2014 det varmaste året i Sverige hitills

stromstareSI

Strömstare 31 december 2014

Idag den 2:a Januari anno 2015 när stormen Svea viner utanför och det är sex grader varmt får även jag inleda med att önska alla läsare en god fortsättning på det nya året. Nog skulle man kunna använda årets första storm till att kapitulera och utbrista att extremvädret är här för att stanna, att klimatförändringarna syns allt tydligare, Det tänker jag naturligtvis inte, utan snarare uppmana alla klimatrealister att stå upp mot den klimatalarmistiska stormen som kommer att prägla nästa år, då nya klimatavtal skall manglas fram I Paris mot slutet av året.

Som fågelskådare skulle jag vilja använda en ornitologisk metafor. Vi klimatrealister är som strömstarar som står ensammma på iskanten och frimodigt dyker ner i den kraftfulla klimatalarmistiska forsen och går till botten med sakernas tillstånd för att vända på alla stenar. Strömstararna jagar förvisso husmaskar på forsens botten, men vi försöker vända på alla stenar för att hitta vapen mot den propaganda som ständigt sköljer över oss. Att det gångna året varit varmt ser jag dock som ett faktum, vilken orsaken är och om det enbart är ett uttryck för en klimatförändring orsakad av människan är jag dock inte övertygad om.

Det lagom vintriga vädret som följt oss sedan julaftonens kväll tinade bort under nyårsafton, jag var själv I Visby och letade efter sällsynta mellanspetten, en art som försvann från Sveriges fauna 1982. Upp till det året fanns en liten isolerad population i Östergötland som jag aldrig tog chansen att se. När denna mellaneuropeiska art mycket överraskande dök upp på Gotland drog den stora skaror till Lummelundsbruk, strax nor rom Visby. Själv var jag tvungen att arbeta på vårt museum under mellandagarna och kunde först på årets sista dag ge mig upp de nio milen till platsen i fråga. Efter två timmars idogt sökande hade jag enbart sett en skymt av den bakre halvan av denna mellanspett, men jag hoppas kunna återvända dit under vintern. Trevligast var dock den underbara naturen med gamla lövträd och upplevelsen av ovanstående strömstare, som även den är sällsynt på Gotland, dock regelbunden vinterbesökare på ön från häckplatserna I Norrland.

Redan den 30 december fick vi den stora nyheten att det gamla värmerekordet för Sverige årliga medeltemperatur hade slagits, med råge. Det varmaste året är numera 2014 med ett medelvärde som ligger mellan 6,85°C och 6,9°C. Medeltemperaturen som presenterades av SMHI grundar sig på mätningar från 35 stationer i Sverige och jämförbara värden finns från 1880 och framåt. Det tidigare rekordet är från 1934 då medeltemperaturen bestämdes till 6,73°C.

Nu måste jag erkänna att jag officiellt förlorat en bra och slagfärdig “oneliner” i klimatdebatten. Jag brukade ganska ofta slänga ur mig att 1934 fortfarande var det varmaste året i Sverige, när någon påpekade hur de globala klimatförändringarna har förändrat det svenska klimatet. Och kanske var detta väntat eftersom vi under det senaste femton åren upplevt stabilt höga årsmedelvärden, en platå som till slut borde knäcka trettiotalets värmeperiod. Nu ligger två av åren på trettiotalet ”bara” på andra och tredje plats. Argumentet att det varit varmare förr i Sverige blir genast mer komplicerat att föra fram, andra och tredje placeringen är inte lika slagkraftigt. När man ser på de sju varmaste åren sedan 1880 så återfinns förutom förra årets rekord som etta, två på tjugohundratalets andra decennium, två på nittonhundratrettiotalet, två i skiftet mellan åttio- och nittiotalet. Jag kan inte säga att jag känner mig speciellt skrämd över denna utveckling, kanske kan vi få tillbaks mellanspetten till Sverige? Här är de sju varmaste åren enligt SMHI:

2014   6,85-6,9

1934   6,7

1938   6,6

2000   6,5

1990   6,5

1989   6,5

2008   6,4

Hur innevarande år år blir vädermässigt vet vi nog föga om. Det talades om orkan på nyheterna i går, men nu på morgonen har prognosen tonats ner och vindbyar på strax over 20 sekundmeter tycks vara vad Svea kan bjuda på. Förra året inleddes även det med ett ordentligt blåsväder med 23 sekundmeter i sydvästra Sverige den 9 januari. Dtrax därefter blev det ordentlig vinter i Sverige och den 19 januari hade Karesuando -42,7°C.

Om det blir en kall vinter eller inte får vi se. Vädret brukar ju ändå användas som argument för de pågående antropogena klimatförändringarna, oavsett i vilken riktning de går. Jag påminner mig ett inslag efter den kalla vinter 2012-13. I SVT nyheterna 23 april 2013 spådde Michael Tjernström kallare vintrar I Sverige.

Så hur blir det då i framtiden, är kallvintrarna och kallvårarna här för att stanna? Ja, åtminstone blir det mer sannolikt att vintrarna blir såhär smällkalla, även om enstaka vintrar kommer vara milda även fortsättningsvis. Det förklarar Michael Tjernström.

Vi är på väg mot ett isfritt Arktis på sommaren, det här är en tendens som accelererar. Och det finns inga lokala lösningar för det här, det enda som kan förändra utvecklingen är att hejda de globala klimatförändringarna, säger Michael Tjernström.

Vi här på klimatupplysningen kommer med spänning följa utvecklingen kring klimatfrågan, temperaturen, isläget i Arktis, förhandlingarna om ett nytt klimatavtal etc. Det blir ett spännande år för oss som ”likt strömstarar” ihärdigt framhärdar att alla väder inte kan vara bevis för att koldioxiden styr klimatet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mikael W.

  Hahahaha,,,,Om 2014 verkligen var det varmaste året (utan lögnaktiga mätvärden) så ska jag, likt Annie Lööf, ät upp min sko. Fakta och sanning står inte så högt upp på en dels värdegrund. Agendan och det politiska målet framför allt! Såg Ni förresten kommunistkramaren Sven Wolter på Svt?

 2. Björn

  Att det skall bli varmare på grund av antropogen CO2 är ett uppfyllande av en profetia. Är SMHI´s trumpetande om nytt värmerekord trovärdigt? Knappast!! Om uppfyllandet av profetian är viktigare än sanningen, då väger den lätt.

 3. Mikael W.

  Kolla även temperaturskillnaden mellan år 2014 och 1934. Som högst 0,2 grader på 80 år! Det skulle med linjär utveckling ge ungefärliga 0,25 grader/sekel. Lite andra siffror än 5 grader som en del sk forskare pratar om. De verkar ha multiplicerat med en faktor av 20! De kanske utbildats på nya ”spetsuniversitet” Södertörn?

