Sveriges utsläpp mindre än beräknat!

I en debattartikel i gårdagens DN tar två för mig obekanta författare upp en ny frågeställning, om vilka ”utsläppsmått” som bör vara gällande. Som klimathotsskeptiker kastas jag mellan olika känslor när jag läser deras text; ömsom förtvivlan, ömsom lite road. Astrid Kander är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och Magnus Jiborn filosof och frilandsskribent. Det som först slår mig är den i min barndom populära historien om killen som letade efter sina cykelnycklar en svart höstkväll under en gatlykta. En kompis som kommer förbi frågar – tappade du dem här just här – och får svaret, nej där borta men där är det så mörkt så jag ser inget, därför letar jag här. I Kander och Jiborns fall letar efter nyckeln till att beskriva ett problem som delvis är fiktivt. De för förvisso fram logiska argument för att angripa ett dilemma som många tycks brottas med, hur skall vi få en rättvisande mått för hur mycket olika nationer bidrar till utsläppen av växthusgaser. Men deras metod kommer enbart vara ett slag i luften. Titeln ” Vedertagna utsläppsmått leder till fel klimatpolitik” skapar ju vissa förhoppningar enbart genom att den indikerar att klimatpolitiken kanske inte är helt sund. Det handlar om huruvida måttstocken för landets nationella utsläpp skall vara produktionsbaserad eller konsumtionbaserad. Den förre ger fem ton per person och år, den senare nästan det dubbla. Förenklat handlar det om det bör vara Kina eller Sverige som skall ta ansvar för utsläppen orsakade av produktionen av t.ex. en plastbytta som exporteras till Sverige. Kina anser naturligtvis att det är importören, medan den gängse metoden är att beskatta enbart den produktion som sker inom de nationella gränserna. Författarna hamnar efter en invecklad diskussion i en tredje väg där man väger samman export och import. Då hamnar Sverige på fyra ton, genom sin export av råvaror som järnmalm och pappersmassa, framtagna inom vårt system av närmast koldioxidfri energiproduktion. Deras beräkningssätt minskar i ett slag Sveriges utsläpp med 20%. Detta är artikelns goda budskap, och rimligen den mest rättvisa synen. De kallar metoden NEGA-metoden och skulle kunna ses som en medelväg mellan synen från utvecklingsländerna och de utvecklade. Men i praktiken har jag svårt att se hur denna metod kan komma att slå igenom. Om vi sett internationella förhandlingar under nästan trettio år utan påtagliga resultat vilka förutsättningar har då en ny beräkningsmetod? I stort sett inga.

Men kanske kunde vi glädjas åt att Sverige enbart genom att byta måttstock kan minska sina utsläpp med 20% Då kan vi slippa klimatpolitiken och dess fiktiva mål under de närmsta åren.

Alltid något

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stickan no1

  Hur mycket is som finns i Arktis beror också på hur man mäter:
  Jämför http://ocean.dmi.dk/arctic/icecover.uk.php med http://ocean.dmi.dk/arctic/old_icecover.uk.php
  Helt plötsligt blev det dubbelt så mycket is på sommaren.
  Och det är redan kallt där: http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php
   

 2. Spännande info Stickan. Visst är det så.

 3. Dag Lindgren

  DN-artikeln förefaller relevant, intelligent och intressant. Beräkningar i denna stil bör göras och presenteras. Vad Jonsson angriper är mer de totala utsläppens skador, men detta är irrelevant för hur de fördelas på aktivitet i olika länder. 
  Titeln på artiklar i pressen sätts ofta av tidningen och inte författaren så man bör vara försiktig att kritisera titeln.

 4. Lasse

  Varför inte räkna både produktionen i Sverige och importen-då får vi större skuldkänslor!
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/import-doljer-co2-utslapp_6371804.svd
   

 5. Räknar vi också in den koldioxid de svenska skogarna tar upp, kanske Sverige till och med är en stor koldioxidsänka och ingen koldioxidkälla?

 6. Håkan Bergman

  Varför inte räkna med markanvändning också? Siffrorna finns här:
  http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/vaxthusgaser-sverige-1990-2011-20130320.xls
  Gå till tabben Översikt och se där finns en liten diskret graf som berättar att för t.ex. 2011 var Sveriges utsläpp 61449 Kton, räknar man in markanvändningen blir det 26217 Kton.

 7. Dag Lindgren

  Sänkor och kolbalans i skogsmark och som ett resultat av markanvändring kan och bör diskuteras, men långsiktigt ser jag den svenska skogens stora potential som en källa till råvara där insatsvarorna huvudsakligen är vatten, koldioxid och solljus, och vattnet och koldioxiden återförs till kretsloppet efter utnyttjandet. Skogsråvaran kan substituera en del av vad vi idag använder aluminium och betong och en förfärlig massa energi till. Den kan substituera olja till drivmedel och många andra slutprodukter. Den kan substituera fossila bränslen för värme och el. Mycket och bra skog är något vi lämnar efter oss till en framtid som kan bli mycket knapp. Finns skog kan det ge upphov till lokala kretslopp med minskat behov av långa energikrävande transporter (som vedvärme).

