Vindkraften marscherar

Vindkraft VästernorrlandSR
Det har verkligen rört sig vad gäller vindkraftsreportage i Public-Service på senaste tiden. Lyssna gärna på intervjun med Länsrådet Sten-Olov Altin, Sveriges Radio P4 Västernorrland. Jag skrev i förra veckan om den satsning på ”information”, den sk Vindkraftstidningen, som Länsstyrelsen i Västernorrland har sponsrat. I intervjun får Sten-Olov Altin en del bra frågor till varför länsstyrelsen är med och betalar reklam för att främja och snabba upp vindkraftens fortsatta utbyggnad i länet.
Reklambladet Vindkraftstidningen är bara en del i en större satsning. Länsstyrelsen i Västernorrland satsar pengar i projektet  ”Vindkraft i Västernorrland” vars totala budget slutar på 1 992 960 kronor enligt projektansökan.
Syftet med projektet:
”Genom att underlätta för exploatörer och möjliga underleverantörer i regionen vid etablering av vindkraftsanläggningar kommer en större del av vindkraftsplanerna att förverkligas samtidigt som de regionala och lokala företagen erbjuds en större delaktighet i etableringarna än i dagsläget. Projektet bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, öka produktionen av förnybar energi och bidrar till att regionens företag kan växa och utvecklas.”
Det är inte bara  Västernorrland som kan se fram emot en storsatsning. Enligt SVT är följande län drabbade:

Befintliga Planerade
Blekinge län 51 627
Dalarnas län 103 539
Gotlands län 169 317
Gävleborgs län 117 1284
Hallands län 209 643
Jämtlands län 118 1689
Jönköpings län 86 812
Kalmar län 163 1019
Kronobergs län 7 629
Norrbottens län 92 1949
Skåne län 379 1962
Stockholms län 9 106
Södermanlands län 6 165
Uppsala län 14 52
Värmlands län 19 459
Västerbottens län 236 1430
Västernorrlands län 57 1722
Västmanlands län 66 66
Västra Götalands län 501 2060
Örebro län 38 219
Östergötlands län 141 462
Totalt 2581 18211

Men motståndet mot vindkraften tycks bli hårdare när fler människor blir drabbade. Trots all reklam.
SVT har haft flera regionala reportage om vindkraften de senaste dagarna.
Mittnytt, Mittnytt2, Smålandsnytt, Sydnytt, GävleDala, GävleDala2, Blekingenytt, Nordnytt, Tvärsnytt, Västnytt, Mittnytt3
Vad som tas upp i reportagen är bland annat hur människor blir drabbade. Själva grundfrågan, dvs varför vi ska satsa på vindkraften verkar ingen ifrågasätta. I ansökan till projektet som Länsstyrelsen i Västernorrland skickade in står det: ”Projektet bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser”.
Vad jag har hört och sett hittills har ingen reporter frågat om någon minskning av CO2-utsläpp verkligen är något som kommer att uppnås. Vissa människor i reportagen verkar tro att deras förstörda hembygd ändå gör nytta genom att bidra till att kolkraftverk läggs ner, något som SVT trots sin upplysande roll inte verkar vara intresserade att korrigera.
Uppdatering: Sista reportaget för denna gång från Mittnytt
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Lena för din granskning.
  SVT hade inslag om hur bra vindkraft är i Danmark. Men nämnde inte att Danmark bara förbrukar 1/5-del så mycket el som Sverige, delvis på grund av att man använder fossilbränsle för uppvärmning.
  Inte heller har jag sett SVT rapportera om EUs och synnerhet Tysklands energipolitik som har havererat. Hur anmäler man tystnaden till Granskningsnämnden?
  Är det någon som sett SVT beskriva den nordiska el-situationen med sin nuvarande överproduktion som med tre nya kärnkraftverk (O2 i Oskarshamn och två nybyggda i Finland)ökar ytterligare.
  SVT borde göra ett program som behandlar frågan om VEM som skall köpa all den el som kommer att produceras och till vilket pris.
  El från vindkraft i Norrland har förluster på 20 – 50% vid transport till Tyskland (kan någon ge korrekt siffra?). De förlusterna kostar en förfärlig massa pengar och det är inte Tyskarna utan svenska hushåll som måste betala. Till det kommer kostnader för ett uppförstorat elnät.
  USA säger nej till stöd åt vindkraft och tongångarna är desamma i hela världen. Tyskland har blivit ett skräckexempel på vart okunnig och ansvarslös grön politik leder. Der Spiegel skriver om en kostnadsexplosition:
  – 17% av alla tyska hushåll befinner sig nu i “energifattigdom”. Överallt har Tysklands energirevolution gjort landets energi dyrköpt, opålitlig, förstört de idylliska landskapen och härjat regnskogar utomlands.
  Ju mer de gröna försöker fixa röran, desto värre blir det.
  Samtidigt rapporterar Victoria Dyring återigen om koldioxidlagring i marken, nu på Spetsbergen. Men inte med ett enda ord sätter hon in lagringen i ett helhetsperspektiv
  – hur mycket behövs det för att minska atmosfärens koldioxidhalt med 10 ppm?
  – hur mycket kostar en sådan åtgärd?
  – vilket resultat skulle det ge på jordens uppvärmning?
  – hur mycket skulle det minska fotosyntesen och den biologiska tillväxten?
  Hon lever i en liten värld. Ingen av dessa övergripande frågor tar hon upp och det blir så fruktansvärt fel och snedvridet. Stackars svenska folk!

