Mer om oljeboomen i USA

USAs flagga2
Fram till helt nyligen var vårt kollektiva antagande att oljan var på väg att ta slut, skriver New York Times.
Det var delvis en fråga om vad som verkade vara geologiskt ofrånkomligt. Det tog miljoner år för jorden att krossa plankton till fossila bränslen. Det är logiskt att tro att det skulle ta miljontals år att skapa nytt. Ökningen av de framväxande marknaderna, med oljehungriga miljarder, var ytterligare ett skäl till att det verkade självklart att vi skulle ha mindre olja och gas år 2020 än vi har idag.
Uppenbart men fel. Delvis tack vare teknik som horisontell borrning och hydraulisk fracking, går vi in i en ny epok med mycket olja. Det har i alla fall energisakkunnige Leonardo Maugeri hävdat i en färsk rapport som publiceras av Belfer Center på John F. Kennedy School of Government vid Harvard, så tvärtemot vad de flesta människor tror så växer leveranskapaciteten av olja över hela världen till en aldrig tidigare skådad nivå så att det tom kan överträffa konsumtionen.
Maugeri, en forskare vid Belfer Center och tidigare oljedirektör baserar detta påstående på en fältanalys av de flesta stora olje- och exploateringsprojekten i världen. Han konstaterar att senast 2020, skulle världens oljeproduktionskapacitet kunna vara mer än 110 miljoner fat per dag, en ökning med nästan 20 procent. Fyra länder kommer att leda den kommande oljeboomen: Irak, Förenta staterna, Kanada och Brasilien. Mycket av den ”nya” oljan kommer tas fram tack vare en teknikrevolution som har lagt svårutvunna oljetillgångar inom räckhåll: Kanadas oljesand, Förenta staternas skifferolja och Brasiliens presaltolja.
Utvinningsteknikerna är inte nya men kombinationen av tekniker som används för att exploatera skiffer och andra svåråtkomliga oljor har utvecklats. Tekniken kan också användas för att återöppna och komma åt mer olja från konventionella, etablerade oljefält. Maugeri anser att ”tippingpointen” kommer att vara år 2015. Fram till dess kommer oljemarknaden kommer att vara ”mycket volatil” och benägen till extrema rörelser i motsatta riktningar. Men efter 2015 förutspås en utveckling som skulle kunna leda till en nedgång, eller en ”kollaps” i priserna.
Vid en tidpunkt när den globala ekonomiska nedgången tycks oundviklig, är den plötsliga ökningen i oljeleveranskapacitet en viktig indikator. Man beräknar att Förenta staterna kan tänkas producera upp till 65 procent av sitt behov av olja på den inhemska marknaden. Den nationella energiboomen tillhandahåller redan en kraftfull ekonomisk stimulans i vissa delar av landet tex i North Dakota, (som vi haft uppe tidigare här på TCS). Oljerevolutionen har också enorma geopolitiska konsekvenser. Den kommande kraftiga oljeproduktionen, särskilt från Nordamerika, kommer att förändra förutsättningarna.
Oljekällorna som kommer att driva den kommande boomen är svårare att nå än de som använts under 1900-talet, och den teknik som krävs för att extrahera den är mer intensiv. Det kommer att orsaka en upptrappad strid mellan miljöaktivister och oljeindustrin. Klimatdebatten kommer att få ett annat och oundvikligt tonläge. Nu när man inte längre kan hävda att ”oljan tar ju slut ändå snart” så kommer ett av miljörörelsens främsta argument för ”förnyelsebart” att falla, eftersom dessa argument förlorar i främst ekonomiskt värde. För miljöorganisationer och för politiska partier utgör den nya oljan därför en allvarlig utmaning. Frestelsen kommer att vara stor att motsätta sig nya oljeproduktionsprojekt. Denna instinkt kan emellertid vara politiskt farlig.
Politiska framsteg i kampen mot ”klimatförändringar” har varit långsamma men många människor, särskilt i den yngre generationen, tycks ha tagit budskapet till sig. Politiskt kapital kan emellertid gå förlorat blixtsnabbt om miljörörelsen utmanar tillväxt och jobb i en tid av global ekonomisk stagnation.
Presidentvalet i USA den 6 november kan också förändra förutsättningarna en del. Det behövs ”change”.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stickan no1

  Från SR:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5248907
  ”Nya norska fynd tystar röster om oljeerans slut”
  Och detta är bara början på utvecklingen.
  Dessutom är kanske de nya  stora gasfyndigheterna det som kommer märkas mest i en förändrad energiförsörjning.

 2. Thomas

  Jonny, du som är så intensivt emot vindkraftverk ser inga problem med utvinning av olja? Är det enbart NIMBY som styr dig?

 3. Martin

  Hur energieffektiva är de nya sätten att utvinna olja? Alltså; hur är relationen
  mellan de energienheter som går åt för utvinningen och de utvunna energienheterna?

