Tankar mellan uppståndelse och hänryckning

Nu när uppståndelsen är över och de troende väntar på att bli hänryckta och att börja tala i tungor så måste vi, som inte är helt övertygade om att ens AR5 är en helig skrift som inte får ifrågasättas, fortsätta våra ansträngningar att ge de icke-troende hopp.
Klimatkyrkans väggar är tjocka, innanför mässar predikanter medan församlingen sjunger lovsånger till det förnybara. Allt för att hålla tvivlarna borta för som redan de gamla kyrkofäderna lärde, det är tron som är det viktiga. Vetandet göre sig icke besvär.
Vår uppgift är att så ett frö av tvivel.
Jag tror att det räcker med ett frö av tvivel. Vi kan låta alla bli saliga på sin tro – men vi måste slåss mot deras maktanspråk. Jag brukar beskriva makt som befogenhet att använda andras pengar och vi måste se till att de som exempelvis vill bygga vindkraftverk inte får ta av våra pengar.
Tron utgör inget hot, men maktanspråken hotar oss alla.
När det gäller klimatförändringar vet vi att sådana alltid förekommit och vi som inte är frälsta vet också att det även på kort sikt finns en viss risk för att det ska bli kallare och att det vore värre. Det är ju bara det att vad vi än säger inte hörs inne i kyrkan – där blir vi överröstade.
Den enda angreppspunkten är klimatpolitiken.
Så vad är klimatpolitik? Finns det någon definition? Om en troende och en icke-troende pratar om klimatpolitik talar de om samma sak? Jag vet inte. Jag föreställer mig att huvudpunkten är att få andra att använda mindre fossila bränslen. Eftersom vi själva vill kunna fortsätta att leva som förut så måste allt det goda som de fossila bränslena ger oss åstadkommas på andra sätt.
Vi kan då konstatera att för väldigt många av oss så är det bara när vi tankar en bil, en motorcykel eller en motorbåt som vi har en direkt kontakt med fossila bränslen. Det gjorde att det första man tänkte på var att ersätta bensin och diesel med vad man kallade ”förnybara bränslen”. I Sverige innebar detta att alla bensinmackar med tillräckligt stor omsättning tvingades att erbjuda någon form av biobränslen, varvid ett antal valde att lägga ner verksamheten. I vår omvärld blev det värre.
Regnskogar skövlades och matpriser steg.
Jag tror att när det gäller biobränslen så börjar vi nu närma oss en ”tipping-point” där det håller på att bli en majoritet som dels inser att deras skadeverkningar är uppenbara och dessutom konstaterar att de inte minskat ökningen av koldioxidhalten i atmosfären.
Om man undantar Island, Norge och Sverige så genereras i de flesta länder det mesta av den elenergi som används i fossildrivna kraftverk. Inom EU har man därför gett sig på elproduktionen. Där räcker det dock inte med att denna ska vara fossilfri, den måste också vara ”förnybar” (d.v.s. soldriven). Att den politiken havererat blir alltmer uppenbart för alla som inte är förblindade av sin tro – tyvärr förefaller det dock som om missnöjet mer tar sig uttryck i allmän EU-skepsis och en främlingsfientlig nationalism än i ett samlat motstånd mot klimatpolitiken och den inre fienden – de gröna partierna.
Men så länge som mässandet om koldioxiden fortsätter så hjälper det inte att politiken havererar – nu räcker det inte ens med att skrika högt, nu ska man vråla.
Jag tror att det är dags att på allvar öppna en ny front med målsättningen att göra begreppet växthusgas till något positivt. I växthusen berikas ju luften med koldioxid och då växer det bättre.
Det lär ha tagit många miljoner år för livet på jorden att skapa en syrerik atmosfär, men tack vare vår användning av fossila bränslen så håller mänskligheten på med det nästan ofattbara, nämligen att på några decennier berika atmosfären med koldioxid så att nu växer det bättre överallt.
Jag är imponerad och faktiskt också lite stolt över vad vi åstadkommit.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Sten, för dessa visdomsord denna vackra morgon.
  I sakens namn har ju med allehanda skattesubventioner slösats bort enorma medel till ingen nytta, men stor skada.
  I går kom en mycket konstig artikel i SvD’s nätupplaga http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/framtiden-finns-i-avskiljning-och-lagring-av-koldioxid_3465600.svd
  Den handlar om affärsmöjligheterna i ”koldioxidavskiljning” – något som man trodde att även politikerna insett är en extremt missriktad och dödfödd idé.
  Men kanske någon skojare fortsatt kan göra sig en hacka på det, på samhällets och miljöns bekostnad

