Var är solen?

Luning
 
Det är mörka tider nu. Man har nästan glömt bort att solen finns. Precis som FNs klimatpanel, IPCC.
Men utanför den snäva IPCC-kretsen så händer det saker, särskilt bland de klimatforskare som studerar solens inflytande på klimatförändringarna. En av de forskare som Anthony Watts  intervjuar i sin dokumentära video-serie är Sebastian Lüning, som tillsammans med Franz Vahrenholt skrivit boken Die kallte Sonne. Lüning berättar här om hur han började undra över varför inte IPCC ägnade mer utrymme i sina rapporter åt kopplingen mellan solen och klimatet, och redogör för huvuddragen i boken som vållat en sådan debatt i Tyskland. Enjoy!
Självklart har deras bok omedelbart attackerats av sådana som värnar om teorin att det är människans koldioxidutsläpp som orsakar den mesta uppvärmningen, exempelvis av Stephan Rahmstorf och Mojib Latif. Författarna har en egen blogg som bl.a. följer debatten kring sin bok.
Lite mer i lä för media och den offentliga debatten publiceras det nya vetenskapliga artiklar hela tiden på detta område. Jordens klimat påverkas på många olika sätt av solen. Solen når oss inte bara med sitt synliga ljus utan med hela det elektromagnetiska spektret och med sitt magnetfält. Dessa saker sätter igång mekanismer av olika slag som bevisligen har en stor betydelse för klimatet. Den ultravioletta strålningen påverkar t.ex. ozonet i den övre atmosfären, vilket sedan har betydelse för vädret längre ned vid jordytan. Solens magnetfält påverkar den kosmiska strålningen, vilken i sin tur med all sannolikhet påverkar molnbildningen och därmed hur mycket direkt och värmande sol som når jordytan. Molnens och aerosolernas inverkan är fortfarande mycket oklara och outforskade områden inom klimatvetenskapen.
Här är några exempel från de senaste månaderna:
1. Om solinstrålningens variation i Schweiz sedan slutet av 1800-talet. Rekonstruktionen stämmer väl med variationerna i temperatur.
2. Här är en liknande studie som visar att molntäcket verkar ha minskat över Spanien sedan 80-talet. Effekten av en sådan ökad solinstrålning är mycket större än vad IPCC beräknar att ökningen av CO2 har.
3. I en studie av norra halvklotet, där man väger moln mot aerosoler, så konstaterar man att jordens klimat styrs av det inkommande solljuset (snarare än av CO2).
4. I det riktigt långa perspektivet, så säger den här artikeln att solen inte varit så aktiv som nu på 9 400 år. Korrelationen mellan solaktivitet och klimatet är god, säger de. Och de avvikelser som noteras tillskriver författarna vulkanaktivitet och växthusgaser. Människans påverkan kan vi nog glömma i dessa tidssammanhang. I vart fall så verkar det mesta kunna förklaras av solens aktivitet snarare än av antropogena utsläpp.
Kanske skulle IPCC ta sig en titt på all denna forskning innan man självsäkert uttalar sig om att det inte finns några andra förklaringar till den 20-åriga uppvärmningen i slutet av 1900-talet än människans koldioxidproduktion.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. scapegoat

  Det spelar ingen roll för utvecklingsfientliga ludditer vad som verkligen orsakar klimatförändring/-ar.
  Det viktiga för medborgaren är att granska och försöka genomskåda eller urskilja den politiserade trestegsraketen klimat- och miljö NGO:er (även forskare) – Media (journalisterna) – politiker (opportunister).
  Dessa tre instanser försöjer varandra med säljande och politiskt, ovetenskapligt påverkande material för att hålla denna och alla andra politiska cirkusföreställningar levande.
  Det är precis som i gamla tider när svartrockarna värnade om våra själar och samlade så många av oss som möjligt för att hålla oss i herrans tukt och förmaning. De som inte kan urskilja denna retorik är och blir lätta offer för dessa moderna utilitaristiska fåraherdar som tagit till sin livsuppgift att tala om för andra hur de ska leva.
  Att hela den här trolleriverksamheten kan fortgå förstår alla kritiskt tänkade medborgare beror enbart på att de försörjs av allas våra skattepengar. Ute på den fria marknaden skulle deras verksamhet gå i konken på en vecka.

 2. Lars Jonsson

  Bra artikel, speciellt viktig är referensen till Wang et al. 2012 som måste få politiker att lyssna på andra forskare än de som främst är politiskt styrda.

 3. Inge

  Det är tydligt att det pågår en massa forskning utanför mainstream som kommer fram till annat än vad IPCC gör. Deras svaghet är väl bl. a. att de förtränger naturliga klimatförändringar till  förmån för CO2. Vi kanske till slut kan få reda på vad som ger klimatförändringar.

