Vem håller emot?

The Climate Scam är ju numera den verkliga optimistbloggen. För den som vill tro på en ljusnande framtid för mänskligheten så är nog en daglig dos TCS nästan ett måste.
Ena dagen kan det gälla energifrågan och då är TCS månader före MSM när det gäller exempelvis skiffergas. Nästa dag kan det gälla befolkningsfrågan och då visar Ingemar att det inte bara är Hans Rosling som insett att risken för en befolkningsexplosion är ungefär lika liten som för 2 graders temperaturhöjning till 2050.
Min egen käpphäst har ju varit biobränslena och kolcykeln, varvid jag vidhåller att etanolbilar bör kallas svältbilar och att ju förr de förbjuds ju bättre. Allt efter som åren går utan att den utlovade klimatförbättringen kommer igång så har jag också blivit alltmer övertygad om att innan detta årtionde är till ända så kommer vetenskapen att ha insett att
om det verkligen är tack vare vår förbränning av fossilt kol som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid så är detta det bästa mänskligheten gjort för livet på jorden.
Jag har nu kommit så långt i den frågan så att jag är beredd att slå vad om en lämplig summa pengar, säg ett eller ett par tusen kronor, och undrar vem som är beredd att satsa emot.
(Det kan naturligtvis vara svårt att definiera vad som menas med att vetenskapen insett, så att om någon är beredd att hålla emot så får vi naturligtvis gemensamt komma överens om vad vi ska mena.)
Tipsa gärna era AGW-troende vänner om att om de är riktigt övertygade så måste ju vadet vara lättvunnet och då kanske de kan inkassera en nätt liten summa på ett par tusen kronor om sju år.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Janne

  Kvotplikt föreslår Gröna bilister i dagens SvD med klimatcertifikat för transportsektorn.

 2. Anomym

  Topp!!
  Om jag vinner, berättar jag vem jag är……annars inte.

 3. Peter Stilbs

  Tack Sten , en kritisk granskning av biobränslenas logistik i en vetenskaplig tidskrift finns i en länk här
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/04/18/biobranslenas-nonsensvarld/
  Det finns säkert många fler

 4. Gustav

  Jag skulle vilja slå vad men är inte riktigt säker på att jag fårstår vad du menar? Det är för mig rätt självkalrt att det är bra med ökad mänd CO2 i atmosfären då det betyder mer växtlighet. Däremot är det inte bra att vi konsumerat något med högt energivärde och slutprodukten har obefintlig entropi. Alltså, om 100 år kommer man anse det bra att CO2 ökat men inte bra att vi använt icke förnybara resurser.

 5. Lennart Bengtsson

  Sten
   
  Vad beträffar första delen slår jag gärna vad och även med ett betydligt högre belopp. Vad som däremot beträffar den andra delen av Ditt förslag vill jag först att Du indikerar/klargör hur nu detta skall avgöras. Den första delen gäller som jag förstår att bestämma källan till ökningen av CO2 i atmosfären. Här är min uppfattning att ökningen som vi på olika sätt har mätt är av antropogent ursprung med den dominerande delen från fossila källor. Jag är beredd att slå vad om detta.
   
  Hsn
   
   
  Lennart
   
   

 6. Lasse

  CO2 från antropogen (mänsklig) förbränning av fossila bränslen ökar CO2 halten i atmosfären. Det är väl oomtvistat.
  Ökande CO2 halter i atmosfären påverkar dess växthuseffekt. Det är väl också sannolikt.
  Men det är väl graden av påverkan som är omtvistad som jag ser det. Där kan ett vad slås?
  Sen är förbränning av icke förnybara energikällor en parentes i världshistorien, en tid som bör ägnas åt utveckling av flödande energikällor där etanol är en som fångar solens överflöd på ett rationellt sätt. Säg 5% eller 50 kwh/m2 och år.

