Världens sädesproduktion rekordstor

skörd 2017

Det kommer väl knappast som någon överraskning för Klimatupplysningens läsare att växter trivs med en hög halt av koldioxid i atmosfären. Även om modernare jordbruksmetoder också spelar in så är det ganska uppenbart att koldioxiden driver på sädesproduktionen (inklusive ris) i världen. Även skogen växer, och gräs och buskar i torra områden frodas. Öknarna minskar.

Bilden ovan visar på den av FN beräknade produktionen för säsongen 2017/2018 (orange kurva). De vita staplarna visa hur stora lagren är för tillfället. Källa: Food and Agriculture Organization of the United Union.

Detta är totalen. För en del länder ökar produktionen medan den minskar något för andra beroende på väder och vind. Och det varierar också mellan grödorna.

JoNova ironiserar lite över hur klimathotarna hotat med sämre skördar och massvält. (Se även länkar där.)

skörd hot

Men hur står det till med de svenska skördarna?

Trots krångligt väder och obärgad skörd är totalskörden av spannmål högre än förra året. Det visar preliminära siffror från Jordbruksverket”, skriver man i Jordbruksaktuellt.Höstens skördeväder har varit tufft för många, över två procent av spannmålsarealen är obärgad. Men här råder stora regionala variationer.”

Särskilt i Norra Sverige kom kylan tidigt och på en del ställen står hälften av havre- och kornåkrarna oskördade (länk). Här i Skåne har man nog hunnit med säden innan det eviga regnandet satte igång och gjorde åkrarna ofarbara. Men igår körde jag ut till sommarstugan på Kullahalvön och då stod bönderna i gyttjan och regnet och försökte att nästan för hand rädda det sista av vitkålen. De är hjältar!

På det hela taget så lär det bli mat på bordet även nästa år. Och priserna håller sig lugna. Så det blev ingen katastrof i år heller på grund av klimatet. Tvärt om.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar.
  Jag såg den där.
  Borde vara presenterad i MSM men är naturligtvis inte det.
  Vaclav Klaus:
  Let´s not give up fighting climate alarmism, it is never late!
  https://www.klaus.cz/english-pages/

 2. Lasse

  Detta är fundamenta för vårt välstånd-mat på bordet.
  Svältkatastrofer är en för oss obekant situation som tur är.
  Transporter gör att missväxt i Norrland inte drabbar oss på samma sätt som under svälten 1867.
  Vädret varierar och vinskörden på Kullahalvön blev väl inte så riklig i år?
  Tur att vi kan köpa varan på Systemet-från världens alla hörn!

 3. Strumpan

  Det där har jag också funderat på, hur stort bidrag har co2 i de enorma avkastningsökningarna sedan framförallt andra världskriget. Men att upptäcka en sådan effekt lär vara omöjligt och drunkna i bättre jordbearbetning, bättre gödsling, bättre ogräsbekämpning och framförallt växtförädling.

  I vår tid är det lätt att förblindas av fantastiska framsteg inom industri, digital teknik osv. Men frågan är om inte den största revolutionen blir om man kollar utvecklingen inom jordbruket sett till avkastning per arbetad timme!

  Angående årets skörd så verkar det som att det stora problemet för bönder i år är dåliga grovfoderskördar. Kall och torr vår som förbyttes i kall samt blöt sensommar och höst har gjort köerna till slakterierna långa i år…

 4. Mattias

  Ibland så är en ökning av C02 med 100 ppm de senaste hundra åren så liten så att de inte har nån inverkan på klimatet och ibland så är en ökning av C02 med 100 ppm de senaste hundra åren jätte betydelsefull för växter och dylikt. Tänker jag fel?

