Värmestrålning från ovan

 När jag  nyss skrivit färdigt mitt inlägg gick jag f f g idag in på KU och fann att Peter Stilbs redan behandlat den artikel mitt inlägg handlar om!  Lite förargligt, men det kanske finns någon intressant skillnad mellan våra inlägg?

En artikel publicerad i Journal of Climate 2011 (länk) beskrevs häromveckan som  “bombshell” i ett inlägg av Anthony Watts på WUWT (länk). Den rapporterar detaljerade mätdata från USA på värmestrålningen ovanifrån under 14 år. I kort sammanfattning: Resultaten visar att värmestrålningen från atmosfären mot centrala USA har avtagit under 1996-2010. Eftersom CO2-halten under perioden stigit med 7 % borde enligt AGW-hypotesen denna strålningsintensitet istället ha ökat.

Arbetet är centrerat på utveckling av instrumenteringen, kalibrering och metodik för att tolka resultaten. Denna nyutvecklade landbaserade instrumentering: AERI (“Atmospheric Emitted Radiance Interferometer”), som registrerar spektralt upplöst radians av värmestrålningen från atmosfären ovanför. Tack vare frekvent, automatisk kalibrering mot två svartkroppsstrålare kan detta göras med 1 % noggrannhet. Under mätperioden har mer än 800.000 spektra uppmätts och klassificerats. Figuren nedan är ett exempel med resultat för ett atmosfäriskt fönster, som har hög transmittans om luften är torr.

Fönsterfigx-axeln nedtill är vågtalet i inversa cm – ett mått på värmestrålningens energi, som alltså ökar åt höger. Den alternativa x-skalan i överkanten är våglängden i µm. y-axeln är den absoluta strålningstemperaturen (K, som är  =0C + 273). Det innebär att den ger temperaturen på det atmosfärsskikt varifrån strålningen kommer. De tre kurvorna avser en karaktäristisk uppdelning av atmosfärstillståndet i mätriktningen: tjocka moln (röd kurva), tunna moln (grön kurva) och klar himmel (blå kurva). De gråa staplarna visar läget för de 21 vågtalsintervall som använts i studien.  Vissa av dessa motsvarar emissionen från specfika gasmolekyler. Den blåa kurvan för klar himmel, och ganska torr luft, visar att strålningen kommer från ett skikt med en temperatur på ca 180 – 273= – 90 oC. Det är alltså mycket högt över jordytan. Den gröna kurvan för tunna moln ger en något högre temperatur, säg -70 oC. Den tjocka molnen finns däremot på låg höjd, så när dessa dominerar instrålningen har källan betydligt högre temperatur ca 0 oC, dvs betydligt närmare jordytan.

Med denna väl etablerade mätnoggrannhet och kontroll över värmestrålningens ursprung kan författarna gå vidare och använda resultaten för att undersöka mängden vattenånga i atmosfären. Det framgår då att resultaten motsäger ett centralt inslag i AGW-hypotesen.  Motiveringen för den höga klimatkänslighet som GCM- och CMIP-modellerna i praktiken innebär, är att liten temperaturhöjning p g a t ex CO2, har en positiv återkoppling genom ökad avdunstning av vatten, som är en starkare växthusgas. Det föreslogs redan av Arrhenius i hans 2:a beräkning av växthuseffekten 1906. Enligt detta paradigm skall alltså en ökad CO2-halt i atmosfären åtföljas av en ökande mängd vattenånga. Denna mekanism har ifrågasatts av många, bl a här på KU (länk 1, länk 2 )

Gero och Turners resultat visar tvärtom att under de 14 år som deras mätningar pågått, så har halten av vattenånga trendmässigt avtagit. Nedanstående figur sammanfattar resultaten i detta avseende.

Resultatfig y-axeln är  trenden i radiansen från växthusgaser mätt i %/år som den registrerats i de spektrala fönstren. I detta fall finns en 4:e  kategori: “All sky”, som uppvisar det tydligaste avtagandet, men också med den största osäkerheten.

Författarna skriver att denna minskning av den nedåtgående radiansen är i huvudsak bestämd av den tid under vilken tjocka moln finns i zenit,  snarare än minskningen inom respektive molnkategori. I artikeln finns också liknande diagram som visar trenderna separat för de fyra  årstiderna. De visar att under vårarna har en viss ökning skett, men den sjunkaden radiansen för de övriga tre ger det ovan citerade, signifikanta helårsresultatet. Författarna redogör i ett särskilt avsnitt för två olika metoder de använt för att avgöra att den erhållna trenden är signifikant. Det är en diskussion som ligger en bra bit över min statistiska kunskapsnivå, så om någon KU-frivillig vill kommentera är det mycket välkommet. En annan möjlig invändning skulle vara att dessa resultat endast erhållits för centrala USA.

