97% konsensus och hur man bluffar med statistisk – del 2

I mitt förra inlägg tog jag upp hur detta med konsensus och att 97% stödjer AGW-hypotesen inte håller. Den undersökningen var värdelös därför att bortfallet var för stort samt urvalet helt felaktigt. Likaså var frågorna lite oklara.
Idag ska titta på en annan undersökning som alarmister ständigt hänvisar till, nämligen Oreskes. Al Gore älskar Oreskes som referens.
Men först en allmän kommentar. Den som säger att debatten är över och konsensus råder är ingen vetenskapsman. Så säger en politiker eller lobbyist. Inom vetenskapen finns inget konsensus eller majoritetsbeslut. En enda forskare, som kommer med nya underbyggda fakta, kan slå ut alla gamla fakta. I stort sett alla vetenskapliga upptäckter bygger på att man tänker på ett nytt sätt och bryter mot det tidigare tankesättet.
Statistics Lie1
En liten parentes. För många år sen forskade jag i USA om isbildning i Arktis. Inte inom meteorologi utan Atmospheric Sciences. Det gällde att hitta prognosmodeller för hur isen växte till och smälte och framför allt vilken istyp som bildades vid tillväxt. Inte långtidsprognoser utan korttids – upp till 30 dagar. Det handlade om att få in vindar, salthalt, tidigare istäcke, strömmar, vattentemperatur, lufttemperatur m.m. i ett sammanhang s0m kunde föras in i en modell. Jag arbetade som assistent under en professor. Det hela var utan större styrning och rörde sig om grundforskning. Detta var under kalla krigets dagar och pengarna kom ursprungligen från US Navy tror jag. De behövde göra prognoser för att kunna gömma sina ubåtar för ryssen samt hitta isluckor för att komma upp till ytan. Under detta projekt så lärde jag mig hur viktigt det var att tänka fritt. Någon politisk eller militär styrning fanns inte. Min bakgrund inom numerisk analys och fysik passade bra in tyckte professorn. På den tiden kallades inte vårt arbete för klimatforskning men med dagens vokabulär kan jag med gott samvete säga att jag har klimatforskat. Slut på parentesen.
Hela klimatfrågan med AGW-hypotesen, dvs att människans växthusgasutsläpp, ligger bakom en förväntad uppgång i temperaturen om 2 – 6 grader har så många vetenskapliga svagheter att den måste ifrågasättas. En del av svagheterna, men långtifrån alla,  framkommer i IPCC:s huvuddokument men förtigs i IPCC Summary for Policy Makers samt naturligtvis av gammelmedia.
Tillbaka till Oreskes undersökning. Den är en mycket gammal undersökning från 2004 som publicerades i Science med titeln BEYOND THE IVORY TOWER: ”The Scientific Consensus on Climate Change”. Så här skrev Oreskes: ”most of the observed warming over the last 50 years is likely to have been due to the increase in greenhouse gas concentrations.” Detta i sin tur är taget från IPCC TAR 2001.
Oreskes
Oreskes (2004) sa att hon analyserat “928 abstracts, published in refereed scientific journals between 1993 and 2003, and listed in the ISI database with the keywords ‘climate change’.”
Vidare sa Oreskes: “Remarkably, none of the papers disagreed with the consensus position. … This analysis shows that scientists publishing in the peer-reviewed literature agree with IPCC, the National Academy of Sciences, and the public statements of their professional societies. Politicians, economists, journalists, and others may have the impression of confusion, disagreement, or discord among climate scientists, but that impression is incorrect. … Our grandchildren will surely blame us if they find that we understood the reality of anthropogenic climate change and failed to do anything about it. … There is a consensus on the reality of anthropogenic climate change.”
Observera hur politiken vävs in med vetenskapen i ”barnbarnen”. Oreskes fann att 75%  stödde explicit eller implicit hennes tes om sitt ”konsensus”.
Dr Benny Peiser granskade Oreskes s.k. undersökning. Peiser fann inte 928 peer-reviewed artiklar i ISI Web of Science databasen utan 12000 med frasen climate change. Efter att ha ändrat sökningen till ”global climate change” fann Peiser 1117 dokument varav 929 var artiklar. Endast 1% av artklarna sa tydligt att de anslöt sig till Oreskes ”konsensus”. Med en vidare definition fann Peiser att 1/3 av artiklarna kunde sägas stödja Oreskes explicit eller implicit. En stor skillnad mot Orsekes 75%. När Peiser skrev till Science och påpekade felen blev hans artikel refuserad.
Hela Oreskes undersökning är baserad på subjektivt tyckande. Hon har knappast bakgrunden för att göra en korrekt undersökning som det går att dra slutsatser om konsensus av. Kriterierna för vilka forskare som stödjer hennes ”konsensus” är oklara. Sen kan man undra hur 75% kan bli konsensus. Läser man Oreskes text framgår det att hon är en alarmist.
Schulte (2007) gjorde om Oreskes undersökning med dokument från 2004 – 2007 från samma databas. Han fann att endast 7% (38 av 539) explicit stödde Oreskes ”konsensus” påstående. Färre än hälften av dokumenten (244 av 539)  stödde Oreskes direkt eller indirekt.
Observera att jag inte säger att Oreskes har fuskat. Hennes utvärdering låg inom hennes referensramar. Problemet är att statistiska metoderna inte håller. Metodfel helt enkelt. Därför kom Peiser fram till ett annat resultat som inte behöver vara mer rätt eller fel än Oreskes.
Gör man en undersökning är det viktigt att metoden beskrivs och att den går att reproducera. Gäller det att låta folk svara på frågor kan man inte fråga igen men rådata måste sparas. I Oreskes fall saknas en metodbeskrivning. Urvalet är klart frånsett att hon skrev fel i Science med orden ”climate change”. Subjektivt tyckande kommer att påverka resultatet oavett vem som genomför undersökningen.
Ett annat problem som dessa undersökningar har är att de utgår från att vad alarmister kallar förnekare är just förnekare av att koldioxiden påverkar vårt klimat. Avsiktligt offer för den egna retoriken. De som är insatta VET att vetenskapliga skillnaderna mellan skeptiker och alarmister gäller klimatkänsligheten, dvs hur mycket kommer uppvärmningen pga av växthusgaser förstärkas eller försvagas. Här spelar vattenångan en avgörande roll. Skiljelinjen är INTE om människan påverkar klimatet eller hur mycket koldioxidutsläppen primärt påverkar temperaturen. Sen finns det olika uppfattningar om solens roll.
Pratet om konsensus är just bara prat. I del tre av min serie ska vi granska bluffen att 2500 av världens främsta forskare som är med i IPCC  stödjer AGW-hypotesen.
Anm. AGW-hypotesen är hypotesen av att mänskliga växthusgasutsläpp kommer att orsaka en uppvärmning av jorden i storleksordningen 2- 6 grader inom 100 år. Inga empiriska bevis finns för detta utan endast diverse ovaliderade modeller.
2007 försökte jag få ett antal kända alarmister att slå vad om hur mycket globala temperaturen skulle öka [länk]. Alla hoppade av. De vågade inte tro på sig själva och IPCC.  T.o.m. den långhåriga vädergurun som sa att det blir inga fler Vasalopp pga av snöbrist hoppade av. Till sist accepterade en mindre känd alarmist som ofta kommenterar på denna blogg.
Referenser: http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/monckton/consensus.pdf
http://www.sciencemag.org/content/306/5702/1686.full
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  ” De som är insatta VET att vetenskapliga skillnaderna mellan skeptiker och alarmister gäller klimatkänsligheten, dvs hur mycket kommer uppvärmningen pga av växthusgaser förstärkas eller försvagas.”
   