 4. Perfekt

  Mycket bra, jag tog upp artikeln om Spanien i ett inlägg på Uppsalainitiativet, men det har ännu inte kommit upp. Jag skulle inte heller tro att det gör det.
  Förslag:
  Starta en tråd för att bemöta svamlet på UI. Allra bäst vore om man kunde ha något i stil med avpixlade kommentarer.

 5. Perfekt

  Karin Bojs har nu fullständigt tappat all verklighetsförankring, DN kryllar av hennes missuppfattningar och givetvis går det inte att kommentera dravlet. Jag vill därför påminna om möjligheten att använda avpixlade kommentarer som du hittar här:
  http://avpixlat.info/avpixlade-kommentarer/
  Jag vet inte hur många som har det än men journalister har det för de är intresserade av att veta vad vi tycker om dem. 

 6. Bra artikel Ingemar.
  Det blir bara tydligare och tydligare att AGW är ett rent politiskt projekt där man försöker använda vetenskap som argument för att nå politiska mål. När vetenskapen börjar gå emot så höjer man rösten.

 7. Ingemar Nordin

  Perfekt #5,

  Våra ”vetenskapsjounalister” sover de rättfärdigas sömn och vill inte bli väckta med någon riktig vetenskap. Det räcker så bra att låtsas som om Rockström och Ramsdorf sitter inne med sanningen.

  UI? Vad är det? 🙂

 8. Gunnar Strandell

  Perfekt #5
  Jag ser ett litet positivt tecken i att Karin Bojs kommit fram till att 3,2 mm per år ger 32 cm på hundra år. Hon kanske rent av har börjat tänka själv?

 9. Perfekt

  Ingemar #7
  UI, Uppsalainitiativet är en del av Trons Försvarare, den oheliga treenigheten; UI, Vetenskap och Folkbildning (VoF) och Humanisterna.
  Genomgående för dem är att det är samma gäng som försöker ge sken av vetenskaplighet, rationalitet och objektivitet. Tyvärr visar det sig vid en närmare granskning att detta långt ifrån har någon verklighetsförankring. 
  Genomgående är att man snöat in på en egen tolkning av vetenskaplig metod, där mätningar inte är grunden utan simuleringar. Det mest framträdande draget är emellertid att man håller sig med två måttstockar; dogmerna bevisas av i princip vadsomhest, medan det som strider mot dogmerna endast kan motbevisas av artiklar i Nature och Science.Det har emellertid aldrig hänt att en dogm blivit motbevisad eftersom en studie inte räknas, exakt hur många som krävs är oklart.
  De vanligaste dogmerna är:
  CAGW är en realitet.
  Alla vacciner är per definition bra och nödvändiga.
  Religion är förkastligt, om det inte är islam, då är det en värdefull kulturyttrig som måste värnas. 
  UI soterar regelmässigt bort kritiska kommentarer oavsett form, men på vof.se/forum finns det möjlighet att framlägga riktiga fakta, åtminstone ett tag, tills man blir blockad för kortare eller längre tid. Det är ganska intressant att ta del av debatten där, man får inblick i den surrealistiska föreställningsvärld som dessa fantaster har. När de har blivit grundligt motbevsade tar de vanligen sin tillflykt till semantiska argument

 10. ces

  Sluta att bry er om UI. Den mesta trafiken till deras sida kommer med anledning av kommentarer på TCS, på samma sätt som den mesta trafiken till AL Gore´s Reality Drop kom från läsare av WUWT. UI kommer att självdö om inte TCS ”promotar” det.

 11. Björn

  Att solen som är den viktigaste faktorn i klimatsystemet får så lite uppmärksamhet, beror på den låga kunskapsnivå som klimatforskarna har om den fysik som omgärdar solens, atmosfärens och rymdens fysik. Denna brist måste uppmärksammas för solsystemet och rymdens dolda egenskaper, kan annars föra med sig obehagliga överraskningar för den ovetande mänskligheten.
  Det finns ingen majoritet av tänkare som hävdar koldioxidens farlighet, utan bara en svans av politiker, media och organisationer som vädrar makt över människor. Det gäller att prestigelöst släppa fram de fysiker som har kunskaperna om solsystemet och rymden. Titta bara utanför dörren här i Sverige och fundera över varför man talar om global uppvärmning, när framtiden kanske för oss här i Norden, innebär en säker nedgång mot ett kallare klimat. Det som då behövs är säkra energikällor och inte vindkraftverk. En majoritet av babblare kan inte ge oss det, utan endast de bästa av våra forskare och tänkare.
   
   

 12. PT

  #11 Björn.
  Jättebra formulerat. Tack för det! 

