Smarta elnät – eller ?

sunking
I min bokhylla har jag denna fascinerande bok, som framförallt handlar om effekterna av modern tids mest kraftfulla solstorm, år 1859. Då inskränkte sig de mest uppenbara skadorna till telegrafutrustning. Det var så långt elektronikutvecklingen gått.
NASA inleder sitt senaste Science-utskick:
Oct. 26, 2010:  Every hundred years or so, a solar storm comes along so potent it fills the skies of Earth with blood-red auroras, makes compass needles point in the wrong direction, and sends electric currents coursing through the planet’s topsoil. The most famous such storm, the Carrington Event of 1859, actually shocked telegraph operators and set some of their offices on fire. A 2008 report by the National Academy of Sciences warns that if such a storm occurred today, we could experience widespread power blackouts with permanent damage to many key transformers.  
I dagsläget är detta med ”smarta elnät” högaktuellt, som ett argument för att det ska gå att kombinera skakig elproduktion från bl.a. vindkraft med den existerande. ABB behandlar bl.a. detta på en webbsida. På KTH finns också en grupp som jobbar med det. Det är högst politiskt korrekt att hävda att det ska fungera, så man kan legitimera ”vindkraftssatsningarna”,  även om det (liksom i klimatfrågan) ”behövs mer forskning” (läs forskningsmedel).
Så sent som 2003 slogs ju södra Sveriges elnät ut av en mindre solstorm, och 1989 orsakades stor förödelse av en annan i Quebec.
Luttrad som man är, tänker man på olika varianter av Murphy’s lag.
Det synes som man genom kortsiktigt politiskt tryck skapar ett system som förr eller senare totalkollapsar – med orsak i inneboende problem av reglerteknisk natur, datavirusattacker, eller oundvikliga solstormseffekter. Resultatet kan bli månader utan el ?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Toprunner

  Smarta elnät är ju ett mycket smart grepp av producenterna för att kunna ta högsta möjliga pris för elen vid varje tillfälle. Att sen konsumenterna får betala investeringen gör det hela än smartare.

 2. Bert

  Om intresse finns
  Tid och plats: 11 november, klockan 13.00-­ca 22.00 i Aula Magna vid Stockholms Universitet
  Hållpunkter:
  13.00 Föreläsningar.
  16.30 Talkshow med tema ”Smarta energi och automationslösningar kring Norra Djurgårdsstaden”. Moderator: Jan Bylund
  18.00 Mingel och Utställning
  19.00 – ca 22.00 Middag med underhållning.
  Anmäl dig senast den 28 oktober genom att registrera dig här:

 3. Bengt Abelsson

  Ur ABB:s websida:
  ”Ett annat viktigt krav är att konsumenterna måste medverka för att anpassa användningen till produktionen”
  Vi får baka bullar när det blåser – inte när vi vill. Som en konsekvens av utbyggd vindkraft. Kan man tänka sig två typer av abonnemang . ett för troende och ett för (oss) kloka?

 4. Thomas

  Borde inte isolerade högspänningskablar som grävs ned av den typ som t ex ABB tillverkar vara rätt väl skyddade?
  http://www.abb.com/product/db0003db002618/c12573e7003302adc1256bdc002351d3.aspx
   
  Annars är helt rätt att vi måste ha god beredskap och rutiner för att på kort varsel kunna slå av elnätet i händelse av en solstorm vare sig vi har ”smarta” elnät eller inte. Man får en förvarning, men det finns alltid en risk för falsklarm, att den intensiva partikelströmmen missar jorden. Det krävs därför också en acceptans för de kostnader ”alarmism” för med sig om man slår av all ström och det visade sig vara i onödan.

 5. Ingemar

  Peter S,
  Tack för tipset! Jag skall läsa den.
  Överst på bokomslaget finns en rad av Dava Sobel, författare till ”Longitude” – också en fantastisk bok.

 6. Inge

  Och om höspänningsutrustning kan skadas, hur är det då med elektronik i allmänhet? Det som uppstår är väl en elektromagnetisk puls (EMP). Jag läste en gång att om en atombomb släpptes t.ex. i Ryssland nära Östersjön, skulle den elektromagnetiska pulsen slå ut elektroniken i Sverige.