 8. Slabadang

  Skeptisk till skepticism!
   
  Det är en självrannsakan att pröva sig i de olika rollerna som skeptiker respektive övertygad angripare respektive försvarare. blir jag själv ”biased” i de olika rollerna? Jag är en kritiskt lagd optimist i grunden och jämför tycker jag med rätta e-caten och klimathotet. Komplexiteten är enorm i båda fallen till att hitta ”sanningen” eller ens trovärdigheten i båda fallen. Skillnaden är att klimathotet innefattar mycket parametrar som är väl kända men det är ihopkokeriet av dem till katastrof som är lika mysko som vilken reaktion som skulle ligga till grund för e-cat LENR vilkat i så fall handlar om en helt ny upptäckt.
   
  Skeptikerna i båda fallen är många men i ökande mot klimathotet och i minskande för LENR tekniken. Men en mycket stor väsentlig skillnad är hur man enligt vetenskapliga metoder skall värdera dessa två gentemot observationer.
   
  Vad gäller klimathotet så stämmer inte observationerna med hypotesen och vad gäller e-caten så finns det ingen färdig hypotes som förklarar observationerna/experimenten och striden där handlar i första hand om den avsaknade hypotesen bakom LENR. De mest rabiata skeptikerna utgår därför ifrån att observationerna är bedrägeri eller i bästa fall bara fel. 
   
  Vad gäller falsifiering så skall då i e-catens fall bedragarna bara avslöjas medan falsifiering av CAGW blir lika komplext som alla byggstenarna bakom den. För CAGW blir det istället klimatmodellerna som representant för hela CAGW-hypotesen som skall falsifieras och det är vad som sker nu, och jag hävdar att CAGW med stöd av observationer redan är grundligt falsifierad och inte ens en mycket förlåtande inställning till alla stora osäkerheter kan få mig att ändra uppfattning, utan tvärtom är jag tvärsäker på att klimatvetenskapen i dess officiella form fullständigt spårat ut och CAGW- hypotesens vrakspillror ligger spridda över nejden.
   
  Vad gäller e-caten så har jag ingen som helst möjlighet att bedöma vilken underliggande hypotes som skulle kunna förklara de ”reaktioner” som ligger bakom observationerna och visst det finns säkert ett fönster kvar för att det pågår ett otroligt sofistikerat medvetet bedrägeri, men min livserfarenhet säger mig att så inte är fallet baserat på hur Rossi och Deflaikon jobbar. Är man ute efter att kapa åt sig stålar på LENR medveten om att det är en fejk vilket Rossi och Deflaikon i så fall måste veta, så säger all logik och erfarenhet att de kunde ha och skulle ha tagit stålarna och rymt för redan tre-fem år sedan och sålt den som en utvecklingsprodukt/teknik istället för en färdig produkt. Om jag gör en jämförelse med ett bankrån så skulle de genomföra det genom att råna alla kunderna individuellt när de lämnar banken trots att de har nycklarna till bankvalvet i fickan och är bankens direktörer. Jag kan inte ens i min vildaste fantasi spekulera fram ett bedrägeriscenario som stämmer med agerandet med nån form av logik inkopplad och i behåll.
  Så vilket alternativ finns då kvar för mig när det gäller e-caten/hyperion/LENR ? Det blir självbedrägeri kvar som enda möjliga förklaring till agerandet och det måste i så fall vara otroligt förrädiskt eftersom inte ens tredje part upptäcker det. Då blir ju frågan i vad detta självbedrägeri i så fall består av, och här har skeptikerna inga bra argument eller förklaringar.
  Här gäller det helt omvända för klimathotet. Skeptikerna har både i sammanfattande ordalag presenterat dels aternativa hypoteser om varför klimatmodellerna är fel samt flera alternativa förklaringar och hypoteser till varför klimatet förändrats även under de senaste hundra åren.I detalj har skeptiker pekat ut statistiska fel, beräkningsfel, dåliga proxi, observationer som på många centrala punkter helt strider mot CAGW hypotesen och CAGW modellerna. Hypotesen är sakligt enligt vetenskapens metoder  totalt sönderskjuten ! Med ecaten finns det ingen hypotes att skjuta sönder endast metoden för observationerna/demonstrationerna och utvärderingarna. Misstankarna är olika och många men jag är extremt skeptisk till ”bedrägeri” spåret.
  Tvärtom utstrålar framför allt Rossi med totalt självförtroende och Hydrofusions erbjudande till svensk kund om ett gratis 1MW reaktor är djävligt kaxig och klockrent helt rätt och visar att han litar på sin produkt!
   
   
   
   
   
  Som 
   
   

 9. bom

  #7 Dag Lindgren Och varför förutsätter Du att framtiden skall bli knapp? Är inte det rätt enfaldigt? Hur mycket vet Du om framtiden? Gör tankeexperimentet att Du kunde återuppliva Din farfars far och försök att tänka vad han skulle tänka!

 10. Adolf Goreing

  #7 Ang. ”knapp” framtid och resurser. Kan du peka ut några grundämnen som faktiskt försvinner när man använder dem?

