Funderingar kring homogenisering

Efter Lenas inlägg om att ”GISS räknar om” sina temperaturer har jag blivit ännu mer osäker på om de verkligen vet vad de håller på med när de försöker räkna ut hur mycket jorden har värmts upp. Urvalet av stationer och tidsperioderna där det finns data är otroligt märkliga.

GISS och de andra globala rekonstruktionerna försöker också justera temperaturmätningar så att de (enligt dem) blir så bra som möjligt och sedan räkna ut ett globalt medelvärde på detta. Dessa justeringar kallas homogenisering.

 

Exempel på tveksam placering av mätstation på Observatoriekullen i Stockholm. (Från Wikipedia. Av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16198686)
Exempel på tveksam placering av mätstation på Observatoriekullen i Stockholm. (Från Wikipedia. Av Holger.Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16198686)

Som jag ser det finns det tre viktiga anledningar till att justera temperaturmätningar:

1. Mätstationen har flyttats

2. Mätnoggrannheten på utrustningen har ändrats, antingen genom att utrustningen har bytts ut eller att mätfelet driver över tiden.

3. Omgivningen kring mätplatsen har förändrats över tiden.

De två första punkterna kan orsaka att felet blir både positivt och negativt. Utslaget på många stationer borde det hela jämna ut sig. Men den sista punkten ger i de flesta fallen högre och i vissa fall mycket högre mätvärden över tiden. När städer växer hamnar många mätstationer närmare bebyggelse och det ger högre temperaturer på dessa platser. I en ganska liten stad som Uppsala har tex temperaturen inne i Uppsala ökat med c:a 0,1-0,2 grader mer per decennium än utanför staden från 1950-talet och framåt. I många storstäder är temperaturen flera grader varmare inne i staden än utanför.

Det är alltså dessa mätfel som man försöker kompensera för. Men ju mer jag funderar på detta ju mer tveksam blir jag till att de vet vad de håller på med. Antar att man har några stationer ute på landsbygden med litet mätfel och sedan tar man ett medelvärde på detta. Blir inte detta medelvärde alltid bättre än ett medelvärde där man också tagit med stationer med stora fel? Man försöker alltså kompensera dåliga stationer med data från bra stationer och sen tro att man får ett bättre medelvärde. I min värld bidrar de dåliga stationerna bara med ett större fel och då kan man utesluta dessa helt och hållet.

Men hur kan alla de stora temperaturrekonstruktionerna ta med även uppenbart dåliga stationer och sedan försöka rätta felen? Det låter ju som att de brister i den mest grundläggande statistiska analysen. Det måste vara någonting jag inte har förstått. Men vad?

Om jag fick önska skulle det finnas en stor databas med temperaturmätningar där utrustning, placering och omgivning noga har specificerats och inga justeringar har gjorts. Denna databas skulle vara helt öppen så att vem som helst kan kontrollera uppgifterna. Då skulle det vara möjligt att se beräkna ett hyfsat medelvärde genom att bara använda de bästa stationerna utspridda över världen.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn-Ola J

  Hur gick det med Watts et al arbete där man uteslöt tveksamma mätstationer i USA?

 2. Slabadang

  Tack Magnus!

  En bättre princip är att skapa en helt ny mätserie för varje förflyttning/utbyte av station och utgå ifrån att de mätte rätt under respektive drift på respektive plats. Homogeniseringen har utnyttjas i manipulativa syften till önskat utfall.
  Resultatet av GISS ”justeringar” och ”homgenisering” talar sitt tydliga språk!

  http://jonjayray.com/gremar13_files/GISS-Temperature-Adjustements.png

 3. sibbe

  Kalte Sonne rapporterar:
  http://www.kaltesonne.de/beeinflussung-der-deutschen-jahresmitteltemperatur-durch-stadtische-warmeinseln-erstmals-flachendeckend-quantifiziert/
  Tyska meteorologiska institutet påstår, att alla mätare är utanför urbana områden!

  I tidskriften ”Science of The Total Environment”,finns en studie av Susanne Benz, Peter Bayer och Philipp Blum från Karlsruhe Institute of Technology (KIT) och Technical University of Ingolstadt som undersöker pståendet:
  Hur mycket UHI finns faktiskt i de officiella Tyskland-temperaturer från statliga tyska vädertjänsten ? Forskargruppen sökte efter UHI effekten i luften, på marken och under jord. En viktig studie, tyvärr – men NATURLIGTVIS att det inte misstag kommer fram något annat än den politiskt korrekta sanningen – utan pressmeddelande från KIT :

  Anthropogenic temperature anomalies are quantified in Germany.
  Temperatures in air, surface and groundwater correlate with nighttime lights.
  Groundwater temperature anomalies are most extreme.
  Heat anomalies in air and groundwater are mainly caused by artificial surfaces.
  Surface urban heat islands are observed in settlements with only 5000 inhabitants.
  Studien tyvärr bakom betalmur.
  Men K.S. har en utförlig rapport om studien.
  Om jag hinner, skall jag försöka översätta den under helgen…

 4. Lasse

  Tack Magnus.

  Detta med att korrigera temperaturserier är känsligt, speciellt när det finns förutfattade meningar om hur utvecklingen ser ut och om det inte ser ut så så finns det krafter som kan justera serierna till önskad utveckling.
  Detta följs av en skara som betraktas som förrädare och skeptiker.
  Ole Humlum: http://www.climate4you.com/
  Roy Spenser: http://www.drroyspencer.com/
  Samt den ivrigt bloggande Tony Heller: https://realclimatescience.com/
  mfl.
  Bias i forskningen och officiella organ som SMHI mfl är ett oskick som bör uppmärksammas.

 5. Svempa

  I klimatalarmist-kretsar finns det en sak som är värre än den klimatapokalyps som Rockström et al brukar frammana – att behöva publicera rådata och datamodeller.

 6. Thomas P

  Svempa #6 Det är dock inte hälften så illa som att bland förnekare behöva besvära sig med att försöka leta reda på rådata och datormodeller när det är så mycket bekvämare att klaga på att de inte finns.

