EPAs Endangerment findings och den allomfattande Marschen.

Måndagens inlägg, ”Den planetära marschen, för eller emot … vad då?”, gav en hel del tips och idéer. ”Lasse” tipsade t.ex. om Svenskans ”Därför marscherar vi för vetenskapen idag” undertecknad av representanter för vetenskapsakademierna i Sverige, Norge och Danmark.

https://www.svd.se/darfor-marscherar-vi-for-vetenskapen-i-dag

De skriver bland annat ”att framväxten av populism, kunskapsresistens och alternativa fakta är ett hot mot vårt samhälle och oroande för hela den demokratiska processen, i synnerhet som vi idag till och med ser politiker som bortser från välgrundade fakta”. Sedan nämns de globala utmaningarna med ”klimatförändringarna” och ”behov av förnyelsebara energikällor som inte verkar menligt på klimatet”. I Göteborg handlade det om ”klimatkrisen”.

Ja, vad marscherades det för och emot, egentligen? Kanske Jacob Nordangårds initierade redogörelse skulle få dem, som i vetenskapens namn uttalar sig om klimatkriser och liknande att stanna upp och tänka efter.

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/2017/04/09/march-against-science/

förbjud CO2

Obama lovade under sin valkampanj att föra krig mot ”kolet”. Det vore inte fel att ha vetenskapen på sin sida. Det gällde med andra ord att finna den vetenskap, som kunde motivera detta krig. Arbetet med att upp/finna den ”vetenskapen” fick en rivstart på EPA kort efter installationen. Resultatet blev offentligt mitt under Köpenhamnmöte (COP-15) just när den färske president Obama just fått Nobels fredspris. EPAs Endangerment Finding (EPA-EF) blev offentlig den 15 december 2009. Där slogs det fast att växthusgaser särskilt ”kolets” CO2 utgör en fara för allmänhetens hälsa och välfärd och därmed blev CO2 en förorening, som kunde bekämpas lagligt.

EPA-EF har sedan dess till stor del styrt klimathotsfrågan inte bara i USA utan även i EU och det trots att utredningen från början varit starkt kritiserad av klimatvetenskapen utanför UNFCCC/IPCC/SPM.

EPA-EF kritiserades även under förarbetet inom EPA av Alan Carlin, men hans kritik förkastades.

https://www.klimatupplysningen.se/2015/08/19/alan-carlin-en-okand-storhet/

science 3

Under Heartlandinstitutets ICCC-12 nyligen tog flera av talarna upp att den politiskt korrekta, men vetenskapligt sett vilseledande Endangerment Finding, måste lyftas bort från EPA.

CEI och SEPP med Donna Bethell, Kenneth A. Haapala, Thomas Shean och ”unstoppable” S. Fred Singer, har nu analyserat innehållet i EPA-EF och ställt det mot dagens klimatvetenskap. De har sammanställt en petition med uppmaning att ändra reglerna för hur växthusgaserna ska hanteras.

Skrivelsen går i korthet ut på att utvärdera EPA-EF´s tre hörnstenar.

 1. Det har inte skett någon statistiskt signifikant uppvärmning under de senaste 18 åren trots att CO2-halten ständigt ökar, skriver Singer m.fl. Det motsäger påståendet i EPA-EF att de har en adekvat fysikalisk förståelse för effekterna på klimatsystemet av förändrade koncentrationer av växthusgaser.
 2. I motsats till vad EPA-EF hävdar är de senaste decenniernas temperaturförändringar långt ifrån ovanliga – en uppvärmning på 2 grader C jämfört med idag skulle till och med falla inom de naturliga variationerna enligt petitionens undertecknare. De hävdar vidare att världen med nuvarande CO2-halt lider av CO2 –svält och att uppvärmningen från 1860 är en återhämtning från lilla istiden som väl svarar mot förändringar i solaktiviteten och oceanernas naturliga cykler.
 3. EPA-EF hävdar att klimatmodellerna är ”well-tested”. Ballong och satellitdata visar klimatkänsligheten är mycket lägre än vad klimatmodellerna förutsäger. Modellerna överskattar atmosfären uppvärmning med 2,5 till 3 ggr.

vetenksaplig metod 3

Inte någon av EPA-EF´s hörnstenar klarar testen! Petitionens undertecknare skriver dessutom att allt starkare vittnesbörd tyder på att EPAs regleringar av växthusgaser inte överhuvudtaget har någon klimatpåverkan. Klimatvetaren John R. Christy hävdar till och med att även om USAs utsläpp av växthusgaser helt skulle upphöra så skulle det inte märkas på det globala klimatet.

Men, varför detta krig mot ”kol”/CO2? Ett överraskande svar på frågan gavs av dåvarande EPA-administratör Gina McCarthy under ett kongressförhör 22 mars 2016. Utsläppsreduceringen krävs för att visa ledarskap och för att stödja Paris”avtalet”. ”Det förändrar allt”!

Som tillägg till granskarnas text finns John R. Christy´s vittnesmål inför U.S. House Committee on Science, Space & Technology 2 febr. 2016 i petitionen. Önskvärt vore naturligtvis att det innehållet vore känt för vetenskapsakademierna så att vi i framtiden skulle slippa politiskt korrekta uttalanden om klimatkrisen, utmaningarna med klimatförändringarna m.m. från det hållet. Sidorna 20 -22 är allvarliga, berörande och en skam för klimathotsvetenskapen, inte minst med tanke på att John Christy´s arbetslokal blev beskjuten under ”Vetenskapsmarschens” helg.

http://www.sepp.org/key_issues/CEI_Petition_Endangerment_2017.pdf

Ann Löfving-Henriksson

Reportage från den allomfattande marschen i Washington:

http://www.climatedepot.com/2017/04/24/march-for-science-invokes-god-hitler-gay-marriage-colonialism-racism-sexism-blames-gop-for-making-climate-worse/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Ann
  Marschen för vetenskapen var ett skämt från dem som sade att konsensus gäller och att alla som inte håller med får sina anslag indragna.
  Kanske inte så konstigt att äldre forskare är mer benägna att vara skeptiska-de har lämnat karriären bakom sig och har råd vara öppna för alternativa kompletterande förklaringar.
  SVT igår gjorde ingen besviken-alarmen duggade tätt-jordens undergång på bägge kanalerna samtidigt!
  Korrespondenterna missade siffrorna om utsläppsminskningen som pågår.
  ”Emissions from the transport sector have been reduced significantly as a result of
  stricter regulations and a renewed vehicle fleet. The increase in sales of diesel cars
  has and will in the future continue to be a challenge for emissions of NOX. As
  emissions from combustion in the transport sector decreases emissions from tire
  and break wear and road abaration will increase in significance.”

 2. Lasse

  För er som missade marschen så går den i repris tydligen:
  http://pro.se/Distrikt/Skane/Samorganisationer/Malmo—samorganisation/Foreningar/PRO-Husie/Nyhetsarkiv/Klimatmarsch/?id=222752

  Hörde en engagerad äldre man i Ring P1 propagera för åtgärder så isen inte smälter helt.
  SVT gör folk engagerade: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/isfritt-i-arktis-om-20-ar
  Ryska sidan visar flerårsisen: Idag: http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0
  Den sällsynta flerårsisen är bruna fläcken som kanske kan skönjas 😉

 3. allan forsling

  Jag tycker det verkar vara en anti vetenskap marsch. Riktig vetenskap är alltid öppen för debatt och nyfiken på nya fakta. Vem är det då som är fakta resistent? Om man tror att man sitter på hela sanningen, det är då man är fakta resistent.

