Tre örfilar till vår elpolitik !

Inlägg på Klimatsans https://klimatsans.com/2023/09/24/tre-orfilar-till-var-elpolitik/ av Sture Åström. Väl värd att spridas!

Lyby omriktarstation

Svenska Kraftnät i Lyby, Hörby, omriktarstationerna till höger och ställverket till vänster

Slutstationen för “Sydvästlänken”, som överför el från Norrland till Skåne. Den skulle varit i drift 2015, men driftsättningen försenades mer än 20 ggr och blev verklighet först i juli 2021. Kapaciteten skulle vara 2 x 600 MW , men kan inte alltid upprätthållas, därför att den roterande svängmassan inte är tillräcklig för att stabilisera frekvensen. Det händer, när el från vindkraft och solkraft svarar för en stor del av effekten.

Slutstationens läge anges ofta till Hurva, men den orten är känd från en skylt för en avfart från motorvägen från Lund, flera mil väster om anläggningen, som är belägen nära Lyby kyrka i Hörby kommun.

Jag refererar tre saftiga örfilar till den klantiga hanteringen av Sveriges elsystem:

+ – + – + – +

Bjare Kraft

2023-09-22, Bjäre Kraft:

Elmarknaden har aldrig varit så väderberoende som nu

Att elpriserna kommer att variera kraftigt från timme till timme och över tid är något vi i södra Sverige får vänja oss vid. Anledningar är att det finns ett stort underskott på elproduktion i SE4 och att planerbar elproduktion till viss del har ersatts med el från förnybara energikällor som vind- och solkraft, som är väderberoende.

+ – + – + – +

En artigt formulerad utskåpning

Bjäre Kraft verkar på halvön Bjäre med Båstad och Torekov. Deras omdömen torde vara gemensamma för flera lokala elbolag.

Sverige har haft ett av världens mest stabila och pålitliga elsystem med priser, som varit bland lägsta i den civiliserade världen. Att vi då skall behöva vänta på vind eller sol som på 1800-talet är ett salt underkännande av den förda politiken. Den första av dagens örfilar ! !

+ – + – + – +

Riksrevisionen

Otillräckliga statliga åtgärder för ett effektivt elsystem

Regeringen och de statliga myndigheterna har inte genomfört åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt för att elsystemet ska utvecklas i linje med det övergripande målet för energi-politiken. Senfärdigt agerande, kortsiktighet och dåliga konsekvensanalyser är de största bristerna, visar Riksrevisionens granskning.

Elsystemet är en grundbult för ett fungerande samhälle. En förutsättning för att elsystemet ska fungera är att det råder balans mellan produktion och konsumtion, och att det finns en fungerande överföring däremellan.

Granskningen omfattar fem av de politiska beslut som har haft störst inverkan på elsystemet. Riksrevisionen bedömer att huvuddelen av dessa har fattats utan tillräckliga konsekvensanalyser, framför allt när det gäller påverkan på försörjningstryggheten.

Detta har fått flera negativa konsekvenser. Ett exempel är höjningen av effekt­skatten 2015 som tillsammans med bland annat befintlig beskattning och låga elpriser bidrog till nedläggning av fyra kärnkrafts­reaktorer, vilket försvagade transmissionsnätet. Beslutet baserades på oklar grund och i strid med befintlig kunskap.

De bristande konsekvensanalyserna beror inte på att det har saknats kunskap. En delförklaring är snarare att de aktuella besluten har varit låsta av politiska överenskommelser.

+ – + – + – +

Inkompetenta beslutsfattare

Ja kunskap har funnits, men inte hos de socialdemokratiska energiministrar, som gjort de “politiska överenskommelserna” med Miljöpartiet. Vare sig Baylan, Ygeman eller Farmanbar har visat att de förstått skillnaden mellan “Effekt” och “Energi”.

“låsta av politiska överenskommelser” är örfil nummer två.

+ – + – + – +

SvD Logga

2023-09-20, SvD, SVENSKA DAGBLADET, Ledare, Peter Wennblad:

De blev varnade, men fortsatte ändå

Riksrevisionens sågning visar varför fysik är en fråga för ingenjörer och inte för politiker.

