USA och klimatet.

alaskabeach
Jag har just kommit hem från en tre veckors vistelse i Alaska, och jag kan inte säga annat än att klimatfrågan varit mycket närvarande när man skall försöka sitta ute och teckna fåglar. Det råder arktiskt klimat i den del av Alaska där jag mestadels befunnit, kring Nome vid Berings sund. Det snöade när jag lämnade den 25 maj och vinden utifrån Berings sund var inte mild mot högerhandens fingrar. Det har dock varit en ovanligt mild vår i Alaska samtidigt som centrala USA upplevt en mycket kall och sen dito. Bilder på rapport häromkvällen med folk på stranden vid Lake Superior som solbadar med is i vattnet föranleder mig att visa en bild från just stranden vid Nome från den 22 maj. Klimatfrågan är dock het i USA.
En nationell sammanställning om klimatet och hur det påverkar USA lades fram tidigare i maj. Det var den tredje nationella klimatsammanställningen som bildar en slags vetenskaplig bas för den plan som Obama la fram i förrgår, den 2 juni. John Holdren framträder på en officiell video och förklarar alla ruskigheter som drabbat USA, som blixtrar förbi medan Holdren stirrar någonstans bakom kameran. Jag skall be att få återkomma till den i ett senare inlägg med utgångspunkt från mina upplevelser i Alaska.
Barack Obama har som många säkert redan uppmärksammat lagt fram ett förslag till minskning av koldioxidutsläppen från elkraftsproduktionen via vita husets Climate Change Act. Han gör detta utan demokratisk majoritet i senaten genom att låta EPA (USA´s naturvårdsverk) formulera en sådan under ett sedan länge redan fungerande lagrum, Clean Air Act, som inrättades för att reglera smog och andra luftföroreningar. Idén är att USA skall minska sina utsläpp av CO2 från elkraftproduktionen med 30% till 2030 i förhållande till 2005 år nivåer. Intressant att notera är att utsläppen kring 2005 var maximala och dessa förväntas ha minskat med nästan 15% inom en snar framtid p.g.a. främst den nya tillgången till naturgas genom frackingtekniken. Varje stat skall åläggas en minskning av utsläppen av CO2 men ges stora möjligheter att individuellt anpassa metoderna efter de förutsättningar som finns, samt att kunna gå samman med andra stater i gemensamma mål. I slutändan kanske detta enbart resulterar i att omoderna kolkraftverk läggs ner, och ersätts med gas eller mer moderna och mer effektiva kolkraftverk som släpper ut mindre av de andra luftföroreningar som traditionella verk brottats med, svaveldioxid och kväveoxider som påverkar luftvägarna till skillnad från koldioxid. Förslaget är därför i mitt tycke kanske av godo, men det beskrivs som ett bidrag till att minska klimatförändringarna.
p053014al-0096
Obama själv förklarar förslaget i ett av sina ”weekly adresses” från den 31 maj i år. Han har valt att tala från Childrens National Health Center i Washington DC vilket någon av hans kommunikationexperter antagligen kommit på som en smart idé. Obama förklarar att planen skall minska utsläppen av kolföroreningar, smog och sot som hotar hälsan hos de mest sårbara amerikanerna, inkluderande barn och gamla. Redan under det första året kommer hundra tusen astmaattacker och 2 100 hjärtinfarkter att undvikas. Och dessa siffror kommer att öka vidare, sägs i talet. Med andra ord blandar Obama friskt mellan äpplen och päron, trots att själva idén med Climate Change Act måste vara är att visa kraft och mod att minska utsläppen av koldioxid, ett ämne som bekant inte påverkar luftvägarna eller hälsan i de nivåer som är aktuella. Jag tror att Obama vill att hans eftermäle skall framhålla hans kamp för klimatet och att han gjorde skillnad, och detta är hans kanske sista kamp för att framstå som en ledare i klimatfrågan. För folket framför han det som ett sätt att minska barnastma, ett i mitt tycke tveksam politisk ekvilibristik. Från min egen synpunkt så är jag mer för demokraternas allmänna politik som tar större hänsyn till miljöfrågor generellt och ett större socialt ansvar. USA är dock inte som Sverige som t.ex. ser allmän sjukvård som en självklarhet, utan det finns en stark grundläggande kultur om att alla får klara sig själv, och att staten enbart innebär en inskränkning av den personliga friheten. Det är säkerligen så Europa såg ut på artonhundratalet när USA formades. Staten och kyrkan upplevdes då som något som hindrade den enskilda, lilla människan, att utvecklas och tänka fritt. En stor andel av den republikanska majoriteten ser därför varje försök att reglera företagen och medelamerikanens vardag som en attack mot denna kultur. Därför kommer det läggas åtskilligt med kraft och pengar på att försöka obstruera detta förslag och jag tror att det kommer att bli en bitter kamp.
Jag tror att den minskning av utsläppen av koldioxid som föreslås skulle automatiskt inträffa på grund av marknaden, och har redan skett till 50%. Den kommer att blåsa till strid, och jag är inte säker på att Obama vinner. Däremot så kommer den att ytterligare polarisera den politiska diskussionen i USA och de institutioner, företag och andra politiska intressen som behöver klimathotet som näring kommer att sluta leden ännu tajtare. Kättare kommer att angripas ännu hårdare från de troende. En olycklig utveckling och som Lennart Bengtsson blivit varse, varje försök att slå skott mellan lägren för en fruktsam diskussion bestraffas med utstötning.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Helge

  ”Staten och kyrkan upplevdes då som något som hindrade den enskilda, lilla människan, att utvecklas och tänka fritt. ” Byt ut kyrkan mot ”main stream media” så börjar det kännas så även under 2000-talet.