 4. Ingo

  Hej Lars.

  I Sverige har vi bra temperaturstatistik sedan 1860. Du råkade skriva 1880, men det är väl för att i övriga välden förutom Europa och Nordamerika så är det från ungefär 1880 som det finns mätdata.

  Enligt SMHI:s klimatexperter så kommer det varmare klimatet i det här landet att medföra färre stormar. Inte fler.

  Enligt samma experter kommer översvämningsrisken kommer att öka i södra Sverige när klimatet blir varmare och risken för torka ökar på sommaren.

  Michel Tjernström verkar vara en professor som går mot strömmen när det gäller framtida vintrar. När professorer har avvikande hypoteser än sina kollegor är det oftast för att få publicitet och då få ökade anslag.

 5. Ann LH

  Varmast eller inte, under året som gått har vi i varje fall i här i väst i blivit ovanligt ofta förvarnade om storm med orkanbyar som sedan bleknat bort till helt normala blåsväder. Det stormigaste vi haft under hösten det inträffade dock utan tillhörande katastrofvarning.
  Tack för metaforen med strömstaren, ett litet charmtroll som det är lätt att ta till sitt hjärta.

 6. Peter Stilbs

  Med alla ”justeringar” och ”urbaniseringar” är det väldigt svårt att ta dessa mycket små och lokala ”förändringar” i temperaturstatistiken på allvar.

  Som SIFO- etc opinionsundersökningar om väljarsympatier, där man i media brukar höra långa haranger och analyser om + och – , och sen avslutas allt med en mening om att ingenting är statistiskt säkerställt.

  Tack Lars – bra att ha Dig åter i spalterna, med alltid njutbara inlägg.

  Hörde annars Tjernström häromkvällen kommentera ovanstående på SVT – han uttryckte sig ganska tvärsäkert (dock via en ledande fråga) att det var fråga om klimatförändirngar.

 7. Tack Lars – trevligt att känna sig som en fågel!

  Däremot konstiga måttstockar:
  När ”vi” – t ex KUs strömstarar, påpekar att 15+ år av uppehåll i temperaturökningarna, det borde borde stämma prognosmakarna till ödmjukhet – då får vi höra att 15 år alldels för lite för att man skall kunna säga något om klimatet.

  Nu så hallåar samma prognosmakare i högan sky om att 2014 det är minsann Sveriges varmaste, och det är klimatrelevant.
  /C-G

 8. Peter F

  Jag har levt i norrland hela mitt 60-åriga liv. Det innebär att jag varje år upplever temperaturer på mellan plus 25 grader och minus 25 grader, dvs 50 hela graders variation. När då klimathetsarna talar om tiondels och hundradels grader varmare sedan 1800-talts slut kan jag inte annat än fundera på om de är riktigt kloka. Var är proportionerna ? Vad har det för betydelse att 2014 var tiondels grad varmare än ett år på 30-talet ! Kuriosa kanske, men för mig ligger det nära till hands tycka att det hela har spårat ur å det grövsta.

 9. LBt

  Klimatfrågan handlar om globala förändringar inte lokala. Svensk medeltemperatur är i sig ointressant liksom medeltemperaturen i Uppsala. Men visst, man kan notera att 5 av dessa 8 högsta svenska medeltemperaturer inträffade under den period som man här gärna och ofta refererar till som en period där uppvärmningen avstannat.

  Värre är emellertid att detta snarare är ett tecken på att uppvärmningen accelererar. 2000-2015 utgör första halvan av 60-års cykelns negativa fas där temperaturen borde gå ner som den gjorde 1940-1970 och 1880-1910. Men som sagt, man skall inte blanda lokal information med global som om de bär samma budskap.

 10. Jaja, LBt, ”uppvärmningen accelererar”, om man med ’uppvärmning’ inte menar uppvärmning dvs temperaturers ökning, utan istället vad man önskar sig att den borde varit. Tex genom att helt sonika lägga till det man menar ’fattas’ till de observerade temperaturerna.

  Vi har sett den sortens trams många ggr. Och dylik pseudovetenskap verkar allt mer sprida sig och inte alls bara begränsasa till anonymt bludder i kommentarstrådarna …

 11. Sigvard E

  Om det nu är så att vi haft en viss, t ex 0,8 gr C uppvärmning globalt under dryga hundratalet år, är det då så konstigt att något av åren under den utplanande temperaturen slår något lokalt eller globalt rekord med en eller annan hundradel? Men visst blir det löjligt när ”experter” och media börjar gorma om ”rekordnoteringar” som är mindre än osäkerheten i mätningarna. F ö ifrågasätts också om vi verkligen haft någon uppvärmning (Keenans kritik av statistisk metod).

 12. Guy

  Jag är tveksam till rapporten om det varmaste året. Kan så vara, men hur mycket det har med klimatet att göra vet jag inte. Att i dag kunna mäta med hundradedels graders preciision?! Är syftet att kunna göra nya rekord? Påminner om tidtagningen i sporten. I och med att hundradedelar kom med gick det att göra nya rekord, vilket var viktigt för pubikens sportintresse. Termometrarna är inte likadana nu som på trettiotalet så jämförelse med delar av grader är tveksamt.

  Få se när första alarmistrapporten, om att 2015 ser ut att bli det varmaste året nååågonsin, kommer. Gissar på april. Vad tror ni?

 13. Hur kan någon inbilla sig att det går att bestämma årsmedeltemperaturen i Sverige med en noggrannhet av 0,05 C? Felet i beräkningen är antagligen minst 10 gånger större. Vilket gör att skillnaden mellan 1934 och 2014 inte är statistiskt signifikant. Har SMHI dessutom lyckats korrigera bort all urban uppvärmning?

  Sveriges yta är drygt en halv miljon kvadratkilometer. De 35 mätstationerna täcker i genomsnitt drygt 14000 kvadratkilometer var. Eller vardera en kvadrat med sidan 120 km. Vilket till exempel ungefär är avståndet mellan Stockholm och Sala. Som kan ha helt olika väder och temperaturer.

  Finns det ens 35 stationer i Sverige med mätningar som startar 1860 och fortfarande pågår?

 14. Sten Kaijser

  Tack Lars!
  en underbar metafor,
  jag tror att vi alla är glada att få epitetet strömstarar!

 15. Daniel Wiklund

  LBt är sig lik, lite ”krösamajasyndrom” där. Du skriver att ”värre är emellertid ……..att uppvärmningen accelererar”. Om det nu är så lär det ju inte vara första gången i historien, för att få bort isen som istiden förde med sig krävdes det nog en accelererande uppvärmning, lite av gravitationens lek med lilla jorden.

