2015, möjligheter och omöjligheter

Solcellsanläggning i öknen

God fortsättning på det nya året!

Nytt år med nya möjligheter och visst kommer det att bli ett spännande klimat- och energiår 2015. Många sätter sina förhoppningar till det stora klimattoppmötet i Paris men vi får se vad ett eventuellt avtal i slutänden verkligen innebär.

Jag personligen har inget emot om vi minskar våra utsläpp av koldioxid även om jag inte tycker att det har högst prioritet i dagsläget. För mig handlar det om att vi behöver ta fram energislag som kan ge hela världens befolkning tillgång till billig energi som inte skadar naturen.

Den stora skillnaden i tankesätt kan handla om vi ska leva i ett lågenergisamhälle eller ett samhälle där energin inte är ett problem. Jag själv önskar det sistnämnda, för alla världens människor. Det finns så mycket vi kan göra för att förbättra för både människor och miljö om vi har det. Bara för att ta ett par exempel så skulle människor, och inte minst barnen, inte behöva inte leta bränsle till spisar med dålig förbränning. Dålig inomhusluft dödar minst ett par miljoner människor årligen. Barnen ska gå i skolan och de ska ha bra ljus att läsa sina läxor i. Med riklig tillgång till energi kan vi starta en process där vi pumpar upp havsvatten, omvandlar till sötvatten för bevattning och dricksvatten. Som det är idag pumpar vi många gånger upp vatten från berggrunden viket ibland dessutom bidrar till att landnivån sänks. Tänk att kunna göra tvärtom!

Det som förvånar mig mest just nu är hur våra tappra försök att få fram så kallad förnybar energi framställs från så kallade miljövänner. Jag förstår inte hur man kan kalla vare sig stora vindkrafts- eller stora solkraftsanläggningar för miljövänliga. Titta på bilden här ovan och läs vad det står. Är detta verkligen ”100 procent miljövänlig energi”? Själv tycker jag att det ser hemskt ut. Öknar är också habitat för växter och djur. De är för det mesta inte döda platser. Just denna anläggning har exempelvis visat sig döda fåglar som misstar den för att vara en sjö. Vad gäller vindkraft är de inte mycket bättre de. Vissa ser säkert på anläggningarna genom gröna glasögon och tycker att de inte stör eller förstör. Jag får lust att slita av dem glasögonen och ropa, – Se, se med öppna ögon och säg mig att det här inte skadar naturen!

Jag har som sagt inget emot om vi minskar våra utsläpp av koldioxid men jag har emot att vissa tycker att det ska ske till priset av att vi skadar naturen eller att människor inte kan lyftas till att ha ständig tillgång till billig energi. Det måste helt enkelt finnas betydligt bättre sätt och om det inte gör det idag föreslår jag att vi satsar på att utveckla sådana bättre sätt. Våra utsläpp av koldioxid har med störta sannolikhet en värmande effekt men vi gör inte rätt genom att göra lika mycket fel, bara på ett annat vis.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Per H

  Det är bättre men mer CO2 i atmosfären. Vi får en grönare planet med mera jordbruksproduktion. Återför det fossila kolet till atmosfären! I marken gör det ingen nytta. Vi har inte optimalt fotosyntes. Om det dessutom bidrar till att vi återhämtat oss från Lilla Istiden är det ytterligare ett motiv! Så vad är problemet?

 2. Peter F

  Fotot som Lena lagt in kan lämpligen kompletteras med detta klipp.

  https://www.youtube.com/watch?v=lJ_bHVJfHrs

 3. L

  När det gäller Ivanpah, så har det visat sig att elproduktionen bara varit hälften mot planerat och en tredjedel av den kom från gasdrift av anläggningen, så nettot är en brakförlust. Dvs samma som med vindkraft, utan subventioner investerar ingen i galenskapen.

 4. Olle R

  Det finns ingen anledning att täcka öknar med speglar eller solceller. Den takyta som finns i världen är fullt tillräcklig för att täcka världens elbehov med solel. Eftersom solen alltid lyser någonstans på jorden vore det en elegant lösning att förbinda jordens alla elproducerande tak i ett globalt elkraftnät, för då blir det aldrig brist någonstans och ingen energilagring av solelen behövs.
  Nu är det dock så att en stor del av jordens befolkning (särskilt då den energislösande delen) bor i den nordliga tempererade delen av världen. Här kan det uppstå lokal energibrist på vintern. Det här kan man lösa med extra kapacitet på södra halvklotet för att kompensera, eller också löser man det lokalt med vattenkraft, vindkraft och kraftvärme ( kondenskraft däremot är ineffektivt energislöseri och bör inte användas någonstans).

 5. Bo Carlsson

  ”Våra utsläpp av koldioxid har med största sannolikhet en värmande effekt”
  Detta enl. Lena Krantz inlägg.
  Men vid analyser av borrkärnor på Grönland i slutet av 2014, visade det sig att en varm period kom först sedan en måttlig koldioxidökning (Hittar tyvärr inte artikeln) Hur kan man då hävda att det är koldioxiden som höjer temperaturen ? Det visade ju sig att det var tvärt om.

 6. Ingo

  All energiproduktion är mer eller mindre miljöförstörande. Det är därför inte fel att satsa på energisnål teknik.

  När det gäller inomhusluft i skolor så är det en myt att det är sämst luft i nybyggda energisnåla skolhus. Det är i äldre skolbyggnader utan mekanisk ventilation som luften är som sämst. Ett annat problem i skolor har varit användandet av oprövade byggmaterial. Då fuktbelastningen av naturliga orsaker är högre i skolor än i bostäder och kontor så har problemen där fukt är inblandat märkts mycket mer.

  Ett exempel på en skola som hade dålig inomhusluft innan en stor renovering genomfördes på 1980-talet är Norra Latin i Stockholm. Redan runt sekelskiftet år 1900 så hade man mätt upp att CO2-halten som på mornarna var 0,3 promille hade ökat till över 1 promille mitt på dagen.

  När det gäller energiproduktion och miljöförstöring så är väl oljeproduktion från oljesand i klass för sig.
  Olja är över huvud taget ett miljöproblem för att det blir så stor miljöförstöring där det spills. Det finns massor av mark i Sverige där olja läckt som är förorenad. Gamla bensinstationer är väl känt och nedgrävda villaoljetankar som läckt är inget ovanligt.

