Två veckor kvar till New York

Om drygt två veckor kommer jag att befinna mig på klimatkonferensen i New York. Ett preliminärt program finns nu att beskåda på Heartlands hemsida. Alla intresserade ombedes titta på vad som erbjuds och komma med önskemål om vilka föredrag ni önskar att jag rapporterar från. 🙂
Bland mina egna favoriter finns bl.a.:
Craig Loehle – 1,500-Year Climate Cycles, Broken Hockey Sticks, and Ocean Cooling
William Kininmonth – A Natural Limit to Anthropogenic Global Warming
Dennis Avery – Predicting 21st Century Global Warming with the 1,500-year Climate Cycle
David Douglass – The Models Still Do Not Agree with the Observations
Nir Shaviv – New Solar-Climate Link and Implications for Our Understanding of Climate Change
Roy Spencer – Satellite Evidence for Global Warming Being Driven by the Pacific Decadal Oscillation
William Gray – Why the Computer Models Overestimate Future Warming

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Labbibia

  Maggie:
  Du får väl tipsa Karin B om detta möte, här har hon ju chansen att se en massa exemplar av detta ”utrotningshotade” släkte. 😉 
  Allvarligt talat, hoppas vi som inte har möjlighet att närvara, får chansen att lyssna till föreläsningarna via nätet.

 2. Anders L

  Jag tycker det borde finnas något föredrag med namnet ”Why Nothing That Giant Multinational Fossil Energy Corporations Do Will Ever Cause Any Adverse Effects On Anything, Especially Not This Planet”, men jag kan inte hitta något. Kanske läggs det in senare i programmet, när det slutgiltigt skall fastställas? 

 3. Labbibia

  Anders L:
  Nej, till skillnad från ASSS-mötet, så verkar det som om dom försöker hålla sig till fakta, och inte domedagsprofetior.

 4. Anders L
  Du kanske aldrig har tänkt på det, men det finns rent gigantiska positiva effekter för människorna på denna jord som blir till genom oljebolagen mm.
  Det håller nog varje politiker med om också (även om dom inte säger det). Dom lyckas fyrdubbla priset på oljebolgens produkter (och alltså behålla 3/4 för eget bruk) och folk tycker fortfarande att produkten är värd mer än att välja andra alternativ!
  Snacka om att leverera värden till många!

 5. Ingemar

  Maggie, ditt urval verkar mycket intressant. Hoppas att du också kan få en eller annan pratstund över en öl med någon initierad om hur han/hon uppfattar forskningsklimatet.

 6. Iven

  Maggie:
  Eftersom du har vänligheten att fråga om eventuellt speciellt intresse för vissa programpunkter på Heartland konferensen, så tycker jag att följande är intressanta (utöver de av dig redan omnämnda):
  Session IV: Anthony Watts, ”Weather Station Siting Issues Within the USHCN Surface Station Network.”
  Steve McIntyre, ”Do We Know That the 1990s Were the Warmest Decade of the Millenium?”
  SessionV:
  Christopher Booker and Iain Murray, ”Intellectual Roots of Alarmism”.
  Tack på förhand!

 7. Torsten Wedin

  Naturligtvis ska du lyssna på Vaclav Klaus och Richard Lindzen på söndagens ”Opening Dinner …..”, eller är det bara för ”speakers”? Vaclav Klaus är ju just nu EU:s ordförande och en uttalad AGW-skeptiker.
  Sedan borde du lyssna på Fred Goldberg ”Do the Planets and the Sun Control Our Climate and the CO2 in the Atmosphere?”
  Det är min favorithypotes just nu, att planeterna, speciellt de stora, påverkar solens aktivitet. Detta resulterar sedan i starkt varierande solvind. Solstrålningen däremot varierar endast med 0,1%. Det är därför IPCC förkastat solens inverkan. Solvinden påverkar ju klimatet genom att den blåser bort de kosmiska partiklarna, som annars skulle ge molnbildning med avkylning som följd.
  Sedan är det ju alltid intressant att höra vad Bob Carter och Christopher Monckton har att säga.

