Svensk energipolitik i ett nötskal

Barsebäck

Det rekordhöga elpriset tvingar Rottneros bruk i Värmland att stoppa produktionen av pappersmassa under tio dagar.
Vilka andra elintensiva industrier står på tur?
Koncernchefen vid det börsnoterade Rottneros konstaterar att ”försäljningen av marginalvolymer blir olönsam”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Green

  Men, men vi har ju vindkraft i landet!
  Fungerar inte den? 😉
   

 2. Anders Mohlin

  Pär Green # 1
  Hahahahahahahah….  🙂

 3. Gösta Walin

  Att under hårda belastningstoppar dra ner på den allra mest elintensiva produktion är fullkomligt rationellt och förnuftigt ur alla synpunkter. Bl a dämpas pristoppen en del. Vi får hoppas att fler följer exemplet. Att hålla en så stor elkapacitet att man utan problem kan svälja de  värsta topparna  är en mycket dyrbar politik.

 4. C Mazza

  Do not need nuclear as an alternative, are you kidding me?  Are we back to the beginning?

 5. Pga av den onormalt snabba globala uppvärmningen så blir ju energiförbrukningen för uppvärmning av bostäder mm betydligt lägre!  Det finns säkert elkraft – kanske döljer den sig i havsdjupen…..;-)

 6. toprunner

  Det mest  tragiska är inte att massafabriker stänger utan att det nya elhandelssystemet gör det lönsammare för industrin att sälja sina redan upphandlade poster av billig el dyrt när priset stiger.
  Ingen större industri är så kortsiktig att de handlar el på rörligt månadspris.. man köper större poster på årsbasis.
  Den som får betala dessa elvinster till industrin är givetvis vi övriga elkonsumenter och vi kan tacka våra politiker för det.

 7. pekke

  Nu har ju Rottneros bruk en väldigt speciell energisituation eftersom det tillverkar mekanisk massa, ingen kemisk produktion som de flesta andra massabruk har vilket gör att de är mer känsliga för höga energikostnader.
  Har man en kemisk process med sodapannor kan man generera egen el med ångturbiner + att man återvinner kemikalier och får ånga till alla värmekrävande processer.
   
  http://www.rottneros.com/page.aspx?id=24&epslanguage=SV

 8. Slabadang

  De e ju en djävla tur….
  att inte våra politiker  styr distributionen och produktionen av mjölk och bröd.Det är inte svårt att se bilden framför sig med tanke på hur de lyckats med Elen.Folk skulle svälta ihjäl!

 9. Slabadang

  Pär Green! #1 🙂

 10. #3 Man kan ju annars ta bort straffskatt på kärnkraft, de gröna certifikaten och tillåta en fri utbyggnad av kärnkraft. Om det varit gällande sedan 10 år tillbaka skulle basindustrin nu bygga egna kärnkraftverk. Det är nämligen så att låga priser på elektrisk energi ger oerhört stora vinster för industri och hela samhället. Snart finns högtemperatursreaktorer som kan växla mellan att producera drivmedel och elektrisk energi.
   
  Samhällsekonomiskt skulle alla kraftverksdammar vara fulla i november.
   
  Antag att vi byter elektrisk energi mot transportkapacitet.
  Alla vägar, hamnar och järnväg ägs av tre stora företag.
   
  Miljöpartiet lobbar igenom förbud mot nya vägar, men vill subventionera de gamla hjulspår dom korsade landskapet före industrisamhället.
  Moderna vägar får betala en straffskatt beroende på vilken transportkapacitet de teoretiskt kan klara.
   
  Kostigarna som bara kan (vid torr väderlek) ta oxkärror, får ett bidrag som läggs på allas vägavgift.
   
  Vid ett större vägarbete (ex. lerraset av E6) blir vägavgifterna så höga att en stor del av industrin stänger för att transportkostnaderna gör driften olönsam.
   
  Alla bör fatta att vi ska ha obegränsade mängder på billig elektrisk energi vid vart tillfälle… allt annat är för samhället destruktivt…
   

 11. tty

  Gösta Walin #3
  Att stoppa och återstarta ett pappersbruk eller ett stålverk är mycket dyrt och tidsödande. Är det mycket kallt går det överhuvud taget inte att stoppa att pappersbruk helt eftersom man får stora problem med frusna (i värsta fall sönderfrusna) lednngar. Rottneros är litet speciellt eftersom det gäller mekanisk massa.

 12. tty

  Från vindstat.nu just nu:
  ”Gotland har en stor andel vindkraft i elnätet. Uppgifter om konsumtion och produktion mäts kontinuerligt av Gotlands Energiverk. Till höger visas aktuella värden samt hur stor andel av elkonsumtionen som täcks av produktion från vindkraften på ön.
  Förbrukning (MW) 142,7
  Vindproduktion (MW) 0,9
  Andel Vind (%) 1”

 13. Pär Green

  Finns det ingen hejd på dumheterna?
  Mikael Borghs solceller producerar el till elnätet, men han får inte betalt för den. Nu drar Svenska Naturskyddsföreningen igång en kampanj för att fler ska satsa på solel i Sverige. Men reglerna måste ändras om privatpersoner ska vilja investera.

  Vem fixar så att solen fungerar vintertid?

 14. pekke

  tty# 10
  Helt rätt, förr brukade de stoppa pappers/massabruken över storhelgerna men slutade med det när de gick över till kontinuerlig kokarprocess, vintertid kunde det i bland ta veckor att få i gång allt i fabrikerna.
  En sån här vinter vill man inte ha stopp på nåt som riskerar att frysa ihop.

 15. bom

  Det är fan så mörkt just nu och mina solceller ligger under 20 cm snö. Inte en blink från indikatorlampan. Man kan inte ha ett energisystem som ger noll under de tre månader av året då vi har vårt högsta energibehov. Slår vad om att om Olofsonklanen ger sig in i fotovoltaicsvängen så kommer vi att få betala subventioner till norra norrbotten också.

 16. Bengt Abelsson

  #12
  Andreas C, förstås.