  När det gäller rökgaser från olika typer av bränslen så är det inte bara koldioxiden som är ett problem. Att svavel är ett problem tror jag de flesta är införstådda med. Det var ju skogsdöden som debatterades men svavlet förstörde hustak och husfasader. Husfasader utefter trafikerade vägar förstörs mycket snabbare än de som är åt andra håll. Exakt vad det beror på att murbruk mot en trafikerad gata sväller så att teglet spricker men inte gör det på andra sidor finns vad jag vet ännu ingen förklaring på. Det är heller inte alla murade hus som råkar ut för det. Problemet är inte nytt, men när det sura regnet var som värst runt 1990 så var det på alla sidor av husen som var påverkade. Det var ändå takplåt och puts som skadades hårdast av surt regn. Takpannor av betong lär också ha fått rejält förkortad livslängd av det sura regnet. Hur mycket luftföroreningarna kostar svenska fastighetsägare i ökade underhållskostnader är mest spekulationer, men det talas om miljarder per år bara i Stockholm.

  Miljöförstöring kostar pengar och kostnaderna hamnar oftast hos någon annan än de som förstör miljön.

  När det gäller skador på fåglar och energiproduktion så är oljan värst. Det är omöjligt att veta exakt. Utefter svenska kuster så är det minst 100 000 fåglar per år som dör av oljeskador. Det är inte de stora oljeutsläppen som dödar det mesta, utan småspill som vid tankning av båtar. Spill av dieselolja är betydligt värre än bensin. Om det är någonstans som etanol skulle vara en stor miljöfördel så är det för fritidsbåtar. Det skulle spara många fåglars liv och lidande. Det är en ganska stor skillnad på miljöskadan av att spilla olja eller etanol. Går man utefter kajerna i Stockholm där gamla båtar ligger så ser man ofta att det är lite oljefilm vid någon båt. Det är tillräckligt för att några fåglar skall skada sin fjäderdräkt för sedan gå en långsam och plågsam död till mötes.

 7. Johan M

  #4 Olle R

  ”solen alltid lyser någonstans på jorden”

  ”med extra kapacitet på södra halvklotet för att kompensera”

  Det enda problemet är väl att södra halvklotet ligger just på södra halvklotet och att ”någonstans” är på andra sidan jorden när det är natt i Stockholm. Räkna lite på energiförluster när den generade energin skall transporteras från Australien till Stockholm.

 8. Sören G

  Hörde av en verkstadsägare att inblandningen av etanol i bensinen förstör motorerna.

 9. Johan M

  #5 Bo Carlsson

  ”Det visade ju sig att det var tvärt om.”

  Det ena utesluter inte det andra.

 10. Björn

  Gott nytt år alla kommentatorer och speciellt ett tack till den flitiga redaktionen! Att hålla igång en blogg är mer jobb än man tror. Utan inlägg ingen levande blogg. Hoppas att fortsättningsvis få ta del av analyser och klimatnyheter som redaktionen nosar upp.

 11. Johan M

  Några intressanta länkar som visar på möjligheter för framtiden.

  Lockheed-Martin jobbar på en ny typ av fusionsreaktor. Om det fungerar så sänker det kostnaderna för att bygga fusionskraftverk med flera magnituder.

  http://www.lockheedmartin.com/us/products/compact-fusion.html

  National Ignition Facility arbetar med lasrar för att skapa fusion presenterade i början av 2014 att de kunde frigöra mer energi än vad lasrarna drog.

  https://www.llnl.gov/news/nif-experiments-show-initial-gain-fusion-fuel

  Man brukar ju säga att fusionreaktorer endast kan slås av ”vin, kvinnor och sång” när det gäller att bränna pengar, men om man räknar på hur mycket som har bränts på vindkraft så ligger nog fusionsreaktorer och vinet långt efter.

 12. Bo Carlsson

  Detta med igensatta bränslefilter i dieselmotorer är egentligen inget nytt, det har skrivits en hel del om det tidigare.
  Det beror på ofullständig förbränning av rapsoljan (RME) som blandas i bränslet, som gör att det bildas en svart ”gegga” i bränslefilter och tankar. Enl. EU-direktiv skulle det bli lag på att en viss mängd RME skulle blandas i bränslet från den 1/5 2014 (Kvotpliktslagen) Men av någon anledning fick begåvningarna i EU kalla fötter så det blev uppskjutet på obestämd tid. Så än så länge får bensinstationerna sälja ren diesel, om de vill det ?
  Den inblandade rapsoljan är skattebefriad.
  Det är väl bra om vi kan minska vårt oljeberoende genom inblandning av RME. men det är ju också en trafiksäkerhetsfråga, inte så bra om motorn plötsligt förlorar kraft och stannar vid tex. en omkörning.
  För att inte tala om allt strul, med kostnader och verkstadsbesök m.m.
  Även inblandning av Etanol har konstaterats skadligt för bensinmotorerna.

  Det kanske är bra att ta det lite lugnt med miljöhysterin och tänka efter lite innan man hittar på nya dumheter

  http://www.dn.se/ekonomi/stora-problem-med-lastbilarnas-filter/

 13. ingvar

  Bo Carlsson #12
  >Det beror på ofullständig förbränning av rapsoljan (RME) som blandas i bränslet, som gör att det bildas en svart ”gegga” i bränslefilter och tankar.

  Hur kommer ofullständigt förbränd RME tillbaks till tanken efter att ha varit inne i cylndern??????

 14. Olle R

  #7 Ja, ett globalt elnät är väl lite utopiskt… Nu tror jag iofs inte att överföringsförluster är något större problem, jämfört med lokala omvandlings och lagringsförluster. Ett mer näraliggande problem är politisk instabilitet och energiöverföring över gränser, särskilt om man har låst sig vid en fast infrastruktur. Se bara på konflikten mellan Ryssland och Ukraina och pålitligheten i gasleveranserna till Europa.
  Så det lutar väl åt lokala lösningar i solenergisamhället, lagring från dag till natt och sommar till vinter. Elektrolys, Vätgas och bränsleceller är väl det mest lovande och med en utveckling av den tekniken får man på köpet också en lösning på hur fordonen ska drivas i framtiden. Batterier tror jag inte på, inte för massbilism i alla fall…

 15. Ingemar Nordin

  Johan M #11,

  Tack för dina länkar. Fusionskraft är väl det som på sikt kommer att lösa energiproblemen på jorden. Både NIF och Lockheed jobbar ju med känd fusionsfysik, dvs miljontals grader och högt tryck. NIFs experiment visar ju att en kontrollerbar process kan göras. Lockheeds koncept är en bland flera relativt väl utvecklade idéer som låter spännande eftersom reaktorerna kan byggas små.

  http://www.theengineer.co.uk/news/news-analysis/new-details-on-compact-fusion-reveal-scale-of-challenge/1019393.article