 2. Lars, du får nog läsa på mer om såväl Upplysningen och den filosofiska debatt som föregick USAs bildande på 1700-talet, som hur det såg ut i Europa på 1800-talet.
  Dessutom verkar din syn på hur EPA och Obama bedriver klimatpolitik präglas alltför mycket av svenskt ”stockholmssyndrom”. Även sjukvårdsfrågan verkar du dåligt inläst på. Med Sverige som mall kan man inte förstå USA.
  Du kan ju prova att läsa detta som jag skrev på direkt fråga av en bekant, angående skillnaderna Sverige – USA.
  https://www.frihetsportalen.se/2014/05/i-aren-jordens-salt/

 3. Mats,
  jag är mycket förtjust i USA på olika sätt, kanske just därför att man uppskattar människor med ambitioner och talang, och att det mesta är möjligt. Jag tror vi delar många åsikter om detta land vad det gäller att man inte kan förstå det med Sverige som mall. Jag vet att USA´självständighet deklarerades 4 juli 1776 men min kommentar skall ses som att 1800-talet med sin stora invandring och utveckling i många drag formade den kultur som vi ser idag, det var inte tänkt som en allvarlig diskussion om USA och den amerikanska frihetskulturen, utan mer som en passus. Jag har dock svårt för Tea party rörelsen och den kristna högern, jag har suttit vid många middagsbjudningar vid sociala event i mellanvästern och det sakans inte politiskt inskränkta amerikaner, på samma sätt som det inte saknas hjärntvättade svenskar.

 4. Kenneth Mikaelsson

  En bra en…
  https://www.youtube.com/watch?v=8IVdoRiSv9U

 5. Lars, det var ett bra förtydligande. Jag instämmer med dig ( som jag uppfattar ditt genmäle) att Bibeln och religionen kan användas för att inte engagera sig, att inte förstå, att inte internalisera kunskap till insikt.
  På det viset liknar det hur politiker, MSM och den stora massan i bästa fall läser SPM och inte vad som döljs i IPCCs rapporter. Framför allt gör man ingen ansträngning att för att göra en rimlighetsbedömning av budskapet. Man gör ingen faktakontroll mot vad man själv i bästa fall lärt sig i skolan, arbetsliv eller livserfarenhet. Med en bekväm höjdarna-vet-bäst attityd struntar man i konsekvenserna av att inte kontrollera om frisen verkligen finns i säcken.
  Till skillnad från dig så önskar jag en tea-party rörelse i Sverige. Jag vill se ett samhälle där alla inser fördelen med att tänka själva, göra sitt bästa och delta i samhällslivet på de fria premisserna, istället för att överlåta hela ruljansen till facket.

 6. Undrar om det är fingrarna eller autocorrect som fick grisen att bli frisen i förra inläget?

 7. Lasse

  Tack för den inblicken i USAs utsläppspolitik.
  USA har fått renare och billigare elenergi tack vare frackingboomen och den ökade gasutvinning den medför. Industrin återhämtar sig . Kanske borde Obamas tal om antal döda pga dålig luft även riktas till Världens fabrik-Kina!
  Jag ser gärna en bättre miljö i hela världen, men det får inte ske genom att vi flyttar vår produktion till länder med sämre miljö.
  (OT) USA lägger tullar på kinesiska solceller-detta eftersom Kina ger dessa fabriker statligt stöd.
  (samtidigt som Kina köper in sig i USAs skuldberg)
  25 år sen ni vet inte vad hände i Kina!

 8. Ingemar Nordin

  EPA har utvecklat sig till en stat i staten. Det fanns principiella invändningar redan när Nixon skapade detta överbyråkratiserade monster på 70-talet. Dess uppdrag är vidsträckt, dess regleringar behöver inte passera demokratiskt valda församlingar. I praktiken kan de införa planekonomi (införd per dekret och övervakad av EPAs tjänstemän) på stora områden och på så sätt gå runt de lagstiftande församlingarna.

 9. Mats G

  USA befinner sig i ett tufft läge politiskt. Politisk härdsmälta på nationell nivå.
  Jag håller med om att om kolutsläppen påverkar människors hälsa med astma och annat så har man ett stort problem. Och i det avseendet så är det klok politik att förändra det. Däremot så är det oklokt att dra in CO2 i samma paket. Då blir det en större politisk strid förmodligen.
  Mats J
  ”tea-party rörelse”
  Jag skulle betacka mig för detta i Sverige. Fler tokstollar i svensk politik är det sista vi behöver.
  ”inser fördelen med att tänka själva”
  Jag misstänker att du syftar att tea-party rörelsen är modellen för detta. Well, nu är det ju skillnad på att tänka själv och fria fantasier. Själv skulle jag vilja se mer fakta och realism i svensk politik. A duck is a duck.