Den centrala kommentaren är “Det tydligaste resultatet är att scenerna med klar himmel har blivit kallare (dvs mindre nedåtgående radians). Eftersom den nedåtgående infraröda strålningsintensiteten är mycket känslig för den kondenserbara mängden vattenånga (PWV) (Turner 2004) visar detta nästan säkert en minskning av PWV under denna period.”

Det stämmer väl överens med slutsatser av andra mätningar på andra platser som tidigare har nämnts på KU, t ex globala satellitresultat från Ken Gregorys analys 2013 (länk). Detta är alltså ytterligare ett exempel på att AGW-premissen om ökande mängd vattenånga i atmosfären har motbevisats av mätningar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Utmärkt, CG, att Du skrev detta djupare inlägg, som kompletterar mitt eget. Här förklaras saker, som jag lämnade öppna.

 2. stickan no1

  Märkligt.
  Första figuren visar att strålningen vid våglängden 15µm kommer från en högre höjd vid lätt molnighet än fallen utan moln och med mycket moln.

  Det verkar ologiskt.

 3. Elling Disen

  Ferenc hade rätt.

 4. Peter Stilbs

  Lite OT: Utmärkt debattinlägg här av Josef Fransson: http://nyheter24.se/debatt/774798-josef-fransson-sd-klimatpolitiken-har-gatt-over-styr

  DN ville visst inte ha det… förvånad?

 5. L

  @Peter; Ja tänk om Fransson varit S elller M istället, vilken skillnad han kunde ha gjort för landet…

 6. tty

  Stickan No1 #2

  Det beror nog på att ”tunna moln” ofta är cirrus. Cirrusmoln består av iskristaller som absorberar rätt starkt i ”IR-fönstret” men mindre på ”skuldrorna”. Notera att effekten dock är minimal i ”pliggen” nära 9,5 mymeter. Där är det ozon som dominerar absorptionen helt. Jag har ofta undrat varför klimataktivister inte är mera intresserade av minska mängden marknära ozon med tanke på hur effektiv den är som IR-absorbator mitt i ”fönstret”, allrahelst som alla är ense om att ozon är i hög grad giftigt och skadligt för både djur och växter.
  Kanske för att det är för besvärligt att förklara skillnaden mellan ”gott ozon” (i stratosfären) och ”ont ozon” nära markytan. Eller för att de inte känner till IR-spektra.

 7. Elling Diesen 10:05
  Ifråga om vad hade Ferenc rätt?
  /C-G

 8. Stig F 10:00
  I just det våglängdsområdet dominerar CO2-absorptionen. Så här förklaras det i artikeltexten:
  ”The 678 and 703 cm-1 microwindows are in a CO2 absorption band
  and, thus, are fairly opaque and sensitive primarily to
  the near-surface atmospheric temperature.”
  De lätta molnen kommer då att ge ett litet H2O-bidrag från högre höjd -dvs lägre temperatur.
  /C-G

 9. Mats G

  5
  L
  Egentligen är detta intressant. Varför SD och inte S och M.

  Jag skulle hävda att SD politiker är i någon form de politiker vi hade förr. De vill ha samhällsförändring. Det är därför de har engagerat sig i politiken. Fransson specifikt skulle aldrig fungera i ett etablerat parti eftersom han enl honom själv har en tendens att vilja vara underdog. Dvs utmana etablissemanget. Sen om det får honom på rätt vägar alltid är ju en annan fråga. Om själva utmanandet blir större…ja ni kan ju räkna ut själva.

  M och S är däremot partier för politiska broilers. För att göra karriär så gäller det inte sticka ut. Det är roligare att säga ja. Kan inte tänka mig något mer förödande för samhällsutvecklingen.

 10. Slabadang

  Korthuset !

  Klimatalarmismens korthus rasade vid climategate då sanningen blev konkret om hur hotet fabricerats av den inre kretsen son med hjälp av hot personangrepp lämnat vetenskaplighetens metoder till fiskmåsarna. Nu är det därefter många vindar drivna av nservationer som blåst bort korthusets beståndsdelar från bordet. Det är totalt soprent på observationer som på något sätt stämmer överens med det alarmistiska budskap våra journalivister försöker kränga på allmänheten. Tvärtom växer en stabil formation av observationer som motbevisar klimatalarmismen sig allt större och det väl genomförda bedrägeri politiker och allmänhet drabbats av är av en magnitud som skrämmer. Vi har inkompetens manipulation lögner och profiterande särintressen som kapat demokratin och det i sig är ett problem som inte kan lösas av etablissemanget självt då korruption ansvarslösheten och inkompetensen dominerar i allt större utsträckning.

  Belackarna av SD brukar hävda ”SD är inte ett parti som alla andra” för allt fler säger det mer om de andra partierna än SD, där SD blir den klara vinnaren. Att läsa Josef Franssons artikel i dag visar att det är ett seriöst parti som tar ansvar för sunt förnuft fakta och realiteter. Det vinner förtroende och respekt när politiska talesmän verkligen sitter med och är intresserad av sakkunskap. Josef Fransson förtjänar någon typ av bragdmedalj för sitt mod att stå upp mot propagandan och alarmismen.