 7. Lasse

  #6 Varför behöver vi rådata?
  Söker efter en undersökning där några stationer i USA granskades och där UHI användes för att få upp trenden-men hittar den ej.
  Däremot denna: https://wattsupwiththat.com/2017/04/12/are-claimed-global-record-temperatures-valid/

 8. Gustav

  Thomas P ,#6:

  Där ryker jag att du har fel. Visst finns många väldigt lata skeptiker (typ jag själv) men generellt är de långt flitigare att dyka efter källornoch data än på andra laget. Kolla bara fina diskussioner med Jonas N, hur ofta har han inte kommit på dig med att inte ha läst hela artikeln du refererar till?

 9. Björn

  Det bästa vore att skrota alla land- och havsbaserade mätstationer och ersätta dessa med de satellitbaserade mätningar som finns. Åtminstone borde inga globala temperaturprognoser bygga på denna föråldrade metod med termometrar. Vi närmar oss verkligheten med satellitmätningarna, vars värden blir svårare att förfalska. Jämförelsen mellan exempelvis GISS och UAH är talande.

 10. PJ

  #6 Thomas P

  ”Two wrongs doesn’t make a right”, frestas man säga! Med tanke på den senaste tidens marscher etc. så är det viktigt att faktiskt hålla sig till ”The scientific approach”!

  Observationer som inte går att spåra och experiment som inte går att upprepa har ingenting med vetenskap att göra! Detta tycker jag är den allvarligaste invändningen mot alarmismen!

 11. Svempa

  #6 Thomas P. Oj då, du verkar inte vara någon försvarare av offentlighetsprincipen. Eller så kanske du följer den Orwellska principen – alla människor är jämlika men vissa är mer jämlika än andra och får därför tillgång.

  Om du inte har allt för dåligt minne kanske du minns hur personer t.o.m. gått till domstol för att få loss data från offentligt finansierade forskare. Eller när Jones, Mann och Steig m.fl. vägrat släppa data och algoritmer för då kan ju någon få för sig att försöka falsifiera dem.

 12. Anders Gustafsson

  Jag har alltid varit tveksam till kurvorna med avvikelser från medelvärdet för den globala temperaturen och att dessa avvikelser anges med 100-dels grader Celsius. Jag är visserligen ingen expert på detta område men jag har en naturvetenskaplig utbildning och finner det mycket märkligt med denna noggrannhet.
  Man har stora områden utan temperaturmätning, över tid har man inte samma täckning över använda områden och inte samma utrustning, konstruerade temperaturer där täckningen är dålig, ändrade förhållanden/miljö för samma utrustning och jämför med gamla mätningar som i och för sig inte behöver vara dåliga men man har dålig kunskap om hur bra mätningarna är.
  Det finns fler problem än de jag har räknat upp och för min egen del skulle jag aldrig ange en global medeltemperatur baserad på dessa mätningar med någon decimal alls. Att tro att man med ”homogenisering” kan få signifikant bättre resultat (alltså fler decimaler) är bara att lura sig själv.

  /Anders

 13. Thomas P #6:
  Det är alarmist-sidan som har pengarna och resurserna. Det är mycket tidskrävande att leta fram rådata och bena ut stationsplaceringar mm. Om forskningspengar delades ut till båda sidorna skulle problemet vara löst sen länge.

 14. Ingemar Lindberg

  #6 Thomas P
  Men ojojoj!

 15. Lasse Forss

  Jag har för mig att Stockholm korrigerade för urbaneffekten från år 1900 med en hundradels grad per år, men man upphörde med detta 1967. Därefter har Stockholms ”klimat” blivit varmare jämfört med Svanberga och Films Kyrkby.
  Erik Kjellström, forskare på SMHI, försvarade GISS manipulering av temperaturserierna för 1910 och 2000 års januaritemperaturer (det har blivit drygt 50 procent varmare sedan 2008) med att han läst kommentarerna och dessa var trovärdiga. När jag påpekade att i Climategatemailen fanns ett från SMHI som förbjöd Met Office att ange SMHI som avsändare av temperaturserier från SMHI eftersom dessa hade manipulerats. Erik Kjellström skickade en skrivning från SMHI:s chefsjurist som förklarade att det hela var ett misstag.

 16. Lasse

  ”The theory of Anthropogenic Global Warming predicts that the strongest effects should be observed during nighttime and wintertime lows. ”
  Är detta det som vi skall bli bekymrade över?
  Har värmen över Arktis och nu senaste tiden över Sibirien inneburit bekymmer för någon? För det är stora regionala skillnader som ger denna lilla uppgång i medeltemp.

 17. Torbjörn

  #9 Björn
  Det verkar inte bli rätt med satellitmätningar heller, de ska ju justeras upp och ner för olika påverkansfaktorer. Jag litar nog mer på en termometer, om den bara är placerad så den inte påverkas av t.ex. UHI

 18. Christopher E

  #6

  Det är nog inte lathet som är problemet med att se på originaldata:

  ”I’m getting hassled by a couple of people to release the CRU station temperature data. Don’t any of you three tell anybody that the UK has a Freedom of Information Act.”

  ”We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try to find something wrong with it”

  Två odödliga citat från Phil Jones, Climatic Research Unit (CRU) – University of East Anglia.

 19. Peter Stilbs

  Dessa ”korrigeringar” hos GISS verkar genomgående vara att skriva ner 100 år gamla data och lämna nya oförändrade. Det borde ju vara precis tvärtom

 20. Peter Stilbs

  Vam bryr sig om mätningar? Dessa 101 klimatansvariga ser ju till att vi får det klimat vi förtjänar. http://www.aktuellhallbarhet.se/har-ar-de-101-maktigaste-hallbarhetssverige/

 21. Det intressanta är ju förändringen så varför inte placera ut ett antal mätstation på lämpliga platser så får vi i alla fall en bra serie fr o m nu? Något för WMO ( World Meteorological Organization) kanske?

 22. Bra Magnus att du tar upp detta.

  Och tack Gustav för smicker.

  Thomas P måste (återigen) ha en dålig dag. Hans 1:a inlägg handlar om dessa ’förnekare’ han och hans sida är så besatta av.

 23. Lasse

  #21
  Lena-räcker det inte med en station i Uppsala?
  Magnus har ju visat att den följer annat än CO2-tex solen!

