Växthuschock eller klimatbluff

Följande artikel är ett gästinlägg av Sten Kaijser, Professor emeritus i matematik vid Uppsala Universitet.
Vi som inte tror på ett liv efter detta kan ibland ha svårigheter med att finna en mening med livet. Under många år kunde vi, även om det inte gav en riktig mening med livet ändå känna oss goda genom att göra något för mänskligheten. Jag tror att det var många som varje månad gav några hundra till exempelvis Röda Korset, Rädda Barnen eller Läkare utan Gränser. Då kostade det åtminstone lite att vara god. Nu har det blivit mycket billigare, eftersom man inte längre behöver ge bort pengar för att vara god, det räcker med att handla rätt.
Det började med att man kunde göra en insats för miljön genom att exempelvis köpa Kravmärkt mat, och senare tillkom möjligheten att även vara människovänlig genom att köpa Rättvisemärkta produkter. Idag kan man bidra till att rädda jorden genom att köpa mineralvatten utan kolsyra – vilken utveckling!
För oss som sökte en högre mening med våra liv än att förverkliga oss själva och bry oss om våra närstående så var det länge ”mänskligheten” som vi kunde arbeta för. Det fanns naturligtvis de som ville mer och exempelvis ge djuren samma rättigheter som människor, men i huvudsak tror jag att det var mänskligheten som vi brydde oss om.
Naturligtvis var miljön viktig, men länge var det nog ändå mänskligheten som var viktigast. Så småningom blev miljöfrågorna allt viktigare och när klimatfrågorna så sakta började tränga sig på så fick godheten snart ett nytt ansikte – att vara god var att bidra till att rädda planeten ifrån en klimatkatastrof. Planeten är naturligtvis viktigare än mänskligheten.
Samtidigt fick även ondskan ett nytt namn – koldioxid och bakom den kunde man ana Satan själv – de stora oljebolagen, Big Oil.
De senaste åren har de apokalyptiska stämningarna fått närmast religiösa övertoner och det är svårt att uppfatta tältmötet i Tällberg som något annat än ett väckelsemöte. Liksom vid andra väckelsemöten så gällde det först och främst att skrämma mötesdeltagarna med ett kommande helvete, men medan forna tiders predikanter talade om det helvete som skulle komma efter livet på jorden, så talar dagens predikanter om det helvete som kommer att uppstå på jorden om inte människorna gör bot och bättring.
Uppenbarligen blev den goda stämningen i tältet störd av att Göran Ahlgren, Åke Ortmark och Peter Stilbs i en debattartikel i Expressen den 27 juni vågade ifrågasätta själva grunden för den nya läran, d.v.s. koldioxidens påstådda klimatpåverkan.
Reaktionen från mötet blev häftig. Här gällde det att slå till omedelbart, och med kraft. I en svarsartikel publicerad i Expressen redan nästa dag så beskrevs utmanarna som förnekare – det låter ju mycket värre än skeptiker – dessutom ger det associationer till ”förintelseförnekare”. Nästa steg blev att framkalla Satans onda ansikte genom att hävda att det var Big Oil som stod bakom förnekarna. Att ingen av artikelförfattarna fått ett öre ifrån oljeindustrin var naturligtvis ovidkommande.
För att fortsätta attacken gällde det sedan att vrida vapnen ur händerna på motståndarna. Genom att kategoriskt fastslå det som vetenskapen trots 30 års intensiv forskning och många miljarder i forskningsstöd faktiskt inte kunnat avgöra om det är sant – nämligen att ”nu orsakar vi människor temperaturökningen själva”, så kan man sedan skrämmas med att detta kan leda till gigantiska utsläpp av gaser från haven och markerna.
Dessutom påstås lika tvärsäkert att havstemperaturen ökar stadigt och oroväckande snabbt. Detta påstående grundas inte på mätningar, sådana vore av rent praktiska skäl omöjliga att göra, utan på modellberäkningar. Vi har nu i 30 års tid matats med klimatberäkningar som lovat jordens snara värmedöd och som exempelvis. i stället för det stopp på uppvärmningen och den begynnande sänkning av temperaturen som vi faktiskt haft under det senaste decenniet förutsade, minst 0,2 graders uppvärmning av jorden under samma tid. Nu används en enda modellberäkning för att fastslå att havstemperaturen stiger. Det kan påpekas att det sedan några år pågår ett projekt – Argo-projektet – för att mäta eventuella förändringar av djupvattenstemperaturen i haven. Syftet med projektet var att påvisa uppvärmning, men resultaten hittills har gjort anslagsgivarna besvikna. Resultaten visar om något att temperaturen sjunkit marginellt. Det bör påpekas att eftersom havens värmekapacitet är mer än 1000 gånger större än atmosfärens så motsvaras en temperaturhöjning i luften på en grad av en temperaturhöjning i haven på en tusendels grad. Knappast mätbart.
Det är sant att mänskligheten redan idag befinner sig vid en Tipping Point, men den gäller inte klimatet utan ekonomin, maten och energin. Låt domedagsprofeterna ropa i öknen medan vi själva tar itu med de verkliga problemen.
Sten Kaijser
Professor emeritus i matematik
vid Uppsala Universitet