 13. Monckton i Doah tillsammans med CFACT
  http://us1.campaign-archive2.com/?u=87b74a936c723115dfa298cf3&id=202cf5bf3c&e=c3b96380f3

 14. jensen

  Björn  N:r 11
  Mycket tänkvärt skrivet.
  Förhållandet Solen/klimatet har fått alldeles för litet fokus.
  Dock verkar ämnet framhållas mer och mer i ökat antal artiklar.
  Senast har min insikt ökats betydligt genom boken The inconvenient skeptic av John Kehr. Den har ett fascinerande perspektiv som framkommer dels genom lättfattligt resonemang men även svårförståligt fysikaliskt,atmosfäriskt beräknande, vilket överstiger mina enkla fattningsförmågor
  Men om hans teorier håller, får man svar på hittills obegripliga förhållanden, t. ex. varför jordens medeltemperatur växlar 4 C genom året. Varför de olika hemisfärerna har så påfallande olika temp. växlingar. Varför och hur årtusende efter årtusende de senaste 10000 åren har allt lägre temp. Varför långtidstrender maskeras av korttidstrender. Att holoceninsolationen blev negativ för 3000år sedan  ( 65N)  Att mycket få glaciärer NH är äldre än 4000 år.
  Att CO2 endast står för 2,8 % av GHE. Varför CO2-nivån växlar så kraftigt genom året.Varför jorden har den högsta  växthuseffekten när CO2 är som lägst. Hur Trenberth avsiktligt, felaktigt redovisat sina diagram ang. jordens energibalans, och på så sätt skapar intrycket att växthusgaser får en större betydelse än vad korrekt vetenskap visar. CO2´s effekt  ökas sålunda med en faktor 5.
  Hur rätt har Kehr, när han hävdar att OLR är den enskilt mest betydelsefulla klimatregleraren (Outgoing Longwave Radiation), och att CO2 inte spelar med i samma liga ?
  Kan någon atmosfär/fysikaliskt lärd person bedöma detta?

 15. Ingemar Nordin

  jensen #14,

  Tyvärr känner jag inte till denne John Kehr. En del av det du refererar känner jag igen, och där det också finns ganska allmänt accepterade svar.

  Att jordens medeltemperatur växlar 4 C måste dock vara fel – det handlar om 0,4. Jag är också lite undrande över OLR som den mest betydelsefulla ”regulatorn”. OLR är kausalt huvudsakligen (om vi bortser från vulkaner) bestämd av inkommande strålning, dvs av solen…

 16. Ingemar Nordin

  Björn #11,

  Att solen som är den viktigaste faktorn i klimatsystemet får så lite uppmärksamhet, beror på den låga kunskapsnivå som klimatforskarna har om den fysik som omgärdar solens, atmosfärens och rymdens fysik.

  Det är möjligt att kunskapsnivån är låg hos vissa klimatforskare. Olika discipliner har en naturlig tendens att framhäva just de studieobjekt som utgör ens specialitet som viktiga. Jag har verkat länge i tvärvetenskapliga miljöer, så jag vet hur det fungerar.

  Men inom ett tvärvetenskapligt område så uppstår inte problemen pga av kunskapsbrist hos vissa. Sådana luckor fylls ut av ens kollegor. Utan problemen uppstår då en del inte har respekt för vad vad de olika disciplinerna kan tillföra. Och i detta fall så har det funnits politiska skäl för IPCC att mer eller mindre ignorera, eller se ned på, all forskning som inte stämmer med ”The IPCC Story”. Det är inte bara solforskare, utan även t.ex. geologer, som har drabbats av detta och blivit marginaliserade.

  Jfr också t.ex. schismen mellan vissa företrädare för paleoclimatologi och statistiker.

 17. jensen

  Ingemar 15
  Tack för kommentaren.
  Upplysningsvis var Kehr en av föreläsarna i WUWT´s Counter Al Gore-dygn.
  En del förstod jag, men verkligen inte allt. Därför har jag även läst hans bok, förmodligen för snabbt, och därför måste läsa om igen med bättre eftertanke. Mkt intresseväckande, men helt skild från den övriga klimat-litteraturen. Därav min undran om synpunkter betr. Kehrs aspekter.
  Vänlig hälsning.

 18. Bengt Abelsson

  Jag har också nyligen läst Kehr – rekommenderas!
  Inte minst hans dissekering av Kiehl-Trenberths energibalansdiagram.

 19. Nästa larm gäller om Solen,detta utlovas i nästa Vetenskräpsmagasin,fast i dagens program som hyllade f.d
  odugling i skolan och läkaren som blev forskare .
  Yhe The Sun is shining again,hyllning till filmen ’Shining’kanske.
  ALI.K.

 20. Om Kehr mossar Trenberth,denne Trenberth är kufisk,bromsklossen i CAGW,vi får se.
  ALI.K.