 4. Daniel Wiklund

  Trump har verkligen fått fart på aktivister av olika slag, från klimat till kvinnors villkor. Passar ju bra nu att demonstrera för jämlikhet när Saudiarabien valts in i FN-s kvinnorättskommission, troligtvis med hjälp av Sverige. (som ju har världens första feministiska regering). Förhoppningsvis blir det lite varmare än vad det är idag, blir det inte det får väl aktivisterna promenera lite snabbare. Med ”allvetaren” Malena E i spetsen.

 5. Simsson

  Läste debattartikeln i SvD, som det länkas till ovan, och förstår inte vad Kungl Vetenskapsakademien vill ha sagt. Bara massa tomma ord. Borde inte Kungl Vetenskapsakademien vara tydligare med var de står i alla kvasivetenskapliga diskussioner och påståenden som framförs av politiker och public service m fl. Man kan ju t ex börja med att klargöra om vetenskapliga studier duger som bevis i klimatfrågan.

 6. Jan-Åke

  2015 släppte flyget ut 751 miljoner ton co2 , samma år andades drygt 7 miljarder människor ut 2,2 miljarder ton.
  Klimataktivismen cykling ökar på den takt maten omvandlas till vatten och koldioxid.
  0,9 kg co2 per person och dygn ger motsvarande 7-8 km bilkörning i en lätt modern bil per dag.

 7. Ann L-H

  Tack Simsson!

 8. Björn

  Det är ju märkligt det här med kunskapsresistens och alternativa fakta, för det är just på grund av allt som är PK och konsensuslåst, som har drivit fram behovet av andra fakta, alltså alternativa fakta och andra kunskaper, vilka alarmiströrelsen medvetet inte vill skall få spridning. När inte andra ser saker ur deras synvinkel, då är de kunskapsresistenta. Klimatalarmisterna för därför ur alla synpunkter en antiintellektuell kunskapssyn. Hur bedrövligt är det inte när man dessutom marscherar för att befästa denna antiintellektuella kunskapssyn. Om några är kunskapsresistenta, är det de som ansluter sig till denna klimathysteriska antiintellektuella alarmiströrelse.

 9. Svempa

  #1 Eftersom klimatalarmisterna brukar få med public media att gå i alarmistspinn när vädret är varmare än snittet så blir det väl nervösa för vad allmänheten tänker när vädret är rejält kallare än snittet. Då drar charlataner med SEI i spetsen igång sina telefonkedjor till media med sina humbug-påståenden (SEI = Skurkars och Enfaldigas Institut – för att parafrasera Navalny)

 10. Slabadang

  En marsch mot politiseringen av vetenskapen är behövlig!

  Klimathotspolitrukerna pratar på sig å det härligaste. Gavin Smith gör ett snyggt självmål vad gäller klimatmodellernas förmåga när han skall försöka förminska Currys vittnesmål inför kongressen.

  https://wattsupwiththat.com/2017/04/26/in-an-attempt-to-discredit-judith-curry-gavin-at-realclimate-shows-how-bad-climate-models-really-are/

 11. Olav Gjelten

  Ingenting i världen är mer odemokratiskt än att hindra oliktänkande att yttra sig. Kommunismen, nazismen och den gröna maffian är typexempel på rörelser diktaturen hyllas och där bara én enda mening får finnas.

 12. Olav Gjelten

  Jan Åke # 6
  Inte svårt att se vad de gröna ser som den slutliga lösningen. Själva säger de dessutom att tiden är på väg att rinna ut…..

 13. Lars Cornell

  #11 #12
  http://www.tjust.com/2017/goering.pdf

 14. Idag annons i METRO:

  KLIMATHOTET ÄR EN MYT

  under med mindre text:
  på vetenskapsfestivalen slipper du alternativa fakta som denna.

  Huvudmän: Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Näringslivsgruppen, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Vinnova.

 15. Kan läsas på nätet:
  http://image.issuu.com/170426000004-41962a6f34e64b6591041ae7e8897966/jpg/page_22.jpg

 16. Kenneth Mikaelsson

  Så här blir det när konsensus eftersträvas………
  https://realclimatescience.com/2017/04/if-the-data-doesnt-match-theory-change-the-data/

  Må alla lärosäten som stöttar PK ”vetenskap” brinna ner till grunden…

 17. Svempa

  Svenska kyrkan har ju länge gjort gemensam sak med 68-vänstern. Nu senaste i den leninistiska klimatalarmismen. En ny avhandling benämnd 68-kyrkan har just kommit ut. Studio Axess hade nyligen ett program om den:

  https://www.youtube.com/watch?v=skq1qzwTqtE

 18. Kan den här bloggartikeln tillföra något kanske ?
  https://ulsansblogg.wordpress.com/2017/04/26/en-polariserad-klimatdebatt/

 19. sibbe

  Hur de än marscherar, hur de än agerar, hur de än förolämpar. Stoppar de världens gång?
  Washington Post senaste Gallup: Trump skulle vinna den här gången över Clinton tom alla röster.
  http://avpixlat.info/2017/04/24/trump-skulle-ater-igen-besegra-clinton-om-presidentvalet-holls-idag-aven-i-popular-vote/
  Und die Welt dreht sich weiter…

 20. Christopher E

  #14-15 Kent Flood

  Eftersom så mycket pekar på att mycket av ”klimathotet” verkligen är myt, så blir den annonsen underhållande dubbeltydig.

  Pseudovetenskapsfestivalen! 🙂

 21. Ingemar Nordin

  Som förutspått så möter Trump ett mycket starkt motstånd mot att lämna Parisöverenskommelsen. Senast i raden av femtekolonnare är Rick Perry, energiminister. Det finns enormt mycket prestige och kapital investerat i klimatlarmen. Skrämsel har alltid varit en bra taktik för att få folk att punga ut med pengar och offra sin bekvämlighet – även om hotet är icke-existerande.

  The White House is considering whether or not to keep Trump’s campaign pledge to pull out of the Paris agreement. Conservative groups want Trump to keep his promise, but some energy companies and administration officials are trying to pull him the other way.

  http://dailycaller.com/2017/04/25/rick-perry-says-trump-will-need-to-renegotiate-the-paris-agreement/

 22. Lasse

  Klotet (SR P1) försöker koppla vattenbrist till klimatförändringen.
  Låga grundvattennivåer kan väl orsakats av klimatet påstår de. Experterna vill kanske inte hålla med helt ut.
  Modellerna förutser mer nederbörd men varmare temperaturer.
  Så kommunerna med framförhållning har sett till så de klarar av mer nederbörd.
  Nu fortsätter P1 med alarmismen. Pär Holmgren hotar med höjda havsnivåer pga smältande Grönlandsisar.
  https://www.yr.no/artikkel/ny-stor-rapport_-_-arktisk-klima-pa-vei-mot-en-ny-tilstand-1.13485577

 23. Peter F

  #22 Lasse

  Hur fan kan SR låta en privat försäkringsagent – med uppenbart eget vinstintresse – oemotsagd vräka ur sig denna dynga. Jag måste fundera på att skippa LF som jag varit trogen i alla år.