 24. Thomas P har (vid ett tidigare tillfälle) länkat till ngt han hävdar skulle både förklara, rättfärdiga och belägga alla dessa ’homogeniseringar’. En artikel av SkSc-anstrukne ’klimatforskaren’ Kevin Cowtan:

  Homogenization of
  Temperature Data – An Assessment

  Rapporten är på dryga 50 sidor, och är närmast en orgie i antivetenskapligt nonsens. Jag rekommenderar intresserade att läsa den. Och befarar (tyvärr, som vanligt) att Thomas P inte alls själv hade läst vad som står i den innan han länkade rapporten och om den skrev:

  .. det finns hur mycket som helst att läsa för den som är intresserad. Här en annan referens

 25. Thomas P

  Utav 8(!) svar var Magnus #13 den enda som hade något vettigt att säga. Som han konstaterar kan det vara tidsödande att leta fram rådata, men är det inte precis det Watts&co gjorde, tills hans preliminära resultat tydde på att han skulle få precis samma resultat som alla andra så projektet rann ut i sanden? Muller gjorde samma sak och fick även han fram ett helt väntat resultat.

  ”Om forskningspengar delades ut till båda sidorna skulle problemet vara löst sen länge.”

  Det låter som ett utmärkt recept för att polarisera debatten än mer. Forskare som gör till ”skeptiker” sidan bara för att få del av en pott pengar som är öronmärkt för dem som förnekar AGW.

 26. Svempa

  #25 God dag yxskaft!

 27. Lasse

  #25
  Polarisera debatten än mer genom att låta skeptiker forska . Ja det vore väl förskräckligt.
  Vetenskapen är överens: http://notrickszone.com/#sthash.1V6vdrbC.dpbs
  Vetenskapens värld på radion nämnde nyss att universitetens finansiering skall utredas och på en direkt fråga om medel skall tilldelas direkt utan ansökan till projekt så var svaret- ja. Utan att veta så gissar jag att det blir lite mindre styrd forskning framöver.

 28. Torbjörn

  #25 Thomas P
  Du kan börja med att svara på hur mycket av uppvärmningen beror på AGW och specifikt koldioxiden.
  Att sedan NOAA och GISS justerar/korrigerar, kalla det vad du vill, och försöker få det till att temperaturen stiger i takt med koldioxidutsläppen är bara politik.

 29. Ingemar Nordin

  Thomas P #25,

  Såvitt jag vet kunde Watt framgångsrikt avslöja mängder med felplacerade mätstationer som inte levde upp till NOAAs egna föreskrifter. På vad sätt är det ett ointressant resultat?

 30. Thomas P #25:
  Watts studie rann inte ut i sanden utan visade tvärtom att bra stationer hade signifikant lägre trend:
  https://judithcurry.com/2015/12/17/watts-et-al-temperature-station-siting-matters/

  Muller gjorde samma sak säger du. Och han justerar landsbygden efter staden:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/17/best-ar-battre-men-inte-sarskilt-bra/

  ”Det låter som ett utmärkt recept för att polarisera debatten än mer. Forskare som gör till ”skeptiker” sidan bara för att få del av en pott pengar som är öronmärkt för dem som förnekar AGW.”

  Säger du så på fullt allvar? Jag är helt förbluffad. Det var det mest vetenskapligtfientliga jag har hört på länge. Einstein vänder sig i sin grav när han hör detta!

 31. Nu är det ju inte så att Thomas är likaren/standarden/skiljedomaren angående vad vem

  ”.. som hade något vettigt att säga”

  Det är också extremt svårt att (ens med Thomas syn på sin egen vettighet) att få det till att hans första inlägg skulle påvisa att han ”hade något vettigt att säga”. Det inlägget (#6) löd i sin helhet:

  Svempa #6 Det är dock inte hälften så illa som att bland förnekare behöva besvära sig med att försöka leta reda på rådata och datormodeller när det är så mycket bekvämare att klaga på att de inte finns.

  Det är eventuellt en nyhet för sådana som Thomas, men för sunt folk och de som bryr sig om vetenskap är det förstås en självklarhet att felaktiga metoder är fel (och hör inte hemma någonstans) även om de bara ger ett litet fel, eller om de summerar till ’rätt svar’ ..

  Det har för övrigt varit aktivistsidans svar nästan varenda gång de har blivit påkomna med slarigheter, med småfusk, med ifyllnad av hittepå (eller värre) …

  .. att det där minsann inte spelar någon roll för bilden i stort

  (Dvs att ’berättelsen’ minsanna står sig, och att man egentligen inte hade behövt ’fuska’ för att bättre på den ytterligare lite)

 32. Jan-Åke

  Det jag nu vill ha sagt har jag inga belägg för , saknar helt källor och är skjutet från höften.
  Det är klimathotstroende som sitter vid spakarna och justerar ner tex det varma 1930-talet och smyghöjer 2000-talet.

 33. För den som är seriöst intresserad av sakfrågan så går det alldeles utmärkt att läsa i den tråden som svar på vad Thomas hävdade den gången det begav sig och han faktiskt kom med två länkar. (Som dock sa/visade ngt helt annat än vad Thomas vill få det till). Han hävdade då:


  Det fanns mätstationer på land […] Det är riktigt att man vid den tiden inte intresserade sig för att sammanställa dessa till en global medeltemperatur men det hindrar inte senare tiders forskare att ta dessa rådata, korrigera för kända systematiska fel och skapa en rekonstruktion av global medeltemperatur

  Och det är förstås riktigheten i denna (av mig) fetade meningen som är det intressanta.

  Thomas fick (av bla mig) ett antal synerligen vettiga och sakliga kommentarer rörande den frågan. Och Thomas försökte hänvisa till ’auktoriteter’ som tex Victor Venemas blog för att rättfärdiga sitt påstående.

  Men som så ofta, när man kollar källorna, läser texten, undersöker vad som där faktiskt står och är gjort så blir där inte mycket mer än lite varmluft kvar av Thomas påståenden.

  När han sedan länkade till Cowtans rapport (se ovan i #24) och jag både citerade flitigt ur densamma, samt förklarade vad det betydde, vad där faktiskt stod, spårade Thomas ur närmast fullständigt och hemföll till meningslöst bludder om allt möjligt annat, tex ’kreationster’. Han berörde inte Cowtans rapport (innehållet) med ett ord därefter.