 4. tty

  Ett par talande diagram i detta sammanhang:
  http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mcrfpus1&f=m
  http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9010us2M.htm
  Dedt är också intressant att titta på statistiken för North Dakota, som var den första staten där de nya produktionsmetoderna togs i bruk, och som idag är den enda staten i USA med full sysselsättning (enligt amerikansk definition, alltså <5% arbetslösa):
  http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPND1&f=M

 5. Bim

  OT
  Men kan inte låta bli att tipsa om detta.
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1047994-ekojordbruk-hotar-vart-behov-av-livsmedel 

 6. tty

  Martin #3
  De nya metoderna (directional drilling, hydraulic fracking) är inte speciellt energikrävande men däremot betydligt dyrare än konventionell utvinning. Skulle oljepriserna sjunka under ca $50/barrel blir de olönsamma.
  Detta märks redan för naturgas där priserna i USA har mer än halverats av skiffergasen. Där minskar nu uppborrningen av nya fyndigheter och många borriggar förflyttas därför till de nya oljefälten med ”tight oil” i främst North Dakota, Texas och Oklahoma. På sista tiden har även Colorado och New Mexico blivit heta.  

 7. Martin

  Tack tty! Har du siffror på energiåtgången!
   

 8. tty

  Thomas #2
  Har du besökt något olje/gasfält någon gång? Miljöeffekterna är ungefär som för vindkraftverk, fast utan själva vindkraftverket. 
  Det vill säga väg måste byggas till borrplatsen och störningarna under bygg/borrtiden är avsevärda, men sedan plockar man ned det hela. Kvar blir en pump (om det gäller olja), en grusplan och en väg samt en (nedgrävd) pipeline.

 9. Thomas

  tty #8 Jomenvist. Du märker knappt oljesandsutvinning:
  http://ngm.nationalgeographic.com/2009/03/canadian-oil-sands/essick-photography
   

 10. Ann L-H

  Bim – #5 ”Korkar flyter alltid upp” – Miljörörelsen har inte någon bra dag idag. Debattartikelns budskap är att vår livsmedelsförsörjning alltmer hotas av Naturskyddsföreningens och Miljöpariets teknikfientliga miljöpolitik.    Dessutom debatteras de oskyddade jordbruksarealerna i P1. Sven Börjesson – igen! – visar med all önskvärd tydlighet resultatet av miljöorganisationernas framfart i ett reportage. En liten åkerholme är skyddad i den heliga biodiversitetens namn men inte den jord som försörjer oss med livsmedel. 
                 
   

 11. L

  Thomas, du märker knappt vindkraftens betongfundament på över 1000 ton heller. Men någon måste ta bort dom; 
  http://www.metro.se/metro-teknik/vindkraft-kan-kosta-markagare-miljoner/Objkaz!28928/
   

 12. Toprunner

  Thomas #9: Vari ligger intresset av att bevara oljesanden i naturen som den är? http://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/oil-sands.htm . Den ser ju inte ut att bidra till någon mångfald direkt.
   
  Mig veterligen kämpar massor med folk att sanera stränder från oljesand men om man nu tycker att den inte oljesand skall tas ur naturen får jag inte argumenten att korrelera. Är det månne denna paniska skräck för produktion överhuvudtaget som spökar?
   
  Det känns som om naturen skulle förbättras om man grävde bort och utvann oljan ur sanden så länge man snyggar till utvinningsplatsen då man är klar. Vinner inte alla på det ?

 13. Miljönär

  #3 Martin,
  EROEI är irrelevant. Det är inte en ekonomisk faktor, eftersom den exkluderar begreppet VÄRDE. Billig energi in, värdefull energi ut, inga problem. 

 14. I inlägget står det ”Maugeri anser att ”tippingpointen” kommer att vara år 2015.” Men ”Maugeri nämner inte ordet tipping point.
  Han bedömer att priserna kommer att falla mycket kraftigt detta år, dvs 2015, på grund av den kraftigt ökade produktionen 
  Vad gäller tipping point skriver han ”Oil is not in short supply. From a purely physical point of view, there are huge volumes of conventional and unconventional oils still to be developed, with no “peak-oil” in sight. ” 

 15. Martin

  Miljönär: jag menar att det är ett problem om det går åt en liter olja för att producera en liter olja. Vilken billig energi används för utvinningen?
   

 16. tty

  Martin #7
  När det gäller olja från tjärsand i Kanada så ligger den (externa) energiåtgången 5-15% över konventionell olja. Det kan låta osannolikt litet, men det beror på att när man utvinner oljan så uppstår också mindre mängder gas och den används för att driva själva produktionsanläggningen.

 17. tty

  Thomas #9
  Den mesta tjärsanden utvinns numera ”insitu” och inte i dagbrott. Det gäller att välja rätt foto:
  http://www.flickr.com/photos/suncorenergy/4777508475/

 18. Martin

  Tack för svar!
   

 19. Lejeune

  Jonny, jag vill inte lägga sordin på partystämningen runt oljans framtid, men vill gärna påminna om att det finns andra röster som ”ropar i öknen”:
  http://aleklett.wordpress.com/ 
  http://www.theoildrum.com/  

 20. LBt

  En ny oljeboom? Ja risken finns, marknadsaktörer såväl som politiska har problem med längre perspektiv.
  Det är beklagligt att man här på TCS saknar förmågan eller viljan att ta till sig Lennart B:s budskap, artikel. Om man här kunde erkänna det problem kunskapsläget säger oss att CO2 är, kunde man, som Lennart B, fokusera på vilken väg framåt som är möjlig utan att riskera tillväxt och mänsklighetens välstånd dvs leva upp till devisen ”För en genomtänkt klimatpolitik”.
   

