Det bara växer

I lördags kväll hörde jag ett föredrag om (främst) svensk historia ifrån slutet av 1800-talet och fram till ungefär 1940. Åhörarna var högutbildade politiskt och samhälleligt intresserade och det kunde ju inte hjälpas att någon under den efterföljande diskussionen nämnde klimatfrågan. Jag hade egentligen tänkt låta bli att ta upp ämnet, men eftersom det redan kommit upp så tyckte jag att jag borde lugna de samlade åhörarna med att tala om för dem att det inte finns något klimathot. Det kanske var några som trodde på mig – men de flesta var nog i stort sett opåverkbara. När jag efter den efterföljande middagen talade om för den som dragit upp frågan att jag egentligen hade tänkt undvika den, men att han hade gjort det nödvändigt, och att jag hoppades att han skulle vara något mindre bekymrad – så var svaret det jag kanske borde ha väntat mig i en politiskt intresserad församling. ”Jag tror på majoriteten”.
Det är vad vi har att kämpa emot.
Det sorgliga är naturligtvis att allt det som talar emot att det finns ett klimathot inte nämns i svenska media. Att ”the hiatus” (uppvärmningspausen) är ett bekymmer för alla som är beroende av fortsatta forskningsanslag är ju uppenbart och det andra stora bekymret är ju det faktum att ”det växer bättre”.
Det ska bli intressant att se hur dels ”de anslagsberoende” och dels medierna kommer att handskas med dessa bekymmer. När det gäller uppvärmningspausen verkar det som om man i första hand kommer att prat om ”väder och vind” för att sedan ta alla chanser som man får att koppla eventuella extremväder till klimatförändringar – antingen det blir varmare, kallare, torrare eller blötare – så nog kommer det att kopplas till en förhöjd halt av växthusgaser.
När det gäller det faktum att det växer bättre så har man hittills inriktat sig på att hävda att detta leder till sämre grödor. När det så småningom förmodligen inom några få år blir riktigt tydligt att jorden blir grönare men att varken uppvärmning eller havsnivåhöjning accelererat så kanske den sista utvägen blir att ifrågasätta om ökningen av koldioxidhalten verkligen beror på människan. För som jag brukar hävda så kommer vetenskapen snart att ha insett att
”om det är tack vare får förbränning av fossilt kol som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid så är det det bästa mänskligheten gjort för livet på jorden”
och det är ju inte ett budskap som passar någon.
(En del av detta inlägg inspirerades av en av de bloggar som finns som permanent länk på TCS hemsida nämligen CO2 Science, där även nedanstående referenslista hämtats.)
 
References
Anyamba, A. and Tucker, C.J. 2005. Analysis of Sahelian vegetation dynamics using NOAA-AVHRR NDVI data from 1981-2003.
Journal of Arid Environments63: 596-614.
Ciais, P., Piao, S.-L., Cadule, P., Friedlingstein, P. and Chedin, A. 2008. Variability and recent trends in the African carbon balance. Biogeosciences Discussions5: 3497-3532.
Ciais, P., Piao, S.-L., Cadule, P., Friedlingstein, P. and Chedin, A. 2009. Variability and recent trends in the African terrestrial carbon balance. Biogeosciences6: 1935-1948.
Cramer, W., Bondeau, A., Woodward, F.I., Prentice, I.C., Betts, R.A., Brovkin, V., Cox, P.M., Fisher, V., Foley, J.A., Friend, A.D., Kucharik, C., Lomas, M.R., Ramankutty, N., Sitch, S., Smith, B., White, A. and Young-Molling, C. 2001. Global response of terrestrial ecosystem structure and function to CO2 and climate change: results from six dynamic global vegetation models. Global Change Biology7: 357-373.
Doherty, R.M., Sitch, S., Smith, B., Lewis, S.L. and Thornton, P.K. 2010. Implications of future climate and atmospheric CO2 content for regional biogeochemistry, biogeography and ecosystem services across East Africa. Global Change Biology16: 617-640.
Eklundh, L. and Olssson, L. 2003. Vegetation index trends for the African Sahel 1982-1999. Geophysical Research Letters30: 10.1029/2002GL016772.
Friedlingstein, P., Cox, P., Betts, R., Bopp, L., von Bloh, W., Brovkin, V., Cadule, P., Doney, S., Eby, M., Fung, I., Bala, G., John, J., Jones, C., Joos, F., Kato, T., Kawamiya, M., Knorr, W., Lindsay, K., Matthews, H.D., Raddatz, T., Rayner, P., Reick, C., Roeckner, E., Schnitzler, K.-G., Schnur, R., Strassmann, K., Weaver, A.J., Yoshikawa, C. and Zeng, N. 2006. Climate-carbon cycle feedback analysis: Results from the (CMIP)-M-4 model intercomparison. Journal of Climate19: 3337-3353.
Herrmann, S.M., Anyamba, A. and Tucker, C.J. 2005. Recent trends in vegetation dynamics in the African Sahel and their relationship to climate. Global Environmental Change15: 394-404.
Heubes, J., Kuhn, I., Konig, K., Wittig, R., Zizka, G. and Hahn, K. 2011. Modelling biome shifts and tree cover change for 2050 in West Africa. Journal of Biogeography38: 2248-2258.
Hickler, T., Eklundh, L., Seaquist, J.W., Smith, B., Ardo, J., Olsson, L., Sykes, M.T. and Sjostrom, M. 2005. Precipitation controls Sahel greening trend. Geophysical Research Letters32: 10.1029/2005GL024370.
Ichii, K., Hashimoto, H., Nemani, R. and White, M. 2005. Modeling the interannual variability and trends in gross and net primary productivity of tropical forests from 1982 to 1999. Global and Planetary Change48: 274-286.
Idso, S.B. 1982. Carbon Dioxide: Friend or Foe? IBR Press, Tempe, AZ.
Idso, S.B. 1986. Industrial age leading to the greening of the Earth? Nature320: 22.
Idso, S.B. 1995. CO2 and the Biosphere: The Incredible Legacy of the Industrial Revolution. Department of Soil, Water & Climate, University of Minnesota, St. Paul, Minnesota, USA.
IPCC. 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, United Kingdom.
Lewis, S.L., Lopez-Gonzalez, G., Sonke, B., Affum-Baffoe, K., Baker, T.R., Ojo, L.O., Phillips, O.L., Reitsma, J.M., White, L., Comiskey, J.A., Djuikouo K., M.-N., Ewango, C.E.N., Feldpausch, T.R., Hamilton, A.C., Gloor, M., Hart, T., Hladik, A., Lloyd, J., Lovett, J.C., Makana, J.-R., Malhi, Y., Mbago, F.M., Ndangalasi, H.J., Peacock, J., Peh, K. S.-H., Sheil, D., Sunderland, T., Swaine, M.D., Taplin, J., Taylor, D., Thomas, S.C., Votere, R. and Woll, H. 2009. Increasing carbon storage in intact African tropical forests. Nature457: 1003-1006.
Lloyd, J. and Farquhar, G.D. 1996. The CO2 dependence of photosynthesis, plant growth responses to elevated atmospheric CO2 concentrations and their interaction with soil nutrient status. 1. General principles and forest ecosystems. Functional Ecology10: 4-32.
Midgley, G.F., Rutherford, M. and Bond, W.J. 2001. The Heat is On: Impacts of Global Change on Plant Diversity in South Africa. National Botanical Institute, Cape Town, South Africa.
Midgley, J.J. and Seydack, A. 2006. No adverse signs of the effect of environmental change on tree biomass in the Knysna forest during the 1990s. South African Journal of Science102: 96-97.
Nicholson, S. 2005. On the question of the ’recovery” of the rains in the West African Sahel. Journal of Arid Environments63: 615-641.
Nicholson, S.E., Tucker, C.J. and Ba, M.B. 1998. Desertification, drought, and surface vegetation: An example from the West African Sahel. Bulletin of the American Meteorological Society79: 815-829.
Norris, K., Asase, A., Collen, B., Gockowksi, J., Mason, J., Phalan, B. and Wade, A. 2010. Biodiversity in a forest-agriculture mosaic – The changing face of West African rainforests. Biological Conservation143: 2341-2350.
Olsson, L., Eklundh, L. and Ardo, J. 2005. A recent greening of the Sahel – trends, patterns and potential causes. Journal of Arid Environments63: 556-566.
Prince, S.D., Brown De Colstoun, E. and Kravitz, L.L. 1998. Evidence from rain-use efficiencies does not indicate extensive Sahelian desertification. Global Change Biology4: 359-374.
Ramirez, J. and Jarvis, A. 2008. High Resolution Statistically Downscaled Future Climate Surfaces. International Centre for Tropical Agriculture, Cali, Colombia.
Ruelland, D., Levavasseur, F. and Tribotte, A. 2010. Patterns and dynamics of land-cover changes since the 1960s over three experimental areas in Mali. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation12: S11-S17.
Runnstrom, M. 2003. Rangeland development of the Mu Us Sandy Land in semiarid China: an analysis using Landsat and NOAA remote sensing data. Land Degradation & Development Studies14: 189-202.
Scheiter, S. and Higgins, S.I. 2009. Impacts of climate change on the vegetation of Africa: an adaptive dynamic vegetation modeling approach. Global Change Biology15: 2224-2246.
Scholze, M., Knorr, W., Arnell, N.W. and Prentice, I.C. 2006. A climate-change risk analysis for world ecosystems. Proceedings of the National Academy of Sciences USA103: 13,116-13,120.
Seaquist, J.W., Olsson, L., Ardo, J. and Eklundh, L. 2006. Broad-scale increase in NPP quantified for the African Sahel, 1982-1999. International Journal of Remote Sensing27: 5115-5122.
Stephens, B.B., Gurney, K.R., Tans, P.P., Sweeney, C., Peters, W., Bruhwiler, L., Ciais, P., Ramonet, M., Bousquet, P., Nakazawa, T., Aoki, S., Machida, T., Inoue, G., Vinnichenko, N., Lloyd, J., Jordan, A., Heimann, M., Shibistova, O., Langenfelds, R.L., Steele, L.P., Francey, R.J. and Denning, A.S. 2007. Weak northern and strong tropical land carbon uptake from vertical profiles of atmospheric CO2. Science316: 1732-1735.
Vincke, C., Diedhiou, I. and Grouzis, M. 2010. Long term dynamics and structure of woody vegetation in the Ferlo (Senegal). Journal of Arid Environments74: 268-276.
 
