SMHI vilseleder kommunerna med sina alarmistiska budskap

Rent fysikaliskt är det förstås så att varmare luft kan innehålla mer fukt. Men att det faktiskt blir mer fuktig luft med mer nederbörd behöver dock inte alltid gälla – jfr Sahara. Nu undrar flera av oss klimathotsskeptiker om SMHIs klimatmodeller där de förutspår fler och intensivare skyfall stämmer? Är det något som bör ligga till grund för rätt så dyra politiska beslut?

SMHI-professorn* Erik Kjellström säger i en SvD-intervju att skyfallen kommer att bli värre än vad de tidigare trott och att kommunerna måste satsa mycket mer skattepengar på avlopp etc. Budskapet har upprepats i SR Klotet.

” – Klimatfaktorn har varit omkring 1,2 sedan ganska lång tid, vilket innebär att man tar höjd för en ökning om 20 procent jämfört med dagens villkor, lite beroende på vad det handlar om för konstruktion. Den siffran kan helt klart behöva justeras ordentligt uppåt.”

” generellt kan man säga att de mönster vi ser nu förstärks, fast alltså kraftigare än man tidigare har trott, säger Erik Kjellström.”

” – De här studierna bekräftar varandra. I en studie vi publicerade i somras studerade vi Iberiska halvön och Västeuropa. Däremot saknas det underlag från många andra håll i världen, där forskarna inte har tillräckliga resurser. Där borde vi som sitter på kunskap hjälpa till, så att de får bättre förutsättningar att arbeta med sin klimatanpassning.”

Rent empiriskt finns det inte mycket som pekar på en sådan utveckling. Det finns heller inga tidigare ”mönster” som Kjellström pratar om. Vi har ju trots allt fått minst en (en del säger två) grader varmare i landet sedan den Lilla Istiden utan att få en högre grad av skyfall. Utan allt vilar på vad deras nyligen konstruerade och därmed icke-validerade klimatmodeller säger.

skyfall per dec

Varje stapel i diagrammet visar antalet fall per tioårsperiod sedan 1930 i Sverige med minst 90 mm nederbörd över 1000 km² under 24-timmar. Under den nuvarande 10-års perioden (2011-2020) har två fall inträffat 2012, ett under 2014 och ett fall under 2017.

(Notera utfallet 2011-18.)

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-extrem-arealnederbord-1.3970

nederbörd

1900 – 2018. Medelvärdet av årets största dygnsnederbörd (staplar) som bygger på 60 utvalda stationer. Röd kurva visar en utjämnad kurva av staplarna. Prickad svart kurva visar en utjämnad kurva av samtliga stationer som varit i drift under året.

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-extrem-nederbord-1.29819

Skyfall:

skyfall

1900 – 2018. Antal observationer med dygnsnederbörd på minst 40 mm per år (staplar) vid 60 utvalda nederbördsstationer. Röd kurva visar en utjämnad kurva baserad på staplarna. Prickad svart kurva visar en utjämnad kurva baserad på samtliga stationer som varit i drift under respektive år.

Extremnederbörden uteblir, men SMHI-forskare och media tycker uppenbarligen att kommunerna skall spendera skattepengar på att bl.a. satsa på överdimensionerade avlopp. Det verkar inte som att klimathotarna har de egna datamätningarna med sig. Men vilken kommungubbe/gumma vågar säga emot en SMHI-forskare?

En kollega till Kjellström, Torben Koenigk, uttalade sig häromdagen i SR om de nya modellerna att temperaturen kommer att öka fortare än vad man tidigare trott. Det blir ”betydligt värre än vad andra modeller tidigare kunnat visa”…” lägsta scenariot blir den globala uppvärmningen 2,4 grader. Det kommer att få konsekvenser.

– Det betyder att isen smälter snabbare än vad i tidigare trott. Generellt betyder det att vi måste försöka minska utsläppen mycket ännu snabbare om vi vill leva upp till Parisavtalet, säger Torben Koenigk.”

Så, nu vet ni vad som väntar tack vare SMHIs modeller. Här finns inget om validering, osäkerheter eller felgränser. Modellerna är vad som gäller som vetenskaplig grund för politiska åtgärder, alldeles oberoende av hur verkligheten hittills har sett ut. Se även detta TV4-inslag hur experterna går på om de nya modellerna.