 11. Dag Lindgren

  #9 tycker det är enfaldigt att anta att framtiden blir knapp. Visst har det blivit bättre och bättre hela tiden och tidigare undergångsprofetior har vanligen visat sig för pessimistiska. Men detta ger ingalunda någon garanti att vi har en osynlig skyddande hand över oss som garanterar att det fortsätter att  bli bättre och bättre. Om framtiden blir rik så spelar det inte så stor roll vad vi gör men om den blir knapp spelar det roll. Att skapa en bra skog är en bra förberedelse som förmodligen har ett värde i en rik framtid också. Svenskarna exploaterade skogen ensidigt till för ett sekel sedan, vilket försämrade den. Då bestämde vi oss för att bygga upp en bättre skog samtidigt som vi utnyttjade den och sedan dess har skogens tillväxt ökat, mängden rävara som utnyttjats ökat och råvaroförrädet i växande skog ökat, trots att en hägrande knapphet inte varit ett tungt motiv. Men de tilltagande hoten inför framtiden gör att det är ännu mer motiverat att satsa på en bra framtidsskog. Desutom bidrar en bra skog till att minska konsekvenserna av eventuella förändringar på ett mer fysiskt sätt, 
  #10 goering vill att jag pekar ut grundämnen som förbrukas när man använder dem. Verkar helt irrelevant fråga. Men tex Plutonium förbrukas vid användning för kärnkraftproduktion eller militär användning.

 12. bom

  #11
  Det enda som kan ge Dig en knapp framtid är att Du lägger Ditt öde i miljöpartiets valhänta händer. Då kan Du och Dina barn, barnbarn och barnbarnsbarn vara förvissade om att det verkligen kommer att bli en uttalad ”brist på resurser”! Se bara vad Tankeförbudslagen gjorde med Sveriges världsledande kärnkraftsindustri. Eftersom ansvarig minister var Birgitta Dahl så går jag med på att konvertera ”miljöpartiets” (ovan) till ”politikers”! Alla vill dom ju minska koldioxidhalten till lägsta möjliga utan varje insikt i vad fotosyntesen betyder för oss. Din ”vedekonomi” ger jag inte mycket för!

 13. pekke

  #11
  Radioaktiva grundämnen förbrukas vare sig vi använder dom eller ej, de har ett naturligt sönderfall med tiden, nog bättre att vi utnyttjar det sönderfallet till att skapa energi.
   
  För bara några århundraden sedan så var skogen/naturen den viktigaste energikällan här i Europa vilket gjorde att med växande befolkning och växande industri så skövlade man allt mer av skog och natur för att hålla eldarna brinnande, man var på väg att kalhugga större delen av Europa.
   
  Europas skogar blev räddade av att man lärde sig använda stenkol i stället.
   
   
  http://www.nyteknik.se/incoming/article434995.ece
  Citat:

  På 1700-talet var en stor del av Europas skogar nedhuggna. Värst utsatt var lövskogen. Ek var en strategisk vara som användes till skeppsbyggnad, och i sjöfararnationer som England och Danmark försvann ekskogarna praktiskt taget helt.
  Men också barrskogen i Sverige levde farligt. Gran och tall behövdes inte bara till byggnadstimmer och bränsle, utan framför allt till tjära och till träkol för järnframställning – landets två största exportprodukter. Dessutom var höga furor reserverade som skeppsmaster.
  Skog hade blivit en utrotningshotad resurs i hela Europa. Hur skulle den kunna räddas?
  Tekniken kom till hjälp. En hotande vedbrist i Sverige ledde till att Rikets råd den 27 januari 1767 beslutade om att försöka ta fram en mer energisnål eldstadstyp än de öppna spisarna åt hushållen. På hösten samma år presenterade generalen Fabian Wrede och arkitekten Carl Johan Cronstedt sina förslag i skriften ”Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar Til Weds Besparing”. Här redogjorde man för olika typer av murade kakelugnar med slingrande rökgångar, vilka bättre skulle ta tillvara värmen från elden.
  Den engelske järnbruksmagnaten Abraham Darby i Coalbrookdale väster om Birmingham hade 1709 lyckats framställa järn med hjälp av stenkol i stället för träkol. Problemet hade varit att svavlet i stenkolen gjort järnet sprött och odugligt. Men Darby upptäckte att man kunde bli av med svavlet genom att först koksa kolen – torrdestillera den, det vill säga bränna den utan lufttillförsel.
  Principen påminner om den för att göra träkol och tjära i kolmilor och tjärdalar. Koksen blev svavelfri och dög lika bra till järnframställning som till uppvärmning i hemmen. Som biprodukter vid koksning fick man stenkolstjära och gas, värdefulla råvaror i den växande industrins processer.
  Även i Mellaneuropa hade man gått hårt ?åt skogarna. ?Vid mitten av 1800-talet var Alperna så gott som kalhuggna, när räddningen äntligen kom ?i form av järnvägen. På räls kunde kol och koks för uppvärmning fraktas till Bern och Zürich från gruvorna i Tyskland, och uttaget av ved i alpskogarna minskade snabbt.
  Kolet, och senare oljan, räddade Europas skogar. ”
   
   
  Kolkraftverket Drax i Wales som skall byggas om till biobränsleverk kommer att behöva, när det är fullt utbyggt, skog motsvarande 1/7 av Wales yta varje år !
  Naturligtvis så får de importera all flis som behövs.
   