 21. tty

  Lejeune #19
  Apropå att Obama stoppat en ny pipeline från Alberta/North Dakota ”för att studera miljöeffekterna” (det finns ju ingen erfarenhet av pipelines i USA /sarc) så nämner Aleklett inte att det innebär att oljan tills vidare måste fraktas per järnväg. Det är givetvis ett rent sammanträffande att järnvägen ägs av Obamas störste finansiär.

 22. Inge

  LBt
  Nu har ju LB också kommit fram till att klimatkänsligheten för CO2 är låg och därmed tarde han inte förespråka några åtgärder alls med anledning av ökad koldioxidhalt.

 23. LBt

  Inge #22,
  du har uppenbarligen inte läst den artikel jag länkar till. 

 24. Slabadang

  Lbt!
  Det är miljörörelsen som har problemen med de längre tidsperspektiven.Roten till all alarmism och oro ligger i linjärt tänkande där inga trender bryts, tekniker uppfinns och helt nya trender startar inom områden miljörörelsen inte ens har i sin radar. Allt tal om ”peakar” och ”tippingponts” kommer utifrån detta linjära tänkande.
  Vi har exempelvis redan nått ”peak människa” och den ökade välfärd man trodde skulle driva på ”befolkningsexplosionen” visade sig istället vara lösningen på ett potentiellt problem enligt det linjära tänkandets förlängda tangent.  De tekniker/energislag som kommer ersätta nuvarande paradigm kommer med hundraprocentig säkerhet se helt annorlunda ut än den bild om framtida energi miljörörelsen tror sig veta vad den skall bestå i.
  Jag hävdar med bestämdhet att det inte existerar någon ”grön” utveckling utan utvecklingen innebär att utvecklingen tilkl sin natur handlar om förbättringar i små eller stora steg. Det finns inte en käft som funderar över att införa en ersättare till en äldre lösning mot en skitigare  mer energikrävande ny, för det är nämligen ingen utveveckling utan en retardation vilket vindkraften utgör ett av de få exemplen som existerar.
  Så varför skall man styra en utveckling med kritierier den redan äger fullt naturligt?? Tvärtom så förstör man och skadar den fria utvecklingen som ALLTID har förmågan att dyka upp under den sten m,an inte lyft på. Det är potentialen och nyttan i nya tekniker som skall hitta sina investorer på sin reella potential och inte på sian linjärt framtänkta ideologiska. Jag konkursförklarar hela tankefiguren som en gigantisk tankevurpa på vilket sätt vi skapar en ännu bättre värld, och det är inte genom att politiker leker och bedömer en framtid de inte har en susning om hur den kommer att se ut. Vi ska istället satsa på ALL utveckling och inte en viss. På det sättet löser vi inte bara miljöutmaningar utan ALLA utmaningar.
  Vi ska satsa på ALL kunskap  och på ALL utveckling eftersom det är dessa två faktorer i kombination som styr vår framtid. Att driva mänskligheten och intelligensen framåt istället för att stoppa den. Politikernas långa fingrar över finansiering och ”satsningar” måste helt enkelt BORT!
  Fracking? Hoppsan hoppsan!! Thorium som destruerar gammalt kärnavfall? Hoppsa hoppsan!! LENR ?? Hoppsan hoppsan hoppsan!! Se där!!
  Etanol? Miljöförstörande och hungerskapande ?? Du !… jag är precis på väg in till ett möte… Läst vilken artikel… vad säger den då… ja du vet det finns så mycket dolda krafter som vill stoppa den hållbara utvecklingen …. vadå helt huvudlös satsning?
    ”Ekologisk” odling = energioch arealslöseri?  ”Du jag har inte tid just nu du kan väl skicka ett mail   ?
  Ingen global uppvärmning på femton år? Du !…. ehhhhh …. vi bevakar inte ”klimatfrågan just nu! 
  Vaaaaa? kostar etiska och miljö plasceringshänsyn pensionärerna tiotals miljarder …. vem har påstått det… hur då. Näääe då vi har just haft en utredning och den skulle ha tagit upp detta i så fall?

 25. Lasse

  Jag följer Lundin Petroleums jakt på konventionell olja i Norge rätt intensivt.  Det senaste jättefältet, Johan Sverdrup, har borrats för att ringa in oljeförekomsten. Det intressanta med de senaste hålen som redovisades i förrgår var att de påvisade olja under den sand som utgör den utvinningsbara reservoaren, i något de kallar berg. (Sandsten eller skiffer?) Detta visar att sanden kanske bara är toppen av oljeförekomsten där. Kanske kan utvinning i skiffer bli fas två av Norges utvinning

 26. Thomas

  tty #17 Du förklarar så väl själv vad det handlar om när du skriver ”Det gäller att välja rätt foto”. Greenwashing är en gammal fin tradition och alltid går det att hitta någon bild som ser harmlös ut.