 2. Björn

  Ordsvallet från politikerna måste dissekeras och konsekvensen av det uttalade måste vändas mot dem själva. Romson och Ek som står för det största ordsvallet i klimatfrågan, måste fås att inse att man måste ta ansvar för sina uttalanden vitt och brett. Ordsvallen är bärare av personlig idealitet som realiseras bakom ryggen på väljarna. Inte har väljarna i vårt land och i Tyskland bett om storskalig utbyggnad av vindkraftverk och stängning av kärnkraftverk. Vi är för godtrogna som väljare. Vi måste punkt för punkt börja kräva att i förväg få veta politikens innehåll. Klimatforskarnas mantra är CO2 och politikernas är ”klimatförändringarna”, vars uttalande öppnar vägen för allt utan väljarnas mandat. Var finns vår ”messias” som kan bryta detta elände?

 3. Janne

  Datorföretaget Apple håller på att ställa om sig till ett grön företag. Deras stora datorhallar ska drivas med förnyelsebar energi och man köper upp solparksanläggningar eller mark för att bygga dem på. Just nu är deras hemsida fylld av solcellspaneler…
  Hälften av deras butiker i USA går på förnyelsebar el.
  Med Al Gore i styrelsen och EPA:s förre chef Lisa Jackson som miljöchef så kan tokeriet fortsätta. Med en del av kundskaran som är sektliknande sprids religionen vidare i flera led.

 4. Peter F

  Här fanns massor av läsning. Ber om överseende för det fall den redan uppmärksammats.
  http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html#Rebuttals

 5. Slabadang

  Bra Sten!
  Jag vet vad ”kimatpolitik” är : En serie av kostsamma och befängda beslut för att åtgärda ett ickeproblem. En miljöpolitisk väckelserörelse där politiker gjorts gudomliga att styra över planetens väder och klimat. De släpper inte gärna ut koldioxid men däremot släpper de gärna och ofta ut oralt väder.

 6. Thomas P

  ”Det lär ha tagit många miljoner år för livet på jorden att skapa en syrerik atmosfär, men tack vare vår användning av fossila bränslen så håller mänskligheten på med det nästan ofattbara, nämligen att på några decennier berika atmosfären med koldioxid så att nu växer det bättre överallt.”
  Kan någon förstå hur denna mening hänger ihop? Om det är så bra med en syrerik atmosfär, varför är det också bra att vi förbrukar detta syre? Är månne Sten inte medveten om att syrehalten sjunker pga av vi eldar fossilbränslen?
  Att han är närmast religiöst extatisk över att vi släpper ut ”livets gas” är annars inte förvånande. Det brukar bli så när det inte räcker med att förneka att CO2 kan bli ett problem, då slår det lätt över och blir istället till en gåva.

 7. Slabadang

  Peter S!
  Jag tror inte klimatkyrkan själv tror på ”avskiljningen”. Debatten om den är vad som är en central del i propagandan, nämligen att få CO2 att se ut som ett gift som måste tas omhand?

