97% konsensus och hur man bluffar med statistik – del 4

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om bluffen med 97% konsensus i klimatfrågan. Undersökningen var värdelös pga av urval, bortfall och en fråga som kunde tolkas på olika sätt. Dessa 97% används gång på gång av politiker och gammelmedia för att ”visa” att i stort sett alla forskare är överens om att jorden kommer att värmas upp katastrofalt beroende på våra koldioxidutsläpp.

Fortsättningen på temat hur du bluffar med statistik kan du hitta i del 2 och del 3.

För att göra det mer komplicerat finns nu ytterligare en undersökning av John Cook et al som visar på 97% konsensus, Undersökningen är behäftad med många allvarliga fel och säger egentligen ingenting om konsensus. Många bloggar har skrivit om bristerna, se  WUWT, JoNova, Andrew Bolt, Lucia,  Marcel Crok, thenewamerican här och här.

truth

Konsensus har inte med vetenskap att göra. Konsensus är en politisk term. Det räcker med att en forskare har rätt för att alla andra med motsatt ståndpunkt ska ha fel.

Hela Cooks studie baseras på nyckelord i artiklarna. Man sökte efter ”global warming” eller ”global climate change” i Abstract. Bortfallet är enormt. Man har undersökt artiklar från 1991-2011.

Från JoNova och Andrew Bolt:

*  Massor av forskare stödjer CAGW-hypotesen men ingen har visat att klimatkänsligheten och återkopplingarna är korrekta. Ingen har heller visat att IPCC:s klimatmodeller stämmer.

* Cook säger att 66% av artiklarna som undersökts INTE stödjer AGW-hypotesen.

“11 944 climate abstracts from 1991–2011 matching the topics ‘global climate change’ or ‘global warming’. We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming.”

* De flesta ”konsensusrapporter” antar att AGW-teorin är sann men de har aldrig verifierat detta.

* AGW-alarmister får 3500 ggr mer pengar än skeptikerna.

* Nyckelordssökning tenderar att missa skeptiska artiklar. T.ex. Svensmark (1998), Douglass (2007), Christy (2010), Loehle (2009), and Spencer (2011).

* Skeptikerna har en lista på 1100 peer review artiklar som stödjer deras syn på AGW.

* John Cook är en känd alarmist som använder begrepp som klimatförnekare. Är det troligt att han är objektiv? Cook är grundare till bloggen Skeptical Science.

* Många felklassificeringar finns bland artiklarna. Andrew Bolt mailade några forskare vars artiklar var klassade som AGW-stödjande och frågade. Flera sa att de inte stödde CAGW-teorin. T.o.m. Nir Shaviv blev klassad som klimathotstroende.

* 65 av 12000 undersökta dokument sa att mänskliga aktiviteter har orsakat det mesta (>50%) av globala uppvärmningen. Just det endast 65 dokument. Men 78 dokument sa att de inte gjorde det!? 4000 artiklar säger att människan kan orsaka någon påverkan på temperaturen. Bara 143 säger hur mycket som beror på mänskliga faktorer. Av dessa 143 säger 65 att det är betydande (>50%) men 78 säger att det inte är mycket. Men de flesta tycker som jag att mänsklig påverkan finns – men frågan är hur mycket?

Så fort en undersökning kommer fram som stödjer CAGW-hypotesen citeras den hej vilt av gammelmedia. T.o.m. president Obama lär ha citerat Cooks undersökning på Twitter. Men att undersöka kvaliteten på data gör gammelmedia aldrig. Kolla aldrig en bra story…..

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jo visst är det så …
   
  97%-tjatet och konsensus-dravlet, likosm alla-akademier-stödjer-mantrat eller antal publiceringar och citeringar etc, allt detta har inget eget värde för huruvida AGW-hypotsen är korrekt, eller om dess storlek kvantitativt. Speciellt inte när sådana försök medvetet eller omedvetet undviker att precisera vad det skulle finnas ngn uppslutning kring, och/eller hur man försökt etablera denna ’uppslutning’
   
  Om den/de som anför liknande inte ens är medvetna om, eller förstår hur oprecist vaga (och svaga) kriterierna för för inkludering varit, att de frågor som ställts (om de öht faktiskt ställts) är värdelösa för att urskilja ngn väldefinierad hållning … Om de inte ens kan (korrekt) precisera vad denna ’konsensus’ eller motsv faktiskt gör ngn utsaga om … då kan man tryggt avfärda dem som aningslös (skänig?) hejarklack eller ’nyttig’ fårskock .. Deras ståndpunkt är totalt irrelevant, ja tom basen för vissa delar ’vi-är-ju-så-många’-dumheterna.
   
  Och om de är medvetna om det, men ändå försöker push:a sådant är de slugt manipulativa och falska, dvs ute efter att vilseleda eller iaf försöka ’övertyga’ med ogiltiga argument. Vilket iaf för mig indikerar att de öht inte vill argumentera, utan mer riktar sig till fårskocken som helst skall förbli aningslös …
   
  Och jo, väldigt mycket i klimatdebatten håller inte högre nivå än vad som beskrivs här ovan. Tyvärr heller inte i forksningskretsar. Och notera att enskilda mycket väl kan falla i båda kategorierna, alltså att de är aningslösa om hur dumma och dåliga 97%-aargumenten är men att de ändå är ute efter att manipulera och vilseleda. Cook et al tex som måste trixa, selektera, utesluta och omdefiniera för att öht få ihop till siffran han/de redan på förhand bestämt de ville få …
   
   

 2. Adolf Goreing

  #2 Bra att du granskar detta Per. Skulle vilja lägga till att John Cook inte är kllimatforskare vad jag vet och kan inte själv bedöma huruvida en artikel går emot eller är för IPCCs ´”konsensus” (om det inte utrryckligen står så och det är sällan). Om en artikel kommer fram till att kllimatkänsligheten är 1.5 C. Ska artikeln klassas som skeptisk? Helt klart är att den då ligger i det undre delen av vad som är möjligt enligt IPCC. Just detta att nästan alla kan skriva under på AGW om hypotesen formuleras som någon typ av mänsklig påverkan av klimatet, gör ju att denna typ av enkäter blir totalt meningslösa. Man borde snarare titta på om den stora massan artiklar är tillräckligt entydiga för att stödja IPCCs slutsatser. Tips: det är dom INTE.