 11. L

  @10, man får inga bragdmedaljer av att vara kontroversiell i ett litet parti, det är snarare väntat. Det är i stora partier vi behöver mod och kunskap, men tyvärr är det lägre i tak i större partier.

  Det tråkiga med SD och klimatfrågan är att båda hamnar i samma kylskåp politiskt…

 12. pekke

  Om jag fattat rätt så har andelen vattenånga i atmosfären minskat vilket gjort att värmeutstrålning från Jorden ökat eftersom reflektionen från vattenånga/moln minskar.

  Varför har då vattnet i atmosfären minskat ?

  Har avdunstningen av vatten från jordytan/haven minskat eller lagras det mer vatten i div. glaciärer ?

 13. stickan no1

  tty #6
  (Tampereen teknillinen yliopisto?)

  Att cirrusstrålningen med ursprung från högre höjd KAN passera CO2 absorptionsband på lägre höjd är det jag reagerar på.
  Hur går det till när samma CO2 under clear sky absorberar all strålning. Eller som Ribbing skriver:
  ””The 678 and 703 cm-1 microwindows are in a CO2 absorption band and, thus, are fairly opaque and sensitive primarily to the near-surface atmospheric temperature.””

  Men i fallet med höga kalla cirrusmoln tappar CO2 uppenbart all sin absorberande effekt i de lägre luftlagren.
  Det verkar vara en anomali som är minst sagt förvånande.

 14. Mats G

  12
  pekke
  Varför har då vattnet i atmosfären minskat ?

  Enl LB så finns det ett starkt samband mellan temperatur och vattenånga. Iom att den global medeltemperaturen varit konstant så har även andelen ånga varit konstant.

 15. Mats G

  4
  Peter Stilbs
  Håller med. Mycket bra debattinlägg. En sådan klimatpolitik skulle jag kunna ställa upp på även om jag inte tycker den är optimal. Men man får kompromissa förstås. Den är ändå baserad på det vi vet idag.

  Sen som ett brev på posten så kommer det en tomte i kommentarerna, trots att Fransson med rätta hävdar ingen uppvärmning på 17 år och ingen vattenhöjning på 30 år, att Bangladesh kommer översvämmas och andra hemskheter. Inte ett ord om att klimathotarnas politik kommer hålla folk i fattigdom nu och forever och tom en ökning om de inte svälter ihjäl först förstås.

 16. Ingemar Nordin

  L #11,

  ”Det tråkiga med SD och klimatfrågan är att båda hamnar i samma kylskåp politiskt…”

  Ja, så är det nog tyvärr. Det ger klimatalarmisterna den ad hominem- ammunition som de behöver. Det hade varit bättre om SD sagt: ”Vi tycker precis som V, Mp och C att klimatfrågan är den absolut viktigaste frågan och att inga uppoffringar är för stora för att åtgärda den omedelbart!” Och lite svensk flaggviftande nationalism kan de också få in: ”Och vi anser att Sverige, som världens främsta land, skall gå före. Långt före!” 🙂

 17. Pekke 12:09
  ”Bra fråga”. Gero & Turner kommenterar just att deras mätningar visar att andelen vattenånga i atmosfären har minskat, men att de inte förklarar varför. Ditt andra förslag: mer is, är en möjlighet.
  /C-G

 18. Alienna

  #16
  Ad hominem versus Naturvetenskapen…!

  Vem behöver TV..?! * poppar mer poppkorn*

 19. pekke

  Mats G #14 och C-G Ribbing #17

  Nånstans i Jordens klimat måste det pågå en avkylning om vattenångan i atmosfären minskat, frågan är ju var den avkylning sker.
  – sker den på havs-/marknivå ?
  – nånstans i atmosfären ?
  – eller finns den lokalt i arktiska och glaciala områden ?

  Minskad vattenånga är ytterligare en faktor förutom verklig temperatur som visar att det är något fel på klimatmodellerna.

 20. Alienna

  #18 …har nog fått i sig alltför mycket popcorn … av stavningen att döma…

 21. Peter S, Mats G, L, Slabadang mfl

  Ja jag håller med. Det var ett ovanligt välskrivet inlägg som även får detaljerna rätt. Han verkar ha läst på ganska ordentligt och om många olika aspekter. Speciellt bra iom att han beskriver sig som humanist (och inte naturvetenskapligt skolad).