Återigen ser vi hur vissa ”forskare” lever i symbios med alarmistsugna journalister. Nya modellprognoser används som slagträ för att skrämma politiker och allmänhet. Gång på gång har dessa prognoser sedan visat sig inte stämma med senare observationer. Men det spelar ingen roll ur aktivistisk synvinkel. Uppenbarligen har modellerna bara ett syfte; att fungera som propagandaverktyg för den gröna agendan. De kör under falsk flagg när de framställer sig som ”vetenskap”.

Det är svårt att ta dessa SMHI-forskare och gröna aktivister i allmänhetens tjänst på fullt allvar.

Ingemar Nordin

* SMHI är inget universitet, men har tydligen sedan 2018 fått tillåtelse att själva utse professorer; fyra stycken inom olika områden. Kjellström har troget jobbat 15 år inom SMHI och är således internrekryterad. Han fick inspiration till sin forskning från bl.a. Al Gores ”En obekväm sanning” från 2006 (länk).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan Erik Sandström

  Det finns egentligen bara ett sätt att nå ut till allmänheten anser jag.
  På något sätt måste det gå att starta en marksänd TV-kanal.
  En TV-kanal
  En kanal som baseras på kunskap och riktig oberoende vetenskap.
  Utmärkta Swebbtv finns ju redan så har det undersökts om det går att få tillstånd för dem?
  Det ser tyvärr mörkt ut för Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet om inte galenskaperna tar slut.
  Arma Sverige

 2. Benny Wiktorsson

  När jag växte upp på 70-talet gick bygg/anlägg i gymnasiet, gjorde lumpen på ingenjörstrupperna bodde i jord/skogsbrukslandskap. Då pratades om 100 års flom när man byggde infrastruktur. Det gällde att ta höjd för minst det dubbla normalflödet vid byggande av broar, järnvägar och tunnlar etc. Hur kan man nu prata om 20% låter helt galet. Om jag tittar på den outbyggda delen av Indalsälven när det är högvatten ser man ändå spår av vattenflöden otaliga meter högre upp på bropelare eller branta klippväggar. Vattenflöden har alltid kommit i oregelbundna cykler i omfattning som många bara kan drömma om.

 3. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för ett utmärkt klargörande inlägg, som bekräftar att SMHI är en högborg för alarmisterna i Sverige och IPCC:s förlängda arm med extra förstärkningseffekt vad gäller apokalyptiska klimatutsagor.
  Som alltid ligger hotbilden långt i framtiden, så risken att kunna ställas till svars för felaktiga prognoser är effektivt eliminerad. Jag skickade igår mail till Torben Koenigk och hans chef (Rossby Centre) Ralph Döscher och har bett dem återkomma med besked hur deras modell funkar om man gör jämförelsen bakåt i tiden mot dokumenterat verkliga observationer.
  Jag vet ju svaret, modellen avviker säkert i ett divergerande förlopp mot verkligheten och kommer inte att fånga upp den globala värmningen vi mycket väldokumenterat hade under 1930-talet.
  Tror inte att de kommer att svara på mitt mail…
  I SMHI:s modell finns med stor säkerhet inlagt en stark påverkan av ökande koldioxidhalt, som de antar kommer att ske i framtiden. Det senare är väl det enda de kommer att ha rätt i, med hänsyn till tillväxten i antalet koldeldade kraftverki Kina och andra länder globalt, drivet av kinesernas investeringsvilja med målet att realisera ”den nya sidenvägen” ( One Belt One Road ).

 4. mattias

  Enligt SMHI kan en årsmedelnederbörd förväntas öka 20-60% mot slutet av seklet jämfört med normalperioden 1961-1990. Ingen extremnederbörd har hittills kunnat påvisas som förtjänstfullt visas i ovanstående grafter. Möjligen finns en trend mot ökande årsmedelnederbörd runt 600 mm i slutet av 1800-talet, jämfört med 700 mm nu motsvarande en ökning på ca. 15%.
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-nederbord-1.2887

 5. >SMHI-professorn Erik Kjellström säger i en SvD-intervju att skyfallen kommer att bli värre än vad de tidigare trott.
  Just det! Det handlar om tro

 6. Daniel Wiklund

  Allting blir bara värre och värre, även lögnerna.

