Vilket klimat vill vi ha?

Vi vet att klimatet alltid har förändrats, ibland fortare ibland långsammare. De största förändringarna uppstår när kontinenter delar sig eller sammansmälter. Den senaste genomgripande förändringen av detta slag var när Nord- och Sydamerika förenades och en viktig förbindelse mellan Stilla Havet och Atlanten stängdes. Såvitt jag förstår så finns det ingen liknande händelse i sikte under de närmaste årmiljonerna.

De förändringar vi har att se fram emot under de närmaste årtusendena är väl främst en kommande istid som vi egentligen inte vet när den kan tänkas komma. Det finns olika idéer om hur en sådan börjar. De flesta utgår ifrån att det viktiga är att det kommer några år när snön över en ganska stor del av norra halvklotet inte smälter bort under sommaren. Snön reflekterar solljuset under hela sommaren och det blir åtminstone lokalt lite kallare.

Det fortsätter att snöa och efter ganska få år så finns det ett istäcke över en ansenlig del av norra halvklotet. En viktig förutsättning är att det snöar tillräckligt under vintrarna och jag har sett teorier om att Norra Ishavet har varit ganska varmt för att möjliggöra allt detta snöande.

Jag kan tänka mig att det också kan finnas teorier som går ut på att glaciärer under ett par sekel växer till och förenar sig och allt efter som de brer ut sig så ligger allt mer snö kvar både ovanpå glaciärerna och runt omkring dem.

Den första teorin ligger säkert ganska nära uppfattningen att istider beror av Milankovic-cykler medan den andra möjliggör för andra orsaker, exempelvis en avkylning orsakad av en inaktiv sol eller ett eller fler kraftiga vulkanutbrott som under några år sänker temperaturen med kanske ett par grader.

Det kan naturligtvis också bli varmare, exempelvis genom.en förstärkt växthuseffekt eller på grund av att molnbildning försvåras. Sedan finns det lokala klimatförändringar som skulle kunna spela en stor roll. Vi vet exemelvis att Sahara för inte så många årtusenden sedan var mer savann än öken, beroende på att monsunen nådde längre in över det som nu är öken.

Man kan också tänka sig att den ökade koldioxidhalten ökar växtligheten så påtagligt över områden som idag är öken eller halvöken att albedot minskar och de drar till sig mer regn, vilket kan ge en ganska snabb igenväxning i stora delar av Afrika, Sydamerika, Australien och delar av Asien.

Det vi kan vara ganska säkra på är att klimatet kommer att fortsätta att förändras. Vi ”vet” också att alla förändringar har både vinnare och förlorare. Blir det kallare så kan en del djur och växter utöka sitt utbredningsområde i riktning mot ekvatorn och blir det varmare så finns det andra som kan utöka sitt i riktning mot polerna.

Att mänskligheten sedan lång tid tillbaka haft ett dominerande inflytande på livet på jorden är väl vid det här laget inte längre ifrågasatt. Våra förfäder kunde uppenbarligen ganska drastiskt förändra balansen mellan djurarter och kanske också förändra växtligheten redan innan de började bruka jorden. Kanske innebar jordbruket med en tillhörande avskogning också en sådan förändring av exempelvis albedot så att det påverkade klimatet åtminstone lokalt.

Att den kraft med vilken vi nu påverkar vår omgivning också kan påverka klimatet är väl inte heller helt omöjligt. Att ökningen av koldioxidhalten kan leda till en viss uppvärmning tycks de flesta som kallar sig klimatforskare vara ganska eniga om även om det råder en viss oenighet om hur mycket det kan bli.

Sammanfattningsvis, klimatet kommer som det alltid gjort att även i fortsättningen förändras. Hur mycket som mänskligheten kan påverka detta är åtminstone för mig högst oklart. Men även om vi inte kan styra klimatet så skulle vi ju kunna ha tankar om åt vilket håll vi skulle önska att förändringarna gick.

För min del skulle jag i så fall önska mig att klimatet fortsätter att bli varmare.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Bra fråga Sten!
  Eller kanske inte? Skall vi inte acceptera det klimat som vi får?
  Vi har tydliga indikationer på att utsläpp påverkar vårt klimat. Färre moln och mer sol är en trend sen länge, gissningsvis kopplat till minskat svavelutsläpp.
  Skall vi avstå från rening av luften av rädsla för uppvärmning?

 2. Hej Lasse,
  jag vill inte göra något för att förhindra uppvärmning – jag vill ju helst ha varmare. Renare luft är också alltid positivt.

 3. pekke

  Jag är ganska nöjd med det klimatet vi har nu, det är bara att hänga med när vädret varierar under åren, synd bara när en del somrar blir kalla och blöta.

  En del år var värre förr.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Missv%C3%A4xt%C3%A5ren_1867%E2%80%931869

  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/nodaren-1867-1868-1.120293

  Undrar vilket klimat alarmisterna vill ha ?, det kommer aldrig riktigt fram vilken klimatperiod/tidsperiod de tycker var bäst ??
  Nåväl, bara vi och våra efterkommande slipper se nästa istid som hägrar nånstans där i framtiden.

  http://www.yr.no/artikkel/–evig-istid-i-vente-1.6903526

 4. tty

  #3

  Det är helt klart att istiderna har blvit markant längre och kallare den senaste miljonen år ungefär. Tidigare varade de en 41,000-års oblikvitetscykel. Nu är det bara varannan eller var tredje cykel som leder till en riktig mellanistid. Paradoxalt nog har dock mellanistiderna samtidigt blivit varmare. Den förra (Eem, MIS 5e) var troligen den varmaste sedan pliocen.

 5. Daniel Wiklund

  Nu verkar det vara så att om klimatförändringar leder till ett sämre klimat så beror det på människornas livsstil. Men tänk om det skulle bli ett för mänskligheten gynnsammare klimat. Är Rockström då lika intresserad. Jag har en känsla av att det finns ett inslag i klimatfrågan där man tar tillfället i akt att utöva kontroll, att fostra medborgarna. Att sitta på sina höga stolar och tala om för människorna vad som är rätt och fel. Och det är ingenting nytt. Under nödåren på 1860-talet så menade kyrkans folk att herrens hemsökelse med hungersnöd orsakades av att människorna syndat. Och gud bevare oss om människornas syndfulla leverne skulle leda till ett bättre klimat.