 16. Leif Ahrgren

  #12 Bo Carlsson
  Håller med dig i allt väsentligt, men måste ändå vara lite ”besserwissrig” och korrigera dig på en punkt. Det är inte förbränd RME som sätter igen filtren. Efter förbränning har bränslet öht ingen kontakt med filtren. Det svarta gegget som sätter igen kommer sig dels av oxidation av RME i bränslet, dels av bakterietillväxt i skiktet mellan, mer eller mindre ofrånkomligt kondensvatten i tankarnas botten, och RME i dieselbränslet.
  RME-tillsatsen är ett typexempel på rent kosmetiska åtgärder som beslutats av politiker i syfte att verka klimatsmarta. Bort med otyget! (RME menade jag, men kanske borde det gälla även politiker!)
  Mvh/Leif

 17. L

  #13, Ingvar, dieselmotorer har en returledning till tanken…

 18. Bo Carlsson

  # 9 Johan M
  ”Det ena utesluter inte det andra”
  Förstår inte vad du menar ? Vill du utveckla det ?

 19. Lars Karlsson

  Det är lätt att fantisera och drömma om sol el men verkligheten är annorlunda.
  Inte ens i länderna kring Sahara satsar man för fullt på sol el , flera länder bygger eller planerar i stället kärnkraft tex SaudiArabien ,UAE, Jordanien mfl.
  Att vi skulle få solel till Europa från Sahara var en fantasi som sprack projektet kallades för Desert tec numera nerlagt .

 20. Bo Carlsson
  Jag menade också att det ena inte utesluter det andra.
  Det kan mycket väl vara så att forskarna inte har lyckats rekonstruera och utvärdera hur koldioxid följer temperaturen tillräckligt bra än. Isborrkärnor visar mycket riktigt att på en mycket lång tidsskala följer koldioxidnivån temperaturen.
  Men det är ju också så koldioxid är en växthusgas och vi släpper ut denna gas. Jag skulle bli mycket förvånad om det visade sig om sådär 30 år att vetenskapen kom fram till att människans utsläpp av växthusgaser inte har någon som helst effekt.

 21. Ingvar

  #17 L
  <Ingvar, dieselmotorer har en returledning till tanken…

  Jo det vet jag, har mekat diesel. Men det är inte förbränd diesel som returneras. Förbränd diesel finns bara i cylindern och i avgaserna

  Leif Ahlgrens förklaring är logisk

 22. Håkan Bergman

  L #17
  Jo men den returen kommer väl från insprutningspumpen. Jag vet faktiskt inte exakt hur common rail funkar, men jag kan tänka mig att det funkar som på stora oljeeldade ångpannor där man har en CD-pump som reglerar oljemängden, CD står för Constant Difference, dvs skillnaden mellan ”primärledningen” och returledningen, det är lättare att reglera så. Sen geggan som sätter igen filtren är väl paraffin, händer med vanlig diesel också när temperaturen går ner under 30 C, om man inte har vintertillsats. Man kan blanda lysfotogen upp till fiftyfifty själv, åtminstone var det lönsamt på 60-talet, lysfotogen var obeskattat då. Rapsolja och andra matoljor brukar få fällning av paraffin redan strax under 0 C f.ö.

 23. Ingemar Nordin

  James Dellingpole har en mycket underhållande nyårskrönika om vad som kommer att hända i år. Några citat relaterade till klimatpolitik:

  Januari
  ”Encouraged by its success in banning incandescent lightbulbs, powerful vacuum cleaners, incorrectly shaped fruit, effective pesticides, minty cigarettes etc, the European Commission decides to ban Euthymol toothpaste, metal detectors, heated handlebars on motorcycles, petrol-driven lawnmowers, Meerschaum pipes, cocktail umbrellas, battery-operated nosehair clippers, shuttlecocks made with real feathers and Extra Strong Mints – not for any particular reason but just because it can. …”

  April
  ”Field researchers in Alaska and Norway establish that the world’s polar population is at least twice as big as previous estimates and growing by the day. To compensate, environmental activists campaign for the polar bear to lose its “Threatened” status on the IUCN ‘Red List’. They now have it recategorised as “Extinct”, so as not to jeopardise its vital symbolic value in the cause of “combatting Climate Change.””

  Maj
  ”Conservative leader David Cameron laughs off criticisms that he lost his party the General Election by revealing that, all along, he has been a UKIP double agent. “Gay marriage? Greenest government ever? A wind turbine by every quaint English village? Ring-fenced aid-spending for kleptocrat dictators in Bongo-Bongoland? You don’t SERIOUSLY imagine I believed any of that nonsense do you? I went to Eton for heaven’s sake. I used to hunt with the Heythrop. I’m related to the Queen. …”

  Juli
  ”A gamekeeper on a Scottish grouse estate is fined £10,000 and given a suspended prison sentence after being found in possession of a hen harrier egg.

  On the neighbouring nature reserve, run by the Royal Society for the Protection of Birds, three golden eagles, a sea eagle, an osprey and two dozen golden plovers are found decapitated beneath the reserve’s ornamental wind turbine. The RSPB issues a statement blaming the appalling tragedy on “global warming” which, its expert scientists believe, is causing raptors to lose their natural ability to negotiate high velocity whirring obstacles, such as turbine blades.”

  Augusti

  ”Diminishing solar activity leads to the worst summer since 1816. Thirty-three US states are buried in six inches of snow. Ice storms freeze Cornwall and Corfu. Crops are devastated. Hungry polar bears leave the Arctic Circle in search of warmth. George Monbiot writes a heartrending article in the Guardian entitled: “If you want to know what global warming means look outside your window.” He is not being ironic.”

  September

  ”At the UN climate conference in Paris, Greenpeace activists demonstrate how the city might look as a consequence of rising sea levels and ocean acidification by painting the Eiffel Tower with acid so it dissolves into a puddle of fizzing metal. Greenpeace Executive Director Kumi Naidoo does his usual trick of flying in to explain that Greenpeace meant no harm, they were just trying to raise awareness etc etc. Meanwhile the activists responsible are released from prison at the behest of the European Court of Human Rights, which points out that while the Eiffel Tower was merely a metal tourist attraction global warming is real and could potentially result in the deaths of billions.”

 24. Ingemar Nordin

  #23 forts,

  glömde länken
  http://www.breitbart.com/london/2015/01/01/2015-your-handy-month-by-month-guide-to-the-year-ahead/

 25. Johan M

  #14 Olle R

  ”Så det lutar väl åt lokala lösningar..”