 17. Håkan Bergman

  Pär Green #12
  Vadå, kunde man få solpanelerna att leverera på natten i Spanien borde det väl gå att få dom att leverera i Sverige på vintern? Kreativitet är allt som behövs. och lite ogenomtänkta subventioner!

 18. bom

  I Italien fick dom så fina subventioner för solcellelen att dom köpte småelverk och kopplade till. När solcellerna ”producerade” på natten blev det polispåhälsning och sinkabirum.

 19. Bengt Abelsson

  tty#
  Nordpool säger förbrukning denna timme  20556 MWh/h (Sverige) och vindstat.nu 353 MW från vind, ca 1,5 %

 20. Gunnar Strandell

  bom #14
  Redan i mitten av 1970-talet fanns en docent i Uppsala som berättade om detta i en omgivning av solenergientusiaster.
  Han heter C-G Ribbing.

 21. Till alla som skrattar åt solceller:
  Jag har väntat med spänning på genombrottet sedan Apolloprojektet.. Nästa år kommer 100MWp av en modell som används för satelliter tillverkas för den teresta marknaden.
  De blir så billiga att de kommer sitta på vartenda biltak och på varenda laptopbaksida som producerar om bara få år.
   
  40% verkningsgrad.
   
  100MWå/år är larvigt i globala energi sammanhang, men 10.000 sådana fabriker som Boeing nu startar till sitt dotterbolag Spectrolab skulle spela roll… 1TWp/år… med 1000 soltimmar och några tusen med diffust ljus kan det ge ett betydande tillskott.
   
  Det som krävs är billig effektiv vätgaslagring, grafen kan fungera, tunna glasrör kan eller kanske bäst, småskaliga drivmedelsfabriker… den tredjedel av energin som förloras vid förening med CO2. blir värme… lite av det kan vi använda till varmvatten på sommaren.
   
  Det finns bara ett hot mot att mänskligheten ska få en energisystemsrevolution (som i sin tur ändrar maktfördelningen) det är nya tekniker att allt billigare utvinna jordskorpans kolväten.
   
  Närmst ligger skiffergas, det kunde Sverige ha istället för grönacertifikat… gaskraftverk är inte så kapitalintensiva så de passar bra för att gå på vinterhalvåret..
   
  Vad gäller solceller finns en teknik som jag hoppas på, en typ som separerar solljuset i tre våglängder och kan då teoretiskt nå 60% verkningsgrad..
   
  Det enda vi kan vara helt säkra på är att subventioner till vindkraft utarmar medborgarna, det hade varit lönsammare för samhället att subventionera åkarbrasor.

 22. Gunnar Strandell

  Gunnar Littmarck #9
  Har du läst debattartikeln  i Ny Teknik från svenska forskare om 4:e generationen kärnkraft?
  Länk:
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3033378.ece
  Jag tror att man väntar på din kommentar.

 23. Pär Green

  Gunnar Littmarck  # 20
  Du får väldigt gärna ha rätt, men inte f…n fungerade det på båten!
  Du har säkert en lösning på hur vi gör på natten?
  Annars vet jag, ved!
   

 24. #17 ha ha ha 😀 tackar..
  Jo kulturen i ”olivländer” gynnar individer, inte samhället, så börjar vi få det med.
   
  Det är det fina med den svenska snällismen och invandringspolitiken, alla ger upp, ingen vill hjälpa till… Hur kul vara politiker om medborgarna bara vägrar att arbeta med något som skapar mervärden?
  Jag vill bli skådis, reporter, genusforskare, utredare, klimatansvarig på en kommun…. vad som helst men för fan inget som producerar mervärden…
   
  Hur många är det som satsat på en karriär i juridik (skitlåga krav för att klara utbildningen och sjyst pröjs efteråt) diplomati, inom den svällande NGO-rörelsen, som humanioraforskare, konstfuck, kladd och klet.
   
  Hur många satsar på att arbeta inom gruvnäringen och det i Sverige, i hela sitt liv, utan att få ont här och där och lägga av runt 50…
   
  Vore Sverige optimerat skulle många yrken ges noll och nix i lön, många inte finnas…… Hur lönsam är den muslimska privata (med extrema statsstöd) daghemsverksamheten? Hur mycket tjänar var svensk på den? Hur lönsamt är FN och SIDA? Vare sig för svenska medborgare eller de fattigaste i världen tjänar på de verksamheterna.

 25. Solcell 40%!
  Det är ju faktiskt riktigt häftigt!
  Och det verkar inte vara slut där utan snarare början.

 26. bom

  nr 21     Gud sig förbarme nu skall vi återta vår rättmätiga världsledande position igen(inom atomkraften nota bene). De tåget bringades till urspårning av la Dahl för länge sedan. Men å andra sidan lyssnar man till miljöministern så skall vi ju också bli världsledande  (fast då leder järnvägsspåren åt rakt motsatt håll nämligen till den gröna nedrustningens industridöd).
  Läs Ingerös blogg. Han har grävt fram en interview med en av Riksdagens största (omedvetna komiker) .>Hon heter Monica Green och aktstycket är nu 15 år gammalt. Hon skall svara på ett halvdussin viktiga samhällsfrågor och hon lyckas få noll rätt. Det verkar som om hon idag fortfarande befinner sig på den nivån. Men det hemska är att hon ingalunda var ensam med dumstruten (det fanns 18 stolpskott till!). Ska vi slå vad om att dom också sitter kvar?

 27. István

  Bom # 17
  I Spanien kan vi det bättre. Det är dyrt med el, producerat med små dieselverk. Nattström finns det billigt att få från nätet (via en granne t.ex.)
  Sedan är det bara att sälja det tillbaka till samma nät, men till högt fast pris. Det är bara spänningen som behöver skrämmas upp lite för att kunna mata ut på nätet.
  Man får inte vara dum i dagens värld!
  Idiokrati var ju dagens ord!
  Jag får röda myror under Ordet. Ortodox dator!