Det är ingen nådig granskning av 2000-talets energipolitik, som Riksrevisionen släppte på tisdagen. Den nuvarande krisen för det svenska elsystemet är en förutsedd konsekvens av de energipolitiska beslut som fattades av samtliga regeringar under 2000-talet.

Myndigheterna beskrev i rapporter, analyser och remissvar att avvecklingen av Barsebäck skulle innebära obalanser mellan södra och norra Sverige. Liksom att kombinationen av skattehöjningar för planerbar kraft och subventioner till vindkraft förmodligen skulle leda till att mycket av den förstnämnda lades ner, med därmed till sämre driftsäkerhet i hela det komplexa elsystemet.

Men regeringarna blundade, körde och hoppades på underverk.

En formulering som kan föräras en utmärkelse för decenniets underdrift:

Fysik är ingen förhandlingsfråga.

+ – + – + – +

Maktlystnadens pris

Wennblad nämner inte det som jag tror varit avgörande: Socialdemokratins fixering vid makten. De behövde MP:s stöd för att regera. Men de kunde inte matcha religiöst frälsta världsförbättrare i envishet under förhandlingarna. MP fick i princip styra energipolitiken.

För detta skall man inte så mycket kritisera MP. De hade talat om sina avsikter.

Ansvaret ligger ytterst på dem som röstade på det verklighetsfrämmande partiet.

Den som röstat in politiker, som genomför de galenskaper de gått till val på, har ansvaret för det följande eländet.

Wennblads konstaterande att tillgänglig kunskap nonchalerats trots många klara varningar är örfil nummer tre. Den är kanske den hårdaste med hänsyn till dess mediala spridning.

+ – + – + – +

Sture Åström

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  I dag extremväder i södra Sverige, fortfarande september och enbart 4 grader i morgontemperatur … nästa istid kommer närmare för var dag …

 2. Karl Eider

  Man kan också kritisera Riksrevisionen själv för stor senfärdighet. Hade den här rapporten kommit mycket tidigare, så hade kanske en del av söndertrasandet av vårt elsystem kunnat förhindras.

  Men å andra sidan har ju politiker i allmänhet visat att de är kroniskt oförmögena att ta till sig kritik, så att tro att det skulle ske en ändring för att Riksrevision kommer en rapport som den här, är väl att hoppas för mycket.

 3. Matsa

  #2
  Ja, politikerna själva kommer inte att ta till sig av riksrevisionens rapport. Däremot borde samtlig nyhetsmedia ställa S+MP samt Vattenfall till svars efter riksrevisionens totalsågning.

 4. Lasse

  Elhaveriet kommer att bli än värre!
  Vi matas med storslagna planer på elintensiv industri som skall dubbla vår elförbrukning.
  Denna industri lokaliseras i Norrland vilket ger resten av landet energibrist om inget sker i närtid.
  Bolagen bygger för fullt idag, men utan att de nödvändiga åtgärderna får fart.
  Att havsbaserad vindkraft är en av vissa önskad men omtvistad lösning har förlamat utbyggnaden som behövs av kärnkraften.
  Tack Sture för denna text och din sida Klimatsans!
  Hittade denna notis
  ”Microsoft vill bygga små kärnkraftsreaktorer för att driva sina datacenter. Det skriver bolaget i en jobbannons, där man söker en person som ska ”leda det tekniska arbetet” med kärnkraftsreaktorer i datacenter för moln- och AI-tjänster”

  Kanske kommer dessa datajättar att lösa vår kärnkraftsförlamning!

 5. foliehatt

  Karl Eider & Matsa, ##2&3
  Men, som bekant så trumfar ideologi verkligheten i den politiska världen, vilket inkluderar massmedia, som alltid har en dagordning.

 6. iah

  det är inte bara i sverige som man satsar på väte. detta sker också i tyskland och australien. det finns stor risk att i sökandet efter nästa guldägg (bidrag, subventioner mm) så kommer det precis som VKV att spridas med vindens hastighet.