 6. Sören G

  Det nuvarande klimatet är bättre än det som rådde på 1800-talet. Någon katastrofal global uppvärmning verkar inte vara sannolik.
  Allarmisterna påstår att ”klimatförändringarna redan har drabbat oss”. De ser på extrema väderhändelser och tror att det är nya företeelser. Men statistiken visar att de inte blivit vanliagare. Möjligen mindre vanliga.
  ”Klimathotsmaffians” skrämselpropganda handlar helt och hållet om politik. De är inte intresserade av vetenskap. Och de ändrar mätdata för att de ska passa deras syften att skrämma befolkningen och göra dem medgörliga för deras planer till samhällsomvandling.

 7. Lasse

  Mer soltimmar och färre moln:
  http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-vaderstatistik/soltimmar/
  Färre nederbördsdagar:
  http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-vaderstatistik/nederbordsdagar/

  När man studerar var och när temperaturen ökat mest så är det svårt att se nån nackdel med denna ökning.
  Arktis har blivit varmare och vi har fått mildare vintrar.
  https://www.desmogblog.com/2017/12/19/12-year-old-bet-global-warming-about-pay-out

 8. Sören G

  #3 pekke
  Det var en bra artikel av norska vädertjänsten yr.no som väl är lika alarmistisk som SMHI. Men det fanns dock en brasklapp i att man påpekade att CO2-halten under 1900-talet hade stigit innan temperaturen, medan man mycket riktigt påpekat att temperaturen stigit innan CO2-halten tidigare.
  Men det bevisar ju för den skull inte att det var den ökande CO2-halten som fått temperauren att stiga.

 9. Strumpan

  Fick jag önska fritt vad gäller klimatet skulle jag vilja ha lite mer inlandsklimat där jag bor (vid den södra hälsingekusten). Jag vill ha tydliga årstider, som det brukar vara nu är de lite för utsmetade i min smak.

  För övrigt går vi nu mot min favoritårstid på året, vårvintern. Men den är lite oberäknelig på stället jag bor på. Finns det något härligare än när det är gnistrande kalla dagar samtidigt som solen börjar bli tillräckligt stark för att värma och orsaka takdropp?

  Annars anser jag att klimatalarmismens största akilleshäl är tron att det nuvarande, eller det preindustriella klimatet, skulle vara det optimala för vår planet.

 10. Lasse

  Lite om vad en ökad temperatur ger-över havet.
  Regn!
  https://wattsupwiththat.com/2018/02/05/a-hard-rains-gonna-chill/

 11. Björn

  Vi människor påverkar sannolikt i mycket begränsad omfattning väder, vind och klimat. Under ett paraply av energibestrålning finns både quasiperiodiska och slumpmässiga händelser som drivs av just detta flöde av den utifrånkommande energin. Geologiska förändringar under årmiljoner, ändrar naturligtvis inte på de fysikaliska principerna, utan bara på havens och atmosfärens flödesvägar. Förändringar i solens utstrålade våglängder kan på kort sikt få dramatisk påverkan på våra liv, detta också med tanke på hur många fler vi är nu, De långsamma planetariska rörelserna ger också med tiden förändrat solflöde och är därmed den mest sannolika orsaken till landisiderna.

 12. Lars Cornell

  Strumpan.
  Hösten är bäst. Då doftar skogen mossa. Det är fortfarande varmt, natten är lugn och samtidigt fylld av liv.
  http://www.tjust.com/bio/lc/jul1996.pdf

 13. Strumpan

  #12
  Alla årstider har sin charm, även hösten. Måste jag välja är ändå vårvintern svårslagen och det tror jag har mycket med ljusets återvändande att göra. Det gör mycket för psykets välbefinnande.

  Hösten kan vara oerhört vacker med en underbar doft och ett speciellt ljus. Men sakta glider den över i ”Novemberväder” och mörker och det är nog den tid på året jag kan vara utan. I värsta fall blir december en kopia på november och då är det inte roligt.

 14. Thomas P

  Om vi skall ha idealt klimat på 60 graders latitud så blir det rätt varmt på den dominerande del av jordytan som ligger närmare ekvatorn.

 15. Roland Salomonsson

  En viktig faktor med ökande CO2 i atmosfären, helst upp mot 0,08%, är att CO2 medger för växterna att uppta och använda näring med användandet av mindre med sötvatten. Växter klarar även en liten högre grad av salthalt i vattnet vid högre CO2-nivå. Men växter kan även klara att växa i kyligare omständigheter än normalt idag med högre CO2-nivå, vilket förståss påverkar tundrorna och hur långt norrut det förekommer växtlighet, samt hur HÖGT växtlighet når i bergsterräng.

 16. Roland Salomonsson

  På tal om viktig klimatisk händelse. När Syd- och Nordamerika ”kolliderade”, så sjönk samtidigt Andernas utlöpare mot Antarktis. Detta innebar att havsströmmar som förde varmt och kallt vatten norr-/söderut fick nya banor (även upphörde) vilket blev kalla havsströmmar cirkulerande RUNT Antarktis. Dessförinnan var uppenbarligen stora delar av Antarktis åtminstone tempererad i klimatet.

  Istäcket i Antaktis har en avgörande funktion för hur jorden fungerar i olika avseenden. Denna enorma massa som samlas där utgör samtidigt en ”fot” inom en ”gyrofunktion”, som samtidigt är bas i en annan ”centrifugalfunktion”, vilka i sin tur genereras av gravitationskraft (dess motkraft). Det är centrifugalfunktionen som driver kontinentalförflyttningar genom att jorden längs de olika sprickzonerna årligen växer med ca 2 x 20/30 cm. Detta kommer att ske tills jorden kontinentalmassor balanseras helt (eg expanderar jorden långsamt) och att huvuddelen av massorna samlats i norr. Island är ett exempel på att balanserna inte är fullständig ännu.

 17. L

  ”Vi är den sista generationen som kan stoppa klimatförändringarna” säger vår Klimatminister.

  Regeringen har alltså bestämt att vi har ett klimat som till varje pris ska bevaras och högst upp på den här sidan står det ”För en genomtänkt klimatpolitik”, så alla verkar överens om att klimat är något som politiker kan bestämma över.

  Om denna fördumning kan man raljera hur länge som helst utan att klimatet bryr sig det minsta.