 7. Ingemar Nordin

  mattias #4,

  Ja, det stämmer att det finns en svag trend mot mer nederbörd. Och det stämmer ju också med att det blivit något varmare i Sverige sedan vi lämnat den Lilla Istiden. Men någon extrem nederbörd syns ju som sagt inte till.

  Förra sommaren var ovanligt torr och varm. Och då, om jag inte minns fel, så var SMHI-forskare ute och varnade för att ”det här torra vädret” kommer vi att få se mer av – i framtiden. Ibland pladdrar de så mycket att de inte vet vad de har sagt.

 8. Ingemar Nordin

  #7 forts

  https://omni.se/vaderaret-2019-storre-risk-an-normalt-for-torr-sommar/a/XwkKrm

  ”Tidningen har talat med en rad väder- och klimatexperter om den gångna sommarens extremhetta.

  – Det man kan säga om kommande sommar är att det är större risk än normalt att det återigen blir en torr situation eftersom vi ligger back i våra grundvattennivåer, säger Hedberg.”

  Även här: http://www.barometern.se/kalmar/smhi-experten-den-har-typen-av-somrar-blir-vanligare/

 9. eon

  Jag fattar inte att de kan fortsätta slänga ur sig ”betydligt värre än vad andra modeller tidigare kunnat visa” när i princip alla temperatur-modeller skjuter över verkliga uppmätta temperaturer. Är det nån andra modeller de syftar på? Har jag missat nåt, då alla ”extremväder”, avsmältning etc lär vara orsakade av ökade temperaturer.

 10. jensen

  Alarmister inser att mer och mer vanligt folk inser modellkurvornas allt mer uttalade svävande i det blå, och därför måste motverka denna oönskade utveckling genom att själva kraftigt öka ” svävandet i det blå”,
  trots att detta avslöjar magplasket med politisk vetenskap.

 11. Lasse

  Bra Ingemar
  SMHI påverkar kommunerna som vi sen skall be om olika tillstånd från.
  Framtida vattenstånd begränsar strandbygnationen.
  Ser ni någon acceleration i närtid här?
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260

  När det gäller dagvattenflöden så fick jag ett råd när jag skulle dimensionera LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) anläggningar.
  Se till så de klarar dagens flöde men glöm inte att höjdsätta så ev högre flöden kan få fritt utlopp till lämplig översvämningsyta.

  #3 Mats K De fick ett mail från mig också-angående att de uttryckte förvåning över uppvärmningen i Arktis. De fick även lämplig litteratur för vidare studier!

 12. Lennart Bengtsson

  Hej

  Att nederbörden blir häftigare vid höga temperaturer har säkert de flesta lekmän noterat eftersom detta genomgående är fallet. Skurarna är som bekant häftigare på sommaren än på vintern. Detta är en följd av att varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft vilket tydligt framgår från Clausius-Claperons lag. Samma sak gäller för transport av vattenånga.

  Det är därför ganska uppenbart att en allmän uppvärmning innebär mer intensiv nederbörd under förutsättning att de dynamiska vädersystemen inte ändras. Med andra ord räknar man med en uppvärmning får man också räkna med att nederbördssystemen kommer att ge kraftigare nederbörd. Detta har inget med växthusgaser att göra utan gäller även om uppvärmningen beror på kraftigare solstrålning.
  Jag har beskrivit detta i min bok ”vad händer med klimatet” med referenser samt ett antal vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga på min hemsida lennartobengtsson.
  Eftersom uppvärmningen hittills varit ganska ringa rör det sig inte om några dramatiska ändringar och är därför svåra att skilja från naturliga variationer. Detta framgår som visats från SMHI:s hemsida.
  LennartB

 13. Lasse

  #12 Lennart B

  Om uppvärmningen mest märks i form av mildare vintrar och mindre kalla nätter, kommer nederbörden öka då?
  SMHI ”Temperaturen beräknas öka under alla årstider, men mest i norra Sverige på vintern. ”
  Den fantastiska sommaren 2018 var väl också ett unikum-med torka.