 7. Mikael

  Sten, du har helt rätt på alla sätt. TCS är skönt positiv. C02 gör Världen grönare och bättre. Etanol är miljömässig och politisk bullshit. Världen blir bättre TROTS politiker och miljörörelser vilka gör allt för sabba vårt välstånd. Tack för att TCS och dess positiva kommentatorer finns! De gröna spammarna är bara patetiska kryp.

 8. LBt

  Sten K,
  det finns en möjlighet att du får rätt. Vår klimatpåverkan sen 150 år är troligen av en storleksordning där den kan skjuta övergången till ett nytt istidsklimat framåt. Men det krävs naturligtvis att behovet finns samt att vi i tid kan åstadkomma ersättande energikällor med ingen eller högst begränsad klimatpåverkan. Annars kan det bli väldigt mycket fel.

 9. #Gustav ..jag förtår inte logiken här…skall vi aldrig använda icke- förnybara källor ? Skall vi sluta använda marmor,silver, m.m Om vi inte använder dem..skall de ligga kvar i jorden eller vilken generation skall  få använda dem ? Jag kan förstå tänket om det gäller något som är väsentligt för framtida generationers möjlighet att bota sjukdomar t.ex titan som behövs vid vissa operationer för att det inte stöts bort av kroppen..men i övrigt är jag frågande.

 10. Ingemar Nordin

  Tack Sten!

  BBC News har en artikel idag om biobränsle: ”Irrational and worse than fossil fuels”, säger man i en ny forskningsrapport från Chatham House.

  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22127123

 11. tty

  Hans H  #9
  Jag kan förstå tänket om det gäller något som är väsentligt för framtida generationers möjlighet att bota sjukdomar t.ex titan som behövs vid vissa operationer för att det inte stöts bort av kroppen
  Inget akut problem precis. I stort sett hela Smålands Taberg består av titanmalm.

 12. Anomym – i så fall får du sätta in pengarna på mitt konto nu, så får du tillbaka dem om du vinner …

  Lennart – tack för förtydligandet

  Vadet handlar (trots formuleringen) om vad vetenskapen vid årsskiftet 2019-2020 har för åsikt om koldioxidens effekter. Vi vet båda att en högre koldioxidhalt i atmosfären förmodligen bidrar till högre tillväxt – med andra ord att jorden blir grönare. När det gäller andra effekter är jag övertygad om att  man så småningom kommer att inse att en långsam uppvärmning (om det blir en sådan) enbart kommer att vara bra för livet på jorden och därmed blir insikten att koldioxidens effekter enbart kommer att vara positiva.

  Den risk jag tar är framför allt att man inte kommer att våga erkänna att effekterna huvudsakligen är positiva så snart – men det är på den punkten jag är optimistisk.

 13. Lasse

  #12 Alltså helt en fråga om tyckande-inget vad som jag skulle ställa upp på-konsensus är väl något SI kämpar emot!

 14. Håkan Bergman

  Nåt mera att slå vad om, EU-parlamentet röstar om en höjning av priset på utsläppsrätter i morgon. Kan det verkligen gå igenom i ett EU med +25 miljoner arbetslösa? Intressant att europeiska NGOer kämpar för en höjning, Friends Of the Earth i Kanada och Brasilien stöder motsidan.
  http://www.europeanvoice.com/article/2013/april/ngos-call-for-ets-to-be-scrapped/76964.aspx

 15. Hej Lasse,

  utgångspunkten är att om vi är två som vill slå vad så får vi enas om vad vi skall mena. Jag skulle exempelvis anse att om Någon av de stora, Royal Society eller National Academy of Sciences

  före år 2020 kommer med ett ”auktoritativt uttalande” om att den ökade koldioidhalten bidragit till att matproduktionen i världen gynnats

  så skulle jag ha vunnit vadet. Om alla de stora akademierna fortfarande år 2020 hävdar att koldioxiden i första hand skall ses som en  risk – då har jag förlorat.