 
 
http://www.co2science.org/subject/g/summaries/africagreen.php

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Såg en dokumentär om stormen Sandy igår. Det är lätt att bli skrämd av naturens våldsamma framfart.
  Men i filmen på Discovery nämnde inte CO2 eller klimatförändring alls. Är det ett symptom på frågans känslighet i USA, eller på vetskapen om att det inte går att undvika katastrofer hur man än försöker.
  Husen som drabbades mest låg på stranden på ett flygsandsområde vid en kust med landsänkning som förstärker havsnivåhöjningen.

 2. bom

  Nåja det kunde ju ha varit värre! Den förledde stackaren hänvisade till ”majoriteten”. Hade han hävdat ”koncensus” då hade det ju varit värre!

 3. Ulf L

  Att växternas proteinhalt blir lägre är kanske en naturlig följd av att de växer fortare. Jag tänker mig följande
  I en växt händer många saker och varje enskild sak har sina flaskhalsar. Om koldioxiden ökar och det blir lättare för växten att bilda stärkelse och cellulosa så måste det inte betyda att flaskhalsen för proteinbildning ändrats. Dvs samma mängd protein bildas men späds ut i en större mängd cellulosa och stärkelse.
  Detta inbillar jag mig är ett klassiskt växtförädlingsproblem som man arbetat med sen Borlaugs tid i Mexico.

 4. Bra Sten.
  Jag såg notiser om att satelliter nu kan se en 15% grönare jord och att den svenska skogen växer 7% bättre på grund av koldioxidhöjningen. 
  Är det någon som kan bekräfta de observationerna? 
   .
  Sedan var det en forskare i Göteborg som sa, att mer koldioxid visserligen får växterna att växa bättre, men samtidigt utarmas jorden. Men snälla nå’n, materien i vetefröna kan ju inte komma från ingenstans.
   .  

 5. Sten Kaijser

  Tack Lars,
  vi kommer säkert att f¨se mer av den sorten – man kommer att göra allt för att få ”att det växer bättre” till något negativt.

 6. bedouin

  Praktiskt taget alla anslag och medel till området klimatforskning går till dem som ansluter sig till ”majoriteten”. Eftersom frågan ju uppenbarligen sedan länge är avgjord, finns det inte längre något behov av ytterligare forskning inom detta område. Då kan dessa pengar användas till något annat – bekämpa sjukdomar, skapa fred etc. Eller – en from önskan – till någon som vill se alternativa förklaringar till klimatets och jordens framtid.

 7. Svd har idag en artikel med rubriken ”Så kan den tryckta journalistiken överleva
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/sa-kan-den-tryckta-journalistiken-overleva_7695268.svd
  Jag kommenterade artikeln med att den tryckta tidningen har blivut maktens trumpet och är ointressant

 8. Om planeten blivit 15% grönare så är det ju fantastiskt. Kan aldrig vara nåt negativt

 9. bedouin #6
  bra kommentar 🙂

 10. Lasse

  #8 Även i Afrika blir det grönare ett tag -tack vare Arlas greenwashing.
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1316
  Klimatmarknaden är stor.

 11. PAB

  Alarmisterna behöver inte längre oroa sig för ökande koldioxidhalter. Det finns många sätt att rädda världen. Arla köper kolkrediter av företaget Envirotrade som hyr bönder i Afrika som skall plantera träd som skall stå och klimatkompensera i 100 år. I gårdagens VF, Värmlands Folkblad, står att ett bussbolag börjat samarbeta med bolaget Biorecro. De har uppfunnit något alldeles makalöst. Framför bokstäverna CCS sätter de BE och får BioEnergiCarbonCaptureSystem. Koldioxid från biobränsle skall fångas in och pumpas ner 1000-3000m ner i jorden. Och vips så städar man atmosfären från farlig koldioxid. Biorectro, där Pär Holmgren, Anders Wijkman, Thomas Sterner finns med ja jag såg också Azars namn, ingår i MISTRA på vars hemsida bild finns på Lena Ek och J.Rockström. Biorectro är nog det mest oblyga bondfångeri jag hittills stött på. Har inte Vattenfall övergivit sin miljardsatsning på CCS i Tyskland?

 12. Mikael

  Kommentar borttagen

 13. S. Andersson

  Sten K: Haha, känner igen det där. Jag har kört ett antal middagsbjudningar i diket bara genom att ställa ett par frågor (Vad är ideal temperatur på jorden? Temperaturen har ju stigit sedan början av 1800-talet, de första 150 åren av denna ökning verkar ju ha skett utan CO2, vad berodde det på?).
   
  Min fru förbjuder mig numera att diskutera frågan…

 14. Helge

  Växförädlingen har lyckats exceptionellt med högre avkastning på våra vanligaste grödor, att det utarmar våra jordar är välkänt, men då framförallt på mineraler och förnan. Att sen t.ex vetet inte längre borde kallas vete är en annan fråga, man har dubblat kromosomerna två ggr sen 60-talet, proteinstrukturerna skiljer sig väsentligt från gamla sorter. Både folk och fä får klart fler biverkingar av de nya sorterna. Men avkastningen är flera 100% högre per ha. Tror inte koldioxiden når upp till samma ökning per hektar.

 15. Att kritisera MSM i Svd för att vara maktens trumpeter gick visst inte an, kommentaren borttagen, inga spår!!

 16. I E #15
  Landsortstidningarna försvarar kanske demokratin bättre. Den här artikeln kom in.
  http://www.vt.se/opinion/debatt/?articleid=6637537
   .
   

 17. Stickan no1

  SVT gör sitt i kampanjandet:
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/din-guide-till-klimatrapporterna
   
   

 18. Lars 16
  Tydligen 🙂
  Bra skrivet!

 19. Stickan no1
  Vilken otrolig megafon!!  Propaganda, propaganda

 20. Gunbo

  Ulf L #3,
  ”Att växternas proteinhalt blir lägre är kanske en naturlig följd av att de växer fortare.” 
  Det finns mängder av studier av vad som händer med olika växter vid förhöjda halter av CO2. Slutsatsen i många studier är att mängden kolhydrater, främst i form av cellulosa, ökar på bekostnad av protein.
  Här finns en studie, Photosynthesis and Plant Growth at Elevated Levels of CO2
   
   
  http://pcp.oxfordjournals.org/content/40/10/999.full.pdf
  som säger bl a följande:

  Acclimation of photosynthesis is accompanied by higher carbohydrate concentration, lower concentration of soluble proteins and Rubisco, and inhibition of photosynthetic capacity.

  – – – – – – – 
   Generally, CO2 enrichment stimulates the rate of photosynthesis and growth.
  Plant mass is also enhanced at elevated levels of CO2. However, long-term CO2 enrichment during a period of weeks to months reduces the initial stimulation of photosynthesis and then frequently suppresses photosynthesis. These findings indicate that the effects of CO2 enrichment on photosynthesis are very complicated, and we must distinguish between the short-term and long-term effects of CO2.
  – – – – – – –  
  Elevated CO2 levels accelerate development of the whole plant such as radish (Usuda and Shimogawara 1998) and tobacco (Masle et al. 1993). On the other hand, the developmental rate of wheat (Mitchell et al. 1993) and rice (Makino et al. 1997a, 1999) is not affected by CO2 enrichment (although the heading time was 2 to 4 d earlier in
  the elevated-CO2-grown rice, Makino et al. unpublished).
  – – – – – – –
  The responses to CO2 in plants are very variable, but we cannot find any positive acclimation for plant growth under conditions of CO2 enrichment. Since changes in the atmospheric CO2 levels during these 100,000 years before the Industrial Revolution have been very small over the generation of individual plants, it might be natural that plants lack the ability to acclimate to elevated levels of CO2.
   

 21. Ulrik

  Lars Cornell #15. Den artikeln skulle aldrig få komma in Sydsvenskan. Där börjar man i dag med en kurva på hela första sidan som går rätt upp som en hoppbacke och som sägs vara förväntad värmestegring (fyra grader!). Sedan är det DOHA-kör på många sidor utan ifrågasättande.
  Region Skåne får dock redovisa sin budget. Men det är klart. De ska ju satsa 350 Mkr av våra sjukvårdspengar på vindkraftverk. Vilket tidningen inte har någon synpunkt på.

 22. bom

  #16 Bra skriv och initiativ. VT är väl inte bortskämda med kontakter med den färske professorn Hr R – Dessutom sitter han väl framom skynket i planet på väg till Doha just nu.
  Ingen har ännu kommenterat men det borde väl krypa fram någon majoritetstroende och dra majoritetskortet ur rockärmen. Du kanske får hela S*Ukommandot på dig i enlighet med Mikaels strukna kommentar #12 (ja den var väl litet onödigt politisk kan jag hålla med om). Bara tur att jag hann läsa den innan – man blir ju så nyfiken när strykningen kommer före. Stryk nu bara inte den här kommentaren också!

 23. tty

  Helge #14
  Att sen t.ex vetet inte längre borde kallas vete är en annan fråga, man har dubblat kromosomerna två ggr sen 60-talet”
  Vad menar du egentligen? Einkorn-vete (Triticum monococcum) är diploid, Emmer och Durum-vete (Triticum dicoccoides) är tetraploid och de flesta av våra svenska vetesorter (Triticum aestivum) är hexaploida. Alla tre varianterna har funnits i årtusenden. De tetraploida formerna har uppstått genom korsning av två diploida arter, varav den ena eventuellt är utdöd, och de hexaploida genom att en tetraploid veteform korsat sig med en diploid gräsart. Korsningarna hände uppenbarligen för tusentals år sedan, och säkert helt oavsiktligt, men några av våra jordbrukande förfäder lade tydligen märke till att de nya sorterna var bättre och tog vara på dem.

 24. Slabadang

  EU är ett mycket tydligt hot mot alla demokratiska tryggheter!
  ”Clean IT” kallas censur och åsiktskontrollprojektet. Det är ju så här dessa mörkrets krafter jobbar. Med falska motiv vill de skapa de verktyg och de mandat de behöver för att styra och kontrollera oss. ”Clean” från vad?
  Lite axplock från ”utredningen”:
  Förbjudet att använda internet anonymt.
  Att länka till servrar med ”terroristiskt innehåll” ska vara olagligt. (vem avgör vilken information som anses ”terroroistisk” ?
  Operatörer skall göras ”ansvariga” för vad deras nät ”används”
  System för blockering av sidor och domäner skall upprättas….
  Vi måste gå ur EU bums det är en totalt utflippad kontroll och maktapparat utan spärrar.
   