 8. L

  Vad jag tycker vore mest intressant är om Heartland kunde överlåta konferensen till en kommitté från deltagarlistan, så att media börjar följa och rapportera vad som sägs. Som det är nu verkar Heartland som ett rött skynke för journalister och konferensen tigs ihjäl….

 9. Iven

  Anders L, #2
  Det finns nog knappast några sådana grälsjuka kverulanter överhuvudtaget på en seriös tillställning som Heartland Konferensen, som skulle kunna hitta på så enfaldiga rubriker till föredrag som nog bara du tycks kunna fantisera ihop. 🙂

 10. L, det röda skynket är vad folk landar i. De motiv de anför för att kritisera vad folk landar i kommer att vara mer följsamma än den mest optimalt fungerande marknadsmässiga prissätningen.
  Skulle Heartland försvinna som huvudorganisatör skulle de omedelbart ta detta som intäkt för att skeptiska sidan försöker dölja sina egentliga motiv.
  Lyssnade du förresten på 1-timmesföredraget på samma tema som jag länkade igår? Där skulle du få exempel på exakt vad jag menar här!

 11. L

  Kanske det Jonas, men så fort jag nämner Heartland bland mina Amerikanska vänner så säger dom Big Oil och Tobacco och skakar på huvudet. Sämre täckning än konferensen fick förra året blir svårt att få i alla fall….

 12. L
  OK, men då är det så. Då är den attityden redan förankrad. Att försöka smyga med verkligheten skulle ge samma vänner bara mer vatten på sin kvarn.
  Har du frågat dem vad de anser om sakfrågan. För du behöver inse att när de försöker hänvisa till Big Oil eller Tobacco, då är de redan på defensiven. Då har de inga bättre argument att ta till. Även om den taktiken fortfarande fungerar publikt … då vet du att de gett upp att argumentera i sak.
  Och det är den vägen det måste gå. Men tyvärr via den vägen, och det kommer att ta sin tid.
  Gläd dig åt att det är på gång istället!

 13. Torsten Wedin

  L #11: ”Kanske det Jonas, men så fort jag nämner Heartland bland mina Amerikanska vänner så säger dom Big Oil och Tobacco och skakar på huvudet.”
  Tyvärr så är det ju så den icke tänkande massan har blivit lurade av AGW-profeterna, som själva tar profiterna i handeln med utsläppsrätter.

 14. L

  Jonas och Torsten, jag pratar om mina vänner som är skeptiska till AGW. Det är Heartland som ratas, av såväl den upplysta allmänheten som media. Vi får hoppas att jag har fel, men det verkar sitta djupt rotat.

 15. Erik

  nr 7: Topolanek är EU:s ordförande. Klaus har inte mer makt än Kalle G.

 16. Gunbo

  L,
  Ja, tyvärr är Heartlands ”credibility” misstrott bland de flesta seriösa klimatexperterna. En think-tank som låter sig påverkas av industrin kan väl knappast förvänta sig annat!

 17. L, om det är vad du observerar har du inte fel. Då är den skadan redan skedd. Och den sitter djupt, det är helt korrekt. Min poäng är att deras val av försvarlinje indikerar åt vilket håll det gör sig … om än sent och sakta!
  Att du Gunbo skulle kunna bedöma vad som är en ’seriös klimatforskare’, än mindre om påverkan från otillbörligt håll har ju inget förklaringsvärde alls. Det har däremot ditt försök att använda dylik argumentation …

 18. L

  Jonas, du säger: ”Min poäng är att deras val av försvarlinje indikerar åt vilket håll det gör sig … om än sent och sakta!”
  En för mig obegriplig mening, men min poäng var att även skeptiker anser Heartland vara en belastning för konferensens trovärdighet.
  Dags att sova här.

