Klimatfrågan och Vetenskapen från Professor Lindzens horisont

Professor Lindzen presenterade nyligen en liten men innehållsrik och tänkvärd beskrivning av klimathotsfrågan på GWPF:

http://www.thegwpf.org/richard-lindzen-global-warming-and-the-irrelevance-of-science/

th8TPSGORI

Lindzen disputerade 1964 och har sedan dess ägnat sig åt klimat(hots)frågan ofta i stormens eller till och med i orkanens öga. Efter pensioneringen hör han till CATO-institutet där han främst intresserar sig för växelverkan mellan vetenskap och politiska beslutsfattare.

http://www.cato.org/people/richard-lindzen

Artikeln inleds med en påminnelse om Eisenhowers varning för politiskt gynnad vetenskap delvis på grund av att ”the huge costs involved, a government contract becomes virtually a substitute for intellectual curiosity”. Han ger skrämmande exempel från vår nära historia, med Lysenkoismen i öst och Socialdarwinismen med Eugeniken och den ogrundade demoniseringen av DDT i väst. I dessa fall var vetenskapssamhället i huvudsak paralyserat om inte rent av medbrottsligt. Lindzen undrar om klimathotsfrågan (CAGW) kommer att läggas till denna svarta lista och hans svar är, ”det verkar så”.

Lindzens beskrivning av historiken överensstämmer i stort med den gängse, men med några intressanta tillägg.

Under 1970-talet uppfattades jordens återkommande värmeperioder som goda, så kallade klimatoptimum och det hörde till allmänbildningen att känna till att CO2 var ett livsavgörande näringsämne för växtligheten. Den globala temperaturen verkade sjunka och frågan om ifall en ny istid stod för dörren dök med jämna mellanrum upp i pressen. Miljörörelsen kopplade avkylning till industrisamhället och dess avgaser där sulfaterna var ett av de stora problemen. Det problemet löstes när man lärde sig att tvätta ut dem ur avgasröken.

Vid samma tid vände temperaturkurvorna uppåt och hela debatten blev i ett slag upp och ner vänd. Uppvärmningen hälsades minsann inte med värme. Borta var talet om klimatoptimum och ”livets gas”, den uppfattades nu istället som ett ovälkommet och hotfullt avfall från industrisamhället. Fokus flyttades med andra ord till den ständigt ökande CO2-halten. Men, låg det någon vetenskaplig sanning i koldioxidhypotesen och hotet om Global Warming?

Vad hade vetenskapen att säga t.ex. om klimatkänsligheten? President Carters vetenskaplige rådgivare Frank Press initierade en utredning. Den ledde till den s.k. Charneyrapporten 1979, vilken sammanfattade den tidens kunskaper i frågan. Beräkningen av klimatkänsligheten byggde på de primitiva klimatmodeller, som fanns att tillgå, och resultaten spretade. En dubblering av atmosfärens CO2-halt beräknades ge en global uppvärmning på 1,5 – 4.5 grader C. Det gav näring åt koldioxidhypotesen.

Berättelsen stärktes av tidiga beräkningar av Tyndall, Arrhenius och Callendar. Det låg i och för sig lite sanning i att dessa vetenskapsmän var inne på uppvärmningsspåret, men de beskrev inte uppvärmningen som hotfull. Allmänheten grävde inte i källorna, hotet upprepades och blev till slut en etablerad sanning och redan 1988 kunde Newsweek meddela att ”all scientists agreed”.

Bland glömda källor lyfter Lindzen fram är en samling artiklar från 1955 av den tidens ledande klimatvetenskapsmän med namn som Charney, Phillips, Lorenz, Eliassen och Smagorinsky. Där nämns knappast den ökande CO2-halten och växthuseffekten den nämns inte alls. Det var endast efter beslut om att propagera för GW–hotet som växthuseffekten blev central för klimatdiskussionen.

Global Warming har med tiden blivit CAGW, men hur kan man förklara det? Lindzen skriver att det är så orimligt att man knappt vet var man ska börja förklara.