 24. Lasse

  #23
  Jag skall ta honom med mig och pruta på en strandvilla!

 25. latoba

  Ann. Som alltid är ditt inlägg bra och läsvärt.
  Omedelbart efter att jag hade läst artikeln i SvD som du refererar till skickade jag följandde mail till en av undertecknarna, Christina Moberg preses vid Kungl. Vetenskapsakademien, Sverige,

  Läste med intresse denna artikel i dagens SvD:
  ”Fientlighet mot vetenskapen ett hot mot samhället”
  Jag undrar hur det står till med den vetenskapliga friheten i världen. I klimatfrågan hävdas att ”science is settled” av politiker, journalister och aktivister i allmänhet och ingen debatt får förekomma i svenska media. IPCC befolkas av politiker och gröna NGO:s som alltid har sista ordet i vad som får publiceras. Skrämmande..
  Läste just ett inlägg av forskaren Jacob Nordangård Tycker att du också borde läsa det:
  Här är länken:
  http://pharos.stiftelsen-pharos.org/2017/04/09/march-against-science/

 26. Torbjörn

  #20 Christopher E
  Hur ser du på denna korrelation?
  http://principia-scientific.org/correlation-seismic-activity-recent-global-warming-2016-update/
  Kommer den också att klassas som pseudovetenskap?

 27. Sören G

  #14
  Varför skulle folk önska att klimathotet inte är en myt? Varför skulle de vilja slippa läsa att klimathotet är en myt?

 28. Thomas P

  Torbjörn #26 Låt mig hjälpa dig: det där är bara pseudovetenskap.

  Nu när jag skrivit om saken kanske Christopher ger sig in i leken.

 29. Svempa

  #28 Hur mycket skulle du uppskatta att klimathotsindustrin omsätter i skattemedel och andra avgifter årligen i Sverige. Elcertifikat, forskningsbidrag, bidrag till NGOs, företagssubventioner. 5 miljarder?

 30. Christopher E

  #26 Torbjörn

  Jag är skeptisk. Har svårt att tro små skillnader i aktivitet på oceana ryggar skulle få den effekten. Det behövs en mycket längre korrelation. Och hur pålitligt datat är kan också ifrågasättas.

  #27 Sören G

  Det är nog arrangörernas önskan det gäller. De vill ha klimathotet. Mycket anslag står på spel.

 31. Torbjörn

  #28 Thomas P
  Det förstod jag att du tycker, det var ju inte koldioxid det handlade om 😉

  Apropå koldioxid, du som är övertygad om att koldioxiden höjer temperaturen på jorden.
  Hur mycket är koldioxidens bidrag, vid den senast höjda graden?

 32. Christopher E

  #28 Thomas P

  Haha, nu känner du pressen. Jag har fått fart på dig.

  Men tidigare har motsatsen också hävdats; att den hemska globala uppvärmningen fått fart på jordbävningar och vulkaner. Då var du nog tyst däremot.

 33. Torbjörn

  #30 Christopher E
  Ja, det ju ingen som kan kontrollera datan i det här fallet heller. Men hur skulle du kunna mäta vad som sker långt ner under havsytan?
  Det blir samma vilda gissningar som om växthusgaser, solinstrålning, albedo osv.

 34. Torbjörn

  #32 Christopher E
  Ja det här med orsak och verkan är svårt 🙂

 35. Argus

  @#26

  Hm, mjaene. Känner mig skeptisk snarare än sugen på att gräva vidare. Kollade också på en annan artikel på samma sajt. Där var det fråga om en drakdödare…, ytterligare skeptisk, tom att det är right out wrong. Tvärtom, jag har inte blivit övertygad om att *hela kalaset* är en fraud. Istället är min åsikt att det riktigt ’onda/sluga/försåtliga’ är att det finns ett strimma av sanning i klimathotandet.
  Och just här har vi embryot till dessa omfattande, diversifierade och extremt uppdelade läger. Och ju längre från vetenskapen, desto knasigare, dyrare och hemskare blir perspektiven. Läs Rockis och Anders W. Demokratins demontering och istället något *effektivare*!
  Ta March for Science! Monumentalt patetiskt! Hur kan man ge sitt namn till ett spektakel där det är totalt klart att de *goda* propagandistiska föresatserna är en kuliss för att sanktionera utradering av avvikande åsikter!?
  Övermåttan tragiskt.

 36. Christopher E

  #33 Torbjörn

  Det är väl seismisk aktivitet det gäller, alltså jordskalv. De kan mätas i styrka och läge från olika seismiska forskningsinstitut på heltvandra platser. Vi har tex sådan utrustning i Uppsala som registrerar tryckvågor från jordskalv (och nukleära provsprängningar) från hela klotet.

  Däremot litar jag inte på hur selektivt urvalet är. Och sedan antas ju bara ett samband med motsvarande ändringar i värmeutströmning från manteln.

  #34

  Jag minns när SVT i reportage visade bilder från tsunamin i Japan som exempel på ”klimatförändringarna”! 🙂

  Protesterna från Thomas och hans kompisar var givetvis öronbedövande… eller inte. 😉

 37. Torbjörn

  #36 Christopher E
  Det är väl klart man kan mäta seismisk aktivitet, men det är just kvantifieringen av energin som frigörs som är lite knepig.
  Men lite börjar man fundera över den ökade aktiviteten från 1979.
  Stämmer det att vi har fler skalv nu än för trettio år sedan?

 38. Guy

  Christopher E , tystnad kan vara öronbedövande. 🙂

 39. JIMMY

  Lite historisk kuriosa, misantropen Josef Stalin sade att” ingen människa = inget problem”

  Vänd på detta till Sverige idag där SVT Aktuellt idag och igår har som( människofientlig tema att förminska människovärdet och människan har inget värde och är lort och skit värdelös)
  Men det har elefanter och klimat apor chimpanser och en stinkande flod i religiösa Maurice Strong kult moder Gaia indien.

  Dags att det parti som får egen majoritet hösten 2018 lägger ned misantropi SVT och SR- Ekot Klotet.

  Så här säger jag att ” inget SVT eller SR = ingen mera klimatoverkliga misantropi statsstyrd PSYOPS desinfo propaganda under en genomskinlig melon grön röd kommunism täckmantel ”
  Och då slipper många Svenska barnfamiler emigrera och lämna demokratur Sverige hjärntvätt lögner och bristen på sanning och framtidstro- på grund av sina barns välbefinnande framtid!!

 40. Thomas P

  Christopher #32 ”Haha, nu känner du pressen. Jag har fått fart på dig.”

  Tvärtom. Genom att slänga in ett kort svar till Torbjörn fick jag fart på er. Även om som väntat många av svaren vänder sig till mig fick även Torbjörn ett svar jag misstänker han annars inte skulle fått.

 41. Christopher E

  #40 Thomas P

  Ja, det var ju det här svåra med orsak och verkan som konstaterats ovan… 🙂

  Du anser dig orsaka en direkt fråga till mig två poster innan din… 🙂

  Allt kretsar inte runt dig vet du.