 3. Sirapsodlaren

  Det kan även vara bra att känna till principerna bakom konsociationell demokrati (för trots allt så är koncensusargumentet ett politiskt argument och inte ett vetenskapligt, och koncensusdiskussionen handlar om att motivera de politiska beslut som har CAGW som bakgrund, inte fastlägga den vetenskapliga grunden i klimatsystemet).
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsociationell_demokrati
  Det är ganska få av kriterierna som är uppfyllda för att ett politiskt beslut (iaf här i Norra Nordkorea) ska kunna anses vara fattat ”i koncensus”.
  Klimatfrågan är dessutom helt exceptionell, då det inte förs någon debatt alls i tidningarna. Koncensus tolkas som att det först sker en slags utomparlamentarisk ”gallup” bland några få utvalda ”forskare”, och sedan är det medias plikt att propagera för resultatet, istället för att konsekvensneutralt föra fram de olika bilderna som finns.
   Tur att vi har internet.

 4. Thomas P

  Eftersom rubriken var ”hur man bluffar med statistik”:
   
  ” AGW-alarmister får 3500 ggr mer pengar än skeptikerna.”
   
  Hur är det mätt? Låter som en siffra tagen helt ur luften. Kan vi om inte annat få reda på hur fördelningen mellan antalet ”alarmister” och ”skeptiker” ser ut för att kunna få ihop något sådant resultat. Det måste vara mer än 97% ”alarmister” om det skall gå ihop.
   
  ”Skeptikerna har en lista på 1100 peer review artiklar som stödjer deras syn på AGW.”
   
  Det här är en metod som är än sämre än försök till opinionsundersökningar. Dels för att den där listan innehåller en massa lågkvalitativa artiklar från skräplitteratur som E&E och dels för att många av artiklarna på listan inte motsäger AGW utan bara är utfyllnad i hopp om att ingen skall orka kolla.

 5. #4 Thomas P
  Jag håller med om du skriver, MEN du duckar (som vanligt) för huvudpunkterna i inlägget och fokuserar på att ”finna fel” i detaljer (som du i och för sig lyckas med).
  Vad anser du om det (huvudsakliga) som Per skriver?

 6. Christopher E

  #4
   
  ”Det måste vara mer än 97% ”alarmister” om det skall gå ihop.”
   
  Alldeles oavsett hur rätt siffran är för övrigt, tänker du helt fel här. Varför förutsätter du att betalningen är lika per individ i de olika lägren?
   
  Men att att alarmismen har jättebelopp att röra sig med jämfört med med skepticismen är ju helt självklart. Alarmister har bara på förfrågan bara kunnat redovisa futtiga småbelopp till tex Heartland och motsvarande, emedan alarmistiska organisationer som Potsdam, SEI, IPCC mfl, samt forskning ögonmärkt att ge ”rätt” resultat får stora forskningsmedel, donationer mm. Så vem bryr sig om om det är 1000 ggr mer pengar, 3500 eller 7800? Det är ändå David mot Goliat monetärt (men intellektuellt och faktamässigt har förstås David vassa stenar i slungan ändå 😉 )
   
  Sedan ger jag inte mycket för din definition av ”skräplitteratur”, eftersom den bestäms av din åsikt av budbäraren och huruvida studiernas resultat faller dig i smaken. Varför är inte allt i tex Nature ”skräp” då i så fall då den publicerade hockeyklubbsspektaklet?
   
  Givetvis har Per rätt i 97%-dravlet är rent nonsens, men att erkänna det tar väl emot då du själv hänvisade till 97% av forskarna i en tråd alldeles nyligen.
   
   

 7. Thomas
   
  Låter återigen som början på en dålig dag för dig. Jag håller med dig om att siffran ’3500 ggr mer’ borde specificeras (och källhänvisas) , och att listor med underskrifter eller publikationer inte (heller!) utgör några argument i sig för en vetenskaplig proposition.
   
  Däremot kan de punktera det uppblåsta pratet om konsensus (som ju inte har med vetenskap att göra in the first place)
   
  Men utöver dylikt petimetergnäll så faller din ’invändning’ platt igen.
   
  Pengarna som getts till alarmistisk forskning och förmedling av alarmistisk propaganda är rent groteska. Pengarna som spenderats på alarmism-motiverade satsningar är det också. Mängden grov kriminalitet och kostnaderna som uppstått genom alarmism-regleringar osv är också enorma. Enorma! Miljardindustrier var och en av dessa.
   
  Detta vet du, och dessa peningmängder är fö en bidragande orsak till att både (mängden av) det som kallas ’konsensus’ och dess olika versioner, samt den erbarmligt låga kvaliteten som ofta återfinns bland alarmist-publikationer, och även att så mycket där mestadels bara är omtugg av redan publicerade påståenden, eller ytterligare simuleringskörningar vars resultat sedan tuggas och valsara runt i än fler ändlöst ’circle-jerk’ ..
   
  Vidare påstås inte någon lista vara ’en metod’ att åstadkomma ngt, utan är bara en befintlighet: Publikationer där olika skeptiska invändningar får stöd eller tom bekräftas. Dina försök att avfärda som ’skräp’ är bara typiskt substanslöst TP-skrän och vilseledande rökpuffande.
   
  Dessutom försöker du insinuera både illvilliga och ohederliga motiv samt specificerad tillhörande metod. Jag tror inte du har ngt belägg alls för sådant. Snarare är det du som försöker med ’scatter-shot’ taktik i förhoppning att iaf ngt hagel kanske i efterhand skall kunna sägas ha träffat ngn öm punkt.
   
  Tx är ”inte motsäger AGW” en typisk röd sill: Argumentationen och publiceringar går öht inte till så. Jag skulle mycket väl kunna säga att långt fler än bara 1100 artiklar stödjer skeptiska sidans ståndpunkter. Nämligen alla de seriöst ut- och genomförda arbeten som (kanske iofs ”inte motsäger AGW”, men) inte faktiskt och mha den vetensapliga (dvs sunda) metoden etablerar att där finns stora CO2-styrda förstärkningseffekter. Och alla de publikationer som vidgår att där finns (eller bara kan finnas) stora naturliga variationer.
   
  Och även de starkt pro-(C)AGW-lutande publikationerna som försöker avfärda (förneka) existensen av stora naturliga variationer, av osäkerheter i allt från data till parametrisering, kopplingar, mekanismer osv. Alla som överdriver och tvärsäkert hävdar saker deras arbete inte ger stöd för kan också ses som pro-skeptiska publikationer. Men då måste man förstås lusläsa dem och även kolla bakgrund, vad de faktiskt ha gjort, och ffa kolla vad de utelämnat (inte skriver om). Ngt som Cook eller du mfl, som snarare försöker med kvällspressens löpsedlar som ’metod’, är totalt ointresserade av.

