miljörörelsen

Man ska vara bekymrad över människans framgång

I dagens Svenska Dagbladet finns en intressant kolumn av Thomas Gür. Han är inne på ett spår som även The Climate Scam tagit upp tidigare – att i takt med att vår civilisation utvecklas blir också världen en bättre plats att leva på. Ju bättre vi får det, ju bättre tekniker vi utvecklar, desto större   →

Bättre förr eller bättre nu?

“Det var bättre förr.” Hur många gånger har vi inte hört den frasen? Fenomenet ”bättre förr” beror dock till stor del på människans selektiva minne. Med tiden glömmer vi fjolårens jämmer om allt från nedskräpning till snöfattiga vintrar och längtar tillbaka till den gamla goda tiden. Men faktum är att vår värld har blivit mycket   →

Strawberry Fields Forever

Att boskapshållning är en stor källa till koldioxidutsläpp är vid det här laget ingen nyhet. Vi har hört om metanrapande kor. Sir Paul McCartney och hans före detta fru Heather Mills skulle gärna vilja se att fler människor blev veganer. Tack vare FN vet vi att all världens kor, grisar etc. ger upphov till mer   →

Ekoteologi – tro utan bevis

Inspirerat av Christopher E:s kommentar: Att klimatkyrkan är religion och ideologi i en osund mix står ju numera utom alla tvivel. Tjugohundratalet har fått en syndabock. Den består av en atom kol och två atomer syre och kallas numera förorening eller till och med gift. Sanningen är att koldioxid är basen för varje näringskedja Varje   →