  Förrän ett halvår senare, då blåljög han om diskussionen och vad som framkommit där:

  Sen halkar du in på markstationsjusteringar, som är fullt motiverade, men där du lyckats inbilla dig att du vunnit någon debatt bara för att jag tröttnar bemöta dina infantila inlägg. Sorry, men det är bara bland småbarn som den som får sista ordet vinner. Du förstod inte vad Cowtan skrev, men det är inget att förvåna sig över eftersom du aldrig läser texter för att förstå utan bara för att kunna hitta lösryckta meningar som du tycker dig kunna använda som belägg för sådant du redan tror dig veta

  Maken till idioti får man nog leta efter ..

  Tyvärr håller inte klimathysterikerna högre klass än så här.

 34. Thomas P

  Magnus #30 Du länkar till en bloggartikel om en poster på AGU där det inte finns tillräckligt med detaljer för att kunna bedöma arbetet ordentligt, vilket är lite ironiskt givet hur mycket kritik som riktats just mot brist på data. Har det kommit någon artikel av Watts än där han redovisar i mer detalj vad han gör?

  Eftersom du hänvisar till en positiv bloggkommentar antar jag att jag kan länka till en mer negativ:
  http://blog.hotwhopper.com/2015/12/anthony-watts-agu15-poster-on-us.html

  ”Säger du så på fullt allvar? Jag är helt förbluffad. Det var det mest vetenskapligtfientliga jag har hört på länge. Einstein vänder sig i sin grav när han hör detta!”

  Nu förstår jag ingenting. Kan du motivera i sak istället?

 35. Thomas P

  Torbjörn #28 ”Du kan börja med att svara på hur mycket av uppvärmningen beror på AGW och specifikt koldioxiden.”

  Eftersom du envisas med denna fråga som jag förvisso besvarat i olika former åtskilliga gånger tidigare: ca 100% av uppvärmningen beror på AGW. Säkra kan vi ju aldrig vara eftersom det alltid går att spekulera om okända naturliga processer som skulle antingen värmt upp eller kylt ned jorden i frånvaro av extra växthusgaser. Exakta andelen som CO2 i motsats till andra växthusgaser står för orkar jag inte slå upp just nu, du kan kolla hos IPCC.

 36. Lasse

  #35
  Thomas P-seriöst?
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset

 37. Torbjörn

  #35 Thomas P
  Och då kan jag vara lika seriös och säga att AGW står för nära noll procent

 38. Thomas P

  torbjörn #37 Då får du nog först hitta på en trovärdig mekanism som orsakat uppvärmningen och som överkurs en som förklarar hur etablerade teorier som säger att CO2 borde orsaka uppvärmning är fel.

  Notera att det i detta fall inte hjälper att försöka klämma till med att man överskattat klimatkänsligheten och att negativa återkopplingar dominerar. Då får du bara större problem att hitta på en tillräckligt kraftig naturlig uppvärmningsmekanism.

 39. Torbjörn

  #38
  Vet du vad A står för i AGW?

 40. Björn

  Thomas P [35]; Hur kan Du så frankt svara: ”ca 100% av uppvärmningen beror på AGW”. Om Du vidhåller detta, kan Du inte tas på allvar längre. Under samma tid som uppvärmningen har pågått, har solen under 1900-talet haft ett s.k ”grand maxima”. Jag citerar från en ny rapport som jag tidigare har länkat till:

  It is generally agreed that the recent warming is mainly driven by the release of greenhouse gases, foremost among them carbon dioxide, into the Earth’s atmosphere by the burning of fossil fuels (Solomon et al. 2007). However, determining the exact level of warming due to man-made greenhouse gases requires a good understanding of the natural causes of climate change.

  Märk väl detta ”However”! Borde inte Du inse hur magstarkt det är att påstå att AGW driver uppvärmningen till 100%? Här är det kända forskare som uttalar sig om en trolig kandidat till uppvärmningen, men utan att förhäva sig och påstå att solen står för 100% av uppvärmningen.

  https://arxiv.org/pdf/1306.2770.pdf

 41. Lasse

  #38 Thomas
  IPCC säger att de är övertygade om att CO2 står för mer än 50% av den senaste tidens (1950-) uppvärmning-vill jag minnas.
  Dvs allt från 0,25 till 0,5 grader.
  Har du en siffra som du tror på?
  Lite mer om temperaturmanipulation.
  https://realclimatescience.com/2017/04/climate-religion-threatens-the-future-of-science/#comments

 42. Daniel Wiklund

  OT Här nåt som kan glädja koldioxidjägaren Thomas P. I dagens Norrbottenskuriren står det med en braskande rubrik. ”Görans Persson: LKAB ska bli koldioxidfritt”. Igår valdes förre statsministern till styrelseordförande för LKAB. ”Största utmaningen blir att utveckla en gruvproduktion som är koldioxidfri. Det kan ta sin tid, men det går att göra. Både diesel och kol ska bort.” Återstår att se om han lyckas.

 43. Lasse

  #42
  OT : https://www.lkab.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/lkab-utmarker-sig-for-laga-koldioxidutslapp/?aid=1285
  Hur långt bort vill Göran P att koldioxidutsläppen skall flyttas?

 44. Torbjörn

  http://notrickszone.com/2017/04/24/new-paper-attributes-24-of-temperature-changes-to-co2-ignores-dominance-of-water-vapour-clouds/#sthash.3afPGK6A.uxV1Y0kt.dpbs

  Här finns en del Thomas

 45. Thomas P

  Lasse #41 Förstår du verkligen meningen av ”mer än”?

  Torbjörn har uppenbarligen inget annat än dumma frågor och länkar till aktivistbloggar att komma med. Svar på mina frågor vart för mycket. Men även om kvaliteten är låg får jag säga att ni överträffar er själva i snabba och många repliker till vad jag än skriver.

 46. Torbjörn

  Thomas, VET du vad A står för?