 19. Flashman

  Det verkligt obekväma är ju ifrågasättandet av politiskt korrekt vetenskap på vetenskaplig grund. Är argumenten hållbara spelar det ju egentligen ingen roll om det så är hin håle som  framför dem eller arrangerar konferenser.
  Detta är också problemet med den ofta extremt aggressiva ad hominem argumentationen i de känsligaste frågorna från AGW-alarmisternas sida. I brist på enkla, hållbara, vetenskapliga argument ligger det nära till hands att vifta med händerna och skrika riktigt högt i frågor som berör en känslomässigt, även för vetenskapsmän. Men det är fel. Alltid fel, hur mycket man är ”känner” i frågan.
  Gör tankeexperimentet att en konferens anordnats i Stockholm på 1920-talet som angripit Hjalmar Branting och Rasbiologiska Institutets forskning på rent vetenskaplig grund…
  Låt oss för att undvika Goodwins lag bara konstatera att kritiken mot denna knappast baserats på vederläggande av de rent vetenskapliga argumenten. Konsensus rådde och kritik var anathema. Basta.
  I politiska och religiösa frågor spelar motiv och ego en legitim roll, men rent formellt gäller detta inte för naturvetenskapen.
  Jag skall erkänna att jag faktiskt inte har en aning om Einsteins, Feynmans, Bohrs, Heisenbergs, Diracs, mfls politiska åsikter, sexuella läggning eller vilka som finansierade deras forskning. Det behövs inte! Det är möjligen jobbigare att lära sig grunderna för att kunna följa matten, men väl värt det, tro mig!
  Klimatfrågorna har två aspekter, en politisk – och där kan man faktiskt tycka precis vad man vill, och en vetenskaplig, på vilken den förra bör baseras. I den senare regerar de kalla siffrorna i ensamt majestät.
  1+1=2 oavsett om du är sosse eller moderat.

 20. Nisse

  Maggie: Du kanske kommer att träffa dina kollegor som har producerat detta lågvattenmärke.
  http://wonkroom.thinkprogress.org/2009/02/11/koch-billionaire-ads/
  När man ser denna film blir intrycket att det går att använda vilka argument som helst, bara man slipper se sanningen i vitögat. Det luktar big oil. Åtminstone i USA tycks skräcken vara att man inte kommer att tjäna lika pengar som tidigare. Då gäller det att finansiera motståndskrafter som kan kan måla upp skräckscenarios.
  Är detta trovärdigt? Jag kan bara konstatera att klimatkritikerna har stora problem.

 21. Jens

  Heartland Institute har fått ca 1 miljon kronor av oljeindustrin, kan det stämma?
  Stanford University har fått nästan 1 miljard kronor av Exxon till klimatstudier. British Petroleum, BP, har gett nästa 200 miljoner kr till Princeton.
  Exxon, BP, men framförallt olika stater som äger 70% av oljeproduktionen tjänar enorma pengar när oljeprodukter högbeskattas. Exxon och BP kan ha ett högre grundpris som drunknar i staternas straffskatter.
  Staten Sverige drar in ca 60 miljarder kronor på drivmedelsbeskattning varje år under förespegling att det handlar om en starkt miljöfarlig produkt. Kan vi lita på att Staten Sverige och ”Big Oil” är intresserade av en objektiv bild, eller är det mer lönsamt att överdriva hotbilden? Skogsdöden var på grund av bilavgaser. Men det stämde inte. Det visade sig att bilavgaser förmodligen är bra för skogen. Både oljebolagen och Staterna behöver ha en bild av att oljeprodukterna är farliga. Varför är inte drivmedelskatterna öronmärkta att förbättra miljön, utan går rätt in i statsapparatens mörka hål. Bygger inte beskattningen på att det finns ett miljöproblem att ta hand om?
  Kan man lita på att IPCC, en politisk organisation, objektivt förmedlar vetenskapen. När resultatet av IPCCs rapport pekar ut petroleumprodukter som boven. En produkt som tack vare att den är utpekad som bov inbringar världens stater och oljebolag 1000-tals miljarder kronor varje år. Är det märkligt att IPCCs  vetenskapliga rapport, som inte blir läst av någon, skrivs av vetenskapsmän. Medans sammanställningsrapporten för beslutsfattare, som är den som blir läst, är skriven av i huvudsak politiker och har en dålig förankring i den vetenskapliga rapporten, som den påstår sammanfatta.