  De som läser denna och andra förnekarbloggar VET att debatten rör sig om så mycket mer än så. Precis allt inom klimatforskningen ifrågasätts. Mätningar av CO2-halten, hur mycket av ökningen människan står för, om CO2 är en växthusgas osv.
   
  ”2007 försökte jag få ett antal kända alarmister att slå vad om hur mycket globala temperaturen skulle öka [länk]. Alla hoppade av. De vågade inte tro på sig själva och IPCC.”
   
  Pers vad handlade om huruvida temperaturen skulle öka mer eller mindre än IPCC:s bästa gissning. Om IPCC har rätt blir vadet oavgjort. Hur kan man ”hoppa av” från något man aldrig ställt upp på? Däremot hoppade Peter Stilbs av ett vad om att temperaturen skulle gå ned:
  http://emretsson.net/2010/02/17/peter-stilbs-avbojer-vadslagning/

 2. Slabadang

  Thomas!
  För den som försvara ett helt korthus så blir det jobbigt när det kommer en vindpust. Det blir många kort som tvingas visa sin valör!

 3. Slabadang

  Scott Armstrongs vad med Al Gore!
  http://www.theclimatebet.com/?p=457
  He he he he !!! 🙂

 4. Micke Johnsson

  Thomas!
  Är det något du känner dig osäker på i IPCC bibeln? För du försvarar ta mig f-n allt som har med det korrupta IPCC att göra. Det börjar bli en parodi. 

 5. Slabadang

  Thomas!
  Du tycker att det är jobbigt nu? Det är bara början och M Salby kommer syna fler av korten i husets botten. Observationsförnekande bloggar typ UI och Unrealclimate har det jobbigt Thomas och inte kommer det bli bättre för dem heller Vad ska du ägna framtiden åt? WUWT är världens överlägset största och mest kompetenta och intressanta breda klimatblogg de politiker och NGO lojala har noll dragkraft. Ui kontra TCS samma sak och i varje enskilt land är de kompetent skeptiska sidorna mer intressanta för folk än de aktivistiska och sopar banan med dem. Konstigt va? 🙂

 6. Björn

  Vad jag förstår så har ingen tidigare vetenskaplig fråga haft så stor negativ inverkan på västvärldens ekonomi, därför är det viktigt att grunderna för besluten genomlyses. Det är skrämmande det som Per påvisar här, att: ”Hela Oreskes undersökning är baserad på subjektivt tyckande”. Jag tycker för övrigt att hela klimatfrågan bygger på subjektivt tyckande. Det finns ingenting som kan ge anledning till den omställning av världens ekonomier och omvandling av energiförsörjningen, som nu pågår. Man kan därför med fog tala om en gigantisk klimatbluff. De seriösa forskarna är de som inte lämnar ut sig och låter sig styras av konsensusmaffian.

 7. Thomas #1: Du låter lite desperat. IPCC:s bästa ”gissning” säger du. Har du nedgraderat IPCC:s prognoser eller scenarier till gissning? I så fall är det bara att gratulera till din ökade insikt.
  Och att det skulle bli oavgjort med vadet vid detta? Det står i vadet: Om temperaturen till 2027 ökar mer än 0.32 grader (jämfört med 2007) så förlorar jag vadet. Ganska långt ifrån 6 grader på hundra år som alarmisterna alltid skräms med..

 8. Stickan no1

  Om IPCC var intresserad av att få fram absolut bästa vetenskapliga underlaget skulle de agerat för att på alla sätt säkerställa den vetenskapliga kvaliteten.
  De har gjort precis tvärtom. Konsekvent hela tiden och i alla lägen.
  Det är i sig ett  tillräckligt avslöjande för att inte ta IPCC ”bästa gissning” som intäkt för att ändra världsordningen. Snarare tvärtom.
  IPCC är i och med sitt egna agerande reducerad till en fundamentalistisk lobbygrupp med egen agenda långt ifrån vetenskaplig grund.
  Problemet är att IPCC går under FN flagg och kritik mot IPCC innebär indirekt kritik mot FN och det är politiskt omöjligt för många partier och regeringar.
  När det borde vara tvärtom.
  För att stärka FN borde IPCC omedelbart genomgå en riktig granskning.

 9. Thomas

  Per #7 OK, jag överdrev en aning. Som framgår av länken du gav till diskussionen när du ställde upp vadet så är IPCC:s prognos faktiskt hela 0,21 grader per decennium, vilket är en bit högre än dina 0,15 som i sin tur är långt över den avkylning du till och från förutspått. 
   
  De där sex graderna baseras på dels att ökningen av utsläppen ökar enligt värsta scenariot och dels att klimatkänsligheten ligger i övre delen av osäkerhetsintervallet. Det är inget som är troligt att det inträffar, men det är fullt rationellt att räkna in även worst case scenaron när man gör en riskanalys. Däremot bör man inte slå vad med jämna odds att de inträffar…

 10. Thomas #9: Vad trevligt med en pudel från din sida 🙂 Du kanske kan hänvisa till var någon ordinarie skribent här ifrågasatt om CO2 är en växthusgas som du påstod i din kommentar #1. Eller gällde det inte TCS?

 11. István

  Thomas
  Har du något i övrigt att tillägga om själva temat,denna tråd handlar om?
  Om konsensus, statistikfusk erc.??

 12. Peter Stilbs

  Thomas #1 – Du skriver ”Hur kan man ”hoppa av” från något man aldrig ställt upp på? Däremot hoppade Peter Stilbs av ett vad om att temperaturen skulle gå ned”
  Jag slog aldrig vad med Emretsson – av flera anledningar.
  Du har ältat detta säkert 5 ggr på TCS redan. Varför inte istället länka till originalinslaget, med Liliesköld i full frihet, och ett av förvåning stammande nyhetsankare
  http://www.youtube.com/watch?v=pgDTUqRMjoY

 13. Bim

  Thomas
  Du får väldigt mycket påhopp och kritik för din uppfattning här på TCS. Jag har förstått att du har mycket kunskap i olika ämnen och att du är en kämpe.
  På ett sätt liknar du Paulo Roberto, som inte var en stor boxare men däremot en verklig kämpe. Jag beundrar Paulo för hans oräddhet och kämpaglöd. Ni skiljer er på så sätt att du troligen har mycket mer kunskap i ditt fack än Paulo,  men Paulo har ett väldigt tydligt rationellt tänkande.
  Han kan gå in i en diskusion och övertyga genom att genast hitta kärnan i resonemangen utan att förvirra sig in i teoretiska sidospår. Han visade det i debatten om genusforskningen.
  Vad jag undrar är till exempel när du säger:
  ”Det är inget som är troligt att det inträffar, men det är fullt rationellt att räkna in även worst case scenaron när man gör en riskanalys.”
  Visst kan man det, men risker får ju inte förlama ens rationella tänkande. 
  500 människor dör i trafiken årligen, Detta är ju inte en risk utan ett faktum, men vi förbjuder ju inte bilkörning.
  Minst en miljon människor bor alldeles i närheten av Vesuvius trots att de vet att ett troligt  utbrott skulle döda massor av människor.
  Folk bor i Bangladesh och Nildeltat, inte trots  utan på grund av översvämningarna som gör jorden bördig.
  För mig är det väldigt orationellt att vidta så drastiska, dyra och i vissa fall korkade åtgärder för att undvika en risk som verkar vara så statistiskt liten som den befarade klimatförändringen innebär.
  Jag kan heller inte gör mig fri från tanken att det enbart är ett maktspel det handlar om.  
  Men Thomas, jag håller med de som säger att TCS blev tråkigare om du inte fanns med. 😀

 14. Thomas

  Bim #13 vi förbjuder inte bilkörning, men vi har regler om säkerhetskrav på bilar, bilbältestvång, hastighetsbegränsningar och alla möjliga andra trafikregler som begränsar vad man får göra med en bil. Är du helt säker på att du vill dra upp just bilåkning som analogi med fossilbränslen i frågan om riskhantering?
   