  För egen del gör jag som allt liv alltid har gjort, anpassar mig och ibland flyttar till andra klimatzoner på längre eller kortare tid. Generellt nöjer jag mig med att välja vackert väder före oväder…

 18. Peter F

  #Thomas P

  Har jag missförstått AGW-skolan ? De största temperaturökningarna kommer att ske på våra breddgrader och norrut medan temperaturenökningen blir liten söderöver. Ett ett angenämt scenario mao

 19. Arne Nilsson

  17 # L ” Vi är den sista generationen som kan stoppa klimatförändringarna”. Eftersom vi inte kommer att göra det därför att majoriteten av jordens befolkning inte vet något om klimatförändringar eller inte bryr sig/kan inte göra något så kommer eventuella klimatförändringar att ticka på. Den som inbillar sig att majoriteten av jordens befolkning kommer att ”ställa om” är så naiv så Löfven framstår som Einsteins like i jämförelse. Att Sverige skulle vara fossilfritt 2040 är också en idioti som inte kommer att hända. Kanske om vi alla är döda men då ligger ju uppemot 10 miljoner fossiler och skräpar här.

 20. Guy

  Sten K
  ”En viktig förutsättning är att det snöar tillräckligt under vintrarna och jag har sett teorier om att Norra Ishavet har varit ganska varmt för att möjliggöra allt detta snöande.”

  En paradox smög sej in i mitt huvud. Tänk om det behöver bli varmare för att det skall bli en istid.

 21. Thomas P

  Peter F #18 Det är helt riktigt att uppvärmningen går snabbare närmare polerna, men det innebär inte att inget händer söder om oss.

  Guy #20 ”En paradox smög sej in i mitt huvud. Tänk om det behöver bli varmare för att det skall bli en istid.”

  Det är en gammal hypotes som tycks gå lite upp och ned i popularitet.

  Jag såg f.ö. att man nu även oroar sig för att om Arktis tinar för mycket kvicksilver som finns lagrad i permafrosten där kan komma att frigöras:
  https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2018/02/05/the-arctic-is-full-of-toxic-mercury-and-climate-change-is-going-to-release-it/?utm_term=.4fea23bc2f06

 22. Daniel Wiklund

  Jag jobbade som slåtterdräng tre somrar på 1960-talet. Minns att bönderna när dom träffades alltid pratade om vädret. Om dom skulle våga slå ut och hässja. Minns att den jag jobbade för ofta tittade upp mot himlen för att se om det var nåt oväder på gång. Väderkrokar (skidspetsar) visste man förebådade en front. Numera tittar man på sin mobil för att se väderprognosen. Vädret var ju väldig viktigt för bönderna. Men jag minns inte att dom pratade om att det och det vädret pekade på att planeten snart skulle gå under. Men hade jag frågat en präst hade jag kanske fått ett annat svar. För oss som tillbringar mesta tid framför datorerna spelar ju vädret inte så stor roll. Om man nu inte är klimatexpert som Rockström.

 23. pekke

  L #17

  ”Vi är den sista generationen som kan stoppa klimatförändringarna” säger vår Klimatminister. ”

  Har hon verkligen sagt så ?
  I så fall har hon nog bara vissna maskrosor i sin kruka . . .

  Ingenting kan stoppa klimatförändringar så länge som den här planeten har ett klimat / atmosfär !!

 24. Peter F

  #21 THomas P

  Vad händer där i söder ? Saharas öknar lär ju ha krymt, jordens gröna yta har ökat med 14 procent sedan satellitforograferingarna startade. Vad är problemet ? Problemet i Afrikan är befolkningsökningen i kombination med redan mycket varmt klimat och dåliga kommunikationer, avsaknad av billig energi (fossila bränslen exvis).

 25. L

  #23, Ja det finns på Regeringens hemsida;
  http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/isabella-lovin/

 26. Guy

  Thomas P, Den hypotesen minns jag inte att jag hört om. Men kul att höra att andra har funderat på saken.

 27. Christopher E

  #16 Roland Samuelsson

  Antarktis och havsströmmarna stämmer, men resten blev lite tokigt.

  Det är inte någon ”centrifugalfunktion” som driver jordens plattor i plattektoniken, utan magmaflöden
  som i konvektion rör sig från jordens inre mot ytan. Det finns inget som som säger att kontinenter kommer att samla sig någonstans. Så långt vi kan se tillbaka har plattorna rört sig i alla kompassriktningar, även söderut. Flera gånger har vi haft hopklumpade ”superkontinenter” , andra gånger var de spridda som nu. Inget slut på plattektonik är i sikte, även om i teorin den bör avstanna den gång värmeflödet från jordens inre svalnar. Men är det innan jorden smälter när solen blir en röd jätte?

  Jorden expanderar inte heller. Nytillkommen oceanskorpa vid spridningsryggar kompenseras av subduktion på andra platser. Den enda expansionen är väl från litet nettotillskott från rymden i form av meteoriter, mest pyttesmå, men det är försumbart.

 28. pekke

  L #25

  Tackar !

  Citat : ” Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.”

  Ja jösses !

 29. Peter F

  #28 Pekke

  Tänk om de kunde fixa det första, men de försöker inte ens. Man bara satsar bara på meningslösa klimatfrågor.

 30. Lars Cornell

  Bra ChE #27
  Men jag har länge undrat över varför klotet buktar upp på en del ställen och ned på andra. Stilla Havet har ju en grop på 80 m, vad beror den låga gravitationen på just där?

  Det är ju inte mycket med en jordradien 6 371 200 m. Men fenomenet är intressant och för oss människor som så ofta tar oss vatten över huvudet utan att kunna simma är det en överlevnadsfråga.

 31. Sören G

  #30
  Satelliternas banor år inte perfekta ellipser heller eftersom gravitationen är starkare öber vissa områden på Jorden och svagare över andra.
  Man talar om ”mascons”. Wikipedia: ”In astronomy and astrophysics, a mass concentration (or mascon) is a region of a planet or moon’s crust that contains a large positive gravitational anomaly.”

 32. Sören G

  #25 #28
  ”stoppa klimatförändringarna”.– Den totala politiska idiotin.

 33. tty

  #21

  ” Det är helt riktigt att uppvärmningen går snabbare närmare polerna, men det innebär inte att inget händer söder om oss.”

  Men inte särskilt mycket. Under den förra mellanistiden var det ca 5 grader varmare på våra breddgrader och 10 grader varmare i Sibirien medan höjningen i tropikerna var ca 1 grad (och ännu mindre till havs).

