bara sätta hoppet till verkligheten.

 186. Tillägg till #184

  Mycket av AGW handlar om detta. En liten del handlar också om naturvetenskap. Och en (tyvärr allt för) liten del av den senare hanteras på ett helt normalt civiliserat sätt, men även där komme konflikterna finnas kvar så länge man inte förstår klimatet fullständigt (vilket aldrig kommer att ske). Men där utgör dessa kvintessensen hos verksamheten och hanteras därefter ..

 187. Bim

  Björn Ola # 175
  Du kan nå mig på adressen bim.o@telia.com

 188. Lars C

  Jonas N #186
   
  Lite av det jag menade var att AGW frågan nu lämnat det stadium där en svensk blogg kan påverka det globala skeendet om den nu någonsin gjort det. Jag är rädd att all vidare kamp blir att slåss med väderkvarnar. Det som däremot går att göra är att i ett svenskt perspektiv försöka bilda opinion för kärnkraft och solenergi och mot vind och etanol. Det är där krutet ska läggas. Allt annat är meningslöst. AGW frågan är det större krafter som hanterar nu. Det verkliga klimatet kanske hjälper till, mycket på att det blir kallare framöver.
   

 189. Bim

  Lars C #182

  ”Käbblet kan fortsätta i evighet och leder ingenstans. Och hurvida myndigheterna varit ohederliga eller inte leder också rakt in i en vägg.
  Naturligtvis så har alla trott att allt var rätt och riktigt och agerat efter bästa förmåga………..”

  Problemet för mig (tankemässigt) är att jag inte tror att politikerna agerat som de trott är rätt och riktigt. Följden blir ju att man måste betrakta politiker som halvidioter. Jag tror inte på det. De har medvetet blåst människor av rent egoistisk makthunger.
  De fortsätter ju att agera som om ingenting hänt, trots alla gates.
  Det är därför jag säger att vi måste göra upp med detta och börja om på nytt.

 190. Lars C

  Visst är det lite tröstlöst att se vilka krafter som både driver och rider på AGW-hotet. Men håll med om att det har skett en tillnyktring. Och mer kommer att ske i den riktningen också.

  Men du skall inte underskatta värdet av seriös opinionsbildning. Även i Sverige måste folk som slutar tro på allt AGW-hotande de matas med kunna hitta alternativ. Och jag är säker på att Maggie själv, och hennes blogg har gjort en hel del nytta redan. Och att denna inte har tagit slut.

  En nyttig sidoeffekt är (eller iaf kan ha varit) att vindkraften och dess förutsättningar/möjligheter/kostnader nu belyses helt annorlunda än förr. Mycket mer kritiskt. Betänk att detta är säkert tre decennier gammal dårskap, liksom kärnkrafts-stoppet.

  Och först nu när folk kommunicerar utan att fråga media eller politiker om lov kommer sådant fram till fler och fler som också får sina ögon öppnade. (Folk är inte dårar av elakhet, utan oftast pga av total okunnighet)

  Och som sagt, kamp mot politiska dumheter är ett konstant tillstånd …

 191. Bim

  Jonas N
  Håller med om att Maggies blogg varit ovärderlig. Jag menar inte att debatten skall tystna. Alla inslag skall beaktas bra som dumma. Till och med mina och Uffeb:s.  😀

 192. Jag har inte tyckt att din inlägg varit dumma, Bim 😉

  Och jo, alla inlägg är intressanta iom att där finns människosr som om än inte alltid menar, så dock framför dessa ståndpunkter. De är så att säga en ögonblicksbild av hur det ligger till.

  Både UI och Nature’s redaktion finns. Och man måste (tyvärr) förhålla sig till att Reinfeldt talar om ’tipping points’ och tvågradersmålet, eller att Obama kanske lyckas genomföra Cap’n’Trade.

  Det är inte undra på att många politiker (och journalister) hatar internet och möjligheten att folk kan kommunicera utan deras tillstånd …

 193. Mats Jangdal

  CO2-hatarna verkar nu släppa globalwarming. Nu mobiliserar de kring försurning av haven istället. men kravet är detsamma. Stoppa alla utsläpp av fosslit CO2 annars hotar en global katastrof.
  Kommer ett (sansad, vetenskapligt korrekt, neutral?) reportage om det i Vetenskapens värld SVT idag 20.00. Hurrvv!

 194. Mikael

  ”Det är inte undra på att många politiker (och journalister) hatar internet och möjligheten att folk kan kommunicera utan deras tillstånd …”

  Det vanliga konspirationsköret, substanslöst. Det är som att det faktum att ni skeptiker blir emotsagda skulle betyda att politiker och journalister är emot yttrandefriheten. Jag ser det snarare som att de säger emot era yttranden.

 195. Mikael … det finns många journalister och politiker som hatar internat …

  Jag har inte sagt att alla gör det. Tyvärr hade du inte någon poäng idag heller.

 196. Mikael

  Vilka politiker och journalister hatar internet?

 197. Häng med lite vettja …. så kanske det går bättre framöver

 198. Mikael

  Men det är ju sådana där larviga och substanslösa påståenden som att politiker och journalister hatar demokrati, internet och annat som utgör grogrunden för er extremism. Om det ligger något i det borde det gå att komma med exempel.

 199. Mikael

  Försöker du på allvar säga att där inte finns en hel del politiker och journalister som inte alls gillar internet, och ffa att folk där kommunicerar?

  För om du inte vill säga det håller du ju med mig. Då återstår kanske att käbbla om hur många de är eller hur allvarligt deras hat är … men det är petitesser.

  Känner du inte till alla strider som utkämpas för att inte friheten på internet skall reduceras mer än den gör? Hänger du inte alls med?

  ”[U]tgör grogrunden för er extremism”!? Herrejösses, skärp dig nu. Du blev ganska pinsam härom dagen. Och nu vill du tydligen fortsätta med sådant.