 22. Iven

  Heartland Institute hävdar, att man inte längre finansieras av något ”Big Oil” företag utan av privata bidragsgivare. Även de som  inte vill acceptera deras försäkran: Tala då om:
  Vem skulle bereda AGW-skeptiska klimatforskare och vetenskapsmän möjligheten att mötas och diskutera sina uppfattningar och rön? 
  IPCC ignorerar alla som visar skepsis mot AGWteorin
   Det är fakta i klimatforskningen det gäller och inte åsikter om ett institut som bereder plats för skeptiska forskare att utbyta sina erfarenheter!

 23. Anders L.

  Jens,
  ”Det visade sig att bilavgaser förmodligen är bra för skogen.”
  Det har funnits skogar i världen i flera hundra miljoner år. De klarar sig alldeles utmärkt utan biltrafik.
  Att ”skogsdöden” (försurning) aldrig blev verklighet i Sverige beror på att svavelnedfallet har minskat med över 60% under de senaste 20 åren, tack vare miljörörelsens ”alarmism” och industrins (främst i England) vilja att tackla dessa problem. Tack vare detta börjar pH i mark och sjöar i Västsverige att återhämta sig. Däremot är skogsdöden (barkborrar) högst verklig i Kanada, ett resultat av klimatförändringen (vare sig den är ”naturlig” eller orsakad av människan).
  Flashman #19
  ”Detta är också problemet med den ofta extremt aggressiva ad hominem argumentationen i de känsligaste frågorna från AGW-alarmisternas sida.”
  Generellt måste man nog säga att personangrepp och fördomar är betydligt större på skeptikersidan, som ständigt anklagar dem som accepterar den vedertagna vetenskapen för att vara fascister, religiösa fanatiker eller dumskallar i största allmänhet. Det är bara att läsa denna blogg så finner man snart gott om exempel på detta.

 24. L

  Iven, du behöver inte övertyga någon här. Det är Big News Media som inte är intresserade. Det visade sig förra året och det kommer troligen att upprepas i år. Det var bara därför jag föreslog att konferensens ledande figurer skulle få ta över huvudmannaskapet i fortsättningen. Det skulle hjälpa de AGW-kritiska forskarna att få gehör utanför konferensen, vilket trots allt måste vara av intresse.

 25. L

  Anders L, visst bevakas fuskande klimatforskare, men här är det snarare de okunniga AGW-anhängarna som hängs ut när dom kommer med ogrundade, närmast religiösa påståenden.

 26. Gunnar Littmarck

  Anders L
  Jag vill att du funderar ett tag, på om du tror att de klimatoroade som skriver här eller deras motdebattörer har högst, moral bildning och intellektuell förmåga.
  Att det troligen är så att skeptiker har högre moral, intelligens och bildning, avgör dock inte frågan, det är lika korkat som att låta en pluttdel av världens forskare avgöra frågan genom  vilket antal som anses tycka vad…
  Det borde vara beklämmande för de klimatoroade att de  saknar argument för hur den svenska resursanvändningen leder till minskad risk för en global klimatkatastrof.
  Dessutom att de klimatoroade saknar alla formar av tecken på att den CO2 mänsklig fossilförbränning ökar atmosfärens halt med, leder till en global klimatkatastrof.
  Alla med blott ett ynnest bildning, vet att ju högre halten blir ju mindre växthuseffekt ger vart bidrag (logaritmiskt avtagande effekt)
  Alla med en aning bildning vet att jorden haft avsevärt varmare på det norra halvklotet utan att några av de förstärkningseffekter som hotas med slagit in.
  Jag upplever den sista tidens ökade domedagsprofetsior, som alarmisternas propagandisktiska slutspurt, nu inser fler och fler att CO2 inte duger som argument till omställning av några länders resursanvändning.
  Men Anders L, även de obildade och okunniga kan finna lösningar som är konstruktiva
  (min blogg så ni inte går dit i onädan, jag vill bara ha intresserade besökare….)

 27. Fenix

  Till Anders L.
  Även om man inte vet vad som orsakade 80-talets skogsdöd så var det sannolikt inte försurningen. Vad kalkningen åstadkommit är osäkert. Nu har man slutat med den, kanske just för de osäkra konsekvenserna.