 47. Lasse

  #45
  Nej Thomas det förstår jag inte alls. Mer än är inget värde som kan diskuteras. Mer än vadå?
  Har du en siffra?
  Jag visade att IPCC har uttalat mer än 50% av uppvärmningen från 1950 som jag antar vi kan sätta en siffra på tillsammans? Jag gissade på 0,5 men kan sträcka mig till 0,8 grader.
  Så allt från 0,4 till 0,8 menar IPCC att CO2 kan stå för.
  Vad tror du?

 48. Thomas P

  Lasse #47 IPCC säger alltså mer än 50%. Frågan jag fick var dock inte hur stor minimala delen var utan vad jag ansåg mest troligt och det är ca 100% som jag förklarade. somliga klämmer till med att solen borde gett uppvärmning, andra att vi sett en mer långsiktig avkylande trend som borde fortsatt, jag ser inte att någon av dessa skulle vara speciellt stor.

 49. Jan-Åke

  Ja Lasse , i SPM 2013 enades väl en massa u-landsdiktaturer genom nån sorts omröstning om att gå ut med att IPCC är 95 % säkra på att huvuddelen av de 0,5 graderna upp sedan 1950 är antropogen.

 50. Michael E

  #48 Thomas P, Den globala medeltemperaturen ökade fram till 1950 med ca 0,4 grader i huvudsak av naturliga orsaker då utsläpp av koldioxid fram tills dess varit modesta. Upphörde denna naturliga uppvärmning tvärt 1950 och i så fall varför då?

 51. Gunnar Strandell

  Magnus Cederlöf!
  I min föreställningsvärld står homogenisering också för att ”smeta ut” temperaturerna över jordytan i rutnät med 1, 2, eller 5 vinkelgraders delning. Det här behövs för att ge modellerna en lugn inlärnings- och startsträcka innan de släpps fria att göra sina projektioner av framtida klimat.
  Hack i temperaturkurvorna i tiden eller mellan näraliggande rutor ger upphov till artificiella väderstörningar som i modellerna sprider sig med vindens hastighet runt jorden.

  Fenomenen är välkända hos alla som ägnat sig åt dynamisk simulering och i synnerhet hos dem som gett sig på system som är icke-linjära.

  En trend i träningsperioden kommer naturligtvis att fortsätta in i projektionen om inte modellen har negativ återkoppling.

 52. Christopher E

  Fantastiskt att anta att naturlig uppvärmning som pågått sedan långt innan antropogena utsläpp blev ett faktum magiskt upphörde precis när man vill skylla 100% på koldioxiden.

  Fantastiskt att vi skulle naturligt haft en lång period av helt stillastående klimat när klimatet tidigare enligt proxies aldrig varit stillastående.

  Fantastiskt att IPCC skulle uttrycka ”mer än 50%” om de verkligen trodde att det var närmare 100%. Givetvis inte, de vill ha en så hög siffra som möjligt. Hade de misstänkt att det var tex 80% hade de naturligtvis använt den siffran. Det betyder att de verkligen tror att det är närmare 50%.

  Men ingen kritik mot att tro annorlunda än IPPC. Bara lustigt att höja deras bud tydligen är OK enligt regelboken, men tror man de har fel att åt andra hållet och bjuder under dem är man en simpel ”förnekare”… 😉

  Klimatdebatt har väldigt speciella regler.

 53. Sten Kaijser

  Jag måste erkänna att jag ibland har lite roligt åt Thomas P. Han har ju en förmåga att provocera som är oöverträffad på den här bloggen. 100% – underbart!

  Gratulerar Thomas!

 54. tolou

  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Sthlm_mean_temp_adj_1756_2015_zpsetly3bjw.png

  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Sthlm_monthly_temp_homo_1901_2015_zps92awlrvu.png

 55. Thomas P

  Christopher #52 Om man inte istället för dina favoritrekonstruktioner tror t ex PAGES2K är mer korrekt:
  https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*MTcswpfT-iScl1Tw.png
  I så fall är det precis som en långsam avkylning som abrupt bryts i en snabb uppvärmning och där man kan misstänka att avkylningen skulle fortsatt om det inte varit för mänsklig påverkan. Detta är även vad Lennart Bengtsson hävdade i den där intervjun som länkades till nyligen.

  ”Fantastiskt att vi skulle naturligt haft en lång period av helt stillastående klimat när klimatet tidigare enligt proxies aldrig varit stillastående.”

  Vem har sagt något om stillastående? Det jag sa var att vi inte vet om temperaturen skulle gått upp eller ned.

  ”Givetvis inte, de vill ha en så hög siffra som möjligt. ”

  Men tänk om det inte är som ni konspirationsteoretiker vill tro utan IPCC faktiskt gör vad de säger, sammanställer forskningsläget efter bästa förmåga? Då faller hela ditt argument och man får den enklare tolkningen att IPCC säger som de gör för att de vet att man inte helt kan utesluta att naturliga processer gett viss del av uppvärmningen. Men nej, det vore alldeles för enkelt.

  ”Men ingen kritik mot att tro annorlunda än IPPC.”

  Se SPM figur 6 där IPCC visar på hur de anser klimatet skulle utvecklats utan mänsklig påverkan. din ironi faller som så ofta väldigt platt till marken eftersom den baseras på ren okunskap.

 56. Gunnar Strandell #51:
  Äntligen en rimlig förklaring. Tack 🙂

 57. Thomas P

  Gunnar #51 Traditionellt sett har man inte startat upp klimatmodeller med verkliga temperaturdata från någon speciellt tid utan startat med mer slumpvisa data och låtit dem köra en startperiod för att stabiliseras. Målet har mer varit att återskapa klimatet i statistisk mening än få det rätt enstaka år.

  Det är först på senare tid man mer aktivt försökt starta med historiska data för att se hur väl man kan få en klimatmodell att följa de verkliga variationerna år från år.

  Inte heller finns det någon anledning att smeta ut temperaturdata bara för modellernas skull behöver en modell något sådant gör man det rimligen specifikt för just den modellen med dess upplösning, inte i de grunddata som produceras av GISS m fl.

 58. Daniel Wiklund

  Hur är det med din egen klimatpåverkan Thomas P. Ligger du över tio ton koldioxid per år eller under tio ton. Om du lever som du lär borde du ligga klart under tio ton. Hoppas du har gott samvete även om du ibland gör mindre klimatsmarta val. Voltaire skrev ”Vi är alla sprängfyllda av svaghet och misstag, låt oss förlåta varandras dumheter. Det är naturens första lag”. Det är mänskligt att göra fel, även när det gäller människans klimatpåverkan.