 8. Bra! Christopher gör och skriver ut den poängen som jag glömde i mitt förra inlägg:
   
  ”Det måste vara mer än 97% ”alarmister” om det skall gå ihop.”
   
  Detta är förstås ett rent nonsensargument, som inte ens kan ha ngn innebörd. Forskning, forskningsstöd etc går öht inte till så. Och 97%-för resp 3%-mot dikotomin är precis genomfalsk!
   

 9. Björn

  Vetenskap handlar inte om hur många som tycker samma sak, utan endast om hypoteser och bevisning. Är AGW-hypotesen bevisad? Nej! Denna hypotes är motsägande i sig själv, eftersom den säger att det är antropogen CO2 som driver klimatet mot global uppvärmning. CO2 kan inte driva någonting utan solen, för det är den faktorn som överhuvudtaget gör att denna molekyl kan spela någon roll. Om solen varierar sitt inflöde av energi mot jorden, vad är det då som dominerar utfallet, alltså temperatur? Det är obegripligt att den som vill kalla sig för klimatforskare, inte erkänner att solen är den viktigaste faktorn i klimatsystemet. Men dess verkan på vår magnetosfär och atmosfär, är ännu till stora delar okänt. Hur är det då möjligt att i vetenskapens namn påstå att de råder konsensus kring AGW?

 10. ThomasJ

  Test

 11. Peter Stilbs

  Jo Nova har skrivit om klimatalarmismens finansiering här http://scienceandpublicpolicy.org/originals/climate_money.html

 12. Thomas P

  Christopher #6 ”Varför förutsätter du att betalningen är lika per individ i de olika lägren?”
   
  Om det vore lika per individ och 97% ”alarmister” skulle dessa få 32 gånger mer pengar. Med Pehrs siffra måste ”alarmisterna” få 100 gånger mer per person, och skulle fördelningen vara mer 50-50 som Pehr vill antyda så måste de få 3500 gånger mer per person. Hur troligt är det? Om jag får gissa så räknas alla instrument för att samla in data, typ olika satelliter, till ”alarmism” för att få ihop något sådant.
   
  Alarmister som Spencer, Lindzen m fl må få extratillskott från organisationer som Heartland eller GMI, men Spencer får sin lön från UAH. Ser man på Spencer&Braswell 2010 som tagits upp på bloggen står där ”This research was supported by NOAA contract NA07OAR4170503 and DOE contract DE‐FG02‐04ER63841.” Där har du var verkliga forskningspengar kommer ifrån. IPCC har inga pengar att dela ut till forskningsprojekt.
   
  ”Sedan ger jag inte mycket för din definition av ”skräplitteratur”, eftersom den bestäms av din åsikt av budbäraren och huruvida studiernas resultat faller dig i smaken.”
   
  Jag förstår att du vill tro det, men E&E är inte ens en naturvetenskaplig tidskrift utan en postmoderna sak där editorn har som policy att publicera allt som är kritiskt mot AGW och låta läsarna sortera själva, den har ingen fungerande peer review vilket framgår av artiklar som förnekar att det finns en växthuseffekt, att solen är en stor järnkula etc.
   
  ”Givetvis har Per rätt i 97%-dravlet är rent nonsens, men att erkänna det tar väl emot då du själv hänvisade till 97% av forskarna i en tråd alldeles nyligen.”
   
  Jag har mig veterligt aldrig hänvisat till den siffran. Däremot vill jag minnas att jag påpekade för någon som trodde den handlade om 97% av befolkningen att det inte var det den handlade om.
   

 13. Mycket tugg för noll kött …

 14. Christopher E

  #12
   
  ”Om det vore lika per individ och 97% ”alarmister” skulle dessa få 32 gånger mer pengar.”
   
  Bra att poletten trillade ner nu.
   
  Det ”måste” alltså inte alls vara fler än 97% för att det ska ”gå ihop”, i motsats till vad du skrev. Detta inte ens om vi talar om individer, vilket du utan grund förutsatte att 3500 ggr handlade om. Men siffran kan ju lika syfta på ”alarmismen” som helhet, vilket du missade. Tex institut med öronmärkt alarmism kostar alltså betydligt mer än per individ. Även pengar till alarmistiska påtryckargrupper inräknas, och sådana finns ju oehört många fler på CAGW-sidan.
   
  Om du svarar någon att det inte är 97% av befolkningen utan 97% av forskarna siffran handlar om (i sig korrekt till vad undersökningen felaktigt hävdar) , men utan någon minsta reservation, tolkar jag det som ett stöd till siffran i fråga. Siffran blir ju ett stöd till den argumentation du för om överväldigande konsensus och bla bla bla.

