parker

Vetenskaplig kontrovers om havsnivån

Hur mycket, och hur fort, höjer sig havsnivån i välden? Detta är ännu ett fält inom klimatområdet där det råder mycket delade meningar. Svenska Wikipedia skriver så här: Den globala uppvärmningen förväntas att orsaka betydande havsnivåhöjningar under det närmaste århundradet. Det finns dock inga entydiga och säkra forskningsresultat om hur mycket det kommer att bli   →

Senaste nytt: Parker bra mot växthuseffekten

I ett litet telegram på Aftonbladets sida får vi reda på den omskakande nyheten – att parker och grönområden sänker temperaturen i städerna. Gröna stadsdelar är upp till 12 grader svalare än stadens centrum. En tioprocentig ökning av gröna stadsdelar sänker temperaturen med upp till fyra grader i staden. Jaha, så vad bevisar det? Kanske   →