 28. Från Cancun-mötet:
  Den upprättar GCF (Green Climate Fund), ett nytt fondorgan som ska fördela miljöpengar bland världens fattigaste länder. Från 2020 ska fonden omfatta 100 miljarder USA-dollar per år.
  Och det har Sverige gått med på! Hur mycket pengar från Sverige?  Per capita eller/familj.  Och det är beslutat i demokratisk ordning?

 29. bom

  Ingvar 27
  Om man lägger ned SIDA och inkluderar FN-stödet i potten så skulle jag kunna tänka mig att stödja förslaget. Hur var det med statsbudgetens tak nu igen – utan Ohly är det väl av solitt pansarvagnsstål?

 30. Staffan D.

  Undran:  Är det någon merkostnad om det blir varmare?  För oss här i norr är det väl bara en fördel.  Den stora risken är ju att vi får, mer eller mindre, en ny istid.  Och nog förefaller vi vara på väg ditåt.  Det är bara den 11 december, men det har snöat här i Norrköping från 05 till efter 15, totalt kanske 10 cm.   I morgon förutspås -8º kl 13 och ned till -18º under natten (Wunderground).  Om vi i stället haft plusgrader (och regn), hur mycket hade vi inte sparat då…

 31. bom

  #29
  Såg för något år sedan någon som beräknat vår vinst enbart för ökad agro-och forstproduktion samt minskade uppvärmningskostnader till ca 600 mdr/SEK per år. Alltså bortåt en halv statsbudget och detta för uppnåendet av tvågradersmålet.

 32. Kent Forssgren

  Gösta Wallin #3
  Elprissättning handlar inte om rationella och logiska beslut. Självklar vore det logiskt att dra ner på elkonsumtionen när belastningen är som högst. I Sverige har vi byggt upp en elproduktionskapacitet som är fullt tillräcklig för den konsumtion vi har. Bristen som talas om, uppstår därför att elbolagen avsiktligt drar ner på produktionen i Sverige. Vattenkraft och kärnkraft är för billig. Uppstår ”brist” ”måste” elbolagen starta reservaggregaten, de oljeeldade elkraftverken. Då får man mer betalt. Alternativt importera el från kontinenten. Och då blir det endera kolproducerad el eller el från havsbaserad vindkraft. Givetvis helst havsbaserad vindkraft. Den får man ta mest betalt för. Därför har alla elbolagen en liten del del havsbaserad vindkraft i sin elfabrik. Varför agerar bolagen så? Jo, vi har marginalelprissättning. Dvs: Elbolagen får ta betalt för vad det dyraste produktionssättet kostar. Även om elleveransen av den havsbaserade vinkraften endast ingår med 1 % i månadsfakturan till villaägaren får de ta betalt som om det vore till 100 %. Sen är det en annan sak att ingen kontrollerar varifrån elen kommer. Elbolagen kan påstå vad dom vill. Alla ni som försöker göra en insats för vår gemensamma miljö och tecknar avtal om t.ex. vindkraftsel; tyvärr är ni lurade. Elen i ledningarna blandas. Protestera. Det är falsk marknadsföring.
  Detta betyder Gösta att vi konsumenter kan inte påverka priserna. Det spelar ingen roll om vi drar ner på vår elkonsumption. Vi kommer att få betala mer, mer. mer…
  Man kan i följande meningar sammanfatta energipolitiken.
  De politiska besluten om storskalig satsning på vindkraft med hjälp av stora subventioner och avgiftshöjningar för konsumenterna, har gjort det lönsamt för elbolagen att dra ned på underhåll och investeringar i de befintliga vatten- och kärnkraftsanläggningarna. Elbolagen trixar med utsläppsrätter och marginalelprissättning. Man stoppar delar av produktionen i Sverige för att i stället importera en liten del betydligt dyrare el från dotterbolag på kontinenten. Detta förfarande gör att man kan sälja all inhemsk produktion också till det högre priset. Nu har trixandet gått så långt så att man tappat kontroll över produktionen.  Vi har fått en elbrist skapad av elbolagen, inte av konsumenterna. 
  Det har gått så långt att vi kan tvingas att ransonera elen. Regeringen har börjat förbereda detta scenarium. http://www.regeringen.se/sb/d/12569/a/157359. Prioritering av elanvändare vid elbrist. 8 december 2010
  Då skall en statlig myndighet besluta regionvis, vilka villaägare som skall få sina vattenledningar sönderfysta.
  Det är dags att för elkonsumentuppror. Ett av målen borde vara att tvinga nuvarande regering att avgå. Den är inte på medborgarnas sida. Nästkommande har kanske då lärt sig en läxa.

 33. ThomasJ

  Kent F. #31: Helt rätt! Hear – hear! Fullständigt oförstående är stora organisationers, t.ex. Villaägarnas Riksförbund, Skattebetalarna m.fl., totala nonshalans av temat. Sitter de måhända [oxo!] me intressen i vindkraft/’förnybart’… ? :mrgreen: 
  Att politiken – oavsett vem som ’regerar’ – bör kvittera ut sig själv är oxo en allt mer uppenbar vetskap. ’Systemen’, t.ex. FN, EU, ’den svenska modellen’ m.fl. kommer att implodera och det alldeles oavsett vad politokraterna ’anser/tycker/gör’. Momentum kommer att komma/byggas upp underifrån! 😀
  Mvh/TJ

 34. Christer Löfström

  Ett koledat kraftverk i Barsebäck skulle sitta fint. Expropiering av hamn och lämplig mark. OBS, detta är inte en ironisk kommentar.

 35. Jan-Erik S.

  Kent Forsgren #32:
  Skrämmande hur el-priserna sätts.
  Enkelt för oss att förstå kanske men för många är det svårt.
  Insändare alá liknelse kanske skulle göra folk uppmärksammade.
  Priserna ska ju naturligtvis sättas efter totatkostnaderna och inte marginalkostnaderna.
  Jämför frankering av brev. Förmodar att det dyraste brevet med postgång kostar avsevärt mer än 6:-. Kanske hamnar på 100:- i realiteten med lantbrevbärare etc.
  Men…inte bestämmer man portot till 100:- för det.
  Kanske människor kan förstås vad marginell prissättning innebär med den liknelsen.
  Tro mig…enkelt för oss här inne att förstå…värre ute i verkligheten.