 16. Janne

  Samtidigt som man kör hårt med att 2014 var det varmaste året i Sverige har man snö i Phoenix, Arizona. Till och med utanför San Diego var det lite vitt på marken. Många andra platser i världen har haft ett väldigt kallt år, särskilt i Nord-Amerika.

 17. Sten Kaijser

  LBt,
  din 60-årscykel sammanfaller delvis med PDOs variationer, och om det i själva verket är just PDO som ligger bakom så har vi fortfarande minst 20 år av negativ fas innan en eventuell vändning kommer.
  Det ska bli spännande att se vart det går de närmaste åren.
  Och oavsett vad man mäter så är det värmefördelningen mellan hav och luft som vi avläser.

 18. Olle R

  Här i Storstockholms utkanter har jag lagt märke till att ”våra” koltrastar har stannat över julen , vad jag minns är detta första gången under de tretton år vi har bott här. När temperaturen kröp neråt minus 10 fick jag se ett par smått desperata uppburrade individer som rev och slet i vildvinet, som delvis omslingrar huset, för att komma åt de hoptorkade druvorna. Jag började lägga ut fettkanterna på julskinkan, vilket var mycket uppskattat, men jag var nästan tvungen att lägga maten framför näbben för att de skulle få korn på den.
  En annan koltrast-observation från vår tomt är att tre framgångsrika häckningar inte är ovanligt, särskilt de år då vårarna varit varma..

 19. Lasse

  Väder består av mer än temperatur!
  Har du missat att vi har rekordartat antal soltimmar?
  Eller har vi alla missat det? SMHI tycker detta är mindre viktigt i dessa tider.
  Trenden är i alla fall tydlig!
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/stralning-1.17841

 20. Olle R

  #8 Peter, jag är ingen norrlänning, men de senaste 25 somrarna har jag oftast varit i Jämtland. Badning tillhör inte de starkaste minnena, det var oftast något som var snabbt överstökat. Jag har dock förvånat mina lokala bekanta under fiskeutflykterna genom att slita av mig kläderna och dyka ner och rädda dragen som fastnat i trädgrenar o dyl. (Så gör bara en smålänning 🙂
  Nåväl, årets semester var helt annorlunda. Dagarna bestod mest av att åka runt och leta badsjöar där vattnet knappt svalkade. Den kalla Storsjön har jag bara tagit något enstaka snabbdopp i tidigare, men nu kunde man simma kilometervis utan våtdräkt, då vattnet var 22 grader varmt. Att springa, min vanliga motionsform, var ju inte särskilt kul när det var uppåt 30 grader i luften.

 21. Mats G

  Det är fortfarande den global medeltemperaturen som är intressant. Go bananas på att Sverige har haft det varmaste uppmätta värmen någonsin visar på en viss desperation om något.

  Själv är jag lärd att det är golfströmmen som styr vårt klimat här i Svedala. Det förklarar nog detta med varmt här kallt i Nordamerika. Värmen i haven berättar en hel del hur vintern skall bli. rekordvarmt vatten gör att det blir en grön jul i stor delar av landet.

 22. Mikael W.

  Skränande fiskmåsar brukar ibland höras på KU.
  I Riksdagen körs en struts- och gökpolitik.
  Det är tur vi har den kloke korpen Lars Bern! Läs hans antropocene .se och förstå mer.

 23. Lasse

  Ebola larmet var massivt för ett halvår sen. Det var ingen hejd på vad som befarades om inget gjordes.
  Världssamfundet ställde upp och även de olika länderna själva gjorde insatser för att begränsa sjukdomsspridningen. Nu verkar insatserna ha haft effekt.

  Varför kan vi inte göra samma satsning för klimatet?
  Avstå från fossilenergi och se hur luftens CO2 halt minskar. Vad väntar vi på? Kunskap?
  Kanske det-CO2 satellitdata visar på oväntade källor!
  http://wattsupwiththat.com/2015/01/02/nasas-new-orbiting-carbon-observatory-shows-potential-tectonically-induced-co2-input-from-the-ocean/

 24. Peter F

  Här ser ni Lars´mellanspett.

  http://svalan.artdata.slu.se/birds/gallery_imageinfo.asp?imageID=592876

 25. Mats G

  23
  Lasse
  Varför kan vi inte göra samma satsning för klimatet?
  Det är ganska enkelt att svara på. Det går bara att påverka sådant man kan påverka.

  Vad väntar vi på?
  Bättre väder! Ha, bara skoja.

  Vi väntar på att folk skall vakna upp och inse att folk har blivit lurade av allt från världssamfundet till den lokala månglaren. Allt i klimathotets namn.

  Kunskap?
  Ja, vi väntar på att riktig kunskap skall ta sig igenom till folk såsom oförändrat global medeltemperatur 18-20 år.

  Det enda med klimathotscenariot som är detta med tipping points som inte kommer att ske. Att få för sig att klimatet skall skena är häpnadsväckande. För att först sin dåtid, nutid, framtid så måst man studera historia. Är man historielös kanske man kan tro på något sådant.

  60 miljoner år sidan utrotades dinosaurierna pga ett meteorit nedslag. Några tipping point? Nej, utan motsatsen. Klimat gick efter ett tag till det normala. Det pratas om ungefär 2 år. Det talar för ett utomordentligt robust system.

  Så kunskap skulle vara väldigt välkommet.

 26. Lasse Forss

  Äntligen!!!
  Jag har under en lång tid försökt utröna vad som menas med klimatförändringarna. Det innebär mailkontakt med exempelvis SMHI. Min fråga har varit: “Vilka data är det som pekar på att klimatet har ändrats?” Svaret från en klimatolog var en länk där 9000 rapporter sammanställts. Då bad jag honom skicka en temperaturgraf från 1998 till nu och berätta vad som var allvarligt. Han svarade att en graf över så kort tid inte är intressant. Då bad jag honom skicka en graf över valfri tid med angivande av vad som var så allvarligt. Då återkom han med sin länk igen.
  Jag har också skrivit till Vetenskapsradion. Samma klena resultat. Man vägrar ge konkreta svar helt enkelt.
  Men så Äntligen. SMHI meddelar att 2014 var det varmaste året hittills i Sverige. Medeltemperaturen blev 6,85 grader vilket är hela 0,15 grader varmare än 1934, då det förra rekordet sattes. På 80 år har temperaturen alltså stigit hela 0,15 grader. När jag vet att man oroar sig för att inte 2-graders-målet ska hållas så är det här goda nyheter. 0,15 grader på 80 år gör att det tar 1067 år innan faran infinner sig. Och under så lång tid hinner vi säkert hitta på något för att hindra katastrofen. 2-graders-gränsen kan till och med hindras av en ny istid, vilket vore olyckligt. Den som lever får se.