  Om där kommer några invändningar (kommentarer, politiker eller andra ’experter’) kommer de vara irrelevanta meningslösheter och/eller försök att byta ämne till ngt annat. Som vi ju har sett under 1½ decennium nu …

 22. Björn

  pekke [12]; Jag gissar att orsaken sannolikt beror på minskat inflöde av UV. Det spektrala innehållet i TSI visar att så är fallet. Om solens aktivitet nu minskar, måste detta få någon konsekvens. Vi har precis passerat ett solens Grand maximum under 1900-talet och verkar nu vara på väg mot ett Grand minimum.

 23. Mats G

  Hittade denna artikel i DN
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/brist-i-norr-rekordis-i-antarktis/?l

  Klimatforskarna är förvirrade, trots klimatuppvärmning så är det mer is enl artikeln.

  Hmm, kanske för att det inte är någon uppvärmning för tillfället.

  I kommentarerna är det någon som påstår att den totala ismängden har ökat på sistone. Kan det höra ihop med minskat ånga i atmosfären? Vattnet måste ta vägen någonstans och bästa gissningen är att det blir is.

 24. tty

  Pekke #12

  ”Har avdunstningen av vatten från jordytan/haven minskat eller lagras det mer vatten i div. glaciärer ?”

  Inte det sista i alla fall. För att mera is skall kunna lagras i glaciärer måste den ju först avdunsta, vistas ett tag i atmosfären och sedan falla ned på glaciären.
  Jag kan i huvudsak se två processer som kan minska mängden vattenånga i atmosfären: mindre avdunstning från oceanerna eller snabbare omsättning i atmosfären (så att vattenångan stannar kortare tid i atmosfären). Det sista förutsätter då en snabbare konvektion och kondensation av vattenångan. I det första fallet skulle den totala regnmängden minska, vilket det inte finns något som tyder på. I det andra fallet förblir den totala regnmängden konstant men troligen annorlunda fördelad.
  Det känns i och för sig helt rimligt att ökad koldioxidhalt i atmosfären skulle kunna öka konvektionen, i vilket fall återkopplingen mellan koldioxid och vatten i atmosfären faktiskt skulle vara negativ.

 25. Fredrik Berg

  Alienna #18 vad menar du? Menar du att det är fel av övriga partier eller försöker du säga till Ingemar att det inte är möjligt med Ad Hominem mot naturvetenskap?

  Det är möjligt på ett indirekt sätt tror jag han menar. Om budbäraren hat ett i vissa kretsar dåligt rykte gällande en fråga så kan man använda ad hominem för att få denne och därmed budskapet att verka tvivelaktigt i en annan helt orelaterad fråga. Det är ingen ny debatteknik. Hur väl den lyckas beror förstås på hur dåligt rykte och vilka frågor det gäller samt den allmänna opinionen.

 26. tty

  Det är en del vilda spekulationer här. En liten repetition av den hydrologiska cykeln kanske är på sin plats.
  Oceanerna innehåller drygt 1 300 000 000 km3 vatten
  Inlandsisar, havsis och snö ca 30 000 000 km3 (varav havsis <100 000 km3)
  Sjöar och floder ca 10 000 000 km3 (varav faktiskt 80% är salt – främst i Kaspiska havet)
  Grundvatten bruka anges till ca 5 000 000 km3, men det är en ytterst diskutabel siffra – det hänger helt och hållet på hur djupt man räknar (men notera att grundvatten på större djup oftast är salt, och dessutom knappast rör sig)
  Atmosfären innehåller ca 10 – 20 000 km3 vatten
  Den årliga avdunstningen är ungefär 500 000 – 600 000 km3, varav drygt 100 000 km3 faller ned på land som regn eller snö, beräkningar av hur länge vattnet stannar i atmosfären varierar en del, men det ligger någonstans i trakten av 10-15 dagar.
  Mängden vatten i atmosfären är alltså extremt liten jämfört med övriga reservoarer och omsätts extremt snabbt. Det behövs absolut ingen förklaring av vart en eventuell minskning ”tagit vägen”, den skulle knappast vara märkbar.

 27. Gunbo

  Pekke #12,

  ”Har avdunstningen av vatten från jordytan/haven minskat eller lagras det mer vatten i div. glaciärer ?”

  Enligt Remote Sensing Systems satellitmätningar har vattenångan över haven ökat med 1,14%/decennium sedan 1988. Kurvan följer havsytetemperaturen rätt väl. Se fig. 5.
  http://www.remss.com/research/climate

 28. tty

  Hur menar du att ökad CO2-halt i atmosfären kan öka konvektionen (eller iaf göra sådant rimlig/trolig)?

