Vetenskaplig kontrovers om havsnivån

ocean

Hur mycket, och hur fort, höjer sig havsnivån i välden? Detta är ännu ett fält inom klimatområdet där det råder mycket delade meningar. Svenska Wikipedia skriver så här:

Den globala uppvärmningen förväntas att orsaka betydande havsnivåhöjningar under det närmaste århundradet. Det finns dock inga entydiga och säkra forskningsresultat om hur mycket det kommer att bli på 50 eller 100 års sikt. Därför är frågan om havsnivåhöjning mycket kontroversiell, inte minst för att den anses bero på koldioxidutsläpp, som är kopplade till stora ekonomiska och bekvämlighetsmässiga värden, exempelvis i samband med vägtrafik.

Det finns forskning gjord som beräknar havsnivåns höjning. Resultaten varierar mellan 0,2 och 8 meter till 2100, beroende på vilken modell som används. Baserat på historiska förändringar har några forskare gjort beräkningar som visar på en havsnivåhöjning med ca 1,3 m under 2000-talet.[6][7] Ett annat forskarteam som försökt modellera isarnas dynamiska smältning tror att ca 0,8 m havsnivåhöjning till år 2100 är troligast.[8]

Hoppsan! Beräkningar av havsnivåhöjningen till 2100 varierar alltså mellan 0,2 och 8 meter! Så brukar det inte låta när ”experterna” i media uttalar sig. Då är de högsta siffrorna legio.

Jag skall inte försöka att ge mig på hela denna komplexa vetenskapliga debatt. Vi har skrivit om det flera gånger här på klimatupplysningen (sök exempelvis på ”havsnivå” i bloggens sökmotor). Men av en slump läste jag om en artikel av Parker & Ollier från 2017, ”Is the Sealevel Stabel at Aden, Jemen”, Earth Systems and Environment . Tyvärr kostar det 43,69 euros (omkring 450 kr) att läsa själva artikeln så jag får förlita mig på andrahandsbeskrivningar.

Artikeln är ganska provocerande eftersom författarna anklagar en välkänd institution,  Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL), för att ha manipulerat mätningar vi tre ställen kring den Indiska Oceanen; Aden, Karachi och Mumbai. Det här handlar om fasta mätstationer vid kusterna och man kan kanske tycka att sådana skulle vara ganska enkla och omöjliga att manipulera. Till skillnad från satellitmätningar av havsnivån (en enkel beskrivning finns här) så står ju dessa mareografer (eng. tide gauges), som de kallas, på fast berggrund.

Men så enkelt är det naturligtvis inte. Instrument går sönder, byts ut eller flyttas. Och om man då vill koppla ihop alla mätserier till en sammanhängande serie så blir det ett lappande och lagande tillsammans med gissningar.  Och då kan det se ut såhär:

havsnivå karachi

… och så här:

havsnivå mumbai

Parker & Ollier menar att PSMSL gjort sina sammanflätningar av mätdata på ett felaktigt och tendensiöst sätt. De har konsekvent gjort så att alla negativa eller flata trender försvinner och istället ersätts med positiva trender. Men sådana justeringar stämmer inte med andra mätningar runt den Indiska Oceanen. Snarare är havsnivåhöjningarna oförändrade eller mycket små. Och någon acceleration är det överhuvudtaget inte fråga om.

Vi har ju fått vänja oss vid att de olika klimatinstitutioner som mäter markbaserad uppvärmning i atmosfären justerar och ändrar på siffrorna så att temperaturhöjningarna skall stämma med ökningen av koldioxid. Allt i enlighet med föreställningen att det är koldioxiden som driver klimatet. Nu är det ju lite oroväckande om även pålitliga PSML förfaller till ett liknande trixande med sina mätserier.

Nåväl. PSML förvarar sig med att deras justeringar inte alls är godtyckliga eller tendensiösa. Resultaten bara råkar bli som de blir. Här blir diskussionen raskt ganska teknisk och svår att följa för en lekman.

Parker & Ollier kom med en ny artikel under 2019, ”Pacific sea levels rising very slowly and not accelerating”. Artikeln är gratis nedladdningsbar.  Denna gång handlar det alltså om hela Stilla Oceanen! I abstracten står det bl.a.

Den genomsnittliga relativa stigningen och accelerationen för de 29 långsiktiga tidvattenmätarna i Japan, Oceanien och Västkusten i Nordamerika är båda negativa, −0.02139 mm år ⁻¹ respektive −0.00007 mm år ⁻² . Sedan början av 1900-talet har havets nivåer i Stilla havet varit anmärkningsvärt stabila.

Vi kan således konstatera att den vetenskapliga kontroversen fortsätter och att forskarna knappast uppvisar den ”konsensus” om påstås råda. Den politiska/mediala sfären och den vetenskapliga är verkligen skilda världar.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Ingemar
  Stilla havet heter så eftersom det inte rör på sig kan man tro.
  I Sidney finns ett fort med en pegel med lång mäthistorik som är intressant:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=680-140
  För att denna kurva skall bli intressant behövs lite manipulation-50 års medelvärden tex:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=680-140

  Trist om det börjar manipuleras bland dessa mätdata!
  När det gäller det vackra fotot som illustrerar ditt inlägg så skruvas det säkert på olika knappar för att få fram en vacker bild, men så gör väl inte vetenskapare?

 2. Ivar Andersson

  Ett annat bra exempel från verkligheten är Maldiverna, som 2018 byggt ut sin internationella flygplats på havsnivå med en 3,6 km lång bana för att kunna ta emot de största planen av typ A 380. De tror inte på IPCC! https://www.klimatupplysningen.se/2019/11/26/logn-och-forbannad-dikt-sa-burman/#comments 24 Mats Kälvemark2019/11/26 kl. 15:34

 3. Rolf Mellberg

  Mycket intressant Ingemar, stort tack!

  Men jag vill då passa på att lyfta fram en annan blogpost som jag nyligen läste, den ger en värdefull inblick i hur information av olika typ kan sammanställas för att ge en helhetsbedömning och rimlighetsvärdering kring detta med havshöjningar.