 7. Mats Kälvemark

  #2 Karl
  Det är snarare regl än undantag att poltikerna aldrig bryr sig om att rätta sig efter Riksrevionens kritik. Exempel från 2017

  https://klimatupplysningen.se/miljarder-forsvinner-klimatpolitikens-svarta-slukhal/

  Riksrevisionen är kritisk mot stödet av solel. (RiR 2017:29). De statliga stöden till solel baseras på underlag som saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser. En annan utformning av stöden skulle sannolikt givit mer förnybar el för pengarna, åtminstone på kort sikt. Stödens kostnadseffektivitet på längre sikt är oklar och bör utredas, visar Riksrevisionens granskning.
  Insatsernas kostnadseffektivitet i förhållande till Sveriges mål om ökad andel förnybar el har inte belysts i tillräcklig omfattning. Det saknas även en analys av stödens statsfinansiella effekter vid en betydande utbyggnad av solel. Enligt granskningen har riksdagen därmed inte fått fullgod information inför sina beslut.
  Riksrevisionen totalsågar alltså! Det är förstås därför regeringen därefter ökade på stödet till solel med 500 miljoner i år! Arma land Sverige!

 8. Att vi har tondöva och faktaresistenta politiker (med enstaka undantag) har vi kunnat konstatera många gånger. All forskning och data finns tillgängliga för att de själva skall kunna se vilka katastrofala konsekvenser en fortsatt ”grön omställning” enligt deras planer får.

  Men även om allt serveras på fat – t.o.m. i deras eget riksdagshus – så bryr de sig inte. Se t.ex. inlägget igår om Elsas vindkraftseminarium och den låga närvaron där både av politiker och public service.

 9. Lasse

  #8 Ingemar
  Har du inte drabbats av Bjärekrafts solcellsiver? De är duktiga på att marknadsföra solceller till villataken,
  Att de sen konstaterar att elnäten är väderberoende är kanske sent påkommet.
  Sommarhus med noll elbehov när solen lyser ger husägaren gott samvete men oss konsumenter dyr el när den behövs.

 10. Och det som det nya energisystemet skall rädda oss ifrån är detta – enl SMHI.

  Juni – hade samma temperatur mellan 1970 – 2015.
  Juli – har inte blivit varmare sedan 2005.
  Aug – oförändrad sedan 1995.
  Oktober – ihållande samvariation sedan värmetoppen 1960 till 2022.

  Juni och oktober temperaturens stabilitet över långa tider anses av SMHI bero på mer regnigt väder – men det stämmer inte för oktober.

  Vintermånaderna då.

  Januari – sveriges medeltemperatur sjönk stabilt mellan 1992 – 2012.
  Februari – sjönk likaså stabilt, nästan 1 grad, mellan 1990 – 2010.

  Tittar man på månadsmedel i sverige under 100 år – så går det lite upp och ned men…var finns krisen?

  Sverige har använt mycket väl fungerande vatten och kärnkraft och har behållt stora skogar – i 50 år har vi varit, nära, Co2 neutrala.

  2021, när europa kraftigt hade byggt ut och ihop kraftnäten med storskalig vindkraft – med fossil back- up – då ökade sverige sina Co2 utsläpp med 10% från energiproduktionen.

  Så här går det när vetenskapen är settled och uppnår konsensus – ekonomier och hjärnor stannar, folk och företag får energifattigdom.

  OCH – hur löser vi problemen som vindkraften ger våra elnät och våra Co2 utsläpp – jo, vi ökar andelen och köper fossil gas som back- up från ” andra sidan världen”.

  Återigen – vetenskapen har uppnått konsensus, stackars oss.

 11. Lasse #9,

  Liksom alla elbolag så puffar man för solceller på taket. Och inte bara dom. På mejl och FB så finns det massor med annonser från mer eller mindre obskyra företag som vill sätta upp solel. Jag slänger, anmäler dem för vilseledande reklam och blockar varje dag.

  Den stora investering som det handlar om kommer att ta 30 år att få igen. Och den dagen som politikerna slutar att ösa skattepengar på eländet (vilket de har gjort i Tyskland) så blir det en ännu sämre investering. Fult är det också.

  Jag antar att regeringens löften om fortsatta subventioner driver på denna kortsiktiga marknad.