 10. Mats G #9
  För att förstå något om tea-partyrörelsen får man inte lita till svenska media. För där framställs de endast som reaktionära knäppgökar. Läs istället vad exempelvis Ron Paul och andra om är involverade säger. Kärnan i deras tankegång är att minska statens inflytande och öka individens självbestämmande. Det är samma som jag önskar. Sedan får man nog vara beredd på att varje rörelse som blir omtalad även drar till sig oönskade personer och idéer.
  Man kan ju peka på att SD här i Sverige utmålas som högerextremister, när de egentligen är reaktionära sossar, folkhemsnostalgiker som drömmer om att återskapa ett Sverige som egentligen aldrig funnits.
  Perspektiv kan var ett lurigt fenomen, vilket inte minst Escher, Dalí och Picasso visat. Där tror jag Lars håller med.

 11. Helge

  Lasse #7
  Samtidigt har exporten av kol til bl.a Europa ökat kraftigt, så USA kan sägas exportera koldioxid.

 12. Sigvard E

  Helt OT:
  I dagens Piteåtidning, debatt står två diametralt olika åsikter om IPCC mot varandra.

 13. Mats G

  #10
  ”Ron Paul”
  Jag gillar Ron Paul. Han är ärlig och konsistent. Sen har jag lite svårt för libertarianer. Jag gillar grundidén men när man skall göra om den till praktisk politik så uppstår vissa problem. Men han är den bäste republikanen. Ron Paul som President, hmm. Han är för extrem så han lär inte få nåt gjort.
  Bara som ett förtydligande så hämtar jag väldigt lite eller ingen information från svensk MSM. Följer med lite för att hänga med vad som händer. Läser rubriker och lite P1. Aldrig TV. Sett något uppdrag granskning för att någon nämnt det här. Men att lägga tid på att bli indoktrinerad av svensk MSM nej tack.
  ”öka individens självbestämmande”
  Ser inga direkt behov i Sverige. Betala skatt, besiktiga bilen sen är det rätt fritt.
  Det stora problemet är och förblir MSM bild av Sverige som skiljer sig från min bild när det gäller flera politiska områden samt integritet och nätneutralitet. Den stora ödesfrågan är om internet lyckas vara fritt eller inte. Om vi inte kan få fri info längre finns det ju inte en chans att förstå världen som den verkligen är. Då blir världen som MSM vill att den skall se ut. Då kommer MP att bli ännu större förstås. eller vilket parti som är på modet för stunden.

 14. Michael

  Kenneth #4: En riktig ögonöppnare av en talare med karisma i klass med Rosling.

 15. Björn

  Hur länge till tror man att man kan plocka poäng på att föra fram klimatfrågan? Obama för fram den enbart i politiskt syfte och ingenting annat och för att i tro, bli ihågkommen som en klimatets apostel. Men det kan bli tvärtom, att han blir ihågkommen som den siste, som lät sig luras av IPCC och dess megafoner. Verkligheten som syns på Lars bild kanske får folk att omvärdera klimatfrågan och fråga sig om inte naturkrafterna är större än människans påhittade och uppförstorade klimatfjärt. Människors ilska kommer att bli stor när de upptäcker vad de offrar i onödan på en natur som går sin egen väg oberoende av mänskliga uppoffringar. Den avstannade globala temperaturhöjningen är något som mer och mer blir uppmärksammat och kan när som helst få genomslag bland ekonomer och politiker. Varför skall vi satsa miljard efter miljard på något som vi inte tror på längre? Man kanske t.o.m kommer underfund med att vi istället måste börja använda pengarna till att skydda oss mot naturkrafterna, för blir det kallare, blir läget ett helt annat för merparten av världens befolkning som bor på den drabbade halvan av klotet.

 16. Teaparty-rörelsen sticker MSM i ögonen det är helt klart.
  En mycket väsentlig punkt i deras program är att USA:s regering skall följa konstitutionen.
  För en mer balanserad bild av denna rörelse rekommenderar jag PJTV. Svensk press ger absolut inte en korrekt bild av denna rörelse

 17. Mats G # 13
  skriver:
  ”öka individens självbestämmande”
  Ser inga direkt behov i Sverige. Betala skatt, besiktiga bilen sen är det rätt fritt.
  Du har tydligen inte noterat alla inskränkningar i äganderätten som införs administrativt i strid med Regeringsformen? Du har inte noterat hur myndighetssverige frikopplat sig själv från politisk styrning? Du har inte noterat hur allt mer av både vardaglig gärning och utveckling kräver förhandsgranskning, licensiering, certifiering etc?
  Sverige fick igår kritik för att hushållen är för högt belånade. Varför är de det? För att de via sina lån betalar skatten till staten, vilken som tack minskar friheten.
  Jag ber Lars om ursäkt för att jag genom mitt första inlägg råkade styra in kommentarerna till hans artikel på ett sidospår.

 18. Kenneth Mikaelsson

  Svensk media och Svenska politiker är ju så lång upp i Rö**n på Obama som man kan komma..
  och Tea party rörelsen har fått utstå mycket skit därför de inte rättar sig efter vad som är den officiella PK linjen och säger nej till NoBama..

 19. Joel

  Mats #10
  Hähä! Det där inlägget är som om jag hade skrivit det. Fast jag brukar kalla SD för ”det-var-bättre-förr-sossar”.

 20. Mats G

  17
  Mats Jangdal
  Jag tror du har missförstått det här med självbestämmande. Att ta lån är ett uttryck för det. Sen får man ta konsekvenser av sitt beslut. Det är hela poängen.

 21. #20 Mats G
  Jag tror du har missförstått det här med lån. Om staten inte tillåter att man på egen hand bygger upp ett oberoende och självständighet kan man frestas låna till det på villkor som i längden inte är fördelaktiga.

