temperaturtrenden

Faran med temperaturtrender på vissa bloggar

Figuren ovan visar hur man på en viss pro-AGW-blogg vill få det att se ut som att skeptiskt tänkande om klimatet bygger på dumheter (läs mer om denna blogg). Men figuren är egentligen bara trams eftersom man bygger sitt resonemang på alltför korta perioder för temperaturtrenderna. I bloggartikeln Hur vanliga är platta och negativa globala   →

Hur vanliga är platta och negativa globala temperaturtrender?

Den utplaning av den globala temperaturen och till och med en negativ trend som nu kan ses i temperaturdata från våra vanligaste temperaturserier (till exempel HadCRUT, RSS, UAH, NCDC) har lett till mycket diskussion. Vi matas ständigt med argumentet att detta beror på återkommande naturliga variationer och att det därför inte säger någonting om den   →

Helt normalt att det blir kallare i en varmare värld

Eftersom den globala temperaturen fortfarande vägrar att “gå åt rätt håll” kommer nu ytterligare en artikel som säger att det är helt normalt att det ibland blir kallare i en allt varmare värld. Vi klimatskeptiker tolkar varje liten nedgång som ett bevis för att uppvärmningstrenden brutits för gott, men AGW-sidan upplyser oss om att detta   →