  Bit i detta du istället:

  http://dailycaller.com/2015/04/28/scientists-say-global-warming-will-cause-deadly-earthquakes/

 42. Torbjörn

  #40 Thomas P
  Kan du slänga in ett kort svar på min fråga i #31 också? Får förmodligen ett svar jag inte skulle fått annars där också 🙂

 43. Christopher E

  #37 Torbjörn

  ”Stämmer det att vi har fler skalv nu än för trettio år sedan?”

  Jag vet inte. Tittade runt lite på statistik jag kunde hitta och det kan vara så. Det ser lite olika ut beroende på vilken styrka det är. Men på längre sikt syns inga speciella trender. Precis som cyklonstatistik och tornados är det bäst att se på de största händelserna för lång statistik, eftersom vi med bättre utrustning blivit bättre på att finna de små, och får falska trender (flitigt använt av klimatalarmister när det gäller väder).

  Här är en graf över jordbävningar från 7.0 och uppåt för vad den är värd (data från USGS):

  http://files.abovetopsecret.com/images/member/9f995b9df942.png

  Ser ingen speciell trend där som skulle förklara något.

 44. Daniel Wiklund

  # OT Klimatminister Isabella L känner sig hedrad för att hon utsetts till mäktigast i hållbarhetssverige. Har du Thomas P gratulerat Isabella L.

 45. Thomas P

  Torbjörn #37 Små skalv kan nog stämma i alla fall lokalt. Fracking, gruvverksamhet etc orsakar ytliga skalv.

 46. Guy

  Christopher E # 41

  Det är klart att GW åstadkommer jorbävningar. Om nu t.ex Grönlands glacierer skulle smälta på ett par månader eller år skulle spänningarna troligtvis bli så stora att det resulterade i jordbävningar, eller?

  Är det faktiskt ingen hejd på vad dom hittar på?

 47. Ivar Andersson

  #44 Daniel Wiklund
  Thomas P har varit med och röstat fram Isabella L. Isabella L brukar ringa Thomas P och fråga hur vädret ska bli under dagen.

 48. Ann lh

  # 44 Daniel W., det mest ”hållbara” är sorgligt nog alla mer eller mindre medvetna ohållbara Fake News från politiker och nästan alla andra som räknas.

 49. Daniel Wiklund

  Få se hur länge Miljöpartiet håller ihop, där verkar inte hållbarheten vara så stark. Men trots att dom är ett väldigt litet parti så har dom mycket att säga till om. Det är väl det som är demokrati i Miljöpartiets värld.

 50. Lasse

  Isabella L har varit i Kalifornien och träffat guvernören Brown. Han som för ett år sen sade att de drabbats av klimatförändringar som ledde till permanent torka. Sen dess har regndansen lett till översvämningar och problem som kan skyllas på klimatförändringar.
  https://realclimatescience.com/2017/04/climate-superstition-and-drought/

  Gårdagens mediarapport om smältande arktiska isar toppades av ett kontrollerbart utlåtande: ”Kan vara isfritt inom 20 år.”
  http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havis-minimum/
  Det ser värre ut än nånsin! Det ser lika illa ut som förra året och förrförra.

 51. Michael

  Daniel #49

  Se https://www.ekonomism.us/miljoepartiet-ska-bli-fredspartiet

 52. Slabadang

  Rockströms trumfkort … visade sig vara en klöver tvåa!

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716327152

  han har en faantastisk förmåga att framföra ren rappakalja med myndig ton! 🙂 🙂
  SVT ”Vi ser nu hur västantarktis håller på att kollapsa”
  ”Resultatet stöds även av den andra forskningsrapporten som också säger att det kan gå väldigt fort för Antarktis att kollapsa. Det går inte att stoppa för den har kanske redan börjat. Vi har nästan passerat point of no return.”

  ”Genom att borra i Grönlandsisen vet forskare nu hur känsliga både Grönlandsisen och isen på Antarktis faktiskt är. Och det visar sig att – tvärt om vad vi tidigare trott – så är det avsmältningen på Antarktis som vi bör oroa oss extra mycket över.

  Moahahahah mahahahah mlahahahah moahahaha moahahahah 🙂 🙂 You just cant make this shit up unless you are in the fake news buissiness”

  Hur man lirar munspel i efterhand:
  ”The tip of the Antarctic peninsula has cooled over the past 15 years, scientists have found, but the discovery does not mean global warming has stopped.

  Researchers analysed air temperature data from the area, which covers about 1% of the continent, and found it had warmed quickly from the 1920s until the late 1990s, as climate change drove up global temperatures. Since then, temperatures have fallen.”
  https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/20/antarctic-peninsula-temperatures-have-fallen-study-shows

  Kallare , varmare, fler stormar, färre stormar, mer snö, mindre snö,mer nederbörd , mindre nederbörd, torka, översvämning …. allt förklaras med ”Global warming”
  🙂 🙂 🙂 🙂

 53. Ann lh

  # 25 Latoba, utmärkt! Meddela gärna när Du får svar. Dvs OM.

 54. Ann lh

  # 52 och Slabadang, den s.k. globala uppvärmningen från 1860 ligger väl i linje med det svar atmosfären kan förväntas ge på de naturliga cyklerna i solaktiviteten och i havsströmmarna. Eller hur?

 55. Slabadang

  Ann LH!

  Lägg havsströmmarna främst i prioritering som bästa bevis:

  Sidan 6 :
  https://pdfs.semanticscholar.org/d97b/ef1b414fba1378b86689e424bb6f290140ab.pdf

 56. Slabadang

  Mer om den utrotade uppvärmningen i västantarktis 🙂

  “During recent years several studies have analysed the evolution of
  Antarctic climate during the second half of the 20th century and the beginning
  of the 21st century.While there is no agreement on the magnitude
  and rate of warming for the whole continent (Vaughan et al.,
  2001; Steig et al., 2009; Schneider et al., 2012; Bromwich et al., 2013,
  2014), all studies consistently show evidence of the pronouncedwarming
  that occurred on and around the Antarctic Peninsula (AP) prior to the
  2000s”

  “The low number of meteorological stations with climate records in
  Antarctica prior to the 1970s–1980s hinders inferring clear trends for
  the entire continent (e.g. Steig et al., 2009; Bromwich et al., 2013).
  This situation is less marked in the AP region, where a significant number
  of stations have recorded climatic data during the second half of the
  20th century, providing a higher density network in comparison with
  the rest of the Antarctic continent. Using climatic data from these stations,
  we examine to what extent the recent widespread cooling of
  the AP region since the mid-2000s fits within the long-term spatiotemporal
  variations detected in the AP since the mid-20th century as
  well as how the seasonal changes observed during the last decade
  may have impacted the cryosphere in the region.”

  ”Over the last decade the AP region has largely been described as one
  of the fastest warming regions on Earth, with comparable amplitude to
  the Arctic region. The IPCC (2007) suggested an increase of MAAT
  between 2 and 3 °C for 2080–2099 with respect to the average 1980–
  1999, although this range was later reduced by the latest IPCC assessment
  (IPCC, 2013) to circa 1.8 °C for the entire continent. It should be
  stressed that these recent temperature increments are significantly
  lower than the corresponding temperature increase projected in the
  Arctic by the end of the 21st century estimated at 4.9 °C (IPCC, 2007,
  2013).”