  Ditt resonemang är säkert logiskt men bör vi inte koppla observationer till modellerna?
  Det brukar jag vilja göra när det gäller vattenstånden, som är yttersta beviset på att någon far med överdriven tilltro till teorier.
  Varför ser det ut såhär?
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  I samtliga långa serier??

 14. Ingemar Nordin

  Lennart B #12,

  Jodå, resonemanget är väl riktigt i princip. Men som framgår av t.ex. bild 3 ovan så har inte skyfallen ökat trots att vi haft en klart ökad temperatur under de senaste 120 åren. Har du någon förklaring till detta? Eller är uppvärmningen för liten? Kanske bör den ligga på, säg, 10 grader eller mer (där vi ser skillnad mellan sommar och höst o vår)?

  Jag begriper det inte men jag håller mig till empiriska fakta.

 15. Ingemar Nordin

  Lasse #11,

  Man kan fundera på varför SMHI överhuvudtaget beräknar vattenytans höjning minskat med landhöjningen? Det har ju absolut noll intresse i praktiken där endast nettoresultatet påverkar sjöfart och kustboende. Vad är poängen?

 16. Arne Nilsson

  SMHI har ju en lista på temperaturrekord. Inte ett enda temperaturrekord från 2000-talet på sommaren, april – oktober, varken i Norrland, Svealand eller Götaland. På vintern dock några rekord. Så de kunde väl läsa sin egen statistik innan de uttalar sig om höjda temperaturer. Vissa temperaturrekord är ju t.o.m från 1800-talet.

 17. Ingemar Nordin

  Jag stör mig lite på att SMHI fått en nära-universitetsstatus genom att de själva får utse professorer. På ett riktigt universitet – som jag är van vid – så manglas alla teorier/modeller på seminarier där de utsätts för den hårdaste kritik som kollegorna kan åstadkomma. Men detta verkar inte vara fallet inom SMHI. Är det en strikt hierarkisk ordning som råder inom SMHI? Där professorers modeller som ligger i linje med regeringens och FNs politik inte får ifrågasättas? Smyger mer insatta kolleger räddhågsna längs väggarna, muttrar vid fikaborden och kniper käft vid bönemötena?

  Tänk om man kunde vara en fluga på väggen på SMHI!

 18. Lennart Bengtsson

  Hej

  Som jag mycket tydligt sa så är temperaturändringarna hittills för ringa för att ändringarna i nederbördsintensitet skall vara statiskt signifikanta. Det framgår ju tydligt från SMHI:s egen statistik

  Vad Erik Kjellström syftade på var vad som skulle kunna inträffa i framtiden och vad som simulerats med klimatmodeller under vissa föreskrivna villkor. Problemet är att journalisterna inte har detta klart för sig utan förefaller betrakta det som en sanning.

  Detta inser naturligtvis den intelligenta läsaren och behöver därför inte oroa sig.

 19. Lars Cornell

  #12 Tack Lennart för ditt inlägg.
  Men jag reagerar som Lasse. Principen som du ger är säkerligen riktig (jag har läst din bok). Men hur är det med mängdförhållandena och finns det inte annat som också påverkar?

  Att varm luft kan innehålla mer vattenånga är inte ett tillräckligt kriterium för att luftmassan skall avge vattenångan i form av häftig nederbörd.

  Den relativa mängden vattenånga ovanför en vattenyta förmodar jag är 100%. Det innebär att den absoluta vattenmängden beror på havens temperatur. När/om luftmassan värms ökar inte absoluta mängden vatten i luftmassan. Det får Clausius-Clapeyrons lag att ramla omkull. Lagen gäller visserligen men är ej tillämpbar.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Clausius–Clapeyron-ekvationen
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kokpunkt

  Om Atlanten håller T[a]° och Sverige T[s]° och vi har västliga vindar har vi en viss nederbörd.
  Om 50 år senare T[a] är oförändrad medan T[s] ökat 0,5 grader, hur blir nederbörden då?