Till att börja med hopklumpas ett antal okontroversiella sanningar, t.ex. att både temperaturen och koldioxidhalten har ökat. Det tas som intäkt för hot om framtida katastrofer. Men, hotet vilar varken på observationer eller på någon vetenskaplig teori. Verklighetens påvisade klimatförändringar är tvärtom små och ligger inom de naturliga variationerna. Den observerade uppvärmningen är dessutom förenlig med aktuell kunskap om låg klimatkänslighet. Trots detta har klimathotet blivit politiskt korrekt och det beror bland annat på hur IPCC-rapporterna missbrukas.

Synthesis_report_scr

Joshs bild av IPCC/SPM

Meningslösa och tvetydiga uttalande i IPCC/WG I (den vetenskapliga delen) fångas upp av miljörörelsen och media. Den i WG I väsentliga diskussionen om osäkerhet försvinner på vägen och kvar står en ren hotbild. I WG II (om påverkan) och III (om åtgärder) späds hoten på och de värsta tänkbara scenarierna lyfts fram.

Politikerna i sin tur svarar genom att ge mer resurser till forskning kring larmen. I det sammanhanget nämner Lindzen klimathotskändisar som Mann och hockeykurvan och T. Karl och försöket att räkna bort pausen, men även Ben Santer, Jim Hansen, Andy Dessler och Obamas vetenskaplige rådgivare John Holdren.

Eisenhowers farhågor kan knappast bekräftas tydligare.

Som grädde på moset driver media och hela det klimatindustriella komplexet på och trots all vetenskaplig osäkerhet har det blivit politiskt korrekt med åtgärder. Många politiskt korrekta vetenskapsmän erkänner öppet att de är medvetna om klimathotets skakiga grund, t.ex. Mike Hulme: ”To state that climate change vill be ´catastrophic´ hides a cascade of value-laden assumptions which don´t emerge from empirical or theoretical sience”.

Lindzen menar att det svårt att avgöra om uttalanden från prominenta figurer beror på oärlighet, okunskap eller båda. Han skriver att Christiana Figueres (UN/FCCC) troligen är den ärligaste. Hon bryr sig inte om någon omväg över vantolkad vetenskap, hon säger helt frankt att det handlar om att ändra den ekonomiska modell, som har rått sedan den Industriella Revolutionen.

we_decided_scr (2)

Joshs bild av effekten av UN/FCCCs politiska åtgärder

Politiskt korrekta åtgärder anses nödvändiga och Lindzen anser från sin horisont att åtgärderna dvs minskning av användning av fossila bränslen och därmed koldioxidutsläppen inte kommer att ha någon påverkan på klimatet såvida vi inte rullar tillbaka den Industriella Revolutionen överallt och för gott. Han skriver till och med att det är tveksamt om det ens då skulle bli någon signifikant påverkan på klimatet.

¤¤¤

Vill man fundera över varför en enskild forskare kan ha svårt att värja sig mot att bli en av vetenskapssamhällets ”medbrottslingar” finns en mycket intressant intervju med professor Judith Curry på Alex Epsteins blogg. Där beskriver Curry det överraskande bemötandet hon fick inte minst från sina vetenskapskollegor, under resan från den lilla bubblan runt hennes egen forskning till att öppet ifrågasätta vetenskapen bakom klimathotet. http://www.alexepstein.com/podcasts/power-hour-judith-curry-on-the-state-of-climate-science/

¤¤¤

Och, allmänheten har hållits och hålls fortfarande i stort sett okunnig!

de tre aporna 2

Den obunda vetenskapens bild förmedlad av MSM

Lindzen skriver att mycket står på spel och att det brådskar. Det paralyserade vetenskapssamhället har för tillfället förlorat i kampen om ”berättelsen” och Eisenhowers varning för politiskt gynnad vetenskap har besannats. Om vi inte gör något för att stoppa detta vansinne kommer Vetenskapen med all rätt att betraktas som ännu ett bedrägeri och det kan ge mer förödande sidoeffekter än vi har råd med.

Lysenkoismen, Eugeniken och DDT-frågan förorsakade var för sig miljontals döda.