 59. Slabadang

  Thomas P! ’

  Sicket innehållslöst babbel!

 60. Svempa

  Det Thomas P. Menar är att alla modeller är 100 % kurvanpassade enligt hans guru Mr. Jones

 61. Kenneth Mikaelsson

  Här lite mera bevis på fusket…

  http://www.wsj.com/video/opinion-journal-how-government-twists-climate-statistics/80027CBC-2C36-4930-AB0B-9C3344B6E199.html?mod=trending_now_video_3

 62. Christopher E

  #55 Thomas P

  Nu vet du mycket väl att det inte är bara mina ”favoritrekonsteuktioner” utan en övervägande majoritet av dem plus kvalitativa proxies som visar uppvärmning sedan 1600-talet. Det är du som körsbärsplockar Pages2K. Du länkade själv till en bunt rekonstruktioner som visade sådan uppvärmning en diskussion alldeles nyligen. Men då passade det tydligen…

  Jag bortser helt från dina auktoritetrop på LB. Håller du med om allt annat han säger också då? 😉 Han var omedveten om att LIA syns globalt enligt proxies från många hörn på jorden, noterade jag, så hans stora kompetens är nog mer inom meteorologi än klimathistoria.

  ”Vem har sagt något om stillastående?”

  Du.

  Ja, tänk om IPCC sammanställer sina gissningar efter bästa förmåga. Det är faktiskt vad jag tror de gör. De må önska mer, men skriver 50% därför att de tror det är nära det. Du tror 100%. Viss skillnad. Jag kan köpa nära 50% själv.

  Sedan att det finns någon modellgissning på annan plats i ett politiskt dokument som tror att klimat på jorden är oföränderligt utan människor struntar jag i. Bisarrt i sig själv, men konsekvens är inget man förväntar sig därifrån. Men grundprincipen är och förblir; ”det måste bara vara koldioxid, flr vi vet inget annat”. Om preindustriella data visar något annat, då måste det vara datat det är fel på…

  Jag kan lite lite som andra allt, men om du agerar domare och kallar andra okunniga tar jag väldigt lätt på.

 63. Olle R

  Homogenisering av data har inte särskilt stor påverkan på globala temperaturserier, och inte heller den riktning som många skeptiker tror eller önskar.

  Berkeley Earth publicerade nyligen en rå ojusterad dataserie:
  https://pbs.twimg.com/media/C7XGwooXwAER1Dj.jpg

  Före 1950 ökar justeringarna temperaturtrenden, men efter 1950 sänks trenden.
  Den ”naturliga” temperaturökningen under 1900-talets första hälft är alltså delvis skapad/förstärkt av justeringar. Den i huvudsak antropogena uppvärmningen efter 1950 försvagas dock av justeringar.

  Apropå GISS så har de sin UHI-justering där en långsiktiga trenden sänks till den som råder hos näraliggande stationer med ett night light brightness-index på under 11. Rent praktiskt betyder det att Uppsalarutans trend i GISS griddade dataset knappt alls bestäms av svenska stationer, utan av ett fåtal extrema glesbygdsstationer, fyrplatser etc i våra grannländer. Det här ”grova” förfarandet spelar ingen större roll i ett globalt perspektiv och jag vill minnas att GISS och Uppsalaserien är ganska överens om vilken trend som råder för platsen.

  Apropå IPCC och det mänskliga bidraget till temperaturökningen 1950-2010, så är det mest sannolika 110%. Sannolikheten att det skulle vara 50% är en chans på 10 000 ungefär, lika stor som sannolikheten för 170% i den motsatta ”svansen”. Det är inte något konstigt med 110% ökning pga AGW (även om Judith Curry inte alls förstår det). Utan AGW skulle temperaturen naturligt ha sjunkit med 10% mellan 1950 och 2010 (där +100% är den faktiska ökningen mellan dessa år).

 64. Svempa

  #63 Olle R. Välkommen tillbaka från UI. Här är ett inlägg i energifrågan som du kanske tycker är intressant:

  http://www.foxnews.com/politics/2017/04/28/trump-signs-executive-order-aimed-at-expanding-drilling-in-arctic-atlantic-oceans.html

 65. Gunnar Strandell

  Thomas P #57
  Citat 1:
  ”Traditionellt sett har man inte startat upp klimatmodeller med verkliga temperaturdata från någon speciellt tid utan startat med mer slumpvisa data och låtit dem köra en startperiod för att stabiliseras.”

  Varför har du då ”traditionellt” försvarat dessa slumpmässiga data som det bästa vetenskapen kan erbjuda, eller något lika högtravande, om det bara handlat om att slå tärning.

  Citat 2:
  ”Det är först på senare tid man mer aktivt försökt starta med historiska data för att se hur väl man kan få en klimatmodell att följa de verkliga variationerna år från år.”

  Och nu är Gavin Schmidt ansvarig för GISS historiska data samtidigt som han modellerar det framtida klimatet.

  Thomas P, ser du inte risken för att bocken blivit trädgårdsmästare?
  Jag tycker att den är uppenbar och tolkar det som att vännerna av klimathotet blivit desperata.

  Till slut är det bara så att modeller av ickelinjära system behöver ha en ”mjuk” inlärning eller uppstart för att inte omedelbart leda till kaos som gör det omöjligt att sortera ut orsak och verkan. Och till syvende och sidst är det väl vad klimatforskningen bör handla om.

  Att Thomas P har ideologiska kompisar på bloggen som också ”vet” varifrån den omätbara obalansen i energi härrör har faktiskt ingen betydelse för det verkliga skeendet. Här gäller bara att acceptera och hantera situationen. Oavsett om det gäller att muddra inloppet till Luleå eller skydda sig mot dammbrott högre upp i älven.

  Gavin A. Schmidt is a climatologist, climate modeler and Director of the NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS)

 66. Gunnar Strandell

  Olle R #63
  Citat:
  ”Apropå IPCC och det mänskliga bidraget till temperaturökningen 1950-2010, så är det mest sannolika 110%.”