  Gå och lek på UI vettja … där kan du babbla dumheter utan att bli emotsagd, ja kanske tom få lite medhåll.

 200. Mikael

  Jonas N.,

  Jag tvivlar inte på att det existerar enstaka människor som hatar internet. Ditt påstående var ju dock att många människor med yrket politiker och journalist gör just detta. Jag tror dig inte.

  Om du menar att man vill förbjuda barnporr och illegal fildelning så tycker jag inte att det är riktigt samma sak som att hata internet.

  Och gällande pinsamheter så är du inte ett dugg bättre själv när du i var och varannat inlägg vräker ur dig spyor om ”vänsterfolk”, ”okunniga AGW:are” och ”sådana som leker med cut & paste utan att begripa någonting” med uppenbar adress till skribenter i detta kommentarsfält. Du är inte i en lämplig position att bli förargad över mina generaliseringar, du behöver inte ta åt dig mer än jag behöver.

 201. Björn Ola

  Lars C { den 15 mars, 2010 kl 11:25 
   Efter och ha lust läst boken från perm till perm bekräftar det att det du säger på # 167  = ”Koldioxid är en växthusgas och vi ska inte släppa ut den i onödan” dess värre är fel.

  #181
  Men det är bra att du kan rätta dig själv så att du inte sårar Svensmark och Nigel Calder. Själv kritik är den bästa kritiken:)

 202. Björn Ola

  Lars C { den 15 mars, 2010 kl 12:37 }
   Du har rätt VKV måste bort innan el priset skuter i väg
  ” sky high” förslaget ligger redan i regeringen att bygga ut kärnkraften tills vi kan ballansera den med vatten och andra effektiva energi källor.

 203. Mikael

  AGW-debatten är ett alldeles utmärkt exempel. Utan internet hade vi redan haft omfattande lagstiftning och regleringar samt gigantiska kosntader och överföringar till (vad jag hävdar är rena brottslingar). Iom internet har människor kunnat diskutera det även utan politiker och journalisters godkännande. Och det har varit oerhört viktigt.

  Och du kan höra hur många politiker och journalister som helsst som är (kanske ärligt) AGW-troende, och höra dem säga väldigt nedsättande saker om vad som skrivs på bloggar och nätet. Helt enkelt för att försöka bortdefiniera information baserat på mediet det överförs genom.

  Redan det i sig är ju korkat. Det vore som att avfärda argument från telefonpratarna, för dom vet man ju hur dom är … typ.

  Men jag vidhåller: Där finns många som ser fri kommunikation och även yttrandefrihet som riktiga problem som de gladeligen vill reglera, kontrollera, begränsa osv. Inte bara enstaka kufar och övervintrade 68:or och liknande. Du kanske inte känner till att för inte allt för länge sedan var halva världen styrt av människor som menade att information är farligt för folket. Och i det befolkningsmässigt största landet är det fortfarande så …

  Och nej, jag tar inte åt mig av dina försök till påhopp. Men vid något tillfälle fick jag intrycket att du vill se dig själv och bli sedd som inte helt oseriös i diskussionerna.

  För övrigt. När jag talar om vänsterfolk skriver jag vänsterfolk, eller när jag syftar på okunniga AGW-are då skriver jag just det. Du är väl medveten om att båda existerar!?

  Och ja, det blir lätt lite generaliserande om man bara skriver vad man syftar på med några få meningar. Men det gör normalt inget eftersom folk inte är så dumma (generellt) och för att man kan be om förtydliganden ifall det ses som för svepande ..

  Här tex, vi kan förstås alltid disktuera hur många som är ’för många’ eller om ’hata’ är det bästa beskrivande verbet och hur man isf skall definiera det.  Men det finns hela nationers politiker som vill kunna stänga av enskilda från internet (om de inte är ’godkända’) och enligt min mening är en sådan politiker redan en för många …

 204. Bertel

  Björn Ola #156
  Tack för länken!!!!
  Jag hade inte heller sett intervjun,och jag tycker att
  ALLA BORDE SE DENNA intervju med Dr TIM BALL.
   http://www.youtube.com/taxpayerdotcom#p/a/2DC16B5905BFE5EA/1/gNnqKVGA1LA
  Det är inget nytt egentligen,men att lyssna på Dr. Tim Ball lungt och sansad beskriva i intervjun hur han bevittnade ”bedrägeriet” inom IPCC sfären.
  Jag vet inte hur jag känner för detta egentligen,för det var så skrämmande/ledsamt för mig att höra denna beskrivning av Tim Ball och han är inte skadeglad utan närmast lågmäld/ledsen över att behöva berätta om bedrägligt beteende bland sina kolleger.

  Pehr Björnbom #164
  Till motsats av ovannämda länken blev jag mycket klad över din beskrivning vad som fått dig att bli intresserad av ämnet.
  Jag var också övertygad om AGW-teorin men efter resans gång har jag stält frågan till mig själv ifall AGW-teorin är mer en politisk konstruktion än vetenskaplig hypotes. 

  Det som jag har reagerat mest på är det som du beskriver om härskartekninker mm.
  För mig var det mer eller mindre en chock att läsa eller lysna på personer som trodde på AGW-teorin och hur de bemötte sina kritiker eller kritiska frågor.(Inom vetenskapen/vetenskapliga tidskrifter,politiken
  ,intresseorganinsatiner för naturfrågor mm.
  Denna totalitära syn som ”sipprar” fram i debatten ibland att via klimatfrågorna skaffa ny världsordning utan demokratiska beslut är det mest skrämmande för mig personligen i så kallade klimatdebatten.
  Jag ser verkligen framemot att få ta del av dina sakkunskaper och tankar/reflektioner på denna blogg i framtiden.

  Mvh Bertel Kevin

 205. Mikael

  Jonas N. #203.

  Det där var riktigt snurrigt.