 57. Slabadang

  När CO2 halten ökat som mest har alltså västantarktis blivit kallare! 🙂

  Åsså lite extra salt i såren för klimatjihadisterna:
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.antarctic.png

  Den ökande havsisen i Antarktis bekräftar temptrenden 🙂

  Nu väntar vi bara på Tomatpalmen ….. 🙂

 58. Slabadang

  Nu är klimatjihadisterna så desperata att de skjuter mot de vetenskapsmän som är kritiska till klimathotandet! Christies kontor beskjutet i samband med ”marschen mot vetenskap”
  https://wattsupwiththat.com/2017/04/26/demand-investigation-of-uah-shooting/

 59. Olav Gjelten

  Danskarna har ett roligare uttryck för det vi kallar klimatalarmism.
  ”Klimaporr”.

 60. Olav Gjelten

  #59
  det hade givetvis varit en enorm fördel om de som känner sig kåta hade ägnat sig åt klassisk porr istället för att förfalska vetenskapen.

 61. Lasse

  #60
  Förfalska vetenskapen.
  Det är väl bara så att de drar lite slutsatser som sen kan bemötas med lite skepticism.
  Här är en sån!
  Kan alla extrema väderhändelser kopplas till klimatförändringen- ja!
  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170425182132.htm

 62. Thomas P

  Slabadang #58 Visst skall polisen utreda, men Watts går över alla gränser när han försöker få March for Science ansvariga. Snacka om att koka soppa på en spik, men det ger i alla fall Watts en ursäkt att kräva en utredning av MfS: ”In any case, a connection to the MfS is very likely. Starting from the top means starting with the MfS organizers and funders.”

  Vad som hända var alltså att någon sköt på byggnaden mitt i natten när den var tom. Skotten var utspridda mellan de två byggnader som utgör Cramer Hall och ett skott träffade fönstret i kontoret närmast Christys. Är det möjligt att det var tänkt som en ”varning” till Christy? Visst, men precis som polisen konstaterar finns inget som tyder på det. En person som lagt ned tillräckligt mycket möda för att kunna identifiera Christys kontor utifrån borde kunna träffa lite bättre.

  Man kan lika gärna spekulera i motsatsen, att det var någon som var förbannad på klimatforskare som varnade för AGW och råkade träffa i närheten av just Christys kontor av rent misstag. eller också var det bara någon som ogillade universitetet så där i allmänhet. Att en sympatisör till MfS skulle börja beskjuta universitetsbyggnader känns långsökt.

 63. Slabadang

  Thomas P!

  Din analys är precis lika lite trovärdig som klimathotet!

 64. Thomas P

  Slabadang #63 Tack!

 65. Daniel Wiklund

  Vad anser du Thomas P om March for Science. Har frågat några ggr nu, men svaret har uteblivit.

 66. Svempa

  #61 I morse var det kallare på min tomt än nu på eftermiddagen. SVT borde uppmärksamma denna klimatförändring. Kan det bero på alla hundägare som går förbi och flåsandas?

 67. Lasse

  Arktis kommer att vara isfritt 2006, 2008,2012 … (valfritt år in i framtiden).

  https://realclimatescience.com/2017/04/new-video-can-we-trust-climate-scientists/

 68. Torbjörn

  #65 Daniel Wiklund

  Thomas är bara selektiv när det gäller svar, det måste passa hans agenda

 69. Thomas #62

  Som vanligt har du inte koll på det du vill brösta upp dig om.

  Det var inte Anthony Watts som skrev den posten. Har du ens läst den?

 70. Thomas P

  Jonas #69 Watts publicerade den på sin blogg, alltså är han ansvarig för innehållet. Jag skulle knappast kunna citera en bit ur texten om jag inte läst den. som vanligt undviker du att kommentera sakfrågan till förmån för formalia.

 71. Daniel Wiklund

  Som vanligt så undviker du att svara på hur du ser på March for Science. Det borde intressera dig, teknologie doktor som du är.

 72. Lasse

  Nu i P1
  Kostnaderna för uppvärmningen är stooor. (Arktiska rådet är ute och fabulerar) och KTH professor ( i miljöstrategi) kommenterar. Inte bara min lön 😉
  I Umeå försöker de äta smartare så miljön kan räddas. Projektet Hope skall rädda oss.
  Eller förleda oss tro att ändringen räddar kvar isen på Arktis som redan borde vara försvunnen sen några alarm sen.
  Last på oss skulden.” Jag fattig syndiga människa” lät det i en annan trosbekännelse har jag för mig!

 73. Ann lh

  Men hörni alla!
  Nu har det kommit över femtio kommentarer och det har gått en och en halv dag sedan inlägget dök upp och det är ännu inte någon som har uttryckt åsikter eller insikter kring den petition som uppmanar nuvarande EPA att se till att Obamas Endangerment finding försvinner från dagens EPA, dvs kärnan i inlägget. Vad EPA gör kan även ha bäring på EUs och Sveriges energi- och klimatpolitik.
  Har vi ingenting att tillägga?

 74. sibbe

  # Ann lh
  Som det nu ser ut kommer Trump omförhandla Parisöverenskommelsen.
  Det är egentligen värre för klimatalarmisterna norr om Alperna, än om han hoppar helt av.
  Vad säger man till 0 % reducering avCO2 till 2050? – 0 $ för klimatfonden för USA:s del?
  Kina bör sluta upp med utsläpp likaså Indien och andra uländer.
  Klimatfonden skall ge 100 miljarder $. Vem skall betala dessa mutor till u-länderna då Trump vägrar? Tyskland, Sverige och Finland? Och Norge? Vet nu ej hur mycket Obama har lovat betala av de pengarna som skall betalas in på u-ländernas respektive statschefers personliga konto i Geneve. Trump kan väl ge det i militärhjälp.
  Och man är förut i spadet med Brexit, som river ett stor hål i EU-budgeten, med 10 miljarder per är.
  Små summor, då chefen för världsbanken Yim Jong kim bara vill ha 40 biljoner för förnybara otillförlitliga energier. O- din heliga enfald! Inget under att man inte ens förmår Thomas P att yttra en enda bokstav på om han alls gillar slöseriet med ”förnybara” energier. Så dum är han dock inte…

 75. Kenneth Mikaelsson

  Ann Lh Tror inte det blir någon ändring på den Svenska miljö politiken förrän vi befinner oss i ett nytt sol minimum … och där är vi nu… EU kommer implodera inom kort ger denna idioti max två år innan destruktionen är total….(stil born child)… Det som är dödsstöten är den socialistiska och libertarianska tanke vurpan om en globalistisk världsordning.. Samt London stad bankväsende… Läs Rothshild..
  EPA är redan decimerat snart även halverat och inom kort havererat… 🙂

 76. Kenneth Mikaelsson

  Sen när typer som TP och Sigge mf samt nästan samtliga partier i Sverige går i denne mans skacklar:
  http://www.breitbart.com/london/2017/04/27/george-soros-has-ruined-the-lives-of-millions-of-europeans-says-hungarian-prime-minister/

  Så kommer det inte bli bättre…..

 77. Slabadang

  Ann L-H ”Endangerment findings och social costs” är redan rökta :

  I slutet av Mars skrev trump på en executiv order om nationellt oljeoberoende.