 34. tty

  PS

  Däremot blir det betydligt mera regn i tropikerna. Sahara försvann i princip.

 35. Christopher E

  #30 Lars Cornell

  Buktigheten i jordens yta beror på skillnad i gravitation, som i sin tur beror på täthetsskillnader under ytan. Gropen du talar om omfattar ju inte bara jordskorpan, utan även havets yta. I Indiska Oceanen finns en sådan sänka på havsytan på ca 100 meter. Ändå är det aldrig nerförsbacke när man seglar ner i den, lodlinan ombord pekar alltid vinkelrätt ner från havsytan runt båten (i teorin, lodlinor på en rullande båt fungerar sådär…).

  Satelliters banor som Sören skrev följer dessa ojämnheter också, det är så GRACE fungerar, två satelliter kollar skillnader mellan varandra och kartlägger så gravitationsskillnader. Jag har för att det skiljer ca en halvmeter i höjd mellan Sveriges väst- och östkust också. Av samma anledning, alltså, ingen backe emellan trots det.

  Jo, 80-100 meter är lite jämfört med jordradien. Notera dock att det skiljer 22 km i radie mellan pol och ekvator. Det är därför Chimborazo i Ecuador är världens högsta berg, inte Everest.

 36. verner

  Renare luft och mera sol är bara positivt. Att det blir lite varmare av solen får man glädjas åt.
  Vi har ju de senaste 30 åren fått en ökad globalstrålning vilket gett en liten uppvärmning på 0,5 grader Celsius.

  Försommardagar efter lätt regn och grönska och en sol som värmer det nyklippta gräset ger dofter som är helt oslagbara.

 37. Lars Cornell

  OT men aktuellt just nu.

  [Citat] Skolorna måste få proportionerna rätt.
  De långsamma trenderna och de globala proportionerna, det är dem man missar i stor utsträckning.
  För i skolan får man lära sig snuttifierad information.
  Man lär sig små fakta men man får inte en helhet. Det måste vi styra upp.
  Hans Rosling var bra på att uppmärksamma okunskapen om okunskapen och få folk att inse att de inte vet,
  / Hans Roslings sonhustrun Anna Rönnlund Rosling, stiftelsen Gapminder.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-ska-roslings-varldsberomda-kunskap-ut-i-skolorna

  När miljöpartister och globalister yttrar sig har det principer och samband klara för sig. Men de gick i flumskolan och lärde sig aldrig att räkna. Därför förstår de inte storleksförhållanden. De vet inte att A är mindre än B och springer därför i helt fel riktning.

 38. Torbjörn

  #21 Thomas P

  ”Jag såg f.ö. att man nu även oroar sig för att om Arktis tinar för mycket kvicksilver som finns lagrad i permafrosten där kan komma att frigöras:
  https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2018/02/05/the-arctic-is-full-of-toxic-mercury-and-climate-change-is-going-to-release-it/?utm_term=.4fea23bc2f06

  De kom väl inte längre med metanhotet, så det gäller att hitta nya faror som man kan forska om och få lite anslag

 39. tty

  #21,38

  Man får väl ställa den gamla vanliga frågan. ”Varför hände då inget särskilt under den förra mellanistiden då permafrosten smälte?”

  Dessutom, vilket kanske kan vara litet oväntat. mätningar på iskärnor visar på väsentligt högre kvicksilverhalter under istider än under mellanistider:

  https://www.whoi.edu/fileserver.do?id=97066&pt=2&p=58548

 40. tty

  Det kanske kan vara värt att litet ytterligare kommentera det ständiga tjatet om alla katastrofer som ska/kan inträffa om större eller mindre delar av permafrosten smälter. Det är märkligt att ingen tycks reflektera över att inget av allt detta hände vid slutet av den senaste istiden för ca 12 000 år sedan då enorma arealer permafrost smälte på relativt kort tid. Kolla på kartorna i länkarna nedan, permafrosten gick ända ned till Medelhavet, och den arktiska permafrosten hängde ihop med permafrosten i Himalaja. Dessutom var delar av inlandsisarna kallbaserade, det fanns alltså även permafrost under delar av inlandsisen.

  https://www.academia.edu/14966300/The_Last_Permafrost_Maximum_LPM_map_of_the_Northern_Hemisphere_permafrost_extent_and_mean_annual_air_temperatures_25-17_ka_BP

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bor.12070/full

  Det bör kanske påpekas att permafrost efterlämnar mycket typiska geomorfologiska spår (relikt polygonmark, relikta iskilar, relikta pingos) vilket gör det relativt lätt att rekonstruera dess utsträckning.

 41. PAB

  #28
  Jag fortsatte att läsa på regeringens hemsida och hittade detta!

  Kraftigt ökat stöd till solinvestering
  De senaste tio åren har det skett en explosionsartad ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära femtio gånger. Endast 0,06 procent av elen i Sverige kommer från solkraft. Men intresset hos privatpersoner och företag är stort. Regeringen ökar därför solinvesteringsstödet kraftigt, och kommer därigenom också skapa fler arbetstillfällen.

 42. Christopher E

  #41 PAB

  Jovisst, bara ös på med subventioner och mångdubbla elen från solceller, kanske ända till 0,25%!

  Riktigt dyra kWh för skattepengar blir det. Landet är på väg mot konkurs med dessa tokstollar vid makten.

 43. Thomas P

  tty #39 Sådana här ironiska kommentarer är du bra på. Synd bara att det är helt meningslöst att föra diskussion med dig nuförtiden för att du ignorerar alla försök att bemöta dina påståenden.

 44. tty

  #43

  ”Synd bara att det är helt meningslöst att föra diskussion med dig nuförtiden för att du ignorerar alla försök att bemöta dina påståenden.”

  Är du bekant med uttrycket ”på sig själv känner man andra”?

 45. Hej Thomas P,

  jag kan inte se att du gjort något försök att bemöta påståenden från tty. Först påstår du att blir det varmare här så blir det obehagligt varmt närmare ekvatorn. tty använder information från senaste mellanistiden för att bemöta ditt påstående. Punkt slut!

  Sedan hittar du en artikel om kvicksilver i is och återigen är det tty som bemöter ditt påstående. Jag ser inte att du gör ett enda försök att bemöta tty:s påståenden.

  När du slänger ur dig påståenden som är lätta att bemöta så får du kanske vara beredd på att den som har kunskaper att bemöta dina påståenden tröttnar.