  Det måste kännas väldigt jobbigt för alla de som redan för 20-30 år sen larmade om stigande hav, eller något senare för ”mästermytomanen” Al Gore.

  https://wattsupwiththat.com/2019/12/09/sea-level-rise-acceleration-jevrejeva-vs-church-white/

 4. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för ett mycket bra och informativt blogginlägg!
  Artikeln du refererar till mot slutet av ditt inlägg (länk nedan) är av ”dräparkarktär” riktiat mot de flesta klimathotsartiklar som har figurerat i MSM , SvT och TV4 på senaste tiden inför COP 25 i Madrid.
  https://www.researchgate.net/publication/332135921_Pacific_sea_levels_rising_very_slowly_and_not_accelerating
  Jag vill uppmana alla KU-följare att via länken sprida artikeln till de politiker och massmedia som ni vet regelmässigt figurerar i klimathotssammanhang. Många droppar tillsammans urholkar stenen till slut är min fasta övertygelse.

 5. Ingemar.
  >Den politiska/mediala sfären och den vetenskapliga är verkligen skilda världar.
  Men visst! Klimathotsrojektet är inte ett vetenskapligt projekt. Det är ett maktprojekt.
  Ett globalt maktprojekt..
  Glöm inte Christina Figueres uttalande.
  ”Det handlar inte om klimatet. Det handlar om att ersätta kapitalismen med ett system som fördelar planetens resurser rättvist.”
  Och alla medel är tydligen tillåtna.
  Jag kommer aldrig att glömma när en god vän påpekade att Al Gores förevisning av korrelationen mellan havstemperaturerna och koldioxidhalten i atmosfären. Grafen visade med all önskvärd tydlighet att den stigande koldioxidhalten i atmosfären var en effekt av den stigande temperaturen i havet. Al Gore försökte göra gällande att det förhållandet var det motsatta. Ridå!!

 6. PelleB

  Ingemar;
  Apropå referens till Wikipedia: Är det inte en blogg som alla kan skriva på?
  Alltså måste man ta alla uppgifter där med en stor nypa salt…

 7. Här kommer en länk till en analys av Al Gores presentation
  https://www.bing.com/videos/search?
  q=Al+Gore+graph&&view=detail&mid=12B1C577DA70ACC4A9A112B1C577DA70ACC4A9A1&&FORM=VDRVRV

 8. pa

  När Mörner visar trädet vid stranden på maldiverna, som stått där över 50 år blir man förundrad över individer som Al Gore. Deras faktaresistens tyder på någon typ av tvångssyndrom.

  https://youtu.be/P8jOENwyklg

 9. Mats Rosengren

  ” Svenska Wikipedia skriver så här”

  Kanske är det befogat att påpeka nedanstående för dem som inte är på det klara med hur Wikipedia fungerar:
  1
  Wikipedia är bara en plattform som är ställd till allmänhetens förfogande. Vem som helst kan skriva vad som helst! Sedan kan vem som helst ändra eller ta bort vad föregångaren just har skrivit. ”God ton” är dock att man först framför sina föreslagna ändring på ”diskussionssidan” för att få medhåll eller kritik. Om man inte gör detta är sannolikheten stor att någon annan omedelbart tar bort ändring! Allt är absolut ”demokratiskt” i en absolut platt ”organisation” bestående av alla intresserade! Detta fungerar för det mesta rätt bra, de flesta av dem som intresserar sig för att medverka är tillräckligt förnuftiga för att låta sig övertygas av den som har den bästa insikten! Dock blir många artiklar med tiden ett icke-koherent ”lapptäcke” av bidrag från olika håll
  2
  I kontroversiella frågor typ politik eller nu AGV fungerar detta Wikipedia system dock inte. Det uppstår så kallade ”editerings-krig” där olika fraktioner med olika uppfattningar ändrar texten ”fram och tillbaka” som i ett sorts ”ping-pong spel”! För att klara sådana situationer har en viss ”hierarki” införts så att vissa användare ges extra ”redaktörs-privilegier”. Ett sådant privilegium är att kunna ”låsa” en artikel så att inga ändringar mer är möjliga! Det innebär alltså ett ”eldupphör” i ”editerings-kriget”! De olika ”AGW artiklarna” på Wikipedia är väl alla nu ”låsta”, tyvärr frusna i ett uselt och felaktigt tillstånd! För sådant måste man ignorera Wikipedia! Däremot är Wikipedia fortfarande mycket användbart om man till exempel vill läsa om Beethovens liv och verk! Eller om man bar råkat på ett namn på en person som man inte alls känner till!

 10. Anders

  #4 Underbart! Ang. Parker & Ollier 2019: Numera är det endast fri, ideell, forskning man kan att lita på… Läste Acknowledgments där det torrt och förtroendeingivande står: ”The authors received no funding and have no conflict of interest to declare.”

  Vore intressant att se hur IPCC avfärdar dessa resultat…
  Låt mig gissa att de mer skrupelfria klimathotstroende inom kort sprider tvivel utgående, inte från sak eller fakta, utan från personliga eller privata aspekter kring författarna. ..

 11. Ingemar Nordin

  PelleB #6, Mats R #9,

  Man skall naturligtvis ta Wikipedia med en nypa salt. Och en referens dit duger inte som enda referens i ett vetenskapligt arbete. Men ofta fungerar Wikipedia bra för att få en snabb översikt över ett forskningsområde, sedan måste man gräva djupare!

  Nu var syftet med detta inlägg inte så mycket att ta ställning i hur mycket, eller hur fort vattennivån höjer sig. Utan syftet var att påpeka att forskningen ingalunda är enig och att det pågår en vetenskaplig diskussion. Och här fungerar wikipediacitatet bra. Det är ju delade meningar och diskussion som är normaltillståndet inom all vetenskap på forskningsfronten. Det är bara de övertygade AGW-aktivisterna som försöker slå i folk (allmänhet, journalister och politiker) att det råder konsensus och att ”debatten är över”.