  Peter #12 Nej, du slog inte vad, men du sa att du skulle vara beredd att sätta en slant på att det skulle bli kallare. I TV ville du ge intryck av att veta vad du pratade om, men i verkligheten vet du så väl att du inget har att sätta bakom.
   
  Per #10 Titta på blogglistan här till höger eller på TCS:s ”vetenskapliga” diskussion om CO2 skall du finna att de glatt länkar till folk som förnekar t o m att CO2 är en växthusgas, och i kommentarstrådarna är det en betydande andel som av och till förnekar detta (beroende på vilket blogginlägg de råkat läsa senast tycks det). Världen är mycket större än skribenterna på TCS, förstår du.

 15. Edmund Lurengöök

  Det enda som är antropogent i klimathänseende är själva hysterin.

 16. Björn

  Bim [13]; Faktiskt ett bra inlägg. Man kan också nämna krig, virus och bakteriella risker, svällt på grund av överbefolkning och av andra naturliga orsaker etc. Klimathysterin som följd av den osannolika övertron på AGW, i jämförelse med alla andra verkliga och påtagliga faktorer, får en att undra över politikens värde. Klimathysterin har lett till att vi bekämpar någonting med stora kostnader utan att veta om problemet existerar. Klimatförändringar på grund av naturliga förändringar finns, vilka vi måste lära oss att förstå, men att bekämpa någonting vars verkan inte finns bevis för, är inte ett mänskligt moget beteende. Alla dessa miljarder som går till att bekämpa en imaginär fiende, borde användas till att minska lidandet i alla övriga uppräknade faktorer.
   
   
   

 17. Pehr Björnbom

  En utmärkt bra nedtagning av Oreskes undersökning. Tack, Per!
   
  Meningen som hon lagt in om barnbarnen är avslöjande om att hon drar förhastade slutsatser. Det kan inte finnas en chans att från hennes studie av publicerade vetenskapliga artiklar avgöra vilket motiv som forskarna har haft för att stödja IPCCs konsensusuppfattning i sin skrivning, oavsett hur stor andel av dem som har gjort så. Dessutom visar tydligen försök att replikera Oreskes resultat på stora svårigheter.
   
  Det är intressant att jämföra Oreskes undersökning med de kriterier som kan användas för att separera vetenskap från ovetenskap som diskuterats nyligen på Judith Currys blogg. Jag kan inte se att Oreskes undersökning kvalificerar sig som vetenskaplig enligt dessa kriterier. Den är ovetenskaplig, kanske till och med riskerar att betecknas som pseudovetenskaplig?
   
  Jag anser att denna typ av undersökningar som Oreskes gjort och liknande opionionsundersökningar är skadliga för det kritiska vetenskapliga tänkandet. Uppenbarligen används resultaten från dessa undersökningar för att ”bevisa” klimatvetenskapliga resultat som man vill framhäva (såsom hög klimatkänslighet) samt ”motbevisa” klimatvetenskapliga resultat som man vill förtränga (såsom låg klimatkänslighet). När man använder sådana bevisformer kan man verkligen tala om pseudovetenskap.
   

 18. Pehr Björnbom

  Thomas #14,
   
  Per har helt rätt i att skribenterna på TCS anser att CO2 är en växthusgas och att klimatfrågan gäller hur stor klimatkänsligheten är. Eller uttryckt på annat sätt så är det vi i första hand ifrågasätter att människans utsläpp av växthusgaser och aerosoler har en så dominerande effekt på klimatet som den av IPCC framtagna konsensusen säger.
   
  För övrigt är användandet av ordet förnekarblogg att betrakta som osaklig propaganda. De flesta klimatbloggar bygger på förnekelse av ståndpunkter som man kritiserar. Den mest utbredda förnekelsen gäller att klimatkänsligheten är låg. Har du inte själv en dragning till denna typ av förnekelse?
   
  Propagandans användning av förnekelse inom vetenskapen som klandervärd är till skada för ett kritiskt vetenskapligt tänkande eftersom vetenskap bygger på att man kan förkasta hypoteser, dvs. förneka riktigheten av en falsifierad hypotes.
   

 19. Konsensus finns inom vetenskapen. När en teori har blivit etablerad och klarar alla tester så tror nästan alla att den är riktig. Vilket inte behöver betyda att teorin är riktig ändå. I 250 år rådde konsensus om Newtons mekanik, men i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet visade flera observationer och experiment att den inte är helt korrekt. Fram steg kvantmekanik och relativitetsteori, där Newtons mekanik dock är ett specialfall.
  När det gäller CAGW/klimathotstro har den verkligen inte blivit någon etablerad teori som klarar alla tester. Tvärtom så undviker de troende att testa teorin. När tester ändå görs och visar att teorin är fel, försöker de troende hitta bortförklaringar i stället för att erkänna att teorin är fel.
  Någon konsensus om klimathotstron finns inte, har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Den klarade ju inte ens de första stadierna för kunna bli konsensus.
  För övrigt har Popular Technology samlat ihop över 1000 referenser till artiklar som på olika sätt ifrågasätter klimathotstron: <http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html>. Några av dem är från den period som Oreskes undersökte. Det säger också en del om kvaliteten på hennes så kallade forskning. 

 20. Bim

  Thomas #14
  Med risk att bli tjatig: Du demonstrerar igen ditt sätt att peta i detaljer.
  ” Är du helt säker på att du vill dra upp just bilåkning som analogi med fossilbränslen i frågan om riskhantering?”

  Ja. väldigt säker. Bilåkningens dödstal är ingen risk, det är verkligheten. På den tiden jag tog körkort var dödstalet 1000 personer om året i Sverige. Genom väl utprovade och genomförda åtgärder och begränsningar har vi halverat dödstalet.
  Fortfarande dör 500. Vi vet att 2012 kommer 500 människor att dö på grund av bilåkning.
  De som kommer att dö av klimatförändringar förorsakade av antropogen CO2 är troligtvis inga, men jakten på CO2 har kostat Sverige ungefär 200 miljarder år 2010, utan något som helst resultat. Räknar vi hela EU har det kostat 2 tusen miljarder samma år.
  Även om siffrorna inte är helt riktiga så ligger det däromkring. Samtidigt göder vi  en hel hop av gröna lobbyister som livnär sig på att hota med ”klimatförändringar.”
  Med din kunskap borde du kunna se mönstret väldigt tydligt. Paulo Roberto hade sett det direkt, tror jag, utan att ha frågat honom. 😀
   Thomas, varför tror du på klimatpropagandan?
  Det skulle vara roligt att få svar på.

 21. Thomas

  Bim #19 så hur tycker du vi skall hantera risker som AGW då, där vi inte förrän i efterhand kan veta om vi gör rätt eller inte? Du verkar föredra strutspolitiken, att sticka huvudet i sanden och inte göra något förrän vi VET exakt vad som hände och då det är försent att göra något om du gissade fel.