 27. LBt
  Det är högst spekulativt (och osäkert) att där finns problem i ’längre perspektiv’ med olja och gas. Fördelarna är ofattbart stora, nackdelarna mycket mindre (även om man tror att CO2 värmer klimatet mätbart).
  Du pratar om: ”det problem .. CO2 är” och om någon ”väg framåt som är möjlig”, men du måste jämföra sådant dels med både för och nackdelar samtidigt, och ffa med alla andra problem och ’problem’ som också skulle behöva adresseras.  Och dessutom jrft med vilka resurser och med vilken effektivitet sådana åtgärder det du kallar ’problem’ och identifierar ngn riktning du kallar ’framåt’ kan åstadkommas (samt inse att andras åsikter om saken är precis lika giltiga)
  Politikerna har svårt att få även enklare samhällsservice att fungera smidigt och effektivt (tex vanlig sjukvård, skolan eller polisen), och ändå sker extremt mycket av debatten om klimathotet som om:
  Politiker skulle kunna styra klimatet (observerbart) och i önskad riktning, bara de finge tillräckligt mycket makt och pengar!?
  Vilket förstås är fullständigt förryckt! Och heller har ingen av de ’klimathotsengagerade’ någonsin svarat jakande på den premissen. Fast sedan fortsätter de ändå med att blåsa upp alarmism och aktivism som om svaret vore ett rungande ’Ja, självklart!
  Och då kan man ju förstås undra vad det egentligen handlar om!?
  Vet du? Någon annan som vet? Eller bara vågar gissa?

 28. Bim

  Ann L-H # 10
  ”Korkar flyter alltid upp.” 😀
  Det har Du rätt i. Frågan är hur man får dem att sjunka igen.
  Satt i bilen och hörde delvis ett program om hur kaotiskt rörigt och flummigt begreppet egenproducerat /närproducerat är.
  Om jag åker upp till Stockholm och handlar närproducerad mat så är den ju fjärrproducerad när jag kommer hem…Eller hur det nu är?
  Men värre var när jag halkade in på ett program i TV som handlade om bortskämda ungdomar. Då blev jag allvarligt fundersam hur föräldrar. skolor och samhället, fostrar våra barn.
  Hoppas bara att det är körsbärsplockade oduglingar som kommit med i programmet, annars ligger vi riktigt risigt till i framtiden.
  Eller är det kanske teater alltihop, jag har svårt att tro att det var på riktigt.

 29. Thomas nu är du nera på grönmupparnas nivå där du försöker med billigaste känsloargument (’Titta, dagbrott är så fula’)
  Fortsätt gärna med det, men vad väntar du dig att sånt skall åstadkomma här? Att de som läser överger sans och omdöme? Att de skall transsmuteras till tunmålstalande koftor med själv näbbstövlar?
  Relevant jämförelse (i sin 1:a och enklasta form) är miljöopverkan per levererad kWh.
  Menar du på allvar att du har ngt att säga i så fall? Allvarligt!?

 30. Slabadang

  Stickan # 01!
  Jag vet inte men det måste vara nån form av ”karma”. Hur mycket kan man gissa FEEEEEEEL? Jag tycker nästan synd om den gröna rörelsen (men bara nästan), de lyckas inte få en siffra rätt någonstans. Jag fascineras av i hur många frågor de gissat fel där chanserna ändå borde vara fifty fifty att gissa rätt om ökning/minskning. Fel om globala temperaturens utveckling,fel om globala stormar, fel om förstärkningseffekter, fel om oljetillgångarna, fel om etanolens konsekvenser,fel omtorra varma somrar, fel om fracking och naturgas, felsatsningar och missuppfattning om vad som är ny energi, ekologisk odling energi och resursslösande . Kan du hjälpa mig med att hitta nåt rätt? 🙂
  James Lovelock sa upp sig som GAIA profet och undrade hur fan han hade tänkt-. Skeptikerna sätter vartenda skott i krysset och så fort CAGWmaffian flyttat och satt ner målstolparna igen så sitter skotten omedelbart i krysset där också. ”Worst draught since the sixties!” Well how about the ”big dustbowl” in the thirties … moron?”

 31. LBt

  Slabadang #24, Jonas N #27,
  jag tycker ni skall läsa Lennart B:s artikel och sätta er in i det budskap han har.
  Ni har problem med miljörörelsen och politiker det är uppenbart och jag känner i mångt och mycket samma sak. Utveckling, Slabadang, är ju inte alltid av godo, etanolbränslet är ett bra exempel. För övrigt också ett bra exempel på hur marknadskrafter och politiker har problem med perspektiven.

 32. Lasse

  #31 Till försvar för politiker så satsar de även på andra generationens etanolutvinning, från jordbruksrester och från grot. Även diesel från skogsråvara och i Göteborg förgasning till fordonsbränsle.
  Kanske inte lönsamt idag men de behöver utvecklas om oljan blir dyrare framöver.

 33. Håkan Bergman

  Lasse #32
  Politiker satsar ingenting, däremot är dom duktiga på att satsa andras pengar och lura godtrogna att satsa. Finns inte en politiker idag som uppvisar nån konsekvens eller logik. 23 nya kolkraftverk i ett land som påstår sig rädda klimatet med vind- och sol-energi, och idag Hollande som sänker bensinskatten i Frankrike, hur var det nu med deras budgetunderskott, så värst oroade för klimatet har väl franska politiker aldrig varit. Satsa för guds skull aldrig pengar i nåt som politiker är inblandade i!

 34. Håkan Sjögren

  Bim # 28 : ” Saliga äro de korkade,ty de skola hålla sig flytande” Mvh, Håkan.