  Ökad CO2-halt enligt gängse förståelse gör sig främst påmind genom att minska avkylning då/där det är kallt, torrt och mörkt … vilket torde minska dygnstemp-variationerna ngt och (enl min mening) även tendensen till konvektion …

 29. tty

  Gunbo #27

  Fast liksom för temperaturen skedde nästan hela ökningen t o m 1998. Sedan dess har trenden varit platt eller svagt sjunkande, se t ex figuren längst ned på:

  http://www.remss.com/measurements/atmospheric-water-vapor/tpw-1-deg-product

 30. tty

  Jonas N #28

  ”Ökad CO2-halt enligt gängse förståelse gör sig främst påmind genom att minska avkylning då/där det är kallt, torrt och mörkt … vilket torde minska dygnstemp-variationerna ngt och (enl min mening) även tendensen till konvektion”

  Nej, ökad CO2-halt i sig har alltid samma effekt. Att verkan skulle vara större när det är kallt/torrt/mörkt bygger just på att det finns en positiv återkoppling till vattenånga. Konvektion uppstår när marken/marknära luftlager värms upp tillräckligt för att göra atmosfären instabil. Ökad CO2-halt kan därigenom mycket väl tänkas förstärka konvektionen, och eftersom konvektionen transporterar bort mycket större värmemängder från markytan än vad IR-strålningen gör kan nettoåterkopplingen mycket väl bli negativ, alltså att uppvärmningseffekten blir minder än de 1,3 grader/fördubbling som gäller för ”allt annat lika”-fallet.

 31. Alienna

  #25 Fredrik Berg

  Det var en bild jag fick av denna mening i Ingemars kommentar: ”Det ger klimatalarmisterna den ad hominem- ammunition som de behöver.”
  Klimatalarmister beväpnade med ad hominem, i en match mot naturvetenskapen beväpnad med data.

  Jag menade bara att den matchen blir spännande att följa. (Därav mera popcorn…) Någon annan tanke hade jag inte med kommentaren.

 32. Ingemar Nordin

  Alienna,

  Kanske borde jag ha skrivit ”guilt-by-association” istället för ad hominem. Men bortsett från det så enligt traditionell retorik så används båda typerna av osaklig argumentation för att ”vinna debatten”. Eftersom public service och storstadsmedia framförallt driver en agenda för storstädernas tyckarelit, och inte för resten av Sveriges befolkning, så kommer de att för evigt säga att alla som är skeptiska till deras klimatalarmism är rasister, trots att frågorna inte har det minsta med varandra att göra. SD=rasist=klimathotsskeptiker. Det är tyvärr logiken i det hela.

  Kanske kan man t.o.m. köpa några forskare, via MISTRA eller Stockhom Environmental Institute, som är villiga att ställa upp i någon intervju i radion där man bedyrar att alla klimatskeptiker är rasister. Vi har ju exempel som liknar detta från John Cook et.al. fejkade ”vetenskapliga” undersökning där han försöker finna ett samband mellan klimatskeptiker och konspirationsteoretiker.

 33. Josef Fransson

  Hej!
  Kul att min artikel diskuteras. Jag ser att några ser det som problematiskt att det är SD som tar upp frågan och inte något av de andra partierna och att det i förlängningen skulle skada frågan. Jag tror det är en felaktig analys. I nuläget finns en lång rad aktiva politiker, från höger till vänster, i riksdagen och i kommunerna, som väljer att hålla tyst om sina faktiska åsikter/uppfattningar. Om/när det visar sig att det finns väljarströmmar som hyser dessa uppfattningar så lär de inte vilja bjuda på att låta oss stå helt ensamma om dessa alternativa analyser.
  Jag skickade denna artikel först till DN, men fick den refuserad, så det återstår att se om den kan få något genomslag i bruset via den betydligt mindre nyhetskanalen Nyheter 24. På lite sikt blir det dock svårt att låtsas som att det bara finns en enda åsiktsströmning. Jag har inte för avsikt att sluta peta på maktens ömma punkter.

  Vänligen
  Josef Fransson

 34. L

  @33, det är bra Josef. Hoppas du har rätt om att du inte är ensam i korridorerna om att ha en realistisk syn på klimatfrågan. Vi väntar bara på ketchupeffekten… 😉

 35. Ann L-H

  Josef Fransson och SD leder den politiska klimatdebatten med hästlängder. De har egentligen inte ens några konkurrenter för har något annat parti ens försökt prestera något allsidigt och trovärdigt?
  Heder åt deras klimatpolitik!

 36. tty, är inte säker på att jag förstår vad du hävdar.

  Växthuseffekten (spec den ev ökade sådana) fungerar ju inte genom att värma jorden, utan att senarelägga/hindra dess avkylning. Och detta sker som mest (och netto) där där det är kallt, när solen inte skiner, och där det är torrt (dvs helst monfritt och låg luftfuktighet)

  Avsaknaden av (lokalt) H2O, men närvaron av (mer välblandat CO2) kan då enl hypotesen göra en substantiell (relativ) skillnad, dvs noterbart sänka avkylningshastigheten.