  Det lutar åt kol, vatten och kärnkraft, där kärnkraft naturligtvis kommer att spela en avgörande roll, allt annat är leksaker. En uppskattning av de utmaningar vi står inför får man om man tittar på världens totala energiförbrukning (lite gamla siffror från Wikipedia ger en grov bild):

  fosil : 120.000 TWh
  kärnkraft: 8.000 TWh
  vatten: 3.500 TWh
  annat: 15.000 TWh

  Per capita är det ca 20 MWh per person och år, i Europa ligger vi på ca 40 MWh och i US på 80 MWh. Om vi nu skall gå från 7 miljarder till 9 miljarder människor och skall få upp alla till .att snitta vad vi konsumerar i Europa så skall vi ha en energiproduktion på 360.000 TWh mot dagens ca 150.000 TWh. Detta skall vi göra på kanske 50 år. Så börja räkna på hur man bäst installerar en produktion på 200.000 TWh, min gissning är att kärnkraft kommer att spela en mycket stor roll.

 26. Bo Carlsson

  # 20 Lena Krantz
  Tack för svaret !
  Tycker nog att analysen av borrkärnor talar sitt tydliga språk, jag kan inte komma på något bättre.
  Omfattande laboratorietester har ju också genomförts, som heller inte påvisar någon uppvärmning
  på grund av ökad halt av koldioxid. Om nu den globala temperaturen har ökat, vilket är tveksamt, får vi försöka hitta en annan orsak.

 27. Bo Carlsson
  Fast det är ju tvärtom, laboratorietester har visat att CO2 är en växthusgas.
  Men jag tycker inte att vi ska fokusera på denna gas på det vis som vi gör idag. Vi har mycket ändå med att försöka se till att alla människor får en dräglig tillvaro.

 28. L

  #21,22, det är ingen som påstått att förbränd diesel sätter igen filtren. Däremot verkar det vara något fel på RME-bränslet som gör att det inte förbränns(?), det är inte bara att det sätter igen filter, för man tappar effekt till och från, som någon sa, exempelvis under en omkörning. På min bil verkar det påverka turbon som inte får fart, utan saggar en stund när man som bäst behöver den. Sen fungerar allt plötsligt igen. Med ren diesel finns aldrig det problemet…

 29. Johan M

  #18 Bo Carlsson

  Att en ökad temperatur ger en ökad koldioxidkoncentration är nog alla överens om, ett varmare hav håller mindre mängd koldioxid. Att koldioxid är en sk växthusgas är nog också alla överens om. Det råder ingen motsägelse mellan dessa två egenskaper.

  Antag att temperaturen, på grund av någonting, ökar med 0.6 grader. Det kanske skulle få koldioxidhalten att öka med 60 ppm som i sin tur skulle påverka klimatet så att den steg med ytterligare 0.1 grader – detta ger som effekt att koldioxid halten ökar med 6 ppm – som gör att temperaturen ökar men 0.01 grad – som ….

  Bara för att man har en återkoppling så betyder det inte att temperaturen måste skena.

 30. Bo Carlsson

  # 27 Lena Krantz
  Visst är CO2 en växthusgas, tack vare den så växer det bättre så fler människor får en ”dräglig tillvaro” vi tycker ju likadant egentligen.
  Det enda jag vänder mej emot lite grand är påståendet att koldioxid höjer temperaturen, det är ju större ”forskare” än jag som har konstaterat att så inte är fallet, men en viss osäkerhet finns ju förstås, som alltid.
  ”Den som lever får se”

 31. Bo Carlsson

  #29 Johan M
  Tack för din förklaring, men du förutsätter att koldioxiden höjer temperaturen, vilket allt talar emot, lab.tester borrkärnor m.m. Det måste bevisas att co2 höjer temperaturen, annars är resonemanget inte meningsfullt

 32. Ingvar

  28 L
  > #21,22, det är ingen som påstått att förbränd diesel sätter igen filtren.

  Bo Carlsson #12 skrev:
  >Det beror på ofullständig förbränning av rapsoljan (RME) som blandas i bränslet, som gör att det bildas en svart ”gegga” i bränslefilter och tankar. Enl. EU-direktiv skulle det bli lag på att

 33. L

  #32, just det, oljan som inte förbränns. Den kanske kräver högre insprutningstryck, vad vet jag..?

 34. Johan M

  #26 Bo Carlsson

  ”analysen av borrkärnor talar sitt tydliga språk,”

  Borrkärnor talar nog inte så klart som somliga vill tro. Det finns en mängd felkällor och det är inte alltid lätt att vara sig tidsbestämma data eller jämföra data med dagens uppmätta värden.

  http://wattsupwiththat.com/2010/12/26/co2-ice-cores-vs-plant-stomata/

 35. Johan M

  #31 Bo Carlsson

  ” men du förutsätter att koldioxiden höjer temperaturen, ”

  Nej, jag förutsätter inte att den höjer temperaturen men jag säger att det inte råder något motsatsförhållande.

  Sen är jag rätt övertygad om att den faktiskt bidrar till luftens temperatur. Som en sk växthusgas reflekterar den en del av den långvågiga strålningen och höjer temperaturen. Att det sen finns betydligt större faktorer som är i rörelse och att det finns en inbyggd termostat i luftcirkulationen gör att koldioxids bidrag i slutändan troligtvis är så lågt att vi inte kan mäta den effekt förbränning av fossila bränsle har.

 36. Peter Stilbs

  Re dieselproblemen hoppas jag att slippa flyga med plan som går på ideologiskt och oprövat biobränsle.

  I övrigt låter problemen ungefär som i forna öststaterna i början på 90-talet. Några bilburna lettiska vänner skulle hälsa på i Karlstadtrakten, efter färjeresa till Stockholm – de menade att det var absolut nödvändigt att stanna i trakten av Västerås eller så för att göra ren tändstiften…

  Man undrar vad för bensin de var vana att tanka?

 37. Håkan Bergman

  Peter S. #36
  UnoX, var det väl, började sälja diesel i början på 60-talet, enligt uppgift rysk diesel. Luktade mer som lacknafta eller flygfotogen, men lastbilarna gick som spjut med ett svart avgasmoln efter som stank nafta. Det gick bra tills Scania och Volvo började ta bränsleprover när bilarna kom in med nerkörda ramlager.