 36. ThomasJ

  Christer L. #34: Varför inte ett IV-gen KKV? Ph**n så mycket bättre än koleldade ’apparater’.
  Klart är emellertid att Barsebäck måste återstartas so-oder-so! Si?  🙂
  Mvh/TJ

 37. Slabadang

  Förslag till ny reglering av ELmarknaden!
  Böter till den producent som levererar mindre än 80% under registrerad Max kapacitet vid ”toppar”. Böterna skall motsvara de pga av den ounyttjade kapacitetens ökade kundpriserna.Har de fler anläggningar som vattenfall så skall böterna beräknas på hela kraftverksparken. Det ska gälla vindkraften också !! 😉
  Då djävlar skulle vi inte få några ELbrister och chockhöjningar av elpriset coh sätta elkundernas behov främst.

 38. Slabadang

  Rättelse!
  Under 80 % av sin kapacitet skall det naturligtvis stå

 39. Kent Forssgren

  Jan-Erik # 35
  Det märkliga är att riksmedia inte vill förmedla denna information till allmänheten. Många har försökt. Jag har försökt. Platsbrist, har varit svaret. Verkligheten/medborgarna skall inte få ett underlag så att de själva kan förstå!  Varför? Det handlar om politik. Och vad handlar politik om när det gäller energi? Fråga politikerna. Men förvänta inte ett vettigt svar. Inte ens politiker i det egna partiet får ifrågasätta partiets linje. Partiets lobbygrupper bestämmer.  Partipiskan kallas det. Lobbypiskan skaulle jag vilja kalla det. Vad den en kallas gör den att  de s.k. fritidspolitikerna flyr. Fritidspolitiker som är medborgare som också arbetar i verkligheten. Det har aldrig karriärpolitiker gjort. Därför så förstår denna senare kategori inte heller verkligheten.  Får de egna partiets politiker inte ifrågasätta partiets linje, skall självfallet inte heller vanliga medborgare få ifrågasätta denna linje. Jag saknar  tyvärr vetenskapligt stöd för denna min egen hypotes. Men den kanske finns?

 40. Erik L

  Elpriserna lär bara gå upp så länge det inte händer något på den politiska fronten, men jag har inge större förhoppningar, dom verkar vilja köra detta land i botten, (bortsett från elbolagen förståss). 
  Snart släpar jag fram svetsen och bygger ett gengasdrivet elverk. Med kylsystemet kopplat till ackumulatortankarna, så har man ju värme med.

 41. Kent Forssgren

  Slabadang, vilken bra tanke. Samma regler för båda parter. Marginalelprissättning r espektive marginalelersättning. Vi skall leda den till beslut. Direktiv nr 1.

 42. Håkan Sjögren

  Håkan Bergman # 17 : Det är väl enkelt att få solpanelerna att fungera på natten. Sätt bara upp några starka 100 W lampor på taket! Mvh, Håkan.

 43. bom

  Ska lamporna ställas upp som kontur för en tomte med rensläde kanske?:-)

 44. bom

  Förresten är väl 100wattarna förbjudna nu?

 45. Rosenhane

  Bom43,44
  En liten jingle för den konservativa glödlampshögern med rötter i teaparty-rörelsen:
  Glödlampans Vänner 😉

 46. Re #7,  Pekke
  Rottneros producerar förvisso mek. massa, som säljs vidare för pappersproduktion.  Rottneros är en liten spelare – större är Ortviken (SCA),  Hallsta, Braviken (Holmen),  Kvarnsveden (Stora Enso) m fl – tillsammans en stor del av tryckpappersproduktionen i Sverige som drar in 50 miljarder i exportinkomster.  Ortviken påfallrepet, Hallsta nedgraderat, Kvarnsveden dålig affär  – allt beroende på elpris och vedkostnader, som drivs upp av certifikat till kommunernas vedbränning. Vad skall vi ha kvar om vi avvecklar skogsindustrin till förmån för energiproduktion.  AstraZeneka och Pharmacia har ju flytt Sverige bortsett några forskare i Södertälje, som nog snart avvecklas på samma sätt som forskningen i Lund.  Tvätta skjortor åt varandra, turism i vintermörkret?  50000 industrijobb försvann för gott i Lehmankraschen. 

 47. Göran

  Har ni sett Reinfeldts kommentar om ”avtalet” i Cancun. ”Det är positivt men inte tillräckligt för att klara 2-gradersmålet”. En stilla undran: Är politiker generellt helt f*******t korkade, eller spelar de bara? De har uppenbarligen hybris i mega-format när de fortfarande tror att klimatet går att reglera som en termostat. Min åsikt om dessa avtal är att de BARA handlar om pengar och makt (samt att få åka på en gratis semester en gång per år för skattepengar och komma överens om nya möten). Bror duktig (Sverige) kommer väl nu direkt att börja extrabeskatta pensionärer och andra utsugare (läs medborgare) för att fylla på sin del av den ”gröna fonden”. Fy f**, det var sista gången jag röstade på något av de etablerade partierna i ett val, deras representater gör mig spyfärdig…(ursäkta kraftorden).

 48. Göran #47
  ” ..  det var sista gången jag röstade på något av de etablerade partierna i ett val, deras representater gör mig spyfärdig.. ”
  Jo det är en sak att rösta och en annan att engagera sig.
  Om du är ett eller några tiotal år yngre än mig, så tycker jag att du ska göra din röst hörd lite oftare genom att engagera dig politiskt i något av de befintliga partierna.
  Du lär väl ha någon sorts uppfattning om var du står i andra frågor än den om koldioxiden? Eftersom du tycks ha röstat tidigare menar jag.

 49. Labbibia

  Uffeb # 48
  Varför har vi ”representativ” demokrati? Jag är ledsen men ditt argument om att ”engagera sig” i politiken är bara löjligt! Vi kan ju för fasen inta alla bli politiker! Några måste faktiskt jobba också. Om  inte annat så för att försörja politikerna……..