 5. Simsson

  Vad är problemet?
  Otaliga tester visar att växtligheten tar skada vid CO2 halter under 200 ppm och att många växter inte överlever vid CO2 halter understigande 150 ppm. Optimal CO2 halt för växter ligger betydligt högre än dagens 400 ppm. Människan klarar också av betydligt högre CO2 halt än dagens utan att ta skada, kanske så mycket som 2000 ppm. Personal som vistas i u-båtar och i Skylab har ett gränsvärde på 5000 ppm och mer.
  Samtidigt måste vi konstatera att CO2 halten i vår luft, i motsats till temperaturen, ökat under de senaste decennierna. Detta tyder på att kopplingen högre CO2 halt ger högre temperatur inte gäller, som vissa påstår.
  Alltså: Högre CO2 halt är bra för växtligheten, skadar inte människa och djur samt driver inte upp temperaturen.
  Vad är problemet?

 6. Lasse

  Vill man se positiva effekter av CO2 så är denna sida aktuell:
  http://www.co2science.org/
  Där finns en lång lista med flera hundra forskningsreferenser som alla visar hur CO2 höjer tillväxten.
  Lite trevliga videos finns också: http://www.co2science.org/education/truthalerts/v20/benefitbiosphere.php

 7. Ingvar i Las Palmas

  #4 Simsson
  Det finns inget som helst problem med klimatet eller ökande halt av CO2 i atmosfären. Möjligen kan vi ha en ny liten istid på väg men det kan vi lämna därhän i den här diskussionen.
  Klimathotsprojektet är ett maktprojekt som strävar mot ”Global Governance” och styrs av en ohelig allians mellan vänsterkrafter och malthusianer. Läs Club of Romes dokument ”The First Global Revolution” så faller alla bitarna på plats. En mening i dokumentet är mycket belysande ”Vi måste hitta en gemensam fiende”. Det blev klimatotet
  Global Governance är det samma som en Världsregering som skall styras av en ”Nomenklatura”

 8. Kevin Benn

  Om solen redan övergått till en period av sjunkande aktivitet måste vi förväntar oss ökande dåligt väder och missväxt. Dessa symtomer på global cooling har dock redan intecknats av AGW-förespråkare som tecken på ”klimatförändringar”. Snart lägger de väl beslag på fallande temperaturer också…

 9. Simsson

  #7
  Frågeställningen var inte riktad mot dig. Jag vet var du står i frågan. Frågan var Inte heller riktad till de, med relevant naturvetenskaplig universitetsutbildning, som vet bättre. Tanken var att bidra med enkla argument som kan användas mot klimatalarmister som halkat in på IPCC-spåret.

 10. Ingemar Nordin

  KU har som sagt tagit upp ämnet flera gånger. Här är ett referat om en rapport angående nyttan för växter och djur med koldioxid:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/10/18/nyttan-med-koldioxid/

 11. Håkan Bergman

  Och kör bonden några extra varv runt åkern med traktorn får säden lite extra NOx också.

 12. tty

  #4

  ”Tänker jag fel?”

  Ja.

  En ökning av CO2 halten med 100 ppm har avsevärd effekt på de flesta växters tillväxt (och vattenförbrukning). Fråga en växthusodlare om du inte tror mig.

  Däremot har en sådan ökning, om den sker från en halt av 300 ppm, mycket liten effekt på klimatet eftersom de aktuelle emissions/absorptionsbanden redan är mättade. Det blir bara en blygsam effekt på ”skuldrorna” där effekten är svag och beror främst på tryckbreddning och dopplerbreddning. Hade ökningen däremot skett från 0 ppm skulle effekten ha blivit typ 30 grader.

 13. tty

  #8

  ”Snart lägger de väl beslag på fallande temperaturer också…”

  Har redan skett. Global Warming ökar frostskadorno i vinodlingar…

  http://radio.wosu.org/post/great-lakes-vineyard-confronts-climate-change-0#stream/0

 14. tty #13

  fantastiskt, eftersom sjön inte fryser så mår växterna bra och kommer igång ”för tidigt”

  om det sen kommer kyla så mår de inte lika bra

  uppfinningsrikedomen bland klimathotare är närmast patetisk

 15. Strumpan

  Först vill jag säga att jag tror bidraget till den moderna uppvärmningen endast till en liten del har orsakats av co2. Men en sak som jag tror det kan göra på våra breddgrader är att den sänker risken för frostnätter under odlingssäsongens ändpunkter. Dessa froster brukar ske när luften är torr och himlarna är molnfri. Då borde rimligtvis en högre co2-halt bidra som mest?

