Per Dahl

Per Dahl har koll

Barometerns politiske chefredaktör Per Dahl tar idag upp frågan om Climategate och dess betydelse för Köpenhamnsmötet. ”Historien ger många exempel på hur det skapats samförstånd och politisk slagkraft kring hypoteser som måst förkastas – alltifrån katolska kyrkans linje om jorden som universums centrum till Stalins påbjudna Lysenkobiologi. Om nu mycket allvarliga brister i detta visar   →

Barometern är skeptisk

På Östkusten är man inte politiskt korrekt. I dagens ledare i Barometern ifrågasätter den politiske chefredaktören Per Dahl den internationella klimatpolitiken. ”Det är fortfarande osäkert om mänsklig aktivitetet alls påverkar vårt klimat”, skriver han. ”Mätserierna är ännu så länge korta och geografiskt begränsade. Stark kritik har förts fram mot hur de kalibrerats och vilka utgångsvärden   →