 12. Björn

  Intressant inlägg! Tidigare välplanerade elinfrasystem, skapat genom rationell svensk ingenjörskompetens, har genom en oförlåtlig politisk inkompetens, slagits sönder. För detta är artikeln i SVD talande: ”Riksrevisionens sågning visar varför fysik är en fråga för ingenjörer och inte för politiker”.

 13. TB

  SvD ledare idag:
  Peter Wennblad:
  Polletten trillar ner i klimatfrågan
  Det börjag röra på sig, men hur länge dröjer det innan man erkänner bluffen i klimatfrågan?

 14. Paul Håkansson

  Björn
  10:54, 2023-09-25

  ”Riksrevisionens sågning visar varför fysik är en fråga för ingenjörer och inte för politiker”.

  Det kan rakt av jämföras med WG1 och SPM.

 15. ”I land efter land börjar insikten att komma – klimatmål är enkla att sätta, men avsevärt svårare att nå.

  Ett spöke går runt i Europa – eftertankens bleka spöke.

  I land efter land börjar den politiska polletten trilla ner – att klimatmål är enkla att sätta, men avsevärt svårare att nå. Åtminstone om omställningen ska åstadkommas med medborgarnas stöd eller acceptans. Vilket är en förutsättning för att förändra folkstyrda samhällen, om man inte är av uppfattningen att just klimatpolitik ska undantas demokratisk prövning och genomföras med tvångsmakt.

  Världen når inte nollutsläpp till ett visst datum för att det skrivs på ett papper

  Och inte nog med att omställningspolitiken behöver legitimitet hos medborgarna – den måste också vara praktiskt genomförbar. Världen når inte nollutsläpp till ett visst datum för att det skrivs på ett papper, utan genom fysiska förändringar av samhällets infrastruktur och enorma ingrepp i naturen, som omfattar allt från brytning av batterimetaller till tusentals mil av nya kraftledningar.

  I till exempel Tyskland bedömer regeringen att landets utsläppsmål kräver att det färdigställs fyra nya vindkraftverk – varje dag. I nuläget byggs ungefär ett verk om dagen. Ett litet men talande exempel på omställningens politiska krav och konsekvenser.

  I förra veckan drog den brittiske premiärministern Rishi Sunak den smärtsamma slutsats som många andra länders ledare också kommer tvingas till: Det går inte. ”Du når inte netto noll bara genom att önska det”, som Sunak uttryckte det i ett tal.

  I talet tillkännagav Sunak att hans regering nu reviderar de delmål man tidigare satt upp för att nå slutmålet att Storbritannien ska ha netto noll-utsläpp senast 2050.

  Till exempel senarelägger man förbudet mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar. Förbudet var tänkt att träda i kraft 2030, men skjuts nu fram till 2035. Brittiska hushåll som värmer sina hus med gaseldade värmepannor får också ytterligare ett decennium på sig att byta ut dem till elektriska värmepumpar – kravet att de skulle vara utbytta redan 2025 har orsakat omfattande protester, eftersom det till synes enkla bytet i praktiken kan innebära att hela fastigheten måste byggas om.

  Liknande krav på tyska husägare att skyndsamt byta ut gas- och oljepannor har för övrigt utlöst liknande folklig vrede. Och i takt med att det tyska miljöpartiets opinionssiffror dyker, stiger väljarstödet för ytterhögerpartiet Alternative für Deutschland, AfD. AfD:s opinionssiffror är nu högre än för socialdemokratiska SPD, och närmar sig nivån för det största partiet, CDU.

  Den brittiska regeringens omsvängning har mött samma och lika förutsägbara reaktioner från oppositionen som den svenska regeringens sänkning av reduktionsplikten. Rishi Sunak beskrivs som planetens dödgrävare, som dessutom saboterar möjligheterna till gröna jobb och Storbritanniens ställning som klimatpolitisk föregångsland. Och, såklart, ”Sunak lyssnar inte på vetenskapen”.

  Men den insikt som tycks ha nått Rishi Sunak, men möjligen ännu inte den brittiska eller svenska oppositionen, är att klimatvetenskapen saknar svar på klimatpolitikens frågor. Även om alla är överens om den globala uppvärmningens orsaker och faror, kan ingen vetenskapsman avgöra hur dessa ska vägas mot omställningens egna risker, kostnader och möjliga konsekvenser. Det är en politisk bedömning.

