Vem behöver en global klimatfond?

Jan Cedergren
SvD hade i veckan en intressant intervju med ”FN-veteranen” Jan Cedergren om den klimatfond som mer eller mindre kuppades igenom i Cancun. Den skall ha in 100 miljarder dollar årligen. Det är mer än vad världsbanken förfogar över.
Man kan ju fråga sig om det är riktigt klokt att bygga upp en sådan här maktorganisation, styrd av en grön FN-byråkrati. Man kan fråga sig hur mycket nationellt självbestämmande som mottagarländerna kommer att få när bidrag endast utgår till dem som lyder order från den klick som sitter på pengarna? Man kan fråga sig hur det demokratiska mandadet ser ut? Man kan fråga sig om alla dessa pengar kommer att göra någon nytta, särskilt när det är mycket oklart vad man skall göra med pengarna. Och man kan fråga sig varför FN överhuvudtaget anser sig behöva ett sådant här fond. (Se dock om FNs planer för en ”global governance” med makt här.)
Men för Jan Cedergren är problemen inte alls dessa. Nej, för honom, och för alla de andra ”FN-veteranerna” så handlar bekymren mest om hur man skall kunna dra in så mycket pengar. Kan man tvinga de rika staterna? Införa globala skatter? Ta från våra pensionsfonder? Eller skall man på något sätt pressa det privata näringslivet att bidra?
Så låter det när man har problemformuleringsprivilegiet.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bra Ingemar att du skriver om detta! Jag har arbetat internationellt i periferin till FN – med industriutveckling. Skrämmande att se ineffektiviteten på fältet. Man är dock mycket bra på långa, svårlästa och tjusiga rapporter. 
  Jag har de senaste dagarna i sms, mail och via posten uppmanat Jan C. läsa TCS! JC är vår regerings representant i ”Gröna fonden”!

 2. Thomas P

  Ja, det är verkligen konstigt att Jan Cedergren som styrelseledamot i en fond som förväntas dela ut 100 miljarder om året undrar över var  pengarna skall komma ifrån. Det tror jag t o m Ingemar skulle göra i motsvarande läge.
   
  Det här torde bli en papperstiger liksom så många andra ”klimatsatsningar”. I den mån idén ens överlever till 2020 när fonden skall börja sitt arbete så torde det vara i bantat skick, och gissningsvis som vanligt med dubbelräknade pengar som redan räknats in i respektive lands biståndsbudget minst en gång.
   
  Men det låter ju fint på pappret.

 3. Iven

  Frågan i rubriken är välmotiverad.
  Sedan är det bara att läsa artikeln i SvD för att få svar på de övriga frågorna kring fonden. Åtminstone några tänkbara alternativ för finansieringen..
  100 miljarder är ju trots allt en utopisk summa för åtgärder som motiveras av vilda spekulationer i människornas förmåga att styra det ”globala klimatet” Men det kommer nog in tillräckligt med bidrag för att finansiera den sedvanliga FN-byråkratin även på detta område. (bl.a. bidrag från det alltid generösa ”föregångslandet” Sverige). 
  Styrelsen med sina förmodligen rejellt tilltagna arvoden är ju redan på plats.
  Men hur är det med bidragsviljan hos flera länder, som inte lovat något i Cancun och även vissa länder i ekonomisk kris, som ångrat sitt löfte? 
  Dessutom kvarstår frågan i rubriken:
  Vem behöver överhuvustaget en global ”klimatfond”?

 4. Ingemar Nordin

  Thomas P #2,

  Försök att se det hela lite realistiskt: Det här handlar inte om att rädda någon miljö, eller rädda klimatet. Det handlar enbart om att ge UNEP makt (läs länken i inlägget ovan). Men en fond som fylls på med 100 miljarder dollar per år så kan UNEP dirigera världens resurser och fördela som man vill.  Man dränerar medborgare världen över på pengar (genom t.ex. en skatt på transporter) och minskar därigenom den enskildes makt över sitt eget liv, och samtidigt delar man ut dem till de som är lojala mot FN och UNEP.

  Jag förstår inte hur du kan gilla denna omfördelning av makt till FNs gröna byråkrater, vare sig de är svenskar eller ej.

 5. Ingemar Nordin

  M.Sc.Eng. #1,

  Jag känner inte Jan Cedergren. Men enbart det faktum att han är en FN-veteran och att han accepterat uppdraget att vara Sveriges representant i den ”gröna fonden” gör honom omedelbart suspekt i mina ögon. Av intervjun att döma så är han helt inställd på fel problem, nämligen hur man skall bygga upp byråkrat-fonden med andras pengar.