 2. Mats G

  En kunnig och välinformerade väljare är en av grundstenarna i en demokrati.
  De som manipulerar eller duperar så att vi avstiger från denna princip är antidemokrater.

 3. lars Jonsson

  Bra genomgång Lena
  kanske att i tabellen Gotalands län skall vara Gotland vilket är både en kommun och ett län och benämns Region Gotland, men Gotlands län är helt OK

 4. Mats G

  AB:s kulturredaktion har visat sitt verkliga ansikte. De pushar för de ryska tankarna. Det som Merkel kallade för verklighetsfrånvänt. Det äcklar mig att läsa eländet.

 5. Astrid Å

  Att man på svt ska ifrågasätta CO2 hypotesen är nog att begära för mycket. Bra ändå att problemen med vindkraften belyses.
  Ett sista reportage från Mittnytt.
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/varje-kraftverk-ar-en-sakerhetsrisk

 6. Lars Jonsson
  Rättat nu! Stod fel på SVT tydligen.
  😀

 7. Björn

  Det är skrämmande fakta om vindkraftens planerade utbyggnad. Om den fullföljs, kommer ingen horisont att vara fri från dessa snurrande maskiner högt upp i luften. Denna utveckling smyger sig på befolkningen och det värsta är, att denna negativa utveckling har inte demokratiskt underlag. Hur är detta möjligt? Det ligger betydligt mer bakom denna planering, än rädsla för CO2. Att vi inte kan påverka klimatet med dessa maskiner borde vara uppenbart för vilken sunt tänkande människa som helst. Vad Sveriges väljare borde få klart för sig, är att allt handlar om politisk dumhet, makt och personlig vinning och inte om Sveriges befolknings bästa. Vi får hoppas att de protester som nu tycks dra fram, drar med sig ett jordskred som tar med sig de vinningslystna som är involverade i denna odemokratiska process som omger vindkraften.

 8. Sr

  Att något av de etablerade partierna skulle vända i vindkraftsfrågan är väl inte att tänka på. De har målat in sig i ett hörn och kan inte backa. Undantaget skulle väl kunna vara SD men de orkar säkert inte ta en debatt till.
  Det finns säkert där ute massor av personer som skulle rösta på ett nybildat enfrågeparti med fokus på hela energifrågan. Jag har väntat en tid på någon som trycker på startknappen. Är det någon som vet om det är på gång?
  Flera landsorttidningar tar nu in artiklar mot VK och nu också SVT Mittnytt. Glädjande att se. Tack för länken.

 9. Peter F

  Kommunerna längs Bottenvikskusten protesterar mot den finländska kärnkraftverket i Pyhäjoki genom att rösta mot byggnationen i kommunfullmäktige ! Man kan ju stilla undra på vad det nu ska ha för effekt annat än som symbolhandling. Intressant är att se vilka som inte röstar mot kärnkraftverket. I Robertsfors var det M och FP.
  http://www.folkbladet.nu/790931/robertsfors-rostade-mot-karnkraft#comment-171387
  http://www.vk.se/1141409/inget-enigt-karnkrafts-nej-i-robertsfors

 10. Slabadang

  Ett bra bevis och argument!
  Det finns beräkningar för hur mycket co2 det går åt till produktionen av ett vindkraftverk med allt inkluderat dvs transporter tillverkning betongfundament mm. I hur många år måste ett vindkraftverk vara i drift för att ”tjäna in” sin egen ”klimatskuld” inklusive sin egen skrotning/bortforsling innan den kan ”ersätta” ett koldioxidalstrande alternativ elproduktion (som inte heller iofs existerar i Sverige) ?
  Slutsatsen blir dubbel dvs vindkraften TILLFÖR istället koldioxid i Sverige eftersom den inte ens på sikt inte heller ersätter någon annan co2producerande elproduktion.

 11. Lars Cornell

  Slabadang #10. Den tiden är oändlig eftersom vi har en elmix på 97% koldioxidfritt och vindkraft är väsentligt sämre.

 12. Mats G

  DN
  ”Skatt på dubbdäck ska sänka partikelhalterna”
  Det blir svårare och svårare att hänga med i svängarna.
  Logiken verkar vara höjd skatt = bättre miljö.

 13. sibbe

  Diskussionen kring kärnkraftverket i Pyhäjoki börjar nu på allvar i Finland. När hela projektet kommer till riksdagen i H-fors i september kommer minst 101 av 200 riksdagsledamöter att rösta för mera kärnkraft, enligt en Gallup av Yleradio igår. Regeringen spricker, kommunister och gröna går men de 4 kvarvarande partier samlingspartiet, socialdemokraterna, de kristliga och svenska folkspartiet fortsätter till ordinarie riksdagsval i nästa år. Om inte himlen rasar ner, kommer kärnkraftverket i Pyhäjoki i gång om 8-10 år. De gröna vill ha demokratiska lösningar, men ett ja i riksdagen duger inte – fastän ett val låg mellan förra ja-beslutet till kärnkraft och ett ja i den nuvarande riksdagen. Som vi ser, så duger demokrati åt de gröna och kommunisterna enbart om den tjänar deras intressen.
  En positiv sidoeffekt för barnen av finska miljöministern Niinistö och förra svenska grönas taleskvinnan Wetterstrand: deras pappa kommer att ha mera tid för dem…