  Exakt hur internet påverkat debatten om klimatförändringarna är svårt att säga, men det vore ju konstigt om det inte vore så att internetkommunikationen är viktig. Att därmed dra slutsatsen att vi utan internet hade haft omfattande reglering av koldioxidutsläppen tycker jag är långsökt så det skriker. Det är väl snarare troligt att färre människor skulle deltagit i besluten, vilket brukar innebära att de som är nära maktens korridorer – dvs politiker och företagslobbyister, fattar besluten själva. Så har det varit under större delen av världshistorien när den amerikanska konstitutionen skrevs, Bank of England startades, osv.

  Idag är idéutbytet större, tack vare massmedier och internet. Av debatten kring Lars Vilks teckningar tycker jag att de flesta politiker och journalister verkar otroligt engagerade i att försvara det fria ordet.

  Att man talar nedsättande om bloggar tolkar inte jag som att man hatar internet. Däremot blir det ju ett mediabrus som man måste sålla i. Att man inte tar med bloggar i nyhetsbevakning och annat beror till en del på att det är praktiskt omöjligt. I vissa fall är det en brist, men knappast ett tecken på ett hat mot internet.

  Din jämförelse med Kina och svenska politiker och journalister tycker jag är irrelevant. Men om du med ”politiker som hatar internet” avser den kinesiska statsledningen så har du naturligtvis rätt, så vill du komma ur knipan så kan du ju låtsas att det var dem du menade. Nu utgår jag väl i och för sig att diskussionen främst gällde de svenska politiker och journalister som driver på AGW-hotet, för det kan man väl kanske inte påstå att de kinesiska är direkt intresserade av.

  Jag skulle alltså avråda från att förväxla nedsättande omdömen om en del saker som skrivs på internet med ett förakt av internet. Det snackas en jävla massa skit på telefon också, men det betyder ju inte att det är fel på telefonerna. De nedsättande omdömena om vissa bloggar är ju uttryck för det som skrivs på dessa bloggar, inte ett hat av internet per se. Det där har du fått om din enorma bakfot.

 206. Bertel

  Jonas N #203
   Du har så rätt i sak ang internet och allas(utom de som saknar tillgång till datorer) möjlighet att delta och debatera samt söka kunskap byta åsikter mm. via internet är en informations revulution som gynnar demokratin och gör den tillgänglig för alla medborgare.
  Jag som är 50+ och hunnit vara med ”68 love and peace” tidens omvälvningar är internet det bästa och ev största påverkansmöjlighet för var och en utan(som du beskrev) politiker´s eller journalisternas godkännande,vilket är befriande.

  PsTyvärr finns det totalitära regimer som har strypt informationen på internet.Ds  

 207. Mikael, du har fått göra din poäng: Mitt uttalande kunde lätt uppfattas som generaliserande (även om det inte är det i strikt mening) och de som uppfattade det så kan förstås säga att de inte håller med.

  Fair enough?

  Och nej, jag kan heller inte se in i alternativa framtida verkligheter. Jag vet alltså inte vad som hade hänt ifall vi haft IPCC men inte internet. Men historien ger vissa ledtrådar. Och jag hävdar bestämt att  farhågan är befogad. Vi vet hur mycket tok som har ställts till med i syfte att ’rädda världen’ eller annat vällövligt …

  Men jag menar att du dessutom gör ett tankefel. Ingen politiker kommer att säga att dom hatar yttrandefriheten, eller internet eller demiokratin för den delen. Alltså inte ens i regelrätta diktaturer. Men du behöver komma ihåg att det de säger sällan är vad de också menar, ffa ytterst sällan är allt de menar.

  Och du verkar missa att många av politikerna/journalisterna just precis anger kommunikationsmediet (internet) som förevändning. Inte enskildas inlägg eller sidor.

  Sen är det märkligt ifall du inte är medveten om att hela papperspressen och även TV-kanalerna är utsatta för enorm konkurrens genom nya medierna. Dvs att de är (fullt begripligt) livrädda för att deras överlevnad är hotad. Samma sak gäller ju egentligen partierna …

  En lustig sak slog mig. Jag vet inte vilken gång du försöker få det till att jag skulle behöva ta mig ur någon knipa. 🙂 Var får du sånt ifrån? Tror du dina små försök (typ ’markägande är makt över andra människor’) utgör en knipa för mig?

  Så nej, jag behöver inte begränsa mig till kinesiska politiker. Men du vet att vi har sådana både i Sverige och ffa i mycket av EU också.

  Men nu uppfattar jag dina senaste tre-fyra inlägg som föga mer än att du behövda bjäbba lite mot mig. I sak har du ju inte sagt ngt som man ens behöver fundera över …

  Däremot får du gärna klargöra vad/vem du menade när du innan kallade mig/oss för

  ”det är ju sådana där larviga och substanslösa påståenden som …  som utgör grogrunden för er extremism

  Det är alltså de sista två orden jag undrar över? Var det också bara bjäbb, eller menade du ngt av substans med det?

 208. Mikael

  Jonas N. #207.

  Om man slänger ur sig påståenden om konspirationer av typen ”politiker och journalister som hatar internet” och gör det i ett sammanhang som handlar om AGW, och liksom påstår att makthavarna agerar för att tysta ner människor, då får man gärna komma med exempel. Annars är det ju just substanslösa påståenden, vilket är ett av mina allra största problem med förnekarmobben. Det är ett evigt slungande av substanslöst vevande mot demokratihatare, stöveltrampare och makthungriga fascister som hatar yttrandefrihet och förresten hatar frihet i största allmänhet och drivs av någon sjuk lust att reglera, beskatta och behärska de stackars små individerna i sovjetstaten. Det är kontexten som du och många andra skriver utifrån, och jag tycker att den är skrämmande. Det är ett märkligt sätt att avfärda AGW, att på oklara grunder koppla samman klimatforskningen med Stalin och Hitler. Jag tycker inte att det är för mycket begärt med exempel, lite konkreta fakta som liksom talar för er sak, och inte bara substanslösa påståenden. Åtminstone om vi ska ha en öppen diskussion och inte låta förnekarna ”du babbla dumheter utan att bli emotsagda” som du nyss skrevom UI.