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det är väl bara att hålla med, det är andra förändringar än bara klimatförändringen som sätter press på männskligheten. Men likväl ska man inte glömma kliamtförändringarnas kraft och vilket utslag de har på samhällen (männskliga såväl som icke-männskliga).

 2. Fantastiskt bra skrivet. det enda jag inte instämmer i är det sista avseende ”att mänskligheten redan idag befinner sig vid en Tipping Point, men den gäller inte klimatet utan ekonomin, maten och energin. ”
  Det existerar ingen ”TIPPING POINT” snarare ständiga korrigeringar.

 3. Lennart, jo det existerar ’tipping points’ gällande klimatet. Och det är hoppen från istider till de (mycket kortare) interglaciala perioderna (dvs en sån som vi befinner oss i nu) och även hoppen tillbaks.
  Resan mot nästa isitd kommer dock inte att vara lika abrupt som den ur den förra. Vilket vi som lever idag nog skall vara glada för.

 4. Mats Frick

  Det var ord och inga visor. Hans kollega Olle Häggström har dock en avvikande inställning.

 5. Thomas

  Det är rätt typiskt hur Kaiser å ena sidan klagar på att bli kallad ”förnekare”, hävdandes att det bara måste syfta på förintelseförnekare. Å andra sidan har han själv inga skrupler mot att beskriva andra sidan som en religiös domedagssekt.
  I den mån han menar allvar med ”Idag kan man bidra till att rädda jorden genom att köpa mineralvatten utan kolsyra” är han dessutom ovanligt obildad. Flaskvatten beskrivs som miljöbov för transportkostnaderna inte för att det kan vara kolsyrat.

 6. L

  Thomas, gör dig inte dummare än du är. Självklart syftar ordet förnekare till förintelsen och själv använder du ordet contrarian så ofta du kan. Inget av dessa ord beskriver skepticism och det vet du.

 7. Mats Frick

  Jonas N – Apropå istider, man har fört fram hypotesen (kommer ej ihåg var) att mänsklig påverkan från jordbrukets införande förskjutit nästa istid många år fram i tiden. Är det nån som har info?

 8. Thomas

  L, jag anser mig vara skeptiker och anser inte att den position du eller Kaiser företräder har någonting med skepticism att göra. Termerna ’förnekare’ och ’contrarian’ är utan tvivel värdeladdade men inte mer så än ’alarmist’ som folk på min sida brukar kallas på bloggar som den här. Att förnekare med nödvändighet skulle syfta på förintelsen är fel, ursprungligen avsåg termen i stort sett enbart gudsförnekare, men sedan har den breddats. (Kolla SAOB)
  Mats, det är en tes av Ruddiman att vi skjutit upp nästa istid genom att frigöra kol när vi röjt för att skapa åkermark. Det är dock en mycket kontroversiell idé:
  http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C02E1DA1F3DF933A25751C1A9659C8B63