  Och där föll all den eventuella trovärdighet någon kan ha för de sifferuppgifter Olle R för fram.

  Någon har sagt att alarmisterna börjar bli desperata. Jag håller med!

 67. Thomas P

  Gunnar #65 ”Varför har du då ”traditionellt” försvarat dessa slumpmässiga data som det bästa vetenskapen kan erbjuda, eller något lika högtravande, om det bara handlat om att slå tärning.”

  Det man varit intresserad av har varit sådant som om klimatmodeller automatiskt uppnår något som liknar jordens verkliga klimat, och då är det bättre ju mindre av detta man stoppar in i utgångsdata. Man har också velat räkna ut klimatkänslighet och då spelar det ingen roll om man startar med verkliga temperaturer för något enskilt år, målet är att se hur temperaturen ökar under en längre körning med ökande CO2-halt.

 68. Johan M

  OT clicka på länken nedan 🙂

  https://www.epa.gov/climatechange

 69. Olle R #63:
  ”Homogenisering av data har inte särskilt stor påverkan på globala temperaturserier, och inte heller den riktning som många skeptiker tror eller önskar.”

  Du har verkligen inte förstått innebörden av det här inlägget. Om homogeniseringen inte har särskilt stor påverkan betyder det att de inte lyckas få bort UHI-bidraget. Och då är kurvan du länkar till bara en temperaturkurva för städer. Och ja, där har temperaturen ökat.

 70. Christopher E

  #63

  Nu börjar det bli kul.

  IPCC säger nära 50%. Thomas 100%. Olle R höjer budet till 110%!

  Får vi 120%? 150%?

  Någon?

  😀

 71. Christopher E

  #66 Gunnar Strandell

  De räknar nog baklänges. Alarmisterna önskar och förutsätter en hög klimatkänslighet. Och eftersom uppvärmningen varit mycket måttlig och inte stöder det hur mycket man än trixar med och uppjusterar uppmätta trender, då finns det bara en lösning kvar. En mystisk avkylning som ”maskerar” uppvärmningen ska rädda den höga känsligheten.

  Att de hamnar i svårigheter med aerosoler och solpåverkan som redan använts eller avfärdats tänker de inte på. Dvs när aerosoler ”behövs” då kyler de mycket, och sol kan kyla men inte värma. Klassiskt fall av äta kakan och ha den kvar.

 72. Thomas P

  Christopher #70 Du har mer och mer börjat leva i din fantasivärld där du helt sonika hittar på vad du menar andra säger.

 73. Gustav

  Christopher#70;
  Jag är nog beredd att höja till 120%. Detta gäller dock min egna bedömning (som lekman) och är inget att hänga upp sig på. Jag delar dock (såklart!!) din bedömning att IPCC valt ”mer än hälften” för att de tror att detta är närmast sanningen, de hade självklart valt mer om de haft koncensus att göra så.

 74. Christopher E

  #73 Gustav

  Vi hade ju den diskussionen nyligen.

  Problemet för de som tror att en avkylning maskerar AGW är att förklara varför en naturlig uppvärmning som pågått i flera hundra år före och på slutet samtidigt med koldioxidutsläpp plötsligt skulle upphöra och vända neråt. Varför skulle korrelationen solaktivitet/klimat sluta gälla just i vår tid? De senaste årtiondena är alldeles för kort tid för en avkylning efter en soltopp på grund av fördröjning, även om för all del uppvärmningen saktat in sedan millennieskiftet.

  Alarmisterna är varken överens med varandra inom sitt skrå eller med IPCC. Sammantaget blir det mycket motsägelsefullt. Solen kan plötsligt kyla och maskera klimatkänslighet när det passar, men att solen kan värma möts med hån.

 75. Thomas P

  Christopher #74 Du envisas med att körsbärsplocka. Där jag accepterar att det finns temperaturrekonstruktioner som ger olika svar plockar du endast de som ger det svar du vill se medan sådana som MBH eller PAGES2K skall rensas ut.

  Vad gäller de där ”IPCC säger nära 50%.”

  Du vet mycket väl att det inte är vad de säger!

  Eftersom IPCC har som mål att få inverkan av människan att verka så liten som möjlig så försökte de hitta naturliga faktorer men de hur mycket de än försökte kunde de inte komma ned till att mindre än 50% måste vara orsakad av människan.

 76. Olle R

  #69 Magnus
  Vad menar du? Har du bestämt dig på förhand att det finns UHI i dataserierna? Och om den inte kan identifieras och avlägsnas så måste något vara fel? Det låter mer som tro än vetenskap och fakta..
  Kurvan jag länkar till är INTE för städer. Det är BESTs kompletta dataset. För övrigt visade de att justeringarna har stor påverkan regionalt, men globalt jämnar allt ut sig och effekten blir liten.

 77. Olle R

  #70 Christopher E
  Du far med osanning, IPCC säger inte alls nära 50 %. De säger att mest sannolikt har HELA uppvärmningen antropogena orsaker. De som kvantifierat mer i detalj säger att 110% är det det centrala estimatet:

  http://www.realclimate.org/images/attribution.jpg

  vilket bygger på data bakom denna figur

  http://ar5-syr.ipcc.ch/ipcc/sites/default/files/download.php?img=AR5_SYR_Figure_1.9.png

 78. Lasse

  #75 Thomas P
  Vare sig ”mer än ” eller 100% är ett mått som går att mäta temperatur med!
  Kan du inte komma fram med en rimlig temperaturangivelse?

  -Jo 110% är fullt rimlig påverkan-detta om man delar upp kurvorna och endast räknar med summan av uppgångarna.

  Men som halvskeptiker vill jag hävda att nedgångar i temperaturen som uppmätts inte har med CO2 berikning att göra!

 79. Lasse

  #77
  Natural forcing +- 0,1 grad.
  Lilla istiden var då onaturlig?
  Solar dimming sänker instrålningen i din bild. Då har de glömt att det var främst solar brightening som gällde under perioden 1980-2000.
  Vi har tex 10% fler soltimmar sen 1983.