  ”In a sweeping new executive order, President Trump ordered his Cabinet today to start demolishing a wide array of Obama-era policies on global warming — including emissions rules for power plants, limits on methane leaks, a moratorium on federal coal leasing, and the use of the social cost of carbon to guide government actions.”

  Eftersom EPA/McArthy inte räknat med sociala förmåner med kol och olja så är den oanvändbar. Ordern reglerar inte specifikt vad som skall gälla för dasspappret ”Parisöverenskommelsen”.

 78. Rider

  Rains reign in the US of A!
  https://www.usatoday.com/story/weather/2017/04/27/us-drought-record-low/100971018/

 79. Ann lh

  Slabadang, ja men jag har fattat det så att så länge detta testamente från Obama finns kvar så blir det sannolikt bekymmer med rättsliga processer mot EPA när Trumps politik ev. genomförs och att det är anledningen till att det måste bort oavsett Trumps dekret. CO2 en gång laglig ”Förorening”, laglig ”Förorening” så länge Endangerment findings styr i EPA, eller.

 80. Slabadang

  Ann LH!

  Som jag läser korten försöker säkert ”The Swamp” bita tillbaka men det blir utan tänder då de har både den executiva ordern samt tunga bevis emot sig på att de legala underliggande argumenten för ”endagerment och social costs”
  är total rubbish och måste balanseras mot förmånerna. Jag tror ingen aktivist vill ta risken att generas inför domstol och att argumenten emot EPAs tidigare policy går upp helt i rök.

 81. Ingemar Nordin

  Kenneth M #75,

  Helt OT: ” Det som är dödsstöten är den socialistiska och libertarianska tanke vurpan om en globalistisk världsordning.. Samt London stad bankväsende… Läs Rothshild..”

  … jag måste verkligen invända mot din användning av begreppet ”libertarianism”. Libertarianism har inget med vare sig Rotschilds, Soros eller de andra vänsterideologernas dröm om en global världsordning. För en nyliberal är en global regering en styggelse eftersom man då går miste om en väldigt viktig mekanism för att öka världshandel och demokrati samtidigt som kulturella skillnader ges en plats, nämligen en institutionell konkurrens (en klart underskattad mekanism bland EU-kramarna). Med en världsregering så kommer byråkratin att ta över regerandet utan hämningar. Vi har sett det hända inom EU. Och vi har sett det i USA – trots deras grundläggande konstitution som ger (borde ge) de enskilda delstaterna den största makten.

  Ge centralisterna lillfingret så tar de hela handen.

 82. Salasso

  http://www.moultrienews.com/opinion/trump-trudeau-deliver-earth-day-present/article_e16c32ce-2b51-11e7-b28b-47c827033416.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=user-share

 83. Slabadang

  Ingemar N!

  Hear Hear! Centralister och decentralister är en viktigt definition som bättre beskriver konfliktytan mellan globalister och nationalister. Globalisering med eller utan demokrati är vad konflikten handlar om i grunden. makten hos medborgarna eller hos byråkrater.

 84. Ann lh

  # 80 Slabadang, men varför gör sig då CEI och CFACT gemensamt omaket att låta Haapala, Singer m.fl. sammanställa petitionen om det så att säga är att kasta jästen efter degen?

 85. Kenneth Mikaelsson

  De Svenska liberala verkar ju fullt stödja Soros och Rothshilds destabiliserings plan..
  Har inte sett nått bevis på intelligent agerande från deras sida än…
  Samt att de ej heller visat sig förstå vare sig agenda 2030 samt hur FN blivit korrumperat (om det nu inte varit det hela tiden)
  Så tills att de bevisat att de står på folkets sida för mig är de bara en hope medlöpare…

 86. Kenneth Mikaelsson

  Och bara för att förtydliga CO2 hotet är bara FN´s verktyg till att skaffa sig makt över världens folk..

 87. Thomas P

  Ingemar #81 Jag kan förstå ditt argument om institutionell konkurrens, vilket kan vara sunt så länge vår förståelse för hur en stat bör styras är så dålig som idag. Däremot förstår jag inte varför en global regering skulle minska världshandeln. nog är det lättare att handla inom ett land än mellan länder?

 88. Torbjörn

  #43 Christopher E
  Den ökade aktiviteten avsåg magnituden 4-6, så din graf för magnitud 7 och uppåt gav ingen ledtråd.
  Intressant dock att det varit sjunkande sen andra världskriget.

  Att sedan Thomas P är ute och cyklar som vanligt i #45 och tror att det har med fracking och gruvor att göra när det är ute i världshaven är fullt förståeligt.

  ”The HGFA include the Mid-Atlantic Ridge, the East Pacific Rise, the West Chile Rise, the Ridges of the Indian Ocean, and the Ridges of the Antarctic/Southern Ocean. This additional mid-ocean heating causes an acceleration of oceanic overturning and thermobaric convection, resulting in higher ocean temperatures and greater heat transport into the Arctic”

  Fisher, Mankoff och Tulaczy rapporterar om större geotermisk aktivitet än tidigare beräknat.
  ”We report the first direct measurement of geothermal heat flux into the base of the West Antarctic Ice Sheet (WAIS), below Subglacial Lake Whillans, determined from the thermal gradient and the thermal conductivity of sediment under the lake. The heat flux at this site is 285 ± 80 mW/m2, significantly higher than the continental and regional averages estimated for this site using regional geophysical and glaciological models.”

  Men det är ju klart, det handlar inte om koldioxid när man pratar om geotermisk aktivitet, så det får inte mycket uppmärksamhet.

  Dessutom väldigt svårt att beskatta 🙂

 89. Nej Thomas

  Den som framför dessa synpunkter heter Leo Goldstein …

  Watts är inte ansvarig för innehållet. Vad är det för socialistiskt nonsens du försöker med här.

  Och säger du på allvar att du inte kan ha hämtat dina citat från någon av alla dessa sajter som förser sådana som dig med foder för eran aktivism? Efter alla dessa år här där du har kommit med sådant?

  Hur tänkte du där?

  Angående sakfrågan: Jag tror inte du har ngt intressant eller relevant att tillföra. (Strikt talat vet jag ju inte ens om vad du skrivit är dina egna tankar eller bara ngt du slickat i dig på DeSmog eller motsv … )

  Och de som kommenterar kritiskt under artikeln på WUWT är intellektuellt skarpare än vad du normalt förmår att nå upp till.

 90. Karl Eider

  Svt tar i mer och mer. Det finns ingen hejd på det nu. Helt desperata!

  ”Globalt kommer havsnivån att höjas på ett förödande sätt.”

  ”Bland annat kommer virus att sprida sig och bakterier som finns i marken kommer frigöras”

  ”Risken för stora skogsbränder bedöms också öka.”

  ”Fästingar sprider sig norrut.”

  ”I Ryssland tvingades man flytta tiotusentals människor och djur då man drabbades av mjältbrand.”

  ”I Kanada är man livrädd för spanska sjukan.”

  ”Även harpest, sorkfeber och mildare sjukdomar sprider sig.”

  ”Det kommer att bli färre och mindre fiskar.”

  ”Dessutom kan nya arter vandra längre norrut när vattnet blir varmare. Om vi får hit en aggressiv art kan den ta död på andra arter.”

  ”I Norrland kommer klimatet att bli svårt att förutspå. I april kan det vara 30 grader varmt en vecka och sedan snöa veckan därpå.”