 209. Micke … det är du som kallar det konspiration. Inte jag, och du utelämnade förstås det viktiga ordet ’många’ ..

  Och visst skulle jag kunna komma med exempel, jag tom redan gjorde det. Men min uppfattning är inte att du vill diskutera seriöst (snarare att du kanske försöker nypa tillbaks lite efter att ha att gåt bet ett par ggr tidigare)

  Och du vet mycket väl varför jag är kritisk till något AGW-hot eller att (mänsklig) CO2 skulle kunna driva observerbara klimatförändringar: För att ingen har kunnat visa på någon forskning som belägger det!

  Så jo, det är precis så: Du babblar dumheter (inte alltid förstås, inte allt, men du hamnar ofta där till slut). Det är bara tröttsamt! 

  Och du svarade inte på min sista fråga!

  Men bemöda dig inte. Ditt oprecisa vevande, i ivern att få hitta en dålig formulering av mig är ju totalt ointressant.

  ’Förnekarmobben’!? Patetiskt! Det är precis på UI sådant trams hör hemma ….

 210. Mikael,  menade jag förstås nyss ….

 211. Mikael

  Jonas N. #209. Nej jag erkänner, det fattades en liten liten bit av mitt argument för att du skulle begripa vad jag menade med ”er extremism”. Men just den position som du med jämna mellanrum intar, som utgår ifrån att politiker och journalister drivs av demokratihat och så vidare, är en extrem position. Åtminstone som den inte beläggs. Det är helt sant att politikerklassen i Kina faktiskt inte är demokrater, men det är inte sant att Pär Holmgren, Anders Wijkman eller Al Gore har den demokratisynen. Hävdar man det får man belysa det.

  Observera att jag visserligen i första hand kommenterar ett påstående du gjorde i #192, men att jag samtidigt generaliserar till en extrem livshållning som du gett uttryck för fler gånger, och som du delar med många andra ”här inne”.

 212. Jajaja, ännu ett inlägg där du vevar mot dina egna föreställningar genom att omdefiniera vad folk här faktiskt säger ….

  Vet du Mikael, om jag skall tillåta mig psykologisera lite (andra tycks ju också gilla sådant), då skulle jag tro att du började i fel ände här också: Du började med det du ville ha sant, och sedan letade du efter ord, fraser, tolkningar misssförstånd som gick att lägga till det pussel som kan presenteras så att din premiss ser ut som den slutsats du ville landa i.

  Och händelsevis är också AGW-hypotesen uppbyggd  på snarlikt sätt.

  Kan det vara en ren slump?

  😉

 213. Mikael

  Jajaja, ännu ett inlägg där du går på person istället för att bemöta sakfrågan….

 214. Mikael

  …vilket ju för övrigt händelsevis är hur ”skeptikerhypotesen” är uppbyggd.

  Kan det vara en ren slump?

  😉

 215. Mikael, det är du som kommit med en massa försök till personphopp. Sakfrågan var (i bästa fall) att du inte var nöjd hur jag formulerade ngt som du faktiskt höll med om (i sak)

  Lägg ner nu, eller smit över till UI och fortsätt där. Jag lovar att du får mer ryggdunkar där …

  Du har inte sagt någonting idag som är tänkvärt, bara grälsjukt bjäbb … Hur kan det komma sig?

 216. Mikael

  Jonas, skitsnack. Jag höll INTE med i sak. Fattar du verkligen inte det? Jag tror INTE att många journalister och politiker i Sverige hatar internet. Det spelar ingen roll hur du formulerar det, jag tror i alla fall inte det! Men det spelar roll att du och den övriga förnekarmobben fortsätter att använda en sådan retorik om journalister och politiker som ”hatar” frihet, demokrati och internet. Det säger mer än du tror om grogrunden för er extremism. Att du inte ens begriper att jag inte håller med dig i sak övertygar mig ännu mer om detta – du måste helt enkelt ha ett otroligt märkligt sätt att läsa text på.

 217. Lars C

  Björn Ola#201
  Hmm?
  Kan det vara ålderns triumf över minnet? (60+) Kan det verkligen vara så illa att jag läst det i någon artikel och blandat ihop det med boken? Det var ju ett tag sen jag läste den, fick leta innan jag slutligen hittade den, min kära hustru har katalogiserat våra bokhyllor efter ett hemligt system som bara hon begriper. Nåja hittar jag källan så får du veta, nånstans stod det. I vilket fall som helst så tycker jag att Svenmarks teorier och åsikter verkar rimliga och fullt möjliga. Jag kan inte området men jag begriper i alla fall att antalet ingående parametrar överstiger en (CO2). Den är  ju de fakto är en växthusgas och med känd effekt dvs 1 grad vid en dubbling. Det står också nånstans i boken, det läste jag i  så sent som idag, men var nu snäll och fråga inte om på vilken sida.
   
  Mvh
   
   

 218. Se där … nu behöver du lägga till ord igen för att ’ta dig ur knipan’ 

  I dag är du mer pinsam än du avslutade sist, Mikael. Rent patetisk skulle jag nog hävda …

  Och i din avslutning skriver du ju själv ut det jag misstänkte nyss, att du läser in och projicerar och önsketänker.

  Detta var inte någon av dina bättre dagar Mikael …

  😉

 219. Mikael

  Ja, du Jonas, vem som är pinsam kan bero. Att du fullständigt fokuserar din outtröttliga penna på personangrepp och inte ens berör något som kan likna sakfrågor är ju knappast något att respektera. Att få omdömet ”inte någon av dina bättre dagar” från dig som aldrig skriver annat än förolämningar är som du förstår inte särskilt omskakande.