 80. Lars Kamél

  Jag höjer till 400 %. Och påpekar samtidigt att det betyder att mänskligheten har förhindrat en snabb avkylningstrend som hade lett till en ny istid. Så långt lyckas inte de klimathotstroende tänka.
  OK, jag tror egentligen inte på 400 %. Det är knappast ens 40 %. Inte ens om det vore 100 %, skulle det vara oroande. Trenden sedan 1950 pekar ändå inte mot något klimatkatastrof.
  100 % är förresten fullt möjlig, men då bara om UHI står för i stort sett 100 % av trenden. UHI är definitivt helt skapad av människan, till skillnad mot verkliga klimatförändringar.
  När nu bloggens flitigaste troll har fått hjälp av det näst flitigaste i att retas, kommer väl antalet kommentarer snart att närma sig 200.

 81. Christopher E

  #75 Thomas P

  ”Eftersom IPCC har som mål att få inverkan av människan att verka så liten som möjlig”

  Det är 29 april idag. 1 april var för fyra veckor sedan.

  Och ”körsbärsplocka” (i brist på bra svenskt uttryck) betyder att man plockar en udda avvikare för att stötta det man säger, inte tvärtom. LIA-förnekeri är väldigt passé numera. För att inte tala om MBH.

  Om IPCC verkligen ansåg att 100-110% uppvärmning var antropogen, skulle de inte nöja sig med att säga mer än 50%. Enkelt.

  #77 Olle R

  Du kan sätta hur många diagram du vill med förutsättningen ”vi vet inte/vill inte veta något annat än antropogena faktorer, så vi sätter de övriga till noll”.

  Lycka till att förklara förindustriell variation med den förutsättningen.

  Jag tror fortsatt att naturlig variation varken upphörde 1850 eller 1950.

 82. Thomas P

  Christopher #81 Så när du försöker pådyvla IPCC en åsikt är det OK, men när jag gör motsvarande då är det fel. Det var det där med olika regelböcker…

  ”Om IPCC verkligen ansåg att 100-110% uppvärmning var antropogen, skulle de inte nöja sig med att säga mer än 50%. Enkelt.”

  Som jag och Olle visat visar data i IPCC:s rapport på att hela uppvärmningen bör varit antropogen. Att de ändå säger ”mer än 50%” kan möjligen tyda på en agenda, men då snarare den jag föreslog än den du tror på.

 83. Christopher E

  #82 Thomas P

  Det är ingen pådyvlad åsikt, de säger verkligen minst 50%.

  Diagrammen ser jag mer som en tankelek om en värld där man låtsas att naturen upphörde 1950. Några av er framhärdar i att den slutade redan ca 1850.

 84. Christopher E

  #83

  För att vara tydligare, varken du eller Olle har visat på några ”data”.

 85. Michael E

  Man får se det från den positiva sidan. Om 110-120% av temperaturuppgången sedan 1950 varit helt förorsakad av CO2 så bör den logiska slutsatsen vara att temperaturkänsligheten för en fördubbling av CO2 är under 2-4 C, beroende av temperaturserie och exakt när serien börjar och slutar. Det är ju alltid något så slipper vi åtminstone höra siffror över 2-4 C i fortsättningen. Att sedan själva utgångspunkten för 110-120% är ovetenskaplig och felaktig, ja det är ju en annan sak 😉

 86. Thomas P

  Christopher #83 ”Det är ingen pådyvlad åsikt, de säger verkligen minst 50%.”

  Nu spelar du bara dum, du förstår mycket väl att det var ”Givetvis inte, de vill ha en så hög siffra som möjligt” som jag syftade på.

  ”Diagrammen ser jag mer som en tankelek om en värld där man låtsas att naturen upphörde 1950¨”

  Jag vet att du inte tror på IPCC, men just nu handlade det om vad IPCC kommit fram till, och då är dessa diagram relevanta även om du inte tror på dem. du har ju din egen tankelek där vi har en naturlig uppvärmning orsakad av någon okänd mekanism samtidigt som vi har en annan okänd mekanism som minskar CO2:s inverkan.

 87. Olle R

  #83 Varför skulle naturen ha upphört 1950?? Solstrålningen ( TSI medel över 11-årscykler) har ju minskat med ett par tiondels W/m2 sedan 1950, medan den antropogena forcingen har ökat ca 2 W/m2.
  Där har du -10 % och +110%..

  50% är lika sannolikt som 170%, dvs cirka en chans på 10 000.
  Vill du ha ett 95-procentigt konfidensintervall säger jag i runda slängar 90-130 %

 88. Rolf Almlund

  Det är mycket ”tro” från alla håll i en vetenskaplig debatt, intressant.
  Glöm inte bort att 70% av jordens yta är hav. Hela Karl et al (Pausebuster) handlade ju om kanvashinkar, trähinkar, plasthinkar, kylvattenintag och bojar, och det styrde hela trenden oaktat marktemperaturerna. Mycket osäkerheter i data, mycket uppskattningar och statistiska trick och uhi är ju bara markdata inte sst.

 89. Lasse

  #87
  Återigen %.
  Är du medveten om att vi mäter i grader Celcius?

  Därtill är det konstigt att vi mäter en global uppvärmning-som inte är global.
  Uppvämning sker främst i Arktis. Grönland och isområdet.
  Ett område som tydligen varit varmare förr!
  ”Given our total inability to understand or explain the climate of the past, the idea that a Tinkertoy computer model of the climate can tell us what will happen in the next hundred years is … well … let me describe that claim as “extraordinarily optimistic” rather than say “stunningly foolish” …”
  (Willis E 2017-04-28)

 90. Christopher E

  #87 Olle R

  Om IPCC varit så säkra på runt 100% hade de naturligtvis inte sagt ”mer än 50%”. Det vore ju den största publicitet de kunde få, med obegränsade anslag som följd, att säga att precis all uppvärmning är vårt fel.

  I övrigt är dina sannolikhetspåståenden som att diskutera påvens skägg. Det är ju bara en massa ogrundade förutsättningar alltihop där man bara bestämt att endast antropogena faktorer får finnas.

  Solaktivitet och klimat har historiskt varierat tillsammans långt mer än TSI kan förklara, så fixeringen just vid TSI bryr jag mig inte om. Enligt IPCC skulle klimat i stort varit oföränderligt innan industrialiseringen, eller rentav innan mitten av 1900-talet. Men det var det ju inte.