  Ska vi sedan utnyttja europas natur och skogar för att ersätta fossila bränslen så hoppas jag att nån har koll på framtiden för skog och natur annars så är det nog kalhuggning som gäller igen !
   
  För när subventionerna flödar brukar det finnas många som vill ha en del av dem !

 14. Thomas P

  bom #12 ”Se bara vad Tankeförbudslagen gjorde med Sveriges världsledande kärnkraftsindustri.”
   
  Förklara för oss, vad gjorde ”tankeförbudslagen” med vår kärnkraftsindustri? Vad jag vet så var det en helt poänglös lag som förutom att reta upp en del inte hade någon som helst praktisk betydelse. Allt det handlade om att att utsträcka förbudet att bygga reaktorer i Sverige till att också projektera för reaktorer i Sverige, men vem skulle vara intresserad av att satsa pengar på att projektera för en reaktor som ändå inte får byggas?
   
  ”Alla vill dom ju minska koldioxidhalten till lägsta möjliga”
   
  Vem vill göra det sa du? Jag har då aldrig mött någon som uttryckt något sådant intresse.

 15. Pelle L

  Dag L #11
  Men tex Plutonium förbrukas vid användning för kärnkraftproduktion eller militär användning
   
  Visst är det väl så att huvuddelen av ”förbrukat” plutonium har skapats i kärnreaktorer, och inte är brutet som ett naturligt mineral?

 16. bom

  #14 Var det ”Illvillig Språkanalys” som var Ditt dissertationsämne?

 17. Håkan Bergman

  Pelle L #15
  Allt plutonium är ”tillverkat”. Idag har vi brist på Plutonium 238 som vi skickar iväg till de yttre planeterna, t.o.m. ut ur solsystemet. Men vi kan öka nyproduktionen bara viljan finns.
  Allvarligare är att vi börjar ha brist på isotoper för medicinsk behandling.
   
  http://sremc-kcrn.org/category/nytt-om-stralning-i-olika-sammanhang/

 18. Thomas P

  Bom #16 Kan du inte förklara vad du menade istället för att gnälla?

 19. Undrande

  Thomas P 2013/07/31 kl. 16:46 bom #12 ”Se bara vad Tankeförbudslagen gjorde med Sveriges världsledande kärnkraftsindustri.”
   
  ”Förklara för oss, vad gjorde ”tankeförbudslagen” med vår kärnkraftsindustri?”
   
  Varför försvann all utbildning på landets universitet och högskolor?
  Varför utbilda ingenjörer till en förbjuden verksamhet?
  Thomas, Thomas prova att börja tänka, och använda cellerna!
   

 20. Thomas P

  Undrande #19 ”Varför försvann all utbildning på landets universitet och högskolor?”
  Varför utbilda ingenjörer till en förbjuden verksamhet?”
   
  Man prioriterade ned undervisningen även om den aldrig upphörde för att det fanns beslut om att kärnkraften skulle avvecklas i Sverige och behovet av reaktortekniker därför skulle minska. Vad har detta med ”tankeförbudslagen” att göra?
   
  ”Thomas, Thomas prova att börja tänka, och använda cellerna!”
  Det tipset kanske du borde ta till dig själv.
   

 21. Slabadang

  Thomas P!
   
  Hur ska du ha det ? Var den poänglös eller minskade man utbildningen drastiskt. Det kan liksom inte vara både och?
  Vi är idag thank you so f… ng very much  B ”Pol Pot” Dahl ett kärntekniskt U-land med en rest av fyrtiotalister som har kunskap.

 22. Thomas P

  Slabadang #21″Var den poänglös eller minskade man utbildningen drastiskt. Det kan liksom inte vara både och?”
   
  Tankeförbudslagen var poänglös. Utbildningen minskades drastiskt av andra skäl. Hur svårt kan det vara att förstå för den som inte är totalt mentalt blockerad? Vet du ens vad ”tankeförbudslagen” är för något och vilka andra lagar som fanns?

 23. Undrande

  Thomas P 2013/07/31 kl. 17:46
   
  En lag som enligt dig INTE påverkade forskning och utbildning?!
  Men trenden har som väl är vänt med besked.
  Tankeförbudet, eller ”tankeförbudet om kärnkraft”, är en pejorativ term som syftar på en svensk lag som infördes efter Tjernobylolyckan 1986 av Regeringen Carlsson II under Birgitta Dahls tid som ansvarig minister för energi- och miljöfrågorna.[1] Lagen innebar att det blev olagligt att förbereda uppförandet av en kärnreaktor i Sverige, utöver det förbud som infördes mot själva uppförandet.
  I lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet fanns en 6 § som från 1 februari 1987 löd: ”Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.
  Kritik fanns mot denna lag för att den skulle inneburit inskränkningar inom forskning då frågan om att bygga kärnkraftverk i Sverige ytterst är en politisk fråga och ej beroende på om forskning sker eller ej.
  Efter beslut i riksdagen 2006 har paragrafen avskaffats.
  ”2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet dels att 6 § skall upphöra att gälla”.
  I proposition 2005/2006:76 anger regeringen skälen till avskaffandet av lagen. Regeringen konstaterar där att lagen har hämmat den kärntekniska utvecklingen i Sverige och att lagen dessutom varit tveksam ur ett demokratiskt perspektiv.[2]
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tankef%C3%B6rbudet

 24. Pelle L

  Visst är det väl underligt att en så ”poänglös” lag över huvudet behövde skapas.
   