 12. Rolf Mellberg

  OT men detta är färskvara.

  Greta befinner sig på ”Eriks-gata” eller så borde möjligen begreppet ”Greta-gata” myntas.

  Efter hennes framträdande i Turin diskuteras om orden ”ställa världens ledare mot väggen” ska tolkas som hot om arkubusering. Självklart (eller?) är detta inte unga fröken Thunbergs avsikt men hon LEKER MED ELDEN. Hon är naturligsvis inte den enda med diagnos i dess XR-grupper. Och en mobb kan löpa amok även om det saknas medlemmar med diagnos.

  https://wattsupwiththat.com/2019/12/14/st-greta-calls-for-execution-of-world-leaders-who-defy-her-commands/

 13. Erik

  Häpnadsväckande om sant, lite som the ”hockey stick theory” är det ingen som drar det rättsligt?
  Forskningsfusk är väl olagligt?

  OT apropå Medeltidsböljan dito Romarböljan finns några vetenskapliga artiklar att läsa?

 14. Michael E

  Jag har rätt eller fel, fått uppfattningen att enda sättet att få fram en accelererande trend i havsnivåökningarna är att medelvärdesbilda mellan pegel och satellitmätningarna. Någon som har en referens till detta eller som kan argumentera mot detta påstående?

 15. Thorleif

  Apropå t.ex Maldivernas läge undrar jag hur bra koll man har ang små men tillfälliga förändringar av havsbotten-lägen, dvs jordskorpans höjd? Jag är mao ute efter andra förändringar än det vi kallar landhöjning som mer följer tydliga mönster. Vi vet väl också att haven ”skvalpar” omkring i jordens havsbassäng beroende på jordrotation, axel-lutning och gravitation men också pga av vindar etc. Att mäta havens djup och dess förändring inom en marginal om en halv meter är väl inte lätt? Intressant att Mörner här pratar om större lokala förångnings-processer pga hög vattentemp och där senare ev nederbörd inte faller lokalt! Detta är dock en äldre video!

 16. Rolf Mellberg

  #14 Michael E

  Kollade du min kommentar 3 ovan och länken där?

  Där jämförs främst två rapporter som kallas CW11 och J14.

  Den förras graf har man sett ett otal gånger, en lite prydlig böj uppåt i slutet, perfekt för IPCCs mer politikst sinnade medarbetare och alla journalister förståss.

  Den senare J14:s graf saknar denna böj och den tycker jag är intressant då den matchar det välkända fenomenet Atlantic Multidecal Oschillation.

  Om det fenomenet kan du läsa här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/02/25/fundering-om-glaciarer-pa-island/

 17. Mats Rosengren

  #15 Thorleif
  ”Vi vet väl också att haven ”skvalpar” omkring i jordens havsbassäng”

  Kanske dags att påminna om mitt inlägg
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/05/11/havsnivaforandringar-och-avsmaltning-mer-komplicerat-man-kan-tro/

  Vad händer när is från Grönlands glaciär smälter? På grund av minskad gravitationell attraktion från Grönlansisen flyttar sig vatten iväg mot mot södra halvklotet! I norden av Europa är denna effekt större än effekten av det finns mer vatten i världshaven! Havsnivån sänks!

 18. Michael E

  #16 Rolf Mellberg, Tack för länkarna mycket värdefullt.

 19. Rolf Mellberg

  OT igen men nu börjar jag nästan bli riktigt rädd.

  I sin frustration över uteblivna resultat från massor med klimatmöten uttalar sig Peter Carter i denna film i mycket hotfulla ordalag. Han säger rakt ut att inte följa den alarmistiska läran är en form av grov kriminalitet. Det han säger kan mycket väl motivera ungdomar att tillgripa allt värre och värre våld.

  https://www.youtube.com/watch?v=oa13KrOvE2s

 20. sibbe

  Allra först, vår klimathelgon är på väg hem till sin Hund. Hundar har samma klimatavtryck som SUV bilar -per år…
  Greta postade en fin bild, där hon satt på golvet, som om hon inte skulle ha fått nån sittplats.
  Men Tyska järnvägen DB skickade åt henne och åt allmänheten ett meddelande om att man var hedrad att ha henne på tåget. Med en biljett för 1.klass sittplats…

  Allt är relativt, även klimathotet. Vi klimatrealister har länge påpekat att medier och beslutsfattare inte har läst på. T.ex. påståendet att 97 % av alla klimatforskare tror på klimatförändringen.
  Nå, varför skulle de inte göra detta, klimatet förändras sedan dryga 4 miljarder år.
  Men om man ser på de klimatmodeller, drygt 100 i antal, som gjordes för mera än 30 år sen, som skulle visa den hela tiden accelererande temperaturökningen och jämför dem med den verkliga temperaturutvecklingen: 97 % av dem visar alltför höga siffror. Den här obekväma sanningen redovisas inte i facktidningar, och framförallt inte av medierna. Ett exempel: för ett par år sedan har en helt okänt ”forskargrupp” visad upp en ökning av temperaturen på nästan 4 °C sedan 1900 i norra Sverige. Nyheten toppande framsidan av bl.a. DN, Hbl och förkunnades av SvT och Yles nyhetsportal.
  Journalister i norden slukade kroken utan att göra det som de borde ha gjort: källkritik:
  Och tittat på t.ex. SMHI:s temperatursiffror från samma tid. Som visar på en dryg 1 ° C ökning.