 14. ThomasJ

  Det blir bara allt värre och värre – hur långt åt humhum ska centristerna etCons driva det svenska samhället…? Länk:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18459/a/235525
  Grrrrrr…

 15. Helge

  Det är närmast så man skäms över vårt politiska system, för att inte säga våra myndigheter och vår sk Public Service.
  Här står det tom i IPCC rapporten att klimatkänsligheten är överdriven, men ingen redovisar det, ingen har antagligen läst det. Skandal! Vi borde jaga de ansvariga och stämma dem. Tänk vad de har kostat oss i kapital, svält och miljöförstöring. Och detta genom att, som jag tolkar det, avsiktligt undanhålla viktig information. http://www.thegwpf.org/oversensitive-ipcc-hid-good-news-global-warming-2/

 16. Peter F

  SR och SVT har största förtroendet i en (köpt ?) förtroendeundersökning. F-n tro det.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sr-toppar-fortroendebarometern_3332984.svd

 17. bom

  #12
  Du tog upp dubbdäcksförbudet. Man har haft svårt att bevisa att dubbdäcken är orsak till förhöjda halter av småpartiklar i stadsluften. Den försöksverksamhet som förmodas visa det kan i sin ovetenskaplighet jämföras med IPCC-bluffen. Idag skall vi tredubbla vårt brännande av Europas sopor och avfall och det sägs att vi har för lite hushållsavfall för att klara oss själva eftersom våra sheeple är så framgångsrika sopsorterare. VI KÖPER tydligen italienska maffians sopor och betalar för detta. Vad som med dessa osorterade giftsopor släpps ut från våra förbränningsanläggningar tänker man på med fasa. För den som fruktar koldioxidutsläpp och är beredd att gå över lik för att stoppa koldioxiden borde inte detta vara ett fullständigt huvudlöst tilltag. Saknar dessa stolpskott fullständigt all tankeförmåga kan man undra?

 18. Lars Cornell

  #15 Helge
  Det var goda nyheter och innebär att IPCC-rapporten börjar närma sig vad ledande svenska klimatforskare anser.
  Med halvering av klimatkänsligheten till 1.75 grader når vi inte mer än ca en grad till år 2100 med 500 – 600 ppm.

 19. f.d. Salasso

  Det är med djup sorg i hjärtat man får bevittna hur stora omistliga naturvärden offras till förmån för en ytterst medioker energiproducent som vindkraft. Har själv delvis vuxit upp i Ångermanland och vet hur fin naturen är där. Jag är född i Norrbotten men har mina rötter i Västerbotten och bor nu i Täfteå och har min fritidsbostad på Holmön. Täfteå hotas av vindkraftsbolaget KRAFTÖ och Holmön hotas av SLITEVIND AB, det är som en ond dröm. Holmöarna är skyddade av en rad dokument och Naturvårdsverket har givit ett övertydligt utlåtande om att Holmöarna är en ytterst olämplig plats för vindkraftsexploatering. Mer info finns om detta på http://www.friavindar.se (just nu iligger sidan nere pga tekniskt fel på en server i södra Sverige, hoppas det är ett tekniskt fel, man får lätt ”onda aningar”) Trots allt detta ger sig inte vindkraftsbolagen. Vad är det för land vi lever i när man år efter år måste slåss mot väderkvarnar? Nu behövs verkligen en kraftsamling inför valet. Vi måste försöka allt vad vi kan att förklara att vi INTE vill ha vindkraft och att vindkraften hotar ett av Sveriges allra starkaste varumärken: ”Europas sista Vildmark”!

 20. Evert Andersson

  Efter att ha sett inslagen på SVT måste jag ändå se det glädjande i att så mycket avigsidor visas upp. Jag tror inte grundproblemet är att SVT i de här avsnitten skulle ha en dold agenda att undanhålla fakta som tlar mot vindkraft. Det är nog snarare så att de reportrar som får dessa uppdrag är allmänreportrar med begränsad tid för research. De är helt enkelt inte kunniga nog i specifika ämnen. Ta inslaget där en äldre man intervjuas som är glad och stolt för att byn ska få 20 miljoner på 25 år i byapeng. Att ställa det i relation till de cirka 125 miljoner per år i femton år som vindkraftparken får i subventioner är ju något man kan tycka vore självklart. Det skulle ge en helt annan bild. De stackars byborna får väl nästan själva betala allmosan. Har mailat reportern och hoppas att hon lärt sig en ny sak den dagen.