 22. ANNONym xxx

  Man kan notera lite saker om Oreskes:
  först titeln ”BEYOND THE IVORY TOWER”. Vetenskapen inom matematik och siffror, datanummerlogi brukar kallas för Elefenbenstornet, silvertornet osv. Så titeln säger alltså direkt att det handlar om ett verk utan stöd från matematiken, siffrorna etc.
   
  Därefter så är verket ett direkt bländverk i det att urvalet av forskare har begränsats till sådana som använder sig av politiska begrepp som ”climate change”.
   
  När det sedan gäller statistiska metoder med matematisk grund så är Oreskes fusk väldigt noggrant beskrivet i litteraturen, dock litteraturen som ligger utanför vad som tex. lärs ut på tex. KTHs matematiska statistik eller kompetens som tex. saknas idag på Lith Liu GU m.fl.  De statistiska teorierna med matematisk bakgrund är mycket simpla med tex. kombinatorik, tärningar och kortspel som grund för teorierna. I den svenska teorin så kallas det för sampling eller urvalsteori, dock har alla specialister inom segmentet gått i pension, några pga. science fraud anklagelser efter försök att fuska med bevisföringen avseende just ”falska teorier utan matematisk grund”, givetvis med syftet att fiffla politiskt.
   
  Slutligen så är det där med barn och barnbarn pinsamt, de flesta av de såkallade miljödårarna har faktiskt inga barn och kommer sannolikt inte att få några heller.
   

 23. Bim

  Thomas ???
  Att ge sig ut med bilen är också strutspolitik. Du vet ju faktiskt inte om du kommer hem levande.
  Dina svar är inte logiska. Det kan ju vara så (hemska tanke ) att det blir kallare istället. Säkerhetåtgärderna har du satsat på att det skall bli varmare.
  Satsa på lågenergilampor och sprid ut kvicksilver i naturen. Hugg ner regnskogen och odla etanolgrödor i stället, lägg ner kärnkraften och återgå till 1700 talets vindkraft.
  Jag har ännu inte sett en enda satsning som skulle kunna ”rädda klimatet,  Vad nu det betyder?
  Men de flesta åtgärder verkar vara förödande på ekonomin. 
  Vi börjar bli tjatiga, jag ger upp, får väl inget svar på frågan ändå.

 24. Thomas

  Anonym #21 du har missuppfattat begreppet ”elfenbenstornet”. Det  syftar på forskare som sitter på sitt rum och tänker stora tankar utan tanke på praktiska konsekvenser. Det har inget med om man använder matematik att göra.

 25. Thomas

  Bim #22 ”Det kan ju vara så (hemska tanke ) att det blir kallare istället.”
   
  Nu pekar dock all tillgänglig vetenskap på motsatsen, att det har blivit och kommer att fortsätta bli varmare. Då känns det lustigt att tro att det lika gärna kan bli kallare, även om det är en myt som är populär bland förnekare som går för långt i sitt förnekande av uppvärmning.
   
  ”Satsa på lågenergilampor och sprid ut kvicksilver i naturen.”
   
  Fast nu är det ju tvärtom. Beslutet togs på EU-nivå, och där används så mycket kolkraft som släpper ut kvicksilver att energibesparingen gör att kvicksilverutsläppen minskar. 
   
  ”Hugg ner regnskogen och odla etanolgrödor i stället, lägg ner kärnkraften och återgå till 1700 talets vindkraft.”
   
  Etanolproduktion är jag inte heller någon vän av och inte heller kärnkraftsnedläggning, vad nu den senare skulle ha med klimatfrågan att göra.
   
   

 26. Björn

  Thomas [20]; Vad finns det för risker med en hypotetisk AGW? Riskerna finns bara i en hypotetisk fantasi. Medan vi stirrar oss blinda på koldioxiden som en fara för mänskligheten hinner värdefull tid att förlyta, då vi istället borde lära oss hur naturkrafterna förändrar och påverkar klimatets förutsättningar. Dessa krafter har verkat utan antropogen påverkan under historiens gång och det är i första hand dessa vi måste lära oss att förstå, innan vi hittar på sidospår som faran med antropogen CO2.

 27. Peter Stilbs #12
  Underbar länk. Hon svamlar på och vill få det att verka som att det inte var fel med att Himalayas glaciärer skulle smälta bort till 2035.
  Bland det svåraste på denna jord verkar vara att erkänna när man har fel.     

 28. Thomas #24
  ”Fast nu är det ju tvärtom. Beslutet togs på EU-nivå, och där används så mycket kolkraft som släpper ut kvicksilver att energibesparingen gör att kvicksilverutsläppen minskar.”
  Vad menar du med det? Har något kolkraftverk stängts eller?
     
    

 29. Tack Per för denna genomgång!
  Det är en bra serie du har och mycket viktig.
  Jag har sett Oreskes live en gång. Det var i Oslo när jag satt på ett fik med äldsta dottern (skrev ett litet inlägg om det) så promenerade hon förbi.
  😀
          

 30. Gunnar Strandell

  Bim #19
  Jag såg en kul presentation i veckan om trafikdöden.
  Våra trafiksäkerhetsforskare dristar sig till att ange hur många liv olika åtgärder förväntas rädda.
  Genomför man alla åtgärder når man en summa på drygt 1400 st, trots att antalet verkliga dödsfall förra året var 319 st.
  Försiktighetsprincipen är sitt eget elfenbenstorn! 😉

 31. Pehr Björnbom

  Bim, Thomas, Björn:
   
  Man glömmer ofta en betydande riskkälla när det gäller klimatfrågan. Det finns nämligen risker förknippade med att människor oroar sig för klimatet.
   
  Ur en debattartikel i SvD:
   
  Nyligen frågade Göteborgs universitet (SOM-institutet) svenska folket vad i samhället som oroar dem. De vanligaste svaren var miljöförstöring och förändringar i jordens klimat. Hela 81 procent svarade att de oroar sig för klimatförändringarna – det är många fler än som oroar sig för arbetslösheten och ekonomiska kriser.
   
  Att känna oro och ångest leder till stress och sämre livskvalitet. Oro och ångest kan orsaka fysiska sjukdomar, depression och även olyckor på grund av distraktion. Därför innebär klimatfrågan, oavsett om klimatkänsligheten är hög eller låg, en risk för lidande och död redan idag. Den alarmistiska propagandan leder till att denna risk ökar.
   
  Om vi kan få bättre kunskap om klimatkänsligheten genom till exempel mer forskning på naturliga variationer så kan vi minska riskerna med oron för klimatfrågan. Ovisshet är förmodligen den faktor som orsakar mest oro.
   

 32. Ann L-H

  Thomas – du tycks vara övertygad om det sk klimathotet. Du verkar ha djupa kunskaper inom vissa delar av den klimatvetenskap som ligger till grund för detta. Jag för min del har alltsedan jag kommit i kontakt med Wibjörn Karlénsoch Jarl Ahlbecks insikter och åsikter varit skeptisk till denna hotbild. Tidsmässigt rör det sig om ca ett decennium och under den tiden har jag inte funnit någon anledning att ändra denna min inställning. Jag har läst en hel del populärvetenskaplig litteratur i ämnet medan de mera djupa och avancerade resonemangen går över huvud på mig och min utbildning. Nu skulle jag vilja att du någorlunda kortfattat och här på bloggen skriver ner varför du tycks hålla dig på klimathotssidan. Du måste skriva så att jag och andra som saknar möjlighet att följa med i matematiska resonemang på högskolnivå förstår texten men ändå så insiksfullt och övertygande att vi skulle kunna inse varför du verkar överygad om ett relativt snart förestående klimathot.
  Ställer du upp? 
   