  I Italien och Sahara är det varmare än i Sverige. Är nederbörden häftigare där än här?
  Det kan komma häftiga regn i öknar. Några år innan jag började jobba i Saudiarabien på 1980-talet hade man byggt stora betongbroar över uttorkade flodfåror. Så kom häftigt regn (varför vet jag inte) och spolade iväg dessa betongbroar hundratals meter som vore de leksaker. Där stod de komiskt ensamma i öknen utan väg på varken fram eller baksida. Var det vädersvängning eller klimatförändring?

 20. Ingemar Nordin

  Lennart B #18,

  Jag är inte alls ute efter att kritisera dig. Teorin köper jag helt. Men nu skyller du enbart på journalisterna. Igen. Är inte dina meteorologkollegor det minsta skyldiga till att ge vilseledande budskap till sina dresserade journalister? Gång på gång på gång?

  Kom igen Lennart B! Var inte så beskyddande och överslätande mot dina kollegor! Kameraderiet har mycket negativa konsekvenser för samhället i övrigt. Inom vetenskapen bör vi vara vana vid att ta rejäla smällar från våra våra kollegor, annars mister snart hela vår vetenskapsgren allas förtroende.

 21. jensen

  15
  I SMHI¨s Klimatindikator-Havsvattenstånd
  skriver man : Havsvattenstånd mäts vid ett flertal stationer längs Sveriges kust /och visar det förledande diagrammet / samt skriver att det är korrigerat för landhöjningen, /vilket är motsatsen till verkligheten. Sålunda direkt bedrägeri./ Vidare påstår man att befolkningen utmed Götalandskusten kommer att utsättas för allt högre havsnivåer framöver.
  Reflexion: För mig låter det helt snurrigt och får en att fundera : agenda-drivet i stället för vetenskapligt grundat?
  Götaland inkluderar bl.a. Bohuslän, Östergötland Gotland…..Landsort ligger precis norr om Götaland.

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-011https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-051https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-096
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-123

 22. jensen

  21.
  Tyvärr misslyckades 3 länkar, men dessa i Götaland visade alla direkt motsats till högre havsnivåer,

 23. Rolf Mellberg

  Kanske lite OT

  Sverige ska enligt politiska beslut (med väldiga mängder satsad BLYTUNG prestige) spendera STORA summor på att göra landet fossilfritt. Detta medan en stor majoritet av världens länder inte har RINGASTE chans att bryta mot den uppåtgående CO2-utsläppstrenden. Sådana länder kan endast bryta trenden med en massiv utbyggnad av kärnkraft. Idag är detta totalt omöjligt av ekomoniska skäl då värden sitter fast i en föråldrad kärnkraftsteknologi.

  Mot den bakgrunden hittade jag idag en VÄLDIGT bra film som handlar om Torium som reaktorbränsle och den kanske mest spännande torium-reaktortypen LFTR, även kallad Lifter.

  Att göra Sverige fossilfritt är löjeväckande luthersk symbolpolitik, medan en ny generation kärnkraft (där LFTR kan bli den viktigaste reaktortypen – men andra typer behövs också) kan drastiskt förändra världen.

  Tekniken är inte helt lätt att förklara för ”vanligt folk” men här finns en potential att åstadkomma ett kraftfullt svenskt energi- och klimat-politiskt paradigmskifte!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=biToH42YZZ4&list=PLWcyC_kNBxVRiwGuFtA3lsXeE9qWyxHLh

 24. Anders Persson

  #18 Lennart har helt rätt, journalisterna begrep inte. Vad Erik sade innebar att det skulle bli regnigare i framtida modeller tack vare högre upplösning, men rubriksättaren tolkade det som att det skulle bli regnigare i den verkliga atmosfären. Därav den vilseledande rubriken. Det är ett generellt problem att de som sätter rubriker i tidningar är helt andra än de som, efter bästa förmåga, skrivit reportaget.