Kommer CAGW-frågan att läggas till denna lista?

isTWCI2Q9I

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Greger

  Intressant artikel som dock störs av alla genitivapostrofer. Exempelvis ska det stå Eisenhowers och inte Eisenhower´s när vi skriver på svenska.
  Läs och lär:
  http://www.sprakkonsulterna.se/sprakbrevet/arkiv/sprakbrev11_2005.shtml

 2. Lasse

  Tack för denna påminnelse om periodiciteten i debatten.

  Det kan finnas hopp om en periodisk återgång till oro för en kallare planet.
  Jag har hakat upp mig på två klimatpåverkande processer som inte uppmärksammats av dem som tror enbart på CO2.
  Solar Brightening-ger oss ca 15-20 % mer soltimmar.
  Periodicitet-med olika amplitud oftast längre än de 30 år vi upplevt uppvärmning.
  Det kommer mer och mer om det senare.
  http://notrickszone.com/2016/08/11/35-new-scientific-publications-confirm-ocean-cycles-sun-are-main-climate-drivers/#comments

  Vi kan bara avvakta trendernas vändning:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900

 3. Tack Ann LH

  Bra som vanligt. Men jag lyckades inte få sista länken att fungera.

  Här är är en annan länk med Intervjun/diskussionen med Alex Epstein och Judith Curry

 4. Ann lh

  Greger och Jonas, tack för både påpekanden och hjälp.

 5. John Silver

  Ja, men först efter kriget.
  (svar på frågan)

 6. Björn

  Det finns väl överdrifter också kring ozonet och kolesterolet etc. Men överdrifterna kring AGW har väl inget motstycke i historien. Här kan man verkligen tala om en global överdrift eller myt. Det är dags att försöka rädda klimatforskningens ansikte, men inte de överdrivandes ansikten.

 7. Svempa

  Tack för bra artikel. Politiseringen av klimatfrågan har till stor del varit förödande för vetenskapligheten inom detta området.

  Jag tror dock att det är den vetenskapliga metoden som vinner i slutändan eftersom de flesta scenarios som hittills använts har hamnat i ”overfitting”-fällan (https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting) och förr eller senare kommer de mest extrema CAGW-hyptoserna att kollapsa under massan av fel vid validering baserat på utfallsdata. Det brukar bli så till slut.

  Hur stor skada som så då gjorts inom energipolitiken återstår då att se.

 8. Svempa

  Både CAGW och en hel del av en mer sansad AGW-hypotes har redan kollapsat genom att mer och mer observationsdata kommit in och blivit tillgänglig.

  Det du benämner ’validering’ undviker man aktivt att genomföra. Och även de enklare versionerna, att bara jämföra och visa prediktioner och observationer/utfall brevid varandra, görs först efter att data ’omanalyserats’ och ofta justerats i efterhand, såväl som att prediktionerna omdefinierats och efterhandsjusterats för att förbättra ’the optics’ ..

  Jag hävdar bestämt att denna politisering har gjort osägelig skada inte bara på energipolitik (som alltid varit ett slags makt- och kontriollmedel), utan än mer på sund vetenskap så som sådan har tjänat mänskligheten fram till desa academia har blivit en bekväm födokrok för många som kan läsa men helst inte vill göra ett hederligt (värdeskapande) arbete …

 9. Ingvar i Las Palmas

  Intressant.
  Alla kommentatorer verkar vara överens om att klimathotet är ett politiskt ”project”
  och att de som driver det kämpar med näbbar och klor för att driva igenom det.
  Lindzens kommentar:

  ”Global Warming har med tiden blivit CAGW, men hur kan man förklara det? Lindzen skriver att det är så orimligt att man knappt vet var man ska börja förklara.”
  är belysande.

  Det är inte vetenskapen som driver klimatfrågan. Det är någon annan som försöker piska vetenskapen till underkastelse

  Vem driver projektet och varför?
  Inte är det Obama. han är i det här fallet ”a puppy on a string”
  Inte är det påven, han är i det här fallet ”a puppy on a string”

  Jag är övertygad att den som kommer närmast sanningen är Jacob N.

