Utskottsförhören i Kanada – lyssnar- och tittartips


Det är lite över 2 timmar, men verkar högst relevant och högintressant för dem som följer vad som diskuteras på TCS. Alla deltagarna verkar göra mycket bra ifrån sig. Det är god kvalitet och går att snabbspola. De som har en mer modern TV – eller till denna ansluten Receiver eller Blue-rayspelare med Internet kan kanske också luta sig tillbaka i TV-soffan och se det i större format.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sven B

  Jag vill rekomendera Lena Anderssons artikel i dagens DN
  Demokratin som mentalitet.     Finns på nätet.
  Den handlar om anpassligheten och konformismen.
    ”Den som står i opinionsmaktens gunst behöver inte argumentera
  och den som intar fel hållning bemöts inte med argument utan med misstänkliggörande av avsikterna.” 

 2. Johan Tisell

  Tack Peter!
  Efter att nu ha sett ca 20 % med litet hopp kan jag lansera 2 hypoteser;
  1) Deras politiker verkar litet mer kompetenta än våra, även om man bortser från denne
  http://www.youtube.com/watch?v=xa2Cag9OrHc
   2) De fokuserar på Kanada och sitt klimat och sitt jordbruk, kanske en idé för Sverige och vår vansinniga vilja att hjälpa andra mer än oss själva?

 3. Ingemar Nordin

  Wow! En riktig diskussion! När kommer vi att få något liknande i Sverige?

  Intressant också att lyssna på politikerna och hur de resonerar. ”Jag kan inget om klimatet. Men vi måste fatta beslut. Och det finns 1000-tals (enligt vad vi har hört) forskare därute som anser att CO2 är en stor fara”. (Och varifrån har de fått den informationen, pray tell?)

  Det är alltså på denna nivå som många av de politiska besluten fattas. Det första vore att begära att våra förtroendevalda satte sig in i frågorna lite bättre, särskilt som det rör miljardtals euros och dollar av skattebetalarnas pengar. Man blir matt när man ser på vilka lösa boliner som de politiska besluten fattas.

  Nu verkar de kanadensiska politikerna trots allt ligga ljusår före våra svenska, på så sätt att de ändå har vett att även kalla in expertis från den skeptiska sidan. När skall våra egna politiker fatta att detta är A och O när det gäller frågor som man inte kan så mycket om????

 4. Åke N

  Sven B #1. Klart läsvärd artikel. För att underlätta för andra finns den här:
  http://www.dn.se/ledare/kolumner/demokratin-som-mentalitet
   

 5. Björn

  En mycket hör- och sevärd utfrågning. Senatorer verkar vara i en annan klass än våra tröga riksdagsmän. Fyra professorer grillades under två timmar av senatorerna. Vad jag förstår är dessa professorer, Jan Veizer, Timothy Patterson, Ian D Clarce och Ross McKitrick, alla fyra skeptiska till AGW. Vad jag gissar så har det varit eller kommer att bli en utfrågning med AGW-trogna. Det var värt dessa två timmar att lyssna på hela utfrågningen.

 6. Lennart Bengtsson

  LennartB
  Kanada är på många sätt en väl fungerande och öppen demokrati där Sverige har mycket att lära. I Sverige är väl tyvärr både politiker och ”experter” inte tillräckligt insatta och dessutom verkar man ju föredraga icke-experter för att framhäva vikten av jämlikhet och för att lyssnarna skall känna sig hemmastadda.  Jag  var synnerligen imponerad av flera av senatorerna, inte minst senator Miller som synnerligen tydligt klargjorde sin uppfattning mot slutet. Han gav tom intryck av att vara mer insatt i klimatproblemet än de inbjudna experterna. Jag hade emellertid väntat mig att man också skulle få höra  presentationer av ledande  forskare inom atmosfärfysik och meteorologi, varav det finns flera i Kanada – som det nu var fann jag några av den inbjudna experterna out of touch med den aktuella vetenskapen på området och deras presentationer ngt irrelevanta. Diskussionen  blev därför ngt för ensidig och begränsad.

 7. Oj 2 Kanongrejer på årets början.
  Ang Ledarartikeln kommer jag att tänka på ett tillspetsat yttrande av Ayn Rand.
  ”When in doubt, go with the minority”

 8. HenrikM

  Vilken bra utfrågning, har dom bara ”skeptiska” politiker i Kanada. Nu menar jag inte skeptiskt i mening skeptisk till AGW utan såsom själv tänkande varelser. Det verkade t o m så att någon av politikerna som hade en mycket motsatt åsikt i grundfrågan tryckte på att de klimatrealistiska forskarna måste få ut sitt budskap (för att få en bättre diskussion). Imponerande! Direkt motsats till konsesus-tramset.

 9. Den svenska modellen bygger mycket på konsensus, arvet från ”Saltsjöbadsandan” och ”folkhemmet”
  Den angloamerikanska modellen bygger mer på ”konstruktiv konflikt”. För att iofs förenkla det lite.

 10. HenrikM

  Jag tycker att Ross McKitrick förslag att beskatta CO2 efter temperaturökning som mäts via satellit som väldigt smart. Som han säger, då kommer ju fler börja fundera på om det är sant det här med AGW, och man kommer automatiskt få en korrekt skatt som företag/individer behöver ta ställning till. Dvs om ”marknaden” tror att temperaturen kommer gå upp mycket måste man ju redan idag börja investera sig bort från CO2 produktion. Om inte… ja då kan man vänta och se…

 11. HenrikM

  Jag tycker att Ross McKitrick förslag att beskatta CO2 efter temperaturökning som mäts via satellit som väldigt smart. Som han säger, då kommer ju fler börja fundera på om det är sant det här med AGW, och man kommer automatiskt få en korrekt skatt som företag/individer behöver ta ställning till. Dvs om ”marknaden” tror att temperaturen kommer gå upp mycket måste man ju redan idag börja investera sig bort från CO2 produktion. Om inte… ja då kan man vänta och se…

 12. Pehr Björnbom

  De fyra professorna som vittnade inför kanadensiska senaten var Ross McKittrick, Ian D. Clark, Jan Veizer och Timothy Patterson. De verkar inte råda någon brist på professorer i Kanada som är skeptiskt inställda till huvudfåran inom klimatvetenskapen.
   