 25. Anonym

  Cornell 19

  För att nederbörd skall utvecklas krävs ett dynamiskt system som en cumulonimbuscell, frontsystem, tropisk virvelstorm eller liknande för att nederbörd överhuvudtaget skall kunna utvecklas. Sådana system är ytterst sällsynta i ökenområden men när det utvecklas så suger de till sig vattenånga som tvingas till kondensation och nederbörd på grund av kraftiga uppvindar. Mycket kraftiga regn koncentrerat till små områden kan då inträffa. Detta gäller inte minst om det dynamiska systemet har en långsam rörelse. Om man å andra sidan har en kraftig polarvirvel (polar low) som bildas över Arktis vintertid blir nederbörden ändå relativt liten på grund av att den kalla luften endast rymmer små mängder vattenånga.
  Om det nu skulle inträffa att antalet dynamiska system skulle minska systematiskt vid en global uppvärmning så skulle detta bidraga till att minska nederbörden. Det senare sker i viss mån när det gäller tropiska orkaner som tenderar minska i antal vid en global uppvärmning.
  Det är därför inget enkelt problem som jag hoppas att meteorologerna också klargör för journalisterna. Journalisterna förefaller dock vara under stor press och har varken tid eller förmåga att seriöst sätta sig in i situationen utan skriver helst sådant som de tror att folk vill höra. En kvinnlig journalist på Expressen ville intervjua mig men jag föreslog att hon skulle läsa min bok. För detta saknade hon dock tid så det blev ingen intervju. Så ligger det tyvärr till. Den naturvetenskapliga kunskapen och ambitionen/tid till en sådan kunskapsinhämtning bland landets journalister, politiker och aktivister är dessvärre ytterst ringa.

 26. Fredrik S

  Att bli feltolkad av journalister är väl ungefär lika vanligt som att bli rätt tolkad. Protesterna från den feltolkade brukar ju komma högljutt.

  Det kommer säkert ett klargörande i SVD efter helgen.

 27. Ingemar Nordin

  Anders P#24 och Lennart B #25,

  Ja, det är verkligen synd att journalisterna missförstår. Om och om igen. För att inte tala om rubriksättarna. Vilken otur att de inte fattade att Erik Kjellström inte talade om verkligheten utan bara om sin modell.

  Men jag har å andra sidan inte sett några uttalade korrigeringar från den nyblivne SMHI-professorn. Så han kanske var lite nöjd ändå? Nu när budskapet ändå är fastslaget så att politikerna kan agera och höja kommunalskatten lite till.

 28. #23 Rolf
  Det finns en bra web-plats om Toriumreaktor också
  https://energyfromthorium.com/

 29. Ingemar Nordin

  Anders P och Lennart B

  Även TV4 och de ”experter” de intervjuar (inklusive Torben Koenigk och Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska rådet) vidhåller att de nya modellerna är högst trovärdiga och spär på med att det blir hela 6,4 grader varmare om vi inte gör något åt utsläppen. Så detta är vad vi har att rätta och packa oss efter.

  Jag tror inte att man bara kan skylla på journalisterna här. Det verkar inte vara något missförstånd av vad SMHI-forskarna påstår. Hur länge tänker ni försvara era kollegor?

  https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/ny-klimatmodell-s%C3%A5-kan-den-dystra-framtiden-se-ut-12507097

 30. Kjell Lindmark

  Dagvattenavloppen behöver inte få ökad kapacitet, det räcker med att nuvarande avlopp och brunnar regelbundet hålls rena så är risken för översvämningar små. Igensatta brunnar och/eller rör är den vanligaste orsaken till översvämningar.
  Vi behöver istället lägga pengar på en säker och stabil elförsörjning med det är en annan femma.

 31. Mats Kälvemark

  #11 Lasse; #15 Ingemar N.
  För mig är det uppenbart varför SMHI rensar från landhöjningen i sina diagram. De vill kosmetiskt förmedla ett budskap som skrämmer till klimatlydnad hos oss skattebetalare. Men för alla som fått en grundkurs i räta linjens matematik är det uppenbart att deras diagram visar (rensat från landhöjningen) att havsnivåhöjningen över de 130 åren i diagrammet är ca 1,7 mm/år eller 17 cm på hundra år. Inte ens det är på något sätt skrämmande, inte någonstans i Sverige eller världen. För Stockholm, inklusive landhöjningen, är siffran minus 3,7 mm/år. (NOAA, Tides and currents). Och ändå så skrämmer SMHI kommunerna att ”ta höjd” för havsnivåer som stiger med 1 m till år 2100.
  Citat ur skrivelse från Länstyrelsen i Kalmar: ””Framtida havsnivåhöjningar är liksom andra klimatförändringar beroende av hur väl vi lyckas minska vår klimatpåverkan. Socioekonomiska modeller pekar på olika scenarier för de närmaste 100 åren. Utifrån dessa modeller rekommenderar både IPCC och SMHI att vi bör räkna med att havsnivån kommer höjas med 1 m till år 2100.” Slut på citat.
  Ett nyligen myntad benämning för de som kan sprida sådana budskap, som är ren rappakalja, är ”verklighetsflyktingar”.