  Om något var väl detta en alldeles oförskämt dålig dag för dig, Jonas. Du måste ha blivit riktigt ledsen för att någon trampat på din lilla bakfot häromdagen. Glid nu över till La Rouches hemsida så blir du säkert omplåstrad och rüggdunkad. Jag ska inte hacka mer på dig idag, det är inte det minsta givande det erkänner jag.

 220. J-O

  Uffeb #175
  Visst spelar vindar och havströmmar en mycket stor roll för isförhållandena i Arktis – det var även den avgörande orsaken 2007.
  Att t.ex Nordostpassagen legat öppen tidigare under 1900-talet tyder på att 2007 inte var det bottenrekordår som ständigt hävdas.
  Men visst Uffe – som alltid gäller det att skilja på väder och klimat.  Varmt = klimat – Kallt = väder.
  Nog läge att köpa långkalsonger för det blir nog mycket ”väder” att tag framöver…

 221. Björn Ola

  Lars C
  Japp jag har nu hört flera forskare säga det samma   
   ”Svenmarks teorier är en bra förklaring på hur det fungerar”.
  Även dom Svenska rymdforskarna i Kiruna säger det.

 222. Oh snutte lille då Mikael …

 223. magnus

  Jonas

  Inte ditt ljusaste ögonblick!

  Jag kan avslöja att långa skogspromenader och annan hård fysisk aktivitet är bra för själen när man mår som du gör.

  Allvarligt talat. Åk skidor eller nåt. Ta en paus.
  Internet finns kvar nästa vecka också.

 224. Rick

  Var det inte detta de kallade livets gas:

  http://svt.se/2.108068/1.1925291/

  // Rick som gillar Lime – LimeRick

 225. Magnus, jag vet inte om du tror dig kunna stötta stackars Mikael genom ditt inhopp, men det uppfattas säkert som en snäll gest.

  Mikael blir ju utsatt för’ maktutövning’ när träden inte står kvar i andras skog så som han skulle ha velat trots att han får promenera där. Kanske därför han blir så arg när han inte kommer någon vart med banala ordmärkerier. Eller intalar sig själv att detta skulle ha varit en svidande eller dräpande replik.

  Jag fattar faktiskt inte vad han vevar för?

  För att jag inte tycker som han, eller att just hans åsikter är dom bästa? (Han verkar ju ha svårt att formulera dem tom)

  Det kan han väl inte rimligtvis hoppas på!? Men en rolig sak slog mig faktiskt. Han försökte ’bita tillbaks’ ett bar ggr här genom att anväda mina ord och vända på det hela, genom att byta ut några ord.

  AGW-hypotesen blev ’skeptiker-hypotsen’ och det är ju lite träffande att han vill jämställa önskan om verifierbar kunskap med tron att det nog stämmer, vi har iaf ingen annan förklaring. Men roligast blev det när han bytte ut UI mot La Rouches hemsida och hoppades att det skulle svida …

  Det gjorde det säkert, men nog främst för stackars UI då …

  😉

  Men tack för din omtanke iaf.

 226. J-O #220

  Hej J-O.
  Du slår in öppna dörrar när du försöker övertyga just mig om skillnaden mellan klimat och väder, men det är inte ovanligt att det dyker upp nya på den här bloggen som reagerar häftigt när det kan uppfattas som att någon nämner skillnaden ”åt fel håll från den egna uppfattningen” så att säga.

  Jag är ingen AGW-fanatiker om du trodde det.

  Men jag förstår att du skriver för ”publiken” också, inte bara enkelriktat till mig. Och du är inte ensam om att hamna i den rollen när det handlar om den här sortens ”chattliknande” diskussioner. 😉 

 227. Ingemar

  Bengt A #114,
   
  Uj, här kommer man hem efter en dags frånvaro och det är redan långt över 200 kommentarer. Jag kan förstå din reaktion.
   
  Men jag gillar att detta är en fullkomligt öppen blogg. Konsekvensen blir förstås att det blir mycket persongnabb och mycket som är irrelevant för trådens ämne. Det positiva är att var och en har rätt att yttra sig.
   
  Om bloggen skall styras så är det upp till var och en som deltar – mycket demokratiskt!
   
  Alla vi som kommenterar kan kanske tänka på följande: Det är ju väldigt roligt om folk som mer passivt följer landets främsta klimatblogg även tar sig en titt på kommentarerna. Då är det en klar fördel om 1) det personliga smågnabbet minskas betydligt (själv brukar jag hoppa över det direkt), och 2) kommentatorerna försöker hålla sig till trådens ämne. Det är lite spretigt ibland (exempelvis har detta inlägg inget med trådens ämne att göra), och många gånger kommer mycket seriösa och intressanta saker. MEN risken är stor att väldigt få läser igenom kommentarer som inte har med det ämne som fick läsaren att ursprungligen gå in på tråden!
   
  Samtidigt skall man inte förringa bloggens sociala karaktär av mingelparty. Men en viss skärpning vore ändå inte fel. (Nu blir det väl bara 10 kommentarer i mitt nästa inlägg :-))

 228. Ingemar#226
   
   
  Phu.., där föll en sten! 🙂

 229. Ingemar, det du önskar dig är helt omöjligt. Alltså att man med fria  kommentarer skall bli kvar vid ämnet  även efter 200 inlägg. Du skall vara nöjd med att många faktiskt kommenterade just det du skrev, dvs höll sig till ämnet. Det är ju inte alltid det är så ens.

  Och ibland blir där riktigt bra diskussioner i ett ämne (orginalpostens, eller ev ett annat). Du har rätt att dessa är svåra att hitta efteråt, och att många poster, flera om dan i bland gör det hela oöversiktligt.

  Därför har jag föreslagit att vissa poster, de som är extra bra eller där diskussionen blev det bör lyftast fram i en 10-i-topp lista och kunna hittas enklare. Och/eller att man har kategorier för att hitta äldre trådar i ett ämne.