  En observation som jag gjorde var att Tim Pattersson är ytterligare en professor med skeptiska åsikter om huvudfåran i klimatvetenskapen som jobbar med forskning relaterad till klimatutvecklingen i Arktis. Min reflektion är att det tycks vara vanligt med sådana professorer bland de som forskar om klimatet i Arktis. Från Skandinavien känner jag på rak arm till Ole Humlum, Wibjörn Karlén och Leif Kullman.
   
  Vad kan orsaken vara till detta?
   
   
   

 13. Ingemar Nordin

  Lennart B #&,

  Senator Miller? Jag hittar ingen sådan. Men kanske har jag missat det.

  Med undantag av Grant Mitchell (som bara körde den gamla vanliga ramsan om konsensus och konspirationsteorier utan några sakliga argument), så tyckte jag att det ställdes bra frågor från flera olika vinklar.

 14. Vad man saknar i Sverige är mer kritisk betraktande av vad klimat
  resp modeller av klimat hur trovärdiga kan de bli?
  Faror(som reala) för mänskligheten har vi bl.a vulkanutbrott,jordskalv o monsuner mm.
  De risker som mänskligheten kan bli utsatta för bör diskuteras
  sakligt med handlings planer för de delar som är utsatta på vår Jord
  det är detta FN borde diskutera som exempel.
  ALI.K.

 15. Janne

  #9 Ingvar,
  Det beror väl till stor del på svenskens stora rädsla för att vara i konflikt med sin omgivning.
  Jag märker det själv när man tar upp klimatfrågor med folk, ingen säger emot när jag framför skeptikern i mig. Men jag ser ju att de tänker något annat men vill inte säga emot.
  Konflikträdslan märksNockså i riksdagsdebatterna, det är sällan man ser några upprörda känslomässiga diskussioner.

 16. Skogsmannen

  Det som jag reagerar på var att Canada redan den 13 december tog beslutet att dra sig ur Kyoto-avtalet. Hearingen hölls den 15 december.
  Vad var syftet med hearingen egentligen? Känns på något vis som att man kastade in jästen efter degen.

 17. Janne #15
  Det är det jag menar. Orsaken till konflikträdslan ligger i historien.

 18. Johan Ingvar mfl:
  .
  Jag tror inte att den svenska politikerkåren vill ha sådan hearing. Den är lärande och då skulle det kunna hända att svensk allmänhet alltmer börjar inse klimatbluffen och att koldioxid och FRAMTIDA klimat har mycket lite koppling till varandra.
  .
  Det vore obra för i synnerhet (C) och (Mp) som slösar mljarder till ingen nytta.
   

 19. Ingemar Nordin

  Lars Cornell #18,

  Om jag är rätt underrättad så har riksdagsledamöterna rätt att anordna öppna seminarier. Men någon motsvarighet till en regelrätt hearing på detta sätt finns väl inte. Eller?

 20. Ingemar Nordin

  En hemsida med en utförligare presentation av personer, bakgrundsmaterial och OHs finns nu på.

  http://www.climatescienceinternational.org/index.php?option=com_content&view=article&id=612

 21. OT
  Men rätt intressant?
  Det regerande partiet i Skottland, SNP,  vill lämna StorBritannien…….
  Man planerar för en folkomröstning för att frigöra sig.
  Istället vill man knyta närmare band till Norden i energifrågor, försvarsamarbete osv…….
  Rätt festlig nyhet så här i början på året.
  http://www.expressen.se/nyheter/1.2668366/darfor-vill-skottarna-lamna-storbritannien

 22. Pehr Björnbom

  Judith Curry har en bloggartikel som är mycket relevant i detta sammanhang:
  On the dangerous(?) naivete of uncritical acceptance of scientific consensus
   
  I slutet av artikeln utgår hon från Bertrand Russels recept på skepticism:
   
  The scepticism that I advocate amounts only to this: (1) that when the experts are agreed, the opposite opinion cannot be held to be certain; (2) that when they are not agreed, no opinion can be regarded as certain by a non-expert; and (3) that when they all hold that no sufficient grounds for a positive opinion exist, the ordinary man would do well to suspend his judgment.
   
  Hon ger därpå följande slutkommentar:
   
  JC comment: Bertrand Russell’s statement to me defines rational skepticism. Political motivation for establishing a scientific consensus associated with a policy prescription, such as occurred in the context of the UNFCCC/IPCC, seems to me to provide grounds for non-experts to question the consensus.
   
  Put in this light, engaging in the climate blogosphere, challenging the consensus and demanding accountability is part of our individual attempts to draw our own intelligent conclusions and do so responsibly.
   
  Min reflektion utgår ifrån att klimatvetenskapen är i hög grad tvärvetenskaplig. Därför är klimatvetenskapens experter forskare med vitt skilda bakgrunder. Detta framgår särskilt av denna tråd där professorerna är geologer och en ekonom. Men de är alla experter på områden som är betydelsefulla för klimatvetenskapen och för att bedöma klimatets utveckling.
   
  Vi har alltså ett vetenskapligt område med experter som har olika åsikt om viktiga huvudfrågor inom området. Detta innebär enligt Russells punkt 2 att den som inte är expert inte bör tillmäta någon av åsikterna någon särskild säkerhet.