   
  Read more: http://www.swedenconfidential.info/2012/09/23/eu-forsoker-i-smyg-avskaffa-yttrandefriheten-pa-natet/#ixzz2DKHGQcKB
  Det ska vara förbjudet att använda Internet anonymt
  Polisen ska kunna stänga ner websidor utan att följa nu gällande regler
  Att länka till vad som kan vara ”terrorist content” skall vara olagligt
  Operatörerna blir ansvariga för att deras nät inte används till ”terrorism”
  Det ska upprättas listor på sajter som man vill blockera
  System för blockering ska införas även i alla sociala nätverkssidor
  Redan medborgarnas uppladdning av material till nätet ska filtreras
  Domännamn ska kunna släckas med omedelbar verkan
  Lagar som skyddar anställda från avlyssning via arbetsgivaren ska avlägsnas
  Operatörer som avlyssnar nätet men inte anmäler alla överträdelser ska straffas
  Operatörer som följer CleanIT:s anvisningar skall få förtur vid offentliga upphandlingar
  Read more: http://www.swedenconfidential.info/2012/09/23/eu-forsoker-i-smyg-avskaffa-yttrandefriheten-pa-natet/#ixzz2DKHGQcKB
  Det ska vara förbjudet att använda Internet anonymt
  Polisen ska kunna stänga ner websidor utan att följa nu gällande regler
  Att länka till vad som kan vara ”terrorist content” skall vara olagligt
  Operatörerna blir ansvariga för att deras nät inte används till ”terrorism”
  Det ska upprättas listor på sajter som man vill blockera
  System för blockering ska införas även i alla sociala nätverkssidor
  Redan medborgarnas uppladdning av material till nätet ska filtreras
  Domännamn ska kunna släckas med omedelbar verkan
  Lagar som skyddar anställda från avlyssning via arbetsgivaren ska avlägsnas
  Operatörer som avlyssnar nätet men inte anmäler alla överträdelser ska straffas
  Operatörer som följer CleanIT:s anvisningar skall få förtur vid offentliga upphandlingar
  Read more: http://www.swedenconfidential.info/2012/09/23/eu-forsoker-i-smyg-avskaffa-yttrandefriheten-pa-natet/#ixzz2DKHGQcKB
   
  http://www.edri.org/files/cleanIT_sept2012.pdf

 25. Slabadang

  Va hände?
   

 26. tty

  Stickan no1 #17
  Det är ju i alla fall uppmuntrande att se att SVT inte ens vet vilket år klimatmötet i Köpenhamn var.

 27. Slabadang!
  Jo men det är ju klart.  Det är ju internet som sabbar EU:s klimathotsmaktspel!
   

 28. tty

  PAB #11
  Apropå CCS, är det inte konstigt att medan det är oerhört farligt att pumpa ned några tusen kubikmeter vatten under högt tryck i ett borrhål, och sedan pumpa upp det igen (=fracking), så är det tydligen helt riskfritt att pumpa ned ett antal miljarder kubikmeter koldioxid under högt tryck och lämna det där i hopp om att det skall hålla sig lugnt (CCS).
  När jag började syssla med pneumatik och hydraulik fick jag lära mig att vätskor under högt tryck är relativt ofarliga eftersom de är inkompressibla, medan gaser under högt tryck är mycket farliga, men naturlagarna har kanske ändrats sedan dess.  

 29. bom

  #25 En oavsiktlig dubbelkopiering var nog det som hände. Har hänt mig en gång även.
   
   
  Startsidan / Ledare / Ledarkrönika / Karin Pettersson 2012-11-26
  Karin
  Pettersson
  FACEBOOK TWITTER
  FLER KRÖNIKOR
  Tidningsdöden är närmare än vi tror
  Rippat ledare ur skandalblaskan idag. Dom börjar fatta. Hon spår att det är fem år kvar till Titanic sjunker. Bild på kulturministern för vädjan om mera press-stöd. Märkligt yttrande ung. ”Det räcker inte med bara tre public serviceföretag.”
  Hon har fattat att folket hatar journalister! Lärorikt gå och läs Slabadang!

 30. bom

  #29 Bilden av Karin Pettersson störde tydligen bloggmotorn. Ställde på Moderering!

 31. tty #28,
  Näe, naturlagar är faktiskt okänsliga för politiska påtryckningar
  🙂

 32. Thomas

  tty #28 Vad har du fått det ifrån att det skulle vara ofarligt med CCS?

 33. Naturlagarna har inte blivit till på demokratisk väg. I det moderna samhället räcker det inte med att säga:

  ’Vi gör så här för att så har vi alltid gjort, och det har fungerat väl’
  I ett upplyst, frigjort, jämställt och ffa rättvist och ekologiskt hållbart samhälle måste vi ha högre ambitioner än så. Och även om det är svårt, och där finns starka och välfinansierade dunkla krafter emot oss, så måste vi ändå försöka och göra vårt yttersta, vi måste iaf försöka. Dom mörka krafterna skall inte få vinna … vi har ju jättemånga som är med oss i denna kamp för ett bättre samhälle! Vi har ju moralen på vår sida!

 34. bom

  Modereringen av #29 dröjer än. Skandalblaskan AB har idag för en gångs skull en intressant ledare. Karin Pettersson skriver om papperstidningarnas död. Hon ger fem år – sedan är det nog slut. Hon var på utdelningen av Bonniers stora journalistpris och kommenterar kollegornas ”glasartade ögon”.
  Hon låter ungefär som Slabadang när han yttrar sig i ämnet. Ledaren är läsvärd. En läsvärd ledare i AB. Undrens tid är ännu icke förbi tydligen!

 35. bom

  #34 Oj man får kommentera Karin Pettersson. 102 kommentarer redan och dom är inte nådiga!
  CITAT
  Förra veckan delades ­Stora journalistpriset traditionsenligt ut på Operaterassen i Stockholm.
  Det var en uppsluppen kväll. Men såg man noga efter så fanns det något glasartat i blicken hos många av gäst­erna.
  Den svenska tidningsmarknaden är i kris. Branschen kommer inte att finnas kvar som vi känner den om fem år. Just nu genomgår den en strukturomvandling i nivå med varvskrisen på 1970-talet.
   
  Pappersupplagorna sjunker snabbt. Pengarna från nätannonsering täcker inte upp. Titanic har redan träff­at isberget, och nu är frågan vilka som klarar sig och vilka som sjunker till botten.
  Det märkliga med denna kris är att det inte blir någon uppståndelse, inte bortom branschmedierna. Jämför med SAS, Saab eller Astra Zeneca. Spaltmeter skrivs, politikerna ställs till svars, handlingsplaner tas fram.
  Kanske beror det på att folk inte gillar journalister. Kris? Rätt åt de proppmätta översittarna! Kanske på att journalisterna inte vill rapportera om hur besvärligt det är med ökad otrygghet, ökat tempo, lägre ambitioner.
  Politikerna, vars uppgift det är att värna demokratin, verkar bry sig minst av alla.

 36. Lasse

  Vad händer med förtroendet för media när de basunerar ut överdrifter och osanningar dag efter dag. Det hade varit en sak om de inte gick i samma spår allihopa. Jag kan ta tre frågor där media överdriver och har en gemensam linje:
  -Invandringspolitiken.
  -SD som ett hot mot landet.
  -Klimatfrågan.
   
  Intressant att en helt naturvetenskaplig fråga fått denna bevakning och konsensus status( I media)-något vi inte ens sett när kärnkraften togs upp.
  En ärlig redovisning av uppmätta förändringar och osäkerheten i dessa vore välkommet i stället för rena hiitepåmodeller!

 37. Pelle L

  Slabadang #24
  Du citerar ”Det ska vara förbjudet att använda Internet anonymt
   
  Det är nog bara våt drömmar hos en klick maktgalna.
  Det skulle ju innebära stopp för all krypterad trafik.
  Skall vi sluta göra bank- och andra ekonomiska transaktioner i krypterad form över Internet?
   
  Och all seriös IT-tjänst kommer att flyttas utanför Europa.
  Liksom t. ex. Flashback, som använder krypterad SSL-trafik som anonymitetsskydd har flyttat servrarna till USA.
   
  Bye bye, där försvnner de arbetstillfällena ut ur Europa också!
   
  PS
  Tänker de avskaffa brevhemligheten också?

 38. Ottar

   Är inte imponerad av AB:s analys.
  Sant visserligen ”Kanske beror det på att folk inte gillar journalister. Kris? Rätt åt de proppmätta översittarna …” Men lösningen i slutet av artikeln? ”En stark demokrati kräver starka nyhetsredaktioner… Nu skulle behövas handling… Tänk om Sverige haft en fungerande kulturminister…”
  Grundproblemet är mediernas förenkling av frågorna, deras svartvita metoder, det problemformuleringsföreträde som de missbrukar och deras behov av att markera att de minsann har den rätta åsikten. De är en makt som aldrig på allvar ställs till svars för vad den gör, och sådan makt spårar förr eller senare ur.
  Med Internet har verkligheten hunnit i kapp AB och de andra. Världen är större än de. Och var och en har möjlighet att undersöka världen själv och försöka förstå den, utan mediernas filter. Den här utvecklingen är som jag uppfattar den irreversibel. Så relativt snart kommer problemet med den tillrättalagda journalistiken att lösa sig självt.

 39. Peter F

  Här kan man kommentera http://www.dn.se/nyheter/varlden/fragor-och-svar-om-klimatmotet-i-doha

 40. Slabadang

  Ottar!
   
  Du gjorde just en insats själv! 🙂

 41. Gunnar Kjelldahl

  Det är trist att en matematiker som Kaiser inte ser helheten i trenden. Jag har under lång tid följt de mätdata som kommer från meteorologiska institut, satelitmätningar, forskningsstationer, m.m.
  Alla institutioner som presenterar statistik över global basis visar entydigt att uppvärmningen av jorden fortsätter. Uppvärmningstakten är mellan 0,10 – 0,15 grader per decennium, och följer en ganska linjär kurva. Missuppfattningen att uppvärmningen ”tagit en paus” grundar sig i en del mätdatasammanställningar som gjorts över ett kort tidsperspektiv. Eftersom jordens medeltemperatur alltid har fluktuerat mellan de enskilda åren p.g.a. solaktivitet, el-ninofenomen, vulkanisk aktivitet, etc., så måste man se till trender över årtionden för att få rättvisande värden. Om man (för att få de värden man vill ha,) lägger en medelkurva från och med toppåret 1998 och till och med ett ganska svalt år som 2006-2007, kan man ”bevisa” att temperaturen inte ökat alls. Om man däremot kompenserar för de naturliga extremsvängningarna, genom att titta såväl bakom som framför topp- och bottenvärden, ser man att temperaturökningen fortsätter att följa kurvan även under 2000-talet, och med ungefär samma ökningstakt som sedan mitten av 70-talet. Trots det extremt varma 1998, har ändå 2000-talet varit drygt 0,1 grad varmare än 1990-talet, och sålunda det varmaste årtiondet sedan mätningar gjorts på global basis.
  Detta vet alla seriösa klimatforskare och meteorologer runt om i världen, men uppenbarligen inte Kaiser.