  På de områden där nettoinflödet är stort (dagsljus, ~tropikerna) sker mycket vattenavdunstning helt oavsett, och idén att lite extra CO2 ytterligare skulle förstärka detta påstagligt har jag svårare att acceptera, även att den skulle öka atmosfärens IR-ogenomskinlighet ytterligare …

  Ergo, största effekten i form av (relativt) lägre avkylningshastighet torde vara mer på våra breddgrader, och då mer när det är natt, och ffa när det dessutom är torrt. Och detta borde då (om resonemanget håller) betyda att dyngstempvariationerna minskar (jfrt lägre CO2-halt) och därav även tendesen till termik eller lokala vädersystem

  Vad jag säger är att den antagna positiva återkopplingen som hävdas alls inte behöver vara (är) likadan överallt.

  På de områden där nettoenergi lämnar atmosfären (natt, kallt, torrt) kan mer CO2 förvisso innebära att avkylningen sker långsammare (dvs gör det relativt lite varmare) ochdessutom därigenom även möjliggör högre H2O-halt, snarelägga kondensation och ytterligare förstärka den effekten. Men det är där och då …

  Som sagt, i tropikerna ser vi inte alls spec mycket GW men väl så mycket konvektion. Och den som noteras ju närmare polerna man kommer tenderar att minska tempskillnader globalt. Men det jag talar om borde minska dem även lokalt …

 37. Ingemar Nordin

  Mats G #23,

  OT igen: DN-artikeln är ovanligt rättfram om Antarktis och att det globala istäcket har ökat. Min enda skeptiska kommentaren gäller ”Läget i Arktis är det förväntade.”. – Det är det knappast om man lyssnat på klimatalarmisternas (vetenskapsmän såväl som amatörpropagandister som Al Gore och media som fungerat som megafoner) påståenden om att Antarktis skulle bli isfritt inom kort. Detta larmade man om sedan mitten av 2000-talet. Att trenden planat ut även i Antarktis var inte alls förväntat. Men som vanligt vill man skriva om historien.

 38. L

  Jonas N, jag tror du är rätt ute, men själv har jag aldrig sett H2O som en positiv återkoppling till Co2, snarare negativ eller ingen alls. Och till Josef apropå väljarströmmar, så kan jag inte påminna mig att jag träffat på någon i min bekantskapskrets som tror på klimathotet, men de flesta röstar ändå på partier som har det på programmet…

 39. Ingemar Nordin

  Josef F #33,

  Problemet är att du skriver alldeles för bra artiklar. Skulle du inte kunna tänka dig att byta till Mp istället? Då hade kanske t.o.m. DN tagit in ditt inlägg. 🙂

 40. Lars Cornell

  # 35 – d’accord

  Hur brett är CO2 absorptionsband?
  Hur vertikala är kanterna?
  Hur mycket av solenergin finns i det bandet?

  # JF 33
  Utmärkt artikel av dig Josef och väl balanserad.
  Vi får inte glömma bort att koldioxid är jordens viktigaste resurs.

  Det är rent skamligt att kyrkans biskopar ger sig till en häxprocess riktad mot den gudomliga och livgivande koldioxiden.

  De övriga partierna är skiträdda för dig Josef. Det skall bli intressant att se vilket parti som svänger först och håller med dig för att inte tappa röster.

 41. Astrid Å

  Josef Fransson # 33

  Bra jobbat! Som sagt , någon måste börja.

 42. Björn

  Josef Fransson [33]; Jag finner din artikel outstanding genom din saklighet och pedagogiska förmåga att beskriva sakläget. Sådant ger trovärdighet.

 43. Josef Fransson

  Tackar för de positiva omdömena! Ska erkänna att jag aldrig lagt ner mer research på något annat jag någonsin skrivit! 🙂

 44. Björn

  Det finns en passus i själva artikeln som denna tråd handlar om, som beskriver något som får mig att tänka på hur två vågor som är i motfas, delvis kan ta ut varandra, beroende på amplitud och våglängd:

  Downwelling spectra have the advantage that the manifestation of temperature and water vapor signatures are additive in radiance, thus amplifying their signal, in contrast to upwelling spectra in which temperature and water vapor signatures have the opposite sign, thereby partially canceling each other out. In addition, downwelling radiances have cold space as a background, which simplifies radiative transfer compared to the upwelling case where surface temperature and surface emissivity need to be taken into account.

  Vi har ju både uppåtgående och nedåtgående vågor med olika våglängder inom spektrum för IR. Vad jag förstår så har man lyckats att med AERI hantera denna problematik med att urskilja vad som är vad, alltså att mäta en nedåtgående våg, som om uppåtgående vågor inte existerade. Någon som har insikt i denna mätteknik?

 45. Björn 20:44
  Jag har tagit för givet att man helt enkelt har instrumentets optiska öppning riktad uppåt.
  Ser du något problem med detta? Det är väl inte konstigare än att man kan rikta en kamera mot det man vill avbilda. Jag har däremot funderat på vad ”all sky” betyder. Är det en extremt vidvinkelvy man då registrerar?