 33. Thomas

  Pehr #31 ”Ovisshet är förmodligen den faktor som orsakar mest oro”
   
  Så därför förenar du dig med de andra ”Merchants of doubt” för att sprida så mycket förvirring du bara kan. Smart…

 34. Pehr Björnbom

  Thomas #33,
   
  Spar på dumretoriken. I en ärlig debatt måste alla frågor upp på bordet, även om det är fråga om att visa på sådant som vi inte vet och förstår. Jag förespråkaratt man genom mer forskning på de naturliga variationerna skall minska ovissheten om klimatkänslighetens storlek.
   

 35. Thomas

  Pehr #34 Det forskas för fullt om alla aspekter på klimatet, inte bara de naturliga variationerna. Det finns gott om folk som via olika metoder försöker minska osäkerheten i vår uppskattning av klimatkänsligheten. Du slår in öppna dörrar, därav min ”dumretorik”.

 36. Pehr Björnbom

  Thomas #35,
  Enligt vad jag har uppfattat så finns det delade meningar om den saken. 

 37. Sailor

  Bim #13
  Lite lördagskul apropå ”worst case senario” Visst känner vi igen oss lite till mans eller.. i alla fall två muntergökar vi inte skulle vilja vara utan.
  http://www.youtube.com/watch?v=1w0l9GNi0OU&feature=related

 38. ”De som är insatta VET att vetenskapliga skillnaderna mellan skeptiker och alarmister gäller klimatkänsligheten”. Hörde du#5 Slabadang, du är inte insatt 🙂 Stackars dig om du hoppas Salby ska frälsa världen med sin artikel, du kommer att bli så besviken, hur många ppm CO2 ger varje grads temperaturökning tror du? 300? Tidskonstant?

 39. Inge

  Stickan
  Detta är TCS, för dem som tänker själv. Det gör inte du, du bara håller med dem som har makten och pengarna i frågan och det kan ju hålla ett tag…..

 40. Thomas

  Inge #39 om de som har makten och pengarna är så måna om att blåsa upp AGW, hur kommer det sig att de när de sätter sig ner som nu i Durban de gör sitt bästa för att slippa göra något? Kan det vara för att det inte är vindkraftsindustrin som styr världen trots intrycket man kan få här på bloggen?

 41. Bim

  Ann L-H # 32
  Det verkar vara väldigt svårt att få svar på varför Thomas är så övertygad om att en allvarlig klimatkatastrof  lurar i vassen.
  Man får alltid en motfråga ungefär som: Varför skulle det inte göra det?
  Alarmisterna försöker alltid få det till att vi så kallade förnekare har någon egen teori om  klimatet. Jag för min del tror helt enkelt inte på deras teorier eftersom ingen lyckats övertyga mig om saken.
  Enkelt Thomas. Svara nu Ann L-H, enkelt och övertygat, så kommer hon att begripa och ansluta sig till din sida liksom jag. Men du får banne mig ha ordentligt på fötterna.

 42. Bim

  Sailor # 37
  Inte helt olikt mitt tjafs med Thomas. 😀
  Man kan ju bara hoppas att det ger något litet leende.

 43. Christopher E

  #40
  ”hur kommer det sig att de när de sätter sig ner som nu i Durban de gör sitt bästa för att slippa göra något?”
  1. En gratisresa till Durban med safari och paraplydrinkar är aldrig fel…
  2. Även om man inte minskar utsläppen, finns det alltid skattepengar att håva in från medborgarna när man låtsas minska dem.
  Om de verkligen inte ville göra något skulle de hålla tyst och sluta resa till fåniga klimatpolitikmöten.
   

 44. Bim

  Gunnar Strandell # 30
  Låt mi se… det skulle alltså upstå 1081 personer genom de insatserna?
  Inte dåligt. Vad de kan nu för tiden. 😀

 45. Slabadang

  The bigger picture!
  Klimathoteriet avslöjar sig själv genom dessa pinsamt manipulativa ”undersökningar” med sina goddag yxskaft både i frågorna och i sammnafattningar. Om det fanns en verkligt enig forskarkår som tror på IPCC så hade de aldrig behövt dessa konstruktioner och vetenskapen hade utan problem tagit öppna debatter. Så själva beteendet bevisar motsatsen bara i sig.
  Per w! Du gör en mycket bra artikel om en del av den falska bevisföringen om den ”eniga” vetenskapen. Oreseskes sysslar med något helt annat än vetenskaplig forskning utan mer något som kan liknas vid konstgjrd bekräftelse av klimatalarmisters önsketänkande myter och vanställda bild av hur motståndet ser ut och dess motiv.
  MSM och public service är de som förutbestämt sin position och med allt som nu är uppdämt så kan de krossa CAGW lögnen på en dag. De är de som sitter på knappen till falluckan. Nätet tvingar deras finger allt närmare knappen. Hur många nya skeptiker skapas inte för var dag som går.

 46. Thomas

  Slabadang #45 kan man få höra din uppfattning om alla dessa upprop som din sida älskar att komma med? Bevisar de något och i så fall vad?

 47. Ann L-H

  Bim # 41 – Thomas inser sannolikt att det i vårt fall behövs omsorgsfullt  genomarbetad pedagogik/didaktik för att få oss att förstå så ”han bara förbereder sig” och den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge. Vi får ge oss till tåls en tid. 

 48. guy

  Thomas du gör mig besviken. I fråga om klimatförändringen finns inget annat att göra än anpassa sig. För säkerhets skull bör anpassningen vara åt bägge hållen. Det finns ingen som vet om det blir kallare eller varmare. I den långtida modellen med glacialer och interglacialer vet vi inte var vi befinner oss nu. Vi kan vara nära toppen av temperaturkurvan på väg upp eller så är vi förbi toppen på väg ner. Om någon tror sig kunna påverka klimatet bör han tänka om. Man kan ju försöka stå på stranden vid ebb  med en spade i handen och försöka hindra flod att komma. Bättre att använda spaden till att bygga en damm eller en kulle.
  Den antropogena andelen CO2 är ca 0,4% (eller hur det nu var). Beaktar man att CO2 är endast en av och en liten del av växthusgaserna, plus att ingen vet exakt dess inverkan, kan man knappast åstadkomma någonting alls med minskningar av den antropogena delen av CO2.
  Människan får lov att anpassa sig , precis som hittills också.
  PS. Anpassningen har redan påbörjats. Det finns orter som inte ger byggnadslov på mark som är lägre än 2,5 m från havsnivån. Jag antar att dom utgår från något medelvärde på havsnivån?

 49. pekke

  Thomas #40
  Du har inte sett att världen och speciellt EU är på väg in i ett ekonomiskt kaos ?
  U-länderna och de nya ekonomierna  vill inte ha några begränsningar på sina energibehov p.g.a. CO2-krav och EU är på väg mot totalt ekonomiskt kaos, så det kommer nog inte bli mycket snack om att införa hårdare krav pga ” klimathotet ” !
   
  Värsta Stockholmsmaran i mannaminne ?
   