 42. Stickan no1

  Gunnar Kjelldahl;
  Du gör kardinalfelet att ha för kort jämförelseperiod. Det räcker inte med trender över årtionden utan man måste ha ett mycket längre perspektiv. Då ser man också att nuvarande relativt varma period inte på något sätt är ovanligt, extrem eller förödande för livet på vår planet. Tvärtom.
  Värmeperioder är vanliga och något helt naturligt förekommande.
  Av någon anledning brukar de av historiker dessutom betecknas i positiva ordalag som optimum och liknande.

 43. PT

  Dagens Ring P1 var åter ett exempel på ”klimatcensur”. En man ringde in och sa att klimathysterin var en stor bluff, men blev snabbt avbruten och bortkopplad. Den åsikten ville man inte höra på.

 44. Slabadang

  Gunnar Kjelldal!
   
  Alltid kul med nya kommentatorer. För mig så faller hela ditt resonemang på eget grepp just vad gäller tidsperspeltiven. De bästa proxi vi har är från iskärnorna och här ser du den period du hänvisar till i sitt större pespektiv och då fallar ALLA dina argument på en gång. Det finns inget unikt i dagens klimat i något avseende vare sig temperaturnivåer eller förändringstakt. Du är lurad Gunnar!! Och de kliamtforskare som verkligen ÄR seriösa vet att de som hävdar det du gör…. inte är det. det är en politiserad story de dragit ihop.Att Uppvärmning ”entydligt fortsätter är ursäkta uttrycket men ren och skär bullshit vilket metoffice och UEA är pinsamt medvetna om. Bra att du är intesserad av klimatdata för här är vi kalenderbitare och har koll och tillgång till i princip allt som finns tillgängligt.
  Titta på ”Hockeystick in perspektive:”
  http://www.powerlineblog.com/archives/2009/12/025172.php
   
  och fundera över hur starka/svaga dina argument var i ditt inlägg?

 45. MSM är lätt desperata nu, SDs järnrör gav 12,3% som de inte ville låsas om. 4C varmare trotts obefintlig uppvärmning. 
  MP+V agendan lyser igenom ………………
   
  Debatt vill vi inte ha nej vi har rätt och måste uppfostra folket…..
   

 46. Perfekt

  Uppenbarligen tänkte inte Al Gore på att internet skulle förstöra hans klimatbluff när han uppfann det.

 47. Gunnar Kjelldahl #41
  Och orsaken till denna mycket måttliga trend är?

 48. Tudor

  Gunnar Kjelldahl är centerpartist och bloggar på Norrtelje Tidning. Det går att kommentera på bloggen. Här är Gunnars blogg.

 49. Björn

  Gunnar Kjelldahl [41]; Vad vill du säga egentligen? Det viktiga i sammanhanget är orsak och verkan och inte 0.1 grader hit och dit. Om det blir långsamt varmare eller kallare så blir det så, men det svåra är att bestämma vad som orsakar vad. Det ärliga vore att klimatforskarna dementerade alla uttalanden om CO2 som huvudsaklig orsak till en global uppvärmning innan man har förstått det komplexa fysiska samband som är involverat i klimatutvecklingen.
  Solens elektromagnetiska spektrum och dess variabilitet över åren och dess modulering av den kosmiska strålningen är faktorer som inte kan bara uteslutas som harmlöst. Trots allt är det ju solens energi som har skapat liv här och det är ett ofrånkomligt faktum, att involverar vi inte dessa faktorer mer i klimatforskningen, går klimatforskarna mot en intellektuell härdsmälta. En ökning av CO2 i luften är ett faktum, men denna ökning är orsak till det debatten gäller nämligen global uppvärmning, men denna debatt får inte förväxlas med vad som ännu är en dold sanning om orsak och verkan, för den vet vi ingenting om ännu.

 50. Dags att dra mina 3 favoritcitat
   – Det finns inga bekämpningsbara klimatförändringar
   – Atmosfären blir så varm som atmosfären tillåter
   – The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.
  H. L. Mencken
   –

 51. Gunnar Kjelldahl

  42 o 44:
  Att temperaturen varit högre i förhistorisk tid är ingen nyhet, och absolut ingenting som någon seriös klimatforskare motsätter sig. Det som skiljer sig från förhistoriska klimatförändringar, som man kan spåra bl. a. genom borrkärnor ur glaciärer, är att dagens uppvärmningstakt är hög utan att det finns naturliga förklaringar.
  Det man vet med säkerhet är att CO2-halten i atmosfären ökat med ca 30 %, och att CO2 är en av de gaser som har en dämpande effekt på utstrålningen från jorden.
  Artikelförfattaren hävdar att det inte längre är någon global uppvärmning, vilket han grundar på några få års statistik på 2000-talet. När jag tycker att man måste se det i ett längre perspektiv, över årtionden, säger kommentatorerna att man måste se det i ett ännu mycket längre perspektiv. Betyder det att ni anser att Kaijser är fel ute, då han drar slutsatser över några få års data?    

 52. Gunnar Kjelldahl #51.
  Om man nu skall förklara temperaturhöjning med hjälp av koldioxidhalten måste man se en korrelation även på de senaste 15 åren. Om man anser att det inte behövs måste man påvisa varför korrelationen inte fungerar för de senaste 15 åren. Vad är det för faktor som ”motarbetar” koldioxidens inverkan? Varför är den inte med i modellerna? Näe du,det funkar inte att sätta koldioxiden som en dominant faktor som styr temperaturen.

 53. Lejeune

  Gunnar Kjelldal  #51
   
  Det faktum att vår förståelse för hur klimatet fungerar är bristfällig, utgör i sig inte något bevis för koldioxidens påstådda farlighet i sammanhanget. Vilket dit resonemang antyder.

 54. Ulf L

  Gunbo #20
  Intressant. Det verkas som den extra tillväxten av kolhydrater motverkar upptaget av kväve i bladen. Men jag blir inte klok på fig 3. Där innehåller plantan med konstgödsel mer kväve än den med samma gödsel men lägre koldioxid. Tvärtemot vad de säger
  Koldioxidhalten var också rätt extrem. Ett partialtryck på 36 Pa är vad vi har i atmosfären just nu. 100 Pa är nästan tre gånger så mycket.  Sådana förhållande liknar mer ett växthus som utsäts för extra CO2. Men som sagt intressant, inget är självklart.

 55. Peter F

  Jisses vad aftonblaskan var sent ute http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15836001.ab

 56. latoba

  Har det inte tidigare publicerats en kurva med temperaturen (temperaturändringen?) på y-axeln och koldioxidhalten på x-axeln där temperaturen (temperaturändringen?) närmar sig asymptotiskt mot ett värde? 

 57. Inge

  Gunnar Kjelldahl
  Den värmeperiod som vi jämför med är den Romerska värmeperioden för 2000 år sedan och den Medeltida värmeperioden och jag tror inte du har någon naturlig förklaring till dessa. Den värmeperiod som vi nu kommit in i är bara positiv jämfört med den Lilla Istiden vi hade för några hundra år sedan. En naturlig förklaring till nuvarande uppvärmning är att molnighetsgraden varit lägre de senaste årtidiondena vilket ger en uppvärmning. 
  Uppvärmningen de senaste 15 åren ligger väl mellan noll och 0,1 grad medan den uppvärmning man varnat för, 4 grader på 50 år kräver en höjning på ca 0.8 grader/10 år! Vi ser inte något tecken på det!

 58. Hej Gunnar Kjelldahl,

  om allt vore så klart som du säger skulle väl inte en så insatt forskare som Trenberth bekymra sig över uppvärmningspausen

 59. Slabadang

  Men Gunnar  Kjeldahll … va är det här för ren gojja du skriver på din blogg?
   
  ”Det blåser upp till orkan i USA. Man kan inte i det enskilda fallet bevisa att detta beror på klimatförändringarna, men faktum är att det på senare år blivit fler och kraftigare stormar runt om i världen. ”
  Du är tydligen inte intresserad av observationer i alla fall?

 60. Gunnar 41 & 51: Bra skrivet! Oftast är argumentationen som förs här mycket bristfällig och minst av allt vetenskaplig. Allt som gå emot den förhatliga AGW teorin applåderas glatt. Att Kaijser tjatar om hiatus är rent pinsamt,

 61. Helge

  Gunnar Kjelldahl #41
  Har du tagit hänsyn till att man hela tiden masserar data utan förklaring, dvs att det hela tiden blir kallare i början av 1900-talet? Är det för att värmeökningen ska se större ut än den är? Vidare vem kan veta hur temperaturen historiskt har ändrat sig, man har inte den upplösningen historiskt att man kan urskilja ett decennium.
  Och varför var det så varmt på atlantisk tid? http://sv.wikipedia.org/wiki/Atlantisk_tid   Och hur kom det sig att det inte var en katastrof på den tiden med 2-3 grader varmare?
   

 62. Gunnar Kjelldahl

  Hej Sten Kaijser,
  på en punkt är vi säkert helt överens. Klimatfrågan är en oerhört komplex fråga, med en hel mängd parametrar att ta hänsyn till. Ingen kan säga att man sitter inne med den absoluta sanningen. Var och en som vill föra en seriös debatt kring problematiken, har ett ansvar för att sätta sig in i frågan, och de tillgängliga fakta som finns.
  För mig är övertygelsen, utifrån de rapporter, avhandlingar, o.d. som jag läst, om en pågående uppvärmning förorsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser, mycket stark. Utifrån min inledande insikt har jag dock respekt för att det finns andra uppfattningar och tolkningar. Det är min utgångspunkt för debatten, som jag ofta tar bl. a. i lokalpressen i min hemtrakt.   

 63. Gunnar Kjelldahl

  59. Hej ”Slabadang”!
  Kul att du läser min blogg! Jag kommer att fortsätta min debatt i detta och andra forum. Se även mitt svar till Sten. 

 64. Helge

  Gunnar Kjelldahl #62
  Första satsen är min åsikt också, andra satsen är jag tveksam till, anser inte att tillgängliga rapporter visar annat än att vi påverkar, hur mycket är oklart, men mycket tyder på att det är förhållandevis måttligt och att alarmismen i frågan är obefogad med nuvarande kunskapsläge.

 65. Bim

  Dr Max, nytt suveränt inlägg.