 8. Kenneth Mikaelsson

  Tomas du måste vara den mest tjockskalliga varelse på denna sida…. har du inte ens funderat över hur fotosyntesen fungerar??? ta och slå upp högstadiet lärobok i biologi och sätt dig o läs…

 9. Tack Thomas,
  eftersom syrehalten ligger på ungefär 21% och koldioxidenhalten har ökat med en hundradels procent och om det bara är på den det beror att syrehalten minskat så har den alltså minskat med cirka en tvåtusendel.
  Den skillnaden är försumbar, medan en ökning av koldioxidhalten med en tredjedel har gjort skillnad för växtligheten på jorden.

 10. Slabadang

  Thomas!
  Planeten har bara sedan 1983 blivit 13% grönare tack vare co2. Det gröna skapar ju syre genom fotosyntesen och CO2 är bästa gödsel för denna fantastiska process. Varför vill du straffa ekosystemens förmåga att skapa syre? Hur mycket vill du att öknarna återigen skall börja sprida sig ?

 11. bom

  En färsk undersökning på KTH visar att ca 25% av nollorna inte ens klarar ett prov i grundskolematematiken. Även på Chalmers tekniska slöjdskola står det så illa till. TTPP visar här att han helt saknar tankar om massverkan, i det han likställer 21% syre med 400 ppm CO2. Man måste ju också beakta de sammanhang i vilka spårämnet och den näst största atmosfärskomponenten verkar.
  OT
  Dagens främsta underhållning är emellertid MSMs och polismyndighetens tävling om vem som först skall säga syrian och torska hos DO! Ormmänniskor benämnes contortionists och förvridning är vad det handlar om!

 12. Lennart bengtsson

  Ingen känner jordens optimala klimat och inte heller känner vi den optimala koldioxidkoncentrationen såvida den inte blir extremt låg ( säg under 100 ppmv) eller extremt hög ( säg över flera 1000 ppmv). Det är inte detta som är problemet utan snarare den hastighet som ändringen kan komma att ske. Att en atmosfär med en koncentration av 1000 ppmv kommer att innebära ett annat klimat än dagens tror jag ingen betvivlar, likaså om den sjunker under 100 ppmv. Om ändringen skull ske på en tidsskala av 1000 år eller mer hinner säkert naturen och människan att anpassa sig. En ändring däremot på mindre än 100 år skulle däremot vara ett problem. Vi har dock så där 8-10 miljarder människor att som skall hänga med i svängarna.
  Det är viktigt att ha detta klart för sig i all entusiasm över den behagliga vårgrönskan
  LennartB

 13. Ragnar NIlsson

  Dessutom är vår nuvarande nivå 400 PPM koldioxid farligt nära den nedre gräns vid vilken växtlighetens tillväxt upphör. Den gränsen är ca 150 PPM. Maximal tillväxt ligger så högt som ca 900 PPM.
  Vad man borde propagera för är ju faktiskt att koldioxidutsläppen borde ökas så gott det går.

 14. Thomas P

  Sten #8 Det är riktigt att minskningen av syrehalten är insignifikant, men jag förstår fortfarande inte hur din mening är tänkt att hänga ihop. Varför alls dra upp syret om det bara är den ökade växtligheten du hoppas på? Intrycket man får är att du skall prisa vår fossilbränsleförbränning båda för att den ökar växtligheten och för att den ökar syrehalten, och det är helt enkelt fel. (Det tycks som Slabadang i #9 också tolkat på det sättet).
  Kenneth #7 ”Tomas du måste vara den mest tjockskalliga varelse på denna sida…”
  Inte så länge du postar här, även om du har god konkurrens av ett halvdussin andra rena idioter. Ditt inlägg gjorde ju inte minsta ansats att säga något vettigt.

 15. Hej igen Thomas,
  eftersom jag fortfarande anser att vi har en syrerik atmosfär så handlade det helt enkelt om tidsskalan.
  I det ena fallet tog det miljontals år, i det andra ”högst halvtannat århundrade”.
  Det fanns i och för sig en stor skillnad i det att syret var ett gift för många av de livsformer som fanns innan, medan vi inte gjort annat än att ge växtligheten bättre livsmöjligheter. Möjligen har vi gjort det lite bättre för C3-växter i förhållande till C4-växter.