  Men med populariteten och de ganska frekventa postningar följer precis det du beskriver. Och spretigheten, glidandet ifrån ämnet samt även tuppfäktningen mellan enskilda signaturer kommer som en följd, for better and for worse

 230. Jonas ot men,
  for better or for worse….
  musikalisk association
  YouTube – Gilbert O’Sullivan – Matrimony (live)

 231. Bertel

  Ingemar #114

  Mycket bra sammanfattning.

  Samtidigt blir jag  fasinerad över hur kommentarer får sitt eget liv(jag går i samma fälla) efter ett tag. Någon lägger en bra länk som berör artikeln men har också andra intressanta aspekter om klimatet eller kommer med fråga som berör klimatet och vips är vi utanför ämnet som du påpekade. Men flertalet gånger blir sidospår också innehållsrika i sitt/fritt ämnesval (och då tar jag inte med ”personligt smågnabb”)
  Borde bloggen ha ett sidoforum för kommentarer utanför speciell ämne/artikel?
  Sen håller jag med dig (starkt) över att bloggen bör behålla sin social karäktär trots att sakfrågan är det viktigaste. Detta gör den mer levande/mänsligare  för mig.

 232. Bertel

  Ingemar #226 skulle det stå ej #114.

 233. Ingemar

  Jonas N #228
  Ingemar, det du önskar dig är helt omöjligt. Alltså att man med fria  kommentarer skall bli kvar vid ämnet  även efter 200 inlägg.
   
  Förmodligen har du rätt. Diskussionen får sin egen dynamik (som även Bertel påpekar). Men samtidigt bör vi vara medvetna om att det finns en publik. Det riskerar att bli ungefär som vid en offentlig diskussion utan moderator. Risken är stor att den ene efter den andra i publiken reser sig efter en kvart och drar sig hemåt. Kvar blir endast några få på podiet.
  Jag tror att om man har detta i tankarna så kan det hjälpa till att fokusera debatten utan att det behövs någon moderator/Maggie som går in och snippar.
  Om det finns några andra enkla sätt att strukturera och hitta alla guldkorn som dyker upp här så vore det förstås bra.

 234. Håkan Sjögren

  Anders L # 76 : Du skriver ”men det finns ju inga ”tungt vägande invändningar” mot AGW-teorin!”. För det första så är det ingen teori utan ett uppkast. Det finns inga klarta bevis för att CO2 är en fungerande växthusgas, det är ett uppslag. Ingen har kunnat visa med full evidens att CO2 överhuvudtaget påverkat temperaturen ens med bråkdelar av en grad. Det går inte ens att med hedern i behåll påstå att den påverkat havsnivåer, glaciäravsmältning, polarisar, regnskogar eller isbjörnsbestånd. Den kan möjligen men inte troligen absorbera knappt 5 % av värmeutstrålningen från jorden – det mesta strålar ut i rymden. Att globala temperaturen på grund av CO2 skulle ha ökat med 0,7 grader under 100 år är helt obevisat. Om siffran är korrekt, glöm inte att den kommer från IPCC-håll, så är temperaturens ökning en helt naturlig följd av att vi har fjärmat oss från ”lilla istiden”. Halten CO2 är visserligen mycket högre än halten metan, men ändå patetiskt liten jämfört med vattenångans. H2O absorberar i ett mycket bredare våglängdsområde än CO2 och har nära hundra gånger så hög halt i luften. Sedan får Du snacka så mycket Du vill om sensitivitet. När en ökning av halten CO2 med 30 till40 % inte påverkat temperaturen eller klimatet för fem öre så kommer inte ens en fördubbling att göra det. Mvh, Håkan. 

 235. Bertel

  Ingemar #228

  Det här med att pupliken går och kvar blir några på podiet var bra förtydligande,(skrattade för mig själv över egen visualisering av det du skrev)men i sak finns det inget att skratta åt.Ifall läsare(passiva eller aktiva) finner bloggen ointressant,när vi inte kan hålla oss någorlunda till ämnet är inte önsvärt.
  Så jag kommer att ha dina ord i åtanke vid framtida kommentarer/reflektioner för du har helt rätt i sak.
  Lite självdiciplin skadar ingen:)

 236. Bengt A

  Ingemar

  Tack för svar!
  Jag som är såpass gammal att jag kommer ihåg tiden före internet uppskattar verkligen det snabba och direkta sättet att diskutera och debattera på bloggar som den här. Att ha en helt öppen debatt utan begränsning är verkligen lovvärt. En demokratisk dröm!

  Tyvärr krockar denna dröm (som så många) med verkligheten. Detta har många, många internetsiter före The Climatescam upptäckt och har då tvingats börja moderera kommentarerna. Jag vet att detta tar mycket tid och en mindre arbetskrävande variant är att varje dag  gå igenom alla kommentarer och plocka bort de värsta i efterhand.

  Bra att Maggie skriver om detta idag! Har tyvärr inga illusioner om att det hjälper.

 237. Gunnar E

  Håkan Sjögren #234#
  ”……..det mesta strålar ut i rymden. ……..”  Har jag fattat fel? En petitess bara. Alltihop strålar väl ut i rymden. Växthusresonemanget handlar om hur fort. Om ngn till äventyrs har trott att CO2 fångar och beständigt fasthåller energi som samtidigt kan tolkas som värmeökning, så måste väl det vara en feltolkning? Att sedan spridningseffekten av CO2  är diminutiv i förhållande till H2O och allt annat som händer i lufthavet borde  ha framgått för de flesta som intresserat sig för fysik mer än politik.