 35. LBt, jag tycket inte att du riktigt hanterar faktum här. Att ’problem’ och ’framåt’ både är relativa, subjektiva, och att dessa uppfattningar dessutom skiljer sig radikalt mellan (alla) olika inblandade. Och notera: Alla är inblandade, inte bara de som vill vill använda politiskt tvång för de egna käpphästarna.
  Självklart har jag läst Lennart B. Jag delar inte hans uppfattning om vad som skulle vara ett (verkligt, eller ens åtgärdbart) problem. Men visst, framtiden kommer (även den) att innehålla utmaningar. Att jaga eller undvika varm luft kommer nog ändå vara bland det minsta av dem. Då tror jag konsekvenserna av allt de som mest producerar ’varm luft’ yrkesmässigt ifall de får gehör för sånt är bra mycket farligare.
  Och nej, utvecklingen av etanolbränsle är inte det minsta farligt i sig. Utan det är, precis som jag nyss sa,  den varmluftspratande klassens beslut med konsekvenser som är problemet. Precis där ligger pudelns kärna, och ingen annanstans!

 36. Tudor

  #19 Lejeune
  Det finns andra än aleklett som har åsikter om hur länge oljan räcker. Framtiden får utvisa vem som har rätt.
   http://www.kth.se/itm/nyheter/oljan-kommer-att-racka-i-miljoner-ar-1.51782
   http://www.nature.com/ngeo/journal/v2/n8/abs/ngeo591.html

 37. Slabadang

  USAs uppgång har bara börjat!
  Få har ännu förstått vad denna fracking-era bdetyder för hela USAs ekonomi och framtid. Håller prognosen om produktionsvolymer i närheten av vad beräkningarna nu ger så är det en lugnande spruta för i princip alla de amerikanska huvudvärken. Bättre handelsbalans med lägre oljepris och större inhemsk produktion lättar på det ekonomiska trycket betydligt. Köp dollar!! Köp DOW/Nasdaq i pensionsportföljen.
  Som grädde på moset kommer denna fracking- era utgöra en motor för tillväxt och arbets marknad. Det börjar ljusna för jänkarna helt enkelt.  Insikten verkar inte sjunkit in ännu bara.   

 38. Janne

  Frågan om biobränslen börjar synas i debatten, nyss på Studio Ett,
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5249780
  Synd bara att programledaren är dåligt påläst.
   
   

 39. Bertel

  Slabadang # 37
  Har själv reflekterat över detta gällande Nordamerikas tillgång på billig energi och hur detta kommer att påverka deras ekonomi och samtidigt tänkt, vad händer med oss i Sverige/Europa, ifall våra energipriser, specielt elpriser, blir flerfaldigt dyrare, gentemot vad Nordamerikansk industri kommer att behöva betala. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå, att vår tillverkningsindustri mm kommer att bli utkonkurerad i längden. Eller har jag helt fel?  

 40. Slabadang #37
  Pretty obvious aint it?  🙂
  Men svensk MSM har svårt att svälja det  beska pillret 

 41. Peter F

  OT
  Nordiska Rådet sponsrar, som jag sagt tidigare, en reporter på Västerbottens Kuriren att göra en KLIMATRESA. Han träffar forskare och politiker och ska efter hemkomsten berätta, men han lämnar små kommentarer. Den här tar priset som årets sämsta alla kategorier: ”En mycket intressant diskussion som slutade med de katastrofala uppgifterna om att fler och fler utmärglade isbjörnar kommer simmande från Grönland till Island, eftersom villkoren för dem radikalt har ändrats där med smältande isar, och hur Island hanterar den svåra situationen.”

 42. Bim

  Håkan Sjögren # 34
  😀
  Mera väldigt roligt finns på Dr.Max inlägg från idag.
  Han har en härlig humor. 

 43. Bim

  Att matematik och logiskt tänkande kan bli så roligt. 😀
  http://andaslugnt.blogspot.se/  

 44. tty

  Peter F #41
  Isbjörnar har då och då kommit iland på Island alltsedan sagatiden, och blir snabbt skjutna. Inte mycket annat att göra i ett land som till inte ringa del lever på (frigående) boskapsskötsel.
  De kommer dock inte från Grönland utan från packisen i Danmarksundet som vintertid kommer mycket nära Vestfirdhir.
  Kortaste avståndet mellan Grönland och Island är ca 280 km, visserligen är isbjörnar mycket bra simmare, men det finns gränser.

 45. Holmfrid

  #39  Bertil,
  Det är en vedertagen uppfattning att ett modernt samhälle som äger mycket energi och råvaror och utnyttjar dessa löpande i samhällsekonomin utvecklas sämre än alternativet – jfr  Ryssland och Japan.  Undantaget är Norge, som dock fonderar oljepengarna bort från löpande inkomster/utgifter.
  I dagsläget har USA´s handelsbalans förbättrats med 1 miljard $ per dygn som följd av förändrade energiflöden över nationsgränsen.  Dock räcker detta nog inte så långt då ju  40% av statsbudgeten måste lånas upp årligen.  En havererad euro skulle nog förbättra situationen för USA i det globala spelet.
  #19  LeJeune,
  Effekten av Peak Oil (då 50% av oljan förbrukats) är inte reservernas storlek, utan den minskande möjliga produktionen ur kvarvarand reserver. Med stigande behov uppstår då prishöjningar, som inte kan ”pumpas” bort.   Befintliga fält minskar då produktionstakten med 4-6% per år främst i de 250 gigantfälten som står för merparten av utvinningen. (Se Alekletts forskning(Peer rev.)).  Det logiska är ju då att satsa på gas i bilarna.  Biobränslen är nog en återvändsgränd enligt bl a SpiegelOn line. 
  För Sverige är nog snart läge att låta schejken i Preem borra vid Gotland, där olja/gas för 100-tals miljarder kr ligger och väntar. (Stoppades av Maud O).  Sprittillverknng minskar ju succesivt i Sverige.