 7. Bengt Abelsson

  Thomas#4
  ABB har (enligt din länk ovan) hittills tillverkat 680 mil sådan kabel.
  I USA finns (enligt postad länk) 170000 miles aktuell högspänningsledning.
  Gissa att a) ABB har 10% marknadsandel och b) !0 % av näten finns i USA.
  Ca 98 % av nätet är då känsligt, förutsatt att din utsaga om kabelokänslighet är korrekt.
  Sannolikheten för att nedgrävd kabel är lösningen på detta problem är av samma storleksordning som att påtvingad minskning av CO2 utsläpp skulle lösa ”problemet” med global uppvärmning.
  Du är på rätt spår i frågan om onödiga kostnader för ”alarmism”.
   

 8. tty

  Kablar är lika sårbara som luftledningar. Det är längden på ledningarna som är avgörande. Det går dock att skydda högspänningssystemen, men det är dyrt och mig veterligen är den kanadensiska operatören som fick sitt nät utslaget 1989 den enda som verkligen har genomfört det.

 9. Thomas

  Bengt, USA är inne på att förnya sitt elnät, och nedgrävda kablar är då ett alternativ. Dyrare initialt men med lägre underhållskostnader, lägre förluster och lägre sårbarhet. Visst, vi kan kalla hotet om solstormar för ”alarmism”, trots allt är det bara en statistisk risk, det kan dröja sekler tills nästa svåra solstorm träffar oss, men om vi skall minska risken kommer det att kosta på ett eller annat sätt.
   
  Det finns en risk att USA försöker vara för snåla när de genomför en helt nödvändig upprustning av sitt elnät, typ utnyttjar existerande infrastruktur med Internet vilket gör det sårbart för hackerattacker, men att säkra det mot sådant är väl också bara en onödig kostnad för alarmism…
   
  Inge, i grunden är det liknande fenomen: att en elektromagnetisk puls plockas upp av elektriska ledningar och där genererar en spänning som är mycket högre än vad de konstruerats för. Skillnaden är att EMP är mycket mer högfrekvent och plockas upp av kortare ledningar. En solstorm är bara problematisk om man har långa ledningar som i vår kraftdistribution. Tur nog har mycket av telekommunikationerna gått över till fiberoptik som är immun. Det hjälper i och för sig inte om elen slås ut, men begränsar totala reparationskostnaderna.

 10. Michelangelo

  Ser i statiststiken att Sveriges handelsbalans är positiv, vi exporterar mer än vi importerar. Månne detta är ett ustslag av att vi säljer ut orättvist beskattad elberoende produktion och produktionsutrustning till områden med en intelligentare energipolitik. (utan koldioxidskatter, utsläppsrätter och liknande ”innovativa” pålagor) .

 11. Erland

  Jag minns tydligt hur imponerande det var att se de giljotiner som utlöstes av en sprängladdning, och som skar av alla kablar in och ut ur en stor telefonväxel i Stockholm. Detta var just för att kunna skydda växeln vid en hotande atombombssprängning. Och det var med en elektromekanisk växel. För dagens elektronik finns nog inget skydd.
  Norska flottan får förresten inte köra sin häftigaste radar med full effekt på redden utanför t.ex Bergen, eftersom även kassaregister kan slås ut av den trots allt ganska måttliga effekten. Vi lever i ett mycket sårbart samhälle, med risker  vi helst inte vill tänka på.
   

 12. Noterat att ”smarta” nät i huvudsak förutsätter att vattenkraften bromsar när det blåser. Maud O har sjösatt en utredning om hur vattenkraftproducenterna skall kompenseras för intäktsbortfallet  när det blåser – alltså dubbla bidrag  till vindelen och vattenelbortfall samtidigt!!!

 13. Bert

  Det här är ju bara inte klokt!!