 16. Thomas P

  Sten #13 Som Lennart redan påpekat är det tidsskalan som är problemet.

 17. Gunnar Juliusson

  Lennart B #11
  Jag förstår inte varför en måttlig förändring över 100 år skulle vara ett så stort problem för växtlighet och miljö, som det så ofta hänvisas till. Variationerna över de olika delarna av jordklotet är ju gigantiska i förhållande till detta, och det är ju inte så att extremerna förväntas öka utan snarare tvärtom att kontraster mellan pol och ekvator minskar. Avseende temperatur är ju variationerna över dygn, fluktuerande väder och årstid också oerhört mycket större. Den naturliga biologiska variationen har ju inga problem att hantera snabba förändringar. Nya växter och djur i miljön beror ju mycket sällan på miljöförändringar och betydligt oftare på geografisk förflyttning genom människans resande och fraktande, och andra aktiviteter som jakt på isbjörnar och valar, fiskekvoter, skogsskövling etc. För odlingsgrödorna är det ju växtförädlingen, oftast utan GMO, som har störst betydelse.
  Jag har mycket svårt att tro att djur och växtlighet behöver anpassning under 1000 år för att klara klimatförändringar, även om förstås vissa (sub)species kan bli utkonkurrerade på andras bekostnad, men så har ju alltid skett.

 18. Pär Green

  12 Thomas P 2014/04/22 kl. 10:18
  ”Inte så länge du postar här, även om du har god konkurrens av ett halvdussin andra rena idioter. Ditt inlägg gjorde ju inte minsta ansats att säga något vettigt.”
  Thomas P, du har under lång tid enbart ägnat dig att ligga på magen och sparka o skrika.
  Dina inlägg går nu mer enbart ut på att komma med personangrepp mot alla.
  Du har mer än väl förlorat ditt eget ansvar för vad som är acceptabelt!

 19. Olav Gjelten

  Jag tror det är en absolut nödvändighet för oss klimatrealister att på ett betydligt kraftfullare sätt markera vårt avståndstagande från miljötalibanernas hat mot fosila bränslen och mot lögnen att oljan håller på at ta slut. Vi får gärna tycka kärnkraft är bra men aldrig som argument för att bekämpa koldioxidhalten och av rädsla för en aldrig så liten ökning av temperaturen. Just de argumenten har blivit allt vanligare även bland skribenter även här på Klimatupplysningen. Tvärt emot vet vi att världens livsmedelsförsörjning kraftfullt skulle gynnas både med mer koldioxid och mer värme. Väldigt få platser på jorden är för varma för bosättning och jordbruk. För kalla däremot är är däremot 50 miljoner-100 miljoner kvadratkilometer.
  Varför har vi slutat tala om det nu när klimathotsmobben skriker allt högre om att jorden fått feber?
  Jag tror inte det gynnar vår sak att närma oss klimatkyrkan och deras falska förkunnande

 20. Lars Cornell

  Lennart B #11
  Jag delar Juliussons uppfattning. Det behövs ingen anpassning till höga CO2-nivåer. Varför skulle det behövas?
  Sedan nämner du 1000 ppm. Så hög nivå går det inte att komma upp i. När CO2-halten ökar ökar också flödet till mark (13% hitintills) och hav så att jämvikt uppnås.
  Var den jämviken ligger med nuvarande fossila förbränning vore det intressant om någon kunde räkna på.
  Jag anser att över 500 – 600 ppm går det inte att komma om vi eldar på som nu.
  http://www.tjust.com/2013/1000000000.pdf

 21. Holmfrid

  Noterade här om dan, att kinesiska regeringen meddelar att 20% av åkermarken är kontaminerad med gifter (kadmium, kvicksilver, nickel, arsenik) och därigenom obrukbar för odling. Man möter detta med kraftig import av livsmedel – t ex ett 20-årigt avtal med Ukraina om import av spannmål. För Kina är nog luftrening och GMO nödvändigt för överlevnad.