 22. Mats G

  #21
  Självbestämmande och frihet har sina baksidor. Det går ju inte gnälla om för lite självbestämmande och samtidigt gnälla om frihetens baksidor.

 23. Jag känner inte till någon baksida med självbestämmande och frihet. Kan du upplysa mig?

 24. Mats G

  #23
  Rattfylla.

 25. Mats G

  #23
  ”Om staten inte tillåter att man på egen hand bygger upp ett oberoende och självständighet kan man frestas låna till det på villkor som i längden inte är fördelaktiga.”
  Men egentligen var det denna mening jag reagerade på. Det är alltså statens fel att du har tagit ett ofördelaktigt lån. Det enda jag ev kan gå med på det är att de tvingade dig att ta ett lån. Att känna sig tvingad räcker inte. Det finns alltid val. Självbestämmande.
  Du är inte ensam med sådan attityd. Äta kakan och ha den kvar. Det är statens fel att jag tog ett lån. Jo , tjena. Det är statens fel att min barn har adhd. osv, osv. Så här tänker barn. Inte vuxna.

 26. Lasse

  #4 Det var väl värt att lyssna på hans långa föredrag av Patric Michaels?
  Han visade på att konsensus och alarm är vad man får när forskningsklimatet blir styrt av samma sorts människor.
  Sen visade han att modellerna inte stämmer, något som inte kommer som en överraskning.
  Han lovade publicera en studie om detta i år. Nån som vet om detta gjorts?
  Men sen spårade han in på vänster och högerskalor och US och Australisk politik.

 27. Slabadang

  Jangdahl och Mats G!
  Tea party rörelsen hör ihop med SD UKIP Front National Sannfinländarna som står för en kombination av ”Nationalism” och konservatism ut till reaktionära krafter och ideer. De utgör enligt mig ett fattigdomsbevis på nuvarande etablissemang. Ska man läsa dessa strömningar rätt så är de den enda kraft idag som värdesätter självständighet, frihet, integritet och demokrati och samlar den allmänna opinion som inte ser sig ha något annat håll att vända sig till för att hitta stöd för verkligt demokratiskt folkstyre där medborgarna är husse och myndigheter och politiker hund.
  De växande demokratiska underskottet har gjort att dessa rörelser nu utan motstånd/konkurrens kunnat kidnappa de grundläggande demokratiska idealen och växer i takt med det demokratiska underskottet. Risken är att vi får med de reaktionära krafterna som finns inspunna i dessa nyvaknande rörelser med på köpet. Etablissemangets tondövhet inför det demokratiska utanförskapet är vad som får dessa rörelser att växa. Bristen på etablissemangets intresse för demokratin är dessa rörelsers främsta gödsel å dj…..ar vad det knakar och växer?
  UKIP knockade det engelska etablissemanget och samma sak i frnkrike där FN fick storslam. Bleka om nosen spekulerar nu de etablerade partierna hurvuda dessa röster i EUvalet kommer spegla de nationella valen. De verkar vara i total förnekelse över att varningsklockan redan klämtat och verkar helt och hållet blinda inför varför den ljuder.

 28. Kenneth Mikaelsson

  Jo jag tror han vet vad han talar om.. För sådana sidor som TP hämtar sin inspiration från hatar honom som pesten.. 🙂 frexten JoNova har ett bra ämne idag med..

 29. Mats G
  # 24 var ju bara fånigt.
  #25 Så du tycker inte att statens obegränsade rätt att trycka fiatpengar, bankernas fractional reserve banking med skattebetalarnas förlustgaranti, den korporativa organisationen av samhället, med mera är inskränkningar i frihet och självbestämmande?
  Grattis! Du har just gett aningslösheten ett nytt ansikte.
  Visst kan man välja, gå under eller sätta sig i skuld. Underbart val.

 30. Instämmer (som vanligt) med Slabadang #27.
  🙂

 31. Ska begränsa mitt instämmande till Slabadang en aning. I UKIP och Tea-partyrörelsen ser jag en tydligt uttalad begränsning av staten. Detta ser jag inte hos SD. Därför håller jag dessa utländska rörelser högre än SD.
  Men givetvis är de alla sprungna ur en besvikelse, inte bara över demokratins utan även rättsstatens förfall.

 32. Mats G

  #29
  Naturligtvis är det inte fånigt med rattfylla. Det är skolexemplet på frihetsbegreppet och är bra utgångspunkt för en diskussion.
  Jag är långt ifrån aningslös. Bara för jag inte är enig vad du tycker så innebär det inte jag är aningslös. Bara att jag drar andra slutsatser.
  Däremot har jag problem med sådan som inte förstår att man har eget ansvar. Ju mer frihet desto mer ansvar dessutom. Jag är allergisk mot sådana som fukkar up och sedan skyller allt på staten. Om det ens skulle vara en uns av sanning i det skulle alla misslyckas eller hur.
  Slabadang
  Färgen på demokratiskt underskott är brun.

 33. sl

  När Obama tänkt sig att minska co2-utsläppen, ska det ske genom konsumtionsskatter, dvs högre elpris till hushållen, eller genom att gå över till att bränna mer energiintensiva fossila bränslen, en switch från kol till naturgas? Eller är det sciencefiction-lösningar på tapeten igen; gräva ner co2?
  USA är federalt, kolbaserat och ligger generellt längre söderut; inte så likt Sverige. Olyckskorparna är de samma, men omständigheterna olika. Obamas klimatpolitik presenteras inte konkret. Hur ska kol-USA minska utsläppen i relation till det egentliga problemet; energiberoende av instabila länder fulla av USA-hatare?