 16. I söndags, medan jag satt i jakttornet, lyssnade jag till Radio France Culture. De har ett program kallat ”De cause à effets”, som har som tema miljö, klimat, jordbruk och mm. Precis som liknande svenska program är det starkt vänstervridet och klimat / miljöalarmistiskt. Man ska veta att i fransk statsradio / TV, släpps inga åsikter igenom, om de inte har sittande regerings stöd, d.v.s om denna är socialistisk.

  Första delen av det timslånga programmet ägnades åt George Marshall, amerikansk klimatalarmist, som
  beskrev hur folks hjärnor fungerar när de ignorerar klimatförändringen och dess dramatiska följder. Ordet ”clima-négationnist”, som på franska är betydligt starkare än klimatförnekare, används och sådana kallas kriminella.

  I andra delen uttalar sig en kvinnlig jordbruksexpert om hur hela vårt sätt att tänka om jordbruk och livsstil måste förändras i grunden. Världens jordbruk måste gå över till ekologiskt sådant, annars kommer miljarder människor att dö av svält, eftersom vi redan nu kört i väggen med de traditionella odlingssätten. Den här damen känner sig utvald att förkunna för de dumma bönderna hur de ska driva ekologiska kollektivjordbruk. Det är redan hennes arbete. Som en bonus, kommer arbetslösheten bland landsortsboende att försvinna, när ogräsbekämpningen blir manuell i stället för kemisk.

  Vad vill jag säga med detta referat av ett av tusen stollig likadana radioprogram? Först, som sagt ovan, dessa utopier om kollektiva lösningar (planekonomi) och att de enskilda människornas önskemål måste underordnas kollektivet, är i linje med franska regeringens drömmar och politik, annars hade de inte fått framföras. För det andra, att den röda tråden i detta program och alla andra uttalande vi hör från aktivister och politiker, är att folk måste förstå att de drastiskt måste ändra livsstil. Exempelvis, som nämns i programmet, sluta arbeta framför bildskärmar och i stället dra ogräs, minska antalet transporter med 90% och köttätande med 99%.

  Outtalat, men självklart, att en sådan omställning endast kan lyckas om den leds av en upplyst, altruistisk elit som funnit sanningen. De medverkande i programmet tillhör naturligtvis denna elit.

  https://www.franceculture.fr/programmes/2017-12-03
  För er som förstår franska och vill lyssna, scrolla ner till kl 16h00 och antingen klicka på starta symbolen eller på PODCAST. Förleds inte av att medverkande är vältaliga! Deras slutsatser blir inte bättre därav.

 17. tty

  #14

  Håller med, det är fantastiskt. Här i Sverige ligger en av de ytterst få vingårdarna i Gränna:

  http://www.tvaliljor.se/

  Varför just där? Jo på grund av Vättern, som ju sällan fryser….

 18. Peter Stilbs

  #17 – Norrmännen har massa fina äppel- & päronodlingar i fjorddalarna – de fryser inte heller

 19. Guy

  Strumpan # 15

  ” Dessa froster brukar ske när luften är torr och himlarna är molnfri. Då borde rimligtvis en högre co2-halt bidra som mest?”

  Tänkvärt! Utstrålningen är som störst sådana nätter. Vart tar all CO2 vägen sådana nätter. Den borde vara lika ”effektiv” som annars.

 20. Björn

  Kevin Benn [8]; Ja, det är så att de s.k klimatforskarna har helgarderat sig och påstår att alla förändringar beror på ”klimatförändringarna”. Ser vi skiftningarna i väder, vind och klimat så associerar alla till klimatförändringarna som nu är alias för global uppvärmning. Denna ohederlighet inom forskningen måste punkteras.