 66. OT
  Läste just i Dagens Industri/pappers/idag/. ”Kina sätter käppar i hjulet för Dohamötet.”
  Jag har länge anat att ledningen i Kina inte ”köper” CAGW.
  ”De har nu signalerat att landet vägrar att minska sina utsläpp av växhusgaser:” Men de kräver att ”de utvecklade länderna bör göra större ansträngningar för att uppfylla sina löften om utsläppsminskningar”.
  Strålande Sickan!
  Detta leder naturligtvis till att Kina förbättrar sin konkrrenskraft gentemot EU mf vars företag tvingas köpa utsläppsrätter, leva på intermitent vindkraft, gå under för att skapa ”gröna jobb” och ”grön ekonomi” osv
  Och EU-politikerna tycker att de är duktiga och vill vara förebilder och rädda klimatet.
  De kinesiska ledarna har hög naturvetenskaplig utbidning och verkar betydligt smartare än vår politiker som man lurar skjortan av! Suck!

 67. Slabadang

  Gunnar Kjelldahl!
  Om TCS hävdar saker som går i strid med entydigt tydlig data så skulle de tvingas rätta det omedelbart.
  Med anledning av stormfrekvens … har du någon annan data än dessa under samma period?
  http://tarheelred.files.wordpress.com/2011/01/global_running_ace1.jpg
   

 68. Ampersand

  Jag kan inte undanhålla er följande ordagranna citat direkt ur Svante Axelsson mun i Gomorron Sverige 26/11 2012:
   
  Apropå OECD-rapport World Energy Outlook:
   
  ”Det är lönsamt att faktiskt komma ner under 3 grader, bara av rent krassa ekonomiska skäl.”
   
  Reporter: ”På vilket sätt då?”
   
  ”Alltså olja är dyrt, energi är dyrt. Varför ska vi slösa med energi och olja? Och det är så otroligt stort slöseri. 70 % procent av varje energi vi använder i EU går till spillo. Så vi har väldigt osmarta motorer, smarta… osmarta företag, så att… det finns en… en möjlighetsyta, som inte alls nämns i förhandlingar för [där] ska alla luras och försöka roffa åt sig pengar.”
  (Jag frågar mig om herr Axelsson har något bra förslag på smarta motorer och dito företag…? Och vem är det som vill roffa åt sig pengar?)
   
  Senare: ”Nyckelfrågan är nu… det är att pengar på bordet. … Och det är ju ganska kul nu om man tänker efter på att det är jobbkris, ekonomisk kris och klimatkris. Kan det bli bättre? Tre kriser på en gång.” Obs! Han är inte ironisk, utan hoppas att detta ska bidra till ”pengar på bordet”. (För vissa alltså. Ingen nämner att det också måste betyda mindre pengar på bordet för andra. Vilka?)
   
  Ännu senare är han inte optimistisk inför Doha-mötet ”Men jag känner ändå att med den här nya faktabasen med 4 grader, så kommer folk fatta att det är omöjligt att liksom inte göra nånting.” Sen talar han ekonomi, statsobligationer, solceller mm. Och han återanvänder (vilket väl är i enlighet med hans ideologi) det något diffusa nyordet ”möjlighetsyta”.
   
  Axelsson assisteras av Stina Billinger, ”hållbarhetschef SPP/Storebrand”. Härligt att veta att pensionspengarna är i trygga händer. Mycket tanketomt ordsvall blir det.
   
  Hela samtalet är uppriktigt sagt som något slags UFO-artad surrealistisk satir. I vilket parallellt universum lever dessa människor? Har de ingen kontakt med livet på jorden?
   
  http://www.svtplay.se/klipp/604154/gomorron-sverige-klimatmote-i-doha
   
  Se och förbluffas!

 69. Gunnar Kjelldahl #62 #51
   
  Men med de historiska data som finns kan du väl ändå inte påstå att det finns klart samband mellan den koldioxid som människan släpper ut och Global Temperatur?
  Varför har jorden upplevt både värme och köld utan att människan bevisligen inte varit inblandad?
   . 
  Någon skrev att det nu är en kamp mellan koldioxidens svaga (98% mättnad) förmåga att värma och sol + magnetfältets samverkan för en kommande istid. Hur ser du på det?
   . 
  Du klandrar Kaijser, men han har ett historiskt/geologiskt perspektiv som jag tycker att du saknar.
   . 

 70. En sak jag undrat över och som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med:
  Havet försuras på grund av människans utsläpp av koldioxid sägs det. 
   – Men i haven finns så enorma mängder vatten att den försurningen måste bli försumbar, eller hur?
   – Men i haven finns så enorma mängder kalk som motverkar försurningen så att den knappast kommer att ske, eller hur?
   . 
  Jag klarar inte av att reda ut det här själv och behöver hjälp.
   
   

 71. Lite teorier Kring stormen SANDY,det rådde fullmåne vid kata-
  stroffen kring New York,denna förstärke styrkan av vindar med
  regn,mycket lågt lufttryck uppstod 900 bar.
  Programmet om detta var i Discovery.
  Corbyn varnade även för denna storm.
  Teorier visst,CO2 då hur står det till är frågan egentligen?
  ALI.K.

 72. Slabadang

  Ampersand!
   
  Vilken ruskigt dålig teater. Vilket flum,vilka floskler, vilken totalt urballad SVT vi har!!

 73. bom

  Svante Axelsson är ett mycket svagt nummer, väl förtjänar han sitt vedernamn!

 74. HenrikM

  Naturvårdsverket har kommit ut med märklig skrift:
  http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6524-9.pdf
  Det här produceras av skattemedel…. ?

 75. Ampersand #68
  Det är helt otroligt!!
  > ”Men jag känner ändå att med den här nya faktabasen med 4 grader, så kommer folk fatta att det är omöjligt att liksom inte göra nånting.”
  I propagandaknalen är nu plötsligt 4 grader ett faktum efter en spekulationsskrift som försöker spekulera i vad som händer OM det blir 4 grader.
   

 76. bom

  Jaha nu Dohar dom på SVT1 också! Vi har bara ett klimat – heter det. Jag som trodde att det fanns rätt många klimattyper utströdda över globen.

 77. Björn

  Ampersand [68]; Bra sammanfattning: ”Hela samtalet är uppriktigt sagt som något slags UFO-artad surrealistisk satir”.

 78. Ämnet historiska geologiska perspektivet är rent av spännande.
  Tektoniska plattorna tog ganska långtid innan man förstod detta.
  Geologiska vetenskapare har också mycken data av historiskt
  klimat också som information för vår Jord.
  ALI.K.

 79. Tudor

  Rekommendedrar följande läsning för Gunnar Kjelldahl angående extremväder och stormen Sandy:
  Läs här
  Och här
  Om Lennart Bengtsson

  Jag vill inte påstå att LB är allvetande, men han borde väl ändå vara värd att lyssna på med den bakgrund han har?

 80. bom

  #70 Havets kemi är väldigt komplicerad och dom som svamlar om att det blivit surt är ute i sin förvillelse. Det är den snälla koldioxiden huvudsakligen (och inte ”kalk” eller kalciumjon) som fixar den biffen. Syran är kolsyra eller H2CO3 (två protoner alltså en tvåvärd syra som ger vätekarbonatjon och sedan karbonatjon som tillhörande basjoner). Som Du nog redan vet blir det hela raddan av dessa joner när koldioxiden löser sig i vattnet. Havet är alltså en buffrad lösning i kemistens ögon. Komplexiteten i systemet överstiger hotmånglarnas fattningsförmåga som vanligt! Njut av nedanstående enkla och allmänna utredning:
   
  Buffertlösning
  Skriven av Matias Ekstrand
  Senast uppdaterad söndag, 24 juli 2011 13:07
  En buffertlösning är en vattenlösning som vanligtvis innehåller en svag syra och dess korresponderande bas i någon proportion.
  Funktionen av en buffertlösning är att hålla pH stabilt. Om pH i lösningen höjs kommer detta att kompenseras av att den svaga syran avger H+ och sänker pH igen. Om pH minskar kommer basen att ta upp H+ och pH ökar igen.
   
  Beroende på vilken syra (och därmed också dess korresponderande bas) vi har i buffertsystemet, så varierar det pH som mest buffertkapacitet erhålls vid. Den optimala buffringen sker när vi har ett förhållande mellan syran och dess korresponderande bas som är 1:1. Vid detta förhållande är pH = pKa för syran, och därmed buffrar en bufferlösning bäst vid ett pH som är nära syrans pKa.
   
  Buffertlösningar används inom många levande organismer, inkluderat människor för att reglera pH. I blodet har vi en buffertlösning som håller pH inom ett ganska snävt område som behövs för att vi ska överleva.

 81. Inga pengar på bordet sa Lena Ek,Axelsson ’inga pengar finns ännuför detta undanlagt.Men tydligen vill man ordna en Grön fond  till år 2020 för fattidomsbeskämpning med klimatmål även,låter lite dom kompromisser av politik somvanligt
  ALI.K.

 82. Henrik Gunnarsson

  Skrev detta till Jan Helin Och Lena Melin på Aftonbladet idag:
  Hej!
  Det är med stor sorg jag idag lämnar Aftonbladet efter att ha varit tidningen trogen i över 20 år. Då det inte går mer än max 3 dagar mellan dom överdrivna och förljugna klimatlarmen på allt från debattsidan och ledarsidan till kultursidan, kan jag tyvärr inte tillåta mig att fördummas mer. Det är väl bara en tidsfråga innan Robert Laul på sporten också skriver en krönika om den skenande temaperaturen som KAN komma att höjas.
  En av era anställda skriver idag om papperstidningens framtida död och hur illa det skulle vara för demokratin om AB försvann. Jag vänder gärna på det och hävdar att AB för närvarande blockerar demokratin i det svenska samhället genom sin ensidiga rapportering (gäller inte enbart klimatfrågan även om det är löjligt tydligt just här). Vi är ju ganska många som förstått att majoriteten av redaktionen består av vänster/miljöpartister och det leder enligt mig till ett betydligt större hot mot demokratin än AB:s försvinnande. Jag kan faktiskt inte komma ihåg hur många år sedan det var sedan ni skrev en negativt vinklad artikel/ledare om Miljöpartiet (har det ens hänt i AB:s historia?) Ni är inte ensamma om detta i svensk media och det är riktigt upprörande och illavarlslande. Att ni är en vänstervriden tidning har jag absolut ingenting emot (röstar personligen på Socialdemokraterna) men det har tyvärr gått för långt. Franchell, Swedin m.fl. får ju tydligen härja fritt och skriva vilka överdrifter och lögner dom vill så länge det främjar deras egna ideologiska intressen.
  Det är sorgligt men sant att jag från och med idag ändrar startsida från Aftonbladet till Expressen. Kanske återvänder jag någongång i framtiden när ni fått ordning på skeppet. Ja, jag förstår också att ni inte står och faller med mig som läsare men kanske tar ni till er någonting av vad jag skrivit.
  Med vänlig hälsning,
  Henrik Gunnarsson

 83. Ingemar Nordin

  Ottar #38,

  Mycket bra analys av det hela. Men det kommer att dröja ett tag innan media verkligen börjar fatta att problemet (inte bara för papperstidningar, utan även för public service) beror på deras missbruk av sin plattform. Folk är trötta på att de driver sin egen agenda och är så okunniga inom så många områden som de rapporterar om.

