urbanisering

Lars Bern i SvD Brännpunkt

Uppmanad av Erland Källén har Lars Bern gjort en djupdykning i aktuell klimatforskning och stärkts i övertygelsen om att växthushypotesen inte håller som huvudförklaring till stigande temperaturer. Lars Bern är aktuell idag med en debattartikel i SvD Brännpunkt. Enligt Lars Bern har AGW-hypotesen två avgörande svagheter. Den första är att försöka modellera klimatet. ”Liknande metoder   →

Senaste nytt: Parker bra mot växthuseffekten

I ett litet telegram på Aftonbladets sida får vi reda på den omskakande nyheten – att parker och grönområden sänker temperaturen i städerna. Gröna stadsdelar är upp till 12 grader svalare än stadens centrum. En tioprocentig ökning av gröna stadsdelar sänker temperaturen med upp till fyra grader i staden. Jaha, så vad bevisar det? Kanske   →