  -Varenda storm, varenda regn, varenda torka och varenda väderhändelse räknas som klimatförändring. Fastän t.ex. IPCC skriver i sin senaste rapport att extrema väder inte har ökat signifikant sedan 1950.
  Grönland smälter. Visst, det har Grönland gjort i 10000 år. Och att det tar 13000 år till innan allt is är borta. Historiska källor visar att grönlänningarna för 1000 år sedan lyckades med kornodlingen, vilket var enormt viktigt: utan korn inget malt, utan malt inget öl. Tror inte att vikingarna skulle ha stannat kvar i 400 år!
  En Studie om att havet uppvärms allt snabbare kollades aldrig de de ansvariga kontrollörer i tidningen Nature. Förstås en pangnyhet för våra medier.
  En enkel ny beräkning av forskarnas siffror visade att de tydligen inte kunde räkna ens 1+1. ! Fick vi veta om denna fejknyhet senare av medierna? Nej, förstås inte.
  Har medierna följt upp alla dessa obekväma sanningar, som att sommarisen i Arktis skulle vara borta senast 2014? Fortfarande fryser isen till efter 15 oktober, – som på Nordenskiölds dagar för 150 år sen!
  Eller att söderhavsöarna skulle försvinna under havsytan inom 30 år? Efter en flygtur till Maldivernas nya flygplats och en semester i en av ett 50-tal nya hotell skulle man veta
  den obekväma sanningen att ön mår riktigt bra…
  Nej, vi har fått drygt 1 °C varmare sedan 1900. Och mycket troligt att vi får minst 1 °C till inom ca 100 år. Vilket skulle vara den naturliga realistiska ökningen, som vi känner till genom forskningen om de senaste mellanistidernas klimatförhållanden.
  Vi har god tid på oss att anpassa oss till den naturliga förändringen. Och vi borde nog undvika att göra alltför förhastade beslut om att beskatta bl.a. fossila bränslen. För det drabbar alltid och särskilt hårt de fattiga i samhället. Nånting som våra arbetarpartier tydligen har glömt bort.
  Vi klimatrealister har fått många elaka namn på oss. Klimatförnekare räcker inte till det måste var klimatlögnare. Eller, som i Guardian, engelska labours partitidning som gärna citeras av våra medier, till och med klimatförbrytare. Nå, Guardian fick nog att tugga på annat nu…

 21. tty

  ”Apropå t.ex Maldivernas läge undrar jag hur bra koll man har ang små men tillfälliga förändringar av havsbotten-lägen, dvs jordskorpans höjd?”

  Det hänger på om det finns någon GPS-station i närheten. Här kan du se vilka som finns och vad de visar:

  https://www.sonel.org/-GPS-.html?lang=en

  För att få data, klicka på en station och sedan på ”More about…” så visas de GPS-mätta nivåerna.

  Det finns faktiskt en i Male, just på den aktuella flygplatsen, men den verkar fungera ytterst sporadiskt, så det verkar inte som om man oroar sig nämnvärt på Maldiverna. Den närmsta station som har bra data är Diego Garcia, där är marknivån mycket stabil. Detta är inte förvånande. Karbonatplattformar som t ex Maldiverna brukar vara tektoniskt stabila. Ingen vulkanisk aktivitet längre och inga mittoceanryggar eller subduktionszoner i närheten.

 22. Ingemar Nordin

  Rolf M #19,

  Jag antar att Peter Carter inte är medveten om de många vetenskapliga tveksamheter och diskussioner som finns inom den riktiga klimatforskningen. C:a 500 klimathotsskeptiska artiklar publiceras varje år. Istället lutar han sig mot de 11 000 underskrifterna av en politisk pamflett som den stora auktoriteten. Att det handlar om ett webbutskick som vem som helst, t.o.m. Musse Pigg, kan skriva på tycks inte bekomma denne klimathetsare det minsta. Nej, alla som inte tror på en nära förestående klimatkatastrof är kriminella (brott mot mänskligheten) och bör – det får man förmoda att han menar – skall behandlas därefter.

  Som sagt. Även om inte makthavarna själva skulle smutsa ned sina händer med att starta en progrom mot oss, så finns det gott om aktivister i ”svansen” som mer än gärna skulle förvandla förföljelsen till handgripliga våldsdåd.

  Den av kyrkan sanktionerade Exctinction Rebellion är bara en försmak av vad som kan hända. Det enda skyddet är att vara öppen med sin klimatrealism. Vi är många nu som vågar vara det och det ser jag som mycket positivt.

 23. sibbe

  Från https://kaltesonne.de/swenglish-deutsch-deutsch-swenglish/

  Kurze Aufregung über einen Tweet von Greta Thunberg, die auf Twitter schrieb, dass man bestimmte Menschen an die Wand stellen sollte.
  “put them against the wall”. That’s Swenglish: “att ställa någon mot väggen” (to put someone against the wall) means to hold someone accountable.”

  Sie klärte sogleich auf, dass diese Redensart in Schweden eine ganz andere Bedeutung hat, als es offenbar aufgefasst wurde. Die Bedeutung lautet: Man sollte Menschen zur Verantwortung ziehen. Als Service sind hier noch einige weitere swenglische Redensarten genannt und was sie wirklich bedeuten. Damit sind zukünftige Missverständnisse ausgeschlossen:
  Du bör ha din skalle hamrad in – Man sollte Dir den Schädel einschlagen.
  Bedeutung: Ich will, dass Du noch einmal Deine Argumente überdenkst
  Du måste hängas på nästa träd – Du solltest am nächsten Baum aufgehängt werden.
  Bedeutung: Nimm noch mal einen tiefen Zug Luft, damit Du besser denken kannst.
  Jag vet var din bil är – Ich weiss, wo Dein Auto steht.
  Bedeutung: Keine. Denn in Schweden fährt niemand Auto, allenfalls Elektroautos und wo die stehen ist klar: an der Ladesäule.

 24. tty

  #20

  ”En enkel ny beräkning av forskarnas siffror visade att de tydligen inte kunde räkna ens 1+1. !”

  Nja, fullt så illa var det inte. De hade gjort två statistiska tabbar. Den ena var elementär (de hade missat att trendfel är korrelerade, t o m perfekt korrelerade vilket får en vanlig minsta-kvadrat regression att peka totalt åt skogen), men den andra var ganska subtil (jag kunde mycket väl ha gjort den också). Här förklarar Nic Lewis (som upptäckte felen) hur det fungerar:

  https://judithcurry.com/2018/11/07/resplandy-et-al-part-2-regression-in-the-presence-of-trend-and-scale-systematic-errors/

  Det är alltid mycket lärorikt att läsa hans förklaringar, han torde vara en av världens bästa statistiker.