 84. bom

  #79 Tudor
  Lennart Bengtsson är en mycket klok människa. De vill inte höra på honom för de för en sjuk sak. De vill höra oförnuftets röst och det är därför de kallar på Rockström och nu när denne är i Doha så får Axelsson duga. Du får aldrig höra LB skjuta käft (om något han saknar kunskap  om) så som Axesson visat upp i dagens public service (där man är så oseriösa att LB helt enkelt inte platsar!) flerfaldiga gånger. När det handlar om oseriös propaganda är LB helt fel person att anlita.

 85. bom

  #82 Heder åt Dig Henrik Gunnarsson.

 86. Thomas

  Lars #70 Det tar lång tid för havsvattnet att blanda sig så större delen av den extra CO2 hamnar i ytvattnet, vilket minskar din utspädningseffekt.
   
  Det finns som bom konstaterar i #80 buffrande effekter i havet. Allt detta är naturligtvis redan medtaget i de analyser som görs, och även om man tar hänsyn till detta så är försurningen ett problem. Som så ofta är Wikipedia en vettig inledning:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_acidification
  Det kanske inte låter så mycket med en sänkning av några tiondelar i pH, men eftersom pH är en logaritmisk skala så motsvarar det mer än man kan tro. Organismer som lever i haven är inte anpassade för några större förändringar i pH. Sänk pH och de får, bl a, svårare att bilda kalkskal.

 87. Jag tror många läser Lennart Bengtson och respekterar den kunskap han har,det tar tar lång tid att sätta sig in i klimatfrågan,visst har många läst IPCC rapporter,har själv varit inne i denna klimatspörsmål i tio år nu,men ännu öppen att lära mig mer som allmänintresse.
  Men dessa datamodeller, är helt åt skogen,för att uttrycka sig milt.
  ALI.K.

 88. Thomas

  Henrik #82 ”Jag kan faktiskt inte komma ihåg hur många år sedan det var sedan ni skrev en negativt vinklad artikel/ledare om Miljöpartiet”
   
  Det är därför det finns sökfunktion på hemsidor. Den här ledaren är 12 dagar gammal:
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article15776170.ab

 89. Det politiska motivet bakom klimatfrågan är mycket långt tillbaks
  i tiden,rötter ner till nära förra sekelskiftet finns.
  Politiska klimat vetenskap är mycket tydlig genom historien,hur den
  utvecklades stegvis,den är värd många böcker i detta ämne.
  ALI.K.

 90. Henrik Gunnarsson

  Ja denna kommer jag ihåg nu när du nämner den och den chockade mig verkligen, skrivet av Franchell av alla dessutom. Har dock svårt att tro att du hittar så många fler….

 91. Jan-ErikS.

  Thomas #88:
  Nja…det där var mer propaganda MOT SD än mot MP.

 92. OR

  Gunnar Kjelldal
  Per Björnbohm refererade i Klimatdialog om Arktis havis att tre forskare sammanfattningsvis kom fram till att 30-90% av isminskningen berodde på mänsklig inverkan genom utsläpp av CO2 från fossila källor. 
  Forskare ger inte besked utan specificerar sin osäkerhet, det är bra så.
  De senaste femton åren har mänskliga utsläpp från fossil CO2 fortsatt att öka, men det som kallas för jordens medeltemperatur har inte alls ökat i samma grad. Som tvångsdeltagare i världsförsäkringen mot klimatförändringar måste jag ju fråga: Vad är sannolikheten att man kan vända temperaturutvecklingen genom bekämpning av CO2-utsläppen?
  Tänk om Doha blir vändpunkten. Mänskligheten enas och lyckas med att sänka sina gemensamma utsläpp av fossil CO2, men temperaturen ökar dramatiskt enligt alla skräckscenarier, och med lika dålig överenstämmelse med CO2-utsläppen som nu. Så håller det på så i femton år och mänskligheten skulle säkert lyckas ännu bättre med sänkning av CO2-utsläppen eftersom väldigt mycket mänsklig aktivitet skulle upphöra. IPCC:s konsensusforskare (!) skulle väl säga till oss att jobba på med CO2-utsläppen och vänta femton år till. Sen kunde vi börja tala om klimat!
  Jag anser att man måste göra sträng skillnad på frågan om mänskligheten kan påverka klimatet och om vi kan styra det, och jag tycker inte jag har sett några övertygande belägg för att vi skulle kunna styra det.  

 93. Christopher E

  #86
  Vid kusten där jag bor varierar pH betydligt mer (7,9-8,4) än som diskuteras i ”försurningshypotesen” (egentligen marginellt minskad alkalitet) och det hindrar inte organismerna det minsta att bilda kalkskal i högönsklig välmåga.
  De enda platser i naturen där man tror sig sett negativa effekter av minskad alkalitet är instängda områden där utsläpp av diverse vulkaniska gaser ägt rum. Och då kan man verkligen undra om pH egentligen är det stora bekymret?
  Och så har vi de där eländiga coccolithophorerna, en av de viktigaste kalkbindarna i världshaven, som inte förstår att de ska lösas upp i ”försurningen”, utan trivs bättre med lägre pH…  Något som kanske inte är helt överraskande då de byggde upp Dovers vita klippor när atmosfärens CO2-halt var tusentals ppm (dinosaurerna hade ingen 2-gradersmålspolitik, nämligen).

 94. bom

  Lars C #70
  pKa1 för kolsyra är 6,35 (kolsyra/vätekarbonatjämvikten) och pKa2 är 10,33 (vätekarbonat/karbonatjämvikten). Surhetsgraden i havet varierar snävt på minst tusen olika sätt men därikring pH 8 kan man ta som riktmärke (avvikelserna är i decimalerna). Thomas kunde inte låta bli att fatta tag i katastrofhandtaget och hänvisa till Wikis ”havsförsurningsartikel” som naturligtvis är författad av någon av hans katastrofkompisar. 🙂 Havet står sig fint buffrat som det är. Det finns en bild i Wiki under sökord kolsyra som visar vad som händer vid sura pH. Vätekarbonatet kör vänsterpil dvs plockar åt sig en proton till och blir kolsyra som blir koldioxid i gasform som lämnar havet (eller Din grogg när det bubblar i den). Men nu har vi krånglat till detta för ickekemister så att de tappar greppet helt. Havsförsuringshotet är bara just det ett meningslöst hot till! Havet är inte surt det är lätt alkaliskt!!!!

 95. bom

  #93 Bra kommentar. Svavelsyra (och svavelsyrlighet) är en annan femma. Kolsyran är en svag syra men svavelsyra i vattenlösning är en annan femma.

 96. OR #92

  ”Konsensusforskare” – vilket bra ord! Det är en modern variant på det gamla akademiska skämtet:

  Om jag skriver av en artikel, då är det ett plagiat,

  om jag skriver av två artiklar, då är det en översiktsartikel

  om jag skriver av tre artiklar, då är det ett självständigt vetenskapligt arbete.

  När det gäller koldioxid har IPCC garderat för skillnaden mellan utsläppens nivå och den resulterande halten. Trots att man säger att det är just våra utsläpp som höjt halten, så säger man också att det kommer att dröja 100 – 1000 år innan halten blir ”förindustriell” även om våra utsläpp upphör idag.

  C-G

 97. Thomas

  Christopher #93 Organismer har anpassat sig till att klara förhållanden som är vanliga i den miljö där de lever. De som lever där du bor klarar naturligtvis 7,9-8,4, annars skulle de inte överleva där, men hur mycket lägre än så klarar de?
   
  Sen gör du precis som när vi diskuterade DDT förut, letar reda på en artikel som visar på att *en* art klarar sig bra. Det är väl trevligt, men vad säger det om hur alla andra arter klarar sig? Här en ur högen.
   
  Eftersom bom lider av wikipediaallergi kanske denna artikel är säkrare för honom. Den rentav citerar den som Christopher hänvisade till (det var så jag hittade den):
  http://www.annualreviews.org/eprint/QwPqRGcRzQM5ffhPjAdT/full/10.1146/annurev.marine.010908.163834
  Fast vad skall man med sån komplicerad vetenskap till när lite gymnasiefysik och gott självförtroende räcker så långt…

 98. Ottar

  Ingemar # 83 Den enda rikstidning som inte går kraftigt på back just nu är Dagens Industri. DI arbetar också med en svartvit världsbild, men skiljer ut sig genom att kräva ett visst mått av sakkunskap av journalisterna. I varje fall syns en tydlig gradskillnad jämfört med andra tidningar. T.ex. visar DI:s vindkraftsartiklar att man förstår vad röda siffror på sista raden betyder.
  Hörde en gång en SVT-chef kommentera att inte en enda av de 250 medarbetare hon basade över hade naturvetenskaplig utbildning. Ansvaret faller givetvis på  henne och andra chefer, som anställt medarbetare med sådan ensidig kompetens. Man gör stor sak av värdet av mångfald, men tydligen gäller det inte i fråga om kunskaperna.  

 99. Bom#
  Solens energier med väldiga proton urladdningar mot Jorden,kan’
  den ha någon betydelse i sammanhanget,liten kul reflektion kring
  protoner bara HE HE!
  ALI.K.

 100. Kraftiga proton sprängningar i atmosfär ger intensiva regn,känt
  från atomforskningen tider.
  ALI.K.

 101. Pelle L

  ALI.K. du måste ha rätt!
   
  Jag minns tydligt att Luke Skywalker hade protonkanoner på sin X-wing  🙂

 102. Bom#
  Detta kan betyda att koldioxid halt ökar därmed i havet?Intressant om det stämmer.
  ALI.K.

 103. Tack Bom #80 
  Ja, kemin bakom är kanske inte så lättförstådd. Men en förenkling för förståelse är att mänskliga utsläpp av kol (koldioxid) är ca 7 Gton varav 45% anses hamna i haven dvs 3 Gton. Haven innehåller 38 000 Gton dvs 12 000 gånger mer. Så vi måste elda mycket och länge innan havens halt ändras påtagligt.
   