 16. Lars Cornell

   
  Eftersom jag följt din debatt flera år är min tolkning av vadet solklart:
  att den antropogena koldioxidens nytta för mänskligheten (det växer bättre och blir litet varmare) är större  än dess nackdelar (havshöjning).
  Jag håller med dig så med mig blir det inget vad.

 17. Al Gore

  This is easy money. It´s not about the truth. It´s about who´s got the most propagandistic powers behind him. So, mr Stone Whatever – are you sure you want to do this?

 18. Argus

  #2 Kul 🙂
   
  #12 Ännu bättre! 🙂 🙂

 19. #17

  Of course I’m in – allt går

 20. Problemet jag ser med ditt vad, Sten K, är att det är omöjligt att enas om någon metod att avgöra ’vad vetenskapen anser’ i denna fråga.
   
  Dagens klimathotstokerier kommer att ha blåst bort, iaf de flesta av dem, men där kommer att ha hittats på nya. Och säkerligen kommer (samma!?) krafter att vilja koppla nya katastrofer och hot till klimatet även då, men kanske inte via CO2 längre.
   
  Vad man kan iaf hoppas på är att den totala disconnect mellan vad åtgärder ens i bästa fall skulle kunna åstadkomma, och genomförbarheten av samma åtgärder, samt jämförelser med relevanta alternativ, alternativkostnader, och även fram- och baksidor alternativen sinsemellan har kommit lite längre.
   
  Alltså att ’klimatpolitik’ inte är dagens ekvivalens till ’regndans’ eller ritualoffer’ för att hålla gudarna på gått humör, utan iaf skulle utvärderas som om de vore en metod att åstadkomma ngt (viss nytta, till viss kostnad, med spec:ad metod)
   
  Idag är det ju rena dårpippin med etanolbränsle och vindsnurror, glödlampsförbud etc. Men politisk dårskap blir vi nog knappeligen av med på ett knappt decennium. Den ökar nog, och minst i samma omfattning proportionellt som politikens ökar … Minst!

 21. Slabadang

  Det här gillar jag!
  Och då varför? Det betyder att tveksamheten är borta, självförtroendet manifesterat och det stärker både argument position och utstrålning. Från skepticism till trygghet i säkerhet! Grattis!!
   

 22. LBt #8
  Det där istidsargumentet har jag stött på tidigare och det led då av en allvarlig svaghet, nämligen att det inte är kompatibelt med grundläggande fysik och logik.
  Det första problemet för teorin är att det som blir varmare inte samtidigt blir kallare. Ett sådant extraordinärt påstående som att uppvärmning leder till nedkylning kräver därför extraordinära bevis.
  Om jag förstått teorin rätt skall högre temperatur leda till att mer vattenånga hamnar i atmosfären och att denna med tiden skall bli snö någonstans och därmed sänka albedot vilket skall leda till ytterligare nedkylning. Denna nedkylning borde ju då minska uppvärmningen så att mindre vattenånga hamnar i atmosfären och mindre snö bildas ,vilket leder till ett lägre albedo och högre uppvärmning (usw).
  Dessutom skall den termohalina cirkulationen avstanna eftersom smältvattnet inte innehåller salt. Nu har ju smältvatten aldrig gjort det och såvitt jag vet har det inte varit några tråkiga följder ens då Arktis varit helt isfritt.
  Jag får helt enkelt inte ihop denna teori med observationer och sunt förnuft.

 23. Håkan B #14
  Sätter en symbolisk femtilapp på skoj  på att det går igenom. Eventuell med några sorts ”justeringar”.  Prestige är viktigast av allt.  Odds: 2

 24. Håkan Sjögren:

  Lasse # 6 : CO2 är faktiskt ingen växthusgas ( sådana finns ju inte annat än i Fantasiernas Värld.). Alltså kan inte CO2 påverka växthuseffekten på annat sätt än att när man ökar halten CO2 i ett växthus tar tillväxten fart. Av detta skäl anser jag att halten koldioxid och dess uppkomst är ganska ointressant. Mvh, Håkan.

