IQ

Stoppa uppvärmningen! Jag vill inte bli dum!

Först trodde jag att jag hade läst fel. Men där stod det faktiskt svart på vitt: högre medeltemperatur associeras med lägre IQ hos vita. Enligt bloggen Gene Expression hotas vår civilisation inte bara fysiskt, utan även mentalt, av en global uppvärmning. Det är inte bara bara intelligensnivån som påverkas. Vid varmare temperatur slutför färre vita   →