  ”Det värsta väder jag sprungit i”
   
  Värsta försommaren i mannaminne ?
  http://www.expressen.se/nyheter/sommaren-inleddes-med-tre-decimeter-sno/
   
  Fast SMHI har en artikel som talar om att det minsann har varit snöväder förr vid den här tiden !
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sena-snofall-i-sverige-1.5125
  Fast kolla när den artikel vart införd ! 
  Längst ner står det:
  Artikel senast uppdaterad 31 maj 2012
   
  Varför behövde de uppdatera artikeln 31 Maj 2012 ?
  Vad skrev de i den ” gamla ” artikeln som behövdes uppdatera just nu, fanns det nån gammal artikel som behövdes uppdateras eller vad !?

 50. Pelle L

  Pekke #49
  Den förra versionen av SMHI-sidan finner du på
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sena-snofall-i-sverige-1.5125
   
  Jag är för trött för att utvärdera skillnaderna, men de är avsevärda.
  Bl. a. är den gamla texten mycket kortare.
  Jag citerar den gamla versionens text här också för säkerhets skull:

  Sena snöfall i Sverige
  Sena snöfall är alltid en uppseendeväckande företeelse. Det har ibland snöat till och med i juni, exempelvis 2-4 juni 1932 i södra Lappland (1 m snö), 12 juni 1981 i Dalarna och norra delen av Värmland (3 dm nysnö) samt den 14 juni 1982 i norra och västra delen av Småland (1 dm snö).
  Från den tid det finns skapligt med snöuppgifter, ungefär från 1885, finns det sju tillfällen då snö rapporterats i Götaland i juni månad enligt en förteckning med sena snöfall som vi har. Här kan dock finnas ett visst mörkertal, speciellt före cirka 1920.
  De som gett kvarliggande snö torde vara 4/6 1888 (Tiveden/Tylöskog), 5/6 1908 (norra Götaland, höglänt), 12/6 1981 (främst Kroppefjäll och Tiveden) och 14/6 1982 (ostligaste Halland, västra Småland).
  Detta sistnämnda fall är häpnadsväckande. Det gav upp till 1 dm snö samt osannolikt låga temperaturer mitt på dagen den 14 med t ex 1.9° i Åseda! Ett tillfälle med senare snö som fallit i form av snöbyar (med stor sannolikhet!) men ej gett kvarliggande snötäcke inträffade den 16/6 1994 på Hallandsåsen.
  Någon kanske har hört att det skulle ha snöat i Sala (som ju ligger i Svealand)  den 1 juli 1965, men detta är ett fall som vi strukit då vi har kommit fram till att det var fråga om hagel. Temperaturen var för hög för att verklig snö skulle kunna falla.”
   
  Mvh/P

 51. Pelle L

  Forts.
  Den gamla versionen är alltså från
  ”Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut den 22 maj 2012 02:43:00 GMT”

 52. Bertel

  Slabadang
  Helt OT,  men vill hedra dig med en låt om att vara människa, som träffar rätt i nerven i din budsap/dina texter, vilka befinner sig, ibland, utanför de sk pk ramarna, men de är alltid roande/tydliggörande för läsekretsen och berör.
  http://www.youtube.com/watch?v=VZt7J0iaUD0&feature=related
          

 53. Ingemar Nordin

  I sin hyllningsrecension i Physics Today av Michael Manns bok ”The Hockey Stick and the Climate Wars”, så skriver Oreskes:

  Scientists are cautious to preserve the respect of colleagues who bristle at overstatements and grandstanding. But if scientific community norms are in conflict with the needs of society, then perhaps it may be time to reexamine those norms.

  http://www.physicstoday.org/resource/1/phtoad/v65/i6/p54_s1?bypassSSO=1

  I god post-modernistisk stil menar hon alltså på fullt allvar att vetenskapens normer skall anpassa sig till ”samhällets”, dvs politikernas, krav och leverera det de vill höra. Det är väl precis det som hennes famösa undersökning från 2004 går ut på. Politikerna vill ha konsensus, således är det legitimt att manipulera undersökningen så att det är just det resultat hon får.

 54. pekke

  Pelle L #50,51
  Tack !
   
  Från din länk: Artikel senast uppdaterad 05 augusti 2009
   
  Avsevärt kortare artikel än den jag länkade till.
  Man kan undra varför de kände ett behov av att uppdatera den 31 Maj 2012 och med mera historiska data ??

 55. Anders L.

  ” Den som säger att debatten är över och konsensus råder är ingen vetenskapsman. Så säger en politiker eller lobbyist. ”
  Javisst, Al Gore har sagt att debatten är över. Och han är ju politiker, inte vetenskapsman. So what? I min värld är det inget fel med att vara politiker – men jag gillar ju också demokrati som princip, vilket inte tycks vara fallet bland många av de politikföraktande skribenterna på TCS. 
  (De flesta förnekare  hävdar ju f ö också att ”debatten är över”, om än med omvända förtecken. )
  ”Konsensus”-frågan dyker upp med jämna mellanrum, och skeptikerna försöker med diverse hårklyverier och ordmärkande bevisa att något konsensus inte existerar. Men har man slängt så mycket som ett halvt öga på den vetenskapliga klimatlitteraturen kan man konstatera att det i denna fråga, liksom i alla andra vetenskapliga discipliner, finns en stor huvudfåra som majoriteten av de aktiva forskarna arbetar inom, och så finns det små sidofåror med mer eller mindre seriösa individer. 
  Inom klimatvetenskapen finns det en handfull erkända forskare som kan sägas vara på skeptikersidan (Spencer, Christy, Lindzen och några till – ofta tycks de dessvärre ha besvärande egenheter som att de tror på intelligent design hellre än evolutionen, vilket inte stärker deras förtroendekapital i mina ögon). Därutöver finns det några rena knäppgökar (Gerlich, Tscheuschner, o dyl) och så den stora horden av självutnämnda experter (ex.vis Steve McIntyre) som helt saknar fackkunskaper inom atmosfärens fysik och dynamik, men som ändå anser sig kunna värdera vilka teorier, modeller och forskningsresultat som är valida och vilka som inte är det. 
  Skeptikersidans argumentation består nästan uteslutande av personangrepp, smutskastande av vissa organisationer och institutioner, misstänkliggörande av enskilda forskares motiv och heder, och dessvärre kan man inte säga att skeptiker i allmänhet har någon större förmåga att se bortom sin skepticism. Skepticism är nyttig, men när skepticismen stelnar blir den till dogmatism, och då försvinner den intellektuella nyfikenheten och spänsten. 
  För min egen del har jag alltid varit lite fascinerad över klimatskeptikernas bevekelsegrunder. Vad är som är så kul med att vara klimatskeptiker? Varför vill man vara bakåtsträvare? Varför tycker man att höjden av mänsklig utveckling är att elda upp kolväten? Varför vill man sitta på åskådarplats och förtala dem som försöker finna nya och bättre lösningar på problemen? Det kommer jag nog aldrig att förstå.
   