  Man kan undra varför våra politiker skulle stifta en så ”poänglös” lag.
  Vad kan de ha haft för ”poänglös” tanke med det?
   
  Thomas P, fattar du inte att detta gjordes för att täppa till alla hål som kärnkraften kunde smyga sig tillbaka genom vid t. ex. ett då i och för sig otroligt regeringsskifte.
   
  Tänk, tänk, tänk!
   
  Jag har läst (och sett på bilder) att det finns folk som har Think skrivet på väggen, eller broderat eller på en lite affisch. Det är ett rätt bra motto, i all sin enkelhet. Plötsligt blev det förbjudet.
   
  Vad står det på din vägg Thomas?

 25. Sirapsodlaren

  Frågan är vad man vinner på att göre ett relativt enkelt problem (CO2-utsläpp inom gränserna) till ett komplicerat problem (konsumtionsbaserad CO2-produktion) när det sannolikt inte ens existerar ett problem?
  Problemet är tvärtom alla centralplanerare som försöker styra ekonomin.

 26. Thomas P

  Pelle #24 ”Visst är det väl underligt att en så ”poänglös” lag över huvudet behövde skapas.”
   
  Det kan jag hålla med om, men inte visste jag att du var en som trodde att politiker alltid fattar optimalt rationella beslut.
   
  ”Thomas P, fattar du inte att detta gjordes för att täppa till alla hål som kärnkraften kunde smyga sig tillbaka genom vid t. ex. ett då i och för sig otroligt regeringsskifte.”
   
  Naturligtvis, och det ironiska är att dessa kärnkraftsrädda politiker måste varit så övertygade om kärnkraftens lönsamhet att de trodde att om industrin fick göra planer för nya reaktorer skulle dessa te sig så attraktiva att opinionen bland beslutsfattarna skulle svänga. I själva verket har avskaffandet av tankeförbudslagen inte haft någon egentlig effekt. Detta ger dock inget svar på min undran om vad boms påstående om ”Se bara vad Tankeförbudslagen gjorde med Sveriges världsledande kärnkraftsindustri”. egentligen betyder.
   
  ”Jag har läst (och sett på bilder) att det finns folk som har Think skrivet på väggen,”
   
  Något du borde prova? Glöm då inte att det underlättar med bakgrundsfakta. Tänkande i ett vakuum löser sällan problem.
   
  ” Plötsligt blev det förbjudet.”
   
  Eh, nej, lagens öknamn till trots var den inget tankeförbud. Inte heller något förbud att forska om kärnkraft eller förbud för kärnkraftsindustri. Det var ett mycket specifikt förbud att ”Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.

 27. Undrande

  Thomas P 2013/07/31 kl. 20:25
   
  Du läser som faen läser bibeln!
  Men varför inte tänka själv?
  Kan Du enbart framföra vad någon annan sagt?
  Vad DIN personliga åsikt tex om klimatbluffen? Har Du någon egen åsikt?
   
  Tankeförbudet, eller ”tankeförbudet om kärnkraft”, är en pejorativ term som syftar på en svensk lag som infördes efter Tjernobylolyckan 1986 av Regeringen Carlsson II under Birgitta Dahls tid som ansvarig minister för energi- och miljöfrågorna.[1] Lagen innebar att det blev olagligt att förbereda uppförandet av en kärnreaktor i Sverige, utöver det förbud som infördes mot själva uppförandet.
  I lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet fanns en 6 § som från 1 februari 1987 löd: ”Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.
  Kritik fanns mot denna lag för att den skulle inneburit inskränkningar inom forskning då frågan om att bygga kärnkraftverk i Sverige ytterst är en politisk fråga och ej beroende på om forskning sker eller ej.
  Efter beslut i riksdagen 2006 har paragrafen avskaffats.
  ”2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet dels att 6 § skall upphöra att gälla”.
  I proposition 2005/2006:76 anger regeringen skälen till avskaffandet av lagen. Regeringen konstaterar där att lagen har hämmat den kärntekniska utvecklingen i Sverige och att lagen dessutom varit tveksam ur ett demokratiskt perspektiv.[2]

 28. Undrande

  Thomas P
  Om du fortsätter att påstå att ”tankeförbudslagen” inte påverkade utbildning och forskning på en teknik som Sverige var ledande inom INTE påverkades ombedes Du återkomma med fakta i ämnet!
  Dina fantasier och troende ingår inte i fakta!
   