 27. ThomasJ

  Tack Lars för ett mycket trevligt oh dito läsvärt inlägg 🙂 ! Känns bra att ’vara’ strömstare…

  Men, snälla, skriv inte ”sekundmeter” då det inte finns nåt slikt. De heter meter per sekund och inget annat.
  Jfr med hur fort får man köra här; ”50 kilometer i timmen” ”50 timkilometer”…

  En God Fortsättning på spännande Nytt År 2015 tillönskas samtliga!

  Mvh/TJ

 28. ThomasJ

  korr #27: ett ”och” föll bort i slutet av jämförelsen ”kilometet i timmen” och ”timkilometer”. Attans, att där inte finns redigeringsmöjlighet…
  Sorry!

  Mvh/TJ

 29. LBt

  Sten K #17,
  ser man bakåt på känd temperaturutveckling håller sig 60-års cykeln den sig ganska strikt till just 60 år, variationen är knappast större än något år och cykelns negativa fas började runt 2000. Vad som skulle kunna vara oroande är att denna negativa fas nu utplånas av den påverkans möjligen är vår. Så var det inte 1940-70.

  Mot denna bakgrund skulle jag säga att den svaga uppgång vi sett 2000-2015 fortsätter ytterligare 10-12 år för att därefter svänga uppåt och nå full kraft efter ytterligare ca 5 år. Kanske 0,13-0,15 C per decennium.

  Den som lever får se men att havens rörelser kan ha stor inverkan på den marknära globala medeltemperaturen är ju välkänt. Lokala eller regionala uppgifter skall man emellertid inte dra för stora växlar på.

 30. Daniel Wiklund

  Ser att SMHI säger att stormarna inte kommer att bli fler i framtiden, snarare färre. Väntar bara på att Rockström ska kommentera det. Han kommer säkert att få även det som ett tecken på att katastrofala klimatförändringar väntar bakom knuten.

 31. Daniel Wiklund

  Kan du LBt berätta om hur man mäter den ”marknära globala medeltemperaturen”?

 32. Bo Carlsson

  Kanske något att fundera på för vindkraftskramarna, verken är ju miljövänliga ? Men det är synd om de stackars människor som fått sin boendemiljö förstörd av dessa monster, förfulning av landskapet och buller, samt nu detta. Verkar inte finnas något hopp om att denna hysteri skall upphöra heller. Men det verkar finnas gott om skattepengar, för att driva dem.

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekingenytt/vindkraftverk-skenar-i-olofstrom

 33. Olle R

  #31 Daniel, jag tror att du kan få information om hur man mäter den globala medeltemperaturen hos de institut som tillhandahåller globala temperaturserier.
  Här kan du i alla fall leka med mätserierna http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html

  Om du tittar på den längsta serien HADCRUT4 så kan du tydligt skönja 60-årscykliciteten sen 1850. Jag rekommenderar också att lägga in 60-års medelvärden (720 månader) för att jämna ut dessa naturliga cykler, då får du en hyfsat jämn kurva som böjer av uppåt (temperaturökningen accelererar).

  Slutligen om du vill extrapolera den senaste utvecklingen in i framtiden, rekommenderar jag att du tar en hel naturlig temperaturcykel, dvs lägger in en trendlinje för de senaste 60 åren.
  NOAAs mätserie är ett ganska bra medelvärde för de olika serierna och de senaste 60 åren ger en trend på 0,127 +/- 0.20 grader per decennium
  En linjär extrapolering till 2100 pekar alltså mot en temperatur som ligger ca 1,7 grader över 1900-talets medeltemperatur (NOAAs referensvärde). Inte så farligt kanske, men oroväckande är att temperaturutvecklingen ser ut att accelerera, att utsläppen av växthusgaser accelererar, att arktiska tundror och och havsbottnar riskerar att tina framöver och börjar avge metan, en 30 ggr kraftigare växthusgas än CO2, samt andra positiva feedbacks, etc, etc..

 34. kallepelle

  2014 varmast någonsin? Nu är det väl dags för Gunnar Kjelldahl väl?

 35. Gunnar Strandell

  Olle R #33
  Vad betyder det när du säger att du hittat en naturlig ”temperaturcykel” på 60 år?
  Har du tittat på längre tidsskalor också?
  Hur förklarar du att temperaturen inte reagerat som du föreslår under de senaste 18 åren trots ökade CO2-utsläpp och ökad halt i atmosfären?

  För mig liknar resonemanget lite för mycket de som gjort statistik vid något spelbord och blivit ruinerade när deras system visat sig ha noll och intet värde som prognosinstrument.

  Och tro mig, klimatpseudovetenskapen är full av mycket mera avancerade sådana försök, där normalt sett kloka människor ägnat åratal till att förfina dem.

  Men de kan inte heller svara på frågorna.

  En sökning med Google Scholar på ”climate teleconnections” ger ca 40.400 artiklar.

  Länk:
  http://scholar.google.se/scholar?hl=sv&q=climate+teleconnections&btnG=

 36. Tack för olika kommentarer. Vill gärna ta upp en kommentar från LBt 10:53, som skriver:

  Klimatfrågan handlar om globala förändringar inte lokala. Svensk medeltemperatur är i sig ointressant liksom medeltemperaturen i Uppsala.

  Om man med klimatfrågan menar att klimatet förändras och att det är negativt så är det lokala klimatet det intressanta. Det är förändringar i det lokala klimatet som påverkar människor och ekosystemen. Kan någon nämna en enda händelse som påverkats av det globala klimatet ?, klimat är alltid definierat inom ett geografiskt begränsat område.

  Olle R
  De 60-årscykler som vi skeptiker länge påpekat och som du anser kan användas för jämna ut en kurva på 155 år, dvs dryga två cykler är absolut intressanta. De förnekades närmast inom klimat-alarmistiska vetenskapliga läger för något eller ett par decennier sedan. Fortfarande arbetar institut som NOAA och CRU med att smeta bort dessa cykler för att de stör deras modeller. Att påstå att temperaturökningen accelererar när den globala temperaturen stått stilla i 17 år är en fantastisk bedrift. helt otroligt.

 37. LBt

  Lars J,
  1880-1910 har den 60-åriga cykeln em fallande fas och det finns just ingen annan påverkan så den globala temperaturen faller signifikant.
  1940-1970 har cykeln en ny fallande fas med påverkan som ger en något fallande global temperatur.
  2000-nutid har cykeln nästa fallande period och nu stiger den globala temperaturen något.