 32. Lasse

  #31 Mats K mfl
  Att SMHI rensar för landhöjningen är försvarbart eftersom vi i så stor utsträckning påverkas av den.
  Men för att få SMHIs prognoser att gå ihop krävs en ändring i stigningstakten, en acceleration.
  SMHI söker ivrigt efter signaler om att det sker någonting som avviker från tidigare mönster-men hittills har de inte funnit det!
  Det är väl som Lennart Bengtsson påpekar vi ser inte effekterna av uppvärmningen. Han väljer att lägga till-ännu! Det borde var och en ta ställning till-skall vi tro på modeller ?

  #19 Lars Cornell
  Vi hade uppdrag i Algeriet på 1980 talet där det gällde att ta omhand stora flöden i ökenliknande landskap och helt torra fåror. Regnen kom så sällan att bebyggelse etablerades i dessa fåror.
  I Staden Batna finns idag en tunnel genom ett berg som låg ivägen för en ändrad flodfåra.
  Syns på Google!
  Hoppas det fungerar-för vi var alla med och betalade via SIDA.

 33. #LennartB: Nederbörden ha i Sverige ökat mycket måttligt de senaste decennierna. Samtidigt visar SMHI´s egna statistik att antalet soltimmar under denna tidsperiod ökat, i första hand under sommarmånaderna. Alltså har vi haft en minskad molnbildning.

  Moln behöver kondensationskärnor för att bildas. Jag bortser här från kosmisk strålning i just denna fråga. Det finns en rätt vedertagen förklaring till minskad molnbildning i västvärlden som säger att vi renat våra utsläpp från svaveloxider. (Surt regn har minskat kraftigt här). Vi vet att aerosoler av svaveltrioxid är en bra kondensationskärna – det har t.o.m. föreslagits att vi i en framtid skulle kunna kyla planeten med avsiktliga utsläpp i detta syfte.

  Skulle vi kanske sett en något större nederbördsökning utan denna renande effekt vi genomfört till atmosfären inom svavelområdet?

 34. Mats Rosengren

  #21 Jensen
  Det är bara ”LF” mellan de 3 URL som saknas
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-011
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-051
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-096

 35. pekke

  Varmare luft med högre luftfuktighet måste kylas ner för att fuktigheten skall kondenseras till vatten.
  Varm fuktig luft kyls ner kraftigt/ fort ( stor tempskillnad ) = skyfall.
  Varm fuktig luft kyls långsamt ( liten tempskillnad ) = normalt regn
  Varm fuktig luft kyls inte men träffar mark-/växt-ytor som kan vara något kallare = daggkondensering.

  I en varmare värld blir temperaturskillnaderna knappast större mellan olika vädersystem så det bör inte bli nån större skillnad på nederbördsmängderna mot en något kallare värld.

 36. Christer Löfström

  Med lånekort på Lunds Stadsbibliotek kan jag med Pressreader läsa Jyllandsposten. Intressanta artiklar skriver jag ut och sparar.

  Den 17/10 publicerades en kronik av tidigare statsgeolog Jens Morten Hansen under rubriken:
  ”Historien om syndafloden är staerkt overdrevet” (Kritik av IPCC ang havsnivåändringar vid Danska kusten)

  I dag publicers en Kronik av Sebastian H. Mernild Prof i Klimaforandringer. Ad direktör Nansen Centret.
  ”Man kan ikke bare plukke i fakta” (Nedlåtande, med traditionell härskarteknik, om JMH som person och försvar av IPCC)

  Tips till Lennart Bengtsson.
  Skriv en kronik till Jyllandsposten! De bekräftar mottagandet, läser och översätter om de vill publicera.
  Om de tackar nej publicerar du din text hos Lars Bern.
  Om du inte kan få tillgång till det ovanstående så kan jag kopiera och sända med snigelpost till din förläggare.