 9. Mats F
  Jag har inte hört den, men hela CO2- och AGW-alarmismen måste ju rimligtvis inta ståndpunkten att nästa istid senareläggs. Allt annat vore ju intellektuellt självmål/mord.
  Och om så är fallet ser jag inget problem med det. Men det torde vara nästintill omöjligt att leda i bevis. Mycket svårare än att tex påvisa att CO2 driver klimatet, vilket ju heller ingen har kunnat ens argumentera övertygande om, bara hypotesisera (för att prata ’svengelska’)
  För att förtydliga:
  CO2 som klimatdrivande handlar om att kvantifiera effekten av många saker som samtidigt förekommer i naturen och hur dessa samverkar (=väldigt svårt när det gäller klimatet)
  ’Tipping-points’ handlar om att samma system pga av olinjariteter i effekterna av natur- och fysikaliska lagar ändrar karaktär på ett sådant sätt att hela systemet helt kan ändra beteende baserat på små små ändringar i de styrande parametrarna.
  Alltså: att förstå hur ett komplext system reagerar på små ändringar i indata (linjär respons) är oerhört svårt. Att försöka etablera kunskap om hur samma system beter sig vid olinjariteter (i sig väldigt svåra att skaffa kännedom om) är i stort sett omöjligt (jag hävdar nog att redan den första uppgiften är omöjlig), och att försöka etablera exakt var dessa olinjariteter leder till sk ’tipping-points’ är omöjligt i kvadrat!

 10. 00

  Thomas
  Allt för många använder sig av tillmälen som klimatförnekare och klimatskeptiker, vilket jag antar avser tillskriva sådana som mig en dåraktig uppfattning som jag inte står för.
  Med den bakgrunden kan jag ta illa vid mig av att bli kallad förnekare, då jag antar att det anspelar på klimatet och inte AGW.
  För min del får du gärna kalla mig för AGW-förnekare eller AGW-skeptiker. Själv försöker jag dock att undvika att slentrianmässigt ge andra tillmälen som alarmist om det inte förkommer direkt anledning.

 11. L

  Thomas, vi pratar om klimatförändrings-alarmism. Det finns inget nedsättande i det ordet? Om du plötsligt vill kalla dig skeptiker till den alarmismen, fine.

 12. Thomas

  L, jag vill kalla mig skeptiker i allmänhet. Det finns hela föreningar för skeptiker vet du, folk som studerar och kritiserar pseudovetenskap i alla dess former. Leta t ex reda på Sceptical Inquirer och deras artikel i två delar om vilken slutsats CSICOP dragit om AGW.
  Kan du hitta någon som kallar sig själv ’alarmist’? Det är nog inte mer vanligt än folk som kallar sig själva contrarians eller förnekare. Den som vill anmärka på hård ton i debatten får dock börja med Maggie som är den som valt titel på bloggen.
  Jonas, mycket talar för att nästa istid även utan mänsklig påverkan ligger ett par tiotusentals år bort (om man tittar på banparametrarna bör detta bli en ovanligt lång interglaciär). I så fall hinner allra största delen av våra CO2 utsläpp bli neutraliserade så de lär inte göra mycket för att skjuta upp en istid. Ja, om man nu inte tror på ”tipping points”, passerar vi över en sådan skulle vi kunna hamna in i ett nytt klimat där nya istider inte uppstår.
  ”påvisa att CO2 driver klimatet, vilket ju heller ingen har kunnat ens argumentera övertygande om, bara hypotesisera”
  Ja visst, vi bara hypotetiserar att CO2 absorberar IR och därmed förstärker växthuseffekten.