  Sammantaget tyder detta på en ökande påverkan från vad som närmast måste uppfattas som vår påverkan. En accelererande process med andra ord.

  Du kanske har en bättre förklaring utöver förnekande.

 38. Slabadang

  Argument som skall se ut som för, blir istället mot någon hög klimatkänslighet!

  SMHI letar förtvivlat på kistbotten efter sina järtecken på CAGW. = 0.2 C ”högre temperatur än på trettiotalet … WOW !! 🙂 🙂 🙂 Jahaja sen när vi då drar ut nån form av linjär slutsats av detta påsåtende så får CAGW ställa sig i hörnet och skämmas. Att antalet soltimmar ökat sedan dess är inget SMHI gärna berättar och inte heller hur de neutraliserat skillnader i förutsättningarna för tempmätningarna nu åttio år senare.

  Snacka om att tomma tunnor skramlar mest ? När de försöker presentera sina bästa ”bevis” och det är av karaktären blött knäckebröd i fasthet så blir man bara beklämd. Helsefyr va de systematiskt har ljugit hela världen rätt upp i ansiktet om ”enig forskarkår” ”vetenskapen är avgjord” ”dramatiska klimatförändringar” de välbetalda klimatmytomanerna och charlatanerna har stoppat fickorna fulla medan de ljugit, ljugit, ljugit och ljugit och ju mer de ljugit ju mer har fickorna putat ut.

  Naturvårdsverket Energimyndigheten och SMHI skall omedelbart läggas ned alternativt omorganiseras totalt med helt nytt uppdrag. Nåt så perverst till nuvarande myndigheter är svårt att ens fantisera om.

 39. Daniel Wiklund

  Tala om att du LBt snöat in på den 60-åriga cykeln. Utanför mitt fönster faller det snö, imorse regnade det. Den 60-åriga cykeln till trots.

 40. Jan-Åke

  I Sverige kan ett år bli varmt om NAO-cirkulationen är positiv under januari-mars.Dvs om högtryck parkerar över Azorerna och Kanarieöarna samtidigt som Island är lågtrycksområde.Är det sen så även i november och december blir året varmt.

 41. Olle R

  #37 Lars, det är ingen ”fantastisk bedrift” att påstå att uppvärmningen accelererar efter år 2000, det är helt enkelt den objektiva slutsatsen om man tänker i 60- årsperioder och därigenom jämnar ut den naturliga 60-årsvariationen i jordens yttemperatur.
  Detta framgår av LBt:s inlägg # 38, och jag kan konkret förtydliga varför 60-årstrenden till synes accelererar. inledningen på den förra kalla fasen 1940-1955 var starkt negativ medan inledningen på den nuvarande kalla fasen 2000-2015 har varit svagt positiv, och krönts av det varmaste året någonsin, 2014. Trots att året inte är summerat ännu pekar det mot att vi får rekord i samtliga globala yttemperaturserier; NOAA, GISTEMP, HADCRUT4 och JMA, detta mitt under den 30- åriga kalla fasen av 60-årscykeln. Om prognoserna slår in och det blir en riktig el Nino i år kommer 2015 att bli ännu varmare.
  Jag tycker att det är viktigt att förstå och ta hänsyn till jordens naturliga klimatvariationer, för då är det lättare att urskilja de onaturliga klimatförändringarna.

 42. Leif Ahrgren

  #29 Lbt
  Du återkommer ständigt till denna 60-årscykel. Den är för mig obekant, men det förefaller som en korrektionsfaktor som (Du?) skapats för att få bästa korrelation mellan koldioxid- och och en dold temperaturökning. Hur förhåller det sig egentligen? Vad är egentligen 60-årscykeln? Vilken evidens har den? Hur vet man, om den finns, att den repeteras i all framtid? Jag har aldrig hört någon annan CAWG- anhängare än du referera till den för att förklara att ”uppvärmningen fortsätter!” trots att den globala temperaturökningen stagnerat. Ett populärt statement annars. Har jag missat något, eller är din uttolkning av denna cykel och dess eventuella existens din alldeles egna lilla uppfinning?
  Mvh/Leif

 43. Ingemar Nordin

  Olle R #41,

  Och vad blir 60-årstrenden om du tar med de senaste 12 000 åren?

 44. LBt

  Leif A #42,
  det är riktigt att det är en korrektionsfaktor. I sin enkelhet ger den ett överraskande bra resultat. Dessutom tycks den vunnit erkännande bland forskare.
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/11/07/inte-sa-hett-en-trend-mot-lagre-klimatkanslighet/

  Ingemar N #42,
  mot vilket globalt underlag menar du att 60-års cykeln skall vägas avseende dessa 12000 år? Redan de senaste 2-300 åren skulle vara intressanta, har du något trovärdigt underlag?

 45. Olle R

  #43 Ingemar, att jobba med 60-årstrender eller 60-årsmedelvärden är bara meningsfullt för den tid det finns globala yttemperaturserier, dvs tidigast från 1850. Längre tillbaka finns det bara proxydata och de har inte alls den precision och tillförlitlighet som krävs.
  Satellitmätningar av troposfärtemperaturen har bara funnits i 36 år, men de ger ungefär samma bild som ytserierna, med reservation för att osäkerheten/ variabiliteten tycks vara dubbelt så stor.

  Om man ska se tillbaka 12000 år vore det intressantare att få koll på de naturliga 1500 (+/- 500 ) års-cykler som tycks finnas i proxyserierna

  (ps det har skett en glidning i #-referenserna i mitt tidigare inlägg, antingen mitt misstag, eller orsakat av raderad kommentar, men jag tror ni fixar det)

 46. Olle,

  Om du vill jobba med 60-års medelvärden har du bara information fram tom 1984 (och från ~1880 enligt dig).

  Om du mha detta skulle vilja ”påstå att uppvärmningen accelererar efter år 2000, det är helt enkelt den objektiva slutsatsen om man tänker i 60- årsperioder” är just inget annat än en ”fantastisk bedrift”. Eller snarare rent snömos: Du har öht ingen ’60.års trend’ efter 1984.

  OCh satellitdatat har öht inte en enda 60-årsmedelvärdesbildad datapunkt, dvs kan omöjligen ’ge dig samma bild’.

  Sen förstår jag heller inte vad du kan mena med ”att osäkerheten/ variabiliteten tycks vara dubbelt så stor”!? Menar du att dessa två begrepp är ekvivalenta? Eller att satelliter har dubbelt så stora konfidensinterval eller osäkerhetsmarginaler? Kan du precisera?