  Vad gäller utbildningar i kärnkraftsteknik har staten under 30 år lagt en död hand över intresset att utbilda sig. När denna döda hand nu lyfts bör staten också förbättra förutsättningarna att möta det ökande behovet av utbildningar inom kärnkraftsteknik.

   
  Vi har därför uppfattningen att staten och industrin gemensamt bör ta ansvar för att bygga ut utbildning och forskning kring kärnkraft i Sverige. Vi vill att cirka 1.000 nya civilingenjörer med inriktning på kärnkraftsteknik ska utbildas. Kostnaden för en sådan utbildningsinsats är drygt 600 miljoner kronor, vilket utslaget på tio år är en årlig kostnad på cirka 60 miljoner kronor.
  Sverige har en lång tradition inom kärnkraftsforskningen. Genom medvetna satsningar byggde Sverige upp en världsledande position på området åren efter andra världskriget. Men under längre tid har kärnkraftsforskning minst sagt fört en tynande tillvaro i vårt land.
   
  http://www.dn.se/debatt/sverige-ska-ater-bli-en-ledande-karnkraftsnation/

 29. Thomas P

  Undrande #27 Hur kommer det sig att det på denna blogg ständigt är jag som förväntas komma med bevis när jag ifrågasätter självsäkra påståenden från er ”skeptiker”? Om du menar att ”tankeförbudet” haft sådan påverkan är det upp till dig att visa detta! Du kommer med ett citat som inte på något sätt nämner eller har något att göra med ”tankeförbudslagen”. För dig tycks politiken kring svensk kärnteknik vara helt centrerad till denna i sammanhanget betydelselösa lag istället för alla de beslut som haft verklig inverkan.

 30. Undrande

  Thomas P 2013/07/31 kl. 21:16
   
  Läs vad själv har skrivit och fundera ett varv till!
  Väntar på ett sakligt svar!
   
  Det var samma person som drev igenom tankeförbudslagen, som ville förbjuda paraboler!
  En kollega i Riksdagen ansåg att det inte fanns anledning till utbildning inom IT och Internet!
  Det var bara en ”fluga”!
  Måtte vi aldrig mer få liknade politiker i riksdagen!
  Men tyvärr, det kryllar av kandidater, t.ex MP C o V!
  Valet 2014 blir ett av de mer intressanta valen på länge!
  Redan nu börjar M flirta med SD! Får verkligen hoppas att SD tackar nej M!
  ”Skammens dag” som gjorde att illegala vistande personer i detta land skall få ”fri” skola och sjukvård!
  All form av kontroll av gränspolis betraktas som övergrepp!
  En färgad man ”neger” gråter i media över hur han blir kontrollerad av tullen, hur skall någon avgöra om en neger är svensk, utan att titta i passet eller annan id-handlingen?
  Är lika befängt som att alla vita är svenskar! Men en neger kan nu få skadestånd och ersättning för förföljelse!
  Thomas blir du kränkt av en passkontroll?
  Men du anser väl att det beror på blogg som eller människor som inte tycker som du!
  Ta nu den tid du behöver och tänk igenom om ”tankeförbudslagen” främjade antalet utbildningsplaster i Sverige till att öka eller minska under denna tid!
  Du behöver inte blanda in en blogg eller CO2, räcker att Du redovisar antalet studerande!
  Samtliga högskolor/Universitet har tillgänglig statistik! Är väl just om Du får ta fram siffrorna!
  Finns säkert annars några personer som hjälpa dig. Men Du får möjligheten att återkomma med med någon sorts heder, och säga. Thomas P hade ”för en gångs” totalt fel! 
  Men ta den tid behöver!
  !
   

 31. Pelle L

  Om man kallar det tankeförbud eller om man kallar det prospektering spelar kanske ingen större roll.
   
  Andemeningen var ju att ingen kärnteknik får utvecklas inom landet.
   
  Om man drar parallellen till att Volvo gärna får utveckla bilar, men ingen, ingen, ingen ny bil kommer någonsin få rulla på svenska vägar.
  Vart hade bilsäkerhetsforskningen tagit vägen då? Till CTH, UCLA, MIT eller Peking University?
  CTH är en lågoddsare? Knappast.
   
   
  Jag tycker det är beklämmande att så naiva synpunkter ventileras på en offentlig blogg!

 32. Dag Lindgren

  Effekten av Tjernobylolyckan 1986 blev global och innebar att fortsatt utbyggnad av kärnkraft upphörde med några få undantag. ”Tankeförbudslagen” och nedskuren utbildning var nationella symptom på en global trend, skillnaden skulle inte varit stor utan ”tankeförbudslagen”.
  Nu tycker jag det är stolligt och omoget att helt och hållet hoppa av atomåldern och hoppet om att kraften i atomkärnan långsiktigt skall lösa en del av Sveriges energiproblem. Trots Fukushima! 
  Svenska staten bör inte lägga stenar ivägen för nya reaktorer, och naturliga statliga satsningar som utbildning relevant för kärnkraft bör förbättras. Säkerhetskraven skall inte heller ställas löjligt högt. Men jag är inte entusiastisk för statliga subventioner. Driftsäkerheten hos de svenska kärnkraftverken har heller inte imponerat.  Säker på kärnkraften kan man inte vara.
  Två tredjedelar av kärnkraftenergin går förlorad som spillvärme. Hinder som gör kommunerna nära de tre kärnkraftplatserna tveksamma att utnyttja möjligheten till fjärrvärmeuttag bör analyseras och om möjligt reduceras.
  Men man kan inte säga vad som är bäst och som kommer att fungera, så därför är det bra om många vägar prövas. I detta och som allmännt sett en av de säkraste sätten att skapa möjligheter för framtiden är att satsa på skog. Men detta är förstås inte det enda som Sverige bör försöka och låt oss hoppas att det lyckas utan att veden blir dominerande. 
   