 34. Rob

  Det är trist att se denna webbplats gå allt längre åt höger, både i artiklar och kommentarer. Sen när är klimatdebatten en höger-vänsterfråga?
  Vad gäller Alaskas relativt milda och även USA-s kalla vinter –liksom Storbritanniens blöta– så torde de flesta vara medvetna om jetströmmarna och deras effekter. Vad som påverkar dessa strömmars anomaliteter på senare år är än så länge oklart.

 35. ThomasJ

  Mr. Nobama är långt gången i sina föresatser att totalt kvadda US of A. Hans upprepade ’by-passings’ av konstitutionen har ackumulerats till nivå näst intill impeachment – och där ’laddas’ för att slikt kommer att implementeras. EPA är ett veritabelt monster med rejäla maktbefogenheter, direkt/indirekt…
  Men vaddå? Vi har ju här ett näst intill identiskt monster i form av Miljödepartementet + dess alla medlallande lakejorganisationer. Där är oxo en hel del på ’g’ via detta monster, som t.ex. framgår i denna länk:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18742/a/241768
  Läs vad utredningen ska komma fram till… och vilka personer som ingår…
  Arma Land!
  Bra artikel so-oder-so Lars. Tack för den! 😀
  Mvh/TJ

 36. Håkan

  Apropå USA och klimatet; är professor emeritus Daniel B. Botkin en amerikansk Lennart Bengtsson? Han är förvisso ekolog, men resonemangen liknar väl de Bengtssonska.
  Kanske Lennart själv vill kommentera?

 37. Håkan

  Här är länk om Botkin i ”36.
  http://wattsupwiththat.com/2014/05/31/in-house-testimony-botkin-dismantles-the-ipcc-2014-report/

 38. Adolf Goreing

  #34 du har rätt i att det inte är ”bara” en vänster-höger-fråga men du kan väl ändå inte på allvar mena att frågan inte är starkt politiserat? Det måste man väl få kommentera? Ofta gömmer ju sig diverse politiska mörkerkrafter bakom ”vetenskapen” för att legitimera sina annars ideologiska villfarelser. Att vänster generellt vill oftare styra människors liv och ”fostra”/”upplysa” är väl inget obekant? Pss att höger avskyr att staten lägger sig i för mycket, vilket skulle krävas om klimathotet skulle visa sig vara riktigt. Nu finns det ju inga solida bevis för det så då kan man undra vad olika politiska krafter EGENTLIGEN vill när de torgför ”klimathotet” så hårt? Oftast då krafter till vänster (där jag räknar de gröna). Det är klart att man då misstänkliggör dessa krafter från ”höger”. Tror nog att de flesta partier finns representerade bland denna bloggs läsare/kommentatorer men det finns samtidigt en stor besvikelse och frustration över de etablerade partiernas okritiska hållning till ”klimathotet”. Det gör att man sneglar på de krafter som åtminstone låtsas vara kritiska (SD). Samtidigt tror jag många helst inte vill hamna i denna fålla, men ser inget alternativ. Det är lite som invandrarfrågan. Locket på och ”inga problem”, trots att verkligheten blivit alltmer uppenbart en annan. Det hela beror ytterst på den smala åsiktskorridoren i Sverige. Varför det har blivit så är svårt att förstå. Men det finns bara plats för en åsikt i taget i Sverige, numera (se länk).
  http://www.riksdagen.se/2014-godkanda-asikter-for- sveriges-befolkning

 39. Sigvard E

  34 Rob#
  Håller med. jag tror SI/KU förlorar i respekt när debatten övergår i vänster-höger politisk diskussion. Det ger kanske bränsle till en viss TP. Helt i onödan.

 40. Bra och intressant analys, tack Lars! Jag delar din inställning till “demokraternas allmänna politik som tar större hänsyn till miljöfrågor generellt och ett större socialt ansvar”.
  Det är olyckligt med den väg klimatdebatten har tagit i USA, både i fråga om klimatpolitik och klimatvetenskap. Kan detta ha att göra med den stora betydelse som religiösa traditioner har för stora grupper i USA? Även klimatvetenskapliga frågor har kommit att debatteras på ett sätt som mer liknar hur man gör i fråga om konflikterna mellan troende och kättare i religiösa frågor än hur konflikterna mellan olika hypoteser och teorier diskuteras i andra naturvetenskapliga sammanhang.
  Men förhållandena ser i mina ögon inte ut att vara enhetliga. Jag uppfattar det som att Kerry Emanuel, klimatprofessorn från MIT, och Lennart Bengtsson har mycket likartade åsikter i fråga om klimat och energiteknik. Men Kerry Emanuel har inte angripits på något liknande sätt som Lennart vad jag vet. En möjlig förklaring skulle kunna vara Häggströms aktiviteter att gå ut internationellt och angripa Lennart med hjälp av citat tagna ur sitt sammanhang från den svenska klimatdebatten.
  Men svensk och amerikansk klimatdebatt kan inte likställas. Sverige är ett föregångsland, förmodligen ett riktmärke för Obama skulle jag gissa, med världens högsta koldioxidskatt, fossilfri elproduktion, omfattande skattefinansierat stöd till energibesparing, utveckling av ny energiteknik med mera. Att svenska medborgare i Sverige reagerar mot svensk överdriven rödgrön självspäkningspolitik med en serie märkliga påfund är något helt annat än de reaktioner som finns från konservativt håll i USA mot Obamas klimatpolitik som endast innebär ett närmande mot vad vi redan gör i Sverige.

