återkoppling

Året utan sommar och positiv återkoppling

I april 1815 skedde ett enormt vulkanutbrott från vulkanen Tambora (Indonesien). I iskärnor från både Grönland och Antarktis har man sett att den efterföljande ökningen av svavelavlagringar är den största på 5000 år. Detta utbrott är därför kanske det värsta under många tusen år. Utbrottet orsakade något som har kallats ”året utan sommar” pga den   →

Koldioxidens negativa återkoppling

Den  centrala mekanismen i koldioxidens växthuseffekt är dess absorption av utgående värmestrålning från jorden. CO2 har en absorptionstopp i bandet 14-15 µm. Denna absorption förbättrar atmosfärens isolering mot utstrålning till världsrymden, så att jordytans temperatur höjs. Denna temperaturhöjning beskrivs ofta med parametern klimatkänslighet, dvs den temperaturhöjning som uppträder om halten CO2 fördubblas. För enbart en   →

Vatten – drivkraft eller återkoppling?

De flesta TCS-läsare har läst en beskrivning av hur Fred Goldberg frågat någon  “Vilken är den starkaste växthusgasen?” och fått svaret “koldioxid”. Det är tveklöst fel. Om svaret kommit från en person med anspråk på att vara kunnig inom klimatområdet är det anmärkningsvärt. Svaret, vilket säkert alla TCS-läsare känner till, är vattenånga. Om man läser   →

Svar till Erland Källén och Markku Rummukainen i GP

Gästinlägg av Tage Andersson, meteorolog I ett inlägg i GP 28/4, ”Dålig kunskap om klimatforskning” angriper Erland Källén och Markku Rummukainen det s.k. Stockholmsinitiativet, som ifrågasätter FNs klimatpanel IPCC. När man frågar Källén varför koldioxiden orsakar global uppvärmning brukar man få till svar att de globala klimatmodellerna inte kan förklara det sena 1900-talets globala temperaturstegring   →