  Om du kan locka honom att försvara sig här så vore det en förmildrande omständighet 🙂

 6. Thomas P

  Ingemar #4 Bryr du dig i huvudtaget om att läsa vad jag skriver? Jag skrev just att jag inte tror det blir några 100 miljarder om året, och det bemöter du med ”Jag förstår inte hur du kan gilla denna omfördelning av makt till FNs gröna byråkrater, vare sig de är svenskar eller ej”. Det har absolut inget med det jag skrev att göra!
   
  Sen undrar jag vad du menar när du skriver ”Men en fond som fylls på med 100 miljarder dollar per år så kan UNEP dirigera världens resurser och fördela som man vill. ” Världens GDP är 79 000 miljarder dollar. 100 miljarder är mycket, min inte kan man ”styra världens resurser” med en sådan summa.

 7. Ingemar Nordin

  Thomas #6,

  Jag tolkade ditt inlägg som att du beklagade att de inte kommer att lyckas med att dra in 100 miljarder dollar per år. Du skrev nämligen:

  Det här torde bli en papperstiger liksom så många andra ”klimatsatsningar”.

  OK, det var kanske en feltolkning av mig. Men jag håller med dig. Klimatfonderna kommer inte att lyckas. Men de kommer att försöka – med alla medel. Och det vore ju utmärkt om du och jag kunde förena oss i en motståndsrörelse mot FNs klimatfonder!

 8. Slabadang

   
  Denna gröna fond skall omedelbart läggas ned!
  EU tänker använda 20% TJUGO PROCENT av hela sin budget åt att muta gröna profitörer och parasiter snacka om att suga ut det europeiska folket, Rena maffian!
  Samtidigt fullständigt sprutar det ut anti CAGW artiklar:
   
  Uppvämningen dubbelt överskattad:
  Från Bishop Hill!
  The underlying net anthropogenic warming rate in the industrial era is found to have been steady since 1910 at 0.07–0.08 °C/decade, with superimposed AMO-related ups and downs that included the early 20th century warming, the cooling of the 1960s and 1970s, the accelerated warming of the 1980s and 1990s, and the recent slowing of the warming rates. Quantitatively, the recurrent multidecadal internal variability, often underestimated in attribution studies, accounts for 40% of the observed recent 50-y warming trend.
  http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1212471110

 9. Argus

  Jag tror……
   
  att 100 Gdollar/y verkar för Jan C som ett underhållsbidrag så rätt många byråkrater kan hållas flytande med hygglig marginal.
   
   
  Så cynisk är jag.
   
  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 10. bom

  Hej Thomas P! Nu vill jag stötta Dig mot Ingemar, för jag läste Dig ordagrant som Du skrev och jag jublade invärtes och välkomnade Dig bland oss skeptiker för var och en av oss kunde ha skrivit precis detsamma. Det är en otrolig enfald i det enfaldiga FN-maskineriet att man utnämner sig till världshärskare och vrålar inte fiat lux utan fiat pekunia och så blinkar man yrvaket och undrar vart ljuset tog vägen och varför det inte blev några pengar. FN är vår gökunge som det nu är tid att kasta ur boet! Hoppas Din omvändelse blir bestående och välkommen i gånget! 

 11. Argus

  Touché

 12. Christer Löfström

  I stället för klimatfond, en fond för elektricitet och rent vatten. Tack!
   
  http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energydevelopment/energyforallfinancingaccessforthepoor/

 13. Thomas P

  bom #10 Du gör samma fel som Ingemar och försöker läsa ut vad jag vill ur att jag cyniskt konstaterar vad jag tror kommer att hända. Jag såg ingen anledning att ta ställning till om en sådan fond skulle vara bra eller dålig eftersom jag är övertygad om att den ändå inte blir av och man i alla fall inte tycks ha enat sig ens om grunderna vad pengarna skall gå till: minska utsläppen eller kompensera för skador. Det finns inget konkret att ta ställning till.
   
  ”FN är vår gökunge som det nu är tid att kasta ur boet!”
   
  Jo, vi vet ju hur bra det gick när NF kollapsade…

 14. Gunnar Juliusson

  Läs här vad Christopher Monckton skrev om denna fond 2010:
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/abdication.pdf
   

 15. LBt

  ”Jag känner inte Jan Cedergren. Men enbart det faktum att han är en FN-veteran och att han accepterat uppdraget att vara Sveriges representant i den ”gröna fonden” gör honom omedelbart suspekt i mina ögon.”
  Fördom är väl en mild benämning. Gäller detta dina åsikter i stort? Om nu Sverige fått en plats i fondens styrelse tycker du alltså att det vore bättre att lämna denna till något annat land, lindrigt sagt föga genomtänkt vare sig du tycker om fonden eller ej.