  Thomas #86  #97 
  Tack för länken http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_acidification 
  som ger mycket information. Men länken väcker frågor. 
  Haven består inte bara av Öland och Gotland, Dovers kalkklippor och Gibraltars urholkade berg utan så stora mängder kalk att det helt överskuggar de 3 Gton som sugs upp på grund av mänsklig påverkan. Nu är ju havet mättat och löser då inte så mycket kalk vilket gör det inledningsvis mer känsligt innan ny balans uppnås. 
  Dessutom anges i artikeln att fotosyntesen ökar ”by up to 30 times” vilket är en häpnadsväckande siffra, men det motverkar surheten. 
   
  Det som gör mig ännu mer förbryllad är att försurningen tydligen pågått före det att människan började elda fossila bränslen. Om havet i stort sett är mättat (CaCO3), hur kan det då ha försurats under lång tid? ”the pH of the ocean will be relatively unaffected because CaCO3 compensation can keep up”.  
  ”In the 15-year period 1995–2010 alone, acidity has increased 6 percent in the upper 100 meters of the Pacific Ocean from Hawaii to Alaska.” Kan någon hjälpa mig att räkna om det till Gton kol för att jämföra med kolcykeln? Den vattenmängden är väl någon procent av havets totala volym.
   
  Räknar man på mängden kol som behövs för att göra havet surare, den mängd som kan lösas från befintlig kalk och ökad fotosyntes så stämmer det inte överens med de 3 Gton som tillförs på grund av mänsklig eldning av fossilt bränsle.
  Här finns ett systemfel någonstans.
   
  Christopher #93
  Mot ditt ”när atmosfärens CO2-halt var tusentals ppm” står
  ”the acidity of the oceans will more than double in the next 40 years. This rate is 100 times faster than any changes in ocean acidity in the last 20 million years, making it unlikely that marine life can somehow adapt to the changes.”  (Thomas Lovejoy / World Bank)
  Kul perspektiv (men jag tror honom inte). 

 104. Björn

  ALI.K [99]; Protoner är ju en del av solvinden och den kosmiska strålningen. De protoner som kommer från världsrymden utanför vårt solsystem, har däremot mycket högre hastighet än de som emitteras från vår sol.

 105. Bo Blomberg

  Redan 2011 så la man från alarmistsidan upp kommunikationsstrategin, bl a vid Stonehouse Summit…
  http://www.stonehousestandingcircle.com/2011-stonehouse-summit-resources
  Här är några utdrag ur en strategirapport till detta möte:
  ”In order to succeed in moving the needle of public opinion during a crisis, a sort of SWAT team must be ready to go into action immediately.  There is no time for gathering thoughts or being cautious. The first frame that is presented to the public is usually the one that dominates the rest of the conversation and leaves a lasting impression that defines an incident for years to come”…
  ”We also know there will be extreme weather, hurricanes, droughts, food shortages, melting ice caps, calving glaciers, species extinctions and other indicators of a climate run amok. ”
  …”We can prepare for future teachable moments by developing a coordinated crisis response strategy internally. This would involve building a contact list of experts on various issues to handle media interviews and information requests. It must be proactive as well as reactive. A proactive outreach plan to get out of the gate quickly to set the tone of the coverage, to use the best keywords early and often, to define the moment within the overarching context of climate and sustainability.”…
   Ja summa summarum en strategi som nu tillämpas för fullt. Inte en kris någonstans i världen utan att alarmisterna är där och kopplar ihop det med ”Climate change”…
  http://stonehousesummit.com/sites/default/files/Stonehouse-%20Environmental%20Community%20Effective_%20-%20Draft%20-%20110517.pdf
  Så här beskriver dom sig själva:
  ”The Stonehouse Standing Circle is a meeting place for people who are interested in developing sophisticated models for the advancement of society.
  Our ambition to help society make a progression from awareness to action, from knowing about a situation to doing something about it. We’re exploring the tools that will help us move from being a society that is confounded by problems, to a culture of solutions,  to increase the personal and political will necessary to create and implement solutions. ”
   

 106. Adolf Goreing

  #74 Måste ha varit något slags misstag? MPs manifest på Naturvårdsverkets hemsida? Har sällan läst något värre och skrämmande dravel. Hela hållbarhetsdiskussionen har spårat ur. Kom ihåg att begreppet ”hållbart” är en rent politiskt konstruktion men ger sken av att vara helt objektivt ”nödvändig” väg byggd på vetenskapliga fakta. Dvs. får ej ifrågasättas. En detalj: ”ökad produktion ger ökad miljöpåfrestningg”. Detta påstående sammanfattar ganska väl hur det står till. Jag påstår att miljöpåverkan blir mindre och mindre, både totalt och framförallt per producerad enhet. Här får man ge miljömedveteandet en eloge. Men nu har det gått överstyr. Tag t.ex ”avtrycket” som innefattar CO2. Det faller på sin egen orimlighet just på grund av att man hängt upp sig så hårt på CO2. Den dagen en lägre klimatkänslighet blir alltmänt accepterad, vad ska man göra då? Jo blunda hårt och skrika ”hållbart” ännu högre. Det är nog inte hållbart i längden…..

 107. #106.  Det är som när Per Albin Hansson, eller var det kanske Palme som var statsminister. I talet hade han gjort en marginalanteckning 
  ”argumentationen svag, höj rösten”.

 108. Thomas

  Lars #103 Din siffra för CO2-utsläppp är lite föråldrad. 2010 var de på drygt 9 Gton kol (33 Gton CO2). 
   
  De där ”by up to 30 times” syftar på att man kan öka fotosyntesen så mycket med järngödsling i vissa näringsfattiga områden av havet. Vad det skulle få för långsiktiga konsekvenser har vi ingen aning om och det tycks inte vara någon relevant siffra för diskussionen.
   
  ”Det som gör mig ännu mer förbryllad är att försurningen tydligen pågått före det att människan började elda fossila bränslen.”
   
  Vad får du det ifrån?
   
  Du citerar ”the pH of the ocean will be relatively unaffected because CaCO3 compensation can keep up”.  Den kompletta meningen är ”.The point of bringing it up again is to note that if the CO2 concentration of the atmosphere changes more slowly than this, as it always has throughout the Vostok record, the pH of the ocean will be relatively unaffected because CaCO3 compensation can keep up. The [present] fossil fuel acidification is much faster than natural changes, and so the acid spike will be more intense than the earth has seen in at least 800,000 years.”
   
  Quote mining som du ägnar dig åt fungerar bara om inte motparten har tillgång till källan!
   
  ”Räknar man på mängden kol som behövs för att göra havet surare, den mängd som kan lösas från befintlig kalk och ökad fotosyntes så stämmer det inte överens med de 3 Gton som tillförs på grund av mänsklig eldning av fossilt bränsle.”
   
  Eftersom du tydligen räknat, kan vi få se de uträkningarna?

 109. Mikael

  Albert Einsteins studier undergrävde hans auktoritetstro. ”Genom att läsa populärvetenskapliga böcker nådde jag snart övertygelsen att många av berättelserna i bibeln inte kunde vara sanna. Följden blev en fullkomligt fanatisk orgie i fritänkande, parad med intrycket att ungdomar avsiktligt vilseleds av staten med lögner. Ur denna erfarenhet växte en misstro mot all slags auktoritet som rådde i varje given social miljö – en inställning som aldrig lämnade mig, även om den senare, på grund av en djupare insikt i orsakssammanhang, förlorade något av sin ursprungliga skärpa.” ”Lärarna i folkskolan föreföll mig vara sergeanter och på gymnasiet var lärarna som löjtnanter.”

 110. Thomas #108
   
  Jag gillar inte att räkna ph eftersom kemin inte är helt enkel för mig och det blir förmodligen fel (jag hade A i kemi men det är 60 år sedan). Dessutom kan jag inte tolka svaret eftersom jag inte har ph-värden att jämföra med. Jag vet helt enkelt inte konsekvenserna av olika ph-värden. ”the acidity of the oceans will more than double in the next 40 years” begriper jag inte och kan inte ta till mig. Jag gissar, att aciditeten är mycket nära noll (mättnad) och att fördubbla något som är nära noll är inte svårt. Wikipedia använder här tricket att dividera med ett mycket litet tal och får då en stor kvot som man kan skrämmas med. 
  Norrmannen som larmade om galna fiskar på grund av koldioxid använde ju extremt höga nivåer.
   
  Koraller har genomlett både högre och lägre temperaturer, högre och lägre ph-värden så de klarar sig nog. Kanske dör de på några områden men breder i stället ut sig på andra. 
   
  Det är förändringar som är det naturliga !
   
  Därför räknar jag så här i stället. 
  Mänskliga utsläpp av kol (koldioxid) är 9 Gton varav 45% anses hamna i haven dvs 4 Gton. Haven innehåller 38 000 Gton dvs 9 500 gånger mer. 
   
  Vi måste således elda kol i 95 år för att höja havens kolinnehåll med 1%. En procent låter på mig som mycket litet, nästan försumbart.
   
  Egentligen tar det mycket längre tid än så eftersom försurningen motverkas av kalk som löses i havet.
   
  Dessutom ökar fotosyntesen vilket också minskar försurningens hastighet.
   
  Så tänker jag, hur tänker du?

 111. Thomas

  Lars #110 ””the acidity of the oceans will more than double in the next 40 years” begriper jag inte och kan inte ta till mig.”
   
  Mängden vätejoner dubbleras. När du gör dina beräkningar, tänk på att pH 8 motsvarar en vätejon per 10^8 vattenmolekyler, dvs även små tillsatta mängder kan påverka pH en hel del.
   
  Havet innehåller redan en hel massa kol, främst som organiskt kol och vätekarbonatjoner, men de senare är balanserade av andra joner (det finns mycket mer Na+, Cl-, Mg++ osv). Även ett tillskott som i absoluta tal ser litet ut kan få stora effekter.
   
  Tänk dig som jämförelse ett metallklot. Det innehåller enorma mängder elektroner och protoner, och antalet extra elektroner som man tillsätter i en van de Graaff generator är i jämförelse försumbart. Ändå får man dramatiska blixtar.
   
  Om du inte kan räkna själv är ett bra tips att lita på dem som kan det, inte plocka lite lösryckta siffror och gissa vad de kan tänkas betyda.

 112. Thomas #111
  Ditt svar tillförde ingen ytterligare kunskap, så jag
  stannar kvar med min uppfattning #103. 

 113. Thomas

  Lars #112 Det var väl ungefär vad jag väntade mig. Du var inte intresserad av att få reda på vad som är sant utan bara att få bekräftelse på vad du redan tror.