 46. Thomas P

  Sten #45 Inte här, men i diskussioner i ett flertal trådar tidigare. Tty slänger ur sig felaktiga påståenden om Bernmodellen, och när jag påpekar att de är fel blir det tyst. Jag säger att det tog 100 000 år för havsnivån att nå sin lägsta nivå under senaste glacialen och tty anklagar mig för att vara okunnig för att jag inte vet att minimum inträffade under slutet på denna. (vilket de 100 000 åren jag använde visar att jag gjorde). Tty påstår att havsvatten har ett densitetsmaximum. Jag påpekar att detta maximum inträffar under fryspunkten och därför inte inträffar i praktiken. Detta bemöts av någon ironisk kommentar och sedan tystnad osv.

 47. Bim

  Hej alla kunniga.
  Jordens medeltemperatur har ju höjts knappt en grad sedan 1850-talet.
  ”Men vid polerna har den höjts 3-4 grader enligt Johan Rockström. Så det är oerhört bråttom nu att få stopp på uppvärmningen.”
  Bråttom har det ju varit i tjugo år nu, så det är ju inte något nytt.
  Men var någonstans på jorden har temperaturen sänkts (3-4 grader) i motsvarande grad. Annars får man väl räkna om medeltemperaturen?
  Är det Rockström som har feber, eller missuppfattar Rockström de skrämselorderna han fått av politikerna.
  Det börjar bli svårt att hålla koll på alla klimtlögner. Det blir ju helt galet när alarmisterna ljuger hej vilt oberoende av vad de andra alarmisterna sagt.
  (50 miljoner klimatflyktingar, två meter vatten över Manhattan år 2010,) Enligt James Hansen, år 2005.
  Kan de inte få lite ordning på ljugandet?

 48. tty

  #47

  Vid sydpolen har temperaturen inte alls förändrats. Vid Nordpolen har vintrarna blivit markant mildare medan somrarna snarast blivit litet kallare. Titta på de olika åren här så ser du tendensen:

  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php

  Observera dock att detta är reanalyssiffror och därmed relativt osäkra. Det finns inga väderstationer och inga satellitmätningar nära Nordpolen. På Sydpolen finns däremot en väderstation, där finns ingen som helst tendens till uppvärmning:

  http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Stations/TAVG/Figures/166900-TAVG-Raw.png

  Lägg förresten märke till hur en stor del av de lägsta (men inte högsta) ”råa” temperaturerna ”underkänts” som ”quality control fail”. Amundsen-Scott är troligen den bäst utrustade och bäst bemannade väderstationen på planeten. En god demonstration av att ”homogeniseringsalgoritmer” inte fungerar.

  För att jämföra med min käpphäst, den förra mellanistiden så blev det då på de flesta håll 5-15 grader varmare än nu i Arktis, dock bara några få grader i Yukon-Alaska. Från själva Nordpolen finns inga data. Då blev det emellertid även markant varmare än nu i Antarktis, ca 2-5, lokalt upp till 8, grader och även i inlandet, dock troligen mindre i Västantarktis.

 49. Roland Salomonsson

  #20 Guy
  Vi vet ju från arkeologiska mätdata att det i varje fall ca 22000 f kr växte gran i typ tundra inom Nordkalotten. Detta är mätdata i ett Nordiskt projekt som pågått ca 15 år vid detta laget, så mer data längre från tillbaks kan ev finnas. Men denna data är antagligen inte särskillt välkommen eftersom den vänder upp och ned på en mängd teorier rörande istiden, men även på dagens ”klimatbedrägeri”.

  För att skapa den mängd snö som krävs för en nordisk glacialbildning krävs de rejält med energi. Denna energi kan knappast vara vindburen, då vindar skulle kraftigt påverka själva glaciärbildningen. Men om energin tillförs via havsström (Golfströmmen), så sker glaciärbildningen mer ostörd. M a o skulle sannolikt Nordkalottens kuster ha sådana förutsättningar att människa skulle kunna leva i regionen och livnära sig på havsbruk under stora delar av istiden. I varje fall under istidens 4 ”små värmeperioder”. Under interglacialer har vi regelbundna ”små istider” medan dessa under glacialperiod istället blir till ”Små värmeperioder”.

  Vad gäller istidsbakslaget ca 13000-11000 f kr (Yngre Dryas), så anses denna ha att göra med en allmän temperaturnedgång m anl av samtida större vulkanutbrott med att några större himlakroppar slår ned i norra halvklotets isar. Hittills har några nedslagsplatser inte kunnat identifieras, men å andra sidan kan man inte vänta sig hitta spår av nedslag, när isarna är försvunna.

  Vetenskapen har f ö hittills utgått från att om det är så kallt i södra norden (likvärdiga områden) att glaciärerna flyter långt in i Tyskland/Polen, så måste det vara ”etter kallare” längst i norr. Detta är självklart en felaktig slutsats.

 50. Roland Salomonsson

  #27 Christopher E

  Centrifugalfuktionen fungerar enbart eftersom jordskorpan ”flyter” på denna magma. Gör ett experiment med gelé av något slag i en centrifug. Vad händer? Massan samlas i ett band där det blir balans för ”kärlet”.

  Fundera nu på jordens utseende. Antarktis är en svag ”spets” som lutar mot solen, medan Arktis är något plattare. Hur kan det komma sig att vi har jordens största samlade massa i Antarktis och den lägst samlade massan i Arktis? Balansering av jordens rotation är en effekt. Mer?

  När jorden hade ”samlade kontinnenter”, så behöver det ju bara betyda att klotet var avsevärt mindre än idag. Det går ju faktiskt att mäta hur mycket sprickutvidgning som skett utgående för varje spricka, i varje fall i haven. Det är därför man vet att sprickorna vidgas med ca 2 x 20-30 cm årligen. I varje fall senaste årmiljonerna. Visst sker det platttektonik, där kontinenter kolliderar varvid bergskedjor skapas eller en kontinent trycks under en annan etc. Men sammantaget blir det avsevärda sträckors förflyttningar med tiden, som inte upptas av tektoniska processer annat än att planeten utvidgas.

 51. Roland Salomonsson

  #34 tty
  Vad jag minns, så var CO2-nivån 0,06-0,08% under istiden och då behövs det ytterst lite ytterligare regn för att växtlighet skall frodas. Växtlighet är livets grund.