  /C-G

 46. Slabadang

  Kylskåp Ingemar och Jonas N!

  Sd har fräscha grejor i sitt. De ”andra” partierna vågar inte ens öppna sina och stanken börjar sippra ut?

 47. Mats G

  DN är och förblir ett enigma. Man refuserar ett inlägg från ett riksdagspartis talesman i klimat- och energifrågor och istället lägger ned tid och energi på en åls ålder.

 48. Svaren finns på Peter Stilbs vetenskapssida. Kort & snabbt kan jag säga nedanstående:
  1) CO2 har starka absorptionsband vid 2.8, 4.3, 12.5 och 14-15 µm.
  2) Absorptionsbandens bredd ökar med halten av CO2.
  3) Du frågar hur stor andel av solenergin som absorberas??
  Den brukar helt försummas. Dock, CO2 har vid 2.8 µm ett NIR-band som kyler genom att inkommande solstrålning där absorberas.
  Eller menar du av den utgående värmestrålningen?
  /C-G

 49. Mats G

  48
  C-G Ribbing
  ”2) Absorptionsbandens bredd ökar med halten av CO2.”
  Är detta korrekt? När jag studerade detta fick jag för mig att bredden var konstant.
  Djupet kan jag förstå men bredden.

 50. Elling Disen

  Ribbing #7
  Ferenc Miskolczi, han med det mättade växthuset ( mättad av växthusgaser ) upptäckte att vattenångan minskade. Om det direkt är en följd av mer CO2 – alt annat oförändrat – , vetas vel ej säkert.
  http://www.examiner.com/article/hungarian-physicist-dr-ferenc-miskolczi-proves-co2-emissions-irrelevant-earth-s-climate

 51. Börje S.

  OT

  USA stöder the big green med $2.500.000.000 (T ex Greenpeace International $880.000.000)

  Men de riktigt stora pengarna kommer från billionärernas ”foundations”. Där fins i år $222.000.000.000!
  Det är Rockefeller fund, Rockefeller Brothers fund, German Marshall fund in USA, Ford foundation m fl.

  Med dessa pengar tänker billionärerna ta all den makt de tycker sig förtjäna eftersom de är så mycket rikare (=bättre) än de andra fattiglapparna (oss).

  The big green, Greenpeace, WWF, Jordens ”Vänner”, ”Miljö”partiet, VPK, Social”demokraterna” Naturskyddsföreningen, Dagspressen, Public Service, Svenska Kyrkan, ja hela bunten av klimatlögnare gör allt de kan för att ta död på demokratin för att i stället överlämna styret till de oanständigt rika.

  Alla dessa bugar sig så ryggkotorna krasar inför Mammon, slänger sig på marken inför honom och slickar marken vart han än går.
  Mer om detta här:

  https://www.youtube.com/watch?v=uGYXXRzKlTY#t=757

 52. Börje S.

  Klimathoteriet är de oanständigt rikas hobbyprojekt. Genom det har de tänkt sig att näpsa packet = t ex alla de som propsat på anständig lön för att jobba ihop de oanständigt rikas oanständiga förmögenheter. De oanständigt rika (t ex Maurice Strong) tycker det är för jävligt att sådana har råd med både kylskåp och bil.

  Vet t ex Löfven om detta?

  T ex Sjöstedt vet och gillar det.

 53. Mats G

  Börje S
  Jag citerar Josef Franssons artikel.
  ”I alla tider har överheten presenterat olika profetior för att folket ska underkasta sig makten. ”

  Visst är det så.
  Det finns fler mekanismer dock som makten använder för att kontrollera.
  Brist, beroenden.

  Beroenden är ex lån. För att citera Göran Person. Den som är i skuld är icke fri.
  Alkohol är en annan. Genom att göra arbetarna beroende av alkohol och lagstifta om att endast staten fick producera alkohol. Användes bla i Australien när de skicka brottslingarna dit.

  Sedan brist. Här kan man ju få sig en funderare. Om man skapar brist på el så försätter man sig i en maktposition. ingen snack om saken. Även brist på jobb är ett sätt att skapa makt.

  Så det finns många sätt att skaffa sig makt. Sämst är väl vapenmakt. Det tenderar att slå tillbaka som vi har sett genom historien. Intelligenta makthavare har insett detta förstås.

  Så frihet är tyvärr en illusion. Alla har väl sin egen överlevnadsstrategi för att någorlunda känna sig fri.

 54. Rosenhane

  Med tanke på trådens innehåll vill jag gärna slå ett slag igen för Ian Wachtmeisters mycket hörvärda podcast-samtal med P-O Eriksson om koldioxid, global uppvärmning, smältande is i groggen, landhöjningen i förhållande till den blygsamma höjningen av havsytan, vindsnurrevansinnet mm.mm.
  Det faktum att detta diskuteras av två gamla KTH-rävar med livslång erfarenhet av svensk industri på toppnivå gör det hela inte mindre underhållande men framför allt intressant.
  Skulle gissa dessa herrars insikter om sakernas tillstånd inte ens förstås av en procent av dagens riksdagspolitikers.
  Dessutom, dagens postmodena korridortänkande ger vid handen att vita gamla gubbar av Ian:s och P-O:s kaliber bör elimineras.