 41. Mats G #32
  Förnekar du att staten kan inskränka på individernas val?
  Valfrihet är frihet på detaljnivå. Det är alltså också frihet.
  Det jag beskrev tidigare anser jag vara systemfel i vårt samhälle. Systemefel som inte tillåter individen att göra de val hen egentligen skulle gjort om fria val varit möjliga. Så jo, ibland medverkar staten till att individer gör dåliga val. Detta kan gälla politiska system både till höger och till vänster.
  För övrigt är jag helt enig med dig om att med frihet kommer ansvar. Hur skulle det annars gå till? Men många verkar skygga för ansvaret och ställer därför upp på att begränsa andras (allas) frihet, för att slippa ansvaret.

 42. Lennart Bengtsson har för övrigt genom sin verksamhet i KVA gjort väldigt mycket för svensk klimatvetenskap och klimatpolitik. Lennarts linje i klimatdebatten under senare år, att man inte skall skrämmas med klimatet, är mycket förtjänstfull enligt min åsikt. Den katastrofalarmism som delvis präglar debattklimatet i Sverige gissar jag är en risk i sig, oron för katastrofer kan skapa psykisk ohälsa, därför är det viktigt ur hälsosynpunkt att komma till rätta med obefogad katastrofalarmism.

 43. Mats G

  41
  Mats Jangdal
  ”Förnekar du att staten kan inskränka på individernas val?”
  Nej och det är här rattfyllan kommer in. I Sverige har vi nolltolerans i andra länder har man viss förståelse för det inskränker på friheten. frihet är att dricka några öl på puben och sedan köra hem lite smålullig.
  För dig är det givet att man skall köra nykter andra inte. Vad är rimligt?
  Det är här bla demokrati, normer osv in. Allt detta begränsar friheten.
  När jag tittar runt så har Sverige sina brister men om man jämför skulle jag säga att Sverige är ett fritt land.

 44. Ingemar Säfbom

  Rob # 34
  Håller med dig angående webbplatsen.

 45. Slabadang #27
  Bra!!

 46. Mats G

  41
  Mats Jangdal
  ”ibland medverkar staten till att individer gör dåliga val”
  Visst är det så. Min favorit är när Björn Rosengren lurade på svenska folket telia aktier och i samma veva sänkte socialdemokratins förtroende för alltid. Men… och det är viktigt. Det var fortfarande ett fritt val att köpa telia aktien. Jag avstod ex.

 47. Håkan Bergman

  Tittade på kortversionen av Bettans trontal idag, allt har blivit så absurt. Först en harang om att utveckla fracking och effektivisera olje- och gas-utvinningen i Nordsjön för att sänka folks energiräkningar, sen måste talskrivaren ha kommit på att vi måste ha med nåt miljövänligt också. ”My government will reduce the use of plastic bags”, yes där satt den Bettan.
  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/queen-elizabeth-II/10874037/Queens-Speech-to-Parliament-2014-highlights-in-90-seconds.html

 48. Rob #34,
  Det är i första hand politiker som har bidragit till att göra klimatfrågan till en höger-vänsterfråga. Detta kommer, som jag uppfattar det, från USA och är en följd av att Al Gore beslöt att göra klimatfrågan till sin paradgren på ett alltför partipolitiskt sätt, han såg inte till att förankra frågan i båda pariterna. Detta ledde till att klimatfrågan polariserades mellan de två stora partierna i USA.
  Jag tycker att det är besvärande att man sorteras in i ett politiskt fack på grund av att man framför åsikter av en viss sort i klimatvetenskapliga frågor. Jag upplever sådant som ett övergrepp. Man skall egentligen inte behöva redovisa sina allmänpolitiska åsikter för att delta i klimatdebatten men i realiteten blir man ändå tvungen att göra vissa markeringar, som jag gjort bland annat i ett särskilt blogginlägg förra året. Detta är en följd av att klimatfrågan, inklusive klimatvetenskapen, har politiserats, något som för övrigt Karin Bojs tog upp i sina krönika i DN i söndags.

 49. Peter F

  Rob #34
  Var anser Du UI står på höger-vänsterskalan ?

 50. Kenneth Mikaelsson

  IPPC = är POLITIK och är skapad av politiker så varför har folk så svår att fatta att utan politik så inget IPPC..
  frågan är skapad för att genomdriva politik.. har inget som helst att göra med klimat… det är samma som med kriget mot terror… POLITIK… vems terror fråga en afghan eller en pakistanier vem som står för terrorn.. så är det så knepigt att det tala politik i alla klimat hänseenden???
  Ni kan kalla mig för vad ni vill men säger ni höger eller vänster åker ni på moppo….
  är och förblir anarkist… så det så…. 🙂

 51. Stickan no1

  Pehr # 48;
  Instämmer helt med dina rader:
  ”jag tycker att det är besvärande att man sorteras in i ett politiskt fack på grund av att man framför åsikter av en viss sort i klimatvetenskapliga frågor. Jag upplever sådant som ett övergrepp. Man skall egentligen inte behöva redovisa sina allmänpolitiska åsikter för att delta i klimatdebatten”
  Tycker att SI/KU skulle tjäna på att hålla ämnet lite snävare till klimatpolitik och undvika höger-vänster kacklet i denna blogg så mycket det går. Det är svårt eftersom IPCC är en politisk skapelse men desto mer stimulerande att få något utmanande att bita i. En sådan hållning skulle antagligen ge större politiskt tyngd åt SI/KU. Och därmed större påverkan.