 28. Jens

  Anders L #23.
  Intressant hur extremt selektivt du väljer att svara på min kommentar. 
  Inte ett ord om kärnan i mitt inlägg. Att ”Big Oil” sponsrar klimatforskningen med miljardbelopp (likväl som stater). Att stater och ”Big Oil” varje år tjänar 1000-tals miljarder kronor på bilden av oljeprodukter som miljöskadliga.

 29. Patrik

  USA brände 2/3 av sin oljereserv under WWII. Detta syns inte alls på kurvor för CO2-halt men däremot gick temperaturen upp under samma tid. Knepigt va? 🙂
  Däremot har halten sulfat i atmosfären minskat från ca en faktor 0.0 till ca 0.25 mellan 1900-1995. Sulfat har en nedkylande effekt. Samband? 🙂

 30. Patrik

  Fel av mig i ovanstående #29, det ska inte stå att CO2 inte ökade unde WWII (för det vet jag inte), det ska såklart stå växthusgaser totalt. 🙂

 31. Jens, i alla fall enligt New York Times går Exxons pengar inte till forskning om hur klimatsystemet funkar utan till teknikutveckling för att kunna generera energi utan att öka utsläppen av växthusgaser. Ett bra initiativ!

 32. L – Jag emotsäger inte den känsla dina vänner berättar om. Jag hävdar att det inte går att göra något åt den, nu i efterhand.
  Och jag menade (i #17) att försöken att smutskasta, tex med anspelningar på BigOil-money, är ett svaghetstecken. Även om det fortfarande fungerar på en del, att den kastade skiten sas fastnar (iaf i någras medvetande) ..

 33. Äsch, fel på länken i mitt inlägg #31. Här är rätt länk till NY Times.

 34. Jens

  ErikS #31.
  Jag håller med om att det är en hedervärd investering av ”Big Oil”. Forskningen kommer bland annat  att ske om solceller och kärnteknik. Exxons pengar ligger med i ett paket till Stanford från energibranchen värt 2 miljarder över 10 år.
  Bra att du och jag ErikS är överens om att pengar från ”Big Oil” gör bra nytta och inte står för att föra fram osanningar. Kan vi nu snäll slippa att få se i debatten att man vill undvika att diskutera sakfrågor med ursäkt att ”Big Oil” kan vara delfinansiär.

 35. L

  Jonas N, ja inte tror jag att trovärdigheten hos skeptiker ökar om dom kopplas till oljeindustrin, på samma sätt som jag numera inte litar på vad Al Gore har att säga om den globala uppvärmningen.
  Självklart färgas vi av budbärarens historia.

 36. Anders L.

  Gunnar L, #26
  Du kan väl inte på allvar mena att du tror att ”skeptiker” har högre moral, intelligens och bildning än andra? I så fall är det kanske dags för en liten dos av självskepticism också.

 37. Jens, grejen är väl att du insinuerade, med dessa pengar som ett argument, att BigOil skulle vilja underblåsa en alarmistisk bild inom klimatfrågan. Så är alltså inte fallet, den forskning de finansierar bidrar inte vare sig åt ena eller andra hållet vad gäller hotbilden.
  I princip tycker jag att man bör koncentrera sig på argumenten och inte finansiering eller diverse knäppa övertygelser folk må ha. Däremot kan jag ibland i mitt stilla sinna fundera över varför personer som uppenbart är rätt skärpta (typ R. Spencer) snackar börjar snacka goja i klimatfrågan.

 38. Gunnar Littmarck

  Anders L
  Försök med en objektiv värdering efter debatt med 200 godtyckliga medborgare ur bägge läger.
  Du kan gå en genväg, ta 50 civilingenjörer från teknisk fysik, efter enskild djupintervju, med anonymiserad resultatlagring, ska du se att majoriteten från den utbildning där eleverna har högst bildning, moral och intelligens, är skeptiska till att dels:
  Svensk resursanvändning minskar risken för en global klimatkatastrof.
  Att den CO2halts ökning i atmosfären som de sista 50-60 årens fossilförbränning ger, leder till en global klimatkatastrof.
  Då slipper du de 400 hundra godtyckliga debattanterna.
  Det är en trist och provocerande, men oumkullrunklig sanning.
  Jag skulle önska att det vore tvärt om, ty då skulle åtgärder få resultat och ledande mediers nyhetsförmedling vara mer objektiv.
  Eller hur?