 25. Mats Rosengren

  #20 Sibbe
  ”Nej, vi har fått drygt 1 °C varmare sedan 1900. Och mycket troligt att vi får minst 1 °C till inom ca 100 år. ”

  Nej! Denna utsaga är förvisso BS! För USA är tendensen snarare avkylning! DENNA KURVA VISAR SANNINGEN!
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html
  Annan data är inte att lita på! Man uppfinner data där antingen aldrig några temperaturer har bestämts (större delen av världen) eller där KONSISTENTA protokollerade mätningar aldrig har gjorts! Det senare gäller till exempel för Sverige, SMHI ändrar t.ex. ständigt placeringen av sina termometrar!

 26. jensen

  OT
  Klimatsnurrigheten i Madrid ökar katastrofalt.
  Nu skall man försöka komma överens om en väg framöver för att rädda ” världsmiljön”
  Förhoppningsvis skall man komma till ett konstruktivt resultat framemot gryningen.???
  Hur skärpta kan delegaternas beslut i en sådan situation te sig?
  Att förutspå resultatet av det aktuella COP-mötet var lätt. Nämligen kopia av alla föregående och Raw Model av alla kommande.

 27. tty

  #12, 23

  Här är det nog bristfälliga kunskaper i idiomatisk engelska som trasslat till det för Greta. ”To put someone against the wall” har i engelskan faktiskt ofta betydelsen att arkebusera vederbörande.

 28. Ulf

  I USA har man väl redan haft skjutningar med gärningsmän med ekofascistiska motiv. I Texas var det väl någon typ som sköt folk. Även andra händelser har sådant funnits med.
  Madrid slutade som alla andra klimatmöten i fiasko. Men nu har man i alla fall någon att skylla på det är förstås Trumps fel. Den var inte svår att spika.

 29. LarsF

  #19 Mellberg
  Sagt det förut, och säger igen – de farligaste individerna vi har att hantera på planeten är de som tror de vet så mycket.

  Allt från självmordsbombare som tror de kommer till något paradis om de spränger sig själva och massa ”otrogna” i luften till klimathetsare som tror de representerar fakta för de vet ju bäst,

  Att det kan vara så att världens ledare och representanter inser de stora osäkerheterna i prognoser och uttalanden – så det är klokt att handla eftertänksamt – det får aldrig klimathetsare och fanatiker in i sitt huvud – alla har ju utsetts till förnekare som inte går på deras linje.

  Tuvalu – 11 000 innevånare rasar över uteblivna åtaganden – detta när 10-tals miljoner människor fått flytta på sig pga krig och konflikter – så nog fixar dom att flytta om det skulle krävas. Nej, hela planetens skall vändas upp och ned för deras skull – som de blivit itutade att det går att fixa bara sådär med åtgärder hos 8 mdr människor för deras skull.

  I min barndom ett skämt vi tyckte var roligt
  Person på gatan med insamlingsbössa
  – skänk ens slant till Rädda Barnen
  – det får den göra som har skrämt dom

  Man skulle kunna tillämpa det på klimathetsare som de skrämmer upp de unga – inkl. vår Pippi Långstrump.

  Men jag ler i mjugg över detta Madrid-spektakel – likaså Katowice som Lövin låtsades vara en sån framgång – likaså Paris som inte förbundit någon till något alls, bara lösa löften – skadeglädje – den enda sanna glädjen….

 30. sibbe

  Mats Rosengren
  tty

  Jag tror nog också på att det blivit kallare i USA – men i östra USA.
  Men här i Europa har vi fått varmare dagar, onekligen. SMHI må fuska hur de vill, men den här drygt 1 grad uppvärmningen i Norden kan nog inte bortförklaras. Heller inte att de blivit varmare i Mellaneuropa. – Och här upphör sedan sagan om uppvärmningen globalt. Det får vi väl reda på om 100 år, och då har min aska redan hunnit gödsla min nyligen planterade ek i antagligen 90 år eller mera.
  Så klart att vi inte har koll på 97 % av globens ytas temperatur. Bara havet är dryga 70 %.
  Jag anser att den enda verkligen rätta temperaturmätningen på mycket länge ännu måste vara is, lera och trädata från förfluten tid.
  – Och ja, tty, nog vet jag att det är lite mera än 1+1 som Nic Lewis avslöjade. Men den här insändare som jag lade upp, var nog mera tänkt för tidningsläsare i sådana tidningar som jag förhoppningsvis
  får in i nästa vecka. Och ett räknefel var det, eller hur?

 31. Rolf Mellberg

  Mycket läsvärt av Judith Curry, hon är verkligen ett ljus i vintermörkret!!!

  https://wattsupwiththat.com/2019/12/15/the-toxic-rhetoric-of-climate-change/

  Men man blir förskräckt när man läser i denna text:
  —–
  Apart from the issue of how much greenhouse gases might increase, there is a great deal of uncertainty about much the planet will warm in response to a doubling of atmospheric carbon dioxide – referred to as ‘equilibrium climate sensitivity’ (ECS). The IPCC 5th Assessment Report (2013) provided a range between 1 and 6oC, with a ‘likely’ range between 1.5 and 4.5oC.

  In the years since the 5th Assessment Report, the uncertainty has grown. The latest climate model results – prepared for the forthcoming IPCC 6th Assessment Report – shows that a majority of the climate models are producing values of ECS exceeding 5oC. The addition of poorly understood additional processes into the models has increased confusion and uncertainty. At the same time, refined efforts to determine values of the equilibrium climate sensitivity from the historical data record obtain values of ECS about 1.6oC, with a range from 1.05 to 2.7oC.
  —–
  Är det någon som sitter inne med korrekt information så måste det vvä vara Judith. Att de nu ska köra med modeller som pekar så våldsamt högt verkar otroligt.