 38. Ingvar

  #32 L
  Kom igen nu!!
  Det finns inte en chans i h-vite att nånting som varit inne i en cylinder (som är det enda ställe där det förbränns någonting) skulle kunna komma tillbaks in i bränslesystemet.
  Det vet jag. Punkt.
  Så att det skulle vara några oförbrända rester som djäklas är helt uteslutet.
  Leif Ahlgrens förklaring är den enda valida just nu.
  Dessutom är tekniken ungefär som Håkan beskriver det. Dieseln, precis som för bensininsprutning så cirkulerar en pump bränslet från tanken och tillbaks till tanken via en ventil som skapar ett konstant mottryck och det är det mottrycket som används för spruta in i cylindern.

 39. Ingvar

  Lena K
  >Den stora skillnaden i tankesätt kan handla om vi ska leva i ett lågenergisamhälle eller ett samhälle där >energin inte är ett problem. Jag själv önskar det sistnämnda, för alla världens människor.

  Jomenvisst. Och Holdren illustrerade sin neomalthusianska inställning kristallklart när han hävdade att det värsta som skulle kunna hända planeten var att vi skulle få riklig tillgång till tillförlitlig energi till ett lågt pris.

 40. Ingvar

  Peter #36
  Säkert lågoktan. Och med dåliga smörjoljor så slets cylinderväggar och kolvringar rejält med resultat att det blev olja på stiften också. Eller kanske en Trabant 2-taktare med mycket olja inblandad
  🙂

 41. L

  #38, varken bensinbolagen eller biltillverkarna har konstaterat varför det blir problem, åtminstone inte officiellt. Att bränslet varit inne i cylindern och återvänt är din egen tolkning…

 42. Karl-Johan Lehtinen

  Väl formulerad sammanfattning. Vad man kan tillägga är en from förhoppnng om att västvärlden på allvar skulle starta en storskalig utveckling av gen IV kärnrekatorer så att man kunde använda olja till viktigare ändamål än förbränning. Två viktiga mål skulle uppnås: mindre luftföroreningar (inte CO2) och en långsiktig lösning på den globala energiförsörjningen.

 43. Ingvar

  L #41
  Då får banne mig du förklara vad det är för ofullständig förbränning som kommer in i bränslesystemet och hur. Jag påstår att det är omöjligt! Ofullständig förbränning implicerar för tusan att bränslet varit inne i cylindern. Jag har inte ”tolkat” något bara läst innantill vad andra skriver.
  1. Ofullständig förbränning = varit inne i cylindern, det enda ställe det sker förbränning
  2. Igensatta bränslefilter = bränslesystemet
  Hur skulle det vara med lite innanläsning och logiskt tänkande??
  ”Be sure brain is engaged before putting mouth into gear”

 44. Karl-Johan Lehtinen
  Jag håller fullständigt med dig. Jag tror att vi kommer att få se en utveckling vad gäller exempelvis solenergi men när vi nu har en möjlighet att utveckla en teknik som kan återvinna avfallet från de gamla kärnkraftverken så är det (för mig) självklart att vi ska den chansen.

 45. L

  #43, nu var det inte jag som formulerade påståendet, men jag tolkar det som att bränsle som cirkulerar i systemet utan att förbrännas är det som fastnar i filtret. Det som går in i cylindrarna är givetvis borta…

 46. Gunnar Littmarck

  ”4 Olle R
  Visst finns det många sätt att omvandla den energi mänskligheten behöver, men inse att bara den som för tillfället är billigast byggs ut i majoriteten av världens länder.

  1990 trodde många med mig att välstånd inte skulle spridas till breda folklager utanför OECD, men tji fick vi och jag är glad för det.

  Nu har både Indien och Kina lika många innevånare var som vi alla i OECD och vi tre är ändå bara hälften.

  Därför riskerar allt fler miljarder sina liv i hopp om att få använda mer energi.

  Om du vill kyla jorden ska du förbjuda konstbevattning, inte minst av öknar då de är kraftigt kylande genom att energiutstrålningen ökar med temperaturen upphöjt till fyra, därför kunde hela norra halvklotet ha ett mycket mer livsvänligt klimat, Skandinavien medelhavsklimat och Medelhavsregionen vara bördig, då Sahara senast var bevuxen under stenåldern.

  USA och Israel är några som framgångsrikt odlar upp öknar och därmed ökar den globala medeltemperaturen => förbättrar det globala klimatet för liv.

  Om du inte använder fysik för att inse detta så ger jag dig ett räkneexempel jag brukar ge till intelligenta tonåringar:

  Räkna ut månens yttemperatur om den skulle rotera så fort att termisk tröghet gav en maximal temperaturskillnad på 1C:

  Använd albedo 0,12, soleffekt 1370W/kvm, omgivande rymdtemp 3Kelvin och för att göra det lätt behöver du inte ta med den betydelsefulla strålningen från jorden. (månen är sedd från jorden stor som solen och strålar mot jorden energi i CO2-molekylens verksamma band, varför koldioxid kyler jorden då den finns i de övre luftlagren).

  Detta bör en begåvad gymnasist klara på en kvart så om du kommer med rätt svar senast under helgen, så duger det och du har visat att du förstår att medeltemperatur inte säger det minsta om en himlakropps energibalans.

  Eller hur Tomas Palm?

 47. Ingvar

  #45 L
  OK, det förklarar hur du tänkt. Fast då skall man inte använda uttrycket ”Ofullständig förbränning”. Det implicerar faktiskt någon form av förbränning och det sker ju enbart i cylindern.
  Nånting får RME att sätta igen bränslefiltren och då tycker jag att Leif Ahlgrens hypotes/förklaring är trolig

 48. Staffan Algotson

  INDUNA
  20150101
  Jag tror att ni förväxlar bränslefiltret med partikelfiltret. Partikelfiltret tar hand om partiklarna i avgaserna och sitter alltså i avgassystemet. Även detta kan sättas igen om man kör många korta sträckor i stadstrafik.Man bör alltså ibland köra längre sträckor på landsväg för att temp. i filtret blir tillräckligt hög för att partiklarna kan förbrännas.

 49. Slabadang

  Postkodslotteriet grnaskas kritiskt av SVD!

