Alarmismen i kris

alarmist

Det började så bra för klimatalarmisterna på 90-talet. Den globala temperaturen steg och man byggde klimatmodeller som passade så bra med den ökande koldioxiden. Visserligen var det tveksamt om de s.k. ”hotspotsen” som enligt teorin borde finnas c:a en mil upp i atmosfären verkligen fanns. Men de flesta blev övertygade om att katastrofen stod för dörren eftersom temperaturen steg.

Idag är emellertid läget ett helt annat. Vi skall förstås inte tro annat än att alarmismen lever kvar i all välmåga i gammelmedia och bland våra politiker, men för dem som följer med i den vetenskapliga diskussionen är det uppenbart att hela underlaget för katastrofteorierna faller samman. Och det går snabbt, om man skall döma av mängden vetenskapliga artiklar som publiceras. Här är några axplock från förra veckan:

Nederbörd och översvämningar: I en rapport från GWPF går Andrew Montford igenom vad den vetenskapliga litteraturen egentligen säger. Enligt IPCCs senaste rapport (AR5) så kan man inte urskilja någon ökad, eller minskad, nederbördsmängd globalt under den tid då koldioxidökningen varit som störst, dvs. från 1950 och framåt. Lokalt i UK (och i Sverige) så har nederbörden ökat marginellt över hela 1900-talet. Men förändringarna är inte större än vad som ligger inom den naturliga variationen.

Likaså har man ”low confidence” beträffande ökningar av översvämningar världen över. Antalet människor som omkommer har minskat dramatiskt. Att det uppstår fler skador i samband med översvämningar hänger mest samman med att det byggs alltfler hus på olämpliga ställen, samt att mängden våtmarker som kan ta hand om vattenmassorna blivit mindre i tättbefolkade områden.

Montford tar även upp det ofta förekommande påståendet att regnen skulle bli mer intensiva på grund av en ökande halt koldioxid i atmosfären (vi hade en del sådana fall i Malmö och Halland i somras). Men sådana larm bygger oftast på klimatmodeller och dessa är, enligt klimatmodellerarna själva, dåliga på att korrekt simulera de verkliga förhållandena.

Extremväder: Över huvud taget så har alarmisterna otur med extremvädren: Inga fler stormar eller orkaner, inte mer extrem torka än tidigare, inte fler eller intensivare tornados, inte fler skogsbränder, osv. Så nu funderar man på att göra ett datorprogram som snabbt och behändigt skall fixa ”vetenskapliga” bevis för att extremvädren är orsakade av den globala uppvärmningen, och som de menar att vi människor är skyldiga till. Paniken sprider sig tydligen bland katastrofmånglarna.

Accelererande havsnivåhöjning:

global havsyta

Det går inte bättre med hotet om accelererande höjningar av havsnivån. Istället för att accelerera så visar forskningen på en minskad höjningstakt totalt. Som framgår av bilden ovan uppvisar de flesta delar av världshaven en sänkning av havsytetrenden (blått). Men – och detta är ju lite märkligt och mystiskt – så sker nästan all havsnivåhöjning (gult och orange) i Stilla Oceanen strax öster om Filippinerna. Så här illustreras det av Steven Goddard i 3D:

havsyteberg

Huva. Vi får hoppas att vattnet rinner österut i framtiden och inte västerut! 🙂

Polarisen: Som vi har berört flera gånger så ligger årets minimum för havsisen i Arktis över det rekordminimum som vi kunde se 2012, och även högre än 2007, 2008 2010, 2011 och 2013. Det verkar inte bli någon isfri Nordpol än på ett tag. Samtidigt når isen i Antarktis nya rekordnivåer.  För detaljer, se WUWTs utmärkta samling av is-data här. Isforskarnas modeller stämmer dåligt med verkligheten och polarisarnas uppträdande fortsätter att förbluffa.

Den globala temperaturen: Det största problemet för alarmisterna är dock förstås att den globala temperaturen inte stiger på samma sätt som på 90-talet. Närmare bestämt så finns det ingen statistiskt säkerställd global temperaturhöjning alls på 18 år. Detta har utlöst ett febrilt sökande efter bortförklaringar som jag dock inte skall gå in på här. Det har också gjort att klimatforskarna börjat revidera ned den s.k. klimatkänsligheten, dvs. hur mycket en fördubblad koldioxidhalt förväntas värma upp planeten.

I förra veckan hade Judith Curry en mycket uppmärksammad artikel i Wall Street Journal där hon sammanfattar sin och andra klimatforskares forskning om detta. Tyvärr är artikeln bakom en betalvägg men JC har lagt ut den på sin egen blogg här. Inte helt oväntat hamnar hennes bästa uppskattning av klimatkänsligheten en bra bit under IPCCs, och de extremt höga värden som IPCC för fram som möjliga, och som jämt och ständigt förs fram av alarmisterna, är helt uteslutna.