 52. BoE

  Kenny Lay (fd CEO Enron) måste rotera kraftfullt i sin grav nu–
  Ni kommer väl ihåg Enrons starke man (och Al Gore´s kompis), som spekulerade i att USA skulle gå med Kyoto och därför gick ”All In” i naturgaseldade kraftverk.
  Clinton vägrade och Enron gjorde en brak-konkurs. Massvis med sparare och pensionärer ruinerades och Kennny dömdes till 20+ års fängelse för bedrägeri och minst sagt kreativ bokföring.
  Nu kommer det att bli så som han (och Al) spekulerade i redan då – Dvs Naturgas för hela slanten.
  Gissa om Al Gore har positionerat sig för Big Business på gaskanten.

 53. Ingemar Nordin

  Stickan No1 #51,
  ”Tycker att SI/KU skulle tjäna på att hålla ämnet lite snävare till klimatpolitik och undvika höger-vänster kacklet i denna blogg så mycket det går.”
  Tycker du att vi skall införa en politisk censur bland kommentarerna på denna blogg? Intressant förslag. Men jag antar att Rob skulle gilla det.

 54. Adolf Goreing

  Lite OT men handlar om Sveriges ”omställning”, omröstning.
  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/bygg-ett-forskningscenter-vid-barsebaeck-9377

 55. Stickan no1

  Nej Ingmar, absolut inte censur, men ibland tycker jag vore det bra om vi höll oss till ämnet lite mer.
  Dels av respekt för författarna som kämpar med uppslag men också för att nå framgång med föreningen. Lite hårdare modererande i trådarna för att gå mot kvalitet före kvantitet.
  Och jag pekar lika mycket på mig själv i det fallet som ibland hoppar från ämnet i mina associationer allt för lätt.
  Jag påminner om syftet:
  ”Stockholmsinitiativet är en politiskt och ekonomiskt oberoende ideell förening som verkar för en rationell klimat- och energipolitik. Stockholmsinitiativet förenar bred naturvetenskaplig kompetens, samhälls- och miljöengagemang med erfarenhet av samhällets politiska och ekonomiska villkor.”

 56. Rosenhane

  Ursäkta Lars,
  här ska det ju handla om USA och klimatet men det får mig osökt att tänka på en till dig närbelägen ö och klimatet:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17638165.ab

 57. bom

  Hoppsan! SVT odlar kärnkraftsskräck. En Manga(tecknad serie)framställning har stoppats i Japan. Se den handlade om ”den stora kärnkraftskatastrofen ” i Fukushima ”som dödade 16000 japaner”. Yukiko Duke (svensktalande journalist boende i Sverige) fick vara experten som t o m lyckades blanda in Nagasaki och Hiroshima i Fukyshima. Något nämnande av tsunamin verkar inte ha förekommit. Det var ju för bövelen tsunamin som som dränkte 16000 men i den här fabeln talades bara om strålningen och strålningen och strålningen och den förestående rivningen av kärnkraftverken och premiärminister Abes vänskapliga förbindelser med kärnkraftbolaget. Vilken j—a partisk rappakalja – nu gick nog miljöpartiet om såssarna!

 58. Rosenhane

  Bom 37
  Sveda – värk och brännvänstern går just nu på högvarv.
  Den nyvaknade alliansen med Lööwruskan i spetsen kanske kan råda bot på detta – till att börja med kan dom be om ursäkt för allt elände dom ställt till genom sitt samröre med MP.
  Pudeln kan kompletteras med filmen Silence of the pandas, en pärla mitt i panncentralen på de värsta NGObluffarna.
  Rekommenderas för de som inte sett den tidigare.
  http://www.dailymotion.com/video/x105tsl_wwf-silence-of-the-pandas_news

 59. Leif Ahrgren

  Tycker nog apropå detta med att kommentarerna kan få en viss politisk slagsida att vi skall försöka undvika att klimatfrågan blir en höger/vänster fråga. Samtidigt är det inte helt enkelt. Miljöpartiet är i dag nästan mer vänster än V, samtidigt som det står för en fullständigt rabiat klimatpolitik, som riskerar, om den genomförs, att skada vår välfärd, hota våra barn- och barnbarnbarns framtid och nedrusta svensk ekonomi bl.a. genom att försämra svensk industris konkurrenskraft. Det är svårt att kritisera MP:s klimatpolitik och dess effekter på vårt samhälle utan att samtidigt låta som ett högerspöke, särskilt med tanke på ett de uppfattas som en framtida regeringspartner med S.

 60. bom

  #56 Rosenhane vi båda har visst hamnat lätt OT ursäkta (jämför med AB som aldrig tar sig upp ur diket)
  Kalvdöden på Öland är gammal vid det här laget. Problemet är troligen inavel. SLU är styckevis väldigt oseriösa men SVA kanske åtar sig att berätta den seriösa historien fär SLUamatörerna. För 15 år sedan grasserade det aktuella problemet i Västergötland. Söner skall inte befrukta sina mödrar det visste redan bibelskribenterna och ändå gifte dom sig med kusiner och än idag——tja. Nog om det.

 61. På Gotland har klimatförändringarna sedan länge slagit ut älgstammen, det finns inga och det måste ju vara ett tecken på just AGW, eller?