 14. Thomas

  Apropå risker där EMP från kärnvapen tagits upp. Att länder som Nordkorea eller Iran (om de nu får för sig att skaffa kärnvapen) skulle bomba någon stad är inte så troligt eftersom reaktionen skulle bli att landet, eller i bästa fall regimen, utplånades, men vad skulle responsen bli om de bara skickade ut en missil och sprängde en kärnladdning i låg jordbana? Det handlar då inte bara om EMP utan om att det skulle bildas en massa laddade partiklar som låg kvar tillräckligt länge för att slå ut en betydande del av alla satelliter i låg bana, utom möjligen militära satelliter som är speciellt härdade.

 15. Lars C

  Vindkraftens skakiga elproduktion går kanske att ta tillvara med den teknik man tänkt för solenergi i sahara.
  ”- Koncentrerad solenergi som fångas in av paraboliska paneler är oerhört attraktivt. Solenergin lagras i saltmagasin i 400 graders värme vilket innebär att man kan köra ångturbinerna dygnet runt, säger Gunnar Asplund.”
   
  Läs mer:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article536945.ece

 16. Pär Green

  Lars C # 15
  Är ju jättegulligt. men hur och varför skall det komma vårt kalla land till godo?

 17. Thomas

  Pär, då kommer vi åter in på HVDC som gör det möjligt att transportera upp el ända från soliga områden till den kalla norden utan alltför stora förluster.

 18. Björn

  Thomas [4]; Det som solstormar medför är störningar i det jordmagnetiska fältet vilket leder till långvågig induktion i ledningar och kablar som inte är parallella med latituderna. Magnetfältets inträngning i jordskorpan är omvänt proportionellt mot den magnetiska fältändringens frekvens. Alltså finns det inte något skydd för kablar och liknande som är nedgrävda, på grund av den mycket låga frekvensen.

 19. Pär Green

  Thomas # 18
  Och varför skulle det tillåtas utan ersättning!
  Sluta fantisera och återkom till verkligheten!
  Svedala fixar nog tillräckligt med el!

 20. Pär Green

  Thomas # 18
  Är du på riktigt?
  I detta kalla rike behövs el även när det är natta i södern!
  Kan du fixa energi söderut behövs den med all säkerhet där!
  Vakna upp och se verkligheten har inte de vita djävlarna gjort tillräckligt illa!
   

 21. Pär Green

  Thomas # 18
  Starta upp Barsebäck och stäng vindsnurrorna så får gamla svedala tillräckligt med energi och skåne slipper straffskatt på el.
  Örnar och övriga djur och fåglar kommer att pussa på dig!

 22. Thomas

  Björn, om båda polerna går i samma kabel bör det induceras samma spänning i båda och spänningen mellan dem därför inte påverkas i första approximation.
   
  Per, vem snackar om ”utan ersättning”. Huruvida det blir ekonomi i ett sådant projekt för svensk del har jag ingen aning om, det märker man om man börjar bygga för att försörja sydligare delar av Europa och arbetar sig norrut. Den stora vinsten är i alla fall om man blir av med kolkraften i de länder som fortfarande använder sig av sådan.
   
  Du frågar ”I detta kalla rike behövs el även när det är natta i södern!” när Lars C just beskrivit hur man skulle använda sig av smält salt för att lagra värme för att få energi på natten. OCh till på köpet frågar du ”Är du på riktigt?” för att riktigt avslöja dig som en arrogant idiot.

 23. Lars C

  Alla!
  Ett av de grundläggande skälen till att kritisera vindkraften är att den inte kan lagras och att det inte blåser jämt. Med den nämnda teknologin bör man kunna buffra upp ett överskott genom att värma upp saltmagasin till 400 grader och sen utnyttja värmen vid behov. Att prata om verkningsgrad vore bara löjligt när det gäller vindkraft. Att värma salt med vindkraft är inget större tekniskt problem, det handlar nog mest om lokalisering och dimensionering.
  Kan det funka i Sahara så funkar det här. Överlåt bara tekniken till ABB och Siemens mfl. De fixar säkert det om någon beställer konceptet.
   
  Alltså återstår bara alla andra fel med vindkraft.