  Samtidigt ett svaghetstecken att IPCC visar sån total oförmåga att anpassa sig till verkligheten. Ett tecken på desperation och att ”bubblan” kanske spricker nästa år?

 32. Rolf Mellberg

  Angående ”Resplandy – Ocean Heat”-fadäsen i Nature som Nic Lewis så lysande avslöjande så vill jag bara tillägga:

  Är man bara klimatalarmist kan undermålig kvalitet bli publicerad till och med i de ALLRA mest prestigeladdade tidskrifterna. Ingen annan vetenskap skulle passerat ”pier review” på detta undermåliga sätt.

  Men så används ju inte metoden ”pier review” här utan den är ersatt med ”pal review”.

  Eller som Einstein lär ha sagt: Om alla tänker likadant blir det inte mycket tänkt.

 33. Ulf

  OT men Intressant program på SVT om de skador som barnbegränsningsidiotierna åsamkat Asien där det råder ett kvinnounderskott på 170 miljoner. Samma stolpskott som nu ligger bakom klimathotandet. Vad kan man dra för slutsats av detta? Jo att Asien inte gör samma misstag en gång till. Och vad blir konsekvensen av det? Inga koldioxidbegränsningar i Asien. Återigen är vi där allt EU gör på området är och förblir meningslöst. Med den här bakgrunden har kineser och indier all anledning att misstro klimathotet. De lyssnade på barnbegränsnings dumheterna det misstaget lär de inte göra igen. Det blir begripligare nu varför Kina inte tror på klimathotarna.

 34. Sören G

  #33 Ulf
  Såg det också. Och Rockerfeller Foundation och FN nämndes som ansvarig för en politik som ledde till katastrof. Nu använder man samma argument för klimatet, nämndes också i programmet. Men nu är Afrika måltavlan.

 35. Argus

  Eugenetics.
  Har också bäring på det som sändes nu i kväll.

  #33 34

  Jag föreställer mig att fler drar paralleller… och detta sändes faktiskt i SvT!

  Det torde vara intressant att hör Jacob N’s kommentar kring detta!

 36. Lasse

  Åter till Mombay:
  50 års trenden ser ut såhär:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=500-041

  Ser ut som vanligt med en periodicitet som visar att vi inte kan göra uppoffringar för att ändra den!

 37. Ulf

  Det vore sannerligen spännande att få ta del av vilken syn länder som Kina och Indien har på teorin om koldioxidutsläppen. Det är trots allt där det avgörs. Vet vi inte väldigt lite om detta eller är det bara att inget skrivs om det?

 38. Lasse

  #37
  Kina och Indien tillhör de länder som får fritt fram öka utsläppen till 2030. Samtidigt har de stora miljöproblem med luftföroreningar som syns. Deras politik går säkert ut på att genomföra stora miljöförbättringar om det går. Förnyelsebart till en del men också med kolkraft .
  https://www.carbonbrief.org/mapped-worlds-coal-power-plants

  Japanska temperaturuppgifter manipuleras inte?
  https://notrickszone.com/2019/12/15/ocean-cycles-at-work-data-from-japan-meteorology-agency-show-northern-coastal-europe-november-cooling/

 39. Mats Rosengren

  Tony Heller utmärkt som vanligt
  https://www.youtube.com/watch?v=_eaxODT0oA0
  Vid 3:20
  ”Sea level is rising faster at the New Jersey shore then the global average because of land subsidence (sinking).”
  Betydelsen av tectoniska rörelser av havets botten för havsnivån! Kan naturligtvis ha olika typer av effekter!

 40. Ulf

  Svar 38

  Jovisst men vi vet väldigt lite om deras hållning i frågan. Det skrivs i stort sätt ingenting i media om saken, ej heller här på klimatupplysningen.
  Jag tycker dock att det faktum att vi inget tycks veta om hur t ex Kina ser på frågan säger en hel del. Avsaknaden av en tydlig hållning ifrån Kina och fortsatt utbyggnad av kolkraft gör att det är svårt att dra annan slutsats än att de inte ser så allvarligt på klimathotet. Avsaknaden av debatt om detta är ju minst sagt förvånande.
  Efter dokumentären igår känns det än mer otroligt att Kina m fl ens tror på teorin. I så fall är klimatmötena helt meningslösa oavsett om man tror på klimathotet eller inte. Det är poängen.

 41. Thorleif

  @25 Mats Rosengren

  Din länk med temp data för USA känner jag igen. Vad är källan och hur är mätningarna gjorda och av vilka?
  Jag är nämligen ute efter rådata för nordamerika liksom att kunna fortsätta samma tidsserie inkl jmf med t.ex GISS och UAH men även NOAS landtermometer-observationer.

 42. Thorleif

  @17 Mats Rosengren

  Tack för länken. Där ser man vilken skatt KU bär på. Själv var jag inte riktigt ”upplyst” eller ens funnit denna webbsida när du skrev om detta med ”geoid-gravitation” och vattenstånd. Bara för fiktionens skull…..hur skulle vattenfördelningen spridas (de 7 metrarna) mht till övriga större geoider (Himalaya)? Och hur ser motsvarande beräkning ut för Antarktis?

  Det största hotet borde väl gestaltas av större asteroid-nedslag på Antarktis som fördelar inlandsisen till havet!

 43. Thorleif

  @21 tty

  Tack för som vanligt snabb kunskap. Egen mätstation på Maldiverna sedan en tid antyder bra koll på läget.
  Annars tänkte jag mig mera lokala havsbottenförändringar som inte avser de mer kända s.k tektoniska rörelserna som förskjutningar mellan plattor. Inte heller seismiskt mätbara vulkaniska förändringar osv utan snarare mindre lokala förändringar som t.ex handlar om okända sättningar i sedimenten. En höjning på en punkt som t.ex ger en sänkning på en annan punkt brevid utan att det ger tydliga avtryck på ytan på omedelbart sätt. Eller är det så att alla myndigheter har bra koll på vad som händer i deras samhällen/öar när det gäller inte bara vattenstånden utan också orsakerna? Kunskap är ju lite av färskvara också. T.ex så sjunker en del korallöar av erosion men också underifrån pga av deras ibland porösa uppbyggnad. Något som över tiden kan avstanna men även gå åt det andra hållet då korallerna bygger på ”förlorad terräng”.