 21. Lasse

  Dagens tema: Vi lever i en värld som ständigt förbättras.
  https://wattsupwiththat.com/2017/12/08/some-of-the-most-encouraging-graphs-about-the-human-condition-youll-ever-see/

 22. Ingemar Nordin

  Lasse #21,

  Intressant. Med medias ständiga bombardemang med negativa, ibland fejkade, nyheter om världens eländiga tillstånd så är detta en bra inlägg av WUWT. Ta ett steg tillbaka, och fundera lite grand över hur fantastiskt positiv vår civilisation med sin vetenskapliga och tekniska utveckling är. Och att där spelar faktiskt utnyttjandet av fossila bränslen för energiproduktion en mycket central roll.

 23. Lasse

  #22 Ingemar
  Dieseldebatten i media är ett bra exempel på hur snett media ser på utvecklingen.
  Hur överlevde vi när vi gick i stan -på 1990 talet?
  http://miljobarometern.stockholm.se/luft/partiklar/

 24. Christopher E

  I västvärlden minskar dock sädesproduktionen:

  https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/jul/25/sperm-counts-among-western-men-have-halved-in-last-40-years-study

  Kan DET bero på den där omtalade klimatuppvärmningen… eller bara på att politikerna allt mer pungslår oss i klimatets namn. Det var något om klimatanpassning för ökade skrevrisker också?

  😉

 25. Lars Kamél

  Enligt de klimathotstroende, kommer global uppvärmning/klimatförändringarna att leda till sämre skördar, högre livsmedelspriser, upplopp, flyktingströmmar och hungersnöd.
  I verkligheten har världen blivit sisådär en halv grad varmare sedan 1960 samtidigt som skördarna av grödor som ris, majs och vete har mångdubblats. Och varför skulle inte ökande koldioxidhalt och längre växtsäsong märkas? Det finns nog med mat för alla människor. Det är politik som gör att somliga inte kan äta sig mätta varje dag.
  Samtidigt finns det åtminstone två outtalade antaganden bakom de troendes larmande.
  Den ena är att dagens grödor odlas nära den maximala temperatur som de klarar av. Varför skulle det vara så?
  Den andra är att bönder är så otroligt dumma att de kommer att försöka fortsätta odla samma grödor om klimatet ändras så grödorna inte trivs längre. Men bönder är inte dumma! De har anpassat sig till väder och klimatförändringar i tusentals år och lär fortsätta att göra det i framtiden.

 26. Ingvar i Las Palmas

  #9 Simsson
  >Frågeställningen var inte riktad mot dig. Jag vet var du står i frågan.
  Det kan ju inte jag veta.

  >Frågan var Inte heller riktad till de, med relevant naturvetenskaplig universitetsutbildning, som vet >bättre. Tanken var att bidra med enkla argument som kan användas mot klimatalarmister som halkat in >på IPCC-spåret.

  Jo det är på den nivån som makten vill att vi skall debattera. Strider i flanken som egentligen inte betyder nåt

  Men det är klart. Om du lyckas övertyga någon klimathotstroende med vetenskapliga argument så kan jag inte annat än att lyckönska dig
  🙂

 27. Sören G

  OT
  National Geographic larmar om isbjörnar.
  https://news.nationalgeographic.com/2017/12/polar-bear-starving-arctic-sea-ice-melt-climate-change-spd/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link_fb20171208news-polarbearstarving&utm_campaign=Content&sf175679422=1

 28. Sören G

  #27
  Sjuka och gamla björnar har naturligtvis svårt att jaga och svälter därför.
  http://notrickszone.com/2017/12/07/2-new-papers-92-of-polar-bear-subpopulations-stable-increasing-inuit-observe-too-many-polar-bears-now/#sthash.tucTevbx.iwmZRVUu.dpbs

 29. Lasse

  En bra sammanställning om hur olika matproduktionen följer befolkningsutvecklingen i länder.
  https://wattsupwiththat.com/2017/12/09/world-population-and-food-security-adding-some-granularity/
  Kanske är transporter inte så bra för självförsörjningen?