 24. Thomas

  Per, det var ett misstag att stänga Barsebäck, men vid det här laget tvivlar jag på att det finns någon möjlighet att starta upp reaktorn med rimlig lönsamhet igen.

 25. Såja, inte bråka nu. Visst var det ett misstag att stänga Barsebäck, men precis som Thomas tror jag inte att man kommer att kunna starta upp det igen. Bättre då att bygga helt nytt.

 26. Pär Green

  Thomas # 24
  OCh till på köpet frågar du ”Är du på riktigt?” för att riktigt avslöja dig som en arrogant idiot.
  Bättre att vara en arrogant idiot än en riktig idiot!
  Fixar du energi söderut behövs den där!
  Svedala klarar sig ändå, och ännu bättre utan vindsnurror som enbart ger intermittent energi.

 27. Pär Green

  Just nu svamlar Maria W om grön energi på Aktuellt!
   

 28. Lars C

  Per Green!
  Intermittent energi. Det var ju det som skulle kunna byggas bort. Med teknik från Sahara, inte i Sahara. Kan du inte läsa?
   
  Vår omhuldade kärnkraft är ju skrotfärdig, sämst i Europa, bygg nytt och riv, så fort som möjligt i stället för att trimma gammalt. Jag väntar bara på ett större haveri. Inte dramatik typ härdsmälta men ett som det inte är lönt att reparera.

 29. Pär Green

  Lars C # 28
  Och vad tror du man nu gör i Svenska kärnkraftverk?
  Inte byter man lysrör! Det sker en uppgradering!
  Ökar alltså effekten! Och driften kan fortsätta många år till.
   

 30. Pär Green

  Lars C # 28
  Jag kan läsa, men det är även natta i Sahara!
  Blir ju toppen med mer intermittent energi! Vi har energi på dagtid!
   

 31. Inge

  Ang. debatten mellan Wetterstrand och Björklund nyss så tyckte jag att han fick fram hyfsat väl varför kärnkraftverken varit i så dåligt skick och varför reparationerna tar sån tid. Maria å sin sida menade att varför ska vi satsa på skrotfärdiga kärnkraftverk när svenska folket vill ha förnyelsebar energi som vind t.ex. (Vill svenska folket det?) Lite pressad fick hon erkänna att vi inte kan vara utan kärnkraft nu men skyllde på S, C och VPK att situationen blivit sådan.
  Frågan är om den hade blivit bättre om MP varit med i uppgörelsen???

 32. Pär Green

  Inge # 31
  Med MP i regeringen blir det fullständigt kaos!
  Tur att det finns kloka väljare!

 33. Pär Green

  Lars o Th0mas #28 # 24
  Skall en ledning från Sahara grävas ner via Medelhavet och Alperna, vidare via Östersjön!
  Verkar väldigt realistiskt.
   

 34. Pär Green

  Maggie # 25
  Bygg om Barsebäck och starta om! Snarast.

 35. Inge

  De där saltmagasinen kan bara sänka vindkraftens redan dåliga verkningsgrad, de sänker även solenegin i Sahara:s verkningsgrad, solenergi som måste ha överkapacitet i ena stunden och har noll i andra.

 36. Pär Green

  Inge # 35
  Sahara, under dagtid! Och på natta?
  Jag fryser lika mycket på natten som på dagtid vintertid!
  Ca 8 månader om året! Resterande är det bara mindre kallt!

 37. Lars C

  Vad man än säger så är finns det en bäst före datum på allt. Utan specifik kunskap från just kärnkraft med väl av maskinunderhåll i allmänhet så vet jag att det alltid kommer en dag då ytterligare investeringar är slöseri med pengar. Beslutet i riksdagen finns, rätt regering finns, så varför inte bygga 6 nya stora reaktorer som med 20% marginal ersätter de 10 gamla. Vindkraften är marginell både med och utan buffring av energi. Ville bara peka på det enkla faktum att doppvärmaren faktiskt är över 100 år  och att värma salt till 400 grader är enkelt.