 33. Thomas P

  Undrande #29 Ta du istället och bemöt vad jag skrivit, för inget av det du sagt har haft något med ”tankeförbudslagen” att göra och i ditt senaste inlägg är du ute och virrar om totalt irrelevanta frågor.
   
  Pelle #30 ”Andemeningen var ju att ingen kärnteknik får utvecklas inom landet.”
  Nej, det har du missuppfattat. Läs lagtexten igen. Hört talas om SECURE/PIUS? Vet du om att svenska forskare var involverade i studier av acceleratordriven transmutation, en typ av reaktor som vart känd främst via Carlo Rubia?

 34. Thomas P

  Dag #31 ” Driftsäkerheten hos de svenska kärnkraftverken har heller inte imponerat.”
   
  Där har vi däremot en verklig nackdel av de svenska besluten. I och med att det beslutades att kärnkraften var en parentes vart det svårt att få in nytt, kompetent folk i branschen och nu verkar den onekligen inte speciellt väl skött, tyvärr.

 35. Undrande

  Thomas P 2013/07/31 kl. 22:17
  Oavsett vad Du anser att jag ”sagt” eller vad Du sagt verkar det inte som ”Kraftsystemet” bryr sig!
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Aktuell-situation/Kraftsystemet/
  Men har säkert någon vetenskaplig förklaring till detta!
  Men Du, redovisa nu hur antalet utbildningsplatser har förändrats före och efter tankeförbudslagen!
  (är dig övermäktigt, finns det säkert någon som vara dig behjälplig) Fråga bara vänlig om hjälp med fakta! 

  Produktion
  SE
  DK
  NO
  FI
  EE
  Total

  Totalt inom landet
  12 621
  2 426
  14 123
  5 657
  1 370
  36 197

  Kärnkraft
  6 809


  2 686

  9 495

  Vatten
  4 057

  13 696
  788

  18 541

  Värme
  239
  1 606
  288
  2 145
  1 358
  5 636

  Vind
  1 053
  820
  139
  2
  12
  2 026

  Ospecificerat
  463


  36

  499

  Nettoexport(-)
  /import
  -1 480
  822
  -4 323
  2 293
  -666
  -3 354

  Förbrukning
  11 141
  3 248
  9 800
  7 950
  704
  32 843

 36. Undrande

  Ber om ursäkt för att det blev konstigt med tabellen, se länken istället!
  Leveransfakta torde vara neutralt med tanke på framställningstekniken!
  Men visar vad som levererar on demand eller intermittent!
   
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Aktuell-situation/Kraftsystemet/
   
   

 37. LIte sen inkommen i en delvis interessant diskussion förutom diverse käbbel om vem som tänker och inte. Dag Lindgren, tack för genomtänkta synpunkter och balanserae komentarer. Jag är väl medveten om rubriksättarnas makt i media, och att artikelförfattarna ibland kan känna sig främmande för dessa. Min egen rubrik är ett exempel på att den är tänkt att väcka intresse, det är ju inte artikelförfattarnas slutsats, utan en som jag själv dragit. Den liknar något dagstidningars sätt att rubricersa nyheter och artiklar. 

  Jag är dessutom inte helt avvisande till artikelns innehåll, den har sina poänger.

   

  Bad gäller ”tankeförbudslagen” håller jag helt med om att den direkt har hämmat forskning kring kärnkraft. Effekten är psykologisk, vem vill utbilda sig inom ett område som politikerna beslutat om att lägga ner? Det är helt uppenbart att politikernas påverkat utvecklingen av kärnkraft i Sverige genom detta beslut. Lagen är i mina ögon en av nittonhundratalets största skandaler och kan ses som ett ingrepp i vära grundläggande mänskliga rättigheter. 