 22. Mats G

  #19
  Ang Kina & Ukraina.
  Två veckors strejk i Kina för bättre arbetsvillkor. Nu börjar det snart. Medelklassen har nu frys och bil. Nu vill de ha rättigheter. Håll i hatten jag tror det kan bli en skakig resa.
  Ukraina. Intressant om avtalet med Kina. Det kanske är en dimension i Ryssland – Ukraina krisen. Om Väst ger Ryssland fingret finns ju alltid Kina. Ryssland är alltid sådana loosers. De satsar alltid på fel häst. Nu satsar de alltså på Kina precis när sönderfallet verkar börja.

 23. Mats G

  OT
  Skjutningar i Norrköping.
  AB: ”Förstår inte det har hänt i Sverige”
  Försökt att berätta att vi har ett latent problem i Sverige i åratal. Ingen lyssnar eller så får man inte komma till tals. De föredrar att leva sina påhitteliv.

 24. Peter F

  http://climate.nasa.gov/scientific-consensus
  Vetenskaplig consensus är per definition inte ett vetenskapligt bevis. Hur har detta med 97 procents enighet bland klimatforskare uppkommit ? Och vad spelar det för roll när det inte finns bevis, bara antaganden. Är det den gamla juridiken i Sverige som sade att 2 vittnen = full bevisning !
  Jag blir så less på att alltid höra om dessa 97 procent.

 25. pekke

  Tyska ZDF hänryckning över det Tyska EnergieWende, nu med engelsk text.
  http://notrickszone.com/2014/04/22/germanys-leading-late-night-comedy-show-harshly-mocks-germanys-energiewende/

 26. #23 pekke
  Vilken pärla!!

 27. Peter F #2
  de 97 procenten är resultet av mnipulation och felaktiga tolkningar
  läs mer:
  http://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2013/05/30/global-warming-alarmists-caught-doctoring-97-percent-consensus-claims/

 28. Jimmy

  Så vad är klimatpolitik, Sten Kaijser? Detta kanske är ett exempel?
  Vid förra EU-valet kunde man ”Rösta klimatsmart – Rösta på Åsa Westlund” en av Socialdemokraternas EU-parlamentariker.
  http://www.youtube.com/watch?v=fKo2c4UcWsc
  Åsa har, bland de svenska parlamentarikerna, haft i särklass den lägsta (15%) närvaron i Bryssel. Som förklaring säger hon ”Jag har ju fött 3 barn under den tid jag varit EU-parlamentariker (10 år)”
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4657&grupp=20690&artikel=5834993
  Så här tyckte Åsa om Skiffergas:
  http://www.youtube.com/watch?v=_DuWd4A5NDY
  Åsa är för övrigt gift med Aftonbladet-journalisten Anders Lindberg som det skrivits om här på KU.
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/10/09/aftonbladet-goes-bananas/
  Nåväl, nu tackar Åsa för sig och lämnar EU-parlamentet (och gläds säkert åt vad hon tjänat under sina 10 år ”i Bryssel” eller som hon säger jag jobbade mycket hemifrån)
  Socialdemokraterna har hittat ett nytt stjärnskott som en av topp-kandidaterna för S i EU, Ellinor Eriksson.
  ”Utsläpp av växthusgaserna tycker jag ju är för djäkligt”, säger Ellinor
  http://www.youtube.com/watch?v=8nTl-EFNVvY
  Därför bör vi äta mindre kött…
  Klimatpolitik var det ja!