 13. L

  Thomas, den som larmar om något är den som kallas alarmist. Den som är skeptisk till larmet kallas skeptiker. Sen kan du vrida och vända på begreppen hur mycket du vill. Om du inte vill kalla dig själv alarmist så kanske du inte anser att larmet är så allvarligt? Eller skäms du över att vara en AGW-alarmist? Jag skulle vara stolt, om jag nu trodde det var sant.
  Men än så länge är jag skeptisk och om jag bortser från datamodellerna och ser på frågan rent politiskt, är koldioxidteorin alldeles för bra för att vara sann…

 14. Thomas
  Om det är så är det bara bra! Men du vet att det inte (bara) är banparametrarna som styr istider etc.
  Passerande av ’tipping points’ där nya istider inte uppträder låter som spekulationer om spekulationer i mina öron. Jag vill minnas att du hävdat att ingen forskare(själv) ens hävdat existensen av sådana. Jim Hansen har kanske pratat om faran med sådana (men inte byggt på egen eller refererad expertis).
  Avslutningsvis: CO2:s växthusegenskaper är nog inte ifrågasatta, det är i vilken mån de förststärken effekten, och förmår att <b>styra</b> klimatet som inte har kunnat visats! (Vilket du förstås kände till sen förut)

 15. Toprunner

  Thomas:
  ”Ja visst, vi bara hypotetiserar att CO2 absorberar IR och därmed förstärker växthuseffekten.”
  Utifall det nu inte är en hypotes… med hur mycket förstärks den per promilles ökning ?

 16. Christopher E

  Jonas:
  Jag håller med Thomas när det gäller mellanistiden. Även om mellanistider oftast är ca 10 000 år långa, så är vissa längre. Och går man tillbaka i historien så hade den senaste långa mellanistiden samma astronomiska förutsättningar som nu. Någon förklaring att det är människan som stoppat istiden tycks inte nödvändig.
  Det här är onekligen bra för oss om det stämmer. Värme är bättre än kyla.

 17. Thomas

  Jonas, kan du vara snäll att sluta försöka minnas vad jag skrivit, det blir bara förvirrat. Jag har ingen aning om vad du syftar på när du talar om vad jag påstås ha sagt om ”tipping points”. Visst finns det många forskare som misstänker existensen av sådana, däremot har vi inga klara bevis för när och hur de kan tänkas inträffa. De är bara en risk vi får räkna med om vi fortsätter ändra klimatet.Vi har dålig koll på varför de senaste årmiljonernas istidscykler inleddes och än sämre koll på vad som skulle kunna avbryta dem.
  Klimatkänsligheten för koldioxid är ca 3 grader för en dubbling av halten (svar även till toprunner här). Huruvida Jonas anser det vara tillräckligt för att ”styra” klimatet är en helt subjektiv bedömning.
  L, jag väntar fortfarande på att du skall hitta någon som kallar sig själv ”alarmist”. Givet din sista kommentar om att ”koldioxidteorin är alldeles för bra för att vara sann” så passar nog konspirationsteoretiker bättre än skeptiker på dig.

 18. L

  Thomas, det var bra att du fick användning för det ordet igen, det är viktigt att ha med förnekare och konspirationsteoretiker om man ska följa alarmisternas guidelines hur man bemöter skeptiker… contrarian är väl ditt eget bidrag i debatten?

 19. Som jag har förstått det så är det havsrömmarnas styka och placeringar som ger upphov till istider på norra halvklotet. Om dessa (havsströmmarna) påverkas av förhöjd CO2 i atmosfären och, möjligen, i haven är jag fundersam över.

 20. Mats Frick

  Ödmjukt förslag till terminologi: En som larmar när det finns anledning är en realist. En som larmar när det inte finns anledning är alarmist. En som avfärdar en alarmist är en skeptiker. En som avfärdar en realist är en förnekare.
  Med korrekt terminologi är halva slaget vunnet. Nu gäller det ”bara” att ta reda på vilka utsagor som tillhör de olika kategorierna. Vad sägs om att vi använder oss av vetenskapen?

 21. Thomas

  Jag stödjer Mats förslag till terminologi.
  Geoffrey, istidscyklarna styrs av variationer i jordens banparametrar som i sin tur gör att mer is blir kvar under somrarna vilket reflekterar solljus och ger än mer avkylning.  Att havsströmmarna ändras är mer en reaktion på detta. Detta dock under de naturliga cyklerna de senaste årmiljonerna, hur klimatet fungerar under de varmare tider vi går mot med en mycket högre koldioxidhalt är mer osäkert.