 50. Svempa

  In med Bärseback II (b)

 51. Bearbeta politiker med emejl, vanliga brev och vad helst!
  Klaga inte bara. Gör nåt. Var en av dropparna som nöter stenen!
  Uppmana andra att nöta på stenen. Det kan ju faktiskt hända att någon som både är övertygad om tokigheterna och som har politiska ambitioner inser att det finns massor av människor som är  urless på befintliga politiker.  Se bara på fenomenet TeaParty i USA.  Det är en reel maktfaktor i politiken.  Att argumentera och utbyta åsikter här är förträffligt men det lär inte i sig leda till förändringar.  Att bearbeta politiker och media har i alla fall vissa möjligheter att ge resultat om tillräckligt många gör det

 52. Adolf Goreing

  #34 bara en liten brasklapp. När danskarna påpekade faran med radioaktiva utsläpp från Barsebäck så var de radioaktiva utsläppen från de danska kolkraftverken mångfalt större. Kol innehåller mycket bundet radioaktivt godis som kommer ut i luften vid förbränning!!!

 53. Adolf Goreing

  #52..(forts.) alltså så MINSKAR man de radioaktiva utsläppen betydligt genom att ersätta kolkraftverk med kärnkraft!

 54. Labbibia #49
  Hört talas om att det finns fler politiskt engagerade än de som sitter avlönade i riksdag eller andra avlönade förtroendeuppdrag?
  Jag har visserligen aldrig engagerat mig själv, men jag klagar inte heller lika vitt och brett på alla politiker bara för att dom är politiker.
  Däremot har jag engagerat mig i mycket annat vid sidan av familj och jobb genom åren, så nog hade jag haft möjlighet att engagera mig partipolitiskt om jag hade känt vanmakt.
  Att bara rösta, eller kanske inte ens det, och hoppas att politikerna ska göra allt så bra som möjligt för mig och mina närmaste, och mer eller mindre ge f-n i alla andra, är inte i linje med demokratins tanke.
  Då riskerar man att hamna i någon sorts motsatsförhållande mellan makthavarna och de som delegerat makten utan att bry sig.
  Det kanske är dit vi är på väg? Om vi inte redan är där…

 55. pekke

  Holmfrid#46
  Svensk massa/pappersindustri riskerar att krascha om energipriserna ökar samtidigt som vedråvaran ökar i pris.
  Massa och papperspriserna sätts i dollar, det är bara att räkna ut vad som händer när dollarn blir billigare jmf med kronan samtidigt som svensk råvara och energi blir dyrare pga energibrist och mer vedeldning i svenska fjärrvärmeverk och hos privatpersoner.
  Om den svenska förädlingsindustrin av de råvaror vi har ( malm och skog ) läggs ner pga för höga driftkostnader, vem skall då betala FN:s klimatskatter ??
   
  Idol  !!??

 56. Labbibia

  Uffeb
  Men till och med om du lyckas ta dig ända upp i riksdagen………vilket är få politiker förunnat, så styrs du ju ändå av ”partipiskan”. Gå emot den och du är rökt……..Mao, så måste du avancera till ett riksdagspartis, (helst i regeringsställning då) absoluta kärna, för att kunna påverka mer direkt. Lycka till.

 57. benke

  Dags att bygga fler kärnkraftverk kanske? Eller? Vi vet ju hur effektiva snurrorna är, förutom att de är extremt förfulande i vårt landskap så är de också extremt ineffektiva. Kvar står att importera mer brunkolsenergi från Tyskland.
  Personligen tror jag att det är helt ok att elda med brunkol. Hur många har dött av det? Jag bara undrar. Du som är emot tyskeldad brunkolskraft måste ta fram fakta. Nu när klimathysterikerna och den korkade ”gröna” ideologin försöker ta struptag på oss alla andra så måste dessa, totalitära, personer ta fram fakta istället för att ”känna” hur de tänker.
  Vänstern och de som är emot kärnkraft är känslomänniskor utan en uns av visdom.
  Låt dem stå kvar i sin tonårsmentalitet, vi andra som vuxit upp måste ta vårt ansvar nu.
   
   

 58. pekke

  Labbibia#56
  Däri ligger Sveriges politiska problem, i USA och UK är varje politiker personligen ansvarig till sin valkrets,  de vet att om de inte uppfyller sina vallöften så blir de inte omvalda i sin valkrets, i Sverige behöver inte en politiker bry sig om vad som händer eftersom det är partipolitiken som gäller och inte vad de enskilda politikerna har lovat sin valkrets.
  Landsbygden utanför storstäderna skulle få det bättre med personval i stället för partival pga att politikerna skulle kämpa mer för att uppfylla sina personliga löften till sina valkretsar.

 59. toprunner

  UffeB #54:
  Det fina är ju att det finns ett alternativ som man kan välja om man inte tycker de etablerade partiernas energipolitik är bra.
  Problemet är att om man knystar om att man instämmer med det alternativet är man helt plötsligt rasist… visst är det en konstig värld?
   
  Det brukar kallas ”tyst demokrati” om jag inte fattat helt fel

 60. Esko Polvi

  Goran _ #47, Ingvar_#51, Uffeb_ #48,
  It is a sign of hope to see that the frustration we still free thinking individuals feel in US looks to be universal.
  However the difference I am seeing is that we took action by creating the Tea Party in which my wife and I have been involved in Pennsylvania from the very beginning by having meetings in our home to get more and more people committed to take action and create new action groups. If anybody is interested we can connect you with people that can give you ideas how to start organize.
  The insanity that is going on now has not happened over night but we have let it happen by not being involved over the past 50 – 60 years if not longer.  The problem is that if we do not have any point of firm belief then the progressives’ keep on moving the reference point inch by inch by new rules and regulations benefitting mediocrity without any thought of the ones that still produce and generates value in the society. We are unique in US that have the US Constitution as a good starting point which of that very reason is of course under a heavy attack from the left.
  The heavy work for the turnaround has just started in US but I am sure you would feel encouraged if you would experience the wave of active involvement into the local politics, school boards, state government etc there is at the grass root level. Earlier this year we helped one conservative Judge to be elected to the Pennsylvania Commonwealth Court who did run on a $1000 budget against others with 100 of thousands of dollars campaign budgets but through the grass root organization support did win with a convincing margin. I.e. the push back must start at all levels and it will take lot of patience because the turnaround will not happen overnight either but will take a long time.
  The big mistake we have done repeatedly in the past is that after the noise turns down we snooze in and let our guard down and let things slide out of our control again by pure ignorance.
  There is some truth to: Hungriga hundar jagar bast”.
  I know that the Swedish system redistribute wealth so there is a huge group of the population that is totally dependent on the government handouts so  the question is; are enough of people in Sweden prepared to move out of their comfort zone and take action, sacrifice, and do the hard work that is necessary to start pushing back?