 39. Jens

  ErikS #37
  Om mitt huvudsakliga mål var att visa att ”Big Oil” vill underblåsa en alarmistisk bild inom klimatfrågan så finns det bättre exempel.
  T.ex. att Shell är huvudsponsor för en brittisk kampanj/studie som heter ”Warm Words: How are we telling the climate story and can we tell it better?”
  http://www.ippr.org/publicationsandreports/publication.asp?id=485
  En kampanj/studie framtagen av brittiska IPPR. En brittisk thinktank med nära relationer till den brittiska staten. Syftet är att ta fram metoder för att effektivt påverka de brittiska medborgarna att dem står under ett stort allvarligt klimathot. 
  Citat ”Climate change is one of the greatest challenges facing mankind this century. Unchecked, no one will remain immune from its consequences. If dangerous climate change is to be avoided, the public’s contribution to it will need to be reduced dramatically… Are they helping or hindering efforts to achieve behaviour change? Will producing more of the same communications do the job, and if not, how could the way climate change is communicated be improved?”
  Att ”Big Oil” tjänar mer pengar på produkter som är belagda med höga skatter är fakta i och med att dem kan marginalhöja i skydd av ett skattehögt pris.
  Argumentet i sig är det viktiga. Sen kan det naturligtvis vara intressant vem som står som finansiär. Men vill man bortse från argument på grund av eventuell finansiär, så får man allt ta och visa varför. Inte bara handvifta bort med ”Det är köpt av Big Oil”.

 40. Mållgan

  Maggie, kan du inte länka till några forskningsartiklar som dina ”favoriter” varit medförfattare till, jag har så förtvivlat svårt att hitta några.

 41. Mållgan: Du hade faktiskt inte behövt anstränga dig särskilt mycket. Alla ovannämnda är välpublicerade. Men du har väl inte ens försökt, eller hur? 🙂

 42. Eskil

  Ofta kommer antydningar från AGW om att kritiska forskare inte är klimatforskare, är för gamla, har fel ämne, fel tro etc.     Ett av de vanligaste namnen som dras fram är Roy Spencer. Man säger att han tror eller har trott på kreationismen. Jag vet inte om man anser att han fortfarande har den tron eller om det är gamla synder.
  Oavsett vilket anser jag att det intressanta är om han använder vetenskapliga metoder när han själv forskar och när han granskar andras forskning när det gäller klimatet. Eller ska vi för alla forskare för säkerhets skull kolla politisk tillhörighet och religion? T.ex. Anders Andersson (s), Bertil Bertilsson (kd),  Ali Ben Hassan (muslim) så att vi i förväg vet vad vi ska tycka om deras forskning.
  För en vecka sedan såg jag ett engelskt program om Isac Newton. Han har för mig alltid framstått som kanske den främste genom årtusendena. Hans intelligens, förnuft och kristallklara logiska resonemang har varit ett ljus i en mycket mörk och vidskeplig tid. Han lyckades slingra sig ifrån att bli biskop, något som annars var vanligt då. Det har ytterligare bidragit till att höja hans anseende i mina ögon.
  Nu har man gått igenom hans kvarlåtenskap som funnits hos ekonomen Keynes och hos ett israeliskt museum. TV-programmet föreföll mig seriöst. Man måste från det dra slutsatsen att Newton var en renodlad stolle av högsta kaliber. Större delen av sitt liv tillbringade han med att försöka lösa alkemins alla problem. Det är ju illa nog men kan väl ursäktas något då kemin inte var så utvecklad. Värre är att orsaken till att han inte ville bli biskop var att han hatade anglikanska kyrkan och även katolikerna eftersom dom var alltför mjäkiga och hade infört Nya Testamentet. För Newton var det endast det gamla testamentet som gällde. Han lusläste GT för att hitta dolda budskap. Han hittade också ett antal kodade meddelanden långt före Dan Brown. Det var främst Uppenbarelseboken han fann intressant. Det finns enorma mängder av Newtons egna kodade skrifter om dessa stollerier. Det verkar faktiskt som om gravitationsteorin och annan forskning som vi känner till tillkom bara sådär i förbifarten och var bara en biprodukt till det verkligt viktiga som han klokt nog insåg att han måste hemlighålla.
  Nu, Thomas, Anders L och Gunbo så undrar jag:                    Så här kan vi väl inte ha det??? Låt oss riva ut allt om gravitationsteorin ur våra läroböcker snarast möjligt.  Eller vad tycker ni?
  För övrigt förutspådde Newton jordens undergång. Årtalet? 2060. Det närmar sig!!!