 21. Pär Green

  Angående ”gröna” skatter!
  LOKALSKATT på dubbdäck ska sänka partikelhalterna?!
  Utsocknes får köpa vinterdäck i annan kommun!
  Halterna av partiklar – PM 10 – får överskrida 50 mikrogram per kubikmeter luft högst 35 dygn per år. I Stockholm brukar luften vid Hornsgatan, Folkungagatan, Essingeleden och Sveavägen de flesta år ha för många överskridanden.
  Luften vid Hornsgatan som är den enda gatan med dubbdäcksförbud har blivit bättre sedan förbudet in fördes, men inte tillräckligt bra.
  EU har än så länge bara hotat med dryga böter för Stockholms höga partikelhalter. Politikerna i Stadshuset och regeringskanslierna är oense om huruvida Stockholm eller staten ska betala eventuella böter.
  ”Regeringen vill införa lokala dubbdäcksskatter” där halterna av partiklar är ohälsosamt höga. På dagens regeringssammanträde tillsätts en utredning om hur skatterna ska utformas.
  Regeringen vill införa lokala dubbdäcksskatter där halterna av partiklar är ohälsosamt höga. På dagens regeringssammanträde tillsätts en utredning om hur skatterna ska utformas.
  De höga halterna av partiklar på Hornsgatan och andra hårt trafikerade gator i Stockholm är en hälsorisk och riskerar att ge Stockholm – eller Sverige – höga EU-böter. Trots dubbdäcksförbudet på Hornsgatan och satsningar på städning och dammbindning är halterna av partiklar för höga.
  Stockholms stads borgerliga allians vill inte införa förbud på fler gator. Från Stadshuset har däremot många rop på avgifter på dubbdäck skallat.
  Det blir inga avgifter. Men regeringen som länge fått kritik för långsamhet i dubbdäckspolitiken öppnar för lokala skatter på dubbdäck.
  – Det här är en väldigt komplicerad fråga. Vi vet nu att avgifter är nästan omöjligt eftersom avgifter enligt svenskt regelverk måste motsvaras av någon motprestation. Däremot är lokala skatter en möjlighet. Vi har ju lokala trängselskatter, säger miljöminister Lena Ek (C).
  I dag kommer regeringen att tillsätta partikelthaltsutredningen. Den ska både ska se över ett spektrum av olika åtgärder för att förbättra luften vid hårt trafikerade gator på lång och kort sikt och undersöka hur lokala dubbdäcksskatter kan införas.
  – Det finns starka önskemål speciellt från Stockholm om fler verktyg för att minska partikelhalterna. Utredarna ska nu titta på möjligheterna att införa lokala dubbdäcksskatter med de olika regelverk vi har, säger Lena Ek.
  Utredningen ska vara klar 31 mars nästa år och Lena Ek vill inte förutspå hur de lokala skatterna ska tas upp. De kommer i alla fall inte att tas upp vid köp av dubbdäck av skälet att det är var dubbdäcken används och inte var de köps som avgör deras miljöpåverkan.
  En tänkbar möjlighet är att en lokal skatt utformas så att den kan kontrolleras vid samma kameror som i dag används för trängselskatterna, men det är inget som låses i utredningsdirektiven.
  Regeringen och miljöministern har många gånger fått kritik för att kampen mot höga partikelhalter gått väldigt långsamt. Miljöpartiet vill exempelvis ha dubbdäcksförbud i hela Stockholms innerstad.
  – Vi har jobbat med den här frågan länge och det är inte alldeles lätt. Kommunerna måste arbeta på olika sätt för att få ned halterna. Inte i första hand för att vi ska klara EU-normer utan för att höga halter av partiklar är en hälsofara, inte minst för barn och allergiker, betonar Lena Ek.
  På tisdagen hade för övrigt 58 procent av bilarna på de gator som kontrolleras i Stockholms innerstad dubbdäck. Halterna av partiklar låg under EU:s gränsvärden.
  http://www.dn.se/sthlm/skatt-pa-dubbdack-ska-sanka-partikelhalterna/

 22. Christopher E

  Evert Andersson #20
  ”Ta inslaget där en äldre man intervjuas som är glad och stolt för att byn ska få 20 miljoner på 25 år i byapeng. Att ställa det i relation till de cirka 125 miljoner per år i femton år som vindkraftparken får i subventioner är ju något man kan tycka vore självklart.”
  Om det nu är ett ändamål att ge bidrag till byar i glesbygden, skulle det vara mycket kostnadseffektivare att hoppa över vindsnurrorna och ge pengarna direkt. Då skulle vi slippa miljöförstöringen, örnar och fladdermöss skulle få leva, invånarnas fastighetsvärden skulle öka, och några skulle rentav vilja dit istället för därifrån.
  Lena:
  ”Motståndet mot vindkraft tycks bli hårdare när fler människor blir drabbade”
  Jodå, se i tabellen. Stockholms län har bara 9 snurror! Undra på att några av bloggens mest ivriga vindkraftskramare bland kommentatorerna har sin boning där…

 23. Fogge

  #19 Salasso; Nej, någon Vildmark finns det snart inte. Den ersätts av Vindmark….

 24. bom

  #21 Det är inte dubbdäcken som är bov nr ett. Det är sandsaltningen och då bara när gatan är torr som nu. Nu måste sopning ske även om ett och annnat snöväder kan förväntas under Mars och April. När gatan är våt så dammar den inte – det borde t o m en politiker fatta, men inte då.

 25. Pär Green

  24 bom 2014/03/06 kl. 19:34
  ”Det är inte dubbdäcken som är bov nr ett.”
  Nej, du har helt rätt, det är den lokala skatten som är boven!
  Det finns några ”enstaka” som pendlar till fjollträsk och åker ifrån ”ödemark” värre än Djurgården!
  Alla som kan undviker att köa i fjollträsk, får betala kö-avgift i form av en ”folkomröstning” som entydigt sa NEJ till extra ”bilskatt” i form av ”KÖ-tullar”!
  Och NU skall E4.an få den stora förmånen att dubbelbetala för att undvika att köra i centrala fjollträsk!
  Må de gröna, döden dö, efter valet!