Tyvärr ser vi än så länge ganska få tecken på att våra klimathotande journalister, myndigheter, forskningsråd och politiker skulle vara särskilt intresserade av att ta del av vetenskapen som sådan. De många förvanskningarna, i flera led, från den vetenskapliga litteraturen till allmänheten verkar man inte medveten om. De föredrar uppenbarligen att läsa varandra i sin egen lilla bubbla.

Ingemar Nordin

PS. Bra artikel av Sigvard Eriksson om förvanskningarna här. DS.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Brandingenjör

  Jag var på ett seminarium förra året. Där var en person från SMHI som höll ett anförande på en timme om hur vädret skulle förändras med ett varmare klimat.

  När det gällde stormar och orkaner så skulle de bli färre.

  Det skulle inte bli fler oväder med regn, men det skulle bli mer regn vid varje regnväder.

  När det gäller vårflod så skulle översvämningarna där minska eftersom vintrarna blir kortare och våren kommer tidigare när dagarna är lite kortare. När våren är tidig med korta dagar så blir den mer utdragen.

  I södra Sverige så ökar risken för översvämningar (sensommaren, hösten) och norra Sverige så minskar den (vårfloden).

  Högre sommartemperaturer gör att marken torkar ut snabbare vilket ökar risken för torka och därmed skogs- och gräsbränder.

  Det här var en kort sammanfattning om vad SMHI-personen sa.

 2. latoba

  Ingemar,tydlig och bra sammanställning av forskningsläget. Men hur får man ut detta till våra fastlåsta journalister i i alla media och till alla politiker? Får alla kopiera och skicka artikeln till de kontakter man har om de uppger källan, d v s ditt namn Ingemar?

 3. Tudor

  NASA hävdar: Ingen mätbar uppvärmning av djuphavet sedan 2005. Att värmen gömt sig i djuphavet har varit en populär förklaring till uppvärmningspausen, men motsägs alltså av denna undersökning från NASA.

  http://www.nasa.gov/press/2014/october/nasa-study-finds-earth-s-ocean-abyss-has-not-warmed/

 4. Olav Gjelten

  Klimatalarmisterna vill fortfarande hävda att sambandet mellam koldioxid i atmosfären och temperaturen på jorden stämmer, trots att den globala temperaturen i 18 år stått stilla, allt medan koncentrationen av koldioxid ökat år för år.
  Enda möjligheten till att alarmisterna har rätt, torde vara att UTAN den ökande koldioxidhalten i atmosfären skulle temperaturen tagit ett rejält kliv NEDÅT. En ny istid skulle därför med stor sannolikhet varit på väg.
  Den enda rimliga slutsatsen, om vi överhuvudtagit skall skall fästa någon tilltro till klimatalarmismen, måste därför vara att koldioxid inte bara är en fullständigt ofarlig gas. Den är rent av en förutsättning för att vi, på våra nordliga breddgrader, kan leva vidare. Alltså borde skattesystemet snarast utformas så att vi belönas, i stället för att bestraffas, genom att bidra med mer koldioxid. Som bieffekt får vi dessutom en rikligare växtlighet.
  Vågar vi entligen hoppas att det gamla folkkära arbetarpartiet kommer att köra över extremisterna i Miljöpartiet i denna fråga?

 5. Ingemar Nordin

  latoba #2,

  Självklart får du kopiera och skicka till vem du vill.

  Annars går det ju bra att bara skicka länken också 🙂

 6. Slabadang

  Norra Nordkorea !

  Visst är det en märklig upplevelse att erfara ett land som kallar sig för demokrati där skillnaden mellan verkligheten och de officiella lögnerna och propagandan är så tydlig, och där det idag bara krävs ett musklick för att skifta från den artificiella officiella och regimtrogna till den autentiska demokratin? Med ett musklick kan du delta och påverka den autentiska debatten men det krävs stora gatudemonstrationer eller invasion av riksdagen för att du skall kunna påverka den officiella. Några etablerade vägar existerar inte och partierna själva stänger dörren inifrån som skydd från det autentiska och utvecklande.

  Riksdag och media styrs av den lite mer informellt sammansatta politbyrån som sitter på makten och kontrollen över de inofficiella villkor som styr den officiella offentliga debatten.
  Jag tror inte någon annat än de totalitära rabiata ideologiska aktivisterna egentligen trivs speciellt bra med nuvarande ordning. Det har brunnit i huvudet på för många journalister alldeles för länge och det medföljer ett pris för alla politiker som accepterar dem och styrs av dem såväl som för de rabiata vänsterjournalisterna själva.