 22. L

  Mats och Thomas, er terminologi fungerar bara när man har facit i hand… 😉

 23. Thomas

  L, definitionen visar på att den terminologi ni använder er av baseras på att ni anser er sitta med facit i hand. Att ni vet att IPCC:s position är en bluff.

 24. Mats Frick

  L – Poängen med terminologin har att göra med andra stycket, dvs hur vi resonerar för att kategorisera olika utsagor som det ena eller det andra. Vad accepteras som giltig anledning att larma? Vad accepteras som giltig grund för att avfärda någon eller inte? etc. Terminologi är inte ett svar utan ett verktyg.

 25. Thomas
  Ja, vad som påverkar havsströmmarnas cykler har jag inte sagt ngt om. Men det verkar som att det är dom (havsströmmarna) som får praktiskt betydelse för oss på jorden. En viktig fråga kan därför vara om höjd CO2 halt kan påverka/rubba dessa havsström-cykler

 26. Thomas # 17 : Ditt påstående att an fördubblad CO2-halt skulle ge 3 graders temperaturhöjning är väl redan dementerat, då en 35 % ökning av halten  inte kan spåras i mer än 0,7 graders ökning på ett sekel. Din uppgift är färgad av GIGO-effekten: skräp in ger skräp ut. Stoppar man in felaktiga alGoritmer, som att CO2 år en växthusgas, ger eventuell beräkning felaktigt resultat.

 27. Anders L.

  Håkan Sjögren #26,
  http://www.wag.caltech.edu/home/jang/genchem/infrared.htm

 28. Patrik

  Thomas>> Vad har det varit för CO2-halt vid Vostokstationen de senaste par åren?
  Dessa data kan jag inte hitta riktigt.

 29. Patrik

  Håkan Sjögren #26>> Ja, och dessutom går påståendet ”detta har aldrig hänt tidigare”, med anspelning på CO2-uppgång och T, inte att ta på allvar.
  Det är väl en grundläggande logisk princip att man inte med exakthet kan jämföra två tal som inte har samma antal decimaler, samma upplösning, men det är precis vad man gör när man tittar på paleo-data och kommer till denna slutsats.
  All form av interpolering (proxydata) bör tas med största skepsis. En utjämnad kurva över data äldre än ett par hundra år och bakåt kommer progressivt att innehålla fler och fler fel specifikt i det ”korta” tidsspektra som vi pratar om när vi tittar på mätningar av T 150 år tillbaka.
  Denna upplösning i tidsskalan (150 år och mindre) finns helt enkelt inte tillbaka i tiden.

 30. Patrik

  Vad mera är: Det kan så vara att den exakta nivån på CO2 som vi för tillfället kan se i vissa mätningar, inte återspeglas i isborrkärnorna, men snabba upp- och nedgångar av både CO2 och T kryllar det av och ibland toppar CO2 och ibland toppar T. De verkar inte ha följt varandra slaviskt uppåt.
  Exakt hur snabba dessa upp- och nedgångar har varit är precis det vi inte vet, med referens till mitt föregående inlägg.

 31. Anders L # 27 : Tack! Detta har jag hävdat hela tiden, men de mätningar jag haft tillgång till visar på smalare absorptionsband, nämligen 4,2 – 4,3 respektive 14,5 – 15,5 my,än i referensens fig. 6.

 32. janne

  Tyvärr – man kan inte köpa sig ett rent samvete, det är rent löjeväckande rent ut sagt. Klimatsmart, svanen etc är rent skit. Att tro att man är en bättre människa för att man skänker 200 spänn till läkare utan gränser är rent nonsens. Vill man göra något gott så räcker det med ett leende mot sin granne, dra ner på vansinnesshopping, lev lite nyttigare etc, hjälp någon i nöd etc.