  ”För renarna kommer det bli ännu mer svältläge än nu.”

  Slutsats:
  ”Vi måste minska utsläppen och ställa om vår livsstil.”

  Och då ska du se, då kommer nog allt att ordna sig :).

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/temperaturen-pa-vintern-hojs-med-fyra-grader

 91. Christopher E

  #88 Torbjörn

  Fast jag har svårt att tro att det är rejält olika trender för olika magnituder. Som jag skrev ovan anar jag systematiska fel på lägre magnituder. Att de ”ökat” kan bero att inte lika många fångades upp tidigare. Jag litar mer på statistik för högre magnituder.

  Jag har också svårt att tro på någon samlad ökad skalvfrekvens för mittoceana ryggar runt hela jorden.

  När det gäller mikroskalv kontinentalt från fracking mm kan Thomas ha en poäng, men de är försumbara främst i styrka och även i mängd. Men nu gäller det dock havsbotten som du nämnde.

  Och om igen, kopplingen mellan skalv och värmeflöde på oceanbotten är kanske inte så enkel som det framställs.

  Den Antarktiska studien visar ju inte ökad aktivitet, det är ju bara en mätning. Bara att det är mer än man gissade.

  Jag tror inte förklaringen att seismisk undervattensaktivitet har en koppling till atmosfärisk temperatur håller.

 92. Svempa

  Här kan Thomas P. finna ytterligare intressant läsning hos Watts

  https://wattsupwiththat.com/2017/04/27/the-case-for-pulling-the-u-s-out-of-the-paris-climate-accord/

 93. Ingemar Nordin

  Kenneth M #85,

  ”De Svenska liberala verkar ju fullt stödja Soros och Rothshilds destabiliserings plan”

  Jag vet inte vem eller vilka du syftar på här som stödjer Soros och Rothschild? Folkpartiet? Jag tror inte att du hittar någon folkpartist som önskar destabilisering. Som liberal (men ej Folkpartist) önskar jag en avveckling, eller åtminstone ett tillbakadragande av EUs överstaliga ambitioner. Jag undrar också över var du hittat Rothschilds politiska program? Källor tack!

  Thomas P #87, ”Däremot förstår jag inte varför en global regering skulle minska världshandeln.”

  Problemet är att dessa globala handelsöverenskommelser ofta är så omfattande och byråkratiska att de i slutändan endast gynnar etablerade storindustrier som har resurser att sätta sig in i och leva upp till alla förbehåll och klausuler. För storindustrin är sådana avtal bara ett sätt att kväsa alla uppstickare och småbolag.

  Frihandel är i grunden mycket enkel: Slopa tullar och tillåt alla att sälja på den inhemska marknaden på lika villkor. Alla länder vill kanske inte ha det så, men redan Adam Smith visade ganska övertygande att en nations välstånd även gynnas av en unilateral öppenhet.

  Nu känner jag att den här debatten drar iväg långt bortom väder, klimat och energi … så jag lägger ned mina ytterst kloka synpunkter på det hela här. 🙂

 94. Michael

  Mer om USA och parisavtalet
  http://www.breitbart.com/big-government/2017/04/27/delingpole-trump-will-use-art-of-the-deal-to-kill-paris-climate-treaty/

 95. Slabadang

  Ann LH #84

  CFACTs petition är daterad 17e Feb. Den exekutiva ordern är daterad den 27e mars. Snabb leverans således 🙂 . Det är en lång och komplex process att avveckla och skriva om Obamas ”Clean Air act” men hel underlaget för dem har redan imploderat och med ny chef över den författande myndigheten EPA så är strupgreppet på lögnen tagen.

 96. Slabadang

  Michael #94

  Trump vet att det finns en majoritet i senaten som längtar efter att få slakta parisavtalet och då behövs ingen exekutiv order. Det är svårare att ändra ett senatsbeslut än en exekutiv order.

 97. Thomas P

  jonas #89 ”Watts är inte ansvarig för innehållet. Vad är det för socialistiskt nonsens du försöker med här. ”

  Klart han är ansvarig, det är han som väljer vad som skall tas in. Om det istället varit SVT som tagit in en film från någon okänd privatperson, skulle du skyllt på denna person om filmen inte passade dig eller skulle du skylt på SVD som tog in den?

  I övrigt undviker du än en gång helt sakfrågan om skjutningen och vem som kan legat bakom, men sådan är ju du så det var inte överraskande där.

 98. Slabadang

  En ny politisk karta blir tydlig!

  De etablerade partierna i hela Europa bärs nu fram till slakt av väljarna för vart val som genomförs. Största inbördes förloraren är socialdemokratin som i princip raderats i Holland England och nu senast i Frankrike vid presidentvalet.
  Europeiska väljare ser de etablerade partierna som det allt vanligare begreppet ”Sjuklövern” i Sverige. M.a.o det går inte att se någon skillnad emellan dem och de bär alla ansvaret för den utveckling väljarna inte gillar.
  Vad gäller globaliseringens centrister (Tack för begreppet Ingemar N!) så sitter de i toppen på alla politiska partier och inget etablerat parti har deklarerat någon begränsning av vilken makt de tänker överföra till EU. Sanningen är att de har ingen sån begränsning utan tvärtom jobbar för att rafsa ihop skäl till att lämna över så mycket makt som möjligt till EU och FN.
  Federalisterna aka centralisterna sitter i partiledningarna i alla etablerade partier.De har nu aktivt steg för steg utan att berätta vad de siktar emot, successivt avvecklat demokratin och de nationer de representerar.
  En äcklig manipulativ liten skitelit som lurat skjortan av sina medborgare om vad de utsätts för.
  Motreaktionen är nu tydlig och en allt större del av allmänheten oavsett om den begriper varför det som händer händer, så gillar de i alla fall inte utvecklingen. Demokrati kräver nationer och nationer måste ha sina gränser skyddade på villkor som folket som bor innanför dem kontrollerar. Alla andra alternativ bygger på lögner och fäller alla möjligheter för folk i respektive länder att ha en egen rättsapparat ett eget skattesystem,ett eget välfärdssystem, sin egen identitet och sina egna lagar. Medvetet för nu centristerna oss mot en punkt där det blir uppenbart att det inte går att kombinera nationella system och nationell demokrati med EU och överstatlighet. Då kommer det jobbas stenhårt från centristerna för att komma över kronjuvelen dvs beskattningsrätten av individen kommer överföras till EU .. och då är vi byråkratins slavar! De har redan börjat och de kommer att ljuga hur mycket som helst och fabricera de mest långsökta argumenten för att beskattningsrätten skall överföras till överstatligheten.
  Logiken kommer vara ”Gemensamma” beslut = ”Gemensam” finansiering.
  Att skapa kriser och behov är ett klassisk sätt att ”kuppa igenom” en impolpulär agenda. EU har nu sedan länge sett till att medlemsländerna i princip lagt ner sina försvar. Därför målas nu Ryssland upp som ”aggressivt” och viola … nu kräver Tyskland och Frankrike att en EU-armé skall skapas!
  vad som var en ”konspirationsteori” under Brexit-kampanjen visade sig vara högsta verklighet två dagar efteråt!!!!!