 62. bom

  Tänk att Slaskombladet missade Gotland och älgar,drontar och kwaggorna! När jag tänker efter så är det ju en väldig massa arter som saknas på den gamla ön. När skall Ni återinföra vargen så fårbönderna kan få nästan gratis vargstängsel betalt av länsstyrelsen? 🙂
  När den föreslagna mediaskatten väl införts så får ju Jan Helins blaska bekymmersfritt evigt liv. Lars Bern skriver pricksäkert om den annars kommande mediakatastrofen som ju är på väg att omfatta även den redan väförsörjda televisionen.

 63. Mats G

  Jag ger blogginnehavarna högsta betyg. Till er som tycker att man inte borde skriva det ena eller andra så har jag svårt att förstå denna tanke. Att klaga på vad som skrivs är väl verkligen OT.

 64. Kenneth Mikaelsson

  #57 Bom
  Här har du ett sevärt svar …
  https://www.youtube.com/watch?v=NjEWQOn3A_Y#t=338
  Tja tål att ses av andra för den delen….

 65. Peter Stilbs

  I alla fall jag tycker mig se en stark samtidig vänsterpolarisation bland dem som också är klimatalarmister (eller stödjer klimatalarmismen, utan att förstå ett jota). Detta gäller min egen bekantskapskrets, såväl som politiker, journalister och andra som syns i debatten. Det gäller inte bara i Sverige.

 66. Håkan Bergman

  Om Obama gjorde det här i tron att Kina skulle gå samma väg kan han nog känna sig blåst.
  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/china-nimmt-klima-vorstoss-zurueck-12970996.html

 67. Gunbo

  Peter Stilbs #65,
  ”I alla fall jag tycker mig se en stark samtidig vänsterpolarisation bland dem som också är klimatalarmister…”
  David Victor, forskare vid School of International Relations, UC San Diego, säger i en intressant analys av
  höger/vänster-fördelningen i klimatdebatten:
  ”Lack of belief in climate change correlates highly with political party and with faith in government. People who lean left and look to government to solve problems believe in climate change because they can see a solution—policy—that is within the realm of their experience and tolerance.
  People who lean right—especially those who are libertarian—hear about climate change and start thinking, to their horror, about government.”
  http://www.slideshare.net/Revkin/victor-on-climate-denialism-29-jan-2014
  Inget nytt i och för sig men en bra förklaring.

 68. Gunbo

  Pehr B #40,
  Bra analys! Håller i stort med dig.
  ”Det är olyckligt med den väg klimatdebatten har tagit i USA, både i fråga om klimatpolitik och klimatvetenskap.”
  Visst, och det är ju där ”klimatkriget” startade som en kamp mellan konservativa och liberala. Roger Revelle som var politiskt neutral utnyttjades av bägge sidorna.
  ”Jag uppfattar det som att Kerry Emanuel, klimatprofessorn från MIT, och Lennart Bengtsson har mycket likartade åsikter i fråga om klimat och energiteknik. Men Kerry Emanuel har inte angripits på något liknande sätt som Lennart vad jag vet.”
  Om Kerry Emanuel hade anslutit sig till t ex Heartland Institute som akademisk rådgivare hade han garanterat angripits på liknande sätt men han har klokt nog hållit sig politiskt neutral.

 69. Gunnar Strandell

  Gunbo och Pehr Björnbom
  Så länge ni inte tänker göra skillnad på vetenskaplig diskussion och politisk debatt framstår ni för mig bara som en parodi på Statler and Waldorf.
  Länk:
  http://www.youtube.com/watch?v=14njUwJUg1I&feature=kp

 70. ThomasJ

  Gunnar S, #69: Right you is, man! Tack för länken! 😀
  Mvh/TJ

 71. ThomasJ

  #68: Hur ini humhum mkt ’energi’ finns där fortfarande kvar för att köra allt djupare i diket med nonsensismen från [måhända?] jordgubbar… Jeez… Det är ju som att lyssna till dagens ’debatt’ i/från transportkompaniet på Helgeandsholmen.
  Fytt-i-grisen, asså! 🙁
  /TJ

 72. ThomasJ

  bom #62: ”Slaskombladet” ! 😀
  Kallade vid bra mkt yngre år dito för ’Aftonpravdan – elastica’ med innehåll från [dåvarande 6-rådgivare] att vid behov linda blaskan runt xxx enär i detta (AP) står allt! 😉
  Mvh/TJ

 73. Gunbo

  Gunnar Strandell #69,
  ”Så länge ni inte tänker göra skillnad på vetenskaplig diskussion och politisk debatt framstår ni för mig bara som en parodi på Statler and Waldorf.”
  Jag har inga svårigheter att skilja på vetenskaplig diskussion och politisk debatt. Jag beklagar djupt att de i verkligheten blandats ihop och det var verkligheten jag beskrev ovan. Den politiska dimensionen i klimatdebatten finns främst bland opinionsbildare och andra icke-forskare, på bloggar och i media.

 74. Thomas P

  Peter #65 ”I alla fall jag tycker mig se en stark samtidig vänsterpolarisation bland dem som också är klimatalarmister”
  Det allt beror på var du lägger mittlinjen. Samtliga svenska riksdagspartier, möjligen undantaget SD, accepterar att vi har ett klimathot. Du kan naturligtvis kalla dem alla ”vänsterpolariserade”, men det säger i så fall mer om din egen politiska hemvist.