 56. Gunbo

  Pekke #49 och Pelle L #50,
  Och jag minns slutet av mars i år då vi hade +17 C i Mellansverige. 😉
  Karta från SMHI: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/2.1353/showImg.php?par=tmpAvvDay&yr=2012&mon=03&day=27

 57. Börje S.

  ATMOSFÄRENS HALT AV KOLDIOXID PASSERAR 0,04%GRÄNSEN!
  I en mätstation i Barrow, Alaska har atmosfärens halt av CO2 nu uppmätts till 400 ppm. 
  http://researchmatters.noaa.gov/news/Pages/arcticCO2.aspx
  Över de industrialiserade länderna är dock halten lägre, vad det nu kan bero på.
  Men jag måste säga att jag är mycket besviken på koldioxidens förmåga att värma atmosfären. 0,04% och ändå svinkallt i juni. Koldioxiden är sannerligen överreklamerat vad gäller dess förmåga att fördröja värmestrålningens försvinnande ut i världsrymden!
  Men man får se till det positiva. Växtligheten gynnas och det blir mer mat att knapra på i världen, trots våra ledande centerpartisters intensiva arbete att ta maten från de fattigaste och skänka den gratis till etanolfabrikörernas direktörer.
  Tänk att bak gulligt klingande nästan lite lantligt charmerande smålandsdialekt döljer sig sådan rå brutalitet gentemot de som knappt har tillgång till tiotusendelen av 1,8 millioner om året i världen, den lön man får om man stiftar lagar som drabbar de fattigaste.
  För några år sedan var t o m lilla jag lite rädd för koldioxiden. Numera ser jag med välbehag hur denna värdefulla, men i havsens djup begravda, resurs sakta men säkert återförs till den atmosfär den härstammar ifrån.
  Det finns tusentals bekymmer att oroa sig för här i världen. Ett tidigare stort bekymmer som vid närmare eftertanke visade sig vara en riktigt god sak, det var mycket välkommet och höjde livskvalitén avsevärt!
  Men lite besviken är jag allt på koldioxiden. Koldioxiden är inte alls vad IPCC, EU, CRU, GISS, Maud Olofsson och Thomas gjort den till.
   

 58. Pehr Björnbom

  Ingemar #53,
   
  Oreskes ger i denna recension en väldigt förskönad och nedtonad bild av hela propagandaspektaklet när hockeykurvan presenterades. Denna bild är från en av John Houghtons presentationer av IPCC-rapporten 2001 där hockeykurvan hårdlanserades som ett järtecken för den stora klimatkatastrof som skulle hota mänskligheten (den tvära övergången mellan skaft och blad symboliserade denna stora nära förestående katastrof).
   
  Oreskes verkar helt oförstående till hur vi som känner oss lurade av Houghton och hockeykurvan upplever detta nu när de stora dolda osäkerheterna har avslöjats och hockeykurvan med sin tvära knyck har ersatts av en mjukt böljande kurva som mest liknar ett liggande frågetecken.
   

 59. Pelle L

  Gunbo #55
  Och vad har det med stockholmsvädret i juni att göra?
   
  Kom ihåg Gunbo, väder och klimat är olika fenomen 😉

 60. Pelle L

  Börje S. #56
  Goda nyheter!
   
  Nu kan man väl börja hoppas att det skall hända något med sommarvärmen!
   
  Skämt åsido, borde man inte kunna reklamera klimatet?
  Någon måste ju ha producentansvar för den undermåliga koldioxid de pytsar ut.
   
  Det är ju förbjudet att marknadsföra overksamma mediciner som verksamma.
  Hur kan man då få prångla på oss (ja vi får betala dyrt med utsläppsrätter och certifikat) overksam, kraftlös koldioxid?

 61. AOH

  O T
   
  100 miljoner till framtidens kärnbränsle
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3483817.ece
   
   
  Gunnar L. – ”still going strong”
   
   
  Svar till Gunnar Littmarck
   
  ”…Återigen tack för din outtröttliga kamp mot okunskap och dumhet….”
   
   
  Dessutom intressant inlaga om VK hos NT

 62. Gunbo

  Pelle L #58,
  ”Kom ihåg Gunbo, väder och klimat är olika fenomen.”
  Kom ihåg Pelle L, väder och klimat är olika fenomen! 😀 

 63. Pelle L

  Gunbo #61
  Detta är ju tramsigt, men eftersom det är lördag/söndag så är det väl bara att tramsa vidare:
  Du glömde min fråga; vad har det med stockholmsvädret i juni att göra?

 64. Gunbo

  Börje S #56,
  ”Över de industrialiserade länderna är dock halten lägre, vad det nu kan bero på.”
  Vad är det som tar upp CO2 ur atmosfären? Jo, växter som vaknat upp ur vinterdvalan! Industriländerna ligger på sådana breddgrader där växterna redan kommit igång med fotosyntesen. Annat är det med Barrow i Alaska, ”and others in Canada, Iceland, Finland, Norway, and an island in the North Pacific.”

 65. Börje S.

  # Pelle
  Vad gäller koldioxidens påstådda förmåga att värma oss måste man gå till källan för påståendena:
  THOMAS!
  För fan Thomas nu har du i åratal lovat oss att det ska bli varmare och behagligare i takt med att koldioxidhalten i atmosfären stiger.
  Det stämmer ju inte! Vi fryser häcken av oss! Gör något åt det för fanken!
  Jag har fått hänga in jeansjackan i garderoben och tvingats damma av vinterrocken igen.
  Du har lurat oss! Och försök inte med Sibirien och metanet igen. Halten kanske höjts från hela 1,4 milliondelar till 1,45 dito så har det inte alls ha blivit så varmt som du lovat.
  Fortsätter det så här så kommer vi att tappa förtroendet för dig, och för ditt kära IPCC, för NOA, för GISS, för CRU, för Oreskes, för Mann, för Rockström, för Väderpäronet, ja för alla de som du gillar och som mänskligheten tidigare haft ett så rörande förtroende till.
  Thomas, du måste förstå att vi vill ha värmen du lovat oss NU.
  Var finns den där värmen? Finns den i havsens djup? Finns den under nordpolens isar? Finns den under dörrmattan? Under underjorden?
  VAR finns värmen som vi och allt annat levande på planeten längtar så efter? 

 66. Gunbo

  Pelle L #62,
  Förstod du inte mitt ”trams”? I mars var temperaturen även i Stocholm mycket högre än normalt om du tittar på kartan jag länkade till. I början av juni var temperaturen mycket lägre än normalt (både här och i Stockholm). Väder är inte = klimat!

 67. pekke

  Gunbo #55 och 61
  Väder och klimat är olika fenomen.
  problemet är bara att vi har ett ” mannaminne ” vilket bara sträcker sig över den tid vi minns och det kan vara 20, 30 eller 70 år beroende på hur gamla vi är.
  Fakta säger att 20 och 30 – talet var varma, antagligen lika varma som 90 och 00 -talet ( början på 2000-talet ), 60 – 70 -talet väldigt kallt jämfört med resten av 1900 – talet.
   
  De som är yngre än 30 år kommer att minnas 90-talet som varmt och 2010 – 2012 som en väldigt kall period och våren 2012 med en varm Mars och iskall April till Juni som märklig speciellt om de sprang Maran.
   
  Mannaminne
   

 68. Gunbo

  Börje S #64,
  Var inte så otålig! Lennart Bengtsson, bl a säger att värmen kommer under senare delen av 2000-talet. Det är en långsam process.

 69. Gunbo

  Pekke #66,
  Instämmer! Klimatförändringen går långsamt, så långsamt att inte ens ett mannaminne hänger med. Vintrarna 2009/10 och 2010/11 var ovanligt kalla här i Sverige p g a en negativ NAO men somrarna var varma och globalt var 2010 ett av de varmaste åren. 