 15. Så här i sommartider …
   
  Två klimathotande föräldrar sitter och fikar hemma vid köksbordet!
  In kommer ett av barnen i full mundering, integralhjälm med visir, knäskydd och grova handskar. Klädseln  är anpassad efter den aktivitet och de risker blåbärsplockning medför. Barnet lägger upp hjälmen på fika bordet. Akta! akta! akta! säger pappan ”Det kan vara farligt att lägga hjälmen på bordet!” . Barnet ser lite frågande ut och tänker snabbt så det knakar utan att komma fram till nån bra orsak till fara. ”Jo du förstår hjälmen är ganska tung och minst 97% av vetenskapen är enig om gravitationslagarna som gör att hjälmen accelererar och frigör den lägesenergi den innehar från höjden på bordet genom fritt fall så omvandlas till rörelseenergi multiplicerad med sin massa  som sedan med full kraft kan träffa din lilla tå. Mamman hjälper till ..I värsta fall så kan din tånagel spricka och du börjar blöda. Pappan utvecklar vidare … ”och tån kan också bli infekterad vilket kan ge mycket svåra långvariga konsekvenser, för det finns penicillinresistenta bakterier idag som gör att man till och med kan dö av ifrån början små oförargliga infektioner. Barnet funderar en stund … ”Men mamma och pappa jag har ju alltid mina kängor med stålhätta på mig som ni har sagt”. Pappan invänder ”jamen du måste ju ta av dig dem nu när du är inne och hjälmen kan ju ramla ner på min eller mammas tå också! 
  Med en sur min tar barnet bort hjälmen från bordet och försöker räkna de sjutton blåbär i sin lilla plasthink som kompisen utan handskar orkade plocka åt det. Ingen lömsk huggorm hade huggit mot handskarna som bar fläckar efter de elva krossade blåbär det själv hade försökt plocka. Föräldrarna ser barnets besvikelse, men tror att det beror på de förmaningar det som vanligt fått och inte det fjuttiga antalet blåbär. Pappan tar till orda igen … ”Du vet det kan gå bra med din tå… men du skulle garanterat skrika till högt om du fick den på tån och en enig forskning visar att vi har ett autonomt nervsystem vi inte riktigt har kontroll över, du vet som om du får hicka så kan du inte själv styra över den, och Om du skriker till så kan jag eller mamma rycka till med hett kaffe i koppen och då kan vi få brännskador alla tre. Mamman nickar bekräftande åt den ansvarsfulla lägesanalysen och den har fått igång hennes egen kreativitet av detta scenario.
  ”ja och du vet ju hur lättskrämd jag är så det kan bli en okontrollerad kedjereaktion där kaffet spills ut i lampan eller rinner ner i eluttaget, och då kan det uppstå kortslutning så hela huset brinner ner, eller också att köket blir strömförande och nån av oss eller kanke alla tre kan få ström i oss och dö av elchock. Barnet ser jätteskrämd ut och frågar ” Men .. men .. är inte eluttagen jordade eller vad det heter? . Mamman funderar medan hon läser av pappans erkännande nick med en liten stolthet i sin min över barnets kunskap visad i invändningen. Mamman vill inte förlora argumentet utan svarar ” Det kan man Inte lita på, byggfusk förekommer överallt ! och vi kan inte med säkerhet veta att eluttaget är jordat” hon vänder sig med spänd blick mot pappan för att få bekräftelse. ”Näe svarar pappan riktigt säker kan man ju aldrig vara.
  Så vad blir nu då självklart att du nu ska göra vår lilla gullunge frågar pappan?” Barnet funderar länge. ”Hmmm” säger barnet efter sin analys. ” Ni måste sluta dricka hett kaffe i köket eller dricka det med hörselkåpor på eftersom ni kan bli skrämda av andra saker. Ni måste också ta bort eluttagen alternativt sluta dricka kaffe och använda strömförande vätskor i köket överhuvudtaget. Att jag redan tagit bort hjälmen från bordet gör ju inte att de andra riskerna försvinner. Mamams reaktion kan ju också bli att hon ramlar baklänges och då bör ju mamma ha hjälmen på sig när hon inte bär hörelskydd”
  Nu existerade det ingen stolt min på någon av föräldrarnas läppar. De förstod samtidigt att en epok i barnets utveckling nu var slut och en ny hade precis tagit över. Tysta och fundersamma tog de varsin slurp på kaffet utan att kommentera. Barnet gick ut i hallen och lade upp hjälmen på sin lilla hatthylla och kände sig konstigt nog fri och bestämde sig för att kompisarnas föräldrar inte var oansvariga utan föräldrarna även om han älskade dem bara var djävligt ”annorlunda”. Att ta risken att bli ormbiten myggbitan i ansiktet eller få en fästing i ljumsken var nog värd att ta för den blåbärssylt och den blåbärskräm kompisarna nu skulle äta. På sjutton blåbär går det inte att göra så mycket och de andra hade dessutom tyckt att det var kul att plocka dem. Med intergalhjälm på blir man liksom inte med riktigt. Barnet tänkte också på kompisarna Hasse och Frida som badat och hoppat från hopptornet utan flytväst … tänk om jag fick ? De verkar ju aldrig vara rädda för nånting liksom!

 16. Christopher E

  #12
   
  Glömde detta:
   
  ”IPCC har inga pengar att dela ut till forskningsprojekt.”
   
  Har jag aldrig påstått heller. Jag listade IPCC som en alarmistisk mottagare av stora pengar, inte tvärtom. Det är inte gratis vad de hållit på med i många årtionden nu.

 17. thomas P!
   
  Varför väljer du inte en debatt där du inte bara kan få rätt utan dessutom ha rätt? 
  Det var ju inte E&E som publicerade artikeln om att fytoplankton hade minskat med 50% och detta trots att dagliga mätningar sedan 1904 bevisade motsatsen. Det är ungefär som att arikelförfattaren bestämt temperaturen genom att suga på fingret och hålla upp det i luften och skit förvånad när han får reda på att termometern funnit sedan sekel tillbaka. ”Åhhhh faaan! Det hade jag ingen aaaaaaning om” ! och peers svarar samfällt ”inte vi heller” !

 18. OT men hysterisk kul:
   
  På den Urbota Inhängnaden har man nu lagt upp ettt Youtube-klipp som dels är närmast två år gammalt, men som ffa är ett fejkat klassrums-experiment som påstås demonstrera ’växthuseffekten’ och som (påstås) vem som helst kan göra och kontrollera själv:
   
  Titta på detta! Det är samma video som Al Gore körde i sin Climate Reality 24h Gora- f’låt maraton (med sin lika fejkade mångmiljonpublik).
   
  Men anknytande till Thomas larviga gnäll om pengar, så var det som så ofta oavlönade men vakna skeptiker som gjorde jobbet ordentligt. Anthony Watts gjorde nämligen precis det som anmodas i filmen: Han försökte replikera experimentet!
   
  Och inte bara det, eftersom det inte gick att göra om, inte ens gick att få att se ut som det gjorde på Al Gores/Bill Nyes Hollywood-style fejkade filmsnutt, gav han sig på att försöka identifiera fusket och dokumentera det i detalj.
   
  Läs sammanfattningen här!
   
  Men nu, 1½ år efter den totala avklädningen är det alltså senaste försöket hos dem som påstår sig vilja motarbeta ’alla lögner, desinformation och ren dynga’ som sprids på oseriösa bloggar i debatten!   
   
  Hysteriskt roligt, och fanta-mej så osannolikt dumt även för att vara inhängnat!  

 19. Christopher E

  #18
   
  Håller med. Att UI lägger upp ett fejkat experiment för att bevisa sin sak är faktiskt riktigt kul. 😀
   
  De två termometrarna som i verkligheten är samma är obetalbart.

 20. Jonas N #18
  Jag trodde du skämtade först, men det är sant!
  Där ser man resultatet av att bara läsa ryggdunkarsiter som SkS och rc. UI:s skribenter har uppenbarligen ingen som helst uppfattning om vad skeptiker anser i klimatrelaterade frågor eftersom de inte ens bemödar sig med att läsa världens största och bästa klimatsite.
   