 43. Labbibia

  Eskil # 42
  Tack för det. Underbart med snillen och genier, de spårar ofta ur på det ena eller andra sättet. Jfr Rudbeck dä?:s  Atlantica, där han försöker leda i bevis att Atlantis och Sverige/Skandinavien är samma sak. 

 44. Eskil, Uppenbarelseboken är i NT. Number of the Beast och sånt.

 45. Labbibia

  Erik:
  Du borde ju ha rätt bra koll på Rudbäck?

 46. Varför då, Labbibia?
  Förresten är jag lite nyfiken på vad det var för sköna svampar killen som skrev Uppenbarelseboken gick på.

 47. Labbibia

  Erik S:
  Tja, jag trodde förstås att du är den Erik som undervisar i Lund? Jag kanske har fel?

 48. Ja, vi är olika personer även om vi båda råkar tillhöra den glada skara på ungefär 3300 skallar i Sverige som heter Erik Svensson. Jag är varken biolog, professor eller Lundabo.

 49. Labbibia

  ErikS
  Men är du då den Erik som håller igång bloggen Uppsalainitiativet? Vill minnas att det också är en Erik?

 50. Total förvirring uppenbarligen. 😉
  Uppsalainitiativet-Erik är i alla väsentliga avseenden identisk med yours truly.

 51. Förresten är det väl inte bara jag som håller igång UI. Lagarbete.

 52. Patrik

  ErikS>> Hörde ngn förklaring till det där med Johannes Uppenbarelse, det var tydligen ngt lite större fältslag som stod där vid Harmagedon runt år 0 (eller när det nu var 😀 ) – och vissa Bibelhistoriker anser att mkt i hans skrift baseras på detta. Dock minns jag inga detaljer alls, men det gör säkert ngn annan. 🙂

 53. Patrik

  Anders L #36>> Säkert inte, men jag tycker inte heller att man som icke-skeptiker i varje läge ska utgå ifrån att skeptiker har lägre moral, bildning etc. än di AGW-frälste. 🙂 För så är garanterat inte fallet heller.
  Man kan faktiskt ha en rätt så vetenskaplig syn på världen som vid en första anblick kan förefalla en smula cynisk, men för den sakens skull ändå ha en väldigt stark personlig etik och moral.
  Problemet är att vi ofta i denna debatt talar om väldigt stora frågor, ja de största tänkbara på vår planet, och då anser jag att man ska försöka tänka lite längre än ett envist bevarande av enskilda arter och miljöer som kanske i ärlighetens namn skulle kunna få stå tillbaka till förmån för en mer sansad utveckling av människans villkor.
  Ibland får jag känslan av att klimativrare vill att vårt moderna samhälle helt ska offras på korallernas och isbjörnsungarnas altare, hoppas att så inte är fallet.
  Eller för att uttrycka det så klart jag bara kan:
  Jag är lika rädd för vad människan kan hitta på som AGW-anhängare är, men jag är faktiskt mkt mer rädd för huvudlösa ”miljöreformer” än vad jag är för en uppvärmning av vår planet.
  Det är vad som driver min skepticism iaf. 🙂

 54. Patrik

  Oj, där blev alla bokstäver feta, sorry… 😮

 55. Labbibia

  ErikS:
  TAck. Det vore jobbigt att behöva tröska igenom övrga 3298 Erik S. 😉
  Men namnet förpliktigar, Uppsalainitiativet……Måste ju hänga ihop med universitetet där? Och i såfall borde du ha lite koll på Rudbeck dä.
  Som för övrigt verka ha varit en sån människa som jag gärna skulle ha träffat. Kul prick.