 70. Börje S.

  En sak till adresserat till Pauchari, Maurice Strong, Rockström, Phil Jones, Manfred Mann och vår kära Thomas:
  Nu när koldioxiden och metanet visade sig vara så himla värdelösa på att ge oss lite behagligare klimat, då får väl ni som hittade på det där leta reda på en annan gas som vi kan släppa ut och som verkligen ger oss det ni lovat oss.
  Här har man gått och hoppats och så blir det ingenting.
  (Nu hör jag hur ni urskuldar er: ”Du kan lita på oss, det kommer sannerligen att bli mycket varmare år 2100!”)
  Jodå, jag har sett hur det kommer att bli 1 million million grader nånstans i närheten av Tchad. Jag har sett det med egna ögon i en skärmdump från en av IPCC:s modellkörningar.
  Runt om Tchadfyrkanten med sina 1.000.000.000.000ºC blir det visst bara omkring 19,7ºC år 2100. Visst, det verkar ju lite konstigt, men klimatmodellerna beräknas ju med hjälp av det senaste inom datortekniken så då kan det verkligen inte vara något fel på utfallet.
  Hursomhelst, vi som lever nu skiter fullkomligt i hur varmt och behagligt det enligt IPCC:s prognoser, de som du förfäktar, blir år 2100.
  Vi vill ha det bra NU, inte sedan, när vi ligger där sedan halvsekler.
  Fixa det Thomas! Inte sedan utan NU, vi vill ha värmen nu, så vi tillsammans med våra barn och barnbarn kan njuta i ett varmt och behagligt klimat! 

 71. Börje S.

  Citat från debattråden i en artikel om atomsopor i Ny Teknik:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3483817.ece
  ”Utan låga priser på elektricitet, konstgödsel, råvaror till plast industrin och drivmedel kommer aldrig fattiga i fattiga länder få en basal välfärd i form av utbildning, mat och sjukvård. Utan en basal välfärd får vi ingen global fred eller global miljövård.”
  Undertecknat Gunnar Littmarck.
  Gunnar uttrycker på kortast möjliga vis en djup insikt om de riktigt stora mänskliga världsproblemen.
  Den förut ideella organisationen Greenpeace, som har gått från att vara en förnuftig röst i atomvapenprovens vansinnesvärld, till att bli mänsklighetens fiende nr 1, motsäger varje punkt i Gunnars statement.
  Greenpeace vill i likhet med FN att tillgången på energi ska begränsas så,att endast en (självutnämnd) elit får tillgång till den, ty världens övriga befolkning måste enligt Maurice Strong och andra milliardärer i FN-kretsen och den numera förhärskande Greenpeaceideologin, minskas vilket effektivast åstadkoms genom brist på tillgång till billig energi. Folkflertalet ska sålunda svältas till döds så att den ideala folkmängden, enligt tunga namn inom FN och den till FN anknutna Club of Rome, på allt emellan 300 millioner till 1 milliard så snart som möjligt uppnås.
  Våra degenererade och alltmer destruktiva miljöorganisationer vill mänsklighetens fördärv, instämmer i dessa självutnämnda milliardärers önskemål, de vill alltså motsatsen till det Gunnar går i bräschen för.
  Visst, Gunnar är en teknokrat, men en teknokrat med progressiva visioner till mänsklighetens fromma. Gunnar är också en intelligenssnobb som är mallig för att han är så mycket smartare än jag och andra liknande idioter som är dumma i huvet.
  Men ändå: Jag gillar det jag citerade ovan så mycket att jag utan vidare förlåter honom denna egotrippade svaghet. (De flesta av oss hyser nog liknande höga tankar om oss själva på mer eller mindre noggrant dolt vis.)
  Gunnar försvann från debatten i TCS för ett år sedan. Oavsett vad som var orsak till detta försvinnande, tycker jag ändå det vore mycket positivt om han dökr upp igen.
  Gunnar Littmarck! Läser du det här? Kom tillbaka!
   

 72. Börje S.

  I Carl Barks sannsaga om Joakim Anka, världens rikaste man, yttrar sagofiguren: ”Man blir inte världens rikaste man om man byter lika!”
  Världens rikaste män måste av naturnödvändighet inbilla sig att deras framgångar kommit sig på grund av deras överlägsenhet gentemot andra mänskliga existenser, inte genom, vilket är verkligheten, av en simpel slump.
  Därför kan de betrakta de som inte nått milliardärens status,de på vilkas förlust deras rikedom grundar sig, som ”worthless eaters”. 
  Milliardärer som Maurice Strong, Al Gore, Rockefeller, Ted Turner tror på allvar att deras framgångar enbart beror på deras egen överlägsenhet, deras egna gudomliga status. De MÅSTE tro det för att försvara den abnormt orättvisa ställning de genom den makt som abnormt personligt innehav av makt i form av abnormt penninginnehav utgör.
  Vi andra är värdelösa ätare, förslösare av jordens resurser, de som egentligen borde tillkomma DEM, milliardärerna, skapelsens kronor, det är så världens miljöengagerade milliardärer ser på folk i allmänhet, jag, du, vi, packet.
  Folk har det för bra är budskapet från FN, sedan oljemillardären och Maofantasten Maurice Strong lyckats nästla sig in i denna organisation. Packet har det för bra, de slösar med resurser som bör tillkomma oss, skapelsens kronor, så går resonemanget i Rom-klubben som är den fascistiska sekt som från början drivit ickefrågan klimatfrågan till att slutligen bli ett folkligt vanvett av aldrig tidigare skådat slag.
   

 73. Ann L-H

  Börje S. – # 71 mfl Du är en pärla

 74. Undrasaflundra

  Hej, Per. Enligt den här artikeln så smälter visst isen i arktis. Oljeprospekteringen i arktis har ju kunnat ta ordentlig fart på grund av smältande isar. http://news.yahoo.com/clinton-arctic-see-impact-climate-change-151737949.html

 75. pekke

  Undrasaflundra #74
  Isen brukar smälta på sommaren och växa till på vintern, minst is runt slutet på September och mest slutet på Mars.
  Fullkomligt normalt,
  Ett par ögonblicksbilder från satellit, obs de är behandlade:
  http://www7320.nrlssc.navy.mil/hycomARC/navo/arcticicennowcast.gif
   
  http://home.comcast.net/~ewerme/wuwt/cryo_latest.jpg
   
  Att bygga borrplattformer där vinterisen blir ett par meter tjock är nog inte att tänka på eftersom Arktis is rör på sig och kan skruva sönder det mesta som inte följer isrörelserna.
  http://www7320.nrlssc.navy.mil/hycomARC/navo/arcticicespddrfnowcast.gif

 76. pekke

  Gunbo #69
  Både NAO och AO är negativa just nu:
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.sprd2.gif
   
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao.sprd2.gif
   
  Sedan så går jetströmmen långt söder ut just nu:
  http://virga.sfsu.edu/scripts/jetstream_atl_modelsml_fcst.html

 77. Gunbo

  pekke #76,
  ”Både NAO och AO är negativa just nu:”
  Ja, jag har sett det, högtryck vid Island bl a. Det är därför ishavsluft strömmar ner över oss och vi får kallare än normalt. Vi får hoppas att det svänger snart. 

 78. ANNONym xxx

  Re Thomas #24:
   
  Nej, Thomas anledningen till att många forskare befinner sig i silvertornet eller elfenbenstornet är just att de använder sig av matematik i sina teorier. Alla matematiker befinner sig i silver/elefenbenstornet, dock inte alla forskare. Uttrycket handlar främst om att det är väldigt svårt att bevisa teorier med matematik men väldigt enkelt att motbevisa dem. 
   
  Sedan handlar uttrycket i praktiken oftast om att folk i elefenbenstornet antingen ignorerar den observerade verkligheten till förmån för sina ekvationer eller folket i elfenbenstornet ignorer tex. Oreskes & Gore´s behov av ”vetenskaplighet” för sina politiska syften. Därav ”Beyond the ivory tower”.