 61. Pär Green

  Tål att upprepas, läs Björn:s beskrivning av elmarknaden.
  http://www.dubu.se/index-filer/Page764.htm
   

 62. Notera, att elproducenterna höjer nätavgiften på elräkningen kraftigt.  En förberedelse för vindelens distribution över nya ledningar?   Nästa steg blir en avgift på alla flygbiljetter – 500 kr?

 63. Michelangelo

  #32# Hur skulle detta gå till. Att få regeringen att avgå menar jag. Det förutsätter väl att vi som medborgare har något att säga till om politiskt. Har vi någonsin haft det ?
  Fram för friare val, möjlighet att stryka på partiernas listor, inför republik så vi kan välja statsöverhuvud , gärna även lokala borgmästare.  Politiska ledare är för viktiga att välja att det inte kan överlåtas åt en partiapparat. Det känns som det vore dags för en genomgripande förnyelse där man kan avsätta de som inte levererar.

 64. Christer Löfström

  ThomasJ: Sannolikheten att vi får se ett KK-verk i drift i Barsebäck igen är obefintlig. Detta beror i första hand på inställningen i Danmark. Jag kan i dag inte säga varom var i Sverige ny elproduktionskapacitet skall placeras. Förmodligen är Skåne inte första val. Vid det senaste stora elavbrottet som även släckte ner stora delar av Danmark påstod ledningen för Barsebäcksverket att detta skulle ej hänt om BB-verket varit i drift. Detta var ett felaktigt påstående. Även om BB varit igång skulle nätet varit instabilt. Allt i drift i Oskarshamn hade klarat situationen.
  Det finns två ”constraints” för ny KK på världsplan. Kostander och tillgång på kvalificerad personal. Ett kolkraftverk på samma kapacitet som ett KK verk är, om klimatnoja ignoreras, ett utmärkt val.

 65. Staffan D.

  Glödlampor som ”resistance art project” försökte tyske handlaren Siegfried Rotthäuser sälja. Han kallar dem ”heatballs” och säger att det är ett konstprojekt som värmer upp användaren;  95% av energin går till värme.  Men myndigheterna ser det annorlunda, och kommer att konfiskera dem när de kommer från tillverkaren i Kina.  Det var 2009 som EU började förbjuda glödlampor i sina försök att rädda klimatet.  (The Local, Tyskland)
  http://www.thelocal.de/society/20101210-31733.html

 66. Pär Green

  Varför inte göra en gemensam sol och mån-fångare!
   

 67. Michelangelo

  #66# Är det det som kallas bondfångare ?

 68. ThomasJ

  Christer L. #64: Njae, attityden in DK har förändrats & från energipolitiskt håll [kommer ej ihåg vem] sades att det bästa för dansk elenergiförsörjning var att köpa svensk kkv-kraft. Medgivet dock att där fortsatt finns motstånd och då minst lika mycket från svensk [läs: C’s & MP’s] sida.
  BB skulle vara suveränt lämpat för, till att börja med, den ack så eftertraktade ’försöksreaktorn’ vi behöver för att dels utbilda folk (där föreligger stor knapphet) dels, kanske främst, forska resp. ta fram fungerande 4:e generationens kkv.
  Kostnaderna? Tja, beror lite på vem man lyssnar till. Finnarnas satsningar på kkv, inkl. deras rejält mycket dyrare ’O-3’ är garanterat in i minsta kalkylerade och de (som jag känner dem) aldrig startat slika projekt om där ej varit ekonomiskt & försörjningsmässigt positivt. Har sett kalkyler som, baserade på respektive livs-/produktionstid, visar att ’O-3:ans’ elenergiproduktion är dryga 70% billigare än mostvarande vindkraft.
  Dessutom är den (kkv) tillförlitlig – något vi arma svenskar gärna skulle vilja ha…   😉
  Mvh/TJ

 69. Christer Löfström

  ThomasJ. Enligt Eric Spiegel CEO Siemns US:
  ”Putting nuclear energy on the kind of aggresive growth path that could drive the energy shift (bort från CO2 utsläpp) in the decades ahead seems unlikly without large-scale government support”
  Detta gäller på en global marknad. Kanske finns det något specifikt i Sverige som ger en annan bild.
  Om du eller någon annan har en kostnadsjämförelse mellan 1000 -1500 MWel producerat med kärnkraft eller kolkraft (utan CO2 noja) så lägg ut den hos Maggie.
  I ”gamla” tider gällde att det var likvärdigt.
  För mig får man gärna bygga en ”försöksreaktor” i BB. Då får jag något, utöver rovfåglarna, att kolla på under cykelturer och vandringar vid Öresund.