  Så här går det till i ”välgörenhetsindustrin”! När välgörenheten skall se ut som stiftelser men egentligen inte är det har blivit ett gigantiskt demokratiskt problem. De som erhåller flest medel är dessutom inte förenigsdemokratiska utan ledningarna ”tillsätts” och tittar vi på bakgrunden till dessa tillsatta ledningar så kommer kräkreflexerna lika säkert som ett reklamutskick från postkodslotteriet. Hur man lever på bekostnad av andra är en etablissemangets nationalsport och WWF SNF och Grinpiss slåss om platserna på prispallen vart år. Det gäller ju bara att hålla fasaden om ”välgörenhet” uppe. Sverige är i trängande behov av omfattande demokratiska förtroendeskapande reformer.

  http://www.svd.se/naringsliv/har-ar-hela-granskningen-av-postkodlotteriet_8506998.svd?sidan=2

 50. BjörnT

  ”What we are able to tell from analysis of the geological record is that the rate at which the part of West Antarctica around the Amundsen Sea is currently losing ice ten times more rapidly, if not more, as the ice retreat that occurred during the last interglacial period (the Eemian, 130,000 to 114,00 years ago). So the ice retreat we’re currently seeing is much more rapid than we’d expect to see during typical interglacial cycles.”

  http://www.sciencepoles.org/interview/putting-antarcticas-ice-mass-loss-into-perspective

 51. BjörnT

  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-beraknar-2014-varmaste-aret-i-europa-1.82588

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/2014-blev-rekordvarmt-i-sverige

  Gissar att 2014 blir det varmaste året för planeten hittils instrumentalt uppmätt och där man mäter och beräknar landtemperatur.

  Gissar att det satellitbaserade UAH kommer att visa att 2014 är den tredje varmaste sedan 1979, möjligen den fjärde.

 52. BjörnT

  Just nu producerar vindkraften ca 22,5 % av vårt elbehov.

 53. Ingvar

  48 Staffan
  Så kan det förståss också vara. Och att RME förvärrar det problemet.

 54. Johan M

  #52 BjörnT

  ”Just nu producerar vindkraften ca 22,5 % av vårt elbehov.”

  Och dessa producenter får 27 öre/KWh vilket de naturligtvis inte överlever på. De får ca 15 öre extra från el-certifikaten men inte heller detta räcker för att täcka deras kostnader så räkna med att någon får stå för ett räddningspaket framöver.

  Som de säger – lurad, grundlurad, vindkraft.

 55. Johan M

  #52 BjörnT

  Eller vi kanske skall följa Danmarks som verkar vara ett föregångsland, de hade ett elpris på minus 30 öre i morse. Det måste ju vara jättebra, att producera el till …. en negativ kostnad… eller?

 56. BjörnT

  Johan M. Det är strålande för konsumenterna japp! Och om några producenter går i konken så kommer ändå kraftverken att snurra vidare eftersom marginalkostnaden för ett redan uppfört vindkraftverk är synnerligen låg. Men omsorgen om producenterna hedrar dig, du måste ha ett gott hjärta! 🙂

 57. Johan M

  #56 BjörnT

  ”Det är strålande för konsumenterna japp! ”

  Hur resonerar du? Vem betalar subventionerna? Är det så att subventioner kommer ur en stor kista i källaren hos kungen och ju mer vi kan plocka ur den desto bättre? Vi kanske skall sätta upp en subventionerad möbelfabrik, kalla den OKEA, som säljer jättebilliga möbler (ibland får man pengar om man hämtar ut en stol) – hur väl använda pengar är det?

  Att subventionera vindkraft är ett stort skämt – som man, om det inte förstörde miljön och kostade pengar, skulle skratta åt; nu kan man bara gråta.

 58. Tyvärr har nättrollet BjörnT återvänt hit. Säkert fattar också han att det är elkonsumenterna som får betala subventionerna till ineffektiva, miljöförstörande och olönsamma energislag som vindkraft. Vindkraft är en usel affär för alla och kommer att kosta Sverige minst 215 miljarder kronor, enligt en rapport från Timbro. Förutsatt att vansinnet inte stoppas snarast.

 59. BjörnT

  JohanM. Om du med subventioner avser elcertifikaten så är den vindkraft ca 2 öre av ditt per kWh-elpris.

  Vi har, 2014, haft det lägsta elpriset sedan 2007 beroende på ett antal faktorer, vindkraftens kraftiga ökning torde vara en del av förklaringen.

  Vindkraften är stadd i en kraftig tillväxt i många delar av världen. Inte minst i USA och Kina.

 60. Johan M

  #58 Lars Kamél

  ”Förutsatt att vansinnet inte stoppas snarast.”

  Vilket inte kommer att hända under de kommande fyra åren 🙁 Det är snarare troligt att vi till hösten ser ett ”framtidspaket” som ”låter Sverige leda utvecklingen” och ”kommer skapa gröna jobb” …. genom att höja elcertifikatskvoten så att priset går upp i minst 30 öre och helst 50 öre per KWh. Om det inte går upp en talgdank hos danskar eller tyskar, vad är då chansen att det går upp en ljus för svenskar där eländet ”bara” kostar några miljarder per år?

  Men hoppet är det sista som överger en så låt oss hoppas att 2015 blir året då det händer 🙂

 61. Daniel Wiklund

  Du Björn T borde åka till Holmön och predika vindkraftens lov. Där har det pågått en strid i snart 8 år som har lett till starka motsättningar. Så oerhört onödigt, vi har redan så gott om el, här i Norrbotten finns det el för ca 40 hallar av den typ som Facebook har byggt, och håller nu på att bygga en andra. Serverhallarna drar otroligt mycket el, men ändå finns det el för 40 hallar, och det är inte vindkraften som står för den elen, utan i första hand vattenkraften.

 62. Bo Carlsson

  Vindkraften är stadd i stadig tillväxt i USA ?

  http://toryaardvark.com/2011/11/17/14000-abandoned-wind-turbines-in-the-usa/

 63. BjörnT

  Bo Carlsson Just det. http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/renew_co2.cfm

 64. Daniel Wiklund

  Kan du Björn T säga varför vi ska bygga vindkraft när vi i Norrbotten har så mycket överskott på el så vi kan bygga 40 Facebookhallar, där en hall tar lika mycket el som ca 36000villor.

 65. Just nu i Blekinge: Skenande vindkraftverk i Olofström, går ej att stoppa, trafiken stoppas pga risk för lossnande rotorblad …

 66. Johan M

  Vindkraft är bondfångeri – tittade in på Vindpark Vänern – där kommunen i September fick gå in med ytterligare 35 miljoner för att rädda verksamheten. Lyssna på detta reportage från SR:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5978752

  Hur ser det då ut idag på deras hemsidor, jo de lockar med att köpa andelar för 4.300:- som ger ”dig ca 900-1000 kWh/år under vindkraftverkets livstid”. Sen visar det sig att 1000kWh är önsketänkande ”Historiskt ligger produktionen närmare 900 kWh, men målet och potentialen är 1000. Det har vi sett enstaka månader att verket kan prestera.” Ahh, så närmare 900 KWh alltså, eller?