  I England vann UKIP EU-valet med storslam och tar röster ifrån alla parterna och var bara en hårsmån från att vinna ett annars ”säkert” socialdemokratiskt fäste. Jag ser exakt samma demokratiska underskott och ett allt större bristande förtroende för etablissemanget över hela Europa växa sig allt starkare. Folk vill ha tillbaka den nationella demokratin och därigenom återfå makten och kontrollen över sin egen nu och framtid. De etablerade partierna har blivit varandra så lika att det endast är fjuttfrågor som skiljer dem åt. En naturlig konsekvans av EU där partierna vet (utan att berätta det för väljarna) att det är EU och inte de som bestämmer politiken i Sverige.

  Folk är trötta på lögnerna de meningslösa flosklerna och ser igenom inkompetensen och den reala planlöshet som döljer sig bakom ”visioner” och ”värdegrunder”.

 7. Ingvar

  Slabadang.
  Visst är det tydligt. Missnöjet sprider sig i Europa. När de etablerade partierna stöder ett EU som lägger sig i vad dammsugare skall få ha för maxeffekt och banksters roffar åt sig miljarder (läs Spanien) är det ju närmast en naturlag att folket röstar på missnöjespartier. Och att makten och MSM är sängkamrater och att makten tillsätter ”kommissioner” vars medlemmar är totalt PK förvärrar ju saken. Det är Parkinsons lag i kubik. En svällande nomenklatura istället för demokrati.

 8. Slabadang

  Matt Ridley till UKIP?

  Det borde kännas extremt märkligt för denne rationelle optimist att vara instängd i Camerons idiotiska WWF Grinpiss energipolitik? Två MPs har redan hoppat över till UKIP där den förste tog en brakseger med 60% av rösterna … SEXTIO PROCENT i sitt gamla valdistrikt. Jag har ingen som helst information om att detta skulle ske, men Ridley måste ju se UKIPs energipolicy ssom rena drömmen jämfört med vad han nu måste ligga under?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Ridley

  UKIPS energipolicy : http://www.ukipmeps.org/uploads/file/energy-policy-2014-f-20-09-2013.pdf

 9. Slabadang

  WOW !!!Den politiska kartan ritas om i England:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2789512/record-poll-surge-gives-ukip-25-survey-hand-farage-astonishing-128-mps-puts-ed-miliband-new-low.html

 10. Ingemar Nordin

  Slabadang #9,

  Opinionsundersökningar är naturligtvis notoriskt opålitiliga. Men om siffrorna vore korrekta så är det ju framförallt ett kraftigt bakslag mot det gröna Lib Dem. 92% av engelsmännen vill inte ha Lib. Dem vid makten.

 11. bedouin

  #6# Det ”riktiga” Nordkorea kännetecknas av att befolkningen lever i halvsvält, med låg tillgång till animaliskt protein. Bristen på för hjärnan viktiga näringsämnen leder till förändringar som kan leda till sekteristiskt och fanatiskt beteende. Kanske något att fundera över, när det gäller hur och av vem vår egen lilla vrå av värden numera styrs.

 12. tty

  ”Huva. Vi får hoppas att vattnet rinner österut i framtiden och inte västerut!”

  Ingen risk. Havsytan är i motsats till vad de flesta tror inte platt. Den är en ekvipotentialyta, vilket i korthet innebär att den varierar i höjd beroende på främst variationer i gravitationsfältet och vattnets täthet. Att vattnet stiger mera i västra Stilla Havet beror förmodligen på att det blivit varmnare (eller, mindre troligt, mindre salt) och därmed utvidgats. Observera att förändringen inte behöver ske vid ytan utan kan ligga på djupet. Sedan kan ju även vädret spela in. Förändringar av vinden och lufttrycket påverkar också havsytans nivå ganska ordentligt, men i regel bara över kortare tidsskalor, men om medelvinden och/eller medellufttrycket förändras kan ju effekterna bli långvarigare.
  Förändringar av gravitationsfältet sker i stort sett bara på geologiska tgidsskalor, dock med ett undantag: smältande inlandsisar kan ge rätt kraftiga förändringar av gravitationsfältet relativt snabbt. Så skulle t ex en bortsmältning av isen på Grönland nästan inte alls ge någon effekt på havsnivånd i Sverige. De 7 meter havsnivån skulle stiga motsvaras nämligen ganska exakt av hur mycket gravitationen från inlandsisen ”drar upp” havsnivån i våra trakter.

 13. Stefan T

  tty #12
  ”Så skulle t ex en bortsmältning av isen på Grönland nästan inte alls ge någon effekt på havsnivånd i Sverige. De 7 meter havsnivån skulle stiga motsvaras nämligen ganska exakt av hur mycket gravitationen från inlandsisen ”drar upp” havsnivån i våra trakter.”