 70. ThomasJ

  Christer L. #69: Klart som korvspad att en CEO för en av de största ’spelarna’ i kkv-branschen krattar manegen  för allehanda subventioner… jfr. vkv-maffians agerande…  :mrgreen:
  Sverige har deFacto alldeles utomordentliga förutsättningar för att i praktiken bli ’europas power-house’; berggrunden är (förutom vissa smärre områden) bland de mest stabila på jorden, där ligger ~ 55 miljarder kronor hos Riksgälden ackumulerat från kk-verkens avsättningar för dels ’slutförvar’ av utbränt bränsle (som inte ÄR utbränt) dels för demontering av verken, vi har nära tillgång till nya bränslen Torium t.ex. i sö Norge/delar av Sverige samt uranfyndigheter, där föreligger kablar till kontinenten om än ännu ej fullt utbyggda, osv. BB-verken (med IV-gen) skulle kunna leverera ånga till de stora (idag) koldrivna elverken i/kring CPH i ett ’retursystem’ för att undvika evtl. magnetiska påverkanden från el-kablar på t.ex. fiskars orienteringsförmåga. Därifrån (CPH + fler) kan sedan el överföras till tyska & kontinentala näten (infrastrukturen föreligger).
  Vårt ’lagrade’ [ej!] utbrända bränsle skulle m.h.a. seriös [slut-] forskning & implementering av IV-gen teknik – köp in kompetens från utlandet vid behov -, räcka till för flera hundra års försörjning av större delarna av kontinenteuropa, till priser som ter sig nedranns attraktiva. (Kolla in Gunnar L.’s resonemang, som jag till mkt stor del köper).
  Känner ej till evtl. subventioner för de finska nybyggena – ska försöka kolla upp detta. Likaledes ska jag söka efter de kalkyler jag har någonstans på hårddiskarna (hinner dock ej med detta idag). Återkommer.
  Mvh/TJ

 71. Michelangelo

  #64# Varför inte ett gaskraftverk vid BB . Naturgasen är ju betydligt renare än kolet. Gasen kan ju tas från Northstream , ev från Danmark om det känns bättre för alla svenska russofober. Norsk gas är ju också ett alternativ.
  Nu håller vi ju på att frysa ihjäl p.g.a dyr el till våra värmepumpar och brist på ved och pellets.
  Om vi mår så här efter en  och en halv kall vinter . Hur kommer vi må efter 4 kalla vintrar ?

 72. ThomasJ

  Michelangelo #71: Tja, det vore ju ett alternativ – om inte om fanns, asså… 😉
  Visst, naturgasen är la ok, for the time being. Men dels har vi små/okända egna fyndigheter, DK’s sinar, Norges har vi/håller vi på att leda in i våra gasnät, och visst är Northstream ävenledes av (teoretiskt) intresse. Men, nu kommer detta igen…, dels är förstnämnda (och även sista) sinande resp. ej tillräckliga, sistnämnda är, i min uppfattning, nedranns riskabelt – åtminstone tills man undanröjt den ohemula korruptionen som mer/mindre härskar i Ryssland. (jfr. IKEA’s, Stena’s & Oddfjell’s erfarenheter).
  Min målsättning är att vi görligast ska komma dithän att vi är oberoende av energi-import (oavsett energislag) och såvitt mig kända utvärderingar är detta på intet sätt varken utopiskt eller onödigt dyrt att genomföra – det är blockeringar mellan vissas öron (o/e avsaknad av ens förutsättningar för tänke… 😉 ) som är ’proppen Orvar’ i sammanhanget.
  Vi mår redan nedranns dåligt, sant! Hur mycket sämre efter fyra kalla vintrar vågar jag inte ens tänka på – rysare iaf!
  Mvh/TJ

 73. Håkan Bergman

  Så var det dags för nästa elände, upp med plånböckerna:
  http://www.vattenfall.se/sv/aktuellt-driftlage-ringhals.htm
   
  Hur får man in saltvatten i systemet? Är det en läcka i kondensorn räcker det väl inte att gå ner i effekt? Felmanöver? Böter!

 74. Toprunner

  Håkan Bergman #73:
  Kondensorn är ju kyld av havsvatten,, som ju är ganska salt (ca 35 promille på västkusten). Man mäter vattenkemin i verket oavbrutet och salt är förödande att få i mellankretsarna.

 75. Toprunner

  Sådärja… då gick kolkraften igång. Carlgen och Maud vill halta vidare på sitt vind-drivna tredje ben så att Svensson kan fortsätta göda El-kapitalet.

 76. Håkan Bergman

  Toprunner #74
  Jo jag vet hur en kondensor funkar, om dom inte har kommit på nåt helt revolutionerande dom senaste 40 åren, en massa rör med kylvatten som kyler och kondenserar ångan efter turbinen. Det jag tyckte var skumt var att dom uppger att dom kör vidare med 50MW under tiden dom felsöker och åtgärdar, lite svårt om inte kondensorn är uppdelad i sektioner, fullt logiskt och möjligt för en så stor turbin, men uppemot 20 sektioner? Okey 20 sektioner, har man inte kostat på utrustning för att kunna mäta sektion för sektion då, förutsatt att den är sektionerad på båda sidorna förstås? Är den inte sektionerad måste man iallafall fimpa helt för att plugga den eller dom tuber som läcker och nåt sånt ser jag inte. Jag kan väl aldrig tro att man på ett kärnkraftverk använder det gamla tricket att hälla ner sågspån i kylvattnet, funkar faktiskt, sågspånen sväller i dom tuber som läcker!
  Vattenfall har just nu en felaktig länk till nordpool man hamnar här i stället, mycket intressant:
   
  http://www.nasdaqomxcommodities.com/

 77. Håkan Bergman #76
  Är det värre än vi kunde tro? Fuskar energibolagen med energiproduktionen för att klå oss på pengar eller ??

 78. Håkan Bergman

  Uffeb #77
  1.Beror helt och hållet på hur naiva vi vi var när vi trodde!
  2.Det är upplagt för fusk och elbolagens affärside, som alla företags. är att tjäna stålar!
   