 26. Peter Stilbs

  Re dubbdäcken – ganska OT egentligen – håller med bom #24. I det villaområde jag bor är det hastighetsbegränsat till 30 – men varje vår ett rent dammelände pga sandningen – det har uppenbart bara marginellt med dubbdäcken att göra. Man blir också så irriterad över att man inte sopar förrän bortåt 1 maj. Varje dag jag tar bilen måste jag använda vindrutespolaren & torkarna innan man kan åka.
  Motorvägen E18 in mot Stockholm norrifrån har också en helt bisarr hastighetsbegränsning ”pga höga partikelhalter” – vid regn säväl som torka – till 70 – från ca Arninge och någon mil söderut – givetvis håller ingen den, och den är så oväntad att de flesta missar allt (man tror troligen det är 90 eller 110).
  Nej – det är inte dubbdäcken i sig.

 27. Pär Green

  26 Peter Stilbs 2014/03/06 kl. 21:21
  ”dubbdäcken – ganska OT egentligen”
  Håller med dig,
  men lokal beskattning av bilister boende i ”kranskommuner” skall inte behöva betala ”kommunal” extra-skatt!
  Gäller samma regel för cyklister med dubbdäck?

 28. Det är rent ut sagt för …..
  Istället för politiker som företrädare för demokratin och sina väljare så har vi en nomenklatura som sitter på molnfri höjd med en bild av sig själva så som varande bättre vetande och med rätten att bestämma över hur populasen skall leva. Och de aspirerar ofta på att få bli EU-parlamentariker och sitta vid det feta bordet i Bryssel och bestämma för hela Europa. Som att det inte var illa nog med en svensk nomenklatura det finns en europeisk med ännu större ambitioner.
  Kommer att tänka på Club of Romes dokument ”The First Global Revolution”. Kanske den kommer. Men då i en helt annan form än vad de tänkt sig. Hoppas kan man

 29. Helge

  Ämnen bildas även när bitumen rör sig och skaver mellan stenar i asfalten. Det är därför tunga fordon orsakar så mycket mer utsläpp. Hade varit intressant att se en mätning på tunga fordon. I vägslitage orsakar en fullastat långtradare lika mycket slitage som 40.000 personbilar.
  Studien när det gäller dubbdäck verkar seriös. http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/nanowear–nanopartiklar-fran-slitage-av-dack-och-vagbana.pdf

 30. Jan

  #22 Christopher E
  ”Jodå, se i tabellen. Stockholms län har bara 9 snurror!”
  I Stockholms län bor de på nationell nivå mest inflytelserika massmediapersonerna och politikerna. Att då satsa hårt på vindkraften i dessa personers närhet skulle vara direkt dumdristigt av vindkraftsindustrin.

 31. Olav Gjelten

  Helge #15 ”vi borde jaga de ansvariga och stämma dem. Det var fruktansvärd vad mycket du förväntar dig av de människor som har den högsta tilltro till politiken i världen.
  Om vi MED TIDEN bara kan lyckas nå vanlig nordisk nivå i beundrandet av den politiska adelen är inte det så dåligt. Men DIT har vi långt.

 32. Lejeune

  Enligt det opartiska SVTs Rapport är svenskarna odelat positiva till vindkraften?

 33. Lars Cornell

  #32 Men var finns undersökningen?
  Det enda som redovisas är partiernas inställning.

 34. Lejeune

  SVT hänvisar till en egen ”undersökning”, det opartiska inslaget kan avnjutas här:
  http://www.svt.se/nyheter/val2014/opinion-for-stod-till-vindkraft

 35. Peter Stilbs

  Jag tyckte de redovisade någon undersökning på SVT Rapport i går om att SVT och SR var vad svenska folket hade mest förtroende för i vårt samhälle (?!?!)

 36. Astrid Å

  Ett sista inlägg från svt, om vindkraften, fastställer att svenska folket är positiva till vindkraft och tycker att subventionerna ska vara kvar! suck.
  http://www.svt.se/nyheter/val2014/opinion-for-stod-till-vindkraft

 37. Argus

  Kommentar utan substantiellt värde, men det måste ut – igen:
  (Jag anser att) SR och SvT är en väloljad propagandamaskin. Sedan flera år betraktar jag ALLA program som REN underhållning. 3e klotet från solen, På Spåret, Ekot, Aktuellt &cet, &cet. Same, same, same.
  Att de (SR & SvT) kan få höga ’förtroendesiffror’ är så obegripligt så man suckar. Och, v- f- är det !!?? ’förtroende’ för SvT ?? Ta tex förtroende för skatteverket. Min ’tro’ är att när besluten väl är fattade och tagit form i lagar är förmodligen – med relativt få undantag – den vidare behandlingen i princip oförvitlig och säkert ’effektiv’. Det är ju inte på det planet dårskaperna skapas. Dårskaperna är ett resultat av individer utan kunskap som tycker, eller särintressen som knöat in sig.
  Att presentera en undersökning om ’förtroende’ måste vara en avancerad form av nyspråk, hur i fridens dar kan man överhuvudtaget formulera sig på det sättet? Är det ett sätt att visa sin auktoritet? Typ, ’så här knasigt formulerar jag mig för att visa att det är jag som bestämmer och kom inte här och tro att du kan göra något åt det!’ En psykolog måste nu fram för att förklara!)
  ’Dagens klimatpolitik…’