  Ett rejält genombrott på energi-sidan, tex i form av LENR och/eller Gen4 skulle röra om i grytan.

 10. Thomas P

  Ingvar #9 ”Ett rejält genombrott på energi-sidan, tex i form av LENR och/eller Gen4 skulle röra om i grytan.”

  Säkert. Då skulle inte finnas samma ekonomiska/politiska skäl att bagatellisera AGW vilket skulle få motståndet mot klimatvetenskapen som florerar här att i huvudsak kollapsa.

 11. Ingvar i Las Palmas

  Thomas #10.
  Obetalbart!
  Där fick jag mig dagens rejäla garv!!!

 12. Nils Rømcke

  Og når det viser seg at keiseren er uten klær vil politikerne si at de måtte jo stole på vitenskapen . . .

 13. Bäckström

  ”Ett rejält genombrott på energi-sidan, tex i form av LENR och/eller Gen4 skulle röra om i grytan.”

  Inte en chans!
  CAGW handlar inte om att få fram energi som kan priskonkurrera ut olja/gas/kol. CAGW handlar i grunden om Malthusianism. Där har inte tekniskt överlägsen energiproduktion någon plats. Tvärtom, som du kanske märkt.

  Lägg till det som Jacob forskat om; Bevarandet av den västerländska hegemonin i allmänhet och kontrollen av denna i synnerhet.

 14. Ingvar i Las Palmas

  #12 Bäckström
  Visst ligger det mycket i vad du säger.
  Men!
  Om Kina eller Indien får fart på 4g3n eller LENR så lär det inte gå att stoppa!

 15. pekke

  OT
  Vi har nu haft en av de kallaste början på på Augusti månad på flera år enligt SMHI väderblogg.

  http://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336

  Ser man på på årets Augustis normal mot 1961 -1990 normalen så är det ganska kallt hittills.
  Månad:
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/showImg.php?par=tmpAvv
  Dag för dag:
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/dailyTable.php?par=tmpAvvDay&yr=2016&mon=8

  Men det roligast för mig som bor bor i Kallsta/Solstaden är den här kommentaren på deras väderblogg.

  ” Till exempel så hade Karlstad flygplats endast 9,9° klockan 14.

  Det är faktiskt den lägsta middagstemperaturen under första halvan av augusti sedan mätningar startade där år 1858! ”
  http://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/rekordlaga-dagstemperaturer-under-onsdagen-1.107500

  Jag hoppas att SMHI har koll på att Karlstad nya flygplats ligger mer än 10 km nordväst fågelvägen om staden mitt ute i skogen på en höjd jämfört med gamla flygplatsen som låg bara 1 km syd om centrum på en sandbank mellan 2 älvfåror !?

  Alla mätningar i Karlstad före flytten av flygplatsen på 1990-talet var gjorda i eller i närheten av staden, känns som en omvänd effekt av UHI när man anger temperatur från ett område som stationen tidigare aldrig varit i närheten av !

  Fast det var kallt de senaste nätterna, 6 grader natten till Torsdag och 5,5 grader natten till Fredag enligt min termometer här i västra Kallsta.

 16. Ingvar i Las Palmas

  Bäckström #13
  >Lägg till det som Jacob forskat om; Bevarandet av den västerländska hegemonin i allmänhet och >kontrollen av denna i synnerhet.

  Jo det köper jag. Därför oroar jag mig för att ryktet om en ”Global Valuta” som som kontrolleras av och endast kan användas av makteliten är sant. Makt, makt och makt.

 17. Slabadang

  Ingvar!

  Lägg dig i köp för guld under den tidiga hösten.

 18. Slabadang

  Tack Ann LH!

  Vi sitter med tusentals bevis och indikationer på att maktgalna särintressen vrider demokratin ur händerna på medborgarna. Kritiker och oppositionella till politrukpropagandan beskrivs med epitet skapade av den totalitära makt som nu styr både partierna och dess medier. Med hjälp av rabiata aktivister typ Thomas P uppmuntras politisk förföljelse av de kritiskt oppositionella.
  Vi lever redan i en partiellt och i ökande diktatur där politisk förföljelse av oppositionella och oliktänkande pågår helt öppet och ogenerat. Det är så här det går till när man med EU-strategi steg för steg plockar bort makten och demokratin från folket och tar aktivister och media till hjälp för att legitimera det totalitära förtrycket och förföljelsen.