 114. Thomas #113
  Du har fullständigt fel. Vad har du egentligen för människosyn?
  Jag försöker verkligen att förstå och jag är öppen för att ändra åsikt.
   . 
  Men jag kanske skiljer mig från mängden på några sätt:
  * Jag anser att förändringar är det naturliga och det kan vi människor inte göra mycket åt mer än att anpassa oss. Att vi nu snart är 9 miljarder i stället för två är en sådan förändring som innebär att vi borde försöka öka koldioxidhalten (växternas mat) något.
   . 
  * Jag vill minska användning av kol (konflikt med förra punkten) men utan att använda klimathotet som förevändning. 
   . 
  * Jag är rädd för en ”världskommunism” med global planhushållning. Mycket makt hos några få (typ Doha, IPCC och Mp’s strävan med stark positiv återkoppling á la Rockström) är en långt större fara för oss än koldioxid. Historien har lärt oss/mig, att förr eller senare så springer då alla med full fart åt fel håll mot katastrof….. påhejade av en journalistkår med flockbeteende (se även När idéer blir farliga #11).

  Jag kanske har svårt att förstå havens kemi och biologi och jag har svårt att få in i min skalle, att 0,1 promille ökning av havens kolmängd kan få synbara konsekvenser. Jag strävar efter att klarlägga vad som är stort/smått och viktigt/oviktigt.
  Kommentar modererad
   .  

 115. Thomas

  Lars #114 ”Jag kanske har svårt att förstå havens kemi och biologi och jag har svårt att få in i min skalle, att 0,1 promille ökning av havens kolmängd kan få synbara konsekvenser.”
   
  Man hör ofta samma typ av argument här. ”Hur kan så lite som 0,03% CO2 i atmosfären ha någon betydelse”. ”Mänskliga utsläpp är mycket mindre än naturliga kolflöden så hur kan de öka CO2-halten i atmosfären” osv.
   
  Förstod du min analogi med elektrisk laddning? Så fort du har en situation med två termer som kompenserar varandra kan en liten ändring i en av dem få mycket större effekt än vad man kan tro. Ta 1,000,000 – 999,900 och öka första termen med 0,1 promille och du har dubblat slutsumman!

 116. Thomas #115
  Du jämför äpplen och päron.
  0,03% är ett absolut tal – ändringen är 300 -> 400 ppm = 33% ändring.
  4 Gton av 38000 Gton är en ändring = 0,01%.
   . 
  Jag tog till mig din jämförelse men jag ”köper” den inte.
  Att ladda en kondensator på någon pF till en miljon volt är lätt.
  För att ladda ett batteri på 80 Ah till en miljon volt behövs mer.
   . 
  Om vi har en jämvikt 1000000 – 1000000 = 0 och inför en störning
  så blir den binär. Men det innebär inte nödvändigtvis att den är stor och katastrofal.
   . 
   

 117. Thomas

  Lars #116 Jag tog upp några exempel på hur man felaktigt kan använda sig av att en del tal är små som argument för att de inte kan ha någon betydelse. I fallet med CO2-halten är felet ett annat, medan däremot fallet med CO2-flödena är snarlikt ditt felslut.
   
  ”Att ladda en kondensator på någon pF till en miljon volt är lätt.
  För att ladda ett batteri på 80 Ah till en miljon volt behövs mer.”
   
  Och i båda fallen är den relativa ändringen av antalet elektroner helt försumbar! Många tiopotenser mindre än några 0,1 promille som du tror vara försumbart.
   
  ” Men det innebär inte nödvändigtvis att den är stor och katastrofal.”
   
  Inte nödvändigtvis, man måste räkna på saken. Du räknar dock inte utan menar att den nödvändigtvis är försumbar bara baserat på att du hittat en siffra som du rent subjektivt tycker är liten.

 118. bom

  @Cornell
  Du kan vara övertygad om att Thomas har klena kemikunskaper och att han inte längre producerar några kulkondensatorblixtar. Det som kommer nu är på sin höjd en tunn slinga blå rök från hans hög av BS! Till exempel detta:
  CITAT
  Havet innehåller redan en hel massa kol, främst som organiskt kol och vätekarbonatjoner, men de senare är balanserade av andra joner (det finns mycket mer Na+, Cl-, Mg++ osv). Även ett tillskott som i absoluta tal ser litet ut kan få stora effekter.

 119. Thomas #117
  Det stämmer, subjektivt tycker jag att en förändring av havens kolinnehåll med 0,01% är liten. Det är det objektiva (konsekvenserna) jag försöker få svar på men det har du inte lyckats förmedla. Att bara tro på andras slutsatser accepterar jag inte.
  Nu tycker jag att vi stannar där. 

 120. Frågan kvarstår dock Thomas. Hur kan CO2 vara farligt när det inte är det? Historiskt har det funnits mycket mer CO2 i atmosfären, och det var sannerligen inte negativet för liv på planeten. Din och hysterikernas inställning är juföreställningen om att allting är i någon slags ytterst delikat och känslig balans som ifall den rubbas går allting åt fanders snabbt. Och iom att förändringar är inte bara normaltillståndet, utan det som har drivit utvecklingen, mångfalden och därigenom även förmågan till anpassningar.
   

 121. bom #118
  Du har rätt. Om den som inte begriper skriver något obegripligt så blir det inte lätt för läsaren att förstå. 

 122. Slabadang

  Lars c!
  Det är Thomas smala förhoppning. En genomgåede strategi att låta kunnig utan att fatta halvsju i frågan och ofta efter att ha svängt förbi RC eller Sksc alternativt kasta in en länk han inte själv fattar eller läst och bara hoppas att den ska bekräfta vad han hoppas och tror att den säger. Sen när jag ber honom beskriva med EGNA argument och egna slutsatser så drar han iväg som en häxpipa och återkommer nån dag efteråt eller går över till en annan tråd och låtsas som det regnar.   Det flyter liksom ofta i alla ändar om man säger så!

 123. Thomas

  Bom #118 Allt du har visat prov på är lite elementära gymnasiekunskaper utan att ens gjort något seriöst försök att tillämpa dessa på havet och dess kemi. Det tråkiga på denna blogg är dock att det eviga ryggdunkandet er förnekare emellan gör att ni lyckas övertyga varandra om att ni ändå har rätt.
   
  Lars ”Att bara tro på andras slutsatser accepterar jag inte.”
   
  Om de inte som bom säger precis vad du vill höra…

 124. Thomas, det ser att bli ytterligare en dålig dag för dig (i den långa raden av sådana):
  ” det eviga ryggdunkandet er förnekare emellan ”
  När du inte har ngt bättre får du istället fantisera ihop saker … en vana du har gemensamt med många av de klimathysteriska

 125. bom

  Balanseras Thomas! Det är bra att Du skäms. Idag heter det gymnasiekunskaper utan extrauppdelning om huruvida kemi eller fysik. Då lärde Du Dig något i går också. Nu kan Du gå och försvara Din halvgud Mann, där den diskussionen förs men akta Dig för tipping-points för dom är ju farliga ju! Oxoniumjon på Dig! 🙂

 126. Thomas

  Bom #125 Vad snackar du om egentligen?

 127. bom

  Streck

 128. Sten Kaijser

  Thomas har faktiskt rätt i viss mening. En sänkning av pH från t.ex. 8,2 till 7,9 d.v.s. en minskning med 0,3 betyder precis det som Thomas säger ”en  fördubbling av mängden vätejoner”.
  Däremot är det ju så att anledningen till att man införde begreppet  pH  är att ”dubbelt så mycket” ssällan spelar någon roll.
  Ett pH på 7,9 innebär att det finns 64 gånger fler OH- joner än vätejoner, medan  8.2  innebär  256  gånger så många.
  En helt annan fråga är hur  pH  förändras av små mängder koldioxid.

 129. Mikael

  Detta är läsvärt för Er som fortfarande litar på myndigheter och andra auktoriteter. ”SKL-chefen ångrar massvaccineringI SVT Aktuellt uppmanade han tittarna att vaccinera sig så fort som möjligt.Annika Lindé, stadsepidemolog, vill idag inte säga om hon fortfarande tycker att det var ett riktigt beslut att massvaccinera hela befolkningen. ”Då måste jag värdera 60 liv och 120 intesivvårdade mot de som har fått narkolepsi, och den värderingen vill jag inte göra”, säger hon.
  Johan Carlsson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet, var en av de som propagerade för massvaccination. I dag känner han en väldig sorgsenhet över narkolepsifallen i samband med vaccineringen.Här kan du se hela dokumentären Efter sprutanGöran Stiernstedt är chef för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting. Han var en av de centrala experterna under massvaccinationen mot svininfluensan 2009.Det Göran Stiernstedt inte sade då, var att han i själva verket var mycket tveksam till vaccinationskampanjen:– Jag skrev ju några mejl internt där jag sa att ”det här är jäkligt tveksamt alltså och frågan är om det inte är industrin som är största vinnaren”, men jag sa ju inte ifrån.Varför protesterade du inte om du själv hade tvivel?– Ja, det har jag också undrat många gånger.Höll en enad front utåtDet var många myndigheter som var delaktiga i den svenska pandemihanteringen. Det fanns experter som tvivlade på att det var rätt att massvaccinera men man höll ändå en enad front utåt.Göran Stiernstedt tror att media kan ha påverkat experternas benägenhet att protestera mot vaccinationen eftersom det fanns en skräck för att bli anklagad för passivitet.– Det är ju rätt intressant det här, du kommer nästan alltid undan med att ha gjort för mycket, men du kommer inte undan om du gör för lite. Jag tror att vi hade en extremt hög ångestnivå kring katastrofer och en rädsla att göra fel. Jämför till exempel med tsunamin och vad som hände efteråt, när huvudena började rulla.Fel att vaccinera hela befolkningenGöran Stiernstedt tycker inte att det var rätt att vaccinera hela befolkningen:– Med facit i hand tycker jag inte det, epidemin blev betydligt lindrigare än de värsta scenarierna. När man nu går igenom materialet så visar det sig att vi hade ganska mycket information från södra halvklotet om att det sannolikt inte skulle bli den här riktigt stora katastrofen. Frågan är varför vi inte tog det mer ”ad notam”.”En stor medicinsk tragedi”Göran Stiernstedt tycker att man måste utvärdera vad det var för krafter som gjorde att Sverige avvek i sin bedömning om massvaccination från många andra länder. Han vill även se en oberoende, övergripande utvärdering av massvaccinationen.– Vi beslutsfattare tar inte bara bra beslut, man får vara nöjd om en överväldigande majoritet av våra beslut är bra och de andra besluten behöver man lära sig av. Jag kan säga att jag känner en viss besvikelse på att förmågan till omprövning inte är större.Hur ser du på den här gruppen barn som har fått narkolepsi efter sprutan?– Jag tycker det är en stor medicinsk tragedi och jag är säker på att den i framtiden kommer stå i historieböckerna vid sidan om neurosedynkatastrofen.Känner du någon skuld idag?– Absolut, i allra högsta grad eftersom jag hade en del tvivel.”