  Tittar man på dess statistik under de senaste åren ser vi att de lyckats producera – 762, 927, 769, 841, och kanske 950 i år – i diagrammet så är dock 2010 ett ”normalår”. I prospektet som finns under rubriken ”Är det lönsamt?” finns beräkningar som antar ett elpris på … 40, 50 eller 60 öre! Hmm, med ett elpris på 27 så blir det nog kommunen som får skjuta till lite mer pengar framöver – med det skapar ju många gröna jobb så det är säkert en bra affär.

  http://www.vindparkvanern.se/docroot/parts/gasslingen/sidor/3_id238.pdf

  http://www.vindparkvanern.se/docroot/parts/gasslingen/sidor/vindbroschyr%20140602_id240.pdf

 67. BjörnT

  24,8 % av Sveriges elförbrukning produceras av vindkraftverk just nu.

  🙂

 68. Lasse

  #67 Vilket påverkar priset påtagligt. 28 EUR/MWh. På Jylland är det ännu lägre 16 EUR/MWh.
  Vi exporterar ca 3200 eller drygt 70% av vindelen just nu!
  (Det är den som inte går att reglera och inte går att kompensera för fullt ut)
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

 69. Johan M

  #67 BjörnT

  https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

 70. Daniel Wiklund

  Jag väntar på att du ska svara på min fråga Björn T, om det är klokt att bygga Europas största vindkraftspark (paus just nu pga ekonomiska problem) i Markbygden (Piteå) när vi har ett så stort elöverskott här uppe så att det kan byggas 40 dataserverhallar där en drar lika mycket som ca 36000 villor utan att det behöver byggas ny elkraft.

 71. BjörnT

  Daniel Wiklund. Jag har ingen synpunkt på det, lika lite som för t.ex nya köpcenter eller arenor.

 72. Daniel Wiklund

  Du tycker alltså att det är jämförbart. Så om vindkraftsbolagen helt plötsligt började bygga arenor istf vindkraft skulle du inte ha nån synpunkt på det heller.

 73. Skogsmannen

  BjörnT!

  ”…Det är strålande för konsumenterna japp! Och om några producenter går i konken så kommer ändå kraftverken att snurra vidare eftersom marginalkostnaden för ett redan uppfört vindkraftverk är synnerligen låg….”

  Jaha. Då fick bondfångeriet ett ansikte, eller i alla fall en signatur…

 74. Gunnar Strandell

  BjörnT #67

  Citat:
  ”24,8 % av Sveriges elförbrukning produceras av vindkraftverk just nu.”

  Källa, tack!

 75. BjörnT

  Gunnar Strandell kolla http://www.svk.se.

 76. BjörnT

  Och nu 25,3 %. http://www.svk.se

 77. Daniel Wiklund

  Det är ju bra att vi får exportera el till andra länder, det mesta av vindkraftsselen exporteras ju, men som sagt häruppe i Norrbotten finns det väldigt mycket el, men det finns inte ledningar att transportera den söderut. Annars hade ni söderut sluppit dessa monster till vindkraftverk.

 78. Daniel Wiklund

  I vintras är det var som kallast så stod vindkraften för ett par %, likaså för några veckor sen. Och det vet ju du Björn T hur opålitlig vindkraften är.

 79. Gunnar Strandell

  BjörnT # 75
  Tack för länken.
  Som du skriver är vindkraftproduktionen t.o.m. 26,6 % av förbrukningen när jag kollar källan.
  Men det finns en hake, som du säkert är medveten om.
  Produktionen är STÖRRE än förbrukningen, 20 209 MW mot 17 051 MW och skillnaden 3 158 MW är i samma storleksordning som vindkraftens bidrag 4 523 MW.

  Utan vindkraft hade vi alltså tvingats importera 1 365 MW t.ex. från Dansk vindkraft för det facila priset -300 kr/MWh.

  Räknar man så har vindkraften kostat 22,5 miljoner sedan du skrev ditt inlägg kl. 15:53.

  Det handlar inte bara om procenten, man behöver kunna räknar pengar också och hålla isär debet och kredit. 😉

 80. BjörnT

  Jösses Gunnar Strandell… antar att efterfrågan och utbud inte var din bästa gren

  börjar förstå intelligens-nivån härinne

 81. Daniel Wiklund

  Hur är det med din intelligensnivå Björn T som jämför utbyggnad av vindkraft när vi har ett elöverskott med att man bygger arenor och köpcentra.

 82. Slabadang

  Björn T!

  Det är skönt för dig att du är så totalt aningslös. Vad gäller intelligensen så blir det upp till läsarna att avgöra vem som besitter vad ? Du är uppenbarligen helt blockerad mot alla de tydliga mätbara makabra och bevisbara idiotier som vindkraften är befäst med. Jag vet inte hur många gånger du ertappats med brallorna nere. Men du besitter samma typ av mentalitet som mannen bakom disken som sålt den döda papegojjan i Monte Phytons sketch.

  Att först idka skitig gruvbrytning av den sällsynta metallen Neodym i Kina, sedan smälta skiten , transportera den över halva jordklotet, montera i Danmark, tillverka gigantiska fundament i stål, vingar av glasfiber, montera ihop hela skiten, transportera det vidare upp till Sverige med specialtransporter, dra vägar, gräva kabeldiken, spränga och schakta tusentals kubikmeter med berg, gjuta tusentals ton med betong, sedan transportera fram monstren , resa dem, och hela denna idiotiskt ekonomiska och energislöseri för att till slut lyfta upp en elmotor på hundra meters höjd som bara när det råkar blåsa inte ger mer kraft än vad som kommer ifrån en vanlig schysst V6:a. Dessutom resta i ett land där all elproduktion redan är CO2 -fri och som lök på laxen ett land där vi redan har en överproduktion av pålitlig stabil CO2-fri EL. Jamen guuuuud så intelligent!!!

  När det väl sedan råkar blåsa så uppstår sekundära instabilitetsskador på det fasta nätet som kostar mångmiljarder att gardera sig emot , det kallas ”smart elnät” av samma intelligentia som tycker det är smart att resa upp en motsvarande intermittent V6a på hundra meters höjd för typ tjugo millar och kasta kostnaderna på grundlurade kunder och intet ont anande medborgare, vad intelligens är är jag säker på att din och min syn på den är lika vitt skilda som skillnaden mellan klimatmodellernas profetior och faktiska observationer ! Men tack för att du är här och bekräftar de absolut värsta farhågorna om hur klimathotare inte förmår att tänka kritiskt och inte har en suuuusning om vad vare sig ekonomi prioriteringar eller förnuft är!