  Det gäller att våga vara moraliskt principiellt oresonlig i sitt försvar av de demokratiska rättigheterna.
  Svensk media har exakt det förtroende den förtjänar då de tjänar diktaturen!

  http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/02/17/lagt-fortroende-for-kvallstidningarna/

  Som kår äger journalisterna det lägsta förtroendet hos allmänheten. Siffrorna går helt enkelt inte ihop när SVT/SR samtidigt påstår att de äger ett ”högt förtroende” bland allmänheten.Man ställer helt enkelt medvetet fel frågor och drar medvetet felaktiga slutsatser.

  Sossarna genom LO har kontrollerat public service sedan sjuttiotalet. Du får jobb endast om du ”delar programföretagens värderingar”.l Japp !! Åhej ! Jaha och vems värderingar är det då? Ni får ta del av ett ideologiskt kliniskt utrensat public service produktioner. Ifrågasätter du de socioekonomiska förklaringsmodellerna och anser att det är individerna som bygger samhället istället för tvärtom så åker du ut direkt! Tror du att alla bär på ett personligt ansvar då blir du också omöjlig, ty endast brister på fritidsgårdar, dialog och ”satsningar” på ”sociala insatser” skall ses som problem och samtidigt medicin.

 19. Slabadang

  VARGEN KOMMER!

  Den stora skogsdöden
  Ökenutbredningen
  Säldöden
  Kolesterolet
  Ozonhålet
  Klimathotet mm mm mm

  Nu försöker NTF prångla på allmänheten att våra skogar måste ”räddas” … okey ? Vi har mer skog än vad som fanns på G Wasas tid och de sista trettio åren har tillväxten varit enorm. Vi har världsrekord i skyddade nationalparker och naturreservat och det gör att ”gammal skog” är vad som ökat mest … inte motsatsen, men Svante fd ordförande är ju ett hänsynslöst rikspucko som ser sitt jobb som att ljuga så mycket det bara går!

 20. Slabadang

  OT Duterte!

  Fillipinarna verkar skita blankt i om Dutarte är neoliberal eller kommunist. Eftersom Dutarte är de fattigas president med en oöverträffad majoritet bakom sig, så hamnar den svenska ideologiska vänsterns logik i köttkvarnen. Att de fattiga själva drabbas mest av kriminalitet och därför utgör de som stödjer Dutartes avrättningar är fullständigt logiskt och beskriver mer vilket helvete det faktiskt är att leva i ett kriminellt samhälle och hur desperata de är att bli av med skiten.
  Den livserfarenheten skall då ställas mot ” Vi har ingen lokaaal”- vänsterns förklaringsmodeller och ”satsningar”. Vilken grupp som är mest utsatt och för vad är vad det fillipinska folket svarat på med all tydlighet.
  Tar vi hem sambanden till Sverige och våra NO-GO-zoner och låter invånarna få välja mellan Dutartes och S o VPKs plan för att komma tillrätta med kriminalitén. Hur skulle det gå tror ni?
  🙂 🙂

 21. Ann lh

  Slabadang, det är alltid uppfriskande när Du dyker upp här. Tack!

 22. Greger

  Tack Ann LH för att du som alltid för diskussionen i en riktning mot förstånd och eftertanke. Lindzens tankar i klimatfrågan och också i ett större perspektiv är fantastiskt uppmuntrande att läsa. Med det menar jag att i det långa loppet finns hopp om verklig kunskap och att mänskligheten ändå går mot en bättre framtid. Lindzen är kritisk och det är du också men kritik på det sätt som ni ger den är vad som behövs!

 23. Alienna

  Denna tråd är blockerad av Twitter. Inte ens rubriken tillåts postas…
  Har kollat andra trådar, inkl. dagens öppna tråd. Allt övrigt går att länka.