 238. Håkan Sjögren

  Gunnar E # 237 : Jag har kanske uttryckt mig otydligt, men så här menar jag: Knappt 5 % av värmeutstrålningen från jorden ligger i den del av spektrum som sammanfaller med absorptionsbanden i CO2. Troligen, och det är en underbygd gissning från min sida, dundrar 4/5 av dessa 5 % rakt igenom atmosfären utan att absorberas av CO2. Detta innebär att omkring en procent av utstrålningen tillfälligt absorberas och omedelbart återutsänds i godtyckliga riktningar varav halvparten utåt rymden och halvparten neråt jordytan och IR-strålning liksom all annan elektromagnetisk strålning går ju med ljusets hastighet, så det är inte fråga om någon fördröjning i lufthavet. Summan på texten blir att de 0,04 procenten CO2 tillbakavisar omkring en halv procent av värmeutstrålningen från jorden. Och utstrålningen är inte speciellt stor. Tänk att Du håller handen mot en yttervägg när det är 15 grader varmt. Du får inte precis någon brännskada. Kroppar, som likt jorden har en medeltemperatur av plus 15 grader strålar inte ut några oerhörda mängder värme. Mvh, Håkan.

 239. Gunnar E

  #Håkan Sjögren#
  Tack för klargörande kommentar. Det är så som jag fattat det ungefär. Jag får dock ibland för mig att  jag  vill visualisera ngn slags skeende i detta. OM nu en ”växthus”-inverkan av en gas på ngt sätt skall fungera så bör ngt inträffa som kräver större delta-T än utan gasen för att energitransporten skall upprätthållas och ett nytt jämviktsläge inställa sig. Skall jag då snarare som att återstrålningen höjer temp på jordytan och sålunda bidrar till den ökade drivande temperaturskillnaden. Det blir väl en drift mot kortare våglängd då? Sedan avgår en liten del av molekylens energi till temp-höjning av omgivande gasmolekyler såg jag ngn-stans, men det var en mindre del. Skulle varit trrevligt med bilden av trögare överföring. Semitransparent spegel ??
  Jag tycker ibland att jag inte känner mig trygg i diskussioner med personer som inte tänker i fysik. Det blir ett pedagogiskt problem att få fram ett relevant  budskap som innhåller en bild som är möjlig för dem att ta till sig. Har upplevt hur de liksom bara stängt av med ett jaja.

 240. Olaus Petri

  Ingemar Nordin har nu väckt ragnarpiprökens vetenskapliga vrede. Han är så arg att initiativet i Uppsala finner det nödvändigt att uppmärksamma svavlet som väller fram:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=m0xKeJcDFcE
   
  🙂

 241. Ingemar

  Olaus P #240,
  Oförskämt! Skulle jag vara professor i vetenskapskommunikation. Nej, jag har då aldrig hört på maken till dravel! 🙂  http://www.uppsalainitiativet.org/
  Men det känns hedrande att jämföras med Watts, McIntyre och Spencer. Läste förresten en bra sammanställning om sex myter om skeptiker på Quadrant on line
  Annars är jag piprökare, precis som ”piprök”. Jag förmodar att det gör oss till betalda lakejer för tobaksmaffian.

 242. Olaus Petri

  Oj, jag länkade visst fel. 🙁

  ”Professor i vetenskapskommunikation”! Den goda pipröken pyser visst ut manliga härskartekniker. 😉

 243. Steve

  Dagstidningen Politico (Wash. DC) berättar att senator Jim Inhofe (Rep, OK) inför senaten kallat AGW ”the greatest hoax ever perpetrated on the American people”.  ”Efter flera veckors klimat-skandal söker världens första ”climate billionaire” Al Gore nu skydd.  IPCC:s trovärdighet är på upphällningen!  Att EPA fann att CO2 är en giftgas är en tro som kollapsar!  Och tron att global uppvärmning leder till katastrof håller på att gå upp i rök!  Al Gore tycks drunkna i sina egna AGW-illusioner, och kämpar desperat för att hålla alarmismen vid liv.”
  http://www.politico.com/news/stories/0310/34443.html
  .   Men ”var inte ledsna för Al Gore”, sade Inhofe i senaten igår, med den fina omslagsbilden från Weekly Standard som bakgrund.  ”Gore klarar sig bra.”  Familjen Inhofe’s ungdomar har faktiskt byggt en fin igloo åt honom!  [Youtube:  ”Inhofe Senate Floor Speech: The Inhofe Family Igloo” ]

  Fast i Uppsalainitiativskretsar är man inte så lättlurad.  Inhofe ligger bakom ”suspekta lagar i USA om att undervisning vad gäller evulotion och global warming, ska inkludera ”alternativa teorier”. Alternativ evulotion!  Och AGW!  Här behövs väl inget argumenterande!  Vi i Uppsala Initiativet vet minsann hur det ligger till.  Vi har syndat, vi har levt i syndigt överdåd, och nu brinner vi upp!
  http://alpinechar.blogspot.com/2010/03/nature-satter-ner-foten.html

 244. Fritänkaren

  #177
  ”Arktis isutbredning närmar sig snittet 79-00. Antarktis utbredning är större än snittet 79-00. Polerna ser inte ut att smälta i en oroväckande takt”
  Det är inte huvudsakligen ytan som är intressant, utan massan.
  Ungefär som de flesta brukar tycka med sköna lökar, för att nyttja mindre entropiskt språkbruk.
  Faller resonemanget platt (inte olikt en ’impopulär’ lök med stor yta), eller får du en känsla av att det skulle kunna ha betydelse?
  Som en parentes kan jag tillägga att forskningen sedan länge har vetat att AGW resulterar i ökad isutbredning vid polerna.
  Tänka sig….

 245. Fritänkaren

  Ingemar:

  ”I veckan kastade så slutligen Nature alla pretentioner på att vara en seriös vetenskaplig tidskrift och gick ut med en politisk ledare till försvar för de klimat-aktivister inom IPCC som kidnappat klimatvetenskapen.”
   
  OM din observation, men framför allt analys, hade förankring i verkligheten så vore det ju ingen reell skada skedd för din del med andra ord? För tusan, var positiv vettja! I en snar framtid kanske Nature och Science är så distanserade från verkliga observationer att de till och med duger för er att referera till. Det skulle väl vara skoj att få hänvisa till forskning?
   