 38. ThomasJ

  Ekskan i debattartikel anser att klimatpolitikens effekter är goda… Länk:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16858/a/221152
   
  Ser fram emot valet 2014 och centristernas valresultat motsvarande de 400 ppm CO2 där antas finnas i atmosfären… he-he…  :mrgreen:
   
  Mvh/TJ

 39. pekke

  Undrar om vi får se den här eller liknande artikel i svensk media ?
  http://www.nbcnews.com/science/claims-arctic-methane-disaster-stir-controversy-6C10786434
   
  Utdrag från artikeln:
  ” But climate scientists and experts on methane hydrates, the compound that contains the methane, quickly shot down the methane-release scenario.
  ”The paper says that their scenario is ’likely.’ I strongly disagree,” said Gavin Schmidt, a climate scientist at the NASA Goddard Institute for Space Studies in New York.
  An unlikely scenario
  One line of evidence Schmidt cites comes from ice core records, which include two warm Arctic periods that occurred 8,000 and 125,000 years ago, he said. There is strong evidence that summer sea ice was reduced during these periods, and so the methane-release mechanism (reduced sea ice causes sea floor warming and hydrate melting) could have happened then, too. But there’s no methane pulse in ice cores from either warm period, Schmidt said. ”It might be a small thing that we can’t detect, but if it was large enough to have a big climate impact, we would see it,” Schmidt told LiveScience.

  David Archer, a climate scientist at the University of Chicago, said no one has yet proposed a mechanism to quickly release large quantities of methane gas from seafloor sediments into the atmosphere. ”It has to be released within a few years to have much impact on climate, but the mechanisms for release operate on time scales of centuries and longer,” Archer said in an email interview.
  Methane has a lifetime of about 10 years in the atmosphere before it starts breaking down into other compounds. ”
   
  Fast avbokade katastrofer säljer nog dåligt i svenska media.
   

 40. ThomasJ

  Läsvärd tråd av Jeff Condon (Air Vent) om ’nuclear energy’. Kommentarerna mycket intressanta!, länk:
   
  http://noconsensus.wordpress.com/2013/07/30/asdf-3/
   
  När det gäller kärnkraft i Sverige/Skandinavien är referenser till Tchernobyl, TMI, Fukushima i allra högsta grad irrelevanta mht dessa olyckors bakomliggande orsaker; den ryska orsakades [primärt] av ’sh*t-behind-the-stick’ dvs den mänskliga faktorn samt rektordesignen, TMI var materialfel/slarv dock utan några mänskliga skador alls och Fukushima orsakades primärt av okontrollelbara naturliga händelser = jordbävningen & tsunamin.
  Men klart är, att MSM tillsammans med allehanda ’eco-zealots’ i vanlig ordning ’använder’ dessa olyckor för drivandet av sina bakåtsträvande/samhällsletala agendor, i synnerhet här i EUSSRs Norra Nordkorea-region.
   
  I en radiointervju med en fd chef för finsk kärnkraft (som till stor del består av liknande/samma design som den svenska) och frågan varför finsk kk hade så mycket högre/bättre nyttjandegrad vs svensk, svarade denne att i Finland var tekniskt kunniga/ingenjörer tongivande i kärnkraftsdriftsfrågorna emedan det i Sverige endast var s.k. ’ekonomer’ som styrde och ställde/styr och ställer…  Detta då kopplat till megalomanen Josefssons & de honom stödjande, 100% okunniga politikernas (*) ’agerande’ ger en hyfsat bra bild över ’the-state-of-the-matter-as-is-today’.
   
  Mvh/TJ
  (*): förhoppningsvis ställs [primärt] Josefsson inkl. dåvarande styrelse i V-fall till personligt ansvar enligt AB-lagen, inte minst för Nuon-affären, men även andra ’affärer’. Lär dock inte inträffa i landet med troligast lägsta deFacto rättssäkerhets-indexet bland alla I-länder, måhända t.o.m. inkluderande US av Amerikat.
   

 41. ThomasJ

  pekke 2013/07/31 kl. 23:40  #39:

  Undrar om vi får se den här eller liknande artikel i svensk media ?
  Highestly unlikely…  😉
   
  Mvh/TJ 
   

 42. ThomasJ

  Intressanta tankegångar…:
   
  http://www.nationalreview.com/article/354748/cost-carbon-denial-robert-zubrin
   
  Retar uppenbarligen upp zealots inom S(k)S-sfären… Alltid roande (NOT!). 
   
  Mvh/TJ

 43. ThomasJ

  ’Int sa galt’… : (översatt: inte så tokigt alls..):
   
  https://www.youtube.com/watch?v=wcZlxCNzQqw&feature=player_embedded
   
  Mvh/TJ

 44. ThomasH #42
  Japp!  Intressant.
  ”Kolförnekare”  (Carbon Denier)  Hmm.  Tveeggat svärd

 45. Gunnar Strandell

  Om ”tankeföbudslagen” som kom 1986.
   
  Är det en tillfällighet att Kjell Aleklett lämnade Studsvik för Uppsala 1986, och att han därefter ytterst sällan presenteras som kärnfysiker?
   
  Jag anser att lagen hade effekt och kanske särskilt för dem med politiska ambitioner. 😉

 46. Thomas P

  Gunnar #45 Det är säkert ingen tillfällighet. Tjernobylolyckan inträffade 1986 vilket hade en hel massa effekter på kärnkraftsindustrin.

 47. Lyckligtvis hoppas jag att denna tråd snart upphör att kommenteras. Syftet med kommentarer på SI/KU/TCS är att diskutera klimatrelaterade frågor. Inte att angripa andra för felaktiga åsikter, och heller inte att tillvita andra åsikter i frågor som de inte själva tagit upp.