 24. Ingvar i Las Palmas

  #17 Slabadang
  Helt rätt köpa guld. Har stigit sedan januari 1.
  Fast inte metallen, det är lite otympligt och opraktiskt
  Man kan investera valfria belopp på typ guldekvivalenter hos många forexhandlare. Smidigt

 25. Ingemar Nordin

  Alienna #23,

  ”Denna tråd är blockerad av Twitter.”

  Vad menas med det? Att du inte kan twittra länken eller? Gäller det alla? (Jag har själv inte twitter så ursäkta om mina frågor är naiva.)

 26. Slabadang

  Ingvar!

  Det är väl IMFs SDR (Special drawing rights) som ligger bakom ryktena om en världsvaluta.
  vad som är sant att det är regeringarnas ”pengar” där de köper och säljer SDRer av varandra. Tilldelningen av SDR:er bestäms av hur stor andel av världshandeln respektive länder representerar.Har landet färre SDRer än sin andel av världshandeln betalar de ränta till de som har överskott. SDRer är en valutakorg av befintliga valutor.Det är den officiella beskrivningen av SDR:er !

  Sen har vi alla det största intresset i att förstå vad ”Special drawing rights” betyder och här luktar det inte bara kattskit om ”valutan”. För det är INGEN valuta!! Den är nämligen inte heller backad av någonting utan fungerar bara som en justerande balansräkning. Här kommer sedan trollkarlarna in dvs de som bestämmer villkoren för SDR:erna. Det är här IMF diktaturen sätter sig över alla länder genom att diktera och bestämma villkoren för ”handeln” med detta konstruerade dasspapper.
  Å vem faaan är det då som totalt huvudlöst gett IMF dessa ”rättigheter” jo det är våra djävla puckon till politiker genom EU och FN.

  Insynen i SDRsystemet är NOLL ! SDR kommer att användas för att trolla fram en likviditet som inte finns och som inte har någon backning. Its inflation time!! Big Time Ingvar!
  Regeringarna kommer använda SDRerna för att byta till sig cash och IMF kommer prutta ut SDRer utan täckning på precis samma grunder bankerna nu gjort en masse. Å big surprise ”Goldman & Sachs ” är konstruktören av dasspappret!! Du vet utsläppsrätter SDR och sån dynga!

 27. Greger

  Attans! Nu finns det två Greger på forumet och det är en för mycket. Jag reggar mig som Greisa och alla poster från mig nuefter är från Greisa 🙂

 28. Greger

  Slabadang! Är inte du också en domedagsprofet? 🙂 Du skriver en massa om valutor men till sist så är vi nog överens om att alla valutors värde är baserade på tillit, till systemet och till de som kontrollerar valutorna. Din tillit är ”noll” så då undrar jag vad du gör med dina pengar… Madrassen eller investeringar, vad gör du med dina tillgångar?

  Världsvaluta låter helt ok i mina öron, varför inte?… Euro i kvadrat sitter väl ganska bra för en man som snart tar ett plan till södra Spanien eller till någon annan varm och trevlig plats med god mat och underhållning 🙂

  Mina tillgångar ligger just nu mest på ”nollkonton”, korkat javisst men jag vill ha tillgång till mina pengar närhelst jag vill eller behöver. Kanske jag köper ett hus eller en lägenhet, jag har inte bestämt mig men jag älskar likvida medel..

 29. Greger

  Ja ja det blev en till som Greger men nu ska jag byta

 30. Alienna

  Ingemar #25

  Har nu kollat med annan. Verkar som det bara är Jag som är spärrad fr länka till denna tråd…
  (Om jag på twitter kommenterar nån post jag finner via sökmotorn… poff så försvinner oftast hela den posten fr sökmotorn. Så håller dom på. Det mesta förnekarbesudlat visas inte…)

  Jag har flera ggr tidigare länkat till inlägg här, utan problem. Men det här inlägget är tydligen ’bara-för-mycket’ för twitterstollarna…

 31. Ingvar i Las Palmas

  Greger #28
  >är vi nog överens om att alla valutors värde är baserade på tillit
  Det blev nog lite för enkelt.
  En valutas värde bestäms av vad tusentals trader är villiga att betala för den. Det är ett konstant ”spel” mellan 8 valutor (majors) som resulterar i 28 valutapar. En regering(riksbank) kan påverka till viss del med stödköp och ränteändringar. Det är ett ständigt spel som omsätter ca 10 triljoner dollar per dag.
  Här talar vi om en maktelit som skall bestämma värdet med förändringsbara regler.
  Makt korrumperar. Absolut makt korrumperar absolut. En ”världsregering” med absolut makt är nog det värsta som kan hända. ”Check and balance”? Glöm det.

