energiförsörjning

Ett vindkraftverk på nätet bättre än tio i skogen

Den 6 maj bjuder Svensk Energi till en energilunch då vindkraftfrågan kommer att diskuteras. “Omfattande planer finns på utbyggnad av svensk vindkraft. Men för att kunna förverkliga detta krävs förstärkningar av stamnätet och dessutom att vattenkraften utvecklas – i det senare fallet för att klara behovet av reglerkraft. Vattenkraften har en överlägsen roll som reglerresurs.”   →

Naturskyddsföreningen får bakläxa

I dagens SvD Brännpunkt får Naturskyddsföreningen bakläxa av professor Sven Kullander och Dick Hedberg, båda KVA. [De] presenterar en opinionsmätning som de själva beställt och menar att ”därmed faller ett huvudargument för den politiska omsvängningen i kärnkraftsfrågan”, skriver de båda herrarna och fortsätter: Som vetenskapsmän och medborgare hoppas vi att opinionsmätningar inte är ”huvudargument” när   →

En icke helt ny bok

Från Ulf B kommer tips om en artikel i Nerikes Allehanda. Det är en recension av Per Åhlströms bok “Tänk kallt – kylig politik mot varmt klimat”. Det görs många kloka reflektioner i artikeln   (och tydligen även i boken 🙂 ). Låt mig citera ett par: “Den politiska uppgiften är att rädda jordens klimat, inte   →

Klimat vs. energi

I dagens ledare från Svenska Dagbladet avhandlas alliansuppgörelsen om kärnkraft. Och återigen blandas begreppen “klimat” och “energi” ihop. Vi läser följande: ” [I] nuläget ligger klimatfrågan helt enkelt högre upp på agendan än att till varje pris avveckla kärnkraften.” Varför utgår duktiga journalister ifrån att klimat och energi är en och samma sak? Oavsett om   →