 29. Jimmy #26
  Det illustrera på ett utmärkt sätt mitt påstående att många politiker sitter välbetalda på ”molnfri höjd” och ”tycker”

 30. Peter F

  Tack Ingvar

 31. Sigvard E

  Peter F # 24
  Läs här om consensusmyten. Har noterat din aktiva närvaro i norrlandstidningarna. Där är vindkraften ständigt aktuell.
  http://www.friendsofscience.org/assets/documents/97_Consensus_Myth.pdf

 32. Vi kunniga skulle kunna försöka sprida informationen om att det helt enkelt inte finns någon förnybar/förnyelsebar energi. Energi kan omvandlas mellan olika former, men inte skapas, förstöras eller förnyas. Själva begreppet ”förnybar energi” är ovetenskapligt.
  För att omvandla andra former av energi till elektricitet, behövs det anläggningar, som definitivt inte är förnybara utan konstrueras av ändliga resurser. De energislag som kallas förnybara kräver dessutom mer av de ändliga resurserna. Vindkraft behöver flera gånger mer stål och betong för att producera 1 kWh el än vad kärnkraft och kolkraft behöver. Kärnkraft är närmare att vara förnybart än vad vindkraft är.
  Indelningen av energislag i förnybara och icke förnybara är bara rent flum och saknar vetenskaplig och saklig grund. Det vettiga är att använda de energislag som ger mest användbar energi för minsta möjliga användning av resurser och pengar. Då är vindkraft helt otänkbar, medan kärnkraft är ett självklart val. Eftersom kärnkraft dessutom är säkrare för alla djur och människor än vindkraft, finns det ytterligare en anledning att välja kärnkraft och rata vindkraft.
  Det kommer att vara svårt att sprida dessa fakta i medier som domineras av journalister som gillar miljöflum. Vi borde försöka ändå. Till slut vinner sanningen över lögnen.

 33. lennart bengtsson

  Gunnar Juliusson och Lars Cornell
  Det kan ju inte uteslutas att Ni kan ha rätt men i så fall beror detta på processer som vi ännu inte känner till. Jag är däremot mindre säker och inte lika trosviss. En ökning av CO2 till över 1000 ppmv under 100 år kommer med största sannolikhet påverka klimatet med minst +2°C, samt leda till ändringar i nederbördsfördelningen. Inte heller känner jag till någon process som begränsar koncentrationen till 500-600 ppmv. Däremot tror jag att jordens energisystem är annorlunda om 100 år än idag och mindre beroende av fossil energi.

 34. Gunbo

  Lennart Bengtsson #33,
  Tack för att du inte förfallit till de trosvissas skara!

 35. Gunnar Juliusson

  Lennart #33
  Du svarar enbart klimatologiskt, medan frågan gällde biologi, möjligen närmare min egen kompetens. Således synes det som bara en obestyrkt retorisk förmodan eller klyscha att växt- och djurlivet behöver 1000 år på sig att anpassa sig till ändrat klimat.

 36. Kopernikus

  #Pekke 25
  Vilken bra video . När man inte får fram med sitt budskap på annat sätt , får man ta till humorn . Humorn är mycket effektiv . Finns det inte några duktiga personer i Sverige som kan och törs ta efter detta ?

 37. Lennart #33,
  Jag anser också att man inte bör bortse från risken med ökande växthusgashalter. Risker som uppkommer genom att åtgärder för att ändra energisystemet kan vara felbedömda måste vägas mot risken för farliga klimatförändringar.Men att panikartat döma människor till energifattigdom är inte acceptabelt. Den långsamt fortskridande uppvärmningen och uppvärmningspausen ger möjlighet till mera eftertänksamhet som när man går försiktigt fram i okänd terräng. Detta är motsatsen till alarmism och radikalisering av klimatpolitiken.
  Genom att gå försiktigt fram och hela tiden försöka att bättre förstå vad som sker med klimatet kommer mänskligheten att på ett naturligt sätt finna bra utvägar. Om problemet med höga växthusgashalter visar sig vara mer allvarligt så anser även jag att jordens energisystem kommer att anpassas efter detta på det sätt som du beskriver.