  JAg hade tänkt kommentera de på UI, men de har gjort klart för mig att de inte önskar några obekväma frågor eller fakta eftersom detta ”förstör diskussionen”
  Häggström:
  ”Till våra läsare: Jag har just avvisat två kommentarer från den ökände diskussionsförstörare som brukar kalla sig ”Perfekt”,  ”
  vidare,
  ””Perfekt”: Din observation att du haft särskilt svårt att få kommentarer undertecknade med ”Perfekt” publicerade här är inte alls förvånande, då vi sedan en tid tillbaka schablonmässigt avvisar kommentarer med den signaturen, utan att behöva läsa dyngan. Vi vill inte ha dina kommentarer här, vare sig med eller utan signatur, så var vänlig tag ditt pick och pack och ge dig av härifrån. Vi försöker faktiskt driva en kvalitetsblogg, och vill inte se kommentarsfältet nedsolkat med ren dynga.”
   
  UI går starkt framåt som kandidat till årets humorsite.
   
  Det som ”förstörde diskussionen” den här gången var min önskan i att få klarhet i om UI anser att en årlig temperaturökning med 0,005C per år är vad som gör AGW skadligt eftersom man (Lars Karlsson) nu slutat hävda att en temperaturhöjning på 0,7C är skadlig i sig.

 21. Osynlige Mannen

  @ Jonas N #18
  Det mest humoristiska med det experimentet är väl att varken Al Gore eller någon av hans medhjälpare känner till att IR inte går genom glas. (Och uppenbarligen ingen på UI heller.) High School physics? More like Kindergarden physics if you ask me.

 22. Jonas N och Christoffer E!
  Jag tycker det är så himla kul och träffande att Lars Karlsson forskar i artificiell intelligens applicerad på robotar. Knyter det inte ihop hela säcken på nåt vänster? Skingras inte alla  frågetecknen och dimmorna runt UI? 🙂
  Grundkurs !!! Ha hahahahha hahaha ! Fan va kul!! Två år i varje klass?

 23. Tillbaka till ämnet!
  Det koncensus som anges i intervallet 97-98% av forskarna blir efter granskning om vilka frågor det svarat på totalt meningslöst som argument för kliamthotet eftersom skeptikerna i samma utsträckning svara samma sak på det ställda frågorna.
   
  Är co2 en växthusgas?
  Har planeten blivit varmare sedan 1850?
  Påverkar människan klimatet? 
  samt i några fall kompletterat med en lite djuapre fråga ”om svararen håller med om IPCC slutsatser om ovanstående” (Vetenskräpsredaktionens variant). varfrö det skulle behövas ett IPCC för att komma fram till de fyra punkterna skulle vara intressant att lite djupare utreda.
   
  Ett mer vilseledande icke fullständigt argument kan väl aldrig tidigare tillåtits cirkulera i en sån gigantisk omfattning som detta? Alarmister och journalister som likt lobotomerade vrålapor repeterar hjordens lockrop och identitet i sina hopp mellan spalterna för att inte tappa bort varandra.

 24. Det är värre än vi trodde!
  Istället för att erkänna att man har fel svarar UI på en kritisk kommentar med ett inlägg från Bill Nye. Det komiska i detta är att Bill Nye håller med WUWT, man kan inte få det resultatet med den uppställningen. Att man inte kan få det med någon uppställning som inkluderar en glasburk är en annan sak som ”experterna” förbisett.
  Det är illa ställt när man argumenterar mot vanlig gymnasiefysik med länkar som man inte ens brytt sig om att läsa.
  Jag skrev ett svar, men det lär väl inte få förstöra diskussionen.

 25. Osynlige Mannen

  @ Perfekt #24
  Jag skrev också ett svar på UI, men räknar inte med att det heller blir publicerat. Det är några år sedan jag senast var inne på UI (tills idag). Då försökte jag flera gånger få in kommentarer, men lyckades aldrig. Tänk om TCS behandlade Thomas P på det viset! Då skulle jag sluta läsa här.

 26. Jojo …
   
  Jag hade funderat på hur de skulle hantera detta. Ifall de skulle ’korrigera’ argumentationen som så ofta, dvs helt enkelt radera för dem pinsamma inlägg/kommentarer och låtsas som det regnar. Men den chansen är nog försutten nu, iom att Lars K försöker rädda vad som går:
   
  Nu är inhängnade förklaringen ’fake but accurate’ iaf enligt voice over röstens Bill Nye ..
   
  Men Nyes försvar är faktiskt bedrövligt. Det är han som påkommits med att att  fejka experimentella data (iaf delaktig), men förvärrar bara sin sits när istället kastar smuts på Watts som avslöjade bluffen. Kallar honom (osakligt) för ”One of our strident climate change deniers” … Nåväl, det slår bara tillbaks på honom själv. Kommentarerna nedanför är inte nådiga.
   
  Ingen bra dag för inhängnaden heller!
   
  Perfekt #20, jag hade redan sett och kommenterat din ’avstängning’ samt där påtalat några ytterligare ’pikanta kopplingar’ men i klimathysteriska sfären …
   
  😉

 27. #21 Osynlige mannen
   
  Jag tror ingen ifrågasätter att CO2 har sk ’växthusgas-egenskaper’ dvs kan absorbera och återemittera IR-strålning i vissa våglängder. Bill Nye påstår att korrekt utfört går det också att demonstrera med ett bättre utformat klassrumsexperiment. Kanske det stämmer. Men om de har slutna kärl för sina atmosfärer och åstadkommer uppvärmning då testar de återigen ngt annat.
   

 28. Thomas P

  Christopher #14 Du blir bara obegriplig, men det blir väl så när du känner sig tvungen att försvara en orimlig siffra. IPCC bedriver f.ö. ingen forskning och är heller inte mottagare av speciellt stora pengar.

 29. The magnetic shields are down…på UI
  Flera kritiska kommentarer har kommit in, kanske Häggström njuter av en välbehövlig vila. För säkerhets skull har jag sparat sidan.
  Det inträffade är ett utmärkt exempel på vad ensidig informationsinhämtning av det slag som de vanliga misstänkta ägnar sig åt kan leda till.
   
  Jag drar mig till minnes ett uttalande om H-tler i ”En studie i tyranni”,fritt ur minnet:
  H-tler läste inte för att lära sig något nytt, utan för att få bekräftelse på vad han redan visste.

 30. Thomas P

  Jonas N #27 ”Jag tror ingen ifrågasätter att CO2 har sk ‘växthusgas-egenskaper’ dvs kan absorbera och återemittera IR-strålning i vissa våglängder.”
   
  Om du bortser från Håkan Sjögren, Cleas Johnson, Wibjörn Karlén, Nils-Axel Mörner, Hans Jelbring för att ta några svenska namn så är det ingen som ifrågasätter växthuseffekt orsakad av växthusgaser.