 16. RB

  Ingen behöver en global klimatfond, utom de parasiterande byråkrater och särintressen som felinvesterat prestige och pengar… Jag håller med dig Thomas P om att detta är en papperstiger, det är energislöseri att hetsa upp sig över dessa planer. En av flera dödsryckningar för Klimatalarmismen, bara.

 17. #5 Ingemar
  Jag hade en del kontakt med Jan Cerdergren på 70-talet. Kollade hans korta CV på nätet nu. Det framgår att han – naturligtvis – varit aktiv inom klimatfrågan bl.a. inför Köpenhamnsmötet. Det lär vara svårt att få honom att ifrågasätta CAGW. Jag har försökt med Anders Wijkman för tre år sedan!! Ni har väl noterat min framgång? 🙂
  Deras ”ideologi” gör att de går fel och bli lurade/okritiska/dumma! Dessutom får de sina inkomster från ”alarmismen” och de räddar världen!
   

 18. LBt  #15
   
  Vänd på frågan i stället. Kan du nämna någon av alla dessa förment gröna byråkrater och FN- eller EU- (eller via annat-) finansierade DonQuixote-typer som åstadkommit faktiskt nytta i sin gärning där? Eller bara stävjat en av alla idiotiska dumheter som sådana organ regelmässigt ställer till med?
   
  För jag håller med: Utan att vara med insatt skulle också jag utgå från att bara det faktum att han tagit sig fram i denna (eller ngn dylik) organisation, indikerar att hans preferenser och lojaliteter nog ligger ngn helt annan stans än hos miljön eller vanliga medborgare eller öht någon slags rättfärdighet.
   
  Jag kan förstås ha fel, han kanske råkar vara en (ännu ej upptäckt) Inga-Britt Ahlenius. Men innan jag fått detta bekräftad är nog mitt antagande att han är precis som alla andra som finns och klättrar i dylika organisationer, och att skillnaderna snarare rör nyanser är väsen ..
   
  Har du en helt annan uppfattning får du gärna redovisa den!

 19. Lajban

  Det är väl som så med det där beslutet att:
   
  1. Delegaterna som tog beslutet saknar fullmakt att både spendera pengar och att binda sina respektive länder i lagens mening.
  2. Beslutet kan alltså enbart ses som de enskilda delegaternas åtaganden och inte de olika staternas.
  3. Framtida politiker kommer inte att anse sig bundna av någon överenskommelse som gjorts utan att de legala förutsättningarna varit uppfyllda.
  4. En dollar är med dagens inflationstakt värd lite mer än hälften om 20 år. Tar man 50 miljarder årligen och delar med 2000 miljoner människor i I länder så blir det 25 dollar per år eller ~ 180 kr per år i skatt under antagandet att kronan, dollarn och euron följer varandra åt i ömsesidig värdering.
  5. Förslaget är alltså en luftpastej även om det vore legalt. Ingen råttmat utan Kobra Rax eller musfällor.
   
  ROFL.
   

 20. Thomas P

  Det är lustigt. I en annan tråd nyss gnälldes det över hur FN (WHO) inte gjort tillräckligt för att bekämpa malaria, nu gnälls det istället för att FN gör för mycket.

 21. #5 Ingemar
  Att få Jan Cedergren att kommentera här på TCS ser jag som helt omöjligt. Han är regeringens representant och var nycket försiktig i sina uttalanden i SvD-artikeln. Han har varit verksam inom UD och har nog varit ambassadör i Östafrika/Kenya? Även vice GD  för Sida. Han är säkert mycket ”diplomatisk”!! Han är tjänsteman och inte politiker. Vinner inget på att kommentera här!

 22. Pelle L

  Thomas P #19
   
  Och du menar att detta också primärt handlar om malariabekämpning?

 23. https://www.youtube.com/watch?v=HXqwlQvTqps Snö och kyla beror på global warming CNN frågar om asteroiden oxå gör det …driver dom med alarmisterna ?

 24. HansH

  http://www.youtube.com/watch?v=ObU7awpJctQ ..ojoj…fel länk i föregående inlägg.. 🙂 här är CNN

 25. Slabadang

  Hans H!
   
  Har du nån länk till CNNs fråga?

