klimatinformation

Erica Bjerström berättar om klimatet för tittarna

Idag låter jag Erica Bjerström stå för underhållningen. Hon är ju SvTs tunga och auktoritativa journalist när det gäller klimatet. Här är några inslag   →

Bloggar sprider desinformation

Kevin Grandia på The Huffington Post är orolig över all klimatdesinformation som sprids via Internet. Termen ”global warming hoax” som den 1 januari 2008   →