 31. Thomas, har du några som helst belägg för att de du nämner, nämligen:
   
  ”Håkan Sjögren, Cleas Johnson, Wibjörn Karlén, Nils-Axel Mörner, Hans Jelbring .. ” 
   
  ”… ifrågasätter att CO2 har sk ‘växthusgas-egenskaper’ dvs kan absorbera och återemittera IR-strålning i vissa våglängder”
   
  Fram med dessa i så fall, och det kvickt!
   
   
   
   

 32. Thomas P

  Jonas #31 Jag skrev ” växthuseffekt orsakad av växthusgaser”, vilket är vad som är relevant även om du försökte begränsa det hela till en extremposition. Du kan inte vara omedveten om att Håkan Sjögren inte accepterar att växthusgaser kan ge någon växthuseffekt.

 33. Mikael Wrande

  Det finns inga växthusgaser. Thomas, du kan skriva upp mitt namn också på din underliga lista. Gaserna i atmosfären skyddar Jorden ifrån Solens strålar.

 34. Ingemar Nordin

  Bara en fundering: Jag har lite svårt att förstå våra kommentatorer fascination av UI, VoFs forum och liknande alarmistsiter. De är ju en nullitet i sammanhanget. Det verkligt stora problemet är SvT och SR som 90% av medborgarna får sin information ifrån …

 35. Undrande

  Ingemar Nordin 2013/08/06 kl. 19:04
   
  ”Det verkligt stora problemet är SvT och SR som 90% av medborgarna får sin information ifrån …”
   
  Men det enbart efter Public ”service” censur!
  När skall SVT/SR redovisa övriga 10%?

 36. ThomasJ

  Ingemar N #34: Har ~ samma funderingar, tror där ligger en viss drivkraft att påtala & informera om alla diverse, och de är många, stolligheter/blufferier/lögner etc., som publiceras och ’diskuteras’ (hah!) på [t.ex.] UI & VoF vilken kan härledas till nämnda sajters -> deras ’skribenters’ helt otroliga Ueberheblichkeit, arrogans och inte minst oförskämdhet. Inte för att det berör mig speciellt – besöker aldrig/ytterst sällan/ sajterna – tycker dock det är rätt kul att, via  Jonas N, Perfekt m.fl., få inblick/sammandrag av vad som ’förekommer’ inom de [sannolikast] grön-vadderade väggarna…  😉
   
  Men, certainly, helt enig i att det är SvT/SR som är de grövsta dyng- och lögnspridarna, med benägen(?) assistans av större delen av det tryckta mediet. Helt klart att där är ’the main problem/target’.
   
  Mvh/TJ

 37. tty

  Kanske litet petimeter, men den heter faktiskt ”konsensus” inte ”koncensus”.
  Det kommer av latinska con- ´sam-´ och sensus ’känsla’. Samkänsla alltså.
  I och för sig skulle man kunna konstruera ett latinskt ord concensus också, även om jag inte tror att det finns. Det skulle i så fall betyda ”samegendom”.

 38. Nej, Thomas P
   
  Vad som är relevant här är vad jag skrev, specifikt map vad man (troligen) kan testa i ett klassrsumsexperiment och är det som diskuterats här.
   
  Håkan Sjögren accepterar exakt det som jag beskrev, dvs CO2:s radiativa egenskaper.
   
  Min poäng är att det experimentet inte testar den växthuseffekt man har i jordens atmosfär, och heller inte den ev förhöjda sådana pga lite extra CO2 (vilken iaf jag håller för rimlig/möjlig) 
   
  PS  Jag är sällan omedveten om det du hellre skulle vilja prata om eller tro på. Det är du som ständigt försöker undvika att hantera de många sakliga, relevanta och skarpa invändningar mot det klimathot och den klimatpolitik du så gärna vill hoppas på DS

 39. Tål att repeteras!
  De centralt sanktionerade operativa klimatpolitrukerna på SVT, kalla dem för  gatekeepers om ni vill är tre stycken Ulrikor Bergsten Larshamre och Engström. De säkertställer att samtlioga nyhetsredaktioner inklusive meteorologer och självklart vetenskräpsredaktionen i synnerhet samordnar propagandan. Var dag stoppar Ulrikorna undan all fakta som talar emot klimathotet och enligt två av Ulrikorna så är observationer” att jämställa med ”åsikter”.
  Vetenskräpsredaktionen och en dam med extra förmåner och friheter är miljöpartiets egen Erika Bjerström utgör de som ansvarar för SVTs egen propagandaproduktion, medan övriga filtrerar vrider och infiltrerar påannonseringar och studiokommentarer, som typ sist i Aktuellt när Anna Hedenmo utnyttjas att läsa på promtern att Kina har slagit ett 140 årigt värmerekord. Då är det Bergsten eller Larshamre som skrivit texten för Anna att läsa. Aldrig kommer det stå att den globala uppvämningen upphörde för sexton sjutton år sedan och inte heller att de tre senaste fem somrarna i Arktis är de kallaste sedan 1956 eller ett ytterligare eller att Antarktis slagit isutbredningsrekord sju av de senaste tio åren. Anna själv har nog ingen aning om varför hon säger det hon säger i rutan. Meteorologerna lyssnar främst med Larshamre innan de uttalar ordet ”klimat” i nåt sammanhang. Man omorganiserade hela nyhetsflödet så att Larshamre skulle få kontroll på i princip  alla redaktioners klimatbollar.
   
  De här korrupta damerna utgör inte problemet utan är bara ett sympton som spelpjäser och ett resultat av vad som beslutats betydligt högre upp i public service. Ulf Johansson spelar ”vaddå??? jaaaaa jag har ingen aaaaning om vad de sysslar med på klimatbevakningen och vet att han sitter i en position där ingen behöver ta ansvar har ansvar eller kan ställas till svars. Hela skiten riggas redan vid tillsättningen av tjänsterna med individens lojaliteter väl kända så sätter man folk på den plats som passar enligt den indoktrineringsplan som faställts högre upp. ” Vi åsiktsregistrerar inte våra medarbetare på SVT” sanningen är att registreringen ENDAST sker med kännedom om individens ideologi och lojalitet och profil och utgör grunden för rekryteringen. Att den inte bokförs och registreras är ju för att då syns det ju inte att det i verkligheten förhåller sig precis tvärtom. Tidigare rekryterade man ju några få avvikare att hålla som gisslan och fasad om opartiskhet men det skiter man helt i numer sewdan sossarna aktivt internationellt sökte miljörörelsen som partner efter det egna ansiktsplasket hos allmänheten.
   