  ”I Malmö rispas natten av skott på Gustav Adolf. På andra sidan bron, där börjar världen”
  /Min nytolkning av en strof i Ted Ströms Vintersaga.

 37. pekke

  När det gäller dagvattenavlopp i samhällen som växer så har man oftast bara kopplat på nya avloppsytor/ledningar till det gamla befintliga avloppssystemet vilket gjort att det gamla systemet måste hantera större mängder än de från början var gjorda för.

  Ökar man inte antalet utlopp från dagvattensystem i växande samhällen så kommer avloppen för eller senare översvämmas oavsett nederbördsmängd.

 38. Rolf Mellberg

  Hur står det egentligen till med havshöjningen?, sattellitdata visar ju på en viss acceleration medan ”tide gauges” visar ganska linjär höjning om jag förstår saken rätt.

  Jag skulle vilja få en lite bättre förståelse för hur denna diskreptans ser ut och vilka osäkerhetsfaktorer som föreligger. Kan någon läsare här skriva något om detta, eller referera till någon bra rapport.

  SJälvklart är att tide gauges måste korrigeras med landhöjningar och sänkningar.
  Som jag förstått saken är sattelitemätningar i detta fall förknippade med en del osäkerheter, med tanke på att det är rätt extrem mm-precision som krävs.

  Det är ju lätt att misstänka att en allmän alarmistisk agenda får en viss inverkan på hur man tolkar sattelitdata men finns den någon som gjort en djupgående kritisk analys av resultatet att en accelleration föreligger?
  Men kanske måste vi vänta in att GRACE-FO-data ska hinna bearbetas ordentligt?

 39. Lasse

  #38 Rolf M
  Som skeptiker så är det endast peglarna jag litar på. De mäts oftast sen lång tid av oberoende observatörer med enkla instrument.
  Att lita på mätningar som sker från olika satelliter där korrigeringar görs är svårt.
  Mycken data som går igenom central korrigering är föremål för manipulation.
  NASA gjorde en vacker kurva som de förde fram-med pegelmätningar och satellitdata där brytningen i mätmetod även var en brytning i mätdata-se här har vi acceleration tyckte de!
  Den suddades ut av Trump!
  Satelliternas mätningar finns här: http://sealevel.colorado.edu/
  Samt får kritik av Mörner här:
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/reprint/sea_level_not_rising.pdf

  Mörner nämner Cuxhaven i skriften men visar inte den mest intressanta grafen:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012
  Det framgår tydligt av denna typ av grafer att vi inte lever i en period som är unik!
  Gå gärna igenom resten av alla 50 årsgraferna- Alla är lika förödande för den som tror på acceleration!
  Nån påstår att denna typ av graf är svår att förstå-det har jag svårt att förstå 😉

 40. Rolf Mellberg

  #39 Lasse

  Tack, men Mörners rapport är väl lite gammal och han är väl lite för mycket ”part i målet” så att säga.

  Jag har hoppats på att den kommitte som Trump lanserade i våras kunde göra ett bra balanserat och neutralt jobb. Om man jobbar på uppdrag av USA:s ”national security” med uppgift att seröst granska klimat-frågan skulle kanske ideologin få stå tillbaka för fakta.

  Inte bara inom havshöjningen råder diskreptans, även är ju de uppgifter som Tony Heller saluför så grovgt på tvärs mot ”den goda sidan” så även där skulle ”en domar-instans” vara ytterst välkommen.

  Men när jag nu sökte hittade jag en uppgift att den nya kommitten verkar ha kört i diket redan:

  https://www.sciencemag.org/news/2019/07/trump-white-house-shelves-adversarial-review-climate-science

  Hå hå jaja, det amerikanska inbördeskriget fortsätter och den svenska publiken har ingen aning om vad som pågår.