  För att klargöra skillnaden mellan de etablerade partierna och de nya så handlar det INTE om EU eller inte. Det handlar om för eller emot demokrati!
  frivillighet mot tvång, ansvariga politiker mot oansvariga byråkrater, nationell suveränitet mot överstatlighet, frihet mot förtryck, trygghet mot otrygghet.
  För att demokrati och fred skall råda måste folket ha makten och kontrollen. De etablerade partierna har länge jobbat för motsatsen och nu får de pröjsa notan vid varje val, och de har lämnat den politiska planen öppen för vad som helst att träda in deras ställe.

  Politikerna satsade på att ersätta väljarna med stöd från NGOer som skall se ut som om de vore ”folkrörelser” när vi vet att de är breeders på skattestålar i politikernas intressen och ett språkrör för de etablerade politikernas särintressenas och centristiska byråkraters agenda.

  De politiska projekten av politiker för politiker av och för byråkrater mot väljarna och mot demokratin är allt mer genomskådade. Destabililsering otrygghet misstänksamhet och bristande tillit har blivit konsekvenserna av den förda politiken. Förnuft,rimlighet, rättskänsla, ansvarighet har ersatts av farlig utopisk fejkideologi med helt andra målsättningar än vad den skyltar med. Politiseringen av ta me faaan varenda samhällsfunktion har varit ett viktigt verktyg för att kunna skapa det kvävande demokratiska underskott vi nu tvingas leva under …. en tid till.

  När man ser M Mann och Bill Nye främst i ledet på ”Marsch för vetenskapen” så kan man ju inte göra annat än att kräkas!

 99. Slabadang

  Kommentaren borttagen

 100. Ann lh

  Michael # 94 Tack, så självklart sätt att rensa i den soppan.

 101. Ann lh

  # 95, 96 o 98 Slabadang, det klarnar, stort TACK!

 102. Thomas, du har det sannerligen inte lätt. Så här skrev du i #62:

  Watts går över alla gränser när han försöker få March for Science ansvariga

  Det är fortfarande rapakalja …

  Vidare:
  Jag är (nu, efter dina efterföljande tramsförsök) tämligen säker på att du när du hävdade ovanstående inte hade koll på att ngn helt annan hade skrivit posten. Och att döma av vad du skriver i ’sakfrågan’ tror jag heller inte att du hade läst texten ordentligt …

  Och din avslutning är förstås den BS som numera tycks vara det enda du förmår. Men tack för att du bekräftar det intrycket ännu några gånger.

 103. Slabadang

  Nu ser vi indikationer på att vi har ett nytt Brexit Trump på g!

  Från att Macron påståtts leda med 65% mot Le pen 35% så visar gårdagens siffror på 55% – 45%. Det kan orimligen svaja så här mycket i opinionen på en vecka. Medias försök till demoralisering av väljarna för Brexit Trump och nu Le Pen lär ändå pågå hela vägen fram till valdagen. Hur motiverade är Frankrikes sossar på att gå och rösta på marknadsliberalen Macron?
  Får vi en repris nu igen ? Först basuneras ut att sannolikheten för att etablissemangsfavoriten skall vinna är typ 95% (Hillary) 85% (Brexit) sen tajtas glappen och dan efter sitter regimmedia med svår huvudvärk när resultatet hoppat upp och skallat dem.
  För mig har vi två kandidater i Frankrike med helt orimliga verklighetsfrånvända policys där endast delar av dem är trovärdiga.
  Det kritiskt granskande strålkastarljuset från allmänheten kommer mer riktas mot Macron än Le Pen under den kommande veckan.

  http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/presidentielle-l-avance-de-macron-sur-le-pen-se-reduit-selon-un-sondage_1903074.html

 104. Slabadang

  OT … men Tänk vad det måste svida i MSM-skinnen! 🙂

  http://www.adweek.com/tvnewser/category/ratings

  Fox i topp i princip alla nyhetskategorier. Jag läser idag i princip aldrig svensk MSM eller tittar på SVT eller lyssnar på SR. Det är endast då program eller inslag som rekommenderas eller uppmärksammas av andra på twitter facebook eller andra alternativa medier. Allt för ofta så är det då för att det är förljuget korkat eller vinklat bort i tok som gör att de får uppmärksamhet.

  Fox är uppenbart konservativt men samtidigt schysst och demokratiskt principfast. Jag gillar Tucker Carlsson skarpt och han tar nu över OReillys roll och sändningstid och har slagit alla förväntningar direkt. Carlsson har en fantastisk förmåga att låta vänsterfascisterna få prata på sig helt på egen hand i hans direktsända show. Han hjälper dem lite på traven bara! 🙂

 105. Slabadang

  OT lite ännu mer salt i såren på Europas regimmedia!

  Red Bulls grundare startar ny konservativ nyhetsaktör 🙂

  http://www.informationliberation.com/?id=56652

  Nåväl som man bäddat får man ligga! 🙂 Skadeglädjen är njutningfull och väl motiverad!

 106. Ann L-H

  De finns åtminstone två svenska EU-parlamentariker som hänger med:
  https://rogerhelmermep.wordpress.com/2017/04/20/call-for-trump-to-dump-the-paris-climate-deal/

 107. Slabadang

  Ann LH!

  Det finns bevisligen minst 20 parlamentsledamöter som sluter upp bakom kravet! Det rör på sig Ann ! snart är det slut på denna klimatlögnernas och charlatanernas era!

 108. Ann lh

  Slabadang m. fl.
  Lyssnade just på eftermiddagsekot där Trumps första 100 dagar skulle utvärderas. Efter några minuter stirrade på varann över middagsbordet, i stort sett enbart anhängare till Trump kom till tals och samtliga positiva om inte rent av euforiska. Vi fick även via svensk radio veta att detta gäller mer än 90 % av de som röstade på honom och att de tillfrågade var övertygade om att han skulle få sitta de fyra åren ut och ev. även bli omvald.
  På likartat sätt STVs reportage från Hawaii i går, den nya tjejen, som annars helt har gått i Erika Bjerströms fotspår.
  Det var som om vi skulle slagit på Breibart på svenska.
  Vad går detta ut på?

 109. Slabadang

  Ann LH!

  Det pågår förändringar som kommer förändra hela svenska etablerade mediavärlden. 🙂 Stay tuned!! 🙂

 110. Gunnar Strandell

  Ann LH #108

  Citat från Aktuellhållbarhets artikel om de mäktigaste i hållbarhetssverige:
  ”Miljörörelsen har historiskt sett spelat en viktig roll i att knuffa såväl politik som näringsliv framåt. Men verkar ha tappat kraft, energi och genomslagskraft senaste åren. Två förklaringar kan vara det faktum att frågorna avancerat framåt i snabb takt och linjen och retoriken från rörelsen behöver uppdateras – samt att många trotjänare lämnat ledande positioner och att det tar tid för nya ledare att etablera sig.”

  Rörelsen märker alltså att den tappat fart och att miljöpartiet tappat förtroende, men drar fel slutsats om vad det kan bero på. Om retoriken uppdateras genom att ge representanter för Volkswagen plats på 100-listan, är det nog inte bara miljövänner som tappar förtroendet. Det finns väl ingen med en bil som tappat värde som applåderar de utnämningarna.

  Nej Ann, vi kan vara övertygade om att vanligt folk tänkt till och att de trendkänsliga i tredje statsmakten känner vart åt det blåser! 🙂