  Kultur och ”konfliktredaktionen” SR behöver ingen närmare granskning de är så självlysande tydliga om var de står. Men har ni funderat över varför Moderaterna vill flörta med MP istället för att föra fram en egen miljö och klimatpolitik? Vad säger logiken? 
   

 40. Peter Stilbs

  Slabadang2013/08/06 kl. 20:48
  Ligger mycket sanning i vad Du nu upprepar. Jo, det tål att höras många gånger.

 41. LBt

  Perfekt #20,
  0,005 C per år är ett katastrofalt problem redan efter 4-500 år om inte tidigare.
  0,000005 är hanterbart. Detta har du uppenbarligen inte förstått, lär dig skilja på per år och ett år.

 42. LBt #41
  Javisst, eller åtminstone inom tusen år, under förutsättning att ingen anpassning sker under dessa tusen år.
  En sådan utveckling är ju inte otänkbar, det har hänt förr helt utan koldioxidpåverkan.
  Här kommer emellertid huvudpoängen avseende klimatförändringar och det är där du hamnar fel med en klockas regelbundenhet:
  Det finns ingenting som säger att den uppvärmning som pågått under återhämtningen från lilla istiden kommer att fortsätta.
  De teorier som presenterats i form av klimatmodeller har fallerat på alla plan och på alla tidsskalor.
  Du har valt ut ett 150 år långt intervall och extrapolerar trenden under denna tid, då måste jag fråga dig, vilket jag gjort tidigare, varför är det just detta intervall som är det rätta att studera?
  Den här gången vill jag gärna ha ett svar, särskilt i ljuset av att du inte har kunnat presentera ett enda tidsintervall i  valfritt dataset som visar på en temperaturutveckling som du anser säker.
  Jag och andra har däremot kunnat presentera betydligt snabbare temperaturförändringar, både upp och ner under en lång rad epoker.
  Nu är det upp till bevis!
   

 43. ThomasJ

  Slabadang #39: Spot-on!  😀  Plenty txs!
  Föreslår att du fortsatt/fortsätter referera till dina grävanden avseende SvT/SR’s mer än mindre, uppenbarliga!, bevis på deras ’Bezemovska’ agerande. Good show! Keep it up!  😀
   
  Mvh/TJ

 44. Ingemar Säfbom

  Perfekt# 42 Bra skrivet
  Jag är så trött på LBt.

 45. ThomasJ

  OT, förvisso i denna tråd. och mer passande i ’Min personliga väg till…’, avgörande faktor till att dels fundamentalisera och fördjupa denna, min, klimtahotsskeptisism är deFacto TP’s agerande/skrivanden här på TCS. dels allehanda läsning(ar) av vad där finns att läsa/lära om på Internet – tack för Internet!
   
  Mvh/TJ

 46. I programmet med Rickard Olson(SVT) där utfrågades Göran Josefson.
  Josefson tog där upp den politiska ’konsensus’ som förhindrar till debatt
  i kontroversiella frågor,men den hetaste frågan i klimatet med konsensus
  nämndes ej.
  Klimatfrågan är alldeles för het för Göran Josefson,allt annat är tillåtet,homo,hbt
  frågor är ju ’små baggis’  dessa sammanhang och rasism mm.
  ALI.K.

 47. 39#
  Problemet i ett nötskal,välskrivet som vanligt.
  ALI.K.

 48. ’Brasklapparna’ används ofta, då de är klimatrelaterade,torka eller översvämningar mm.
  Filtreringen är raffinerat till sin användning,alltså ’total’ hjärntvätt’ för Svenska Folket
  och i skolans undervisning av våra ungdomar,vad månde de bliva för framtiden.
  ALI.K.

 49. Christopher E

  #28 Thomas
   
  Jag tror alla utom du begrep utmärkt vad jag skrev, men tydligen hade inte poletten ramlat ner hos dig som jag trodde. Du inser alltså fortfarande inte varför din mening:
   
  ”Det måste vara mer än 97% ”alarmister” om det skall gå ihop.”
   
  … är totalt nonsens?
   
  Sedan fortsätter du att lägga ord hos mig jag aldrig sagt, ser jag. Är det en medveten förvillningstaktik? Jag har aldrig påstått att IPCC bedriver egen forskning heller. De bedriver genom selektiv och tendensiös sammanställning av forskning och gissningar klimatpropaganda i enlighet med sitt uppdrag. De är därmed ett praktexempel på var den betydligt större andelen finansiering av alarmnism relativt skepticism hamnar.
   
  Har du insiderinfo om IPCC budget nu också, eftersom du ”vet” att de inte är ”mottagare av speciellt stora pengar”? Att de även på en direkt FOI-förfrågan vägrar att svara på alla frågor om sin budget antyder ju knappast att det är små pengar. Nu vet vi dock från USA när de ville sluta betala till IPCC att enbart USA:s årliga del var på 85 miljoner SEK enligt Obamas budget. Sedan finns det 193 medlemsländer till förutom USA… och även om de betalar olika givetvis blir det knappast en småsumma totalt! Och för vad?
   
  Jämför med det av dig djupt hatade Heartland som enligt dokument från tjuven Gleick hade en budget på futtiga dryga 30 miljoner SEK, varav endast en mindre del gick till klimatinformation.
   
  Eller jämför för all del också med våra egna små klimatpropagandacentraler i närområdet; Stockholm Environment Institute 119 miljoner SEK, Stockholm Resilience Centre 42 miljoner SEK, Potsdam Institute for Climate Impact Research 170 miljoner SEK… alla klimattjänstemän på länsstyrelser och kommuner, konsultföretag osv osv. Ska jag fortsätta? Var är de stora ”förnekarpengarna”? Räcker de grova skattningen 3500 gånger mer till alarmism ens tro?

 50. Thomas P

  Christopher #49 Du kan naturligtvis hävda att det i teorin inte är omöjligt att realisterna får mer än 100 gånger mer per person än förnekarna, men då tycker jag du skall komma med argument för detta.
   
  När det gäller din FOI om IPCC undrar jag om du behagar skämta. Det handlar om Independent Police Complaints Commission, dvs helt fel IPCC! Det borde du kanske anat givet frågorna om antalet poliser som var anställda etc, eller du kanske tycker det är en normal fråga om ”vårt” IPCC?
   
  Från en artikel i Financial Time jag just läste:
  ” the IPCC has just 12 full-time staff in a strip of offices on the eighth floor of the World Meteorological Organization.” med en budget på mellan 7 och 10 miljoner dollar. Var du fått summan om USA:s andel ifrån har jag ingen aning om.
   

 51. ”realisterna” vs ”förnekarna”!?
   