  Nej, någon ’acceleration’ går där inte att skapa i faktisk data. Bara mer eller mindre ansträngda konstruktioner att ngt som man inte kan kvantifiera ordentligt skulle dölja en förmodad (förhoppad?) underliggande acceleration. Dvs återigen snömos-resonemang.

  LBt, skylle på en sinuskurva som han kallar ’känd påverkan’ (=nonsens), andra säger att djuphaven minsann nu (men inte tidigare) värmts upp, så att ngn nytt mått enligt den nu skulle ’accelerera’.

  Ledsen, men så går det inte till: Vill man göra jämförelser får man snällt se till att mäta samma sak och på samma sätt hela tiden (du verkar själv hålla med om detta ang. proxy-temperaturer)

 47. Gunnar Littmarck

  #45
  Olle R, har du räknat ut vilken temperatur månen skulle få om den roterade så fort att termisk tröghet gav en maximal temperaturskillnad på 1C?

  Om så, så inser du att medeltemperatur inte säger det minsta om en himlakropps energibalans mot sin omgivning.

  Om inte lär det vara för att du inte vågar utsätta dina åsikter för prövning, vilket är kännetecknande för de som blir bittra gamla gubbar (och kärringar) med allt färre vänner.

  Det som gör ungdomar trevliga är att de just vågar utsätta sina åsikter för prövning och vissa av oss är unga hela livet med ständiga underkännanden av tidigare åsikter.

  Det ger visdom.

  Eller hur Tomas Palm?

 48. Ingemar Nordin

  Olle R #45,

  ”Ingemar, att jobba med 60-årstrender eller 60-årsmedelvärden är bara meningsfullt för den tid det finns globala yttemperaturserier, dvs tidigast från 1850.”

  Så det du säger är att OM man vill ”bevisa” att temperaturen ökar så skall man bara välja ett sådant intervall att temperaturen ökar med den metod du valt. Och ändå är det sant att temperaturen inte ökat under de sista 18 åren. Dvs, den både ökar och inte ökar. Om du valt ett 12000 års intervall så hade du fått en minskande temperatur, möjligen t.o.m. en accelererad minskning.

 49. Olle R

  Gunnar # 46, du måste utveckla ditt resonemang betydligt mycket mer om det inte ska framstå som irrelevant gallimatias, i relation till det som jag faktiskt diskuterar i denna tråd.

  PS, utan att räkna en millimeter gissar jag att månens yttemperatur skulle vara -19 grader 🙂

 50. Ingemar Nordin

  #48,

  Rättelse: Jag skulle säga från de senaste 8000 åren, dvs från den tid då temperaturen tycks ha varit på ett maximum sedan senaste istiden.

  LBt #44, du kan googla efter temperaturrekonstruktioner. De finns överallt.

 51. Men har vi inte två olika cykler i utbytet mellan hav och atmosfär? En är på ca 60 år (PDO) och en är på ca 70 år (AMO). Än så länge har bara PDO varit i en negativ fas och då är det istället anmärkningsvärt att temperaturen inte har stigit eller stigit mycket lite under det senaste ca 15 åren.
  Vad jag tycker är intressant är vad som kommer att hända när bägge två är i en negativ fas vilket de var när temperaturen sjönk (en liten aning) senast.

 52. Olle R

  Herregud vilket kaos det blir i kommentarsnumreringen. Är några inlägg som ligger i karantän, och ömsom blir bortmodererade, som ställer till det i numreringen?

  Jonas N, skilj på 60-årsmedelvärden och 60-årstrender, jag använder båda och de visar i princip på samma sak.

  Ingemar, de flesta paleoklimatologer är väl eniga om att vår planet genomgår en långsam avkylning efter holocens klimatoptimum, men att det finns en ca 1500-årig naturlig variation som överlagrar denna (plus en 60-årig som inte syns på de grova proxyserierna).

  Om man ska studera möjliga effekter av antropogen klimatpåverkan är det fullt tillräckligt med de upp till 165-åriga yttemperaturserier som finns ( samt de naturliga 60 årsvariationerna som ryms inom detta)

 53. Ingemar Nordin

  Olle R #52,

  ”Om man ska studera möjliga effekter av antropogen klimatpåverkan är det fullt tillräckligt med de upp till 165-åriga yttemperaturserier som finns ( samt de naturliga 60 årsvariationerna som ryms inom detta)”

  Tyvärr har du fel. För att bedöma just CO2-tillförselns påverkan så måste du ha något att jämföra med. Det är ju detta som skeptiker har påpekat gång på gång, tydligen helt utan effekt på vissa.

 54. Olle R

  Ingemar, att bara säga ” tyvärr har du fel” är inte särskilt övertygande i sig.
  Med de nuvarande höga halterna av växthusgaser i atmosfären är vi dessutom ute och spelar på okänt område långt utanför de paleoklimatiska ramarna som täcks av exempelvis miljonåriga iskärnor…
  Klimatmodeller i all ära, men de korrigeras inte för faktiska ENSO-episoder, utan de antas på ett realistiskt sätt skapa dessa själva. Tror inte heller att klimatmodellerna förmår skapa 60-årscykler ( som tycks yttra sig i balansen mellan El Nino/la Nina). Man gör helt enkelt bäst i att ha ett 60-årigt utjämnande synsätt när man ska urskilja antropogen klimatpåverkan på Jordens yttemperatur.

 55. Alienna

  #53, ” För att bedöma just CO2-tillförselns påverkan så måste du ha något att jämföra med.”

  Just DEN självklarheten ger mig stort huvudbry.
  Hur kan någon som klarat lågstadiet INTE förstå den saken??? Det är fullständigt obegripligt.

 56. Ingemar Nordin

  Olle R #54,

  Jag är osäker på vad ditt svar är ett svar på. Jag angav ett skäl till varför du har fel: Man måste ha något att jämföra med.

  Efter Hubert Lamb och andra klimatforskare som ville inrikta forskningen på att göra historiska rekonstruktioner för att just kunna göra jämförelser så tog det glada gänget av modellerare över och menade att det räckte med att jämföra med teoretiska modeller. – Idag kan vi nog konstatera att modeller inte är en fullgod ersättning för observationer och historiska data.

 57. Daniel Wiklund

  Galilei skrev att Gud skapade universum för att utmana våra intellekt. Det du skriver i # 54 Olle R verkar vara en praktisk tillämpning på det, hoppas att du själv förstår vad du skrivit.