 38. Thomas

  Per, du fryser på vinternätter, i Spanien svettas de på sommardagar och har luftkonditionering. Det finns en poäng i att koppla samman elnät.

 39. Björn

  Thomas [22]; Den inducerade spänningen i alla längsgående trådar i en kabel är den samma, men det kan finnas impedansskillnader så att det uppstår olika spänningsfall i ledningarnas längsriktning. Om ingen impedansskillnad i längsriktningen finns, då är också den s.k. transversella spänningen 0, alltså den spänning som kan uppmätas mellan trådparen. Men den inducerade spänningen verkar alltid mot moder jord mellan två punkter och det är alltså de strömmar som ledningens fältstyrka ger upphov till som kan värma upp ledningssystemet och orsaka brand och materiell förstörelse. Impedanserna mot jord är låga i kraftledningssystem och därför blir lågfrekventa strömmar höga. Glöm inte att den inducerade spänningen orsakad av ändringar i det jordmagnetiska fältet, är nästan att likna vid en DC-spänning och impedanserna för den uppstående strömmen är nästan att betrakta som rent resistiv.

 40. Bertel

  Maggie
  Må Barsebäck vara för gammal i sin teknik(omöjlig att starta), men vi bör tillvarata gårdagens säkerhet och förbättra och  därav förstärka vår framtida överlävnadsmöjligheter i norden.
  PS. Åter är hösten kylig men lövprakten färgar dagen.DS

 41. Lars C

  Inge#34
   
  Verkningsgrad: Om man skickar mängden hundra ut från ett vindkraftverk så får man ta bort ledningsförlusterfram till saltkaret, därefter går 100% av återstoden åt att värma saltet. Nästa steg är isolationsförluster som kan hållas på en låg nivå. De riktigt stora förlusterna uppstår när energin ska omvandlas till el, dock inte större än ett vanligt kraftverk med förbränning av olja kol eller biobränsle. Helt säkert mindre eftersom man kan räkna bort bränslehanteringen.

 42. Pär Green

  Thomas # 38
  Nu är du bara för mycket, Spanien har varmare period än norden har kallt! I bästa fall är kan vi i svedala hålla på eldningssäsongen, maj-september den 15:e!

 43. Pär Green

  Tar mig friheten att kopiera ett inlägg! Från
  bom { 10.27.10 at 21:38 }
   
  bom { 10.27.10 at 21:38 }
  Fy fan jag såg just Wetterstrand fritt svävande i det blå hävda att vi måste satsa allt på ”förnyelsebar” energiproduktion. Den stackars Björklund upprepade minst tre gånger att vindkraften aldrig kan ge oss 50% av vårt elbehov. MW ville inte alls bemöta detta. Hon svarade med att drämma till med den misslyckade försenade dubbelt fördyrade Arevareaktorn i Finland.  Den energiminister som stängde Barsebäck var ingen annan än Mona Sahlin (det hade jag glömt). Vi kan nu se vilken otroligt stor skada den socialdemokratiska bristen på energipolitik har åsamkat vårt land. Reaktorägarna har kört på fälgarna de sista 10-15 åren och trott att Staten skulle köpa ut dem med statsägda vattenkraftverk om några få år. IAEA har konstaterat vi blivit sämst i Europa med en tillgänglighet på 30%. Det är obegripligt att OIII som ändå satsat på nya grejer (EON) lyckats paja lagren på sina nya grejer iche mindre än tre gånger och tror att ”den fjärde gången ska det nog gå bra”. I Forsmark sätter man in gamla ventiler från Ringhals för nya skulle gå på ca 200 miljoner. Slutklämmen från en gammal pensionerad riktig ingenjör var. Det blir så här det saknas riktiga ingenjörer i projektledningen för ombyggnaderna – där finns bara ekonomräknnissar bland dom som får bestämma! Statens tunga hand kväver allt förnuft är min egen kommentar! Tvi vale och MW har tydligen som krokodilen stort gap men inga öron. Dom som röstar på mp bör nog ta sig en ordentlig funderare. Fridolin/Waltersson inger mig inga förhoppningar. Att det nuvarande rörparet måste sluta i vår är en klen tröst. Jag tar min refräng ”Rösta inte på miljöpartiet för dom är rent samhällsfarliga”. I morse var det redan två cm is på hela sjön. Vintern blir nog kall i år också. AGW my foot!