 32. Ingvar i Las Palmas

  Alienna #30

  Så Twitter har hunnit före Google med ett sk. ”Sanningsfilter”
  Läskigt!

 33. Alienna

  Ingvar #32

  Jorå… Där är det rent absurd censur.
  Desto roligare var gång man kan ”smita förbi” deras ansträngningar.

  Nu har Morpheus länkat till detta inlägg – och jag retweetade det genast, innan stollarna ev. hann agera för att omöjliggöra även den möjligheten för mig.

 34. Greger

  Min sista post som Greger vill jag ska handla om ägande, ägande av makt, pengar, fast egendom whatever..

  Nu i sommar hade jag en filosofisk diskussion med min lillasyster som i diskussionen tog rollen av en som vill äga saker, som aktier, hus bilar etc. Jag sa som jag tycker att jag inte vill äga saker eftersom ägande kostar omtanke, energi och frihet. Ägande innebär ansvar och jag minns fortfarande min gamla stora träbåt som jag inte gav den omsorg hon krävde. Med sorg lämnade jag henne och nu ligger hon på botten i en vik. Jag såg resterna för något år sedan och det var inte en vacker syn.

  Min syster påstår att alla vill äga och att det ligger i våra gener, jag å andra sidan påstår att jag vill kunna utnyttja en tjänst som den SL ger mig. Jag vill inte äga en bil med allt det innebär, jag vill ha en bil ibland men jag vill inte serva eller tvätta den, jag vill helt enkelt inte ha saker som kostar frihet, jag nöjer mig med pengar som ger det jag behöver och vill ha för stunden.

  Några kreditkort och pengar som backar upp dem, likvida medel som räcker för en livstid vad mer kan en man begära? Varför oroa sig över aktiekurser i min ålder…

 35. Guy

  Slabadang, om jag inte missminner mej så är SDR en form av valuta som använd bland annat inom transportförsäkringen när det behövs ett tak för ersättningssumma. Jag har för mej att den var på något vis relaterad till Schweitser frang. Orsaken är för att möjlig ersättning skall vara lika oberoende i vilket land olyckan händer. Sittplatsförsäkringen i flygplan är för det mesta i SDR trots att det inte annonseras så mycket.
  I övrigt kan du ha rätt i vad du säger i 26.

 36. Slabadang

  Guy!

  Du missminner dig helt fel! 🙂

  https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4rskilda_dragningsr%C3%A4tter

 37. Slabadang

  Greger!

  Du är alltså …. lat?

 38. Greger

  Slabadang frågade, ”Du är alltså …. lat?” Ja och nej vill jag svara på frågan, jag är en fri pensionär som har en massa på gång 🙂 Ny teknik har jag aldrig lämnat utan jag har mina fria projekt på gång, till och med kan jag nog säga att jag är i framkant med mina hobbyprojekt 🙂 Så mycket framkant så att jag antagligen kunde tjäna en krona om jag ville, men jag avstår aldrig från min nyvunna frihet som pensionär och ekonomisk oberoende.

  Från det ena till det andra så måste det vara svårt för er som jagar börskurser när gamla företag som Ericson går på knäna och uppstickare som Google och Facebook helt plötsligt äger arenan och allt värde.

 39. Håkan Bergman

  Slabadang #37
  Det är vi lata som drivit och driver utvecklingen framåt.

 40. Guy

  Slabadang 36

  ”Du missminner dig helt fel! :)”

  Eller kanske inte. Sök på:
  ” Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods : ”

  Det finns något som heter XDR som påminner om SDR.