 44. Ivar Andersson

  #38 Lasse
  Hur Kina tänker vet jag inte men hur de agerar.
  1) Kina öppnar 17 nya kolgruvor
  https://detgodasamhallet.com/2019/10/30/kina-oppnar-17-nya-kolgruvor/
  2) Enorm järnväg i Kina ska ta 200 miljoner ton kol https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kina-star-for-halften-av-varldens-kolanvandning/
  3) Kinesernas krig mot smogen som påbörjades 2014 har enligt tidningsuppgifter ( science & arts MEGA v.46 ) hittills resulterarat i en minskning av totala mängden utsläpp från kraftverken med 65 % av svaveldixid, 60 % kvävedioxid och 72 % av partikelutsläpp. https://www.klimatupplysningen.se/2019/12/07/oppen-trad-320/#comments
  17 Bernt O2019/12/07

 45. bibblio

  ???
  Gå in på google scholar. Sök på titeln. Klicka på pdf:en. (Hur svårt kan det vara?)

 46. Mats Rosengren

  #41 Thorleif
  Källa för rådata:
  NOAAs: GLOBAL HISTORICAL CLIMATOLOGY NETWORK (GHCN-DAILY)
  som kan hämtas från FTP site
  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily
  Jag hämtade
  ghcnd-all.tar.gz: TAR file of the GZIP-compressed files in the ”all” directory
  ghcnd-stations.txt: List of stations and their metadata (e.g., coordinates)
  När man packat upp ”ghcnd-all.tar.gz” finner man ett directory med ”*.dly” filer för var och en av NOAA stationerna. Textfiler i ASCII! Betydelsen av data förklaras i en ”readme.txt” file
  Data är i form av dygnens max/min temperaturer. Tidigare användes mekanisk ”max/min termometer” som avlästes varje kväll. Från vissa mätställen finns data ända från andra hälften av 1800-talet

 47. Mats Rosengren

  #42 Thorleif
  Efter
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/05/11/havsnivaforandringar-och-avsmaltning-mer-komplicerat-man-kan-tro/
  gjorde jag motsvarande analys för Antarktis
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/06/21/antarktisisen-gronlandsisens-store-broder/
  Logiken för mina beräkningar var följande:
  1
  För varje punkt på Jordens yta beräknar jag ändringen av jordens gravitationspotentialen som orsakas av glaciären ifråga! Referensen är alltså fallet ”isens massa icke-existent”.
  2
  Jag antar att efter den fiktiva avsmältningne av glaciären ifråga smältvattnet fördelar sig över en så mycket större yta att denna obetydliga massa inte längre påverkar geoidens form signifikant. Den nya geoiden (den av jordens ekvipotentialytor som sammanfaller med havsytan) får man alltså genom att parallelförflytta den geoid man skulle ha haft i det hypotetiska fallet ”isens massa icke-existent” uppåt så att allt smälvatten ”får rum” i haven

 48. Mats Rosengren

  #47 Tillägg
  I en kommentar ifrågasatte signaturen ”tty” antagandet att

  ”efter den fiktiva avsmältningne av glaciären ifråga smältvattnet fördelar sig över en så mycket större yta att denna obetydliga massa inte längre påverkar geoidens form signifikant”.

  Resultatet är ju att smältvattnet INTE fördelar sig jämnt över alla världshav! Detta skulle då leda till en ”iterativ algoritm” som skulle konvergera mot den slutliga geoiden!

  Jag tittade verkligen på vad för ändring en sådan ”andra iteration” skulle betyda. Resultatet var att denna effekt verkligen var försumbar!

  För denna korrespondense med ”tty” se kommentarerna till artiklarna!

 49. Mats Rosengren

  #46 Tillägg
  Om någon själv vill genomföra liknande beräkningar med data från ”GHCN-DAILY” kan jag ge följande tips:
  För varje månad och station skall det finnas en linje med de dagliga max-temperaturena och en linje med de dagliga min-temperaturena. Ett icke-existerande mätvärde markeras med ”-9999”.
  Genom ”data processing slarv” saknas dock för vissa år och stationer någon eller några av dessa linjer. Eftersom det är fråga om stora filer med mängder av data som är svåröverskådliga ”manuellt” skrev jag ett ”smart” program som sorterade ut sådana ”dåliga” år för de olika stationerna! Jag har alltså en sådan version rensat från ”NOAA slarv”

 50. Thorleif

  @47, 48 Mats Rosengren

  Ang gravitations-förändring pga landismassorna Grönland och Antarktis

  Mycket intressant att kunskapen/precisionen kring dessa fenomen ökat tack vare satellitmätningar/gps.
  Istjocklekarna överstiger väsentligt de höjder som isarna höjer sig över msl. När du räknar avsmältningsvolymen räknar du/man då endast tjocklek från topp till vattennivå? 7,39 meter gäller Grönlands-volymen. Antarktis nästan 10 ggr större volym. Isen under vattnet har ju redan likt havsis trängt undan befintligt havsvatten. Vattenstånds-höjningen avser befintlig havsyta, dvs att inga nya ytor påverkas eller att översvämmningar ”späder ut” värdet/höjningen.

  Så om båda ismassorna smälter helt får vi följande 2 vattenstånds-effekter uppe hos oss:

  Gravitations-effekt: -3-6m + 10-12 m = +6-7 m
  Smälteffekt: +7 + 67 m = +74 meter (is ovan msl?)
  Totaleffekt: +74+(6-7)= ca 80 meter i vattenståndshöjning vilket är detsamma som att gravitations-effekten är upplöst iom avsmältningen.

  Om dragningskraften pga smältande is helt försvinner återstår att kompensera för norra halvklotets allmänt högre topografiska dragningskraft där Antartis-smältvattnet alltså bör höja vattenståndet relativt mer på nordliga breddgrader jmf med syd? Är inte gravitations-effekterna för resp ismassa beräknade var för sig, dvs c.p.?