  Jag har läst, jag tror på denna blogg, att Grönlandsisen trycker ner Grönland med ganska vida omgivningar. Om isen smälter så kommer Grönland med omgivningar att få en landhöjning. Landhöjningen hos oss skulle motsvara globala havsytehöjningen så här blir det ett nollsummespel. Det enda jag funderar på är vad gäller den förklaringen är att landhöjning gissar jag tar mer tid på sig än havsytehöjningen (så snorklar kanske är en bra affärsidé tills landhöjningen kommit ifatt :-). Angående gravitationsfältet ändring så förstår jag inte riktigt varför det skulle ändras men jag vet inte mer om gravitation än totala massans påverkan.

 14. #1 Brandingenjör
  Var på föreläsning i förra veckan som hölls av en professor från Gbg vid namn Ulf Molau. Har ingår i IPCC gänget i WGII (working group II)
  Han talade som vanligt om ökande stormar. Jag protesterade och påpekade att WGI hade kommit fram till att stormarna skulle vara på samma nivå eller minska. Vad jag förstod hade han inte läst vad WGI skriver och fortsatte i gamla hjulspår. Trevligt att höra att SMHI-folket har läst vad WGI skriver.

 15. Ingemar Nordin

  Stefan T #13,

  ”Det enda jag funderar på är vad gäller den förklaringen är att landhöjning gissar jag tar mer tid på sig än havsytehöjningen”

  Att smälta isen på Grönland lär ta 1000-tals år med den takt som vi haft sedan den lilla istiden, kanske 10 000-tals år. Hastigheten i landhöjning överskrider uppenbarligen takten för avsmältning av glaciärer och inlandsisar, åtminstone i Sverige eftersom den relativa havssänkningen ligger på minus i hela landet.

 16. Stefan T

  Ingemar Nordin #15
  Det köper jag. Tänkte på Grönlandsisen isolerat och att landhöjningen fortfarande håller på i Sverige sedan inlandsisen sedan länge försvunnit här. Men att betrakta Grönlandsisen som en rest av istiden är nog mer riktigt så tack för den poängen. Sedan håller jag med om tidsskalan och utan att veta gissar jag att Grönlandsisen överlever till nästa istid.

  Dock hängde jag inte riktigt med i tty’s resonemang om ’ändringarna’ i gravitationsfältet skulle vara så betydande i fallet landhöjning. Är det inte ett relativt konstant gravitationsfält som orsakar landhöjning när inlandsisar smälter? Is borta -> tyngd borta -> pop-up.

 17. tty

  ”Angående gravitationsfältet ändring så förstår jag inte riktigt varför det skulle ändras men jag vet inte mer om gravitation än totala massans påverkan.”

  Bergskedjor har en stor massa vilket gör att gravitationsfältet i deras närhet blir litet ”snett” så att ”nedåt” lutar litet in mot bergskedjan. Du kan se en bild som visar principen här:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Geoida.svg

  Det fungerar precis likadant om ”bergskedjan” består av is, fast effekten är svagare eftersom is har lägre täthet än berg. Försvinner inlandsisen på Grönland plattas geoiden därför ut och havsnivån sjunker ”i närheten”. I Sverige blir nettoeffekten att havsnivån sjunker litet på västkusten men stiger litet i Östersjön.

  Den här effekten av en bortsmält grönlandsis kommer mycket riktigt att så småningom i viss mån upphävas när berggrunden under den förra inlandsisen stiger, ”landhöjning”. Detta tar emellertid många tusen år som vi här i Sverige är väl medvetna om, och kompliceras ytterligare av att havsbottnarna runt Grönland då istället sjunker när material ”flyter tillbaka” till den förra sänkan under inlandsisen. Den exakta effekten på lång sikt går dock inte att beräkna exakt eftersom vi bara har en mycket vag uppfattning om jordmantelns viskositet.

 18. tty

  StefanT:

  En bit ned på den här sidan på Klimazwiebel finns två kartor som visar nettoeffekten av avsmältning av is på Grönland repektive Antarktis:

  http://klimazwiebel.blogspot.se/2010/06/newton-and-sea-level-rise.html

  De mörkblå områdena visar var havsnivån sjunker.

 19. Stefan T

  tty:
  Tack för ytterligare förklaringar och länkar. Tydlig bild och kartan med havsnivåer är häftig att se. Jag tvivlar inte på den, men där är det dock ändå frågan om avsmältning som orsakar havsnivåhöjning i storleksordningen mm. Men med all is smält och det pratas om havsnivåhöjningar då runt ~10 m, blir det verkligen samma karta fast med skalan 4 storleksordningar upp? Eller frågan ställd på annat sätt, ismassan på Grönland och Antarktis drar alltså upp havsnivån många meter runt sina kuster? I Grönlands fall så pass att det idag märks som en liten höjning på västkusten? Jag inser att det väl det just det du skriver. Måste bara vänja hjärnan vid tanken.