  Låter återigen som början på en dålig dag för Thomas Palms utsiktslösa propaganda-pluggning av alarmistiska insinuationer och bortblandningsförsök.
   
  Jag säger: Lycka till!
   
  🙂
   

 52. Christopher E

  Thomas #50
   
  Ja, du har helt rätt angående FOI-länken. Det var fel IPCC där. Är det sådan brist på acronymer? Det är dock inte lätt finna en budget för klimatpolis-IPCC. En artikel i Financial Times är ingen direkt trovärdig källa.
   
  ”Var du fått summan om USA:s andel ifrån har jag ingen aning om.”
   
  Representanthuset röstade 2011 med 244 röster mot 179 fram ett förslag att avsluta USA:s finansiering av IPCC (och här gäller det rätt IPCC…). Motionens författare kongressman Luetkemeyer (R-Missouri) hävdade i debatten som föregick omröstningen:
   
  ”The international panel the last year or two has been funded at the rate of about $12.5 million per year. The President has it in his 2012 budget at $13 million a year.”
   
  Han talar om USA:s bidrag alltså, och borde känna till nationens budget, anser jag. Jag kan möjligen gissa att olika bedömningar av budgeten handlar om man strikt bara menar IPCC:s sekretariat eller den större sfären med UNFCCC-sekretariatet med de omfattande COP-konferenserna. För mig ingår hela FN:s klimatpropagandapparat i den lite löst använda termen ”klimatpanelen” oavsett hur det är organiserat.
   
  Fortsättningen av citatet ovan är för övrigt färgstarkt i sitt ordval…
   
  ”This group has been in the headlines for their activities with regard to how they are trying to tinker with the data they put out. Why would we want to fund a group of folks who are nefarious and give us incorrect information? It’s beyond me.” 😉

 53. Thomas P

  Christopher #52 Financial times är knappast mindre trovärdigt än en amerikansk politiker. Här hittar du mer siffror från IPCC. Det var inte speciellt svårt att söka fram om man vill. USA:s bidrag för 2011 låg på strax under två miljoner dollar. Det är möjligt att USA räknar in en massa andra pengar som någon sorts IPCC:s post, men det är vad IPCC får. Mitt förtroende för amerikanska kongressmän är f.ö. inte högt.
  http://www.youtube.com/watch?v=U5yNZ1U37sE

 54. thomas P #53
  USA har ospecificerade utgifter för ”hosting” av Tekniska supportgruppen, liksom en rad andra länder och FN-organisationer. Det är symptomatiskt att det inte ens finns en korrekt redovisning av hur mycket eländet kostar.
   

 55. Hittills har jag förkortat SkeptikalScience med SkS för att inte i onödan reta upp de AGW-troende, trots att jag hela tiden misstänkt att SS är en mer adekvat förkortning på alla plan. Nu har jag fått bekräftelse för detta och kommer fortsättningsvis att benämna Crooks och olje-Danas site SS
  http://wattsupwiththat.com/2013/08/06/skeptcial-science-takes-creepy-to-a-whole-new-level/
   

 56. Christopher E

  #53
   
  Jag tror nog mest på USA:s egna budgetuppgifter, jag, och räknar med att en medlem i representanthuset har större insyn i dessa än du.
   
  Jag tror inte IPCC-dokumentet täcker alla deras utgifter, utan möjligen bara sekretariatet. Förresten är det inte dollar utan schweizerfranc om du tittar lite noggrannare. Du får inte vara så USA-fixerad! 🙂
   
  Och sedan hittar du religiös politiker och dömer ut alla kongressmän efter det. Jaha… tung argumentering det. Får väl kontra med dina meningsfränder varav denna suttit i riksdagen… 😉
   
  http://kkuriren.se/nyheter/vingaker/1.1554491

 57. Thomas P

  Christopher #53 Tro vad du vill, jag kan inte hindra dig. Själv tror jag mer på IPCC:s budgetsiffror. Om sen USA gör av med egna pengar för någon form av verksamhet de anser knuten till IPCC kan inte jag veta. Någon ”alarmistisk mottagare av stora pengar” som du skrev förefaller de i alla fall inte vara.
   
  Sen är denne John Shimkus jag länkade till inte bara en slumpvis kongressman utan han är ordförande i Subcommittee on Environment and Economy och medlem i Subcommittee on Energy and Power, dvs en av de ansvariga för vad som går för miljöpolitik i USA. Att du hänvisar till en lokalpolitiker i Vingåker som dessutom uttalar sig privat och inte för partiets räkning har liksom inte samma tyngd.

 58. Thomas …
   
  Vad är din poäng här nu?
  Av alla skattemedel som går/gått till klimatrelaterade/motiverade verksamheter. Hur menar du andelen är mellan pro-alarmistisk sådan vs sådant som vill minska alarmism eller hysterin?
   
  Jag har inga problem med att tro att en skillnad på en faktor ~3000 mycket väl kan bara rättvisande. Och om vi håller oss bara till skattemedel så skulle jag tro att siffran är större.
   
  Skulle vi inkludera den civila sfären tror jag fortfarande att det skiljer en stor faktor, för även där är det långt fler som slår på olika alarmisttrummor än de som försöker dämpa paniken, eller bara förhindra de värsta tokerierna. Samma sak med alla medier: Hysterin vinner med gigantiska fatkorer där också.
   
  Med nödvändighet blir dylika skattningar väldigt godtyckliga eftersom gränsdragningar är väsentligen omöjliga. Men skatteutbetalningar inkl syfte går iaf att identifiera. Hur stor andel av stöd till alla möjliga NGOer och andra förtäckta satsningar. Sen tillkommer ju alla andra verksamheter som försöker motivera olika satsningar, betalningar, högre priser mm baserat på ett påstått klimathot.
   
  Men vad är din poäng här? Att din sida återigen eg är ett offer?
   
  Vet du ens vad du argumenterar?

 59. Håkan Sjögren

  Jonas N # 31 : Bland andra räknar jag inte koldioxid som en ”växthusgas”,  eftersom den uppenbart inte kan påverka temperaturen i atmosfären. Denna har exempelvis varit konstant eller minskande  under mer än 16 års utsläpp av ”klimatgaser” Däremot är det lögn och förbannad dikt att orsaken skulle vara att jag förnekar att koldioxiden och andra så kallade ”växthusgaser” skulle kunna absorbera och avge strålning, som ursprungligen avgetts från jordytan som ”värmestrålning”. Den del av återstrålningen,som träffar jordytan är en delbetalning för avlämnad energi och kan således inte bidra till att öka jordytans värmeinnehåll. Mvh, Håkan.