 58. Olle R

  Försök att få dina egna utsagor någorlunda korrekta och koncisa. Ditt påstående var (ordagrant, #47):

  .. att uppvärmningen accelererar efter år 2000, det är helt enkelt den objektiva slutsatsen om man tänker i 60- årsperioder och därigenom jämnar ut den naturliga 60-årsvariationen i jordens yttemperatur

  Den senaste 60-årsperioden du kan beskriva är den mellan 1954 och 2014, med mittpunkt 1984. Den kan du jämföra meed tidigare (liknande) 60-årsperioder. Och med denna/dessa kan du omöjligen göra ngt påstående om ’accelererade uppvärmning efter år 2000’. Det är rent nonsens.

  Du kan fö inte räkna ut någon 60-årstrend heller efter år 2000. Återigen är det senaste du har tillgång till värdet för perioden centrerad kring 1984.

  (Det finns de som sas vill ’senarelägga’ uppvärmningen mha diverse filtreringar, som tex mha släpande medelvärden, el. trenden nu, men relativt data under längre intervall bakåt i tiden mm, men inget sådant förändrar vad faktiska data visar)

  Där finns helt enkelt inga möjligheter att (genom kreativ filtrering eller motsv) besvärja fram någon ’accellererande temperaturökning’ ur faktiska data. Allt sådant är ren gallimatias

  Vilket även gäller din förhoppning om att ’kunna studera antropogen klimatpåverkan’ utan att ha en susning om hur mycket, och varför klimatet variar helt utan mänsklit påverkan. Totalt nonsens.

  Nej, då är tom LBt:s gissningar om att en 60-årig cykel (sinusformad, som han gärna men felaktigt vill benämna ’känd påverkan’) som då skulle kunna dölja den ’verkliga’ uppvärmningen man ju så ivrigt hoppas på, så att den senare skulle kunna vara mycket högre (även om han heller inte kan förmulera dessa gissningar korrket). Tyvärr är även mycket av IPCC:s sammanfattningar av liknande låg kvalitet. Man tror och hoppas och gissar (om hög’ påverkan’) och säger:

  ’.. att utan den kan man inte ’förklara’ perioden ~1975 – 1998 och den ’starka uppvärmningen.’

  ’Att man visst tittat på alla ’naturliga faktorer’ man kan tänka sig, men at dessa inte räcker för att ’förklara’ just den 23-årsperioden’

  ’Och att minsann inga andra naturliga variationer kan ha spelat någon roll då. Det måste helt enkelt varit CO2’

  Tja, och nu kommer allt detta tillbaks och biter denna ’världens bästa forskning, sammaställd av de ledande klimatforskarna, och noggrannare expertgranskad än någon tidigare motsvarighet’ i ändan. Och där finns ingen utväg där inte byxorna är neddragna heller. Om man nu behöver skylla på ’naturliga variationer’ (tex ngn 60-års cykel) betyder det att IPCC travade upp förhoppningar man inte hade belägg för, dvs raka motsatsen till att redovisa forskningen. Och att man nu gissar om tex 60-cykler, om ’värmen gömd i djuphaven’ eller ’mellan de glesa mätstationerna’ etc, visar bara att man fortfarande hoppas men inte vet.

  Dvs precis som vi riktiga skeptiker har påpekat sedan många år. Ordrika dimridåer, kreativa filtreringar, omdefinitioner och dito nyspråk etc kan ändra på det. Men det är just sådant vi numer får höra i mycket stor omfattning .. Tyvärr även från sådana som borde veta lpngt bättre. (De lättledda, aningslösa kommer dock alltid att leta efter ngn ’auktoritet’ att kunna ’tro’ på. Men man känner igen dem ganska snabbt då de inte begriper de egna orden ens …

 59. ThomasJ

  2014 som varmaste året debunkas av RSS, länk:

  http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/01/03/rss-data-rubbishes-hottest-year-claims/

  Mvh/TJ

 60. Ingemar Nordin

  ThomasJ #59,

  Ännu en hype spräckt. Jag minns när klimatalarmisterna (inklusive stormedia) inte visste till sig kring hur varmt 2010 var – nu satte den globala uppvärmningen in på allvar! Det nämndes inget om temperaturen 2011. Och så nu i år, allt ståhej kring 2014, som visar sig vara ännu en tidningsanka.

  Ack ja.

 61. ThomasJ

  Ingemar N. #60: Ja, det är i sanning ’out of this World’ hur MSM fortsätter svälja alarmisternas bluff & båg.
  Gillar ordet ”rubbishes” starkt och avser lämpligt använda det.
  Kul också att notera ett och annat inlägg av den gode Gunnar Littmarck igen, förhoppningsvis ökar han sitt deltagande här. Hör du det Gunnar? 😉

  Ha en trevlig helg! 🙂

  Mvh/TJ

 62. Olle R

  Ingemar #56, jag är fortfarande osäker på vad du söker efter.
  Vad jag vill diskutera i denna tråd är huruvida den globala temperaturökningen har avstannat, fortsätter med samma trend, eller möjligtvis accelererar. Svaret på detta hänger på om man tar hänsyn till den 60-åriga cykeln eller inte, om man gör det är svaret att den accelererar eftersom den nuvarande kalla fasen är svagt positiv, medan den förra kalla fasen var negativ.

  Jag tror du söker efter att dagens temperaturökning inte skulle vara onaturlig ( dvs kopplad till antropogena växthusgasutsläpp) utan att liknande temperaturökningar skett förr under naturliga förhållanden.
  Tyvärr kan inte Lambs anektdotiska klimathistorik bevisa att så har skett
  Inte heller proxyrekonstruktioner med eller utan årsringar.
  Inte heller isborrkärnor som indirekt via isotopsammansättning visar på lokala temperaturförhållanden i anslutning till de stora landisarna. Men detta diskuteras bättre på annat håll http://www.skepticalscience.com/10000-years-warmer.htm

  Så frågan återstår, hur väl stämmer klimatmodellerna med den faktiska temperaturutvecklingen. Som jag säger, eftersom klimatmodellerna tycks vara dåliga på att skapa 60- åriga klimatcykler, så är mitt förslag att man anlägger ett ”förlåtande” 60-årigt perspektiv innan man dömer ut dem..

  Ett annat mer direkt sätt är att skippa jordens yttemperatur och helt enkelt titta på ökningen i det globala värmeinnehållet. Där syns ingen hiatus, snarare en antydan till acceleration. Sen har vi den 60- åriga cykeln som leker lite med fördelningen till den ynka procent av värmen som hamnar i atmosfären

 63. Thomas P

  Ingemar&ThomasJ Har ni någon speciell anledning att föredra just RSS rekonstruktion?

