medeltemperatur

Den halvöppna tråden

Är det sant att den globala uppvärmningen lagt in en högre växel (som James Hansen påstår), eller har temperaturökningen stannat av? Vad kan vi dra för slutsatser av GISS senaste misstag med de sibiriska mätstationerna? Ett tillfälligt fel, eller kan det finnas genomgående oegentligheter i datamaterialet? Varför är DN den enda svenska dagstidning som vägrar   →

Stoppa uppvärmningen! Jag vill inte bli dum!

Först trodde jag att jag hade läst fel. Men där stod det faktiskt svart på vitt: högre medeltemperatur associeras med lägre IQ hos vita. Enligt bloggen Gene Expression hotas vår civilisation inte bara fysiskt, utan även mentalt, av en global uppvärmning. Det är inte bara bara intelligensnivån som påverkas. Vid varmare temperatur slutför färre vita   →