 26. Slabadang

  Jonas N!
  Vi skall förbjuda den här typen av finansieringar. Vilka ”klimatsatsningar skall ni göra” ? ….. ”de får ni se vi vill bara ha stålarna först” … stick o brinn!!

 27. Slabadang

  Hans H!
   
  Asteroid pga av ”global warmning” Hahahahah hahahahah hahahaha hahahah !!
  Media måste in till närmaste sinnesjukhus!!

 28. Hans H

  Slabadang…ja…även om man inte har illusioner om media så blir man ju förstummad..detta är ju mentalare än Karin Bojs..CNN..en global nyhetskanal..va ?

 29. Iven

  Thomas P. # 20
  ”i en annan tråd nyss gnälldes det…”
  men inte för att WHO ”inte gjorde tillräckligt”, utan därför att WHO resp. Environmental Defense 1960 spred sin bestämda uppfattning och rekommendation till alla FN:s medlemsländer att sluta användningen av DDT. Detta finns att läsa i WHO.s alldeles egna redovisningar.
  Drygt trettio år senare ändrade man uppfattning och meddelade att den tidigare befarade risken för folkhälsan vid användning av DDT var överdriven och att man nu ville uppmana och rekommendera användandet av DDT var viktigt för att  bekämpa malaria. Också detta redovisas i WHO:s egna dokument.
  Under tiden var det några miljoner människor, som blivit malaria:s offer.
  Det var detta man ”gnällde” över- (ordvalet är Ditt
   

 30. Iven

  tillägg # 29
  Och lustigt var det verkligen inte hos någon annan än den som skrev # 20!

 31. Christopher E

  Iven #29
   
  Bra skrivet.

 32. Adolf Goreing

  Den här klimatfondsivern visar väl att klimatalarmismen inte är död. Tyvärr tror jag inte på slumpen heller. Alla dessa rapporter som visar en lägre klimatkänslighet. Resonliga klimatforskare som vill dämpa överdrifterna. Varför? Jo, all skrämselpropaganda har slagit tillbaka och folk rycker på axlarna: ”det är ändå kört”. Hur ska man då mobilisera ett stöd för ”kraftfulla åtgärder”? Jo, genom att inge hopp igen. Det går att reglera klimatet under 2C. Det är meningsfullt att ställa om samhället. Gå inte på det!
  Skeptikerna ska vara på sin vakt. Man ska inte bli så berusad av glädje för att man tycker sig se någon slags respons för ens åsikter hos motsåndarsidan. Så länge man håller IPCC om ryggen så finns det ingen anledning att tro att klimatkriget kommer att avta.
  En klimatsensitivitet på 2C (medelvärde) finns redan representerad i förra IPCC-rapporten. Det var nämligen den enda av alla uppskattningar som enbart byggde på observationer – alla övriga hade inslag av modellkörningar.
   

 33. Mikael

  Precis. Så länge som FN och EU och dess byråkrater får styra så är hoten EJ slut. Enda sättet är att avveckla dessa vänsterorganisationer. De kommer troligen avveckla sig själv som kommunismen, men innan dess kan en enorm ekonomisk skada ha drabbat Europa och Världen. Man kan inte låta pajasar styra ett land och ännu värre än hel Värld!

 34. bom

  Cedergren verkar vara en typisk ”käkagratis” med lång och trogen tjänst (Ni minns SSUpotentaten Ardalan Käkagratis – han som skulle bli SSU:s nye? Han for på röstköpsturne och for ut på öronen för all ”representation” som blev följden. Schejkarabi  var visst efternamnet. I stället fick man Anna Sjödin ett blivande batiktält av grövre kaliber? Hon åkte ut på representation också fast på Crazy Horse. Man spöade och missfirmade visst både bartender vakt och utryckande polis när bartendern ansåg att sällskapet redan druckit för mycket. Dock hade man den rätta tron och saknade lämpliga Burtonrör utanför krogen varför MSM var på förlåtande humör).

 35. Pelle L

  bom #34
   
  Elak men träffsäker 😀

 36. Slabadang

  Brainstorming på en av våra större tidningars styrelsemöte!
   