  Klimatvetenskapen saknar svar på klimatpolitikens frågor

  Lika lite kan forskarna i FN:s klimatpanel erbjuda en lösning på hur det tätbebyggda Tyskland ska hitta plats, kompetens och resurser för att utbyggnaden av vindkraften ska gå i takt med en teoretisk tidtabell.

  Allra minst kan vetenskapen svara på hur demokratiska länder kan genomföra omställningen i en takt och med metoder som medborgarna ställer sig bakom. I sammanhanget är det inte bara den svåraste frågan, utan också den allra viktigaste.
  Peter Wennblad”
  https://www.svd.se/a/ona2ER/fler-kommer-folja-efter-rishi-sunak

 16. iah

  förutom allt annat som på den här siten fördömer klimathysterin låt mig lägga till litium som används i alla batterier. tesla s-batterier innehåller 10 kg litium som vid brand kan omvandlas till litiumhydroxid vid släckning. det kan hamna i grundvattnet som förgiftar detsamma för generationer. litium kan användas av terrorister eftersom litium har samma kemiska värde som salt så upptäcks inte litium förrän det är för sent. förutom nervskador påverkas dessutom njurarna som kommer att utsöndra för mycket vatten vilket innebär att du kommer att dö av törst.

  i frankfurt i tyskland har man genom brand och annat introducerat minst 1 100 kg litium i miljön. det räcker för att förgifta 7 000 000 människor.

 17. Håkan Bergman

  iah #16
  ”1 100 kg litium i miljön. det räcker för att förgifta 7 000 000 människor.”
  Förutsatt att man fördelar det ”rättvist” mellan dom 7 000 000 människorna. Ett problem som nog hade del i att kemisk krigföring aldrig blev nån höjdare.

 18. Ulf

  Det är i sammanhanget väldigt intressant att den kvinna som innehade näst högsta posten och sedan högsta posten i denna regering åtnjuter extremt höga förtroendesiffror i opinionsundersökningarna. Min slutsats av det är inte att folk är dumma, de är oinformerade eftersom media undanhåller den katastrofala energipolitik som S MP regeringen förde under 8 år. Nedmonteringen var i stort sett det enda de orkade genomföra, oturligt nog. De allvarliga problemen lät de ligga.

 19. Ivar Andersson

  Rishi Sunak beskrivs som planetens dödgrävare men är i själva verket klimatpolitikens dödgrävare.

  Raset utanför Stenungsund beror inte på klimatförändringarna utan på att någon inte tagit länsstyrelsens varningar på allvar. Enligt Johan Kleman, professor emeritus i naturgeografi och fjärranalys är det inte helt oväntat. Det här kommer inte som en blixt från klar himmel, säger han om raset.

 20. tty

  ”men kan inte alltid upprätthållas, därför att den roterande svängmassan inte är tillräcklig för att stabilisera frekvensen”

  Vilket beror på att man föll till föga för protesterna och byggde södra delen av länken som likströmskabel. Hade man byggt en vanlig 400 kV-ledning hade man fått svängmassa från Vkv och Forsmark ned till Eo4 på köpet. Men likström fungerar inte så.

 21. Lars Cornell

  #20 tty
  ”Men likström fungerar inte så.”
  Det kan nog stämma att det som finns nu inte är utformat så.
  Men styrdonen till tyristorerna (eller vad de heter) borde kunna utformas så att de ger samma effekt som svängmassa. Det innebär att man inför en styrd fasförskjutning och det kan inte vara så svårt.

  Men det kräver att likspänningsledningen är robust och inte försörjs av en massa sol- och vindkraft. Där finns nog akilleshälen.

 22. Anders

  #15 Ingemar Nordin. Tack för delning av bra text av Wennblad. I Pk-media (P1) blev han idag på morgonen tagen i örat av självaste kändismeteorologen Pär Holmgren, som företräder ett lillepluttparti i EU. Kunde inte den verkliga pampen Magdalena Andersson fått den chansen? Dessa mp-muppar med mediastöd skrämmer tydligen t o m sossepampar! Och folket fattar ingetting eftersom media undanhåller fakta om ”klimatomställningens” orimligheter.