  Vänligen notera att det är min första kontakt med dessa detalj-fenomen. Alltså stor amatörs-risk för feltolkning av fakta!

 51. Thorleif

  Hittade en bra illustrativ bild på geoid-problematiken för de som undrar:

  https://www.esri.com/news/arcuser/0703/geoid1of3.html

  https://oceanservice.noaa.gov/facts/geoid.html

 52. Thorleif

  @46, 49 Mats Rosengren https://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html

  Tackar särskilt för ftp-länken med NOAA-data. Dessa data är förstås utsatta för justeringar? Urban Heat-justeringar förstås inte? Hoppas det är möjligt att förenkla genom att få ut t.ex (rullande 12-)månadsmedelvärden på t.ex gridbasis (flera stationer). Du verkar bygga själv från grunden för att rensa bort som du skriver ”slarv”.
  Jag får botanisera……

  Varför ser vi sällan ”dina” data i media? Svaret vet vi väl

 53. Mats Rosengren

  #52 Thorleif
  Nej, dessa data skall vara ”icke-justerade”! Det är de data som Tony Heller själv använder! Jag hittade denna länken på Tony’s hemsida för något år sedan! Om man utgår från NOAAs hemsida förs man till en annan länk där ”pre-processed” data är tillgänglig! Bör man nog undvika, bättre att göra all processing själv! UTAN ”ADJUSTMENT”! Om man vill ha något ”rullande medelvärde” så beräknar man det naturligtvis själv! Lätt gjort och man vet att det är riktigt!

 54. Mats Rosengren

  #50 Thorleif
  Givetvis räknas endast isen som ligger på land, is som flyter är helt irrelevant! På kartorna ser du ju precis respektive ”inlandsis” och jag skriver också var is-tjockleks-data kommer ifrån. För Grönland är det amerikanska ”National Snow & Ice Center”, för Antarktis är det ”Brittish Antarctic Survey”.

 55. Thorleif

  @54 Mats R

  Med land menade jag under msl då landisens botten/jordskorpan om du vill ligger under just msl för stora partier. Hade en länk som jag inte hittar som beskriver t.ex Grönland i genomskärning. MEN nu inser jag efter koll mot t.ex Bedmap att jag minns fel. All is ligger förstås på en landyta ovan msl

 56. Thorleif

  @53Mats R
  NOAA ojusterade temp data

  Tack för bekräftelsen. Tänkte mest att antalet stationer och därmed antalet mätdata gjort materialet lite ohanterligt. Filen tar.gz är komprimerad till 3,2 GB. Vad blir det uppackat? Excel har väl begränsningar kring max fil-storlek!

 57. Mats Rosengren

  #56 Thorleif
  Alla TMIN och TMAX ASCII data för alla stationerna tillsammans, 800 MB! Alla stations-filerna tillsammans inkluderande annan meterologisk information drygt 2500 MB.

  Om EXCEL duger för dessa saker vet jag inte! Själv programmerar jag i LINUX/FORTRAN. Tony Heller använder Python, det lär också vara ett bra språk för teknisk/naturvetenskaplig tillämpningar! Alltså ett ”OK” alternativ till ”klassiska” FORTRAN!

 58. Mats Rosengren

  #56 Thorleif
  Is som flyter spelar ju ingen roll, den förtränger ju precis samma vikt av vatten i flytande form!
  Is på land räknas till ”100 % ”!

  Ett mellanting är när det är ”bottenfruset”! Då förträngs ju en del flytande vatten men mindre än isens vikt! På min bild över Antarktis är en del is markerad utanför kustlinien! Förmodligen handlar det till en stor del om bottenfruset vatten? Men så noga måste det inte vara, det handlar ju om ”pyttelite” is i jämförelse med den väldiga mängd is som ligger ”högt uppe på land”!

 59. Thorleif

  @57

  R förefaller som ett lämpligt verktyg. Ska kolla det!

  Tack Mats!

 60. NOAA har en trevlig sida här: http://sealevel.info/MSL_global_thumbnails5.html där man kan se ”NOAA’s 2016 list of 375 long term trend tide stations” i form av små grafer. Slående är att nästan alla stationer visar räta linjer – men med mycket olika lutning. I Stockholm sjunker det med 3.75 mm/år och i Juneau Alaska, sjunker det med 13.15 mm/år. I Galveston Texas stiger det med 6.46 mm/år. Nästan alla nivåändringar är perfekta räta linjer – och då måste man rimligen dra slutsatsen att medelnivån ändrar sig rätlinjigt. Data är måhända lite korrumperade. Kurvan för Mumbai är en perfekt rät linje – och det är ju lite skumt som Ingemar påpekar i inlägget.

  Det som jag personligen finner väldigt skumt är att NOAA som publicerar data här: https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level
  påstår detta: ”The global mean water level in the ocean rose by 0.14 inches (3.6 millimeters) per year from 2006–2015, which was 2.5 times the average rate of 0.06 inches (1.4 millimeters) per year throughout most of the twentieth century.” Är det någon som förstår varför detta inte avspeglas i mätdata från de 375 mätstationerna?

  Mitt intryck är att NOAA har två rivaliserande avdelningar som sysslar med havsnivåförändringar. En som ansvarar för hemsidan https://www.noaa.gov/ och som helst förlitar sig på IPCC och en annan avdelning som tillhandahåller data. Se på grafen för Mumbai till exempel: http://sealevel.info/MSL_graph.php?id=500-041 Mätdata och till dessa anpassade räta linjer är kompletterade med CO2-data från Mauna Loa så att var och en skall kunna se att havsnivån helt saknar koppling till CO2-halten.

  Jag undrar om jag missuppfattat något? Det där med havsnivåerna är ju uppenbarligen komplicerat men min enkla tanke är att om man medelvärdesbildar ett stort antal linjära kurvor, viktade så att medelvärdet representerar hela världshavet, så måste medelvärdet bli en rät linje….