  Chefsredaktören:
  Okey! okey! Okey? Det här är en viktig profil för tidningen vi nu ska rekrytera och jag vill verkligen att alla engagerar sig och kommer med bra förslag och bra namn!! Okey?
  Styrelsemedlem 1. ”vad är det du främst vill uppnå med den här rekryteringen?
  Chefsredaktören : ” Ahh du vet jag tänker så här liksom, upplagorna är på väg ner i källaren så vi behöver nåt frisk fräscht och nytt som lockar läsarna tillbaka med liksom.
  Styrelsemedem 2: jamen då söker vi väl nån riktig kändis som går hem? En författare eller skådis kanske??
  Chefsredaktören: ” Jadu vet schysst idê så där men vettu de är rätt dyra sörru! Mankell Guillou och de de är ju rätt proppmätta om man säger så!
  Stryrelsemedlem 3. ”Men hur har du själv tänkt i vilka tankebanor? ”
  Chefredaktörn : Äh du vet jag vilk liksom chocka hela branschen och alla läsare på en gång liksom .. du vet nåt heeeeelt oväntat!! Du vet typ feta rubriker över hela stan ba … kolla va de gjorde bara … fan va tufft! ..,. nåt som de inte skulle tro om tidningen liksom. HEEEELT NYTT!!
  Styrelsemedlem 1. Ursäkta att jag säger det men en  svart som  redaktionschef då?
  Stryelsemedlem två Jaaaaaaa! en svart KVINNA förstås …. sabuni ?? hon är ju verkligen tvärtsvartt!! ? Vore det inte ett riktigt kap?
  Chefsredaktören: Okey okey okey ingen dum idè så där, men kolla på redaktionen för fan den, är ju etniskt reklam för via vitvätt. Olle Svenning är väl den som är mest mörkhyad av oss allihop och vi skulle nog vara tvungna att ta bort chokladbollarna från fikarummet … inget poppis … vi minns vad som hände när tog bort lakritsglassen. Nä bättre ideer lite mer modernt liksom …de kan se ut som vi skaffar oss en egen ”klappturk” liksom och on har faktiskt jobbat för Alliansen och är liksom förbrukad och att ta in någon annans redan använda ”klappturk” är nog ingen höjdare!”
  Och nu är det ju faktiskt en chef för kulturredaktionen vi söker … så kom igen lite mer nytänkande tack!! Okey?
  Styrelsemedlem 1: Jamen Johan Norberg då??? Skulle inte det överraska??
  Chjefsredaktören Jan Helin. Va har det brunnit i skallen på dig ?. Johan Norberg  å kultur vad har Norberg med kultur att göra? Norberg? va säger du Olle Svenning ha ha ? Skulle ni jobba bra ihop? Olle ser ut som han nyss tuggat på en grapfrukt.
  Styrelsemedelm 1: Jamen Norberg är ju för fri invandring!!
  Jan Helin. Jaha men va smart hörru du !! Vill vi ha konkurrens från höger också? Räcker det inte med MP och Centern ska vi bli en i högen bara och lägga Norberg ovanpå oss?
  styrelsemedelm 2. Nej nej nej de funkar naturligtvis inte. Men vi är överens om att det ska va en kvinna i alla fall??
  Alla  ”japp!”
  Alla tänker …….
  Styrelsemedelm 1: När folk tänker på kultur … va tänker de på då liksom…
  Jan Helin ” Menar du vi journalister eller vanligt folk?
  Styrelsemedelm 1: jag tänker mer på läsarna så där  allmänhet vad vill de ha?
  Jan Helin ” Vad läsarna vill ha? De ska gilla det vi levererar helt enkelt och det här är ju ingen skönhetstävling liksom. det är vi som bestämmer vad kultur är!! Vi skriver ju om melodifestivalen och det får väl liksom räcka?
  Utan att knacka stiger J Guillou in på mötet och med sig har han en dam i sällskap.
  Hela styrelsen ställer sig upp och känner sig hedrade av hans majestäts närvaro. ”Det här är Åsa säger Guillou och presenterar sitt sällskap” Han drar snabbt Åsas historik och CW och styrelsen är  imponerad.
  Jan Helin efter presentatien: Jamen va faaan !! Kvinna, författare, OCH rabiat klockren kommunistisk feminist. Kan det bli bättre?? Ja menar snacka om ett fräscht och nytt grepp!! Vilken överraskning för alla parter ?? Jamenar hur många såna som Åsa finns inom kulturmedia?? Totalt unikt !! Å läsarna måste ju verkligen uppskatta att få lektioner i värderingar och demokrati av en sån som Åsa? Eller va säger du Janne?!!Guillou ler lite generat och nickar bekräftande.
  Jan Helin: Va säger ni andra?? Känns det inte som om upplagan redan skenat. En kvinnlig kommunist som kulturchef kan de bli mer klockrent  ? Nån emot ?
  Mötet avslutas med en enig styrelse!! Aftonbladets framtid är säkrad!!