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/elborsen-ar-en-kalle-anka-bors_4080973.svd

 79. Håkan Bergman #78
  Håkan, jag var själv med om att uppleva hur smart det fungerade när det byggdes för fullt i Viksjö i Järfälla i utkanten av Stockholm för många år sedan.
  Minns inte vilket energibolag som sålde el för 7 öre (eller var det 11 öre) per kwh. När området var färdigbyggt med direktverkande el från grund till taknock så steg priserna snabbt.
  Inte på grund av brist på el, eller ökade produktionskostnader.
  Prisökningarna gjordes enbart för att marknaden tålde ett högre pris.
  Och det låga lockpriset blev ointressant eftersom området var färdigbyggt. 
  Det vore kul om någon kunde forska i fenomenet. Det var ett vackert exempel på hur marknaden bestämmer priset… 🙂

 80. Håkan Bergman

  Jo vår generation har nog haft en naiv tillit till Mamma Vattenfall och andra elbolag, jag är själv lite extra skadad av att ha växt upp i ett hem med 6 hästkrafter, man mätte så på den tiden, fri kraft från fallrätter. Det räckte till elvärme i huset på vintern och ett litet sågverk på sommaren. Och blev det strömavbrott lyfte farfar luren och ringde Vattenfall, sen dröjde det inte länge innan det stod fotogenkaminer i huset, frikraften var garanterad dygnet runt hela året, det kallar jag elavtal! Men nu natta.

 81. Håkan Bergman #80
  Jo så var det nog förr när det ”allmänna” byggde upp Sverige.
  Med marknaden som styrande så är Stockholm en fjärt i världen…

 82. Håkan Bergman

  Men snälla Uffeb du kan väl inte på fullt allvar hävda att den här s.k. elbörsen skulle vara en marknad, en fri marknad förutsätter insyn och jämlikhet mellan köpare och säljare, elbörsen är ju bara ett jippo inom ett oligopol som byter pengar med varandra och dom som betalar är alltid vi slutanvändare.  Trot eller ej, men inom mig finns faktiskt en liten beundrare av Göran Person, kolla in följande intervju, mycket skitsnack förvisso, kan ju bero på ämnet, men lyssna på vad han säger om utsläppsrätter, klarsynt!
  http://www.energinyheter.se/2010/01/biogasen-skapar-nya-jobb

 83. Labbibia

  Håkan B
  Urk. Karln har gått från Statsminister till lobbyist. Det här med gasdrift för bilar, som han gör PR för…..För 20-30 år sedan, när gasen kom som drivmedel till personbilar, skattade sossarna sönder det bränslet……I stället för att premiera det med lägre skattesatser.

 84. Håkan Bergman #82
  Jag erkänner att elmrknaden skapar ett speciellt beroendeförhållande mellan producent och kund. Men det framgick väl av mitt tidigare inlägg? ( #79)
  Och avregleringen var väl ett sätt att anpassa elförsäljningen till positiva marknadseffekter för konsumenterna? Eller hur?

 85. Labbibia #83
  Jag håller med dig när det gäller herr Person.
  Men å andra sidan så är det väl bra att han hittar sätt att skaffa sig en försörjning? Eller?

 86. Labbibia

  Uffeb # 83
  Absolut. Det är yrkesvalet jag reagerar mot, inte att han fortsätter arbeta…..Som fd Statsminister anser jag att han har liiiite extra ansvar fortfarande. De beslut han tog som aktiv politiker, vad styrdes de av? Politisk övertygelse? Realpolitiska överväganden? Löften om ett bra och välbetalt jobb efter den politiska karriären…..vem vet? 

 87. Håkan Bergman

  Labbibia
  Jag skrev ju att det var mycket skitsnack i intervjun, jag ville trycka på vad han sa om utsläppsrätter, vilket har stark relevans till elcertikat och dagens elpriser. Jag ser inget fel i skatt på fossila bränslen om den är anpassad till vad vi klarar av i internationell konkurrens, vi behöver ändå minska beroendet av dom bränslena. F.ö. anser jag att GP var ett under av uppriktighet jämfört med MS.
   
  Uffeb, elmarknaden kan inte kallas avreglerad idag. så enkelt är det!

 88. Håkan Bergman #87
  ” Uffeb, elmarknaden kan inte kallas avreglerad idag. så enkelt är det!”
  Den kallas avreglerad.
  Men vad man ska göra åt konsekvenserna av den så kallade ”avregleringen” vet inte jag.
  Har du något förslag?

 89. Håkan Bergman

  En bra början är att skrota iden med elcertikat!

 90. ThomasJ

  Inledande steg för brukarvänlig el-energiförsörjningen i landet är:
  1. Förbjud per regeringsdirektivt/-dekret marginalprissättningen
  2. Ge Vattenfall ägardirektiv att ställa minst 50% av sin el-produktion till svenska brukare till priser som är affärsmässigt etiskt/moraliskt försvarbara. (jfr. Frankrike, EdF & ny lag(!) f.o.m. 2011-01-01).
  Allt-i-allt- behöver detta inte ta mer tid än en ordbehandlares nödvändighet för formulering…
  Efter detta, Maud Olofsson etCons!, kan vi gå in på detaljerna!
  Just fu***n do it, man… err; woman!  :mrgreen: 
  Mvh/TJ

 91. Labbibia

  Håkan Bergman # 87
  Jo, GP har rätt om att utsläppsrätter är fel väg att gå. Överbeskattning på fossila bränslen har vi i Sverige ju redan……….Och rätt rejäla sådana också…..Han kanske menar att hela planeten skulle ta efter Sverige där?

 92. Labbibia

  Helt plötsligt slår det mig!
  Redan på slutet av 70-talet och i början på 80-talet fanns det en grupp svenska akademiker(?) som predikterade  vad som kommer att bli följden när vindkraften blir vår dominerande (icke) kraftkälla……Det är ingen ljus framtidsbild som presenteras……..
  Och efter som det är ett helt gäng ”docenter” som gjort denna prediktion så måste den ju vara vetenskaplig? 😉
  http://www.youtube.com/watch?v=GVolUcIGufM

 93. Bertel

  Sverige ligger inte i topp förnärvarande ang effektiviteten i kärkraftsverken.
   http://www.dn.se/ekonomi/sverige-har-samst-karnkraft-1.1228776

 94. På förekommen anledning vill jag bara påpeka att Villaägarna är mycket engagerade i frågor om elpriser och elmarknad. Här ett av många exempel på media. http://svtplay.se/v/1934097/elen_5000_kr_dyrare_for_villaagarna