  Däremot sjönk CO2 naturligt av en ännu okänd orsak i samband med övergången till interglacial för ca 13000 år sedan, till nivåer där livet svälter. Därav att öknar och tundror breder ut sig. Sahara uppstår. Enkla labb visar att vid ca 0,02% CO2, så börjar högre livsformer (människa, däggdjur, fåglar) dö ut av svält. Vid ca 0,01% så ser jorden efter viss tid ut som Mars. I stort allt liv borta. Det är således ett hot mot mänsklighetens långsiktiga överlevnad att reducera CO2-nivån på jorden, även om det samtidigt sannolikt inte är önskvärt att höja CO2-nivån till mer än 0,08-0,1 % heller. Professionella växthusodlare vet allt detta och ökar alltså CO2 i sina växthus för att få optimala skördar.
  Med ökad CO2-nivå (0,08%) har det kalkylerats att skördarna på hälften av dagens jordar kan försörja ca +10 ggr dagen befolkningar, samtidigt som resten av jordarna kan återlämnas till naturen. Släng förgiftande GMO i väggen!

  Ett kuriosa är att samtidigt med att Sahara blomstrade, så var stora delar av Amazonas öken. Några kilometer ut från flodernas översvämningszoner, så startade öknen abrupt. Bygger på satellitmätningar – något överraskande. Tänk t ex hur det ser ut från Nilen och västerut! Regnskogarnas livsrum var då översvämningszonerna runt flodsystemen. Amazonas är således närmast sterilt ur växtlighetens synvinkel, när man kommer utanför översvämningszonerna – bortsett idag från de stora sötvattenmängderna tropikregnen ger.

 52. Robert N.

  Någon som tänkt på om hur det kommer att bli om nu jorden går mot ett kallare klimat på grund av solens avtagande aktivitet.
  Då faller alla utsläppsminskningar som våra politiker tvingar på oss till via skatterna. Vi måste ju öka på med mer fossil förbränning för att inte frysa ihjäl.

 53. Peter F

  Hur tänker vindkraftsanhängarna egentligen !

  https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

 54. Christopher E

  #50 Roland Samuelsson

  Fortfarande nej, det där håller inte. Att vi har en stor ismassa på Antarktis beror helt enkelt på att där för tillfället ligger en kontinent som isen kan vila på plus att vi befinner oss i ett kallt skede i jordens historia som tillåter sådan isbildning. Kontinenten Antarktis har för övrigt drivit söderut för att hamna där, tvärs emot idéer om en ”centrifugalfunktion”. Vad du menar med att Antarktis ”lutar mot solen” förstår jag inte. Denna tid på året är sypolen närmare solen än nordpolen, men det är snart tvärtom. I skrivande stund är det Tuamotuöarna, Titicacasjön och Zambia som är närmast solen, en gång per dygn.

  Att inte kontinenterna samlas som géle i en centrifug motbevisas väl enklast av de uppenbarligen inte gör det.

  Sak samma med jordens storlek. Det går att mäta, den växer inte. Precis som du säger kan man mäta hastigheten vid spridningsryggarna. Men du glömmer att vi även mäter subduktionen. Det går ihop. Jorden växer inte. Det skulle ställa till det rejält, för dessa mätningarna är grunden för de globala referenssystemen, där platsers läge mäts in med millimeternoggrannhet.

  Varför måste jorden vara mindre för att flera kontinenter är samlade i en superkontinent? Det blir enkelt ett väldigt stort hav på andra sidan, Thalassa kallar geologerna ett sådant hav. Innan den senaste superkontinenten Pangaea var kontinenterna vitt spridda också, och innan det fanns en tidigare superkontinent. Historien börjar inte med Pangaea. Har jorden vuxit och krympt omväxlande flera gånger då under minst senaste miljarden? Och om jorden växer, var kommer den extra massan ifrån? Retoriska frågor förstås, för jordens storlek går som sagt att mäta. End of story. Ingen tillväxt.

  Här du lite hastigheter på plattrörelser i cm per år (platta bildas vid linjerna och slukas vid de taggiga linjerna) :

  http://plcmets.pbworks.com/f/Tectonics+rate+map.jpg

  Superkontinent (Rodinia) 720 miljoner år sedan:

  http://3.bp.blogspot.com/-DZTVNHGPE90/UiGmTGzEdWI/AAAAAAAAF2M/Co68A4UN-oY/s1600/Post+-+September+2013+(2)+-+2.jpg

  Mer spridda kontinenter 458 miljoner år sedan:

  https://geomaps.wr.usgs.gov/parks/pltec/sc458ma.jpg

  Ny superkontinent 255 miljoner år sedan:

  https://geomaps.wr.usgs.gov/parks/pltec/sc255ma.jpg

 55. Hej Christoffer E,

  även om jag är helt enig med dig om Roland S idéer så tycker jag att du ska vara artig nog att använda det namn somhan själv använder på bloggen, d.v.s. SaLOMONsson.

 56. tty

  #49/51
  ” Vi vet ju från arkeologiska mätdata att det i varje fall ca 22000 f kr växte gran i typ tundra inom Nordkalotten. Detta är mätdata i ett Nordiskt projekt som pågått ca 15 år vid detta laget, så mer data längre från tillbaks kan ev finnas. Men denna data är antagligen inte särskillt välkommen eftersom den vänder upp och ned på en mängd teorier rörande istiden, men även på dagens ”klimatbedrägeri”.”

  Jag antar att du syftar på fynd på nordvästra Andöya. Det enda område i Skandinavien som (kanske) inte var helt istäckt vid det sista istidsmaximat. Jag säger ”kanske” eftersom de äldsta fynden där är ca 22 000 år gamla och inlandsisens maximistånd på västra sidan är äldre, så helt säkert vet vi inte.

  ” För att skapa den mängd snö som krävs för en nordisk glacialbildning krävs de rejält med energi. Denna energi kan knappast vara vindburen, då vindar skulle kraftigt påverka själva glaciärbildningen.”
  Naturligtvis är snön som bildar inlandsisen vindburen. Hur skulle den annars transporteras? Sedan är det i och för sig sant att fuktigheten som bildar snö ytterst måste komma från ett (relativt) varmt hav. Det är därför områden långt från närmaste hav, eller i nederbördsskugga bakom höga bergskedjor, som t ex Alaska-Yukon, Centralasien och nordöstra Sibirien inte blir nedisade.