 56. Nej, vi har nog inte så mycket med universitetet att göra. Kanske några av mina bloggkollegor gått där? Namnet kom nog till av bara farten. Vi är utspridda mellen Luleå och Skåne.

 57. Labbibia

  ErikS:
  Oki. Illa valt namn då?

 58. Nja, Uppsala är nog den stad där någon medlem bor som ligger mest i mitten så att säga. Alla i Stockholmsditot bor knappast i där. Copenhagen Concensus? Oregon Petition?

 59. Labbibia

  ErikS:
  Läs gärna på Wikipedia om Olof Rudbäck d ä. Ett geni, Sveriges första stora, internationellt erkände forskare. Föregångare till Linné. men samtidigt, han verkar inta ha haft alla indianer i kanoten. eftersom er/din blogg heter som den heter, tog jag för givert att ni hade anknytning till Uppsala universitet. Rudbeck var rektor? där en gång i tiden.
  Det här är ju såklart rätt OT, men visar ju tydligt hur geni och dårskap ibland tycks gå hand i hand? Apropå Atlantican alltså.

 60. Patrik

  Vaddå? Klart Atlantis har funnits och att det låg i Norden! 😉

 61. Labbibia

  Patrik
  Självklart! 8) Rudbeck bevisar ju det.

 62. Gunnar Littmarck

  Labbibia.
  Helt plötslig känner jag att jag är en komplett dåre…
   

 63. Gunnar Littmarck

  De riktiga genierna som Plank Bohr Kepler kanske även Libsnitz (ni vet han som egentligen gjorde Newtons ittereringsformler)
  Var nog inte så särdeles tokiga.
  Jag tror t.o.m. att Albert var sansad och av en skeptisk natur.
  Men såklart går vi en millimeter mot Strindberg finner vi dårarna i högar.

 64. Labbibia

  Gunnar L # 62
  Nåja, isåfall så är du ju i gott sällskap! 🙂

 65. Labbibia

  Gunnar L
  Tänk Mörner oceanforskaren, slagruta……En oerhört intelligent människa, som kanske har ett lite suspekt intresse/hobby? Och det får vi lida för allihop, vi som inte tror att fossileldning osv……. 😉

 66. Lars C

  Anders L
  ”Däremot är skogsdöden (barkborrar) högst verklig i Kanada, ett resultat av klimatförändringen (vare sig den är “naturlig” eller orsakad av människan).”
  I mitten av 80 talet åkte jag runt i Quebeckprovinsen i Canada. Öster om Quebeck ligger den lilla staden Baie-Comeau. Öster och nordost om staden var skogen död mil efter mil. Plötsligt efter att jag passerat en ås så var den åter grön. Tillbaka i staden skyllde alla på barkborrar. Till saken hör att i staden fanns ett stort pappertsbruk och ett aluminiumsmältverk. Och den förhärskande vinden bör vara ungefär som här, sydvästlig till västlig.
  Så? Vem kom först? Hönan eller ägget? Jag trodde i min enfald att det var aluminiumsmältverket som var orsaken men nu vet jag att det kanske var klimatförändringarna som var orsaken redan då. Trots att där var svinkallt på vintrarna då som nu. Det är inlandsklimat i Östra Canada, trots den sydliga breddgraden så är det rejält kallt. Kallare än i mellansverige.  Det finns ingen värmande golfström, däremot en kylande Labradorström. När man kommer ut till kusten så är det bara ett fåtal grader i vattnet mitt i sommaren och massor av isberg.
  Vi har också barkborrar här men de är väl inget problem på friska träd, de går på döda. Är de Canadensiska borrarna mutanter eller finns det andra orsaker till skogsdöden, tex förgiftning eller försurning? Jag vet inte, tycker bara att klimatet låter såväl ologiskt som bekvämt. Jag tror att träden insjuknade först och sen kom barkborrarna, inte tvärt om.
  Någon som vet bättre?

 67. L

  Kanske det Jonas, men så fort jag nämner Heartland bland mina Amerikanska vänner så säger dom Big Oil och Tobacco och skakar på huvudet. Sämre täckning än konferensen fick förra året blir svårt att få i alla fall….