 38. Olof Nilsson

  Det hela känns lite vinklat, att plocka bort subventionerna för vindkraft står väl inte på agendan? Det hade varit mer relevant att fråga om vi ytterligare skall öka subventionerna till vindkraft.
  Sedan får jag inte ihop staplarna, hur fick man fram att mer än 70 % är positiva till att bibehålla subventionerna. De som är för redovisas som total är är ca 50% för och de som är mot ca 20% Vad har resterande svarat? Förmodligen de som inte vill uppge eller tagit ställning
  Tittar man sedan fördelat per parti så får jag heller inte ihop totalen. Det verkar vara slarvigt utfört, kan man verkligen lite på resultatet? Någon som har tillgång till undersökningen i sin helhet?

 39. Slabadang

  Fem år för sent?
  Jag har nåtts av uppgiften att KVA skall diskutera vindkraften i SVT med dess förespråkare i kväll. Är det någon som vet något mer?

 40. ThomasJ

  Vindkraft hela dan? Bra rubrik egentligen – frågan är ’bara’ hur många dagar till?
  http://www.thegwpf.org/europes-green-suicide-chemicals-industry-wiped-decade-ineos-boss-warns/
  Men vaddå? Det handlar ju ’bara’ om ~ 1 miljoner [direkta] arbetstillfällen + ~ 5 miljoner indirekta… De kan la få plats/jobb hos en/annan centristiskt organisation, oder? T.ex. för att demontera vindfjollorna… 😉
  Mvh/TJ

 41. Astrid Å

  Lite mer om vindkraftsgranskningen på svt.
  http://blogg.svt.se/politik/sa-forsokte-energiminister-anna-karin-hatts-stab-bestamma-over-rapports-inslag-om-vindkraften/

 42. ThomasJ

  Läs och fortsätt baxna över centristiska frisörers (etCons) fortsatta samhällsletala verksamheter, länk:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18005/a/235696
  Historiens domar kommer inte att bli nådiga!
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 43. ThomasJ

  Förvisso OT, dock nedrans läsvärd artikel här:
  http://www.thedailybell.com/news-analysis/35091/Cracking-the-Climate-Change-Code-OZ-DOD-Admits-to-Weather-Manipulation/
  Mvh/TJ

 44. ThomasJ

  On Topic:
  Föreställ att ’vi’ ska producera en vara/tjänst/produkt och [försöka] sälja denna till bästa möjliga villkor – för ’oss’ såväl som ’dem’ [som köper]. Produktions-priset för vår ’produkt’ – i detta fall el-energi, dvs. kWh är:
  – H20 – kraft (storskalig): ~ 5 – 7 öre/kWh
  – KKV-kraft (as is idag i S): ~ 17 – 22 öre/kWh
  – VKV (landbaserad): ~ 80(+) öre/kWh(*)
  – VKV (havsbaserat): ~ 140 (+) öre/kWh(*)
  Det är ju för böfvelen samma/identiska ’produkter’, nämligen elektroner, som antingen startar eller inte en pump, tänder en lampa/eller ej, värmer boendet (~ 25% av boendeytan i S är el-uppvärmd, only!) Således, när existerande produktions-apparat är till mer än tillfyllest tillgodoställd as-is idag och framgent, varför i hela humhum ska brukare tvingas betala oxfilé-priser för varmkorv?
  Snacka om samhällsletal verksamhet, Ni frisörer, centrister, mp- och övriga ’eko-talibaner’ bedriver på t.ex. Utan Insikt
  Go figure, people!
  Mvh/TJ

 45. Gunnar Juliusson

  Debatt i Aktuellt ikväll http://www.svtplay.se/video/1861183/7-3-21-00 vid 16:30. Man hävdar att 71% av svenskarna är för vindkraftsubventioner (i alla partier). Debatt mellan KVA och Svante Axelsson.

 46. Pär Green

  45 Gunnar Juliusson 2014/03/07 kl. 23:40
  Att lyssna till och bara se Svante Axelsson kräver behärskning och starka nerver!
  Svante tycks aldrig vakna ur sin gröna våta dröm.
  För Svante Axelsson handlar enbart om hans motstånd till kärnkraft. Svante Axelsson lever kvar på 80-talet och har inte satt sig in i, eller förstått ny kärnkraftsteknik.
  Han om någon borde arbeta för modern kärnkraftsteknik som återanvänder det, som idag kallas för avfall!

 47. ThomasJ

  #44: Komplettering – asteriskerna * , saknades… Sorry.
  De betyder emellertid, att i angivna produktionspriser per kWh, är inga(!) kostnader för t.ex. backup. ledningar. infasning… och. och. och…
  Hur i hela humhummet bara KAN centrister + Romsöner & resten of ’the pack’ förorda något sådant vansinne??
  Go figure inför valen i år…
  Mvh/TJ