 83. Gunnar Strandell

  BjörnT #80
  Citat:
  ”börjar förstå intelligens-nivån härinne”
  Bra!
  Det tar sig.

  Men du behöver inte vara så berömmande. Det hade räckt om du skrivit :
  ”tack för synpunkten, jag tänkte inte på det i hastigheten.”
  Då hade vi kunnat föra en vidare diskussion.

  Om ”härinne” syftar på din egen skalle ser jag tyvärr ingen möjlighet att hjälpa dig, där är jag är fortfarande oförstående.

 84. Johan M

  #79 Gunnar Strandell

  Riktigt bra. Visar verkligen hur bisarr hela situationen är.

 85. Gunnar Strandell

  Johan M #84
  Tack Johan!
  Låt oss hoppas att BjörnT skickar oss varsin tiondel av den vinst han har räknat fram! 😀

 86. Håkan Bergman

  Statistiken finns här:
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Statistik/Elstatistik-for-hela-Sverige/
  2013, det senaste kompletta året, stod vindkraften för över 20% av den totala produktionen under 37 timmar, det går 8760 timmar på ett år, maxvärde var 23,6%.

 87. Gunnar Strandell

  Det är läggdags, men innan jag somnar kan jag inte låta bli att bidra till diskussionen om BRÄNSLEFILTER utifrån den kunskap jag har.
  1. FAME, Fatty Acid Methyl Esters, är godkända dieselbränslen för att få säljas i Europa om de klarar kraven i standard SS-EN 14214.
  2. RME, Raps Metyl Ester är en delmängd av FAME och får säljas i Europa om den uppfyller EN14214.
  3. FAME får blandas upp till 7% i dieselbränsle och får säljas upp till 100% ”inblandning” i biodiesel.
  4. Bränsleleverantörer har möjlighet att justera andelen FAME/diesel för att passa lokala förhållanden och årstid/temperatur.
  5. Fame kan bilda parafinner vid lägre temperatur än diesel. Det kan sätta igen bränslefilter och ge motorstopp. Lastbilar som säljs för drift med 100 FAME har därför eluppvärmda bränslefilter, och i extrema fall doppvärmare i tanken.
  6. Några oljebolag och en hel del fritidsbåtägare hävdar att inblandning av FAME i bränslet ökar risken för att det vid långtidslagring, dvs över vintern, bildas ”sörja” i tanken som sätter igen bränslefilter.
  7. Vatten i en dieseltank ger MED SÄKERHET upphov till sörja som hamnar i något filter så småningom.

  Mitt råd:
  Tänk er för innan ni skjuter på pianisten eller någon annan närstående.
  Det kan ju vara så enkelt att det är klimatets fel, som gav dessa skyfall i Stockholm, som läckte in
  i en eller kanske ett par OK-stationer. Det är fyra månader sedan, precis lagom för en bakteriefest! 🙂

  Länk, här är man uppenbarligen skrämda och drar svansen mellan benen:
  http://spbi.se/blog/2014/12/23/spbi-kommenterar-uppmarksamheten-kring-den-svenska-dieselkvaliteten-2/

 88. Johan M

  #86 Håkan Bergman

  Svenska Kraftnät är en guldgruva när det gäller statistik för elproduktion. Om man tittar på första halvåret 2014 så stod faktiskt vindkraften för hela 35% av totala konsumtionen (27/9 kl 01) – helt fantastiskt! Eller …?

  Problemet med vindkraften är ju inte bara att dess produktion är dyr och måste subventioneras utan att den är helt opålitlig. Under första halvåret 2014 stod vindkraften under 172 timmar för över 20% av konsumtionen men under 75 timmar för under 1% och 377 timmar under 2%.

  Att med subventioner bygga vindkraftverk som producerar el lite när det vill sig är en sak – att förlita sig på att de skall producera någonting när vi verkligen behöver elen i januari och februari är en annan. Under 2014 kan vi ta 19/2 kl 8-19 som exempel, förbrukning ligger över 20.000 MWh – vindkraft bidrar med under 200 MWh (kl 16 124 MWh). Hade det varit kallare så hade konsumtionen kunnat legat på 27.000 MWh något som man kanske skall ha ett system som klarar av att levererar.

  Så länge vattenkraften och kärnkraften finns som bas så kan det fortfarande vara en lekstuga för politiker och gröna. Under första halvårets dryga 6000 timmar så exporterade vi så mycket att vindkraftens produktion i praktiken exporterades under 4000 timmar. Endast under 2000 timmar bidrog den netto till vår egen konsumtion – väl investerade pengar?

 89. Johan M

  DN hade idag på ledarsidan ännu en artikel där man blandar ihop korten- total energiproduktion under ett år är en sak, att leverera effekt när det behövs är en annan. Jenny Jewert hävdar att ”För att få riktig snurr på solkraften krävs dock långsiktiga spelregler. ” när hon egentligen vill ha ökade subventioner. Det enklaste långsiktiga regeln skull väl vara ”gör vad du vill, men det är dina pengar” men den regeln skulle naturligtvis betyda att intresset för solceller var nära noll. Det långsiktiga regler som Jewert söker är olika former av subventioner som skattelättnader och krav på att elbolagen måste köpa överproduktion som man kan tillföra nätet. I Tyskland har den politiken lätt till Europas dyraste el för konsumenter och överproduktionen från solpanelerna är ett stort problem.

  Att skriva en kritisk granskande artikel som belyser problemen och kostnaderna med att bygga ut mängden solpaneler skulle inte vara svårt men trots det så har DN under åren radat upp positiva artiklar. Man kan undra vem det är som står bakom dessa artiklar – vem vinner på att subventionerna för solpaneler ökar? Hur oberoende är DN och DN:s journalister – är det så enkelt att DN:s journalister numera all är ”fristående” och därmed beroende av andra uppdrag? Kan dessa uppdrag indirekt leda till att man använder sin position i DN för att sprida viss information? Att artiklar vinklas för det ena eller andra ändamålet behöver inte betyda att författaren är oärlig – ekonomiska krafter gör dock att endast de som omedvetet vinklar rätt blir kvar inom yrket. Den journalist som bestämmer sig för att vara Motvalls kärring blir helt enkelt inte långlivad i branschen.

  Det enda i artikeln jag kan hålla med om är slutorden ”Framtiden ser rätt ljus ut.” – kanske med undantag för svensk journalistik.

  http://www.dn.se/ledare/kolumner/jenny-jewert-har-kommer-solen/

  http://www.globalutmaning.se/ny-rapport-svensk-klimatpolitik-erfarenheter-och-lardomar