  ” M a o skulle sannolikt Nordkalottens kuster ha sådana förutsättningar att människa skulle kunna leva i regionen och livnära sig på havsbruk under stora delar av istiden. I varje fall under istidens 4 ”små värmeperioder”.”

  Det är fullt tänkbart att det fanns människor i delar av Skandinavien under insterstadialerna (MIS 5c, 5a och delar av MIS 3), det finns faktiskt fynd från MIS 3 i norra Ural och Petjorabäckenet. Nordkalottens kuster verkar mera tveksamt. Till och med England som ju ligger betydligt längre söderut var bara bebott under korta intervall när klimatet var som mest gynnsamt.

  ” Vad gäller istidsbakslaget ca 13000-11000 f kr (Yngre Dryas), så anses denna ha att göra med en allmän temperaturnedgång m anl av samtida större vulkanutbrott med att några större himlakroppar slår ned i norra halvklotets isar. Hittills har några nedslagsplatser inte kunnat identifieras, men å andra sidan kan man inte vänta sig hitta spår av nedslag, när isarna är försvunna.”

  Yngre Dryas var ca 10700-9700 f kr. Och anledningen till Yngre Dryas är i hög grad osäker. Både vulkan- och kometnedslagsteorierna är dock osannolika eftersom de skulle ha efterlämnat mycket kraftiga spår i de grönländska iskärnorna. Laacher See-utbrottet är knappast tillräckligt som förklaring.

  ” Vetenskapen har f ö hittills utgått från att om det är så kallt i södra norden (likvärdiga områden) att glaciärerna flyter långt in i Tyskland/Polen, så måste det vara ”etter kallare” längst i norr. Detta är självklart en felaktig slutsats.”

  Inte nödvändigtvis kallare, men isen som flyter långt ned i Tyskland/Polen måste ju faktiskt någonstans komma ifrån. Här är en mycket rekommendabel artikel som sammanfattar kunskapsläget beträffande avsmältningen av Nordeuropa:

  https://www.researchgate.net/publication/282726844_The_last_Eurasian_ice_sheets_-_a_chronological_database_and_time-slice_reconstruction_DATED-1

  ” Vad jag minns, så var CO2-nivån 0,06-0,08% under istiden och då behövs det ytterst lite ytterligare regn för att växtlighet skall frodas. Växtlighet är livets grund.”

  Du minns mycket fel, den var ca 0,018 %.

  ”Däremot sjönk CO2 naturligt av en ännu okänd orsak i samband med övergången till interglacial för ca 13000 år sedan, till nivåer där livet svälter. Därav att öknar och tundror breder ut sig. Sahara uppstår. ”

  Precis tvärsom. Det är då Sahara (under några tusen år) mer eller mindre försvinner. Under istidsmaximum rådde hyperarida förhållanden och Nilen nådde troligen inte ens fram till Medelhavet. Och CO2 halten ökade, även om den planade ut och troligen även sjönk en del under yngre Dryas.
  Kolla gärna denna site:

  https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/geography/people/academic/drake/Research/The-Sahara-Megalakes-Project/The-Sahara-Megalakes-Project.aspx

  ” Ett kuriosa är att samtidigt med att Sahara blomstrade, så var stora delar av Amazonas öken. Några kilometer ut från flodernas översvämningszoner, så startade öknen abrupt. Bygger på satellitmätningar – något överraskande.”

  Det är sant att vissa delar av Amazonas troligen var savann, ”campos”, under istiderna, men inte öken. Däremot var faktiskt delar av amerikanska mellanvästern och stora delar av södra Afrika öken. Vilket man lätt ser på de fossila dynerna. Som inte finns i Amazonas (men däremot i nordöstra Brasilien)

 57. Ingemar Nordin

  Roland S #49,

  ”Vi vet ju från arkeologiska mätdata att det i varje fall ca 22000 f kr växte gran i typ tundra inom Nordkalotten.”

  Liksom tty är jag något undrande om dina uppgifter att det skulle ha vuxit gran på Nordkalotten under ismaximum.

  Jag påminner om Leif Kullmans spännande fynd av världens äldsta kotte, som nyligen frilagts under en glaciär. Den är alltså 11200 år, inte 22000 år.

  https://www.nyteknik.se/innovation/nyfunnen-kotte-andrar-granens-historia-6885718

 58. Christopher E

  #55 Sten Kaijser och Roland Salomonsson

  Tack Sten och ursäkta Roland, oavsiktligt hjärnsläpp från mig. Salomonsson givetvis, klart jag vill tilltala rätt.

  Sten… hälsning från Christopher med ph… 😉 🙂

 59. Robert N.

  Nu har klimattyrannerna börjat nå sitt mål. Att utrota mänskligheten, i alla fall i Sverige.
  Inte undra på att barn och ungdomar mår dåligt i Sverige idag. Årtal av indoktrinering, från dagis till högskolor.

  Ett klipp från Expressen.

  Mindre kött, färre flyg- och bilresor och källsortering i all ära.
  Men det mest miljövänliga alternativet enligt vissa forskare är att avstå från att skaffa barn.
  – Jag har i flera år därför bestämt mig för att jag inte vill ha barn, säger Gabriella Leander, 20, från Falun.
  Att avstå från att skaffa barn är det mest effektiva sättet att minska sitt koldioxidavtryck, enligt en studie från forskare vid Lunds universitet. En amerikansk studie stöder den teorin.
  Gabriella Leander har tänkt på frågan i flera år:
  – Den mänskliga populationen har ökat explosionsartat. Med vårt konsumtionstokiga samhälle där alla ska ha ”senaste” prylarna i samband med att människor oftast inte gör något förrän det är försent var det bara en tidsfråga innan den tanken skulle komma upp: ”Tänk om vi vore färre?

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/gabriella-vill-inte-skaffa-barn-for-klimatets-skull/

 60. Ingemar Nordin

  Robert N #59,

  ”Med vårt konsumtionstokiga samhälle där alla ska ha ”senaste” prylarna i samband med att människor oftast inte gör något förrän det är försent var det bara en tidsfråga innan den tanken skulle komma upp: ”Tänk om vi vore färre?”