 44. Labbibia

  Text-tv idag
  ”124 SVT Text         Onsdag 27 okt 2010
  INRIKES Publicerad 27 oktober       
                                         
  Sverige sämst i Europa på kärnkraft  
                                         
    Kärnkraften i Sverige fungerar sämst 
    i Europa. FN:s atomenergiorgan IAEA  
    lägger Sverige på bottenplats när det
    gäller hur mycket av kärnkraftens    
    kapacitet som utnyttjas.             
                                         
    Under förra året kunde kärnkraften   
    bara leverera 63 procent av sin kapa-
    citet på grund av olika problem. En  
    stor del av året stod fyra av tio    
    reaktorer stilla.                    
                                         
    Under de senaste tolv månaderna har  
    kärnkraftsindustrin rapporterat om   
    fel vid 211 tillfällen. Antingen har 
    reaktorerna stoppats eller så har de 
    inte gått i gång efter ett stopp.” 
  Inte 30%….63%. Illa nog, men en enorm skillnad.   

 45. tty

  Konstigt att ingen nämner det riktigt stora problemet med solkraft i öknar: damm. Både solceller och spegelsystem förlorar drastiskt i effekt redan vid mycket tunna dammlager och måste i praktiken rengöras dagligen. Med sötvatten. Ett stort solkraftprojekt i Mojaveöknen lades nyligen ned för att man insåg att det inte skulle gå att få tag i tillräckligt mycket vatten för rengöring av speglarna. Jag tror nog inte att det blir lättare i Sahara.

 46. Lars C

  Pär Green#43
  ”I Forsmark sätter man in gamla ventiler från Ringhals för nya skulle gå på ca 200 miljoner. Slutklämmen från en gammal pensionerad riktig ingenjör var. Det blir så här det saknas riktiga ingenjörer i projektledningen för ombyggnaderna – där finns bara ekonomräknnissar bland dom som får bestämma!”
  Jo jag tackar jag, att laga gammalt är inte alltid lönsamt. Att laga gammalt med gammalt vansinne i största allmänhet och kriminellt när det gäller kärnkraft.
   
  Bygg nytt och riv. Nu!! Innan skräpet klappar ihop totalt.
   

 47. tty

  Varför skulle kraftidustrin satsa pengar på förstklassig utrustning? Med det perversa prissystem som våra debila politiker hittat på tjänar de ju bättre på att INTE producera el än att producera, något som räknenissarna tyvärr har insett.

 48. Pär Green

  tty # 45
  Men det finns väl mängder med vatten i Sahara!
  Misstänker att den energi som skapas i Sahara behövs söderut!

 49. Lars C

  tty
  Jag har också funderat på dammet. Kanske en ytbeläggning i nanoteknik i kombination med skakmaskin som sensor rengöringen i en kamera. Att slabba med färskvatten verkar inte rätt i en öken.

 50. Pär Green

  Lars C # 49
  Vi fixar ett bautarör från Sahara som släpper ut värme i södra svedala, så kan lappdjävlarna värma sig med alla vindsnurror!
  😉

 51. Inge

  Lars C #41
  Kanske inte så mycket verkningsgraden men snarare ekonomin. En redan dyr energiutvinning blir ännu dyrare.

 52. Lars C

  Inge#51
  Spelar väl ingen roll så länge skattebetalarna står för kalaset :=)

 53. Inge

  Nej, suck! Det är väl så …

 54. ThomasJ

  tty#47: Damn right you is!!! 😉
  Och det är djupt beklagligt – när ska nollorna, de 349, fatta vad som är på mycket god väg att hända…? 
  Mvh/TJ

 55. Pingback

  […] något år sen skrev jag här om boken ”The Sun Kings” , som handlar om den största soleruptionen i modern tid (1859), och dess […]