 46. Peter F

  tty #44
  Precis. Simma kan dom men,,,,. Ska följa hans rapportering efter hans hemkomst. Kan bli nästa ”Femöringspristagare”. Åtmintone årets skratt.

 47. Inge

  LBt #23
  Jag uppfattar LB som en mjukis-AGWare som är rädd att bli kallad för skeptiker och därmed förlora förtroendet i AGW-kretsar och tillträdet till de fina salongerna. Därför skäller han ibland på skeptikerna. Men han har i alla fall forskat fram en låg klimatkänslighet för CO2 som inte kräver nämnvärda åtgärder även om han säger annat ibland.

 48. Peter F

  Stackar´n finns på http://blogg.vk.se/klimatresan

 49. Inge

  Holmfrid
  Hoppas att det är VID Gotland som det finns så stora tillgångar. Gotlands Kommun (eller Region Gotland som det numera så vackert heter) har sagt nej till prospektering på ön med motiveringen att” det rimmade illa med beslutet om Gotland som eko-kommun”

 50. Labbibia

  Holmfrid # 45 och Inge # 49
  Visst var det väl ändå så att oljan finns sydost om Gotland, i havet. Om man får tro tidningarna så var det väl så att de som var för en utvinning fruktade att andra östersjöstater (läs Polen) skulle kunna tömma oljetillgångarna från sina territorialvatten?
  Eller minns jag fel?

 51. Ingemar Nordin

  LBt #31,

  Du blev helt plötsligt väldigt tyst om vad isutbredningen i Arktis beror på sedan du fått några länkar. Detta trots att du lovade att läsa dem med intresse och vara öppen för frågan.

  Istället byter du ämne och börjar din gamla tirad om Lennart Bengtsons intressanta inlägg på NewsMill. (Där du för övrigt inte verkar begripa vad som är huvudpoängen:)

  Jag drar slutsatsen att det inte är värt mödan att föra någon diskussion med dig.

 52. Miljönär

  #14 Martin { 29.08.12 at 10:08 }
  Varför använda olja för att utvinna olja?
  Finns ju billig kärnkraft och gaskraft.
  Nya oljekällor är billigare att utvinna, därför att ny teknologi och utökade skalfördelar gjort dem billigare. Dessutom stiger ju VÄRDET av varje oljedroppe hela tiden. Entreprenörer skulle inte satsa på att öka oljeutvinningen så dramatiskt som de nu gör, om de inte omvandlade mindre värdefulla resurser till mer värdefulla tillstånd. Och det går inte att föreställa sig något slut på den mänskliga aktiviteten.
   Om de som äger oljekällor trodde att oljepriserna kommer att stiga, så skulle de sänka, inte öka sin utvinningstakt nu. Skulle inte du?

 53. LBt

  Ingemar N #51,
  några länkar blir hur jag än räknar blott en. Men den har jag tagit till mig och den begrundar jag fortfarande. Och visst kan vädersituationen i Arktis, dvs stormar, vara en förklaring men då måste denna vädersituation varit envist återkommande och accelererande under den senaste 15-års perioden eller mer. Hur skall man förklara ett sådant extremväder tycker du? Kan det tom finnas ett samband mellan uppbromsad medeltemperatur (om det nu är så) och accelererande isbortfall tex på grund av förändrade havsströmmar? Vem vet men nog är händelseförloppet i Arktis värt att begrunda, årets rekord ser ju ut att kunna bli tämligen dramatiskt.
  Lennart B:s artikel, som du var den förste att notera här på TCS, utgör ett lysande sakligt inlägg i denna svårt polariserade debatt med en tydlig ambition att försöka få fokus på den viktiga frågan, vad gör vi med utgångspunkt från att situationen är som den är. Lennart B ger synpunkter på detta och här tycker jag meningsutbytet borde finnas.
  Du tycker dig finna någon poäng som jag skulle missat, uppriktigt sagt, jag tror inte det.
  Och vem du tycker dig klara av att diskutera med överlämnar jag helt till dig att avgöra.

 54. Staffan

  Det går åt h-e för oss nu, det vet alla rätttänkande.
  Daily Mail visar hur det kommer att se ut:  ”100 crumbling houses that capture the downfall of Detroit”.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2193717/Detroit-Housing-Photographs-crumbling-houses-litter-Detroits-dilapidated-neighbourhoods.html#ixzz24ns2MLop
  Och det är klimatet, förstås!  Titta så mycket snö det är på bilderna!
  — Vad säger du?  Är det värme man ska vara rädd för?  Äh!  Prat!

 55. Ingemar Nordin

  LBt #53,

  Jag är glad att höra att du intresserar dig för frågan och inte bara kommer med dogmatiska svar om att du minsann vet att allt beror på ökat utsläpp av växthusgaser. Det är bara dumt, särskilt som det finns många olika teorier om varför den arktiska isen blir mindre. Dessutom vet vi ju ännu inte om det kommer att slås något rekord i isminskning år.

  De bästa kandidaterna är ju snarare ändrade havsströmmar och vindförhållanden. Beträffade se förra så vet vi ju att de ändras i långsamma cykler.