  Jo, jo. Gabriella Leander vet tydligen inte att den tanken dök upp under slutet av 1700-talet då en viss Thomas Robert Malthus kom på idén att vi redan då var för många. https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus . Sedan blev den mäkta populär igen i modern tid genom Romklubben, alarmisten Paul Ehrlich (som spådde allmän världssvält, även i USA, år 2000), samt förstås vår egen Anders Wijkman som i en SvD artikel på 80-talet beklagade att AIDS inte skulle ta kål på tillräckligt många Afrikaner.

 61. Fredrik Sundström

  Robert N #59

  Det finns väl studier som visar att politiska åsikter och åsikter i allmänhet är delvis genetiskt betingade egenskaper så låt dem hålla igen på barnafödandet.

 62. tty

  #57

  ”Liksom tty är jag något undrande om dina uppgifter att det skulle ha vuxit gran på Nordkalotten under ismaximum.”

  Troligen är det denna artikel som åsyftas:

  https://www.researchgate.net/publication/221882445_Glacial_Survival_of_Boreal_Trees_in_Northern_Scandinavia

  Då bör dock påpekas att man inte hittade några spår av gran-dna i de äldsta lagren på Andöya och att den endemiska västskandinaviska granhaplotypen växer långt söder om Andöya. Möjligen kan man tänka sig att den ”övervintrat” på någon nunatak i Sunnmöre, men betydligt troligare är att refugiet låg i Doggerland, alltså på den torrlagda Nordsjöns botten.

 63. Robert N.

  # 61 Fredrik.
  Helt rätt, hoppas studierna stämmer.

 64. Ingemar Nordin

  Ha, ha. I dagens Vetenskapsradio Klotet så tog man upp en rapport om att ozonlagret håller på att tunnas ut – 30 år efter Montrealavtalet. Även HD skriver om det: ”Varför ozonlagret i lägre stratosfären tunnas ut är oklart, men forskarna misstänker att klimatförändringar kan vara en bidragande orsak.”

  https://www.hd.se/2018-02-06/ozonlagret-fortsatter-tunnas-ut

  Så, istället för att dra den uppenbara slutsatsen att Montrealavtalet varit en flopp så skyller man nu på den globala uppvärmningen istället.

  Sanningen är förstås att man vetenskapligt sett saknade underlag för sina beslut 1987. Och att man har lika dålig koll idag. Det mesta talar väl för att kampen för att bevara ozonet varit ganska meningslöst, men dyrt. Eller?

 65. Nej Ingemar,

  det var tvärtom väldigt lönsamt — för Dupont!

 66. Thomas P

  Ingemar #64 Så slarvigt av forskarna att glömma manipulera sina resultat för att stämma med sin extrema människofientliga, gröna agenda den här gången.

  Fast du kanske borde läsa lite noggrannare, typ studera skillnaden mellan lägre och övre stratosfären, och ta dig en funderare på hur det kommer sig att när du hittar ett sådant här resultat som forskarna finner oväntat utgår du från att de har rätt men om de istället finner ett resultat som går emot din agenda så utgår du från att de manipulerar sina resultat.

 67. Daniel Wiklund

  Just nu jublar nog det människovänliga Miljöpartiet. Vindkraften står just nu för drygt sex procent. Mycket bättre än igår, då det var drygt två procent. Synd bara att det inte blåser mest när det är kallast.

 68. Ingemar Nordin

  Thomas P #66

  Fast nu är det ju inte jag som gör anspråk på att bedriva forskning om ozonet. Det är forskaren ifråga som skall ställa de kritiska frågorna. Men odtället får vi höra ännu ett prov på dogmatism och en övertro på modeller.

 69. Guy

  Daniel W # 67

  Samerna jublar inte tillsammans med miljöfolket. Propellerfantasterna tycker att lappland är ett folktomt och öppet, blåsigt landskap, där det är bra att ställa upp tusentalet möllor. Det samma tycker inte samerna. Renarna är nämligen klokare än möllefolket och vägrar gå nära möllorna vilket försvårar betandet samt flyttandet av hjordarna.
  Där var den gröna naturen är där finns inga gröna. Dom håller sig i städerna.

 70. Arne Nilsson

  Guy # 69 Av de ungefär 20 000 samer som finns i Sverige bor ungefär 3 000 i Stockholm. Där driver de sina renar till förtret för alla stockholmare. Nejvisst, de flesta samer driver inga renar. Stockholmssamerna driver väl sina teser istället. Grön energi.

 71. Guy

  Arne N # 70
  Vet inte vad stockholmssamerna gör, men enligt sakkunnig inom samefrågor Peter Ericson anser samerna vindkraften vara den senaste inkräktaren på deras betesmarker i norr.

 72. sl

  Vi väljer inte klimat, klimatet väljer oss. Eller väljer bort oss.

 73. Carin S

  Hittade denna rapport från Science Magasin http://www.sciencemag.org/news/2016/11/why-did-greenland-s-vikings-disappear om Vikingarna på Grönland. Finns mycket intressant att utläsa där om väder, vind o klimat o så mat. Sammanfattningsvis så kan man se att vikingarna fick övergå till mer marin mat då klimatet på G blev kallare vilket försvårade möjligheten till jordbruk o kreautrshållning. Sedan så tog jakten på valrossbetar slut med billigare leveranser från Ryssland samt elefantbetar från Afrika. Handeln försvårades med mer is o stormigare hav. Våra vikingar ville säkert ha varmare klimat med lugnare hav o bättre möjligheter till jordbruk.

 74. Hej Carin S,

  en intressant länk även om den kanske var en aning OT

  (men du får gärna ge sådana länkar när debatten i en tråd börjar mattas av)

 75. Fredde

  ”Klimatexperten” Per Holmgren deklarerade redan för mer än 10 år sen att det skulle bli slut på vintrar med snö snart.

  Idag läser jag:
  ” För mycket snö i Vasaloppsspåret. Det är rekordmycket snö i Dalarna”
  ” Snörika backar inför sportlovet. Det råder mycket goda snöförhållanden över hela landet”

  Men, det är väl ”klimatförändringar” det också….

  Skojaren Holmgren driver eget företag och livnär sig på att sprida floskler och skräck, inte sanningar.
  Tyvärr inser gemene man inte detta.

 76. Fredrik s

  Fredde #75

  För tio tolv år sedan uttalade sig herr Holmgren i tv tror jag och sa ungefär som papegojorna idag att vi måste minska på flygresandet annars väntar eländes elände. Reste en del i jobbet då och jag och min chef var lika förvånade varje gång vi kom ut till Arlanda och fick syn på Pär Holmgren.