 48. Johan Ljungdahl

  #29 Helge
  Säkert en jätteseriös undersökning
  http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/nanowear–nanopartiklar-fran-slitage-av-dack-och-vagbana.pdf
  Jag skummade några sidor och kunde väl i stort sätt instämma med ”seriositeten” där.
  Men.
  I den verkliga världen, där de flesta av oss är tvungna att leva, så är inte vägarna så ideala som i dessa laboratorieförsök, bland annat så bekämpar man ju halka med sand och salt många gånger.
  Jag kan lätt föreställa mig att lamellerna i de dubbfria däcken kombinerade med sandkorn som skaver mot varann mellan dessa lameller kan vara en källa för dessa nanopartiklar som man ju anser vara så farliga.
  Alltså sökte jag i texten efter ordet ”sand”, vilket förekom 4 gånger.
  Tyvärr ingen gång med avseende på sandade vägar!
  Detta har man helt enkelt inte undersökt här!
  I Spanien så lär man också ha problem med att partikelhalterna tidvis blir högre än vad EU föreskriver, detta kan då bero på att vid vissa vindriktningar och vindstyrkor får man in sand från Sahara som då resulterar i detta.
  De Spanska förhandlarna har då, om jag förstått saken rätt, fått igenom ett undantag från böteskraven i och med att de har andra förutsättningar där (alltså ökensand från Sahara).
  Men det är väl för mycket begärt att våra Svenska förhandlare skall lägga fram att våra förutsättningar även de är annorlunda än stora delar av EU, i och med att vi har vinter på vintern… 😛

 49. Astrid Å

  Mer från Mittnytts rapportering om vindkraften.
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jamtlandsnytt/byforeningen-som-blev-blast-pa-vindkraften
  Jag mailade L.Benigh igår och bad hen lägga ut en faktaruta om undersökningen och den finns med nu.
  http://www.svt.se/nyheter/val2014/opinion-for-stod-till-vindkraft