 56. LBt

  Ingemar N #55,
  jag tror inte att jag i något sammanhang avseende klimatförändringar gett uttryck för att jag vet, rätta mig gärna om jag har fel så skall jag korrigera. Men du vet väl knappast att ändrade havsströmmar inte skulle kunna vara en följd av förändrad medeltemperatur som i sin tur kan vara en följd av inflytande från växthusgaser.
  För att återkomma till Lennart B:s utmärkta artikel så försöker han komma bort från det meningslösa polariserade tankeutbyte vi just nu ägnar oss åt. Missade du den poängen?
   

 57. ThomasJ

  Från utomordentligt dåligt till än värre:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16324/a/197932
  Hatterskan ska alltså tillse att bluffen ’förnybar energi’ (som deFacto är en oxymoron/ett falsarium/ av gigantiskt format!) ska ’utvecklas’ mha. kinesiskt(a) intresse(n)… Jösses djevflar, asså!  😡
  Mvh/TJ

 58. Pelle L

  Janne #39
  Du skriver ”Frågan om biobränslen börjar synas i debatten”.
  Vänta bara!
  Sedan FN FAO började larma om vad det betyder för världssvälten, att 40% av USA’s majskörd går till drivmedelstillverkning i stället för mat ett missväxtår som detta, så kommer journalisterna att få upp ögonen för vad som händer.
  Se f.ö. Ingemar Nordins blogginlägg från den 14 dennes:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/14/fn-vadjar-sluta-med-etanolen/
    
  Men sent skall syndaren vakna!
  Nu börjar det stora kappvändarpartiet, journalisterna, fatta att det som de i åratal har höjt till skyarna, den klimatvänliga hållbara etanolen inte längre har NGO’ernas välsignelse.
   
  Så gör journalisterna en stoppsladd, gör helt om, och börjar skriva ner etanolen som fordonsbränsle.
   
  Granskande undersökande journalistik som bygger på kunskap och tankeförmåga?
  Glöm det, här skäller vi på det som husse pekar på.
   
  Det kommer att bli många artiklar, kolumner och ledare om den fördärvliga biobränslesatsningen framöver  😉

 59. Att Muller’vänder kappan efter vinden’ angående global warming,den
  ställning han åtnjuter i klimatvetenskapen officielt,att frångå den
  antropogena påverkan på klimatet är inte fint med i den industriella
  global warming industrin,det går bara inte.
  Globala warming industrin har även Watt’s up gjort ett inlägg om.
  Muller vilar med denna politik m.fl.
  De flesta bekänner sig till denna agenda,inget konstigt med detta,
  konspirationer`? nej inte alls.
  Muller är en överlevare som vi andra människor.
  ALI.K.

 60. Dessa ’läppars bekännelse’ har vi även i Sverige naturligtvis, manhar slagit in på denna’väg’ så tar man inte ur sig den i brådrasket,utan
  dett avklingar mer ut i framtiden.
  Liknande var det Olje krisen på 70-talet,satsningar på lagring av olja i bergrum mm.
  Politikens tröghet ,men tiden visar vart detta leder, andra problem tar över så småningom,det ebbar ut helt enkelt.
  Förhalning kallas detta,vilket är politikens språk,det lugnar ner sig.
  ALI.K.

 61. Om man nu kan odla fossilt bränsle,vilket nog ändå blir i en relativt
  begränsad omfattning är inte någon större nackdel, eftergrågan som
  vi konsumenter reglerar är avgörande.
  Om man kan odla sitt bränsle till sítt fordon är inte helt fel.
  Bilismen är på nedgång över hela västvärlden,stora överskott av
  fordon blir ett problem för hela bilindustrin,folk cyklar allt mer i
  städer,det går både snabbare och är bra för hälsan.
  Fordonstyper kommer att ändras till mer individ fordon av andra
  typer,vart det blir ännu inte så lätt att se,men små tecken antyd-
  der förändringar är att vänta.
  ALI.K.

 62. Joel

  OT i tråden, men det här verkar sevärt, enligt Notrickszone:
  http://notrickszone.com/2012/08/29/new-major-film-featuring-top-climate-scientists-exposes-climate-change-hoax/ 
  Direktlänk: http://www.theboywhocriedwarming.com/watch-now.php
  Jag tänkte titta på fikapauser o lunch i dag. 

 63. bom

  TJ #57
  Hattifnatten?

 64. bom

  Eller varför inte Fnattihatten? (Ursäkta barnbarnen är i Muminåldern!)

 65. OT.
  Internet!!
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tonaring-uppfann-avancerat-cancertest_7440776.svd

 66. Ann L-H

  OT – En källa att ösa ur för MSM och Vetenskapsredaktionerna på SR och SVT om isen i Arktis om de så ville och vågade bredda sin information: 
  http://www.climatedepot.com/a/17239/Dont-Panic-Arctic-Ice-Hits-Record-Low-Climate-Depot-Explains–Arctic-melting-hype