  Själv kan jag i och för sig tycka att det blir lite löjligt att tala om enstaka rekordvarma år om det inte som 1998 är ett så spektakulärt rekord. I år tycks det bero lite på vilken källa man förlitar sig på om det är varmast eller bara ett av de varmaste åren. Någon ny istid som flitigt spekulerats om på ”skeptiska” bloggar under många år ser vi dock inga spår av.

 64. Ingemar Nordin

  Olle R #62,

  Du tycks helt förblindad av en viss statistisk behandling av tempdata. Men statistik är inte natur. Skilj på en statistisk trend (vilket bara är en bekväm sammanfattning av observerade data), och klimatregimer eller trender som kan ändras när som helst. Vi har inte någon signifikant uppmätt global temperaturuppvärmning på 18 år. Varför skall detta enkla faktum vara så svårt att förstå?

 65. Olle …

  Det du hävdar stämmer inte riktigt. Den globala temperaturen är vad den är, och det finns ett antal (ngt olika) dataserier som säger sig kunna ge skattningar av det måttet, med osäkerhetsmarginaler. Ingen av dessa (dvs deras existens och värden, dock ev ’kvalitet’) är ifrågasatta.

  Enligt dessa har temperaturökningen avstannat! Antingen i meningen ’statistisk signifikant’, eller tom nolltrend, och det över ett stort antal år. (Man får lite olika ’svar’ beroende på vilken serie man betraktar, och trots att TP försöker plocka lite fjantiga poäng om detta, är bilden väsentligen densamma).

  Där finns inget alls du kan göra åt dessa siffror, Olle. Avstannat, ej sgnifikant skild från noll, tom nära noll över ganska lång tid nu. Period! Någon ’acceleration’ finns där öht inte att finna, sådant är rent drömeri!

  Temperaturen blir inte det minsta annorlunda om du tror eller ifall där finns ngn naturlig variation av temperaturen. Sådana finns förstås, och dom är stora och verkar över väldigt olika tidsskalor. Det är ngt som skeptiker påtalat sedan dag ett. Detta innebär dock inte att du får omdefiniera vad temperatur är, såsom du ju försöker när du hävdar att en icke-uppmätt temperatur visst ’accelererar’.

  Du kan heller intehävda att ’temperaturen visst accellererar’ men nu är det inte temperaturen längre, utan istället (modellerat) globalt värmeinnehåll. Det finns många fler problem med dessa försök. Och ett gör du dig själv skyldig till: Om atmosfären inte värms (på säg ~17-18 år) då finns då spelar inte din %-sats någon roll alls. Men det stora problemet är förstås att du inte har en susning om ifall där finns någon energiobalans, åt vilket håll, eller hur stor en sådan är.

  De sajter du tycks frekventera vill alla utgå ifrån att det (modellerade) ’svaret’ är givet, och sedan konstruera diverse bortförklaringar för varför modellerna inte stämmer. (Din 60-års cykel är en variant av detta).

  Summa sumarum: Temperaturen verkar ligga ganska still, och det sedan (snart) lika länge som där fanns en samvariation mellan CO2 och temperatur (de 23 åren mellan 1975 och 1998)

  Och du kan inte ändra på det alls! Spelar ingen roll hur många aktivistsajter du besöker, och letar bortförklaringar hos. Men det är förstås knappast förvånande att du hämtat dina idéer på SkSc som drivs av en fd serietecknare …

  😉

 66. Ingemar Nordin

  Thomas P #63,

  ”Har ni någon speciell anledning att föredra just RSS rekonstruktion?”

  RSS är så vitt jag vet den första databasen som är klar med sin rekonstruktion för hela 2014. Eller fördrar du att vi håller oss till en lokal plats, Sverige, eftersom det varit rekordvarmt här? Jo, jo, det passar förstår bättre in i medias alarmistrubriker.

 67. Thomas,

  Menar du att klimatmodellernas anseende och deras prestanda blir bättre om man väljer en av de andra temperaturserierna? Argumentet är, precis som du säger, inte avhängigt av exakt vilken bland dem man tror är närmast det ’rätta svaret’. Det är inte ens säkert att det existerar ngt väldefinierat sådant …

  Sen undrar jag vilka ’skeptiska bloggar’ du menar skulle ’flitigt spekulerat i en ny istid’ som skulle kunna skönjas redan vid slutet av 2014? Var det bara ännu ett försök att förvilla med osanna insinuationer och halmgubbar?

  Hur är det, har du inga vassare argument nuförtiden? Tidigare kunde du ju trots allt landa en och annan poäng och även pik som kunde svida lite … Är det bara ordlekar kvar numera?

 68. Thomas P

  Ingemar #66 ”RSS är så vitt jag vet den första databasen som är klar med sin rekonstruktion för hela 2014.”

  Ja, och? Blir den bäst bara för att den är först så att du baserat på det kan hävda att ”Ännu en hype spräckt.” Nej, naturligtvis inte, och hade det varit någon som visat högre värde hade ni varit de första att påpeka det. RSS har varit avvikande under ett flertal år nu, och det borde du veta.

  ”Eller fördrar du att vi håller oss till en lokal plats, Sverige, eftersom det varit rekordvarmt här? ”

  Istället för dina fria fantasier om vad jag skulle tycka, vad sägs om att du bemötte det jag faktiskt skrev, eller är det för svårt för dig? Tävlar du med Jonas N i osaklighet?

 69. Ingemar Nordin

  Tyhomas P #68,

  Du ställde en fråga. Jag svarade. Ledsen om du är missnöjd med mitt svar.

 70. Olle R #33,

  Jag räknade på detta med cykliska perioder för några år sedan. Jag fick perioden till 64 år. Dessutom stämde mina beräkningar med låg klimatkänslighet. Om man i stället antar att avkylningseffekterna i temperaturkurvan inte beror på en sådan cykel utan på aerosoler, som man tidigare trodde, så tenderar beräkningarna att ge betydligt högre klimatkänslighet:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/27/klimatkanslighetens-storlek-och-betydelse-%E2%80%93-en-rakneovning-med-ebm/
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2011/07/EBM-detaljer.pdf

 71. Som sagt Thomas, vassare än så blir det inte längre … tramsiga påhåpp, larviga halmgubbar, vilt vevande mot … ja mest dina egna friga fantasier.

  Angående ’bemöta vad du faktiskt skriver’ så görs ju det regelbundet. Varefter du nödgas smita och/eller dra till med något nytt lika fånigt.

  När du börjar fabulera som själve BjörnT, då vet man att du har haft en riktigt dålig dag.

 72. LBt

  Ingemar N #50,
  en globala medelvärdesrekonstruktion med en upplösning där man med trovärdigt resultat skulle kunna extrahera en 60-årig cyklisk svängning som har amplituden 0,1 C? Nonsens.