  PS. Fin bild.

 246. Tharand

  Vad är det här för trams?!? Om ni gjorde ett SERIÖST försök att ta till er Rockström m.fl. forskning på Sthlm Env. Inst. så ser ni att det finns ÅTTA andra miljörproblem UTÖVER klimatfrågan som vi har anledning att agera för att lösa och ta seriöst. Ett av dessa är försurning i världshaven som koldioxidutsläpp ger upphov till eftersom kolsyrehalten i världshaven ökar. Vad är det som ni har så svårt att fatta?

 247. ThomasJ

  Tharand #246: Felräknat! Där finns TIO andra ’miljöproblem’ [Du är ej inkluderad], inklusive J. Rockström + SEI – Go Figure!
  Är det så svårt att fatta…? 😉

  Mh/TJ

 248. magnus

  ThomasJ

  Trams

 249. Thomas#247
  Jag får det till elva. Vi måste väl i allsindar ta med ett försurat sinnelag hos alla mijömuppar världen över – ett gigantiskt problem.
  Rockström, ok men är som en fjärt i en korgmöbel i jämförelse. 😉

 250. ThomasJ

  Rosenhane #249, [Ph**en sicket högt number.. dé blitt..]: OK då, elva då, helt rätt, men! inklusive trams så blir dé la tolv då, oder… ? 😉

  Mvh/TJ

 251. ThomasJ

  magnus #248: Precis som Jonas N m.fl. ansluter jag mig gärna till Din hallelujakör för nåt som inte finns… Dö, dé é inget trams – dé é allvar… é ru mé… oder  😉

  /TJ

 252. Thomas, kanske OT men jag var på Timbro idag på ett lunchsamtal
  på temat Valrörelsens orakel.
  Moderator var Roland Poirier Martinsson och debattörer var Ekots Inger Arenader, en mycket skarp tjej med integritet men som gav en eftersmak av mainstream och pk och Mats Knutson som på sitt illervis visade sig vara inte fullt så illeraktig när allt kom omkring.
  Temat för dagen satte objektiviteten i fokus – klarar journalister och media och i synnerhet statstelevisionen av att hålla rågången mellan å ena sidan professionalitet i yrket och det statliga uppdraget och  å andra sidan egna preferenser och politiska åsikter?
  Svaret blev väl ett -Mjaaa…., men det var ändå en mycket god nivå på samtalet.
  Det talades också om blogosfären, vilka bloggar Knutson och Arenander följde. Det lät mest som att dom läste träiga politikerbloggar.
  Knutson ansåg att bloggvärldens eller som han benämnde den ”sociala media” betydelse i jämförelse med gammelmedia vad gäller valet kommer att visa sig ytterst marginell medan hans meddebattör Inger Arenander var av motsatt uppfattning.
  Och så kan jag meddela; klimatfrågan nämndes inte trots att Åke Ortmark satt på främsta raden och tillhörde frågeställarna sista kvarten.
  Jo, det hade varit relevant i sammanhanget att dra in klimatdebatten.

 253. Rosenhane  #252

  Du refererar kul. Men vad menar du med sluklämmen?

  ”Jo, det hade varit relevant i sammanhanget att dra in klimatdebatten.”

  Inser du inte att klimatdebatten är död men växthuset består…

 254. …slutklämmen.. sista meningen alltså…
  Hade du inte mod nog för att föra in klimatet i debatten. Eller var du för tillfället hes?
  Det hade ju varit skojigt att läsa vad det hade blivit för reaktioner…  😉

 255. Nej Uffe, men jag inser att Åsa-Nisse är död men hans okände son bara mal på och mal på…..

 256. Åsa-Nisse #255

  … och klimatbluffen är också död…
  Men klimatet mal på och lever sitt eget liv.
  Oavsett hur det går i höstens val.

 257. Uffe, en god tumregel, man måste inte öppna näbben i alla sammanhang.
  Kvalitét och kvantitet vettu…..

 258. ThomasJ

  Rosenhane #252: Märkligt om Å.O. satt ’nära’ & ’frågan’ ej kom upp..?
  Inger A. är, hrmm, ibland klar/klok, men,,,
  ’Illern’ i all ära, dock tyder hans utsagor (?) sig mest åt det absoluta politiskt korrekta hållet – oavsett.

  Bra att temat öht. togs upp! [Lär inte få se/höra nåt om ét, förutom här på TCS…]

  Jetzt ist Nachti fuer mich! Schlaf gut!

  Mvh/TJ

 259. Rosenhane #257

  En tyst man uppfattas som klokare än en som öppnar munnen och säger vad han tycker?  Var det inte någon som uttryckte något liknande i en annan tråd för en tid sedan?

  Det gäller nog inte i alla lägen. Ibland är det viktigt att våga ställa de rätta frågorna.

 260. Thomas,
  jodå det blev dokumenterat och läggs ut på nätet. Kolla på Timbro.

 261. #259
   
   
  Så här illa kan det gå när man öppnar näbben i fel läge:
  http://www.youtube.com/watch?v=bMdXi6f5KRg

 262. Bo Heide

  Det jag vet som är vetenskapligt bevisat, att i svenska mossar som var ytan för ca 4500 år sedan finns pollen från växter som nu nordligast finns i södra Tyskland, tundran måste rimligtvis varit mjukare än nu och släppt ut metangas, enligt Mobergs diagram har vi inte nått upp till samma medeltemp som på 1000 talet, nedkylningen kom i och med industrialiseringen som förde upp sot i atmosfären, troligen kommer vi att närma oss samma medeltemp som under för industriell tid, under ismannen Ötzis tid stod trädgränsen 400 m högre i Alperna än idag, tyvärr är jag en tvivlare på att det är skadligt att vi får lika varmt som före industrialiseringen