 67. Inte för att detta direkt berör ämnet i artiklen men….
  Jag har förgävets försökt att få denna  artikel publicerat på de flesta Svenska nyhetsajter men fått denna refuserad tom. på Newsmill.
  Dock så har en del utlänska sajter publicerad den (Statligt presstöd = Statlig censur).
  Det som denna artikel avslöjar visar spelet bakom oljeindustrins lobbyism:
  BP´s största ägare Goldman Sachs. sålde sina flesta aktier i BP innan oljekattastofen. Varför?
  BP´s ägares agerande innan oljekatastifen i Mexikanska golfen lämnar utrymme för många frågor.Goldman Sachs (BP´s stösta ägare)sålde tex. 44 procent av aktieinnehavet i BP.
  Dessutom köpte Halliburton (ett företag med mycket starka kopplingar till president Barack Obama och tidigare amerikanska presidentadministrationer)
  upp Boots & Coots (ett företag som är världsledande inom vissa typer av uppröjningar efter oljekatastrofer) tio dagar innan katastrofen,
  Att det var någon, ellr några , som var förvarnade om att BP´s oljekälla i Mexikanska golfen skulle läcka borde utredas med tanke på hur British Petroleums största ägare – banken Goldman Sachs. agerade på aktiemarknaden veckorna innan källan började brinna och läcka.
  Bla. så sålde Goldman Sachs hela 44 procent av aktieinnehavet i BP under det kvartal som föregick oljekatastrofen. Dessutom köpte Halliburton upp Boots & Coots tio dagar innan katastrofen, ett företag som är världsledande inom vissa typer av uppröjningar efter oljekatastrofer.
  Både Goldman Sachs och Halliburton har mycket starka kopplingar till president Barack Obama och tidigare amerikanska presidentadministrationer. I presidentvalet 2008 var Goldman Sachs Obamas näst största bidragsgivare och konkurrenten John McCains fjärde största bidragsgivare. Halliburton har genom före detta vice-presidenten Dick Cheney fått många lukrativa kontrakt, bland annat i samband med Irakkriget.
  Under det första kvartalet år 2010 sålde banken Goldman Sachs 4 680 822 stycken aktier i BP. Goldman Sachs försäljningar var de överlägset största någon firma gjorde under den tidsperioden. Sammanlagt rör sig försäljningen om cirka 250 miljoner dollar. Dessa aktier utgjorde 44 procent av Goldman Sachs totala aktieinnehav i BP.
  Den 10 april, 10 dagar innan BPs rigg Deepwater Horizon kollapsade, erhöll oljejätten Halliburton det erkänt skickliga oljesaneringsföretaget Coots & Boots. Detta meddelade nyhetssidan Chron.com. Köpet kostade Halliburton 240 miljoner dollar.
  Något som fått än fler att höja på ögonbrynen är att Tony Haywood, vd för BP, sålde av stora delar av sitt eget aktieinnehav i BP några veckor innan katastrofen. Tack vare den lyckosamma tajmingen undgick Haywood att förlora nära 5 miljoner svenska kronor vilket hans aktieinnehav skulle ha minskat i värde under den senaste tiden, meddelar den brittiska tidningen The Telegraph.
  Politiska företrädare för Demokraterna i det amerikanska Representanthuset arbetar nu med förslaget att nationalisera oljeraffinaderierna i landet ”för att bättre kunna kontrollera deras flöden,” enl. Fox News.
  Barack Obama har själv yttrat att katastrofen beror på den mänskliga faktorn och på att ”företag tar genvägar som äventyrar säkerheten.” Han använder Deepwater Horizon-händelsen som ett avstamp att på nytt satsa på agendan att övergå från fossila bränslen till ”rena bränslen.”
  ”Det enda sättet vi kan lyckas på är att beskatta den privata sektorn med en koldioxidskatt,” har Obama sagt i ett yttrande till amerikanska CNN.
  Dessutom så har många av de rykten som har florerat på bla. internet och blivit förkastade som ”konspirationsteorier” på senare tid blivit bekräftade av bla. BP själva.
  Härunder: Manipulation av bilder, Förvarningar om att ”något var på tok” som kunde leda till en brand/läcka,Undanhällande av den faktiska mängd olja som de facto bevisligen läckt ut i Mexikanska golfen, Olkn. mer eller mindre fabricerade ursäkter, undanflykter & ursäkter.
  Detta samtidigt som Strorbritaniens parlament idogt försöker förneka att BP´s luckrativa kontrakt om oljeborrning i Libyen inte skulle ha samband med frisläppandet av den sk. ”Lokerbriemannen”
  Att nu BP´s vd har fått avsked på grått papper (25/7-10) har i praktiken ingen reelevant betydelse.
  Då den reella makten knappast ligger hos vd´n utan på ett betydligt högre, troligtvis politiskt, plan.

 68. Ingemar Nordin

  Bengt H #67,

  Härlig fiction! Det kan ha ett underhållningsvärde på minst 5 på en 10 gradig skala. Vilket inte är dåligt med tanke på att värdet på Rapport, Aktuellt, och Ekot ligger på 3 om vi ser till VIKTIGA och avgörande nyheter. 🙂

 69. nasenmann

  enligt IEA finns det en hel del kvar att göra tills naturgasproduktionen kommer att kunna ersätta dagens US-råoljeimport. Enligt

  http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=US
  är dagens naturgasproduktion nästan i paritet med US-råoljeimport. Det blir spännande att se om US-ekonomin lyckas växla från råoljeimport till egna naturgastillgångar.

 70. Gunbo

  Ann L-H #66,
  Är du seriös? Referera till en person som vill skinnfå klimatforskare?
  http://www.youtube.com/watch?v=JFnhTo6Wd80

 71. Gunbo verkar referar till Peter Sinclairs Climate Crock videos, som ’argument’ för att man inte borde bry sig om Marc Moranos sammanställning!? 
  (I en annan tråd kallade han många andra för ’pseudoskeptiper’) 
  Snacka om självmål …