  Så.
  Lyssna, ta till er och sprid:

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/08/11/ett-njutbart-alternativ-till-sommar-p1-eller-harmoni-vid-morgonkaffet/

 55. Stickan no1

  #50
  ”The Saturated Greenhouse Effect Theory of Ferenc Miskolczi”
  http://www.scribd.com/doc/25071132/The-Saturated-Greenhouse-Effect-Theory-of-Ferenc-Miskolczi

 56. Breddökningen beror på att CO2-molekylerna växelverkar med varandra när halten blir tillräckligt hög. Inom ett koncentrationsintervall ökar alltså linjebredden. En enstaka CO2-molekyl i en ädelgas har skarpa linjer. En gas vid NTP av enbart CO2 har istället band.
  /C-G

 57. AOH

  Något för våra politiker att läsa inför valet:

  http://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/18889-desperate-dash-of-global-warming

  Desperate Dash of Global Warming

 58. Kenneth Mikaelsson

  Någon som börjar fatta….

  http://www.news.wisc.edu/23050

 59. Bim

  Fransson. Din analys av det politiska läget är helt rätt. Jag talade under EU-valet, med både moderater och folkpartister, de är fullständigt medvetna om klimatskojeriet. De säger rent ut att de är rädda för att mista väljare/ makten om de börjar tjafsa emot om klimatet.
  Du är rätt ute, någon måste visa att det finns väljare att vinna genom ärlighet.
  Stå på Fransson . Och lycka till. Kan du hjälpa att vända skutan så har du gjort storverk.

 60. L

  @59, vi har för ynkliga politiker. Samtidigt som man kanske inte kan begära att dom ska kunna mer än ”klimatforskarna” som lurar skjortan av dom. Men lite sunt förnuft kan man begära, som t ex att stoppa vindkraften. En fråga i det sammanhanget som samtliga sopar under mattan är vem som ska ta bort alla miljontals ton med armerad betong som just nu sprids över landet? Att bara skyffla lite jord ovanpå låter som ett skämt, men är allt jag kunnat läsa mig till i tillstånden?

  Vi vet att vindkraft är 100% onödigt i Sverige. Den löser inga problem, men skapar åtskilliga. Den är den största miljöförstöring vi drabbats av och man har för avsikt att låta alla betongfundament lämnas kvar i markerna när verken tjänat ut efter 15-20 år. Troligen har man samma lösning på havsbaserade verk.

  Om vi ställde frågan till varenda politiker i valrörelsen kanske en och annan skulle börja fundera på hur klokt eller korkat det är med vindkraft? Vill vi lämna enorma betongblock i skogarna för all framtid? Någon kanske till och med försöker räkna ut klimatnyttan med vindkraft och upptäcker att den är noll, nada, zero.

  Tar vi en fråga i taget finns chansen att fler politiker än Josef Fransson inser att Kejsaren är naken.

 61. Mats G

  56
  C-G Ribbing
  Egentligen hade jag tänkt släppa det här för min utgångspunkt är att jag missade något när jag gick igenom detta område lite hastigt.

  Men tyvärr vill inte tanken försvinna och det ligger och gnager och då brukar det var något som är fel någonstans. Om det är missförstånd eller språkbruk vet jag ej men logiken håller inte ihop för mig.

  När det gäller fördelning av olika typer så gör det oftast varken från eller till om man går från en stor population till en ännu större population. 1000 eller 2000 slantsinglingar gör så gott som noll påverkan på fördelningen.

  Nu har jag utgått ifrån att vi inte pratar om typ 10 co2 molekyler initialt för då kan ju bredden öka men det har ju mindre praktisk betydelse.

  Så om jag nu skall vara diplomatisk så den enda lösningen jag ser är att det är ett mätproblem. Om det nu är djupet som påverkas;vilket jag tror, så ökar djupet även på de mer exotiska typerna på kanterna av spektrat och då når de en kritiskt antal så att de plötsligt blir mätbara om man ökar den totala mängden.

  Då verkar det ju som om spektrat breddas. men det är en illusion.

  Alt så om man tillför mer CO2 så tillkommer det nya typer. Nja, det finner jag föga sannolikt.

  Dessutom så har ditt svar inget med frågan att göra.

  Växelverkan finns väl där oavsett mängden eller?

 62. Björn-Ola J

  Detta handlar väl om en enda mätpunkt på jorden. Vad säger det om trenden globalt? Kan det inte helt enkelt vara så att klimatet har blivit torrare just där man mäter?