 25. Håkan Sjögren #24
  I brist på klimathotare kommer jag att äta upp dig istället!
  Erkänner du följande som faktum?
  1. CO2 absorberar IR-strålning av vissa våglängder.
  2. Återemittering av ett icke försumbart antal av dessa sker inte momentant.
   

 26. Håkan Sjögren:

  .Perfekt #  25 : Jag nog för svårsmält för att kunna ätas upp. Av jordens IR-strålning absorberar koldioxid i två smala band vid 4,2 och 15 µ. Detta sätter molakylenas elektriska tyngdpunkter i vibration, dvs de accellererar. Därmed utsänds genast den upptagna energin som fotoner. Molekylerna kommer inte att ha värmts upp och de hinner inte överföra sin tillskotts energi medelst stötar med omgivande luftmolekyler. Den upptagna värmeenergin kommer ett delvis överföras till jordytan varifrån den kom, så varken luften eller jordytsn kommer att värmas upp. Alltså är inte CO2 en  ”växthusgas”  , som kan åstadkomma någon uppvärmning. Mvh, Håkan.

 27. Carl-Axel

  Vore det inte kul att testa.
  2 identiska växthus bredvid varandra det ena med en 20% koncentration av C02 den andra med normal koncentration av CO2.
  In med ett gäng termometrar och mät.
   
   

 28. Ulf

  Carl-Axel.
  Varför skulle det vara intressant menar du? CO2 värmer inte på det sätt du vill förneka.

 29. Börje S.

  #27 Carl-Axel
   
  http://www.plantsneedco2.org/default.aspx?menuitemid=233
   
  och
   
  http://www.co2science.org
   
   

 30. Mattias Ö

  #26 Håkan,
  Den mekanism du beskriver skulle åstadkomma en minskad avkylning eftersom värmestrålning utsänt från jordytan delvis reflekteras tillbaka till jordytan där den naturligtvis värmer. Nettoeffekten bör bli att avkylning sker långsammare än vad som skulle vara fallet utan CO2 och det är väl vad man brukar mena med växthusgas. Så när jag läser din kommentar får jag intrycket av att du menar att CO2 är en växthusgas även i den mening att en ökad koncentration ger uppvärmning. Men du kanske kan utveckla din förklaring?
  /Mattias

 31. Carl-Axel

  Ulf # 28
  Vilket sätt vill jag förneka?

 32. Carl-Axel

  Börje # 29
  Mina växthus innehåller inga blommor. Det enda som jag skulle använda mina idialiserade ”växthus” till är att se om och i så fall hur stor förändring som sker i lufttemp mellan de 2 vilka förutom CO2 innehållet är identiska utrymmen, med identisk yttre påverkan. 

 33. Peter Stilbs

  Ett normalt växthus har sin största temperaturpåverkande funktion i att stoppa det utflöde av varm luft, som annars skulle ske via konvektion.
  Luften har värmts genom att komma i kontakt med av solen uppvärmda ytor, som exempelvis ett betong- eller tegelgolv – eller själva glaset/plasten i växthusväggarna och taket.    

 34. Inge

  Carl-Axel
  Såvitt jag förstår fungerar ett växthus och den s.k. växthuseffekten i atmosfären på helt olika sätt. Ett växthus är begränsat av väggar och värms genom konvektion, i atmosfären blir det helt annorlunda. Temperaturen blir inte annorlunda i ett växthus om du har hög halt av CO2 eller inte.

 35. Inge
   
  Växthuset värms av inkommande (kortvågig) solinstrålning, dess kylande förhindras/saktas ner genom förhindrad konvektion (glastaket/väggarna)

 36. Sören G

  #34 I växthuset är det glaset som bromsar den långvågiga värmestrålningen och håller kvar värmen. När det gäller CO2 i växthuset så är det alltför tunt skikt för att det ska ha någon inverkan på värmestrålningen.

 37. Inge

  Jonas
  Jo vid närmare eftertanke så är det ju så. Jag såg Peters förklaring också.