 50. Curt Widlund

  Vindkraften är den sämsta energilösningen med tanke på CO2 reducering av kolkraftens CO2 utsläpp
  Kärnkraft utsläpp 4g CO2/ kW
  Vattenkraft utsläpp 8g CO2/ kW
  Vindkraft utsläpp 12g CO2/ kW Alla värden tagna från Vattenfall.
  Vindkraften genererar el endast då det blåser mellan 4 – 25 till 30 m/s vid ca 12 m/s lämnar verket ca 100% av generatorns märkeffekt. Vid 6 m/s levererar generatorn 1/8 (1/2^3) av märkeffekten.
  Vindkraften levererar ca 20% i medeltal av generatorns märkeffekt under ett år.
  Vindkraften förbrukar energi från kärn- och vattenkraften för säkerhetsfunktioner. Hålla turbinen roterande när det inte blåser för att inte rotorbladen skall bli skeva. Avisning av rotorbladen enligt Kelly Aerospace kan alla tre bladen på en turbin avisas på ca 7-14 minuter med en effekt på 25 kW. Ökas effekten till 100 kW kan det bli ett system som gör att isen inte ens hinner bildas, hävdar tillverkaren. Värma och torka maskinhuset vintertid och kyla under sommartid. Olje- och hydral-pump, it, elektronik, hiss, belysning, varningsljus, vägguttag för instrument och verktyg.
  En vindkraftindustri som skall byggas i Ångermanland begär berg och moräntäkt omfattande 500 000 ton under 30 år. Verksamheten omfattar ett område som är 5,9 ha, brytområdet 3,8 ha stort.
  Gravitationsfundament Diameter 15-20 m höjd 2-2,5 m, 60 ton armering.
  Vindkraften har högsta priset på el ca 80 öre/kW. Går för närvarande med förlust och försöker få högre ersättning av staten (Svenska folket).
  Vindkraften är det sämsta valet för att motverka Global Warming eftersom vindkraften själv är en stor CO2 belastning.
  Stamnätet från Norrland till södra Svrige måste förstärkas för 70 miljarder kronor för att kunna ansluta mer vindkraft.
  Vindkraften stör stamnätet med övertoner och snabba variationer i energitillförseln.
  Stamnätet måste dimminsionras efter vattenkraften och maximala installerade generatoreffekten fast medeleffekten är ca 20% av märkeffekten för generatorn.
  “Vindstat.nu” var tidigare en öppen sida där kunde man se produktionen för de flesta vindkraftverk, nu är den stängd!!!
  Vindkraften öppnar upp för fler vindfällen vid storm.
  Vindkraften ökar effektförlusterna på stamnätet med kvadraten på vindkraftens effektökning.
  Vindkraftens ekonomiska produktionstid är ca 15-20 år då slitage minskat verkningsgraden med 30%.
  Vindkraften erhåller subvensioner från elkunderna som stöd till vindkraften för att minska förlusterna.
  EU har bestämt att all energi inom EU skall kopplas samman och elpriset kommer att “harmoniseras” och ingen teknisk begränsning för energi får införas mellan länderna. (Samma höga pris på all elenergi inom EU).
  Vindkraften är den största marodören i skogarna där varje vindkraftverk kräver ca 2 ha eller 20 000 m2 för vindkraftverk, tornplats, vägar, kraftgator, grus och stentag, uppställningsplatser för fordon och maskiner.
  Vindkraften skapar osämja i byar där markägaren får bra betalt för markhyra och övriga byinnevånare får sin sömn och hälsa förstörd.
  Vindkraftindustrin i skogarna är undantagen från CFS certifiering.
  Vindkraften är inte CE certifierad.
  Vindkraften följer inte Århuskonvensionen. Samverkan
  Vindkraften får byinnevånare att stryka alla vindkraftförespråkare som godkänner att befolkning får sömnsvårigheter och blir sjuka.
  Vindkraftljudet ändrar styrka och karraktär med vindriktning, vindhastighet, årstid, temperatur, invasion, isbildning på rotorbladen och storleken på vindkraftverket där de lägre frekvenserna tränger in i huset och ger rytmiska störningar.
  Barn i Kristianstad vägrade leka ute då vindkrafljudetr var för störande.
  Vindsskraften inskränker rörelsefriheten i skogar och gör vistelsen oangenäm p.g.a. oljudet.
  Varnings ljuset som blinkar under natten som flygvarning och stör horrisonten.
  Solsken som passerar mellan de roterande rotorbladen ger ett blinkande sken genom fönstren som irriterar och ger konsentrationsstörningar.
  Vindkraftljudet får folk att sälja sina hus med stor förlust för att komma ifrån vindkraftens oljud som ger sömnstörningar, stress, och följdsjukdommar. Barnen blir okonsentrerade i skolan och får sämre betyg, som påverkar deras framtid.
  Vindkraftens oljud beskrivs av vindkraftentreprenörer som “som ljudet från ett modernt kylskåp”. Ingen skulle acceptera ett kylskåp med det oväsendet, möjligen vindkraftentreprenören själv en natt.
  Skall vindkraften ersätta kärnkraften måste ca 40 000- 50 000 nya vkv på 3 MW sättas upp och bytas vart 20e år. Ett parallellt energisystem måste byggas upp som kan ta vid när det inte blåser.
  Skulle du tycka vindkraften är en bra lösning om du drabbas av problemen ovan eller föredrar du andra bra lösningar som inte ger de störningar som anges ovan.
  Vissa oklarheter och kryphål existerar för att undkomma vindkraftverkens rivning- och återställning-kostnader av skogsmarken. Då är i första hand markägaren skyldig att riva och återställa marken. När markägarens pengar är slut får kommuninnevånarna ställa upp.
  Djuren flyr vindkraftområden så koncentrationen av hovdjur på tysta områden ökar och blir hårdare avbetade. Naturligtvis kommer rovdjuren att samlas där. Renen drar sig ca 3,5 km från vindkraften enligt forskning.
  Våra små och stora sällsynta fåglar och fladdermöss skadas och dör av vindskraftverken.
  Den största naturförstöring som Sverige upplevt efter senaste istiden för 10 000 år sedan.
  En Tysk proffessor beskrev vindkraftens förstörelse som den värsta efter 30 åriga kriget. “Wir erleben die schlimmsten Verheerungen des Landes seit dem Dreißigjährigen Krieg“, sagt Hans-Joachim Mengel, Politikprofessor an der Freien Universität Berlin und Kämpfer gegen Windräder.
  Naturförstörelsen sanktioneras av Naturvårdsföreningen som får betalt för att ge vindkraften utmärkelsen ”Bra miljöval”. Ringer just nu runt i Sverige och säljer vindkraftenergi som “BRA MILJÖMAL”
  Även Miljöpartiet, Centern och Kommunisterna står på vindkraftägarnas sida och är för den fortsatt förstörelse av naturen och problemen för omkringboende och omöjliggör vidare turistverksamhet.
  ”Svenska myndigheter sätter riktvärden så att 80 – 90 % av de som exponeras inte störs.
Det innebär att man inte räknar med att skydda alla”
Det betyder att Svenska mydigheter godkänner att 10 till 20 % av Sveriges befolkningen får tåla oljudet från vindkraften eller 1 till 2 miljoner Svenskar.
  Stockholm har blivit skonade från vindkraften då motståndet hade blivit för svårt att få igenom, fast här bor stor del av elförbrukarna. Lättare att få aceptans i väster och i Norrland.
  Vindkraften kommer att göra stora delar av Sverige olämpligt som turistområde då de flesta från Europa har samma problem med vindkraften hemma. Ett krav från turister att inga vindkraftverk får synas eller höras. Turistområden som i reklamen kan skriver “inga vindkraftverk syns eller hörs” kommer att få de turister som älskar Sveriges natur, sjöar, berg, älvar, skogar, tystheten och allemansrätten.
  Länkar till Svenska Naturvårdsföreningens syn på Bra Miljöval:
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns51
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=t24
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=news15
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=in9
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns34
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=b14
  http://www.youtube.com/watch?v=PmwvJHseBtA
  http://wind-power-problems.org/wind-power-health-problems.html
  THE UN’s climate change chief, Rajendra Pachauri, has acknowledged a 17-year pause in global temperature rises, confirmed recently by Britain’s Met Office, but said it would need to last ”30 to 40 years at least” to break the long-term global warming trend.
  Dr Pachauri, the chairman of the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change, said that open discussion about controversial science and politically incorrect views was an essential part of tackling climate change.

 51. ThomasJ

  I det i alltför många fall helt rättslösa svenska samhället, t.ex. etablering av vindkraft, finns deFacto inte många möjligheter för att få stopp på de personer/organisationer/politiker & partier som driver VKV-vansinnet. Ett av de få är att deltaga med sitt namn på namninsamling, länk:
  http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8637
  Just do it! 😀
  Sedan kan den intresserade ta sig en funderixieren över VILKA partier som förordar fortsatta utbyggnader av VKV – bra att ha i bakhuvudet vid kommande val…
  Mvh/TJ